Kommunestyresalen, Halden rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyresalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist Leder H Bjørg Kristin Lund Medlem H Ole Richard Holm-Olsen Medlem H Fredrik Holm Medlem H Eirik Milde Medlem H Roar Lund Medlem H Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Elin Margrethe Lexander Medlem H Yngve Torgersen Milde Medlem H Mia Torgersen Milde Medlem H Jan-Erik Erichsen Medlem H Terje Martin Lie Medlem H Åsmund Hanevik Medlem H Merethe Grimsrud Medlem H Egil Lund Pettersen Medlem FRP Vegar Johansen Medlem FRP Anne-Kari Holm Medlem SP Geir Helge Sandsmark Medlem V Dagfinn Stærk Medlem KRF Øystein Lillås Medlem KRF Øivind Holt Medlem MDG Vibeke Julsrud Medlem MDG Kirsti Brække Myrli Medlem AP Arve Sigmundstad Medlem AP Stein Cato Røsnæs Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Per Kristian Dahl Medlem AP Anne Karin Johansen Medlem AP Ulf-Torben Redi Medlem AP Sandra Marie Bøe Myrvang Medlem AP Annette Farmann Medlem AP Linn Victoria Olsen Medlem AP Cathrine Eng Skotnes Medlem AP Lars Pedersen Due Medlem AP

2 Fridtjof Dahlen Medlem SV Jan-Erik Andersen Medlem R Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Herft MEDL H Per-Egil Evensen MEDL FRP Thorfin Moen MEDL SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Svein Håkon Pedersen Jan-Erik Herft H Henrik Rød Per-Egil Evensen FRP Inger E. Haugene Thorfin Moen SP Merknader: Fra administrasjonen møtte: Navn Roar Vevelstad Martin Vik Stilling Kst. rådmann Leder kommunikasjon og service Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Thor Håkon Edquist Ordfører Randi Sommerseth Formannskapssekretær

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/100 PS 2015/101 PS 2015/102 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2015/103 Kommunestyre- og fylkestingsvalget protokoll - godkjenning av valget PS 2015/104 Endring av antall representanter til Formannskapet PS 2015/105 Valg av Formannskap for perioden / / /5335 PS 2015/106 Valg av ordfører og varaordfører 2015/5335 PS 2015/107 Justering av politisk delegeringsreglement 2015/5335 PS 2015/108 Valg av Kontrollutvalg for perioden PS 2015/109 Valg av hovedutvalgene for perioden PS 2015/110 PS 2015/111 FO 2015/21 FO 2015/22 Justering av reglement for godtgjøring til de folkevalgte Forespørsler Forespørsel fra Dagfinn Stærk (KrF) vedr praktisering av regler for bruk av religiøse symboler ved Halden kommunale kompetansesenter Forespørsel fra Geir Helge Sandsmark (V) vedr flyktningsituasjonen og kommunens mulighet til å gi hjelp 2015/ / /5335 Side nr.

4 PS 2015/100 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkallingen godkjent. PS 2015/101 Godkjenning av saksliste Sakslisten ble enstemmig godkjent. Det ble meldt forespørsler fra Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF). Sakslisten godkjent. PS 2015/102 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Protokollen fra forrige møte godkjent. PS 2015/103 Kommunestyre- og fylkestingsvalget protokoll - godkjenning av valget Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrevalget 2015 i Halden godkjennes.

5 PS 2015/104 Endring av antall representanter til Formannskapet Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak: I perioden skal formannskapet bestå av 13 representanter. Ved votering ble forslaget fra Holm enstemmig vedtatt I perioden skal formannskapet bestå av 13 representanter. PS 2015/105 Valg av Formannskap for perioden Valget ble gjennomført som forholdsvalg (jfr koml 36 og 37) med skriftlig votering over listeforslag. Det ble oppnevnt en opptellingskomité med 3 medlemmer: Fridtjov Dahlen (SV), Øivind Holt (MDG), Ole Richard Holm-Olsen (H). Fredrik Holm (H) la fram listeforslag for Fellesliste for H, FrP, SP, KrF, V: 1 Thor Edquist, H 2 Oie Richard Holm-Olsen, H 3 Fredrik Holm, H 4 Bjørg Lund, H 5 Elin Lexander, H 6 Anne-Kari Holm, SP 7 Per-Egil Evensen, FrP 8 Dagfinn Stærk, KrF 9 Geir Helge Sandsmark, V 10 Terje Lie, H 11 Egil Lund Pettersen, FrP 12 Thorfin Moen, SP 13 Øystein Lillås, KrF 14 Roar Lund, H 15 Merethe Grimsrud, H 16 Vegar Johansen, FrP 17 Mia Milde, H 18 Ingrid Anker-Rasch Strøm, H Arve Sigmundstad (AP) la fram listeforslag for Arbeiderpartiet:

6 1 Kirsti Brække Myrli 2 Arve Sigmundstad 3 Stein Cato Røsnæs 4 Elisabeth Giske 5 Per Kristian Dahl 6 Anne Karin Johansen 7 Ulf Torben Redi 8 Annette Farmann 9 Linn Victoria Olsen 10 Lars Pedersen Due Øivind Holt la fram listeforslag for Fellesliste for MDG, R, SV: 1 Øivind Holt, MDG 2 Fridtjof Dahlen, SV 3 Vibeke Julsrud, MDG 4 Jan-Erik Andersen, R Det ble avgitt 39 stemmer ingen stemte blankt. Det ble avgitt 23 stemmer for Felleslisten for H, FrP, SP, V, KrF. Det ble avgitt 12 stemmer for listen for Arbeiderpartiet. Det ble avgitt 4 stemmer for Felleslisten for MDG, SV, R. Mandatfordelingen mellom listene ble beregnet iht gjeldende regler dvs. de 13 mandatene i Formannskapet går til de 13 høyeste kvotientene, jfr. tabellen. (kvotient = stemmtall : delingstall) Listeforslag fra Stemmetall Delingstall H, FrP, SP, V, KrF 23 23,0 11,5 7,7 5,8 4,6 3,8 3,3 2,9 2,6 2,3 2,1 1,9 AP 12 12,0 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 MDG, SV, R 4 4,0 2,0 1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 Felleslisten for H, FrP, SP, V, KrF får 8 mandater Listen for Arbeiderpartiet får 4 mandater Felleslisten for MDG, SV, R får 1 mandat. I tillegg får hver liste et antall vararepresentanter som tilsvarer mandater + 2. Samtlige lister var urettede, slik at opprinnelig rangorden fra listene beholdes ved kandidatkåringen. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer : Rang Fellesliste H, FrP, SP, V, KrF Arbeiderpartiet Fellesliste MDG, SV, R 1 Thor Edquist, H Kirsti Brække Myrli, AP Øivind Holt, MDG 2 Ole Richard Holm-Olsen, H Arve Sigmundstad, AP

7 3 Fredrik Holm, H Stein Cato Røsnæs, AP 4 Bjørg Lund, H Elisabeth Giske, AP 5 Elin Lexander, H 6 Anne-Kari Holm, SP 7 Per-Egil Evensen, FrP 8 Dagfinn Stærk, KrF 1. vara Geir Helge Sandsmark, V Per Kristian Dahl, AP Fridtjof Dahlen, SV 2.vara Terje Lie, H Anne Karin Johansen AP Vibeke Julsrud, MDG 3. vara Egil Lund Pettersen, FrP Ulf Torben Redi AP Jan-Erik Andersen, R 4.vara Thorfin Moen, SP Annette Farmann AP 5. vara Øystein Lillås, KrF Linn Victoria Olsen AP 6.vara Roar Lund, H Lars Pedersen Due AP 7. vara Merethe Grimsrud, H 8.vara Vegar Johansen, FrP 9. vara Mia Milde, H 10.vara Ingrid Anker-Rasch Strøm, H PS 2015/106 Valg av ordfører og varaordfører Fredrik Holm (H) fremmet Thor Edquist som kandidat til ordførervervet. Elisabeth Giske (AP) fremmet Kirsti Myrli Brække som kandidat til ordførervervet. Ved votering ble forslagene fra F. Holm og Giske satt opp mot hverandre. Forslaget fra Giske fikk 14 stemmer (AP, SV, R) mot 25 stemmer (H, FrP, SP, V, KrF, MDG) avgitt for forslaget fra F. Holm. Edquist fikk mer enn 50 % av stemmene og ble dermed valgt. Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet Anne-Kari Holm som kandidat til varaordførervervet. Elisabeth Giske (AP) fremmet Arve Sigmundstad som kandidat til varaordførervervet. Ved votering ble forslagene fra Holm-Olsen og Giske satt opp mot hverandre. Forslaget fra Giske fikk14 stemmer (AP, SV, R) mot 25 stemmer (H, FrP, SP, V, KrF, MDG) avgitt for forslaget fra Holm-Olsen. Anne-Kari Holm fikk mer en 50 % av stemmene og ble dermed valgt. Valgt som ordfører for perioden : Thor Edquist Valgt som varaordfører for perioden : Anne-Kari Holm

8 PS 2015/107 Justering av politisk delegeringsreglement Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold (HKIM) og Hovedutvalg for næring og eiendom (HNE) slås sammen til Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur (HSK). Virkeområdene for HKIM og HNE overføres i sin helhet til HSK. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en teknisk justering av gjeldende delegeringsreglement, for å bringe det i samsvar med vedtatt politisk utvalgsstruktur, som legges fram for KS på neste kommunestyremøte. Forslaget fra Holm ble vedtatt mot 1 stemme (R). Jan-Erik Andersen (R) ba om protokolltilførsel: Rødt vil bemerke at vi er bekymret for at det tradisjonelle kulturlivet vil bli rammet av sterke næringsinteresser. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold (HKIM) og Hovedutvalg for næring og eiendom (HNE) slås sammen til Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur (HSK). Virkeområdene for HKIM og HNE overføres i sin helhet til HSK. Kommunestyret ber rådmannen gjøre en teknisk justering av gjeldende delegeringsreglement, for å bringe det i samsvar med vedtatt politisk utvalgsstruktur, som legges fram for KS på neste kommunestyremøte. Protokolltilførsel fra Jan-Erik Andersen (R): Rødt vil bemerke at vi er bekymret for at det tradisjonelle kulturlivet vil bli rammet av sterke næringsinteresser. PS 2015/108 Valg av Kontrollutvalg for perioden Fredrik Holm (H) fremmet forslag på vegne av samtlige partier: AP: Leder: Thorbjørn Østbye (AP)

9 Medlem: Ellen Simensen (AP) Medlem: Turid Eriksen (AP Varaer: 1. Odd Riise 2. Bente Guldbrandsen 3. Jan Magnar Hansen MDG/SV/Rødt: Medlem: Rannveig Lade (Rødt) Varaer: 1. Marit Eriksen (MdG) 2. Terje Johnsen (MdG) 3. Mons Hvattum (SV) Høyre/FrP/SP/V/KrF: Nestleder: Jan Moen Medlem: Eirik Milde Medlem: Håvard Tafjord Varaer: 1. Torill Grimseth Husebye )SP) 2. Lars-Petter Lie (FrP) 3. Arne Hornæs (H) 4. Tove Kristin Fager (FrP) 5. Inge Richard Eeg (H) Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Rang AP MDG, SV, R H, FrP, SP, V, KrF 1 Thorbjørn Østbye, AP - leder Rannveig Lade, R Jan Moen, H - nestleder 2 Ellen Simensen, AP Eirik Milde, H 3 Turid Eriksen, AP Håvaard Tafjord, H 1. vara Odd Riise, AP Marit Eriksen, MDG Torill Grimseth Husebye, SP 2. vara Bente Guldbrandsen, AP Terje Johnsen, MDG Lars-Petter Lie, FrP 3. vara Jan Magnar Hansen, AP Mons Hvattum, SV Arne Hornæs, H 4. vara Tove Kristin Fager, FrP 5. vara Inge Richard Eeg, H PS 2015/109 Valg av hovedutvalgene for perioden Ole Richard Holm-Olsen (H) fremmet forslag på vegne av H, FrP, SP, V, KrF på kandidater til hovedutvalgene:

10 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Medlemmer Leder Roar Lund Høyre Nestleder Truls Breda Venstre Medlem Mariann B. Melhus Høyre Medlem Merethe Grimsrud Høyre Medlem Vegar Johansen FrP Varaer 1 Stein Bukholm Høyre 2 Inger Haugene SP 3 Christoffer Elisenberg FrP 4 Inger Olsen Venstre 5 Elin Lexander Høyre 6 Anna Marie Ingerø-Evensen FrP 7 Joakim Karlsen Venstre Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Medlemmer Leder Egil Lund Pettersen FrP Nestleder Elin Lexander Høyre Medlem Åsmund Hanevik Høyre Medlem Bjørg Lund Høyre Medlem Jens Bakke SP Varaer 1 Øystein Langseth Venstre 2 Mia Milde Høyre 3 Anna Marie Ingerø-Evensen FrP 4 Ellen Labori SP 5 Jon Espen Sjøstrøm Høyre 6 Per Egil Evensen FrP 7 Sverre Stang Venstre Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø / Havnestyret Medlemmer Leder Terje Lie Høyre Nestleder Bjørg Lund Høyre Medlem Erlan Aastebøl Høyre Medlem Henrik Rød FrP

11 Medlem Heidi Raude Venstre Varaer 1 Torfinn Moen SP 2 Roar Lund Høyre 3 Per Egil Evensen FrP 4 Mariann B. Melhus Høyre 5 Frode Tennebø Venstre 6 Anna Marie Ingerø Evensen FrP 7 Anne Kari Holm SP Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Medlemmer Leder Joakim Karlsen Venstre Nestleder Per Egil Evensen FrP Medlem Ingrid Anker-Rasch Strøm Høyre Medlem Yngve Milde Høyre Medlem Inger Haugene SP Varaer 1 Jens Bakke SP 2 Dina Cecilie Billington Venstre 3 Erlan Aastebøl Høyre 4 Henrik Rød FrP 5 Mia Milde Høyre 6 Geir Helge Sandsmark Venstre 7 Elin Lexander Høyre Administrasjonsutvalget Medlemmer Leder Jan-Erik Erichsen Høyre Nestleder Ole Richard Holm-Olsen Høyre Medlem Elin Lexander Høyre Varaer 1 Inger Blomsnes Høyre 2 Egil Lund Pettersen FrP 3 Anne Kari Holm SP 4 Henrik Rød FrP 5 Inger Haugene SP

12 Kirsti Myrli Brække fremmet forslag fra Arbeiderpartiet på kandidater til hovedutvalgene: Administrasjonsutvalget Nr Medlemmer Nr Vara 2 Arve Sigmundstad 7 Ulf Torben Redi 10 Linn Victoria Olsen 17 Mona Irene Bråthen 3 Stein Cato Røsnæs 26 Ann-Kristin Samuelsen Hovedutvalg Helse, omsorg og sosiale tjenester Nr Medlemmer Nr Vara 3 Stein Cato Røsnæs 1 Kirsti Brække Myrli 9 Annette Farmann 5 Anne Karin Johansen 5 Per Kristian Dahl 7 Ulf Torben Redi 11 Cathrine Eng Skotnes 16 Nils Sagstuen Hovedutvalg undervisning og oppvekst Nr Medlemmer Nr Vara 1 Kirsti Brække Myrli 8 Sandra Marie Bøe Myrvang 7 Ulf Torben Redi 13 Simen Murud Gundersen 11 Cathrine Eng Skotnes 16 Nils Sagstuen 5 Per Kristian Dahl 17 Mona Irene Bråthen Hovedutvalg plan, teknisk, landbruk og miljø (havn) Nr Medlemmer Nr Vara 2 Arve Sigmundstad 9 Annette Farmann 5 Anne Karin Johansen 5 Per Kristian Dahl 16 Nils Sagstuen 3 Stein Cato Røsnæs 23 Solveig Østby Vitanza 26 Ann-Kristin Samuelsen Hovedutvalg samfunnsutvikling og kultur Nr Medlemmer Nr Vara 4 Elisabeth Giske 11 Cathrine Eng Skotnes 12 Lars Pedersen Due 13 Simen Murud Gundersen 14 Paul Ronny Kristiansen 17 Mona Irene Bråthen 10 Linn Victoria Olsen 18 John Østensvik Øivind Holt fremmet forslag fra MDG, SV, Rødt på kandidater til hovedutvalgene: Medlem 1. vara 2. vara 3. vara Plan, Teknisk, Landbruk og Miljø Kathrine Walthinsen Mdg Øivind Holt Mdg Hans Jan Bjerkely Mdg Hege Vold Jensen Mdg Helse og Sosial Carl Anders Wingren Rødt Liv Torhild Ornsäter Rødt Roy Eilerten SV Gunn Mona Ekornes SV

13 Skole Samfunnsutvikling, Kultur Fridtjof Dahlen Vibeke Julsrud SV Mdg Gunn Mona Ekornes Espen Glomsrød SV Mdg Jan Tore Harlyng Erling Rennemo- Melsom Rødt Rødt Lorentz Kvammen Guri-Anne Hauan Mdg SV Samtlige 3 forslag ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Rang H, FrP, SP, V, KrF AP MDG, SV, R 1 Roar Lund, H - leder Kirsti Brække Myrli, AP Fridtjof Dahlen, SV 2 Truls Breda, V - nestleder Ulf Torben Redi, AP 3 Mariann B. Melhus, H Cathrine Eng Skotnes, AP 4 Merethe Grimsrud, H 5 Vegar Johansen, FrP 1. vara Stein Bukholm, H Sandra Marie Bøe Myrvang, AP Gunn Mona Ekornes, SV 2. vara Inger Haugene, SP Simen Murud Gundersen, AP Jan Tore Harlyng, R 3. vara Christoffer Elisenberg, FrP Nils Sagstuen, AP Lorentz Kvammen, MDG 4. vara Inger Olsen, V Per Kristian Dahl, AP 5. vara Elin Lexander, H Mona Irene Bråthen, AP 6. vara Anna Marie Ingerø-Evensen, FrP 7. vara Joakim Karlsen, V Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Rang H, FrP, SP, V, KrF AP MDG, SV, R 1 Egil Lund Pettersen, FrP - leder Stein Cato Røsnæs, AP 2 Elin Lexander, H - nestleder Annette Farmann, AP 3 Åsmund Hanevik, H Per Kristian Dahl, AP 4 Bjørg Lund, H 5 Jens Bakke, SP Carl Anders Wingren, R 1. vara Øystein Langseth Kirsti Brække Myrli, AP Liv Torhild Ornsäter, R 2. vara Mia Milde Anne Karin Johansen, AP Roy Eilertsen, SV 3. vara Anna Marie Ingerø-Evensen Ulf Torben Redi, AP Gunn Mona Ekornes, SV 4. vara Ellen Labori Cathrine Eng Skotnes, AP 5. vara Jon Espen Sjøstrøm Nils Sagstuen, AP 6. vara Per Egil Evensen 7. vara Sverre Stang

14 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø / Havnestyre Rang H, FrP, SP, V, KrF AP MDG, SV, R 1 Terje Lie, H - leder Arve Sigmundstad, AP Kathrine Walthinsen, MDG 2 Bjørg Lund, H - nestleder Anne Karin Johansen, AP 3 Erlan Aastebøl, H Nils Sagstuen, AP 4 Henrik Rød, FrP 5 Heidi Raude, V 1. vara Torfinn Moen, SP Annette Farmann, AP Øivind Holt, MDG 2. vara Roar Lund, H Per Kristian Dahl, AP Hans Jan Bjerkely, MDG 3. vara Per Egil Evensen, FrP Stein Cato Røsnæs, AP Hege Vold Jensen, MDG 4. vara Mariann B. Melhus, H Solveig Østby Vitanza, AP 5. vara Frode Tennebø, V Ann-Kristin Samuelsen, AP 6. vara Anna Marie Ingerø Evensen, FrP 7. vara Anne Kari Holm, SP Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Rang H, FrP, SP, V, KrF AP MDG, SV, R 1 Joakim Karlsen, V Elisabeth Giske, AP Vibeke Julsrud, MDG 2 Per Egil Evensen, FrP Lars Pedersen Due, AP 3 Ingrid Anker-Rasch Strøm, H Paul Ronny Kristiansen, AP 4 Yngve Milde, H 5 Inger Haugene, SP 1. vara Jens Bakke, SP Cathrine Eng Skotnes, AP Espen Glomsrød, MDG 2. vara Dina Cecilie Billington, V Simen Murud Gundersen, Erling Rennemo-Melsom, AP R 3. vara Erlan Aastebøl, H Mona Irene Bråthen, AP Guri-Anne Hauan, SV 4. vara Henrik Rød, FrP Linn Victoria Olsen, AP 5. vara Mia Milde, H John Østensvik, AP 6. vara Geir Helge Sandsmark, V 7. vara Elin Lexander, H Administrasjonsutvalget Rang H, FrP, SP, V, KrF AP 1 Jan-Erik Erichsen, H Arve Sigmundstad, AP 2 Ole Richard Holm-Olsen, H Linn Victoria Olsen, AP 3 Elin Lexander, H

15 1. vara Inger Blomsnes, H Ulf Torben Redi, AP 2. vara Egil Lund Pettersen, FrP Mona Irene Bråthen, AP 3. vara Anne Kari Holm, SP Stein Cato Røsnæs, AP 4. vara Henrik Rød, FrP Ann-Kristin Samuelsen, AP 5. vara Inger Haugene, SP PS 2015/110 Justering av reglement for godtgjøring til de folkevalgte Fredrik Holm (H) fremmet forslag til vedtak: 2. Varaordfører godtgjøres med 25% av ordføreres lønn. 3. Faste godtgjørelser Leder av: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø/havnestyre Kontrollutvalget (internkontrollen) gis en årlig godtgjøring lik 14% av ordførers godtgjørelse Nestleder av: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø/havnestyre Kontrollutvalget (Internkontrollen) gis en årlig godtgjøring lik 6% av ordførers godtgjørelse. Nytt punkt Posisjonens og opposisjonens koordinator gis en årlig godtgjørelse lik 10% av ordførers godtgjørelse. Oppdatert reglement legges frem som referatsak i neste kommunestyremøte. Stein Cato Røsnæs (AP) fremmet forslag til vedtak: Forslag 1 Tapt arbeidsfortjeneste: Gammel tekst: 3.3 Frikjøp tapt arbeidsfortjeneste begrensninger i fast møtegodtgjøring.

16 Samtlige folkevalgte i verv som oppebærer en eller flere fast årlige godtgjøringer anses å være frikjøpte, slik at disse ved å påta seg denne type verv samtidig anses å ha fraskrevet seg retten til å kreve dekning for tapt arbeidsfortjeneste gjeldende for alle kommunale verv man måtte inneha. Ny tekst: 3.3 Frikjøp tapt arbeidsfortjeneste begrensninger i fast møtegodtgjøring. Samtlige folkevalgte i verv, som samlet oppebærer en årlig fast godtgjøring på mer enn 5 % av ordførerens godtgjørelse, anses å være frikjøpte, slik at disse ved å påta seg denne type verv samtidig anses å ha fraskrevet seg retten til å kreve dekning for tapt arbeidsfortjeneste gjeldende for alle kommunale verv man måtte inneha. Velger man å benytte seg av ordningen med tapt arbeidsfortjeneste for et møte i oppdrag, bortfaller retten til å kreve møtehonorar. Forslag 2 Ordføreren opprettholder sin godtgjørelse på 100 % av grunnlønnen for en stortingsrepresentant. Alle andre honorarer for politiske verv i Halden Kommune kuttes med 25 % Jan-Erik Andersen (R) fremmet forslag på vegne av MDG, SV, R: Punkt 1 Ordfører Halden kommune har ordfører på heltid og har 100 % frikjøpt verv (full alminnelig arbeidstid i kommunen). Ordførerens godtgjørelse settes til 90 % av den grunnlønn en stortingsrepresentant til enhver tid har, dvs en reduksjon med 10 % ut fra dagens nivå. Feriepenger beregnes som for kommunale tjenestemenn. Ordfører tilsluttes den kommunale pensjonsordning for folkevalgte. Ordføreren er ikke berettiget til faste eller variable godtgjørelser bestemt for folkevalgte organ med mindre annet er uttrykkelig nevnt. Endringer til Punkt 2 og 3: Varaordfører og øvrige folkevalgte Nytt tillegg: Godtgjøring av øvrige folkevalgte reduseres med 10 % knyttet til ordførerens godtgjørelse. «Halden kommune har varaordfører i inntil 25 % frikjøpt verv» Øvrige tekst følger innstillingen men med følgende forslag til endring: Ledere av Hovedutvalg gis en årlig godtgjøring lik 15 % av ordførers godtgjøring. Posisjonens og opposisjonens koordinatorer gis ingen godtgjøring. Ved votering over forslaget fra Andersen fikk dette 4 stemmer (MDG, SV, R) og falt. Ved votering over forslaget fra Holm ble dette vedtatt mot 4 stemmer (MDG, SV, R). Ved votering over punkt 1 i forslaget fra Røsnæs fikk dette 16 stemmer (AP, SV, MDG, R) og falt. Ved votering over punkt 2 i forslaget fra Røsnæs fikk dette 12 stemmer (AP) og falt 2. Varaordfører godtgjøres med 25% av ordføreres lønn.

17 3. Faste godtgjørelser Leder av: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø/havnestyre Kontrollutvalget (internkontrollen) gis en årlig godtgjøring lik 14% av ordførers godtgjørelse Nestleder av: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø/havnestyre Kontrollutvalget (Internkontrollen) gis en årlig godtgjøring lik 6% av ordførers godtgjørelse. Nytt punkt Posisjonens og opposisjonens koordinator gis en årlig godtgjørelse lik 10% av ordførers godtgjørelse. Oppdatert reglement legges frem som referatsak i neste kommunestyremøte. PS 2015/111 Forespørsler Ordfører besvarte forespørslene i møtet. FO 2015/21 Forespørsel fra Dagfinn Stærk (KrF) vedr praktisering av regler for bruk av religiøse symboler ved Halden kommunale kompetansesenter FO 2015/22 Forespørsel fra Geir Helge Sandsmark (V) vedr flyktningsituasjonen og kommunens mulighet til å gi hjelp

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elin Margrethe Lexander MEDL H Ole Richard Holm-Olsen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elin Margrethe Lexander MEDL H Ole Richard Holm-Olsen MEDL H Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arve Sigmundstad MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arve Sigmundstad MEDL AP Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Martin

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Arve Sigmundstad MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Arve Sigmundstad MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, 3. etg., Møterom 1 Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 01.02.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Storgata 7 Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:50 18:35 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden 2007-2011 Menighetenes fellesråd 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Vilt- og innlandsfiskenemnda 6 Medlemmer Medlemmer 1 Øystein E.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 17:00-18:20 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune

Møteprotokoll. Halden kommune Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 17:00

Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 02.02.2017 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 05.04.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 17:00 18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 17:00-17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 17:30 19:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 17:00-18:05 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer