ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN en begynnelse på noe stort! Se side 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2000......en begynnelse på noe stort! Se side 8-9"

Transkript

1 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 HEIMKOMSTDAGAN I dette nummeret: Grendeutvalget informerer 3 & 4 Status vannverket 5 Leserbrevet 6 Annerledes potetopptaking 6 Heimkomsdagene en begynnelse på noe stort! Se side 8-9 Kontakt NUR 14 Hvordan kan dyrene til venstre være med på å fremskaffe delikatessene til høyre og samtidig arbeidsplasser til Rossfjordbygda!!?? Se side side 5 Ka det é førr nokka som ska skje på VONHEIM lørdag 4. november????? Se side 13!!! Saker av interesse: Kirkeveien s. 7 Kombinasjonsnæringsprosjektet! s Oppsummering av årets jakt og fiskesesong s. 12 Rossfjord og omegn husflidslag informerer s. 13

2 S IDE 2 ROSSFJORDPOSTEN Redaktøren har ordet! Forutsetningen for at Rossfjordbygda skal lykkes i en situasjon som preges av tøffe tak og motbakke er å etablere et samarbeid mellom dagligliv, næringsliv og politikk. Å spille på lag er en meget viktig og en grunnleggende forutsetning for at en skal nå sine fremtidige målsetninger. Internasjonalt har vi to kraftige tendenser som gjør seg gjeldende. Den ene er strømmen av økonomi og vareflyt, den andre er miljøet. Etter de internasjonale økonomiske rammer blir det verre for lokale bedrifter å overleve i konkurransen. Og globalt er det tendenser til urbanisering. Vi må tenke godt på utformingen av Rossfjordbygda slik at den i minst mulig grad blir "lillebroren" i den store trappa, der alle søker et steg opp. Alle steder har en sjanse til utvikling, men mulighetene må utnyttes, og interesse skapes. forankring i forhold til sosiale og lokale forhold spiller en mindre rolle nå enn før. Markedsføring, eksternt og internt, må i større grad bli en del av hverdagen i bygda. Eksternt for at folk utenfor skal bli gjort oppmerksom på stedets attraktivitet. Internt for å øke identifikasjonen til stedet blant de som allerede bor der og samtidig lære opp barn og ungdom til å sette pris på det som er å sette pris på. Målet må være å skape et så godt forhold til bygda at de også ønsker at egne barn skal vokse opp der. Verdiene motivasjon - holdninger og samarbeid er tilgjengelig for oss alle. Hilsen Erling De fysiske forutsetninger for at Rossfjordbygda skal lykkes er at bygda må være penest mulig. Fysisk identitet, uttrykk og plassering er avgjørende faktorer. Det må skapes et miljø som engasjerer og som også er interessant for folk utenfra. Bygda må ta godt imot tilflytterne og skape ei attraktiv og bovennlig bygd. Sosial kapital, som lag og foreninger i bygda utgjør, er en annen viktig faktor for trivsel, tillit og trygghet Rossfjordbygda har et godt fotfeste i ovennevnte forutsetninger. Hvordan kan vi utløse alt det positive vi har i bygda? Kanskje vi kan bli mere bevisst kompetente på de kvalitetene vi har - da all virkelig endring starter med en erkjennelse. I vært samfunn har vi lang tradisjon på å tilføre teoretisk kunnskap. Imidlertid trenger vi å få tilknyttet endringsarbeidet til alle deler av oss selv / bygda - Det fysiske - Det mentale og det Emosjonelle nivået må bli berørt. Når denne helheten blir fokusert, og alle delene blir omfattet av endringsprosessen, vil muligheten til å skape en positiv endring og ny praksis øke dramatisk. Det er vanskelig å uttale seg generelt om folks Rossfjordposten trenger flere skribenter og fotografer! Det er på tide å stikke fingran i jorda å erkjenne NURs eksistens som den har vært til nå er over 1. halvår Etter den tid så må vi ha flere som kan bidra med stoff til Rossfjordposten hvis vi vil at Rossfjordposten skal leve videre! Ta kontakt med Erling på NUR-kontoret. Du trenger kun å skrive inn (helst elektronisk) stoffet og gi det videre til oss så skal vi sette det opp og trykke det!

3 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 3 Rapport fra Rossfjord Grendeutvalg Rossfjord Grendeutvalg har i en prosess fulgt opp de saker som er nevnt tidligere. Noen av sakene har en fulgt over lang tid samtidig som det stadig kommer nye saker og innspill til grendeutvalget. Kommunen ønsker å bruke grendeutvalgene i sitt planarbeid, både for å få innspill og synspunkter i forkant av selve planarbeidet og for å få innspill og synspunkter ( uttalelser) til selve planforslagene når disse foreligger. Graden av medvirkning vil variere, noe avhengig av hva planarbeidet dreier seg om. Hovedideen med grendeutvalg er at et aktivt samfunn vil påvirke sitt eget miljø og dermed sin egen fremtid. Den ønskede utvikling er avhengig av minst to faktorer : Befolkningens engasjement i bygdene Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom de aktive lokalsamfunn og kommunens politiske ledelse. Grendeutvalgene skal være : Bindeledd mellom grenda, kommunestyret og kommuneadministrasjonen og koordinator for fellestiltak og ideer i grenda. Grendeutvalgene ønsker og samarbeide med bygda om viktige saker, fremme ideer og synspunkter og få igang debatt om ulike temaer. Grendeutvalget ønsker også og opprette underutvalg til å ta seg av spesielle oppgaver event. plassere ulike prosjekt / oppgaver hos grupper som har et spesielt engasjement for saken. Skal grendeutvalget fungere best mulig er en avhengig av et aktivt engasjement fra omgivelsene samtidig som at en avhengig av at noen jobber med de enkelte sakene. Som en avslutning vil en nevne at grendeutvalgets rolle er inne i sluttfasen når det gjelder Frosketjønna - Det som gjenstår er at en får skaffet benker - søppelstativ og annen tilrettelegging - oppfølging av forskjønnelse o.l. Grendeutvalget ønsker å medvirke til at det dannes ei gruppe (Frosketjønnas vel...) som følger opp saken - ta gjerne kontakt hvis du kan tenke deg og være med i ei slik gruppe. Hilsen Rossfjord Grendeutvalg Mye er gjort rundt frosketjønna. Dette er et av mange prosjekt andre en grendeutvalget kunne tatt på seg og fått gjennomført.

4 S IDE 4 ROSSFJORDPOSTEN Rossfjord Grendeutvalg Ideskisse Infrastrukturtiltak for utvikling av kompetanse innen Kombinasjonsnæringer I Rossfjordbygda Innledning I forbindelse med arbeidet til Næringsutvikling i Rossfjordbygda siden 1994 og sist Bygdemobliseringsprosjektet siden 1998 fremkommer det et klart behov for etablering /utvikling av "infrastrukturtiltak innen kompetanse" i området hvis en skal lykkes med å fremme lønnsom næringsutvikling i våre bygder. NUR, har gjennom mange år utført en viktig jobb i Rossfjordbygda innen tilrettelegging, næringsutvikling og nå sist i arbeidet med bygdemobliseringsprosjektet. Det er satt igang en rekke prosesser og mange enkelt ideer er fulgt opp gjennom årene. Nå sist har en også satt fokus på dette med kombinasjonsnæringer i eller med primærnæringene. Skal vi imøtekomme framtidens behov for arbeidsplasser og verdiskaping er vi avhengig av nyetableringer - etablering av tiltak/knoppskyting ved bl.annet kombinansjonsnæringer m.m. Rossfjord Grendeutvalg har sammen med NUR analysert muligheter og tiltak for å få best mulig effekt av bl.annet tiltak som "Kombinasjonsnæringer langs en fjord". Selv om det fremkommer mange ideer - er konklusjonen at for få kommer videre fra ide til realisering. Det er dette vi ønsker å gjøre noe med Vår erfaring er at de fleste grubler i det uendelige, og stiller seg spørsmål som de ikke finner svar på. Dermed blir det bare med drømmen. Skal en beholde gløden og pågangsmotet - må en kunne forholde seg til et lokalt miljø der en kan stille, og få svar på, vitale spørsmål. Løsningen er slik vi ser det etablering av " infrastrukturtiltak for utvikling av kompetanse innen Kombinasjonsnæringer i Rossfjordbygda". Rossfjord Grendeutvalg har i denne sammenheng presentert en ideskisse sammen med en søknad om midler til utvikling av ovennevnte infrastruktur innen kompetanse for prosjektet "Kombinasjonsnæringer langs en fjord". NUR i samarbeid med Troms Fagprøvesenter og andre lokale og eksterne ressurser skal ha ansvaret for etableringen og gjennomføringen. Rossfjord Grendeutvalg vil følge opp saken med styret i prosjektet da en mener at denne type infrastruktur er viktig for at de ideer og midler som fremkommer i prosjektet skal kunne realiseres på en positiv måte. Vi håper på positiv behandling av vår ide. Rossfjord Grendeutvalg

5 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 5 NYE ARBEIDSPLASSER I ROSSFJORDBYGDA? Planene for etablering av produksjonbedriften med slakteri Vilt-Mat A.S. (s.u.s.) går mot en realisering? Prospektet, som tidligere ble utarbeidet, er nå blitt brukt til å fremme foretningsideen. Det tar tid å få solgt inn ideen og behandlet søknader, men nå har prosjektet fått finansiering til forprosjektet. I tillegg har Vilt-Mat fått en positiv samarbeidsavtale med Gilde Nord-Norges Salgslag, NNS, og Vilt-Mat har også takket ja til og være med i arbeidsgruppa for kjøttproduksjon i Nora-prosjektet. I dette prosjektet er det spesielt kje-kjøtt som det arbeides med. Nå starter en forprosjektet som igjen vil være et viktig steg mot en mulig realisering og finansiering av en slik bedrift. Går det som planlagt vil oppstarten skje i løpet av NUR koordinerer fremdriften og vi krysser fingrene for at Vilt-Mat A.S. blir realisert og Rossfjordbygda får nye arbeidsplasser. Status vannverket etter kommunal overtakelse Lenvik kommune installerte renseanlegg i eksisterende vannverk, våren Anlegget som er montert er et ionebytteanlegg. Hensikten med dette anlegget er å fjerne humus. Disse arbeidene ble gjort for å sikre en god kvalitet på vannet, frem til kommunen hadde bygd nytt vannverk. Kommunen har satt i gang arbeidene med planlegging av nytt vannverk. Dette anlegget vil bli bygd i samsvar med hovedplan vann. Som kilde vil Storelva og Bakkelva bli benyttet. Videre blir vannet ledet opp til Straumen for rensing. Etter at vannet er reset vil det bli pumpet opp i et høydebasseng. Eksisterende kilde vil bli benyttet som et supplement samt reservekilde. I forrbindelse med planlegging av vannverk vil det bli gjennomført innmålinger av trace. Disse arbeidene vil forgå i løpet av de nærmeste ukene. Lenvik kommune har som målsetting at det nye vannverket skal stå ferdig i løpet av høsten Dette tilsier byggestart våren/sommeren Kommunen vil i løpet av året begynne arbeidene med grunnavståelse for det nye vannverket. Vi ber i denne forbindelse om at den forespurte grunneiere gir rask tilbakemelding til kommunen. Med hilsen Stig Ole Nordås avd.ing

6 S IDE 6 ROSSFJORDPOSTEN LESerbrevet Til Rossfjordposten fra Rossfjording på Grand Canaria Når klokka er 23.00, graderstokken vise 25,5, c og kalenderen sei at vi skriv 10 oktober om en time, så e det ikkje godt å være sliten Tromsværing i syden. No vil vel de fleste av dokker steile og sei at det kunne dokker ha likt. Jau då, vesst mainn bare hadde hatt ferie så. Men når mainn har full jobb, ailtfør stort hus å hoilde i orden og søv dårlig (og snørrat og fæl) på grunn av varme og sainstøv, jau då længte mainn seg langt nord igjen. Høststorman plapranes rundt hushjørnan, ett og ainna snykorn i vere, fresk og kaild luft som gjør næsan og kinnan rød.varme på peisen, levvanes lys og koffor ikke, et glass god rødvin. Det e en hærlig drøm. I dag har vi hadd totalt strømbrudd over heile øya og hos oss varte det i 5 tima - og tok knekken på kjøleskape med blafringa si - og det e ikkje arti med de temperaturan vi har her (han kom nettop tebake). En haug med skjettenklea som skulle ha vorre vaska, og en enda større haug med rene, mæn ustrøkne, stirre sint på meg - Ja dæm får no bære det. Det blir ikkje i natt at jeg tar meg av dæm, nei. Vælsigna strømbrudd - eg kain med god samvettighet sette her på terassen i shorts og T-skjorta, med vinglasse, og drømme meg bort - og får eg bare fleire sånne kveilda, med god unnskyldning før å ikkje gjøre nokka te gangs, så skal eg vel sætte meg ned å skrive fleire epistla tel dokker vesst dokker orke å "høre" på. Stor klæm tel aille vænna og kjente - men størst til ho mamman og han pappa. Kristin Hansen Potetopptaking utenom det vanlige Potetopptaking forbind eg med å stå med ræva i vere, slite opp kålen og plukke potet. De store i ei bøtta og de små i ei. Etter ei stund blir man stiv bak i låran, får ont i ryggen'og blir tæmmelig lei - førr det "tar si tid ". Så har eg hørt om sjølplukk - der man går i kø ætter en traktor og plukke potet. Ofte i pessrægn... Men plutselig en dag såg eg et oppslag på Samvirkelaget om at det var sjølplukk i fra store kassa full av potet. Det va heilt utrolig! Tænk, det var bare å komme og forsyne seg fra de digre kassan. Du kunne plukke akkurat de potetan du ville - slapp å sortere for de fleste var stor. Der sto vi nån støkka - inne på et lager, tørt og fint. Vi skravla og "kosa" oss for alle var så imponert over potetopptakninga kunne gjøres så smertefritt. Tænk å kunne ta opp potet UTEN å bøye seg! Ja, det e heilt utrolig. Så tusen takk til han Salen & co. førr et kjempetilbud. (Vi får håpe på reprise tel næste år. ) Hilsen Linda Myrvang.

7 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 7 KIRKEVEIEN...og så var vi ferdig! Det har vært en god del ekstra aktivitet rundt og på kirkegården i sommer. Veiprosjektet er fullført, og i tillegg er det foretatt andre forbedringer. - Det er rydda i og rundt bårehuset. - Parkeringsplassen er planert og grusa - Vanntønna er skifta ut, og vi har fått stativ rundt med egne rom til redskapene og vannkannene. Meget pent, synes vi! - Saksene er slipt, og 2 nye er skaffa til veie. Mange sakser er likevel dårlige og bør fornyes til våren. - Veien har fått en møteplass midt nede i bakken, og området utenfor kirka er utvida til møteplass for å gjøre forbikjøring enklere. Dette området må imidlertid ikke brukes til parkeringsplass, - da vil hensikten med det hele bli borte... I tillegg har kommunens folk lagt vannledning ned til kirka, så toalettet i gangen på sørsida er nå tatt i bruk. Fra teknisk etat og oppmålingskontoret i kommunen fikk vi raskt hjelp og klarsignal til å starte opp. Flere personer i bygda har på en eller annen måte gitt sitt bidrag til arbeidet rundt kirka. Alle som ble spurt om å delta, var meget positive og samarbeidsvillige. Derfor syns vi det er riktig å takke for innsatsen, stor eller liten, til : Corner Jensen, Erling Olsen, Walter Skog, Gunnar Nordmo, Hilmar Pettersen, Jan Enoksen, Jan Rasmussen, Hans Myrvang, Hugo Rasmussen, Torbjørn og Viktor Hansen, Hamco Bygg, Ronny Pettersen, Rossfjord S-lag. I tillegg takker vi for bidrag innbetalt til kirkeforeninga. Folk, som har besøkt kirkegården, har vært flinke til å følge "ordensinstruksene" slik at søppel, gressavfall og redskaper legges på riktig plass. Det vi venter på nå, er besøk av veiskrapa + oppsetting av skiltet som viser hvor kirka vår ligger. Klara Myrvang Inger Enoksen I neste utgave av ROSSFJORDPOSTEN skal dere få nærmere innsyn i et spennende prosjekt som skal realiseres snart!!!!

8 S IDE 8 ROSSFJORDPOSTEN Konklusjon etter evalueringen av Heimkomsdagan sprekinger på tur mot en av våre fjelltopper: Kraknestinden Tiltaket er kommet for å bli - Det er åpnet for et positivt engasjement i Rossfjordbygda ved at en årlig arrangerer "Heimkomstdaga" til et fast tidspunkt ( forutsigbart). Uka før Finnsnes i Fest. Markedsføringen (språket) må bli mer konkret Møteplassene (Roe Årnes - Tangen - andre) kan utvikles og danne basis for dagene. Fjellturer - Fiske - andre innslag i naturen positivt. (kan utvikles) "Rossfjord Opplevelser" - Tiltak som blir utviklet i denne sammenheng inngår som viktige produkt under "Heimkomstdagan" i fremtiden. 6 sprekinger er nå blitt 7! Hilmar Pettersen var også på fjelltur i godværet!

9 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 9... fortsettelse på HeimkomsdagAn 2000 Tennskjer Bygdelag - "Matgilde" på lørdag var virkelig et fint arrangement som bør bli en tradisjon. Det kan muligens også være en anspore til de andre bygdelagene å komme med andre tiltak under "Heimkomstdagan". Tiltaket var desidert det som trakk mest folk under "Heimkomstdagan" - og en bukker og takker folket fra Tennskjer for et "stort" arrangement. Tangen Gjestestue - Roe Årnes og "Fjelldamene" Inger og Klara sammen med andre enkeltpersoner gjorde sitt til at disse første "Heimkomstdagan" ble etablert på en positiv måte. Nur v/erling koordinerte - og avslutningsfesten på Tangen ble en positiv opplevelse. Klassetreff - Familietreff - andre arrangement bør så langt som mulig legges til denne uken årlig. Det er mange uløste ressurser som kan aktiviseres i Rossfjordbygda. Det er også et stort potensiale blant utflytta Rossfjordinger. Rossfjordposten er viktig som informasjonsavis i forbindelse med "Heimkomstdagan". Vi mottar gjerne innspill - kommentarer etc. om tiltaket. På forhånd takk Erling Fjelltrimmerne slapper av i solveggen utenfor TANGEN!

10 S IDE 10 Prosjektet «Kombinasjonsnæringer langs en fjord, KLF» ROSSFJORDPOSTEN KLF har møtt stor interesse i områdene som er med i prosjektet. Meningsytringen har vært og er mange om hva midlene i KLF skal brukes til. Det sier noe om det store engasjementet blant fjordboere rundt Balsfjord og Malangen. Dette skal være ei lita oppsummering over hvordan det har gått så langt i prosjektet, og hva som skal være fokus fremover. Det er i skrivende stund kommet inn totalt 53 søknader. Søknadene kommer fra hele prosjektområdet og er i forhold til folketall likt fordelt på Balsfjord, Lenvik, Målselv og Tromsø kommune. Søknadene fordeler seg innen følgende kategorier: bedriftsetableringer og enkeltmannsforetak: 40 infrastruktur sjøsida: 6 skoleprosjekt: 3 Kurs/kompetanseheving av næringsutøvere: 2 Ungdomstiltak: 1 Av disse 53 søknadene er 38 søknader ferdigbehandlet. De 20 som er innvilget støtte fordeler seg som følger: Nyetablering innen fjordfiske: 8 Skoleprosjekt: 3 Kurs kompetanseheving næringsutøvere: 2 Infrastruktur sjø/land: 3 Forprosjekt sjø/land: 3 Turisme: 1 KLF tror at ved å kombinere utnyttelse av lokale ressurser med annen næring eller inntekter både styrker og skaper vi arbeidsplasser i bygda. Fleksibilitet eller flere bein å stå på er stikkord. Infrastrukturtiltak der bygdefolk, andelslag eller lignende går sammen om for å bedre utnyttelsen av ei næring, har fortsatt høg prioritet. Men dersom vi ikke husker på at fremtid består av de som er ung nå, hjelper det ikke å bruke millioner på tiltak i dag. Vi må altså fokusere på fremtida, de som er ung i dag, og spørre oss: Hva kan fjordområdene gjøre for å legge forholdene slik til at de unge ønsker å etablere seg i våre områder i fremtida? Det er ei utfordring til lokalsamfunnene, bygdene, kommunene og KLF. Så til slutt, et utsagn å tenke litt på: Ungdommen trenger ikke kommunen, men kommunen trenger ungdommen! Ta gjerne kontakt. Prosjektleder Kjersti Lunde Tlf el

11 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 11 Prosjektet "Kombinasjonsnæringer langs en fjord"... E n mulighet for at du kan få realisert din ide- etablert nye tiltak?? Formålet med prosjektet er å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene som kombinasjonsnæringer. Eksempler kan være: Gårdsferie, skjelldyrking, dyrkningslag og mange andre mulige næringsprosjekter... her er det bare fantasien som setter grensen!!! Alle som bor i Rossfjordområdet med følgende grunnkretser kan søke.. Sultindvik - Rossfjord - Straumen øst - Straumen vest - Tårnelv - Langnes - Grønnjord - Tennskjer. Det kan søkes på Investeringstilskudd til enkeltpersoner Fellestiltak Tilskott til kompetansegivende tiltak Infrastrukturtiltak m.m. NUR har retningslinjene - Ta kontakt så sjekker vi ut din ide.. Har du lyst å starte for deg sjøl,... tjene dine egne penger på din interesse/hobby da skal du kikke nærmere på dette prosjektet! Her ER det penger å hente!!!!

12 S IDE 12 ROSSFJORDPOSTEN Årets jakt og fiskesesong er snart over... Elgjakta har etter det Rossfjordposten har fått greie på gått fint for seg i valdene tilknytta Rossfjordbygda. Tårnelv: 2 okser og 2 kalver Straumen, Gjøvika, Kårvikdalen, Ytre Kårvik, Langnes har et samarbeid og har fordelt kvota på 9 dyr mellom seg. Her har vi storjegeren Jan Oddvar Eriksen med sin elg nr. 50. Den ble felt ovenfor Geir Nermo etter et driv i lia fra Svein Olav Sundquist og nordover. Ved hans side står hans gråhund Tiril. Fiskesesongen i elva... Vi kan jo kort fortelle at en av de ivrigste fiskerne i elva var Ole Straumsnes. Han forteller at han i løpet av sommeren totalt fikk 14 laks. Vekta på laksene var fra 2,5 kg og opp til 10,2 kg på den største. Laksene bet utelukkende på nede i selve elva. Ole kan også fortelle at han i tillegg fikk ca. 30 ørreter alle på rundt 0,5 kg. Ørreten bet ofte på lengre opp mot selve Rossfjordvannet... Ole s favorittagn: En blank (de røde finnene er pusset ned!) 10 grams Toby... så nå er det bare å finne fram fiskesakene og begynne slipingen slik at vi også får fisk neste år! En yndet sommeraktivitet i Straumen: å kunne fiske etter ørret og laks på brua! Her bruker det å være trangt om plassen!!!!

13 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 13 Rossfjord og omegn husflidslag Laget har eksistert i ca. 1 år. Vi er 20 medlemmer som møtes hver 1. mandag i måneden. Laget er knyttet til Troms husflidslag, og Norges husflidslag sentralt. Husflidslagenes virksomhetsidé går ut på at lagene skal styrke de levende husflidstradisjonene, og videreutvikle gamle teknikker til moderne samfunn. I forbindelse med 1-årsmarkeringen ønsker vi å presentere oss for bygda. Vi arrangerer minimesse på Vonheim 4. november hvor vi har utstilling av gamle pyntehåndkle som vi har fått låne av bygdefolket. Vi har begynt registreringen av disse arbeidene, og vi håper å lage ei mønstersamling som folk kan kopiere. Det er også arrangert kurs i regi av husflidslaget bla. sopelimebinding, lappeteknikk (søm på papir), plantefarging og søm av myke nisser. Vi vil ha utstilling på minimessa fra disse kursene. Det vil også bli salg av diverse husflidsprodukter og bakevarer, bla. lefser, flatbrød, jønnbrød og potetkaka. Ungene aktiviserer vi med toving, det blir laga julepynt! Ellers blir det tombola og loddsalg. I kafeen kan vi friste med rømmegrøt, risengrynsgrøt, kaffe, kaker og vafler. Vi vet at mange i bygda driver med strikking, sying, snekring, maling, knivmaking med mer. Ønsker du å selge dine produkter på messa vår er det bare å ta kontakt med husflidslaget! Styret i husflidslaget består i år av: Ann Jorunn Magnussen Evy Nermo Olsen Tordis Solbakken Merete Svestad Ann Elise Sørensen Wenke Straumsnes Jorunn Antonsen Er DU husflidsinteressert.? Bli med i laget! Vi har det trivelig! Ann Jorunn Magnussen i full gang med å registrere mønsteret på denne pyntehånduken. Et av mange prosjekt det lokale husflidslaget har engasjert seg i! MINIMESSE! PÅ VONHEIM lørdag 4. november Arr. Rossfjord og omegn huslidslag

14 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA Sentrum 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Telefon: Telefaks: E-post: N UR ble stiftet 28.mai NUR bistår lokale etablerere i å konkretisere prosjekter og søke finansiering. Vi følger også opp etablererne gjennom hele etablererprosessen der det er ønskelig og der vi har kapasitet. Mål: Foreningens hovedmål er å fremme utviklingen av det eksisterende næringsliv samt legge forholdene til rette for nyetableringer i Rossfjordbygda. Dette skal skje gjennom å bidra med kompetanse og veiledning innen faglige og økonomiske spørsmål. NUR hjelper etablererne til å komme videre med prosjektene gjennom å formidle kontakt med offentlige myndigheter, finansiører og andre som på ulike måter bidrar til realisering av etablererprosjekter. Bygdeutvikling Vi er på internett: besøkende pr. oktober 2000!!!! 160 på e-postlista! I 1997 søkte NUR, og fikk midler til lokal mobilisering i Rossfjordbygda for perioden fram til ca. mars Gjennom bygdemobiliseringsprosjektet har NUR fått muligheten til å fortsette det positive arbeidet som var påbegynt i bygda. Det er etablert et eget styre for bygdemobiliserings-prosjektet hvor NUR er representert. Næringsutviklingsprosjekter som dukker opp i prosjektperioden følges opp av prosjektleder og styret i NUR. Kontaktnett NUR bruker sin kapasitet til nærings og bygdemobiliseringsprosjekter. Vår styrke ligger i et godt kontaktnett og i det at vi får bistand fra andre, som Troms Næringsservice, Lenvik kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. LHL-boligene midt i Straumen er nå ferdige! LHL-boligene midt i Straumen sentrum. Kort vei for beboerne til kiosk, Tangen, S-laget, frisør, bussholdeplass, bensinstasjon... Alle de 10 leilighetene er nå tatt i bruk! Det var ingen problem med å få fylt opp disse leilighetene. Vi regner med at til neste sommer er det både grønt og flott rundt dette fine bygget. Vi ønsker de nye innflytterne til Straumen hjertelig velkommen og at dere finner dere godt til rette!

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

Kommersialisering av jakt på elg og hjort. - Jegerinstitusjonen -

Kommersialisering av jakt på elg og hjort. - Jegerinstitusjonen - Kommersialisering av jakt på elg og hjort - Jegerinstitusjonen - «Det er to ting du skal begynne med hvis du skal skaffe deg uvenner. Det ene er fiske og det andre er jakt» - Entreprenør 3 «Ja det var

Detaljer

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Helene Gabestad Tlf.nr 92812723 helene_gabestad@yahoo.no

Detaljer

10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for arbeidet

10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Dag Pedersen tlf 99571807

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17

Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING PRINSESE & RIDDERPRODUKTER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Dag Pedersen

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

August og september 2014

August og september 2014 Bjørneroa tidende August og september 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 25 26 27 28 29 Fredagsmoro velkomstfest Utedag Vi feirer William 1 år! 1 2 3 4 5 Matte/ Kulturskolen 0900-0945 Tur dag 8

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Referat fra 4. november 2003

Referat fra 4. november 2003 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.194 Referat fra 4. november 2003 Tilstede: Meldt forfall: Møte-leder: Tilretteleggere:

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Juni 2013

Månedsbrev fra Revehiet Juni 2013 Månedsbrev fra Revehiet Juni 2013 Viktige datoer i juni: 1. juni: Oskar fyller fem år! 3-4. juni: Eirik og Olav skal på skolebesøk på SOS 5-6. juni: Truls skal på skolebesøk til Vik Skole 10. juni: Eire,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Mai & Juni på Tippetue

Mai & Juni på Tippetue Mai & Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden mai/juni: Bli kjent med vår og sommer som årstid og få erfaring med

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

3. kl: GLØGG og JULENEK, ENGLER Plan for arbeidet

3. kl: GLØGG og JULENEK, ENGLER Plan for arbeidet Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 3. kl: GLØGG og JULENEK, ENGLER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Helene Gabestad Tlf.nr 92812723 helene_gabestad@yahoo.no

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

4. kl: LYSDYPPING og BIVOKSBOD Plan for arbeidet

4. kl: LYSDYPPING og BIVOKSBOD Plan for arbeidet Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 4. kl: LYSDYPPING og BIVOKSBOD Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Nina Tronsmed Sliper tlf 93889707/69325940

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2016 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 20. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet VIKTIGE DATOER: 14. september: Informasjonsmøte 16. november: Kopi av vaktliste

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 3 November 2002 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Hva skjer i NUR for tiden?

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 Rapport Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 I denne undersøkelsen er N=184 respondenter intervjuet pr e-post og postalt. Svarprosent er ca 81 % og anses som meget god svarprosent. Flere

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 2 JUNI 2000 KOM DOKKER HEIM...! I dette nummeret: Gaver til Rossfjordposten 3 Grendeutvalget informerer 4-5 Tennskjer,

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

«MAGISKE ØYEBLIKK I SOLSKINN OG REGN» Barns undring og medvirkning som utgangspunkt for naturfaglig arbeid

«MAGISKE ØYEBLIKK I SOLSKINN OG REGN» Barns undring og medvirkning som utgangspunkt for naturfaglig arbeid «MAGISKE ØYEBLIKK I SOLSKINN OG REGN» Barns undring og medvirkning som utgangspunkt for naturfaglig arbeid Kort om Bråtveit natur og kulturbarnehage Privat barnehage med plass til 36 barn Organisert i

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Karene Gjøstøl Karlsen tlf 930 11 726 karene.karlsen@live.no

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

1. kl: LOTTERIBODEN og TOVING Plan for arbeidet

1. kl: LOTTERIBODEN og TOVING Plan for arbeidet Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 1. kl: LOTTERIBODEN og TOVING Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius Tlf.nr 46838242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR!

MÅNEDSBREV BJØRKA GODT NYTT ÅR! MÅNEDSBREV BJØRKA JANUAR 2014 GODT NYTT ÅR! Håper dere alle har hatt en fin juleferie. Vi er klare for et nytt år etter en veldig hyggelig desember, med pepperkaker, julemusikk, julegaver og masse hygge.

Detaljer

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine

En fantastisk fin og varm julefeiring ønskes deg og dine o fb.c m/hu ru ine mste Barn ehag e på s ide T n O r Uke 51 Fredag 19. des 2014 Kalenderen: I dag kl 12.45 tar vi juleferie Mandag 5. jan begynner vi på året tjue-femten En fantastisk fin og varm julefeiring

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Innledning: Kåfjord kommune startet prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

9. kl KULTURKAFÉ og PRINSESSE & RIDDERPRODUKTER Plan for arbeidet

9. kl KULTURKAFÉ og PRINSESSE & RIDDERPRODUKTER Plan for arbeidet Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 9. kl KULTURKAFÉ og PRINSESSE & RIDDERPRODUKTER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Siv Hansteen tlf 95933478

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer