Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS"

Transkript

1 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS I helga oktober arrangerte Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund årets organisasjonskonferanse i Moss. Nærmere bestemt på Støtvig hotell, Larkollen. Det var god stemning og mange gode og viktige debatter. Rygge kommunes ordfører Inger Lise Skartlien ønsket velkommen til Rygge. På lørdag innledet stortingsrepresentant Svein Roald Hansen til debatt om statsbudsjettet og den politiske situasjonen. Søndag hadde vi et miniseminar om ledelse ved håndballtrener Therese Thulin. Alle reiste hjem med nye krefter og pågangsmot for å fortsette vårt viktige ruspolitiske arbeid. FORBUNDSSTYRET ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

2 GI ALLE BARN EN RUSFRI JUL! Folkehelseinstituttet har beregnet at rundt barn lever til enhver tid i hjem hvor det er rusmisbruk. Disse barna er spesielt utsatt i jula. Titusenvis av barn gruer seg til jul. høytid for oss alle. Gi barna en rusfri jul som en ekstra julegave i år! Julehøytiden innebærer «legitimering» av høyt alkoholforbruk og en tradisjon for å holde samværet innenfor kjernefamilien. For barnet blir julen en tid med forventet ubehag uten at de møter andre trygge voksne. Alle barn har rett til en rusfri jul. Nesten 20 % av befolkningen sier de drikker mer enn tre enheter alkohol på julaften med barna tilstede. Våg å bry deg spør hvordan barna har det. Det er viktig å se barna. Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) ønsker at jula skal bli en fin Los barne- og familieorganisasjon ønsker alle barn og voksne en «hvit jul» Velkommen i våre juleaktiviteter og ordinære lagsaktiviteter2015 Les mer på

3 GRATULERER MED 80 ÅRS DAGEN FRAMFYLKINGEN! Fredag 21 november inviterte Framfylkingen til 80 års fest på Sørmarka. Det ble en flott kveld med mange sanger, aktiviteter og gode minner. AEF var tilstede med forbundsleder og overrakte lavo og bålkjele til jubilanten. VELLYKKET RUSPOLITISK KONFERANSE I STAVANGER Det ble gjennomført en meget vellykket dagskonferanse i Stavanger med 98 påmeldte deltagere. Temaet var Barn/Pårørende av rusavhengige. Foredragsholderne hadde veldig god innsikt i problemstillingen. En hadde egne erfaringer. Det var bare positive tilbakemeldinger fra deltagerne. Med ønske om en God Jul Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År! Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for barn og unge bl.a. gjennom tiltaket "De gjemte og glemte barna", og tiltaket Barnas Ferieklubb. og et Godt Nytt År! Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for barn og unge bl.a. gjennom tiltaket "De gjemte og glemte barna", og tiltaket Barnas Ferieklubb HOVEDPROSJEKT ELDRE OG RUS AEF søker Helsedirektoratet Kr ,- for å kunne gå videre med vårt prosjekt Eldre og Rus for Det er lagt ned mye arbeid i forprosjektet i Området er tabubelagt, det har vi merket med forprosjektet. Det er likevel mulig å nå målgruppen, men det er krevende. Vi samarbeider med Pensjonistforbundet i dette prosjektet. I hovedprosjektet søker vi om å sette temaet på dagsorden i media, produsere informasjonsmateriell og drive informasjonsarbeid av ulik art, bevisstgjøring i overgangsfasen mellom arbeidsliv og pensjonisttilværelse, og utprøving av møteplasser i utvalgte kommuner.

4 NYTT FRA FORBUNDSKONTORET Da har vinteren kommet og det nærmer seg jul. Her på kontoret går dagene sin vante travle gang, det er alltid mye å henge fingrene sine i. Siden sist har det bl.a. vært avholdt organisasjonskonferanse på Larkollen med Moss AEF som vertskap og flere ruspolitiske konferanser rundt om i landet. I tillegg verves det på harde livet for tiden, jeg er spent på om vi når målet for året med 1500 medlemmer. Så jeg håper dere trår til slik at vi klarer det. Organisasjonskonferansen neste høst blir i Larvik, i tillegg blir det en samling på senvinteren med skolering for lag og tillitsvalgte, dette kommer vi nærmere tilbake til. Aktiviteten på vår Facebookside er økende, og jeg håper dere som er på Facebook vil gå inn og like siden vår: Der legger vi ut en del aktuelt stoff, både fra media og fra andre organisasjoner på feltet, så bare følg med. Da vil jeg få ønske alle en riktig god jul og et godt og aktivt nytt år! INNSPILL TIL LORENTZEN RAPPORTEN Innspillsrunden tar utgangspunkt i evalueringsrapporten «Faglighet og frivillighet gjennomgang av tre Tilskuddsordninger (drift, aktivitet og prosjekt). Lorentzen stiller spørsmål ved både mål for og målbarhet ved organisasjoner og aktivitet som støttes, manglende samsvar mellom mål om lokal innsats og opplevd oppbygging av sentralt ledd, manglende rom for nye organisasjoner og nye aktiviteter, manglende evaluering av tilskuddsordninger», skrevet av forsker Håkon Lorentzen på oppdrag fra Helsedirektoratet. I rapporten problematiseres flere sider ved dagens ordninger. Og for liten sammenheng mellom mål for folkehelsearbeidet og innretning av støtteordningene for de frivillige organisasjonene på rusfeltet. I sitt brev til organisasjonene har Helsedirektoratet bedt om innspill på følgende punkter: Innretning på driftstilskuddet til rusmiddelpolitiske organisasjoner Muligheten for mer målrettet kanalisering av tilskudd, for eksempel gjennom programstøtte Modeller for samarbeid/dialog rundt utvikling av innsatser/tiltak Målstyring og evaluering av forebyggingstiltak Fornyelse eller forutsigbarhet og langsiktighet Samspill mellom lokale og sentrale ressurser for å stimulere til lokal aktivitet Eva K Svensrud Forbundssekretær Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År! Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for barn og unge bl.a. gjennom tiltaket "De gjemte og glemte barna", og tiltaket Barnas Ferieklubb. LORENTZEN RAPPORTEN - HØRING Helsedirektoratet har invitert tilskuddsmottakerne i ordningen organisert under statsbudsjettets kapittel 718, post 70, til å komme med innspill til organisering av

5 NYUTDANNEDE GRUPPELEDERE I BARN OG UNGE Forbundslederen har ordet: Nok et år er på hell. Vårt forbund har fortsatt og styrke seg i Medlemstallet er stabilt og økende. Vi har i året som har gått jobbet med et forprosjekt på eldre og rus. Det har endt opp i en søknad til Helsedirektoratet om et hovedprosjekt fra Barn og unge er styrket, selv med en minimumsbemanning på en person, Vi har gjennom året satt offentlig søkelys på den problematikken barn og unge i rusbelastede hjem lever med. Synliggjøring av tiltaket har vært viktig for oss. Det har også vært jobbet med videreutvikling av tiltaket og ikke minst skolering av nye gruppeledere og frivillige. Denne gjengen var i helga november på kurs for å lære seg Barn og Unge programmet. Vi i Barn og Unge er takknemlige for å kunne drive opplæring av gruppeledere som igjen skal lede grupper for barn og unge som lever med rusbelastninger i familien. Gruppelederne gir tid og engasjement for barna og er svært lærevillige. Opplegget er solid og gjennomprøvd ut fra Barn og Unges egen erfaring over ti år og med faglig inspirasjon fra Ersta Vändpunkten, Stockholm. Gruppelederkurset gir deltakerne en faglig forankring fra 12-trinns modellen og smakebiter på kursopplegget for barna og ungdommen selv. I løpet av første halvår 2015 håper vi at vi har grupper i gang i Oslo, i kommuner i Østfold Fredrikstad og Rygge, samt i Øvre Eiker. Bergen er neste satsningsområde, og der håper vi å få til et godt og fruktbart samarbeid med 12 Trinn klinikken på Fana. Barn og Unge er en av flere aktører i BARN SOM PÅRØRENDE-feltet. Nå arrangerer vi sammen med BAR Barn av rusavhengige, Voksne for Barn, Blå Kors med Kompasset og Jeg ser og Landsforeningen for Barnevernsbarn frokostmøter med faglig innhold og utfordringer til politikere og andre som tar beslutninger som rammer barna som er pårørende til rusavhengige og psykisk syke. VELKOMMEN første frokost serveres torsdag 11.desember kl i toppetasjen i Blå Kors bygget i Storgata 38 i Oslo, temaet er at alle ønsker seg en HVIT JUL! De beste ønsker til alle og enhver om en fredelig, hvit jul med barnlig glede i alles hjerter! Ruspolitiske konferanser har vært brukt til synliggjøring og det å sette fokus på forebyggende arbeid innen rus. Den av aktivitetene våre vi har slitt mest med har vært leirene. Det var få deltakere, en barneleir måtte avlyses og skifte av leirsteder førte til relativt store økonomiske kostnader. AEF har mange og viktige politiske saker å jobbe for også fremover. Vi har via våre kollektive medlemmer spilt inn flere forslag til Arbeiderpartiets landsmøte i april Innholdet i disse ble det redegjort for i forrige nummer. Det gleder oss at flere av kommunepartiene har vedtatt dem som sine forslag til landsmøtet. Vi imøteser den videre behandling i landsmøtet. Av øvrige politiske gjennomslag kan vi notere oss at Stortinget lyttet til oss og andre ruspolitiske organisasjoner og vedtok at Vinmonopolet fortsatt skal være stengt på julaften. Stortinget har også lyttet til vårt råd og bedt om en utredning omkring taxfree ordningen. Vår organisatoriske utfordring fremover er å tilrettelegge for økt aktivitet og vekst i organisasjonen. Jeg takker hver enkelt for innsatsen i 2014 og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Velkommen til ny innsats i 2015! Hilsen Barn og Unge av rusavhengige

6 NYTT FRA ACTIS HØRING OPPTRAPPING PÅ RUSFELTET Actis Rusfeltets samarbeidsorgan håper at opptrappingsplanen blir en del av et helhetlig løft for rusfeltet, gjennom en tydelig satsning og mer langsiktig planlegging. Spesielt viktig er det at pasientrettighetene til de rusavhengige styrkes i alle ledd, samt at man setter inn mer ressurser til ettervern. Ettervern er en nødvendig del av rehabiliteringsprosessen, og et godt behandlingstilbud forutsetter god oppfølging. Mange rusmisbrukere har også store helsemessige utfordringer, dette må møtes på en god måte i et helhetlig behandlingsforløp. Tilrettelegging av tjenester For å møte pasientenes behov trenger vi økt mangfold og variasjon i rusbehandlingstilbudet: Flere rus- og medikamentfrie behandlingstilbud. Det er problematisk at mange av de rus- og medikamentfrie behandlingsinstitusjonene forsvinner, eller må ta inn pasienter som er på medikamentbehandling. En styrking av de frivillige behandlingstilbudene, spesielt når det gjelder ettervern. For å tilrettelegge for rask behandling av rusmiddelavhengige trenger vi også økt kapasitet, spesielt ved avrusningstilbudene. I tillegg er det behov for både økt kapasitet og et bedre tilbud til pårørende av rusmisbrukere. Legemiddelassistert behandling LAR oppstod som et tilbud til de aller tyngste heroinbrukerne, men i dag er det over 7000 i LARbehandling. LAR må få en sentral plass i opptrappingsplanen. Actis mener at det bør gjeninnføres et krav om at rusmiddelavhengige skal ha forsøkt rusfrie behandlingstilbud før de tas inn i LAR. Vi vet fra ProLARs brukerundersøkelse at LAR har lyktes i å gi mange et bedre liv, men at det likevel er en stor andel som ikke er fornøyd med behandlingen. Vi mener at det må være mulig å forenkle klageprosessene for pasienter som er misfornøyde med behandlingen, da de formelle klagekanalene er utfordrende å bruke. Det er også nødvendig å kartlegge hvordan rehabiliteringsdelen i LAR- ordningen kan styrkes. Aktivitetstilbud, bolighjelp og arbeidstrening er eksempler på aktiviteter som bør sees på som en naturlig del av rehabiliteringsprosessen. Kommunene må få de nødvendige ressursene til rådighet for å sikre pasientene et fullverdig tilbud og god oppfølging, slik de har krav på. Vi mener også at LAR-pasienter må få mulighet til å bli rus- og medikamentfrie dersom de er motivert for det, og da må det sikres at dette skjer på en trygg måte med god oppfølging. Sosial inkludering For å bedre pasientenes behandlingsforløp, må vi sørge for bedre overganger og samhandling mellom de ulike instansene: Det må etableres et integrert behandlingsforløp fra avrusning, til behandling og ettervern. Bolig, arbeid, fritidsaktiviteter, utdanning er viktige faktorer i ettervernet av rusmisbrukere. Dersom livskvaliteten og livsmestringen er god er sjansen for tilbakefall mindre. Actis ser en klar fordel av at tidligere rusmisbrukere bistår i ettervernet etter likemannsprinsippet. Innsatsen må komme tidlig Eldre drikker stadig mer, og det er grunn til å anta at store deler av forbruket er skjult alkoholmisbruk. Vi trenger å utrede alternative behandlingsformer for denne gruppen. Den gruppen vi vet minst om er likevel barn og unge. Her trenger vi mer kunnskap når det gjelder rus, utvikling av rusproblemer og behandling. Barne- og ungdomspsykiatrien samt barnevernet må få styrket kompetanse på rus slik at vi får mulighet til å forebygge og bistå unge tidlig. I den offentlige debatten blir bruk av cannabis ufarliggjort og normalisert, noe som kan føre til at flere unge prøver narkotika. Vi må sørge for tidlig å bistå de unge som bruker cannabis, derfor må cannabisavvenningsprogrammer som «Ut av tåka» styrkes og tilbys i hele landet. Rusundervisningen i skolen må innebære læring om illegale rusmidler, ikke bare alkohol. Spesielt er det viktig at unge lærer om skadevirkningene av cannabis. Barn av rusmisbrukere må sikres en bedre oppfølging. Kompetanseheving på tidlig intervensjon i skolehelsetjeneste, også på høyskoler og universiteter som vi vet er risikoperioder for utvikling av skadelige rusvaner. Styrke kompetansen om rusproblematikk i profesjonsutdanningene, f.eks. lærere, helsepersonell, politi etc.

7 jul og et Godt Nytt År! God Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År! Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for barn og unge bl.a. gjennom tiltaket "De gjemte og glemte barna", og tiltaket Barnas Ferieklubb. Vi støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) og deres arbeid for barn og unge bl.a. gjennom tiltaket "De gjemte og glemte barna", og tiltaket Barnas Ferieklubb. Fellesorganisasjonen - FO BIDRAG TIL LEIRENE I 2015? Er det noen av våre gode venner rundt i landet som kan tenke seg å bidra slik at AEF også i 2015 kan arrangere barne- og ungdomsleire? Vi trenger tips og hjelp til å søke økonomisk støtte, leirledere og hjelp til å markedsføre/selge leirplasser. Alle bidrag tas i mot med en stor takk! Vi takker alle våre annonsører for støtten i dette nummeret av AEF-info! Det ville være ille om vi måtte kaste inn håndkleet etter å ha arrangert leire hver sommer siden 1972.

8 VERVEKONKURRANSE 2015 Forbundsstyret vil også for 2015 utlyse en verve- konkurranse. Den starter allerede fredag 2.januar og avsluttes 30.september. Det vil bli premier til de tre beste ververne og til beste lag. Hva det blir er en overraskelse, og utdeling av premier foretas på organisasjonskonferansen Vervemateriell får dere ved å kontakte forbundskontoret. Navn og adresse på den eller de du har vervet sendes på mail til forbundskontoret Husk å få med navn på alle familiemedlemmer ved familiemedlemsskap. LYKKE TIL MED VERVINGEN! Forbundsstyret Inger Christin Torp, Gangveien 4, 1738 Borgenhaugen Leder, tlf /epost Kirsti Lie Sataslåtten, Risløkkvn.19, 0580 Oslo Nestleder, tlf /epost Eva K Svensrud, Falchåsven.6, 1619 Fredrikstad Forbundssekretær, tlf eller kontaktinfo forbundskontoret Ingar Horrigmo, Øvre Vikaraunet 4, 7057 Jonsvatnet AU, tlf /epost Svein-Magne Johannessen, Selestranda 44 B, 4354 Voll, tlf /epost Marianne Hansen, Tastagata 31, 4007 Stavanger tlf /epost Elin Tamnes, Femundsvn. 30, 7374 Røros tlf /epost Dagny Gullaksen, Nordlia 14, 5223 Nesttun tlf /epost Anne Solli Hem, Rødsåsen 17, 3219 Sandefjord tlf /epost Kai-Robert Johansen, Åsvn. 24, 1712 Grålum tlf /epost John W Johnsen, Postboks 5, 3571 Ål tlf /epost Forbundskontoret Forbundskontoret AEF, Torggt. 1, 0181 Oslo (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret) tlf Eva K Svensrud, forbundssekretær Toril Eide, kontormedarbeider (tirsdag, torsdag) Barn og Unge Eva Angell, leder Åse Williksen

9

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF-INFO 1-2/2011 Forbundslederens hjørne Anders Slaatsveen ny leder på forbundskontoret Internett og rusinformasjon Facebook De gjemte og glemte barna (Barn og Unge) Barnas ferieklubb Night Fever on Skotfoss

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer