Styremøte. i Sverresborg IF Håndball kl Klubbhuset. 2. Gjennomgang av Strategiplanen og Handlingsplanen 2006/2007:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte. i Sverresborg IF Håndball 22.08.06 kl. 19.30 Klubbhuset. 2. Gjennomgang av Strategiplanen og Handlingsplanen 2006/2007:"

Transkript

1 Styremøte i Sverresborg IF Håndball kl Klubbhuset Til stede: Karin Saltvik, Ole-Tom Knudsen, Runar Alstad, Milda Lunde Stene Forfall: Roar Dyrkorn, Anne Strøm Nakstad, Tor Haukås Tone Helde leder for Elitegruppa Geir Ressem dommerkoordinator. Ble ikke innkalt til møtet Saksliste: 1. Møteinnkalling og referat godkjent Vi tok en kort presentasjon av styremedlemmene. 2. Gjennomgang av Strategiplanen og Handlingsplanen 2006/: Sportslig resultatmål i perioden Fra Merknader Et guttelag og jentelag rekruttert innen 2006 allidretten i hver årsklasse fra 8 år To jentelag og to guttelag i hver Dette må jobbes med hele året årsklasse fra 10 år Deltakelse i regionserien og interregionale sluttspill Et lag med i Spar-serien Jenter 15 år og gutter 15 år deltar alltid 2006 i en reisecup årlig Et lag i NM-junior 2006/ Et lag i 1. divisjon Opprette en Sverresborg-cup som fast 2008 sportslig arrangement Utvikle egne trenere, samt en trenergruppe som samarbeider som et sportslig team Utvikling av trenere må vi starte og arbeide med nå. Milda skal bruke treningssamlinga på Hitra til og sondere Utvikle egne dommere. I første omgang et par årlig terrenget. Dette er ikke prioritert oppgave nå. Sosial-kulturelle resultatmål i perioden Egen Klubb-kafé for alle barn/unge og voksne en fast dag i uka Fra Merknader 2006 Første kafé i dag, ikke det store salget. Men dette må bygges opp. En fra styret må være tilstede på tirsdagene, Roar setter opp en turnusordning for dette. Han har oversikt over når lagene er der og plasserer oss etter det.

2 Egen klubb-kveld fra og med J/G 13 en fast kveld i måneden Inngått avtale med offentlig virksomhet kommune og politi om forebyggende arbeid for barn og ungdom Beach-handball som et fast handballtilbud i sommerperioden 1 juni 1 september. Dette skal kunne være et tilbud også for ungdom som ikke er aktive handballspillere. Beach-handball skal senere kunne utvikles til et sportslig satsningsområde for Sverresborg Tilskuerantall som er økende i perioden, med et snitt på minimum 30 tilskuere på kamper i breddehandball og 100 tilskuere på kamper som Elitegruppas lag spiller Dette må vente til vi har fått i gang et Kulturutvalg. Gunnar Flatval er i gang med dette arbeidet. Organisatoriske resultatmål i perioden Opprettelse av faste utvalg under styret: Sportslig, Allidrett, Elite, Arrangerment-kultur, Arrangement- Sportslig, Sponsor/profileringsutvalg. Hvert utvalg skal ha en direkte link til styret. Underutvalgene skal sikre bredere foreldreengasjement og oppgaveavlastning for styret. En sportslig koordinator på fast lønnet avtale, der sportlig koordinater fungerer som sportslig bindeledd mellom styret og trenere. Styret gjennomfører minst 2 årlige møter med alle trenere samlet En informasjonsansvarlig i eller under styret, som sikrer riktig informasjonshandtering internt og eksternt Styret skal ha direkte kontakt med hvert lag trenere, oppmenn, spillere og foreldre min 1 gang årlig. Styret gjennomfører min 2 møter årlig med alle oppmenn samlet Elitegruppa etableres med eget administrativt lederteam og egen økonomi i oppbyggingsperioden mot 1. divisjon. Elitegruppas leder inviteres til møter i styret Elitegruppa skilles ut som egen klubb i SIF m/egen ledelse, når målet om 1. divisjon er nådd Ansette daglig leder på 50 % stilling forutsatt at det er sikret en langsiktig økonomi i klubben Tid Merknader 2006/ Milda sender ut en meil om dette, og ser hvilken respons vi får. / / Elitegruppa er i gang med arbeidet, og fungerer godt som ledergruppe. Det mangler trener på 3 div. men Ole Tom og Tone jobber med dette. Økonomisiden jobber de også med. 2008/2009

3 Økonomiske resultatmål i perioden Tid Merknader Klubbens medlemstall økes fra dagens / til 400 Aktivitetsavgiften økes ikke utover 2009 ordinær prisstigning Styret etablerer sponsorsamarbeid 2006/ som gir klubben merinntekter på minimum ,- årlig. 2/3 av sponsormidlene tildeles Elitegruppa Styret inngår faste aktivitetsavtaler/ dugnadsavtaler som genererer minimum ,- i årlige inntekter. Aktiviteter/inntekter tildeles/fordeles til enkeltlag i tråd med de økonomiske utfordringene som gis gjennom de sportslige målsettingene /2008 Konkrete aktiviteter 2006/ 1 Starte opp et program for og rekruttere og utvikle egne trenere. Alle trenere og interesserte seniorspillere inviteres tilfelles interne samlinger for og utvikle felles trenerprofil. Aktuelle personer gjennomfører regionens opplæring. Trenere og deres kompetanseutvikling følges aktivt opp. Fra aldersklassen 14 år og opp har vi som retningsgivende prinsipp at trenere forsøkes hentet utenfor laget 2 Starte opp et program for og rekruttere og utvikle egne dommere. Spillere med talent og motivasjon inviteres til og delta i regionens opplæring 3 Etablere hospiteringsordninger slik at yngre lag kan lære av eldre 4 Fortsette vår årlige felles treningssamling rett etter skolestart. Men gjennomføre denne på et nytt sted, som har kapasitet til og ta imot et så stort antall spillere som vi nå har 5 Starte opp en systematisk gjennomføring av utviklingssamtaler ( medarbeidersamtaler ) med hver enkelt spiller over 13 år. Gjennomføres av trener/oppmann etter oppsatt mal. Dette skjer midt i sesongen. 6 Gjennomføre en temakveld om skadeforebygging for spillere, trenere og foreldre 7 Etablere et utredningsprosjekt vedr. beachhandball. Foreldre som er interesserte i å utvikle dette inngår i prosjektet. 8 Revurdere sportslig rammeplan for og sikre en utforming som er i tråd med strategiplanen for Merknader Se merknad lengre opp Se merknad lenger opp. Har en avtale med Frisk fysioterapi. Må prøve og få et møte med foreldre og trenere i slutten av september. Gunnar Flatval er i gang med dette arbeidet. Skal ha innføring i Beachhandball på Jubileumsdagen på Havsteinbanen. Det har vært et møte med regionen, som gir tilskudd til å lage denne banen. Ole Tom har ansvaret for dette sammen med sportslig utvalg. Skal gjennomføres i

4 Sverresborg IF Handball 9 Etablere Junior NM som et prosjekt under styret. Spillere settes sammen fra ulike lag. NMlaget tilordnes en egen trener. 10 Aktiv profilering i media knyttet opp til både jubileet og andre viktige ting som skjer gjennom året. Dette skjer i et samarbeid med hovedstyret 11 Sette i gang med arbeidet med og skaffe sponsorer. Sponsor/profileringsutvalget arbeider etter det sponsorkonseptet som er blitt utarbeidet. Arbeidet settes i gang så snart profilmaterialet er klart 12 Etablere en avtale med et treningssenter, som supplement for trening av lagene fra 16 år og oppover. Avtalen skal utformes slik at det skal kunne ligge gevinster i dette for hele klubben 13 Gjennomføre en cup for guttehandball høsten Både for og få utfordringer for guttehandballen og for trening i å gjennomføre denne typen aktivitet. G92-foreldre tar ansvaret for cupen på vegne av styret. 14 Etablere bedre samarbeid med Fotballen mht samordning av treningstid og for og se på muligheten for og etablere fellestreninger. Tidspunkt for cuper og samlinger må koordineres. Handballens oppmenn inviterer fotballens oppmenn til et felles planleggingsmøte i januar 15 Etablere et samarbeid med fotballen om profilering (drakter m.m.), salg av profilartikler, bruk av klubbhuset og lignende, for og sikre at vi fremstår mer som en klubb 16 Legge ut og ajourføre kampoppsett på Internett og som oppslag i Nidarøhallen slik at medlemmer skal kunne finne informasjon om kampene til Sverresborg 17 Ta inngangsbilletter m/gevinstmuligheter på 2. og 3. div kamper. Vinnerne annonseres ved kampslutt. Premiene inngår som en del av sponsorkonseptet. 18 Styret gjennomfører medarbeidersamtaler med de enkelte lagenes ledergrupper oppmenn og trenere 19 Benytte Klubbhuset for handballens møteaktiviteter hver tirsdag fra kl Arrangere Kafé hver tirsdag kl Møteaktivitet etter kl Kafeene arrangeres av lagene etter oppsatt liste. Salg av mat og drikke, der inntektene går direkte til lagene. Kafé-aktivitetene koordineres av Kulturutvalget 20 Styret tar initiativ overfor Hovedstyret i forhold til å få sette i stand klubbhuset slik at det kan ivareta ulike funksjoner. Dette innebærer annen løpet av året. Maria Nordstrøm, sitter i Hovedstyret og er presseansvarlig for Olavsfestdagene, tar vi sikte på og bruke som vår kontaktperson. Dette arbeidet må settes i gang nå. Sponsormappene er utarbeidet og går i trykken nå. Hovedsponsorene skal styret ha kontrollen med, sponsorene for hvert enkelt lag organiserer de. Dette er en sak som må tas opp på neste møte. Det er vel naturlig at Tor Haukaas er involvert her pga hans tilknytting til elitelaget. Milda og Ole Tom fortsetter dette arbeidet. Må ha nytt møte med spillere, trenere, styret og treningsstudio. Arbeidet her er godt i gang. Dato for cupen: 14 oktober-06 Milda tar ansvaret for dette. Elite profilerer kampene med plakat i Nidarøhallen m.m. selv. Dette får Elite se nærmere på, så skal det styrebehandles. De må sjekke med lotteri loven om det er lovlig og gjennomføre noe slikt? Kafe-virksomheten er startet. Se merknad lenger opp.. Milda tar opp dette i hovedstyret 7 september. Runar kan brukes som koordinator i dette arbeidet.

5 lyssetting og innkjøp av foredragsutstyr, installering av bredband og trådløst nettverk. Arbeidet gjøres på betalt dugnad. Kulturutvalget har ansvaret. 21 Etablere en avtale med en av skolene i nærområdet for leie av lokaler til klubbkveld en fast kveld i måneden (Åsveien skoles fritidsklubb og musikkrom vil kunne egne seg for formålet.) Klubbkveldene skal drives av Kulturutvalget. 22 Profilere oss sterkere i lokalmiljøet. Bl.a. gjennom aktiviteter/samarbeid med Byåsen Butikksenter (BB). Spillerne skal være synlig på BB hver lørdag hele sesongen i SIF overtrekksdrakter. Selge lodd, kaker eller utføre dugnadsarbeid 23 Etablere ny internettside når ny profil er kommet på plass. Alle lag skal ha sin egen side og være aktive på denne. All informasjon mellom styret og lagene skal skje gjennom den nye internettsiden 24 Utforme en handballbrosjyre som spres rundt i lokalmiljøet. Brosjyren skal selge oss positivt, inneholde kampoppsett og oppfordre til å komme på kampene. Brosjyren finansieres av reklame. Dette skjeer i regi av sponsor/profileringsutvalget. 25 Sette ned en komité som skal utrede mulighetene for å kunne bygge ut en egen idrettshall i vårt nærområde. Komiteen skal legge frem sitt forslag på årsmøtet Må etablere et Kulturutvalg først. Ole Tom har kontakt med BB, med det må settes opp en turnus for loddsalget på lørdagene. Milda bestiller bannere vi kan bruke både til loddsalget og andre arrangement. Runar tar ansvaret for klubbens internett sider. Han kontakter Geir Hagen fra Hovedstyret. Hvert lag har ansvaret for sin side, og oppdatering av denne (oppmann). Mens all felles info administreres av Runar. Tar sikte på og få ut et infohefte til våren. Dette tas opp på styremøte i oktober. Milda har hatt møte med Regionledelsen som var positive. Skal avtale nytt møte med dem der hele styret bør delta. 3. Lagene - saker og status: Elitegruppa status vedr. organisering og oppstart av sesongen (Tone): Alt fungerer godt i lederteamet rundt Elitegruppa. Allidrett nye grupper (Karin): Fordeling av gymsaltid i neste uke, og foreldremøte for 1 klassingene er også planlagt. Jobber for og skaffe treningstider på Nyborg skole. G-92 gutte-elite-cup i oktober (Milda): Her er arbeidet godt i gang. 14 oktober går cupen av stabelen. 4. Sportslige forhold: Treningssamlingen på Hitra/Frøya (Milda): Det meste er i orden, men programmet er litt endra. Brede og Ole Tom jobber med dette. Trenger bare to busser for og få alle utover. Fordelingen av treningstider og halltid (Ole-Tom) : Vi har 21,5 timer og fordele på 20 lag. Har aldri hatt så dårlig utgangspunkt. Noen endringer må gjøres, Ole Tom ser på dette. Trenere - rekruttering og utvikling (Ole-Tom): Milda har fått tilbud om treneropplæring 8-10 september i Trondheim. Sendes videre til oppmenn.

6 Dommere rekruttering og utvikling (Ole-Tom, Geir): Dette utsettes til Geir blir med på møte. Hvis tilbud om opplæring/kurs kommer sendes dette videre. 5. Sosial-Kulturelle forhold: Sverresborg-cafeen oppstart (Milda): Se kommentar under sak Organisasjon og Økonomi: Fordeling av oppgaver på styrets medlemmer (Alle): Runar Alstad tar ansvaret for klubbens internett sider, han skal ta kontakt med Geir Hagen fra Hovedstyret. Oppnevning av underutvalg til styret (Alle): Milda sender ut mail, og ser hvilken respons vi får. Møter med Regionen (Milda): Milda og Ole Tom møter på sonemøte mandag 28 september-06. Nye økonomirutiner i forb. med samarbeid med regnskapskontor (Anne): Saken utsettes til neste gang. Avtaler med treningsstudio hva gjør vi videre? (Milda, Ole-Tom, Tone): Setter i gang med nye møter med spillere, trenere, styret og treningsstudio. 7. Eventuelt Regionstyret: May Romundstad er leder der. Vi må invitere henne til et senere styremøte der hun kan informere om sin jobb, og klarlegge hva vi evt. kan bruke henne til. Årskavalkade, hva skal gjøres av hvem når.. Karin har ansvaret for å sette dette i system. NESTE STYREMØTE TIRSDAG KLOKKA PÅ KLUBBHUSET Referent: Karin C Saltvik

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 Side 1 av 22 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! Velkommen til et håndballeventyr Årsmøte Styret Daglig leder A lag Ansettelsesutvalg

Detaljer

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 2 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 1.2 Historikk... 4 1.3

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift.

Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift. Kjelsås langrenn Referat fra styremøte 1, sesongen 2014-2015 Dato og kl.: Mandag 1.september 2014, kl. 19.30 22.00 Sted: Varmestua Innkalling sendt til: Styret og oppmenn Til stede: Rune Helland, Øyvind

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING KLUBBHÅNDBOK Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie 2.3 Senior Fotball

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993

Årsberetning 2009. Stiftet 1.august 1993 Årsberetning 2009 Stiftet 1.august 1993 Onsdag 24 februar 2010 kl 19:00 i. Dagsorden 2009 Årsmøte - YBBK 1. Åpning og godkjenning av innkalling. 2. Valg av dirigent(er), referent(er) og 2 representanter

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011)

Faglinjen Følgende har hatt lederfunksjoner i 2011: Treneransvarlig: Jørn Olsen (ikke besatt etter april 2011) Melhus idrettslag, avdeling Fotball ÅRSBERETNING FOR 2011 Melhus 14/3-2012 LEDELSE Styret Fotballstyret har i 2010 bestått av følgende personer : Styreleder: Nestleder: Styremedlem, Leder Aldersbestemt

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer