OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - Mortenstua Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om ressurser til aktivitets tilbud ved Mortenstua skoleåret Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Stiftelsen Edwin Ruud Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra styremøte Stiftelsen Edwin Ruud Edwin Ruuds Omsorgssenter ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Prosjekt avis i undervisningen - Askim ungdomsskole Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sponsoravtale Smaalenenes Avis - Askim ungdomsskole - Prosjekt avis i undervisningen Smaalenenes Avis ASKO-AUSK-NICAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på kommunal tjeneste Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2008 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om permisjon fra undervisning gjeldende for

2 Side 2 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rekrutteringssak 50 % fast merkantil stilling Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om 50 % fast merkantil stilling Torun Bredholt Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Martine Johansen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Adine Furuseth Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Mariann Bekkemellem Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

3 Side 3 Dokumentdato Dokumentittel Christine Ruud Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om 80% vikariat som assistent i skole og Mona Vikheim Arnesen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Azra Salkanovic Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Cecilie Amalie Gaare Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel

4 Side 4 Vegard Johnsen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Marlen Iversen Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Per-Roar Bakke Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Dokumentdato Dokumentittel Iwona Zalewska-Lachacz Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Saman Osman Mohammed

5 Side 5 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Laudelino Blanco Suarez Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rahime Demirel Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vanja Helen Kleven Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Josefine Rustberggard Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rapportering på barnevernområdet Dokumentdato Dokumentittel

6 Side 6 Journaldato Halvårsrapportering barnevern - Andre halvår 2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet FHU-BVT-PERRIS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Regionale og fylkeskryssende busstilbud i Indre Østfold Journaldato Nyhetsbrev fra Østfold kollektivtrafikk - Nye busspriser fra Ø stfold kollektivtrafikk STR-ABN-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 92/48 - Osloveien VA-anlegg Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 92/48 - Osloveien Søknad om ferdigattest for VA-anlegg Cowi AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 53/572 Snr 2 - Odins vei 18 b - Installasjon av stålpipe i eksisterende pipeløp Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 53/572 Snr 2 - Odins vei 18 b - Søknad om tiltak for montering av stålpipe i eksisterende pipeløp Arkitektene Astrup og Hellern AS STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjoldenveien GBNR 84/1 - Grisehus (4120 m2) Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage på fylkesmannens vedtak om delvis dekning av sakskostnader - kopi av brev til fylkesmannen i Østfold

7 Side 7 Kommunal- og Moderniseringsdepartementet STR-BYR-JANAAS Arkivsak/doknr. 14/686-6 Sakstittel Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold - Oppfølging av høringen Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning STR-BYR-INGDEG Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Lovendringer, høringer og direktiver - helsesektoren Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Rundskriv I Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Klage over parkeringsgebyr ilagt etter veitrafikklovens 31 A Lars Frithjof Rehnberg TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Utlysning av midler til realfagskommuner Utdanningsdirektoratet ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

8 Side 8 Elevforhold Delta voksenopplæring Journaldato Første varsel om stort fravær Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ASKO-GUNAAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter i kommunene Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Skjønnsmidler 2015 til fornying i kommunene Fylkesmannen i Østfold ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Møter - Fylkesmannen i Østfold og kommunene Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Brev til kommunene om kommunemøter og - konferanser 2015 Fylkesmannen i Østfold ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Landbrukskontoret Hobøl - Spydeberg - Askim Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nyhetsbrev nummer fra Landbrukskontoret Landbrukskontoret Hobøl - Spydeberg - Askim ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Indre Østfold Regionråd - Møteinnkallinger og protokoller Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Protokoll fra møte i Indre Østfold Regionråd Indre Østfold Utvikling IKS

9 Side 9 ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Konsulenttjenester til lederutvikling i Askim kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ny oppdragsbekreftelse prosessbistand mellom KS og Askim kommune KS-Konsulent AS ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Konsulenttjenester til lederutvikling i Askim kommune Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Retur av signert oppdragsavtale prosessbistand mellom KS og Askim kommune Mottaker KS-Konsulent AS ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel CIM - Styringssystem for sikkerhet og beredskap - One Voice Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Avtaledokumenter for avropet på CIM gjennom rammeavtalen med DSB One Voice AS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel CIM - Styringssystem for sikkerhet og beredskap - One Voice Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Retur av signerte avtaledokumenter for avropet på CIM gjennom rammeavtalen med DSB Mottaker One Voice AS ASK-RÅDM-SYNRAM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

10 Side 10 Tilskudd til opplæringsmidler - kompetanseløftet 2015 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Kompetanseløftet Melding om rapportering og plantall Helsedirektoratet ASK-STR-TOVSKA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Journaldato Innvilget elevpermisjon gjeldende for Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-ABYS-GREHAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2006 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Melding til Familiens hus - PP-tjenesten Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Melding til Familiens hus - PP-tjenesten Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Helseerklæring Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2005

11 Side 11 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Melding til Familiens hus - PP-tjenesten Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-AUSK-TORSTO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak etter opplæringsloven 2-8 om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2013 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND

12 Side 12 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2012 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe-oppstartsår 2011 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev

13 Side 13 Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2009 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring for minoritetsspråklig elev Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe-oppstartsår 2011 Journaldato Mottatt brev om opphør av enkeltvedtak Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-KSK-LIVAND Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Elevmappe - oppstartsår: 2010 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Referat fra møte Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASKO-MSK-AUDSYV Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om rydding av glasskår

14 Side 14 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om møte den Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Anmodning om tilbakemelding vedrørende utkastelsen Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Klager på beboere i kommunale boliger Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon om møte Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-RITTAN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Oppsigelse av kommunal bolig 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppsigelse av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MARBRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Oppsigelse av kommunal bolig 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppsigelse av kommunal bolig

15 Side 15 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MARBRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Oppsigelse av kommunal bolig 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse av mottatt oppsigelse av Kommunal bolig Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MARBRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Oppsigelse av kommunal bolig 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse på mottatt oppsigelse av kommunal bolig Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MARBRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Oppsigelse av kommunal bolig 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppsigelse av kommunal bolig Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MARBRI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Oppsigelse av kommunal bolig 2014 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Bekreftelse av mottatt oppsigelse av kommunal bolig Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-BOL-MARBRI Arkivsak/doknr. 14/866-3 Sakstittel Kommuneregisteret og styrevervregisteret Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Oppdatering av Kommuneregisteret - innsamling av kommunedata

16 Side 16 Kommuneforlaget AS ASK-FFU-JOHFIR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Vennskapsbysamarbeid Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innbydelse til Bostadsmässe/kommunestyrekonferanse i Vanda Vanda stad FFU-DOK-ELSGUS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Enighetsprotokoll - justering av lønn ifølge forhandling og arbeidsavtale Offl. 23 første ledd FFU-LRE-SVAGAU Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Endring - Ansvar Vikar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Endring - Ansvar Vikar fra til Offl. 23 første ledd FFU-LRE-OLAUNN Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe

17 Side 17 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Takker ja til stilling Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Personalmappe Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Arbeidsavtale/Endring - Ansvar Vikar fra til Offl. 23 første ledd Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes felles legatfond Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret - Askim kommunes felles legatfond Brønnøysundregistrene STR-BSS-ODDTOM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Berta Hægres minnefond Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret - Berta Hægres minnefond Brønnøysundregistrene STR-BSS-ODDTOM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes felles legatfond Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Registrering av endring i Enhetsregisteret - Askim kommunes felles legatfond Brønnøysundregistrene STR-BSS-ODDTOM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Obligasjonslån og sertifikatlån

18 Side 18 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Askim kommune - Rentefastsettelse obligasjonslån 2012/ Nordic Trustee ASA ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Transporttjeneste for funksjonshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om transporttjeneste Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-STO-GREIVE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Transporttjeneste for funksjonshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Melding om vedtak - innvilget transporttjeneste Mottaker Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 FFU-STO-GREIVE Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Rapportering på barnevernområdet Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Innrapportering av barnevernstjenester 2014 Statistisk sentralbyrå FHU-BVT-PERRIS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Forespørsel om kjøp av eiendom Gbnr 46/16 - Rakkestadveien 24 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Undertegnet avtale for kjøp av eiendom gbnr 46/16 - Rakkestadveien 24 Espen Skjold STR-ABN-THEOLA Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes felles legatfond

19 Side 19 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak om opphevelse av stiftelse - Askim kommunes felles legatfond Lotteri- og stiftelsestilsynet STR-BSS-ODDTOM Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 96/251 - Gramveien 16 - Tilbygg til Gramhuset Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 96/251 - Gramveien 16 - Tegninger for tilbygg til Gramhuset Ing. S. Heller AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Lovendringer, høringer og direktiver - helsesektoren Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Egenbetaling institusjon - Endrede fribeløp og satser fra 1. januar 2015 Sem & Stenersen Prokom AS ASK-RÅDM-MONNOR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjenkebevillinger Generell informasjon Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Endrede satser for bevillingsgebyr og avleggelse av kunnskapsprøven fra Sem & Stenersen Prokom AS STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Skjenkebevillinger Generell informasjon Journaldato Informasjon om endringer i alkoholforskriften

20 Side 20 Helsedirektoratet STR-HRO-ARNFOS Arkivsak/doknr. 14/831-2 Sakstittel Branntilsyn Helsehuset Askim GBNR 99/365 - Eventyrveien 2 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på branntilsyn - egenmelding for Helsehuset Askim Helsehuset Askim TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Branntilsyn Steinerskolen GBNR 91/14 - Romsveien 10 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på branntilsyn - egenmelding for Steinerskolen Askim Steinerskolen Askim TBE-BRA-JORTHO Arkivsak/doknr. 14/841-2 Sakstittel Branntilsyn Eventyrveien bofellesskap GBNR 99/334 - Eventyrveien 1 B Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på branntilsyn - egenmelding for Eventyrveien bofellesskap Eventyrveien bofellesskap TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/958-2 Sakstittel Branntilsyn Parken bofellesskap GBNR 99/410 - Eventyrveien 1a Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på branntilsyn - egenmelding for Parken bofellesskap Parken bofellesskap TBE-BRA-JORTHO Arkivsak/doknr. 14/931-3 Sakstittel

21 Side 21 Branntilsyn Korsgård skole GBNR 48/33 - Korgårdveien 84 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på branntilsyn - egenmelding for Korsgård skole Korsgård skole TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 14/849-2 Sakstittel Branntilsyn Løkentunet GBNR 53/353 - Løkenveien 16 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Svar på branntilsyn - egenmelding for Løkentunet Løkentunet TBE-BRA-EINFOS Arkivsak/doknr. 15/3-1 Sakstittel Barnehagemappe - privat barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Logopedrapport og sakkyndig vurdering etter opplæringsloven av behov for spesialundervisning for barnehageåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 15/4-1 Sakstittel Barnehagemappe - privat barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sakkyndig vurdering etter opplæringsloven av behov for spesialundervisning for barnehageåret 2014/2015 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 15/5-1 Sakstittel Barnehagemappe - privat barnehage Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Sakkyndig vurdering etter opplæringsloven av behov for spesialundervisning for barnehageåret 2014/2015

22 Side 22 Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-ABH-TROKAL Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Offl ledd, jf. fvl ledd nr. 1 ASK-FHU-HILBON Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Stråleverninformasjon om solarier Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Nyhetsbrev - Solarier trenger ikke være betjente Statens strålevern ASK-FHU-KIRBYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Offentlige anskaffelser Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Invitasjon til deltakelse på rammeavtaleoppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter Oslo kommune ASK-RÅDM-TROCHR Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Tilskudd fra Fylkesmannen til friluftslivsformål Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Søknad om økonomisk støtte til skoleprosjektet Fisk med oss 2015 Mottaker Askim og Omegn Jeger- og Fiskerforening ASK-STR-TOVSKA Arkivsak/doknr. 14/660-9 Sakstittel Viltforvaltning - diverse

23 Side 23 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015 Miljødirektoratet ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Viltforvaltning - diverse Journaldato Ny ordning for refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven Miljødirektoratet ASK-TBE-SVEGJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnevern - informasjon Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Opplysningsplikten til barneverntjenesten Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet FHU-BVT-PERRIS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Barnevern - informasjon Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Informasjon fra Bufetat, region øst - Endring av ledelse fagteam Ski Lillestrøm og Sandvika fra Barne-, ungdoms- og familieetaten FHU-BVT-PERRIS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS - Ny selskapsavtale med saksfremlegg Prosjekt eierskap v/åsmund Kobbevik STR-BSS-LEIBJO

24 Side 24 Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS - Ny selskapsavtale og saksfremlegg Prosjekt eierskap v/åsmund Kobbevik STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Indre Østfold Renovasjon IKS - IØR Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Indre Østfold Renovasjon IKS - IØR - Ny selskapsavtale og saksfremlegg Prosjekt eierskap v/åsmund Kobbevik STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Avlastningshjemmet for Indre Østfold - Brennemoen Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Avlastningshjemmet for Indre Østfold - Brennemoen - Ny selskapsavtale med saksfremlegg Prosjekt eierskap v/åsmund Kobbevik STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i Indre Østfold Data IKS Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Indre Østfold Data IKS - Ny selskapsavtale med saksfremlegg Prosjekt eierskap v/åsmund Kobbevik STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Askim kommunes eierskap i AHSA IKS

25 Side 25 Dokumentdato Dokumentittel Journaldato AHSA IKS - Ny selskapsavtale med saksfremlegg Prosjekt eierskap v/åsmund Kobbevik STR-BSS-LEIBJO Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 55/8 - Vammaveien Fem nye boliger, dobbeltgarasje, riving av to eldre uthus Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 55/8 - Vammaveien Søknad om tiltak for oppføring av fem nye boliger, garasje samt riving av to eldre uthus Ing Steinar Heller AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 81/384 - Vestre Ringvei 16 - Bruksendring til dyreklinikk Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 81/384 - Vestre Ringvei 16 - Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad - Behandling av søknad om samtykke etter Aml bruksendring til dyreklinikk - kopi av brev til Vestre Ringvei 16 AS Arbeidstilsynet Østfold og Akershus STR-BYR-ASBAAS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Detaljregulering for Vammaveien GBNR 55/8 - Plan ID Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Vedtatt detaljregulering for Vammaveien 129, gbnr 55/8 Mottaker Ing. S. Heller AS STR-BYR-MAYGAS Arkivsak/doknr. 15/2-1 Sakstittel Trygt lokalsamfunn - Folkehelse

26 Side 26 Journaldato Tilbud om seminardeltakelse og samarbeid om å bli et Trygt lokalsamfunn Østfold fylkeskommune STR-FOH-ANNLEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Gbnr 55/8 - Vammaveien Fem nye boliger, dobbeltgarasje, riving av to eldre uthus Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Gbnr 55/8 - Vammaveien Søknad om sanitærabonnement Ing. S. Heller AS STR-BYR- Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Manglende strøing i Stikkveien og Bueveien Frode Hvidsten TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 15/6-1 Sakstittel Kapasitetsberegning hovedvannledningsnett Journaldato Forespørsel om kapasitetsberegning i hovedledningsnett for vann i forbindelse med bygging på gbnr 52/697 Sprinkler Prosjekt A/S TBE-TEK-LINSEI Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Ber om å få opp vinterreguleringskiltet i Sira Sigurdsgate Nina Charlotte Hanson TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel

27 Side 27 Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Manglende strøing innerst i Stikkveien Jo Frislid TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Manglende strøing i Skrenten Cato Keppler TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Takker for hjelpen for strøing i Stikkveien og Bueveien Frode Hvidsten TBE-TEK-ESPLYS Arkivsak/doknr. 14/ Sakstittel Kommunale veier - drift Dokumentdato Dokumentittel Journaldato Takker måke- og strøgruppa i kommunen for god service Unni Eliassen TBE-TEK-ESPLYS

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1805/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Jonas Antonsen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1806/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Tom Andre Hansen SØKNAD

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 2520/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: 1801/15 Reg.dato: 11.02.15 Side 1 15/348-2 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:GNR 123/320 S.ansv: PBG.BYGG.MOLKJE Til: Svein Lyseggen Sakstittel: BRUKSENDRING FRA ENEBOLIG MED SEKUNDÆR LEILIGHET TIL ENEBOLIG GNR/BNR 123/320 Innhold: SVAR

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013.

Journaldato: 28.11.2013-4.12.2013, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2013, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 06.12.2013 Referat fra møte 30.09.2013 - næringskomitéen Næringskomite - møteinnkallinger

Detaljer

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12.

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2015 Protokoll tilsetting av sykepleiere Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer