KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2012"

Transkript

1 KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2012 Christianssands kunstforening - Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: Telefon / Org.nummer: NO MVA

2 Forord Kristiansand Kunsthall er et stort og sentralt visningsrom for kunstnere i utvikling. Virksomheten er konsentrert om produksjon av utstillinger og øvrig formidling av kunstfeltet. Det fokuseres på formidling, dialog samt å aktivt utfordre etablerte konvensjoner for kunstproduksjon. Vi tilbyr både etablerte og uetablerte kunstnere plass, i håp om å være et genuint samlingssted for aktuell samtidskunst. Vi legger til rette for møter mellom internasjonale aktører og miljøer med forankring i regionen. Vårt mål er å skape gunstige betingelser for kunstnerne og samtidig ivareta et bredt publikum. Kristiansand Kunsthall vil derfor også bidra med kompetent og kvalitetsbevisst formidling av kunsten. Kristiansand Kunsthall springer ut fra Christianssands kunstforening som ble etablert i Siden grunnleggelsen i 1881 har Christianssands kunstforening stimulert kunstlivet i Kristiansandsregionen og bidratt til økt forståelse og interesse blant publikum gjennom utstillinger og formidling. 1. september 2012 ble navnet endret til Kristiansand Kunsthall og lokalene ble oppgradert, for å bedre være i dialog med dagens kunstsituasjon. I dagens kunstfelt er grensene mellom de ulike kunstneriske praksisene blitt mindre, samtidig som utvekslingen på tvers av landegrensene har økt i omfang. En moderne kunsthall må gjenspeile denne utviklingen. Kristiansand kunsthall skal derfor være et aktivt produksjonssted for visning av samtidskunst og ha en internasjonal profil. Kunsthallen rommer per i dag et av landets flotteste utstillingslokaler og fremstår etter omleggingen som et attraktivt visningssted. Gjennom vekslende kuratorisk virksomhet skal aktiviteten ikke bare gjenspeile større tendenser, men også foregripe utviklingen på kunstfeltet. Kristiansand kunsthall skal være et åpent rom for tverrestetiske utforskninger og legge til rette for møter mellom internasjonale aktører og miljøer med forankring i regionen. Kristiansand Kunsthalls hovedproduksjoner finner sted i tre store utstillingsrom. I tillegg arrangeres det mindre produksjoner eller arrangementer mellom hovedutstillingene.

3 Fra åpning av kunsthallen (fra venstre Daglig leder/kunstnerisk leder Cecilie Nissen, styreleder Randi Øverland og leder av kulturstyret i Kristiansand Randi Haukom. Del 1 styrets beretning Samlet aktivitet 2012 har vært et aktivt år for Kristiansand Kunsthall med hovedfokus på omleggging til kunsthall, økonomisk styring og samarbeid med andre institusjoner. Selve omleggingen har bestått i oppgradering av lokalene, ny grafisk profil og ny utstillingsprofil. Etter omleggingen er styret godt fornøyde og kunsthallen har mottatt overveiende positive tilbakemeldinger fra publikum og presse. Åpningsutstillingen «Game of Life» ble kuratert av Jan Freuchen, som har sine røtter i Kristiansand, men som bor og arbeider i Berlin. På åpningsutstillingen 1. september «Game of Life» var publikumsoppslutningen på over 500, og utstillingen ble besøkt av rundt 1500 personer. Utstillingen fikk også gode anmeldelser i kunstkritikk.no, Billedkunst og Fædrelandsvennen og ble anbefalt av Morgenbladet. Omlegging til kunsthall, samarbeid med andre institusjoner, bygging av nettverk og synliggjøring har gitt resultater som økning i besøkstall og en større andel prosjektmidler. Det har i løpet av året vært samarbeid med Fotohuset, Kristiansand Folkebibliotek, SKMU, Agder Kunstsenter, Faktor X, Sørnorsk forfattersentrum og

4 Vest-Agder fylkeskommune. Vi jobber også med å øke aktiviteten og henvende oss til et yngre publikum. Kristiansand Kunsthall har i 2012 inngått i et nettverk med Tromsø Kunstforening, Oslo Kunstforening, Kunsthall Grenland (Porsgrunn) og Stavanger Kunstforening. Målet med nettverket er å etablere en møteplass for å diskutere mulige samarbeidsprosjekter og felles problemstillinger 1-2 ganger pr. år. Rullering mellom deltakerne, samproduksjon og utveksling av produksjoner / kunstutstillinger i nettverket og utveksling av produksjoner og samarbeid med internasjonale institusjoner / aktører. Utvikle et større nordisk nettverk av kunsthaller. Kunsthallen har i 2012 arrangert 11 utstillinger fordelt på åtte utstillingsperioder. En av disse utstillingene ble arrangert utenfor kunsthallens lokaler og en av hovedutstilingene, Daniel Noraud var i regi av Fotohuset. I tilegg har det vært en rekke arrangementer i kunsthallen. Flere at utstillingene har vært teknisk krevende og har fordret mye arbeid med logistikk, prosjektledelse og ekstern finansiering. God produsentkompetanse er en forutsetning for å jobbe med dagens kunstuttrykk. Vi har knyttet til oss en stab av frilansteknikere som vi begynner å få et godt samarbeid med. Samtidig ser vi at kunsthallens ansatte og styre legger ned mye arbeid utover det som kan forventes. Det er på det rene at vi ikke kan forvente å opprettholde dagens ambisjonsnivå over tid, uten at de økonomisk rammevilkårene styrkes. I perioden desember 2011 til januar 2013 ble et forprosjekt (Public Matter et prosjekt for kunst i det offentlige rom i Kristiansand) gjennomført. Arbeidet har bestått i å undersøke mulighetene og legge grunnlag for å kunne sette i gang et større prosjekt for kunst i det offentlige rom i Kristiansand. Kristiansand kunsthall hadde 6223 besøkende i Dette er en økning på 1192 fra 2011 på tross av at vi hadde stengt i nesten 3 måneder på grunn av oppussing og at kunsthallen er åpen bare 16 timer i uka. Det er hentet inn betydelige summer gjennom ekstern finansiering fra Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Vest-Agder Fylkeskommune og Norske kunstforeninger. Vi har også en treåring sponsoravtale med Sparebanken Pluss. Vi har jobbet med å få inn andre betydelige sponsorer og vært i møte med b.l.a Aker Solutions, men ser at det er utfordrende å få næringslivet med på å sponse billedkunst. Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med. Det har vært et aktivt år for både styre og administrasjon og vi har avsluttet hver sesong med samling/middag, hos Bjørn Åstveit. Fremtidsutsikter Kristiansand Kunsthall har etter omleggingen til kunsthall infrastrukturen som skal til for å fungere som en kunstinstitusjon av høyeste kvalitet, og har nå behov for å sikre at innholdet skal holde like høy standard fremover. Kristiansand Kunsthall har fire strategier for å styrke utviklingen av kunsthallen:

5 God programmering Utstillingshonorar til kunstnere Publikums- og arenautvikling Styrke kunsthallen gjennom kompetanseheving og faglig nettverk Styrets sammensetning Styret konstituerte seg med følgende resultat: Randi Øverland Anne Halvorsen Pål Gitmark Eriksen Elin Fiske Lyngø Bjørn Åstveit Marianne Lund Ine Kristne Gundersen Rasmus Tallaksen styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem Det ble holdt 10 styremøter i Varamedlemmene ble innkalt til alle styremøtene. 70 saker ble behandlet. Årsmøtet ble gjennomført den 14. mars Valgkomité Følgende valgkomité ble oppnevnt på årsmøtet: Randi Jessen Elfie Dørum Kunstnerisk Komité Cecilie Nissen Sidsel Jørgensen Helena Björk Pål Gitmark Eriksen Komiteen har avholdt 4 møter i Et av møtene har vært gjennomgang av innkomne søknader om utstillingsplass. Sørlandets Kunstmuseum: I styret fra CKF: Randi Øverland, vara: Anne Halvorsen Styret i Sørlandsutstillingen: Agnete Erichsen Kunstnerisk leder, vara: Tom Lid. Christianssands Kunstforening vedtok i 2011 at Sørlandsutstillingen ikke vises i kunsthallens lokaler i 2013.

6 Arne Vigelands Samling: Atle Evje Ansatte Cecilie Nissen Kunstnerisk/daglig leder 60% Zana Emira Agic Helgevakt Solgunn Moltubakk Haugstad Konsulent økonomi/administrasjon 20% Kunstforeningen engasjerer for øvrig vakter og monteringshjelp etter behov. Kristiansand Kunsthall Ombygging av Kristiansand Kunsthall ble prosjektert av sivilarkitekt og billedkunstner Marianne Lund. Arbeidet ble utført av Kristiansands Hus AS Ny grafisk profil ble utformet av Byggstudio Web og nettbasert formidling Sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Instagram brukes flittig i formidling av utstillingene. Dette har resultert i et bredere og yngre publikum. Det er litt i underkant av 600 som liker Facebooksiden. Hovedtyngden er i aldersgruppen år.

7 Formidling Utstillingene formidles gjennom tekster og publikasjoner. Med dagens stab er det ikke mulig å få på plass et kontinuerlig omvisningstilbud, men dette er noe vi jobber med for å få til. Vi har god kontakt med Tangen videregående skole, og klassene kommer på utstillingen. Vi samarbeider også med Vest-Agder fylkeskommune om Den kulturelle skolesekken, men den kulturelle skolesekken i Kristiansand har vi ikke oppnådd samarbeid med ennå. Økonomi Rammebetingelsene for virksomheten til Christianssands Kunstforening ligger i foreningens vedtekter og vedtatte budsjetter. Aktiviteten til kunstforeningen vil være bestemt av vedtak på foreningens styre- og årsmøter, samt de signaler som er knyttet til offentlige tilskudd, og som ligger i den offentlige kulturpolitikken. Regnskapet for 2012 viser et overskudd kr ,- Det har vært meget stor aktivitet i forbindelse med omlegging til kunsthall noe som årsregnskapet viser. Det har vært meget god kontroll og økonomistyring fra administrasjonen og styret i dette året. Det er blitt periodisert kr ,- som er midler som skal benyttes i 2013 i forbindelse med sluttføringen av Kunsthallprosjektet. Egenkapitalen er fremdeles i minus, kr ,- med trenden går i riktig retning.

8 Budsjett for 2013 er lagt opp med realisme. Salg Det har vært noe salg fra utstillinger. Utstillingene til Johan Otto Weisser og Tormod Robstad solgte bra, og vi solgte også et maleri av Erik Pirolt på utstillingen Gewaltkunstwerk. Bøkene fra Torpedo kunstbokhandel solgte også godt. Kommisjonslageret er avviklet i gammel form. Vi har kun et lite lager igjen, men kommer til å bygge opp et nytt kommisjonssalg. Kommisjon blir tilknyttet utstillinger. Utstillingene med Johan Otto Weisser og Tormod Robstad var eksempler på dette. Publikum Antall besøkende i 2012: 6223 personer. Dette er en økning på 1192 besøkende fra 2011 og 2831 besøkende fra Det er viktig å merke seg at kunsthallen holdt stengt i 2,5 måneder pga oppussing og holder åpent bare 16 timer i uka. Ny kunsthall, interessante utstillinger, lanseringer og andre aktiviteter har gitt en flott økning i besøkstallene. Medlemmer Kunsthallen hadde ved årsskiftet registrert 356 medlemmer. Av disse har 270 betalt medlemsavgiften. Det er omtrent samme tall som i fjor. Siden vi har fokusert på omlegging til kunsthall i år, har medlemsverving ikke blitt prioritert i første rekke. Pris på medlemskap: Enkelmedlem/familiemedlem kr. 400,-/kr.600,-. Julelotteri Årets julelotteri ble avholdt 15. desember og 35 personer deltok. Vinnerne var: Berit Ahlbäck «Fluer» av Tove Krogh (grafisk blad)) Ingvald Kårigstad og Kirsti Frøysaa «Nr. 5 av Mette Stausland (grafisk blad)) Anna Helle Nilsen Smykkesett av Anna Berthelsen Thore Alfredsen 2 stk krus av Ingunn Fjelde Sandvikmoen Birger Bøksle «Isslottet» av Else Marie Jakobsen (grafisk blad)) Berit Mikalsen «Sirkelen er lyseblå» av Marianne Lund (grafisk blad) Annabell Despard og Arild Borgen «Love» av The Moen (tegning) Pål Gitmark Eriksen Smykkesett av Anna Berthelsen Christianssands Billedgalleri Den faste samlingen til Christianssands Billedgalleri er overført til Sørlandets Kunstmuseum som et langsiktig depositum. Kunstmuséet har det fulle ansvar for samlingen. Den faste samlingen opprettholder sin status som eget rettssubjekt med styret i Christianssands Kunstforening som øverste styringsorgan.

9 Fra åpningsutstillingen Game of Life, Erik Pirolt, Paradisteleskopet, 2012 Del 2 utstillinger og aktviteter Utstillingsprogram Christianssands kunstforening - Kristiansand Kunsthall januar februar Imagine Being Just Here Tine Aamodt Denne utstillingen ble laget spesielt for Christianssands Kunstforening, og handler om vår måte å se på og hvordan man oppfatter omgivelsene. Når man kommer inn i galleriet, ser det ved første øyekast ut som linjer som er tilfeldig strødd utover i rommet. Fra et punkt i lokalet oppstår en helhet, linjene løsriver seg fra underlaget,

10 og danner tegninger i rommet. Disse tegningene refererer til selve gallerirommet, og andre rommelige konstruksjoner. Tittelen er et paradoks. Det er vanligvis de stedene man ikke er, man forestiller seg. Dette poengterer det at man opplever omgivelsene ut fra allerede etablerte forestillinger. Og utstillingen krever nettopp det at man tenker seg rommet der og da. Publikum blir nødt til å lete etter de helhetlige bildene. Slik vi ofte har en tendens til å lete etter utvetydige, sanne versjoner av virkeligheten. Afasi Johan Sager Det är viktigt att ha en lätt blick på verkligheten. Om man stirrar för länge sipprar mörkret in. Betydelserna börjar att skava. Faller isär. Dunkla råk skymtar under ytan. Ordet är kött. Kött är ett ord. Ett ord. Kött. Arbeidene i AFASI handler om forholdet mellom bilder og begjær. I filmen Until The End Of The World av Wim Wenders bygges en maskin som kan ta opp drømmene våre. Menneskene i filmen blir avhengige av å se disse bildene. De blir fanget i en selvforsynt visuell loop.før kameraet ble oppfunnet, så vi oss selv i de andres øyne. Nå trenger vi alle disse bildene for å føle oss virkelige. Vi laster dem opp på nettet. Ikke til en bestemt mottaker, men til en potensiell. En stadig hvilende, aldri realisert, potensiell mottaker. Den stumme kameralinsen. Panoptikon. Den store Andre. Vi bekjenner og bekjennelse, men blir aldri fri. Fanget i språket, i evig jakt på virkeligheten.

11 16. februar Lansering av Faktor X 10 mars 22 april Duggfuger Johan Otto Weisser «Blomster! Det umuligste av alt. Selvfølgelig. Intet har noensinne vært for stort eller umulig for deg. Hva med alle mestrene som har gjort det før deg? Hva med alle husmødrene som har gjort skam på malerkunsten før deg? Tar du ikke hensyn til dem? Skal du virkelig gå inn i den materien? Har du rett og slett begynt å male i senstil?» Rolf Gupta Rolf Gupta fremførte en improvisert performance for online datamaskin, klaver og pianist i forbindelse med Johan Otto Weissers utstillingsåpning. «Wenn die Rose selbst sich schmückt, schmückt sie auch den Garten» Friedrich Rückert,

12 2/3/ Tormod Ropstad «Utstillingstittelen 2/3 henspeiler på den litt nedlatende betegnelsen realismen fikk i den perioden av kunsthistorien da impresjonistene og senere surrealistene søkte å formidle noe mer enn å gjengi virkeligheten så sant som mulig. Impresjonistene var opptatt av at lysforholdene endrer seg hele tiden og dermed også motivet, mens surrealistene mente at de også kunne male den siste tredjedelen ved å trekke inn underbevisstheten i bildene sine. Selv synes jeg 2/3 er ganske mye» sier Tormod Ropstad Utstillingene ble åpnet av Gunvald Opstad

13 5. mai 15. Juni Fotoutstilling Daniel Noraud Fotohuset feiret 5 år og feiret det med å presentere den franske fotografen Daniel Noraud. Utstillingen ble åpnet av Knut Østrådal 7. juni Fotohuset presenterte TangenDoku og lansering av siste nummer av Faktor X Kunstforeningen holdt stengt mellom 15. Juni og 1. september pga oppussing Game of Life Åpning Kristiansand Kunsthall D.O.R. Kjell Mardon Gunvaldsen Olaf Hasaas Olaf Isaachsen Else Marie Jakobsen, Ann Cathrin November Høibo & Tori Wrånes Kristine Jakobsen Toril Johannesen Katla Dagfin Kjølsrud Dirkjan van der Linde The Moen Kristoffer Myskja André Tehrani Erik Pirolt Anngjerd Rustand Øystein Aasan Kurator: Jan Freuchen Etter den store bybrannen i Kristiansand i 1892 malte Olaf Isaachsen en serie bilder fra branntomtene. I disse impresjonistiske bildene kan man se begynnelsen på det tiltagende abstraksjonsnivået i billedkunsten, hvor maleriet gjennom det påfølgende århundret beveger seg mot rutenettets og det mono-krome bildets flathet. Samtidig viser bildene Kristiansands kvadratiske byplan i ruiner, hvor en ny by skal erstatte den gamle. Parallelt med malerkunstens gradvise formoppløsninger blir også vitenskapen, økonomien og arbeidslivet mer abstrakt: Fysikken blir spekulativ, finansene virtuelle og arbeidet kognitivt. Game of Life tok for seg denne tematikken, sett gjennom billedkunstens perspektiver på byens liv og potensielle utforminger i spagaten mellom Isaachsens branntomter og den digitale tidsalderen. Som i John Conways dataprogram Game of Life (1970) hvor et enkelt rutenett av binære celler danner utgangspunktet for komplekse selvgenererende formasjoner fokuserte utstillingen på den rigide rutenettets mulighetshorisont, snarere enn dets fastlåsthet. I forbindelse med utstillingen ble det også utgitt en publikasjon med tekster av blant andre Peter Amdam, Martin Braathen, Pål Gitmark Eriksen, Nicola Markhus og Ole

14 Robert Sunde; samt visuelt materiale fra utstillerne. Publikasjonen er formgitt av Eller Med A og redigert av Jan Freuchen og Sigurd Tenningen. Utstillingen og publikasjonen ble støttet av Norsk Kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord, Vest Agder Fylkeskommune, Norske kunstforeninger, Hodejeger Åstveit og Rasmus Tallaksen. Kristiansand Kunsthall ønsker å takke Kitty Tanche-Bergh og Dagfin Kjøldsruds familie for utlån av verk til utstillingen. 21. september Faktor X Lansering nytt nummer av Faktor X 20. oktober 18. November Me and The Storyteller Ebba Moi og Anna Carin Hedberg Gjennom utstillingen The storyteller and I fikk vi se hvordan en muntlig beskrivelse forandres idet den overleveres mellom mennesker. Utstillingen består av kunstverk som er utviklet gjennom formen av en hviskelek. Noen blir fortalt en fortelling som de siden forteller videre, dette gjentas et flertall ganger. Kunstnerne Anna Carin Hedberg og Ebba Moi lager verk basert på denne informasjonen. I utstillingen var fem kuratorer invitert til å delta. De valgte ut hver sitt kunstverk, som de fikk i oppgave å beskrive muntlig videre til en annen person. Denne prosedyren ble gjentatt i flere ledd inntil historien til slutt nådde kunstnerne, som fritt tolket

15 fortellingene og produserte kunstverk, uten å kjenne til originalen. De inviterte kuratorene var Geir Haraldseth / KhiO og frilans kurator, Mats Stjernstedt / Kunstnernes Hus, Stina Högkvist / Nasjonalmuseet, Will Bradley/ Kunsthall Oslo, Cecilie Nissen / Kristiansands Kunsthall. Utstillingen var et samarbeid mellom Kristiansand Kunsthall, Sørnorsk forfattersentrum og Kristiansand folkebibliotek. 20. oktober - 31 desember Dagfin Kjølsrud Kuratorer: Frank Falch og Cecilie Nissen Dagfin Kjølsrud var kjent i kunstmiljøet, men ukjent for et større publikum da han døde i 1974, bare 44 år gammel. Han hadde stilt ut 10 skulpturer på Høstutstillingen og 14 på Sørlandsutstillingen i løpet av sitt korte liv,. Debututstillingen han var begynt å planlegge, ble i stedet hans minneutstilling. Først da den ble holdt i Kunstnerforbundet og Christianssands kunstforening to år etter hans død, fikk publikum oppleve hvilken kunstnerisk kraft som bodde i Kjølsrud. Neste gang publikum fikk anledning til å se hans samlede verk var høsten 1990, da Christianssands kunstforening mintes ham på 60-årsdagen for hans fødsel. Gjensynet bekreftet at Dagfin Kjølsrud er en av de mest markante billedhuggere vi har hatt i norsk etterkrigskunst. Han ble født i Kristiansand, 26. oktober 1930, og vokste opp i Gyldenløvesgate midt i Kvadraturen. Kjølsrud begynte å male hos Olaf Hasaas i Kristiansand i femten år gammel i 1945, og gikk ett år i radérklassen til Chrix Dahl på Statens kunst- og håndverksskole Senere studerte han ved København under Einar Utzon- Frank

16 Han valgte, som maleren Olaf Isaachsen, å slå seg ned i hjembyen Kristiansand etter lære- og studieårene ute i Europa. Og han fikk, som Bengt Calmeyer skrev i Arbeiderbladet, erkjenne at Kristiansand «trass i en halv times flytur kan være meget langt fra Oslo". (Gunvald Opstad) Kjølsruds formspråk var forut for sin tid, og han gjorde seg bemerket som en tidlig modernist i norsk sammenheng. Vi ønsker nå at han kan få den anerkjennelsen kunstnerskapet fortjener. Utstillingen vil vise Kjølsruds skulpturer, men også grafikk som er en mindre kjent side ved hans kunstnerskap. Utstillingen var et samarbeid mellom Kristiansand Kunsthall og SKMU Sørlandets Kunstmuseum og vest-agder fylkeskommune og inngikk som en del av Den kulturelle skolesekken. Vi ønsker å takke Kjølsruds familie og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for utlån av verk til utstillingen. Utstillingen var støttet av Vest-Agder Fylkeskommune og Sparebanken Pluss. 15. november Faktor X Lansering nytt nummer Faktor X 24 november - 31 desember Gewaltkunstwerk Jennie Hagevik Bringaker / Cornelius Jakhelln / Thomas Kvam / Valnoir Mortasonge / Christopher Rådlund / Sindre Foss Skancke / Pushwagner / Erik Pirolt / Kunstmilitsens 1. Regiment Sørland / Jens Stegger Ledaal / Himeriksskvadronen / Sturmgeist/ m. fl Kurator: Cornelius Jakhelln

17 Navnet GewaltKunstWerk er tysk for «voldskunstverk», og henspiller på Richard Wagners begrep om Gesamtkunstwerk, eller det totale kunstverk. Tittelen er en oksymoron, en retorisk figur som kontrasterer det skapende kunstneriske med det destruktive eller også det lidenskapelige. I boken Raseri. En hvitings forsøk på en selvbiosofi skriver Cornelius Jakhelln: «Av personlig erfaring tror jeg på kunstens potensiale til å fange opp noen av de som kunne blitt terrorister.» Terrorister av ymse sjatteringer dyrker den militære estetikken og dens glorifisering av kampen. Formålet med utstillingen er å utforske voldelig, subversiv estetikk som en samlende kraft i kunsten. Kan man bedrive fredsskapende arbeid ved å bruke gallerirommet som slagmark? Kan en estetikk perfeksjonert av voldelige systemer styrke kunstens appell som et ikke-voldelig alternativ? Kanskje er det romantisk på grensen til naivt, å ha så sterk tro på kunstens kraft? Til det lar det seg innvende, at kunsten er det mest siviliserte våpenet vi har - også når den tangerer det barbariske. GewaltKunstWerk omfattet maleri, performance, foto, video, skulptur, konsert og litterær opplesning og produksjon. Kunstnerne i GewaltKunstWerk forenes i en vilje til å utforske det subversive, det mørke og det ubehagelige i kulturen. Utstillingen var støttet av Fritt Ord og Billedkunstnernes Vederlangsfond. 15. desember 31. Desember Pop up Torpedo Torpedo kunstbokhandelen - Elin Olaussen og Karen Kristine Tandberg Torpedo er en ikke-kommersiell prosjektbasert organisasjon som engasjerer seg i å fremme og produsere artists books, kunstteori og

18 annen kritisk litteratur i samtidskunsten. I høst har vi gleden av å få besøk av Torpedo i Kristiansand Kunsthalls lokaler. Til daglig holder Torpedo til i Trelastgata i Oslo, og er både utgiver og bokhandel, og noen ganger arena for utstillinger og konserter knyttet til boklanseringer og prosesser rundt publisering eller debatter. Grunnlagt i 2005 av Elin Maria Olaussen, Karen Christine Tandberg, Eivind Slettemeås, Pia Søndergaard og Anna Carin Hedberg, ble Torpedo etablert etter nedleggelsen av av den tidligere bokhandel på Museet for samtidskunst i Dette var et resultat av den politiske sammenslåing av fem store museer og institusjoner i Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur. Med den fortsatte trenden med nedleggelse av uavhengige bokhandlere til fordel for større og færre handelsmenn, Torpedo ønsker å styrke produksjon og distribusjon av artists books og publikasjoner fra små utgivere i Norge. Dette gjenspeiler også vårt arbeid internasjonalt på distribusjon, presentasjon og samarbeid med kunstnere, kritikere, forfattere, institusjoner og kuratorer. Utgivelsene ved Torpedo Press spenner fra fanzine-produksjoner til essay-serier og artistes books. Andre aktiviteter inkluderer forskning og kuratorisk praksis, og har som mål å undersøke historiske og samtidige produksjoner av trykksaker og ulike strategier innen forlagsvirksomhet. Vi hadde gleden av å presentere et utvalg av ugivelser fra Torpedo og noen andre forlag i Kristiansand kunsthall. Public Matter Prosjektansvarlige Christianssnads kunstforening/kristiansand Kunsthall Organisasjonsnummer: SKMU Sørlandets kunstmuseum Organisasjonsnummer: Adminitrativt ansvarlig

19 Cecilie Nissen, Daglig leder/kunstnerisk leder Christianssnads kunstforening/kristiansand Kunsthall Prosjektleder Helena Björk I perioden desember 2011 til januar 2013 har forprosjekt for Public Matter vært gjennomført. Arbeidet har bestått i å undersøke mulighetene og legge grunnlaget for å kunne sette i gang et større prosjekt for kunst i det offentlige rom i Kristiansand. Arbeidet har bestått i å gjøre Public Matter kjent i Kristiansand gjennom utvikling av forprosjektets innhold, utvikling av webside og gjennomføring av et kunstprosjekt i Skippergata 22. Public Matter er planlagt som et langsiktig prosjekt for kunst i det offentlige rom i Kristiansand. Prosjektet ble startet av SKMU (Sørlandets Kunstmuseum) og Christianssands Kunstforening i Agder kunstsenter er også blitt involvert i prosjektet. Målet er å heve nivået på offentlig kunst i byen ved hendelser som omfatter både midlertidige og permanente kunstverk. På sikt er målet at Kristiansand kan bli en ledene by for offentlig kunst i Norge, samtidig som prosjektet beriker byens selvbilde og oppfordrer til debatt om offentlig kunst. Public Matter ble innvilget en støtte på kroner fra KORO for et pilotprosjekt der betingelsene for et større prosjekt er under utredning. Dette gjorde det mulig å ansette Helena Björk som prosjektleder i 40% av fra november 2011 til august Hennes oppgaver har vært knyttet til å gjøre prosjektet kjent i Kristiansand, undersøke mulighetene for og koordinere kunstprosjektene som iverksettes innenfor rammen av pilotprosjektet. Prosjektet fikk logo i begynnelsen av 2012, designet av Forest i Oslo, og har et nettsted som presenterer mål, gir informasjon om aktuelle tiltak og tar opp diskusjonen om offentlig kunst. Nettstedet finnes på Vintage Plant Shop Den svensk-norske duoen Byggstudio ble invitert til å sette opp installasjonen Vintage Plant Shop i sentrum av Kristiansand i august. Byggstudio arbeider med grafisk design og tredimensjonale prosjekter i det offentlige rom. Deres prosjekter er preget av en innbydende lekenhet. Vintage Plant Shop er en midlertidig butikk hvor second-handpotteplanter og deres historier skifte eiere. Historien bak hver potteplante blir dokumentert og følger den nye eieren. Vintage Plant Shop ble valgt nettopp på grunn av Kristiansand, i samsvar med formålet, skal ikke bare prosjektene være stedsspesifikke, men også være følsomme for plasseringen (sted responsive). I en mellomstor by hvor spesielt interiørbutikkene har en stor rolle i bybildet, ble prosjektet til en intervensjon i hverdagen: det så ut som en vanlig butikk, men bød på noe immaterielt. Prosjektet representerer en tydelig markering i forholdet

20 til tidligere offentlig kunst, gjennom å betone prosess i stedet for produkt. Dette skulle være i tråd med Public Matters målsetninger, offentlig kunst er mer enn bare skulptur på sokkel. Et sentralt trekk var prosjektdeltakernes innsats. Prosjektet appellerte til et bredt publikum utover det vanlige kunstpublikum og utfordret oppfatninger av hva kunst kan være. Potteplanteprosjektet hvor historier og møter mellom mennesker er i fokus, er en utmerket inngangsport til relasjonell estetikk, og andre nye kunstformer som Public Matter vil innføre. For både innhold og form, vil det tilby noe annet enn "skulptur på sokkel" i samsvar med målene for Public Matter. Som en midlertidig installasjon, fikk den en intensitet i perioden hvor butikken var åpen og fortsetter senere i livet som historier og bilder på nettet. For Public Matters del, innebærer Vintage Plant Shop at prosjektet er innført i byen og blir synlig. Samtidig fikk Public Matter en naturlig tilstedeværelse i sosiale medier, dels gjennom invitasjoner til å delta i prosjektet, samt billedmaterialet som ble generert av prosjektet. Vintage Plant Shop var åpen fra 4-19 august. Innsamlingen av planter er 2-3 august. Prosjektet ble gjort kjent i juni gjennom sin egen side på Facebook og Instagram, og i slutten av juli gjennom fokus på reklame, plakater og presseinformasjon. Vintage Plant Shop fikk mye medieoppmerksomhet både i Fædrelandsvennen, Kristiansand Avis, NRK Sørlandet og Radio Sør og Absolutt Kristiansand. Vintage Plant Shop hadde i perioden 4-19 august 400 besøkende.

21 Publikasjoner I forbindelse med åpningen av Kristiansand Kunsthall ble det utgitt en publikasjon på eget forlag og Kristiansand Kunsthall har et videre ønske om at de fleste utstillingene skal følges av en utgivelse. Publikasjonsarbeid er både tidkrevende og kostbart, men gir bredde til utstillingsvirksomheten og vi ønsker med dette å åpne opp for en utvidet formidlings- og diskusjonsarena som gir rom for nærliggende og aktualiserende problemstillinger av samtidskunst, det være seg i lys av kunstteoretiske, litterære, historiske eller filosofiske refleksjoner og analyser. Publikasjonene skal ikke bare bidra til synliggjøre ulike kunstpraksiser, men fremfor alt å kunne fremme ulike uttrykksformer som innngår i Kristiansand Kunsthalls kunstproduksjon og formidlingsoppdrag. Game og Life. Etter rutenettet Publisert av Kristiansand Kunsthall 2012 Trykk: Akaprint, Aarhus Form: Eller med a ISBN: Utgitt med støtte fra Fritt Ord Game of Life Etter Rutenettet Takk til støttespillere og samarbeidspartnere Kristiansand kommune Cultiva Norsk Kulturråd Sparebanken Pluss

22 Vest-Agder fylkeskommune Stiftelsen Fritt Ord Norske kunstforeninger Hodejeger Åstveit As, Aptum Kommunikasjon As. 07 Sør AS. Fædrelandsvennen As Vi støttes av: Kristiansand Kommune Cultiva. Sparebanken Pluss Norsk Kulturråd. Norske Kunstforeninger. Prosjektmidler fra disse har gjort det mulig å se fremover. REVISORGODKJENT REGNSKAP OG REVISORS BERETNING LEGGES FREM PÅ ÅRSMØTET

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 9. Foreningens Daglige leder har ansvaret for den daglige driften og er styrets VEDTEKTER FOR CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Vedtatt på generalforsamling Christianssands Kunstforening har som formål å fremme interessen for kunst. 2. Kunstforeningen har som oppgave å: - lage og arrangere kunstutstillinger. - gi medlemmene muligheter til å kjøpe kunst. - avholde julelotteri blant medlemmene. og ellers ta initiativ til andre kulturtiltak som er i overensstemmelse med foreningens formål. 3. Kunstforeningen har disse organene: a. årsmøte, b. styre. 4. Enhver enkeltperson kan bli medlem. Familiemedlemskap innebærer individuelle medlemskap. Eks. en familie på 4 med familiemedlemskap, inkluderer 4 medlemskap. 5. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Den bekjentgjøres i dagspressen og på hjemmesidene minst 4 uker før, og/eller ved kunngjøring til alle medlemmene. Medlemmer som har betalt sin medlemskontingent innen utgangen av februar i det år som årsmøtet skal avholdes, har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet behandler: 1. Årsberetning. 2. Regnskap med revisjonsberetning. 3. Budsjett. 4. Fastsettelse av årskontingent for neste år. 5. Innkomne saker og forslag fra styret som nevnt i innkallelsen. 6. Valg. Alle valg og vedtak skjer ved alminnelig flertall. Saker som ønskes behandlet, må sendes til styret to uker før årsmøtet. Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas når minst 15 medlemmer er til stede og da minst med 2/3 flertall. 6. Styret består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet, med en funksjonstid på to år. To av de fem medlemmene velges i år med like-tall og tre i år med ulike-tall. Styret velger selv leder og nestleder for hvert år. Til styret velges 1., 2. og 3. varamedlem med ett års funksjonstid. Det tilstrebes at styrets medlemmer og varamedlemmer består av tilnærmelsesvis likt antall av begge kjønn. 7. Christianssands Billedgalleri er Kunstforeningens faste galleri og er et eget rettssubjekt. Det styres av Kunstforeningens styre etter egne vedtekter. 8. Styret har ansvaret for den løpende virksomheten, herunder: 1. å ansette personale og fastsette arbeidsoppgaver. 2. å fastsette Kunstforeningens utstillingsprogram. 3. å skaffe tilveie de nødvendige økonomiske midler. 4. å foreta innkjøp av kunstverk til det årlige julelotteriet. 5. å godkjenne de arrangementer som foregår i Kunstforeningens lokaler. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL

ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2013 KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2013 Christianssands kunstforening - Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no

Detaljer

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING

NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING Christianssands kunstforening Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: kontakt@kristiansandkunsthall.no www.kristiansandkunsthall.no Telefon 38 02 58 53/ 932 10 688 Org.nummer: NO 971 550

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009

ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING FOR TSSK 2009 Innhold Innledning 3 Nøkkeltall, pkt. 1 4 Mål og visjoner, pkt. 2 6 Virksomheten 2009, pkt. 3 6 Styrets arbeid, pkt. 4 12 Årsrapport fra RSU 15 (Regionalt samarbeidsutvalg

Detaljer

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973

WEIDEMANN KUNSTSENTER. Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 prosjektrapport WEIDEMANN KUNSTSENTER Jakob Weidemann: Hestehov, krokus og akeleier 1973 Fotografer: Frode Johansen s 7 Lillehammer kunstmuseum s 34 Jan Martinsen s 15 Odd Georg Skjemstad s 20, 26 Morten

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014

HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014 HANDLINGSPLAN FOR VISUELL KUNST I TROMS 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Forsidebilde: Geir Backe Altern Skog i Zovz, 2011. Fra Searching for the perfect forest. Deltager i utvekslingsprogram

Detaljer

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 9 2.2 Strategier

Detaljer

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Til Kulturdepartementet v/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein og Michelle Tidsel UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Norske Billedkunstnere (NBK) takker for muligheten til å komme med innspill både i dette

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 RBR r a p p o r t r a p p o r t N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 R edaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

8 AVDELING FOR SAMLINGER 46 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 4 5 LANDSDEKKENDE PROGRAM 22 11 AVDELING FOR ADMINISTRASJON 96

8 AVDELING FOR SAMLINGER 46 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 4 5 LANDSDEKKENDE PROGRAM 22 11 AVDELING FOR ADMINISTRASJON 96 ÅRSMELDING 2005 Innhold 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2005 4 1.1 Aktiviteten 1.2 Kyss Frosken! Forvandlingens kunst 1.3 Landsdekkende formidling 1.4 Utlån 1.5 Innkjøp av kunst 1.6 Personal og arbeidsmiljø 1.7

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

LSHDB på Facebook. Portrett. Døvblinde er mine helter. Side 4. Side 11. Side 14. 19. årgang

LSHDB på Facebook. Portrett. Døvblinde er mine helter. Side 4. Side 11. Side 14. 19. årgang SynHørSynHør-bladet Nr 2-2010 19. årgang Portrett LSHDB på Facebook Døvblinde er mine helter Side 11 Side 14 Side 4 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 2-2010

Detaljer

Foto: Magnus Knutsen Bjørke / SCANPIX

Foto: Magnus Knutsen Bjørke / SCANPIX Nasjonalmuseets årsmelding 2006 Nasjonalmuseet satser sterkt på formidling av kunst til barn. Her forteller kurator formidling, Morten Eid, en skoleklasse om Edvard Munchs Skrik. Munchs skriver selv

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer