FOTOREPORTASJE: RUNE ON THE ROAD // SIDE 9 PROFILEN: MAGNE VASSHUS // SIDE 18. Bli med Sola Betong på tur til Sjernarøyene // SIDE 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTOREPORTASJE: RUNE ON THE ROAD // SIDE 9 PROFILEN: MAGNE VASSHUS // SIDE 18. Bli med Sola Betong på tur til Sjernarøyene // SIDE 12"

Transkript

1 SB FOTOREPORTASJE: Bli med Sola Betong på tur til Sjernarøyene // SIDE 12 RUNE ON THE ROAD // SIDE 9 PROFILEN: MAGNE VASSHUS // SIDE 18 SOLA BETONG-BLADET // NR // MAGASINET FOR DEG SOM HAR ET NÆRT FORHOLD TIL BETONG

2

3 LEDER: Sommeren er forlengst lagt bak oss, og høsten er satt inn for fullt. Aktiviteten på huset er tilbake til normalen startet, som vi husker, med finanskrise og dystre spådommer om nedgangstider, spesielt i byggebransjen. Året så langt har vært krevende og gitt utfordringer også for oss, men det har også gitt oss muligheter til å benytte ledig tid til å utvikle organisasjonen og totalproduktet vårt. Nå ser det ut som om verdensøkonomien er i ferd med å friskmeldes, og det synes som om finanskrisen ikke ble så alvorlig som man kunne frykte for et års tid siden. I denne utgaven av SB-bladet kan du lese om noe av det vi har fore for tiden. På Comfort Two Seasons Hotel i Stavanger har vi fått et spennende spesialoppdrag fra Seabrokers Entreprenør Service AS. Du kan også lese om den nyutviklede fugemassen vi nå leverer i store mengder til blant annet Spenncon AS. Jeg vil gjerne minne om visjonen vår: Med vår betong skal fremtiden bygges! I dette legger vi at vi har et produkt av høy kvalitet som gir ubegrensede muligheter. Vi engasjerer oss i å gjøre alle typer byggeprosjekter mulig. Ingen oppgave er for stor, alt er gjennomførbart. Vi er dyktige, og kundene kan stole på vår kompetanse. I forrige nummer av SB-bladet skrev jeg at vi ville fortsette vårt arbeid innen HMS vil i likhet med 2008 være et år hvor vi ønsker å fortsette den fine utviklingen vi har hatt når det gjelder reduksjon i antall sykemeldinger og skadefravær. Så langt har alt gått riktig vei, men jeg vil minne om hvor viktig det er at vi er konsentrerte i alle våre gjøremål, og at vi foretar små og hyppige sikre jobbanalyser gjennom hele arbeidsdagen. Miljøregnskap, EPD og energiregnskap er begreper vi stadig oftere er i befatning med. Hos oss tar vi dette som et tegn på at samfunnet og bransjen er i utvikling. Vi er godt forberedt til å imøtekomme fremtidige miljøkrav fra myndigheter og kunder. Gjesteskribenten vår denne gangen er Kristin Eikemo. Kristin er leder for betongteknikk i Kruse Smith og er kjent for sin genuine og glødende betonginteresse. I 2008 ble hun da også belønnet med Innsatsprisen til Norsk Betongforening. Vi ønsker at SB-bladet skal være lettlest og uformelt, samtidig som vi håper du finner artikler og reportasjer som er interessante og relevante i forhold til ditt fag og din hverdag. Vi håper du hygger deg med lesingen, ta gjerne kontakt om du har ønsker om temaer vi skal skrive om i neste utgave. // TROND SKJÆVELAND, ADMINISTRERENDE DIREKTØR SJEFSREDAKTØR GEIR FINNESAND VAKTSJEF TROND SKJÆVELAND DESK TOVE BREKKE REDAKSJON SOLA BETONG OG OKTAN APROPOS IDÉ/DESIGN OKTAN APROPOS TRYKK KAI HANSEN < DEN HARDE KJERNE: Fra venstre Astrid Evanger, Terje Helland, Dag Bjørnevoll, Ørnulf Aksdal, Helge Koppergård, Trond Skjæveland.

4 4 // PROSJEKTREPORTASJE // TJENSVOLLKRYSSET Den nye gang- og sykkelringen i Tjensvollkrysset har en prislapp på 110 millioner kroner kvadratmeter naturstein skal dekorere området, og rundt 3500 kubikkmeter betong går med på jobben. Med andre ord: et prestisjeprosjekt. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: CHRISTOPHER JONASSEN Det stilles strenge krav til kompetanse. GUNNLEIV LIMA, KRUSE SMITH Brennhett tema Når vi jobber med et prosjekt som dette, er vi helt avhengige av at alt går på skinner. Vi har begynt støpinga midt på natta for å bli ferdige før et varslet regnvær. Vi har måttet detaljstyre leveringene, og det har ikke vært rom for avvik. Vi har rett og slett vært nødt til å stille store krav til samarbeidspartnerne, sier betongbas Gunnleiv Lima hos Kruse Smith og ser på Sola Betongs Rune Edland. Vi møter dem i Tjensvollkrysset, på det som i dag fremdeles er en byggeplass men for en byggeplass! Et imponerende mesterverk av en gang- og sykkelring er i ferd med å ferdigstilles her. Jobben er krevende men givende, mener Edland. DET STILLES STRENGE KRAV til kompetanse på en jobb som denne. Hundrevis av folk skal kjøre gjennom og se på dette krysset hver dag, og da er det ekstra viktig at alt er perfekt, sier Lima med et smil. Dette scenariet har både Kruse Smith og Sola Betong satt sin ære i å unngå. Som betongkontrollør har Edland hatt nok å gjøre på prosjektet, som ble påbegynt i vinter med mål om åpning neste mai. Vi har vært avhengige av hyppige, kjappe møter for hele tiden å holde trådene samlet. Det har fungert godt. Siden dette er et Vegvesen-prosjekt er det krav til utvidet kontroll, noe som innebærer langt hyppigere prøving enn normalt. Vi har også brukt pumiene mye, noe som er uvanlig på en så stor byggeplass. SE SÅ FLOTT det buer seg, viser Lima. Byggverket for det må nesten kalles det vil bli et flott skue når det står ferdig. Bordforskaling og naturstein vil gi et mykere uttrykk, og fargespill av LED-lys i glassfliser skal gi assosiasjoner til nordlyset. FAKTA OM TJENSVOLLKRYSSET Det nye Tjensvollkrysset får en utstrekning på ca. 400 meter øst-vest og 250 meter nord-sør. Dagens rundkjøring skal utvides til en ytterdiameter på ca. 50 meter og det skal bygges et nytt gangvegsystem med en ringbro over den nye rundkjøringen. Mot ringbroen skal det bygges ramper for gående og syklende, trapper og vel 400 m med støyskjerm. Fordeler vil være: > bedre fremkommelighet for trafikk. > gode krysningsforhold for gående og syklende. > god tilgjengelighet for alle (universell utforming). > redusert støybelastning for tilstøtende områder. Kilde: vegvesen.no Det nye Tjensvollkrysset skal gi bedre fremkommelighet for myke trafikanter og redusere støybelastningen for områdene rundt. >

5

6

7 BETONGNYTT // 7 En bedre løsning Seabrokers Entreprenør Service AS fikk i oppdrag å forsterke konstruksjonene under det som skal bli nye Comfort Two Seasons Hotell i Stavanger. Takket være nye tekniske løsninger presentert av Sola Betong, ble byggherren spart for betydelige beløp. GJESTESKRIBENTEN NAVN // KRISTIN EIKEMO STILLING // LEDER BETONGTEKNIKK FIRMA // KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS TEMA // STØYPEFEBER Pæler blir heist på plass i eksisterende dekker, og kapslet inn i betong. Cato Øglænd er i gang med jobben. Comfort Two Seasons Hotell er for tiden under bygging i Løkkeveien i Stavanger. Her har det pågått arbeider med å installere stålkjernepæler i etterkant. Dette er nødvendig for å forsterke konstruksjonene, for igjen å kunne oppta kreftene fra en større konstruksjon enn opprinnelig planlagt. ARBEIDET MED montering av pælene gjøres av Seabrokers Entreprenør Service AS. Det bores ut hull i eksisterende dekker, hvorpå pæler blir heist på plass og fundamentert til fjell. Dette må så kapsles inn i betong i etterkant for å få den rette statiske virkningen. Det som opprinnelig var foreslått som løsning var gysing med Nonset eller tilsvarende for at resultatet skulle bli tilfredsstillende. SVEIN KVERME, daglig leder i Seabrokers Entreprenør Service AS, syntes dette hørtes ut som en unødig kostbar løsning, og tok kontakt med Sola Betong for å høre om det var mulig å få levert en enklere og bedre løsning. Sola Betong tok utfordringen, og etter befaring på byggeplass, samt tilpasning av pumpeutstyret, var alt klart for å teste ut den spesialkomponerte blandingen. BLANDINGEN MÅTTE ha min 45 Mpa trykkstyrke (fasthet), kunne pumpes 100 meter med pumi, og føre til lite svinn på betongen slik at man unngår skjemmende riss, samt at det ikke skulle være nevneverdig med porer i overflaten. Prosessen gikk over all forventning. Overflatene er meget gode og arbeidet gikk effektivt og raskt. Seabrokers Entreprenør Service AS sparte byggherre for betydelige beløp ved å utfordre Sola Betong i denne saken, i stedet for å gå for andre løsninger. Eg sit på kontoret og slår nummeret til basen. Ja?! seier han. Sjølv om eg ikkje kan sjå han, får eg inntrykk av at han er noko vill i blikket. Støyper du? spør eg. Eg veit svaret, så eg seier kort ok, vi tar det seinare, og legg på. STØYPEFEBER er eit fenomen i bransjen. Når vi støyp e r, m å a l t s t e m m e. V i h a r b e r r e e i n s j a n s e. N å r v i r i v forskalinga, får vi eit avtrykk av jobben vi har gjort. Folk er ulikt disponible for støypefeber, men det er likevel noko vi må forhalde oss til. Litt støypefeber vil vi ha! BESTEMOR MI SA ALLTID: Har du tenkt på alt, no?. Slik er det med støypefeberen. Har vi tenkt på alt no? Er det godt nok planlagt? Er vi trygge på at forskalinga held? Er støypemetoden den rette? Kjem det til å fungere med plassering av pumper og logistikk? Kva med mottakskontroll? Folk på byggeplass oppfører seg påfallande annleis frå den eine dagen til den andre, avhengig av om det er støyp eller ikkje. Det er som om dei er to ulike personar. Eg trur at støypefeber = fagstoltheita vår. Stoltheit er prisverdig. HISTORIENE OM dei støypane som gjekk gale, spreier seg fort. Vi liker å høyre desse historiene, men dei fortel sjeldan om dei gongene det gjekk godt. Kor mange har ikkje høyrt om han som ikkje vil bruke SKB fordi det gjekk så dårleg med den dekkestøypen. Men kven spør KVIFOR? Lykken er når ein krevjande dekkestøyp er ferdig, alle betongbilane kom som planlagt, utstyret virka og forskalinga heldt. Alle visste kva dei skulle gjere. Dette er gode opplevingar vi ikkje gløymer. OG KVA VAR DET som gjorde at alt stemte? Kan det vere fordi vi i fellesskap hadde tenkt på alt? At vi kunne det vi skulle kunne, og hadde sjekka ut det vi ikkje kunne? At det var tillit og respekt i støypelaget? Eg trur at god planlegging kan døyve støypefeber. Alle kan ikkje vere gode i alt eller tenke på alt. Det er viktig å lage gode støypeplanar og involvere ressurspersonar. Den eine støypen er aldri lik den andre. Vi skal ikkje gløyme at dersom ein godt planlagt støyp ikkje går 100 prosent, kan vi vere sikker på at det kunne ha gått mykje verre utan planlegging. Det er heldigvis ingenting som heiter verdsmeister i betong, men saman kan vi lære av kvarandre og bli betre. God støyp! < Sola Betong har levert en spesialkomponert blanding til forsterkingen av konstruksjonene under det nye hotellet i Løkkeveien.

8 8 // BETONGNYTT BETONGTAVLEN 2009 TIL NASJONALMUSEET For en arkitektonisk sett, suveren bruk av betongmaterialet gis Betongtavlen 2009 til Nasjonalmuseet - Arkitektur, sa juryen da Betongtavlen nylig ble delt ut. I år var det Nasjonalmuseets tilbygg til det tidligere Norges Bankbygget som mottok den prestisjetunge byggeprisen. Arkitekt Sverre Fehn står bak utstillingspaviljongen, som han har tilføyd den tradisjonsrike bygningen. Betongtavlen er et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og Norsk Betongforening. INTERNASJONALE BYGGEMESSER Det er inspirasjon å hente på byggemesser. Flere hundre slike messer arrangeres årlig over hele verden, og alle områder innenfor byggindustrien får behovene sine dekket. I høst arrangeres messer i Singapore, Italia, India, Russland, Tyskland... ja, egentlig over alt. Går du til kan du søke deg frem til den messen som passer deg og ditt firma. FOTO: GYLDENDAL NORSK FORLAG NY BOK NORSK MURARKITEKTUR FINN HAKONSEN, EINAR DAHLE, OLE H. KROKSTRAND, TORBEN DAHL GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Bankplassen 3, interiør, Ulltveit-Moe paviljongen, tegnet av Sverre Fehn Foto: Morten Thorkildsen / Nasjonalmuseet FOTO: MORTEN THORKILDSEN / NASJONALMUSEET Norsk murarkitektur er en fagbok for arkitekter og arkitektstudenter, men også en inspirasjonsbok til glede for alle som er opptatt av byggekunst i et holdbart materiale. Norge kan vise til mange praktfulle bygninger i mur, tegnet av noen av landets ledende arkitekter. Mange er presentert i boken. Boken er tenkt som en brobygger mellom byggekunst og byggeteknikk og kan leses i sammenheng eller brukes som et oppslagsverk. Boken er gratis og kan bestilles hos på Håper du også lar deg inspirere! DYRT Å BO BILLIG Kommunene glemmer at billige byggeløsninger ofte er dyre å vedlikeholde, er meldingen fra mur- og betongbransjens interesseorganisasjon Bygg uten grenser. Organisasjonen reagerer på at mange kommuner velger billige byggematerialer, for å holde kostnadene nede. Større bevissthet om de langsiktige byggekostnadene, og økt kunnskap om energieffektive bygg kunne spart kommunene og skattebetalerne for store beløp, sier mur- og betongbransjen i en pressemelding. For bygninger som skal stå lenge er mur og betong et naturlig byggemateriale. Materialene har lite behov for vedlikehold og har derfor lave vedlikeholdskostnader. Utnytter man de tunge materialenes evne til å lagre og avgi varme får man svært energieffektive bygninger.

9 Når betongkontrollør Rune Edland reiser rundt på byggeplassene er det for å kontrollere betongen. Og av og til for å kjøpe champagnebrus. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: JAN INGE HAGA Rune on the road// KAPITTEL 2

10 10 // RUNE ON THE ROAD Husker du 29.5., Rune? Latter fra fem mannfolk runger mellom betongveggene. Svein Bjørnar Eie uttaler som om det var en merkedato. Som 17. mai, eller 1. april. Vi er i et uferdig garasjeanlegg på Rennesøy en kjølig sommertorsdag. Klokka er bare halv åtte om morgenen, men her har forskalingssnekkerne og pumisjåførene tydeligvis holdt på en stund. De liker å stå opp tidlig, har vi forstått. De har snekkerbelter, slitte t-skjorter, skitne sko. Betongen renner ut gjennom pumpa, kvaliteten er god, og leveransen har startet til avtalt tid. Det er som regel slik. Unntatt da altså den skjebnesvangre fredagen i slutten av mai. Som tydeligvis har blitt stående i den moderne, lokale betonghistorien som en slags merkedag. Forrige dekkestøp hadde vi fått en helt perfekt leveranse fra Sola Betong, oppklarer Eie, daglig leder i Stein og Betong Entreprenør AS, og fast kunde av Sola Betong fra mange år tilbake. Så vi bestilte akkurat det samme til denne dagen. Men da må det ha skjedd noe feil, flirer han. Betongen kom to timer for tidlig, beskriver kollega Rein Winterhus med latter i stemmen. Kan du tenke deg hvor hektisk det ble når betongbilene sto her før vi var klar til å ta i mot? Han der kan skrive navnet sitt med pumpa, i skjønnskrift, skryter Rune av pumisjåfør John Olav Barstad. Ja, selv kan du jo bare Rune-skrift, kommer det kjapt tilbake. Ja ja, vi fikk boller og brus som kompensasjon, i alle fall, sier Eie. Ja, du ville jo ha cognac, men det fikk jeg ikke tak i på Rennesøy, parerer Rune Edland. Champagnebrus ble det nærmeste jeg kom! EDLAND ER SOLA BETONGS egen betongkontrollør. Denne dagen har han kjørt fra Tananger til Rennesøy i pizzabilen, som han kaller Peugeot Partneren sin. Han skal sjekke at alt står greit til med betongen som er levert til dette boligprosjektet på Vikevåg. Det er nemlig en grunn til at hendelser som den ovennevnte, champagnebrus som erstatning, hører til de sjeldne. Å følge opp kundene og forsikre at betongen er av rett kvalitet er en vesentlig del av jobben som betongkontrollør. Uansett hva vi skal ha eller hvor sene vi er med bestillingen, så ordner Sola Betong opp. Pumiene står forresten også alltid på pinne og dilter i hælene våre, spøker Eie. Pumisjåfør denne dagen er Jimmy Vatland. Enda en som liker å stå opp tidlig, blir vi fortalt. Kjapp er han også. Første gang jeg møtte Jimmy var i 96, da jeg bygde hus selv. Først lurte jeg på hva det var slags villbasse de nå hadde fått tak i. Han føyk rundt, gulvet var ferdig før vi visste ordet av det, mimrer Eie. Og det er bra at han er rask, så kan vi snakke om andre ting. Damer og biler. Og hest! Tidlige morgener og sterkt tidspress: Betongbransjen har aldri blitt beskyldt for å være spesielt glamorøs. Skrønene sitter løst hos Rune Edland og Svein Bjørnar Eie men faglige samtaler blir det også.

11 RUNE ON THE ROAD // 11 Det følger en historie om et stereoanlegg, en badestamp, noe volleyballsand. Sigaretter bommes, skrøner fortelles. Men samtalen glir kjapt tilbake til betong. Om spennarmering, en offshoreteknikk som er tatt i bruk i denne garasjen, og om ideen Eie en gang fikk om å ha polypropylenfiber i betongen for å få den til å tørke raskere. Hele gulvet var ferdig på tre timer! FOR FORT SKAL DET GÅ. Det vet også Sten Larsen i Entreprenørfirma Frode Olsson AS. Ham møter vi et par dager senere sammen med Rune og to pumisjåfører utenfor nye Smeaheia skole i Sandnes. 9. mai begynte støpinga av skolen, som skal være ferdig til skolestart i august. Entreprenøren har seks korte uker på seg på 20 støper fordelt på 300 kubikk. Attpåtil en jobb som krever millimeterpresisjon for at de ferdige byggelementene skal kunne settes på plass uten problemer. Nervene har vært spente, og tempoet høyt. Dere i Frode Olsson er gode til å spenne oss bak, sier Edland uten omsvøp. Du har støpt noen sene lørdager i forbindelse med det her, Sten. Ja, vi er nødt til å få jobben unna hvis vi skal overleve i denne bransjen, og da er vi utrolig heldige som bare kan ringe dere nesten når det skulle være og stille spørsmål eller bestille betong, påpeker Larsen. HAN DER KAN SKRIVE NAVNET SITT MED PUMPA i skjønnskrift, skryter Edland av pumisjåfør John Olav Barstad. Ja, selv kan du jo bare Rune-skrift, kommer det kjapt tilbake. Det flires igjen. Tonen er gemyttlig i dag, men når det går kjapt i svingene under støpinga, kan glosene hagle. Jeg har jobbet i Sola Betong i ti år, så jeg vet hvordan de forskjellige kundene vil ha betongen. Men det er klart, er du ny i jobben, må du nok tåle en del bjeffing. Det går fort under støpinga, og da kan man få seg en overhaling hvis man gjør det på en annen måte enn det kunden hadde tenkt. Det kan nok være tøft, medgir Barstad. INGEN ANDRE STEDER I LANDET behersker man så flytende betong som her i regionen, kan gjengen på byggeplassen i Smeaheia fortelle. Og det er en ettertraktet kompetanse. I Stavangerområdet er vi faktisk verdensledende på betong, etter all erfaringen med plattformbygging i Nordsjøen. Folkene i Sola Betong sitter på utrolig mye kompetanse og har tett kontakt med fagmiljøene. Det utrolige er jo at dere alltid er tilgjengelige når vi ringer og lurer på noe. Jeg vet ikke hvor mange idiotspørsmål jeg har stilt til Geir opp igjennom årene, sier Larsen. Men det er jo viktig å faktisk tørre å stille de spørsmålene, påpeker Edland. Det har jo hendt at Geir har bedt meg om å ta meg ei pære da, flirer Larsen. Men det skjer så mye i denne bransjen at jeg tror det er umulig å bli utlært. Da er det avgjørende å ha god kontakt med folk som kan faget og som hele tiden informerer om nyvinninger og nye produkter. Betong er et fantastisk materiale når det brukes på riktig måte! Det utrolige er jo at dere alltid er tilgjengelige når vi ringer og lurer på noe, sier Larsen. Betong er et fantastisk materiale, sier Sten Larsen hos Entreprenørfirma Frode Olsson AS (siste bilde til høyre).

12 12 // REPORTASJE Grytidlige morgener, mye venting, og ikke vet de når arbeidsdagen tar slutt. Allikevel elsker sjåførene i Sola Betong jobben sin. Vi ble med dem en torsdag i august. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: JAN INGE HAGA Sjefene vet hvem de skal spørre når det er snakk om å begynne klokka 6 om morgenen. PER VEGARD HÅLAND TIDLIG START: Dagen har akkurat stått opp. Timeviseren står ennå på sekstallet da de fem bilene ruller inn på fergekaien på Hanasand. Per Vegard Håland har vært oppe i to timer allerede. 40 kubikkmeter betong skal fraktes til Sjernarøyene i dag.

13 REPORTASJE // 13 MORGENDRØS: Det er ikke mange andre enn sjåførene om bord på de to fergene man må ta for å komme seg til Sjernarøyene. Per Vegard Håland, Arne Kristensen, Kjell Aareskjold, John Karsten Øglend og Sigve Husebø er dagens menn. Sjefene vet hvem de skal spørre når det er snakk om å stå opp tidlig, humrer de. BEDRE ENN Å KJØRE TRAILER: Sigve Husebø jobber vanligvis i Nordsjøen, men kjører for Sola Betong når han er hjemme. Jeg prøvde meg som trailersjåfør i ei uke en gang, men det var alt for kjedelig. Det er bedre å kjøre betong. BETONGBILER I LANDSKAP: Tromlene roterer langsomt mens bilene kjører gjennom det idylliske hyttelandskapet. >>

14 14 // REPORTASJE PÅ RAD OG REKKE: Det durer fra bilene, lukten er en blanding av sjø og diesel, og solen sender varme glimt. Skanska er i gang med brua som skal forbinde Nord-Talgje og Tjul. I dag skal fundamentet støpes. Brua skal etter planen være ferdig i løpet av vinteren. KONSENTRASJON: Luftprøving er viktig ved denne type leveranser. Her er luftprøven er tatt, resultatet viser 5 prosent luftinnhold nok en innertier. EFFEKTIVT: Det er jo synd å måtte støpe inn denne flotte armeringen! kommer det fra en av Skanskas folk. Arbeidet går kjapt unna. PUST I BAKKEN: Arbeidet går unna, men litt prating er det tid til. SISTE REST: Er det tomt allerede!? roper Per Vegard Håland. Den siste resten fylles i, og sjåførene spyler rennene før de kjører hjemover. I morgen er herdingen kommet godt i gang. OPPDRAG UTFØRT: Vi vet ikke om dagen er over nå, eller om vi må gjøre flere jobber når vi kommer tilbake, sier sjåførene. Men først venter noen rolige fergeturer. << SLUTT

15 PRODUKSJONSTEKNISK SAK // 15 Hemmeligheten bak god fugemasse Stadig mer kompliserte oppdrag stiller store krav til kompetanse hos ferdigbetongleverandører som Sola Betong. Etterspørselen etter fugemasse som benyttes til hulldekke-elementer, er ett eksempel på et slikt oppdrag. Takket være god kontakt med kunder og leverandører, har selskapet kommet frem til et svært godt produkt. Markedet har i de senere år stadig oftere kommet med forespørsler som ikke inngår i normalt produktspekter for en ferdigbetongleverandør. Dette stiller store krav til kompetanse på alle nivå i bedriften, både hos dem som utvikler blandinger og dem som til sist distribuerer dette til kunde og sluttbruker. Sola Betong har utviklet en ny fugemasse til hulldekke-elementer. ET EKSEMPEL på dette er fugemasse som benyttes til hulldekke-elementer. Vi ble utfordret av Helge Helvig i Spenncon AS til å utvikle en mer effektiv fugeprosess. Som svar på dette, har vi blant annet videreutviklet fugemassen som blir benyttet mellom hulldekke-elementene i distriktet, sier Trond Skjæveland i Sola Betong. DET SOM ER SPESIELT med fugemassen er at den skal være flytende og fylle fugen uten at for mye masse trenger inn i selve elementet, samt at det ikke skal sive ned i etasjene under. Hemmeligheten bak den gode fugemassen ligger i råvarene, sammensetningen av massen og nøyaktigheten på produksjonsutstyret. FINSTOFFETS EGENSKAPER er svært viktig. Sola Betong benytter tilslag med stor jevnhet og finmassen 0 2, som sammen med svært nøyaktig produksjon og gode resepter, gir den massen montørene er ute etter. Fugemassen som Sola Betong har utviklet er svært gunstig, både fremdrifts- og kostnadsmessig, siden tidsforbruket per fuget areal har gått betydelig ned. Pumpekostnader har tidligere vært en mye større del av totalkostnaden for fuging. Sola Betong har lang erfaring i å blande sementtyper for å oppnå forskjellige egenskaper i betong- og sementbaserte masser. SPENNCON AS - Landets største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. - Har en omsetning på over 1,2 milliarder kroner. - Hovedkontor i Oslo; har også avdeling på Foss-Eikeland i Sandnes. - Spenncons produkter og tjenester omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, konstruksjonsløsninger, produksjon og montasje for næringsbygg og boliger. - Firmaet leverer også betongelementer til anleggsmarkedet. - Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS.

16 VITS En blondine ringer til kjæresten sin og sier: Kan du komme over og hjelpe meg. Jeg har kjøpt et kjempe-puslespill, og jeg finner ikke ut hva jeg skal gjøre. Kjæresten hennes spør: Hva skal det bli når det er ferdig? Blondinen sier: Etter bildet på esken, så skal det bli en hane. Kjæresten bestemmer seg for å gå over og hjelpe henne. Hun lukker ham inn, og viser ham alle brikkene på bordet. Han ser på brikkene et øyeblikk. Så ser han på esken. Så sier han: Det spiller ingen rolle hva vi gjør. Vi klarer aldri å legge disse brikkene sånn at de vil ligne på en hane. Han tar hånden hennes og sier: Nå tar vi en kopp kaffe og så... Han sukker dypt.... så heller vi all Corn Flakesen tilbake i pakken igjen.

17 PAUSE // 17 Kaffipausen når du har fem minutter. Geir Finnesand har fått permisjon i to år fra 1. oktober for å jobbe for Aker på Sakhalin 1-prosjektet ved Vladivostok, der det skal bygges en produksjonsplattform i betong. I Geir sitt fravær vil hans tekniske oppgaver bli håndtert av Rune Edland og Dag Bjørnevoll, mens de markedsmessige oppgavene blir ivaretatt av Trond Skjæveland. Vi ønsker Geir lykke til med engasjementet og håper han får en kjekk og interessant tid i Russland. Brennheit nyhet 8: NYANSATT // Astrid Evanger ANSATTPROFILEN NAVN // ROLF TERJE HUSEBØ ALDER // 36 ÅR SIVILSTATUS // GIFT MED HEIDI, 2 BARN: MAREN, 9 ÅR OG MATHIAS, 5 1/2 ÅR BOSTED // STAVANGER 7: NYANSATT // Helge Koppergård Vi har fått to supermennesker til Sola Betong. 15. april begynte Astrid Evanger som økonomimedarbeider med spesielt ansvar for fakturering. 1. juni begynte Helge Koppergård som vår nye pumisjåfør. HVOR LENGE HAR DU VÆRT ANSATT I SOLA BETONG OG TRIVES DU? Jeg har vært ansatt siden 1995 og her trives jeg veldig godt. Har jo egentlig alltid visst hva jeg har gått til. HVA ER DINE ARBEIDSOPPGAVER? Hovedoppgaven min er å kjøre betong fra blandeverket og ut til kundene. I ledige stunder blir det ettersyn og vedlikehold av kjøretøyet eller annet forefallende arbeid på blandeverket. HVILKET KJØRETØY KJØRER DU? Jeg kjører en fem år gammel MAN TGA 480 med toakslet henger. Totalt kan jeg få med 12 m3 betong. KAN DET BLI KJEDELIG? Noe av det kjekkeste med denne jobben, er nettopp variasjonen. Ingen dager er like, og det er nok av utfordringer med trange plasser og lignende. Og så er det jo utrolig mange kjekke folk rundt om på byggeplassene. HVA VAR DET SOM GJORDE AT DU VALGTE Å BEGYNNE I SOLA BETONG? Med en far som har jobbet her i snart 40 år, så var vel karrieren lagt for min del. Jeg var med far på jobb så snart det bød seg en anledning, og når de andre barna på førskolen og skolen tegnet sol og røde hus, tegnet jeg betongbiler. HVILKE FRITIDSINTERESSER HAR DU? I denne bransjen er jo fritid et ukjent problem, men jeg prøver å følge opp barna det jeg kan. Ellers har alltid Heidi 3-4 prosjekter klare. HVOR ER DRØMMEFERIEPLASSEN? Vi har snakket om å dra til USA når barna blir litt større og har mer utbytte av fornøyelsesparker og lignende. HVILKEN FILM SÅ DU SIST, VIL DU ANBEFALE DEN TIL ANDRE? Var og så Istid 3 i 3D-versjon med barna i sommer. Den kan anbefales. Fin humor også for voksne, og stilig laget. HVILKEN BOK LESTE DU SIST, KAN DU ANBEFALE DENNE? Wilbur Smith er den store helten. Hans siste bok, Assegai, kan anbefales, sammen med alle de andre bøkene hans. Liker også godt Jo Nesbøs serie om Harry Hole.

18 18 // PROFILEN Med sans for kvalitet Måltidets Hus er et komplisert og fascinerende bygg, sier Magne Vasshus. Men så har han heller aldri vært redd for en utfordring. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: JAN INGE HAGA Dette har vært en fantastisk jobb. MAGNE VASSHUS, VASSHUS ENTREPRENØR AS Brennhett tema Vi har utført stedstøpte betongarbeider for 20 millioner her. Det er klart at det har vært en fantastisk jobb for et lite firma som vårt, sier betongentreprenør Magne Vasshus. Vasshus Entreprenør AS var underentreprenør for Skanska da Måltidets Hus ble bygget på Ullandhaug. Et imponerende byggverk på så mange måter. Måltidets Hus er intet mindre enn et nasjonalt kompetansesenter for mat. De to fløyene har en størrelse på 9138 kvadratmeter. Her finnes laboratorier og spesialkjøkken, kontorer, kantine og auditorium. Under oppføringen sto utfordringene i kø, selv for veteraner. Jeg var på ferie da vi støpte første etasje. Men jeg sa de måtte ringe meg og gi beskjed dersom det hadde gått til helsike, sier Vasshus med et smil. OM HAN EGENTLIG var så veldig bekymret, skal være usagt. Vasshus plukker nemlig sine samarbeidspartnere med omhu. Jeg bruker stort sett de samme forretningsforbindelsene nå, som da jeg etablerte firmaet for 21 år siden. Jeg mener at man får mye igjen for å holde seg til dem man kjenner godt. DA VASSHUS ETABLERTE virksomheten sin i 1988, hadde ingeniøren en lang karriere bak seg. Min første jobb var som driftsleder på en ferdigbetongfabrikk. Senere var jeg i graveentreprenørfirmaer, før jeg startet Vasshus Entreprenør AS i Jeg savner å grave, sier han den dag i dag. Men sannsynligvis har han ikke mye tid til å tenke på hva han skulle gjort mer av. Vasshus Entreprenør AS teller i dag 20 ansatte, som jobber med alt fra store prosjekter som blant annet den nye idrettshallen på Rennesøy og boligprosjektet i Frøyerveien på Sandnes, til mindre oppdrag. I tillegg driver Vasshus Scan Contracting med syv ansatte, som jobber med rehabilitering av betong. Det er et økende behov for å ta vare på det som finnes fra før i stedet for å bygge nytt, observerer entreprenøren. VASSHUS HAR en svært trofast arbeidsstokk. Det er nesten ingen som slutter hos oss. Og det er ikke fordi jeg alltid er så snill. Det er viktig å bevare et godt rykte og levere produkter vi kan forsvare hundre prosent. Jeg blir fort irritert hvis det tas snarveier eller ting gjøres på gal måte, og det vet de ansatte. Magne er utrolig ærlig, skyter Trond Skjæveland i Sola Betong inn. Han kan være direkte, men man vet samtidig at han aldri har noen skjult agenda, og han sier ting som de er. Det er en egenskap som blir verdsatt. Samtidig som han krever av de ansatte, sørger Vasshus for å sette pris på dem også. I år drar 17 av oss til en byggemesse i Paris. Det skjer så mye i denne bransjen at det er utrolig viktig å holde seg oppdatert. Bare på den måten kan vi hele tiden levere de aller beste produktene. SOLA BETONG ER ET NATURLIG VALG Jeg har brukt Sola Betong som leverandør siden før de ble Sola Betong, sier Magne Vasshus. Det er naturlig å bli værende med en leverandør jeg er så godt fornøyd med. Sola Betong følger utviklingen, har mye godt utstyr, og er enkle å samarbeide med. Magne er jo en fantastisk god kunde. Det er spennende å ta del i prosjektene hans, sier Trond Skjæveland i Sola Betong. Nå kan Magne Vasshus i Vasshus Entreprenør AS høste fruktene av arbeidet selskapet gjorde med Måltidets Hus. >

19

20 - Hadet, og på gjensyn // SOLA BETONG // RISAVIKA HAVNERING TANANGER // // SOLA-BETONG.NO // MED VÅR BETONG SKAL FREMTIDEN BYGGES

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse

Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse Undervisningsopplegg Ishavsmuseet Aarvak 5. til 7. klasse KOMPETANSEMÅL Generelt om naturfag: Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

rasjon nspi ongi bet

rasjon nspi ongi bet 13 betonginspirasjon entreprenør siden 1978 Betong er var pasjon Entreprenør Geir Stangeland er et solid firma med lokal forankring. Med lang erfaring og høy arbeidsmoral videreutvikler vi til stadighet

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen Renholdsnorsk Anne-Beate Stenstøen Tid for periodisk renhold. Nå er det høstferie på Lilleby barneskole, men Olga og Ole har ikke fri. Når det er tomt på skolen, passer det bra å skure gulv. Heldigvis

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya Kristoffer Berg 21. juli En kjærlighetshistorie fra Utøya 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29368-9 Bibliotekutgave

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens.

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. Scene for to menn. Manus kan fåes kjøpt på www.amazon.com Tirsdag 13. september 1994, 14:15. Besøk rommet til Her Majesty s Prison Grendon, Bukinghamshire. Et hvitt bord

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten

tomannsbolig i Bærum Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Medium rå tomannsbolig i Bærum lambertz-nilssen arkitekter as Tekst: Jonas Lambertz-Nilssen Foto: nispe@datho.no og arkitekten Det blir nokså høyt ja, sa John tørt mens han kikket opp mot himmelen over

Detaljer

Kjærlighetshistorie. Utenom og hjem. Et epos. eller. eller. En roman i to akter av GINE CORNELIA PEDERSEN

Kjærlighetshistorie. Utenom og hjem. Et epos. eller. eller. En roman i to akter av GINE CORNELIA PEDERSEN Kjærlighetshistorie eller Utenom og hjem eller Et epos En roman i to akter av GINE CORNELIA PEDERSEN FORLAGET OKTOBER 2015 Første akt Solveig: detta er ikke noe epos det er ikke den uendelige, udødelige

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer