Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2013"

Transkript

1 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2013 FORBUNDSLEDERENS HJØRNE Kjære AEF ere AEF vokser for hver dag. Vi har rekordmange nyvervede medlemmer så langt i høst. Som et resultat av det lokale Ruspolitiske arbeidet jobbes det nå også steinhardt med start av nye lag. To nye lag vil om kort tid se dagens lys i Follo -et ordinært lokallag og et ungdomslag. Tromsø, Bodø, Ålesund, Sogndal, Hamar og Indre Østfold jobbes det også med konkrete planer om start av lag i. Ruspolitiske konferanser finner i år sted på 7 steder. Vi har innledet et samarbeid med Pensjonistforbundet om utarbeidelse av en forprosjektsøknad om eldre og bruk av rusmidler, for Dette er helt i tråd med det landsmøtet i 2012 vedtok. Denne aktivitetsøkningen kommer i tillegg til alt det praktiske og sosiale arbeidet som allerede drives rundt om i Norge. Det er gøy igjen å se at vår organisasjon er i framgang. Vi har tiltak for alle aldersgrupper og som vil skape en bedre folkehelse. Snart møtes vi til organisasjonskonferanse - vår første store samling etter landsmøtet i Jeg håper dette blir en helg som gir inspirasjon for videre arbeid - og at vi som organisasjon er i stand til å ta imot alle våre nye medlemmer og gi dem gode aktivitetstilbud. Vi trenger hver og en av dere nye i vårt viktige arbeid for en bedre rus- og sosialpolitikk. Vi skal være en vaktbikkje både overfor Arbeiderpartiet, samarbeidende partier og ikke minst den nye blåblåe regjeringen. Denne vaktbikkja skal være kraftig, hissig og gneldrende til beste for alle de som trenger oss for å skape en bedre hverdag og ei ny framtid. Jeg ønsker dere alle en riktig god og aktiv høst! Inger Christin Torp Forbundsleder Dagskonferanse i Trondheim 25. oktober 2013 Trondheim AEF og AEF Trøndelag inviterer til gratis dagskonferanse på Quality Hotel Augustin i Trondheim fredag 25. oktober 2013 kl Noen av temaene er bl.a. Selvhjelp/selvhjelpsgrupper kan det være til nytte for meg og andre? ved Kari Strøm, og Ruspolitikk, idrett og folkehelse ved Jorodd Asphjell. Påmelding til forbundskontoret eller til Trondheim AEF AEF/Rus-Nett Rogaland ønsker velkommen til Dagskonferanse på Folkets Hus Stavanger, Sal 1 Tirsdag 29.oktober 2013 kl Temaer for dagen er: -Politioverbetjent Jan Atle Larsen om hva politiet mener lokalpolitikerne bør prioritere i ruspolitiske spørsmål, og deres erfaring med eldre og rus. -Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Åse Christiansen om eldres bruk av alkohol og legemidler som et økende problem. -Seniorrådgiver Annette Paul i AKAN om utfordringer ved overgangen fra arbeidsliv til pensjonisttilværelsen. -Forbundsleder i AEF Inger-Christin Torp om organisasjonen AEF og hvorfor vi ønsker å jobbe med problematikken rundt eldre og rusmidler. -Rådgiver Tone Bye i Pensjonistforbundet om eldre og psykisk helse og medisinering av eldre i helsevesenet. -Daglig leder i ALFA Arne Rasmussen om medikamentfritt behandlingstilbud for rusavhengige. Dette er Norges eldste behandlingssenter som bygger på 12 trinns modellen.

2 Ruspolitisk konferanse i Østfold 18 november blir det arrangert ruspolitisk konferanse i Sarpsborg fra på Sarpsborg scene. Temaer blir ruspolitisk arbeid i lokalpolitikken, AEF sitt arbeid for alle aldersgrupper, hva vil det si å forebygge fremfor å reparere? og hva kan vi forvente oss av ruspolitisk satsning fremover? Det vil bli et enkelt måltid ved konferansestart. Påmelding innen 10. november til Ny ansatt i forbundet Organisasjonskonferansen 2013 Årets organisasjonskonferanse blir avholdt i Trondheim Den blir avholdt for representanter for lokallag og fylkeslag i tillegg til forbundsstyret og kontrollkomiteen.hvert lag kan stille med 2 representanterog eventuelt observatører. I tillegg til å gå igjennom årets organisatoriske saker, og rapporter fra prosjekter og tiltak, vil vi i år få besøk av stortingsrepresentant Jorodd Asphjell som ønsker oss velkommen til Trondheim og holder en innledning om den politiske situasjonen etter valget, og Bjørn Hansen (eks Rosenborg Fotballklubb) som skal snakke om motivasjon. Vi vil også bruke tid på å redegjøre for det nye forprosjektet Eldre og Rus og vår samarbeidspartner Pensjonistforbundet, i tillegg til at vi kommer til å snakke litt om verving og aktiviteter ute i lagene. Rune Nilsen er ansatt i et engasjement som prosjektmedarbeider i forbundet. Han er 55 år og er fra Fredrikstad, bosatt i Sarpsborg. Han er utdannet rusterapeut og helsefagarbeider. Han har bl.a., jobbet på Rus-Nett Solvang i Råde, Joli ungdomshjem, Sikkerhetsseksjon forsterket enhet ved sykehuset Østfold og i Frelsesarmeen. Han har som oppgaver hos oss nå å verve nye medlemmer, prøve å danne nye lag, hjelpe lag som sliter med aktivitet, og holde kontakt med ekstisterende lag. I tillegg jobber han med de kollektive medlemmene og hjelper til med lokalt ruspolitisk arbeid. Han har 2 barn, har drevet med fotball i mange år, både som spiller og trener både lokalt og på kretsnivå. Rune kan nås på eller på Forbundssekretærens hjertesukk: Jeg hadde satt stor pris på små rapporter om lokal aktivitet, som jeg da kunne videreformidle her så alle fikk se og fikk ideer til egen aktivitet.

3 En kort presentasjon av Pensjonistforbundet vår nye samarbeidsparter på forprosjektet Eldre og Rus Norge er på verdenstoppen innen eldreomsorg, men vi har fortsatt en lang vei å gå for at alle eldre i Norge skal få oppleve omsorg, trygghet, verdighet og nærhet i eldre år. Den demografiske utviklingen og framskrivningen viser at eldreomsorgen slik den forvaltes i dag ikke vil være økonomisk bærekraftig i fremtidens Norge. Pensjonistforbundet mener at dette krever en betydelig og helhetlig satsing på å rehabilitere og forebygge sykdom og unødvendig sykdomsutvikling i tillegg til det å behandle. Samfunnet må være på forkant av utfordringene. I tillegg vil det være av stor betydning at vi klarer å endre holdninger som fører til diskriminering av eldre, og at vi gir eldre mulighet til likeverdig deltagelse og sosial kontakt. Pensjonistforbundets mål Pensjonistforbundets overordnede mål er å sikre pensjonister en trygg, livskraftig og initiativrik alderdom. stenger dørene og offentlige institusjoner som reduseres slik at nedgangen i 2013 er det ingen grunn til blir mindre. Dette skjer i en tid hvor etterspørselen etter døgnbehandlingsplasser er stor og ventetiden lang, opptil ett år. Derfor serveres berusede gjester Flere studier viser at det er lett å kjøpe alkohol på utesteder selv om man fremstår som beruset. Tre forhold kan bidra til å forklare hvorfor bartendere serverer berusede gjester. I en vitenskapelig artikkel i International Journal of Alcohol and Drug Research undersøker SIRUS-forsker Kristin Buvik hvorfor bartendere serverer berusede gjester. Jeg har intervjuet bartendere for å få deres virkelighetsforståelse. Jeg har også observert situasjoner der skuespillere spiller beruset mens de bestiller øl på serveringsteder, sier Buvik. Hun forteller at tre forhold peker seg ut som viktige for å forstå overskjenkingen. For det første har bartendere en arbeidssituasjon som ikke alltid er tilpasset ansvarlig alkoholservering. Arbeidspress, høy musikk og dunkel belysning gjør det vanskelig å vurdere gjestene tilstrekkelig. Klipp fra Rusfeltet Fagrådet har hevdet og SAMDATA 2012 bekrefter: Nedgang i antall døgnbehandlingsplasser SAMDATA 2012 som ble offentliggjort i dag av Helsedirektoratet viser nedgang i antall døgnbehandlingsplasser fra 2011 til Dette har Fagrådet hevdet ved en rekke anledninger overfor Helse- og omsorgsdepartementet men har stort sett blitt møtt med at plassene er erstattet. Nedgangen i rusbehandlingsplasser er totalt på 72 døgnplasser. Nedgangen i bruken av behandlingsplasser er i private ideelle rusinstitusjoner 49, og 23 i offentlige institusjoner. Fagrådet hevder at dette er en utvikling som også fortsetter i I 2013 er det flere institusjoner som For det andre skjer skjenkingen innenfor en drikkekultur der beruselse er akseptert og forventet. Bartendere ønsker å bevare god stemning i baren og de vil unngå konflikter med gjester. Gjester som nektes servering blir sinte. Den tredje forklaringen handler om bartenderes motstand mot alkoholloven og kontrollørene som håndhever den. Når loven oppleves som håpløs, er det lettere å omgå den. Bartendere har få insentiver til å nekte gjester servering, særlig dersom gjesten er blid og hyggelig. Aggressive gjester serveres for å unngå konflikt. Resultatet er at det er lett å få servering selv om man fremstår som beruset. Servering er normen, mens serveringsnekt blir betraktet som normbrudd, sier Buvik.

4 Forbundsstyret Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen Leder, tlf /epost Kirsti Lie Sataslåtten, Risløkkvn.19, 0580 Oslo Nestleder, tlf /epost Eva K Svensrud, Stensrødgata 4, 1640 Råde Forbundssekretær, tlf eller kontaktinfo forbundskontoret Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 4, 7057 Jonsvatnet AU, tlf /epost Svein-Magne Johannessen, Selestranda 44 B, 4354 Voll, tlf /epost Marianne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger tlf /epost Elin Tamnes, Femundsvn. 30, 7374 Røros tlf /epost Dagny Gullaksen, Nordlia 14, 5223 Nesttun tlf /epost Anne Sollie Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord tlf /epost Kai-Robert Johansen, Åsvn. 24, 1712 Grålum tlf /epost John W Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål tlf /epost Forbundskontoret AEF, Torggt. 1, 0181 Oslo (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret) tlf Eva K Svensrud, forbundssekretær Nytt fra forbundssekretæren Hei Nå er det flere ruspolitiske konferanser, organisasjonskonferansen og søknadene til Helsedirektoratet som står øverst på arbeidslista til forbundskontoret, i tillegg til de mange små og store oppgavene som kommer hele tiden. I tillegg er det tid for kontingentpurringer, og gruppene til Barn og Unge har startet opp igjen. Det medfører at arbeidsmengden her er som den pleier og at det jobbes mye og godt på mange områder. Likevel ser jeg at vi gjerne skulle gjort mer for kontorets side på mange områder, men tiden strekker ikke helt til. Jeg har laget en ny liten spalte denne gangen, som heter «Klipp fra rusfeltet». Denne er ment som litt informasjon fra hva som skjer rundt omkring, både på forskningssiden, aktiviteter i andre organisasjoner og annet aktuelt stoff. Jeg håper dere finner noe interessant der, og prøver å finne ganske varierte temaer. Tilbakemeldinger mottas med takk, om dette er noe dere medlemmer vil at jeg skal fortsette med. Da vil jeg ønske dere en riktig fin høst, og håper jeg ser mange av dere på konferanser rundt omkring. Eva K Svensrud Forbundssekretær Toril Eide, kontormedarbeider (tirsdag, torsdag) Barn og Unge Eva Angell, leder Åse Williksen

5

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS I helga 24-26 oktober arrangerte Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund årets organisasjonskonferanse

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 2/2014

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 2/2014 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 2/2014 I DETTE NUMMERET: -Nytt fra Barn og Unge -Nytt fra forbundslederen -Leserbrev fra Møre og Romsdal og Sarpsborg -Nytt fra forbundskontoret -Årsmøter

Detaljer

Stor interesse for ruspolitiske konferanser. Overlat taxfree salget til Vinmonopolet. Nei til legalisering av hasj VERV EN VENN

Stor interesse for ruspolitiske konferanser. Overlat taxfree salget til Vinmonopolet. Nei til legalisering av hasj VERV EN VENN Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 3/2014 Stor interesse for ruspolitiske konferanser AEF vil arrangere minst 8 ruspolitiske konferanser i høst. Det er stor interesse for å delta, som

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2012

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2012 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2012 Hei alle sammen! AEF er nå i gang med en ny landsmøteperiode hvor vi skal omsette de mange gode vedtak som vårt landsmøte i juni fattet til praktisk

Detaljer

Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!

Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen! AEF-INFO 4/2011 God Jul & Godt Nytt År! Til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere! Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!

Detaljer

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF-INFO 1-2/2011 Forbundslederens hjørne Anders Slaatsveen ny leder på forbundskontoret Internett og rusinformasjon Facebook De gjemte og glemte barna (Barn og Unge) Barnas ferieklubb Night Fever on Skotfoss

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år!

MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Mor/barn-enheten Villa Ma ved Veksthuset Molde har nylig fylt 1 år! MNK-rus ønsker alle en GOD JUL og ALT GODT I 2006! Nyhetsbrev nr. 4/2005, desember Midt-Norsk RusInfo Utgiver: Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget (MNK-rus), Hovedkontor: Vestmoa 27, 6018 ÅLESUND.

Detaljer

Korttidsenheten rus. Seniorpolitisk konferanse. Velkommen til Rep. Skap. Side 14. Min arbeidsplass. Side 6-7.

Korttidsenheten rus. Seniorpolitisk konferanse. Velkommen til Rep. Skap. Side 14. Min arbeidsplass. Side 6-7. 2.utgave 2013 Velkommen til Rep. Skap. Side 14. Korttidsenheten rus Min arbeidsplass. Side 6-7. Møte med trusler og vold. 4-5 % av arbeidstakere utsettes. Side 4-5. I dette bladet kan du lese mer om: Seniorpolitisk

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF)

Arbeiderbevegelsens. sosialpolitiske forbund (AEF) Arbeiderbevegelsens HA rusog sosialpolitiske forbund (AEF) HANDLINGSPROGRAM 2008 2012 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45 77) post@arbef.no

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006

Helsesøstre. Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND NR. 1 2006 Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 1 2006 Vinter i Trondheim: Tyholttårnet. Fotograf: Arve Hansen Sees på Helsesøsterkongressen i Sarpsborg i april! Hilsen fra redaksjonen

Detaljer

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013?

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen skal gi mennesker med demens og deres pårørende en lettere hverdag og et bedre

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

NSH presenterer den nye stortingsmeldingen om omsorg...side 3. Gode erfaringer med nettbasert individuell plan...side 3

NSH presenterer den nye stortingsmeldingen om omsorg...side 3. Gode erfaringer med nettbasert individuell plan...side 3 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH-Nytt 2/06 NSH presenterer den nye stortingsmeldingen om omsorg...side 3 Gode erfaringer med nettbasert individuell plan...side 3 Forskningsbasert behandlingskjede

Detaljer