Galskap for gründere å satse på helsesektoren?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Galskap for gründere å satse på helsesektoren?"

Transkript

1 Galskap for gründere å satse på helsesektoren? Foredrag på Innovasjonskonferansen ved nyskaper Petter Planke, Redcord AS God ettermiddag. Nyskaping er risikosport, å gå opp nye veier er ikke trygt, særlig ikke radikalt nye veier. Det er ikke myndighetenes rolle å fjerne risiko for gründere, men med dette foredraget ønsker jeg å bidra til at nyskaping på helsesektoren kan oppleves litt mindre utrygt og i hvert fall ikke som galskap. Jeg regner med at jeg ble invitert hit for å fortelle om hvordan det oppleves å ha skoen på. Og galskap eller ikke, berikende er det i hvert fall å være gründer på helsesektoren, det håper jeg mitt foredrag vil vise. Det er 18 år siden jeg, sammen med bror Tore, min kone Grete og tre fysioterapeuter etablerte Redcord, som først het TrimMaster, dernest Nordisk Terapi. Jeg er bedt om å dele mine erfaringer fra alle disse årene. Jeg har lansert nye produkter og konsepter hele mitt yrkesaktive liv. Hvordan skiller helsesektoren seg fra andre områder? Hvordan har samhandlingen vært med våre helsemyndigheter? Har de vært åpne for å teste nye ideer og løsninger, eller har vi et system som er konserverende når det er et skrikende behov for nye løsninger? Jeg er redd det siste er hovederfaringen Koster mest, plager flest og får minst sier de i FORMI, formidlingsenheten for muskel- /skjelettplager. Regjerings helseløft har vi fått høre om tidligere i dag. Innovasjon i helse- og omsorgssektoren er prioritert i regjeringens innovasjonspolitikk. Om jeg blir litt kritisk, så tolk det ut fra at jeg har et glødende hjerte for innovasjon og sterke ønsker om å bidra til nye løsninger til beste for både for både samfunn og de mange som plages, samtidig som jeg opplever at det er et gap mellom helsepolitiske mål og utsagn og den virkelighet vi har opplevd. 2

2 Neurac-behandling ved veiledet trening Titel/INIT SIDE 3 Galskap står med spørsmålstegn. Jeg har noen ganger underveis vært nær ved å skifte ut mitt spørsmålstegn med utropstegn. Vi har vært igjennom et langt og krevende løp med høye ambisjoner. Jeg håper presentasjonen vil vise at vi ikke har jobbet forgjeves, men vi opplever at investeringer på 120 millioner er en høy pris og uten utholdende og risikovillige, private investorene hadde vi ikke eksistert. Ved siste kapitalutvidelse, for snaut et år siden, måtte jeg som 70 åring nok en gang låne både på hus og hytte, slik vi måtte under utviklingen av TOMRA i 70 årene. Galskap kanskje, men hva gjør man ikke for noe man tror sterkt på. Vi klarte å få beholde miljøvernbedriften TOMRA i Norge vi ønsker også å beholde helsevernbedriften Redcord i Norge. Det er ingen selvfølge. Uten langt bedre samhandling med helsevesenet og det offentlige virkemiddelapparatet, føler jeg meg ennå ikke trygg på at vi klarer det. Må vi gå til utlandet med en slik innovativ helsebedrift med potensial for store samfunnsøkonomiske besparelser for at den skal få blomstre? Det må da i hvert fall være galskap. Hvorfor ble jeg gründer i helsesektoren? Det må da være langt fra tomme flasker til verkende muskler har mange spurt meg. Dessuten må jeg forholde meg tilfølgende: 3

3 Det offentlig har full kontroll på helsesektoren Utdanner helsepersonell og ansetter de fleste av dem Bestemmer driftstilskudd, refusjoner og takster Er den dominerende kunde Utdeler forskningsmidler Bestemmer kriteriene i anbudskonkurranser Bestemmer rammebetingelser for risikoinvesteringer Virkemiddeleapparatet bestemmer støtte til hvem Hva var så mitt utgangspunkt for Redcord-etableringen? Naivitet? Ja kanskje, men også noe mer: 4

4 Mitt utgangspunkt for Redcord etableringen 30 års erfaring som gründer Mål: Nye, unike og nyttige løsninger - TOMRA 20 år med tilbakevendende ryggplager - far med 40 Enorm samfunnskost koster mest og plager flest Oppfinner med produktide traff meg rett i ryggen 3 år etter TOMRA gründeren i meg våknet Vondt i ryggen er normalt ikke farlig hevder leger. Glem fysioterapeuter og kiropraktorer, vær i aktivitet og gå en tur i skogen og problemene går over sier noen. Jeg er enig at det er bra å avdramatisere, og rygg- og andre muskel- /skjelettlidelser går oftest over ihvertfall for en stund. Det store problemet er alle tilbakefallene. Dette vet jeg det meste om etter både mine og min fars ryggproblem. Smertefulle tilbakefall ble jeg mektig lei av og både far og jeg både trente og gikk turer i skogen, langt mer enn de fleste. Gjennom mine 18 år med Redcord har jeg tilfulle fått bekreftet mine mistanker. Også tilbakefallende kan unngås for de aller fleste. Selv min gamle far ble kvitt sine ryggproblem og fikk øvelsesprogram han fulgte til han var 100 år. 5

5 Trente til han var 100 år Titel/INIT SIDE 6 Slyngebehandling med opplæring til egentrening over tid, slik min far her viser er Redcords grunnkonsept. Som følge av den systematiske videreutviklingen av våre behandlingsmetoder og øvelser kom gjennombruddet med Neuracmetoden, nevromuskulær aktivering som en slags bonus som vil få stor betydning for Redcord fremtid. Som bakgrunn for våre erfaringer i forhold til det offentlige helsevesen og virkemiddelapparatet, føler jeg at det er nødvendig å gi dere innsikt i vår virksomhet, hvordan vi i Redcord skritt for skritt har utviklet den og frem til gjennombruddet. Aller først, og for at dere skal forstå min entusiasme vil jeg vise dere et behandlingseksempel med Neurac-metoden. 6

6 En kasuistikk et reelt, og typisk tilfelle 60 år gammel kvinne Bibliotekar med ensidig arbeidsstilling Skulderproblem gjennom 10 år Trøtt i armene orker lite Nakkesmerter Sover dårlig, mye sykemeldt, Vanlig fysioterapi, liten effekt 7

7 Neurac-metoden med Redcord Stimula Det er ikke slik at hun eller de fleste andre blir bra etter en behandling, de har fått oppleve noe helt nytt. Det går an å bli kvitt smerten og få igjen funksjonsevnen, selv etter årevis med plager. Tenk på hva den opplevelsen betyr. Noen klarer seg med få behandlinger, som den pasienten her. Andre må holde på lenger, men sjelden over ti ganger. Noen, vi har ikke statistikk på %andelen ennå, virker ikke metoden på i det hele tatt, men det får vi vanligvis feedback på i løpet av to-tre behandlinger og kan stoppe der og gi råd om andre alternative. Det er også en fordel av umiddelbar effekt. Hvorfor har ingen fortalt meg om denne behandlingen, nå jeg har vært plaget så lenge, har mange sagt oss. Metoden er ganske ny og leger må ha mer dokumentasjon er vårt svar. Samtidig forsøler vi å informere flest mulige vi om våre nettsider og gjennom ulike medieinnslag. I tillegg til å komme ut av et smertehelvete, tenker jeg ofte på hva hver enkelt av dem som kommer ut av helsekøene også betyr for samfunnsøkonomien. Ikke behov for regelmessig behandling, ikke for medisiner og mange kan redusere sykefravær eller rett og slett komme tilbake i jobb etter føretrygd. Jeg må understreke av selv om entusiasme er god å ha med seg når man skal stå på i årevis, er det også avgjørende med ydmykhet for oppgaven, spesielt på helsesektoren. Det er fortsatt mange vi ikke kan hjelpe. Vi må ikke love for mye. Slik startet det hele i 1990: 8

8 Fra idekonsept til produkt TrimMaster 1991 og en håpefull gründer etter testsalg av 500 enheter Titel/INIT SIDE 9

9 Redcord visjon: Raskere bedring med langvarig effekt ved muskel-/skjelettlidelser Bidra til en rød tråd i rehabilitering og trening. Titel/INIT SIDE 10 Så over til produkt og konseptutviklingen. 10

10 Redcord verktøyet ved behandling og trening Redcord Trainer Redcord Workstation Redcord Stimula Redcord Mini Dette er fysioterapeutens verktøykasse, som er utviklet av Redcord i tett samarbeid med norske og utenlandske fysioterapeuter som kommer med nye ønkser og krav. Men, et godt verktøy får liten verdi uten tilhørende fagkunnskap. Vi startet tidlig med å sette behandlingen inn i et system som vi kalte S-E-T, som ble publisert i fysioterapitidsskrifter. Metoden omfatter hele prosessen fra diagnose, via behandling og til veiledet egentrening over tid, fortrinnsvis i hjemmet eller på jobben for å sikre langvarig effekt. Vi utviklet datatreningsprogram, kurs med sertifisering av kursholdere i inn og utland, vitenskapelige studier og behandlingskonsepter for ulike pasientgrupper. S-E-T er senere videeutviklet til Neurac metoden. Idag har vi nær 100 sertifiserte kursholdere I 15 land og utstedt ca kurs-sertifikater. Vi har gått fra kompetansestøttet utstyrssalg til en utstyrsstøttet leverandør av helsetjenester Her kommer noen eksempler på anvendelse i ulike situasjoner

11 Konsepter tilpasset ulike brukergrupper Redcord Bedrift Redusert sykefravær Redcord Senior Bedret funksjonsevne Redcord Kids Sansemorisk stimulering Redcord Sport Økt prestasjon - færre skader Titel/INIT SIDE 12 Et mål har vært å utvikle behandlingskonseptene slik at de kunne tilpasses alle arenaer for behandling og trening, med andre ord samhandling i praksis 12

12 Arenaer for fysikalsk behandling og trening Samhandling med Redcord som rød tråd Sykehus Sykehjem Rehab. institusjon Hjemmet Daghjem Trenings institutt Skole Fysikalsk klinikk Bedrift 13 Her ligger mye av vårt grunnlag for samhandling for pasienter med muskel- /skjelettplager. Tankekorset for meg var erfaringen med rekvisjon på 12 x fysioterapi, men hva så? Det ble ofte 12 ganger og vekk me n. Ingen bevisst tilrettelegging og oppfølging av egentreing. Etter 4 ukers opphold på rehabinstitusjon, til offentlige kroner og med meget god hjelp til pasienten, der for øvrig Redcord-behandling ofte inngår, hva går pasienten til? Hvor er tilretteleggingen for egentrening etter rehab.oppholdet som skal sikre effekt over tid og unngå tilbakefall.? Redcord utviklingen skjøt ekstra fart etter at i startet egen klinikk. 13

13 Redcord Clinic og kompetansesenter Behandling spesielt krevende diagnoser Kompetanseutvikling Kurssenter Konseptformidling Systematisering av klinisk erfaring Titel/INIT SIDE 14 Klinikken er vårt kompetansesenter og har vært helt avgjørende for utviklingen og klinisk uttesting av Neurac-metoden og Redcord Stimula. 14

14 Neurac metoden Metode som ved høydosert nevromuskulær stimulering tilstreber å gjenvinne funksjonelle bevegelsesmønstre Diagnose med Weak link testing Behandling Egentrening Oppfølging over tid Behandlingen er smertefri og uten bivirkninger Musklene jobber ikke uten signaler fra sentralnervesystemet. Studier viser at smerte kan blokkere for disse signalene, med redusert funksjon som resultat. Kan vi få i gang og/eller øke denne signalstrømmen, kan vi også få raskere og bedre effekt av behandlingen og treningen. Nevrovitenskap blir derved sentral for forståelse, videreutvikling og dokumentasjon av Neurac-metoden. Metoden beskrives i en fagartikkel som er godkjent for publisering i høst og en vitenskapelig studie ved Universitetet i Aalborg dokumenterer effekten av metoden. Som sagt representerer Neurac-metoden et virkelig gjennombrudd for oss Helt fra starten har vi satset på de internasjonale markeder. Lengst har vi faktisk kommet i Japan og Sør-Korea i tillegg til Tyskland og Sverige der vi har opprettet datterselskap. 15

15 Salg til 15 land Inn i fysioterapiutdanningen i Japan og Korea Titel/INIT SIDE 16 Hvordan har vi så blitt tatt imot av helsevesenet etter hvert som utviklingen av våre metoder og produkter har gått fremover, etter hvert som nærmest alle privatpraktiserende fysioterapeuter benytter Redcord-produkter og kompetanse i sin daglige virksomhet og etterhvert som vi har fått mange vitenskapelig studier som dokumenterer den effekten vi opplever klinisk. Jeg vil ta utgangspunkt i viktige offentlige helseplaner og tiltak etter at Redcord var etablert 16

16 Offentlige helseplaner og tiltak (Muskel-/skjelettlidelser koster 40 milliarder årlig) Belastningslidelser - hovedsatsningsområde Handlingsplanen for forebygging av belastningslidelser FORMI, tidligere Ryggnettverket, etablert BJD , et WHO tiltak omfatter100 nasjoner Inkluderende arbeidsliv Raskere tilbake Næringsutvikling i helsesektoren , HOD-NOE Redcords erfaringer ved henvendelser og tilbud til det offentlige helse- og næringsbyråkratiet. Belastningslidelser som hovedsatsningsområde førte til: Handlingsplanen som ble underskrevet av 10 departementer i 1994, men underlig nok var ikke Næringsdepartementet med den gangen. Planenes undertittel var: Fra belastning til utfordring og handling. Vi, Redcord, var kanskje unge den gangen, men våre forsøk på å bli tatt seriøst lyktes vi ikke med. Jeg provoserte nok også med å stille spørsmålet: Før høy belastning eller for lav tåleevne? Tåleevne kan jo mange trene opp, men helsevesenet skal behandle, og ikke stille krav, var det jeg opplevde. BJD ble etablert med 100 land som ga sin tilslutning. Norge kom med etter et par år, men fikk meget beskjedne midler til sin virksomhet. Åpningen fant sted i WHO der Gro Harlem Bruntland holdt åpningstalen. Meget stimulerende for oss i Redcord var at BJDs hovedmål, var helt i tråd med hva vi i Redcord ønsket å bidra med. Etableringen av BJD kom som en følge av de store samfunnskostnader grunnet muskel- /skjelettlidelser og fordi det var behov for mer fokus og mer forskning for å finne nye, mer effektiv tilnæringer. Muskel-/skjelettlidelser er diffuse lidelser med lav status i forhold til for eksempel til kreft og hjerte-karsykdommer. Medtek skal være hightech og bioteknolgi, mens muskel-/skjelett området står for hele % av helsekostnader og har kun fått kun 6 % av FoU, rapporterte BJD. Er dette noe av årsaken til hvorfor jeg føler vi ikke har blitt tatt på alvor av helsebyråkratier når vi har lansert forslag til løsninger i tiknytning til helseplaner og tiltak.

17 To regjeringer har uttalt at Norge skal være et av verdens mest nyskapende land. Regjeringens helseløft. Utsagn og realiteter Regjerings helseløft har vi fått høre om tidligere i dag. Innovasjon i helse- og omsorgssektoren er prioritert i som et satsningsområde i regjeringens innovasjonspolitikk, men det gjelder ikke for det nye statlige investeringsselskapet Investinor. Der skal ikke engang samfunnsnytte være et vurderingskriterium, kun bedriftsøkonomisk avkastning. Forstå det den som vil, når staten skal bidra til næringsutvikling. Du har et poeng der sa statsminister Stoltenberg da jeg konfronterte ham med dette ved den offisielle åpningen av Investinor. Mer har jeg ikke hørt fra ham, eller næringsminister Brustad som jeg også snakket med. SND Invest ble avviklet av en tidligere regjerning de var vår største eksterne investor, som plutselig forsvant, til tross for at det var nettopp langsiktige de hevdet at de skulle være. Vi har lenge trodd på Investinor tross alt, men etter flere måneders behandling har vi blitt forkastet med begrunnelsen om at de ikke har faglig kapasitet til å vurdere vår virksomhet og følge opp investeringen. Men Innovasjon Norge som eier Investinor har jo Helse som viktig område. Og vanlige ventureselskap har ikke lang nok tidshorisont. Enkelt skal det ikke være. Inkluderende arbeidsliv var midt i blinken for vårt konsept, trodde vi. Vi hadde et ferdig konsept og vi hadde studier med dokumentasjon av effekt. En del bedrifter fikk bruke tilretteleggingstilskudd til å få hjelp fra Redcord, men så ble det stopp i flere fylker. Hvorfor? Bedriftene kunne få tilskudd til trening i arbeidstiden for å øke arbeidsevne for personer med funksjonsproblem. Vi lagde effektive øvelsesprogram som kunne gjennomføres på bedriften. Men noen ansatte hadde så mye plager at de var på vei ut i sykefravær. Vårt utstyr kan benyttes både til behandling og egentrening. Den rød tråd. Vi ga behandling gjennom øvelser der og da og sykefravær ble ofte unngått. Da var det plutselig ikke trening vi leverte, men behandling. Selv om sykefravær ble unngått, og medarbeiderne kunne fortsette på jobb og utføre egentrening i det samme utstyret, ble våre tjenester ansett som behandling og det kunne ikke aksepteres som grunnlag for tilretteleggingstilskudd. Raskere tilbake Vi har inviterte og fått besøk av både helse, nærings og arbeids- og inkluderingsdepartementer til vår klinikk for å informere om våre nye muligheter med Neurac-metoden. En av avdelingsdirektørene i Arbeids- og inkluderingsdepartmentet uttalte: Vi har et problem, vi har pengene, men vi har ingen løsning. Dere må komme med tilbud under den nye ordningen Raskere tilbake som har fått 640 millioner. Anbudskonkurranse kom. Hjelp. Der var det krav at for å bli akseptert som leverandør måtte man tilby rehabilitering ikke bare fra belastningslidelser men også fra overvekt, psykososiale problem osv.

18 Vi tok kontakt og meddelte at vi var spesialist innen det området som førte til de fleste langtidsfravær, at vi hadde et nytt og meget effektivt behandlingskonsept og at vi fra departementet var bedt om å gi anbud. Nei, anbudsreglene måtte følges. Etter ny anmodning fra departementet gjennomarbeidet vi et tilbud, men fikk avslag. NAV kjøp av helsetjenester for personer med langtidsfravær Deretter fikk vi møte på vår klinikk med NAV-direktør Tor Saglie. Resultat: Dette var meget interessant. Send oss tilbud på behandlingstjenester fra Redcord Clinic for personer med langtidsfravær. Vi sende tre tilbud, alle inkluderte tilbud om effektovervåking ved SINTEF Helse og at leveransen om ønskelig eventuelt kunne organiseres som OFU eller IFU prosjekt. Etter flere måneder kom avslaget med begrunnelsen: Arbeids og velferdsdirektoratet kan ikke ta stilling til det faglige innholdet i tiltakene eller gi en forhåndsgodkjenning, da dette er en vurdering som må gjøres i en eventuell konkurranse om kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester og i forhold til den enkelte brukers behov. Kjære vene tilbud om kjøp og uttesting av en helt ny tjeneste, presentert ved møte på vår klinikk og med anmodning om å gi tilbud hvordan kan en slik leveranse tilpasses en anbudskonkurranse? Det hadde vi jo fått svar på et år tidligere. Må alt være så regelstyrt at det ikke er åpning for å utnytte mye muligheter, hva skjer da med effektivisering av helsevesenet. Samhandlingsreformen Siste eksempel er samhandlingsreformen som ble lansert som tiltak for mer effektive pasientløp. Effektive pasientløp har vært vår fokus ved at samme utstyr og behandlingskonsept kan benyttes i hele rehabiliteringsprosessen fra sykehus via rehabinstitusjoner til fysikalsk behandling og i hjemmet. Dette er vår mulighet tenkte jeg igjen og sendte inn et innspill til samhandlingsutvalget. Ingen tilbakemelding. Men ved kontakt med et medlem i samhandlingsutvalget har vi nå i vår fått beskjed om at statsråd Hansen vil ønske å møte oss, men at det først kunne skje etter sommerferien og etter valget. Velkommmen, statsråd Hansen eller eneventuell ny helseminister. Vi tror på det vi gjør, vi tror vi har mye positivt å bidra med. Forhåpentlig får også vi i Redcord en positiv opplevelse om samhandling denne gangen.

19 Hvert nytt offentlig tiltak stimulerte oss til innsats Hver gang fikk vi arrangert møter for å presentere våre forslag til løsninger Vår historie dokumenterer beslutningsvegring Helsepolitikere og helsebyråkratiet, hvorfor tar dere oss ikke på alvor, når vi til de grader kan og ønsker å bidra. Dere vet at det er normalt ikke er institusjoner, komiteer, helsereformer og utvalg som utvikler radikalt nye løsninger og som holder ut år etter år for å tilpasse dem og gjøre dem tilgjengelig. Min sluttbønn til helsepolitikere og helseforetak skal jeg nå symbolisere med en slide jeg fikk av statssekretær Ole Jacob Frich mens Tore Tønne var helseminister. 19

20 Dessverre har jeg opplevd mye av det som Trygve Tamburstuen uttalte i Aftenposten forrige uke. Systemet er mer opptatt av å sikre seg i forhold til et ofte komplisert regelverk, enn av å bruke fornuften for å finne akseptable løsninger eller som jeg selv ofte har sagt til virkemiddelapparatet og næringspolitikere: Systemet er mer opptatt av hva som tapes, enn hva som skapes. Innovasjons Norges handlingsregel med tapsfond på 25 % er et eksempel. Hvordan da satse på unike prosjekter med store muligheter? Der er selvfølgelig også tapsrisikoen størst, men hvor er gevinstfondet for samfunnets inntekter og besparelser når noe går bra? I Tomratiden fikk vi støtte til 7 prosjekter. Vi var en pionerbedrift, ikke alt gikk bra og 45% av støtten gikk til feilslåtte prosjekter. For tapsfondet ville vi vært en katastrofe. Men samfunnet har sikkert fått igjen tusen-gangeren takket være de prosjektene som gikk bra. TOMRA har senere vært ledene på sitt område på verdensmarkedet i over 30 år og med ca 4 milliarder i årlig omsetning. Et annet forhold er driftstilskudd og refusjoner. De virker også konserverende. Nyetablerte institutter og nyutdannende behandlere med oppdatert kompetanse får ikke driftstilskudd og refusjonene tar utgangspunkt i etablerte behandlingsmetoder og er meget vanskelig å påvirke. 20

21 Vinn-Vinn er målet Plager flest og koster mest sier FORMI Vi i Redcord brenner for å bidra med nye løsninger Ta oss på alvor og kom oss i møte Det kan bli mange vinnere : Glade pasienter Betydelig reduserte samfunnskostnader En ledende norsk helsevernbedrift 21

22 Uten samhandling kan Redcord med Neurac og våre patenter rakst ende på utenlandske hender det må ihverfall være galskap 22

23 Titel/INIT SIDE 23 redcord

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser 6.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kroppsbilde og spiseforstyrrelser Slutt på monopolet Forlater et NFF i endring Elefanten i rommet Rehabilitering med robot Anne-Berit Auran: Cochrane review 2001,

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Magasinet Utgave 2 April 2011

Magasinet Utgave 2 April 2011 Magasinet Utgave 2 April 2011 02 tapte millioner Kongsvinger kommune tapte 25 millioner på å gå fra KLP Side 20 Menn oppfordres til å søke Side 6-13 Hysnes helsefort Millitærfortet i Rissa er i dag blitt

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008

UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 UT- OG INNSIKT Om våre resultater i 2008 Foto: Audun Pettersen/Innovasjon Norge Skaperen bidrar til nyskaping (OSLO: 27. april 2009) TV2-programmet Skaperen kan bidra til å skape større blest om de som

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13 Magasinet Aktualitetsmagasin september/oktober 2010 04 etisk handel Helse Sør-Øst jobber for en etisk leverandørkjede Side 18 Trening på jobb I Horten kommune gjør trening underverker Side 14 Valgets kval

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

ta et fritt sykehusvalg

ta et fritt sykehusvalg UtGitt av MeDiaPLanet DIN GUIDE TIL HELSE 1.UTGAVE DESEMBER 2007 Kutt ventetiden ta et fritt sykehusvalg Til tross for at vi kan kutte ventetiden før innleggelse med uker og måneder, benytter svært få

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 1 2012 16. ÅRGANG Stiftelsen Sofienlund er en humanitær, ideell organisasjon med formål å bidra aktivt

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

argumentasjon vunnet frem på område etter område som gjelder utviklingen av helsetjenesten.

argumentasjon vunnet frem på område etter område som gjelder utviklingen av helsetjenesten. Kjære alle sammen Velkommen til landsstyremøte! Det er godt å se dere her, og det er fint å være i tilbake i Alta. Forrige besøk var like etter påske. Da var Cecilie Risøe og jeg med på årsmøte i Finnmark

Detaljer

DEG? LEDER: FELLES MÅL OM GOD HELSE OG RIKTIG LEGEMIDDELBRUK. Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp

DEG? LEDER: FELLES MÅL OM GOD HELSE OG RIKTIG LEGEMIDDELBRUK. Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp LEGEMIDLER ANGÅR DET OGSÅ DEG? Mann (42) har diabetes og plages av fotsopp Kvinne (37) bruker p-piller og tar smertestillende Gutt (6) er astmatiker Jente (8) har pollenog dyreallergi LEDER: FELLES MÅL

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei

Katinka G. Leiner. Ressurser på rett vei Ferd Sosiale Entreprenører Resultater 2012 Side 4 Johan H. Andresen Sosialt entreprenørskap har stor effekt, men kan vi nå si noe er om hvor stor? Vi ønsker å vise det vi har målt siste året. Side 5 Katinka

Detaljer

På oppdrag i Kabul. 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. En godt bevart hemmelighet? Vi skulle ha blitt advart. Turnusendring kan gi venteliste

På oppdrag i Kabul. 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. En godt bevart hemmelighet? Vi skulle ha blitt advart. Turnusendring kan gi venteliste 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no På oppdrag i Kabul Turnusendring kan gi venteliste Vi skulle ha blitt advart En godt bevart hemmelighet? Gangfunksjon etter hjerneslag RIKTIG UTSTYR ER EN VIKTIG SUKSESSFAKTOR.

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1970 11. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 42): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer