Velk mmen til BELLEVUEHAGEN. Salgstrinn 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velk mmen til BELLEVUEHAGEN. Salgstrinn 1"

Transkript

1 Velk mmen til BELLEVUEHAGEN Salgstrinn 1

2 BELLEVUEHAGEN

3 Bellevuehagen Komfortable og lettstelte leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer i et godt veletablert nabolag

4 BELLEVUEHAGEN Bo g dt på Bellevue Svært populært boområde. Sentral beliggenhet. Nærhet til Glomma og gamlebyen med sine grønne voller, historiske festningsverk og stemningsfulle gater.

5 Bellevuehagen - B ligene Bellevuehagen består av til sammen 65 leiligheter hvor første salgstrinn består av 30 boliger. Leilighetene varierer i størrelse fra 39 kvm til 120 kvm. Bygningen danner et kvartal som åpner seg mot Bellevue og elven. Den siden av bygningen som ligger vendt mot jernbanestasjonen og Riverside får en privat og mer lukket fasade, og skjermer om det parkmessige gårdsrommet. Boligene får et formmessig stramt og enkelt uttrykk som harmonerer godt med funkisbebyggelsen fra 60-tallet som Bellevue-området er kjent for. Fasadene utformes i varige materialer som tegl med noe innslag av panel/platekledning. De fleste boligene får inngang via brede svalganger, som enkelte steder er utvidet for å skape trivelige møteplasser for beboerne. De fleste leilighetene får inngang og soverom mot svalgang i nord, bad og bod i den midtre delen og oppholdsrom med kjøkken og stue mot sør. Utenfor oppholdsrommet har leilighetene egen balkong eller hage. Halvparten av boligene har utsikt mot gårdsrommet og Bellevue, og den andre halvparten mot Cicignon skole og Gamlebyen. Alle leilighetene får garasjeplass i parkeringskjeller, med heis opp til boligetasjene. BELLEVUEHAGEN

6 BELLEVUEHAGEN Et m derne bo- mråde Her blir det et moderne bo-område, med et allerede godt etablert bomiljø omkring! Flotte og lettstelte boliger med kort vei til alt du trenger i hverdagen.

7 Muligheter - Bellevuehagen UNIVERSIELL TILGJENGELIGHET Leilighetene tilfredsstiller kravene til universell tilgjengelighet iht gjeldende forskrifter. TILVALGSMULIGHETER Kjøpere har mulighet til å påvirke interiøret gjennom tilvalg på blant annet kjøkkenfronter, benkeplate, baderomsfronter, flistyper på bad, fliser mellom kjøkkenbenk og overskap. dører og utvalgte parkettvarianter. Komplett tilvalgsliste med priser og frister blir utarbeidet. FINANSIERING Leiligheten finansieres ved at utbygger skaffer et lån på 70% av kjøpesummen, senere omtalt som andel av borettslagets fellesgjeld. Lånet løper med flytende rente og skal nedbetales over 40 år. Den restenede delen av kjøpesummen utgjør egenkapital ( innskudd) og må finansieres av den enkelte kjøper. FERDIGSTILLELSE Byggestart vil tidligst kunne skje januar 2012, og byggeperioden er estimert til å være ca 21 mnd. Byggestart forutsetter tilstrekkelig salg og nødvendige offentlige godkjennelser. LEV VEL MED OBOS Leilighetene blir organisert som et OBOS-tilknyttet borettslag, med OBOS som forretningsfører. Samtidig som du eier din egen bolig og kan omsette denne, men med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, er du sikret at fellesinteressene blir ivaretattt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. I et OBOS-tilknyttet borettslag er du ikke ansvarlig for naboens felleskostnader. FORBEHOLD På salgstidspunktet er ikke alle forhold avklart. Det tas derfor forbehold om at utførelse og materialvalg kan endres. Alle perspektiver, tegninger og illustrasjoner er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det fremkommer derfor elementer som ikke BELLEVUEHAGEN inngår i leveranser, som vaskemaskin, møbler m.m. Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og lignende. Oppgitt areal på leiligheter, rom, balkonger/ terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal. Utomhusarealer blir ferdigstilt så snart årstid og fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utomhusarbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet. Det tas forbehold om endringer grunnet offentlige pålegg som ikke er kjent på salgstidspunktet. Gjennomføring av utbyggingen er betinget av at utbygger v/ styret fatter vedtak om igangsetting av utbyggingen. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

8 BELLEVUEHAGEN Litt hist rie Området som i dag blir kalt Bellevue, ble tidligere benevnt som Guldberg eller Guldbergsiden. Dette var en del av gården Nygaard. Bygrunnen til Fredrikstad på vestsiden av elven kom først og fremst fra gården Nygaard. Guldbergsiden ble navnet på området langs elven som strakk seg fra ferjestedet og opp til Lahelle. Ferjestedet har for øvrig ligget på samme sted i rundt tusen år og vært en del av den viktige ferdselsleden kongeveien fra Thorsø og mot Oslo. Fram til 1860 var Gulbergsiden et område med jordbruksdrift. Det lå noen husmannsplasser under Nygaard her kalt Guldbergplassene. Sørvest for ferjestedet ble det i 1660-årene anlagt et fort for å styrke festningsanlegget rundt Fredrikstad festning. Det ble bygget parallelt med Kongsten og Isegran fort. Fortet fikk navn etter kommandanten og festningsbyggeren på den tiden den franske offiseren Cicignon. Cicignon fort preget området sør for Bellevue i 300 år. Fortet ble i realiteten lagt ned i I 1907 kjøpte kommunen fortet og forterrenget av forsvaret. Bydelen og bydelens skole har arvet navnet fra fortet og heter fortsatt Cicignon skjedde et meget viktig vedtak for utviklingen av Fredrikstad i Stortinget. Sagbruksprivilegiene ble opphevet. Trelasteksport var desidert den viktigste næringsvei på Østlandet. Fløtning på elvene ble brukt for å frakte tømmeret fra skogene til seilbare havner. Her ble tømmeret bearbeidet slik at det kunne lastes rasjonelt på seilskutene og slik at det ble handelsvare plank, bord, rekker osv. Fredrikstad hadde en gunstig beliggenhet ved utløpet av Norges største elv som rant gjennom Norges største skoger. Fram til 1859 var man avhengig av fossekraft for å drive vannsagene som skulle lage handelsvare av tømmeret. Det var derfor lukrativt å eie fallrettigheter. Det var store, mektige næringslivsmenn som eide disse i Drammen, Fredrikshald, Kristiania osv. De strittet lenge i mot at man skulle innføre den nye dampkraftteknologien. Etter flere års kamp ble privilegiene som hindret bygging av dampsager og damphøvlerier opphevet i Da hadde framsynte trelast- og forretningsmenn allerede en god stund sett de store mulighetene som fantes i Fredrikstad. De hadde startet forberedelser. Allerede i 1859 bygde sagbrukseieren Anders Kiær som kom hit fra Drammen, sagbruk og kombinert villa og kontorbygning ved elva mellom brua og ferjestedet. Markedene lå nedover i Europa England, Frankrike, Holland, Tyskland. Kundene kom på besøk for å vurdere virksomhetene og produktene de skulle handle med. Så i dag var det viktig å traktere kundene godt og gi et godt inntrykk. Det ble derfor lagt stor vekt på å bygge representative flotte kontorer og boliger som kunne ta imot gjester og traktere dem på en god måte. Anders Kiær gav sin villa navnet Bellevue. For flott utsikt hadde den mot elva, Gamlebyen som den gang var byen og Prestelandet. Mellom Ferjestedet og Bellevue kom det etter hvert flere slike villaer. Det var attraktive tomter for slike formål som representative boliger og villaer for plankebaronene og andre næringslivsledere. En av dem var grosserer Elias C. Kiær. Han kalte villa Riverside. To av villaene fra denne rekka ligger der fremdeles; Villaen til sjefen på Fredriksstad Mekaniske Verksted, K G Meldahl og villaen til skogeier og pelsdyrgründer Arne Christensen. Disse ligger mellom Cicignon skole og ferjestedet. Villaene Bellevue og Riverside er brent eller revet, men navnene lever fremdeles i området. I 1879 ble Smaalensbanen eller Vestre Linje åpnet. Den delte Guldbergsiden i to. Etter hvert ble dette navnet forbundet med den delen som lå nordvest for jernbanen. Området sørøst for jernbanen ble stadig oftere betegnet enten som Bellevue eller som Riverside etter de to mest kjente villaene her. De siste årene er det Bellevue som har overtatt og blitt nesten enerådende. Stasjonsområdet la fra 1875 beslag på en stor del av arealene på Guldbergsiden. Stasjonsbygningen, lokomotivstallen og smia står fremdeles. Oppstallingssporene og det store godshuset er fjernet. Stasjonen med godshus og tilhørende anlegg var i mange år fra 1879 fram mot 1960 et meget viktig knutepunkt og terminal for gods og last. Etter hvert har veiene overtatt all godstransport over korte distanser. Fredrikstad Stasjon ikke er aktuell som terminal for godshåndtering over langdistanse. Godsanlegget ble derfor lagt ned. Disse områdene gav plass for en utvidelse av Cicignon barne- og ungdomsskole, ny vei Riverside inn i området og nå til slutt et flott boligprosjekt. Prosjektet vårt ligger på for det meste på den gamle tomta etter godshuset.

9 Cicign n g Fredrikstad 1953 Fra Fredrikstad stasjon Göteborg 275 km Halden 42 km Sarpsborg 15 km Rygge (Lufthavn) 25 km Moss 34 km Oslo 94 km Bilde, Widerøe, Fredrikstad museum, utsnitt

10 BELLEVUEHAGEN Interiørbilde

11 Arkitektens beskrivelse Bellevuehagen ligger flott til i bydelen Cicignon, med nærhet til elven og historiske områder. Mellom Cicignon skole, Fredrikstad Jernbanestasjon og boligområdet Bellevue skal det bygges 65 moderne boliger. Boligene er organisert rundt et lyst og trivelig hagerom som åpner seg mot Østsiden og elven. I uteområdene er det lagt vekt på god tilgjengelighet for alle og det vil bli opparbeidet skjermede møteplasser og områder for lek. En del av leilighetene i 1. etasje får sin helt private, lille hage som vender ut mot felleshagen. Huset har 4 boligetasjer med en delvis nedgravd underetasje i tillegg. I underetasjen er det parkeringsplasser og sportsboder. Bilene skal stå tørt og trygt og samtidig være minst mulig synlige i boligmiljøet. Huset har 3 sentralt plasserte heis- og trapperom. Dette er knutepunktene i huset og gir lett tilgang til så vel hage som fortau og garasje. Via brede svalganger kommer man inn i boligene. Leilighetstypene varierer i størrelse slik at alle kan finne en type som passer sitt behov. Leilighetene har romslige oppholdsrom med kjøkken og stue. Store vinduer og balkongdører vender ut mot uteplassene. Fra enkelte av leilighetene er det flott utsikt mot Glomma og Gamlebyen. Leilighetene oppfyller kravene til livsløpsstandard og oppleves dermed ekstra romslige. Med livsløpstandard hele veien fra gaten til soverommet kan man bo her hele livet, også dersom man trenger plass til barnevognen eller har behov for å bruke rullator eller rullestol. Boligene bygges etter de nye energikravene som betyr bedre isolering i vegger, gulv og tak, ekstra gode vinduer og balansert ventilasjonssystem. Dette gir et komfortabelt boende med lave oppvarmingskostnader. For material- og fargevalg har stedets karakter og bygde omgivelser vært et naturlig utgangspunkt. Boligene tenkes derfor utført i tegl som det mest fremtredende fasadematerialet. I umiddelbar nærhet finnes gallerier og kafeer, skole og jernbanestasjon. Idylliske Gamlebyen er kun en kort fergetur unna. Vi håper du vil trives i Bellevuehagen! Med vennlig hilsen SG arkitekter Pernille Kolstad Heen Siv.arkitekt MNAL BELLEVUEHAGEN

12

13

14

15

16

17 Fasader g snitt Flotte fasader med utstrakt bruk av tegl

18 BELLEVUEHAGEN Leilighetstype 7a 1-roms 1,7 m Leilighetstype 7a - 1 stk BRA 38 m 2 Leilighetsnummer 2. etg.: ,4 m 19,1 m 4,6 m 4,8 m 17,3 m 2. etg Salgstrinn 2 EALKOVE 6,7 m Salgstrinn 3

19 Leilighetstype 7b 1-roms 1,7 m 1,7 m 1,7 m 4,4 m Leilighetstype 7b - 1 stk BRA 38 m 2 19,1 m19,1 m Leilighetsnummer 1. etg.: ,8 m 4,8 m 4,6 m 4,6 m 17,3 m17,3 m 19,1 m 4,6 m 4,8 m 17,3 m 1. etg Salgstrinn 2 EALKOVE EALKOVE 6,7 m 6,7 m EALKOVE 6,7 m Salgstrinn 3 BELLEVUEHAGEN

20 BELLEVUEHAGEN Leilighetstype 8a 2-roms Leilighetstype 8a - 1 stk BRA 41 m 2 4,8 m 3,2 m 6,0 m Leilighetsnummer 2. etg.:2012 4,6 m 17,3 m 3,2 m 2. etg Salgstrinn 2 EALKOVE 9,6 m Salgstrinn 3

21 Leilighetstype 8b 2-roms 4,8 m 3,2 m 6,0 m Leilighetstype 8b - 1 stk BRA 41 m 2 4,8 m 3,2 m 6,0 m 4,8 m 3,2 m 6,0 m 4,6 m 17,3 m 3,2 m Leilighetsnummer 3. etg.:1011 4,6 m 17,3 m 3,2 m 4,6 m 17,3 m 3,2 m EALKOVE 1. etg 9,6 m Salgstrinn 2 EALKOVE 9,6 m EALKOVE 9,6 m Salgstrinn 3 BELLEVUEHAGEN

22 BELLEVUEHAGEN Leilighetstype 2a 3-roms 11,6 m 2,7 m 8,4 m Leilighetstype 2a - 6 stk BRA 70 m 2 GANG Leilighetsnummer 2. etg.: 2007, 2008 og etg.: 4007, 4008 og 4012 BAD 6,2 m 3,7 m 27,9 m 2. etg Salgstrinn 2 4. etg Salgstrinn 2 Salgstrinn 3 Salgstrinn 3

23 Leilighetstype 2b 3-roms 11,6 m 2,7 m 8,4 m 11,6 m 2,7 m 8,4 m 11,6 m 2,7 m 8,4 m GANG Leilighetstype 2b - 6 stk BRA 70 m 2 GANG GANG BAD 6,2 m 3,7 m BAD Leilighetsnummer 6,2 m 1. etg.: 1006, 1007 og etg.: 3007, 3008 og ,7 m BAD 6,2 m 3,7 m 27,9 m 27,9 m 27,9 m 1. etg Salgstrinn 2 3. etg Salgstrinn 2 Salgstrinn 3 Salgstrinn 3 BELLEVUEHAGEN

24 BELLEVUEHAGEN Leilighetstype 9a 3-roms BOD / TEKNISK 3,3 m Leilighetstype 9a - 1 stk BRA 80 m 2 /GANG 6,8 m WC 1,8 m Leilighetsnummer 4. etg.:4011 4,0 m 17,3 m 5,6 m S 17 32,0 m 4. etg Salgstrinn 2 9,6 m UTEPLAS 4,0 m Salgstrinn 3

25 Leilighetstype 9b 3-roms BOD / TEKNISK 3,3 m BOD / TEKNISK 3,3 m BOD / TEKNISK 3,3 m /GANG 6,8 m WC 1,8 m Leilighetstype 9b - 1 stk BRA 80 m 2 /GANG 6,8 m WC 1,8 m /GANG 6,8 m WC 1,8 m OV,3 m 5,6 m Leilighetsnummer 17,3 m 3. etg.:3011 4,0 m 5,6 m 17,3 m 5,6 m 32,0 m 32,0 m 32,0 m S 9,6 m 3. etg Salgstrinn 2 9,6 m 4,0 m 9,6 m Salgstrinn 3 BELLEVUEHAGEN

26 BELLEVUEHAGEN Leilighetstype 3a 4-roms 6,1 m 7,4 m V. 6,1 11,9 m Leilighetstype 3a - 2 stk BRA 83 m 2 GANG 2,5 m 3,3 m Leilighetsnummer 2. etg.: etg.: ,3 m 5,7 m 2. etg Salgstrinn 2 4. etg Salgstrinn 2 (evt del av stue) 9,0 m Salgstrinn 3 Salgstrinn 3

27 Leilighetstype 3b F. m 7,4 m 4-roms 6,1 m 7,4 m 6,1 m 7,4 m 11,9 m 11,9 m 11,9 m GANG 2,5 m Leilighetstype 3b - 2 stk BRA 83 m 2 3,3 m GANG 2,5 m 3,3 m GANG 2,5 m 3,3 m 42,6 m Leilighetsnummer 5,7 1. m etg.: etg.: ,3 m 5,7 m 42,6 m 5,7 m (evt. soverom 9 m2) (evt. soverom 9 m2) 1. etg Salgstrinn 2 3. etg Salgstrinn 2 (evt del av stue) 9,0 m Salgstrinn 3 Salgstrinn 3 BELLEVUEHAGEN

28 BELLEVUEHAGEN Leilighetstype 10a 4-roms 15,0 m 15,0 m 7,3 m Leilighetstype 10a - 2 stk BRA 112 m 2 GANG 5,4 m Leilighetsnummer 2. etg.: etg.: ,4 m 6,2 m KJØKKEN/SPISESTUE 21,3 m 4,4 m STUE 31,1 m WC 2,5 m 2. etg Salgstrinn 2 4. etg Salgstrinn 2 7,0 m Salgstrinn 3 Salgstrinn 3

29 Leilighetstype 10b 4-roms 15,0 m 15,0 m 7,3 m 7,3 m 7,3 m GANG 5,4 m GANG Leilighetstype 10b - 1 stk 5,4 m BRA 112 m 2 GANG 5,4 m 6,2 m 4,4 m KJØKKEN/SPISESTUE 21,3 m 6,2 m Leilighetsnummer 3. etg.: 3009 KJØKKEN/SPISESTUE 21,3 m 4,4 m 6,2 m KJØKKEN/SPISESTUE 21,3 m STUE 31,1 m WC 2,5 m STUE 31,1 m WC 2,5 m STUE 31,1 m WC 2,5 m 4. etg 6,8 m Salgstrinn 2 7,0 m 6,8 m Salgstrinn 3 BELLEVUEHAGEN

30 BELLEVUEHAGEN Leilighetstype 4a 4-roms 15,0 m Leilighetstype 4a - 2 stk BRA 83 m 2 GANG 5,4 m Leilighetsnummer 2. etg.: etg.: ,8 m 5,8 m 4,4 m 30,4 m 2. etg Salgstrinn 2 4. etg Salgstrinn 2 Salgstrinn 3 Salgstrinn 3

31 Leilighetstype 4b 4-roms 15,0 m 15,0 15,0 mm 15,0 m GANG 5,4 m Leilighetstype 4b - 2 stk BRA 83 m 2 GANG 5,4 m GANG 5,4 m GANG 5,4 m 3,8 m 5,8 m 3,8 m 30,4 m Leilighetsnummer 4,4 m 1. etg.: etg.: ,8 m 4,4 m 4,4 m 5,8 m 3,8 m 3,8 m 30,4 m 30,4 m 5,8 m 30,4 m 4,4 m 1. etg Salgstrinn 2 3. etg Salgstrinn 2 /HAGE Salgstrinn 3 Salgstrinn 3 BELLEVUEHAGEN

32 BELLEVUEHAGEN Leilighetstype 4c 15,0 m 4-roms 15,0 m 15,0 m Leilighetstype 4c - 1 stk BRA 83 m 2 GANG 5,4 m GANG 5,4 m 5,8 m 4,4 m 5,8 m 4,4 m 4,4 m 5,8 m 3,8 m 3,8 m Leilighetsnummer 1. etg.: ,4 m 30,4 m 30,4 m 1. etg Salgstrinn 2 /HAGE Salgstrinn 3 LASS m

33 R mskjema ROM GULV VEGG TAK INNREDNING ANNET ENTRÈ Fliser 20x20 cm. Farge: Mørk grå/sort. Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge Farge: NCS 0502-Y Entredør med kikkhull og FG-godkjent lås. Innerdører glatt hvitmalt Røykdetektor Porttelefon KJØKKEN Parkett type eik natur med eikelister Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge Farge: NCS 0502-Y Skapfronter; hvit glatt, Benkeplate: mørk grå laminat. Sokkel; mørk grå. Høye overskap med foring til tak. Håndtak: Matt krum. Fliser over benk: hvite, 10x10 Avtrekkshette (volumhette) i overskap over komfyr. BAD Fliser 10x10 cm. Farge: Lys Grå. Fliser, glatte 20x20cm Farge: Hvit Lakkerte stålplater/ malt gips. 1-2 stk overskap avhengig av bredde på servant. Hvite fronter, håndtak i blank krom. Dusjvegger: Herdet glass. Rettvinklet og innoverslående. 1 stk. dorullholder, 1 stk. dobbel håndklestang, 5 enkeltkroker. Alt i høyblank krom. WC: Veggmontert med utenpåliggende sisterne. WC SEPARAT Fliser 10x10 cm. Farge: Lys Grå. Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge Porselensservant og underskap. Speil over servant. WC: Veggmontert med utenpåliggende sisterne. STUE Parkett type eik natur med eikelister Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge EROM Parkett type eik natur med eikelister Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge Garderobeskap leveres i omfang som vist på kontraktstegning. BOD Innvendig Parkett type eik natur med eikelister Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/ betong med evt. synlig fuge BELLEVUEHAGEN

34 BELLEVUEHAGEN Pr sjektbeskrivelse Bellevuehagen er et nytt leilighetsprosjekt sentralt beliggende ved jernbanestasjonen i Fredrikstad. Prosjektet består av 1 bygning med 4 etasjer + p-kjeller. Totalt er det planlagt 65 leiligheter i prosjektet. Første salgstrinn legges ut oktober 2012 og består av 30 leiligheter. Det er separate heiser og trapperom i hvert salgstrinn. Det er kjeller med boder og felles garasje. Leilighetene er i størrelser fra 1-roms på ca 39 kvm BRA opp til 4-roms på ca 120 kvm BRA. Byggets kjeller vil blant annet inneholde teknisk rom, parkering, boder og sykkelparkering. Prosjektbeskrivelsen beskriver hvilke materialer og arbeider som inngår i leveransen for leilighetene. Leveranser utføres i henhold til teknisk forskrift av 2010 (TEK10). GARASJEPARKERING Det etableres parkeringsplasser i kjeller liggende under bygningene grøntareal. Det medfølger 1 stk. til de enkelte leiligheter. BODER Det bygges sportsboder i kjeller med nettingvegger og dører. I kjeller er det også avsatt plass til sykkelparkering. Bodene etableres i avlåst del av kjeller, der den enkelte bod leveres med hengelås i system. UTENDØRSARBEIDER Alle fellesarealer innenfor prosjektet leveres ferdig opparbeidet i samsvar med endelig utformet utomhusplan. BYGNING/ BYGGTEKNISK BÆRESYSTEM Huset fundamenteres med peler til fast fjell. Bæresystem utføres i stål og betong. YTTERVEGGER Fasader utføres iht fasadetegninger. Fasadene består hovedsakelig av tegl med brannimpregnert panel eller brannsikker platekledning i forbindelse med svalganger. Innvendig kledning med gipsplater og belistning med malte foringer og gerikter. Tak, himlinger, vinduer og yttervegger med isolasjonsegenskaper iht. den nye TEK -10 standarden. INNERVEGGER Innervegger platekles med gips. Innvendige vegger har overmalt myk fuge mot tak. VINDUER Trevinduer, ferdig behandlet på innvendig side og utvendig kledd med lakkert aluminium. Felles vindusvask med lift administreres av sameiet. DØRER Innvendige dører leveres som standard hvite med glatt overflate. Listverk er fabrikkmalt og gjæret. Entredør til leilighet: Glatt med kikkehull. Utvendig farge etter arkitektens anvisning. Hvitmalt innvendig. Ringeklokke. Malte dører i fellesområder. KJØKKEN, BAD OG GARDEROBE Omfang av innredning for kjøkken, bad og garderober i den enkelte leilighet er inntegnet på kontraktstegning. Følgende integrerte hvitevarer fra Whirpool leveres som standard: - Platetopp Keramisk modell AKT809NE - Stekeovn bi-ovn, hvit, modell AKP456WH - Oppvaskmaskin Frittstående oppvask, hvit C6SWH ASPU8773APC6SWH - Kombiskap Frittstående kombi 187,5 cm hvit WBE3415W Ved bruk av annen leverandør/modell for hvitevarer vil produkter av tilsvarende kvalitet leveres. Det leveres garderobeinnredninger iht. arkitekttegninger og minimum 1 meter pr. sengeplass. MALERARBEIDER / OVERFLATER Innvendige vegger i leiligheter, inngangsparti, trapperom og i felles korridorer til leilighetene sparkles og males. Nedforede gipshimlinger i gang, bad og bod sparkles og males. Øvrige himlinger i leilighetene leveres som sparklet og malt plasstøpt betong. Tak over balkonger leveres som ubehandlet betong. Gulv på balkonger leveres som ubehandlet / brettskurt betong. ETASJESKILLER Alle etasjeskiller leveres i plasstøpt betong. For å ivareta interiørkonseptet leveres ikke taklister. Det etableres nedforet gipshimling i gang, bad og enkelte boder for å dekke tekniske føringer. I forbindelse med tekniske føringer i øvrige rom etableres det innkassinger i gips. YTTERTAK Takkonstruksjonen isoleres og dimensjoneres i henhold til energiberegninger. Det legges membran med forskriftsmessig fall til sluk. Det etableres sikker adkomst til tak for utvendig inspeksjon og vedlikehold. VARMEANLEGG / OPPVARMING Vannbåren varme fra fjernvarme og ut til radiatorer. Individuell måling for hver leilighet på varmeanlegg og varmt vann. Baderom leveres med varme i gulv for komfortvarme gjennom hele året.

35 Pr sjektbeskrivelse Innvendig bod: Ingen varmekilde Varmefordelingsskap plasseres fortrinnsvis i bod. Utbygger har inngått avtale om levering av fjernvarme med Fredrikstad Energi. LUFTBEHANDLINGSANLEGG Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Avsug fra kjøkken og bad For P-kjeller og boder er det eget ventilasjonsaggregat i teknisk rom i kjeller. TRAPPER OG INNGANGSPARTI Hovedinngangspartiet og trapper leveres med fliser på gulv, Himlinger sparkles og males hvite, og suppleres eventuelt med akustisk demping. Stål rekkverk m/ håndløper. ELEKTRISK ANLEGG Komplett anlegg frem til forbrukspunkter ihht til gjeldende forskrifter. Leveranse av elektropunkter ihht. NEK`s standard. Anlegget legges hovedsaklig skjult. Der det er hensiktsmessig ut i fra brann-/lyd-/konstruksjonsmessige forhold er det åpen forlegning. Sikringsskap i hver leilighet. BELYSNING Entre: 1-2 enkle stikkontakter ved tak med tilhørende bryter for lys. Kjøkken: Lys over arbeidsbenk: Spotter antall tilpasset kjøkken. Lys bad: 4-6 spotter i tak. Lys wc: 2-3 spotter i tak. Stue: 2 enkle stikkontakter ved tak med tilhørende bryter for lys. (1 stikk i 2-roms). Sov: 1 stikkontakter ved tak med tilhørende bryter for lys. Bod: Lampe i tak (med bryter) FELLES BELYSNING Anlegg for belysning av private veier og fellesarealer eies og vedlikeholdes av det fremtidige borettslaget. PORTTELEFON Porttelefon leveres ved hovedinngang med svarapparat i hver leilighet. KABEL-TV / BREDBÅND Det er inngått en 5-årig avtale med Alt-i-boks på vegne av borettslaget for leveranse av bredbånd og Kabel-tv. Pakken består av digital-tv dekoder som leverer høykvalitetssignaler til TV. Gamle tv-apparater kobles like lett til dekoderen som nye flatskjermer da dekoderen er utstyrt med de fleste tilkoblingsmuligheter. Dekoder er også tilknyttet internett og er egnet for e-post, avislesing m.m. Tastatur og fjernkontroll er også inkludert. Pakken er felles til alle beboere og belastes via felleskostnadene. Den enkelte husstand kan også velge mellom forskjellige TV-pakker med inntil ca 150 TV kanaler samt dekoder med opptaksmulighet (PVR) og filmleie (VOD). Det leveres TV grunnpakke BRL inkludert i felleskostnadene. Det leveres 2/2 Mbit/s internett. Trådløs router er inkludert. Antivirus og brannmur er inkludert. 5 e-postadresser med 1GB lagring. Eget hjemmesideområde. Enkelt oppgradering til høyere internetthastighet. BELLEVUEHAGEN Månedlig kostnad ved avtaleinngåelse for leveransen er pt. 289 kr/leilighet og er i inkludert i fellesutgiftene. Prisjustering etter Alt-i-boks sine standardvilkår for sameier/borettslag. TELEFON Det er ikke opplegg for analog telefoni i bygget. Fasttelefon (IP) kan bestilles som en tilleggstjeneste til Alt-i-boks for en kostnad på 59,- pr mnd pr dato. SØPPEL / AVFALL Det er planlagt nedsenkede avfallsbeholdere ved innkjøringen til p-kjeller. HEIS Det leveres 3 stk båreheiser med adkomst til kjeller. LÅSSYSTEM Hver leilighet låses med sylinderlås på system. Port til garasjekjeller leveres med nøkkelbryter på utside, snorbryter på innside og en fjernkontroll (portåpner) pr. parkeringsplass. BRANNVERN Leilighetene blir boligsprinklet og sprinkelhoder monteres i vegg eller tak. Anlegget legges hovedsaklig skjult. Der det er hensiktsmessig ut i fra brann-/lyd-/ konstruksjonsmessige forhold er det åpen forlegning. Det monteres brannalarmanlegg i bygningene med detektorer i leilighetene. Det leveres FG- godkjent husbrannslange med fast vanntilkobling (egen stengeventil) i kjøkkenbenk.

36 BELLEVUEHAGEN Gamlebyen i Fredrikstad Gamlebyen i Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 og ligger på østsiden av Glomma

37 Gamlebyen i Fredrikstad

38 BELLEVUEHAGEN Smart å bo i b rettslag Boligprosjektet Bellevuehagen skal organiseres som et borettslag. Det betyr at beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet borettslag. Beboerne eier en del av borettslaget, derav navnet andelseier. Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. OBOS-TILKNYTTET BORETTSLAG Bellevuehagen borettslag er et såkalt OBOS- tilknyttet borettslag. Kjøperne vil derfor få tilgang til OBOS` fordelsprogram med gunstige avtaler på blant annet forsikring, strøm og telefoni. Når du kjøper bolig i borettslag som er tilknyttet OBOS må du melde deg inn i OBOS, dersom du ikke er medlem allerede. OBOS er valgt som forretningsfører og vil organisere stiftelsen av borettslaget. HVEM BESTEMMER I BORETTSLAGET? Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning, samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. HVA GÅR FELLESKOSTNADENE TIL? Det betales felleskostnader hver måned som går til å dekke kostnadene borettslaget har. Felleskostnadene består av en finanskostnadsdel og en driftsdel. Finanskostnadsdelen er renter og avdrag på fellesgjeld, mens driftsdelen består av kommunale avgifter, drift og ytre vedlikehold, bygningsforsikring, evt. Vaktmestertjenester, snøbrøyting, honorar til styret, forretningsførsel, m.m. Felles forvaltning hjelper borettslaget i å ta vare på dine verdier. Sikring mot tak ved ubetalte felleskostnader Alle OBOS- tilknyttede borettslag har inngått en avtale med OBOS om garanti for innbetaling av borettslagets felleskostnader. Dette betyr at OBOS har tatt risikoen knyttet til om andelseierne misligholder betaling av sin andel av felleskostnadene. Innkreving ved mislighold er overlatt til OBOS og vil ikke påvirke borettslagets likviditet. Når denne risikoen er tatt bort, vil det få positiv innvirkning på verdiutviklingen på din bolig. Skattemessige forhold Som eier av andel i borettslag blir du lignet på samme måte som selveiere. Det betyr blant annet at du får fradrag for pt. 28% av rentene på din andel av fellesgjeld dersom du har skattbar inntekt. I tillegg til rentefradraget vil du få formuesfradrag for din andel av fellesgjelden. Hvert år får du full oversikt fra OBOS til bruk i selvangivelsen. Det tas forbehold om fremtidige endringer av skatteloven. Forsikring Borettslaget forsikrer bygninger - du må tegne egen innboforsikring. Finansiering av felleslån Borettslagets fellesgjeld fordeles på hver bolig. Renter og avdrag på andel av fellesgjelden betales via månedlige felleskostnader. Andel fellesgjeld for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Individuell nedbetaling av andel fellesgjeld Som andelseier har du muligheten til å nedbetale din andel av fellesgjelden raskere enn det som er forutsatt. Enhver nedbetaling får umiddelbar virkning på de månedlige felleskostnadene. Eksempelvis vil en full nedbetaling av andel fellesgjeld bety at din andel av finanskostnadene utgår og du betaler kun driftskostnader ( se prisliste) pr måned. Individuell nedbetaling av andel fellesgjeld avtales med OBOS- borettslagets forretningsfører. Usolgte boliger fast pris Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse. Utbygger tar også alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. EN NY BOLIG I ET OBOS-TILKNYTTET BORETTSLAG ER ET TRYGT KJØP

39 BELLEVUEHAGEN

40 Layout /Produksjon: Salg ved OBOS Fredrikstad Nygaardsgata Fredrikstad Telefon: Ansvarlig megler John Arne Spernes Telefon: E-post: Utbygger: Bellevue Utvikling AS Arkitekt: Stenseth Grimsrud Arkitekter AS Megler Andrè Søland Telefon: E-post: BELLEVUEHAGEN

41

42

43

44

45

46

Stenbråtlia. Grønt og levende bomiljø på Stenbråten. stenbråtlia 1

Stenbråtlia. Grønt og levende bomiljø på Stenbråten. stenbråtlia 1 Stenbråtlia REKKEHUS MED flotte takterrasser Grønt og levende bomiljø på Stenbråten A stenbråtlia 1 Sentrumsnær idyll 2 stenbråtlia Rekkehus på øverste hylle Nå starter byggingen av Stenbråtlia borettslag

Detaljer

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no 2 Salg ved Tor André Vedvik Telefon: 97 95 95 57-33 30 94 75 E-post: tor.andre.vedvik@obos.no Trykk Alllkopi Design Lemon Foto Kai Myhre Bjørn Kjærra 3D Spir/Blår innhold

Detaljer

Ladebyhagen. På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et helt nytt boligområde på Lade! Salgsprospekt. Salgstrinn 1

Ladebyhagen. På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et helt nytt boligområde på Lade! Salgsprospekt. Salgstrinn 1 Ladebyhagen På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et helt nytt boligområde på Lade! Salgsprospekt. Salgstrinn 1 Illustrasjon. Endringer kan forekomme Den populære bydelen Spør du en trønder

Detaljer

Ladebyhagen. Salgsprospekt. Salgstrinn 1. På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et nytt boligområde på Lade!

Ladebyhagen. Salgsprospekt. Salgstrinn 1. På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et nytt boligområde på Lade! Ladebyhagen På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et nytt boligområde på Lade! Salgsprospekt. Salgstrinn 1 Illustrasjon. Endringer kan forekomme Illustrasjon. Endringer kan forekomme Ladebyhagen

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

Her kan du nyte dine beste år

Her kan du nyte dine beste år Her kan du nyte dine beste år Rolfsbukta 20 oktober 2009. Bryggen er i forlengelsen av det nye byggetrinnet. 2 Velkommen til Her kan du virkelig nyte tilværelsen og ta tiden tilbake Kanskje du er i ferd

Detaljer

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no

SALGSINFORMASJON. neskilenterrasse.no SALGSINFORMASJON neskilenterrasse.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Eiendomsmeglers kjøpsinformasjon side 3 splan side 10 Etasjeplan side 27 Situasjonsplan side 30 Romsskjema side 31 Byggebeskrivelse side 34 IN-ordning

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Moderne leiligheter på historisk grunn. Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika

Moderne leiligheter på historisk grunn. Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika Moderne leiligheter på historisk grunn Selveierleiligheter med gangavstand til Bjørvika 1 GRØNLAND Oslo S. 1400 m Bjørvika 1350 m Gamlebyen Skole 100 m GALGEBER Middelalderparken 800 m GAMLEBYEN SØRENGA

Detaljer

BYGGETRINN 2. Bo som kongen på haugen

BYGGETRINN 2. Bo som kongen på haugen BYGGETRINN 2 Bo som kongen på haugen Lev et enklere liv Fantastisk utsikt Praktiske leiligheter Unngå snømåking Lite vedlikehold Lave strømutgifter Bo som kongen på haugen Vi mennesker liker å se langt,

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B 2 Illustrasjon avvik vil forekomme. Forandring fryder En gang vokste det eikeskog der Økernsenteret strekker sine atten etasjer mot himmelen. Ved åpningen i 1970 var det

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

18 FANTASTISKE LEILIGHETER PÅ JELØYA

18 FANTASTISKE LEILIGHETER PÅ JELØYA 18 FANTASTISKE LEILIGHETER PÅ JELØYA S 8 VÅRLISTRANDA WWW.VAARLISTRANDA.NO WWW.VAARLISTRANDA.NO VÅRLISTRANDA S 9 VELKOMMEN HJEM Til DET GODE LIV Flere har i lengre tid ventet på muligheten til å flytte

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 3

OPPLØPET SALGSTRINN 3 OPPLØPET SALGSTRINN 3 Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg! Som navnet tilsier ligger Lørenskog Stasjonsby

Detaljer

LØRENPYNTEN SALGSTRINN 4

LØRENPYNTEN SALGSTRINN 4 LØRENPYNTEN SALGSTRINN 4 Illustrasjon avvik vil forekomme. Et liv på Løren På få år er Løren forvandlet fra militærleir og industriområde til en ny og levende bydel med en blanding av boliger, arbeidsplasser,

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

Fjordvilla 8 eksklusivt beliggende leiligheter - helt ned mot kaikanten.

Fjordvilla 8 eksklusivt beliggende leiligheter - helt ned mot kaikanten. Fjordvilla 8 eksklusivt beliggende leiligheter - helt ned mot kaikanten. Få litt pusterom du og...! H e r k a n d u v i r k e l i g n y t e t i lv æ r e l s e n o g ta tiden tilbake Kanskje du er i ferd

Detaljer

kanalbygg 3 og 4-53 lekre leiligheter Rolfsbukta Rett på bryggekanten 1

kanalbygg 3 og 4-53 lekre leiligheter Rolfsbukta Rett på bryggekanten 1 kanalbygg 3 og 4-53 lekre leiligheter Rolfsbukta Rett på bryggekanten 1 2 Rolfsbukta Rett på bryggekanten Rolfsbukta Rett på bryggekanten 3 Rolfsbukta regnes av de fleste som et av de aller flotteste områdene

Detaljer

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3.

Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b-6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas Byggetrinn 3. Sørenga kvartal D1b- 6 Teknisk beskrivelse for alle leiligheter i Sørengas tredje byggetrinn. Generelt Denne beskrivelse

Detaljer

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå

VIKENSTRANDA GJØVIK. bo i det grønne ved det blå VIKENSTRANDA GJØVIK bo i det grønne ved det blå FØRSTE BYGGETRINN Teltet til Gausdal Landhandleri blir fjernet innen 01.01.2017. 2 Alle illustrasjoner benyttet i prospektet er kun ment som en veiledning

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

HUNDSUND TUN. Bygg B1 og B5 2- til 4-roms leiligheter

HUNDSUND TUN. Bygg B1 og B5 2- til 4-roms leiligheter HUNDSUND TUN Bygg B1 og B5 2- til 4-roms leiligheter 15 minutter med buss fra Oslo 12 minutter med båt fra Oslo 12 kilometer strandlinje FORNEBULANDET Et pusterom mellom byen og fjorden I gamle dager

Detaljer

SØSTER MATHILDES HAGE

SØSTER MATHILDES HAGE SØSTER MATHILDES HAGE SALGSTRINN 4 HUS F SENTRALT I LØRENSKOG Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo et sted der du kan få alt? Søster Mathildes

Detaljer

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog Landlig og urbant i Lørenskog Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo

Detaljer