Galskap for gründere å satse på helsesektoren?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Galskap for gründere å satse på helsesektoren?"

Transkript

1 Galskap for gründere å satse på helsesektoren? Foredrag på Innovasjonskonferansen ved nyskaper Petter Planke, Redcord AS God ettermiddag. Nyskaping er risikosport, å gå opp nye veier er ikke trygt, særlig ikke radikalt nye veier. Det er ikke myndighetenes rolle å fjerne risiko for gründere, men med dette foredraget ønsker jeg å bidra til at nyskaping på helsesektoren kan oppleves litt mindre utrygt og i hvert fall ikke som galskap. Jeg regner med at jeg ble invitert hit for å fortelle om hvordan det oppleves å ha skoen på. Og galskap eller ikke, berikende er det i hvert fall å være gründer på helsesektoren, det håper jeg mitt foredrag vil vise. Det er 18 år siden jeg, sammen med bror Tore, min kone Grete og tre fysioterapeuter etablerte Redcord, som først het TrimMaster, dernest Nordisk Terapi. Jeg er bedt om å dele mine erfaringer fra alle disse årene. Jeg har lansert nye produkter og konsepter hele mitt yrkesaktive liv. Hvordan skiller helsesektoren seg fra andre områder? Hvordan har samhandlingen vært med våre helsemyndigheter? Har de vært åpne for å teste nye ideer og løsninger, eller har vi et system som er konserverende når det er et skrikende behov for nye løsninger? Jeg er redd det siste er hovederfaringen Koster mest, plager flest og får minst sier de i FORMI, formidlingsenheten for muskel- /skjelettplager. Regjerings helseløft har vi fått høre om tidligere i dag. Innovasjon i helse- og omsorgssektoren er prioritert i regjeringens innovasjonspolitikk. Om jeg blir litt kritisk, så tolk det ut fra at jeg har et glødende hjerte for innovasjon og sterke ønsker om å bidra til nye løsninger til beste for både for både samfunn og de mange som plages, samtidig som jeg opplever at det er et gap mellom helsepolitiske mål og utsagn og den virkelighet vi har opplevd. 2

2 Neurac-behandling ved veiledet trening Titel/INIT SIDE 3 Galskap står med spørsmålstegn. Jeg har noen ganger underveis vært nær ved å skifte ut mitt spørsmålstegn med utropstegn. Vi har vært igjennom et langt og krevende løp med høye ambisjoner. Jeg håper presentasjonen vil vise at vi ikke har jobbet forgjeves, men vi opplever at investeringer på 120 millioner er en høy pris og uten utholdende og risikovillige, private investorene hadde vi ikke eksistert. Ved siste kapitalutvidelse, for snaut et år siden, måtte jeg som 70 åring nok en gang låne både på hus og hytte, slik vi måtte under utviklingen av TOMRA i 70 årene. Galskap kanskje, men hva gjør man ikke for noe man tror sterkt på. Vi klarte å få beholde miljøvernbedriften TOMRA i Norge vi ønsker også å beholde helsevernbedriften Redcord i Norge. Det er ingen selvfølge. Uten langt bedre samhandling med helsevesenet og det offentlige virkemiddelapparatet, føler jeg meg ennå ikke trygg på at vi klarer det. Må vi gå til utlandet med en slik innovativ helsebedrift med potensial for store samfunnsøkonomiske besparelser for at den skal få blomstre? Det må da i hvert fall være galskap. Hvorfor ble jeg gründer i helsesektoren? Det må da være langt fra tomme flasker til verkende muskler har mange spurt meg. Dessuten må jeg forholde meg tilfølgende: 3

3 Det offentlig har full kontroll på helsesektoren Utdanner helsepersonell og ansetter de fleste av dem Bestemmer driftstilskudd, refusjoner og takster Er den dominerende kunde Utdeler forskningsmidler Bestemmer kriteriene i anbudskonkurranser Bestemmer rammebetingelser for risikoinvesteringer Virkemiddeleapparatet bestemmer støtte til hvem Hva var så mitt utgangspunkt for Redcord-etableringen? Naivitet? Ja kanskje, men også noe mer: 4

4 Mitt utgangspunkt for Redcord etableringen 30 års erfaring som gründer Mål: Nye, unike og nyttige løsninger - TOMRA 20 år med tilbakevendende ryggplager - far med 40 Enorm samfunnskost koster mest og plager flest Oppfinner med produktide traff meg rett i ryggen 3 år etter TOMRA gründeren i meg våknet Vondt i ryggen er normalt ikke farlig hevder leger. Glem fysioterapeuter og kiropraktorer, vær i aktivitet og gå en tur i skogen og problemene går over sier noen. Jeg er enig at det er bra å avdramatisere, og rygg- og andre muskel- /skjelettlidelser går oftest over ihvertfall for en stund. Det store problemet er alle tilbakefallene. Dette vet jeg det meste om etter både mine og min fars ryggproblem. Smertefulle tilbakefall ble jeg mektig lei av og både far og jeg både trente og gikk turer i skogen, langt mer enn de fleste. Gjennom mine 18 år med Redcord har jeg tilfulle fått bekreftet mine mistanker. Også tilbakefallende kan unngås for de aller fleste. Selv min gamle far ble kvitt sine ryggproblem og fikk øvelsesprogram han fulgte til han var 100 år. 5

5 Trente til han var 100 år Titel/INIT SIDE 6 Slyngebehandling med opplæring til egentrening over tid, slik min far her viser er Redcords grunnkonsept. Som følge av den systematiske videreutviklingen av våre behandlingsmetoder og øvelser kom gjennombruddet med Neuracmetoden, nevromuskulær aktivering som en slags bonus som vil få stor betydning for Redcord fremtid. Som bakgrunn for våre erfaringer i forhold til det offentlige helsevesen og virkemiddelapparatet, føler jeg at det er nødvendig å gi dere innsikt i vår virksomhet, hvordan vi i Redcord skritt for skritt har utviklet den og frem til gjennombruddet. Aller først, og for at dere skal forstå min entusiasme vil jeg vise dere et behandlingseksempel med Neurac-metoden. 6

6 En kasuistikk et reelt, og typisk tilfelle 60 år gammel kvinne Bibliotekar med ensidig arbeidsstilling Skulderproblem gjennom 10 år Trøtt i armene orker lite Nakkesmerter Sover dårlig, mye sykemeldt, Vanlig fysioterapi, liten effekt 7

7 Neurac-metoden med Redcord Stimula Det er ikke slik at hun eller de fleste andre blir bra etter en behandling, de har fått oppleve noe helt nytt. Det går an å bli kvitt smerten og få igjen funksjonsevnen, selv etter årevis med plager. Tenk på hva den opplevelsen betyr. Noen klarer seg med få behandlinger, som den pasienten her. Andre må holde på lenger, men sjelden over ti ganger. Noen, vi har ikke statistikk på %andelen ennå, virker ikke metoden på i det hele tatt, men det får vi vanligvis feedback på i løpet av to-tre behandlinger og kan stoppe der og gi råd om andre alternative. Det er også en fordel av umiddelbar effekt. Hvorfor har ingen fortalt meg om denne behandlingen, nå jeg har vært plaget så lenge, har mange sagt oss. Metoden er ganske ny og leger må ha mer dokumentasjon er vårt svar. Samtidig forsøler vi å informere flest mulige vi om våre nettsider og gjennom ulike medieinnslag. I tillegg til å komme ut av et smertehelvete, tenker jeg ofte på hva hver enkelt av dem som kommer ut av helsekøene også betyr for samfunnsøkonomien. Ikke behov for regelmessig behandling, ikke for medisiner og mange kan redusere sykefravær eller rett og slett komme tilbake i jobb etter føretrygd. Jeg må understreke av selv om entusiasme er god å ha med seg når man skal stå på i årevis, er det også avgjørende med ydmykhet for oppgaven, spesielt på helsesektoren. Det er fortsatt mange vi ikke kan hjelpe. Vi må ikke love for mye. Slik startet det hele i 1990: 8

8 Fra idekonsept til produkt TrimMaster 1991 og en håpefull gründer etter testsalg av 500 enheter Titel/INIT SIDE 9

9 Redcord visjon: Raskere bedring med langvarig effekt ved muskel-/skjelettlidelser Bidra til en rød tråd i rehabilitering og trening. Titel/INIT SIDE 10 Så over til produkt og konseptutviklingen. 10

10 Redcord verktøyet ved behandling og trening Redcord Trainer Redcord Workstation Redcord Stimula Redcord Mini Dette er fysioterapeutens verktøykasse, som er utviklet av Redcord i tett samarbeid med norske og utenlandske fysioterapeuter som kommer med nye ønkser og krav. Men, et godt verktøy får liten verdi uten tilhørende fagkunnskap. Vi startet tidlig med å sette behandlingen inn i et system som vi kalte S-E-T, som ble publisert i fysioterapitidsskrifter. Metoden omfatter hele prosessen fra diagnose, via behandling og til veiledet egentrening over tid, fortrinnsvis i hjemmet eller på jobben for å sikre langvarig effekt. Vi utviklet datatreningsprogram, kurs med sertifisering av kursholdere i inn og utland, vitenskapelige studier og behandlingskonsepter for ulike pasientgrupper. S-E-T er senere videeutviklet til Neurac metoden. Idag har vi nær 100 sertifiserte kursholdere I 15 land og utstedt ca kurs-sertifikater. Vi har gått fra kompetansestøttet utstyrssalg til en utstyrsstøttet leverandør av helsetjenester Her kommer noen eksempler på anvendelse i ulike situasjoner

11 Konsepter tilpasset ulike brukergrupper Redcord Bedrift Redusert sykefravær Redcord Senior Bedret funksjonsevne Redcord Kids Sansemorisk stimulering Redcord Sport Økt prestasjon - færre skader Titel/INIT SIDE 12 Et mål har vært å utvikle behandlingskonseptene slik at de kunne tilpasses alle arenaer for behandling og trening, med andre ord samhandling i praksis 12

12 Arenaer for fysikalsk behandling og trening Samhandling med Redcord som rød tråd Sykehus Sykehjem Rehab. institusjon Hjemmet Daghjem Trenings institutt Skole Fysikalsk klinikk Bedrift 13 Her ligger mye av vårt grunnlag for samhandling for pasienter med muskel- /skjelettplager. Tankekorset for meg var erfaringen med rekvisjon på 12 x fysioterapi, men hva så? Det ble ofte 12 ganger og vekk me n. Ingen bevisst tilrettelegging og oppfølging av egentreing. Etter 4 ukers opphold på rehabinstitusjon, til offentlige kroner og med meget god hjelp til pasienten, der for øvrig Redcord-behandling ofte inngår, hva går pasienten til? Hvor er tilretteleggingen for egentrening etter rehab.oppholdet som skal sikre effekt over tid og unngå tilbakefall.? Redcord utviklingen skjøt ekstra fart etter at i startet egen klinikk. 13

13 Redcord Clinic og kompetansesenter Behandling spesielt krevende diagnoser Kompetanseutvikling Kurssenter Konseptformidling Systematisering av klinisk erfaring Titel/INIT SIDE 14 Klinikken er vårt kompetansesenter og har vært helt avgjørende for utviklingen og klinisk uttesting av Neurac-metoden og Redcord Stimula. 14

14 Neurac metoden Metode som ved høydosert nevromuskulær stimulering tilstreber å gjenvinne funksjonelle bevegelsesmønstre Diagnose med Weak link testing Behandling Egentrening Oppfølging over tid Behandlingen er smertefri og uten bivirkninger Musklene jobber ikke uten signaler fra sentralnervesystemet. Studier viser at smerte kan blokkere for disse signalene, med redusert funksjon som resultat. Kan vi få i gang og/eller øke denne signalstrømmen, kan vi også få raskere og bedre effekt av behandlingen og treningen. Nevrovitenskap blir derved sentral for forståelse, videreutvikling og dokumentasjon av Neurac-metoden. Metoden beskrives i en fagartikkel som er godkjent for publisering i høst og en vitenskapelig studie ved Universitetet i Aalborg dokumenterer effekten av metoden. Som sagt representerer Neurac-metoden et virkelig gjennombrudd for oss Helt fra starten har vi satset på de internasjonale markeder. Lengst har vi faktisk kommet i Japan og Sør-Korea i tillegg til Tyskland og Sverige der vi har opprettet datterselskap. 15

15 Salg til 15 land Inn i fysioterapiutdanningen i Japan og Korea Titel/INIT SIDE 16 Hvordan har vi så blitt tatt imot av helsevesenet etter hvert som utviklingen av våre metoder og produkter har gått fremover, etter hvert som nærmest alle privatpraktiserende fysioterapeuter benytter Redcord-produkter og kompetanse i sin daglige virksomhet og etterhvert som vi har fått mange vitenskapelig studier som dokumenterer den effekten vi opplever klinisk. Jeg vil ta utgangspunkt i viktige offentlige helseplaner og tiltak etter at Redcord var etablert 16

16 Offentlige helseplaner og tiltak (Muskel-/skjelettlidelser koster 40 milliarder årlig) Belastningslidelser - hovedsatsningsområde Handlingsplanen for forebygging av belastningslidelser FORMI, tidligere Ryggnettverket, etablert BJD , et WHO tiltak omfatter100 nasjoner Inkluderende arbeidsliv Raskere tilbake Næringsutvikling i helsesektoren , HOD-NOE Redcords erfaringer ved henvendelser og tilbud til det offentlige helse- og næringsbyråkratiet. Belastningslidelser som hovedsatsningsområde førte til: Handlingsplanen som ble underskrevet av 10 departementer i 1994, men underlig nok var ikke Næringsdepartementet med den gangen. Planenes undertittel var: Fra belastning til utfordring og handling. Vi, Redcord, var kanskje unge den gangen, men våre forsøk på å bli tatt seriøst lyktes vi ikke med. Jeg provoserte nok også med å stille spørsmålet: Før høy belastning eller for lav tåleevne? Tåleevne kan jo mange trene opp, men helsevesenet skal behandle, og ikke stille krav, var det jeg opplevde. BJD ble etablert med 100 land som ga sin tilslutning. Norge kom med etter et par år, men fikk meget beskjedne midler til sin virksomhet. Åpningen fant sted i WHO der Gro Harlem Bruntland holdt åpningstalen. Meget stimulerende for oss i Redcord var at BJDs hovedmål, var helt i tråd med hva vi i Redcord ønsket å bidra med. Etableringen av BJD kom som en følge av de store samfunnskostnader grunnet muskel- /skjelettlidelser og fordi det var behov for mer fokus og mer forskning for å finne nye, mer effektiv tilnæringer. Muskel-/skjelettlidelser er diffuse lidelser med lav status i forhold til for eksempel til kreft og hjerte-karsykdommer. Medtek skal være hightech og bioteknolgi, mens muskel-/skjelett området står for hele % av helsekostnader og har kun fått kun 6 % av FoU, rapporterte BJD. Er dette noe av årsaken til hvorfor jeg føler vi ikke har blitt tatt på alvor av helsebyråkratier når vi har lansert forslag til løsninger i tiknytning til helseplaner og tiltak.

17 To regjeringer har uttalt at Norge skal være et av verdens mest nyskapende land. Regjeringens helseløft. Utsagn og realiteter Regjerings helseløft har vi fått høre om tidligere i dag. Innovasjon i helse- og omsorgssektoren er prioritert i som et satsningsområde i regjeringens innovasjonspolitikk, men det gjelder ikke for det nye statlige investeringsselskapet Investinor. Der skal ikke engang samfunnsnytte være et vurderingskriterium, kun bedriftsøkonomisk avkastning. Forstå det den som vil, når staten skal bidra til næringsutvikling. Du har et poeng der sa statsminister Stoltenberg da jeg konfronterte ham med dette ved den offisielle åpningen av Investinor. Mer har jeg ikke hørt fra ham, eller næringsminister Brustad som jeg også snakket med. SND Invest ble avviklet av en tidligere regjerning de var vår største eksterne investor, som plutselig forsvant, til tross for at det var nettopp langsiktige de hevdet at de skulle være. Vi har lenge trodd på Investinor tross alt, men etter flere måneders behandling har vi blitt forkastet med begrunnelsen om at de ikke har faglig kapasitet til å vurdere vår virksomhet og følge opp investeringen. Men Innovasjon Norge som eier Investinor har jo Helse som viktig område. Og vanlige ventureselskap har ikke lang nok tidshorisont. Enkelt skal det ikke være. Inkluderende arbeidsliv var midt i blinken for vårt konsept, trodde vi. Vi hadde et ferdig konsept og vi hadde studier med dokumentasjon av effekt. En del bedrifter fikk bruke tilretteleggingstilskudd til å få hjelp fra Redcord, men så ble det stopp i flere fylker. Hvorfor? Bedriftene kunne få tilskudd til trening i arbeidstiden for å øke arbeidsevne for personer med funksjonsproblem. Vi lagde effektive øvelsesprogram som kunne gjennomføres på bedriften. Men noen ansatte hadde så mye plager at de var på vei ut i sykefravær. Vårt utstyr kan benyttes både til behandling og egentrening. Den rød tråd. Vi ga behandling gjennom øvelser der og da og sykefravær ble ofte unngått. Da var det plutselig ikke trening vi leverte, men behandling. Selv om sykefravær ble unngått, og medarbeiderne kunne fortsette på jobb og utføre egentrening i det samme utstyret, ble våre tjenester ansett som behandling og det kunne ikke aksepteres som grunnlag for tilretteleggingstilskudd. Raskere tilbake Vi har inviterte og fått besøk av både helse, nærings og arbeids- og inkluderingsdepartementer til vår klinikk for å informere om våre nye muligheter med Neurac-metoden. En av avdelingsdirektørene i Arbeids- og inkluderingsdepartmentet uttalte: Vi har et problem, vi har pengene, men vi har ingen løsning. Dere må komme med tilbud under den nye ordningen Raskere tilbake som har fått 640 millioner. Anbudskonkurranse kom. Hjelp. Der var det krav at for å bli akseptert som leverandør måtte man tilby rehabilitering ikke bare fra belastningslidelser men også fra overvekt, psykososiale problem osv.

18 Vi tok kontakt og meddelte at vi var spesialist innen det området som førte til de fleste langtidsfravær, at vi hadde et nytt og meget effektivt behandlingskonsept og at vi fra departementet var bedt om å gi anbud. Nei, anbudsreglene måtte følges. Etter ny anmodning fra departementet gjennomarbeidet vi et tilbud, men fikk avslag. NAV kjøp av helsetjenester for personer med langtidsfravær Deretter fikk vi møte på vår klinikk med NAV-direktør Tor Saglie. Resultat: Dette var meget interessant. Send oss tilbud på behandlingstjenester fra Redcord Clinic for personer med langtidsfravær. Vi sende tre tilbud, alle inkluderte tilbud om effektovervåking ved SINTEF Helse og at leveransen om ønskelig eventuelt kunne organiseres som OFU eller IFU prosjekt. Etter flere måneder kom avslaget med begrunnelsen: Arbeids og velferdsdirektoratet kan ikke ta stilling til det faglige innholdet i tiltakene eller gi en forhåndsgodkjenning, da dette er en vurdering som må gjøres i en eventuell konkurranse om kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester og i forhold til den enkelte brukers behov. Kjære vene tilbud om kjøp og uttesting av en helt ny tjeneste, presentert ved møte på vår klinikk og med anmodning om å gi tilbud hvordan kan en slik leveranse tilpasses en anbudskonkurranse? Det hadde vi jo fått svar på et år tidligere. Må alt være så regelstyrt at det ikke er åpning for å utnytte mye muligheter, hva skjer da med effektivisering av helsevesenet. Samhandlingsreformen Siste eksempel er samhandlingsreformen som ble lansert som tiltak for mer effektive pasientløp. Effektive pasientløp har vært vår fokus ved at samme utstyr og behandlingskonsept kan benyttes i hele rehabiliteringsprosessen fra sykehus via rehabinstitusjoner til fysikalsk behandling og i hjemmet. Dette er vår mulighet tenkte jeg igjen og sendte inn et innspill til samhandlingsutvalget. Ingen tilbakemelding. Men ved kontakt med et medlem i samhandlingsutvalget har vi nå i vår fått beskjed om at statsråd Hansen vil ønske å møte oss, men at det først kunne skje etter sommerferien og etter valget. Velkommmen, statsråd Hansen eller eneventuell ny helseminister. Vi tror på det vi gjør, vi tror vi har mye positivt å bidra med. Forhåpentlig får også vi i Redcord en positiv opplevelse om samhandling denne gangen.

19 Hvert nytt offentlig tiltak stimulerte oss til innsats Hver gang fikk vi arrangert møter for å presentere våre forslag til løsninger Vår historie dokumenterer beslutningsvegring Helsepolitikere og helsebyråkratiet, hvorfor tar dere oss ikke på alvor, når vi til de grader kan og ønsker å bidra. Dere vet at det er normalt ikke er institusjoner, komiteer, helsereformer og utvalg som utvikler radikalt nye løsninger og som holder ut år etter år for å tilpasse dem og gjøre dem tilgjengelig. Min sluttbønn til helsepolitikere og helseforetak skal jeg nå symbolisere med en slide jeg fikk av statssekretær Ole Jacob Frich mens Tore Tønne var helseminister. 19

20 Dessverre har jeg opplevd mye av det som Trygve Tamburstuen uttalte i Aftenposten forrige uke. Systemet er mer opptatt av å sikre seg i forhold til et ofte komplisert regelverk, enn av å bruke fornuften for å finne akseptable løsninger eller som jeg selv ofte har sagt til virkemiddelapparatet og næringspolitikere: Systemet er mer opptatt av hva som tapes, enn hva som skapes. Innovasjons Norges handlingsregel med tapsfond på 25 % er et eksempel. Hvordan da satse på unike prosjekter med store muligheter? Der er selvfølgelig også tapsrisikoen størst, men hvor er gevinstfondet for samfunnets inntekter og besparelser når noe går bra? I Tomratiden fikk vi støtte til 7 prosjekter. Vi var en pionerbedrift, ikke alt gikk bra og 45% av støtten gikk til feilslåtte prosjekter. For tapsfondet ville vi vært en katastrofe. Men samfunnet har sikkert fått igjen tusen-gangeren takket være de prosjektene som gikk bra. TOMRA har senere vært ledene på sitt område på verdensmarkedet i over 30 år og med ca 4 milliarder i årlig omsetning. Et annet forhold er driftstilskudd og refusjoner. De virker også konserverende. Nyetablerte institutter og nyutdannende behandlere med oppdatert kompetanse får ikke driftstilskudd og refusjonene tar utgangspunkt i etablerte behandlingsmetoder og er meget vanskelig å påvirke. 20

21 Vinn-Vinn er målet Plager flest og koster mest sier FORMI Vi i Redcord brenner for å bidra med nye løsninger Ta oss på alvor og kom oss i møte Det kan bli mange vinnere : Glade pasienter Betydelig reduserte samfunnskostnader En ledende norsk helsevernbedrift 21

22 Uten samhandling kan Redcord med Neurac og våre patenter rakst ende på utenlandske hender det må ihverfall være galskap 22

23 Titel/INIT SIDE 23 redcord

Helhetlige helsetjenester

Helhetlige helsetjenester ehelse konferansen 2013 Helhetlige helsetjenester Fra passiv klient til aktiv deltaker ved Redcords etablerer Petter Planke Hvordan se nye muligheter når hodet er fullt av gamle tanker Petter Planke -

Detaljer

Plager over lang tid Pasientene hadde hatt sine plager i gjennomsnitt 63 måneder før de kom til Redcord.

Plager over lang tid Pasientene hadde hatt sine plager i gjennomsnitt 63 måneder før de kom til Redcord. Desember, 2015 24 pasienter formidlet sine brukerhistorier på Redcord sine nettsider for 4 til 7 år siden. Solskinnshistorier når får de tilbakefall? fikk vi ofte høre. Plager over lang tid Pasientene

Detaljer

Reduser og forebygg sykefraværet med REDCORD BEDRIFT

Reduser og forebygg sykefraværet med REDCORD BEDRIFT Reduser og forebygg sykefraværet med REDCORD BEDRIFT Reduser og forebygg sykefraværet med Redcord bedrift Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet, og er trolig

Detaljer

Meget god langtidseffekt av Neurac pasientløp ved Redcord Clinic.

Meget god langtidseffekt av Neurac pasientløp ved Redcord Clinic. April, 2015 Meget god langtidseffekt av Neurac pasientløp ved Redcord Clinic. 24 pasienter formidlet sine brukerhistorier på Redcords nettsider for 4-6 år siden. Solskinnshistorier når får de tilbakefall

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

NÅ KAN DU BLI SERTIFISERT NEURAC -BEHANDLER

NÅ KAN DU BLI SERTIFISERT NEURAC -BEHANDLER NÅ KAN DU BLI SERTIFISERT NEURAC -BEHANDLER WWW.REDCORD.NO SUKSESS MED NEURAC -METODEN En rekke fysioterapeuter er allerede sertifiserte Neurac-behandlere. De oppnår meget gode resultater med Neurac-metoden.

Detaljer

Internasjonal suksess fra Kilsund

Internasjonal suksess fra Kilsund Arendals Tidende magasin HELG Uke 1-2016 - Nr. 1-10. årgang Internasjonal suksess fra Kilsund SIDE 16-23 NYTTÅRSFORSETTER: Pris: 20 kr Pris: kr. 20 De beste tipsene for å komme i gang SIDE 4-11 16 Arendals

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

SEMINAR FOR TURNUSKANDIDATER 18. april 2013

SEMINAR FOR TURNUSKANDIDATER 18. april 2013 SEMINAR FOR TURNUSKANDIDATER 18. april 2013 TEMA: Samhandling mellom helsepersonell i en kommune og nye innfallsporter til forebyggende arbeid i en kurativ praksis Helge Gjerde, Fysioterapeut og frisklivsrådgiver

Detaljer

Mangfold av helsetilbud: Er Sola helsekommunen i Rogaland? I Sola sentrum florerer det av ulike helsetilbud for enhver sykdom eller lidelse. Det finnes over 20 private helseforeteak i tillegg til rundt

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport. Om plager og sykdom

18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport. Om plager og sykdom 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Om plager og sykdom Aage Indahl, Prof em, MD, PhD Clinic Physical Medicine and Rehabilitation, Kysthospitalet, Vestfold Hospital Trust, Stavern, Norway Om plager

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

SEMINAR FOR TURNUSKANDIDATER 23. oktober 2013

SEMINAR FOR TURNUSKANDIDATER 23. oktober 2013 SEMINAR FOR TURNUSKANDIDATER 23. oktober 2013 TEMA: Samhandling mellom helsepersonell i en kommune og nye innfallsporter til forebyggende arbeid i en kurativ praksis Helge Gjerde, Fysioterapeut og HMS

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Kort om RKHR. Statistikk. Kartlegging og tilnærming. Erfaringer. Agenda Generelt om

Detaljer

Status og veien videre for fagområdet Arbeid og helse. Håkon Lund, Helsedirektoratet

Status og veien videre for fagområdet Arbeid og helse. Håkon Lund, Helsedirektoratet Håkon Lund, Helsedirektoratet Tromsø, 10. november 2017 Utgangspunkt Sterkt kunnskapsgrunnlag for å kunne si at å være i arbeid er viktig for helsea «Arbeid og aktivitet er for de aller fleste helsebringende

Detaljer

Mestring av ryggsmerter

Mestring av ryggsmerter Informasjon fra fysioterapeutene Mestring av ryggsmerter i hverdagen Universitetssykehuset Nord-Norge Terapeutavdelingen, Seksjon for Fysioterapi 2012 Velkommen til oss! Dette informasjonsheftet er laget

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse

Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse < kreftforeningen.no Hvordan Kreftforeningen arbeider med samhandlingsreformen med fokus på E-helse Kristin Bang, Kreftforeningen Kreftforeningens hovedmål Færre skal få kreft Flere skal overleve kreft

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder.

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014 Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. To delstudier Del 1 Feltarbeid på en kreftklinikk på et sykehus i Norge Dybdeintervjuer

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar

En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar På nyåret ble Hans Bjørn Bakketeig spurt om å være veileder for optikerstudenter på Madagaskar. Optikerstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge får nå tilbud om et

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» (Kåre Hagen) http://www.youtube.com/watch?v=2lxh2n0apyw

Detaljer

Innovasjonskonferansen 09 30. september 2009 Holmen Fjordhotell, Asker

Innovasjonskonferansen 09 30. september 2009 Holmen Fjordhotell, Asker Innovasjonskonferansen 09 30. september 2009 Holmen Fjordhotell, Asker Innovasjon i helse- og omsorgssektoren på dagsorden 09:00-10:00 10:00-10:05 10:05-10:10 Registrering og kaffe Velkommen Hans Petter

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Logistikkdagen 2011 Erlend Ystrøm Haartveit Quality hotell, Sarpsborg, 4. mai 2011 Innovasjon Norges formål: Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

Fysioterapi for kvinner

Fysioterapi for kvinner Fysioterapi for KVINNER Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

Tør vi tenke nytt? hvordan skape kultur for nytenkning?

Tør vi tenke nytt? hvordan skape kultur for nytenkning? Tør vi tenke nytt? hvordan skape kultur for nytenkning? Kari Jorunn Kværner Leder Innovasjon, Oslo universitetssykehus Professor, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo Tør vi

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

«Hitramodellen» -dagens innhold og framtidige visjoner

«Hitramodellen» -dagens innhold og framtidige visjoner Hitra kommune «Hitramodellen» -dagens innhold og framtidige visjoner Presentasjon FMST 12.06.17 Hitramodellens form og innhold Versjon 1.0: Medisinsk Treningsklinikk og Frisklivstilbud Versjon 1.1: Fit@Work

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 4. og 5. November 2015. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift

Klinikk for Alle Bedrift Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet B E H A N D L I N G E R G R A T I S, S Y K E M E L D I N G K O S T E R! Kiropraktoren behandler i stedet for å sykemelde Hodepine,

Detaljer

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013.

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013. Den Gode Ryggkonsultasjonen Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013 1 Bakgrunn Kvaliteten på klinisk kommunikasjon kan ha betydelig innvirkning

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Kunsten å mestre livet når hodet halter. Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 www.hodethalter.no

Kunsten å mestre livet når hodet halter. Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 www.hodethalter.no Kunsten å mestre livet når hodet halter Jan Schwencke, rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 www.hodethalter.no Etne, 20. oktober 2014 Slik opplevde jeg det: Jeg og min familie Slik opplevde jeg det:

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN. Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli

ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN. Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli Menon og helse Innovative offentlige anskaffelser Klinisk utprøving, forskning og innovasjon Helseindustri som verdiskaper

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Rehabilitering Rehabilitering defineres i St. melding nr 21 Ansvar og mestring

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS

Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS Flemming Bo Hegerstrøm Gründer og daglig leder i Hospital IT AS Hvorfor går det så sakte? Mangler ressurser 12?? Manglende kunnskap Mangler risikovillighet?? Mangler omstillingsevne/vilje Manglende prestisje?

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14 DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder Rica Nidelven 06.02.14 Tverrfaglig poliklinikk, rygg-, nakke-, skulder Disposisjon: Samhandling i praksis Inklusjon

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene?

PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene? PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene? Aage Indahl, Prof Dr.med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni Helse, Universitet i Bergen

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Innspill til arbeidet med primærhelsetjenestemelding

Innspill til arbeidet med primærhelsetjenestemelding Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og sosialdepartementet Hod-primaerhelse@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: pl Dato: 27.08.2014 Innspill

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet

Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet Attførings,- og vekstbedrifter som ressurs i sykefraværsarbeidet FLT 1903-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. SYKEFRAVÆRSDEBATTEN, IA-AVTALEN, HVILKET ARBEIDSLIV VIL VI HA HVEM MÅ GJØRE JOBBEN? 2. RASKERE

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer