Non olet Om Øyvind Bergs bidrag til forsøplingen av norsk poesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Non olet Om Øyvind Bergs bidrag til forsøplingen av norsk poesi"

Transkript

1 Non olet Om Øyvind Bergs bidrag til forsøplingen av norsk poesi Date : 18/01/2009 Poeten, dramatikeren og gjendikteren Øyvind Berg fyller 50 år. Vi slutter oss til gratulantenes rekker, og nettpubliserer her Tor Ulvens essay fra Vagant 2/1992 om jubilanten. Det finnes i norsk språk et fremmedord som i utgangspunktet nok var ment å skulle lyde eufemisk, kanskje bent frem fasjonabelt, med en doft från den fina världen, så å si, men som med tiden har fått en umiskjennelig aura av sur folkelighet, for ikke å si fille-proletarisk stank, nemlig ordet pissoar, importert fra Frankrike en eller annen gang i forrige århundre, sannsynligvis. Det lett vulgære norske ordet pisse har forøvrig stoltere aner enn man umiddelbart skulle tro. En fransk etymologisk ordbok kan fortelle at dette verbet forekommer allerede hos 1100-tallsdikterinnen Marie de France, og at det stammer direkte fra det latinske pissiare, en helt respektabel glose som med tiden er blitt vulgær, både på fransk og norsk. Når stamgjesten på en folkelig ølkafé etter noen halvlitere pils forlater selskapet midlertidig, og benytter dette ordet til unnskyldning, så befinner han seg altså på klassisk grunn (og det hvite porselenet på toalettet kan forøvrig minne om antikkens marmor, og pissoarets stadig rennende vann om Roms fontener, hvis man nå har sans for kulturelle assosiasjoner). Om man derimot befinner seg i Paris, så vil man erfare at denne fasiliteten gjerne kalles noe helt annet, nemlig vespasienne, rett og slett oppkalt etter Vespasian, romersk keiser fra år 69 til sin død i 79 e. Kr. Han oppfant ikke innretningen, men var, fortelles det, nidkjær til å skaffe staten inntekter, og ble den som først lot det offentlige kreve en avgift for å la godtfolk urinere. I denne forbindelse fortelles en anekdote som er kjent for de fleste historieinteresserte: hans sønn Titus (som forøvrig lot jødenes tempel i Jerusalem ødelegges, og vant de kristnes sympati for det, forteller krøniken) bebreidet faren for denne ufine måten å skaffe staten fortjeneste på. Vespasian skal i den anledning ha tatt opp en mynt, luktet på den, og latt falle ordenenon olet, det vil si «den lukter ikke», og slik, på fyndig romersk-retorisk vis, ha rettferdiggjort dette grumsete inntektssilderet. (Hans påstand kan likevel, rent faktisk-pragmatisk, tilbakevises av enhver som har forsøkt å snuse på en mynt: den lukter en blanding av legert metall, lær fra lommebøker og håndsvette, men slik, skal vi si, snusfornuft, avskrekker selvsagt ikke et veltalende menneske med økonomisk sans. Mynter lukter bare unntaksvis urin.) Men har disse filologisk-skatologiske betraktningene noe med Øyvind Bergs poesi å gjøre, bortsett fra en eventuell likhet med genren doveggskribbel? For i denne mannens dikt finner man som kjent de verste obscøniteter og de groveste skjellsord, fremført i en kjekkasaktig tone som umiddelbart virker irriterende, og som i alle fall ville vært den inkarnerte platthet, i en 1 / 7

2 mindre intelligent dikters penn. Det haster forsåvidt ikke med å gi det (selvfølgelig) bekreftende svar. Inntil videre kan den poetologiske blære få fortsette å fylle seg i all stillhet. Den kan for eksempel få et tilsig fra et noe uventet hold, kanskje, fra Pablo Neruda, som i sin tid utformet et slag poetisk manifest. I Kjartan Fløgstads norske oversettelse (i P.N.: Dikt i utval) heter det «Fram for ei urein dikting». Der kan man bl. a. lese: Lat det bli diktinga vi søkjer, sliten av hender som av syre, gjennomtrengd av sveitte og røyk, med lukt av urin og av lilje som er krydra av dei ulike yrka som vert drivne både innanfor og utanfor loven.ei dikting urein som ein dress, som ein mett kropp med merke etter skamfulle handlingar, med rynker, vakne augo, draumar, profetiar, forsikringar om kjærleik og hat, dyr, motgangar, idyllar, politiske oppfatningar, fornektingar, tvil, påstandar, skattar. Nerudas vakre og rytmiske språk utvikler dette i enda flere detaljer, før denne ars poetica avsluttes med et slags ordspråk: «Den som rømmer frå dårleg smak vil gli på isen.» Dikteren Øyvind Berg glir ikke på isen. Men er dette hans poetikk? Den kan synes snublende nær. For Berg har jo tilsmusset og forsøplet norsk lyrikk i en hittil uhørt grad, antagelig så drastisk at krenkede sjeler ikke engang ville våge å lese slikt offentlig til spott og spe og mene tekel. Men aner man ikke visse overtoner i Nerudas poetikk, en slags sang av livets (også det nedrige og lurvete livets) storhet og verdighet, og en (riktignok svært generøs) vitalistiskprogressiv omfavnelse av de fremadstormende folkemasser? Ihvertfall på bakgrunn av Nerudas egen lyrikk blir det nokså tydelig at denne rufsete folkeligheten neppe er så verdifull i seg selv, den har sin misjon, den skal brukes, nemlig til å forandre verden, og da ikke på en hvilkensomhelst måte, men etter de rette ideologiske linjer. Øyvind Bergs dikt, på den annen side, og uten sammenligning forøvrig, virker i grunnen litt for snuskete og upatetiske til et slikt stort prosjekt. De formidler ingen slik tro på redning for menneskeheten som Neruda implisitt forutsetter. La oss gå til den motsatte ytterlighet. Om man slår opp i Asbjørn Aarnes:Litterært leksikon, finner man på side 188 dette: «Poésie pure, fr. = ren poesi», og artikkelen forteller videre at begrepet «utsprang av et ønske om å rense diktet for alle ikke-poetiske elementer, med polemisk brodd mot diktere og kritikere som ville gjøre diktekunsten til et middel i opplysningens, politikkens, moralens eller religionens tjeneste». Er det ikke i grunnen slik poesi Øyvind Berg skriver? Er hans forsøplende, følsomhetsødeleggende og stemningsfordervende urene poesi = ren poesi? Dette virker innviklet. Det er kanskje tid for å se nærmere på hans lyriske verk slik det foreligger til nå. Sikkert er det at Øyvind Berg debuterte i 1982 (altså omkring 23 år gammel) med diktsamlingen Retninger, at den neste diktboken, Barn er et hardt språk, kom i -84, Et foranskutt lyn i -86, og endelig Totschweigetaktiken(formodentlig den eneste norske diktsamling gjennom tidene med tysk tittel) i -88. I de senere år har forfatteren også bidratt med dramatiske arbeider, som den illustrerte sosiodiseen Kjøter (-89) og Lærestykker 1990 (sistnevnte utgitt i navnet til Baktruppen, en teatergruppe forfatteren skriver for og spiller i: boken ligner forøvrig sterkt en 2 / 7

3 diktsamling). Berg har dessuten en håndfull oversatte diktutvalg bak seg: Kenneth Patchen (-85), Ezra Pound (-89), og, ikke minst, Paul Celan (-83), den dikteren som nok har hatt størst direkte betydning for Bergs eget forfatterskap. Den som har lest begge poeter vil lett finne paralleller, eksempelvis i abrupt billedbruk, sammensatte neologismer, og rytmikk, foruten enkelte sitater fra og allusjoner til den tyskspråklige lyrikeren. Imidlertid er forskjellene minst like iøyenfallende. Der hvor Celan tenderer mot det elegiskstillferdige, eller er diskret grotesk, fjerner Berg seg fra den mellomeuropeiske (og jødiske) dannelse, ved (i det minste umiddelbart) å fremstå som en poetisk brutalist og forteller av makabre vandrehistorier, en vikingåndens bad-taste-berserk, endog som den siste (?) nasjonalromantiker i norsk lyrikk, slik som i denne usedvanlige landskapsskildringen (fraretninger): Dagen rant over åsen, da kua gikk inn i båsen. Da sola forsvant bak måsen Satt jeg stille som lus i pelsen på dagens mus. Den patriotiske åren renner som en skitten strøm gjennom hele Bergs lyriske forfatterskap inntil skrivende stund, for i Totschweigetaktiken finner man dikt som (Seterjentene Tenk at de knuller natta lang uten beskyttelse med usette menn som hjelper å hive møkka ut gjennom fjøsveggens øyne før mjølkinga tar til hver evige dag. Fra disse relativt tilfeldig valgte diktene kommer man raskt til noen sentrale punkter i Bergs lyrikk, også om man ser bort fra ablegøyene med de ennå forholdsvis hellige nasjonalsentimentale verdier (psykologisk interesserte vil muligens beklage at en Nordahl Grieg aldri fikk lese Øyvind Berg). I det første diktet vil man se at rytmen og rimene, i sin endefremme, nær sagt sportslige monotoni, tilfredsstiller alle krav til tradisjonell lyrikk, og vel så det, men like fullt er det aldeles ubrukelig som festhymne, både på grunn av billedbruken og den gåtefulle mangelen på konklusjon. Rytmen er grei, meningen er ugrei: dette er et typisk trekk ved Øyvind Bergs poesi. En grunntone i denne poesien oppstår i dissonansen mellom en innsmigrende 3 / 7

4 rytmikk (eller tilsynelatende glatt, enkel billedbruk, som i seterjentediktet), og et fornærmelig og gjenstridig vokabular. I så måte minner den om en utsøkt høflig gjest som med et vennlig smil fremfører det rene galimatias. Men så enkelt er det heller ikke for leseren. I så fall ville Bergs dikt bare vært nonsenspoesi med dårlig smak, eller nok en variant av den utvannede sensurrealismen som skulle hjemsøke norsk lyrikk på åttitallet, omkring femti år for sent. Nærmere betraktet vil man eksempelvis i det først siterte diktet finne en (u)merkelig glidning fra det makrokosmiske til det mikrokosmiske, fra det konvensjonelt storslagne (solrenningen) til det overraskende simple (insektet og gnageren), med et bilde som unektelig er vakkert (en taus lus i pelsen på dagens mus), altså en dreining mot det lave og mørke, med dikteren (kan man tenke seg) som, lik en annen parasitt, lever på en lyssky liten gnager, hvis bevegelser er brå og uforutsigelige. Det ubehageligste er kanskje, i denne forsøksvis analytiske sammenhengen, at selve diktet synes å gjøre narr av utlegningen, nær sagt enhver utlegning, lik en gåte som er en virkelig gåte, men mangler løsning, eller en gåte som parodierer selve genren gåte, for ikke å si et dikt som parodierer genren dikt. I det tilsynelatende enklere seterdiktet foregår en sammenveving og forskyvning av betydning, hvor kjærligheten (som man sier) er blind (og ubeskyttet), mens gjødselen til gjengjeld kommer ut gjennom et øye, nesten seende, og den, skal vi si, moderlige melken leder over til gjentagelsens hemmelighet, formelaktig oppstilt slik: avling + avfall + regenerasjon = evigheten. Det siste kanskje heller ingen ubetinget idyll; det står leseren fritt å assosiere hver evige dag med hver jævlige dag. Det kan altså (u)trygt sies at Bergs dikt representerer et steinete grenseområde hvor betydningen brytes prismatisk og bare delvis er forutbestemt, fornuftsbestemt, om man vil, men samtidig er den ikke fullstendig subjektivt vilkårlig. På dette punkt blir det urimelig fristende å sitere fra Bergs eget etterord til Celan-oversettelsene, hvor det heter (om Celan) at «spranget melllom mening og umening trer tydelig fram, i_ språket og blir et sprang leseren selv må foreta. Dermed blir leseren meddikter, og diktet blir usedvedvanlig mangetydig: Vi kan gå inn i det fra flere kanter, og få forskjellige tolkninger hver gang. I hvert tilfelle gir diktet oss ny retning. Celan sier om diktskrivinga: det var et forsøk på å vinne retning.» Man bør kanskje minne om at Bergs første bok heter _Retninger, og at den som opptakt har et Wittgenstein-sitat, nemlig: «Hvis jeg ser på et bilde og sier: Hva er galt med dette?, da er det bedre å si at fø1elsen min har en retning, enn at den har en grunn.» Det er tvilsomt om «retning» her skal forstås intensjonalt, som at (altså Øyvind Bergs) skal et sted. Det skal trolig vekk fra noe, men på den annen side skal det heller ikke alle steds hen: Berg hører ikke til de dikterne som lever høyt på å gi den litterære intelligensen fulle narkose. Om noen ved lesningen av Berg vil innvende at dette i så fall «bærer i gal retning», så ville det nok være noe riktig i det. Diktene hans er vrange å ha med å gjøre. Dette fordi de hverken gir intellektet absolutt ro og hvile (det kan ikke bli på stedet, altså kobles ut) eller en definert strekning å gå (så man har skjønt poenget når man kommer frem). Det grovt sabotøraktige, derimot, er nesten for åpenbart. Berg hører selvfølgelig til idyllknuserne og desillusjonistene. Fra hans andre bok man hente et typisk, prosalyrisk eksempel med den omhyggelige tittelen «Jeg har ikke for vane å kjøre jentene på tjukka, slår jeg fast», og det ser slik ut: 4 / 7

5 Hun ble gravid i øyet. Ni år etter sparka en yngling seg ut. Vi strupte ham, blodet som piplet ut av kjeften suger det nye, hendige dobbeltbindet opp. Han er i grunnen en snill gutt, jobber som dyrepasser på Verdens Ende. Hver uke får vi hvite brev. Dette stramme stykke smusspoesi kan leses som en tveegget (i våpenteknisk og genetisk forstand av ordet) raljering med både ukebladhyggen og dens tilsynelatende motstykke, fornuftens evig progressive middelklasseidyll; implisitt også, selvsagt, den mer gammelborgerlige, nedarvede soliditet og ansvarlighet. Og dette (nemlig fraværet av ideologisk og språklig trygghet) er en gjennomgående tendens i Bergs lyrikk; han skriver dikt uten honnørord. Eller gjør han det? Kunne det tenkes at denne dikterens oeuvre tross alt representerer en slags hyllest til det frie instinktuelle liv, til den naive, friskt pornografiske hyrdetilværelse i et eller annet Arkadien fullt av muntre latriner, harmløse fribrytingsarenaer og spontanistisk-infantilt babbel? Skulle Øyvind Berg som poet likevel være en etterkommer av alle disse dyrisk-uskyldige skogvoktere, disse nyfrelste syndere i sommersol og disse åpenhjertige orgasmekvinner med psykologisk utdannelse? Eller kanskje, den poetiske vulgaritetsgrad tatt i betraktning, en slu fanebærer for den frisatte og maktundergravende folkelighet, som i sin veldige, karnevalistiske og smakløse strøm truer med å sprenge den borgerlig gjennomregulerte samfunnsorden, en kraft som med et støt av den blotte tarmgass kan velte palasser og katedraler, dersom den bare blir sluppet 1øs? Eller litteraturen, teksten, in casu poesien, som inkorporering, bokstavelig talt, av en forkastet kroppslighet? Neppe. Lesere av Vinduet nr. 3, 1988, vil på side 13 finne fø1gende fyndord, signert angjeldende dikter: «Tekstens kroppslighet er bare noe de forleste ynder å beføle.» Og ved nærmere granskning av Bergs dikt vil man også finne en dobbel ironi, som ikke bare retter seg mot den tradisjonelle fortrengningen av driftene, av «det lave», men også stiller seg skeptisk til forsøkene på å gjøre de siste til de første, og det lave til det høye, det smakløse til det «egentlig» smakfulle, kort sagt forvandle søppel til gull, og for den saks skyld ord til organer. Det er den sprellende, ikke den litterære «kroppsligheten» som eksempelvis opptrer i dette diktet (fra Et foranskutt lyn): Spisse tunger vrir orda ut av strupen på oss og bøyer dem mot oss som åndeløst lange spyd og når vi spreller på spydet fra munn til rasshøl stikker de det i jorda og sier «her vil vi bo». 5 / 7

6 Her er hverken språket eller kroppen tildelt noen frelserrolle, det dreier seg snarere om et meningsløst martyrium, og når det metafysisk-astronomisk fastslås (i Totschweigetaktiken) at «Verdens rasshøl er verdens lys», så er det ikke en triumferende korporlighet som regjerer, det er bare vrangsiden, for ikke å si baksiden, av en forlatt teologi, Selv ikke falne engler er reddende engler. Enda tydeligere i det siste diktet i Et foranskutt lyn: Ei natt slikker jeg huden din storøyd slik vil jeg dødføs Ingenting tror jeg på. Representerer dette lyriske forfatterskapet altså bare en konsekvent tilsvining av det poetiske språket, en vulgaritetens hevn over den mer eller mindre gode smak, der den sitter i sitt platonske reservat eller på sitt litterære sosialkontor? Eller skulle denne lyrikken tross alt inneholde en slags mystikk, en streben mot en sammensmelting av det skjønne og det simple til en sakalt høyere enhet? Ingenting i Bergs dikt inngir en slik tro, for det denne poesien synes å insistere på er sammenfiltringen av det lave og det høye, det vulgære og det vakre, det platte og det elegante, det lærde og det folkelige, en vev hvor de rene farvene i tilfelle må rives ut med makt; eller, ikke en vev, men en slags halvlevende floke hvor trådene er i ustanselig og uløselig kamp, hvor de evinnelig forsøker å kvele hverandre uten å lykkes. Denne innsikten er kanskje ikke ny for alle, men den formen Berg har funnet er definitivt ny. Med sine forbløffende bilder reaktualiserer den tvekampen (og flørten) mellom råskap og følsomhet på en måte ingen helt har sett før. Og påminnelsen er nødvendig nok. Til enhver tid presser en idyllens og renhetens forstoppelse så kraftig på så mange mennesker at den bryter ut i ideologisk (og litterær) diaré, og postulerte krystallhimler oppstår før man, tja, før man vet ordet av det. På spørsmalet om Øyvind Bergs lyrikk lukter eller ikke, kan man svare bekreftende forsåvidt som den stinker i forhold til all poesi med sterke renhetskrav, men benektende forsåvidt som diktet (og kunsten i det hele tatt) aldri vil stinke tilnærmelsesvis så mye som livet hinsides diktet. Det dreier seg altså om ren poesi som har blitt skitten, eller skitten poesi med flekker av renhet. Hvilket ikke utelukker en viss skjønnhet og en viss entusiasme i splittelsen: «( ) Visst er vi dekksplanker, visst er seilene sydd med en hunds ed, visst er skroget tidløst. Sett alle kluter til, tvehue! Tvi tvi!» U1øselige konflikter kan ikke løses i dikt heller. Men de kan gi opphav til en merkelig, akutt glede. Kanskje fordi vi som lesere på sett og vis alltid er utenfor, det er liksom ikke oss det gjelder. Vi er i diktet, og vi er utenfor. Eller uttafor. Litt uttafor, som det heter, mer muntlig. Vi 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant fatter det ikke helt. Men det er noe med lukten. Teksten er også å finne i Tor Ulven: Essays, redigert av Henning Hagerup og Morten Moi (Gyldendal NF, 1997). Publisert med tillatelse fra Lena Ulven og Gyldendal Norsk Forlag. 7 / 7

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING!

ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 140 ÅPENBARINGSBOKENS AVSLUTNING! 22.06 Mens det i den nye bibeloversettelse brukes ordet Engel, på den som nå taler til Johannes, så er det i den gamle oversettelse brukt ordet Han. Dette har gjort at

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebønn Efrem Forlag 2008 Rune Richardsen 2008 Boken er laget i samarbeid med Helge Unneland etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkelunds Tidegärd, Artos 2007. Med tillatelse. Bibeltekstene er hentet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011)

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Ambassadør, kjære venner, kjære Herbjørg Wassmo Vi er samlet her i en svært hyggelig anledning,

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Preken på semesteråpningsgudstjenest e for TF og PTS i Slottskapellet søndag 20. januar 2013

Preken på semesteråpningsgudstjenest e for TF og PTS i Slottskapellet søndag 20. januar 2013 Sivert Angel Preken på semesteråpningsgudstjenest e for TF og PTS i Slottskapellet søndag 20. januar 2013 3. søndag i åpenbaringstiden Tekster: 2 Mos 3,13-15; 1 Kor 8,5-6; Joh 1,15-18 Åpenbaringstidens

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Adresse ved reisens slutt

Adresse ved reisens slutt Adresse ved reisens slutt 1 O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, 84 sktonstad@llu.edu da

Detaljer

Hva Marit Tusviks poesi angår

Hva Marit Tusviks poesi angår Samlede dikt 11-07-08 11:16 Side 311 Hva Marit Tusviks poesi angår av Hans Petter Blad Francis Ponge sa at alle dikt kunne ha som tittel, grunner til å leve lykkelig. Diplomaten og bossanova-poeten Vinicius

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

H. C. Andersen: Keiserens nye klær

H. C. Andersen: Keiserens nye klær H. C. Andersen: Keiserens nye klær For mange år siden levde det en keiser som var så veldig glad i pene, nye klær at han brukte alle pengene sine for å pynte seg. Han brydde seg ikke om soldatene sine,

Detaljer

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter Karin Haugane Oder til Fenn Sonetter 1 Slik rosen klamrer seg til tornekvisten Når snøen daler og fyller bladene Roper jeg blindt: Å gå ikke ifra meg Gyng til kvisten står naken og avblåst Synger deg inn,

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Utgivelsen har fått støtte fra Fritt Ord og fra Bergesenstiftelsen.

Utgivelsen har fått støtte fra Fritt Ord og fra Bergesenstiftelsen. 2016 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Carina Holtmon Sats/ebok: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1825-7 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Utgivelsen har fått støtte fra Fritt

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Kierkegaards originaltekst

Kierkegaards originaltekst Side 1 av 5 Fra Kjerlighedens Gjerninger Sist oppdatert: 17. desember 2003 Denne teksten er åpningsavsnittet fra Søren Kierkegaards berømte verk Kjerlighedens Gjerninger fra 1848. Et av hovedbudskapene

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal Moira Young Blodrød vei Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Gyldendal Til mine foreldre og til Paul Lugh ble født først. Ved vintersolverv, da sola henger lavest på himmern. Deretter meg. To timer seinere.

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Mari Lindbäck. Kom hjem

Mari Lindbäck. Kom hjem Mari Lindbäck Kom hjem DEL 1 Katten min er borte. Det er en sånn katt folk legger merke til. Den rødlige pelsen, trekantansiktet, den lyse snuta, de grønne smaragdøya. Den er nydelig. Silkemyk å ta på.

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi Informasjonshefte Om Kognitiv Terapi Innføring i grunnleggende begreper Arne Repål 04.09.2003 Forhold mellom tanker og følelser. Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon.

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Tekster hentet fra kortprosasamlingen Alt jeg skriver er sant (2007) av Ellisiv Lindkvist

Tekster hentet fra kortprosasamlingen Alt jeg skriver er sant (2007) av Ellisiv Lindkvist Tekster hentet fra kortprosasamlingen Alt jeg skriver er sant (2007) av Ellisiv Lindkvist Nesten naturlig Vi satt på kafeen sammen, tre jenter og to gutter, med hver vår kopp kaffe, kanskje røykte vi sigaretter,

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre ALEX Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. ALEX

Detaljer

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Presenterer: BRENTE ORD En utstilling om kunst og ord Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Telemark kunstnersenters mål med utstillingen: Telemark Kunstnersenter ønsker å synliggjøre keramikken som

Detaljer

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike Johan B. Mjønes Blodspor i Klondike Forfatteromtale: Johan B. Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet flere kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste (2013) var

Detaljer

Fredrik Backman. her. Oversatt av Einar Blomgren

Fredrik Backman. her. Oversatt av Einar Blomgren Fredrik Backman Britt-Marie var her Oversatt av Einar Blomgren Borg er et fiktivt sted. Enhver eventuell likhet med virkelige steder er utilsiktet. Til mamma, som alltid sørget for at det fantes mat i

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Originaltittel: Onze Minutos 2003, Paulo Coelho 2003, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Anne Elligers

Originaltittel: Onze Minutos 2003, Paulo Coelho 2003, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Anne Elligers Originaltittel: Onze Minutos 2003, Paulo Coelho 2003, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Anne Elligers Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

MENNESKER UTEN SJEL. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no MENNESKER UTEN SJEL Noen ganger sier vi at et hus har sjel, og forstår dermed at det har en stil og gjerne en alder, som gjør det spesielt i forhold til andre, mer alminnelige hus. Snakker vi derimot om

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

7. søndag i treenighetstiden, 2015

7. søndag i treenighetstiden, 2015 7. søndag i treenighetstiden, 2015 En mann sa en gang: «Noen mennesker er så ensomme at de ringer til kontofonen tre ganger om dagen bare for å høre en stemme som snakker til dem!» Dette er noen år siden,

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Josefine Klougart. Om mørke. Oversatt fra dansk av Trude Marstein

Josefine Klougart. Om mørke. Oversatt fra dansk av Trude Marstein Josefine Klougart Om mørke Oversatt fra dansk av Trude Marstein Til Nikolaj med takk og kjærlighet, din Josefine Takk til Jakob og Hans Otto for vennskapet og lesningene Min familie Tomas Espedal, Jonas

Detaljer

Er det det det er? Date : 20/01/2015. Yngve Pedersen kan vise vei til ekstasen. Tidligere publisert i Vagant 1/2014

Er det det det er? Date : 20/01/2015. Yngve Pedersen kan vise vei til ekstasen. Tidligere publisert i Vagant 1/2014 Er det det det er? Date : 20/01/2015 Yngve Pedersen kan vise vei til ekstasen. Tidligere publisert i Vagant 1/2014 Yngve Pedersen Det fremkalte det Kolon forlag 2013 Yngve Pedersens første diktsamling

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Mathias Énard Tyvenes gate. Oversatt av Tom Lotherington

Mathias Énard Tyvenes gate. Oversatt av Tom Lotherington Mathias Énard Tyvenes gate Oversatt av Tom Lotherington Om forfatteren: Mathias Énard, født i Frankrike i 1972. Énard har studert arabisk og persisk, bodd mange år i MidtØsten og senere i Barcelona. Han

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Norsk lyrikk for barn og ungdom 2007

Norsk lyrikk for barn og ungdom 2007 Norsk lyrikk for barn og ungdom 2007 Presentert under arrangementet Barnebok 2007 på Litteraturhuset 12. mars 2008. Ved Dag Larsen, prosjektleder Norsk barnebokinstitutt. Baudelaire sa at man kan leve

Detaljer