Grønt batteri - Et hovedsatsingsområde til PSG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønt batteri - Et hovedsatsingsområde til PSG 18.03.13"

Transkript

1 Grønt batteri - Et hovedsatsingsområde til PSG

2 Felles politisk mål for Agder Det bør være et uttalt mål i den norske energi- og klimapolitikken at Norge må påta seg rollen som et grønt batteri for Europa. Dette målet må være langsiktig, og det må utformes nødvendige rammevilkår for å nå det. Det er en absolutt forutsetning at rammevilkårene utformes slik at viktige regionale interesser som industri, natur og lokalsamfunn blir ivaretatt, og må omhandle områder som: Etablering av nye utvekslingskabler Styrking av kraftnettet. Gjøre etablering av ny effektkraft og økt magasinkapasitet mer attraktivt Tilrettelegging for industriell utnytting av overskudd på fornybar kraft. At distrikter som stiller sine naturressurser til disposisjon mottar en rettferdig del av verdiskapingen Side 2

3 Et klimanøytralt kraftsystem Kilde: EU

4 Mye vindkraft i våre nærområder Høy konsentrasjon av vindkraft i vårt nærområde Kilde: Statkraft Page 4

5 MWh Kraft er ferskvare! Timesverdier vindkraft- DK, DE, BE og UK DK1 DK2 TenneT 50hertz Ampirion EnBW Elia National grid Kilde: Adapt Consulting

6 Et oppladbart «Grønt batteri»

7 Vi kan hjelpe til med å nå klimamålene Am 22. Oktober 2010 eröffneten Bundesaußenminister Westerwelle und sein norwegischer Amtskollege Jonas Gahr Støre den 2. Deutsch- Norwegischen Energieworkshop(englisch): The German energy strategy foresees an investment of 75 billion euros in offshore wind energy in the next 20 years. [...] Norway and Germany should consult closely in order to make this investment a success. [...] Wind energy in the North Sea and northern Germany and pump storage capacities in Norway could complement each other perfectly once we integrate our power grids. [ ] Norway could increase its exports by selling power to Germany, and storing German surplus production when it is cheap. This is a win-win situation Side 7

8 75 GW = Tyskland høylast 35 GW = Tyskland lavlast Kilder: DLR/Prognos Side 8

9 Vindkraft UK 2030

10 Tyskland 2050 Kilde: Prognos Side 10

11 Et (oppladbart) grønt batteri Vi skal både importere og eksportere Det er vår regulering, ikke kraften som er interessant (og vi kan uansett bare tilby en liten del av det EU trenger) Ingen EU-land har vedtak om import av kraft fra Norge. Det de derimot har vedtak om er: Utveksling av kraft med Norge Etablere kraftoverskudd i eget land Side 11

12 EUs energirevolusjon mot 2050 Våre regionale regulerbare vannressurser blir verdifulle: Energimessig Klimamessig økonomisk Dagens rammevilkår må endres slik at vi kan utnytte våre ressurser og da særlig med vekt på regionale interesser; naturen lokalsamfunnene næringslivet Side 12

13 NHO I forbindelse med årskonferanse i januar: Norge kan spille en sentral rolle som grønt batteri, som leverer hardt tiltrengt balansekraft til Europa, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Men det krever en helhetlig energi- og klimapolitikk. Den må se ulike energikilder i sammenheng, og også se langt ut over Norges grenser, Side 13

14 NHOs årskonferanse Gjør ting når vi kan, ikke når vi må 9. januar 2013 En samlet energisektor vil ha ren norsk kraft til Europa og ny vår for industrien. På scenen representert blant annet med Statoil, Statkraft og Hydro Side 14

15 Side 15

16 Arbeidet (4. kv t.o.m. 2./3. kv 2013) Skape «den store alliansen» for Norge som grønt batteri frem mot Stortingsvalget 2013 Hvem Fylkene i Sørvest (Telemark Hordaland (Sogn?) ) Næringslivet (Industrien, kraftbransjen) Miljøbevegelsen (Zero, Bellona, Naturvernforbundet(?) ) Hvordan «klassisk» direkte påvirkning (Møter, Presentasjoner, Brev, Media)

17 Arbeidet så langt Innspill til alle partiene fra fylkesordførerne Kontakt med nabo-fylkene (Telemark, Rogaland og Hordaland) for felles brev til OED. Planlegging av «Grønt batteri-seminar» under Arendalsuka med Klimapartnere. Regionale møter med; Sira Kvina, Agder Energi, Eyde-Nettverket Side 17

18 Verdiskapende Agder 1. KLIMA: HØYE MÅL LAVE UTSLIPP Skal vi oppfylle disse målene i regionplanen må vi først: I 2020 har Agder posisjonen som en internasjonalt ledende region for klimavennlig endre produksjon den nasjonale og distribusjon energiav fornybar og energi. Dette skjer ved utbygging av ny fornybar energi og tilrettelegging for kraftutveksling klimapolitikken! som gir økt leveranse av miljøvennlig energi til Trond kontinentet. Schrader Kristiansen Det er det PSG har gjort vedtak om, og er det styringsgruppa for grønt batteri jobber med akkurat nå! Økt satsing i EU på fornybar kraft fra f.eks. vind og sol vil gjøre utbygging og distribusjon av klimavennlig regulerbar kraft i Agder verdifull. Dette gjør at Agder blir viktig for å oppfylle globale klimareduksjoner. Side