FOTOREPORTASJE: RUNE ON THE ROAD // SIDE 9 PROFILEN: MAGNE VASSHUS // SIDE 18. Bli med Sola Betong på tur til Sjernarøyene // SIDE 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTOREPORTASJE: RUNE ON THE ROAD // SIDE 9 PROFILEN: MAGNE VASSHUS // SIDE 18. Bli med Sola Betong på tur til Sjernarøyene // SIDE 12"

Transkript

1 SB FOTOREPORTASJE: Bli med Sola Betong på tur til Sjernarøyene // SIDE 12 RUNE ON THE ROAD // SIDE 9 PROFILEN: MAGNE VASSHUS // SIDE 18 SOLA BETONG-BLADET // NR // MAGASINET FOR DEG SOM HAR ET NÆRT FORHOLD TIL BETONG

2

3 LEDER: Sommeren er forlengst lagt bak oss, og høsten er satt inn for fullt. Aktiviteten på huset er tilbake til normalen startet, som vi husker, med finanskrise og dystre spådommer om nedgangstider, spesielt i byggebransjen. Året så langt har vært krevende og gitt utfordringer også for oss, men det har også gitt oss muligheter til å benytte ledig tid til å utvikle organisasjonen og totalproduktet vårt. Nå ser det ut som om verdensøkonomien er i ferd med å friskmeldes, og det synes som om finanskrisen ikke ble så alvorlig som man kunne frykte for et års tid siden. I denne utgaven av SB-bladet kan du lese om noe av det vi har fore for tiden. På Comfort Two Seasons Hotel i Stavanger har vi fått et spennende spesialoppdrag fra Seabrokers Entreprenør Service AS. Du kan også lese om den nyutviklede fugemassen vi nå leverer i store mengder til blant annet Spenncon AS. Jeg vil gjerne minne om visjonen vår: Med vår betong skal fremtiden bygges! I dette legger vi at vi har et produkt av høy kvalitet som gir ubegrensede muligheter. Vi engasjerer oss i å gjøre alle typer byggeprosjekter mulig. Ingen oppgave er for stor, alt er gjennomførbart. Vi er dyktige, og kundene kan stole på vår kompetanse. I forrige nummer av SB-bladet skrev jeg at vi ville fortsette vårt arbeid innen HMS vil i likhet med 2008 være et år hvor vi ønsker å fortsette den fine utviklingen vi har hatt når det gjelder reduksjon i antall sykemeldinger og skadefravær. Så langt har alt gått riktig vei, men jeg vil minne om hvor viktig det er at vi er konsentrerte i alle våre gjøremål, og at vi foretar små og hyppige sikre jobbanalyser gjennom hele arbeidsdagen. Miljøregnskap, EPD og energiregnskap er begreper vi stadig oftere er i befatning med. Hos oss tar vi dette som et tegn på at samfunnet og bransjen er i utvikling. Vi er godt forberedt til å imøtekomme fremtidige miljøkrav fra myndigheter og kunder. Gjesteskribenten vår denne gangen er Kristin Eikemo. Kristin er leder for betongteknikk i Kruse Smith og er kjent for sin genuine og glødende betonginteresse. I 2008 ble hun da også belønnet med Innsatsprisen til Norsk Betongforening. Vi ønsker at SB-bladet skal være lettlest og uformelt, samtidig som vi håper du finner artikler og reportasjer som er interessante og relevante i forhold til ditt fag og din hverdag. Vi håper du hygger deg med lesingen, ta gjerne kontakt om du har ønsker om temaer vi skal skrive om i neste utgave. // TROND SKJÆVELAND, ADMINISTRERENDE DIREKTØR SJEFSREDAKTØR GEIR FINNESAND VAKTSJEF TROND SKJÆVELAND DESK TOVE BREKKE REDAKSJON SOLA BETONG OG OKTAN APROPOS IDÉ/DESIGN OKTAN APROPOS TRYKK KAI HANSEN < DEN HARDE KJERNE: Fra venstre Astrid Evanger, Terje Helland, Dag Bjørnevoll, Ørnulf Aksdal, Helge Koppergård, Trond Skjæveland.

4 4 // PROSJEKTREPORTASJE // TJENSVOLLKRYSSET Den nye gang- og sykkelringen i Tjensvollkrysset har en prislapp på 110 millioner kroner kvadratmeter naturstein skal dekorere området, og rundt 3500 kubikkmeter betong går med på jobben. Med andre ord: et prestisjeprosjekt. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: CHRISTOPHER JONASSEN Det stilles strenge krav til kompetanse. GUNNLEIV LIMA, KRUSE SMITH Brennhett tema Når vi jobber med et prosjekt som dette, er vi helt avhengige av at alt går på skinner. Vi har begynt støpinga midt på natta for å bli ferdige før et varslet regnvær. Vi har måttet detaljstyre leveringene, og det har ikke vært rom for avvik. Vi har rett og slett vært nødt til å stille store krav til samarbeidspartnerne, sier betongbas Gunnleiv Lima hos Kruse Smith og ser på Sola Betongs Rune Edland. Vi møter dem i Tjensvollkrysset, på det som i dag fremdeles er en byggeplass men for en byggeplass! Et imponerende mesterverk av en gang- og sykkelring er i ferd med å ferdigstilles her. Jobben er krevende men givende, mener Edland. DET STILLES STRENGE KRAV til kompetanse på en jobb som denne. Hundrevis av folk skal kjøre gjennom og se på dette krysset hver dag, og da er det ekstra viktig at alt er perfekt, sier Lima med et smil. Dette scenariet har både Kruse Smith og Sola Betong satt sin ære i å unngå. Som betongkontrollør har Edland hatt nok å gjøre på prosjektet, som ble påbegynt i vinter med mål om åpning neste mai. Vi har vært avhengige av hyppige, kjappe møter for hele tiden å holde trådene samlet. Det har fungert godt. Siden dette er et Vegvesen-prosjekt er det krav til utvidet kontroll, noe som innebærer langt hyppigere prøving enn normalt. Vi har også brukt pumiene mye, noe som er uvanlig på en så stor byggeplass. SE SÅ FLOTT det buer seg, viser Lima. Byggverket for det må nesten kalles det vil bli et flott skue når det står ferdig. Bordforskaling og naturstein vil gi et mykere uttrykk, og fargespill av LED-lys i glassfliser skal gi assosiasjoner til nordlyset. FAKTA OM TJENSVOLLKRYSSET Det nye Tjensvollkrysset får en utstrekning på ca. 400 meter øst-vest og 250 meter nord-sør. Dagens rundkjøring skal utvides til en ytterdiameter på ca. 50 meter og det skal bygges et nytt gangvegsystem med en ringbro over den nye rundkjøringen. Mot ringbroen skal det bygges ramper for gående og syklende, trapper og vel 400 m med støyskjerm. Fordeler vil være: > bedre fremkommelighet for trafikk. > gode krysningsforhold for gående og syklende. > god tilgjengelighet for alle (universell utforming). > redusert støybelastning for tilstøtende områder. Kilde: vegvesen.no Det nye Tjensvollkrysset skal gi bedre fremkommelighet for myke trafikanter og redusere støybelastningen for områdene rundt. >

5

6

7 BETONGNYTT // 7 En bedre løsning Seabrokers Entreprenør Service AS fikk i oppdrag å forsterke konstruksjonene under det som skal bli nye Comfort Two Seasons Hotell i Stavanger. Takket være nye tekniske løsninger presentert av Sola Betong, ble byggherren spart for betydelige beløp. GJESTESKRIBENTEN NAVN // KRISTIN EIKEMO STILLING // LEDER BETONGTEKNIKK FIRMA // KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS TEMA // STØYPEFEBER Pæler blir heist på plass i eksisterende dekker, og kapslet inn i betong. Cato Øglænd er i gang med jobben. Comfort Two Seasons Hotell er for tiden under bygging i Løkkeveien i Stavanger. Her har det pågått arbeider med å installere stålkjernepæler i etterkant. Dette er nødvendig for å forsterke konstruksjonene, for igjen å kunne oppta kreftene fra en større konstruksjon enn opprinnelig planlagt. ARBEIDET MED montering av pælene gjøres av Seabrokers Entreprenør Service AS. Det bores ut hull i eksisterende dekker, hvorpå pæler blir heist på plass og fundamentert til fjell. Dette må så kapsles inn i betong i etterkant for å få den rette statiske virkningen. Det som opprinnelig var foreslått som løsning var gysing med Nonset eller tilsvarende for at resultatet skulle bli tilfredsstillende. SVEIN KVERME, daglig leder i Seabrokers Entreprenør Service AS, syntes dette hørtes ut som en unødig kostbar løsning, og tok kontakt med Sola Betong for å høre om det var mulig å få levert en enklere og bedre løsning. Sola Betong tok utfordringen, og etter befaring på byggeplass, samt tilpasning av pumpeutstyret, var alt klart for å teste ut den spesialkomponerte blandingen. BLANDINGEN MÅTTE ha min 45 Mpa trykkstyrke (fasthet), kunne pumpes 100 meter med pumi, og føre til lite svinn på betongen slik at man unngår skjemmende riss, samt at det ikke skulle være nevneverdig med porer i overflaten. Prosessen gikk over all forventning. Overflatene er meget gode og arbeidet gikk effektivt og raskt. Seabrokers Entreprenør Service AS sparte byggherre for betydelige beløp ved å utfordre Sola Betong i denne saken, i stedet for å gå for andre løsninger. Eg sit på kontoret og slår nummeret til basen. Ja?! seier han. Sjølv om eg ikkje kan sjå han, får eg inntrykk av at han er noko vill i blikket. Støyper du? spør eg. Eg veit svaret, så eg seier kort ok, vi tar det seinare, og legg på. STØYPEFEBER er eit fenomen i bransjen. Når vi støyp e r, m å a l t s t e m m e. V i h a r b e r r e e i n s j a n s e. N å r v i r i v forskalinga, får vi eit avtrykk av jobben vi har gjort. Folk er ulikt disponible for støypefeber, men det er likevel noko vi må forhalde oss til. Litt støypefeber vil vi ha! BESTEMOR MI SA ALLTID: Har du tenkt på alt, no?. Slik er det med støypefeberen. Har vi tenkt på alt no? Er det godt nok planlagt? Er vi trygge på at forskalinga held? Er støypemetoden den rette? Kjem det til å fungere med plassering av pumper og logistikk? Kva med mottakskontroll? Folk på byggeplass oppfører seg påfallande annleis frå den eine dagen til den andre, avhengig av om det er støyp eller ikkje. Det er som om dei er to ulike personar. Eg trur at støypefeber = fagstoltheita vår. Stoltheit er prisverdig. HISTORIENE OM dei støypane som gjekk gale, spreier seg fort. Vi liker å høyre desse historiene, men dei fortel sjeldan om dei gongene det gjekk godt. Kor mange har ikkje høyrt om han som ikkje vil bruke SKB fordi det gjekk så dårleg med den dekkestøypen. Men kven spør KVIFOR? Lykken er når ein krevjande dekkestøyp er ferdig, alle betongbilane kom som planlagt, utstyret virka og forskalinga heldt. Alle visste kva dei skulle gjere. Dette er gode opplevingar vi ikkje gløymer. OG KVA VAR DET som gjorde at alt stemte? Kan det vere fordi vi i fellesskap hadde tenkt på alt? At vi kunne det vi skulle kunne, og hadde sjekka ut det vi ikkje kunne? At det var tillit og respekt i støypelaget? Eg trur at god planlegging kan døyve støypefeber. Alle kan ikkje vere gode i alt eller tenke på alt. Det er viktig å lage gode støypeplanar og involvere ressurspersonar. Den eine støypen er aldri lik den andre. Vi skal ikkje gløyme at dersom ein godt planlagt støyp ikkje går 100 prosent, kan vi vere sikker på at det kunne ha gått mykje verre utan planlegging. Det er heldigvis ingenting som heiter verdsmeister i betong, men saman kan vi lære av kvarandre og bli betre. God støyp! < Sola Betong har levert en spesialkomponert blanding til forsterkingen av konstruksjonene under det nye hotellet i Løkkeveien.

8 8 // BETONGNYTT BETONGTAVLEN 2009 TIL NASJONALMUSEET For en arkitektonisk sett, suveren bruk av betongmaterialet gis Betongtavlen 2009 til Nasjonalmuseet - Arkitektur, sa juryen da Betongtavlen nylig ble delt ut. I år var det Nasjonalmuseets tilbygg til det tidligere Norges Bankbygget som mottok den prestisjetunge byggeprisen. Arkitekt Sverre Fehn står bak utstillingspaviljongen, som han har tilføyd den tradisjonsrike bygningen. Betongtavlen er et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og Norsk Betongforening. INTERNASJONALE BYGGEMESSER Det er inspirasjon å hente på byggemesser. Flere hundre slike messer arrangeres årlig over hele verden, og alle områder innenfor byggindustrien får behovene sine dekket. I høst arrangeres messer i Singapore, Italia, India, Russland, Tyskland... ja, egentlig over alt. Går du til kan du søke deg frem til den messen som passer deg og ditt firma. FOTO: GYLDENDAL NORSK FORLAG NY BOK NORSK MURARKITEKTUR FINN HAKONSEN, EINAR DAHLE, OLE H. KROKSTRAND, TORBEN DAHL GYLDENDAL NORSK FORLAG AS Bankplassen 3, interiør, Ulltveit-Moe paviljongen, tegnet av Sverre Fehn Foto: Morten Thorkildsen / Nasjonalmuseet FOTO: MORTEN THORKILDSEN / NASJONALMUSEET Norsk murarkitektur er en fagbok for arkitekter og arkitektstudenter, men også en inspirasjonsbok til glede for alle som er opptatt av byggekunst i et holdbart materiale. Norge kan vise til mange praktfulle bygninger i mur, tegnet av noen av landets ledende arkitekter. Mange er presentert i boken. Boken er tenkt som en brobygger mellom byggekunst og byggeteknikk og kan leses i sammenheng eller brukes som et oppslagsverk. Boken er gratis og kan bestilles hos på Håper du også lar deg inspirere! DYRT Å BO BILLIG Kommunene glemmer at billige byggeløsninger ofte er dyre å vedlikeholde, er meldingen fra mur- og betongbransjens interesseorganisasjon Bygg uten grenser. Organisasjonen reagerer på at mange kommuner velger billige byggematerialer, for å holde kostnadene nede. Større bevissthet om de langsiktige byggekostnadene, og økt kunnskap om energieffektive bygg kunne spart kommunene og skattebetalerne for store beløp, sier mur- og betongbransjen i en pressemelding. For bygninger som skal stå lenge er mur og betong et naturlig byggemateriale. Materialene har lite behov for vedlikehold og har derfor lave vedlikeholdskostnader. Utnytter man de tunge materialenes evne til å lagre og avgi varme får man svært energieffektive bygninger.

9 Når betongkontrollør Rune Edland reiser rundt på byggeplassene er det for å kontrollere betongen. Og av og til for å kjøpe champagnebrus. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: JAN INGE HAGA Rune on the road// KAPITTEL 2

10 10 // RUNE ON THE ROAD Husker du 29.5., Rune? Latter fra fem mannfolk runger mellom betongveggene. Svein Bjørnar Eie uttaler som om det var en merkedato. Som 17. mai, eller 1. april. Vi er i et uferdig garasjeanlegg på Rennesøy en kjølig sommertorsdag. Klokka er bare halv åtte om morgenen, men her har forskalingssnekkerne og pumisjåførene tydeligvis holdt på en stund. De liker å stå opp tidlig, har vi forstått. De har snekkerbelter, slitte t-skjorter, skitne sko. Betongen renner ut gjennom pumpa, kvaliteten er god, og leveransen har startet til avtalt tid. Det er som regel slik. Unntatt da altså den skjebnesvangre fredagen i slutten av mai. Som tydeligvis har blitt stående i den moderne, lokale betonghistorien som en slags merkedag. Forrige dekkestøp hadde vi fått en helt perfekt leveranse fra Sola Betong, oppklarer Eie, daglig leder i Stein og Betong Entreprenør AS, og fast kunde av Sola Betong fra mange år tilbake. Så vi bestilte akkurat det samme til denne dagen. Men da må det ha skjedd noe feil, flirer han. Betongen kom to timer for tidlig, beskriver kollega Rein Winterhus med latter i stemmen. Kan du tenke deg hvor hektisk det ble når betongbilene sto her før vi var klar til å ta i mot? Han der kan skrive navnet sitt med pumpa, i skjønnskrift, skryter Rune av pumisjåfør John Olav Barstad. Ja, selv kan du jo bare Rune-skrift, kommer det kjapt tilbake. Ja ja, vi fikk boller og brus som kompensasjon, i alle fall, sier Eie. Ja, du ville jo ha cognac, men det fikk jeg ikke tak i på Rennesøy, parerer Rune Edland. Champagnebrus ble det nærmeste jeg kom! EDLAND ER SOLA BETONGS egen betongkontrollør. Denne dagen har han kjørt fra Tananger til Rennesøy i pizzabilen, som han kaller Peugeot Partneren sin. Han skal sjekke at alt står greit til med betongen som er levert til dette boligprosjektet på Vikevåg. Det er nemlig en grunn til at hendelser som den ovennevnte, champagnebrus som erstatning, hører til de sjeldne. Å følge opp kundene og forsikre at betongen er av rett kvalitet er en vesentlig del av jobben som betongkontrollør. Uansett hva vi skal ha eller hvor sene vi er med bestillingen, så ordner Sola Betong opp. Pumiene står forresten også alltid på pinne og dilter i hælene våre, spøker Eie. Pumisjåfør denne dagen er Jimmy Vatland. Enda en som liker å stå opp tidlig, blir vi fortalt. Kjapp er han også. Første gang jeg møtte Jimmy var i 96, da jeg bygde hus selv. Først lurte jeg på hva det var slags villbasse de nå hadde fått tak i. Han føyk rundt, gulvet var ferdig før vi visste ordet av det, mimrer Eie. Og det er bra at han er rask, så kan vi snakke om andre ting. Damer og biler. Og hest! Tidlige morgener og sterkt tidspress: Betongbransjen har aldri blitt beskyldt for å være spesielt glamorøs. Skrønene sitter løst hos Rune Edland og Svein Bjørnar Eie men faglige samtaler blir det også.

11 RUNE ON THE ROAD // 11 Det følger en historie om et stereoanlegg, en badestamp, noe volleyballsand. Sigaretter bommes, skrøner fortelles. Men samtalen glir kjapt tilbake til betong. Om spennarmering, en offshoreteknikk som er tatt i bruk i denne garasjen, og om ideen Eie en gang fikk om å ha polypropylenfiber i betongen for å få den til å tørke raskere. Hele gulvet var ferdig på tre timer! FOR FORT SKAL DET GÅ. Det vet også Sten Larsen i Entreprenørfirma Frode Olsson AS. Ham møter vi et par dager senere sammen med Rune og to pumisjåfører utenfor nye Smeaheia skole i Sandnes. 9. mai begynte støpinga av skolen, som skal være ferdig til skolestart i august. Entreprenøren har seks korte uker på seg på 20 støper fordelt på 300 kubikk. Attpåtil en jobb som krever millimeterpresisjon for at de ferdige byggelementene skal kunne settes på plass uten problemer. Nervene har vært spente, og tempoet høyt. Dere i Frode Olsson er gode til å spenne oss bak, sier Edland uten omsvøp. Du har støpt noen sene lørdager i forbindelse med det her, Sten. Ja, vi er nødt til å få jobben unna hvis vi skal overleve i denne bransjen, og da er vi utrolig heldige som bare kan ringe dere nesten når det skulle være og stille spørsmål eller bestille betong, påpeker Larsen. HAN DER KAN SKRIVE NAVNET SITT MED PUMPA i skjønnskrift, skryter Edland av pumisjåfør John Olav Barstad. Ja, selv kan du jo bare Rune-skrift, kommer det kjapt tilbake. Det flires igjen. Tonen er gemyttlig i dag, men når det går kjapt i svingene under støpinga, kan glosene hagle. Jeg har jobbet i Sola Betong i ti år, så jeg vet hvordan de forskjellige kundene vil ha betongen. Men det er klart, er du ny i jobben, må du nok tåle en del bjeffing. Det går fort under støpinga, og da kan man få seg en overhaling hvis man gjør det på en annen måte enn det kunden hadde tenkt. Det kan nok være tøft, medgir Barstad. INGEN ANDRE STEDER I LANDET behersker man så flytende betong som her i regionen, kan gjengen på byggeplassen i Smeaheia fortelle. Og det er en ettertraktet kompetanse. I Stavangerområdet er vi faktisk verdensledende på betong, etter all erfaringen med plattformbygging i Nordsjøen. Folkene i Sola Betong sitter på utrolig mye kompetanse og har tett kontakt med fagmiljøene. Det utrolige er jo at dere alltid er tilgjengelige når vi ringer og lurer på noe. Jeg vet ikke hvor mange idiotspørsmål jeg har stilt til Geir opp igjennom årene, sier Larsen. Men det er jo viktig å faktisk tørre å stille de spørsmålene, påpeker Edland. Det har jo hendt at Geir har bedt meg om å ta meg ei pære da, flirer Larsen. Men det skjer så mye i denne bransjen at jeg tror det er umulig å bli utlært. Da er det avgjørende å ha god kontakt med folk som kan faget og som hele tiden informerer om nyvinninger og nye produkter. Betong er et fantastisk materiale når det brukes på riktig måte! Det utrolige er jo at dere alltid er tilgjengelige når vi ringer og lurer på noe, sier Larsen. Betong er et fantastisk materiale, sier Sten Larsen hos Entreprenørfirma Frode Olsson AS (siste bilde til høyre).

12 12 // REPORTASJE Grytidlige morgener, mye venting, og ikke vet de når arbeidsdagen tar slutt. Allikevel elsker sjåførene i Sola Betong jobben sin. Vi ble med dem en torsdag i august. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: JAN INGE HAGA Sjefene vet hvem de skal spørre når det er snakk om å begynne klokka 6 om morgenen. PER VEGARD HÅLAND TIDLIG START: Dagen har akkurat stått opp. Timeviseren står ennå på sekstallet da de fem bilene ruller inn på fergekaien på Hanasand. Per Vegard Håland har vært oppe i to timer allerede. 40 kubikkmeter betong skal fraktes til Sjernarøyene i dag.

13 REPORTASJE // 13 MORGENDRØS: Det er ikke mange andre enn sjåførene om bord på de to fergene man må ta for å komme seg til Sjernarøyene. Per Vegard Håland, Arne Kristensen, Kjell Aareskjold, John Karsten Øglend og Sigve Husebø er dagens menn. Sjefene vet hvem de skal spørre når det er snakk om å stå opp tidlig, humrer de. BEDRE ENN Å KJØRE TRAILER: Sigve Husebø jobber vanligvis i Nordsjøen, men kjører for Sola Betong når han er hjemme. Jeg prøvde meg som trailersjåfør i ei uke en gang, men det var alt for kjedelig. Det er bedre å kjøre betong. BETONGBILER I LANDSKAP: Tromlene roterer langsomt mens bilene kjører gjennom det idylliske hyttelandskapet. >>

14 14 // REPORTASJE PÅ RAD OG REKKE: Det durer fra bilene, lukten er en blanding av sjø og diesel, og solen sender varme glimt. Skanska er i gang med brua som skal forbinde Nord-Talgje og Tjul. I dag skal fundamentet støpes. Brua skal etter planen være ferdig i løpet av vinteren. KONSENTRASJON: Luftprøving er viktig ved denne type leveranser. Her er luftprøven er tatt, resultatet viser 5 prosent luftinnhold nok en innertier. EFFEKTIVT: Det er jo synd å måtte støpe inn denne flotte armeringen! kommer det fra en av Skanskas folk. Arbeidet går kjapt unna. PUST I BAKKEN: Arbeidet går unna, men litt prating er det tid til. SISTE REST: Er det tomt allerede!? roper Per Vegard Håland. Den siste resten fylles i, og sjåførene spyler rennene før de kjører hjemover. I morgen er herdingen kommet godt i gang. OPPDRAG UTFØRT: Vi vet ikke om dagen er over nå, eller om vi må gjøre flere jobber når vi kommer tilbake, sier sjåførene. Men først venter noen rolige fergeturer. << SLUTT

15 PRODUKSJONSTEKNISK SAK // 15 Hemmeligheten bak god fugemasse Stadig mer kompliserte oppdrag stiller store krav til kompetanse hos ferdigbetongleverandører som Sola Betong. Etterspørselen etter fugemasse som benyttes til hulldekke-elementer, er ett eksempel på et slikt oppdrag. Takket være god kontakt med kunder og leverandører, har selskapet kommet frem til et svært godt produkt. Markedet har i de senere år stadig oftere kommet med forespørsler som ikke inngår i normalt produktspekter for en ferdigbetongleverandør. Dette stiller store krav til kompetanse på alle nivå i bedriften, både hos dem som utvikler blandinger og dem som til sist distribuerer dette til kunde og sluttbruker. Sola Betong har utviklet en ny fugemasse til hulldekke-elementer. ET EKSEMPEL på dette er fugemasse som benyttes til hulldekke-elementer. Vi ble utfordret av Helge Helvig i Spenncon AS til å utvikle en mer effektiv fugeprosess. Som svar på dette, har vi blant annet videreutviklet fugemassen som blir benyttet mellom hulldekke-elementene i distriktet, sier Trond Skjæveland i Sola Betong. DET SOM ER SPESIELT med fugemassen er at den skal være flytende og fylle fugen uten at for mye masse trenger inn i selve elementet, samt at det ikke skal sive ned i etasjene under. Hemmeligheten bak den gode fugemassen ligger i råvarene, sammensetningen av massen og nøyaktigheten på produksjonsutstyret. FINSTOFFETS EGENSKAPER er svært viktig. Sola Betong benytter tilslag med stor jevnhet og finmassen 0 2, som sammen med svært nøyaktig produksjon og gode resepter, gir den massen montørene er ute etter. Fugemassen som Sola Betong har utviklet er svært gunstig, både fremdrifts- og kostnadsmessig, siden tidsforbruket per fuget areal har gått betydelig ned. Pumpekostnader har tidligere vært en mye større del av totalkostnaden for fuging. Sola Betong har lang erfaring i å blande sementtyper for å oppnå forskjellige egenskaper i betong- og sementbaserte masser. SPENNCON AS - Landets største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. - Har en omsetning på over 1,2 milliarder kroner. - Hovedkontor i Oslo; har også avdeling på Foss-Eikeland i Sandnes. - Spenncons produkter og tjenester omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, konstruksjonsløsninger, produksjon og montasje for næringsbygg og boliger. - Firmaet leverer også betongelementer til anleggsmarkedet. - Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS.

16 VITS En blondine ringer til kjæresten sin og sier: Kan du komme over og hjelpe meg. Jeg har kjøpt et kjempe-puslespill, og jeg finner ikke ut hva jeg skal gjøre. Kjæresten hennes spør: Hva skal det bli når det er ferdig? Blondinen sier: Etter bildet på esken, så skal det bli en hane. Kjæresten bestemmer seg for å gå over og hjelpe henne. Hun lukker ham inn, og viser ham alle brikkene på bordet. Han ser på brikkene et øyeblikk. Så ser han på esken. Så sier han: Det spiller ingen rolle hva vi gjør. Vi klarer aldri å legge disse brikkene sånn at de vil ligne på en hane. Han tar hånden hennes og sier: Nå tar vi en kopp kaffe og så... Han sukker dypt.... så heller vi all Corn Flakesen tilbake i pakken igjen.

17 PAUSE // 17 Kaffipausen når du har fem minutter. Geir Finnesand har fått permisjon i to år fra 1. oktober for å jobbe for Aker på Sakhalin 1-prosjektet ved Vladivostok, der det skal bygges en produksjonsplattform i betong. I Geir sitt fravær vil hans tekniske oppgaver bli håndtert av Rune Edland og Dag Bjørnevoll, mens de markedsmessige oppgavene blir ivaretatt av Trond Skjæveland. Vi ønsker Geir lykke til med engasjementet og håper han får en kjekk og interessant tid i Russland. Brennheit nyhet 8: NYANSATT // Astrid Evanger ANSATTPROFILEN NAVN // ROLF TERJE HUSEBØ ALDER // 36 ÅR SIVILSTATUS // GIFT MED HEIDI, 2 BARN: MAREN, 9 ÅR OG MATHIAS, 5 1/2 ÅR BOSTED // STAVANGER 7: NYANSATT // Helge Koppergård Vi har fått to supermennesker til Sola Betong. 15. april begynte Astrid Evanger som økonomimedarbeider med spesielt ansvar for fakturering. 1. juni begynte Helge Koppergård som vår nye pumisjåfør. HVOR LENGE HAR DU VÆRT ANSATT I SOLA BETONG OG TRIVES DU? Jeg har vært ansatt siden 1995 og her trives jeg veldig godt. Har jo egentlig alltid visst hva jeg har gått til. HVA ER DINE ARBEIDSOPPGAVER? Hovedoppgaven min er å kjøre betong fra blandeverket og ut til kundene. I ledige stunder blir det ettersyn og vedlikehold av kjøretøyet eller annet forefallende arbeid på blandeverket. HVILKET KJØRETØY KJØRER DU? Jeg kjører en fem år gammel MAN TGA 480 med toakslet henger. Totalt kan jeg få med 12 m3 betong. KAN DET BLI KJEDELIG? Noe av det kjekkeste med denne jobben, er nettopp variasjonen. Ingen dager er like, og det er nok av utfordringer med trange plasser og lignende. Og så er det jo utrolig mange kjekke folk rundt om på byggeplassene. HVA VAR DET SOM GJORDE AT DU VALGTE Å BEGYNNE I SOLA BETONG? Med en far som har jobbet her i snart 40 år, så var vel karrieren lagt for min del. Jeg var med far på jobb så snart det bød seg en anledning, og når de andre barna på førskolen og skolen tegnet sol og røde hus, tegnet jeg betongbiler. HVILKE FRITIDSINTERESSER HAR DU? I denne bransjen er jo fritid et ukjent problem, men jeg prøver å følge opp barna det jeg kan. Ellers har alltid Heidi 3-4 prosjekter klare. HVOR ER DRØMMEFERIEPLASSEN? Vi har snakket om å dra til USA når barna blir litt større og har mer utbytte av fornøyelsesparker og lignende. HVILKEN FILM SÅ DU SIST, VIL DU ANBEFALE DEN TIL ANDRE? Var og så Istid 3 i 3D-versjon med barna i sommer. Den kan anbefales. Fin humor også for voksne, og stilig laget. HVILKEN BOK LESTE DU SIST, KAN DU ANBEFALE DENNE? Wilbur Smith er den store helten. Hans siste bok, Assegai, kan anbefales, sammen med alle de andre bøkene hans. Liker også godt Jo Nesbøs serie om Harry Hole.

18 18 // PROFILEN Med sans for kvalitet Måltidets Hus er et komplisert og fascinerende bygg, sier Magne Vasshus. Men så har han heller aldri vært redd for en utfordring. TEKST: ELISABETH RONGVED // FOTO: JAN INGE HAGA Dette har vært en fantastisk jobb. MAGNE VASSHUS, VASSHUS ENTREPRENØR AS Brennhett tema Vi har utført stedstøpte betongarbeider for 20 millioner her. Det er klart at det har vært en fantastisk jobb for et lite firma som vårt, sier betongentreprenør Magne Vasshus. Vasshus Entreprenør AS var underentreprenør for Skanska da Måltidets Hus ble bygget på Ullandhaug. Et imponerende byggverk på så mange måter. Måltidets Hus er intet mindre enn et nasjonalt kompetansesenter for mat. De to fløyene har en størrelse på 9138 kvadratmeter. Her finnes laboratorier og spesialkjøkken, kontorer, kantine og auditorium. Under oppføringen sto utfordringene i kø, selv for veteraner. Jeg var på ferie da vi støpte første etasje. Men jeg sa de måtte ringe meg og gi beskjed dersom det hadde gått til helsike, sier Vasshus med et smil. OM HAN EGENTLIG var så veldig bekymret, skal være usagt. Vasshus plukker nemlig sine samarbeidspartnere med omhu. Jeg bruker stort sett de samme forretningsforbindelsene nå, som da jeg etablerte firmaet for 21 år siden. Jeg mener at man får mye igjen for å holde seg til dem man kjenner godt. DA VASSHUS ETABLERTE virksomheten sin i 1988, hadde ingeniøren en lang karriere bak seg. Min første jobb var som driftsleder på en ferdigbetongfabrikk. Senere var jeg i graveentreprenørfirmaer, før jeg startet Vasshus Entreprenør AS i Jeg savner å grave, sier han den dag i dag. Men sannsynligvis har han ikke mye tid til å tenke på hva han skulle gjort mer av. Vasshus Entreprenør AS teller i dag 20 ansatte, som jobber med alt fra store prosjekter som blant annet den nye idrettshallen på Rennesøy og boligprosjektet i Frøyerveien på Sandnes, til mindre oppdrag. I tillegg driver Vasshus Scan Contracting med syv ansatte, som jobber med rehabilitering av betong. Det er et økende behov for å ta vare på det som finnes fra før i stedet for å bygge nytt, observerer entreprenøren. VASSHUS HAR en svært trofast arbeidsstokk. Det er nesten ingen som slutter hos oss. Og det er ikke fordi jeg alltid er så snill. Det er viktig å bevare et godt rykte og levere produkter vi kan forsvare hundre prosent. Jeg blir fort irritert hvis det tas snarveier eller ting gjøres på gal måte, og det vet de ansatte. Magne er utrolig ærlig, skyter Trond Skjæveland i Sola Betong inn. Han kan være direkte, men man vet samtidig at han aldri har noen skjult agenda, og han sier ting som de er. Det er en egenskap som blir verdsatt. Samtidig som han krever av de ansatte, sørger Vasshus for å sette pris på dem også. I år drar 17 av oss til en byggemesse i Paris. Det skjer så mye i denne bransjen at det er utrolig viktig å holde seg oppdatert. Bare på den måten kan vi hele tiden levere de aller beste produktene. SOLA BETONG ER ET NATURLIG VALG Jeg har brukt Sola Betong som leverandør siden før de ble Sola Betong, sier Magne Vasshus. Det er naturlig å bli værende med en leverandør jeg er så godt fornøyd med. Sola Betong følger utviklingen, har mye godt utstyr, og er enkle å samarbeide med. Magne er jo en fantastisk god kunde. Det er spennende å ta del i prosjektene hans, sier Trond Skjæveland i Sola Betong. Nå kan Magne Vasshus i Vasshus Entreprenør AS høste fruktene av arbeidet selskapet gjorde med Måltidets Hus. >

19

20 - Hadet, og på gjensyn // SOLA BETONG // RISAVIKA HAVNERING TANANGER // // SOLA-BETONG.NO // MED VÅR BETONG SKAL FREMTIDEN BYGGES

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg hadde fri. Før aktivitet. Jeg hadde fri. Etter aktivitet

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar. Jeg hadde fri. Før aktivitet. Jeg hadde fri. Etter aktivitet Uke 7 - mandag Jeg hadde fri Jeg hadde fri Uke 7 - tirsdag Jeg trodde det var veldig lett selv om det var 5 ganger. Jeg følte pulsen héle tiden. Men det var fremdeles veldig kjekt. Det som var så bra var

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens.

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. Scene for to menn. Manus kan fåes kjøpt på www.amazon.com Tirsdag 13. september 1994, 14:15. Besøk rommet til Her Majesty s Prison Grendon, Bukinghamshire. Et hvitt bord

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen

Renholdsnorsk. Anne-Beate Stenstøen Renholdsnorsk Anne-Beate Stenstøen Tid for periodisk renhold. Nå er det høstferie på Lilleby barneskole, men Olga og Ole har ikke fri. Når det er tomt på skolen, passer det bra å skure gulv. Heldigvis

Detaljer

ELVAPOSTEN MARS 2017

ELVAPOSTEN MARS 2017 ELVAPOSTEN MARS 2017 Sjekk at UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag barna har Kommentar: 13 14 03.04 Turdag Elva 10.04 Sammenslåing 04.04 Turdag Elva 11.04 Sammenslåing 05.04 Turdag Elva 12.04 Barnehagen

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer