Bellevuehagen. Komfortable og lettstelte leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer i et godt veletablert nabolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bellevuehagen. Komfortable og lettstelte leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer i et godt veletablert nabolag"

Transkript

1

2

3 Bellevuehagen Komfortable og lettstelte leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer i et godt veletablert nabolag

4 BELLEVUEHAGEN Bo g dt på Bellevue Svært populært boområde. Sentral beliggenhet. Nærhet til Glomma og gamlebyen med sine grønne voller, historiske festningsverk og stemningsfulle gater.

5 Bellevuehagen - B ligene Bellevuehagen består av til sammen 64 leiligheter. Leilighetene varierer i størrelse fra 37 kvm til 119 kvm. Bygningen danner et kvartal som åpner seg mot Bellevue og elven. Den siden av bygningen som ligger vendt mot jernbanestasjonen og Riverside har en privat og mer lukket fasade, og skjermer om det parkmessige gårdsrommet. Boligene har et formmessig stramt og enkelt uttrykk som harmonerer godt med funkisbebyggelsen fra 60-tallet som Bellevueområdet er utformet. Fasadene er utformet i varige materialer som tegl med noe innslag av panel/platekledning. De fleste boligene har inngang via brede svalganger, som enkelte steder er utvidet for å skape trivelige møteplasser for beboerne. De fleste leilighetene har inngang og soverom mot nord, bad og bod i den midtre delen og oppholdsrom med kjøkken og stue mot sør. Alle leilighetene har romslige, sydvestvendte balkonger. Mange har også flott og solrik utsikt mot elven og Gamlebyen. Det medfølger garasjeplass og sportsbod i parkeringskjeller, med heis opp til boligetasjene. BELLEVUEHAGEN

6 BELLEVUEHAGEN Et m derne bo- mråde Her blir det et moderne bo-område, med et allerede godt etablert bomiljø omkring! Flotte og lettstelte boliger med kort vei til alt du trenger i hverdagen.

7 Muligheter - Bellevuehagen UNIVERSIELL TILGJENGELIGHET Leilighetene tilfredsstiller kravene til universell tilgjengelighet iht gjeldende forskrifter. FINANSIERING Leilighetene er finansiert ved at utbygger skaffer et lån på 70% av kjøpesummen, senere omtalt som andel av borettslagets fellesgjeld. Lånet løper med flytende rente og skal nedbetales over 40 år. Den resterende delen av kjøpesummen utgjør egenkapital ( innskudd) og må finansieres av den enkelte kjøper. FERDIGSTILLELSE Ferdigstilt september LEV VEL MED OBOS Leilighetene er organisert som et OBOS-tilknyttet borettslag, med OBOS som forretningsfører. Samtidig som du eier din egen bolig og kan omsette denne, men med forkjøpsrett for OBOS-medlemmer, er du sikret at fellesinteressene blir ivaretattt gjennom et godt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. I et OBOStilknyttet borettslag er du ikke ansvarlig for naboens felleskostnader. FORBEHOLD Alle perspektiver, tegninger og illustrasjoner er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det fremkommer derfor elementer som ikke inngår i leveranser, som vaskemaskin, møbler m.m. Plantegninger er ikke gjengitt i målestokk og kan ikke benyttes som grunnlag for bestilling av innredning, møbler og lignende. Oppgitt areal på leiligheter, rom, balkonger/ terrasser er målt på tegning og avvik kan forekomme. Arealer på de enkelte rom kan heller ikke summeres til leilighetens totalareal. Utomhusarealer blir ferdigstilt så snart årstid og BELLEVUEHAGEN fremdrift tillater det. Det vil således kunne være utomhusarbeider som gjenstår etter at boligene er innflyttet. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

8 BELLEVUEHAGEN Litt hist rie Området som i dag blir kalt Bellevue, ble tidligere benevnt som Guldberg eller Guldbergsiden. Dette var en del av gården Nygaard. Bygrunnen til Fredrikstad på vestsiden av elven kom først og fremst fra gården Nygaard. Guldbergsiden ble navnet på området langs elven som strakk seg fra ferjestedet og opp til Lahelle. Ferjestedet har for øvrig ligget på samme sted i rundt tusen år og vært en del av den viktige ferdselsleden kongeveien fra Thorsø og mot Oslo. Fram til 1860 var Gulbergsiden et område med jordbruksdrift. Det lå noen husmannsplasser under Nygaard her kalt Guldbergplassene. Sørvest for ferjestedet ble det i 1660-årene anlagt et fort for å styrke festningsanlegget rundt Fredrikstad festning. Det ble bygget parallelt med Kongsten og Isegran fort. Fortet fikk navn etter kommandanten og festningsbyggeren på den tiden den franske offiseren Cicignon. Cicignon fort preget området sør for Bellevue i 300 år. Fortet ble i realiteten lagt ned i I 1907 kjøpte kommunen fortet og forterrenget av forsvaret. Bydelen og bydelens skole har arvet navnet fra fortet og heter fortsatt Cicignon skjedde et meget viktig vedtak for utviklingen av Fredrikstad i Stortinget. Sagbruksprivilegiene ble opphevet. Trelasteksport var desidert den viktigste næringsvei på Østlandet. Fløtning på elvene ble brukt for å frakte tømmeret fra skogene til seilbare havner. Her ble tømmeret bearbeidet slik at det kunne lastes rasjonelt på seilskutene og slik at det ble handelsvare plank, bord, rekker osv. Fredrikstad hadde en gunstig beliggenhet ved utløpet av Norges største elv som rant gjennom Norges største skoger. Fram til 1859 var man avhengig av fossekraft for å drive vannsagene som skulle lage handelsvare av tømmeret. Det var derfor lukrativt å eie fallrettigheter. Det var store, mektige næringslivsmenn som eide disse i Drammen, Fredrikshald, Kristiania osv. De strittet lenge i mot at man skulle innføre den nye dampkraftteknologien. Etter flere års kamp ble privilegiene som hindret bygging av dampsager og damphøvlerier opphevet i Da hadde framsynte trelast- og forretningsmenn allerede en god stund sett de store mulighetene som fantes i Fredrikstad. De hadde startet forberedelser. Allerede i 1859 bygde sagbrukseieren Anders Kiær som kom hit fra Drammen, sagbruk og kombinert villa og kontorbygning ved elva mellom brua og ferjestedet. Markedene lå nedover i Europa England, Frankrike, Holland, Tyskland. Kundene kom på besøk for å vurdere virksomhetene og produktene de skulle handle med. Så i dag var det viktig å traktere kundene godt og gi et godt inntrykk. Det ble derfor lagt stor vekt på å bygge representative flotte kontorer og boliger som kunne ta imot gjester og traktere dem på en god måte. Anders Kiær gav sin villa navnet Bellevue. For flott utsikt hadde den mot elva, Gamlebyen som den gang var byen og Prestelandet. Mellom Ferjestedet og Bellevue kom det etter hvert flere slike villaer. Det var attraktive tomter for slike formål som representative boliger og villaer for plankebaronene og andre næringslivsledere. En av dem var grosserer Elias C. Kiær. Han kalte villa Riverside. To av villaene fra denne rekka ligger der fremdeles; Villaen til sjefen på Fredriksstad Mekaniske Verksted, K G Meldahl og villaen til skogeier og pelsdyrgründer Arne Christensen. Disse ligger mellom Cicignon skole og ferjestedet. Villaene Bellevue og Riverside er brent eller revet, men navnene lever fremdeles i området. I 1879 ble Smaalensbanen eller Vestre Linje åpnet. Den delte Guldbergsiden i to. Etter hvert ble dette navnet forbundet med den delen som lå nordvest for jernbanen. Området sørøst for jernbanen ble stadig oftere betegnet enten som Bellevue eller som Riverside etter de to mest kjente villaene her. De siste årene er det Bellevue som har overtatt og blitt nesten enerådende. Stasjonsområdet la fra 1875 beslag på en stor del av arealene på Guldbergsiden. Stasjonsbygningen, lokomotivstallen og smia står fremdeles. Oppstallingssporene og det store godshuset er fjernet. Stasjonen med godshus og tilhørende anlegg var i mange år fra 1879 fram mot 1960 et meget viktig knutepunkt og terminal for gods og last. Etter hvert har veiene overtatt all godstransport over korte distanser. Fredrikstad Stasjon ikke er aktuell som terminal for godshåndtering over langdistanse. Godsanlegget ble derfor lagt ned. Disse områdene gav plass for en utvidelse av Cicignon barne- og ungdomsskole, ny vei Riverside inn i området og nå til slutt et flott boligprosjekt. Prosjektet vårt ligger på for det meste på den gamle tomta etter godshuset.

9 Cicign n g Frdrikstad 1953 Fra Fredrikstad stasjon Göteborg 275 km Halden 42 km Sarpsborg 15 km Rygge (Lufthavn) 25 km Moss 34 km Oslo 94 km Bilde, Widerøe, Fredrikstad museum, utsnitt

10 BELLEVUEHAGEN Interiørbilde

11 Arkitektens beskrivelse Bellevuehagen ligger flott til i bydelen Cicignon, med nærhet til elven og historiske områder. Mellom Cicignon skole, Fredrikstad Jernbanestasjon og boligområdet Bellevue er det bygget 64 moderne boliger. Boligene er organisert rundt et lyst og trivelig hagerom som åpner seg mot Østsiden og elven. I uteområdene er det lagt vekt på god tilgjengelighet for alle og det er opparbeidet skjermede møteplasser og områder for lek. En del av leilighetene i 1. etasje har sin helt private, lille hage som vender ut mot felleshagen. Huset har 4 boligetasjer med en delvis nedgravd underetasje i tillegg. I underetasjen er det parkeringsplasser og sportsboder. Bilene skal stå tørt og trygt og samtidig være minst mulig synlige i boligmiljøet. Huset har 3 sentralt plasserte heis- og trapperom. Dette er knutepunktene i huset og gir lett tilgang til så vel hage som fortau og garasje. Via brede svalganger kommer man inn i boligene. Leilighetstypene varierer i størrelse slik at alle kan finne en type som passer sitt behov. Leilighetene har romslige oppholdsrom med kjøkken og stue. Store vinduer og balkongdører vender ut mot uteplassene. Fra mange av leilighetene er det flott utsikt mot Glomma og Gamlebyen. Leilighetene oppfyller kravene til livsløpsstandard og oppleves dermed ekstra romslige. Med livsløpstandard hele veien fra gaten til soverommet kan man bo her hele livet, også dersom man trenger plass til barnevognen eller har behov for å bruke rullator eller rullestol. Boligene er bygget etter de nye energikravene som betyr bedre isolering i vegger, gulv og tak, ekstra gode vinduer og balansert venti- BELLEVUEHAGEN lasjonssystem. Dette gir et komfortabelt boende med lave oppvarmingskostnader. For material- og fargevalg har stedets karakter og bygde omgivelser vært et naturlig utgangspunkt.boligene er derfor utført i tegl som det mest fremtredende fasadematerialet. I umiddelbar nærhet finnes gallerier og kafeer, skole og jernbanestasjon. Idylliske Gamlebyen er kun en kort fergetur unna. Vi håper du vil trives i Bellevuehagen! Med vennlig hilsen SG arkitekter Pernille Kolstad Heen Siv.arkitekt MNAL

12 BELLEVUEHAGEN Et g dt sted å bo

13 Et g dt sted å leve

14 LEK BELLEVUEHAGEN Ut mhusplan Jernbanestasjonen NORD RIVERSIDE KOTE + 7,9 INN VEI KOTE + 7,8 INNKJØRING KOTE + 7,9 INN SYKKELSTATIV SYKKELPARKERING FORTAU SYKKELSTATIV SYKKELPARKERING KOTE + 7,284 NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER NYE TRÆR : BY TRE, HØYDE MIN 3 METER EKSISTERENDE VEGETASJON BEHOLDES INN INN BUSKER BUSKER GRESSPLEN GÅRDSROM - KOTE + 9,60 BUSKER HEKKEPLANTER: BØK ELLER LIGUSTER KLATREPLANTER PÅ MUR: EFØY ELLER VILLVIN EIENDOMSGRENSE REGULERT BYGGELINJE Uteområdet vil bli opparbeidet med busker, trær, lekeplass og hyggelige sittegrupper. KOTE + 7,9 NYE TRÆR I TOMTEGRENSE SØYLEAGNBØK MIN. 3 METER HØYE VEI PARKERING CICIGNON SKOLE INN KOTE + 7,0 EIENDOMSGRENSE NYE TRÆR : BY TRE, HØYDE MIN 3 METER KLATREPLANTER PÅ MUR: EFØY ELLER VILLVIN EKSISTERENDE VEGETASJON BEHOLDES PLANTEKNIKK BELLEVUE EKSISTERENDE VEGETASJON BEHOLDES NYE TRÆR/BUSKER EIENDOMSGRENSE INNKJØRING PARKERING Glomma

15 LEILIGHETSTYPE 7b BRA 38,7 m EALKOVE 6,7 m 19,1 m /VASK 4,6 m 15,0 m 9,6 m 16,9 m 17,3 m 1,7 m 4,8 m 13,4 m 3,8 m 3,2 m LEILIGHETSTYPE 8b BRA 41,0 m 3,2 m LEILIGHETSTYPE 2b BRA 3,2 m /VASK 5,8 m 5,3 m /VASK 6,0 m 4,4 m /VASK 5,8 m TRAPPEROM 68,7 m 5,4 m 31,7 m LEILIGHETSTYPE 4b BRA 10,08 m 3,8 m 30,4 m 13,3 m LEILIGHETSTYPE 1b BRA 57,3 m /HAGE 4,0 m /HAGE 26,4 m LEILIGHETSTYPE 4c BRA 8 TRAPPEROM 15,7 m LEILIGHETSTYPE 2b BRA 5,1 m /HAGE 5,8 m LEILIGHETSTYPE 2b BRA LEILIGHETSTYPE 2b BRA SVAL /HAGE LEILIGHETSTYPE 2b BRA 49,0 m LEILIGHETSTYPE 6b BRA 101,9 m 6,1 m 42,6 m WC 2,3 m 7,4 m /HAGE 3,3 m 5,4 m LEILIGHETSTYPE 3b BRA 8 (evt. sov) 7,8 m 11,9 m 2,5 m (evt. soverom 9 m2) 3,3 m 3,3 m /VASK 5,7 m 12,5 m 7,8 m /VASK 5,7 m 11,9 m 2,5 m (evt del av stue) 9,0 m 7,4 m /HAGE 6,1 m 33,3 m LEILIGHETSTYPE 3a BRA 8 /HAGE LEILIGHETSTYPE 2b BRA SVAL /HAGE LEILIGHETSTYPE 2b BRA TRAPPEROM 38,6 m 7,0 m 18,7 m /HAGE 18 x 200 = ,1 m 11 x 168 = ,0 m 3,3 m 4,2 m WC 2,4 m 12,5 m 46,9 m (evt sov 7,8m2) 7,8 m Etasjeplan 1. etasje Ledige leiligheter SYKKELPARKERING 3-roms KOTE + 7,9 90,0 SYKKELPARKERING KOTE + 7,95 barnevogn 107,7 KOTE + 9,65 18 x 200 = x 170 = x 175 = POSTKASSER KOTE + 9,65 KOTE + 9,65 HYBELKJØKKEN 16 x 175 = ,7 LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL roms INN INN LEIL LEIL LEIL ,4 111,3 INN LEIL LEIL x 200 = LEIL LEIL SVAL/ 15 x 173 = x 173 = KOTE + 7,0 LEIL BELLEVUEHAGEN

16 LEILIGHETSTYPE 7a BRA 38,7 m 4,4 m EALKOVE 6,7 m 2,8 m 19,1 m /VASK 4,6 m 15,0 m 9,6 m 15,0 m 17,3 m 1,7 m 4,8 m 5,4 m LEILIGHETSTYPE 8a BRA 41,0 m 3,8 m 3,2 m 3,2 m 7,3 m 3,2 m /VASK 5,8 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA 5,4 m /VASK 6,0 m 4,4 m /VASK 31,7 m KJØKKEN/SPISESTUE 21,3 m 16 x 175 = STUE 31,1 m 13,3 m WC 2,5 m LEILIGHETSTYPE 1a BRA 57,3 m TRAPPEROM 39,6 m 4,0 m 7,0 m LEILIGHETSTYPE 10a BRA 112,6 m LEILIGHETSTYPE 4a BRA 8 26,4 m TRAPPEROM 15,5 m 5,1 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA 5,8 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA LEILIGHETSTYPE 2a BRA SVAL/ LEILIGHETSTYPE 2a BRA LEILIGHETSTYPE 3a BRA 8 39,5 m 6,1 m LEILIGHETSTYPE 6c BRA 101,9 m 33,3 m WC 2,3 m 7,4 m 3,3 m 6,3 m 11,9 m 2,5 m (evt del av stue) 7,8 m 3,3 m 3,3 m /VASK 5,7 m (evt del av stue) 9,0 m 12,5 m 7,8 m /VASK 5,7 m 11,9 m 2,5 m (evt. soverom 9 m2) LEILIGHETSTYPE 3b BRA 8 7,4 m 6,1 m 42,6 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA SVAL/ 5,1 m TRAPPEROM 19,6 m 5,8 m 26,4 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA LEILIGHETSTYPE 1b BRA 57,3 m 13,3 m 16 x 175 = ,0 m 3,8 m WC 2,2 m 3,3 m 5,1 m 11,0 m 29,3 m 12,5 m 7,8 m (evt. del av stue) 7,8 m LEILIGHETSTYPE 5a BRA 87,6 m BELLEVUEHAGEN Etasjeplan 2. etasje Ledige leiligheter LEIL LEIL BENK BENK 3-roms 16 x 175 = x 175 = LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL x 175 = LEIL LEIL BENK SVAL/

17 4,0 m 9,6 m LEILIGHETSTYPE 9b BRA 80,7 m 17,3 m 2,8 m 15,0 m LEILIGHETSTYPE 2b BRA 16 x 175 = TRAPPEROM 39,6 m LEILIGHETSTYPE 10b BRA 112,6 m /VASK 5,8 m 5,4 m 31,7 m LEILIGHETSTYPE 4b BRA 10,08 m /VASK 5,6 m 15,0 m 32,0 m / 6,8 m 3,8 m WC 1,8 m 7,3 m 5,4 m 3,2 m 4,4 m BOD / TEKNISK 3,3 m /VASK KJØKKEN/SPISESTUE 21,3 m STUE 31,1 m 13,3 m WC 2,5 m LEILIGHETSTYPE 1b BRA 57,3 m 4,0 m 6,8 m 26,4 m TRAPPEROM 15,5 m LEILIGHETSTYPE 2b BRA 5,1 m 5,8 m LEILIGHETSTYPE 2b BRA LEILIGHETSTYPE 2b BRA SVAL/ BENK LEILIGHETSTYPE 2b BRA 49,0 m LEILIGHETSTYPE 6b BRA 101,9 m 6,1 m 42,6 m WC 2,3 m 7,4 m 3,3 m 5,4 m LEILIGHETSTYPE 3b BRA 8 (evt. sov) 7,8 m 11,9 m 2,5 m (evt. soverom 9 m2) 3,3 m 3,3 m /VASK 5,7 m 12,5 m 7,8 m /VASK 5,7 m 11,9 m 2,5 m (evt del av stue) 9,0 m 7,4 m 6,1 m 33,3 m LEILIGHETSTYPE 3a BRA 8 LEILIGHETSTYPE 2b BRA SVAL/ LEILIGHETSTYPE 2b BRA 5,1 m TRAPPEROM 19,6 m 5,8 m 26,4 m LEILIGHETSTYPE 1a BRA 57,3 m 13,3 m 16 x 175 = ,0 m 3,8 m WC 2,2 m 3,3 m 5,1 m 11,0 m 37,7 m 12,5 m (evt. sov) 7,8 m 7,8 m LEILIGHETSTYPE 5b BRA 87,6 m Etasjeplan 3. etasje BENK BENK 16 x 175 = x 175 = LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL x 175 = x 175 = LEIL SVAL/ BELLEVUEHAGEN

18 LEILIGHETSTYPE 9a BRA 80,7 m 4,0 m 9,6 m 2,8 m 17,3 m 15,0 m /VASK 5,6 m 15,0 m 32,0 m 5,4 m / 6,8 m 3,8 m WC 1,8 m 7,3 m 3,2 m /VASK 5,8 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA 5,4 m 4,4 m BOD / TEKNISK 3,3 m /VASK 31,7 m KJØKKEN/SPISESTUE 21,3 m 16 x 175 = STUE 31,1 m 13,3 m WC 2,5 m LEILIGHETSTYPE 1a BRA 57,3 m TRAPPEROM 39,6 m 4,0 m 7,0 m LEILIGHETSTYPE 10a BRA 112,6 m LEILIGHETSTYPE 4a BRA 8 26,4 m TRAPPEROM 15,5 m 5,1 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA 5,8 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA LEILIGHETSTYPE 2a BRA SVAL/ BENK LEILIGHETSTYPE 2a BRA LEILIGHETSTYPE 3a BRA 8 49,0 m 6,1 m LEILIGHETSTYPE 6a BRA 101,9 m 33,3 m WC 2,3 m 7,4 m 3,3 m 5,4 m (evt. sov) 7,8 m 11,9 m 2,5 m 3,3 m 3,3 m /VASK 5,7 m (evt del av stue) 9,0 m 12,5 m 7,8 m /VASK 5,7 m 11,9 m 2,5 m (evt. soverom 9 m2) LEILIGHETSTYPE 3b BRA 8 7,4 m 6,1 m 42,6 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA SVAL/ 5,1 m TRAPPEROM 19,6 m 5,8 m 26,4 m LEILIGHETSTYPE 2a BRA LEILIGHETSTYPE 1b BRA 57,3 m 13,3 m 16 x 175 = ,0 m 3,8 m WC 2,2 m 3,3 m 5,1 m 11,0 m 29,3 m 12,5 m 7,8 m (evt. del av stue) 7,8 m LEILIGHETSTYPE 5a BRA 87,6 m BELLEVUEHAGEN Etasjeplan 4. etasje BENK BENK LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL LEIL x 175 = x 175 = LEIL SVAL/

19 Fasader g snitt Flotte fasader med utstrakt bruk av tegl BELLEVUEHAGEN

20 BELLEVUEHAGEN Fl tte terrasser

21 Leilighet roms 15,0 m 15,0 m Leilighetstype 4b BRA 83 m 2 5,4 m 5,4 m Leilighetsnummer 1. etg.: ,8 m /VASK 5,8 m 4,4 m 3,8 m /VASK 5,8 m 4,4 m 30,4 m 30,4 m 1. etg BELLEVUEHAGEN

22 BELLEVUEHAGEN Leilighet ,0 m 5,4 m 4,4 m /VASK 5,8 m 3,8 m 30,4 m /HAGE

23 Leilighet roms Leilighetstype 2b BRA 70 m 2 Leilighetsnummer 1. etg.: etg BELLEVUEHAGEN

24 BELLEVUEHAGEN Leilighet 1012

25 Leilighet roms Leilighetstype 2a BRA 70 m 2 Leilighetsnummer 2. etg.: etg BELLEVUEHAGEN

26 BELLEVUEHAGEN Leilighet 2007

27 Leilighet roms Leilighetstype 2a BRA 70 m 2 Leilighetsnummer 2. etg.: etg BELLEVUEHAGEN

28 BELLEVUEHAGEN Leilighet 2008

29 Leilighet roms Leilighetstype 2a BRA 70 m 2 Leilighetsnummer 2. etg.: etg BELLEVUEHAGEN

30 BELLEVUEHAGEN Leilighet 2013

31 Ønsker du å bo i Bellevuehagen Skann QR-koden, og få mer informasjon om Bellevuehagen.

32 BELLEVUEHAGEN Nær mrådet

33 R mskjema ROM GULV VEGG TAK INNREDNING ANNET ENTRÈ Fliser 20x20 cm. Farge: Mørk grå/sort. Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge Farge: NCS 0502-Y Entredør med kikkhull og FG-godkjent lås. Innerdører glatt hvitmalt Røykdetektor Porttelefon KJØKKEN Parkett type eik natur med eikelister Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge Farge: NCS 0502-Y Skapfronter; hvit glatt, Benkeplate: mørk grå laminat. Sokkel; mørk grå. Høye overskap med foring til tak. Håndtak: Matt krum. Fliser over benk: hvite, 10x10 Avtrekkshette (volumhette) i overskap over komfyr. Fliser 10x10 cm. Farge: Lys Grå. Fliser, glatte 20x20cm Farge: Hvit Lakkerte stålplater/ malt gips. 1-2 stk overskap avhengig av bredde på servant. Hvite fronter, håndtak i blank krom. Dusjvegger: Herdet glass. Rettvinklet og innoverslående. 1 stk. dorullholder, 1 stk. dobbel håndklestang, 5 enkeltkroker. Alt i høyblank krom. WC: Veggmontert med utenpåliggende sisterne. WC SEPARAT Fliser 10x10 cm. Farge: Lys Grå. Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge Porselensservant og underskap. Speil over servant. WC: Veggmontert med utenpåliggende sisterne. STUE Parkett type eik natur med eikelister Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge EROM Parkett type eik natur med eikelister Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/betong med evt. synlig fuge Garderobeskap leveres i omfang som vist på kontraktstegning. BOD Innvendig Parkett type eik natur med eikelister Malt gips/betong Farge: NCS 0502-Y Malt gips/ betong med evt. synlig fuge BELLEVUEHAGEN

34 BELLEVUEHAGEN Pr sjektbeskrivelse Bellevuehagen er et nytt leilighetsprosjekt sentralt beliggende ved jernbanestasjonen i Fredrikstad. Prosjektet består av 1 bygning med 4 etasjer + p-kjeller. Totalt er det 64 leiligheter i prosjektet. Det er 3 separate heiser og trapperom. Det er kjeller med boder og felles garasje. Leilighetene er i størrelser fra 1-roms på ca 39 kvm BRA opp til 4-roms på ca 120 kvm BRA. Byggets kjeller inneholder blant annet teknisk rom, parkering, boder og sykkelparkering. Prosjektbeskrivelsen beskriver hvilke materialer og arbeider som inngår i leveransen for leilighetene. Leveranser er utført i henhold til teknisk forskrift av 2010 (TEK10). GARASJEPARKERING Det er etablert parkeringsplasser i kjeller liggende under bygningene grøntareal. Det medfølger 1 stk. til de enkelte leiligheter. BODER Det er bygget sportsboder i kjeller med nettingvegger og dører. I kjeller er det også avsatt plass til sykkel-parkering. Bodene er bygget i avlåst del av kjeller, der den enkelte bod leveres med hengelås i system. UTENDØRSARBEIDER Alle fellesarealer innenfor prosjektet er levert ferdig opparbeidet i samsvar med endelig utformet utomhusplan. BYGNING/ BYGGTEKNISK BÆRESYSTEM Huset er fundamentert med peler til fast fjell. Bæresystem utføres i stål og betong. YTTERVEGGER Fasader utført iht fasadetegninger. Fasadene består hovedsakelig av tegl med brannimpregnert panel eller brannsikker platekledning i forbindelse med svalganger. Innvendig kledning med gipsplater og belistning med malte foringer og gerikter. Tak, himlinger, vinduer og yttervegger med isolasjonsegenskaper iht. den nye TEK -10 standarden. INNERVEGGER Innervegger kledd med gips. Innvendige vegger har overmalt myk fuge mot tak. VINDUER Trevinduer, ferdig behandlet på innvendig side og utvendig kledd med lakkert aluminium. Felles vindusvask med lift administreres av boretslaget. DØRER Innvendige dører er levert som standard hvite med glatt overflate. Listverk er fabrikkmalt og gjæret. Entredør til leilighet: Glatt med kikkehull. Utvendig farge etter arkitektens anvisning. Hvitmalt innvendig. Ringeklokke. Malte dører i fellesområder. KJØKKEN, OG GARDEROBE Omfang av innredning for kjøkken, bad og garderober i den enkelte leilighet er inntegnet på kontraktstegning. Følgende integrerte hvitevarer fra Whirpool er levert som standard: - Platetopp Keramisk modell AKT809NE - Stekeovn bi-ovn, hvit, modell AKP456WH - Oppvaskmaskin Frittstående oppvask, hvit C6SWH ASPU8773APC6SWH - Kombiskap Frittstående kombi 187,5 cm hvit WBE3415W Det leveres garderobeinnredninger iht. arkitekttegninger og minimum 1 meter pr. sengeplass. MALERARBEIDER / OVERFLATER Innvendige vegger i leiligheter, inngangsparti, trapperom og i felles korridorer til leilighetene er sparklet og malt. Nedforede gipshimlinger i gang, bad og bod er sparklet og malt. Øvrige himlinger i leilighetene er levert med sparklet og malt plasstøpt betong. Tak over balkonger har ubehandlet betong. Gulv på balkonger er ubehandlet / brettskurt betong. ETASJESKILLER Alle etasjeskiller er i plasstøpt betong. For å ivareta interiørkonseptet er det ikke taklister. Det er nedforet gipshimling i gang, bad og enkelte boder for å dekke tekniske føringer. I forbindelse med tekniske føringer i øvrige rom er det innkassinger i gips. YTTERTAK Takkonstruksjonen er isolert og dimensjonert i henhold til energiberegninger. Det er lagt membran med forskriftsmessig fall til sluk. Det er laget sikker adkomst til tak for utvendig inspeksjon og vedlikehold. VARMEANLEGG / OPPVARMING Vannbåren varme fra fjernvarme og ut til radiatorer. Individuell måling for hver leilighet på varmeanlegg og varmt vann. Baderom har varme i gulv for komfortvarme gjennom hele året. Innvendig bod: Ingen varmekilde Varmefordelingsskap er plasset fortrinnsvis i bod.

35 Pr sjektbeskrivelse Utbygger har inngått avtale om levering av fjernvarme med Fredrikstad Energi. LUFTBEHANDLINGSANLEGG Det er balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Avsug fra kjøkken og bad For P-kjeller og boder er det eget ventilasjonsaggregat i teknisk rom i kjeller. TRAPPER OG INNSPARTI Hovedinngangspartiet og trapper har fliser på gulv, Himlinger er sparklet og malt hvite, og har blitt supplert med akustisk demping. Stål rekkverk m/ håndløper. ELEKTRISK ANLEGG Komplett anlegg frem til forbrukspunkter ihht til gjeldende forskrifter. Leveranse av elektropunkter ihht. NEK`s standard. Anlegget er lagt hovedsaklig skjult. Der det er hensiktsmessig ut i fra brann-/lyd-/konstruksjonsmessige forhold er det åpen forlegning. Sikringsskap i hver leilighet. BELYSNING Entre: 1-2 enkle stikkontakter ved tak med tilhørende bryter for lys. Kjøkken: Lys over arbeidsbenk: Spotter antall tilpasset kjøkken. Lys bad: 4-6 spotter i tak. Lys wc: 2-3 spotter i tak. Stue: 2 enkle stikkontakter ved tak med tilhørende bryter for lys. (1 stikk i 2-roms). Sov: 1 stikkontakter ved tak med tilhørende bryter for lys. Bod: Lampe i tak (med bryter) FELLES BELYSNING Anlegg for belysning av private veier og fellesarealer eies og vedlikeholdes av det fremtidige borettslaget. PORTTELEFON Porttelefon leveres ved hovedinngang med svarapparat i hver leilighet. KABEL-TV / BREDBÅND Det er inngått en 5-årig avtale med Alt-i-boks på vegne av borettslaget for leveranse av bredbånd og Kabel-tv. Pakken består av digital-tv dekoder som leverer høykvalitetssignaler til TV. Gamle tv-apparater kobles like lett til dekoderen som nye flatskjermer da dekoderen er utstyrt med de fleste tilkoblingsmuligheter. Dekoder er også tilknyttet internett og er egnet for e-post, avislesing m.m. Tastatur og fjernkontroll er også inkludert. Pakken er felles til alle beboere og belastes via felleskostnadene. Den enkelte husstand kan også velge mellom forskjellige TV-pakker med inntil ca 150 TV kanaler samt dekoder med opptaksmulighet (PVR) og filmleie (VOD). Det leveres TV grunnpakke BRL inkludert i felleskostnadene. Det leveres 2/2 Mbit/s internett. Trådløs router er inkludert. Antivirus og brannmur er inkludert. 5 e-postadresser med 1GB lagring. Eget hjemmesideområde. Enkelt oppgradering til høyere internetthastighet. BELLEVUEHAGEN Månedlig kostnad ved avtaleinngåelse for leveransen er pt. 289 kr/leilighet og er i inkludert i fellesutgiftene. Prisjustering etter Alt-i-boks sine standardvilkår for sameier/borettslag. TELEFON Det er ikke opplegg for analog telefoni i bygget. Fasttelefon (IP) kan bestilles som en tilleggstjeneste til Alt-i-boks for en kostnad på 59,- pr mnd pr dato. SØPPEL / AVFALL Det er nedsenkede avfallsbeholdere ved innkjøringen til p-kjeller. HEIS Det leveres 3 stk båreheiser med adkomst til kjeller. LÅSSYSTEM Hver leilighet låses med sylinderlås på system. Port til garasjekjeller leveres med nøkkelbryter på utside, snorbryter på innside og en fjernkontroll (portåpner) pr. parkeringsplass. BRANNVERN Leilighetene blir boligsprinklet og sprinkelhoder monteres i vegg eller tak. Anlegget legges hovedsaklig skjult. Der det er hensiktsmessig ut i fra brann-/lyd-/ konstruksjonsmessige forhold er det åpen forlegning. Det monteres brannalarmanlegg i bygningene med detektorer i leilighetene. Det leveres FG- godkjent husbrannslange med fast vanntilkobling (egen stengeventil) i kjøkkenbenk.

36 BELLEVUEHAGEN

37 Gamlebyen i Fredrikstad

38 BELLEVUEHAGEN Smart å bo i b retslag Boligprosjektet Bellevuehagen er organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet borettslag. Beboerne eier en del av borettslaget, derav navnet andelseier. Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. OBOS-TILKNYTTET BORETTSLAG Bellevuehagen borettslag er et såkalt OBOStilknyttet borettslag. Kjøperne vil derfor få tilgang til OBOS` fordelsprogram med gunstige avtaler på blant annet forsikring, strøm og telefoni. Når du kjøper bolig i borettslag som er tilknyttet OBOS må du melde deg inn i OBOS, dersom du ikke er medlem allerede. OBOS er valgt som forretningsfører og vil organisere stiftelsen av borettslaget. HVEM BESTEMMER I BORETTSLAGET? Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning, samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. HVA GÅR FELLESKOSTNADENE TIL? Det betales felleskostnader hver måned som går til å dekke kostnadene borettslaget har. Felleskostnadene består av en finanskostnadsdel og en driftsdel. Finanskostnadsdelen er renter og avdrag på fellesgjeld, mens driftsdelen består av kommunale avgifter, drift og ytre vedlikehold, bygningsforsikring, evt. Vaktmestertjenester, snøbrøyting, honorar til styret, forretningsførsel, m.m. Felles forvaltning hjelper borettslaget i å ta vare på dine verdier. Sikring mot tak ved ubetalte felleskostnader Alle OBOS- tilknyttede borettslag har inngått en avtale med OBOS om garanti for innbetaling av borettslagets felleskostnader. Dette betyr at OBOS har tatt risikoen knyttet til om andelseierne misligholder betaling av sin andel av felleskostnadene. Innkreving ved mislighold er overlatt til OBOS og vil ikke påvirke borettslagets likviditet. Når denne risikoen er tatt bort, vil det få positiv innvirkning på verdiutviklingen på din bolig. Skattemessige forhold Som eier av andel i borettslag blir du lignet på samme måte som selveiere. Det betyr blant annet at du får fradrag for pt. 28% av rentene på din andel av fellesgjeld dersom du har skattbar inntekt. I tillegg til rentefradraget vil du få formuesfradrag for din andel av fellesgjelden. Hvert år får du full oversikt fra OBOS til bruk i selvangivelsen. Det tas forbehold om fremtidige endringer av skatteloven. Forsikring Borettslaget forsikrer bygninger - du må tegne egen innboforsikring. Finansiering av felleslån Borettslagets fellesgjeld fordeles på hver bolig. Renter og avdrag på andel av fellesgjelden betales via månedlige felleskostnader. Andel fellesgjeld for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Individuell nedbetaling av andel fellesgjeld Som andelseier har du muligheten til å nedbetale din andel av fellesgjelden raskere enn det som er forutsatt. Enhver nedbetaling får umiddelbar virkning på de månedlige felleskostnadene. Eksempelvis vil en full nedbetaling av andel fellesgjeld bety at din andel av finanskostnadene utgår og du betaler kun driftskostnader ( se prisliste) pr måned. Individuell nedbetaling av andel fellesgjeld avtales med OBOS- borettslagets forretningsfører. Usolgte boliger fast pris Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for de boligene som eventuelt ikke er solgt (før ferdigstillelse. Utbygger tar også alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris). Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. EN NY BOLIG I ET OBOS-TILKNYTTET BORETTSLAG ER ET TRYGT KJØP

39

40 inpublish as

Bellevuehagen. Komfortable og lettstelte leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer i et godt veletablert nabolag

Bellevuehagen. Komfortable og lettstelte leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer i et godt veletablert nabolag Bellevuehagen Komfortable og lettstelte leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer i et godt veletablert nabolag BELLEVUEHAGEN Bo g dt på Bellevue Svært populært boområde. Sentral beliggenhet.

Detaljer

Velk mmen til BELLEVUEHAGEN. Salgstrinn 1

Velk mmen til BELLEVUEHAGEN. Salgstrinn 1 Velk mmen til BELLEVUEHAGEN Salgstrinn 1 www.bellevuehagen.no BELLEVUEHAGEN Bellevuehagen Komfortable og lettstelte leiligheter med gode planløsninger og fine utearealer i et godt veletablert nabolag BELLEVUEHAGEN

Detaljer

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter På Martodden i Hamar, bygger OBOS og FP Invest nå 71 flotte boliger. For deg som vil bo smart, lekkert og sentralt. Solrike byboliger i strandkanten

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for

Fosserødåsen. borettslag BOLIG I KVELDE. Larvik Boligbyggelag tlf.: 33 13 85 00, www.labo.no. er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for BOLIG I KVELDE Fosserødåsen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større Larvik Boligbyggelag

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion og skøytebane.

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Bodøsjøtoppen. Borettslag

Bodøsjøtoppen. Borettslag borettslag i Bodøsjøen med unik beliggen het og storslagen utsikt. Alle leilighetene har utsikt mot sør og sør-vest utover Saltenfjorden, Sandhornøy og Fugløya. Store og gode balkonger med størrelser fra

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Salgstrinn. Gladengtunet

Salgstrinn. Gladengtunet Salgstrinn 1 Gladengtunet Gladengtunet - salgstrinn 1 Fyrstikkaleen skole Kampenparken Valle Hovin Gladengtunet Et område i utvikling 2 Illustrasjon. Gladengtunet - Salgstrinn 1 Ensjø - midt i byen Tøyenbadet

Detaljer

Lundal Panorama på Frakkagjerd

Lundal Panorama på Frakkagjerd Lundal Panorama på Frakkagjerd flotte leiligheter med unik utsikt over Aksdalsvannet Illustrasjonsfoto, Lundal Panorama Velkommen til Lundal Panorama Lundal Panorama består av 30 stk flotte selveierleiligheter

Detaljer

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen 12 seniorboliger i Nes sentrum De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen Innholdsfortegnelse Beliggenhet 3 Jorde 4 Situasjonsplan 5 Plan 1.etasje 6 Plan 2.og 3. etasje 7 Materialbeskrivelse 8 Plan leilighet 1:100

Detaljer

Ladebyhagen. På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et helt nytt boligområde på Lade! Salgsprospekt. Salgstrinn 1

Ladebyhagen. På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et helt nytt boligområde på Lade! Salgsprospekt. Salgstrinn 1 Ladebyhagen På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et helt nytt boligområde på Lade! Salgsprospekt. Salgstrinn 1 Illustrasjon. Endringer kan forekomme Den populære bydelen Spør du en trønder

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Elvegata 9 - Mexico Nytt prosjekt med 2- og 3-roms leiligheter

Elvegata 9 - Mexico Nytt prosjekt med 2- og 3-roms leiligheter S entrum Elvegata 9 - Mexico Nytt prosjekt med 2- og 3-roms leiligheter www.garanti.no Mexico - m idt i Molde! Så sentrumsnært man bare kan komme, samtidig som tomten ligger litt tilbaketrukket fra bytrafikken.

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt BRATTEBØ GÅRD SANDNES 8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt LEILIGHETER BRATTEBØ GÅRD SANDNES BLOCK WATNE Nyt det gode liv i en lettstelt leilighet i en hyggelig småhusbebyggelse

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III LEVERASEBESKRIVELSE BYGGETRI II OG III VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste.

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen

Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede. En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede En fantastisk sjanse for deg som ønsker å bo nær naturen Gilja i Gjesdal 4 eneboliger i kjede Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser.

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

16 moderne leiligheter rundt et trivelig tun i Eiksveien 115

16 moderne leiligheter rundt et trivelig tun i Eiksveien 115 16 moderne leiligheter rundt et trivelig tun i Eiksveien 115 NÆRMILJØ Bo fantastisk til på ØSTERÅS PARK med kort spasertur til Østerås senter og Bærumsmarka som en god nabo med flotte turmuligheter så

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

45 SELVEIERLEILIGHETER NEDREGAARD ALLÈ

45 SELVEIERLEILIGHETER NEDREGAARD ALLÈ 45 SELVEIERLEILIGHETER NEDREGAARD ALLÈ 1 Nedregaard Allè 2 7 3 1 9 8 6 4 5 2 Moa golfbane 3 Stormoa 4 Amfi-senteret 5 Spjelkavikheimen 6 Rutebilstasjonen 7 Lege/tannlege/fysioterapi m.m. 8 Svømmehall/kino

Detaljer

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : HVITTINGFOSS En enklere hverdag Hvittingfoss - en enklere hverdag Midt i Hvittingfoss sentrum med gangavstand til alt

Detaljer

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt Askøy - Stongafjellet Hjaltelien trinn 2 Trivelig bomiljø og vakker utsikt 2 Velkommen til Hjaltelien trinn 2 - Stongafjellet Utbyggingsfeltet er et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Ladebyhagen. Salgsprospekt. Salgstrinn 1. På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et nytt boligområde på Lade!

Ladebyhagen. Salgsprospekt. Salgstrinn 1. På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et nytt boligområde på Lade! Ladebyhagen På Lade skal OBOS bygge 450 nye boliger. Velkommen til et nytt boligområde på Lade! Salgsprospekt. Salgstrinn 1 Illustrasjon. Endringer kan forekomme Illustrasjon. Endringer kan forekomme Ladebyhagen

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Torstvedt. borettslag. bakken. Menneskelig vi bygger for. er en del av noe større. folk flest Vital vi tenker nytt. Pålitelig vi er til å stole på

Torstvedt. borettslag. bakken. Menneskelig vi bygger for. er en del av noe større. folk flest Vital vi tenker nytt. Pålitelig vi er til å stole på Torstvedt bakken borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større Illustrasjon fra stue/kjøkken

Detaljer

Eivindsholen Ungdommelige leiligheter

Eivindsholen Ungdommelige leiligheter Bryne Eivindsholen Ungdommelige leiligheter DB13. 01.02.11. 2 3 BLOKK A BLOKK B Illustrasjon av fasade mot sør. Leiligheter med ett eller to soverom Den nye leilighetsblokken i Eivindsholen er inndelt

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Moderne leiligheter med parkeringskjeller

Moderne leiligheter med parkeringskjeller BUGGELANDSKOGEN BOGAFJELL Moderne leiligheter med parkeringskjeller LEILIGHETER I BLOKK Illustrasjon BOGAFJELL Buggelandskogen BLOCK WATNE «Lys og frisk luft øker trivselen her får du det godt» Illustrasjon

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER.

SKARBEKKEN TERRASSE PÅ JØRPELAND 4 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN TERRASSEN. PERFEKT TUMLEPLASS FOR TRAVLE FAMILIER. Bildet er en illustrasjon av rekkehus felt B.18. 4 rimelige rekkehus. Velkommen hjem! Velkommen til familievennlige Skarbekken.

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT

b o r e t t s l a g Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJEKT L Å G R Ø D Spennende boliger i moderne formspråk Velkommen til Stokke PROSJKT Mange har ventet på utbyggingen av Lågerødåsen i Stokke - og det med god grunn! Stokke har alt vil noen si - det er ikke langt

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå LEVERASEBESKRIVELSE Selges nå VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste. UTOMHUSARBEIDER

Detaljer

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell

JÆRENS TAK LYEFJELL. 8 delikate eneboliger på Lyefjell JÆRENS TAK LYEFJELL 8 delikate eneboliger på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Sørbøhagane 6 rekkehus. Seks sjeldent supre og sentrale rekkehus

Sørbøhagane 6 rekkehus. Seks sjeldent supre og sentrale rekkehus Seks sjeldent supre og sentrale rekkehus Stokkelands vannet Hoveveien Sørbøhagane Delfelt 06 Kanskje regionens smarteste beliggenhet Landlig og sentralt Sørbøhagane er en sjelden og litt ukjent perle som

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr For mer informasjon se www.a-utvik.no HUS 10 HUS 11 HUS 8 HUS 9 HUS 6 HUS 7 HUS 5 HUS 4 HUS 3 HUS 2 HUS 1 Illustrasjonsfoto, Oversikt Spannalia

Detaljer

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold!

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! BYGG C BERGÅS SOLBERGELVA Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! LEILIGHETER Illustrasjonsbilde fra blokk A BERGÅS SOLBERGELVA BLOCK WATNE Illustrasjon Uteområdet mellom blokk A og

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no SOLSIDEN Bo ved sjøen - lev i byen Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet SOLSIDEN www.solsiden-haugesund.no Velkommen til SOLSIDEN Solsiden ligger vakkert til i innseilingen til Haugesund. Her

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

JÆRENS TAK LYEFJELL. 7 signaturboliger på Lyefjell med panoramautsikt over Jærkysten

JÆRENS TAK LYEFJELL. 7 signaturboliger på Lyefjell med panoramautsikt over Jærkysten JÆRENS TAK LYEFJELL 1 7 signaturboliger på Lyefjell med panoramautsikt over Jærkysten Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord

Detaljer

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger

GON 2. borettslag. 6 eneboliger i rekke. 3 tomannsboliger GON 2 borettslag 6 eneboliger i rekke 3 tomannsboliger Tomta Kort vei ned til Gonsbukta 2 33 29 31 27 35 23 37 39 41 43 45 25 Adresse: Frenvikrønningen. Se husnr. GON 2 Borettslaget ligger på Gon, ca 3,5

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE.

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE. BORETTSLAG NEDRE STORGATE No 9. 14 ER MED URBAN ATMOSFÆRE. No 9 er de 14 siste leilighetene i Drammens mest sentrale boligprosjekt. SJARMØR- ETAPPEN Bragernes Atrium nærmer seg mål. Helt siden vi lanserte

Detaljer

NYE spennende boliger! Buerhaven BRL

NYE spennende boliger! Buerhaven BRL NYE spennende boliger! Trinn II Buerhaven BRL BORGEstad Skien Velkommen til Buerhaven! Buer er et populært boligområde på Borgestad, og etter å ha notert stor interesse og godt salg av leiligheter i trinn

Detaljer

Tjøsvolltunet. på Åkra

Tjøsvolltunet. på Åkra Tjøsvolltunet på Åkra Illustrasjonsfoto, Tjøsvoll Velkommen til Tjøsvoll Prosjektet i Sandskeivegen på Tjøsvoll består av 24 stk leiligheter i 2-mannsboliger og 14 stk leiligheter i rekkehus. Leilighetene

Detaljer

Byggetrinn1, Solbakkane felt C.

Byggetrinn1, Solbakkane felt C. Solbakkane felt C LB4, Ålgård Solbakkane, Ålgård. Innovative 21 flotte leiligheter rekkehus Kreative planløsninger. Flere størrelser og typer. Byggetrinn1, Solbakkane felt C. LB4/felt C. 25.09.12 2 FRIAREAL

Detaljer