AÅ rsmelding 2013 Fana IL Orienteringsgruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AÅ rsmelding 2013 Fana IL Orienteringsgruppen"

Transkript

1 AÅ rsmelding 2013 Fana IL Orienteringsgruppen Klubbmesterskap ved Fanahytten 29.aug

2 Innhold Verv i Fana IL Orienteringsgruppen Andre verv påtatt av klubbens medlemmer... 3 Rapport fra styret... 4 Rapport fra turorienteringskomiteen... 5 Rapport fra treningskomiteen... 7 Rapport fra rekrutteringskomiteen... 8 Rapport fra kartkomiteen... 9 Oversikt over O-løps utstyr på lager Medlemskap pr Sportslige prestasjoner

3 Verv i Fana IL Orienteringsgruppen 2013 Styret Leder Håkon Mogstad Nestleder Ragnar Kayser Kommunikasjon Ragnar Kayser Sportslig koordinator Sigurd Eikner Kasserer Per Vikane Sekretær Karen Clementsen Kayser Treningskomité Leder Stian Solheim Mads Bratland Claussen Rekrutteringsansvarlig Ole Tørnqvist Turorienteringskomité Leder John Olav Alvsvåg Tommy Sævareid Jan Olav Ormberg Kartkomité Leder Per Vold Geir Rognsvåg Trond Døskeland Kirsti Lysaker Materialforvalter Kjell Arne Askeland Andre verv påtatt av klubbens medlemmer Fanavarden Audny Totland (red) Else Raadal Fanahytten Audny Totland (leder driftsutvalget) Hovedlaget Kirsti Lysaker (lovkomité) Per Vold (lovkomité) Audny Totland (hederstegnkomité) Olav Totland (stiftelsen) Håkon Mogstad (vara kontrollkomité) Hordaland Orienteringskrets Torgeir Strand (nestleder) Torgeir Strand (økonomikomité og info) Anne Kjersti Daltveit (valgkomité) 3

4 Rapport fra styret Styret har hatt 6 styremøter i perioden. Kontrakten med trener Espen Rognsvåg gikk ut september Vi har søkt ulike løsninger for å erstatte Espen, men trenere innen orientering vokser ikke på trær. I så måte er det gledelig at vi likevel har fått kr i støtte fra hovedlaget som skal knyttes opp mot treningsaktiviteter og reisestøtte til nasjonale løp. I vinter reiser Mads Claussen, Jakob Eikner og Anders Daltveit på treningsleir til Portugal. Styret har hatt et kraftig fokus på økonomi dette året. Det ble ingen tur til Jokulastafetten og vi har hatt et par «nye» dugnader. Årets resultat gir et bra overskudd, ikke minst fordi vi har fått ut vesentlig kartstøtte. Det er fortsatt viktig å holde en stram økonomisk styring i gruppen. Med mye god dugnadsånd har O-gruppen i 2013 arrangert 7 løp: Nattcup 16.januar Bedrift 10.april og 11.september Pokalløp 23.april Sprintløp 21.mai og 27.august Rankingfinale 29.september På det sportslige har det også i år vært på det jevne. Vi har flere rankingvinnere og KM-titler både individuelt og i stafett. Vi hadde også mange nybegynnere på kurs tidlig i høst. Men det viser seg at svært få av dem blir med videre. Under den tradisjonelle basaren, som i år ble arrangert på Fanahytten for første gang, ble Kristian Rykkje og Ingunn Rognsvåg tildelt premien for beste prestasjon på guttesiden og på jentesiden. Det som har preget oss mest i høst har vært tapet av våre beste løpere som sammen familier har meldt overgang til Varegg. Det er med andre ord ni løpere som på kort tid har meldt overgang. Vi kan ikke sitte likegyldig og se på en slik utvikling, og har hatt et diskusjonsmøte med daglig leder og treningskoordinator i Fana IL sammen med styret og komiteene. Utfallet av dette møtet munnet ut i en handlingsplan som ble presentert på årsmøtet. Denne situasjonen gjorde også at vi avsto fra å stille på NOF sin rekrutteringskampanje. Styret mener det er avgjørende at o-gruppen i Fana IL setter seg noen klare mål, og staker ut en kurs for å nå disse målene. Vi har ikke råd til å miste medlemmer slik det skjedde i høst, dersom vi fortsatt skal regnes som en av de store klubbene i Bergensregionen. 4

5 Rapport fra turorienteringskomiteen Trygve Haukeland: tur O er gøy! Komiteen er takknemlig for samarbeid med grunneierne i tur-o områdene. Vi har i år som tidligere år hatt 60 poster ute i terrenget; 20 poster på henholdsvis Fanaseter, Stendafjellet og Dyngelandsåsen. Alle kart med poster ble i år skrevet ut på O-gruppen sin skriver. I tillegg ble det lagt ut 12 ekstra poster som «rød og sort tur» på Livarden. Alle tur-o flaggene har fått «out-door» etiketter med trykte bokstaver, tall og QR kode. På websiden TUR-O PÅ NETT, som laget tok i bruk i 2008, ble alle funksjonaliteter tatt i bruk og i år har 60 personer registrert seg, men vi ønsker at betydelig flere registrerer sin tur-o aktivitet på dette vis. Det internasjonale turkodebegrepet med grønn, rød, blå og svarte turer var også bruk i Tilsammen har vi hatt 18 turer som kunne lastes ned fra internett som betalingstjenester. Bedrifter og grupper i Fana IL er invitert til uhøytidelig konkurranse på denne siden uten at dette har fått særleg stor oppsluttning. Som tidligere år ble det opprettet en egen tur-o side på Fana IL sin webside med omtale av opplegg. Kulturminnepostene og GPS koordinater var i 2013 presentert på TUR-O PÅ NETT. Tur-o komiteen deltok i et NOF prosjekt om utvikling av TUR O PÅ NETT og vil få kr i støtte for dette arbeidet. Minst 40 % av støtten er forbeholdt markedsføring. Fana sitt bidrag har vært utvikling av rabatt- og produktkuponger. Jan Kocbach er direkte involvert i dette prosjektet av NOF. Utsiktene videre for prosjektet er usikker. I 2013 har det ikke vært tur-o i Os, men tur-o med bademuligheter var videreført på Fanaseter. I 2013 ble det arrangert Foto-orientering på Totland kartet med 2 turer. Komiteen har hatt nært samarbeid med Smøråsfjellets venner, dette gjelder blant annet laminering av plakater med info om tur-o på oppslagstavlen på Nøttveit. Tur-O plakatene har vært hengt opp på en rekke utfartssteder i Fanabygden og Os kommune. Fana Historielag har også vært en viktig bidragsyter til kulturminnepostene og omtale av områdene våres. Tur-o har også i år vært annonsert i Fanaposten når det har vært fulldistribusjon (6) fra april til august. Videre har det vært annonsert 4 ganger i Os & Fusaposten. Det ble også annonsert i Fana Magasinet. Før påske 2013 fikk vi stor reportasje med omtale av tur-o i Fanaposten. Vinnere (barn/ungdom opp til 15 år) av månedens post har fått Gilde-sprint T-skjorten "Vilt, Vakkert, og Rått", samt bilde av en av de i Fanaposten med bildetekst som omhandler hvor neste månedens post blir etc. Det har vært annonsering av tur-o på intranett hos store arbeidsgivere som CMR og Haukeland sykehus. Det vært utdelt endel tur-o brosjyrer i bedriftspostkasser. 5

6 I år er det delt ut 21 gull, 2 sølv og 5 bronsemerker, som er 28 stk. totalt. Tur-o deltakerne var invitert til årsavslutning/basar på Fanahytten og tildelt tur-o merker. Det ble også utdelt et gavekort sponset av Intersport, Nesttun à kr 500 og et gavekort sponset av MX sport à kr Salg av tur-o konvolutter fordeler seg som vist i tabellen nedenfor. Samlet har vi solgt 151 tur-o konvolutter fra 6 salgssteder, som vi skylder stor takk. Tur-o har vært solgt pr. stk for kr 200, men for kr 100 fra ultimo august etter oppmoding for NOF. Avgiften til NOF ble fra 2013 endret til 15 % av salget. Siden tur-o konvolutten til medlemmene inngår som del av aktivitetsavgiften til klubben slipper vi å betale avgift for disse til NOF. Det har vært solgt 46 enkelt turer og 3 tur-o konvolutter via internett. Brutto inntekten av tur-o produkter i 2013 har vært knappe kr NOF-avgift kr Det har vært foretatt 484 nedlastinger av våre grønne/blå gratisturer. Det er ønskelig at styret disponerer overskuddet av tur-o salget til tur-o anvendelige kart. Det ble ikke arrangert Finn Fram dag i Fana IL regi i Bergen Turlag Mx Lagunen Intersport Esso Skjoldskiftet Er- An MX Os Butikk Buane Medlemmer Solgt av medlemmer Diverse Sum

7 Rapport fra treningskomiteen Treningsåret 2013 har i år som tidligere år hatt fokus på aldersgruppen og det har vært et mangfoldig treningstilbud. Espen Rognsvåg fungerte i første del av sesongen som trener. Deltakelsen på treningene har imidlertid vært varierende, men en hard kjerne har sørget for bra nivå på øktene. På vårparten tok den tradisjonelle tirsdagstreningen utgangspunkt i Rådalslien skole. Først utetrening og deretter ballspill. I høst har den tilsvarende treningen vært på Midtun skole og løperne har hatt det samme tilbudet som i vår. Det har vært tilbud om intervaller og langkjøring både med og uten kart og ulike lysforhold slik at totalen skulle bli god for alle. På torsdagene har Magne og Else Raadal stått for et flott treningsopplegg der hovedfokus har vært veteranene, men andre har også vært velkommen. Disse treningene har hovedsakelig blitt arrangert på Fanahytten, og opplegget har variert. Det har vært fint oppmøte på disse treningene. På starten av høstsesongen inngikk vi et treningssamarbeid med Varegg og Gneist. Samarbeidet har resultert i ukentlige nattreninger på onsdager og flotte o-tekniske dagøkter hver lørdag. Disse øktene har holdt høy kvalitet. Rekruttene har i år som i fjor hatt treninger på Storetveit sammen med Gular. I år ble det for første gang på lenge ikke arrangert tur til Jukola. Det ble istedenfor sendt lag til Night Hawk og det ble levert sterke etapper av mange løpere. Til slutt endte laget på 50. plass. NM-uken på Kongsberg var en nyttig erfaring selv om det ikke ble topplasseringer. Løperne hadde ikke truffet på formen og endte derfor ikke opp med å nå målsetningene sine. I vinterferien var 6 løpere i Spania på treningssamling. 7

8 Rapport fra rekrutteringskomiteen Rekruttansvarlig har hatt ansvaret for nybegynnere og aktive t.o.m. 12 år. Aktiviteten har vært treninger sammen med Gular, deltagelse i lokale o-løp og nybegynnerkurs. Treningene i samarbeid med Gular var en videreføring fra høsten Gjennom vinteren ble det arrangert treninger hver fredag fra Storetveit skole med varighet 1t 30min. Treningene var også et tilbud for eldre gutte- og jenteløpere. Deltagelsen var varierende, fra under 5 til ca.15. Hvis forholdende tillot det, ble det arrangert o-teknisk økt utendørs med utgangspunkt i Gulars Storetveitkart. Innendørs ble det også o-tekniske økter, o-løype på innendørskart tegnet av Gular. I tillegg ballspill. Gjennom sesongen var det deltagelse i lokale løp som sprintløp og pokalkampløp. På tirsdager uten konkurranser, ble det igjen arrangert fellestreninger med Gular. Dette var o- tekniske treninger i ulike terreng i søndre bydel. Bl.a. fikk vi benytte Gneist sitt Ytrebygdakart. Etter sommerferien, ble det arrangert nybegynnerkurs over tre kvelder i august. 19 deltagere, hvor 12 ble ansett for å være helt nye for o-sporten. Første kurskveld startet med innendørs undervisning i Fanahytten på Totland med Håkon Sandven som populær instruktør. Gledelig å registrere at også mange foreldre var med. Utendørs var det nybegynnerløype og deretter brikkeløp. Kurskveld 2 og 3 var hhv deltagelse i Fana s eget sprintløp fra Apeltun skole og klubbmesterskapet på Totland. Kveld 3 ble avsluttet med nok et svært populært brikkeløp og utdeling av diplom og premie. Selv om kurset må anses som svært vellykket og populært, har det vært vanskelig å få de helt nye med på deltagelse i o-løp videre. Av 12 helt nye, var det 2 som deltok regelmessig på lokale tirsdagsløp etter kurset. Disse har imidlertid vært ivrige og vist god progresjon o- teknisk. Etter sommersesongen ble fellestreninger med Gular fra Storetveit skole, gjenopptatt. Samme opplegg som tidligere med o-teknisk uteøkt etterfulgt av en inneøkt som også har mye o- teknisk innhold. Rekruttansvarlig har fått god hjelp av Bjørn Hølleland, Mads Claussen og Bjørn Batalden i gjennomføring av treninger samt oppfølging på løp. Gjennom nybegynnerkurset og på etterfølgende o-løp har også mange andre av klubbens medlemmer stilt opp for «skygging». Det har også i år vist seg at rekruttering er krevende. Selv om man får mange deltagere på kurs, er det relativt få som deltar videre på treninger og o-løp. Men, de som fortsetter viser stor interesse. Generelt er imidlertid etterveksten i klubben ikke god nok i antall nye o-løpere. 8

9 Rapport fra kartkomiteen Kartet over Orretua/Birkelandsfjell ble ferdig våren 2013; et kart som vi tror O-gruppen vil få mye glede av. Spillemiddelregnskap ble sendt inn like over sommeren med all nødvendig faktura og dokumentasjon for å få utbetalt spillemidlene på kr Nylig fikk vi utbetalt kr (85 % av beløpet). Kommunen har foreløpig ikke hatt kapasitet til å revidere regnskapet. Når det er gjort, regner vi med at de resterende kr blir utbetalt. Med et samlet budsjett på kr , har vi sammen med det kommunale tilskuddet på kr fått til sammen kr i støtte til dette kartet, som vi er særdeles godt fornøyd med. Det kan videre nevnes at det nye kartet som bygget på det gamle Myrdalen-Totland kartet manglet en liten del på ca.0.5 km 2 ned mot Osveien. Etter korrespondanse pr.mail i kartkomiteen og i samråd med styret ble det besluttet å re-engasjere Gunnar Gytri for å fullføre også denne delen for å muliggjøre løp fra Kalandseid. Dette ble fullført nå i høst. Videre tegnet han også inn den delen som manglet ned til Bontveitveien. Den er basert på flyfoto. Denne delen kan da brukes som utgangspunkt for tur-o. Gøran Winblad har fortsatt resynfaringen og digitaliseringen av Smøråsen; ferdig med det meste. Det som gjenstår er lien ned mot Apeltun og skrålien ned til Slåtthaug. Magne Raadal har utvidet og revidert Nordås-Sørås kartet. Videre har han revidert Totlandkartet i området nord for Fanahytten inkludert den nye skogsveien. Han har også startet resynfaring av søndre delen av Svartevatn-kartet i område Norvik-Lysekloster. Kartkomiteen er meget takknemlig for det fine arbeidet Magne gjør på dugnad med å synfare og revidere kart. 9

10 Kartbeholdning Tabellen viser de digitale OCAD filene. Løyper i OCAD må lages i samme målestokk som målestokken på kartfilen. Ordinære O-kart skrives ut i 1:10000 eller 1:7500, mens sprintkart skrives i hovedsak ut i 1:4000. Kartnavn Målestokk Km2 År Revidert OCAD Livarden-Austefjellet Turkart Svartevatn Nordre del: Kismul, 2004,2013 Vestre del: Canaseter: 2001 Søndre del: Norvik, 2014 Solbakkefjell-Totland Nordås-Sørås , Halhjem , Røttingen , Smøråsen-Stend , Slåtthaug , Ulsmåg Bulko Dyngeland , ayrdal Skjold , Nesttun , Skjold Nordås Orrtua-Birkelandsfjell Søndre del: Havet 2005, aidtre og vestre del: Totland- Solbakkefjell: , Kartet er utvidet ned til Nordåsvatnet Smøråsen delvis Delvis Kommentar til kartbeholdning og kartutskrifter Det har vært arrangert 3 bedriftsløp på Fana sine kart i Dyngeland (Eikner), Orretua (Eikner) og Kismul (UBIL). Egne løp er pokalløp på Smøråsen, sprintløp på Skjold, HOK rankingfinale på Orretua/Birkelandsfjell og klubbmesterskap på Totland. I tillegg er det skrevet ut kart for Varegg og HOK, til skoler, samt diverse treninger. Totalt antall ca kart. Alle kart har blitt skrevet ut, bortsett fra Livarden/Austefjell. 10

11 Oversikt over O-løps utstyr på lager Startklokke småtrollkasse/premier 4 Mini Time Rekorder (en gml og tre nye) kasse med t-skjorter 1 Radio/CD-spiller div premier 1 PC-skjerm 1 Pose div. datakabler 12 Ruller papir til MTR 50m kabel på snelle m/4 uttak ca 1000 A4-ark 1m kabel m/6 uttak(mangler) 2 ruller papir til brikker Plastlommer A4-ark 12 tomme postbukker 11 Kompass (utlån) 20 gamle postenheter sikkerhetsnåler 40 nye postenheter gummistrikk 1 signalpostbukk??? stiftemaskiner 6 stiftklemmer +4 på bukk kulepenner div kontormateriell 2 Tunell telt reflekser til nattløp ca 20stk (utlån) 4 Telt/stenger 2 Små plastbord 2 Papp toalett 1 Trebord Toalettpapir 4 Campingstoler Treskilt div merking 1 Blå tøysekk Strøm agregat 2 Målseil Lamineringsmaskin 1 FanaIL.vimpel/skjerm Oppladbar motorsag 1 Teleskopstang m.klubbmerke 1 O-flagg i tøy 2 Laserprintere (hos Per Vold og Mads Claussen)) 3 Stk velkommenseil PC (hos Frode Oldervoll) 1 Stk tur-o-seil 1 Stort førstehjelpskrin 1 Fana flagg 1 Lite førstehjelpskrin 84 Postskjermer (5 på lager) 200 A4-plastlommer 4 Sammenleggbare bukker 6 Refleks vester 4 Plastdunker 4 stk overtrekksjakker 10 Plastbøtter 3 stk trøyer barn 16 Vaskevannsfat 3 stk trøyer, lang erm Plastband til merking 3 stk trøyer, kort erm Avfallssekker 4 stk bukser Papirposer Plastikk poser Plastglass Plastbestikk (nok til mange års forbruk) Kaffetrakter Vannkoker Vaffeljern Koder postenheter: 0=5stk 100 til137 2 av110og128 Mangler nr

12 Medlemskap pr

13 Sportslige prestasjoner 2013 Hovedløpet og blodslitet Hovedløpet talte i år 4 jenteløpere fra Fana. Ingunn Rognsvåg presterte når det virkelig gjaldt og endte opp med en 9. plass på sprinten og 17. plass på langdistansen. Kristian Rykkje sin knallsterke 9. plass på Blodslitet i H13-14 var også en høydare. Her fikk Ingunn en sterk 10.plass i konkurranse med flere gode løpere. Veteran NM Bjørn Hølleland vant veteran NM H50. Klubbmesterskapet fint høstvær stilte 59 deltakere torsdag 29. august til start i klubbmesterskapet fra Fanahytten på Totland. Det ble et underholdende og sosialt klubbmesterskap på Fanahytten. Stian Solheim hadde lagt 2 løyper, N og A. Kjempebra opplegg med fellesstart i langløypen. Svært felt som ga assosiasjoner til store stafetter. Etterpå var det servering av grillpølser og saft. Resultater DN 1. Stine H. Andersen 15:00 2. Hanna Hølleland 15:18 3. Sissel Haugland 16:07 4. Tone Rosenlund 17:10 5. Hanne Sofie Wollan 18:00 6. Hermine Storedale 30:33 7. Anna Senneset 39:41 HN 1. Erlend Rein 16:15 2. Johan Fredrik Tefre Grieg 16:31 3. Matias Døsen Pontoppidan 17:02 4. Ingvar Hatletvedt 18:07 5. Tord Ask Tverlid 18:11 6. Tobias Veland 19:52 7. Oskar Storedale 19:52 8. Sondre Batalden 19:53 9. Brage Bell Lysaker 21: Erlend Wollan 29:23 D Marie Roll-Tørnqvist 15:06 2. Eyvor Nora Aarø 19:35 13

14 3. Victoria Roll-Toft 20:37 H Tage Rosenlund 14:39 2. Birk Bell Lysaker 15:59 D Julie Roll Tørnqvist 1:09:15 2. Hanne Daltveit 1:09:16 3. Julie Askeland 1:14:45 H Mathias Rosenlund 46:44 D Dagrun Daltveit Slettebø 37:31 2. Kirsti Lysaker 42:13 3. Turid Rognsvåg 43:01 4. Vibeke Grieg 44:16 5. Anne Kjersti Daltveit 54:01 6. Marianne Nummedal 58:22 7. Tone Roll-Toft 1:04:11 Marie Pontoppidan diskvalifisert H Espen Rognsvåg 29:18 2. Jakob Eikner 29:58 3. Jan Kocbach 30:04 4. Bjørn Hølleland 30:05 5. Mads Bratland Claussen 34:58 6. Anders Tønnessen Rød 40:10 7. Helge Rosenlund 42:32 8. Torgeir Strand 42:39 9. Håkon Mogstad 43: John Olav Alvsvåg 47: Ørjan Eirik Valestrand 51: Jan Erik Claussen 58: Ketil Nummedal 1:20:33 Kjell Arne Askeland diskvalifisert Tommy Sævareid diskvalifisert Knut Utne diskvalifisert D Astrid Ormberg 1:15:33 2. Else Lerche Raadal 1:15:35 Audny Totland diskvalifisert 14

15 H60-1. Magne Raadal 46:19 2. Olav Totland 47:16 3. Per Vold 49:26 4. Knut Erik Gulbrandsen 57:35 5. Einar Nordås 1:04:22 6. Per Olaf Tangen 1:08:07 15

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2008 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 2009 7. Valg NOTODDEN

Detaljer

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog Saksliste årsmøte ( 12 1 ) 1. Åpning a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder

Detaljer

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2015 Bergen. 11/2-2015. Side 1 av 26 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2015 Tid : Torsdag 19. februar kl. 18.00-21.00 Sted : Fitjar vidaregåande skule, Havnavegen

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2004-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015 Sandnes idrettslag O-gruppa Side 1 av 17 Visjon Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! Det innebærer at; orientering skal ha en framtredende plass i bybildet orienteringsaktiviteter skal være høyt

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

HALDEN SKIKLUBB ÅRSBERETNING

HALDEN SKIKLUBB ÅRSBERETNING HALDEN SKIKLUBB ÅRSBERETNING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HALDEN SKIKLUBB, HOVEDSTYRET... Feil! Bokmerke er ikke definert. KAG... 10 HYTTESTYRET... 12 ORIENTERINGSGRUPPA... 15 UFO GRUPPA...

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 4 SAK 4 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2012... 5

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING 01.01.14-31.12.14

ÅRSBERETNING 01.01.14-31.12.14 VANG ORIENTERINGSLAG ÅRSBERETNING 010114-311214 2 Framsida: Vår Hovedløpsvinner Eskil Frøisland i fint driv 3 Å R S M Ø T E 2014 SAKSLISTE 1 Åpning Onsdag 25 Februar 2015 kl 2000 Ingeberg skole 2 Konstituering

Detaljer

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås

HALDEN SKIKLUBB. Årsmøte 2013. ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås HALDEN SKIKLUBB Årsmøte 2013 ONSDAG 23.01.2013, kl 18.30, på Høiås SAKSLISTE 1. Godkjenne antall stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling 3. Godkjenne saksliste 4. Valg av møteleder, referent og 2 til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1.Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2.Godkjenning av dagsorden 3.Årsmelding 4.Regnskap 2011 5.Innkomne forslag 6.Budsjett

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/07 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta. Ribbeløpet. Årsmeldingen for 2006

Årsmeldingsutgave 1/07 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta. Ribbeløpet. Årsmeldingen for 2006 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 17 1/07 Årsmeldingsutgave Årsmøte onsdag 31. Januar kl. 19.00 på klubbhytta Årsmeldingen for 2006 Se s. 5-18 Ribbeløpet Se s. 22 Orientering i

Detaljer

ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 2008

ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 2008 ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 2008 Varegg Fleridrett har hatt følgende styre i 2008: Leder Teknisk/arrangement Trening/uttakning Kasserer Rekruttering Oppmann, ski Oppmann, friidrett

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013 Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen 1 1. TILLITSVALGTE Finnmark orienteringskrets har i tingperioden hatt følgende

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 3-2009

Organ for Eiker o - lag 3-2009 Organ for Eiker o - lag 3-2009 Eiker o-lag, postboks 73, 3301 Hokksund. Bankgiro: 2220 20 50356 Hjemmeside: www.eikerol.no Redaktør: Ellen Ruud Leder O-sporten står sterkt i Buskerud. Vi har all grunn

Detaljer

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen 2012 ÅRS rapport skøytegruppen Håvard Håvard Lorentzen Sverre Sverre Lunde Pedersen Innholdsfortegnelse Innledning 3 Organisasjon 3 Styret 3 Sportslig utvalg 3 Tillitsvalgt 4 Stevnekomité 4 Foreldrelagets

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken

Organ for Eiker o - lag 1-2013. Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken Organ for Eiker o - lag 1-2013 Hanna E. Andersen, Vegard Myklemyr og Kristine Berglia Foto: Hans Roar Bakken INNHOLDSFORTEGNELSE 1.& LEDER FOR 2013... 3& 2.& TRENINGSLØP 2013... 4& 3.& OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

ÅRSMELDING Sesongen 2014

ÅRSMELDING Sesongen 2014 ÅRSMELDING Sesongen 2014 1 Innkalling til: Årsmøte Ålgård Orientering Når: Mandag 2. mars 2015 kl. 19:30 Sted: Åslandsbakken 50 Forslag må være styret i hende senest 14 dager før. Saksliste: Sak 1: Godkjenne

Detaljer

O-gruppas årsberetning 2011

O-gruppas årsberetning 2011 O-gruppas årsberetning 2011 Anine Ahlsand spurter inn til gull i Hovedløp Sprint, Fagernes 6. august 2011 Tanker om gruppas tilstand Nydalens Skiklubs medlemstall vokser jevnt og trutt, og vi var i sommermånedene

Detaljer