Kommunestyresalen, Halden rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyresalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Carl-Victor Sundling Medlem H Lena Beate Karlsen Nestleder H Eirik Milde Medlem H Jan-Erik Herft Medlem H Lisa Anker-Rasch Strøm Medlem H Roar Lund Medlem H Karsten Wiig Medlem H Arild Klingstrøm Medlem H Torunn Lund Clasen Medlem H Ronny Nordmark Medlem H Stein Buckholm Medlem H Eivor Held Sundling Medlem H Svein Håkon Pedersen Medlem H Geir Helge Sandsmark Medlem V Mona Johnsen Medlem V Roar Günther Andersen Medlem V Gerd Berit Odberg Medlem KRF Morten Christoffersen Medlem KRF Yngvar Holt Medlem SP Anne-Kari Holm Medlem SP Vibeke Julsrud Medlem MDG Per Kristian Dahl Medlem AP Svein Olaussen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP John Østensvig Medlem AP Mona Irene Bråthen Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Mohammed Abdi Dahir Medlem AP Håkon Magne Knudsen Medlem AP Joachim Bratteli Medlem AP

2 Ulf-Torben Redi Medlem AP Lars Pedersen Due Medlem AP Nils Sagstuen Medlem AP Linn Victoria Olsen Medlem AP Bente C Gulbrandsen Medlem AP Malin Stanes Medlem AP Per-Egil Evensen Medlem FRP Egil Lund Pettersen Medlem FRP Vegar Johansen Medlem FRP Tove Kristin Fager Medlem FRP Frithjof Dahlen Medlem SV Roy Eilertsen Medlem SV Odd Sæthre Medlem PP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen MEDL H Caroline Stranger MEDL H Bent Asgeir Larsen MEDL H Else-Kathrine Hveding MEDL H Odd Riise MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Erlan Aastebøl Jan-Erik Erichsen H Terje Martin Lie Else-Kathrine Hveding H Jan Aage Moen Bent Asgeir Larsen H Inger Elisabeth Blomsnes Caroline Stranger H Cathrine Eng Skotnes Odd Riise AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Thor Håkon Edquist Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær

3 Saksliste 2011/ / / /78 RS 2011/ / / / / / / / / / /88 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra Erik Parmer - Kristelig folkeparti Kommunestyre-og fylkestingsvalget valgprotokoll - godkjenning Endring av antall representanter til formannskap Valg av formannskap for perioden Valg av ordfører og varaordfører for perioden Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2011/ / / / /5718 Politisk delegeringsreglement 2011/6552 Reglement for faste politiske utvalg og komiteer 2011/6552 Reglement for kontrollutvalg 2011/6552 Valg av hovedutvalg, nemnder og råd for perioden Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Halden kommune 2011/ /6552 Politisk møteplan 2. halvår /1767 Side nr. Per Kristian Dahl ordfører

4 2011/75 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen vedtatt. 2011/76 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig vedtatt. Følgende meldte forespørsler: Bente Gulbrandsen, Ap Geir Helge Sandsmark, H Tove Fager, Frp Sakslisten vedtatt. 2011/77 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokoll fra forrige møte enstemmig vedtatt. Protokollen fra forrige møte vedtatt. 2011/78 Referatsaker Referatsaken ble tatt til orientering Vedtak Referatsaken tatt til orientering.

5 RS 2011/19 Søknad om fritak fra valg til kommunestyret fra Erik Parmer - Kristelig folkeparti 2011/79 Kommunestyre-og fylkestingsvalget valgprotokoll - godkjenning Innstillingen fra valgstyret ble enstemmig vedtatt. Valgprotokollen for valgstyret ved årets valgting for Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2011 godkjennes. Protokollen oversendes det nyvalgte kommunestyrets konstituerende møte for endelig godkjenning. 2011/80 Endring av antall representanter til formannskap Eirik Milde, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet foreslås endret til 15 medlemmer. Forslaget fra Milde ble enstemmig vedtatt. Formannskapet endres til 15 medlemmer. 2011/81 Valg av formannskap for perioden Valg av formannskapet ble gjennomført som avtalevalg. Lene Karslen, H, fremmet følgende forslag på vegne av partiene Høyre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Krf:

6 Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet: Innkomne forslag ble enstemmig vedtatt.

7 H+MDG V KRF SP Ap Frp Geir Helge Morten Per Kristian Sandmark Christoffersen Dahl 1 Thor Edquist (L) Anne- Kari Holm 2 Lena Karlsen (NL) Elisabeth Giske 3 Carl-Victor Sundling John Østensvig 4 Else- Kathrine Ellen Simensen Hveding 5 Vibeke Julsrud Svein Olaussen (MDG) 6 Mona Bråthen V1 Jan-Erik Herft Mona Johnsen Gerd-Berit Odberg Yngvar Holt Fridtjof Dahlen (SV) V2 Eirik Milde Roar Günther Jan-Erik Roar Bente Andersen Erichsen (H) Lund (H) Guldbrandsen V3 Caroline Stein Håkon Stranger Bukholm (H) Magne Arild Klingstrøm (H) Torun Clasen (H) Knudsen Malin Stanes V4 Ronny Nordmark V5 Lisa Strøm Joachim Bratteli V6 Bent Larsen Linn Victoria Olsen V7 Eivor Held Sundling Mohammed Dahir Cathrine Eng Skotnes Nils Sagstuen Per Egil Evensen Tove Fager 2011/82 Valg av ordfører og varaordfører for perioden Svein Olaussen, Ap, fremmet Per Kristian Dahl som ordfører. John Østensvig, Ap, fremmet Elisabeth Giske som varaordfører. Eirik Milde, H, fremmet Thor Edquist som ordfører og Lena Karlsen som varaordfører. Egil Lund Pettersen, Frp, fremmet Per Egil Evensen som ordfører.

8 Per Egil Evensen, Frp, fremmet Egil Lund Pettersen som varaordfører Det ble bedt om skriftlig avstemming. Resultat av ordførervalg: Per Egil Evensen, Frp, 4 stemmer Per Kristian Dahl, Ap, 19 stemmer Thor Edquist, H, 26 stemmer Resultat av varaordførervalg: Egil Lund Pettersen, Frp, 4 stemmer Elisabeth Giske, Ap, 19 stemmer Lena Karlsen, H, 26 stemmer Ordfører: Thor Edquist, H Varaordfører: Lena Karlsen 2011/83 Politisk delegeringsreglement Vegar Johansen, Frp, fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 2, målsetting delegeringsreglement for Halden kommune: Ved begynnelsen av hvert kommunestyremøte er det anledning for kommunens innbyggere å reise spørsmål fra kommunestyrets talerstol. Den som vil reise spørsmål, må være tilstede i kommunestyresalen ved kommunestyremøtets åpning. Ordføreren ordner avviklingen av spørsmålene innenfor en tidsramme på 30 minutter. Spørsmålene rettes til ordføreren. Ordføreren avgjør hvordan spørsmålene skal håndteres. Vibeke Julsrud, MDG, fremmet følgende forslag til vedtak: Utsendte politiske delegeringsreglement godkjennes av kommunestyret. Geir Helge Sandsmark, V, fremmet følgende forslag til vedtak: Representant Vegard Johansens forslag bearbeides for innarbeiding i reglement for Halden kommunestyre. Forslaget fra Julsrud, MDG, ble enstemmig vedatt. Tilleggforslaget fra Johansen, Frp, falt med 23 stemmer. (Ap, SV, Pp og Frp) Tilleggsforslaget fra Sandsmark, V, ble vedtatt mot 1 stemme. (1H)

9 Utsendte politiske delegeringsreglement godkjennes av kommunestyret. Representant Vegard Johansens forslag bearbeides for innarbeiding i reglement for Halden kommunestyre. 2011/84 Reglement for faste politiske utvalg og komiteer Anne Kari Holm, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak: Reglement for faste politiske utvalg og komiteer godkjennes av kommunestyret. Forslaget fra Holm, Sp, ble enstemmig vedtatt Reglement for faste politiske utvalg og komiteer godkjennes av kommunestyret. 2011/85 Reglement for kontrollutvalg Geir Helge Sandsmark, V, fremmet følgende forslag til vedtak: Utsendt reglement for kontrollutvalg vedtas. Forslaget fra Sandsmark ble enstemmig vedtatt. Utsendt reglement for kontrollutvalg vedtas. 2011/86 Valg av hovedutvalg, nemnder og råd for perioden Valg av hovedutvalg ble gjennomført som avtalevalg.

10 Valg av nemnder, styrer og råd utsettes til neste kommunestyremøte. Lena Karlsen, H, fremmet på vegne av Høyre, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig folkeparti forslag til medlemmer og varamedlemmer: Per Kristian Dahl, Ap, fremmet på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet. Innkomne forslag på medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig vedtatt. Utsettelsen av valg for styrer, nemnder og råd ble enstemmig vedtatt. Foreslåtte medlemmer i hovedutvalg ble enstemmig vedtatt. Følgende representanter ble valgt: HOVEDUTVALG FOR HELSE, OMSORG OG SOSIALE TJENESTER 1 Gerd Berit Odberg (L) KRF Håkon Magne Knudsen Ap 2 Else Kathrine Hveding (NL) H Mona Bråthen Ap 3 Bent Larsen H Odd Sæthre Pp 4 Anne-Kari Holm SP Linn Victoria Olsen Ap 5 Sohrab Darisiro V Vara1 Irma Moen Eriksen H Laila Tajet Andersen Ap Vara2 Elisabeth Egeberg V Kristin Johansen Ap Vara3 Arnt Christian Hagen KRF Svein Arne Hansen Ap Vara4 Anita Warberg H Alexander Olsen Ap Vara5 Lars Åge Seim H Sandra Bø Myrvang Ap Vara6 Geir Helge Sandsmark V Marianne Bjerge Ap Vara7 Jorunn Torgersen H Kent Morgan Bye Ap HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING OG OPPVEKST 1 Roar Lund (L) H Elisabeth Giske Ap 2 Mona Johnsen (NL) V Lars Pedersen Due Ap 3 Ronny Nordmark H Eva Lexander Frp 4 Else Kathrine Hveding (NL) H Mohammed Dahir Ap 5 Øystein Lillås KRF Vara1 Lena Karlsen H John Østensvig Ap Vara2 Solveig Irene Torp SP Bente Guldbrandsen Ap Vara3 Sohrab Darisiro V Joachim Bratteli Ap Vara4 Lorentz Kvammen MDG Mona Bråthen Ap Vara5 Stein Bukholm H Tom Viggo Knudsen Ap Vara6 Eirin Finnanger V Ellen Simensen Ap Vara7 Aase Kjelland H Sandra Bø Myrvang Ap

11 HOVEDUTVALG FOR KULTUR, IDRETT OG MANGFOLD 1 Per Magnus Sandsmark (L) V John Østensvig Ap 2 Vibeke Julsrud (NL) MDG Ellen Simensen Ap 3 Eivor Held Sundling H Joachim Bratteli Ap 4 Svein Håkon Pedersen H Malin Stanes Ap 5 Jens Bakke SP Vara1 Else Milde H Elisabeth Giske Ap Vara2 Dagfinn Stærk KRF Lars Pedersen Due Ap Vara3 Sverre Stang V Cathrine Eng Skotnes Ap Vara4 Jorunn Torgersen H Harald Bjerge Ap Vara5 Magnus Øvreeide H Kristin Johansen Ap Vara6 Inger Olsen(V) V Mohammed Abdi Dahir Ap Vara7 Danuta Aniela Tomczak H Sandra Bø Myrvang Ap HOVEDUTVALG FOR PLAN, MILJØ OG LANDBRUK 1 Øivind Holt (L) MDG Nils Sagstuen Ap 2 Eirik Milde (NL) H Cathrine Eng Skotnes Ap 3 Kathrine Walthinsen H Jenny Hovland Johansen Ap 4 Ole Roald Amundsen SP Henrik Rød 5 Mona Johnsen V Vara1 Terje Lie H Svein Olaussen Ap Vara2 Ingeborg Laukvik V Per Kristian Dahl Ap Vara3 Berit Kristine Olsen SP Linn Victoria Olsen Ap Vara4 Ann-Kristin Øye H Anne Karin Johansen Ap Vara5 Roar Lund H Tom Viggo Knutsen Ap Vara6 Per Magnus Sandsmark V Harald Bjerge Ap Vara7 Eilert Vikesland H Laila Tajet Andersen Ap HOVEDUTVALG FOR NÆRINGSUTVIKLING Posisjonen Parti Opposisjonen Parti 1 Jan-Erik Erichsen (L) H Per Kristian Dahl Ap 2 Truls Breda (NL) V Bente Guldbrandsen Ap 3 Ronny Nordmark H Per Egil Evensen Frp 4 Caroline Stranger H Elisabeth Giske Ap 5 Gerd Berit Odberg KRF Vara1 Carl-Victor Sundling H Ulf Torben Redi Ap Vara2 Lisbeth Høvik Svendsby SP Bjørn Norvald Larsen Ap Vara3 Ingeborg Laukvik V Ellen Simensen Ap Vara4 Willie Godtås KRF Håkon Magne Knudsen Ap Vara5 Inger Blomsnes H Linn Victoria Olsen Ap Vara6 Frode Tennebø V Lars Pedersen Due Ap Vara7 Terje Lie H Mona Bråthen Ap HOVEDUTVALG FOR TEKNISK DRIFT OG BYGGESAK 1 Yngvar Holt (L) SP Svein Olaussen Ap 2 Erland Aastebøl (NL) H Mona Bråthen Ap 3 Inger Blomsnes H Kurt Vegar Johansen Frp 4 Hans Jan Bjerkely MDG Jenny Hovland Johansen Ap

12 5 Inger Olsen V Vara1 Stein Bukholm H Ulf Torben Redi Ap Vara2 Frode Tennebø V Nils Sagstuen Ap Vara3 Torfinn Moen SP Cathrine Eng Skotnes Ap Vara4 Ann Kristin Øye H Håkon Magne Knudsen Ap Vara5 Arne Hornæs H Anne Karin Johansen Ap Vara6 Mona Johnsen V Linn Victoria Olsen Ap Vara7 Eivor Held Sundling H HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON 1 Morten Christoffersen (L) KRF Ellen Simensen Ap 2 Lena Karlsen (NL) H Roy Eilertsen SV 3 Sverre Stang V Vara1 Eirik Milde H John Østensvig Ap Vara2 Marit Eriksen MDG Bente Guldbrandsen Ap Vara3 Øystein Lillas KRF Harald Bjerge Ap Vara4 Else Hveding H Elisabeth Giske Ap Vara5 Anita Warberg H KONTROLLUTVALG 1 Jan Moen H Mette Rakeng (L) Ap 2 Inger Haugene SP Odd Riise Ap 3 Egil Lund Pettersen Frp Vara1 Eldar Norderhaug H Paul Kristiansen Ap Vara2 Espen Glomsrød MDG Wenche Olsen Ap Vara3 Merete Bogen KRF Jan Magnar Hansen Ap Tove Kristiansen Ap HOVEDUTVALG FOR HELSE, OMSORG OG SOSIALE TJENESTER 1 Gerd Berit Odberg (L) KRF Håkon Magne Knudsen Ap 2 Else Kathrine Hveding (NL) H Mona Bråthen Ap 3 Bent Larsen H Odd Sæthre Pp 4 Anne-Kari Holm SP Linn Victoria Olsen Ap 5 Sohrab Darisiro V Vara1 Irma Moen Eriksen H Laila Tajet Andersen Ap Vara2 Elisabeth Egeberg V Kristin Johansen Ap Vara3 Arnt Christian Hagen KRF Svein Arne Hansen Ap Vara4 Anita Warberg H Alexander Olsen Ap Vara5 Lars Åge Seim H Sandra Bø Myrvang Ap Vara6 Geir Helge Sandsmark V Marianne Bjerge Ap Vara7 Jorunn Torgersen H Kent Morgan Bye Ap HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNING OG OPPVEKST

13 1 Roar Lund (L) H Elisabeth Giske Ap 2 Mona Johnsen (NL) V Lars Pedersen Due Ap 3 Ronny Nordmark H Eva Lexander Frp 4 Else Kathrine Hveding (NL) H Mohammed Dahir Ap 5 Øystein Lillås KRF Vara1 Lena Karlsen H John Østensvig Ap Vara2 Solveig Irene Torp SP Bente Guldbrandsen Ap Vara3 Sohrab Darisiro V Joachim Bratteli Ap Vara4 Lorentz Kvammen MDG Mona Bråthen Ap Vara5 Stein Bukholm H Tom Viggo Knudsen Ap Vara6 Eirin Finnanger V Ellen Simensen Ap Vara7 Aase Kjelland H Sandra Bø Myrvang Ap HOVEDUTVALG FOR KULTUR, IDRETT OG MANGFOLD 1 Per Magnus Sandsmark (L) V John Østensvig Ap 2 Vibeke Julsrud (NL) MDG Ellen Simensen Ap 3 Eivor Held Sundling H Joachim Bratteli Ap 4 Svein Håkon Pedersen H Malin Stanes Ap 5 Jens Bakke SP Vara1 Else Milde H Elisabeth Giske Ap Vara2 Dagfinn Stærk KRF Lars Pedersen Due Ap Vara3 Sverre Stang V Cathrine Eng Skotnes Ap Vara4 Jorunn Torgersen H Harald Bjerge Ap Vara5 Magnus Øvreeide H Kristin Johansen Ap Vara6 Inger Olsen(V) V Mohammed Abdi Dahir Ap Vara7 Danuta Aniela Tomczak H Sandra Bø Myrvang Ap HOVEDUTVALG FOR PLAN, MILJØ OG LANDBRUK 1 Øivind Holt (L) MDG Nils Sagstuen Ap 2 Eirik Milde (NL) H Cathrine Eng Skotnes Ap 3 Kathrine Walthinsen H Jenny Hovland Johansen Ap 4 Ole Roald Amundsen SP Henrik Rød 5 Mona Johnsen V Vara1 Terje Lie H Svein Olaussen Ap Vara2 Ingeborg Laukvik V Per Kristian Dahl Ap Vara3 Berit Kristine Olsen SP Linn Victoria Olsen Ap Vara4 Ann-Kristin Øye H Anne Karin Johansen Ap Vara5 Roar Lund H Tom Viggo Knutsen Ap Vara6 Per Magnus Sandsmark V Harald Bjerge Ap Vara7 Eilert Vikesland H Laila Tajet Andersen Ap HOVEDUTVALG FOR NÆRINGSUTVIKLING

14 Posisjonen Parti Opposisjonen Parti 1 Jan-Erik Erichsen (L) H Per Kristian Dahl Ap 2 Truls Breda (NL) V Bente Guldbrandsen Ap 3 Ronny Nordmark H Per Egil Evensen Frp 4 Caroline Stranger H Elisabeth Giske Ap 5 Gerd Berit Odberg KRF Vara1 Carl-Victor Sundling H Ulf Torben Redi Ap Vara2 Lisbeth Høvik Svendsby SP Bjørn Norvald Larsen Ap Vara3 Ingeborg Laukvik V Ellen Simensen Ap Vara4 Willie Godtås KRF Håkon Magne Knudsen Ap Vara5 Inger Blomsnes H Linn Victoria Olsen Ap Vara6 Frode Tennebø V Lars Pedersen Due Ap Vara7 Terje Lie H Mona Bråthen Ap HOVEDUTVALG FOR TEKNISK DRIFT OG BYGGESAK 1 Yngvar Holt (L) SP Svein Olaussen Ap 2 Erland Aastebøl (NL) H Mona Bråthen Ap 3 Inger Blomsnes H Kurt Vegar Johansen Frp 4 Hans Jan Bjerkely MDG Jenny Hovland Johansen Ap 5 Inger Olsen V Vara1 Stein Bukholm H Ulf Torben Redi Ap Vara2 Frode Tennebø V Nils Sagstuen Ap Vara3 Torfinn Moen SP Cathrine Eng Skotnes Ap Vara4 Ann Kristin Øye H Håkon Magne Knudsen Ap Vara5 Arne Hornæs H Anne Karin Johansen Ap Vara6 Mona Johnsen V Linn Victoria Olsen Ap Vara7 Eivor Held Sundling H HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON 1 Morten Christoffersen (L) KRF Ellen Simensen Ap 2 Lena Karlsen (NL) H Roy Eilertsen SV 3 Sverre Stang V Vara1 Eirik Milde H John Østensvig Ap Vara2 Marit Eriksen MDG Bente Guldbrandsen Ap Vara3 Øystein Lillas KRF Harald Bjerge Ap Vara4 Else Hveding H Elisabeth Giske Ap Vara5 Anita Warberg H KONTROLLUTVALG

15 1 Jan Moen H Mette Rakeng (L) Ap 2 Inger Haugene SP Odd Riise Ap 3 Egil Lund Pettersen Frp Vara1 Eldar Norderhaug H Paul Kristiansen Ap Vara2 Espen Glomsrød MDG Wenche Olsen Ap Vara3 Merete Bogen KRF Jan Magnar Hansen Ap Tove Kristiansen Ap Valg av styrer, nemnder og råd utsettes til neste møte. 2011/87 Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Halden kommune Egil Lund Pettersen, Frp, fremmet følgende endringsforslag: Endring i pkt Leder av kontrollutvalget (internkontrollen) gis en årlig godtgjøring lik hovedutvalgenes ledere. Tillegg i pkt. 3.3 En kommunestyrerepresentant med fast plass fra hvert av partiene som er representert i kommunestyret, kan frikjøpes inntil 40 % av ordførers godtgjørelse. Eirik Milde, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Vedlagte reglement for godtgjørelse for folkevalgte i Halden kommune godkjennes med følgende endring: Pkt. 2 varaordfører endres 1. setning Halden kommune har varaordfører i inntil 40% frikjøpt verv. Per Kristian Dahl, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. Utsettelsesforslaget fra Dahl fikk 23 stemmer og falt. Det ble foretatt punktvis avstemming. Endringsforslaget vedr. kontrollutvalgets leder ble enstemmig vedtatt Forslaget fra Lund Pettersen vedr. frikjøp.4 stemmer og falt Mildes endringsforslag vedrørende størrelsen på varaordførers frikjøp ble enstemmig vedtatt. Reglement ble vedtatt mot 19 stemmer.

16 Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Halden med endringer ble vedtatt. 2011/88 Politisk møteplan 2. halvår 2011 Foreslått møteplan ble enstemmig vedtatt. Formannskap: og Kommunestyret og /89 Forespørsler Bente Gulbrandsen, Ap, frafalt sin forespørsel. Forespørslene ble besvart av ordfører i møtet. FO 2011/31 Forespørsel fra Geir Helge Sandsmark, V, vedrørende opplagsplasser for båter FO 2011/32 Forespørsel fra Tove Fager, Frp, vedrørende døgnåpen barnehage.

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 17:00-17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden 2007-2011 Menighetenes fellesråd 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Vilt- og innlandsfiskenemnda 6 Medlemmer Medlemmer 1 Øystein E.

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2013 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 17:00 18:55 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 19:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:10 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 16:00-17:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 18:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer