PC spill mot ADHD. Det går hardt for seg når. Aleksander (11) har ADHD. Hvem skulle tro at det var et pc-spill som hjalp ham til å mestre livet bedre?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PC spill mot ADHD. Det går hardt for seg når. Aleksander (11) har ADHD. Hvem skulle tro at det var et pc-spill som hjalp ham til å mestre livet bedre?"

Transkript

1 l rbeidsminnetrening med RoboMemo er en ny metode for å behandle barn med D/HD l Minst norske barn og ungdom har D/HD l 40 prosent av D/HD barn er hyperaktive, og stigmatiseres ofte som «problembarn» leksander (11) har DHD. Hvem skulle tro at det var et pc-spill som hjalp ham til å mestre livet bedre? Tekst: Christer Dynna Foto: Mette Randem PC spill mot DHD Det går hardt for seg når leksander Sveen Grøtting (11) baser i senga med brødrene hjemme på Tåsen i Oslo. Åtte år gammel fikk han diagnosen D/HD, og ble satt på medikamenter. Han blir lett distrahert og ukonsentrert. leksander har vanskelig for å holde seg i ro og dette går særlig utover skolearbeidet. Uten ro og disiplin i klasserommet blir elever som leksander spesielt sårbare. Medisinen han får fjerner ikke konsentrasjonsproblemene, men demper uroen. Et nytt svensk pc-spill er utviklet for å styrke barn med DHD i læringsteknikker som gjør at de mestrer livet bedre. RoboMemo rbeidsminnetrening med pc-spill bygger på systematisk trening av arbeidsminnet, noe som forbedrer konsentrasjonsevnen og impulskontrollen. Dette hjelper barn å håndtere innlæringssituasjoner og den daglige interaksjonen med mennesker bedre. Treningen gjennomføres ved hjelp av det interaktive programmet RoboMemo. Metoden har blitt utviklet av hjerneforsker Torkel Klingberg og psykolog Helena Westerberg ved strid Lindgrens barnesykehus, Karolinska Institutet, Stockholm, og har blitt vitenskapelig utformet og testet i studier med barn fra hele Sverige. Treningsprogrammet er basert på oppdagelsen av at det går an å trene opp arbeidsminnet, evnen til å holde informasjon aktuell i en kort periode. Vi bruker arbeidsminnet for å huske hva vi skal fokusere på. God arbeidhukommelse er uunværlig for å motta instruksjoner, lese, strukturere og organisere gjøremål og lignende informasjon vi bare trenger å huske en kort stund. Første trening i Norge I Sverige har 600 barn til nå trent med RoboMemo og hatt god effekt. Da de første 10 av i alt 30 norske barn startet opp før julen 2004, var leksander med i prosjektet, som ble til i samarbeid med D/HD-foreningen. - Etter å ha trent med RoboMemo har leksander blitt flinkere til å ta i mot beskjeder og han husker i større grad hva de går ut på. Det sparer familien for mye tung terping og mas, som er en vanlig metode overfor D/HD barn som også tærer på foreldrenes overskudd, sier mamma Unni Sveen. Geir Øgrim er sjefpsykolog ved nevroteamet-bupp i Fredrikstad og konsulent ved Nasjonalt Kompetansesenter for D/ HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi. Han berømmer RoboMemo for det interaktive prinsippet det er fundert på. Ved at spillet legger seg akkurat på barnets terskelnivå gir treningen god fremgang i disse øvelsene, sier han. Når behandlingen gis i Sverige er skolen ofte en implisert part, også økonomisk. ndre trener hjemme med en forelder som treningsansvarlig, slik som leksander og moren Unni. I fem uker satt hun foran pc-skjermen sammen med sønnen mens han trente med RoboMemo. Spillet trener opp kortidsminnekapasiteten, og består av øvelser med tallrekker og stavelser eller lys som blinker i frekvenser barnet skal memorere i omvendt rekkefølge. Vanskelighetsnivået anpasses automatisk, slik at man hele tiden øker barnets kapasitet. Fremgang leksander sparker mest fotball og trener judo, noe hylla med pokaler på gutterommet viser. Under står pc-skjermen, som opptar mange av timene hans. Dette er en måte han holder seg i ro på, så vi har ikke så strenge regler for hvor mye han får lov å sitte her alene, sier moren Unni. Hun forteller at det er sjelden leksander opplever sterk fremgang. Men da han trente med RoboMemo ble fremskrittene Psykisk HelseKTUELT

2 Fakta om D/HD merkbare for alle rundt han. Og selv fra de to eldre brødrene sine høstet han endelig en viss beundring for ferdighetene han viste foran skjermen. Halverte D/HD-symptomer En treningsrapport viser at hyperaktiviteten hos leksander ble halvert i perioden han jobbet med pc-spillet, og utviklingen av oppmerksomheten hans i skoletiden var også bra. Rapporten ble utferdiget av psykolog Christine Tendal ved CogMed, klinikken som tilbyr behandlingen. Hun fulgte leksanders progresjon over internett og hadde ukentlig telefonkontakt med familien og oppmuntret leksander med treningen. Treningssituasjonen i RoboMemo viser barna at de selv sitter på evnen til positiv utvikling. De blir aldri sykeliggjorte. Ved hjelp av RoboMemo kan barna snakke med bedre flyt, oppleve å få større aksept blant jevnaldrende, sove bedre og ha «mindre kaos i hodet», forteller Christine Tendal. Oppsiktsvekkende resultater Forskningsresultatene på RoboMemo viser at 8 av 10 som trener har god effekt av spillet. Det gjelder både gutter og jenter i aldersgruppen 7-12 år. «v ti barn som oppfylte D/HD-kriteriene før treningen var det kun fire som oppfylte kriteriene etterpå», skriver Torkel Klingberg, dosent ved nevropediatrisk avdeling på strid Lindgrens Barnsjukhus, om sitt forskningsmateriale, en gruppe på 53 barn med D/HD som ikke gikk på medisiner. Han og kollegene har også påvist at pasienter som trener med RoboMemo får høyere aktivitet i fremre del av hjernen, frontallappen. I følge forskningsstudien «8 V 10 SOM TRENER HR GOD EFFEKT V SPILLET.» Torkel Klingberg, dosent ved nevropediatrisk avdeling på strid Lindgrens Barnsjukhus som ble offentliggjort i 2005, har man også dokumentert at 90 prosent av effekten vedvarer i flere måneder. - I den kliniske behandlingen har vi målt gode effekter også etter fem måneder, forteller Torkel Klingberg, som er tilknyttet CogMed som forsknings- og utviklingskonsulent. Selv om de svenske forskningsresultatene er bra, anser ikke det norske fagmiljøet RoboMemo for å være et støtteverdig helsetiltak. De svenske forskningsresultatene må etterprøves i nye, uavhengige forskningsstudier. Jeg betrakter RoboMemo som en metode under utvikling, og magefølelsen sier at vi bør være tilbakeholdende optimistiske, sier Terje Sagvolden, professor ved Fysiologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. I sin forskning på hjernens nevrokjemiske balanse konkluderer Sagvolden at et ideelt tiltak for en D/HD pasient er en kombinasjon av medikamentell og psykologisk behandling. Dette er også nedfelt i Sosial- og helsedirektoratets «Veileder for diagnostikk og behandling av D/HD», hvor også RoboMemo er nevnt. Sosial og helsedirektoratet anser ikke RoboMemo treningen, som koster flere tusen kroner, for å være et helsetiltak. Noe som kreves for å gi støtte til behandlingen. Heller ikke hos Folketrygden gis det støtte til denne type programvare som hjelpemiddel i undervisningen til barn og unge med D/HD. ndre muligheter Psykolog Geir Øgrim har vært med i diskusjonen rundt Sosial og helsedirektoratets D/HD-veileder. Han sier at spillet er tatt med her for «å vise at det er spennende ting på gang». Øgrim mener det likevel er lurt å ha is i magen, fordi det er andre metoder som også viser lovende resultater. Selv vil han bruke forskningsmidler han har fått tildelt i år til å studere effekten av EEG-bio feedback, en metode han sier er beslektet med RoboMemo. Uklar veiledning 5 ukers programmet til leksander tok slutt desember Han har ikke trent RoboMemo siden. Den fysiske uroen har kronisk taket på den spede guttekroppen. Og mens ekspertene skal granske andre lovende metoder, må leksander over sommeren i følge skoleverket tre inn i ungdommens rekker. Mamma Unni sier de gjerne skulle fortsatt å trene med RoboMemo. Hjemme og på skolen har de jo sett at leksander kan trene opp viktige ferdigheter som pillene ikke kan hjelpe med. Men siden det norske fagmiljøet gir så uklare svar synes foreldrene til leksander at det er vanskelig å håndtere informasjonen og forskningsresultatene fra CogMed, som tross alt må betraktes som en kommersiell aktør. Men en ting er sikkert: leksander har opplevd en trening som gir hverdagen en bedre form, uten negative bivirkninger. HV ER D/HD l D/HD står for ttention Deficit/ Hyperactiv Disorder, kalles også Hyperkinetiske forstyrrelser. l D/HD kjennetegnes av konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet. l Symptomer som nedsatt funksjon i frontallappene (fremre del av hjernen) og dårlig signalbehandling, peker i retning av biologiske årsaker, men D/ HD tilskrives både arv og miljø. l Cirka 4 prosent av barn og ungdom har D/HD i en slik grad at de har problemer med å fungere i hverdagen. Der betyr at minst norske barn og ungdom har D/HD. l 40 prosent av alle D/HD-barn er hyperkative, noen har også adferdsproblemer. De stigmatiseres ofte som bråkete «problembarn» med dårlig oppdragelse. l Oppmerksomhetsproblemer forekommer hyppig, mens enkelte får Tourettes syndrom. Hverdagen for disse barna fungerer ofte bedre med faste strukturer og forutsigbarhet. l Diagnosen stilles ved psykiatrisk diagnostikk og med utgangspunkt i symptomene. l Medikamenter anbefales brukt sammen med psykologisk behandling. Elleve tusen norske barn med D/HDdiagnose medisineres for dette. Medikamentell behandling har god effekt på disse barnas oppførsel, men l Norge ligger på Europatoppen i pillebruk på barn med D/HD, og denne medisineringskulturen er omstridt. Behandling Behandlingen har som hovedmål å redusere D/HD - symptomer, bedre funksjonen i hverdagen og forhindre eller begrense utvikling av tilleggsproblemer. Den vil som regel være omfattende og vil innebære at spesialpedagogiske, psykologiske/psykiatriske, medisinske og psykososiale tiltak tas i bruk samtidig. Individuell plan vil være er nødvendig et nødvendig hjelpemiddel. Krav til behandlingen: l Diagnose for D/HD skal settes av spesialist (psykiater, nevrolog, barnelege, psykolog). l Det skal alltid foretas en somatisk og psykisk helsesjekk for å avklare om pasientens problemer kan ha en annen årsak eller avdekke om det finnes tilleggsproblemer som også trenger behandling. l Et legemiddel skal aldri gis uten at det iverksettes andre aktuelle hjelpetiltak som for eksempel foreldreveiledningsprogrammer og spesialpedagogiske støttetiltak i skolen. l Behandlende lege må følge pasientene tett opp for å avdekke mangler ved behandlingen, eventuelle bivirkninger, og for å registrere nytten av behandlingen. Kilde: Sosial- og helsedirektoratet Hva er RoboMemo? RoboMemo er et interaktivt pc-spill som skal hjelpe barn med D/HD å bygge opp arbeidsminne. Nedsatt arbeidsminne er en svært viktig faktor bak store konsentrasjonsproblemer. Programmet består av øvelser som på forskjellige måter trener arbeidsminnet, både visuo-spatialt og verbalt, som igjen forbedrer barnets konsentrasjonsevne og impulskontroll. Det interaktive treningsprogrammet ble utviklet av hjerneforskere og psykologer i samarbeid med profesjonelle multimediautviklere, og inspirajonen ble hentet fra lek og lær spill for å gjøre øvelsene mer motiverende for barn. For mer informasjon: leksander er en kløpper på pc-spill, selv om det er lenge siden han trente med RoboMemo. Husker bedre Før barnet starter med RoboMemo-trening gjør klinikken en evaluering om behandlingsformen er egnet. Treningsøktene skjer i nærvær av en treningsansvarlig (foreldre eller lærer). Bildene i RoboMemo ligner reserverdeler fra en robot, vulkankratere, astroider, telefontaster, lysende lamper og andre virkemidler som kan ha appell hos brukergruppen. I øvelsene inngår tall, bokstaver, og mønstre i enkel animasjon med lyd til. Spillet snakker også norsk. Barnet får mindre skolearbeid i fem ukers perioden hvor de trener fem dager i uken, minutter trening daglig. Hver dag blir oppgavene tilpasset barnets progresjon. Etter avtale avslutter hver treningsøkt med at barnet umiddelbart mottar en enkel belønning, eller samler opp til en større belønning per uke. lt fra en tur i skogen til Lego, Pokemon-kort eller penger. Faste tidspunkter og rutiner rundt treningen er viktig. En psykolog følger treningen over internett og gir en ukentlig konsultasjon per telefon. Tilslutt skrives treningsrapport og barnet får diplom. Et fem ukers program koster kroner. (kilder: DHD-foreningen, ftenposten, Terje Sagvolden, Pål Zeiner, Reseptregisteret/ Folkehelseinstituttet)

3 ! Kultur er bra for helsen. I Puls vil du i hvert nummer få kulturelle impulser, slik at du selv kan oppsøke helsebringende og varierte kunstopplevelser! IMPULS 21. februar åpner Guggenheim Bilbao en stor retrospektiv utstilling med malerier av den spanske modernisten Daniel Vázquez Díaz ( ). Díaz ble på og 30-tallet betydningsfull for spansk avant gard-kunst. (Utstillingens står til 29. mai). I juni åpner en stor utstillilng med Paris surrealister, som ble fransk avant garde viktigste kunstnergruppe i mellomkrigstiden «Stående naken mann, sett bakfra» av Michelangelo Buonarroti ( ). Utført i blyant og brunt blekk på papir, mellom Mestermøte Myk og smidig, kledd i skinnende plater av metall. Guggenheim Bilbao er det ypperste av moderne arkitektur. Men kommer du innenfor, reiser du 500 år tilbake i tid, til renessansekunstneren Michelangelos mesterverk. Tekst: Christer Dynna Foto: lbertina-museet i Wien (Copyright Michelangelo), lloverpress

4 Kultur gir bedre helse - Kultur stimulerer de oppbyggende og reparerende kreftene i kroppen, sier professor Törres Theorell ved Karolinska Institutet i Stockholm. Han forsker på hvordan psykososiale betingelser påvirker den enkeltes følelser, oppførsel og helse. I et av hans forskningsprosjekter lot han eldre mennesker bli stimulert med kunst. 40 damer, som levde i omsorgsboliger, ble delt i to grupper. Den ene gruppen skulle se på billedkunst og diskutere hva de opplevde. Den andre gruppen skulle snakke om nyheter og personlige interesser. Gruppene møttes to ganger i uka i fire måneder. Underveis undersøkte forskerne blant annet blodtrykk og følelser av glede, fred og nervøsitet. Og resultatet? Gruppen som så på kunstbildene fikk det bedre på alle områder, og var mer fornøyd med livet, mens den andre gruppen ikke hadde endret seg noe. Forskerne har gjort tilsvarende undersøkelser med folk som tar sangtimer. - Kulturen kan hjelpe oss å slappe av, akkurat som når man lytter til musikk, sier Theorell. Kultur er som fysisk aktivitet. Du må holde på regelmessig over tid hvis det skal ha noen effekt. Dessuten må du delta i aktiviteter som er stimulerende, som å gå på konserter, på teater eller i museer. Men det er nok lenge til vi får Ibsen eller Mozart på blå resept. I Puls vil du i hvert nummer få kulturelle impulser, slik at du selv kan oppsøke helsebringende og varierte kunstopplevelser! 1. Det naturlige lyset i inngangspartiet er med på å forsterke opplevelsen av arkitekturen. 2. Storebror i New York. Frank Lloyd Wright tegnet Guggenheim Museum of Modern rt i Den amerikanske arkitekten Frank Gehry begynte arbeidet med Guggenheim-museet i Bilbao i Bygget sto ferdig i Han tar i bruk uvante former og spesielle materialer. Dette nybrottsarbeidet har resultert i en ny teknologi, som ble utviklet av Gehry Technologies. Gehry har også tegnet Vitra Design Museum i Basel, Sveits ( ). I Basel hadde Gehry en idé om å legge grå sinkplater over fasaden, men fi kk nei fra byggherren. Gehrys idé overlevde, vokste og fi kk riktige proporsjoner i Guggenheim Bilbao GGuggenheim Bilbao - navnet ligger i munnen som en stor tyggegummi. I den moderne havnebyen på Spanias nordkyst har kunstsamleren Solomon R. Guggenheim fått bygget et museum som gjør at du snapper etter pusten. Bygningen ligger inneklemt mellom to store motorveier. Museet tåler plasseringen fordi bygningen er så egenartet og markant utformet. Bygningskroppen er myk og smidig. Nesten som den var levende, skyter byggets former opp som kraftige virvler. Det ligner en organisk og bevegelig masse. De blanke metallplatene glitrer i solen som en sildestim i flukt gjennom solglitrende hav. Men når solen går ned over Biscayabukten, og bader bygningen i et matt skjær, får den et mystisk og nesten gotisk preg fordi proporsjonene er så enorme. Slike bygg signaliserer sterke krefter, og gjør betrakteren ærbødig og undrende. Men så er også Guggenheim Bilbao laget for «å mate øyet». kkurat som de gigantiske katedralene man fikk bygget i denne delen av Europa i middelalderen, og som folk fortsatt valfarter til. 1. «Sittende akt og to studier av arm», ca «Tre menn i kapper vendt mot venstre» ( ) 3. «Rygg av naken akt»(1504). Renessansemesteren Som museum begrenser ikke Guggenheim Bilbao seg til å vise samtidskunst. kkurat nå kan man se tegninger av Michelangelo - den største av alle de italienske renessansekunstnerne. Michelangelo behersket flere kunstfag, foruten å være en utmerket tegner, tok han oppdrag innen de tre «høye kunstartene»; maleri, skulptur og arkitektur. Hans mennesketegningene er forberedende studier til de ulike utsmykningsoppdragene han fikk, særlig i Kirken. Mest kjent er han for takmaleriene i det Sixtinske Kapell i Vatikanet. Slike kunststykker har fortsatt sterk virkning på oss. Vi begeistres av hans kunstneriske evner og sans for proposjoner, ikke minst fordi arbeidsinnsatsen alene er så ufattelig. Michelangelos inngående studier av menneskekroppens mange former vitner om stor kjærlighet til fysisk skjønnhet og til mennesket. Det renessansekunstneren Michelangelo først og fremst har til felles med Guggenheim Bilbaos arkitekter, er måten han regisserer et magisk øyeblikk. Vi opplever ikke verkene med intellektet, for de lar seg ikke underlegge logiske analyser. De appellerer til våre følelser, og kan sammenlignes med den uforbeholdne måten vi nyter naturen på - som et kontemplativt rom der vi ikke trenger å spørre etter kunstnerens intensjoner, koder eller skjulte betydninger. Vi bare oppholder oss i den, og ser på noe som bare er. Naturlig vakkert. Nordisk parallell Har du ikke mulighet til å reise helt til Bilbao, kan du få noe av den samme opplevelsen ved Nordiska kvarellmuseet i Sverige. Virkemidlene er mer nedtonet, men beliggenheten i den svenske skjærgården gir en levende og luftig ramme rundt en fin kunstopplevelse. Museet viser blant annet sin egen samling nordiske akvarellarbeider, som er både spennende og overraskende. Skärhamn ligger en times kjøring nord for Gøteborg, i Tjörn kommune, og er en rolig opplevelse vinterstid, i motsetning til i de hektiske sommermånedene. Restaurant Vatten har både gourmetmat og vakker utsikt mot havet. Nordiska kvarellmuseet

5 IMPULS ouisiana-lengsler Store glassflater byr naturen inn, mens deler av kunsten har fått sin plass ute, under gamle trær, på gresset og i vannkanten. Helheten av arkitektur, natur, historie og moderne kunst gjør for mange Louisiana Museum til et minne for livet. Tekst: Christer Dynna Louisinana ligger ved Nordsjællands kyst i en stor gammel park med utsikt over Øresund mot den svenske kyst. Høye vinduer gir tilgang til innsjøen i hagen mens du besøker den faste museumsutstillingen. Men vandringen til Giacomettis smale figurer opphører aldri. Hans menneskeskulpturer er inspirert av det 20. århundres store kriger og virkningene de har på livet. UTSTILLINGER I HØST: Michael Bevilacqua Utvalgte malerier (til 18.9.) (fargesterk og morsom Pop-kunst) Matisse Et nyt liv, Brassai Nattens fotograf,

6 Den danske hovedstaden byr på kjente og kjære Nyhavn med bindingsverkshusene, Strøgets handlegater og den klassiske kunsten i Glyptoteket. Men den største av Københavns kunstperler befinner seg en liten togtur ut av byen. Louisiana Museum for Moderne Kunst er som et yndlings-eventyr fra barndommen, det man ville høre om igjen hver kveld og aldri ble ferdig med. Museet tilbyr langt mer enn hvite vegger med kunst, for den som tar turen til Humlebæk. Selv om stedet ligger landlig til ved kysten er det likevel en del av Stor- København, og Louisiana er et senter i kunstens verden. Louisiana er viet internasjonal, moderne kunst men her har også arkitekturen og hagen blitt verdenskjent for sine spesielle kvaliteter. Moderne abstrakte skulpturer i myke former og patinert metall reflekterer lyset, horisonten og det åpne havlandskapet. En mild pålandsvind stryker over Humlebæk, mens/og frodige trær og vekster gir en egen stemning av indre ro. Museumsbygningen ble påbegynt midt på 1950-tallet. rkitektene Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert var begge i slutten av 30-årene da de ble hedret med oppdragert. De brukte lang tid på å gjøre seg kjent med tomten før de begynte å tegne. I flere måneder vandret de rundt i hagen til villa Louisiana. De fant ut hvilke trær som var uunværlige og studerte solens gang over terrenget. Tanken var å skape en upretensiøs ramme rundt en samling nåtidskunst og det gjalt å fremme opplevelsesmulighetene i landskapet. Villaen er gjort om til adkomsthall, mens de nye bygningene har spredt seg utover den nydelige opparbeidede tomten. Museumsbygningene er i dag resultat av en serie tilbygg, som er kjedet sammen under bakken eller gjennom tunneler i glass. Slik tas det hensyn til det vakre, kupperte landskapet, som ble utformet for over hundre år siden og som dyrkes som et stykke viktig kulturhistorie. HGE MED INNSJØ Den suksessive påbyggingen har gitt løsninger som mange forundres over og beundrer. Men bygningen oppleves best fra innsiden fordi arkitekturen følger omgivelsene. Det gir en direkte, men også abstrakt føling med terrenget, hvor det også inngår en liten innsjø. Landskapet rundt bygningen inviteres inn gjennom høye, smale vinduer på panelkledde vegger. Utenfor skimtes vann og gamle, frodige trær. Og man ser moderne skulpturerer av langstrakte og nesten svevende menneskefigurer signert Giacometti. På denne måten forteller bygningene noe, og arkitekturen gir publikum en sterkere bevissthet om hvor viktig bygningene er 1 1. Naturen er tett på i hagen på Louisiana. Mange velger å ta en tur ut hit bare for å gå i hagen, eller langs stranden, nedenfor den. 2. Moderne skulpturer som de ferme kvinnefigurene til Henry Moore, er et viktig innslag i landskapet. 3. Den over hundre år gamle villa Louisiana er gjort om til adkomsthall, og hagen er et vakkert stykke kulturhistorie du kan vandre rundt i. 4. Forholdet mellom ute og inne er vektlagt i arkitekturen, flere steder åpner bygningene seg mot hagen og de vakre omgivelsene. 5. Fra restaurantens uteservering i enden av museet får man en god porsjon havutsikt på toppen av salaten. 6. Kafeteriaen har god kapasitet, det er bestandig en liten kø, men det går garantert fort når man venter på dansk lunsjretter. 7. Mest næring er det likevel i kunstopplevelsene, de har på Louisiana vært blant de viktigste å få med seg i snart femti år

7 for kunsterfaringen. Kunstens utvikling reflekteres i bygningens ulike deler. Og takhøyden i de siste byggningene gir rom for den nyeste kunsten, som siden 50- og 60-tallet har vokst i omfang. På Louisiana har man vektlagt at arkitekuren verken skal utkonkurrere kunsten eller omgivelsene, men inngå i samspill og være del av en historisk og naturlig helhet. På et av de siste utbygningsstadiene ble en bygning lagt helt under bakken og gressteppet trukket over for å bevare den fantastiske hagen. Et slikt underjordisk visningsrom er ideellt som grafikksal, fordi arbeider på papir kun tåler en begrenset mengde belysning. EGET HUS FOR DE MINSTE lle bygningsdelene i Louisiana underordner seg stedets opprinnelige arkitektur og det menneskeskapte hagelandskapet. Det aller siste bygnings-tilskuddet, som er det 500 m2 store Børnehuset på tre etasjer, er et unntak fra denne regelen. Her er en egen skulpturpark, der arbeidene til lfio Bonanno er til å leke på og i. Og barna introduseres for museumskunsten gjennom egenaktivitet i form av fritegning eller etter modell, og deretter, basert på tegningene, modellering der de får ta i brukulike materialer. Klassiske som leire og tre, eller glass og plexiglass. Børnehuset er med andre ord et fullvokst kunstmuseum i miniatyr, hvor barna har det privilegiet de voksne ikke har, nemlig å ta på kunsten. Louisiana Museum byr likevel på mange fine, sanselige stimulerende opplevelser for alle. Også i kulinariske kunster, hvis man avlegger kafeteriaen en visitt. Da kan du sitte ute og nyte maten mens du skuer utover den vakre hagen med skulpturene. Og siden museet i likhet med kunsten og naturen, alltid er i endring, gjør man seg aldri ferdig med et slikt sted, selv om det i over femti år har vært et trekkplaster internasjonalt for livsnytere med sans for kunsten å «ta sig en lille dose af æstetikk». Fakta Louisiana har mellom seks og åtte skiftende utstillinger i året i tillegg til sin faste samling (med Dubuffet, Picasso, Henry Moore, Calder, Francis Bacon, Max Ernst, Kiefer, rp, Rauchenberg og Warhol med fl.) Åpningstider: alle dager 10-17, onsdag Børnehuset er åpent daglig fra kl , onsdag kl Påmelding til Børnehusets aktiviteter på telefon (på hverdager kl. 9 12) Inngangsbillett; 76 dkr. Museumskaféen tilbyr lunsj og middag og utsikt ut over sundet. Se meny og priser på: Se også: bonnano.html Louisiana på Tjuvholmen, Oslo På Tjuvholmen rett ved ker Brygge skapes nå et nytt kunstsenter i samarbeid med Louisiana. Det er fortsatt ikke mer en luftige planer, betong og tegninger, men snart reises et «fyrtårn for moderne kunst» ved innløpet til Oslo. En dag skal mennesker bo og arbeide her. Kultur er viktig for trivsel og hjemmefølelse, og prosjektet rommer et signalbygg som skal skapes av den kjente italienske arkitekten Renzo Piano. Han er kjent for utradisjonelle bygninger som på en original, men respektfull måte forholder seg til stedet og omgivelsene. Tjuvholmen ligger i vannkanten midt i sentrum av Oslo noen steinkast fra Rådhuset og vis à vis kershus Festning. Det første kunstgalleriet har allerede åpnet i den nye bydelen, og Galleri Riis gir en forsmak på moderne kunst tilsatt en smak av saltvann og åpen himmel. 1. Skisse av R. Piano viser bybygget til Beyelerstifelsens museum, som er bygget i en hagen til villa Berower, som er et historisk monument i Sveits. Skumringstime i foran Beyeler-samlingen, i en ramme skapt avv Renzo Piano, som òg skal bygge museum på Tjuvholmen i Oslo. Foto: Christian Richters 2. For femten år siden omorganiserte Renzo Piano deler av havneområdet i Genoa i anledning byens feiring av Colombus oppdagelse av merika. De permanente utstillingslokalene er siden blitt et trekkplaster i seg selv. Foto: Shunji Ishida. Et av elementene fra Genoas paviljoner, i Renzo Pianos hånd. 1 2

8 IMPULS Utstillingen «Psy[k]é/ Off the Wall ffiche de San Francisco » vises ved Musée de la Publicité, 107 Rue de Rivoli, fram til 27. mars. For mer informasjon, besøk nettstedet Bonnie MacLean: «The Yardbirds, The Doors, James Cotton Blues Band, July 25-30, Fillmore uditorium, 1967.» Begrepet psykedelisk ble første gang brukt! av Humphrey Osmond, en psykiater som ville beskrive virkningen av LSD og meskalin. Ordet er satt sammen av psyke og delos, to greske ord som betyr sjel (psukhê) og synlig eller åpenbar (dêlos). 1. Mouse Studios laget denne: Vanilla Fudge, Charles Lloyd Quartet, North merican Ibis lchemical Co., September 29, valon Ballroom, Wes Wilson laget plakaten med pålydende tekst: Otis Rush Chicago Blues Band ll live, The Grateful Dead, Canned Heat Blues Band, February , Fillmore uditorium, Rick Griffi n laget plakaten med denne teksten: oxomoxoa, The Grateful Dead, It s a Beautiful Day, Starchild, January 24, valon Ballroom, San Fransiscos hippiekunst har funnet veien hjem. Plakatene som tok sin inspirasjon fra Paris metrostasjoner er for første gang på plass i bohembyen. Tekst: Christer Dynna Foto: Hanne Tharaldsen, XXXXXXXXXXX, ll Over Press Metrostasjonen: Montmartre Psykedelisk i Paris 3 oo oo

9 Victor Moscoso: From the Plains of Quicksilver, Quicksilver Messenger Service, John Lee Hooker, Steve Miller Blues Band, March 22-23, valon Ballroom, Metrostasjonene fra høure: «Chatelet» ligger ved Louvre, Cité Paris. Brede boulevarder. Intime fortauskafeer. Romantikk. Og kunst. Nå vises for første gang hippiebevegelsens psykedeliske konsertplakater fra San Francisco i Paris. De mer enn to hundre plakatene er lånt inn til reklamemuseet som holder til i en avdeling av verdenskjente Louvre. Plakatene promoterte konserter Den uttrykksfulle plakatkunsten kan minne om røykvirvler i klare farger som langsomt og buktende kruser seg gjennom luften med naturlig og fullkommen eleganse. Plakatene promoterte i sin tid konserter som ble holdt i de beryktede selskapslokalene Fillmore og valon i San Fransisco, hippiebevegelsens vugge. Det var her man eksperimenterte med den nye musikken, maten, moten og meningene som preget ungdomsopprøret i slengbukse-tiåret som fulgte. Tilstelningene var utløp for både musikk og kunst, der spektakulære lysshow ble skapt av virvlende, amøbelignende former av olje og vann som ble prosjektert på veggene. Plakatene kan være vanskelige å lese fordi bokstaver og tegninger glir over i hverandre på en måte som til sammen danner en organisk enhet. Kunstnerne bak de psykedeliske arbeidene samarbeidet også nært og under felles signatur. Fenomenet ble kalt joint art, som har en åpen dobbeltbetydning da joint nå også betyr hasj på norsk. Mouse Studios var et viktig kollektiv som grupperte de største plakatkunstnerne omtalt som De 5 store: Wes Wilson, Victor Moscoso, Rick Griffin, lton Kelley og Stanley Mouse. Ble inspirert i Paris Kunstarten tok sin inspirasjon fra art nouveau-stilen som oppstod i Paris mot slutten av forrige århundreskifte. Hippie-gründerne lot seg fascinere av det lekne uttrykket i den nesten sytti år eldre stilretningen, og særlig ble den eldre grafikken en viktig kilde for psykedelisk plakatkunst. rt nouveau, som forbindes med spirende plantevekster og botaniske former fikk stor utbredelse innen kunst, design og arkitektur på slutten av 1800-tallet. Kjente, franske plakatkunstnere som Toulouse-Lautrec og Cheret satte sitt preg på Paris gater. Sammen med Mucha og andre europeiske kunstnere, er deres arbeider den dag i dag blant de mest kjente fra denne tiden. Lysets by I bohembyen som aldri sov, bød ulike reklameplakater på varierte underholdningsarrangementer og endeløse netter bestående av ball, konserter og kabareter alt hva storbyen kunne tilby. bsinth og røyktunge gledeshus gjorde sitt til at den franske hovedstaden ble døpt Lysets by, ettersom glødelampene gikk i takt med døgnrytmen. Paris by night hadde verdensmålestokk, og ble beryktet internasjonalt som en lekeplass for voksne. rt nouveau slo rot i modernismens ekspansjonstid, da stilens karakteristiske myke linjer løp gjennom alt fra kvinnenes hårspenner til byens metrostasjoner. Enkelte av disse metrostasjonene, som ble oppført samtidig som Eiffeltårnet rundt 1890, er fortsatt bevarte. Fra Pigalle, nord i Paris, til Denfer-Rocherau i sør, ligger art nouveau-inspirerte nedganger spredt omkring på metronettet som smakeprøver på gamle dagers elegante stilidealer. Dessverre er det ikke mange slike stasjoner igjen i dag, men den gang metroen ble bygd var stilen utbredt i bybildet. Med den psykedeliske, art nouveauinspirerte utstillingen på plass i Paris, er ringen sluttet og hippiebevegelsens plakatkunst har endelig kommet hjem. Det er ikke bare i Paris du kan oppleve art nouveau-stilens elegante linjeføringer. Kunstretningen var utpreget i mange europeiske land, der alle hadde sine egne særtrekk. I Norge er det uten tvil Ålesund som er det fremste eksempelet. Impulser fra Tyskland preger arkitekturen i Jugendbyen, som ble gjenreist etter en stor bybrann i Byen gjenspeiler epoken på en livfull og variert måte. Elegante slyng, store buer og en asymmetrisk fordeling av bygningsvolumene, kombinert med dragestilens nasjonale ornamenter, er typiske elementer. I Oslo kan du blant annet besøke Kunstindustrimuseet for å oppleve art nouveau-periodens karakteristiske stil. Museumsbygningen av arkitektene Bredo Greve og Ingvald Olsen Hjort, ble opppført i 1904 Ålesund er Norges Jugendby, med typisk arkitektur fra art nouveauepoken. Norsk smak av art nouveau på hjørnet av St. Olavsgate og Ullevålsveien. Interiøret her er typisk for epoken, med sitt ornamentale formspråk som tar utgangspunkt i naturen. Museet har en rikholdig samling vakker kunst, men ikke alt står i glassmontre og er forbudt å røre. Du kan finne mange sanselige gleder i kafeen, som er en gjenoppføring av innredninger fra «Løkken Solli» og «Palæet», to adresser som Kristianias kondisjonerte borgerskap i sin tid frekventerte. I dag serveres franske konditorkunster og sjokolader som i seg selv er hyllester til art nouveau-stilens organiske og naturalistiske former. Kafé Solliløkken har telefonnummer , og følger museets åpningstider: på hverdager (19 på torsdager) og i helgene. Café Solliløkkens «patisseur chocolatier», Sebastien Seynave, går ikke av veien for større skulpturelle former, som i sin helhet er til å spise.

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen

Arcadia Hotel Flensburg Hyggelig hotell sentralt i byen Arcadia Hotel Flensburg Du har noe godt i vente hvis du besøker Flensburg rett sør fra grensen til Danmark. Byen er den nordligste i Tyskland, og den har mye å tilby, fra shopping og restaurantbesøk til

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

s k o l e p r o g r a m

s k o l e p r o g r a m FLEKKEFJORD MUSEUM s k o l e p r o g r a m noe for alle på museet Høst 2013 www.vestagdermuseet.no Innledning I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen: Opplegg i museets

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

Skutvik skole. Kunstuka 2011 11. til 14. april. elever fra 1. til 6. klasse, skolens hyggelige lærere og Kari Malmberg / Kristin Risan fra NNKS.

Skutvik skole. Kunstuka 2011 11. til 14. april. elever fra 1. til 6. klasse, skolens hyggelige lærere og Kari Malmberg / Kristin Risan fra NNKS. Kunstuka 2011 11. til 14. april Skutvik skole elever fra 1. til 6. klasse, skolens hyggelige lærere og Kari Malmberg / Kristin Risan fra NNKS. (Prosjektet er gjennomført etter ide og initiativ fra Skutvik

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Hotel Skanderborghus. Bo ved vakre skoger og sjøer. Spennende opplevelser innenfor kunst, kultur, gastronomi og shopping. Hotel Skanderborghus

Hotel Skanderborghus. Bo ved vakre skoger og sjøer. Spennende opplevelser innenfor kunst, kultur, gastronomi og shopping. Hotel Skanderborghus Hotel Skanderborghus Hotel Skanderborghus kaller seg selv for et av Jyllands flottest beliggende hoteller med utsikt over naturen fra alle værelser. Hva gjelder innredning er det lagt vekt på design, komfort

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no

VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD. skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011. www.vestagdermuseet.no VEST- AGDER- MUSEET FLEKKEFJORD skoleprogramm KUNST KULTUR JUL OG MASSE MER PÅ MUSEET! høst 2011 www.vestagdermuseet.no Til lærerne I høst tilbyr vi masse spennende for skoler og barnehager i hele regionen.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

JUL. Månedsbrev for desember Askeladden

JUL. Månedsbrev for desember Askeladden JUL Månedsbrev for desember Askeladden NOVEMBER I november har vi jobbet oss videre fra innsiden av kroppen til utsiden. Vi tok for oss sansene hørsel, smak, lukt, syn, og taktile sans. Vi fikk hjelp av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015

MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 MÅNEDSRAPPORT FOR OKTOBER-2015 Oktober måned startet med høstferie for mange av Askeladdene. Det var mye fin lek og en noe roligere uke som var godt for både små og store. Barna var med og laget deilig

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Ask barnehage Turer og Utflukter

Ask barnehage Turer og Utflukter Ask barnehage Turer og Utflukter Informasjonsbrosjyre til foreldre Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN Bli med på en spennende reise til to av Italias vakreste regioner, Veneto og Friuli! Vi bor flott i den fine badebyen Lido di Jesolo, og tar utflukter til unike Venezia, til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

HOLLAND I BLOMSTRING

HOLLAND I BLOMSTRING HOLLAND I BLOMSTRING Vi reiser for å se den fargerike eksplosjonen av tulipanene i Keukenhof, oppleve vårstemningen i Haag og seile på kanalene i Amsterdam. Når det i april fortsatt er litt ruskete vær

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur!

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! AMSTERDAM Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! VELKOMMEN TIL KØBENHAVN København også kalt Kongens by, er kanskje den mest pulserende byen i Skandinavia. Å vandre på Strøget

Detaljer

Sjarmerende Hotel Ringkøbing

Sjarmerende Hotel Ringkøbing Hotel Ringkøbing De brosteinsbelagte gatene i den gamle handelsbyen Ringkøbing ønsker velkommen til en hyggelig miniferie i sjarmerende omgivelser. Hotel Ringkøbing ligger i sentrum av byen på torget i

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

LOUISE BOURGEOIS PRESS

LOUISE BOURGEOIS PRESS LOUISE BOURGEOIS PRESS 1 List of content: p. 3 Lotte Sandberg, "Kunsten og byen," Aftenposten, January 14, 2010 p. 5 Hugo Lauritz Jensen, I fyr og flamme, D2 Dagens Næringsliv, November 12, 2009 p. 10

Detaljer

- Pop Art - Swiss - Abstrakt ekspresjonisme - Psychedelia

- Pop Art - Swiss - Abstrakt ekspresjonisme - Psychedelia Rapport oblig-08 Interactive infographics Innledning Oppgaven var å designe en nettside som skulle vise fram fire ulike design stiler. De fire forskjellige stilene skulle vises fram på et produkt eller

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Kurskatalog vår 2015 Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike,

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Periodeplan for Nygård ved Valheim barnehage

Periodeplan for Nygård ved Valheim barnehage Periodeplan for Nygård ved Valheim barnehage Et riktig godt nyttår ønskes til dere alle, og velkommen tilbake til barnehagen. Vi gleder oss over et nytt år, og ser frem til nye opplevelser i tiden som

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman

Karin Fossum. Jeg kan se i mørket. roman Karin Fossum Jeg kan se i mørket roman CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34986-8 ISBN 978-82-525-7775-4 (Bokklubben) 1. utgave, 1. opplag 2011 Omslagsdesign: Juve Design Sats: Type-it AS Trykk og innbinding:

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ OKTOBER 2015 Hei alle sammen! I løpet av oktober har vi forberedt oss til FN-dagen, jobbet videre med prosjektet, vært på kjekke turer, begynt med karate og hatt mange fine

Detaljer

HALVÅRSPLAN - Våren 2016

HALVÅRSPLAN - Våren 2016 HALVÅRSPLAN - Våren 2016 Uke Tema Satsningsområde og beskrivelse Kompetansemål Januar Uke 1 Vennskap Sosial kompetanse. Denne uken har vi fokus på vennskap og hva en god venn er. Vi skal legge vekt på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Vi har valgt å vurdere spontan lek med vann, hvor barna tok initiativ, og vannlek hvor vi voksne hadde tilrettelagt.

Vi har valgt å vurdere spontan lek med vann, hvor barna tok initiativ, og vannlek hvor vi voksne hadde tilrettelagt. I januar og februar har vi hatt vann som prosjektarbeid. Bakgrunnen for dette valget var de observasjonene vi har gjort av hvordan vann fasinerer barna uansett alder. I løpet av dagen finner vi ofte barna

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 45 Ilder: Skogsmus: Ilder (Gro): Turdag Ilder (Eivind): Utedag Skogsmus: Turdag Ilder: Løveklippen Skogsmus: Løveklippen Ilder (Gro):

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Arne Jacobsen 1902-1971

Arne Jacobsen 1902-1971 ble ble født født 1902 i København. i I samme I by by utdannet han han seg seg ved ved Kunstakademiet og og gikk gikk arkitekturens vei. vei. Han Han var var også professor ved ved skolen i perioden i

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treningslogg 07 Kristian Puls07. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg er glad jeg spiste frokost.

Uke 7 - mandag. Treningslogg 07 Kristian Puls07. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg er glad jeg spiste frokost. Uke 7 - mandag Før løpet startet følte jeg meg tipp topp og lett i kroppen. Jeg merket også at jeg det var smart av meg å trene pitte pitte litt før jeg gikk til skolen. Jeg er glad jeg spiste frokost.

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Rockheim. Det nasjonale museet for populærmusikk

Rockheim. Det nasjonale museet for populærmusikk Rockheim Det nasjonale museet for populærmusikk Rockheim Rockheim er det nasjonale museet for populærmusikk. Etter at museet åpnet i 2010 har publikum strømmet til for å bli kjent med den norske populærmusikkhistorien.

Detaljer

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!»

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» Brøset barnehage «SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» KORT OM PROSJEKTET Et prosjekt om høyballer, hvor vi har fulgt en åker gjennom et helt barnehageår. Det som egentlig skulle bli en helt annen tur, endte

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING Forlaget Aldring og helse Foto: Jørn Grønlund Trykk: BK Grafisk, 2011 ISBN: 978-82-8061-155-0 Vi gjør oppmerksom på at bildene er arrangert

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER 1 CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER Liguria byr uten tvil på en av Europas flotteste kyststrekninger. Ikke minst i den delen av regionen som ligger øst for hovedstaden Genova, der du finner de praktfulle

Detaljer

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK

AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK AD/HD NÅR HVERDAGEN BLIR KAOTISK Det er normalt at barn synes det er vanskelig å sitte stille, konsentrere seg, og kontrollere impulsene sine. For barn med AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

I SEPTEMEBER HAR VI:

I SEPTEMEBER HAR VI: I SEPTEMEBER HAR VI: I år er temaet på Furukammen vann, og i september har vi hatt våre første temasamlinger. Sommerfuglene har sett hva som flyter og synker, vi har laget monstergrøt, vi har smakt på

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN

SINGELTUR - LISBOAKYSTEN SINGELTUR - LISBOAKYSTEN Opplev Lisboa og de små havnebyene Estoril, Cascais og Sintra med oss! Hyggelige landsbyer og vakkert landskap spekket med vingårder og olivenmarker gjør Portugal til en perle

Detaljer

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende Håper alle har hatt en fin påske Mars har vært preget av mye uteaktivitet og påskeforberedelser. Solen har begynt å tittet frem og den har ført med seg en god del snøsmelting i form av fine søledammer

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

En spesiell barnehage

En spesiell barnehage En spesiell barnehage Tekst og foto: Sølvi Linde Oslo er på sitt vakreste når jeg på besøker til Mølleplassen Spesialbarnehage. Det er høst, gule blader på trærne, sol og høy klar himmel. Jeg blir mottatt

Detaljer

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL

AD/HD. Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Informasjon til foreldre, barn og ungdom BOKMÅL AD/HD BOKMÅL Behandling med legemidler hos barn og unge Attention Deficit / Hyperactivity Disorder Informasjon til foreldre, barn og ungdom Hva er AD/HD? - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder De vanligste

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess

DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS. prosess DEN SISTE SEREMONI ET LIVSSYNSÅPENT SEREMONIBYGG PÅ CHARLOTTENLUND GRAVPLASS prosess 1 Dette hefte handler om prosessen vår. Her har vi prøvd å koke den ned til de viktigste valgene vi har tatt, milepælene

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès

Vi har to vakre reiser å velge mellom; Somontano og Penedès samt Rioja og Otero v/madrid. Reise 1: Somotano og Penedès V I N T U R Ekjord har helt siden sin spede begynnelse vært opptatt av å tilby det norske markedet det beste av det beste av hva verden har å tilby av vin. Og vår erfaring er at vakker natur og omgivelser

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

Kursplan for TeglA 3. og 4. trinn. Våren 2016.

Kursplan for TeglA 3. og 4. trinn. Våren 2016. Kursplan for TeglA 3. og 4. trinn. Våren 2016. Her er en kursoversikt for 3 /4 trinn på Tegla vinter/vår 2016 Skriv opp i en prioritert rekkefølge over hvilke kurs ditt barn ønsker å delta på. Alle elevene

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen.

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Denne interessen tok vi med oss inn denne måneden også, og vi

Detaljer

Kommandoord for klikker-trening

Kommandoord for klikker-trening Kommandoord for klikker-trening Trene din hundevalp med en klikker Klikker-trening ble utviklet på 40-tallet av sjøpattedyrtrenere som fant ut at de kunne signalisere til delfiner og hvaler for gi belønning

Detaljer