RFID: den lille teknologien med det store potensialet og de store utfordringene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RFID: den lille teknologien med det store potensialet og de store utfordringene"

Transkript

1 RFID: den lille teknologien med det store potensialet og de store utfordringene Forelesning TIK 7. desember 2010 TIK 4001, Mod. 5: Politics of Knowledge Forsker/stipendiat SIFO

2 Formål Bredt kanvas flere typer vinklinger: Viser hvordan en tilsynelatende enkel, liten teknologikomponent oppstår og beveger seg i samfunnet»...som teknologi» rent konseptuelt / idémessig» som historisk artefakt» i offentlige, politiske, regulatoriske og forskningsdiskurser» bevegelse fra RFID mot RFID i system RFID Tingenes internett

3 Oversikt RFID teknologien Bruksområder (faktiske/tenkte) Varehandelen Forbrukererfaringer og bekymringer Mediedebatt Regulering Overordnete utfordringer (personvern, overvåkning) Aktivisme Kontroversielle teknologier Aktører Tingens internett Forskning og fremtidige studier

4 RFID i samfunnet Informasjonssamfunnet: EU (og Norge) teknologioptimisme ny teknologi som RFID kan bidra til effektivt, fremtidsrettet, konkurransedyktig samfunn Et RFID-(merket) produkt kan bli: Et mobilt, intelligent og kommuniserende objekt med unik identitet kan dermed identifiseres, telles, spores. RFID beveger seg:...fra anonym teknologi (back-stage) til kontroversiell teknologi (front-stage) fra enkeltstående kommuniserende objekter til objekter i nettverk (Tingenes internett) Muligheter og utfordringer: RFIDs enorme muligheter er teknologiens største utfordring: teknologien kan knyttes tett til individer. Kort historikk: WW 2 identifisere allierte fly i kamp 1980-tallet merke buskap 1984: GM bilproduksjon 1990-tallet i forsyningskjeden (håndtering av produksjon, distribusjon, logistikk) 2000-tallet: ut i samfunnet i varehandelen, i dyr og i mennesker.

5 Hva er RFID? 1) RFID-brikke Brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt, et dyr eller en person. Mikrochip: Inneholder data om unike produkt Nye data kan legges til, endres, oppdateres Antenne: Mottar elektromagnetisk energi fra leserens antenne. Muliggjør overføring av data gjennom energifeltet Batteri (aktive brikker) 2) RFID-leser Leser data fra chipen ved at antennen plukker opp radiosignaler fra RFID-brikken og tolker dette til meningsfulle data. 3) Sensorer Kan koples til RFID-brikken, registrere sensoriske data 4) Database Kan kople data fra etiketten med andre typer data eks brukerdata.

6 Aktiv/passiv brikke Aktiv RFID-brikke: Lang avlesningsrekkevidde Avgir informasjon kontinuerlig Batteri Stor og klumpete Dyr Passiv RFID-brikke: Kort leserekkevidde Gir bare fra seg data når den aktiveres av en leser Små (sandkorn) Lang levetid, lite vedlikehold Lav pris (dyrere enn strekkoder) (+ semi-passiv-brikke) Gruppe 1: Produkter med RFID som en integrert del av produktet Tåler årevis med bruk, godt beskyttet, gjenbruk Eks: Tilgangskontroll, AutoPass Gruppe 2: Produktgrupper Produkter merket med RFID, men RFID ikke sentral i funksjonaliteten kommuniserer om produktet Kort livsløp, destrueres, Eks: Forbruksprodukter merket med RFID, emballasje, annet

7 RFID-brikke vs strekkode RFID kan identifisere individuelle produkter gjennom EPC Electronic Product Code. RFID kan lagre en mengde data Data kan leses av og skrives til brikken RFID muliggjør lesing av mange brikker samtidig RFID-brikker kan integreres med bla. sensorer RFID-brikke Strekkoder kan bare identifisere produktkategorier gjennom UPC (Universal Product Code). Strekkoder kan bare skannes én og én Strekkoder lagrer svært lite data, og kan ikke endres Strekkode Milliarder av strekkoder skannes daglig på verdensbasis Har vært en suksess siden midten av 70-tallet Skal mye til å endre et slikt omfattende og rimelig system

8 Bruksområder Logistikk og vareflyt Emballasje, distribusjon Sporing i verdikjeden Sporing av mat: opprinnelse, forhold underveis (sensoriske data, eks: temperatur) Norsk forskningsprosjekt: Smart Vareflyt intelligent emballasje Registrering i bomring AutoPass-ordningen Billetteringssystemer Rogaland Kolumbus Oslo Flexus

9 Varesikring/tyverialarm De fleste butikker Innsjekk/utsjekk Enkelte bibliotek Adgangskontroll RFID-kort, biometri eller implantater Nøkler til biler Pass Fanger - soning utenfor fengsel Fotlenker, håndlenker

10 RFID armbånd F.eks for sporing av barn i fornøyelsesparker Implantater under huden For identifisering, verifisering, transaksjon, f.eks i barer Sporing av buskap For overvåking av lokasjon og helse (velferd) Sporing av dyr Nasjonalt register

11 Sykehus: Pasienter: Overvåke helse- og medisineringsbehov Demente: Kontroll med hvor de befinner seg Nyfødte barn: Forhindre bortføring Sport: Maraton Måle mellomtider - forhindre juks Timing is everything (kjerneverdi) Nike ipod RFID-tag i skoen, mottaker i ipod en Spore tidsbruk, distanse, fart, kaloriforbrenning

12 Klesvask (konsept) Smart Clothing Care Label Utgangspunkt: de færreste følger instruksjon på vaskelapper Vaskelapper kommuniserer med RFID-klare vaskemaskiner, strykejern, etc Programmene justeres automatisk Markedsføring (konsept) Smart signs Kamera skiller mann/kvinne tilbyr produkter etter kjønn MIT Media Lab jobber med å kople personlige preferanser til individualiserte opplevelser (med RFID, sensorer)

13 Fordeler med RFID? Antatte fordeler: Unik identifisering av produkter Økt automatisering av prosesser Bedre synlighet (produkt, verdikjede) Sanntidsinformasjon Umiddelbar verifisering av produkter Utvidet produktinformasjon Opprinnelse Håndtering Lokasjon Effektivt: Lager- og logistikk formål svært effektivt For effektivt?: Mange nye applikasjoner og ideer knyttet til eller nær mennesker mer problematisk Identifisering automatisering effektivisering

14 RFID og effektivisering Effektivisering Bevegelse fra positiv konnotasjon til negativ konnotasjon On-stage; Back-stage; - Sporing i verdikjeden - Opprinnelsesmerking - Logging av påvirkning - Logistikk og vareflyt Mid-stage; - Varesikring - Bomregistrering - Adgangskontroll - Billettering - Medisinering Front-stage; - I penger og bankkort - I lojalitetskort - I forbruksprodukter -I butikker (hyller, skranke) - Chip under huden - Fysiologisk overvåking - Merking av barn, demente, etc. - Forhindre forfalskning Risiko for alvorlige personvernbrudd øker

15 Økende interesse i varehandelen På vei inn i varehandelen: Økt interesse for RFID implementering nærmere forbrukeren : * Skape nærhet mellom produkt og forbruker sikre lojalitet og dypere forståelse av bruksmønster og behov * Identifisere og spore forbruksartikler og kople dette med personprofiler. Piloteringer: Wal-Mart, Metro Future Store

16 Muligheter i varehandelen Forhindre tyveri Autensitet / ektehetsgaranti Shopping-støtte produktforslag Målrettet markedsføring Tilbaketrekking av varer Oppgraderinger Kvittering / reklamasjon Redusere kø Kople interesser / tidligere kjøp mot nye kjøpsforslag Mindre lagerbeholdning i butikk, riktige produkter til riktig tid Følge produkt: før salg, kjøp, bruk, avhending, gjenbruk. Synliggjøre etiske standarder

17 Forbrukererfaringer med RFID Relativt få studier med brukere i fokus så å si ingen i Norge Studiene viser blant annet: - I USA og Europa (2004/2005): hhv. 23% og 18 % hevder å vite hva RFID er - Det forbrukere var engstelige for: Personlige data skal brukes/misbrukes av en tredjepart Mer skreddersydd og målrettet markedsføring Sporing av forbrukere gjennom kjøp av produkter RFID-brikker som blir lest i det skjulte fra avstand - Forbrukere mistror både bedrifter OG myndigheter når det gjelder intensjoner og bruk av RFID data - De fleste ønsker ikke at RFID skal aktiveres etter at produkter tas ut av butikken - eks etter-kjøp-tjenester, reklamasjon - Forbrukerkontroll viktigere enn mulige kommersiell nytte - Mistillit til RFID-baserte produkter. Hjelpeløshet i møte med intelligente miljøer.

18 Merking av RFID-produkter og RFID-soner Bør man vise forbrukere hvor RFID befinner seg? Skilting Merking Hvorfor? Usynlig, dermed uvitende Sikre brukere kontroll og oversikt Hvorfor ikke? For mye fokus på objekter som kommuniserer Stress Over tid; støyende I Europa jobber med standardisering av RFID emblem Mulighet for å unngå RFID-miljøer? Mulig deaktivering av RFID-brikker?

19 Forbrukerbekymringer RFID og sikkerhet/ trygghet Utfordringer: Hacking av brikker Avlesing av forbrukerprodukter med skjulte skannere Tyvlytting av signaler RFID etterlater seg en hale av informasjonsspor Profildata kan umiddelbart koples til RFID-produkter man har med seg, eller som er i nærmiljøet For mye informasjon å holde styr på Mer gjennomsiktig individ Mindre menneskelig kontroll (automatisering)

20 Mediedekningen RFID vært i bruk lenge i mediene det siste tiåret Spesielt etter piloter/tester i varehandelen RFID nærmere forbrukeren Muligheter for personvernbrudd fremhevet av personvernorganisasjoner Thiesse (2007) Diskursanalyse av nyhetssaker Fra 2003; RFID og personvern ble kontroversielt CASPIAN ledende i å opprettholde personverndebatten. Trakk med seg andre borgerrettighetsgrupperinger og personvernmyndigheter Medietrykket piloter og uttrullinger ble midlertidig (el. permanent) lagt på is Sensasjonsoverskrifter risiko, katastrofe ( branding the risk source with stigma ) Eks CASPIAN: RFID = nuclear risks, spy chips, big brother bar codes, mark of the beast, tracking devices Referanser til kjente filmer, bøker Tydelig at anti-rfid/personvern-grupperinger har vunnet frem i den polariserte mediedebatten. Forkjempere for RFID synes å ha svakere argumenter eller svakere analogier å trekke på

21 EU-nivå: Regulering Data protection directive Electronic commerce directive Privacy and electronic communications directive (datalagringsdirektivet? motsatt vei?) Forsøk på teknologinøytral lovgivning Krav om: personvern bygd inn i teknologien privacy impact assessments sikkerhet og åpenhet public awareness-kampanjer RFID Expert Group opprettet i 2007 Skal rådgi EU kommisjonen om juridiske aspekter knyttet til RFID-utviklingen.

22 Overordnete utfordringer med RFID Allestedsnærværende Usynlig Gjennomgripende Påtrengende Redusert menneskelig kontroll Menneske-teknologi hybridisering Generelt personvern.overvåkningssamfunnet (Storebror) Totale bruken av produkter med RFID som kan være problematisk

23 Personvern Studier av RFID i bruk viser: Personvernbekymring Frykt for misbruk av data Avmakt ift. intelligente produkter og miljøer (usynlighet, automatisering) Mediedekningen: Worst-case Fremtidige personvernbrudd (føre-var) Total overvåkning Typer persondata som kan misbrukes: Data privacy Location privacy Lee (2005): Mulighetene RFID-teknologien gir er uendelige slik mulighetene til å misbruke teknologien er

24 Storebrorsamfunnet Big Brother merkelapp har vært uunngåelig; Ideen om et sømløst nettverk som inkluderer millioner av RFID-lesere, milliarder av RFID-brikker, enorme databaser og nettverk som utveksler og behandler dataene som hentes inn Konstant: - Innhenting - Prosessering - Evaluering / prediksjon av individuell handling - Sporing av forbrukernes bevegelser gjennom produktene de eier. - Ingen utloggingsfunksjon!

25 Aktivisme Noen toneangivende aktører: CASPIAN (USA) Electronic Frontier Foundation (USA) FoeBud (Tyskland) Sterkt engasjement Aksjoner, innlegg, merker/skilt Spiller på frykt for vidtrekkende, fremtidige implikasjoner praktisk føre-var-tilnærming Konspiratoriske Storskala-overvåkning Mye makt Gjennom medier

26 CASPIAN (USA) Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering CASPIAN sier selv: Krever: Ønsker: has called for a moratorium on the use of RFID chips in consumer products "until the societal implications can be addressed. At det skal være ulovlig for bedrifter å kople RFID-brikker til personlig identifiserende informasjon. Lovverk om merking og informasjon av produkter med RFID, der datautveksling foregår Initiativtaker til flere boikott-aksjoner (Wal Mart, Gilette, Benetton) Bruker begrep som: spychips, mark of the beast, big brother bar code

27 Electronic Frontier Foundation (USA) Støtter borgere i nettverkssamfunnet førstelinjeforsvar mot brudd på digitale rettigheter Aktivisme mot typisk personvernbrytende teknologi, som RFID RFID: under headingen: Monsters of privacy : Eks: RFID a.k.a. "The Tattler" Violations: Can be used to pinpoint the location of whatever it's embedded in. Indiscriminately broadcasts whatever information it carries to whomever has the equipment to read it. Description: A blabbermouth. Follows you wherever you go and tells everyone your private business. Aliases: The Tattler, Amplifier, Megaphone, The Bug Status: Threatens to appear soon in pretty much every consumer good you purchase.

28 FoeBud (Tyskland) Har organisert: Big Brother Awards Tildelt Metro i 2003 Stop RFID-kampanjer Også mot Metro Gjennom medieoppmerksomhet: Påvirket forhandlere og produsenter til å endre RFID policy Selger personvernprodukter F.eks The FoeBud data privatizer Kan lese, skrive til og kopiere RFID-brikker

29 Wal Mart Amerikansk supermarkedkjede Dominerende aktør i markedet og dermed sterk pådriver i innovasjonsprosesser: Strekkoden: 1984 presset gjennom strekkodesystemet for sine leverandører RFID: Tidlig-2000-tall presset topp-leverandører til å implementere RFID i verdikjeden. Eks. Smart shelf (2003) Systemet hentet data når produkt forlot hyllen direkte informasjon til administrasjon. Kansellert da CASPIAN anklaget selskapene (Wal Mart og Gilette) for å bryte med personvernsprinsipper Likevel: I august i år (2010) startet merking av herreklær. Har benyttet RFID i lenger tid men første gang RFID er benyttet til merking av individuelle plagg som forbrukere tar med hjem. Brikkene skal være lesbare fra kort rekkevidde også etter kjøp

30 Kontroversiell teknologiintroduksjon Ny banebrytende teknologi har alltid skapt debatt 1970-tallet - strekkoden ble introdusert på det amerikanske markedet Skapte heftig debatt pga omfattende identifisering av varer (selv om kun på kategorinivå ) skapte frykt for en gryende apokalypse (Langheinrich 2006) Men med RFID: Både bedrifter OG myndigheter kan misbruke informasjon Mennesker kan bli identifiserbare gjennom sine produkter

31 Tilstøtende problemfelt Personvern, overvåkning: Andre systemer (betalingskort, CCTV, mobiltelefoner, Google Street View, etc) Egeninititert utveksling av person- og lokasjonsdata (Facebook, Twitter, Foursquare, blogger) Nye teknologifelt: Nano, GMO Omfattende teknologiske innovasjoner, store muligheter/utfordringer Store kontroverser, polariserte debatter Eks. GMO; Stakeholders: oppnår ikke enighet fokus på merking overføring av ansvar til forbrukere/borgere.

32 Aktører i feltet Politikk og lovgivning EU - driver (roadmaps, strategier, visjoner, offentlige konsultasjoner, forskningsføringer) Ønsker teknologinøytral lovgivning Forskningsprogrammer Satser stort på Fremtidens internett innovasjon ledet an av bruken av teknologien (herunder; RFID og Tingenes internett, sosiale medier, etc) Standardiseringsarbeid innen CEN (europeiske komité for standardisering) og norsk speilkomité i Standard Norge (Automatisk identifikasjon og datafangst). Går i større grad fra teknisk til rammeverk-standardisering (tidkrevende) Teknologiske interessegrupper Teknologiutviklere med felles interesser i utviklingen av infrastruktur, applikasjoner, standarder, policy- og opinionspåvirkning. Dominerende kommersielle aktører (etterspørselsiden) Som Wal Mart, Tesco, Metro, militæret, etc Kravspesifikasjoner og press på leverandører (direkte og indirekte press) Personvern/borgerrettighetsgrupperinger Angrep via massemediene Position Statements liste over trusler knyttet til RFID for personvern og borgerrettigheter når RFID implementeres i fullskala. Teknologiene selv

33 Åpner for ulike vinklinger, rollesammensetninger og maktkonstellasjoner blandede diskurser. Teknologioptimisme Intelligente objekter smarte produkter myter moral hazard Policy-papers Visioner Mediediskurs uunngåelig skrekkvisjoner regulering sikrer mot misbruk effektivisering konkurransekraft teknologien skaper og fikser problemene Regulering Forskning Pilot-studier fremtiden Standardisering

34 Tingenes internett Internet of things (IoT) Et nettverk av objekter som kommuniserer seg i mellom, med mennesker, med internett Gir fysiske objekter en unik og virtuell identitet RFID er en kjernekomponent muliggjør selve identifiseringen og kommunikasjonen Kan gjøre produktene selv-organiserende (mister menneskelig kontroll) Objekter bærer sine egen historie og identitet trenger ikke et felles referansesystem som internett, men kan koples til internett gjennom IP Utfordringer i slike system: Alt blir søkbart og refererbart. Krever standardisering (teknologisk og rammeverk)

35 EU og Tingenes internett Communication on the Internet of Things (2009): Proposes a policy approach addressing the whole range of political and technological issues related to the move from RFID and sensing technologies to the Internet of Things. Help to meet a considerable number of current challenges such as an ageing society, deforestation or CO2 emissions through the development in particular of health monitoring systems, connected trees and cars. The interconnection of physical objects will generate a genuine paradigm shift for society. Potential for waste recycling: should be facilitated by the implementation of IoT through tags which will make objects easier to distinguish during the process. Although IoT is not yet actually implemented, this Communication gives an indication of the technology to come over the next 15 years. Focus on challenges for public governance for privacy and personal data protection for information security for research and development

36 Visjoner om Tingenes Internett USA-EU samarbeid: Transatlantic Symposium on the Societal Benefits of RFID Identifisere prosjekter som vil øke transatlantisk samarbeid og vekst. Reguleringsiver vil forhindre RFID-utviklingen Derfor Privacy by design og Privacy Enhancing Technologies (PETs) EU-forskn. Strategic research roadmap, 2009: Det kommende Internet of Things vil forme verden og samfunnet, men god forskning og anbefalinger trengs for å lede Europa, og for å gjøre dette nyttig for alle borgere. Tingene skal bli aktive deltakere i forretningsliv, informasjons- og sosiale prosesser hvor de kan kommunisere seg i mellom og med omgivelsene ved å utveksle relevante ( oppfattede ) data, og trigge handlinger uten direkte menneskelig intervensjon

37 Tingenes internett i det små Tingenes internett kan operere i det små, f.eks som organisator i hjemmet Touchatag : et hjemme-tingenes-internett RFID klistrelapper som kan festes på alle typer gjenstander i huset Startpakke, med en USB RFID-leser og 10 RFID klistrelapper. Disse koples til en predefinert nettside eller applikasjon Eks 1: lapper på barnas leker koples til nettsider for barn for utvidet lek Eks 2: lapp på businesskortet linker til all type sosial nettverksinformasjon

38 Tingenes internett og sosiale ting Visjoner om tings endring fra estetisk verdi til sosial verdi Altså; sosiale ting, i nettverk "Every object should tell its own story. The story of its past (what it is made of, where it was produced, how it is used) and its future (how to differentiate it, how to take it apart, how to recycle it). It should be actively self-aware (being sentient or at least having some idea of the time and place for its own use), be connected and social, in other words it should belong to us humans, "living" as part of our digital and social network. Ref:

39 Forskning og studier Mye innen information systems Fra teknisk managerial fokus En del innen technology acceptance (økonomisk) Basert på individuelle karakteristika og motivasjoner; intensjons- og atferdsforskning (psykol.) Noen studier tar inn eks tillit og risiko modellert inn Generelt lite samfunnsfaglig tilnærming/forbruk

40 Mulige tilnærminger og studier Mikro-perspektiver: Kontekstuell bruk, hverdagspraksis, vurdering av bruk/brukskontekst utover teknologi Makro-perspektiver: Allestedsnærværende teknologi, digitale skiller, personvernets status Komparativt: EU, USA, Asia Ulike regulatoriske regimer Ulik personvernkultur Ulik tilnærming til teknologiinnovasjon (optimisme/pessimisme) og den enkeltes rolle og betydning i større systemer. Hvilket liv har selve kontroversen omkring RFID? Hvordan skapes den, opprettholdes og eventuelt avsluttes (eller midlertidig avrundes)?

41 Begrepet RFID : Befestet med ulike konnotasjoner:» Personvernbryter, subversiv, utro» Fremtiden, sømløst, effektivt Ulik betydning i ulike miljøer (teknologi, sivilsamfunnet, politikken, borgergrupperinger) Realiteter, myter og makt: Avdekke relevante aktører og maktforhold (handlingsrom, påvirkning) Interessekonstellasjoner:» Aksjonister; vil opprettholde aktivitet» Advokater; sikre forretningsinteresser» Utviklere; skape (positiv) interesse for produkter, ideer. Myndigheters rolle i innovasjonsprosesser: Sikre innbyggere: gjennom lovgivning Sikre utviklere: skape tillit til RFID / Tingenes internett og godt innovasjonsklima

42 RFID som teknologi? Studeres som teknologi eller som anvendelse? (teknologien ofte skjult for brukeren) Ikke homogen produkt-gruppe må studeres i sin forskjellighet Feltet : Hvordan avgrense / kontekstualisere et så omfattende system med så vidtrekkende implikasjoner? Informasjonsoverflod: Stadium der man ivrer etter å samle meste mulig informasjon Umulig å nyttiggjøre seg å skape meningsfull kunnskap? Gå utover enkle brukerevalueringer i kontekstløse laboratorier (usability labs) Økt kontekst-sensitivitet (etnografiske studier av RFID i bruk i relevante omgivelser) Effekter av f.eks merking av RFID-omgivelser og produkter (bevissthet, stress, støy, etc) Studier av: medietekster og retorikk regulerings- og policydokumenter forskningsprioriteringer og innovasjonssatsinger etc, etc.

43 Teoretiske perspektiver Tillit (eks Luhmann): Kompleksitetsreduksjon? (ikke nødvendigvis risikoreduksjon ) Tillitstyper og tillitsplassering?» til kompetanse, intensjoner, systemsamhandling, tredjeparter, myndigheter Risiko (eks Beck, Giddens): Risikohåndtering i det moderne samfunn?» Eks: personvern bygget inn i teknologien Mulige risiko-scenarier? Er kost-nytte-risiko vurdering mulig? ANT: Teknologien som integrert del av samfunnet Agency to nonhumans Translation Kartlegge de materielle-semiotiske relasjonene i RFID/Tingenes internett Andre?

44 Studere helheten For første gang i historien: Konturene av et komplett nettverk av» Informasjon» Objekter» Mennesker (og dyr) Få kontroverser i Norge så langt, mest i EU og USA» Hvorfor så lite kontroversielt i Norge?» Relativt få anvendelser nær forbrukeren så langt?» Begrensningene; ikke i teknologien, men i sosiale prosesser? Vil uansett generere mange utfordringer for forskningen i tiden fremover

45 Takk for meg! dag.slettemeas(a)sifo.no

RFID konsekvenser for forbrukerne

RFID konsekvenser for forbrukerne RFID konsekvenser for forbrukerne SIFO styremøte, 10. desember 2009 RFID (radio-frequency identification) 1) RFID-brikke Brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt, et dyr eller en person.

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

RISIKO 2040. Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge. Dag Slettemeås SIFO Arbeidsseminar DSB, 29. januar 2015. Dag Slettemeås

RISIKO 2040. Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge. Dag Slettemeås SIFO Arbeidsseminar DSB, 29. januar 2015. Dag Slettemeås RISIKO 2040 Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge SIFO Arbeidsseminar DSB, 29. januar 2015 Utgangspunkt - Hvilke tre teknologiske utviklinger kan bli viktige de neste 20-30 årene? - Hvilke nye muligheter

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

Hva vet appen om deg? Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet

Hva vet appen om deg? Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet Hvorfor en undersøkelse om apper? Bruk av mobilapplikasjoner øker

Detaljer

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008

Bård Myhre SINTEF IKT. Innføringskurs i RFID februar 2008 RFID Et blikk på teknologien Bård Myhre SINTEF IKT Innføringskurs i RFID februar 2008 3 Oversikt Mål Strukturere en lettere kaotisk RFID-verden Gjøre det enklere å forstå hva folk mener når de snakker

Detaljer

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt

RFID AutoLogOff - et studentprosjekt RFID AutoLogOff - et studentprosjekt Utført ved Høgskolen i Gjøvik våren 2008 av Erik Sørdal (dataingeniør) Vegard Ruden (datasikkerhet) Stig Atle Haugen (informatikk) som avsluttende bacheloroppgave Presentert

Detaljer

Yesterdays network. Security and privacy in RFID applications supporting EPCglobalstandards 4/1/2009

Yesterdays network. Security and privacy in RFID applications supporting EPCglobalstandards 4/1/2009 Security and privacy in RFID applications supporting EPCglobalstandards RiskNet Workshop, 02.04.09 Petter Thune-Larsen petter@rfidlab.no, tlf: 900 74 763 RFID Innovasjonssenter AS Yesterdays network 1

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Digital økonomi som katalysator for vekst og arbeidsplasser i Europa

Digital økonomi som katalysator for vekst og arbeidsplasser i Europa Digital økonomi som katalysator for vekst og arbeidsplasser i Europa RegioNor 12. oktober 2015 Fred-Arne Ødegaard IKT- og forvaltningsråd, EU-delegasjonen, Brussel Fra den digitale dagsorden akkurat nå

Detaljer

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det?

Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Er norske virksomheter digitale sinker? Hva betyr det? Og hvorfor er de det? Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen BI E-post: ragnvald.sannes@bi.no 14.10.2015 1 Hva vi gjør

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Siemens Business Services

Siemens Business Services Siemens Business Services Presentasjon av RFID Fremtidens varehandel 2005 Joachim Stray Forretningsutvikler Kort presentasjon av RFID teknologien RFID = Radio Frequency Identification, en datachip med

Detaljer

Nano for liten nano for stor

Nano for liten nano for stor Nano for liten nano for stor -Om fordeler og ulemper med nanoteknologi Seminar om Miljømerking Rica Helsfyr Hotel,Oslo 22 september 2011 Hva er nano? Nanometer: Om du deler en millimeter i en million like

Detaljer

Krav til implementering av RFID. Informasjon om forpliktelser og rettigheter. Lovlig Etisk berettiget Sosialt akseptabelt Politisk akseptabelt

Krav til implementering av RFID. Informasjon om forpliktelser og rettigheter. Lovlig Etisk berettiget Sosialt akseptabelt Politisk akseptabelt Personvern ved økt bruk av RFID teknologi Atle Årnes Lysaker 13. September 2007 Krav til implementering av RFID Lovlig Etisk berettiget Sosialt akseptabelt Politisk akseptabelt Informasjon om forpliktelser

Detaljer

Effektive verdikjeder:

Effektive verdikjeder: Effektive verdikjeder: Hvordan få til miljøgevinster samtidig som man forbedrer bedriftens logistikk? 360 o Symposium Miljø vårt felles ansvar 16.-17. mars, Gardermoen Heidi C. Dreyer, NTNU/SINTEF Hvilke

Detaljer

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund Yggdrasil, Tønsberg - 18.10.2011 Christine

Detaljer

Konkurransekraft og bærekraft. Kan teknologien redde oss?

Konkurransekraft og bærekraft. Kan teknologien redde oss? Logistikk for fremtiden Konkurransekraft og bærekraft Kan teknologien redde oss? Trondheim 24. september 2009 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF www.smartlog.no 1 40 % 2 3 4 .ja klart, men ikke alene,. teknologisk

Detaljer

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Faglig seminar for DigiAdvent-prosjektet Avholdt ved SIFO 28 august 2003 Av Dag Slettemeås Prosjektets utgangspunkt: Kunnskap

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Hvordan påvirker standardisering utviklingen av ny teknologi?

Hvordan påvirker standardisering utviklingen av ny teknologi? Hvordan påvirker standardisering utviklingen av ny teknologi? Noen resultater fra en studie av standardiseringsarbeidet Lunsjseminar BLD 9.desember 2010 Bakgrunn 5 års deltagelse i CEN/TC52 Safety of toys

Detaljer

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga 25 % of working hours is today spent on searching for patients, equipment, papers and specialists Oversikt! Mulige områder

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Personvern eller vern av personopplysninger. Hvem vet hva om oss

Personvern eller vern av personopplysninger. Hvem vet hva om oss Personvern eller vern av personopplysninger Hvem vet hva om oss Vi er i fare overalt Opplysninger fra netthandel misbrukes Kan redusere netthandelen Skattelister brukes til å finne ofre - 2004 Pengeuttak

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

Atle Årnes Fagdirektør. Personvern og bolig

Atle Årnes Fagdirektør. Personvern og bolig Atle Årnes Fagdirektør Personvern og bolig Uavhengig forvaltningsorgan 40 medarbeidere - Fire avdelinger Juridisk Tilsyns- og sikkerhet Informasjon Administrasjon Datatilsynet Ombud Saksbehandling Tilsyn/kontroll

Detaljer

Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing

Muliggjørende teknologier Teknologibad Manufacturing Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing Geir Ringen, Forskningssjef SINTEF Raufoss Manufacturing Technology for a better society 1 Megatrender Demografiske endringer (økende verdenspopulasjon,

Detaljer

Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger?

Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger? Hvordan ivareta personvernet med velferdsteknologiske løsninger? Foredrag på Boliger for fremtiden 13. februar 2014 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet @bjornerikthon www.personvernbloggen.no 18.02.2014

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Moods of Norway plukker lavthengende frukter fra RFID og forbereder seg på Omni-fremtiden. Oslo, 05. april, 2016. Hans Petter Hübert Retail Director

Moods of Norway plukker lavthengende frukter fra RFID og forbereder seg på Omni-fremtiden. Oslo, 05. april, 2016. Hans Petter Hübert Retail Director Moods of Norway plukker lavthengende frukter fra RFID og forbereder seg på Omni-fremtiden Oslo, 05. april, 2016. Hans Petter Hübert Retail Director Innhold 1. Hvem og hva er Moods of Norway? 2. Hva skjer

Detaljer

ITS, IoT, Big Data og personvern

ITS, IoT, Big Data og personvern ITS, IoT, Big Data og personvern 2015-12-03, ITS-Forum 2015 Lars F. Giske og Kirill Miazine ITS, IoT, Big Data og personvern 2 Juss-nytt om ITS Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

BIOMETRI OG IDENTIFISERING BRUK AV BIOMETRI FOR IDENTIFISERING AV PERSON/VERIFISERING AV ID SIKKERHET OG PERSONVERN MARS 2006/MA

BIOMETRI OG IDENTIFISERING BRUK AV BIOMETRI FOR IDENTIFISERING AV PERSON/VERIFISERING AV ID SIKKERHET OG PERSONVERN MARS 2006/MA BIOMETRI OG IDENTIFISERING BRUK AV BIOMETRI FOR IDENTIFISERING AV PERSON/VERIFISERING AV ID SIKKERHET OG PERSONVERN MARS 2006/MA BAKTEPPE STARTEN: 11. September 2001 LØSNING: biometri i pass mv. DAGENS

Detaljer

Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet

Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet Ny personvernforordning Hvordan reguleres informasjonssikkerhet Datatilsynet Uavhengig forvaltningsorgan Tilsyn og ombud Forvalter personopplysningsloven og forskrifter 41 medarbeidere Faggruppe 1 (justis,

Detaljer

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement

KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM. for festivaler, konserter og arrangement KONTANTLØST BETALINGSSYSTEM for festivaler, konserter og arrangement Om Espos Norge AS Selskapet ble etablert i 2006 og startet sin virksomhet med utleie av kasser og bankterminaler til festival- og konsertmarkedet.

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Tillit, risiko og personvern etiske spørsmål. Dag Elgesem Seksjon for humanistisk informatikk Universitetet i Bergen

Tillit, risiko og personvern etiske spørsmål. Dag Elgesem Seksjon for humanistisk informatikk Universitetet i Bergen Tillit, risiko og personvern etiske spørsmål Dag Elgesem Seksjon for humanistisk informatikk Universitetet i Bergen Oversikt Betydningen av tillit i sosiale relasjoner Hva er sammenhengen mellom tillit,

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Smart data innsamling, nye datakilder, bilen som sensor

Smart data innsamling, nye datakilder, bilen som sensor 20121009 Smart data innsamling, nye datakilder, bilen som sensor En forskers tanker om hva framtiden vil bringe! Dr. Tomas Levin SINTEF.no 1 Hvorfor trenger SVV data? Som veimyndighet har SVV har identifisert

Detaljer

GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel

GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel Dataforeningen RFID i praksis 31.5.2011 Petter Thune-Larsen ptl@gs1.no Våre sjekklister er laget som en praktisk veiledning

Detaljer

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster?

BYOD SUHS-13. Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC. Bring Your Own Disaster? BYOD Bring Your Own Disaster? SUHS-13 Per Arne Enstad, CISA/CISM/CRISC BYOD eller ikke BYOD? BYOD har en del positive trekk som ikke kan overses: Gartner Group antyder en kostnadsbesparelse på 9-40% hvis

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com 1990-2010 Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger Innovative Solutions Since 1990 ACT Gruppen

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge

PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge PERSONVERN TIL HINDER FOR BRUK AV BIG DATA? Advokat Therese Fevang, Bisnode Norge BIG DATA HVA ER DET? Bilde inn ENORME MENGDER DATA Bilde inn HVOR BLE DET AV PERSONVERNET? PERSONVERNREGELVERK Bilde inn

Detaljer

Slipp forskningen løs: Fra forskning til bedre beslutninger

Slipp forskningen løs: Fra forskning til bedre beslutninger Slipp forskningen løs: Fra forskning til bedre beslutninger Audun Farbrot På Twitter: @afarbrot Blogg: forskningskommunikasjon.com Slideshare: slideshare.net/afarbrot LinkedIN: linkedin.com/in/audunfarbrot

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Integritetsrisiko. Sikkerhetskonferansen 2009. 22. september 2009. Intro. Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com

Integritetsrisiko. Sikkerhetskonferansen 2009. 22. september 2009. Intro. Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com Integritetsrisiko Sikkerhetskonferansen 2009 22. september 2009 Knut Erik Friis + 4795260843 knut.erik.friis@no.pwc.com Mads Blomfeldt + 479520652 mads.blomfeldt@no.pwc.com Intro Hvem har forventninger

Detaljer

Biblioteket som ramme for å oppleve, skape og dele

Biblioteket som ramme for å oppleve, skape og dele Biblioteket som ramme for å oppleve, skape og dele 2 The worlds knowledge no longer fits onto a library shelf Jens Thorhauge, IFLA satellite meeting aug 2014 3 Frøken Pedersen trener på å gå på Deichman

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge Morgendagens betalingsløsninger - krav til tjenesteleverandørene Magne Solberg, CIO Coop Norge Vår misjon Coop skal skape medlemsnytte for våre medlemmer og eiere hver dag! Petter... Coop kortversjonen

Detaljer

Samarbeid gir resultater - innovasjon / lønnsomhet / marked

Samarbeid gir resultater - innovasjon / lønnsomhet / marked Samarbeid gir resultater - innovasjon / lønnsomhet / marked Ole Jan Myhre 15.09.2014 Norner AS, Asdalstrand 291 NO-3960 Stathelle, Norway www.norner.no post@norner.no Page 1 Norner er Et industrielt plast

Detaljer

Big data, medier og forventninger

Big data, medier og forventninger Big data, medier og forventninger Digitalforum 16. april 2015 Finn Lützow-Holm Myrstad Fagdirektør, digitale tjenester Twitter: finnmyrstad Finn.myrstad@forbrukerradet.no Disposisjon To hovedbudskap i

Detaljer

Økonomi i Økologisk Perspektiv

Økonomi i Økologisk Perspektiv Økonomi i Økologisk Perspektiv Miljøvernkonferansen 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk HHB/UiN Risikosamfunnet I moderne samfunn skapes det ikke

Detaljer

Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet. @bjornerikthon www.personvernbloggen.no

Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet. @bjornerikthon www.personvernbloggen.no Varme hender kan fort bli klamme hender godt personvern å bo i egen bolig Foredrag på Eldre og bolig 19. oktober 2013 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet @bjornerikthon www.personvernbloggen.no 17.10.2013

Detaljer

#mappami 2.0. Store data - helt ute av kontroll

#mappami 2.0. Store data - helt ute av kontroll #mappami 2.0 Store data - helt ute av kontroll Påstand 1: Store datamengder er mer ute av kontroll enn du tror Påstand 2: Everybody s got something to hide......except me and my monkey (Lennon/McCartney)

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse

Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015. Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse Industri 4.0 - Betydning for norske virksomheter! Industriens dag Verdal 21. Oktober 2015 Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse 1 Europa satser for fullt

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Samle inn eller samhandle om statistiske data?

Samle inn eller samhandle om statistiske data? 1 Samle inn eller samhandle om statistiske data? Statistisk sentralbyrå En institusjon som teller Fakta om SSB 932 ansatte per 30.06.2013 573 Oslo 359 Kongsvinger I tillegg Ca. 170 intervjuere (70 årsverk)

Detaljer

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02.

Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv. Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Hvordan kontrollere det ukontrollerte? Et ledelsesperspektiv Geir Arild Engh-Hellesvik, Leder IPBR / KPMG Advisory 02. Februar 2011 Innledning 2 KPMG Norge Geir Arild Engh-Hellesvik er leder for informasjonssikkerhetstjenesten

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Forny Helse med Operational Intelligence. Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT

Forny Helse med Operational Intelligence. Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT Forny Helse med Operational Intelligence Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT Løser vi oppgavene riktig? Radikal Innovasjon Det er noe vi trenger i helsevesenet! Bunninstallasjoner

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Etikk i design. Espen Nordenhaug. 3. november 2009

Etikk i design. Espen Nordenhaug. 3. november 2009 Etikk i design Espen Nordenhaug 3. november 2009 Innhold 1 Etikk 1 2 Forbrukersamfunnet 1 2.1 Miljø................................ 2 2.2 Kultur............................... 2 2.3 Menneskeverd...........................

Detaljer

«Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo

«Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo «Kommunikasjonstrender - fra merkevare og produkt til emosjoner og relasjoner» John Arne Medalen Adm. dir. Dinamo Quart-festivalen Sponsormediets korte reise Den første perioden dreide seg om å støtte

Detaljer

Ja, ja sånn er livet for et lokal lags styret, til lags åt alle kan ingen vara.

Ja, ja sånn er livet for et lokal lags styret, til lags åt alle kan ingen vara. Etter en sommer, som for mange hadde flere godværsdager enn regnfylte dager, har nå i midten au August, høsten begynt å ta tak i oss, flere steder i landet. Det er ikke like gjevt å være ute, det er ikke

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI Bakgrunn Pressemelding på regjeringen.no den

Detaljer

Sosiale medier - hvordan fungerer de og på hvilke premisser?

Sosiale medier - hvordan fungerer de og på hvilke premisser? Sosiale medier - hvordan fungerer de og på hvilke premisser? Kari Steen-Johnsen, ksj@samfunnsforskning.no Frokostmøte Norsk Arkivråd, Region Øst, 120913 Hva innebærer digitalisering? Fire egenskaper ved

Detaljer

Erik Kulterud Klarna. +47 97 94 92 99 erik.kulterud@klarna.com

Erik Kulterud Klarna. +47 97 94 92 99 erik.kulterud@klarna.com Erik Kulterud Klarna +47 97 94 92 99 erik.kulterud@klarna.com - 43 000 nettbutikker som kunder - Opererer i 15 land - Markedsleder i Norden, samt Tyskland - Verdens beste kundeservice på alle lokale språk

Detaljer

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn

Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Teknologi og samfunn Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Stian Antonsen, SINTEF Teknologiledelse Sikkerhetskultur eller sikkerhetsdressur? Disposisjon Sikkerhetskultur - bakgrunn Sikkerhetskultur som forskningsfelt Kultur

Detaljer

Mobilbank kontrollspørsmål apper

Mobilbank kontrollspørsmål apper Egenevalueringsskjema Mobilbank DATO: 31.10.2014 Evalueringsskjema Mobilbank apper Del 1 Del 2 Strategi og sikkerhetspolicy Kost-nytte og ROS-analyser Utvikling og oppdatering Avtaler Driftsrelaterte spørsmål

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Intelis Intelligent Advice

Intelis Intelligent Advice Digitalisering i sterkt regulerte industrier- takeaways for kommunal sektor i Norge Salvador Baille Associated partner Bene Agere Daglig leder, Intelis PublicWorld, 2.Juni 2015 Intelis Intelligent Advice

Detaljer

Hvor svart kan en svart vegg bli? -Følg med. Christian_nordve@trendmicro.eu

Hvor svart kan en svart vegg bli? -Følg med. Christian_nordve@trendmicro.eu Hvor svart kan en svart vegg bli? -Følg med Christian Nordve Christian Nordve Christian_nordve@trendmicro.eu En god og sikker bil -Før En god og sikker bil -Nå! Sikkerheten har blitt viktigere og viktigere

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015

DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK. Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 DOKUMENTASJONSFORVALTNING GEVINSTENE AV RECORDS MANAGEMENT PÅ NORSK Kristine Synnøve Brorson 23.04.2015 HVEM ER JEG? KRISTINE SYNNØVE BRORSON Manager for Information Management i Sopra Steria Utnevnt fagekspert

Detaljer

NFC... anvendelser innenfor elektronisk billettering. stig.husby@fara.no

NFC... anvendelser innenfor elektronisk billettering. stig.husby@fara.no NFC.. anvendelser innenfor elektronisk billettering stig.husby@fara.no Agenda Hva er NFC? Hva er nytt ved teknologien? Fordeler / ulemper? FARA og NFC? Hva er status i piloter innenfor offentlig transport

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende

Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende Digital transformasjon: Brutal, nødvendig, grensesprengende Helge Skrivervik as helge@mymayday.com Dash Brukerforum 2015 Trondheim 15/10/15 Change - forandring Endring er ikke noe vi venter på, men noe

Detaljer