ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN en begynnelse på noe stort! Se side 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2000......en begynnelse på noe stort! Se side 8-9"

Transkript

1 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 HEIMKOMSTDAGAN I dette nummeret: Grendeutvalget informerer 3 & 4 Status vannverket 5 Leserbrevet 6 Annerledes potetopptaking 6 Heimkomsdagene en begynnelse på noe stort! Se side 8-9 Kontakt NUR 14 Hvordan kan dyrene til venstre være med på å fremskaffe delikatessene til høyre og samtidig arbeidsplasser til Rossfjordbygda!!?? Se side side 5 Ka det é førr nokka som ska skje på VONHEIM lørdag 4. november????? Se side 13!!! Saker av interesse: Kirkeveien s. 7 Kombinasjonsnæringsprosjektet! s Oppsummering av årets jakt og fiskesesong s. 12 Rossfjord og omegn husflidslag informerer s. 13

2 S IDE 2 ROSSFJORDPOSTEN Redaktøren har ordet! Forutsetningen for at Rossfjordbygda skal lykkes i en situasjon som preges av tøffe tak og motbakke er å etablere et samarbeid mellom dagligliv, næringsliv og politikk. Å spille på lag er en meget viktig og en grunnleggende forutsetning for at en skal nå sine fremtidige målsetninger. Internasjonalt har vi to kraftige tendenser som gjør seg gjeldende. Den ene er strømmen av økonomi og vareflyt, den andre er miljøet. Etter de internasjonale økonomiske rammer blir det verre for lokale bedrifter å overleve i konkurransen. Og globalt er det tendenser til urbanisering. Vi må tenke godt på utformingen av Rossfjordbygda slik at den i minst mulig grad blir "lillebroren" i den store trappa, der alle søker et steg opp. Alle steder har en sjanse til utvikling, men mulighetene må utnyttes, og interesse skapes. forankring i forhold til sosiale og lokale forhold spiller en mindre rolle nå enn før. Markedsføring, eksternt og internt, må i større grad bli en del av hverdagen i bygda. Eksternt for at folk utenfor skal bli gjort oppmerksom på stedets attraktivitet. Internt for å øke identifikasjonen til stedet blant de som allerede bor der og samtidig lære opp barn og ungdom til å sette pris på det som er å sette pris på. Målet må være å skape et så godt forhold til bygda at de også ønsker at egne barn skal vokse opp der. Verdiene motivasjon - holdninger og samarbeid er tilgjengelig for oss alle. Hilsen Erling De fysiske forutsetninger for at Rossfjordbygda skal lykkes er at bygda må være penest mulig. Fysisk identitet, uttrykk og plassering er avgjørende faktorer. Det må skapes et miljø som engasjerer og som også er interessant for folk utenfra. Bygda må ta godt imot tilflytterne og skape ei attraktiv og bovennlig bygd. Sosial kapital, som lag og foreninger i bygda utgjør, er en annen viktig faktor for trivsel, tillit og trygghet Rossfjordbygda har et godt fotfeste i ovennevnte forutsetninger. Hvordan kan vi utløse alt det positive vi har i bygda? Kanskje vi kan bli mere bevisst kompetente på de kvalitetene vi har - da all virkelig endring starter med en erkjennelse. I vært samfunn har vi lang tradisjon på å tilføre teoretisk kunnskap. Imidlertid trenger vi å få tilknyttet endringsarbeidet til alle deler av oss selv / bygda - Det fysiske - Det mentale og det Emosjonelle nivået må bli berørt. Når denne helheten blir fokusert, og alle delene blir omfattet av endringsprosessen, vil muligheten til å skape en positiv endring og ny praksis øke dramatisk. Det er vanskelig å uttale seg generelt om folks Rossfjordposten trenger flere skribenter og fotografer! Det er på tide å stikke fingran i jorda å erkjenne NURs eksistens som den har vært til nå er over 1. halvår Etter den tid så må vi ha flere som kan bidra med stoff til Rossfjordposten hvis vi vil at Rossfjordposten skal leve videre! Ta kontakt med Erling på NUR-kontoret. Du trenger kun å skrive inn (helst elektronisk) stoffet og gi det videre til oss så skal vi sette det opp og trykke det!

3 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 3 Rapport fra Rossfjord Grendeutvalg Rossfjord Grendeutvalg har i en prosess fulgt opp de saker som er nevnt tidligere. Noen av sakene har en fulgt over lang tid samtidig som det stadig kommer nye saker og innspill til grendeutvalget. Kommunen ønsker å bruke grendeutvalgene i sitt planarbeid, både for å få innspill og synspunkter i forkant av selve planarbeidet og for å få innspill og synspunkter ( uttalelser) til selve planforslagene når disse foreligger. Graden av medvirkning vil variere, noe avhengig av hva planarbeidet dreier seg om. Hovedideen med grendeutvalg er at et aktivt samfunn vil påvirke sitt eget miljø og dermed sin egen fremtid. Den ønskede utvikling er avhengig av minst to faktorer : Befolkningens engasjement i bygdene Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom de aktive lokalsamfunn og kommunens politiske ledelse. Grendeutvalgene skal være : Bindeledd mellom grenda, kommunestyret og kommuneadministrasjonen og koordinator for fellestiltak og ideer i grenda. Grendeutvalgene ønsker og samarbeide med bygda om viktige saker, fremme ideer og synspunkter og få igang debatt om ulike temaer. Grendeutvalget ønsker også og opprette underutvalg til å ta seg av spesielle oppgaver event. plassere ulike prosjekt / oppgaver hos grupper som har et spesielt engasjement for saken. Skal grendeutvalget fungere best mulig er en avhengig av et aktivt engasjement fra omgivelsene samtidig som at en avhengig av at noen jobber med de enkelte sakene. Som en avslutning vil en nevne at grendeutvalgets rolle er inne i sluttfasen når det gjelder Frosketjønna - Det som gjenstår er at en får skaffet benker - søppelstativ og annen tilrettelegging - oppfølging av forskjønnelse o.l. Grendeutvalget ønsker å medvirke til at det dannes ei gruppe (Frosketjønnas vel...) som følger opp saken - ta gjerne kontakt hvis du kan tenke deg og være med i ei slik gruppe. Hilsen Rossfjord Grendeutvalg Mye er gjort rundt frosketjønna. Dette er et av mange prosjekt andre en grendeutvalget kunne tatt på seg og fått gjennomført.

4 S IDE 4 ROSSFJORDPOSTEN Rossfjord Grendeutvalg Ideskisse Infrastrukturtiltak for utvikling av kompetanse innen Kombinasjonsnæringer I Rossfjordbygda Innledning I forbindelse med arbeidet til Næringsutvikling i Rossfjordbygda siden 1994 og sist Bygdemobliseringsprosjektet siden 1998 fremkommer det et klart behov for etablering /utvikling av "infrastrukturtiltak innen kompetanse" i området hvis en skal lykkes med å fremme lønnsom næringsutvikling i våre bygder. NUR, har gjennom mange år utført en viktig jobb i Rossfjordbygda innen tilrettelegging, næringsutvikling og nå sist i arbeidet med bygdemobliseringsprosjektet. Det er satt igang en rekke prosesser og mange enkelt ideer er fulgt opp gjennom årene. Nå sist har en også satt fokus på dette med kombinasjonsnæringer i eller med primærnæringene. Skal vi imøtekomme framtidens behov for arbeidsplasser og verdiskaping er vi avhengig av nyetableringer - etablering av tiltak/knoppskyting ved bl.annet kombinansjonsnæringer m.m. Rossfjord Grendeutvalg har sammen med NUR analysert muligheter og tiltak for å få best mulig effekt av bl.annet tiltak som "Kombinasjonsnæringer langs en fjord". Selv om det fremkommer mange ideer - er konklusjonen at for få kommer videre fra ide til realisering. Det er dette vi ønsker å gjøre noe med Vår erfaring er at de fleste grubler i det uendelige, og stiller seg spørsmål som de ikke finner svar på. Dermed blir det bare med drømmen. Skal en beholde gløden og pågangsmotet - må en kunne forholde seg til et lokalt miljø der en kan stille, og få svar på, vitale spørsmål. Løsningen er slik vi ser det etablering av " infrastrukturtiltak for utvikling av kompetanse innen Kombinasjonsnæringer i Rossfjordbygda". Rossfjord Grendeutvalg har i denne sammenheng presentert en ideskisse sammen med en søknad om midler til utvikling av ovennevnte infrastruktur innen kompetanse for prosjektet "Kombinasjonsnæringer langs en fjord". NUR i samarbeid med Troms Fagprøvesenter og andre lokale og eksterne ressurser skal ha ansvaret for etableringen og gjennomføringen. Rossfjord Grendeutvalg vil følge opp saken med styret i prosjektet da en mener at denne type infrastruktur er viktig for at de ideer og midler som fremkommer i prosjektet skal kunne realiseres på en positiv måte. Vi håper på positiv behandling av vår ide. Rossfjord Grendeutvalg

5 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 5 NYE ARBEIDSPLASSER I ROSSFJORDBYGDA? Planene for etablering av produksjonbedriften med slakteri Vilt-Mat A.S. (s.u.s.) går mot en realisering? Prospektet, som tidligere ble utarbeidet, er nå blitt brukt til å fremme foretningsideen. Det tar tid å få solgt inn ideen og behandlet søknader, men nå har prosjektet fått finansiering til forprosjektet. I tillegg har Vilt-Mat fått en positiv samarbeidsavtale med Gilde Nord-Norges Salgslag, NNS, og Vilt-Mat har også takket ja til og være med i arbeidsgruppa for kjøttproduksjon i Nora-prosjektet. I dette prosjektet er det spesielt kje-kjøtt som det arbeides med. Nå starter en forprosjektet som igjen vil være et viktig steg mot en mulig realisering og finansiering av en slik bedrift. Går det som planlagt vil oppstarten skje i løpet av NUR koordinerer fremdriften og vi krysser fingrene for at Vilt-Mat A.S. blir realisert og Rossfjordbygda får nye arbeidsplasser. Status vannverket etter kommunal overtakelse Lenvik kommune installerte renseanlegg i eksisterende vannverk, våren Anlegget som er montert er et ionebytteanlegg. Hensikten med dette anlegget er å fjerne humus. Disse arbeidene ble gjort for å sikre en god kvalitet på vannet, frem til kommunen hadde bygd nytt vannverk. Kommunen har satt i gang arbeidene med planlegging av nytt vannverk. Dette anlegget vil bli bygd i samsvar med hovedplan vann. Som kilde vil Storelva og Bakkelva bli benyttet. Videre blir vannet ledet opp til Straumen for rensing. Etter at vannet er reset vil det bli pumpet opp i et høydebasseng. Eksisterende kilde vil bli benyttet som et supplement samt reservekilde. I forrbindelse med planlegging av vannverk vil det bli gjennomført innmålinger av trace. Disse arbeidene vil forgå i løpet av de nærmeste ukene. Lenvik kommune har som målsetting at det nye vannverket skal stå ferdig i løpet av høsten Dette tilsier byggestart våren/sommeren Kommunen vil i løpet av året begynne arbeidene med grunnavståelse for det nye vannverket. Vi ber i denne forbindelse om at den forespurte grunneiere gir rask tilbakemelding til kommunen. Med hilsen Stig Ole Nordås avd.ing

6 S IDE 6 ROSSFJORDPOSTEN LESerbrevet Til Rossfjordposten fra Rossfjording på Grand Canaria Når klokka er 23.00, graderstokken vise 25,5, c og kalenderen sei at vi skriv 10 oktober om en time, så e det ikkje godt å være sliten Tromsværing i syden. No vil vel de fleste av dokker steile og sei at det kunne dokker ha likt. Jau då, vesst mainn bare hadde hatt ferie så. Men når mainn har full jobb, ailtfør stort hus å hoilde i orden og søv dårlig (og snørrat og fæl) på grunn av varme og sainstøv, jau då længte mainn seg langt nord igjen. Høststorman plapranes rundt hushjørnan, ett og ainna snykorn i vere, fresk og kaild luft som gjør næsan og kinnan rød.varme på peisen, levvanes lys og koffor ikke, et glass god rødvin. Det e en hærlig drøm. I dag har vi hadd totalt strømbrudd over heile øya og hos oss varte det i 5 tima - og tok knekken på kjøleskape med blafringa si - og det e ikkje arti med de temperaturan vi har her (han kom nettop tebake). En haug med skjettenklea som skulle ha vorre vaska, og en enda større haug med rene, mæn ustrøkne, stirre sint på meg - Ja dæm får no bære det. Det blir ikkje i natt at jeg tar meg av dæm, nei. Vælsigna strømbrudd - eg kain med god samvettighet sette her på terassen i shorts og T-skjorta, med vinglasse, og drømme meg bort - og får eg bare fleire sånne kveilda, med god unnskyldning før å ikkje gjøre nokka te gangs, så skal eg vel sætte meg ned å skrive fleire epistla tel dokker vesst dokker orke å "høre" på. Stor klæm tel aille vænna og kjente - men størst til ho mamman og han pappa. Kristin Hansen Potetopptaking utenom det vanlige Potetopptaking forbind eg med å stå med ræva i vere, slite opp kålen og plukke potet. De store i ei bøtta og de små i ei. Etter ei stund blir man stiv bak i låran, får ont i ryggen'og blir tæmmelig lei - førr det "tar si tid ". Så har eg hørt om sjølplukk - der man går i kø ætter en traktor og plukke potet. Ofte i pessrægn... Men plutselig en dag såg eg et oppslag på Samvirkelaget om at det var sjølplukk i fra store kassa full av potet. Det va heilt utrolig! Tænk, det var bare å komme og forsyne seg fra de digre kassan. Du kunne plukke akkurat de potetan du ville - slapp å sortere for de fleste var stor. Der sto vi nån støkka - inne på et lager, tørt og fint. Vi skravla og "kosa" oss for alle var så imponert over potetopptakninga kunne gjøres så smertefritt. Tænk å kunne ta opp potet UTEN å bøye seg! Ja, det e heilt utrolig. Så tusen takk til han Salen & co. førr et kjempetilbud. (Vi får håpe på reprise tel næste år. ) Hilsen Linda Myrvang.

7 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 7 KIRKEVEIEN...og så var vi ferdig! Det har vært en god del ekstra aktivitet rundt og på kirkegården i sommer. Veiprosjektet er fullført, og i tillegg er det foretatt andre forbedringer. - Det er rydda i og rundt bårehuset. - Parkeringsplassen er planert og grusa - Vanntønna er skifta ut, og vi har fått stativ rundt med egne rom til redskapene og vannkannene. Meget pent, synes vi! - Saksene er slipt, og 2 nye er skaffa til veie. Mange sakser er likevel dårlige og bør fornyes til våren. - Veien har fått en møteplass midt nede i bakken, og området utenfor kirka er utvida til møteplass for å gjøre forbikjøring enklere. Dette området må imidlertid ikke brukes til parkeringsplass, - da vil hensikten med det hele bli borte... I tillegg har kommunens folk lagt vannledning ned til kirka, så toalettet i gangen på sørsida er nå tatt i bruk. Fra teknisk etat og oppmålingskontoret i kommunen fikk vi raskt hjelp og klarsignal til å starte opp. Flere personer i bygda har på en eller annen måte gitt sitt bidrag til arbeidet rundt kirka. Alle som ble spurt om å delta, var meget positive og samarbeidsvillige. Derfor syns vi det er riktig å takke for innsatsen, stor eller liten, til : Corner Jensen, Erling Olsen, Walter Skog, Gunnar Nordmo, Hilmar Pettersen, Jan Enoksen, Jan Rasmussen, Hans Myrvang, Hugo Rasmussen, Torbjørn og Viktor Hansen, Hamco Bygg, Ronny Pettersen, Rossfjord S-lag. I tillegg takker vi for bidrag innbetalt til kirkeforeninga. Folk, som har besøkt kirkegården, har vært flinke til å følge "ordensinstruksene" slik at søppel, gressavfall og redskaper legges på riktig plass. Det vi venter på nå, er besøk av veiskrapa + oppsetting av skiltet som viser hvor kirka vår ligger. Klara Myrvang Inger Enoksen I neste utgave av ROSSFJORDPOSTEN skal dere få nærmere innsyn i et spennende prosjekt som skal realiseres snart!!!!

8 S IDE 8 ROSSFJORDPOSTEN Konklusjon etter evalueringen av Heimkomsdagan sprekinger på tur mot en av våre fjelltopper: Kraknestinden Tiltaket er kommet for å bli - Det er åpnet for et positivt engasjement i Rossfjordbygda ved at en årlig arrangerer "Heimkomstdaga" til et fast tidspunkt ( forutsigbart). Uka før Finnsnes i Fest. Markedsføringen (språket) må bli mer konkret Møteplassene (Roe Årnes - Tangen - andre) kan utvikles og danne basis for dagene. Fjellturer - Fiske - andre innslag i naturen positivt. (kan utvikles) "Rossfjord Opplevelser" - Tiltak som blir utviklet i denne sammenheng inngår som viktige produkt under "Heimkomstdagan" i fremtiden. 6 sprekinger er nå blitt 7! Hilmar Pettersen var også på fjelltur i godværet!

9 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 9... fortsettelse på HeimkomsdagAn 2000 Tennskjer Bygdelag - "Matgilde" på lørdag var virkelig et fint arrangement som bør bli en tradisjon. Det kan muligens også være en anspore til de andre bygdelagene å komme med andre tiltak under "Heimkomstdagan". Tiltaket var desidert det som trakk mest folk under "Heimkomstdagan" - og en bukker og takker folket fra Tennskjer for et "stort" arrangement. Tangen Gjestestue - Roe Årnes og "Fjelldamene" Inger og Klara sammen med andre enkeltpersoner gjorde sitt til at disse første "Heimkomstdagan" ble etablert på en positiv måte. Nur v/erling koordinerte - og avslutningsfesten på Tangen ble en positiv opplevelse. Klassetreff - Familietreff - andre arrangement bør så langt som mulig legges til denne uken årlig. Det er mange uløste ressurser som kan aktiviseres i Rossfjordbygda. Det er også et stort potensiale blant utflytta Rossfjordinger. Rossfjordposten er viktig som informasjonsavis i forbindelse med "Heimkomstdagan". Vi mottar gjerne innspill - kommentarer etc. om tiltaket. På forhånd takk Erling Fjelltrimmerne slapper av i solveggen utenfor TANGEN!

10 S IDE 10 Prosjektet «Kombinasjonsnæringer langs en fjord, KLF» ROSSFJORDPOSTEN KLF har møtt stor interesse i områdene som er med i prosjektet. Meningsytringen har vært og er mange om hva midlene i KLF skal brukes til. Det sier noe om det store engasjementet blant fjordboere rundt Balsfjord og Malangen. Dette skal være ei lita oppsummering over hvordan det har gått så langt i prosjektet, og hva som skal være fokus fremover. Det er i skrivende stund kommet inn totalt 53 søknader. Søknadene kommer fra hele prosjektområdet og er i forhold til folketall likt fordelt på Balsfjord, Lenvik, Målselv og Tromsø kommune. Søknadene fordeler seg innen følgende kategorier: bedriftsetableringer og enkeltmannsforetak: 40 infrastruktur sjøsida: 6 skoleprosjekt: 3 Kurs/kompetanseheving av næringsutøvere: 2 Ungdomstiltak: 1 Av disse 53 søknadene er 38 søknader ferdigbehandlet. De 20 som er innvilget støtte fordeler seg som følger: Nyetablering innen fjordfiske: 8 Skoleprosjekt: 3 Kurs kompetanseheving næringsutøvere: 2 Infrastruktur sjø/land: 3 Forprosjekt sjø/land: 3 Turisme: 1 KLF tror at ved å kombinere utnyttelse av lokale ressurser med annen næring eller inntekter både styrker og skaper vi arbeidsplasser i bygda. Fleksibilitet eller flere bein å stå på er stikkord. Infrastrukturtiltak der bygdefolk, andelslag eller lignende går sammen om for å bedre utnyttelsen av ei næring, har fortsatt høg prioritet. Men dersom vi ikke husker på at fremtid består av de som er ung nå, hjelper det ikke å bruke millioner på tiltak i dag. Vi må altså fokusere på fremtida, de som er ung i dag, og spørre oss: Hva kan fjordområdene gjøre for å legge forholdene slik til at de unge ønsker å etablere seg i våre områder i fremtida? Det er ei utfordring til lokalsamfunnene, bygdene, kommunene og KLF. Så til slutt, et utsagn å tenke litt på: Ungdommen trenger ikke kommunen, men kommunen trenger ungdommen! Ta gjerne kontakt. Prosjektleder Kjersti Lunde Tlf el

11 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 11 Prosjektet "Kombinasjonsnæringer langs en fjord"... E n mulighet for at du kan få realisert din ide- etablert nye tiltak?? Formålet med prosjektet er å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene som kombinasjonsnæringer. Eksempler kan være: Gårdsferie, skjelldyrking, dyrkningslag og mange andre mulige næringsprosjekter... her er det bare fantasien som setter grensen!!! Alle som bor i Rossfjordområdet med følgende grunnkretser kan søke.. Sultindvik - Rossfjord - Straumen øst - Straumen vest - Tårnelv - Langnes - Grønnjord - Tennskjer. Det kan søkes på Investeringstilskudd til enkeltpersoner Fellestiltak Tilskott til kompetansegivende tiltak Infrastrukturtiltak m.m. NUR har retningslinjene - Ta kontakt så sjekker vi ut din ide.. Har du lyst å starte for deg sjøl,... tjene dine egne penger på din interesse/hobby da skal du kikke nærmere på dette prosjektet! Her ER det penger å hente!!!!

12 S IDE 12 ROSSFJORDPOSTEN Årets jakt og fiskesesong er snart over... Elgjakta har etter det Rossfjordposten har fått greie på gått fint for seg i valdene tilknytta Rossfjordbygda. Tårnelv: 2 okser og 2 kalver Straumen, Gjøvika, Kårvikdalen, Ytre Kårvik, Langnes har et samarbeid og har fordelt kvota på 9 dyr mellom seg. Her har vi storjegeren Jan Oddvar Eriksen med sin elg nr. 50. Den ble felt ovenfor Geir Nermo etter et driv i lia fra Svein Olav Sundquist og nordover. Ved hans side står hans gråhund Tiril. Fiskesesongen i elva... Vi kan jo kort fortelle at en av de ivrigste fiskerne i elva var Ole Straumsnes. Han forteller at han i løpet av sommeren totalt fikk 14 laks. Vekta på laksene var fra 2,5 kg og opp til 10,2 kg på den største. Laksene bet utelukkende på nede i selve elva. Ole kan også fortelle at han i tillegg fikk ca. 30 ørreter alle på rundt 0,5 kg. Ørreten bet ofte på lengre opp mot selve Rossfjordvannet... Ole s favorittagn: En blank (de røde finnene er pusset ned!) 10 grams Toby... så nå er det bare å finne fram fiskesakene og begynne slipingen slik at vi også får fisk neste år! En yndet sommeraktivitet i Straumen: å kunne fiske etter ørret og laks på brua! Her bruker det å være trangt om plassen!!!!

13 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 13 Rossfjord og omegn husflidslag Laget har eksistert i ca. 1 år. Vi er 20 medlemmer som møtes hver 1. mandag i måneden. Laget er knyttet til Troms husflidslag, og Norges husflidslag sentralt. Husflidslagenes virksomhetsidé går ut på at lagene skal styrke de levende husflidstradisjonene, og videreutvikle gamle teknikker til moderne samfunn. I forbindelse med 1-årsmarkeringen ønsker vi å presentere oss for bygda. Vi arrangerer minimesse på Vonheim 4. november hvor vi har utstilling av gamle pyntehåndkle som vi har fått låne av bygdefolket. Vi har begynt registreringen av disse arbeidene, og vi håper å lage ei mønstersamling som folk kan kopiere. Det er også arrangert kurs i regi av husflidslaget bla. sopelimebinding, lappeteknikk (søm på papir), plantefarging og søm av myke nisser. Vi vil ha utstilling på minimessa fra disse kursene. Det vil også bli salg av diverse husflidsprodukter og bakevarer, bla. lefser, flatbrød, jønnbrød og potetkaka. Ungene aktiviserer vi med toving, det blir laga julepynt! Ellers blir det tombola og loddsalg. I kafeen kan vi friste med rømmegrøt, risengrynsgrøt, kaffe, kaker og vafler. Vi vet at mange i bygda driver med strikking, sying, snekring, maling, knivmaking med mer. Ønsker du å selge dine produkter på messa vår er det bare å ta kontakt med husflidslaget! Styret i husflidslaget består i år av: Ann Jorunn Magnussen Evy Nermo Olsen Tordis Solbakken Merete Svestad Ann Elise Sørensen Wenke Straumsnes Jorunn Antonsen Er DU husflidsinteressert.? Bli med i laget! Vi har det trivelig! Ann Jorunn Magnussen i full gang med å registrere mønsteret på denne pyntehånduken. Et av mange prosjekt det lokale husflidslaget har engasjert seg i! MINIMESSE! PÅ VONHEIM lørdag 4. november Arr. Rossfjord og omegn huslidslag

14 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA Sentrum 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Telefon: Telefaks: E-post: N UR ble stiftet 28.mai NUR bistår lokale etablerere i å konkretisere prosjekter og søke finansiering. Vi følger også opp etablererne gjennom hele etablererprosessen der det er ønskelig og der vi har kapasitet. Mål: Foreningens hovedmål er å fremme utviklingen av det eksisterende næringsliv samt legge forholdene til rette for nyetableringer i Rossfjordbygda. Dette skal skje gjennom å bidra med kompetanse og veiledning innen faglige og økonomiske spørsmål. NUR hjelper etablererne til å komme videre med prosjektene gjennom å formidle kontakt med offentlige myndigheter, finansiører og andre som på ulike måter bidrar til realisering av etablererprosjekter. Bygdeutvikling Vi er på internett: besøkende pr. oktober 2000!!!! 160 på e-postlista! I 1997 søkte NUR, og fikk midler til lokal mobilisering i Rossfjordbygda for perioden fram til ca. mars Gjennom bygdemobiliseringsprosjektet har NUR fått muligheten til å fortsette det positive arbeidet som var påbegynt i bygda. Det er etablert et eget styre for bygdemobiliserings-prosjektet hvor NUR er representert. Næringsutviklingsprosjekter som dukker opp i prosjektperioden følges opp av prosjektleder og styret i NUR. Kontaktnett NUR bruker sin kapasitet til nærings og bygdemobiliseringsprosjekter. Vår styrke ligger i et godt kontaktnett og i det at vi får bistand fra andre, som Troms Næringsservice, Lenvik kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. LHL-boligene midt i Straumen er nå ferdige! LHL-boligene midt i Straumen sentrum. Kort vei for beboerne til kiosk, Tangen, S-laget, frisør, bussholdeplass, bensinstasjon... Alle de 10 leilighetene er nå tatt i bruk! Det var ingen problem med å få fylt opp disse leilighetene. Vi regner med at til neste sommer er det både grønt og flott rundt dette fine bygget. Vi ønsker de nye innflytterne til Straumen hjertelig velkommen og at dere finner dere godt til rette!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 2 JUNI 2000 KOM DOKKER HEIM...! I dette nummeret: Gaver til Rossfjordposten 3 Grendeutvalget informerer 4-5 Tennskjer,

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv

MEDLEMS INFO. Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 1 Gjøvik, februar 2013 Reiselivsmesse på Telenor Arena Side 2 Ny fiskeprosjektleder! Side 3 Nye medlemmer Side 4 og 5 Samarbeide med Hadeland og Ringerike Reiseliv Som kjent

Detaljer

10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for arbeidet

10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Dag Pedersen tlf 99571807

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd

Godkjenning av innkalling og saksliste. Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: 16:30 Møteinnkalling Saksliste Saksnr. Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste HUR 24/14 Behandling av søknader

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17

Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING PRINSESE & RIDDERPRODUKTER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Dag Pedersen

Detaljer

August og september 2014

August og september 2014 Bjørneroa tidende August og september 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 25 26 27 28 29 Fredagsmoro velkomstfest Utedag Vi feirer William 1 år! 1 2 3 4 5 Matte/ Kulturskolen 0900-0945 Tur dag 8

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 3 November 2002 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Hva skjer i NUR for tiden?

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kommersialisering av jakt på elg og hjort. - Jegerinstitusjonen -

Kommersialisering av jakt på elg og hjort. - Jegerinstitusjonen - Kommersialisering av jakt på elg og hjort - Jegerinstitusjonen - «Det er to ting du skal begynne med hvis du skal skaffe deg uvenner. Det ene er fiske og det andre er jakt» - Entreprenør 3 «Ja det var

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Helene Gabestad Tlf.nr 92812723 helene_gabestad@yahoo.no

Detaljer

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen

Oktober 2014. Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Oktober 2014 Slutt på sommeren av Einar Skjæraasen Svalene vinker med vingene sine og kvitrer: «Farvel da og takk for i år!» Mauren har kravla i tue og sover og drømmer en drøm om at snart er det vår.

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan

Kommunestyremøte 16. desember 2013. Linda Flaaten-Stokkan Kommunestyremøte 16. desember 2013 Linda Flaaten-Stokkan Omstillingsprogrammet SPIRE Bakgrunn: Forprosjekt startet mars 2012 etter innspill fra fylkeskommunen Søknad hovedprosjekt sendt Troms fylkeskommune

Detaljer

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu

SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141. Sæterstuggu SLUTTRAPPORT 2004/ 3 /0141 Sæterstuggu Søkerorganisasjon: LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Bjørg Hildonen, Folldal Bo og Sevicesenter Forord: Sæterstuggu er ment som erindringssted

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Hvordan samarbeide med lokale media. Per Ole Ranberg, Redaktør bondelaget.no

Hvordan samarbeide med lokale media. Per Ole Ranberg, Redaktør bondelaget.no Hvordan samarbeide med lokale media Per Ole Ranberg, Redaktør bondelaget.no Sånn jobber Bondelaget Vi får Norge til å gro Kjærlighet til norsk mat Kommunikasjonsplan (er) Hverdagen Ressurser Utfordringer

Detaljer

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune

Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Statusrapport pr. 30.09.09 for prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling - Kåfjord kommune Innledning: Kåfjord kommune startet prosjektet Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

JULEMARKEDSHEFTET 2014

JULEMARKEDSHEFTET 2014 JULEMARKEDSHEFTET 2014 Steinerskolens julemarked er et arrangement i regi av foreldreforeninga, og er årets viktigste happening fordi: - her tjenes det meste av pengene til foreldreforeningen som igjen

Detaljer

Valgprogram for 2003-2007

Valgprogram for 2003-2007 Valgprogram for Kåfjord senterparti 2003-2007 Felles innsats av kåfjordingene for Kåfjord. Tenk positive tanker Bruk positive ord Gjør positive handlinger og det positive gror 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

MÅNEDSBREV SEPTEMBER Grana

MÅNEDSBREV SEPTEMBER Grana MÅNEDSBREV SEPTEMBER Grana Så er august allerede over, og vi begynner så smått å kjenne på litt skarpere luft, og litt kaldere dager. Men, solen titter frem og vi har hatt mange fine dager. Vi satser på

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

Som mer pro gram 2016

Som mer pro gram 2016 Som mer pro gram 2016 sommerprogram 2016 Nyt fargerike sommeropplevelser på Midt-Troms Museum. Hele ni kommuner i regnbuen vår! På de mange museene rundt omkring i Midt-Troms vil du finne muligheter til

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG. Oddny Johansen. Solrun Setså. Laila Kvæl og Erik Alvestad

ÅRSBERETNING 2008 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG. Oddny Johansen. Solrun Setså. Laila Kvæl og Erik Alvestad ÅRSBERETNING 2008 SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG Styrets sammensetning: Leder N-leder Sekretær Økonomi Styremedlem Varamedlem Egil A Setså Sigurd Myhra Linn Godtfredsen Erik Hugaas Sverre Pettersen Oddny Johansen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 1 April 2001 I dette nummeret: Snøforming 3 Vi fløtta heim igjen! 4 Rossfjordposten: hva

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

Vannkonkurransen 2005

Vannkonkurransen 2005 Vannkonkurransen 2005 Vann i lokalt og globalt perspektiv - bidrag fra 4. klasse ved Samfundets skole i Egersund Egersund, desember 2005 1 Hei! Vi er 13 elever ved Samfundets skole i Egersund. Vi heter

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

RESULTATER AV FOLKEMØTE OM OPPVEKST: 14.01.2013, FJELLHEIM

RESULTATER AV FOLKEMØTE OM OPPVEKST: 14.01.2013, FJELLHEIM RESULTATER AV FOLKEMØTE OM OPPVEKST: 14.01.2013, FJELLHEIM Dato: 14.01.2013 Sted: Fjellheim: kl. 18.00 til kl 21.00 Antall besøkere: Omtrent 70 Representanter fra: Ungdomsråd, Elevråd, Villheia, Guds Menighet

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Karene Gjøstøl Karlsen tlf 930 11 726 karene.karlsen@live.no

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Oppdag en ny verden Skrivegrupper i institusjoner. «Ja sånn var det - -Rart alt som dukker opp når vi snakker sammen.»

Oppdag en ny verden Skrivegrupper i institusjoner. «Ja sånn var det - -Rart alt som dukker opp når vi snakker sammen.» Oppdag en ny verden Skrivegrupper i institusjoner «Ja sånn var det - -Rart alt som dukker opp når vi snakker sammen.» God samtale Det er mangt man ikke husker sånn i farten. Sånn er det. Alle har noe som

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende:

Nyhetsbrev. - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: Nyhetsbrev - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #09.10. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Kjempemulighet: Opplev Liberia i to måneder Speiderkalenderen

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 3 2.-3. juni 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Fra kaos til kontroll? Tirsdag 2. juni 10.30 Oppstart og velkommen ved prosjektledelsen 10.45 Fremtidens

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

Referat, folkemøtet i Tresfjord den 30.11.09. Styreleder Øyvind Granberg kunne ikke delta på grunn av sykdom.

Referat, folkemøtet i Tresfjord den 30.11.09. Styreleder Øyvind Granberg kunne ikke delta på grunn av sykdom. 1 Referat, folkemøtet i Tresfjord den 30.11.09 Klokkeslett: kl.19-22.30 Sted: Tresfjord skole. Antall fremmøtte: Cirka 70 personer. Følgende Styrerepresentanter i Tresfjord Bygdelag møtte: Ragnhild Ulrich,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. Delmål: Få kjennskap

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.12.2004-05.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00111-011 U Datert: 01.12.04 Arkiv: 611 G21 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Arne Haugstad Sak: SØKNAD OM KJØP AV TOMT/AREAL TIL PRIVAT LEGEKONTOR/SENTER Dok: SVAR ANG. ANG. KJØP AV TOMTER SOLBAKKEN

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

«MAGISKE ØYEBLIKK I SOLSKINN OG REGN» Barns undring og medvirkning som utgangspunkt for naturfaglig arbeid

«MAGISKE ØYEBLIKK I SOLSKINN OG REGN» Barns undring og medvirkning som utgangspunkt for naturfaglig arbeid «MAGISKE ØYEBLIKK I SOLSKINN OG REGN» Barns undring og medvirkning som utgangspunkt for naturfaglig arbeid Kort om Bråtveit natur og kulturbarnehage Privat barnehage med plass til 36 barn Organisert i

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

2008-2011. Det gode liv på Vestersia PROSJEKTRAPPORT. Prosjektleder Erling Mikalsen Storfjord kommune

2008-2011. Det gode liv på Vestersia PROSJEKTRAPPORT. Prosjektleder Erling Mikalsen Storfjord kommune 2008-2011 PROSJEKTRAPPORT Det gode liv på Vestersia Prosjektleder Erling Mikalsen Storfjord kommune 1.3.2011 Det gode liv på Vestersia Storfjord kommune Forprosjektet har følgende målsetting: En idedugnad

Detaljer

Hjertet med blodåra.

Hjertet med blodåra. Hjertet med blodåra. Bakgrunn for prosjektet. Prosjektet startet høsten 2010. Ungene ble opptatt av sykdom, kropp og kroppens funksjoner, etter at en av våre ansatte ble syk. Ungene ble etter hvert spesielt

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Klimanettverk Østfold. Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli

Klimanettverk Østfold. Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli Klimanettverk Østfold Klimanett Østfold regionalt samarbeid om energi & klima 27. september Joakim Sveli Agenda Klima- og energiarbeidet i Østfold Bakgrunn for Klimanett Østfold Sosial kapital og erfaring

Detaljer