RFID: den lille teknologien med det store potensialet og de store utfordringene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RFID: den lille teknologien med det store potensialet og de store utfordringene"

Transkript

1 RFID: den lille teknologien med det store potensialet og de store utfordringene Forelesning TIK 7. desember 2010 TIK 4001, Mod. 5: Politics of Knowledge Forsker/stipendiat SIFO

2 Formål Bredt kanvas flere typer vinklinger: Viser hvordan en tilsynelatende enkel, liten teknologikomponent oppstår og beveger seg i samfunnet»...som teknologi» rent konseptuelt / idémessig» som historisk artefakt» i offentlige, politiske, regulatoriske og forskningsdiskurser» bevegelse fra RFID mot RFID i system RFID Tingenes internett

3 Oversikt RFID teknologien Bruksområder (faktiske/tenkte) Varehandelen Forbrukererfaringer og bekymringer Mediedebatt Regulering Overordnete utfordringer (personvern, overvåkning) Aktivisme Kontroversielle teknologier Aktører Tingens internett Forskning og fremtidige studier

4 RFID i samfunnet Informasjonssamfunnet: EU (og Norge) teknologioptimisme ny teknologi som RFID kan bidra til effektivt, fremtidsrettet, konkurransedyktig samfunn Et RFID-(merket) produkt kan bli: Et mobilt, intelligent og kommuniserende objekt med unik identitet kan dermed identifiseres, telles, spores. RFID beveger seg:...fra anonym teknologi (back-stage) til kontroversiell teknologi (front-stage) fra enkeltstående kommuniserende objekter til objekter i nettverk (Tingenes internett) Muligheter og utfordringer: RFIDs enorme muligheter er teknologiens største utfordring: teknologien kan knyttes tett til individer. Kort historikk: WW 2 identifisere allierte fly i kamp 1980-tallet merke buskap 1984: GM bilproduksjon 1990-tallet i forsyningskjeden (håndtering av produksjon, distribusjon, logistikk) 2000-tallet: ut i samfunnet i varehandelen, i dyr og i mennesker.

5 Hva er RFID? 1) RFID-brikke Brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt, et dyr eller en person. Mikrochip: Inneholder data om unike produkt Nye data kan legges til, endres, oppdateres Antenne: Mottar elektromagnetisk energi fra leserens antenne. Muliggjør overføring av data gjennom energifeltet Batteri (aktive brikker) 2) RFID-leser Leser data fra chipen ved at antennen plukker opp radiosignaler fra RFID-brikken og tolker dette til meningsfulle data. 3) Sensorer Kan koples til RFID-brikken, registrere sensoriske data 4) Database Kan kople data fra etiketten med andre typer data eks brukerdata.

6 Aktiv/passiv brikke Aktiv RFID-brikke: Lang avlesningsrekkevidde Avgir informasjon kontinuerlig Batteri Stor og klumpete Dyr Passiv RFID-brikke: Kort leserekkevidde Gir bare fra seg data når den aktiveres av en leser Små (sandkorn) Lang levetid, lite vedlikehold Lav pris (dyrere enn strekkoder) (+ semi-passiv-brikke) Gruppe 1: Produkter med RFID som en integrert del av produktet Tåler årevis med bruk, godt beskyttet, gjenbruk Eks: Tilgangskontroll, AutoPass Gruppe 2: Produktgrupper Produkter merket med RFID, men RFID ikke sentral i funksjonaliteten kommuniserer om produktet Kort livsløp, destrueres, Eks: Forbruksprodukter merket med RFID, emballasje, annet

7 RFID-brikke vs strekkode RFID kan identifisere individuelle produkter gjennom EPC Electronic Product Code. RFID kan lagre en mengde data Data kan leses av og skrives til brikken RFID muliggjør lesing av mange brikker samtidig RFID-brikker kan integreres med bla. sensorer RFID-brikke Strekkoder kan bare identifisere produktkategorier gjennom UPC (Universal Product Code). Strekkoder kan bare skannes én og én Strekkoder lagrer svært lite data, og kan ikke endres Strekkode Milliarder av strekkoder skannes daglig på verdensbasis Har vært en suksess siden midten av 70-tallet Skal mye til å endre et slikt omfattende og rimelig system

8 Bruksområder Logistikk og vareflyt Emballasje, distribusjon Sporing i verdikjeden Sporing av mat: opprinnelse, forhold underveis (sensoriske data, eks: temperatur) Norsk forskningsprosjekt: Smart Vareflyt intelligent emballasje Registrering i bomring AutoPass-ordningen Billetteringssystemer Rogaland Kolumbus Oslo Flexus

9 Varesikring/tyverialarm De fleste butikker Innsjekk/utsjekk Enkelte bibliotek Adgangskontroll RFID-kort, biometri eller implantater Nøkler til biler Pass Fanger - soning utenfor fengsel Fotlenker, håndlenker

10 RFID armbånd F.eks for sporing av barn i fornøyelsesparker Implantater under huden For identifisering, verifisering, transaksjon, f.eks i barer Sporing av buskap For overvåking av lokasjon og helse (velferd) Sporing av dyr Nasjonalt register

11 Sykehus: Pasienter: Overvåke helse- og medisineringsbehov Demente: Kontroll med hvor de befinner seg Nyfødte barn: Forhindre bortføring Sport: Maraton Måle mellomtider - forhindre juks Timing is everything (kjerneverdi) Nike ipod RFID-tag i skoen, mottaker i ipod en Spore tidsbruk, distanse, fart, kaloriforbrenning

12 Klesvask (konsept) Smart Clothing Care Label Utgangspunkt: de færreste følger instruksjon på vaskelapper Vaskelapper kommuniserer med RFID-klare vaskemaskiner, strykejern, etc Programmene justeres automatisk Markedsføring (konsept) Smart signs Kamera skiller mann/kvinne tilbyr produkter etter kjønn MIT Media Lab jobber med å kople personlige preferanser til individualiserte opplevelser (med RFID, sensorer)

13 Fordeler med RFID? Antatte fordeler: Unik identifisering av produkter Økt automatisering av prosesser Bedre synlighet (produkt, verdikjede) Sanntidsinformasjon Umiddelbar verifisering av produkter Utvidet produktinformasjon Opprinnelse Håndtering Lokasjon Effektivt: Lager- og logistikk formål svært effektivt For effektivt?: Mange nye applikasjoner og ideer knyttet til eller nær mennesker mer problematisk Identifisering automatisering effektivisering

14 RFID og effektivisering Effektivisering Bevegelse fra positiv konnotasjon til negativ konnotasjon On-stage; Back-stage; - Sporing i verdikjeden - Opprinnelsesmerking - Logging av påvirkning - Logistikk og vareflyt Mid-stage; - Varesikring - Bomregistrering - Adgangskontroll - Billettering - Medisinering Front-stage; - I penger og bankkort - I lojalitetskort - I forbruksprodukter -I butikker (hyller, skranke) - Chip under huden - Fysiologisk overvåking - Merking av barn, demente, etc. - Forhindre forfalskning Risiko for alvorlige personvernbrudd øker

15 Økende interesse i varehandelen På vei inn i varehandelen: Økt interesse for RFID implementering nærmere forbrukeren : * Skape nærhet mellom produkt og forbruker sikre lojalitet og dypere forståelse av bruksmønster og behov * Identifisere og spore forbruksartikler og kople dette med personprofiler. Piloteringer: Wal-Mart, Metro Future Store

16 Muligheter i varehandelen Forhindre tyveri Autensitet / ektehetsgaranti Shopping-støtte produktforslag Målrettet markedsføring Tilbaketrekking av varer Oppgraderinger Kvittering / reklamasjon Redusere kø Kople interesser / tidligere kjøp mot nye kjøpsforslag Mindre lagerbeholdning i butikk, riktige produkter til riktig tid Følge produkt: før salg, kjøp, bruk, avhending, gjenbruk. Synliggjøre etiske standarder

17 Forbrukererfaringer med RFID Relativt få studier med brukere i fokus så å si ingen i Norge Studiene viser blant annet: - I USA og Europa (2004/2005): hhv. 23% og 18 % hevder å vite hva RFID er - Det forbrukere var engstelige for: Personlige data skal brukes/misbrukes av en tredjepart Mer skreddersydd og målrettet markedsføring Sporing av forbrukere gjennom kjøp av produkter RFID-brikker som blir lest i det skjulte fra avstand - Forbrukere mistror både bedrifter OG myndigheter når det gjelder intensjoner og bruk av RFID data - De fleste ønsker ikke at RFID skal aktiveres etter at produkter tas ut av butikken - eks etter-kjøp-tjenester, reklamasjon - Forbrukerkontroll viktigere enn mulige kommersiell nytte - Mistillit til RFID-baserte produkter. Hjelpeløshet i møte med intelligente miljøer.

18 Merking av RFID-produkter og RFID-soner Bør man vise forbrukere hvor RFID befinner seg? Skilting Merking Hvorfor? Usynlig, dermed uvitende Sikre brukere kontroll og oversikt Hvorfor ikke? For mye fokus på objekter som kommuniserer Stress Over tid; støyende I Europa jobber med standardisering av RFID emblem Mulighet for å unngå RFID-miljøer? Mulig deaktivering av RFID-brikker?

19 Forbrukerbekymringer RFID og sikkerhet/ trygghet Utfordringer: Hacking av brikker Avlesing av forbrukerprodukter med skjulte skannere Tyvlytting av signaler RFID etterlater seg en hale av informasjonsspor Profildata kan umiddelbart koples til RFID-produkter man har med seg, eller som er i nærmiljøet For mye informasjon å holde styr på Mer gjennomsiktig individ Mindre menneskelig kontroll (automatisering)

20 Mediedekningen RFID vært i bruk lenge i mediene det siste tiåret Spesielt etter piloter/tester i varehandelen RFID nærmere forbrukeren Muligheter for personvernbrudd fremhevet av personvernorganisasjoner Thiesse (2007) Diskursanalyse av nyhetssaker Fra 2003; RFID og personvern ble kontroversielt CASPIAN ledende i å opprettholde personverndebatten. Trakk med seg andre borgerrettighetsgrupperinger og personvernmyndigheter Medietrykket piloter og uttrullinger ble midlertidig (el. permanent) lagt på is Sensasjonsoverskrifter risiko, katastrofe ( branding the risk source with stigma ) Eks CASPIAN: RFID = nuclear risks, spy chips, big brother bar codes, mark of the beast, tracking devices Referanser til kjente filmer, bøker Tydelig at anti-rfid/personvern-grupperinger har vunnet frem i den polariserte mediedebatten. Forkjempere for RFID synes å ha svakere argumenter eller svakere analogier å trekke på

21 EU-nivå: Regulering Data protection directive Electronic commerce directive Privacy and electronic communications directive (datalagringsdirektivet? motsatt vei?) Forsøk på teknologinøytral lovgivning Krav om: personvern bygd inn i teknologien privacy impact assessments sikkerhet og åpenhet public awareness-kampanjer RFID Expert Group opprettet i 2007 Skal rådgi EU kommisjonen om juridiske aspekter knyttet til RFID-utviklingen.

22 Overordnete utfordringer med RFID Allestedsnærværende Usynlig Gjennomgripende Påtrengende Redusert menneskelig kontroll Menneske-teknologi hybridisering Generelt personvern.overvåkningssamfunnet (Storebror) Totale bruken av produkter med RFID som kan være problematisk

23 Personvern Studier av RFID i bruk viser: Personvernbekymring Frykt for misbruk av data Avmakt ift. intelligente produkter og miljøer (usynlighet, automatisering) Mediedekningen: Worst-case Fremtidige personvernbrudd (føre-var) Total overvåkning Typer persondata som kan misbrukes: Data privacy Location privacy Lee (2005): Mulighetene RFID-teknologien gir er uendelige slik mulighetene til å misbruke teknologien er

24 Storebrorsamfunnet Big Brother merkelapp har vært uunngåelig; Ideen om et sømløst nettverk som inkluderer millioner av RFID-lesere, milliarder av RFID-brikker, enorme databaser og nettverk som utveksler og behandler dataene som hentes inn Konstant: - Innhenting - Prosessering - Evaluering / prediksjon av individuell handling - Sporing av forbrukernes bevegelser gjennom produktene de eier. - Ingen utloggingsfunksjon!

25 Aktivisme Noen toneangivende aktører: CASPIAN (USA) Electronic Frontier Foundation (USA) FoeBud (Tyskland) Sterkt engasjement Aksjoner, innlegg, merker/skilt Spiller på frykt for vidtrekkende, fremtidige implikasjoner praktisk føre-var-tilnærming Konspiratoriske Storskala-overvåkning Mye makt Gjennom medier

26 CASPIAN (USA) Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering CASPIAN sier selv: Krever: Ønsker: has called for a moratorium on the use of RFID chips in consumer products "until the societal implications can be addressed. At det skal være ulovlig for bedrifter å kople RFID-brikker til personlig identifiserende informasjon. Lovverk om merking og informasjon av produkter med RFID, der datautveksling foregår Initiativtaker til flere boikott-aksjoner (Wal Mart, Gilette, Benetton) Bruker begrep som: spychips, mark of the beast, big brother bar code

27 Electronic Frontier Foundation (USA) Støtter borgere i nettverkssamfunnet førstelinjeforsvar mot brudd på digitale rettigheter Aktivisme mot typisk personvernbrytende teknologi, som RFID RFID: under headingen: Monsters of privacy : Eks: RFID a.k.a. "The Tattler" Violations: Can be used to pinpoint the location of whatever it's embedded in. Indiscriminately broadcasts whatever information it carries to whomever has the equipment to read it. Description: A blabbermouth. Follows you wherever you go and tells everyone your private business. Aliases: The Tattler, Amplifier, Megaphone, The Bug Status: Threatens to appear soon in pretty much every consumer good you purchase.

28 FoeBud (Tyskland) Har organisert: Big Brother Awards Tildelt Metro i 2003 Stop RFID-kampanjer Også mot Metro Gjennom medieoppmerksomhet: Påvirket forhandlere og produsenter til å endre RFID policy Selger personvernprodukter F.eks The FoeBud data privatizer Kan lese, skrive til og kopiere RFID-brikker

29 Wal Mart Amerikansk supermarkedkjede Dominerende aktør i markedet og dermed sterk pådriver i innovasjonsprosesser: Strekkoden: 1984 presset gjennom strekkodesystemet for sine leverandører RFID: Tidlig-2000-tall presset topp-leverandører til å implementere RFID i verdikjeden. Eks. Smart shelf (2003) Systemet hentet data når produkt forlot hyllen direkte informasjon til administrasjon. Kansellert da CASPIAN anklaget selskapene (Wal Mart og Gilette) for å bryte med personvernsprinsipper Likevel: I august i år (2010) startet merking av herreklær. Har benyttet RFID i lenger tid men første gang RFID er benyttet til merking av individuelle plagg som forbrukere tar med hjem. Brikkene skal være lesbare fra kort rekkevidde også etter kjøp

30 Kontroversiell teknologiintroduksjon Ny banebrytende teknologi har alltid skapt debatt 1970-tallet - strekkoden ble introdusert på det amerikanske markedet Skapte heftig debatt pga omfattende identifisering av varer (selv om kun på kategorinivå ) skapte frykt for en gryende apokalypse (Langheinrich 2006) Men med RFID: Både bedrifter OG myndigheter kan misbruke informasjon Mennesker kan bli identifiserbare gjennom sine produkter

31 Tilstøtende problemfelt Personvern, overvåkning: Andre systemer (betalingskort, CCTV, mobiltelefoner, Google Street View, etc) Egeninititert utveksling av person- og lokasjonsdata (Facebook, Twitter, Foursquare, blogger) Nye teknologifelt: Nano, GMO Omfattende teknologiske innovasjoner, store muligheter/utfordringer Store kontroverser, polariserte debatter Eks. GMO; Stakeholders: oppnår ikke enighet fokus på merking overføring av ansvar til forbrukere/borgere.

32 Aktører i feltet Politikk og lovgivning EU - driver (roadmaps, strategier, visjoner, offentlige konsultasjoner, forskningsføringer) Ønsker teknologinøytral lovgivning Forskningsprogrammer Satser stort på Fremtidens internett innovasjon ledet an av bruken av teknologien (herunder; RFID og Tingenes internett, sosiale medier, etc) Standardiseringsarbeid innen CEN (europeiske komité for standardisering) og norsk speilkomité i Standard Norge (Automatisk identifikasjon og datafangst). Går i større grad fra teknisk til rammeverk-standardisering (tidkrevende) Teknologiske interessegrupper Teknologiutviklere med felles interesser i utviklingen av infrastruktur, applikasjoner, standarder, policy- og opinionspåvirkning. Dominerende kommersielle aktører (etterspørselsiden) Som Wal Mart, Tesco, Metro, militæret, etc Kravspesifikasjoner og press på leverandører (direkte og indirekte press) Personvern/borgerrettighetsgrupperinger Angrep via massemediene Position Statements liste over trusler knyttet til RFID for personvern og borgerrettigheter når RFID implementeres i fullskala. Teknologiene selv

33 Åpner for ulike vinklinger, rollesammensetninger og maktkonstellasjoner blandede diskurser. Teknologioptimisme Intelligente objekter smarte produkter myter moral hazard Policy-papers Visioner Mediediskurs uunngåelig skrekkvisjoner regulering sikrer mot misbruk effektivisering konkurransekraft teknologien skaper og fikser problemene Regulering Forskning Pilot-studier fremtiden Standardisering

34 Tingenes internett Internet of things (IoT) Et nettverk av objekter som kommuniserer seg i mellom, med mennesker, med internett Gir fysiske objekter en unik og virtuell identitet RFID er en kjernekomponent muliggjør selve identifiseringen og kommunikasjonen Kan gjøre produktene selv-organiserende (mister menneskelig kontroll) Objekter bærer sine egen historie og identitet trenger ikke et felles referansesystem som internett, men kan koples til internett gjennom IP Utfordringer i slike system: Alt blir søkbart og refererbart. Krever standardisering (teknologisk og rammeverk)

35 EU og Tingenes internett Communication on the Internet of Things (2009): Proposes a policy approach addressing the whole range of political and technological issues related to the move from RFID and sensing technologies to the Internet of Things. Help to meet a considerable number of current challenges such as an ageing society, deforestation or CO2 emissions through the development in particular of health monitoring systems, connected trees and cars. The interconnection of physical objects will generate a genuine paradigm shift for society. Potential for waste recycling: should be facilitated by the implementation of IoT through tags which will make objects easier to distinguish during the process. Although IoT is not yet actually implemented, this Communication gives an indication of the technology to come over the next 15 years. Focus on challenges for public governance for privacy and personal data protection for information security for research and development

36 Visjoner om Tingenes Internett USA-EU samarbeid: Transatlantic Symposium on the Societal Benefits of RFID Identifisere prosjekter som vil øke transatlantisk samarbeid og vekst. Reguleringsiver vil forhindre RFID-utviklingen Derfor Privacy by design og Privacy Enhancing Technologies (PETs) EU-forskn. Strategic research roadmap, 2009: Det kommende Internet of Things vil forme verden og samfunnet, men god forskning og anbefalinger trengs for å lede Europa, og for å gjøre dette nyttig for alle borgere. Tingene skal bli aktive deltakere i forretningsliv, informasjons- og sosiale prosesser hvor de kan kommunisere seg i mellom og med omgivelsene ved å utveksle relevante ( oppfattede ) data, og trigge handlinger uten direkte menneskelig intervensjon

37 Tingenes internett i det små Tingenes internett kan operere i det små, f.eks som organisator i hjemmet Touchatag : et hjemme-tingenes-internett RFID klistrelapper som kan festes på alle typer gjenstander i huset Startpakke, med en USB RFID-leser og 10 RFID klistrelapper. Disse koples til en predefinert nettside eller applikasjon Eks 1: lapper på barnas leker koples til nettsider for barn for utvidet lek Eks 2: lapp på businesskortet linker til all type sosial nettverksinformasjon

38 Tingenes internett og sosiale ting Visjoner om tings endring fra estetisk verdi til sosial verdi Altså; sosiale ting, i nettverk "Every object should tell its own story. The story of its past (what it is made of, where it was produced, how it is used) and its future (how to differentiate it, how to take it apart, how to recycle it). It should be actively self-aware (being sentient or at least having some idea of the time and place for its own use), be connected and social, in other words it should belong to us humans, "living" as part of our digital and social network. Ref:

39 Forskning og studier Mye innen information systems Fra teknisk managerial fokus En del innen technology acceptance (økonomisk) Basert på individuelle karakteristika og motivasjoner; intensjons- og atferdsforskning (psykol.) Noen studier tar inn eks tillit og risiko modellert inn Generelt lite samfunnsfaglig tilnærming/forbruk

40 Mulige tilnærminger og studier Mikro-perspektiver: Kontekstuell bruk, hverdagspraksis, vurdering av bruk/brukskontekst utover teknologi Makro-perspektiver: Allestedsnærværende teknologi, digitale skiller, personvernets status Komparativt: EU, USA, Asia Ulike regulatoriske regimer Ulik personvernkultur Ulik tilnærming til teknologiinnovasjon (optimisme/pessimisme) og den enkeltes rolle og betydning i større systemer. Hvilket liv har selve kontroversen omkring RFID? Hvordan skapes den, opprettholdes og eventuelt avsluttes (eller midlertidig avrundes)?

41 Begrepet RFID : Befestet med ulike konnotasjoner:» Personvernbryter, subversiv, utro» Fremtiden, sømløst, effektivt Ulik betydning i ulike miljøer (teknologi, sivilsamfunnet, politikken, borgergrupperinger) Realiteter, myter og makt: Avdekke relevante aktører og maktforhold (handlingsrom, påvirkning) Interessekonstellasjoner:» Aksjonister; vil opprettholde aktivitet» Advokater; sikre forretningsinteresser» Utviklere; skape (positiv) interesse for produkter, ideer. Myndigheters rolle i innovasjonsprosesser: Sikre innbyggere: gjennom lovgivning Sikre utviklere: skape tillit til RFID / Tingenes internett og godt innovasjonsklima

42 RFID som teknologi? Studeres som teknologi eller som anvendelse? (teknologien ofte skjult for brukeren) Ikke homogen produkt-gruppe må studeres i sin forskjellighet Feltet : Hvordan avgrense / kontekstualisere et så omfattende system med så vidtrekkende implikasjoner? Informasjonsoverflod: Stadium der man ivrer etter å samle meste mulig informasjon Umulig å nyttiggjøre seg å skape meningsfull kunnskap? Gå utover enkle brukerevalueringer i kontekstløse laboratorier (usability labs) Økt kontekst-sensitivitet (etnografiske studier av RFID i bruk i relevante omgivelser) Effekter av f.eks merking av RFID-omgivelser og produkter (bevissthet, stress, støy, etc) Studier av: medietekster og retorikk regulerings- og policydokumenter forskningsprioriteringer og innovasjonssatsinger etc, etc.

43 Teoretiske perspektiver Tillit (eks Luhmann): Kompleksitetsreduksjon? (ikke nødvendigvis risikoreduksjon ) Tillitstyper og tillitsplassering?» til kompetanse, intensjoner, systemsamhandling, tredjeparter, myndigheter Risiko (eks Beck, Giddens): Risikohåndtering i det moderne samfunn?» Eks: personvern bygget inn i teknologien Mulige risiko-scenarier? Er kost-nytte-risiko vurdering mulig? ANT: Teknologien som integrert del av samfunnet Agency to nonhumans Translation Kartlegge de materielle-semiotiske relasjonene i RFID/Tingenes internett Andre?

44 Studere helheten For første gang i historien: Konturene av et komplett nettverk av» Informasjon» Objekter» Mennesker (og dyr) Få kontroverser i Norge så langt, mest i EU og USA» Hvorfor så lite kontroversielt i Norge?» Relativt få anvendelser nær forbrukeren så langt?» Begrensningene; ikke i teknologien, men i sosiale prosesser? Vil uansett generere mange utfordringer for forskningen i tiden fremover

45 Takk for meg! dag.slettemeas(a)sifo.no

RFID konsekvenser for forbrukerne

RFID konsekvenser for forbrukerne RFID konsekvenser for forbrukerne SIFO styremøte, 10. desember 2009 RFID (radio-frequency identification) 1) RFID-brikke Brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt, et dyr eller en person.

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hva er RFID-teknologi? RFID Radio Frequency Identification Identifisere Fra

Detaljer

RISIKO 2040. Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge. Dag Slettemeås SIFO Arbeidsseminar DSB, 29. januar 2015. Dag Slettemeås

RISIKO 2040. Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge. Dag Slettemeås SIFO Arbeidsseminar DSB, 29. januar 2015. Dag Slettemeås RISIKO 2040 Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge SIFO Arbeidsseminar DSB, 29. januar 2015 Utgangspunkt - Hvilke tre teknologiske utviklinger kan bli viktige de neste 20-30 årene? - Hvilke nye muligheter

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Internet of things. Kari Gimmingsrud

Internet of things. Kari Gimmingsrud Internet of things Kari Gimmingsrud Hva er IoT? Et konsept om å utstyre en hvilken som helst tenkelig enhet med en tilknytning til Internett. En utvikling drevet av tre hovedfaktorer: Sensorer og aktuatorer

Detaljer

New supply chain ICT architecture with RFID

New supply chain ICT architecture with RFID New supply chain ICT architecture with RFID Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar, 18. juni 2008 1 En ny IT-arkitektur for utveksling av RFIDinformasjon i forsyningskjeden Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar,

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

Når Big Data blir Big Business. Foredrag ved Standard Morgen 11.Desember 2017 Arne Dulsrud Forskningssjef SIFO

Når Big Data blir Big Business. Foredrag ved Standard Morgen 11.Desember 2017 Arne Dulsrud Forskningssjef SIFO Når Big Data blir Big Business Foredrag ved Standard Morgen 11.Desember 2017 Arne Dulsrud Forskningssjef SIFO Big data utfordrer Standarder og forskning en viktig del av forbrukerpolitikken Plan 1. Nye

Detaljer

Hva vet appen om deg? Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet

Hva vet appen om deg? Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet Hvorfor en undersøkelse om apper? Bruk av mobilapplikasjoner øker

Detaljer

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008 RFID Et blikk på teknologien Bård Myhre SINTEF IKT Innføringskurs i RFID februar 2008 3 Oversikt Mål Strukturere en lettere kaotisk RFID-verden Gjøre det enklere å forstå hva folk mener når de snakker

Detaljer

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef INTERNET of THINGS (IoT) OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN Hjalmar Wiik, Salgssjef hjalmar@apx-systems.com KORT OM APX SYSTEMS SOFTWARE HUS SYSTEMUTVIKLING OG INTEGRASJON SIDEN 1992 INTELLIGENTE, INTEGRERBARE

Detaljer

Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder?

Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder? Mai 2016 Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder? JACOB MEHUS Vi utvikler standarder på alle områder i samfunnet PLAN, BYGG OG EIENDOM BARNEHAGE VANN OG AVLØP UTDANNING IKT KULTUR OG FRITID

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det?

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen BI E-post: ragnvald.sannes@bi.no 14.10.2015 1 Hva vi gjør

Detaljer

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt RFID AutoLogOff - et studentprosjekt Utført ved Høgskolen i Gjøvik våren 2008 av Erik Sørdal (dataingeniør) Vegard Ruden (datasikkerhet) Stig Atle Haugen (informatikk) som avsluttende bacheloroppgave Presentert

Detaljer

Jarle Langeland. Mellom IT-sikkerhet og personvern 2

Jarle Langeland. Mellom IT-sikkerhet og personvern 2 Mellom IT-sikkerhet og personvern Jarle Langeland Mellom IT-sikkerhet og personvern 2 Mellom IT-sikkerhet og personvern IT-sikkerhet en forutsetning for godt personvern Mellom IT-sikkerhet og personvern

Detaljer

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse IT-lederkonferansen 2015 (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen

Detaljer

Siemens Business Services

Siemens Business Services Siemens Business Services Presentasjon av RFID Fremtidens varehandel 2005 Joachim Stray Forretningsutvikler Kort presentasjon av RFID teknologien RFID = Radio Frequency Identification, en datachip med

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Yesterdays network. Security and privacy in RFID applications supporting EPCglobalstandards 4/1/2009

Yesterdays network. Security and privacy in RFID applications supporting EPCglobalstandards 4/1/2009 Security and privacy in RFID applications supporting EPCglobalstandards RiskNet Workshop, 02.04.09 Petter Thune-Larsen petter@rfidlab.no, tlf: 900 74 763 RFID Innovasjonssenter AS Yesterdays network 1

Detaljer

Off-label bruk av legemidler. Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver

Off-label bruk av legemidler. Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver Off-label bruk av legemidler Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hva foregår? Fase I. Arbeidsgruppe Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet m.fl. Regulatoriske spørsmål. Fase II.

Detaljer

Smarte byer en visjon borgerne ønsker? Tom E. Julsrud Forskningsleder, Reisevane og Mobilitet

Smarte byer en visjon borgerne ønsker? Tom E. Julsrud Forskningsleder, Reisevane og Mobilitet Smarte byer en visjon borgerne ønsker? Tom E. Julsrud Forskningsleder, Reisevane og Mobilitet tej@toi.no Smarte byer En visjon som i stor grad er basert på utnyttelse av store data Teledata (CDR) Sosiale

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Digital økonomi som katalysator for vekst og arbeidsplasser i Europa

Digital økonomi som katalysator for vekst og arbeidsplasser i Europa Digital økonomi som katalysator for vekst og arbeidsplasser i Europa RegioNor 12. oktober 2015 Fred-Arne Ødegaard IKT- og forvaltningsråd, EU-delegasjonen, Brussel Fra den digitale dagsorden akkurat nå

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Faglig seminar for DigiAdvent-prosjektet Avholdt ved SIFO 28 august 2003 Av Dag Slettemeås Prosjektets utgangspunkt: Kunnskap

Detaljer

Smarte verdikjeder. verdikjedeintegrasjon ved hjelp av IKT. Ragnhild Bjartnes SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse, Logistikk

Smarte verdikjeder. verdikjedeintegrasjon ved hjelp av IKT. Ragnhild Bjartnes SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse, Logistikk Smarte verdikjeder verdikjedeintegrasjon ved hjelp av IKT Ragnhild Bjartnes SINTEF Teknologi og samfunn, Teknologiledelse, Logistikk 2010.11.30 Smarte verdikjeder Teknologien Mulighetene Erfaringene Oppsummering

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

FORBRUKERNES STILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET

FORBRUKERNES STILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET Presentasjon av utredningen: FORBRUKERNES STILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET For barne- og likestillingsdepartementet og statsråd Ramin-Osmundsen 4. desember 2007 Utarbeidet og ferdigstilt av Statens institutt

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

BIOMETRI OG IDENTIFISERING BRUK AV BIOMETRI FOR IDENTIFISERING AV PERSON/VERIFISERING AV ID SIKKERHET OG PERSONVERN MARS 2006/MA

BIOMETRI OG IDENTIFISERING BRUK AV BIOMETRI FOR IDENTIFISERING AV PERSON/VERIFISERING AV ID SIKKERHET OG PERSONVERN MARS 2006/MA BIOMETRI OG IDENTIFISERING BRUK AV BIOMETRI FOR IDENTIFISERING AV PERSON/VERIFISERING AV ID SIKKERHET OG PERSONVERN MARS 2006/MA BAKTEPPE STARTEN: 11. September 2001 LØSNING: biometri i pass mv. DAGENS

Detaljer

University College of Southeast Norway

University College of Southeast Norway Nøkkeltall for HSN 19.000 8 Tett på 700 000 innbyggere Utviklingsavtale med KD HSN Digital Regionalt forankret, HSN Partnerskap internasjonalt konkurransedyktig HSN Profesjon Fagområder // Folkemusikk

Detaljer

1 GRUNNLEGGENDE OM GDPR OG PERSONVERN 2 DATAOVERSIKTER 3 GJENNOMSIKTIGHET 4 SAMTYKKER 5 DATAUTVEKSLING 6 ENKELTE ANDRE SENTRALE REGLER 7 HVORDAN

1 GRUNNLEGGENDE OM GDPR OG PERSONVERN 2 DATAOVERSIKTER 3 GJENNOMSIKTIGHET 4 SAMTYKKER 5 DATAUTVEKSLING 6 ENKELTE ANDRE SENTRALE REGLER 7 HVORDAN GDPR 1 GRUNNLEGGENDE OM GDPR OG PERSONVERN 2 DATAOVERSIKTER 3 GJENNOMSIKTIGHET 4 SAMTYKKER 5 DATAUTVEKSLING 6 ENKELTE ANDRE SENTRALE REGLER 7 HVORDAN FORBEREDE SEG TIL GDPR GRUNNLEGGENDE OM GDPR OG PERSONVERN

Detaljer

Konkurransekraft og bærekraft. Kan teknologien redde oss?

Konkurransekraft og bærekraft. Kan teknologien redde oss? Logistikk for fremtiden Konkurransekraft og bærekraft Kan teknologien redde oss? Trondheim 24. september 2009 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF www.smartlog.no 1 40 % 2 3 4 .ja klart, men ikke alene,. teknologisk

Detaljer

Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger?

Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger? Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger? Foredrag på Boliger for fremtiden 13. februar 2014 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet @bjornerikthon www.personvernbloggen.no 18.02.2014

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Hvordan påvirker standardisering utviklingen av ny teknologi?

Hvordan påvirker standardisering utviklingen av ny teknologi? Hvordan påvirker standardisering utviklingen av ny teknologi? Noen resultater fra en studie av standardiseringsarbeidet Lunsjseminar BLD 9.desember 2010 Bakgrunn 5 års deltagelse i CEN/TC52 Safety of toys

Detaljer

Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing

Muliggjørende teknologier Teknologibad Manufacturing Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing Geir Ringen, Forskningssjef SINTEF Raufoss Manufacturing Technology for a better society 1 Megatrender Demografiske endringer (økende verdenspopulasjon,

Detaljer

Effektive verdikjeder:

Effektive verdikjeder: Effektive verdikjeder: Hvordan få til miljøgevinster samtidig som man forbedrer bedriftens logistikk? 360 o Symposium Miljø vårt felles ansvar 16.-17. mars, Gardermoen Heidi C. Dreyer, NTNU/SINTEF Hvilke

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Nano for liten nano for stor

Nano for liten nano for stor Nano for liten nano for stor -Om fordeler og ulemper med nanoteknologi Seminar om Miljømerking Rica Helsfyr Hotel,Oslo 22 september 2011 Hva er nano? Nanometer: Om du deler en millimeter i en million like

Detaljer

Krav til implementering av RFID. Informasjon om forpliktelser og rettigheter. Lovlig Etisk berettiget Sosialt akseptabelt Politisk akseptabelt

Krav til implementering av RFID. Informasjon om forpliktelser og rettigheter. Lovlig Etisk berettiget Sosialt akseptabelt Politisk akseptabelt Personvern ved økt bruk av RFID teknologi Atle Årnes Lysaker 13. September 2007 Krav til implementering av RFID Lovlig Etisk berettiget Sosialt akseptabelt Politisk akseptabelt Informasjon om forpliktelser

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

HRAFN. [eng: raven] [nor: ravn]

HRAFN. [eng: raven] [nor: ravn] HRAFN [eng: raven] [nor: ravn] At dawn, Norse god Odin sent out his ravens to gather information. In the evening they returned to the god's shoulders and whispered the news of the wide world into his ears.

Detaljer

Cyberforsikring for alle penga?

Cyberforsikring for alle penga? Cyberforsikring for alle penga? Per Håkon Meland SINTEF IKT NHOs pensjons- og forsikringskonferanse November 2014 Teknologi for et bedre samfunn Informasjonssikkerhet i SINTEF Fagområder Programvaresikkerhet

Detaljer

Atle Årnes Fagdirektør. Personvern og bolig

Atle Årnes Fagdirektør. Personvern og bolig Atle Årnes Fagdirektør Personvern og bolig Uavhengig forvaltningsorgan 40 medarbeidere - Fire avdelinger Juridisk Tilsyns- og sikkerhet Informasjon Administrasjon Datatilsynet Ombud Saksbehandling Tilsyn/kontroll

Detaljer

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM for festivaler, konserter og arrangement Om Espos Norge AS Selskapet ble etablert i 2006 og startet sin virksomhet med utleie av kasser og bankterminaler til festival- og konsertmarkedet.

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Personvern eller vern av personopplysninger. Hvem vet hva om oss

Personvern eller vern av personopplysninger. Hvem vet hva om oss Personvern eller vern av personopplysninger Hvem vet hva om oss Vi er i fare overalt Opplysninger fra netthandel misbrukes Kan redusere netthandelen Skattelister brukes til å finne ofre - 2004 Pengeuttak

Detaljer

Elektronisk fakturering mellom bedrifter

Elektronisk fakturering mellom bedrifter Elektronisk fakturering mellom bedrifter Oversikt over den internasjonale utviklingen Arild Haraldsen Adm. Dir. NorStella Vice Chair UN/CEFACT BUREAU Arbeidet med standardisering av elektronisk fakturering

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

FORBRUKERTRENDENE SOM FORMER MORGENDAGENS NETTHANDEL TETT PÅ TRENDENE. Ole Petter Nyhaug, Opinion

FORBRUKERTRENDENE SOM FORMER MORGENDAGENS NETTHANDEL TETT PÅ TRENDENE. Ole Petter Nyhaug, Opinion FORBRUKERTRENDENE SOM FORMER MORGENDAGENS NETTHANDEL TETT PÅ TRENDENE Ole Petter Nyhaug, Opinion 4 TRENDER MULIGHETER FORVENTNINGER 3-5 ÅR IT S NOT THE STRONGEST OF THE SPECIES THAT SURVIVES, NOR THE MOST

Detaljer

Kampanje Event EU GDPR Advokat Rune Opdahl

Kampanje Event EU GDPR Advokat Rune Opdahl Kampanje Event EU GDPR 2018 Advokat Rune Opdahl 1 SAMTYKKER 2 MARKEDSFØRING/PROFILERING 3 TRANSPARENS 4 ANDRE UTVALGTE REGLER 1 SAMTYKKER Consent is a clear and affirmative wish 1 SAMTYKKER All behandling

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Ruter dialogkonferanse

Ruter dialogkonferanse Ruter dialogkonferanse Tor Rune Skoglund, CEO André Philipp, System Developer Oslo, 14. januar 2016 FourC fact sheet Start-up - grunnlagt høst 2013 10 ansatte, ~7,5 årsverk Kontor i Trondheim og UK +30

Detaljer

ITS, IoT, Big Data og personvern

ITS, IoT, Big Data og personvern ITS, IoT, Big Data og personvern 2015-12-03, ITS-Forum 2015 Lars F. Giske og Kirill Miazine ITS, IoT, Big Data og personvern 2 Juss-nytt om ITS Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det

ÅPNE LØSNINGER. - Hva er det og hvilke følger får det ÅPNE LØSNINGER - Hva er det og hvilke følger får det Hva er åpne løsninger En åpen løsning er et system hvor kjerne funksjonaliteten er tilgjengelig for at e- verkene eller et 3.parts leverandør kan tilføye

Detaljer

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge BIG DATA HVA ER DET? Bilde inn ENORME MENGDER DATA Bilde inn HVOR BLE DET AV PERSONVERNET? PERSONVERNREGELVERK Bilde inn

Detaljer

Ny personvernforordning Er vi alle forberedt?

Ny personvernforordning Er vi alle forberedt? Ny personvernforordning Er vi alle forberedt? GDPR - historikk 2012 2015 2016 25. mai 2018 Kommisjon fremlegger forslag De tre EUinstitusjoner blir enige om teksten Formell adopsjon Ikrafttredelse General

Detaljer

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga 25 % of working hours is today spent on searching for patients, equipment, papers and specialists Oversikt! Mulige områder

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund Yggdrasil, Tønsberg - 18.10.2011 Christine

Detaljer

Slipp forskningen løs: Fra forskning til bedre beslutninger

Slipp forskningen løs: Fra forskning til bedre beslutninger Slipp forskningen løs: Fra forskning til bedre beslutninger Audun Farbrot På Twitter: @afarbrot Blogg: forskningskommunikasjon.com Slideshare: slideshare.net/afarbrot LinkedIN: linkedin.com/in/audunfarbrot

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Hvor svart kan en svart vegg bli? -Følg med. Christian_nordve@trendmicro.eu

Hvor svart kan en svart vegg bli? -Følg med. Christian_nordve@trendmicro.eu Hvor svart kan en svart vegg bli? -Følg med Christian Nordve Christian Nordve Christian_nordve@trendmicro.eu En god og sikker bil -Før En god og sikker bil -Nå! Sikkerheten har blitt viktigere og viktigere

Detaljer

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Vest-Norges Brusselkontor etablert i 2003-1 av 6 norske regionskontor Døråpner og lyttepost i Brussel Del

Detaljer

Digitalt lederskap i global konkurranse. - mulig for norsk

Digitalt lederskap i global konkurranse. - mulig for norsk Digitalt lederskap i global konkurranse - mulig for norsk næringsliv? @HildeTonne Verden globaliseres & digitaliseres KONGSBERG PROPRIETARY: This document contains KONGSBERG information which is proprietary

Detaljer

Personvern i norske bedrifter: Hva er status og hva er utfordringene som kommer

Personvern i norske bedrifter: Hva er status og hva er utfordringene som kommer Personvern i norske bedrifter: Hva er status og hva er utfordringene som kommer 22. juni 2016 SINTEF Oslo Emese Bogya Status i Norge, per dags dato Transcendent Group 2016 Datatilsynet Kilde: https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/04_planer_rapporter/aarsmelding/datatilsynts-arsrapport-2015-til-kmd.pdf

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Et stort sprang fremover

Et stort sprang fremover Et stort sprang fremover Europaer i front på innovasjon 100% EMV aktivert Et stort steg fremover 3 millioner kontaktløse terminaler Levende e- og mcommerce markedsplass 100% kontaktløs dekning innen 2020

Detaljer

BLOCKCHAIN. Trussel eller mulighet? Kirsti M. Tranby & Arne Magnus Johnsen

BLOCKCHAIN. Trussel eller mulighet? Kirsti M. Tranby & Arne Magnus Johnsen BLOCKCHAIN Trussel eller mulighet? Kirsti M. Tranby & Arne Magnus Johnsen Blockchains betydning for utveksling av VERDI er lik Internett sin betydning for utveksling av INFORMASJON 2 STORE SELSKAPER OG

Detaljer

Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19.

Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19. Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19. april 2017 Rune Fensli Professor/Forskningsleder Senter for ehelse

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet

Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 41 medarbeidere Faggruppe 1 (justis,

Detaljer

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge Morgendagens betalingsløsninger - krav til tjenesteleverandørene Magne Solberg, CIO Coop Norge Vår misjon Coop skal skape medlemsnytte for våre medlemmer og eiere hver dag! Petter... Coop kortversjonen

Detaljer

Digitalt Grenseforsvar

Digitalt Grenseforsvar Digitalt Grenseforsvar Professor Olav Lysne Digitalt grenseforsvar (DGF) Innretning og virksomhet som gir Etterretningstjenesten tilgang til digital informasjon som krysser landegrensen i kabel Hovedmengden

Detaljer

Skjulte farer Tillit i en sammenkoblet verden

Skjulte farer Tillit i en sammenkoblet verden Skjulte farer Tillit i en sammenkoblet verden Dette er da meg Erlend Espedal Seniorrådgiver Kantar TNS. Telecomanalytiker 2 Hvem stoler du på i en verden med usikre sannheter? 3 People Vi skaper think

Detaljer

GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel

GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel Dataforeningen RFID i praksis 31.5.2011 Petter Thune-Larsen ptl@gs1.no Våre sjekklister er laget som en praktisk veiledning

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo,

Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016 Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, 2017-11-29 Disposisjon Hvorfor måler vi, og hva måler vi? Måling av styringssystemet Hvordan beskrive en måling? Måling

Detaljer

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 05/06.09.2017 Ukens pensum Les Gasser, (1986): The Integration of Computing and Routine Work Vikkelsø, (2005): Subtle Redistribution

Detaljer

Biblioteket som ramme for å oppleve, skape og dele

Biblioteket som ramme for å oppleve, skape og dele Biblioteket som ramme for å oppleve, skape og dele 2 The worlds knowledge no longer fits onto a library shelf Jens Thorhauge, IFLA satellite meeting aug 2014 3 Frøken Pedersen trener på å gå på Deichman

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Hvordan bli en digital vinner. Seminar Telemark Online!! Edison Wolfram 2016!

Hvordan bli en digital vinner. Seminar Telemark Online!! Edison Wolfram 2016! Hvordan bli en digital vinner Seminar Telemark Online!! Edison Wolfram 2016! Adaptiv, som har evne til, er gjenstand for tilpasning. You've got to start with the customer experience and work back toward

Detaljer

Moods of Norway plukker lavthengende frukter fra RFID og forbereder seg på Omni-fremtiden. Oslo, 05. april, 2016. Hans Petter Hübert Retail Director

Moods of Norway plukker lavthengende frukter fra RFID og forbereder seg på Omni-fremtiden. Oslo, 05. april, 2016. Hans Petter Hübert Retail Director Moods of Norway plukker lavthengende frukter fra RFID og forbereder seg på Omni-fremtiden Oslo, 05. april, 2016. Hans Petter Hübert Retail Director Innhold 1. Hvem og hva er Moods of Norway? 2. Hva skjer

Detaljer