Reisebrev vinterferie på St. Kitts og Nevis Kristian Theodor Lorentzen Foto: Sirkka Mattila

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reisebrev vinterferie på St. Kitts og Nevis 2011. Kristian Theodor Lorentzen Foto: Sirkka Mattila"

Transkript

1 NR. 39 Reisebrev vinterferie på St. Kitts og Nevis 2011 Kristian Theodor Lorentzen Foto: Sirkka Mattila 1 R-ØST Informasjonsblad for AALESUND ØST ROTARY KLUBB Klubb nr Distrikt 2280 Mars 2011 til rastafaribevegelsens etiopiske farger. Så det gamle keiserlige flagget fra Etiopia (med løve midt på) vaie et par steder, også ved en strandbar. Totalt sett et helt annet bilde enn på Seychellene i februar 2009, der bruken av deres flagg var ytterst beskjedent. Vinterferien gikk til St. Kitts og Nevis i Karibhavet. Ved vårt hotell vaiet fire flagg ved porten: St. Kitts og Nevis, Canada, Storbritannia og USA. Noe tilsvarende så jeg ved andre hotell. En souvenirbod hadde en lang remse med plastflagg i omtrent postkortformat dandert rundt øvre del av boden, og der var nærmest alle karibiske flagg representert. Ved en butikk i et turiststrøk hadde de fem store flagg hengende ut over fasaden og ett av dem var Venezuela (de andre var slik som ved hotellene). Ved et annet sted så jeg et flagg som må ha vært fra en av de nederlandske øyene, lignet det filippinske flagget (red. anm.: St. Maarten), men hadde et våpenskjold i den hvite trekanten. Jeg var overrasket over at man kunne se over til både St. Eustatius og Saba, ante ikke at disse nederlandske øyene lå så nær til St. Kitts. Var forbi marinebasen like sør for hovedstaden Basseterre. Jeg har lest på nettet at det har versert forskjellige oppfatninger av hvordan orlogsflagget ser ut, men jeg så kun orlogsflagg etter britisk Royal Navy- oppskrift, med rødt St. George-kors og Jeg var overrasket over hvor mye nasjonalflagget ble brukt av både det offentlige og av bedrifter. Både husvegger og busser var prydet av landets flagg. Det gikk igjen på T-skjorter og diverse souvenirer også. Populariteten kan også tilskrives at nasjonalflagget inneholder nokså like farger

2 Referat fra Klubbmøte desember 2010 Tema: POLITIETS HVERDAG OG UTFORDRINGER I ÅLESUND Foredragsholder: Kenneth Sætre, Innsatsleder for utrykningsenheten, Ålesund Politistasjon, Sunnmøre Politidistrikt. Politistasjonen dekker Ålesund og Sula, og har vaktansvar for hele Ålesundsregionen Kenneth Sætre gikk gjennom kriminialitetsbildet i Ålesund og de viktigste utfordringene som Politiet her møter. Hovedbudskapene var: 1. Trendene i ungdomsmiljøet er i endring. Det er færre mindreårige i bybildet på kveldstid og i helgene. Fjortistorget har forsvunnet, og ungdommen er hjemme (hos hverandre). Nye sosiale medier har overtatt som møteplass for ungdommen. 2. Kriminalitetsutviklingen er gjennomgående positiv: Stabilitet i antall narkotikasaker, i første rekke som resultat av politiets innsats. Det skjer en holdningsendring befolkningen med økende aksept for hasjmisbruk og lettere narkotiske stoffer. Mest tydelig i studentmiljøene. Amfetamin dominerende i Ålesund, mens heroinmisbruk, ecstasy og GHB er tilnærmet helt borte. Øst-europeiske miljø dominerer tilførselen og har overtatt markedet. Krevende å etterforske og få gjennomslag for politiet, bl.a. pga manglende tolketjeneste. Alkoholikermiljøet lite og oversiktelig for politiet. Politiet ønsker tidligere skjenkestopp, og arbeider mye med å bygge opp mer ansvarlige vertskap på utestedene. Størst utfordringer for politiet med å håndtere blandingsmisbruk av alkohol og narkotika. I tillegg har mange innvandrere andre tradisjoner med seg i forhold til alkohol og bilkjøring. Bruk av dopingmidler er det rusmidlet der misbruk og antall beslag er i sterk i vekst. Også et resultat av endret ungdomskultur; med kroppsfiksering, treningsstudio mv. og gir seg utslag i en økning i antallet tilfeller av aggressiv voldsbruk. Politiet legger mye vekt på å forebygge og å løse opp gjeng-dannelser. Det ble registrert 77 voldssaker i Ålesund sentrum i 2010, hvorav 50% skjedde i Keiser Wilhelmsgate. Tilsvarende gjelder i forhold til vinningsforbrytelser. Få tilfeller av umotivert vold, og de fleste tilfellene er framprovosert. 3. Nye former for kriminalitet 2 Kenneth Sætre avsluttet med å fortelle litt om nye former for kriminalitet og misbruk som endringene i ungdomskulturen. Det mest urovekkende her er ulike former for mobbing, utpressing og misbruk som følger med ungdommens nye sosiale medier (Facebook mv). Dette er nye former for kriminalitet som er vanskelig å avdekke, etterforske og å forebygge. Oppsummert; Ut fra statistikken framstår Ålesund som en trygg by. Referat fra Klubbmøte november 2010 Tema: SUNNMØRE ALPINE REDNINGSGRUPPE (SAR) Foredragsholder: Jan-Arne Halvorsen Jan-Arne har vært med i oppbyggingen av Sunnmøre Alpine Redningsgruppe siden starten på 1900-tallet. Nærheten til Sunnmørs-alpene gir mulighet for unike naturopplevelser og flotte klatreopplevelser. Klatremiljøet var i starten et lite, tett miljø. Bakgrunnen for oppbyggingen av et mer organisert fjellredningsarbeid var behovet for å styrke sikkerheten ved klatring innad i klatremiljøet i form av kameratskapsredning - og etter hvert også for andre. I dag er behov for redningsaksjoner for klatrere svært lite, mens det til gjengjeld er et stort behov for en redningstjeneste for andre brukere av Sunnmøres-fjella. Det er i dag 8 godkjente fjellredningsgrupper grupper i Norge; Tromsø, Svolvær, Bodø, Romsdal, Sunnmøre, Nord-Gudbrandsdalen, Ringerike, og i Rogaland. Hver gruppe er på medlemmer, alle erfarne fjellklatrere - tilsammen ca 200 medlemmer. Til sammen dekker disse gruppene behovet for alpin redning i Norge. Redningstjenesten er organisert gjennom NARG Norske Alpine Rednings Grupper. Etter hvert har NARG fått status som en del av den offisielle redningstjenesten. En rekke ulike aktører er her involvert: Hovedredningssentralen, Luftambulansen, 330-Skvadronen, Politiet, Røde Kors, Sivilforsvaret, Redningsdykkere osv. Den viktigste aktiviteten i NARG er å utvikle manualer og samordne prosedyrer for gjennomføring av redningsaksjoner, herunder

3 samarbeidet med redningshelikoptrene og Redningssentralen. Bakgrunnen for dette var bl.a. erfaringene fra Thornhill-aksjonen i Trollveggen i påsken Videre organiserer de ulike redningsgruppene trening og øvelser for å bygget opp erfaring med klatring året rundt. I tillegg disponerer gruppene spesialutstyr og metoder som gir muligheter for rask og sikker evakuering fra bratt terreng, alene eller i tett samarbeid med helikopter. Gruppene er trenet til å drive redningsarbeid i bratt og utsatt terreng, og har i tillegg viktig lokalkunnskap. De alpine redningsgruppene varsles gjennom det lokale lensmannskontor eller politikammer eller via hovedredningssentralen. Kravet er at gruppene skal stille med 7-8 klatrere klar for operative aksjoner på 1 times varsel. Det stilles individuelle krav til klatreferdigheter, gruppekrav til utstyr, utrustning og øvelser, samt at alle skal ha kompetanse i førstehjelp. Inspirert av erfaringene fra Nordsjøen er det bygget opp en omfattende prosedyrehåndbok og det legges mye vekt på erfaringsutveksling mellom gruppene. Det finnes et kvalitetssikringssystem som skal sikre høy kvalitet på medlemmer, utstyr, metoder og gjennomføring. Ledelse, gjennomføring av aksjoner og sikkerhetsmessig konsekvenstenkning er prioritert. Referat fra Klubbmøte Tema: KRAFTSITUASJONEN JANUAR BERETNINGEN OM EN POLITISK PLANLAGT KRISE Foredragsholder: Bjørn Siem, Tafjord Kraft Foredraget var inspirert av den akutte situasjonen i kraftmarkedet vinteren 2010/2011 generelt, og situasjonen i Midt-Norge spesielt. Bjørns hovedpoeng var at denne situasjonen har vært forutsett og varslet av bransjen for lang tid tilbake, og at situasjonen som har oppstått i første rekke skyldes manglende politisk avklaring og handling. 3 Hovedutfordringen i Midt-Norge, i motsetning til andre landsdeler, er en underdekning i energiproduksjonen i forhold til forbruket. Dette, kombinert med manglende kapasitet i overføringsnettet til landsdelen og etableringen av Midt-Norge som en egen prisregion, gjør at vi de senere årene har hatt situasjoner med langt høyere strømpriser i Midt-Norge enn i andre landsdeler. Bjørn gjennomgikk data for temperaturer, energiforbruk og produksjon de senere årene. Gjennomgående viser dette materialet en økende import av strøm og avhengighet av utveksling av kraft i det nordiske energimarkedet. Bjørn gjennomgikk oppdaterte prognoser for magasinfyllingsgrad i Norge og Sverige vinteren 2010/2011. Tallmaterialet viser at det våren 2011 vil kunne bli historisk lave fyllingsgrader. En kald vinter, kombinert med sen snøsmelting og relativt små snømagasiner på Østlandet gjør at forsyningssituasjonen både i Midt-Norge og Sør- Norge kan bli svært knapp utover våren På bakgrunn av dette gjennomgikk Bjørn aktuelle prognoser og tiltaksplaner i regi av Statnett for å håndtere en evt. krisesituasjon. Bjørn gjennomgikk betydningen av den nye overføringsledningen fra Fardal til Ørskog for å få en mer normal forsyningssituasjon for Midt-Norge. Linja vil også gi rom for utbygging av småkraftproduksjon i Sogn og på Sunnmøre, og åpne for å avvikle Midt-Norge som egen prisregion. Avslutningsvis viste Bjørn en beregning av hvilken merpris som strømkundene Møre og Romsdal har betalt som følge av å være en egen prisregion. I perioden representerer dette en merkostnad på ca 450 mill kr, beregnet ut fra forskjellen på spotpris for kraft i Midt-Norge sammenlignet med systemprisen. I tillegg kommer ekstrakostnadene for kraftkrevende industri som er beregnet til ca. 600 mill i samme periode. Foredraget avfødte en rekke spørsmål fra forsamlingen og en lang debatt. Strømpriser engasjerer!

4 Serviceprosjekt Komiteens tradisjonelle ÅRLIGE SVINØYTUR, som ble omgjort til 2 årlige Svinøy turer i løpet av året Opp gjennom årene har det, som dere vet, vært vanlig at Serviceprosjektkomiteen har hatt ansvaret for en koselig holmetur til Svinøya på forsommeren, sammen med Sorggruppa for barn og ungdom ved Helse Sunnmøre (med pårørende og ansvarlige). Ålesund og Omegn Friluftsråd har brukt å ordne med transport med Trio. Dette var en tur som kombinerte koselig sosialt samvær og grilling med en dugnad for å rydde opp på øya etter vinteren. Dette har gjennom mange år vært med på å gi utvalgte barn og ungdommer et tiltrengt positivt pusterom i en ellers nokså sorgtung periode i livet. Disse turene har brukt å være veldig vellykkede. I år ble det tidlig fremmet et ønske fra Friluftsrådet, ved Geir Haugli: Kunne vi for fremtida tenke oss å dele dette opp i en rein dugnadstur for Rotarymedlemmene og en rein forsommertur for Sorggruppa? Friluftsrådet skulle besørge transporten for begge dagene, samt stille med en aktivitetsleder for barna og ungdommene på landturen. Komitelederen luftet dette forslaget for Styret i AaRK som straks godtok denne forandringen. Det ble da bestemt at det skulle holdes ordinært Rotarymøte i byen den dagen det var Sorggruppetur, og at det kun ble bevilget penger til grillmat og drikke for denne ene turdagen. Selve dugnadsturen skulle regnes som et ordinært Rotarymøte, og medlemmene skulle da selv bringe med seg egen mat og drikke. Friluftsrådet skulle så sende innover noen karer som skulle sette oss i gang med dugnadsarbeidet. Og slik ble det altså: Den 2. juni 2010 drog ca. 10 medlemmer av gårde fra Triokaia ved tida for dugnadsarbeid inne 4 på Svinøya. Utstyrt med hage- og skogsryddeutstyr, samt snekkerbelter, hammer og sag. Trio satte oss i land på kaia på vestsida av øya, og ei lang stund lurte vi fælt på hvor de to hjelperne våre var hen. Men etter å ha vandret litt rundt på øya i regnværet, fant vi de to karene på kaia på sørsida. Der var det meningen at vi skulle snekre litt på kaia og fikse litt på tilflotet. Dessverre hadde Friluftsrådet sendt innover litt for lite materiale til at dette prosjektet kunne fullføres. Men det stod ikke på oss. Vi stilte med flere ivrige snekkere med stor arbeidslyst. Men når det ble slutt på materialene, ble det etter hvert til gjengjeld enda ryddigere i skogen og langs med stiene. Vi hadde det veldig kjekt, og arbeidet gikk unna med liv og lyst. Mange muntre historier ble servert. Vi holdt varmen selv om det regnet en del. Så vått var det, at vi stod når vi spiste og drakk kaffe. Vi var tilbake på kaia i Nørvasundet ved 21-tiden. Onsdagen etter (den 9. juni 2010) gikk Sorggruppeturen av stabelen. Oppmøtet på Triokaia var på samme tid som sist. Båtturen innover Ellingsøyfjorden var en uforglemmelig opplevelse denne gangen. Sjøen lå speilblank, og sola skinte fra skyfri himmel. Ja, dette var en sommerdag av de helt sjeldne. Det var rundt 20 grader i lufta. Kjekt for Aalesund Øst Rotary Klubb å være arrangør for en tur i slikt vær! Ca. 16 personer medberegnet barn og voksne fra sykehuset, 10 klubbmedlemmer og 1 aktivitetsleder (Christer Lundberg Nes) fra Friluftsrådet var med. Kameratskapskomiteen hadde kjøpt inn masse god grillmat, snop og varm og kald drikke, og de hadde videre ansvaret for matserveringen. Friluftsrådets Rebusløp og Omvisning på Øya i forkant av måltidet, var meget vellykket. Det var bare blide og glade fjes å se i den varme ettermiddagssola. Før vi visste ordet av det, var det tid for hjemreise. Håper at turen ble det glade lyspunktet den var tenkt til å være for barna og ungdommene som alle hadde en sorg å bære på. Da vi kom trygt tilbake til Nørvasundet i kveldingen, var det mange som hadde fått øynene opp for hvilken perle Svinøya er for alle som bor i området vårt. Og flere gav til kjenne at denne øya, ja, den skulle besøkes flere ganger! Kanskje allerede seinere på

5 5 sommeren! Da var det kjekt å vite at det går en del ruteavganger med Trio på sommeren. Friluftsrådet kunne opplyse om dette for de som skulle være interessert! Dagens klimamelding Dette opplegget så ut til å være veldig vellykket. Det kom også gode tilbakemeldinger fra de som var ansvarlige i Sorggruppa. Samme turopplegget vil bli kjørt i Datoer for Svinøyturene i 2011, er allerede satt: 25. mai 2011: Dugnadstur/Rotarymøte (ikke parallelt Rotarymøte i byen). 8. juni Sorggruppe tur: (parallelt Rotarymøte i byen, - men imidlertid må flest mulig av både Serviceprosjektkomiteens og Kameratskapskomiteens medlemmer delta på denne turen, slik at vi blir et velfungerende vertskap). Dagens måltid Fint om alle medlemmene merker seg disse datoene. Flere opplysninger kommer etter hvert som det nærmer seg. Det er bare å glede seg! For Serviceprosjektkomiteen: Liv Birte.. Dagens trafikkmelding Dette lurer jeg litt på Hvordan kan det ha seg, at et selvmord i Tunis, skaper opprør i den arabiske verden

Hele dette bilaget er en annonse for FORF. Foto: Marius Hansen

Hele dette bilaget er en annonse for FORF. Foto: Marius Hansen Hele dette bilaget er en annonse for FORF Foto: Marius Hansen Norske Alpine Redningsgrupper Norges Røde Kors Hjelpekorps Norske Redningshunder Norsk Radio Relæ Liga Norsk Grotteforbund NAKs Flytjeneste

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Sanitet. av e n g l a n d o g u s a. l æ r e r o m r e d n i n g. Fagblad

Sanitet. av e n g l a n d o g u s a. l æ r e r o m r e d n i n g. Fagblad Fagblad Sanitet Nr 4-2011 Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste fagartikkel redning søk etter mennesker med demens vinterleir for ungdom aktivitetstilbud

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 12. jan. Muntlig spørretime 2057 Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Nettvett. Trygge samfunn. Tema: Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2014

Nettvett. Trygge samfunn. Tema: Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2014 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 1 2014 Tema: Nettvett Smarttelefoner og nettbrett - en risikosport? Stormønstring av energiberedskapen Antivirusbransjen har mange utfordringer

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\03\03\161195...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2014\03\03\161195... Page 1 of 1 Fra: Grete Rolland[greter@getmail.no] Dato: 02.03.2014 17:34:29 Til: POSTMOTTAK Tittel: Søknad fra De norske Lenker Oslo 89 Hei! Vedlagt følger søknadsskjema, søknad med beskrivelse av oss,

Detaljer

T E M A : U T E L I V. 03b-2012. Foto: XXXXXXX

T E M A : U T E L I V. 03b-2012. Foto: XXXXXXX T E M A : U T E L I V 03b-2012 Foto: XXXXXXX innhold 24 LANGT FRA KORTREIST En tur på by n begynner eller avsluttes gjerne med en matbit. Men ofte er det like greit at man ikke vet hvor maten kommer fra.

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Ute av øye ute av sinn En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Februar 2008 2 Innhold: Forord 1. Bakgrunn for rapporten...........................................

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

01-2013. Foto: Kjetil Vilkensen

01-2013. Foto: Kjetil Vilkensen 01-2013 Foto: Kjetil Vilkensen støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 13

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 3 Desember 2011 Les om RØFF: Ledersamling på Merket, friluftslivets gode førstegangs opplevelser, inspirasjon til RØFF e vinteraktiviteter

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10 Siste skanse:. NOVA En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage ISBN 978-82-78-94347-2 ISSN 0808-5013 nr 7/10 7/2010 Rapport nr 7/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer