KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2012"

Transkript

1 KRISTIANSAND KUNSTHALL ÅRSBERETNING 2012 Christianssands kunstforening - Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: Telefon / Org.nummer: NO MVA

2 Forord Kristiansand Kunsthall er et stort og sentralt visningsrom for kunstnere i utvikling. Virksomheten er konsentrert om produksjon av utstillinger og øvrig formidling av kunstfeltet. Det fokuseres på formidling, dialog samt å aktivt utfordre etablerte konvensjoner for kunstproduksjon. Vi tilbyr både etablerte og uetablerte kunstnere plass, i håp om å være et genuint samlingssted for aktuell samtidskunst. Vi legger til rette for møter mellom internasjonale aktører og miljøer med forankring i regionen. Vårt mål er å skape gunstige betingelser for kunstnerne og samtidig ivareta et bredt publikum. Kristiansand Kunsthall vil derfor også bidra med kompetent og kvalitetsbevisst formidling av kunsten. Kristiansand Kunsthall springer ut fra Christianssands kunstforening som ble etablert i Siden grunnleggelsen i 1881 har Christianssands kunstforening stimulert kunstlivet i Kristiansandsregionen og bidratt til økt forståelse og interesse blant publikum gjennom utstillinger og formidling. 1. september 2012 ble navnet endret til Kristiansand Kunsthall og lokalene ble oppgradert, for å bedre være i dialog med dagens kunstsituasjon. I dagens kunstfelt er grensene mellom de ulike kunstneriske praksisene blitt mindre, samtidig som utvekslingen på tvers av landegrensene har økt i omfang. En moderne kunsthall må gjenspeile denne utviklingen. Kristiansand kunsthall skal derfor være et aktivt produksjonssted for visning av samtidskunst og ha en internasjonal profil. Kunsthallen rommer per i dag et av landets flotteste utstillingslokaler og fremstår etter omleggingen som et attraktivt visningssted. Gjennom vekslende kuratorisk virksomhet skal aktiviteten ikke bare gjenspeile større tendenser, men også foregripe utviklingen på kunstfeltet. Kristiansand kunsthall skal være et åpent rom for tverrestetiske utforskninger og legge til rette for møter mellom internasjonale aktører og miljøer med forankring i regionen. Kristiansand Kunsthalls hovedproduksjoner finner sted i tre store utstillingsrom. I tillegg arrangeres det mindre produksjoner eller arrangementer mellom hovedutstillingene.

3 Fra åpning av kunsthallen (fra venstre Daglig leder/kunstnerisk leder Cecilie Nissen, styreleder Randi Øverland og leder av kulturstyret i Kristiansand Randi Haukom. Del 1 styrets beretning Samlet aktivitet 2012 har vært et aktivt år for Kristiansand Kunsthall med hovedfokus på omleggging til kunsthall, økonomisk styring og samarbeid med andre institusjoner. Selve omleggingen har bestått i oppgradering av lokalene, ny grafisk profil og ny utstillingsprofil. Etter omleggingen er styret godt fornøyde og kunsthallen har mottatt overveiende positive tilbakemeldinger fra publikum og presse. Åpningsutstillingen «Game of Life» ble kuratert av Jan Freuchen, som har sine røtter i Kristiansand, men som bor og arbeider i Berlin. På åpningsutstillingen 1. september «Game of Life» var publikumsoppslutningen på over 500, og utstillingen ble besøkt av rundt 1500 personer. Utstillingen fikk også gode anmeldelser i kunstkritikk.no, Billedkunst og Fædrelandsvennen og ble anbefalt av Morgenbladet. Omlegging til kunsthall, samarbeid med andre institusjoner, bygging av nettverk og synliggjøring har gitt resultater som økning i besøkstall og en større andel prosjektmidler. Det har i løpet av året vært samarbeid med Fotohuset, Kristiansand Folkebibliotek, SKMU, Agder Kunstsenter, Faktor X, Sørnorsk forfattersentrum og

4 Vest-Agder fylkeskommune. Vi jobber også med å øke aktiviteten og henvende oss til et yngre publikum. Kristiansand Kunsthall har i 2012 inngått i et nettverk med Tromsø Kunstforening, Oslo Kunstforening, Kunsthall Grenland (Porsgrunn) og Stavanger Kunstforening. Målet med nettverket er å etablere en møteplass for å diskutere mulige samarbeidsprosjekter og felles problemstillinger 1-2 ganger pr. år. Rullering mellom deltakerne, samproduksjon og utveksling av produksjoner / kunstutstillinger i nettverket og utveksling av produksjoner og samarbeid med internasjonale institusjoner / aktører. Utvikle et større nordisk nettverk av kunsthaller. Kunsthallen har i 2012 arrangert 11 utstillinger fordelt på åtte utstillingsperioder. En av disse utstillingene ble arrangert utenfor kunsthallens lokaler og en av hovedutstilingene, Daniel Noraud var i regi av Fotohuset. I tilegg har det vært en rekke arrangementer i kunsthallen. Flere at utstillingene har vært teknisk krevende og har fordret mye arbeid med logistikk, prosjektledelse og ekstern finansiering. God produsentkompetanse er en forutsetning for å jobbe med dagens kunstuttrykk. Vi har knyttet til oss en stab av frilansteknikere som vi begynner å få et godt samarbeid med. Samtidig ser vi at kunsthallens ansatte og styre legger ned mye arbeid utover det som kan forventes. Det er på det rene at vi ikke kan forvente å opprettholde dagens ambisjonsnivå over tid, uten at de økonomisk rammevilkårene styrkes. I perioden desember 2011 til januar 2013 ble et forprosjekt (Public Matter et prosjekt for kunst i det offentlige rom i Kristiansand) gjennomført. Arbeidet har bestått i å undersøke mulighetene og legge grunnlag for å kunne sette i gang et større prosjekt for kunst i det offentlige rom i Kristiansand. Kristiansand kunsthall hadde 6223 besøkende i Dette er en økning på 1192 fra 2011 på tross av at vi hadde stengt i nesten 3 måneder på grunn av oppussing og at kunsthallen er åpen bare 16 timer i uka. Det er hentet inn betydelige summer gjennom ekstern finansiering fra Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Vest-Agder Fylkeskommune og Norske kunstforeninger. Vi har også en treåring sponsoravtale med Sparebanken Pluss. Vi har jobbet med å få inn andre betydelige sponsorer og vært i møte med b.l.a Aker Solutions, men ser at det er utfordrende å få næringslivet med på å sponse billedkunst. Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med. Det har vært et aktivt år for både styre og administrasjon og vi har avsluttet hver sesong med samling/middag, hos Bjørn Åstveit. Fremtidsutsikter Kristiansand Kunsthall har etter omleggingen til kunsthall infrastrukturen som skal til for å fungere som en kunstinstitusjon av høyeste kvalitet, og har nå behov for å sikre at innholdet skal holde like høy standard fremover. Kristiansand Kunsthall har fire strategier for å styrke utviklingen av kunsthallen:

5 God programmering Utstillingshonorar til kunstnere Publikums- og arenautvikling Styrke kunsthallen gjennom kompetanseheving og faglig nettverk Styrets sammensetning Styret konstituerte seg med følgende resultat: Randi Øverland Anne Halvorsen Pål Gitmark Eriksen Elin Fiske Lyngø Bjørn Åstveit Marianne Lund Ine Kristne Gundersen Rasmus Tallaksen styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem varamedlem Det ble holdt 10 styremøter i Varamedlemmene ble innkalt til alle styremøtene. 70 saker ble behandlet. Årsmøtet ble gjennomført den 14. mars Valgkomité Følgende valgkomité ble oppnevnt på årsmøtet: Randi Jessen Elfie Dørum Kunstnerisk Komité Cecilie Nissen Sidsel Jørgensen Helena Björk Pål Gitmark Eriksen Komiteen har avholdt 4 møter i Et av møtene har vært gjennomgang av innkomne søknader om utstillingsplass. Sørlandets Kunstmuseum: I styret fra CKF: Randi Øverland, vara: Anne Halvorsen Styret i Sørlandsutstillingen: Agnete Erichsen Kunstnerisk leder, vara: Tom Lid. Christianssands Kunstforening vedtok i 2011 at Sørlandsutstillingen ikke vises i kunsthallens lokaler i 2013.

6 Arne Vigelands Samling: Atle Evje Ansatte Cecilie Nissen Kunstnerisk/daglig leder 60% Zana Emira Agic Helgevakt Solgunn Moltubakk Haugstad Konsulent økonomi/administrasjon 20% Kunstforeningen engasjerer for øvrig vakter og monteringshjelp etter behov. Kristiansand Kunsthall Ombygging av Kristiansand Kunsthall ble prosjektert av sivilarkitekt og billedkunstner Marianne Lund. Arbeidet ble utført av Kristiansands Hus AS Ny grafisk profil ble utformet av Byggstudio Web og nettbasert formidling Sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Instagram brukes flittig i formidling av utstillingene. Dette har resultert i et bredere og yngre publikum. Det er litt i underkant av 600 som liker Facebooksiden. Hovedtyngden er i aldersgruppen år.

7 Formidling Utstillingene formidles gjennom tekster og publikasjoner. Med dagens stab er det ikke mulig å få på plass et kontinuerlig omvisningstilbud, men dette er noe vi jobber med for å få til. Vi har god kontakt med Tangen videregående skole, og klassene kommer på utstillingen. Vi samarbeider også med Vest-Agder fylkeskommune om Den kulturelle skolesekken, men den kulturelle skolesekken i Kristiansand har vi ikke oppnådd samarbeid med ennå. Økonomi Rammebetingelsene for virksomheten til Christianssands Kunstforening ligger i foreningens vedtekter og vedtatte budsjetter. Aktiviteten til kunstforeningen vil være bestemt av vedtak på foreningens styre- og årsmøter, samt de signaler som er knyttet til offentlige tilskudd, og som ligger i den offentlige kulturpolitikken. Regnskapet for 2012 viser et overskudd kr ,- Det har vært meget stor aktivitet i forbindelse med omlegging til kunsthall noe som årsregnskapet viser. Det har vært meget god kontroll og økonomistyring fra administrasjonen og styret i dette året. Det er blitt periodisert kr ,- som er midler som skal benyttes i 2013 i forbindelse med sluttføringen av Kunsthallprosjektet. Egenkapitalen er fremdeles i minus, kr ,- med trenden går i riktig retning.

8 Budsjett for 2013 er lagt opp med realisme. Salg Det har vært noe salg fra utstillinger. Utstillingene til Johan Otto Weisser og Tormod Robstad solgte bra, og vi solgte også et maleri av Erik Pirolt på utstillingen Gewaltkunstwerk. Bøkene fra Torpedo kunstbokhandel solgte også godt. Kommisjonslageret er avviklet i gammel form. Vi har kun et lite lager igjen, men kommer til å bygge opp et nytt kommisjonssalg. Kommisjon blir tilknyttet utstillinger. Utstillingene med Johan Otto Weisser og Tormod Robstad var eksempler på dette. Publikum Antall besøkende i 2012: 6223 personer. Dette er en økning på 1192 besøkende fra 2011 og 2831 besøkende fra Det er viktig å merke seg at kunsthallen holdt stengt i 2,5 måneder pga oppussing og holder åpent bare 16 timer i uka. Ny kunsthall, interessante utstillinger, lanseringer og andre aktiviteter har gitt en flott økning i besøkstallene. Medlemmer Kunsthallen hadde ved årsskiftet registrert 356 medlemmer. Av disse har 270 betalt medlemsavgiften. Det er omtrent samme tall som i fjor. Siden vi har fokusert på omlegging til kunsthall i år, har medlemsverving ikke blitt prioritert i første rekke. Pris på medlemskap: Enkelmedlem/familiemedlem kr. 400,-/kr.600,-. Julelotteri Årets julelotteri ble avholdt 15. desember og 35 personer deltok. Vinnerne var: Berit Ahlbäck «Fluer» av Tove Krogh (grafisk blad)) Ingvald Kårigstad og Kirsti Frøysaa «Nr. 5 av Mette Stausland (grafisk blad)) Anna Helle Nilsen Smykkesett av Anna Berthelsen Thore Alfredsen 2 stk krus av Ingunn Fjelde Sandvikmoen Birger Bøksle «Isslottet» av Else Marie Jakobsen (grafisk blad)) Berit Mikalsen «Sirkelen er lyseblå» av Marianne Lund (grafisk blad) Annabell Despard og Arild Borgen «Love» av The Moen (tegning) Pål Gitmark Eriksen Smykkesett av Anna Berthelsen Christianssands Billedgalleri Den faste samlingen til Christianssands Billedgalleri er overført til Sørlandets Kunstmuseum som et langsiktig depositum. Kunstmuséet har det fulle ansvar for samlingen. Den faste samlingen opprettholder sin status som eget rettssubjekt med styret i Christianssands Kunstforening som øverste styringsorgan.

9 Fra åpningsutstillingen Game of Life, Erik Pirolt, Paradisteleskopet, 2012 Del 2 utstillinger og aktviteter Utstillingsprogram Christianssands kunstforening - Kristiansand Kunsthall januar februar Imagine Being Just Here Tine Aamodt Denne utstillingen ble laget spesielt for Christianssands Kunstforening, og handler om vår måte å se på og hvordan man oppfatter omgivelsene. Når man kommer inn i galleriet, ser det ved første øyekast ut som linjer som er tilfeldig strødd utover i rommet. Fra et punkt i lokalet oppstår en helhet, linjene løsriver seg fra underlaget,

10 og danner tegninger i rommet. Disse tegningene refererer til selve gallerirommet, og andre rommelige konstruksjoner. Tittelen er et paradoks. Det er vanligvis de stedene man ikke er, man forestiller seg. Dette poengterer det at man opplever omgivelsene ut fra allerede etablerte forestillinger. Og utstillingen krever nettopp det at man tenker seg rommet der og da. Publikum blir nødt til å lete etter de helhetlige bildene. Slik vi ofte har en tendens til å lete etter utvetydige, sanne versjoner av virkeligheten. Afasi Johan Sager Det är viktigt att ha en lätt blick på verkligheten. Om man stirrar för länge sipprar mörkret in. Betydelserna börjar att skava. Faller isär. Dunkla råk skymtar under ytan. Ordet är kött. Kött är ett ord. Ett ord. Kött. Arbeidene i AFASI handler om forholdet mellom bilder og begjær. I filmen Until The End Of The World av Wim Wenders bygges en maskin som kan ta opp drømmene våre. Menneskene i filmen blir avhengige av å se disse bildene. De blir fanget i en selvforsynt visuell loop.før kameraet ble oppfunnet, så vi oss selv i de andres øyne. Nå trenger vi alle disse bildene for å føle oss virkelige. Vi laster dem opp på nettet. Ikke til en bestemt mottaker, men til en potensiell. En stadig hvilende, aldri realisert, potensiell mottaker. Den stumme kameralinsen. Panoptikon. Den store Andre. Vi bekjenner og bekjennelse, men blir aldri fri. Fanget i språket, i evig jakt på virkeligheten.

11 16. februar Lansering av Faktor X 10 mars 22 april Duggfuger Johan Otto Weisser «Blomster! Det umuligste av alt. Selvfølgelig. Intet har noensinne vært for stort eller umulig for deg. Hva med alle mestrene som har gjort det før deg? Hva med alle husmødrene som har gjort skam på malerkunsten før deg? Tar du ikke hensyn til dem? Skal du virkelig gå inn i den materien? Har du rett og slett begynt å male i senstil?» Rolf Gupta Rolf Gupta fremførte en improvisert performance for online datamaskin, klaver og pianist i forbindelse med Johan Otto Weissers utstillingsåpning. «Wenn die Rose selbst sich schmückt, schmückt sie auch den Garten» Friedrich Rückert,

12 2/3/ Tormod Ropstad «Utstillingstittelen 2/3 henspeiler på den litt nedlatende betegnelsen realismen fikk i den perioden av kunsthistorien da impresjonistene og senere surrealistene søkte å formidle noe mer enn å gjengi virkeligheten så sant som mulig. Impresjonistene var opptatt av at lysforholdene endrer seg hele tiden og dermed også motivet, mens surrealistene mente at de også kunne male den siste tredjedelen ved å trekke inn underbevisstheten i bildene sine. Selv synes jeg 2/3 er ganske mye» sier Tormod Ropstad Utstillingene ble åpnet av Gunvald Opstad

13 5. mai 15. Juni Fotoutstilling Daniel Noraud Fotohuset feiret 5 år og feiret det med å presentere den franske fotografen Daniel Noraud. Utstillingen ble åpnet av Knut Østrådal 7. juni Fotohuset presenterte TangenDoku og lansering av siste nummer av Faktor X Kunstforeningen holdt stengt mellom 15. Juni og 1. september pga oppussing Game of Life Åpning Kristiansand Kunsthall D.O.R. Kjell Mardon Gunvaldsen Olaf Hasaas Olaf Isaachsen Else Marie Jakobsen, Ann Cathrin November Høibo & Tori Wrånes Kristine Jakobsen Toril Johannesen Katla Dagfin Kjølsrud Dirkjan van der Linde The Moen Kristoffer Myskja André Tehrani Erik Pirolt Anngjerd Rustand Øystein Aasan Kurator: Jan Freuchen Etter den store bybrannen i Kristiansand i 1892 malte Olaf Isaachsen en serie bilder fra branntomtene. I disse impresjonistiske bildene kan man se begynnelsen på det tiltagende abstraksjonsnivået i billedkunsten, hvor maleriet gjennom det påfølgende århundret beveger seg mot rutenettets og det mono-krome bildets flathet. Samtidig viser bildene Kristiansands kvadratiske byplan i ruiner, hvor en ny by skal erstatte den gamle. Parallelt med malerkunstens gradvise formoppløsninger blir også vitenskapen, økonomien og arbeidslivet mer abstrakt: Fysikken blir spekulativ, finansene virtuelle og arbeidet kognitivt. Game of Life tok for seg denne tematikken, sett gjennom billedkunstens perspektiver på byens liv og potensielle utforminger i spagaten mellom Isaachsens branntomter og den digitale tidsalderen. Som i John Conways dataprogram Game of Life (1970) hvor et enkelt rutenett av binære celler danner utgangspunktet for komplekse selvgenererende formasjoner fokuserte utstillingen på den rigide rutenettets mulighetshorisont, snarere enn dets fastlåsthet. I forbindelse med utstillingen ble det også utgitt en publikasjon med tekster av blant andre Peter Amdam, Martin Braathen, Pål Gitmark Eriksen, Nicola Markhus og Ole

14 Robert Sunde; samt visuelt materiale fra utstillerne. Publikasjonen er formgitt av Eller Med A og redigert av Jan Freuchen og Sigurd Tenningen. Utstillingen og publikasjonen ble støttet av Norsk Kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord, Vest Agder Fylkeskommune, Norske kunstforeninger, Hodejeger Åstveit og Rasmus Tallaksen. Kristiansand Kunsthall ønsker å takke Kitty Tanche-Bergh og Dagfin Kjøldsruds familie for utlån av verk til utstillingen. 21. september Faktor X Lansering nytt nummer av Faktor X 20. oktober 18. November Me and The Storyteller Ebba Moi og Anna Carin Hedberg Gjennom utstillingen The storyteller and I fikk vi se hvordan en muntlig beskrivelse forandres idet den overleveres mellom mennesker. Utstillingen består av kunstverk som er utviklet gjennom formen av en hviskelek. Noen blir fortalt en fortelling som de siden forteller videre, dette gjentas et flertall ganger. Kunstnerne Anna Carin Hedberg og Ebba Moi lager verk basert på denne informasjonen. I utstillingen var fem kuratorer invitert til å delta. De valgte ut hver sitt kunstverk, som de fikk i oppgave å beskrive muntlig videre til en annen person. Denne prosedyren ble gjentatt i flere ledd inntil historien til slutt nådde kunstnerne, som fritt tolket

15 fortellingene og produserte kunstverk, uten å kjenne til originalen. De inviterte kuratorene var Geir Haraldseth / KhiO og frilans kurator, Mats Stjernstedt / Kunstnernes Hus, Stina Högkvist / Nasjonalmuseet, Will Bradley/ Kunsthall Oslo, Cecilie Nissen / Kristiansands Kunsthall. Utstillingen var et samarbeid mellom Kristiansand Kunsthall, Sørnorsk forfattersentrum og Kristiansand folkebibliotek. 20. oktober - 31 desember Dagfin Kjølsrud Kuratorer: Frank Falch og Cecilie Nissen Dagfin Kjølsrud var kjent i kunstmiljøet, men ukjent for et større publikum da han døde i 1974, bare 44 år gammel. Han hadde stilt ut 10 skulpturer på Høstutstillingen og 14 på Sørlandsutstillingen i løpet av sitt korte liv,. Debututstillingen han var begynt å planlegge, ble i stedet hans minneutstilling. Først da den ble holdt i Kunstnerforbundet og Christianssands kunstforening to år etter hans død, fikk publikum oppleve hvilken kunstnerisk kraft som bodde i Kjølsrud. Neste gang publikum fikk anledning til å se hans samlede verk var høsten 1990, da Christianssands kunstforening mintes ham på 60-årsdagen for hans fødsel. Gjensynet bekreftet at Dagfin Kjølsrud er en av de mest markante billedhuggere vi har hatt i norsk etterkrigskunst. Han ble født i Kristiansand, 26. oktober 1930, og vokste opp i Gyldenløvesgate midt i Kvadraturen. Kjølsrud begynte å male hos Olaf Hasaas i Kristiansand i femten år gammel i 1945, og gikk ett år i radérklassen til Chrix Dahl på Statens kunst- og håndverksskole Senere studerte han ved København under Einar Utzon- Frank

16 Han valgte, som maleren Olaf Isaachsen, å slå seg ned i hjembyen Kristiansand etter lære- og studieårene ute i Europa. Og han fikk, som Bengt Calmeyer skrev i Arbeiderbladet, erkjenne at Kristiansand «trass i en halv times flytur kan være meget langt fra Oslo". (Gunvald Opstad) Kjølsruds formspråk var forut for sin tid, og han gjorde seg bemerket som en tidlig modernist i norsk sammenheng. Vi ønsker nå at han kan få den anerkjennelsen kunstnerskapet fortjener. Utstillingen vil vise Kjølsruds skulpturer, men også grafikk som er en mindre kjent side ved hans kunstnerskap. Utstillingen var et samarbeid mellom Kristiansand Kunsthall og SKMU Sørlandets Kunstmuseum og vest-agder fylkeskommune og inngikk som en del av Den kulturelle skolesekken. Vi ønsker å takke Kjølsruds familie og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for utlån av verk til utstillingen. Utstillingen var støttet av Vest-Agder Fylkeskommune og Sparebanken Pluss. 15. november Faktor X Lansering nytt nummer Faktor X 24 november - 31 desember Gewaltkunstwerk Jennie Hagevik Bringaker / Cornelius Jakhelln / Thomas Kvam / Valnoir Mortasonge / Christopher Rådlund / Sindre Foss Skancke / Pushwagner / Erik Pirolt / Kunstmilitsens 1. Regiment Sørland / Jens Stegger Ledaal / Himeriksskvadronen / Sturmgeist/ m. fl Kurator: Cornelius Jakhelln

17 Navnet GewaltKunstWerk er tysk for «voldskunstverk», og henspiller på Richard Wagners begrep om Gesamtkunstwerk, eller det totale kunstverk. Tittelen er en oksymoron, en retorisk figur som kontrasterer det skapende kunstneriske med det destruktive eller også det lidenskapelige. I boken Raseri. En hvitings forsøk på en selvbiosofi skriver Cornelius Jakhelln: «Av personlig erfaring tror jeg på kunstens potensiale til å fange opp noen av de som kunne blitt terrorister.» Terrorister av ymse sjatteringer dyrker den militære estetikken og dens glorifisering av kampen. Formålet med utstillingen er å utforske voldelig, subversiv estetikk som en samlende kraft i kunsten. Kan man bedrive fredsskapende arbeid ved å bruke gallerirommet som slagmark? Kan en estetikk perfeksjonert av voldelige systemer styrke kunstens appell som et ikke-voldelig alternativ? Kanskje er det romantisk på grensen til naivt, å ha så sterk tro på kunstens kraft? Til det lar det seg innvende, at kunsten er det mest siviliserte våpenet vi har - også når den tangerer det barbariske. GewaltKunstWerk omfattet maleri, performance, foto, video, skulptur, konsert og litterær opplesning og produksjon. Kunstnerne i GewaltKunstWerk forenes i en vilje til å utforske det subversive, det mørke og det ubehagelige i kulturen. Utstillingen var støttet av Fritt Ord og Billedkunstnernes Vederlangsfond. 15. desember 31. Desember Pop up Torpedo Torpedo kunstbokhandelen - Elin Olaussen og Karen Kristine Tandberg Torpedo er en ikke-kommersiell prosjektbasert organisasjon som engasjerer seg i å fremme og produsere artists books, kunstteori og

18 annen kritisk litteratur i samtidskunsten. I høst har vi gleden av å få besøk av Torpedo i Kristiansand Kunsthalls lokaler. Til daglig holder Torpedo til i Trelastgata i Oslo, og er både utgiver og bokhandel, og noen ganger arena for utstillinger og konserter knyttet til boklanseringer og prosesser rundt publisering eller debatter. Grunnlagt i 2005 av Elin Maria Olaussen, Karen Christine Tandberg, Eivind Slettemeås, Pia Søndergaard og Anna Carin Hedberg, ble Torpedo etablert etter nedleggelsen av av den tidligere bokhandel på Museet for samtidskunst i Dette var et resultat av den politiske sammenslåing av fem store museer og institusjoner i Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur. Med den fortsatte trenden med nedleggelse av uavhengige bokhandlere til fordel for større og færre handelsmenn, Torpedo ønsker å styrke produksjon og distribusjon av artists books og publikasjoner fra små utgivere i Norge. Dette gjenspeiler også vårt arbeid internasjonalt på distribusjon, presentasjon og samarbeid med kunstnere, kritikere, forfattere, institusjoner og kuratorer. Utgivelsene ved Torpedo Press spenner fra fanzine-produksjoner til essay-serier og artistes books. Andre aktiviteter inkluderer forskning og kuratorisk praksis, og har som mål å undersøke historiske og samtidige produksjoner av trykksaker og ulike strategier innen forlagsvirksomhet. Vi hadde gleden av å presentere et utvalg av ugivelser fra Torpedo og noen andre forlag i Kristiansand kunsthall. Public Matter Prosjektansvarlige Christianssnads kunstforening/kristiansand Kunsthall Organisasjonsnummer: SKMU Sørlandets kunstmuseum Organisasjonsnummer: Adminitrativt ansvarlig

19 Cecilie Nissen, Daglig leder/kunstnerisk leder Christianssnads kunstforening/kristiansand Kunsthall Prosjektleder Helena Björk I perioden desember 2011 til januar 2013 har forprosjekt for Public Matter vært gjennomført. Arbeidet har bestått i å undersøke mulighetene og legge grunnlaget for å kunne sette i gang et større prosjekt for kunst i det offentlige rom i Kristiansand. Arbeidet har bestått i å gjøre Public Matter kjent i Kristiansand gjennom utvikling av forprosjektets innhold, utvikling av webside og gjennomføring av et kunstprosjekt i Skippergata 22. Public Matter er planlagt som et langsiktig prosjekt for kunst i det offentlige rom i Kristiansand. Prosjektet ble startet av SKMU (Sørlandets Kunstmuseum) og Christianssands Kunstforening i Agder kunstsenter er også blitt involvert i prosjektet. Målet er å heve nivået på offentlig kunst i byen ved hendelser som omfatter både midlertidige og permanente kunstverk. På sikt er målet at Kristiansand kan bli en ledene by for offentlig kunst i Norge, samtidig som prosjektet beriker byens selvbilde og oppfordrer til debatt om offentlig kunst. Public Matter ble innvilget en støtte på kroner fra KORO for et pilotprosjekt der betingelsene for et større prosjekt er under utredning. Dette gjorde det mulig å ansette Helena Björk som prosjektleder i 40% av fra november 2011 til august Hennes oppgaver har vært knyttet til å gjøre prosjektet kjent i Kristiansand, undersøke mulighetene for og koordinere kunstprosjektene som iverksettes innenfor rammen av pilotprosjektet. Prosjektet fikk logo i begynnelsen av 2012, designet av Forest i Oslo, og har et nettsted som presenterer mål, gir informasjon om aktuelle tiltak og tar opp diskusjonen om offentlig kunst. Nettstedet finnes på Vintage Plant Shop Den svensk-norske duoen Byggstudio ble invitert til å sette opp installasjonen Vintage Plant Shop i sentrum av Kristiansand i august. Byggstudio arbeider med grafisk design og tredimensjonale prosjekter i det offentlige rom. Deres prosjekter er preget av en innbydende lekenhet. Vintage Plant Shop er en midlertidig butikk hvor second-handpotteplanter og deres historier skifte eiere. Historien bak hver potteplante blir dokumentert og følger den nye eieren. Vintage Plant Shop ble valgt nettopp på grunn av Kristiansand, i samsvar med formålet, skal ikke bare prosjektene være stedsspesifikke, men også være følsomme for plasseringen (sted responsive). I en mellomstor by hvor spesielt interiørbutikkene har en stor rolle i bybildet, ble prosjektet til en intervensjon i hverdagen: det så ut som en vanlig butikk, men bød på noe immaterielt. Prosjektet representerer en tydelig markering i forholdet

20 til tidligere offentlig kunst, gjennom å betone prosess i stedet for produkt. Dette skulle være i tråd med Public Matters målsetninger, offentlig kunst er mer enn bare skulptur på sokkel. Et sentralt trekk var prosjektdeltakernes innsats. Prosjektet appellerte til et bredt publikum utover det vanlige kunstpublikum og utfordret oppfatninger av hva kunst kan være. Potteplanteprosjektet hvor historier og møter mellom mennesker er i fokus, er en utmerket inngangsport til relasjonell estetikk, og andre nye kunstformer som Public Matter vil innføre. For både innhold og form, vil det tilby noe annet enn "skulptur på sokkel" i samsvar med målene for Public Matter. Som en midlertidig installasjon, fikk den en intensitet i perioden hvor butikken var åpen og fortsetter senere i livet som historier og bilder på nettet. For Public Matters del, innebærer Vintage Plant Shop at prosjektet er innført i byen og blir synlig. Samtidig fikk Public Matter en naturlig tilstedeværelse i sosiale medier, dels gjennom invitasjoner til å delta i prosjektet, samt billedmaterialet som ble generert av prosjektet. Vintage Plant Shop var åpen fra 4-19 august. Innsamlingen av planter er 2-3 august. Prosjektet ble gjort kjent i juni gjennom sin egen side på Facebook og Instagram, og i slutten av juli gjennom fokus på reklame, plakater og presseinformasjon. Vintage Plant Shop fikk mye medieoppmerksomhet både i Fædrelandsvennen, Kristiansand Avis, NRK Sørlandet og Radio Sør og Absolutt Kristiansand. Vintage Plant Shop hadde i perioden 4-19 august 400 besøkende.

21 Publikasjoner I forbindelse med åpningen av Kristiansand Kunsthall ble det utgitt en publikasjon på eget forlag og Kristiansand Kunsthall har et videre ønske om at de fleste utstillingene skal følges av en utgivelse. Publikasjonsarbeid er både tidkrevende og kostbart, men gir bredde til utstillingsvirksomheten og vi ønsker med dette å åpne opp for en utvidet formidlings- og diskusjonsarena som gir rom for nærliggende og aktualiserende problemstillinger av samtidskunst, det være seg i lys av kunstteoretiske, litterære, historiske eller filosofiske refleksjoner og analyser. Publikasjonene skal ikke bare bidra til synliggjøre ulike kunstpraksiser, men fremfor alt å kunne fremme ulike uttrykksformer som innngår i Kristiansand Kunsthalls kunstproduksjon og formidlingsoppdrag. Game og Life. Etter rutenettet Publisert av Kristiansand Kunsthall 2012 Trykk: Akaprint, Aarhus Form: Eller med a ISBN: Utgitt med støtte fra Fritt Ord Game of Life Etter Rutenettet Takk til støttespillere og samarbeidspartnere Kristiansand kommune Cultiva Norsk Kulturråd Sparebanken Pluss

22 Vest-Agder fylkeskommune Stiftelsen Fritt Ord Norske kunstforeninger Hodejeger Åstveit As, Aptum Kommunikasjon As. 07 Sør AS. Fædrelandsvennen As Vi støttes av: Kristiansand Kommune Cultiva. Sparebanken Pluss Norsk Kulturråd. Norske Kunstforeninger. Prosjektmidler fra disse har gjort det mulig å se fremover. REVISORGODKJENT REGNSKAP OG REVISORS BERETNING LEGGES FREM PÅ ÅRSMØTET

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 9. Foreningens Daglige leder har ansvaret for den daglige driften og er styrets VEDTEKTER FOR CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Vedtatt på generalforsamling Christianssands Kunstforening har som formål å fremme interessen for kunst. 2. Kunstforeningen har som oppgave å: - lage og arrangere kunstutstillinger. - gi medlemmene muligheter til å kjøpe kunst. - avholde julelotteri blant medlemmene. og ellers ta initiativ til andre kulturtiltak som er i overensstemmelse med foreningens formål. 3. Kunstforeningen har disse organene: a. årsmøte, b. styre. 4. Enhver enkeltperson kan bli medlem. Familiemedlemskap innebærer individuelle medlemskap. Eks. en familie på 4 med familiemedlemskap, inkluderer 4 medlemskap. 5. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Den bekjentgjøres i dagspressen og på hjemmesidene minst 4 uker før, og/eller ved kunngjøring til alle medlemmene. Medlemmer som har betalt sin medlemskontingent innen utgangen av februar i det år som årsmøtet skal avholdes, har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet behandler: 1. Årsberetning. 2. Regnskap med revisjonsberetning. 3. Budsjett. 4. Fastsettelse av årskontingent for neste år. 5. Innkomne saker og forslag fra styret som nevnt i innkallelsen. 6. Valg. Alle valg og vedtak skjer ved alminnelig flertall. Saker som ønskes behandlet, må sendes til styret to uker før årsmøtet. Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas når minst 15 medlemmer er til stede og da minst med 2/3 flertall. 6. Styret består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet, med en funksjonstid på to år. To av de fem medlemmene velges i år med like-tall og tre i år med ulike-tall. Styret velger selv leder og nestleder for hvert år. Til styret velges 1., 2. og 3. varamedlem med ett års funksjonstid. Det tilstrebes at styrets medlemmer og varamedlemmer består av tilnærmelsesvis likt antall av begge kjønn. 7. Christianssands Billedgalleri er Kunstforeningens faste galleri og er et eget rettssubjekt. Det styres av Kunstforeningens styre etter egne vedtekter. 8. Styret har ansvaret for den løpende virksomheten, herunder: 1. å ansette personale og fastsette arbeidsoppgaver. 2. å fastsette Kunstforeningens utstillingsprogram. 3. å skaffe tilveie de nødvendige økonomiske midler. 4. å foreta innkjøp av kunstverk til det årlige julelotteriet. 5. å godkjenne de arrangementer som foregår i Kunstforeningens lokaler. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN

Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Sak til BKFH årsmøte 06.03.14: Etablering av KUNSTGARASJEN Forslagsstiller: Berit Hartveit Forslaget er utarbeidet i dialog med følgende kunstnere med atelier i Møllendalsveien 17: Arne Bakke, Hilde Skjeggestad,

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE.

Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Hålogatun vil være det framtidige samlingssted for foreningen TANDBERGERNE. Årsmelding 2010 TANDBERGERNE s første styre valgt på årsmøtet/stiftelsesmøtet 1. juni 2010 på Nordlandsmuseet. Bak fra venstre:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK.

Ebba Moi, Oslo, mars 2015. Ebba Moi vitaliste. Født 1971, Örebro, Sverige. Bor og arbeider i Oslo. Billedkunstner. Medlem av NBF og NBK. Ebba Moi Jeg ønsker å stille til gjenvalg i NBKs sentralstyre for å fortsette det gode arbeidet som er satt i gang de siste to årene. Det har vært en periode preget av ny regjeringspolitikk og brannslukking.

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum

ÅRSMØTE 2015. Onsdag 11. mars kl. 19.00. Lychepaviljongen, Drammens Museum ÅRSMØTE 2015 Onsdag 11. mars kl. 19.00 Lychepaviljongen, Drammens Museum Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune 1 Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune Gjeldende fra 01.01.2017 (Vedtatt av xxxx xx.xx.2016) 1. Formål 1.1 Mål for nærdemokratiordningen Nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune har

Detaljer

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen

Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Betydningen av samarbeid vil bli tydelig reflektert i denne utstillingen Av Julie Lillelien Porter 21.august 2009 www.ytter.no En interimrapport fra C/O Visningsrommet USF Jeg følger med på websidene til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth

I V19«41141./ r(41.41.va<, Aud Lindseth Aud Lindseth Fra: Ingunn Grindvik [ingunn@iaerling.nol Sendt: 16. april 2012 15:30 Til: 'rune.storstad@verdalcoop.no'; 'rothe@namsos.online.no'; 'bankenbar@gmail.no'; 'barnasbok@gmail.com'; 'hasiboss22@gmaii.com';

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12.

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12. 1 VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. 1 Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011)

VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) VEDTEKTER (sist endret 19. mai 2011) 1. Formål Stiftelsen Kulturhuset USF er en ikke-næringsdrivende stiftelse med formål å tilrettelegge for drift av et flerbruksbygg for kunst og kultur på Georgernes

Detaljer

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Evaluering av Kunstløftet Ole Marius Hylland, Telemarksforsking Utgangspunkt fra Kulturrådet Et todelt mål ved evalueringen: vurdere hensiktsmessigheten ved Kunstløftet som en arbeidsform for å realisere

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

LNM. Nyhetsbrev. April 2012

LNM. Nyhetsbrev. April 2012 LNM Nyhetsbrev April 2012 Andreas Glad, Harvest 2011 Påsken 2012 Jeg vil si takk og gi respekt til Nina Refsnes som styrte skuta med faglig dyktighet og naturlig autoritet. Nå skal jeg være styreleder

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Prosjekt kreativitet og skaperglede:

Prosjekt kreativitet og skaperglede: Prosjekt kreativitet og skaperglede: Når vi møtes et annet sted enn i ordflommen Tekst: Gudrun Håheim, Hilde Merete Ask, Kjell-Eivind Granbakk, Elisabeth H. Botnen, Eskil Haglund Pedersen, Ann-Elisebeth

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28

Dans i Drammen. Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Dans i Drammen Av Øivind Storm Bjerke 14.05.2009 09:28 Kunsthistorieprofessor Øivind Storm Bjerke anmelder utstillingen Trisha Brown Company i Nøstetangenrommet, Drammens Museum. Utstillingen står til

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR 8.-10. TRINN HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle The Lake 1984 Jan-Erik Halseide Kristiansand katedralskole Gimle «Som billedkunstner er jeg opptatt av å finne fram til et enkelt symbolspråk, et språk som minner om det vi til daglig er omgitt av. Tenk

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer