Stor interesse for ruspolitiske konferanser. Overlat taxfree salget til Vinmonopolet. Nei til legalisering av hasj VERV EN VENN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stor interesse for ruspolitiske konferanser. Overlat taxfree salget til Vinmonopolet. Nei til legalisering av hasj VERV EN VENN"

Transkript

1 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 3/2014 Stor interesse for ruspolitiske konferanser AEF vil arrangere minst 8 ruspolitiske konferanser i høst. Det er stor interesse for å delta, som et eksempel kan vi nevne at i Stavanger er det allerede påmeldt 74 personer. Konferansene er: I Oslo 16.oktober, i Moss 24.oktober, i Stavanger 29 oktober, i Kristiansund 5.november, i Bodø 12.november, på Kongsberg 24.november, på Lillehammer 25.november og i Sarpsborg 2.desember. Temaene varierer noe, og det er mange spennende innledere. Se hjemmesidene for program for den enkelte konferanse Overlat taxfree salget til Vinmonopolet Taxfree salget på norske flyplasser er enormt og Oslo lufthavn Gardermoen tror på en dobling av Taxfree salget når utvidelsen av flyplassen er ferdig om 2 år. I så fall vil det bety at hver fjerde flaske vin og brennevin som drikkes er kjøpt avgiftsfritt. Alkoholsalget er en betydelig finansieringskilde for drift og utbygging av flyplassene. Dette er problematisk i seg selv og lite i samsvar med norsk alkoholpolitikk. Det er ingen tvil om at denne utviklingen, samt de nye reglene for alkoholkjøp, fører til et stort inntektstap for vinmonopolet. Resultatet av dette blir også at det blir dyrere å handle alkohol i Norge, men billigere for de som reiser. For å sikre Vinmonopolets videre eksistens mener Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) at Vinmonopolet bør overta drifts- og salgsansvaret for Taxfree ordningen ved flyplassene. Nei til legalisering av hasj Nye tall viser at 2 % av alle åringer har brukt hasj/cannabis i løpet av de siste 30 dager. Vi vet at hasj er meget avhengighetsskapende og ofte inngangsporten til tyngre stoffer.ut fra dette vil vi i Arbeiderbevegelsens Rusog Sosialpolitiske Forbund (AEF) si et klart nei til alle forslag om å legalisere hasj i Norge. En legalisering vil påvirke pris- og tilgjengelighet, som igjen vil øke forbruket. Det er godt dokumentert at hasjrøykere har større sjanse for å bli rammet av psykoser og angstlidelser. De har også økt fare for lungekreft og økt ulykkesrisiko i trafikken. Vi trenger ikke et nytt legalt rusmiddel i Norge! VERV EN VENN Kjenner du noen som deler våre verdier og kan ha lyst til å støtte oss som medlem? Verv ham eller henne, gjerne som et familiemedlemsskap. Alle som verves fra til betaler kontingent nå som gjelder ut Send en mail til

2 Forbundslederens hjørne Kjære alle sammen! Vi er allerede langt utover høsten og aktiviteten er i full gang. Som dere ser av forsiden er det mye fokus rundt de ruspolitiske konferansene nå i oktober og november. Ellers jobbes det med grunnlagsarbeidet for alle søknader for 2015, nå er det slik at Helsedirektoratet har dratt inn utlysningen og utsatt fristen på ubestemt tid. De vil avvente vedtaket av statsbudsjettet i Stortinget, det kan bety nærmere jul. Det vi da frykter er at det går langt ut på våren før vi får svar og vet hva vi har å rutte med i Vi er også usikre på hva statsbudsjettet vil bringe når det gjelder støtte til de ruspolitiske organisasjonene. Når det gjelder ruspolitikk for øvrig er foreløpige funn i statsbudsjettet: - Kun prisjustering av alkoholavgift - Ingen øremerking av russatsing i kommunene - Kun prisjustering av «frivillighetsmomsen» - Kun prisjustering av støtten til frivillige organisasjoner på rusfeltet. Vi har nylig sendt ut både innspill til det lokale programarbeidet rundt om i kommunene og en rekke innspill til forslag som vi håper våre kollektive medlemmer, partilag/kommunepartier, vil sende inn til Arbeiderpartiets landsmøte i april neste år. Arbeidet med Barn og unge fra hjem med rusproblemer og Eldre og rus går sin gang. Dette er to spennende områder som er svært viktige for vårt samfunn. Vi gleder oss til organisasjonskonferansen oktober i Moss håper å se deg der. Lykke til med en aktiv høst! Inger-Christin Torp Forbundsleder AEF SINE INNSPILL TIL LANDSMØTEFORSLAG AP Nei til reklame Ja til et stramt reklameforbud når det gjelder alkohol, herunder nei til tekstreklame. Forbudet mot markedsføring av alkohol er viktig å opprettholde. Ny teknologi og nye kanaler endrer utfordringene knyttet til kontroll og overvåkning, noe som gjør det viktig med et fortsatt medienøytralt reklameforbud. Håndhevingen av regelverket må forsterkes. Brudd må møtes med sanksjoner, og Helsedirektoratet må få ressurser for å ta tak i denne utfordringen. Folkehelse Neste stortingsmelding om folkehelse må inneholde konkrete og overordna mål for rusforebyggende arbeid. Målene må ha indikatorer som blir rapportert årlig i den grad det er mulig, og oppsummeres hvert fjerde år i folkehelserapporten. Kontroll og sanksjoner Det bør innføres nasjonale standarder for kontroll og sanksjoner ved brudd på alkohol loven. Informasjon Informasjon og kunnskap om innhold og potensielle negative konsekvenser av et forbruk er viktig for at folk skal kunne gjøre gode helsevalg. Informasjon om produktinnhold kan man i dag finne på alle mat- og drikkevarer unntatt alkoholvarer. Merking av alkoholprodukt med innhold, kalorinivå og helseadvarsler må derfor innføres. Informasjon i skolen Skolen: Alle skoleelever skal få faktabasert informasjon om bade legale og illegale rusmidler, og I tillegg til vanlig klasseromsundervisning må skolenes rusmiddelundervisning også omfatte handlingsbaserte programmer for foreldre og elever. Frivillige organisasjoner skal ha en naturlig og viktig plass i skolens rusforebyggende arbeid, særlig innenfor handlingsbaserte programmer. Skolene skal legge til rette for samhandling med frivillige organisasjoner og lokalmiljøet, som må forankres i læreplanene. Arbeidslivet Arbeidslivet: Rus og forebygging må bli inkludert som tema i neste Inkluderende Arbeidsliv (IA)-avtale. I tillegg må man gjennom samarbeid med partene i arbeidslivet få på plass retningslinjer for alkoholbruk på arbeidsplasser.

3 Organisasjonskonferansen nærmer seg I helgen oktober møtes representanter fra lag og fylkeslag og alle tillitsvalgte i forbundet til den årlige organisasjonskonferansen på Støtvig hotell i Rygge. Det blir et spennende program med blant annet velkomst av Rygge kommunes ordfører Inger Lise Skartlien (AP), og innledning om statsbudsjettet av stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (AP). Vi vil ha en reportasje fra konferansen i neste nummer. Kampanjen åpenbart påvirket Kampanjen Åpenbart påvirket ble lansert høsten 2013 og skal videreføres denne høsten. Hovedmålene er: - Redusere totalkonsumet av alkohol - Redusere skadelig alkoholbruk - Redusere alkoholbruk blant ungdom - Ivareta alkoholpolitiske hensyn i samfunnet Kampanjen er forankret i direktoratets strategi for det alkoholrelaterte forebyggende arbeidet, og ett av mange virkemidler her. Kampanjen pågår i ukene 46 til 48 ELDRE OG RUS Det pågår nå samråd med pensjonistforeninger og eldreråd rundt om i landet for å lytte til de eldre på hva de føler behov for av forebyggende tiltak mot piller/rus. Vi takker Pensjonistforbundet for et godt samarbeid rundt forprosjektet. Arbeidet med utarbeidelse av søknad om hovedprosjekt for 2015 er i full gang. Nytt gruppelederkurs Barn og unge Nytt gruppelederkurs for Barn og Unge avholdes på hotell City i Fredrikstad fra 14 til 16 november. Det arbeides nå med muligheter for å starte grupper i Øvre Eiker, Fredrikstad, Oslo og Bergen. ACTIS KONGRESSEN Kirsti Lie Sataslåtten, Eva Karin Svensrud og Svein Magne Johannessen representerte oss på årets Actis kongress september Årets hovedsak var plattform for forebygging av alkohol og narkotikaproblemer. Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis. Arne Johannessen ble gjenvalgt som styreleder. Interessert? Meld deg på til

4 Forbundsstyret: Inger-Christin Torp, Gangvn 4, 1738 Borgenhaugen Leder, Kirsti Lie Sataslåtten, Risløkkvn 19, 0580 Oslo Nestleder, Eva K. Svensrud, Stensrødgt 4, 1640 Råde Forbundssekretær, Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 4, 7057 Jonsvatnet AU, tlf /epost Svein-Magne Johannessen, Selestranda 44 B, 4354 Voll, tlf /epost Marianne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger tlf /epost Elin Tamnes, Femundsvn. 30, 7374 Røros tlf /epost Dagny Gullaksen, Nordlia 14, 5223 Nesttun tlf /epost Anne Solli Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord tlf /epost Kai-Robert Johansen, Åsvn. 24, 1712 Grålum tlf /epost John W Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål tlf /epost Faglighet og frivillighet Helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet nylig gjort en gjennomgang av tre tilskuddsordninger for frivillig rusforebyggende arbeid. Driftsstøtten Prosjekt- og aktivitetstilskudd Rusforebyggende virkninger, spenningsforhold mellom frivillig lokalt engasjement og faglig begrunnede påvirkningsstrategier har blitt evaluert. Det hele har munnet ut i en rapport kalt faglighet og frivillighet som nå er ute i organisasjonene på høring. Forbundskontoret AEF, Torggt. 1, 0181 Oslo (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret) tlf Eva K Svensrud, forbundssekretær Toril Eide, kontormedarbeider (tirsdag, torsdag) Rune Nilsen, organisasjonsmedarbeider Barn og Unge Helle C. Skjønsberg Vi vant kampen om stengt vinmonopol på julaften Takk til Venstre og Kr.F for at de sammen med Stortingets opposisjon hørte på de 21 organisasjonene, heriblant AEF, som ba Stortingets flertall stoppe forslaget fra Regjeringen om å holde Vinmonopolet åpent på julaften. Dermed ble hensynet til barn som lever med voksne som drikker for mye satt foran hensynet til handel denne dagen.

5

6 Forbundsstyret Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen Leder, tlf /epost Kirsti Lie Sataslåtten, Risløkkvn.19, 0580 Oslo Nestleder, tlf /epost Eva K Svensrud, Stensrødgata4, 1640 Råde Forbundssekretær, tlf eller kontaktinfo forbundskontoret

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS I helga 24-26 oktober arrangerte Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund årets organisasjonskonferanse

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 2/2014

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 2/2014 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 2/2014 I DETTE NUMMERET: -Nytt fra Barn og Unge -Nytt fra forbundslederen -Leserbrev fra Møre og Romsdal og Sarpsborg -Nytt fra forbundskontoret -Årsmøter

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2012

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2012 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 3/2012 Hei alle sammen! AEF er nå i gang med en ny landsmøteperiode hvor vi skal omsette de mange gode vedtak som vårt landsmøte i juni fattet til praktisk

Detaljer

Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!

Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen! AEF-INFO 4/2011 God Jul & Godt Nytt År! Til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere! Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF-INFO 1-2/2011 Forbundslederens hjørne Anders Slaatsveen ny leder på forbundskontoret Internett og rusinformasjon Facebook De gjemte og glemte barna (Barn og Unge) Barnas ferieklubb Night Fever on Skotfoss

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

2008-2011. Vedtak: Kommunestyret 06.02.2008, Sak 0001/08

2008-2011. Vedtak: Kommunestyret 06.02.2008, Sak 0001/08 2008-2011 Vedtak: Kommunestyret 06.02.2008, Sak 0001/08 1 INNHOLD FORORD 3 SIDE 1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN? 3 1.1 Innledning 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. BESKRIVELSE OG VURDERING

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer