Non olet Om Øyvind Bergs bidrag til forsøplingen av norsk poesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Non olet Om Øyvind Bergs bidrag til forsøplingen av norsk poesi"

Transkript

1 Non olet Om Øyvind Bergs bidrag til forsøplingen av norsk poesi Date : 18/01/2009 Poeten, dramatikeren og gjendikteren Øyvind Berg fyller 50 år. Vi slutter oss til gratulantenes rekker, og nettpubliserer her Tor Ulvens essay fra Vagant 2/1992 om jubilanten. Det finnes i norsk språk et fremmedord som i utgangspunktet nok var ment å skulle lyde eufemisk, kanskje bent frem fasjonabelt, med en doft från den fina världen, så å si, men som med tiden har fått en umiskjennelig aura av sur folkelighet, for ikke å si fille-proletarisk stank, nemlig ordet pissoar, importert fra Frankrike en eller annen gang i forrige århundre, sannsynligvis. Det lett vulgære norske ordet pisse har forøvrig stoltere aner enn man umiddelbart skulle tro. En fransk etymologisk ordbok kan fortelle at dette verbet forekommer allerede hos 1100-tallsdikterinnen Marie de France, og at det stammer direkte fra det latinske pissiare, en helt respektabel glose som med tiden er blitt vulgær, både på fransk og norsk. Når stamgjesten på en folkelig ølkafé etter noen halvlitere pils forlater selskapet midlertidig, og benytter dette ordet til unnskyldning, så befinner han seg altså på klassisk grunn (og det hvite porselenet på toalettet kan forøvrig minne om antikkens marmor, og pissoarets stadig rennende vann om Roms fontener, hvis man nå har sans for kulturelle assosiasjoner). Om man derimot befinner seg i Paris, så vil man erfare at denne fasiliteten gjerne kalles noe helt annet, nemlig vespasienne, rett og slett oppkalt etter Vespasian, romersk keiser fra år 69 til sin død i 79 e. Kr. Han oppfant ikke innretningen, men var, fortelles det, nidkjær til å skaffe staten inntekter, og ble den som først lot det offentlige kreve en avgift for å la godtfolk urinere. I denne forbindelse fortelles en anekdote som er kjent for de fleste historieinteresserte: hans sønn Titus (som forøvrig lot jødenes tempel i Jerusalem ødelegges, og vant de kristnes sympati for det, forteller krøniken) bebreidet faren for denne ufine måten å skaffe staten fortjeneste på. Vespasian skal i den anledning ha tatt opp en mynt, luktet på den, og latt falle ordenenon olet, det vil si «den lukter ikke», og slik, på fyndig romersk-retorisk vis, ha rettferdiggjort dette grumsete inntektssilderet. (Hans påstand kan likevel, rent faktisk-pragmatisk, tilbakevises av enhver som har forsøkt å snuse på en mynt: den lukter en blanding av legert metall, lær fra lommebøker og håndsvette, men slik, skal vi si, snusfornuft, avskrekker selvsagt ikke et veltalende menneske med økonomisk sans. Mynter lukter bare unntaksvis urin.) Men har disse filologisk-skatologiske betraktningene noe med Øyvind Bergs poesi å gjøre, bortsett fra en eventuell likhet med genren doveggskribbel? For i denne mannens dikt finner man som kjent de verste obscøniteter og de groveste skjellsord, fremført i en kjekkasaktig tone som umiddelbart virker irriterende, og som i alle fall ville vært den inkarnerte platthet, i en 1 / 7

2 mindre intelligent dikters penn. Det haster forsåvidt ikke med å gi det (selvfølgelig) bekreftende svar. Inntil videre kan den poetologiske blære få fortsette å fylle seg i all stillhet. Den kan for eksempel få et tilsig fra et noe uventet hold, kanskje, fra Pablo Neruda, som i sin tid utformet et slag poetisk manifest. I Kjartan Fløgstads norske oversettelse (i P.N.: Dikt i utval) heter det «Fram for ei urein dikting». Der kan man bl. a. lese: Lat det bli diktinga vi søkjer, sliten av hender som av syre, gjennomtrengd av sveitte og røyk, med lukt av urin og av lilje som er krydra av dei ulike yrka som vert drivne både innanfor og utanfor loven.ei dikting urein som ein dress, som ein mett kropp med merke etter skamfulle handlingar, med rynker, vakne augo, draumar, profetiar, forsikringar om kjærleik og hat, dyr, motgangar, idyllar, politiske oppfatningar, fornektingar, tvil, påstandar, skattar. Nerudas vakre og rytmiske språk utvikler dette i enda flere detaljer, før denne ars poetica avsluttes med et slags ordspråk: «Den som rømmer frå dårleg smak vil gli på isen.» Dikteren Øyvind Berg glir ikke på isen. Men er dette hans poetikk? Den kan synes snublende nær. For Berg har jo tilsmusset og forsøplet norsk lyrikk i en hittil uhørt grad, antagelig så drastisk at krenkede sjeler ikke engang ville våge å lese slikt offentlig til spott og spe og mene tekel. Men aner man ikke visse overtoner i Nerudas poetikk, en slags sang av livets (også det nedrige og lurvete livets) storhet og verdighet, og en (riktignok svært generøs) vitalistiskprogressiv omfavnelse av de fremadstormende folkemasser? Ihvertfall på bakgrunn av Nerudas egen lyrikk blir det nokså tydelig at denne rufsete folkeligheten neppe er så verdifull i seg selv, den har sin misjon, den skal brukes, nemlig til å forandre verden, og da ikke på en hvilkensomhelst måte, men etter de rette ideologiske linjer. Øyvind Bergs dikt, på den annen side, og uten sammenligning forøvrig, virker i grunnen litt for snuskete og upatetiske til et slikt stort prosjekt. De formidler ingen slik tro på redning for menneskeheten som Neruda implisitt forutsetter. La oss gå til den motsatte ytterlighet. Om man slår opp i Asbjørn Aarnes:Litterært leksikon, finner man på side 188 dette: «Poésie pure, fr. = ren poesi», og artikkelen forteller videre at begrepet «utsprang av et ønske om å rense diktet for alle ikke-poetiske elementer, med polemisk brodd mot diktere og kritikere som ville gjøre diktekunsten til et middel i opplysningens, politikkens, moralens eller religionens tjeneste». Er det ikke i grunnen slik poesi Øyvind Berg skriver? Er hans forsøplende, følsomhetsødeleggende og stemningsfordervende urene poesi = ren poesi? Dette virker innviklet. Det er kanskje tid for å se nærmere på hans lyriske verk slik det foreligger til nå. Sikkert er det at Øyvind Berg debuterte i 1982 (altså omkring 23 år gammel) med diktsamlingen Retninger, at den neste diktboken, Barn er et hardt språk, kom i -84, Et foranskutt lyn i -86, og endelig Totschweigetaktiken(formodentlig den eneste norske diktsamling gjennom tidene med tysk tittel) i -88. I de senere år har forfatteren også bidratt med dramatiske arbeider, som den illustrerte sosiodiseen Kjøter (-89) og Lærestykker 1990 (sistnevnte utgitt i navnet til Baktruppen, en teatergruppe forfatteren skriver for og spiller i: boken ligner forøvrig sterkt en 2 / 7

3 diktsamling). Berg har dessuten en håndfull oversatte diktutvalg bak seg: Kenneth Patchen (-85), Ezra Pound (-89), og, ikke minst, Paul Celan (-83), den dikteren som nok har hatt størst direkte betydning for Bergs eget forfatterskap. Den som har lest begge poeter vil lett finne paralleller, eksempelvis i abrupt billedbruk, sammensatte neologismer, og rytmikk, foruten enkelte sitater fra og allusjoner til den tyskspråklige lyrikeren. Imidlertid er forskjellene minst like iøyenfallende. Der hvor Celan tenderer mot det elegiskstillferdige, eller er diskret grotesk, fjerner Berg seg fra den mellomeuropeiske (og jødiske) dannelse, ved (i det minste umiddelbart) å fremstå som en poetisk brutalist og forteller av makabre vandrehistorier, en vikingåndens bad-taste-berserk, endog som den siste (?) nasjonalromantiker i norsk lyrikk, slik som i denne usedvanlige landskapsskildringen (fraretninger): Dagen rant over åsen, da kua gikk inn i båsen. Da sola forsvant bak måsen Satt jeg stille som lus i pelsen på dagens mus. Den patriotiske åren renner som en skitten strøm gjennom hele Bergs lyriske forfatterskap inntil skrivende stund, for i Totschweigetaktiken finner man dikt som (Seterjentene Tenk at de knuller natta lang uten beskyttelse med usette menn som hjelper å hive møkka ut gjennom fjøsveggens øyne før mjølkinga tar til hver evige dag. Fra disse relativt tilfeldig valgte diktene kommer man raskt til noen sentrale punkter i Bergs lyrikk, også om man ser bort fra ablegøyene med de ennå forholdsvis hellige nasjonalsentimentale verdier (psykologisk interesserte vil muligens beklage at en Nordahl Grieg aldri fikk lese Øyvind Berg). I det første diktet vil man se at rytmen og rimene, i sin endefremme, nær sagt sportslige monotoni, tilfredsstiller alle krav til tradisjonell lyrikk, og vel så det, men like fullt er det aldeles ubrukelig som festhymne, både på grunn av billedbruken og den gåtefulle mangelen på konklusjon. Rytmen er grei, meningen er ugrei: dette er et typisk trekk ved Øyvind Bergs poesi. En grunntone i denne poesien oppstår i dissonansen mellom en innsmigrende 3 / 7

4 rytmikk (eller tilsynelatende glatt, enkel billedbruk, som i seterjentediktet), og et fornærmelig og gjenstridig vokabular. I så måte minner den om en utsøkt høflig gjest som med et vennlig smil fremfører det rene galimatias. Men så enkelt er det heller ikke for leseren. I så fall ville Bergs dikt bare vært nonsenspoesi med dårlig smak, eller nok en variant av den utvannede sensurrealismen som skulle hjemsøke norsk lyrikk på åttitallet, omkring femti år for sent. Nærmere betraktet vil man eksempelvis i det først siterte diktet finne en (u)merkelig glidning fra det makrokosmiske til det mikrokosmiske, fra det konvensjonelt storslagne (solrenningen) til det overraskende simple (insektet og gnageren), med et bilde som unektelig er vakkert (en taus lus i pelsen på dagens mus), altså en dreining mot det lave og mørke, med dikteren (kan man tenke seg) som, lik en annen parasitt, lever på en lyssky liten gnager, hvis bevegelser er brå og uforutsigelige. Det ubehageligste er kanskje, i denne forsøksvis analytiske sammenhengen, at selve diktet synes å gjøre narr av utlegningen, nær sagt enhver utlegning, lik en gåte som er en virkelig gåte, men mangler løsning, eller en gåte som parodierer selve genren gåte, for ikke å si et dikt som parodierer genren dikt. I det tilsynelatende enklere seterdiktet foregår en sammenveving og forskyvning av betydning, hvor kjærligheten (som man sier) er blind (og ubeskyttet), mens gjødselen til gjengjeld kommer ut gjennom et øye, nesten seende, og den, skal vi si, moderlige melken leder over til gjentagelsens hemmelighet, formelaktig oppstilt slik: avling + avfall + regenerasjon = evigheten. Det siste kanskje heller ingen ubetinget idyll; det står leseren fritt å assosiere hver evige dag med hver jævlige dag. Det kan altså (u)trygt sies at Bergs dikt representerer et steinete grenseområde hvor betydningen brytes prismatisk og bare delvis er forutbestemt, fornuftsbestemt, om man vil, men samtidig er den ikke fullstendig subjektivt vilkårlig. På dette punkt blir det urimelig fristende å sitere fra Bergs eget etterord til Celan-oversettelsene, hvor det heter (om Celan) at «spranget melllom mening og umening trer tydelig fram, i_ språket og blir et sprang leseren selv må foreta. Dermed blir leseren meddikter, og diktet blir usedvedvanlig mangetydig: Vi kan gå inn i det fra flere kanter, og få forskjellige tolkninger hver gang. I hvert tilfelle gir diktet oss ny retning. Celan sier om diktskrivinga: det var et forsøk på å vinne retning.» Man bør kanskje minne om at Bergs første bok heter _Retninger, og at den som opptakt har et Wittgenstein-sitat, nemlig: «Hvis jeg ser på et bilde og sier: Hva er galt med dette?, da er det bedre å si at fø1elsen min har en retning, enn at den har en grunn.» Det er tvilsomt om «retning» her skal forstås intensjonalt, som at (altså Øyvind Bergs) skal et sted. Det skal trolig vekk fra noe, men på den annen side skal det heller ikke alle steds hen: Berg hører ikke til de dikterne som lever høyt på å gi den litterære intelligensen fulle narkose. Om noen ved lesningen av Berg vil innvende at dette i så fall «bærer i gal retning», så ville det nok være noe riktig i det. Diktene hans er vrange å ha med å gjøre. Dette fordi de hverken gir intellektet absolutt ro og hvile (det kan ikke bli på stedet, altså kobles ut) eller en definert strekning å gå (så man har skjønt poenget når man kommer frem). Det grovt sabotøraktige, derimot, er nesten for åpenbart. Berg hører selvfølgelig til idyllknuserne og desillusjonistene. Fra hans andre bok man hente et typisk, prosalyrisk eksempel med den omhyggelige tittelen «Jeg har ikke for vane å kjøre jentene på tjukka, slår jeg fast», og det ser slik ut: 4 / 7

5 Hun ble gravid i øyet. Ni år etter sparka en yngling seg ut. Vi strupte ham, blodet som piplet ut av kjeften suger det nye, hendige dobbeltbindet opp. Han er i grunnen en snill gutt, jobber som dyrepasser på Verdens Ende. Hver uke får vi hvite brev. Dette stramme stykke smusspoesi kan leses som en tveegget (i våpenteknisk og genetisk forstand av ordet) raljering med både ukebladhyggen og dens tilsynelatende motstykke, fornuftens evig progressive middelklasseidyll; implisitt også, selvsagt, den mer gammelborgerlige, nedarvede soliditet og ansvarlighet. Og dette (nemlig fraværet av ideologisk og språklig trygghet) er en gjennomgående tendens i Bergs lyrikk; han skriver dikt uten honnørord. Eller gjør han det? Kunne det tenkes at denne dikterens oeuvre tross alt representerer en slags hyllest til det frie instinktuelle liv, til den naive, friskt pornografiske hyrdetilværelse i et eller annet Arkadien fullt av muntre latriner, harmløse fribrytingsarenaer og spontanistisk-infantilt babbel? Skulle Øyvind Berg som poet likevel være en etterkommer av alle disse dyrisk-uskyldige skogvoktere, disse nyfrelste syndere i sommersol og disse åpenhjertige orgasmekvinner med psykologisk utdannelse? Eller kanskje, den poetiske vulgaritetsgrad tatt i betraktning, en slu fanebærer for den frisatte og maktundergravende folkelighet, som i sin veldige, karnevalistiske og smakløse strøm truer med å sprenge den borgerlig gjennomregulerte samfunnsorden, en kraft som med et støt av den blotte tarmgass kan velte palasser og katedraler, dersom den bare blir sluppet 1øs? Eller litteraturen, teksten, in casu poesien, som inkorporering, bokstavelig talt, av en forkastet kroppslighet? Neppe. Lesere av Vinduet nr. 3, 1988, vil på side 13 finne fø1gende fyndord, signert angjeldende dikter: «Tekstens kroppslighet er bare noe de forleste ynder å beføle.» Og ved nærmere granskning av Bergs dikt vil man også finne en dobbel ironi, som ikke bare retter seg mot den tradisjonelle fortrengningen av driftene, av «det lave», men også stiller seg skeptisk til forsøkene på å gjøre de siste til de første, og det lave til det høye, det smakløse til det «egentlig» smakfulle, kort sagt forvandle søppel til gull, og for den saks skyld ord til organer. Det er den sprellende, ikke den litterære «kroppsligheten» som eksempelvis opptrer i dette diktet (fra Et foranskutt lyn): Spisse tunger vrir orda ut av strupen på oss og bøyer dem mot oss som åndeløst lange spyd og når vi spreller på spydet fra munn til rasshøl stikker de det i jorda og sier «her vil vi bo». 5 / 7

6 Her er hverken språket eller kroppen tildelt noen frelserrolle, det dreier seg snarere om et meningsløst martyrium, og når det metafysisk-astronomisk fastslås (i Totschweigetaktiken) at «Verdens rasshøl er verdens lys», så er det ikke en triumferende korporlighet som regjerer, det er bare vrangsiden, for ikke å si baksiden, av en forlatt teologi, Selv ikke falne engler er reddende engler. Enda tydeligere i det siste diktet i Et foranskutt lyn: Ei natt slikker jeg huden din storøyd slik vil jeg dødføs Ingenting tror jeg på. Representerer dette lyriske forfatterskapet altså bare en konsekvent tilsvining av det poetiske språket, en vulgaritetens hevn over den mer eller mindre gode smak, der den sitter i sitt platonske reservat eller på sitt litterære sosialkontor? Eller skulle denne lyrikken tross alt inneholde en slags mystikk, en streben mot en sammensmelting av det skjønne og det simple til en sakalt høyere enhet? Ingenting i Bergs dikt inngir en slik tro, for det denne poesien synes å insistere på er sammenfiltringen av det lave og det høye, det vulgære og det vakre, det platte og det elegante, det lærde og det folkelige, en vev hvor de rene farvene i tilfelle må rives ut med makt; eller, ikke en vev, men en slags halvlevende floke hvor trådene er i ustanselig og uløselig kamp, hvor de evinnelig forsøker å kvele hverandre uten å lykkes. Denne innsikten er kanskje ikke ny for alle, men den formen Berg har funnet er definitivt ny. Med sine forbløffende bilder reaktualiserer den tvekampen (og flørten) mellom råskap og følsomhet på en måte ingen helt har sett før. Og påminnelsen er nødvendig nok. Til enhver tid presser en idyllens og renhetens forstoppelse så kraftig på så mange mennesker at den bryter ut i ideologisk (og litterær) diaré, og postulerte krystallhimler oppstår før man, tja, før man vet ordet av det. På spørsmalet om Øyvind Bergs lyrikk lukter eller ikke, kan man svare bekreftende forsåvidt som den stinker i forhold til all poesi med sterke renhetskrav, men benektende forsåvidt som diktet (og kunsten i det hele tatt) aldri vil stinke tilnærmelsesvis så mye som livet hinsides diktet. Det dreier seg altså om ren poesi som har blitt skitten, eller skitten poesi med flekker av renhet. Hvilket ikke utelukker en viss skjønnhet og en viss entusiasme i splittelsen: «( ) Visst er vi dekksplanker, visst er seilene sydd med en hunds ed, visst er skroget tidløst. Sett alle kluter til, tvehue! Tvi tvi!» U1øselige konflikter kan ikke løses i dikt heller. Men de kan gi opphav til en merkelig, akutt glede. Kanskje fordi vi som lesere på sett og vis alltid er utenfor, det er liksom ikke oss det gjelder. Vi er i diktet, og vi er utenfor. Eller uttafor. Litt uttafor, som det heter, mer muntlig. Vi 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant fatter det ikke helt. Men det er noe med lukten. Teksten er også å finne i Tor Ulven: Essays, redigert av Henning Hagerup og Morten Moi (Gyldendal NF, 1997). Publisert med tillatelse fra Lena Ulven og Gyldendal Norsk Forlag. 7 / 7

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

JenniFeR egan den SvaRTe boksen. OveRsaTT av KyRRe haugen bakke

JenniFeR egan den SvaRTe boksen. OveRsaTT av KyRRe haugen bakke JenniFeR egan den SvaRTe boksen OveRsaTT av KyRRe haugen bakke FoRLageT oktober 1 Folk ser sjelden ut slik du hadde ventet deg, selv når du har sett bilder. De første tretti sekundene sammen med et annet

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN

TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN vår høst VÅR Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene vår høst sommer vinter de lyse dagene i april og juni mørket i august beskrive månedene ukene dagene timene på dagen og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Til min mor og far FORORD Selv om denne boka er en frittstående utgivelse, må den både ses som en oppfølger til Stå imot (2015), og mot at den er blitt til parallelt med forarbeidet til programserien «Rosenkjærforedragene»

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Forberedelser. Navnet. Fargen. Diktene. Start spillet. - et rollespill om poeter og poesi

Forberedelser. Navnet. Fargen. Diktene. Start spillet. - et rollespill om poeter og poesi Poesi - et rollespill om poeter og poesi Forberedelser Deres samles fire til seks stykker for å være poeter for en kveld, gjerne hjemme hos en av dere. Dere er poeter som kjenner hverandre, og som samles

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

SAMLEDE DIKT. MED ETTERORD AV Janike Kampevold Larsen GYLDENDAL

SAMLEDE DIKT. MED ETTERORD AV Janike Kampevold Larsen GYLDENDAL TOR ULVEN SAMLEDE DIKT SAMLEDE DIKT SAMLEDE DIKT MED ETTERORD AV Janike Kampevold Larsen GYLDENDAL INNHOLD Forord 7 SKYGGEN AV URFUGLEN (1977) 11 ETTER OSS, TEGN (1980) 47 FORSVINNINGSPUNKT (1981) 87

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO

Mats Strandberg. Illustrert av Sofia Falkenhem. Oversatt av Nina Aspen, MNO Mats Strandberg Illustrert av Sofia Falkenhem Oversatt av Nina Aspen, MNO Omnipax, Oslo 2017 1 Jeg ble et monster den dagen jeg fylte ni. Men det skjønte jeg ikke da. Jeg heter Frank Sten, og da det skjedde,

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid Jessica Brody Glemt Oversatt av Heidi Sævareid Til Bill Contardi en ekte actionhelt, (også kjent som agenten min) Et hjerte som virkelig har elsket, glemmer aldri. Thomas Moore 0 VEKKET Bølgene slår mot

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebønn Efrem Forlag 2008 Rune Richardsen 2008 Boken er laget i samarbeid med Helge Unneland etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkelunds Tidegärd, Artos 2007. Med tillatelse. Bibeltekstene er hentet

Detaljer

Kristina Ohlsson. Askepott. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Askepott. Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Askepott Oversatt fra svensk av Elisabeth Bjørnson Til Thelma DEL I Villspor MANDAG Av en eller annen grunn begynte han før eller senere alltid å tenke på journalen når han lot tankene

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Kierkegaards originaltekst

Kierkegaards originaltekst Side 1 av 5 Fra Kjerlighedens Gjerninger Sist oppdatert: 17. desember 2003 Denne teksten er åpningsavsnittet fra Søren Kierkegaards berømte verk Kjerlighedens Gjerninger fra 1848. Et av hovedbudskapene

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING!

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 140 ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 22.06 Mens det i den nye bibeloversettelse brukes ordet Engel, på den som nå taler til Johannes, så er det i den gamle oversettelse brukt ordet Han. Dette har gjort at

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Adresse ved reisens slutt

Adresse ved reisens slutt Adresse ved reisens slutt 1 O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, 84 sktonstad@llu.edu da

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Konfirmantsamling 5 GUD

Konfirmantsamling 5 GUD Konfirmantsamling 5 GUD Til deg som konfirmantleder Samling 5: GUD FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som leder

Detaljer

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011)

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Ambassadør, kjære venner, kjære Herbjørg Wassmo Vi er samlet her i en svært hyggelig anledning,

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Humanist Kaja Melsom Uvitenhetens ideal

Humanist Kaja Melsom Uvitenhetens ideal Kaja Melsom. Foto: Arnfinn Pettersen Det er vanlig å introdusere livssynshumanismen ved å vise til dens røtter i filosofihistorien. Hvilke filosofer som ga opphav til humanismen, strides imidlertid de

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal Moira Young Blodrød vei Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Gyldendal Til mine foreldre og til Paul Lugh ble født først. Ved vintersolverv, da sola henger lavest på himmern. Deretter meg. To timer seinere.

Detaljer

Anerkjennelse av kroppslig verdighet

Anerkjennelse av kroppslig verdighet Anerkjennelse av kroppslig verdighet BOK: Hva skjer når noen blir krenket i så stor grad at de ikke makter å kjempe om anerkjennelse? Odin Lysaker, filosof og førsteamanuensis i etikk ved Universitetet

Detaljer

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO)

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) SOLUM BOKVENNEN 2017 Den som ikke mestrer livet sitt mens han lever, trenger den ene hånden for å holde fortvilelsen over sin skjebne

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg

Kjersti Annesdatter Skomsvold. Meg, meg, meg Kjersti Annesdatter Skomsvold Meg, meg, meg Om boken: Jeg er sikker på at du vil føle deg bedre om du skriver ned det du er redd for, sier mamma. Du får liksom kvittet deg med det som er vanskelig. Kan

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. 1. juledag 2016. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter Karin Haugane Oder til Fenn Sonetter 1 Slik rosen klamrer seg til tornekvisten Når snøen daler og fyller bladene Roper jeg blindt: Å gå ikke ifra meg Gyng til kvisten står naken og avblåst Synger deg inn,

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike Johan B. Mjønes Blodspor i Klondike Forfatteromtale: Johan B. Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet flere kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste (2013) var

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

YRSA SIGURÐARDÓTTIR. Tidligere utgitt på Kagge Forlag Jeg vet hvem du er, 2012 Dødsskipet, 2013 De uønskede, 2014

YRSA SIGURÐARDÓTTIR. Tidligere utgitt på Kagge Forlag Jeg vet hvem du er, 2012 Dødsskipet, 2013 De uønskede, 2014 YRSA SIGURÐARDÓTTIR Tidligere utgitt på Kagge Forlag Jeg vet hvem du er, 2012 Dødsskipet, 2013 De uønskede, 2014 YRSA SIGURÐARDÓTTIR LØGNEN Oversatt av Ine Camilla Bjørnsten og Silje Beite Løken Copyright

Detaljer

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Presenterer: BRENTE ORD En utstilling om kunst og ord Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Telemark kunstnersenters mål med utstillingen: Telemark Kunstnersenter ønsker å synliggjøre keramikken som

Detaljer