ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN en begynnelse på noe stort! Se side 8-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2000......en begynnelse på noe stort! Se side 8-9"

Transkript

1 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 HEIMKOMSTDAGAN I dette nummeret: Grendeutvalget informerer 3 & 4 Status vannverket 5 Leserbrevet 6 Annerledes potetopptaking 6 Heimkomsdagene en begynnelse på noe stort! Se side 8-9 Kontakt NUR 14 Hvordan kan dyrene til venstre være med på å fremskaffe delikatessene til høyre og samtidig arbeidsplasser til Rossfjordbygda!!?? Se side side 5 Ka det é førr nokka som ska skje på VONHEIM lørdag 4. november????? Se side 13!!! Saker av interesse: Kirkeveien s. 7 Kombinasjonsnæringsprosjektet! s Oppsummering av årets jakt og fiskesesong s. 12 Rossfjord og omegn husflidslag informerer s. 13

2 S IDE 2 ROSSFJORDPOSTEN Redaktøren har ordet! Forutsetningen for at Rossfjordbygda skal lykkes i en situasjon som preges av tøffe tak og motbakke er å etablere et samarbeid mellom dagligliv, næringsliv og politikk. Å spille på lag er en meget viktig og en grunnleggende forutsetning for at en skal nå sine fremtidige målsetninger. Internasjonalt har vi to kraftige tendenser som gjør seg gjeldende. Den ene er strømmen av økonomi og vareflyt, den andre er miljøet. Etter de internasjonale økonomiske rammer blir det verre for lokale bedrifter å overleve i konkurransen. Og globalt er det tendenser til urbanisering. Vi må tenke godt på utformingen av Rossfjordbygda slik at den i minst mulig grad blir "lillebroren" i den store trappa, der alle søker et steg opp. Alle steder har en sjanse til utvikling, men mulighetene må utnyttes, og interesse skapes. forankring i forhold til sosiale og lokale forhold spiller en mindre rolle nå enn før. Markedsføring, eksternt og internt, må i større grad bli en del av hverdagen i bygda. Eksternt for at folk utenfor skal bli gjort oppmerksom på stedets attraktivitet. Internt for å øke identifikasjonen til stedet blant de som allerede bor der og samtidig lære opp barn og ungdom til å sette pris på det som er å sette pris på. Målet må være å skape et så godt forhold til bygda at de også ønsker at egne barn skal vokse opp der. Verdiene motivasjon - holdninger og samarbeid er tilgjengelig for oss alle. Hilsen Erling De fysiske forutsetninger for at Rossfjordbygda skal lykkes er at bygda må være penest mulig. Fysisk identitet, uttrykk og plassering er avgjørende faktorer. Det må skapes et miljø som engasjerer og som også er interessant for folk utenfra. Bygda må ta godt imot tilflytterne og skape ei attraktiv og bovennlig bygd. Sosial kapital, som lag og foreninger i bygda utgjør, er en annen viktig faktor for trivsel, tillit og trygghet Rossfjordbygda har et godt fotfeste i ovennevnte forutsetninger. Hvordan kan vi utløse alt det positive vi har i bygda? Kanskje vi kan bli mere bevisst kompetente på de kvalitetene vi har - da all virkelig endring starter med en erkjennelse. I vært samfunn har vi lang tradisjon på å tilføre teoretisk kunnskap. Imidlertid trenger vi å få tilknyttet endringsarbeidet til alle deler av oss selv / bygda - Det fysiske - Det mentale og det Emosjonelle nivået må bli berørt. Når denne helheten blir fokusert, og alle delene blir omfattet av endringsprosessen, vil muligheten til å skape en positiv endring og ny praksis øke dramatisk. Det er vanskelig å uttale seg generelt om folks Rossfjordposten trenger flere skribenter og fotografer! Det er på tide å stikke fingran i jorda å erkjenne NURs eksistens som den har vært til nå er over 1. halvår Etter den tid så må vi ha flere som kan bidra med stoff til Rossfjordposten hvis vi vil at Rossfjordposten skal leve videre! Ta kontakt med Erling på NUR-kontoret. Du trenger kun å skrive inn (helst elektronisk) stoffet og gi det videre til oss så skal vi sette det opp og trykke det!

3 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 3 Rapport fra Rossfjord Grendeutvalg Rossfjord Grendeutvalg har i en prosess fulgt opp de saker som er nevnt tidligere. Noen av sakene har en fulgt over lang tid samtidig som det stadig kommer nye saker og innspill til grendeutvalget. Kommunen ønsker å bruke grendeutvalgene i sitt planarbeid, både for å få innspill og synspunkter i forkant av selve planarbeidet og for å få innspill og synspunkter ( uttalelser) til selve planforslagene når disse foreligger. Graden av medvirkning vil variere, noe avhengig av hva planarbeidet dreier seg om. Hovedideen med grendeutvalg er at et aktivt samfunn vil påvirke sitt eget miljø og dermed sin egen fremtid. Den ønskede utvikling er avhengig av minst to faktorer : Befolkningens engasjement i bygdene Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom de aktive lokalsamfunn og kommunens politiske ledelse. Grendeutvalgene skal være : Bindeledd mellom grenda, kommunestyret og kommuneadministrasjonen og koordinator for fellestiltak og ideer i grenda. Grendeutvalgene ønsker og samarbeide med bygda om viktige saker, fremme ideer og synspunkter og få igang debatt om ulike temaer. Grendeutvalget ønsker også og opprette underutvalg til å ta seg av spesielle oppgaver event. plassere ulike prosjekt / oppgaver hos grupper som har et spesielt engasjement for saken. Skal grendeutvalget fungere best mulig er en avhengig av et aktivt engasjement fra omgivelsene samtidig som at en avhengig av at noen jobber med de enkelte sakene. Som en avslutning vil en nevne at grendeutvalgets rolle er inne i sluttfasen når det gjelder Frosketjønna - Det som gjenstår er at en får skaffet benker - søppelstativ og annen tilrettelegging - oppfølging av forskjønnelse o.l. Grendeutvalget ønsker å medvirke til at det dannes ei gruppe (Frosketjønnas vel...) som følger opp saken - ta gjerne kontakt hvis du kan tenke deg og være med i ei slik gruppe. Hilsen Rossfjord Grendeutvalg Mye er gjort rundt frosketjønna. Dette er et av mange prosjekt andre en grendeutvalget kunne tatt på seg og fått gjennomført.

4 S IDE 4 ROSSFJORDPOSTEN Rossfjord Grendeutvalg Ideskisse Infrastrukturtiltak for utvikling av kompetanse innen Kombinasjonsnæringer I Rossfjordbygda Innledning I forbindelse med arbeidet til Næringsutvikling i Rossfjordbygda siden 1994 og sist Bygdemobliseringsprosjektet siden 1998 fremkommer det et klart behov for etablering /utvikling av "infrastrukturtiltak innen kompetanse" i området hvis en skal lykkes med å fremme lønnsom næringsutvikling i våre bygder. NUR, har gjennom mange år utført en viktig jobb i Rossfjordbygda innen tilrettelegging, næringsutvikling og nå sist i arbeidet med bygdemobliseringsprosjektet. Det er satt igang en rekke prosesser og mange enkelt ideer er fulgt opp gjennom årene. Nå sist har en også satt fokus på dette med kombinasjonsnæringer i eller med primærnæringene. Skal vi imøtekomme framtidens behov for arbeidsplasser og verdiskaping er vi avhengig av nyetableringer - etablering av tiltak/knoppskyting ved bl.annet kombinansjonsnæringer m.m. Rossfjord Grendeutvalg har sammen med NUR analysert muligheter og tiltak for å få best mulig effekt av bl.annet tiltak som "Kombinasjonsnæringer langs en fjord". Selv om det fremkommer mange ideer - er konklusjonen at for få kommer videre fra ide til realisering. Det er dette vi ønsker å gjøre noe med Vår erfaring er at de fleste grubler i det uendelige, og stiller seg spørsmål som de ikke finner svar på. Dermed blir det bare med drømmen. Skal en beholde gløden og pågangsmotet - må en kunne forholde seg til et lokalt miljø der en kan stille, og få svar på, vitale spørsmål. Løsningen er slik vi ser det etablering av " infrastrukturtiltak for utvikling av kompetanse innen Kombinasjonsnæringer i Rossfjordbygda". Rossfjord Grendeutvalg har i denne sammenheng presentert en ideskisse sammen med en søknad om midler til utvikling av ovennevnte infrastruktur innen kompetanse for prosjektet "Kombinasjonsnæringer langs en fjord". NUR i samarbeid med Troms Fagprøvesenter og andre lokale og eksterne ressurser skal ha ansvaret for etableringen og gjennomføringen. Rossfjord Grendeutvalg vil følge opp saken med styret i prosjektet da en mener at denne type infrastruktur er viktig for at de ideer og midler som fremkommer i prosjektet skal kunne realiseres på en positiv måte. Vi håper på positiv behandling av vår ide. Rossfjord Grendeutvalg

5 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 5 NYE ARBEIDSPLASSER I ROSSFJORDBYGDA? Planene for etablering av produksjonbedriften med slakteri Vilt-Mat A.S. (s.u.s.) går mot en realisering? Prospektet, som tidligere ble utarbeidet, er nå blitt brukt til å fremme foretningsideen. Det tar tid å få solgt inn ideen og behandlet søknader, men nå har prosjektet fått finansiering til forprosjektet. I tillegg har Vilt-Mat fått en positiv samarbeidsavtale med Gilde Nord-Norges Salgslag, NNS, og Vilt-Mat har også takket ja til og være med i arbeidsgruppa for kjøttproduksjon i Nora-prosjektet. I dette prosjektet er det spesielt kje-kjøtt som det arbeides med. Nå starter en forprosjektet som igjen vil være et viktig steg mot en mulig realisering og finansiering av en slik bedrift. Går det som planlagt vil oppstarten skje i løpet av NUR koordinerer fremdriften og vi krysser fingrene for at Vilt-Mat A.S. blir realisert og Rossfjordbygda får nye arbeidsplasser. Status vannverket etter kommunal overtakelse Lenvik kommune installerte renseanlegg i eksisterende vannverk, våren Anlegget som er montert er et ionebytteanlegg. Hensikten med dette anlegget er å fjerne humus. Disse arbeidene ble gjort for å sikre en god kvalitet på vannet, frem til kommunen hadde bygd nytt vannverk. Kommunen har satt i gang arbeidene med planlegging av nytt vannverk. Dette anlegget vil bli bygd i samsvar med hovedplan vann. Som kilde vil Storelva og Bakkelva bli benyttet. Videre blir vannet ledet opp til Straumen for rensing. Etter at vannet er reset vil det bli pumpet opp i et høydebasseng. Eksisterende kilde vil bli benyttet som et supplement samt reservekilde. I forrbindelse med planlegging av vannverk vil det bli gjennomført innmålinger av trace. Disse arbeidene vil forgå i løpet av de nærmeste ukene. Lenvik kommune har som målsetting at det nye vannverket skal stå ferdig i løpet av høsten Dette tilsier byggestart våren/sommeren Kommunen vil i løpet av året begynne arbeidene med grunnavståelse for det nye vannverket. Vi ber i denne forbindelse om at den forespurte grunneiere gir rask tilbakemelding til kommunen. Med hilsen Stig Ole Nordås avd.ing

6 S IDE 6 ROSSFJORDPOSTEN LESerbrevet Til Rossfjordposten fra Rossfjording på Grand Canaria Når klokka er 23.00, graderstokken vise 25,5, c og kalenderen sei at vi skriv 10 oktober om en time, så e det ikkje godt å være sliten Tromsværing i syden. No vil vel de fleste av dokker steile og sei at det kunne dokker ha likt. Jau då, vesst mainn bare hadde hatt ferie så. Men når mainn har full jobb, ailtfør stort hus å hoilde i orden og søv dårlig (og snørrat og fæl) på grunn av varme og sainstøv, jau då længte mainn seg langt nord igjen. Høststorman plapranes rundt hushjørnan, ett og ainna snykorn i vere, fresk og kaild luft som gjør næsan og kinnan rød.varme på peisen, levvanes lys og koffor ikke, et glass god rødvin. Det e en hærlig drøm. I dag har vi hadd totalt strømbrudd over heile øya og hos oss varte det i 5 tima - og tok knekken på kjøleskape med blafringa si - og det e ikkje arti med de temperaturan vi har her (han kom nettop tebake). En haug med skjettenklea som skulle ha vorre vaska, og en enda større haug med rene, mæn ustrøkne, stirre sint på meg - Ja dæm får no bære det. Det blir ikkje i natt at jeg tar meg av dæm, nei. Vælsigna strømbrudd - eg kain med god samvettighet sette her på terassen i shorts og T-skjorta, med vinglasse, og drømme meg bort - og får eg bare fleire sånne kveilda, med god unnskyldning før å ikkje gjøre nokka te gangs, så skal eg vel sætte meg ned å skrive fleire epistla tel dokker vesst dokker orke å "høre" på. Stor klæm tel aille vænna og kjente - men størst til ho mamman og han pappa. Kristin Hansen Potetopptaking utenom det vanlige Potetopptaking forbind eg med å stå med ræva i vere, slite opp kålen og plukke potet. De store i ei bøtta og de små i ei. Etter ei stund blir man stiv bak i låran, får ont i ryggen'og blir tæmmelig lei - førr det "tar si tid ". Så har eg hørt om sjølplukk - der man går i kø ætter en traktor og plukke potet. Ofte i pessrægn... Men plutselig en dag såg eg et oppslag på Samvirkelaget om at det var sjølplukk i fra store kassa full av potet. Det va heilt utrolig! Tænk, det var bare å komme og forsyne seg fra de digre kassan. Du kunne plukke akkurat de potetan du ville - slapp å sortere for de fleste var stor. Der sto vi nån støkka - inne på et lager, tørt og fint. Vi skravla og "kosa" oss for alle var så imponert over potetopptakninga kunne gjøres så smertefritt. Tænk å kunne ta opp potet UTEN å bøye seg! Ja, det e heilt utrolig. Så tusen takk til han Salen & co. førr et kjempetilbud. (Vi får håpe på reprise tel næste år. ) Hilsen Linda Myrvang.

7 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 7 KIRKEVEIEN...og så var vi ferdig! Det har vært en god del ekstra aktivitet rundt og på kirkegården i sommer. Veiprosjektet er fullført, og i tillegg er det foretatt andre forbedringer. - Det er rydda i og rundt bårehuset. - Parkeringsplassen er planert og grusa - Vanntønna er skifta ut, og vi har fått stativ rundt med egne rom til redskapene og vannkannene. Meget pent, synes vi! - Saksene er slipt, og 2 nye er skaffa til veie. Mange sakser er likevel dårlige og bør fornyes til våren. - Veien har fått en møteplass midt nede i bakken, og området utenfor kirka er utvida til møteplass for å gjøre forbikjøring enklere. Dette området må imidlertid ikke brukes til parkeringsplass, - da vil hensikten med det hele bli borte... I tillegg har kommunens folk lagt vannledning ned til kirka, så toalettet i gangen på sørsida er nå tatt i bruk. Fra teknisk etat og oppmålingskontoret i kommunen fikk vi raskt hjelp og klarsignal til å starte opp. Flere personer i bygda har på en eller annen måte gitt sitt bidrag til arbeidet rundt kirka. Alle som ble spurt om å delta, var meget positive og samarbeidsvillige. Derfor syns vi det er riktig å takke for innsatsen, stor eller liten, til : Corner Jensen, Erling Olsen, Walter Skog, Gunnar Nordmo, Hilmar Pettersen, Jan Enoksen, Jan Rasmussen, Hans Myrvang, Hugo Rasmussen, Torbjørn og Viktor Hansen, Hamco Bygg, Ronny Pettersen, Rossfjord S-lag. I tillegg takker vi for bidrag innbetalt til kirkeforeninga. Folk, som har besøkt kirkegården, har vært flinke til å følge "ordensinstruksene" slik at søppel, gressavfall og redskaper legges på riktig plass. Det vi venter på nå, er besøk av veiskrapa + oppsetting av skiltet som viser hvor kirka vår ligger. Klara Myrvang Inger Enoksen I neste utgave av ROSSFJORDPOSTEN skal dere få nærmere innsyn i et spennende prosjekt som skal realiseres snart!!!!

8 S IDE 8 ROSSFJORDPOSTEN Konklusjon etter evalueringen av Heimkomsdagan sprekinger på tur mot en av våre fjelltopper: Kraknestinden Tiltaket er kommet for å bli - Det er åpnet for et positivt engasjement i Rossfjordbygda ved at en årlig arrangerer "Heimkomstdaga" til et fast tidspunkt ( forutsigbart). Uka før Finnsnes i Fest. Markedsføringen (språket) må bli mer konkret Møteplassene (Roe Årnes - Tangen - andre) kan utvikles og danne basis for dagene. Fjellturer - Fiske - andre innslag i naturen positivt. (kan utvikles) "Rossfjord Opplevelser" - Tiltak som blir utviklet i denne sammenheng inngår som viktige produkt under "Heimkomstdagan" i fremtiden. 6 sprekinger er nå blitt 7! Hilmar Pettersen var også på fjelltur i godværet!

9 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 9... fortsettelse på HeimkomsdagAn 2000 Tennskjer Bygdelag - "Matgilde" på lørdag var virkelig et fint arrangement som bør bli en tradisjon. Det kan muligens også være en anspore til de andre bygdelagene å komme med andre tiltak under "Heimkomstdagan". Tiltaket var desidert det som trakk mest folk under "Heimkomstdagan" - og en bukker og takker folket fra Tennskjer for et "stort" arrangement. Tangen Gjestestue - Roe Årnes og "Fjelldamene" Inger og Klara sammen med andre enkeltpersoner gjorde sitt til at disse første "Heimkomstdagan" ble etablert på en positiv måte. Nur v/erling koordinerte - og avslutningsfesten på Tangen ble en positiv opplevelse. Klassetreff - Familietreff - andre arrangement bør så langt som mulig legges til denne uken årlig. Det er mange uløste ressurser som kan aktiviseres i Rossfjordbygda. Det er også et stort potensiale blant utflytta Rossfjordinger. Rossfjordposten er viktig som informasjonsavis i forbindelse med "Heimkomstdagan". Vi mottar gjerne innspill - kommentarer etc. om tiltaket. På forhånd takk Erling Fjelltrimmerne slapper av i solveggen utenfor TANGEN!

10 S IDE 10 Prosjektet «Kombinasjonsnæringer langs en fjord, KLF» ROSSFJORDPOSTEN KLF har møtt stor interesse i områdene som er med i prosjektet. Meningsytringen har vært og er mange om hva midlene i KLF skal brukes til. Det sier noe om det store engasjementet blant fjordboere rundt Balsfjord og Malangen. Dette skal være ei lita oppsummering over hvordan det har gått så langt i prosjektet, og hva som skal være fokus fremover. Det er i skrivende stund kommet inn totalt 53 søknader. Søknadene kommer fra hele prosjektområdet og er i forhold til folketall likt fordelt på Balsfjord, Lenvik, Målselv og Tromsø kommune. Søknadene fordeler seg innen følgende kategorier: bedriftsetableringer og enkeltmannsforetak: 40 infrastruktur sjøsida: 6 skoleprosjekt: 3 Kurs/kompetanseheving av næringsutøvere: 2 Ungdomstiltak: 1 Av disse 53 søknadene er 38 søknader ferdigbehandlet. De 20 som er innvilget støtte fordeler seg som følger: Nyetablering innen fjordfiske: 8 Skoleprosjekt: 3 Kurs kompetanseheving næringsutøvere: 2 Infrastruktur sjø/land: 3 Forprosjekt sjø/land: 3 Turisme: 1 KLF tror at ved å kombinere utnyttelse av lokale ressurser med annen næring eller inntekter både styrker og skaper vi arbeidsplasser i bygda. Fleksibilitet eller flere bein å stå på er stikkord. Infrastrukturtiltak der bygdefolk, andelslag eller lignende går sammen om for å bedre utnyttelsen av ei næring, har fortsatt høg prioritet. Men dersom vi ikke husker på at fremtid består av de som er ung nå, hjelper det ikke å bruke millioner på tiltak i dag. Vi må altså fokusere på fremtida, de som er ung i dag, og spørre oss: Hva kan fjordområdene gjøre for å legge forholdene slik til at de unge ønsker å etablere seg i våre områder i fremtida? Det er ei utfordring til lokalsamfunnene, bygdene, kommunene og KLF. Så til slutt, et utsagn å tenke litt på: Ungdommen trenger ikke kommunen, men kommunen trenger ungdommen! Ta gjerne kontakt. Prosjektleder Kjersti Lunde Tlf el

11 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 11 Prosjektet "Kombinasjonsnæringer langs en fjord"... E n mulighet for at du kan få realisert din ide- etablert nye tiltak?? Formålet med prosjektet er å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene som kombinasjonsnæringer. Eksempler kan være: Gårdsferie, skjelldyrking, dyrkningslag og mange andre mulige næringsprosjekter... her er det bare fantasien som setter grensen!!! Alle som bor i Rossfjordområdet med følgende grunnkretser kan søke.. Sultindvik - Rossfjord - Straumen øst - Straumen vest - Tårnelv - Langnes - Grønnjord - Tennskjer. Det kan søkes på Investeringstilskudd til enkeltpersoner Fellestiltak Tilskott til kompetansegivende tiltak Infrastrukturtiltak m.m. NUR har retningslinjene - Ta kontakt så sjekker vi ut din ide.. Har du lyst å starte for deg sjøl,... tjene dine egne penger på din interesse/hobby da skal du kikke nærmere på dette prosjektet! Her ER det penger å hente!!!!

12 S IDE 12 ROSSFJORDPOSTEN Årets jakt og fiskesesong er snart over... Elgjakta har etter det Rossfjordposten har fått greie på gått fint for seg i valdene tilknytta Rossfjordbygda. Tårnelv: 2 okser og 2 kalver Straumen, Gjøvika, Kårvikdalen, Ytre Kårvik, Langnes har et samarbeid og har fordelt kvota på 9 dyr mellom seg. Her har vi storjegeren Jan Oddvar Eriksen med sin elg nr. 50. Den ble felt ovenfor Geir Nermo etter et driv i lia fra Svein Olav Sundquist og nordover. Ved hans side står hans gråhund Tiril. Fiskesesongen i elva... Vi kan jo kort fortelle at en av de ivrigste fiskerne i elva var Ole Straumsnes. Han forteller at han i løpet av sommeren totalt fikk 14 laks. Vekta på laksene var fra 2,5 kg og opp til 10,2 kg på den største. Laksene bet utelukkende på nede i selve elva. Ole kan også fortelle at han i tillegg fikk ca. 30 ørreter alle på rundt 0,5 kg. Ørreten bet ofte på lengre opp mot selve Rossfjordvannet... Ole s favorittagn: En blank (de røde finnene er pusset ned!) 10 grams Toby... så nå er det bare å finne fram fiskesakene og begynne slipingen slik at vi også får fisk neste år! En yndet sommeraktivitet i Straumen: å kunne fiske etter ørret og laks på brua! Her bruker det å være trangt om plassen!!!!

13 Å RGANG 4, NUMMER 3 S IDE 13 Rossfjord og omegn husflidslag Laget har eksistert i ca. 1 år. Vi er 20 medlemmer som møtes hver 1. mandag i måneden. Laget er knyttet til Troms husflidslag, og Norges husflidslag sentralt. Husflidslagenes virksomhetsidé går ut på at lagene skal styrke de levende husflidstradisjonene, og videreutvikle gamle teknikker til moderne samfunn. I forbindelse med 1-årsmarkeringen ønsker vi å presentere oss for bygda. Vi arrangerer minimesse på Vonheim 4. november hvor vi har utstilling av gamle pyntehåndkle som vi har fått låne av bygdefolket. Vi har begynt registreringen av disse arbeidene, og vi håper å lage ei mønstersamling som folk kan kopiere. Det er også arrangert kurs i regi av husflidslaget bla. sopelimebinding, lappeteknikk (søm på papir), plantefarging og søm av myke nisser. Vi vil ha utstilling på minimessa fra disse kursene. Det vil også bli salg av diverse husflidsprodukter og bakevarer, bla. lefser, flatbrød, jønnbrød og potetkaka. Ungene aktiviserer vi med toving, det blir laga julepynt! Ellers blir det tombola og loddsalg. I kafeen kan vi friste med rømmegrøt, risengrynsgrøt, kaffe, kaker og vafler. Vi vet at mange i bygda driver med strikking, sying, snekring, maling, knivmaking med mer. Ønsker du å selge dine produkter på messa vår er det bare å ta kontakt med husflidslaget! Styret i husflidslaget består i år av: Ann Jorunn Magnussen Evy Nermo Olsen Tordis Solbakken Merete Svestad Ann Elise Sørensen Wenke Straumsnes Jorunn Antonsen Er DU husflidsinteressert.? Bli med i laget! Vi har det trivelig! Ann Jorunn Magnussen i full gang med å registrere mønsteret på denne pyntehånduken. Et av mange prosjekt det lokale husflidslaget har engasjert seg i! MINIMESSE! PÅ VONHEIM lørdag 4. november Arr. Rossfjord og omegn huslidslag

14 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA Sentrum 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Telefon: Telefaks: E-post: N UR ble stiftet 28.mai NUR bistår lokale etablerere i å konkretisere prosjekter og søke finansiering. Vi følger også opp etablererne gjennom hele etablererprosessen der det er ønskelig og der vi har kapasitet. Mål: Foreningens hovedmål er å fremme utviklingen av det eksisterende næringsliv samt legge forholdene til rette for nyetableringer i Rossfjordbygda. Dette skal skje gjennom å bidra med kompetanse og veiledning innen faglige og økonomiske spørsmål. NUR hjelper etablererne til å komme videre med prosjektene gjennom å formidle kontakt med offentlige myndigheter, finansiører og andre som på ulike måter bidrar til realisering av etablererprosjekter. Bygdeutvikling Vi er på internett: besøkende pr. oktober 2000!!!! 160 på e-postlista! I 1997 søkte NUR, og fikk midler til lokal mobilisering i Rossfjordbygda for perioden fram til ca. mars Gjennom bygdemobiliseringsprosjektet har NUR fått muligheten til å fortsette det positive arbeidet som var påbegynt i bygda. Det er etablert et eget styre for bygdemobiliserings-prosjektet hvor NUR er representert. Næringsutviklingsprosjekter som dukker opp i prosjektperioden følges opp av prosjektleder og styret i NUR. Kontaktnett NUR bruker sin kapasitet til nærings og bygdemobiliseringsprosjekter. Vår styrke ligger i et godt kontaktnett og i det at vi får bistand fra andre, som Troms Næringsservice, Lenvik kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. LHL-boligene midt i Straumen er nå ferdige! LHL-boligene midt i Straumen sentrum. Kort vei for beboerne til kiosk, Tangen, S-laget, frisør, bussholdeplass, bensinstasjon... Alle de 10 leilighetene er nå tatt i bruk! Det var ingen problem med å få fylt opp disse leilighetene. Vi regner med at til neste sommer er det både grønt og flott rundt dette fine bygget. Vi ønsker de nye innflytterne til Straumen hjertelig velkommen og at dere finner dere godt til rette!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 2 juni 2001 I dette nummeret: Rehabilitering av skolen s. 4-5 Heimkomstdagan 2001 s. 6-8

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 3 September 2001 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Fra veimøtet 3 Heimkomstdagan

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 3 Oktober 2003 I dette nummeret: Midnattsol 4-H 3 Husflidslaget høsten 2003 4 Potetfestivalen

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 4 Desember 2002 I dette nummeret: Ny lærer i Rossfjord 4 Rossfjord ungdomsråd 4 Då Jesus

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 2 Juni 2003 I dette nummeret: Rossfjord småbåthamn 4-5 Fiske i vassdraget 6 17. mai 2003

Detaljer

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

GOD JUL -OG GODT NYTT ÅR!!!!

GOD JUL -OG GODT NYTT ÅR!!!! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 4 Desember 2000 I dette nummeret: FRAMSYN informerer 3 Rossfjord Grendeutvalg 4 Dividalstur 5 Rossfjord skole... 7 Kombinasjonsnæring

Detaljer

ROSSFJORDPOSTEN. Saker av interesse: Rossfjord ungdomsklubb S. 6 Superbredbånd S. 8 Datakurs S. 15 Rossfjordbygdas rykte S. 16.

ROSSFJORDPOSTEN. Saker av interesse: Rossfjord ungdomsklubb S. 6 Superbredbånd S. 8 Datakurs S. 15 Rossfjordbygdas rykte S. 16. FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 8, Nummer 4 Desember 2004 I dette nummeret: Nytt fra skolen 4 U/L Nordfløy 11 Litteraturuke 17 Korpset

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Språktråden sluttrapport

Språktråden sluttrapport Språktråden sluttrapport Forord Prosjekt språktråden i Eigersund kommune startet på bakgrunn av bekymring over tilstanden for begynneropplæringen i lesing og skriving. Dette var en bekymring som spredte

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Årsrapport for Svartlamoen boligstiftelse 2002

Årsrapport for Svartlamoen boligstiftelse 2002 Årsrapport for Svartlamoen boligstiftelse 2002 Innholdsfortegnelse Forord 1 Innledning 1.1 Kort om målet for området 2 Brukermedvirkning? 3 Organisasjonsstruktur 3.1 Svartlamon beboerforening 3.2 Svartlamoen

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer