OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Rapport etter tilsyn etter lov om barnehager 8 og 16 i Prestenga barnehage 18 og 19 november 2014 Lukking av avvik Prestenga barnehage ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for gjesteelev i Askim - oppstartsår: 2011 Journaldato Refusjonskrav for spesialundervisning høsten 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Konsulentbistand fra KS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tilsagn om OU-midler kr til bistand for utvikling av felles pedagogisk plattform gjennom ny kvalitetsplan KS Kommunesektorens organisasjon ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Elektroniske, frivillige kartleggingsprøver for 3. og 4. trinn våren 2015 Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring

2 Side 2 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Lovendringer, høringer og direktiver - helsesektoren Journaldato Høring - Ny papirversjon av Helsekort for gravide (IS-2253) med tilhørende Kontinuasjonsark (IS- 2254) og Veileder for utfylling

3 Side 3 Helsedirektoratet ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rusarbeid - Behandling, rehabilitering og omsorgstilbud Journaldato Høring - Lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen Helse- og omsorgsdepartementet ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 15/84-2 Sakstittel Utviklingsverksted - Kommunenes rolle i forebygging av radikalisering og ekstremisme Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Påminnelse om invitasjon: Utviklingsverksteder for forebygging av ekstremisme Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ASK-FHU-VEGHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

4 Side 4 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilsyn - Helsetjenester Løkentunet Journaldato Tilsynssak - Tilbakemelding Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-IOB-REIHEK Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til diverse kulturtiltak Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om underskuddsgaranti - Nyttårskonsert

5 Side 5 Askim Janitsjar ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 15/244-1 Sakstittel Registrering av personer med psykisk utviklingshemming i kommunene Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Rundskriv IS-3/ Registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming i kommunene - Kriteriedata for inntektssystemet 2016 Helsedirektoratet ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Statsbudsjettet 2015 og budsjettinformasjon til kommunene Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Registrering av kriteriedata for kommunenes rammetilskudd for 2016 Helsedirektoratet ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Film & Kino - Kun medlemsskap Journaldato Rundskriv M-1/ Film & Kinos landsmøte 1 juni 2015 i Stavanger Film & Kino ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale eiendomsgebyr - nedsettelse, ettergivelse Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kommunale eiendomsgebyr for gbnr 4/1 Wibeke M Wold Gundersen ASK-TBE-RUTJOH

6 Side 6 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til ansvarsgruppemøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Ny innkalling til ansvarsgruppemøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 15/235-2 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra samarbeidsmøte den Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til samarbeidsmøte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

7 Side 7 Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Vedtak om bortvisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for og periode fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Forhåndsvarsel om bortvisning fra undervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO

8 Side 8 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår:2006 Journaldato Møte ang elev Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-KATHEL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Krav om sletting av gyldig fravær gjelder for periode fra til , fra til og fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Støtte til tidligere sakkyndig vurdering Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Støtte til tidligere sakkyndig vurdering Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO

9 Side 9 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om oppsigelse av SFO-plass Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-GSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

10 Side 10 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Enkeltvedtak om mobbing Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 15/103-4 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Journaldato Svar på søknad om kommunal bolig samt svarslipp Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MORLUN Arkivsak/doknr. 15/243-1 Sakstittel Informasjon fra Husbanken Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Husbankens prioriteringer i 2015 Husbanken FFU-BOL-STEHAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjenkebevilling for en bestemt anledning - Ambulerende Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innvilget skjenkebevilling for en bestemt anledning - Gilje Selskapslokaler

11 Side 11 Gerd Inger de Groot Ericson FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjenkebevilling for en bestemt anledning - Ambulerende Journaldato Innvilget skjenkebevilling for en bestemt anledning - Gilje Selskapslokaler Grant Hansen FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 15/8-13 Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2015 Journaldato Oversendelse av dokument - Innsynsbegjæring av Privatperson Svein Olsen FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Opphør - Ansvar fra Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 15/221-1 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon uten lønn 60% fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/223-1 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel

12 Side 12 Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/223-2 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Mail vedrørende utdanning og attester med notat om telefonisk svar Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/223-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse på mottatt og kontrollert politiattest Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/223-4 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/223-5 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar Vikar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/231-1 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ansiennitetsberegning

13 Side 13 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/231-2 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato CV Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/231-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Attester Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/231-4 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål og kursbevis Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/231-5 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/231-6 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar Vikar 40 % stilling fra til

14 Side 14 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/231-7 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Endring - Ansvar % vikar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/221-2 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Utbetaling av funksjonstillegg Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/232-1 Sakstittel Journaldato Ansiennitetsberegning Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/232-2 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato CV Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/232-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Attester

15 Side 15 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/232-4 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/232-6 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/232-7 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar Vikar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/231-8 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Takker ja til svangerskapsvikariat som veileder ved NAV Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Transporttjeneste for funksjonshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om transporttjeneste

16 Side 16 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-STO-GREIVE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Transporttjeneste for funksjonshemmede Journaldato Melding om vedtak - innvilget transporttjeneste Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-STO-GREIVE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Regionale og fylkeskryssende busstilbud i Indre Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nye priser for barnehager ved bussreiser i Østfold fra Ø stfold kollektivtrafikk STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Regionale og fylkeskryssende busstilbud i Indre Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nyhetsbrev fra Østfold kollektivtrafikk - Felles billettsystem

17 Side 17 Ø stfold kollektivtrafikk STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 15/7-4 Sakstittel Gbnr 25/12 - Lierveien 40 - Garasje Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 25/12 - Lierveien 40 - Garasje - Kontrollerklæring fra UTF mur og tømrerarbeider Tømrermester Jens Kr. Evensen STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Undervisningslokaler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Mottatt tilleggsdokumentasjon Containertech AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Undervisningslokaler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Tilleggsdokumentasjon Containtertech AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Undervisningslokaler Journaldato Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Manglende dokumentasjon Containertech AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Undervisningslokaler Journaldato Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Tilleggsdokumentasjon

18 Side 18 Deltagruppen AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Undervisningslokaler Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Tilleggsdokumentasjon Containertech AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 96/29 - Myrveien 4 - Undervisningslokaler Journaldato Gbnr 96/29 - Tillatelse til tiltak - Oppføring av undervisningsbygning Containertech AS STR-BYR-HEGSAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Mindre endring av reguleringsbestemmelse 4 for Granås 7 - plan-id Journaldato Behov for ytterligere dokumentasjon i forbindelse med søknad om mindre endring Østfoldhus as STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 15/241-1 Sakstittel Gbnr 99/181 - Kolleveien 7 - Vannlekkasje på privat stikkledning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 99/181 - Kolleveien 7 - Søknad om tiltak for vannlekkasje på privat stikkledning Bølgen Flis og VVS AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

19 Side 19 Journaldato Jobbattest Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 15/241-2 Sakstittel Gbnr 99/181 - Kolleveien 7 - Vannlekkasje på privat stikkledning Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 99/181 - Kolleveien 7 - Søknad om sanitærabonnement Bølgen Flis og VVS AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A og 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31A Karianne Heim TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Dårlig snøbrøyting i Plogveien Tor Solberg TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A og 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31A Anne Lise R. Ravn-Larsen TBE-TEK-ESPLYS

20 Side 20 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og Grensevassdragene Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015 Østfold fylkeskommune TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til møte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnehagemappe Journaldato Referat fra overføringsmøte ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ; ; ABH-RBH-ANNKOL Arkivsak/doknr. 15/32-3 Sakstittel Barnehagemappe - privat barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5.3 og Svar innen 4 uker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 15/254-1 Sakstittel Tilsyn knyttet til opplæringsloven Dokumentdato Dokumentittel

21 Side 21 Journaldato Avslutning av tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring og krav om forsvarlig system Fylkesmannen i Østfold ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Polentur - Hvite busser Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om støtte til Polentur bussreise tur/retur Gardermoen Askim ungdomsskole v/klasse 10A, 10B og 10G ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Journaldato Søknad om fritak for opplæring i norsk og samfunnsfag Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Foreløpig svar - Klage over vedtak om skoleplass - Kopi av brev til foresatte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Journaldato Svar på spørsmål om skolesituasjon Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL

22 Side 22 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknader og klager på avslag om skolebytte innen kommunen 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Foreløpig svar - Klage over vedtak om skoleplass - Kopi av brev til foresatte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til skolemøte med sakspapirer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til skolemøte med sakspapirer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til skolemøte med sakspapirer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til skolemøte med sakspapirer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN

23 Side 23 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innkalling til skolemøte med sakspapirer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe for tidligere elever Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Anmodning om dokumenter fra elevmappe Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-GUNJEN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Adopsjonsloven Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Orientering - Bufetat overtar utredningsansvaret i adopsjonssaker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Askim kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato #ikkegreit - Kampanje mot vold i nære relasjoner - Plakater Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ASK-FHU-VEGHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - Informasjon om beste estimat og årsavregning 2014

24 Side 24 Helsedirektoratet ASK-IOB-REIHEK Arkivsak/doknr. 15/265-1 Sakstittel Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Østfold Journaldato Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Østfold - Invitasjon til å være med i et prosjekt Østfold fylkeskommune ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 15/258-1 Sakstittel Tilskuddsordninger innen omsorgssektoren Journaldato Tre nye tilskuddsordninger innen omsorg - Tiltak i tjenester til personer med utviklingshemming - Tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - Tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Helsedirektoratet ASK-OMS-HEIGUT Arkivsak/doknr. 15/256-1 Sakstittel Taushetsplikt for folkevalgte Journaldato Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Kommunal- og moderniseringsdepartementet ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Indre Østfold Regionråd - Møteinnkallinger og protokoller Journaldato Innkalling og saksliste til møte i Indre Østfold Regionråd Indre Østfold Utvikling IKS ASK-RÅDM-SYNRAM

25 Side 25 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Landbrukskontoret Hobøl - Spydeberg - Askim Journaldato Nyhetsbrev nummer fra Landbrukskontoret HSA Landbrukskontoret Hobøl - Spydeberg - Askim ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til tiltak/arrangement fra formannskapets konto og 2015 Journaldato Søknad om støtte til Krafttak mot kreft 2015 Kreftforeningen ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Viltforvaltning - diverse Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gaupejakta i region 4 - Informasjon om kvotejakten 2015 Fylkesmannen i Østfold ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Journaldato Innkalling til møte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til

26 Side 26 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anmeldte forhold Journaldato Underretning til klager om at saken er henlagt - Grovt tyveri fra Vammatoppen Anmeldelsesnr Follo politidistrikt ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Melding om yrkesskade Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skademelding Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Referat fra møte

27 Side 27 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Journaldato Innvilget søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjenkebevilling for en bestemt anledning - Ambulerende Journaldato Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Gilje Selskapslokaler Ole Henrik Skjolden FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Arbeidsbekreftelse Offl. 23 første ledd FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 15/257-1 Sakstittel Gbnr 54/32 - Seksjonering Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 54/32 - Begjæring om seksjonering Roy Arne Buer STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 15/7-5 Sakstittel Gbnr 25/12 - Lierveien 40 - Garasje Journaldato Gbnr 25/12 - Lierveien 40 - Kontrollerklæring for innmåling av garasje

28 Side 28 Landmåler Martin Ruud AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 99/390 - Laholmveien 4 - Riving av uthus og oppføring av garasje/uthus Journaldato Gbnr 99/390 - Laholmveien 4 - Tilleggsdokumentasjon for klage på vedtak - oppføring av garasje Siv.ing. Helge Andreassen AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 15/266-1 Sakstittel Gbnr 93/65 Snr 16 - Tovengveien 25 B - Innredning av loft Journaldato Gbnr 93/65 Snr 16 - Tovengveien 25 b - Søknad om tiltak for innredning av loft Trysilhus AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Smittevernområdet i kommunen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Folkehelseinstituttets råd om smitteverntiltak mot ebolavirus i primærhelsetjenesten Nasjonalt Folkehelseinstitutt STR-FOH-ALFJOH Arkivsak/doknr. 15/259-1 Sakstittel Utslippstillatelse Glava AS gbnr 81/148 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Endret tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glava Askim - Kopi av e-post til Glava AS Miljødirektoratet TBE-TEK-TODTOD

29 Side 29 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Journaldato Søk styrerutdanning barnehager søknadsfrist Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Journaldato Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret 2015/2016 Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Journaldato Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret 2015/ oppdatert nettlenke Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kunstavgift ved omsetning på internett Journaldato Kunstavgift 3. termin frist Kunstavgiften ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til diverse kulturtiltak Journaldato Innvilget søknad om støtte til forestillinger i februar og mars Østre Linje Ungdomsteater

30 Side 30 Østre Linje Ungdomsteater ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Indre Østfold Regionråd - Møteinnkallinger og protokoller Journaldato Innkalling og saksliste til møte i Indre Østfold Regionråd - Opplysninger om møtested i Kommunestyresalen, Trøgstad kommune Indre Østfold Utvikling IKS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pensjonsordninger/pensjonskostnader og offentlig tjenestepensjon Journaldato Fakturert egenkapitaltilskudd Informasjon om nettsider KLP ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 og 2015 Journaldato Kommunal Rapport ber om å få oversendt urevidert regnskap så snart det er avlagt Kommunal Rapport FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd til opplæringsmidler - kompetanseløftet 2015 Journaldato Søknad om støtte til utdanning Håkon Johansen ASK-STR-TOVSKA

31 Side 31 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Natur- og miljøforvaltning - diverse Journaldato Innkalling til årsmøte med styremøte i NGOFA Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA) ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppfølgingsmøte med foresatte og kontaktlærer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om fare for nedsatt ordensoppførselskarakter Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2007 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skademelding ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Anmeldte forhold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse på anmeldt forhold - grovt tyveri fra Moen skole Vammaveien 151 Anmeldesesnr Follo politidistrikt ASK-RÅDM-SYNRAM

32 Side 32 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Journaldato Ikke bestått - Resultat fra kunnskapsprøve om serveringsloven - Etablererprøve Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 15/261-2 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vitnemål Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/261-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Attester Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/261-4 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/264-2 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Tilsetting - Ansvar og Vikar fra til med mailkorrespondanse Offl. 23 første ledd FFU-LRE-CATJOR

33 Side 33 Arkivsak/doknr. 15/264-3 Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Taushetserklæring Offl. 23 første ledd FFU-LRE-CATJOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnevern - informasjon Journaldato Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak 2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet FHU-BVT-PERRIS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2014 og 2015 Journaldato Journalister ønsker å kartlegge alle planoverganger på jernbanestrekninger i kommunene Eirin Nilssen Vikøren FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vårveien 1A - GBNR 51/47 - Bruk av kjeller Journaldato Gbnr 51/47 - Vårveien 1 A - Forløbig svar på søknad om dispensasjon fra preakseptert ytelse til romhøyde i ny boenhet Batchelor Arkitekter STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 81/104 - Volleneveien 11 - Garasje

34 Side 34 Journaldato Gbnr 81/104 - Volleneveien 11 - Søknad om utsettelse for riving av tak på garasje til tidligst Christin Hagen STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 15/7-6 Sakstittel Gbnr 25/12 - Lierveien 40 - Garasje Journaldato Gbnr 25/12 - Lierveien 40 - Ferdigattest - Garasje Tømrermester Jens Kr. Evensen; Landmåler Martin Ruud AS STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 15/241-3 Sakstittel Gbnr 99/181 - Kolleveien 7 - Vannlekkasje på privat stikkledning Journaldato Gbnr 99/181 - Kolleveien 7 - Søknad om sanitærabonnement Byggesak og regulering - Jan Aasdalen STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilstandskontroll og tømming av oljetanker Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg - Sagveien Bilverksted, Sagveien 1B Norsk Spesialolje AS TBE-TEK-TODTOD Arkivsak/doknr. 15/86-3 Sakstittel Gbnr 81/323 - Gurudveien 5, 7, 17, 19 - Omlegging av avløpsledninger Journaldato Gbnr 81/323 - Gurudveien 5,7,17 og 19 - Innvilget søknad om sanitærabonnement Byggesak og regulering - Jan Aasdalen STR-BYR-JANAAS

35 Side 35 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Minirenseanlegg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Serviceprotokoll minirenseanlegg gbnr 25/8 - Lierveien 85 Klaro renseanlegg Norge AS TBE-TEK-TODTOD Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Minirenseanlegg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Serviceprotokoll minirenseanlegg gbnr 25/8 - Lierveien 85 Klaro renseanlegg Norge AS TBE-TEK-TODTOD Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Journaldato Avslag på søknad om fritak fra 25 timers samfunnsopplæring Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 15/277-1 Sakstittel Lærerspesialister - invitasjon til å delta i pilotering Journaldato Lærerspesialister - invitasjon til å delta i pilotering - søknadsfrist Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevforhold 2014 og Delta voksenopplæring Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Mailkorrespondanse vedrørende søknad om fritak fra plikten til norskopplæring

36 Side 36 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 15/277-2 Sakstittel Lærerspesialister - invitasjon til å delta i pilotering Journaldato Søknad om å være med i pilotprosjektet for lærerspesialister Merete Henden Kronholm ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Journaldato Evaluering av opplæringstilbudet høsten 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skoleskyss Journaldato Nyhetsbrev - Hva skal til for at MTBuss skal bli fast bussleverandør på skoleturer Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNJEN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd for rekruttering av psykologer Journaldato Påminnelse - Rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene med søknadsfrist Helsedirektoratet ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

37 Side 37 Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 15/281-1 Sakstittel Tilskudd til videreføring av skolefokusgruppe med matservering Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Videreføring av skolefokusgruppe med matservering - Rapport for gave 2014 Askim Rotary v/kjell Dahl ASK-FHU-TOVBRE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Journaldato Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Oversender skjema for vurdering og prioritering av søknader 2015 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Økonomisk støtte til diverse kulturtiltak Journaldato Søknad om underskuddgaranti - Stor konsert Leif Ingvald Skaug ASK-KUL-MARAAA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Pasient- og brukerombudet i Østfold Journaldato Årsmelding Pasient- og brukerombudet i Østfold Pasient- og brukerombudet i Østfold

38 Side 38 ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Oppstartsår: 2014 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/968-3 Sakstittel Elevmappe - oppstartsår 2007 Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning fra til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Varsel om fare for nedsatt ordens- /oppførselskarakter høst 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Forhåndsvarsel om vedtak om bortvisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Vedtak om bortvisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1

39 Side 39 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Individuell utviklingsplan høsten 2014 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Journaldato Varsel om fare for nedsatt ordens- /oppførselskarakter Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kartleggingsprøve i matematikk Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Journaldato Språk 6-16 testark Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND

40 Side 40 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Melding om yrkesskade Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skadermelding Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Søknad om elevpermisjon til Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2014 Journaldato Innvilget søknad om elevpermisjon fra undervisning Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-RSK-MERKNU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Journaldato Referat fra ansvarsgruppemøte

41 Side 41 ; ; ; ; ; ; ; ASKO-RSK-MERKNU Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 Arkivsak/doknr. 15/102-4 Sakstittel Søknad om leie av kommunal bolig Journaldato Tildeling av kommunal bolig samt svarslipp Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MORLUN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Journaldato Besiktigelse av bolig ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; ; ; FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Varsel om befaringer i kommunale boliger Journaldato Besiktigelse av bolig ; Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ; ; FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Diverse dokumenter til de folkevalgte Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Diverse dokumenter til de folkevalgte - Møteplan - Håndbok - Veileder

42 Side 42 FFU-DOK-TOVGRO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Journaldato Innkalling til etablererprøve for serveringsvirksomhet Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Journaldato Ikke bestått - Resultat fra kunnskapsprøve om serveringsloven - Etablererprøve Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 15/8-12 Sakstittel Innsynsbegjæringer Askim kommune 2015 Journaldato Oversendelse av dokument - Innsynsbegjæring av Privatperson Svein Olsen FFU-DOK-EVSTRA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Etablererprøver for serveringsvirksomhet 2014 Journaldato Innkalling til etablererprøve for serveringsvirksomhet Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjenkebevilling for en bestemt anledning - Ambulerende

43 Side 43 Journaldato Innvilget skjenkebevilling for en bestemt anledning - Gilje Selskapslokaler Ole Henrik Skjolden FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arbeidsbekreftelser for tidligere ansatte Journaldato Arbeidsbekreftelse Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Arbeidsbekreftelser for tidligere ansatte Journaldato Arbeidsbekreftelse Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 15/232-8 Sakstittel Journaldato Nye attester mottatt Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 15/232-9 Sakstittel Journaldato Ansiennitet endret Offl. 23 første ledd FFU-LRE-RANBER Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Journaldato Ansiennitetsberegning endret

44 Side 44 Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Endring - Ansvar Timevikar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kunnskapsprøver om alkoholloven - Skjenkebevilling 2014 Journaldato Bestått - kunnskapsprøve i alkoholloven - skjenkebevilling Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-DOK-VERARS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Bosetting av flyktninger Journaldato Bosetting i Askim kommune Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 NAV-KNAV-MONBYE Arkivsak/doknr. 15/241-4 Sakstittel Gbnr 99/181 - Kolleveien 7 - Vannlekkasje på privat stikkledning Journaldato Gbnr 99/181 - Kolleveien 7 - Tillatelse til omlegging av privat stikkledningsanlegg for vann Bølgen Flis og VVS AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel GBNR 81/291 - Gurudveien 19 - Riving av garasje og oppføring av ny garasje

45 Side 45 Journaldato Gbnr 81/291 - Gurudveien 19 - Ferdigattest for riving av garasje og oppføring av en ny frittliggende garasje John Niclas Karlsrud STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/606-8 Sakstittel Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling Journaldato Innspill - Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling Fylkesmannen i Østfold STR-FOH-ANNLEI Arkivsak/doknr. 14/606-9 Sakstittel Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling Journaldato Innspill - Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling Fysio- og ergoterapeutene i Askim kommune STR-FOH-ANNLEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Branntilsyn Misjonskirken GBNR 80/70 - Roald Amundsens gate 1 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn i Misjonskirken Misjonskirken TBE-BRA-JORTHO Arkivsak/doknr. 14/954-2 Sakstittel Branntilsyn Askim ungdomsskole GBNR 53/3 - Løkenveien 30 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn på Askim ungdomsskole

46 Side 46 Askim ungdomsskole TBE-BRA-JORTHO Arkivsak/doknr. 14/916-2 Sakstittel Branntilsyn Torvet eiendom Ans GBNR 52/47 - Eidsbergveien 5 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn på Askimtorget Torvet eiendom v/jostein Torp TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/930-2 Sakstittel Branntilsyn Askimhallen GBNR 99/1 - Kirkegata 9 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn i Askimhallen Askimhallen v/bengt Roar Pettersen TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/929-2 Sakstittel Branntilsyn Folkets hus AL GBNR 80/52 - Furuveien 4 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn i Folkets hus Folkets Hus v/bjørn Ragnar Johannessen TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/894-1 Sakstittel Branntilsyn Espira Skolegata barnehage GBNR 99/13 Skolegata 19 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn i Espira Skolegata barnehage Espira Skolegata barnehage v/tilla Minge TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/842-2 Sakstittel

47 Side 47 Branntilsyn Magnhildrud bofellesskap GBNR 53/863 - Gartner Moens vei 46 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn i Magnhildrud bofellesskap Magnhildrud bofellesskap v Brannvernleder TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Branntilsyn Glava AS GBNR 81/148 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn på Glava AS Glava AS TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Branntilsyn Kos GBNR 53/842 - Storgata 4 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn på Kos Kos TBE-BRA-JORTHO Arkivsak/doknr. 14/888-2 Sakstittel Branntilsyn Rema 1000 Hurrahølet GBNR 82/26 - Langnesveien 2 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn på Rema 1000 Hurrahølet Rema 1000 Hurrahølet TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/838-2 Sakstittel Branntilsyn Østfold Næringspark GBNR 59/21 - Vangsveien 10 Journaldato Oversendelse av rapport etter branntilsyn i Østfold Næringspark

48 Side 48 Østfold Næringspark v/kjetil Stensrud TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/822-1 Sakstittel Nytt digitalt Nødnett - Felles sambandsreglement for nødetatene Journaldato Nødnett Informasjon om brukerundersøkelse Helsedirektoratet TBE-BRA-PERFJE Arkivsak/doknr. 14/822-2 Sakstittel Nytt digitalt Nødnett - Felles sambandsreglement for nødetatene Journaldato Tilleggsbrukere i Nødnett Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap TBE-BRA-PERFJE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i IUA Østfold - Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Journaldato Referat fra Arbeidsutvalgsmøte i IUA Østfold IUA Østfold v/fredrikstad Brannog redningskorps ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 15/230-3 Sakstittel Vannforsyning og drikkevann Journaldato Svar på klage på drikkevann i Eventyrveien Ola-Jens Harsem TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 15/230-4 Sakstittel Vannforsyning og drikkevann

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/794-9 Sakstittel Planer og statstilskudd til kompetanseutvikling skole - videreutdanning Dokumentdato 10.12.2014 Dokumentittel Journaldato 22.12.2014 Invitasjon til deltakelse

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5708-1 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 21.10.2014 Dokumentittel Journaldato 27.10.2014 Sakkyndig vurdering etter opplæringsloven av behov for spesialundervisning for hjemmeværende

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5168-2 Sakstittel Barnehagemappe Journaldato 09.03.2015 Varsel om oppsigelse av barnehageplass grunnet manglende betaling Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-RBH-ANNKOL

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 01.12.2014-07.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3199-1 Sakstittel J.f.dato: 01.12.2014 ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER Brev.dato 24.11.2014 Avsender Utdanningsdirektoratet 1-FE-; 2-FA-; 3-TI-; 4-HIST- SPK-BHG-PJH Rapportering av

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-1 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 30.04.2014 Dokumentittel Journaldato 02.06.2014 Samlet søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2459-7 Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato 20.06.2014 Dokumentittel Journaldato 29.12.2014 Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret 2014-2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/5708-4 Sakstittel Barnehagemappe - Hjemmeværende Dokumentdato 18.12.2014 Dokumentittel Journaldato 05.01.2015 Vedtak om individbaserte tjenester Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4102-8 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 23.02.2015 Dokumentittel Journaldato 23.02.2015 Mailkorrespondanse Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-PBH-TRUSKO Arkivsak/doknr.

Detaljer

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 48. Dokumenter registrert: 26.11.2012-02.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4875/12 Regdato:30.11.2012 Arkivkode:260 Saksnr: 07/925-12 Dok.type: /U Gradering: KLP - Skadeforsikring AS Dok.beskr: SVAR - SKADE PÅ KOMMUNALE BILER - SKADEDATO 14.08.12 KJENNETEGN: AJ66383 REF:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2511-1 Sakstittel Kvalitetslosen Dokumentdato 16.06.2014 Dokumentittel Journaldato 30.06.2014 Ønsker velkommen som kunde - Oversendelse av avtale, moduler og funksjoner Kvalitetslosen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4212-10 Sakstittel Bruk av Askim kommunes byvåpen Dokumentdato 12.01.2015 Dokumentittel Journaldato 12.01.2015 Svar på forespørsel om å få bordflagg og veggskjold med kommunevåpen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.12.2014-14.12.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3249-1 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Samvær med tilsyn etter barneloven 43 a - veiledende sjekkliste Brev.dato 05.12.2014 Avsender Domstoladministrasjonen, 1-FE-; 2-FA-F42;

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-6 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 03.07.2014 Dokumentittel Journaldato 28.07.2014 Lukking av avvik etter tilsyn i Regnbuen familiebarnehage 101213

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/6259-1 Sakstittel Saker til Barnerepresentant som høringsinstans Dokumentdato 21.11.2014 Dokumentittel Journaldato 08.12.2014 Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1042-4 Sakstittel Ledsagerbevis for funksjonshemmede Dokumentdato 03.07.2014 Dokumentittel Journaldato 14.07.2014 Søknad om ledsagerbevis for funksjonshemmede Offl. 13 1. ledd,

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.11.2015-12.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3220-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Idecon Eiendommen AS Dok.beskr: Delegert beh. - byggesak. 92/24 Boligblokk på 4 etasjer over parkeringskjeller, samt riving av bebyggelse.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1843-16 Sakstittel Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne - barnehage Dokumentdato 01.10.2014 Dokumentittel Journaldato 06.10.2014 Søknad om tilskudd til barn med nedsatt

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2779-2 Sakstittel Tilsyn om rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen Dokumentdato 29.08.2014 Dokumentittel Journaldato 01.09.2014 Svar på endelig tilsynsrapport spesialpedagogisk

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/924-1 Sakstittel Journaldato: 27.10.2014 Barnemappe Brevdato 17.10.2014 Dokumenttittel Avsender Referat Samarbeidsmøte 171014 og innkalling 160115 TRO-BÅSB-AHS Offl. 13 3. ledd Dokumentnr.

Detaljer

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 46. Dokumenter registrert: 12.11.2012-18.11.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5052/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:033 Saksnr: 11/756-12 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/KUL/TS SEN Dok.beskr: 17. MAI KOMITEEN 2013 Lnr: 5252/12 Regdato:12.11.2012 Arkivkode:K54 Saksnr: 07/339-28

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/716-10 Sakstittel J.f.dato: 05.01.2015 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Brev.dato 18.12.2014 *** 1-FA-G02; 2-TI-; INB-SER-ANNHJA Klage på enkeltvedtak Arkivsak/doknr.

Detaljer

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 47. Dokumenter registrert: 18.11.2013-24.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 5261/13 Regdato:22.11.2013 Arkivkode:K01 Saksnr: 07/790-20 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Navn: Askim flyklubb Dok.beskr: ASKIM FLYKLUBB - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ANLEGGE LANDINGSBANE

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 170/15 Regdato:02.02.2015 Arkivkode:223 Saksnr: 14/602-2 Dok.type: /U Gradering: Gatejuristen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL GATEJURISTENS ETABLERING AV SATELLITTEN I ØSTFOLD Lnr: 288/15 Regdato:02.02.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/291-1 Sakstittel Tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet Dokumentdato 02.02.2015 Dokumentittel Journaldato 09.02.2015 Varsel om tilsyn med Askim kommune som barnehagemyndighet

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06.

Offentlig journal. Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1. Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015 03.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2015 Svar på klage på utskrevet eiendomsskatt GBnr 19/1 Klage på utskrevet eiendomsskatt 2015-4 2015/756-191 7743/2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 15/45-1 Sakstittel Barnehagemappe Dokumentdato 11.12.2014 Dokumentittel Journaldato 19.01.2015 Tilvenningssamtale på hjerterommet Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-RBH-CHABAK

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 27.05.2015-27.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 10/2952-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MABO Statens vegvesen Dok.beskr: Tilskudd aksjon skoleveg 2011 Saksnr: 15/2784-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/OYAU Herdis Maribu Dok.beskr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-20 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Dokumentdato 29.10.2014 Dokumentittel Journaldato 10.11.2014 Ivaretakelse av barnehageloven 4 - Begrepsforklaring Fylkesmannen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-9 Skjenkebevilling søknad - Follo Catering AS - 11-13 Okt. Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 17.09.2013 Sakarkiv

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1079-3 Dok.type: /U Lnr: 4992/15 Regdato:30.06.2015 Arkivkode:EIEN 2/196 Navn: Kjell - Arne Olsen Dok.beskr: TILLATELSE TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG GNR/BNR 2/196 -

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 15.07.2013-21.07.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 9703/13 Regdato: 18.07.2013 Arkivkode: GBNR 53/104 Saksnr: 13/1126-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: Gunnar Berg FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - GARASJE PÅ GNR/BNR

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 01.06.2015-01.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6425-4 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: AREAL/LAND/RIEI Dok.beskr: Avløsertilskudd ved sykdom perioden 12.09.2014-06.11.2014 - endring av vedtak Saksnr: 15/2581-2 Dok.type: U Gradering:13

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4878-4 Sakstittel Barnehagemappe Journaldato 15.12.2014 Tillatelser Offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 ABH-TBH-CATBAK Arkivsak/doknr. 14/4878-5 Sakstittel Barnehagemappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/637-10 Sakstittel Tilsyn etter Lov om barnehager 2014 Journaldato 18.08.2014 Melding om nedleggelse av Portveien 2 barnehage Mottaker Fylkesmannen i Østfold ASK-ABH-SISMAR Arkivsak/doknr.

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/754-1 Sakstittel J.f.dato: 12.05.2014 Henvendelser om barnehageplasser i kommunen - kommunale og private Brev.dato 12.05.2014 Avsender Rey Bentzen 1-FA-A11; 2-TI-&60; 3-HIST-12/610

Detaljer

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 22.07.2014 Tillatelse til tiltak - rubbhaller - gnr 30 bnr 158 - Rolf Olsens vein 32 Midlertidig

Detaljer

POSTLISTE UKE 43. Dokumenter registrert: 22.10.2012-28.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 43. Dokumenter registrert: 22.10.2012-28.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 4763/12 Regdato:23.10.2012 Arkivkode:143 Saksnr: 08/1022-79 Dok.type: /I Gradering: Østfold fylkeskommune, Plan- og miljøsekseksjonen INNSIGELSE Lnr: 4773/12 Regdato:23.10.2012 Arkivkode: Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 09.03.2015-15.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 15/528-1 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015 Personalmappe Brev.dato 04.03.2015 *** ; 3--***-*** SPK- -ESV Overgang til alderspensjon Arkivsak/doknr. 14/1732-2 Sakstittel J.f.dato: 09.03.2015

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 24.12.2012-30.12.2012 Avdeling/Seksjon: RLT/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8405/12 Regdato: 28.12.2012 Arkivkode: 411 F22 Saksnr: 12/3108-1 Dok.type: /U Gradering: Smaalenenes Avis ANNONSE - PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT FOR RULLESTOLBRUKER DAME I 30 ÅRA VED ÅPEN OMSORG

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 11.05.2015-11.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/2189-2 Dok.type: U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: EIE/DRIFT/TBIG Navn: Søker Dok.beskr: Svar - Søknad om kommunal bolig Saksnr: 12/5064-272 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/TOHE Navn:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11 Side 1 11/1216-2 U Datert: 10.06.11 Arkivkode: X03 S.ansv: RÅD.SERV.SERVICE.RHE Til: Formannskapet Saksb: RÅD.SERV.SERVICE.TORG Sakstittel: TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011 Innhold: SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1032-3 Sakstittel J.f.dato: 26.05.2015 Elevmappe oppstartsår 2005 1. årstrinn Brev.dato 26.05.2015 *** Henvisning til PPT for videregående opplæring OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 24.03 28.03.2011 Lnr: 3247/11 Regdato:25.03.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 10/1560-5 Dok.type: /U Gradering: Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-4 Kommentar til søknad om ambulerende skjenkebevilling Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Avskjermet Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 25.09.2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BOLIGKONT Lnr: 3050/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: 495/14 Reg.dato: 14.02.14 Side 1 13/3808-4 U Datert: 04.02.14 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BOLIG.BOLIG.SEIKRI Til: ************************************************************ 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.02.2015-08.02.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.02.2015-08.02.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 295/15 Regdato:02.02.2015 Arkivkode:440 &48 Saksnr: 14/827-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM/SERV/AH Navn: Arbeidstilsynet Dok.beskr: MELDING OM VEDTAK Lnr: 296/15 Regdato:02.02.2015 Arkivkode:404

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2643-28 Sakstittel Prosjekt Kvalitetskjennetegn i Askimbarnehagen Dokumentdato 10.02.2015 Dokumentittel Journaldato 02.03.2015 Søknad om OU-midler - lederutviklingsprogram for

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/3129-2 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Personalmappe Brev.dato 17.02.2015 *** Midlertidig uførepensjon FRT-BVT-JHE Arkivsak/doknr. 14/2797-7 Sakstittel J.f.dato: 23.02.2015 Helsestasjonen

Detaljer

Inn- og utgående post, Postføring Spydeberg kommune, for perioden: 14.04.2014-20.04.2014

Inn- og utgående post, Postføring Spydeberg kommune, for perioden: 14.04.2014-20.04.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/393-2 Type: U Sakstittel Dok.dato 14.04.2014 GNR.49 BNR.1 - TILLATELSE TIL TILTAK Mottaker Indre Østfold Bygg AS Arkivkode 1-GBR-49/1 GNR.49 BNR.1 - MØRKVEIEN 725 - SØKNAD RLG-VFF-ELFO

Detaljer

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 35. Dokumenter registrert: 25.08.2014-31.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 375/14 Regdato:28.08.2014 Arkivkode:Q12 Saksnr: 14/16-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/PLAN/MLH SEN Statens vegvesen Region øst Dok.beskr: FYLKESVEG 123 HAVNÅS - FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.10. 02.11.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.10. 02.11.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.10. 02.11.2015 Lnr: 14667/15 Regdato:29.10.2015 Arkivkode:C85 Saksnr: 12/3284-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: KULT//GT Journalenhet:SEN Rakkestad

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.10.2015-13.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.10.2015-13.10.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7514-8 Dok.type: U Gradering: Saksb: EID/EIDSKO/LIBL Navn: Krister Wehn Dok.beskr: Svar - Søknad om permisjon Saksnr: 15/4609-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: RAD/RAD/GULO Navn: Utdanningsforbundet

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3425-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Kristin Solvik og Henrik Grøseth Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - tilbygg bolig - 31/1 Saksnr: 14/720-18 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 05.03.2015-08.03.2015 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2302-4 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Personalmappe Brev.dato 26.02.2015 *** Pensjon fra KLP SPK- -ESV Arkivsak/doknr. 15/488-1 Sakstittel J.f.dato: 05.03.2015 Egenvurdering

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 22.09 26.09.2011 Lnr: 11651/11 Regdato:22.09.2011 Arkivkode:410 *** Saksnr: 11/3-54 Dok.type: /I Offvl 25 Saksb: BOAK//ARL Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 32. Dokumenter registrert: 04.08.2014-10.08.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 1835/13 Regdato:08.08.2014 Arkivkode:210 &14 Saksnr: 13/164-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ØKO/ADM//AT SEN Navn: Fylkesmannen i Østfold Dok.beskr: INNSENDING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2011 INNEN 13. MAI

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.12.2015-14.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.12.2015-14.12.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/4258-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/DAHA Helge Veien Dok.beskr: Utslippstillatelse og tillatelse til tiltak - 184/21 Saksnr: 15/5511-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: LUNDU/LUNDU/AANFRE

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/430-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 01.05.2014 GNR.70 BNR.2 FNR.33 - TILLATELSE TIL Avsender Trygve Sørlie TILTAK Arkivkode 1-GBR-70/2/33 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Gradering: Saksb: TM/ABLE/EG Journalenhet: Navn: Finn Roald Schie Dok.beskr: 7/162 - KLAGE PÅ DISPENSASJONSSØKNAD OM BYGGEHØYDE PÅ PLANLAGT BYGG

Gradering: Saksb: TM/ABLE/EG Journalenhet: Navn: Finn Roald Schie Dok.beskr: 7/162 - KLAGE PÅ DISPENSASJONSSØKNAD OM BYGGEHØYDE PÅ PLANLAGT BYGG POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 26.10. 30.10.2017 Lnr: 17295/17 Regdato:26.10.2017 Arkivkode:GBR 7/162 Saksnr: 17/1454-10 Dok.type: /I Saksb: TM/ABLE/EG Journalenhet: Finn Roald

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 8. Dokumenter registrert: 17.02.2014-23.02.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 543/14 Regdato:21.02.2014 Arkivkode:F47 *** Saksnr: 14/87-1 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: RÅDM//TAO SEN Dok.beskr: KLAGE PÅ OMSORGSOVERTAKELSE TRØGSTAD BARNEVERN Lnr: 545/14 Regdato:20.02.2014

Detaljer

Offentlig journal. Kontantstøtte for desember. Kontantstøtte 2015 2015/286-12 114/2016 05.01.2016 SIT/GEHA 04.02.2016 A10. Mottaker Hadsel kommune

Offentlig journal. Kontantstøtte for desember. Kontantstøtte 2015 2015/286-12 114/2016 05.01.2016 SIT/GEHA 04.02.2016 A10. Mottaker Hadsel kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2016, Dokumenttype:,U, Status: J,A 04.02.2016 nnhold: Kontantstøtte for desember Kontantstøtte 2015 U 2015/286-12 114/2016 05.01.2016 ST/GEHA Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** *****

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.06.14, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2014 Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ST-Elevmappe

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15 Side 1 15/348-2 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:GNR 123/320 S.ansv: PBG.BYGG.MOLKJE Til: Svein Lyseggen Sakstittel: BRUKSENDRING FRA ENEBOLIG MED SEKUNDÆR LEILIGHET TIL ENEBOLIG GNR/BNR 123/320 Innhold: SVAR

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker)

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. 171/13 173/13 (sak 170 ble trukket av søker) KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2013 Tid: 13:15-13:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Behandlede saker:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/511-4 Sakstittel Journaldato: 23.03.2015 Tilskudd - forebygging av uønskede svangerskap og abort Brevdato 16.03.2015 Dokumenttittel Mottaker Fylkesmannen i Østfold Aksept av vilkår

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-31 SKJENKEBEVILLINGER Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Ole Vidar Nygaard Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 09.10.2013 Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/786-6 Dok.type: /I Lnr: 7509/15 Regdato:03.06.2016 Arkivkode:***** Gradering:U4 offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Saksb: PND/PND/MLS Journalenhet:HOV Navn:***********************************************************

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15 Side 1 14/2876-9 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Follo Bedriftshelsetjeneste AS Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/927-8 Sakstittel Journaldato: 28.09.2015 Tilskudd - barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Brevdato 21.09.2015 Dokumenttittel Avsender Bufetat, Region

Detaljer

Offentlig journal. Klage på ilagt parkeringsgebyr 2016/ / Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** *****

Offentlig journal. Klage på ilagt parkeringsgebyr 2016/ / Tildelt skoleplass 2016 for elev ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.06-08.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.06.2016 Klage på ilagt parkeringsgebyr Parkeringsgebyr 2016 2016/715-14 10384/2016

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SKIPTVET KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1123-2 Sakstittel J.f.dato: 08.12.2014 Elevmappe oppstartsår 2008 1. årstrinn Brev.dato 03.12.2014 *** 1--***-***; Tilbakemelding etter utredning OPP-KIR-ANNNAS Arkivsak/doknr.

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014. Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV FESTEKONTRAKT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014. Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SLETTING AV FESTEKONTRAKT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 18.03. 19.03.2014 Lnr: 4511/14 Regdato:18.03.2014 Arkivkode:V83 Saksnr: 13/1513-5 Dok.type: /I Saksb: TM/AF/KO Journalenhet:SEN Fylkesmannen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.06.17, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2017 Foreløpig svar - søknad om stilling Stilling D- 185 -Sommerjobb

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 22825/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 17.10.14

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 22825/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 17.10.14 Side 1 14/1110-14 U Datert: 30.06.14 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: FTU.FTU.LUNANN 25 Offl. 25 Sakstittel: SØKNAD PÅ STILLING SOM FAGSYKEPLEIER 100% FAST Innhold: SØKNAD PÅ STILLING

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 20.11. 24.11.2014 Lnr: 15049/14 Regdato:20.11.2014 Arkivkode:233 Saksnr: 14/2221-3 Dok.type: /I Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Husbanken Dok.beskr:

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 06.12. 10.12.2012 Lnr: 17054/12 Regdato:06.12.2012 Arkivkode:M78 Saksnr: 12/3436-1 Dok.type: /I Saksb: UB/BB/TL Journalenhet:SEN Direktoratet

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 14.01. 18.01.2016 ************ Lnr: 16461/15 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 15/1505-7 Dok.type: /I

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/180-1 Type: I Sakstittel Dok.dato 14.02.2014 LÆRLING 2014 Avsender Andreas Kristiansen Arkivkode 1-FE-417 SØKNAD OM LÆRLINGPLASS RLG-SSK-INHE Arkivsak/doknr. 14/103-16 Type: U

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 08.12. 12.12.2016 Lnr: 17799/16 Regdato:08.12.2016 Arkivkode:L83 Saksnr: 16/3862-3 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/ABLE/CSH Journalenhet: May-Britt

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 5445/15 Regdato:30.12.2015 Arkivkode:***** ******** Saksnr: 15/347-7 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: RÅD/SK/HEIENG Journalenhet:SEN ** Dok.beskr: Svar - Vedr. spesialundervisning høsten 2015

Detaljer

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 36. Dokumenter registrert: 01.09.2014-07.09.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3500/09 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:257 *** Saksnr: 09/120-9 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: REGN//AN SEN Dok.beskr: OVERSENDELSESBREV - GJELDSBREV Lnr: 4351/14 Regdato:02.09.2014 Arkivkode:GBNR

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr. søknad om fritak for barnehageavgift. Reduksjon av barnehagebetaling for 2010-2011 2010/1474-4 17788/2010 20.12.

Offentlig journal. Svar vedr. søknad om fritak for barnehageavgift. Reduksjon av barnehagebetaling for 2010-2011 2010/1474-4 17788/2010 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2011 Svar vedr. søknad om fritak for barnehageavgift Reduksjon av barnehagebetaling for 2010-2011 BA 2010/1474-4

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 08/1860-2 U Datert: 03.10.08 Arkivkode:GBNR 73/22 S.ansv: AREAL.ADM.EHA Til: Stokke Kommune, Eiendom Sakstittel: GNR.73 BNR.22 - STOKKEVEIEN 144 A - KARTFORRETNING (JNR00070/08) Innhold: OPPMÅLINGSJOURNAL

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.11.2015-19.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 19.11.2015-19.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/6582-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/CARMEV Navn: Vegar Staven Dok.beskr: E-post til grunneier av 93/56 Saksnr: 14/4626-3 Dok.type: U Gradering:P Ofl 13, fvl 13 Navn: Siri Kvalvik Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2015-04.11.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3077-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/KNUFOR Melhus kommune v/ Selbekk Dok.beskr: Svar - 150/1 Avskjørselssøknad - Ny avkjørsel - kommuneplanens arealdel - LNF Saksnr: 15/4243-4 Dok.type:

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE

Offentlig journal. Oversendelse papirer. Elevmappe - ***** ***** ***** 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH 18.09.2015 ***** MELSK/RUJE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Oversendelse papirer Elevmappe - 2015/795-3 11364/2015 25.08.2015 MELSK/ARJOH E Mottaker MELSK/RJE Svar

Detaljer

Berlevåg kommune - Offentlig journal

Berlevåg kommune - Offentlig journal - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 17/00051-20 Søknad som sommervikar på helsesenteret Heidi Cecilie Eriksen Omsorg Midlertidig svar sendt tgående internt produsert, 17/00051-21 17/00051-20

Detaljer

Informasjonsskriv - Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Dok.dato:

Informasjonsskriv - Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2015-31.1.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2015 nnhold: nformasjonsskriv - Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar og oppgaver for rådet for personer

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.07. 27.07.2015

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.07. 27.07.2015 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 23.07. 27.07.2015 Lnr: 10278/15 Regdato:23.07.2015 Arkivkode:GBR 49/5 Saksnr: 15/1404-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: TM/AF/EJ Journalenhet:SEN

Detaljer