READYAVISEN. Nr. 3 Vår årg. Readyhuset og Gressbanen. Det andre hjem for barn, ungdom og eldre i Ready

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "READYAVISEN. Nr. 3 Vår 2010 91. årg. Readyhuset og Gressbanen. Det andre hjem for barn, ungdom og eldre i Ready"

Transkript

1 READYAVISEN Nr. 3 Vår årg. Readyhuset og Gressbanen. Det andre hjem for barn, ungdom og eldre i Ready Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 8. juni kl 19:00 i Readyhuset

2 Lederens spalte Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave av Readyavisen nå også egenprodusert takket være stor innsats fra vår redaktør og bandyformann Torer Berg med god støtte fra Thomas Furre. Vår omlegging av Readyavisen gjør at vi sparer betydelige midler som kommer klubbens medlemmer til gode. Avisen inneholder beretningene fra de enkelte avdelingene og regnskaper for klubbens mange enheter. Vi har for første gang presentert et regnskap for det vi kaller Ready konsern. Dette regnskapet er konsolidering av alle enhetsregnskapene inklusiv Readyhuset AS og Ready fonds og viser klubbens totale økonomiske stilling, som fremstår som tilfredsstillende. Avdelingsberetningene viser at det i 2009 som tidligere er stor aktivitet i klubben og at Ready tilbyr et produkt som faller i smak hos barn og ungdom i vårt distrikt. Vårt anlegg fungerer stort sett tilfredsstillende, men kapasiteten er en stor utfordring både inne og ute. I de kommende måneder skal vi reforhandle vår leiekontrakt knyttet til bensinstasjonstomten. Utfallet av de forhandlingene kan få stor betydning for den videre utviklingen av klubben og anlegget på Gressbanen. Når det nå ser ut til at Bogstad kunstis vil bli realisert er et hinder for videre utvikling av vår grusbane passert og vi vil arbeide for at dette prosjektet blir gjennomført så raskt det politisk lar seg gjøre. Ready er videre sikret bruk av Bogstad kunstis gjennom en inngått intensjonsavtale. I løpet av året har Ready oppnådd mange fine sportslige resultater både i alpint, med to representanter i OL, og med bronsemedalje til vårt A-lag i bandy. Likevel er det som breddeklubb for barn og ungdom vi har vår styrke og vår misjon. Den rolle er det viktig at vi ivaretar også i de kommende år. Da ønsker jeg alle velkommen til årets generalforsamling tirsdag 8. juni. Jan Fredrik (Jaffen) Thronsen Readyavisen på nett side 2 av 40

3 Minneord over Pål Kraby Kjære Påls familie og venner. Jeg er stolt over å kunne kalle meg Påls venn gjennom nesten 60 år. Jeg husker også godt da han kom til Oslo i begynnelsen av 1950 årene som juniormester i tennis - intelligent, ambisiøs, sporty og vakker. Han var heldig som valgte Ready som sin klubb i Oslo. Ready var enda heldigere som fikk Pål som medlem, og jeg er blitt bedt om å si noen minneord fra klubben. Foto: NRK Pål ble tatt imot med åpne armer av både tennis- og bandyavdelingen. Han ble straks tatt ut til et meget fargerikt NM-lag i tennis. Det besto ellers av Spitfireflygeren, kongepokalvinneren i tennis og idrettsadministratoren Jan Staubo, den rumenske flyktningprinsen George Sturdza og i all beskjedenhet meg selv. Det var stor sensasjon da vi 1953, ikke minst takket være Påls singelseier, slo favoritten Njård 5-0 med legendariske Johan Haanes i spissen. Pål ble også en støttespiller på bandylaget og ble to ganger tatt ut på bandy -landslaget. For sine bragder mottok han i 1954 den eksklusive Falne Readygutters Minnepokal. Han etterfulgte blant annet sprinteren Petter Bloch, alpinisten Stein Eriksen og tennisstjernene Jan Staubo og Lill Lind. I sin tid som Readyspiller ble Pål også tatt ut på tennislandslaget og deltok i en rekke NM med godt resultat. For denne innsatsen er jeg også blitt bedt om hilse fra dagens president Per Wright i Norges Tennisforbund som i år feirer sitt 100 årsjubileum. Da tennisavdelingen i Ready ble nedlagt, meldte Pål seg inn i Heming der han startet sin veterankarriere og fikk nye venner. Tre av dem er her i dag, nemlig Gunnar Dovland, Birger Leisner og Jalle Schjøth-Iversen. Også internasjonalt fikk han med sitt spill, sjarme og gode humør mange venner. Han deltok i en rekke lagkamper mot Danmark, Sverige og Finland og vant en rekke nordiske lagmesterskap blant annet sammen med Jalle og meg selv. Han var også i mange år på det norske veteranlaget mot The Veteran Lawn Tennisclub of Great Britain, og ble som en av få nordmenn valgt til den britiske klubbens æresmedlem i Jeg er også på vegne av denne klubbens president bedt om å sende en hilsen og takke for hans innsats i disse klubbmøtene. Spesielt husker vi da han for noen år siden på feilfritt engelsk og med stor entusiasme deklamerte Rudjard Kiplings IF. Spesielt to av linjene i dette berømte diktet vil vi alltid forbinde med vennen Pål. Linjene står å lese over portalen og passeres av bl.a. Federer, Nadal og William-søstrene når de entrer sentercourten på Wimbledon. De lyder: If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Min egen oversettelse lyder: Tap og vinn med samme sinn. Både i sitt imponerende yrkesliv og på tennisbanen, ikke minst de siste års kamp med sin sykdom, viste Pål at han på samme måte maktet å takle både motgang og medgang på en beundringsverdig måte. Dine mange venner innen sportens verden vil savne deg og jeg lyser fred over ditt minne. Finn Søhol Readyavisen på nett side 3 av 40

4 Ready gratulerer år Yngvar Daasnes år Alf Nielsen Leif Solemsli Leif G. Haug Eigil Knutzen Trygve Brudevold Waldemar Harboe år Per A. Dokka Bjørn Malm jr Halvor P. Larsen år Rolf Andersen Gerd Stephansen Finn Søhol Paul F. Hartmann Rolf Ranheim Leif Grusd Tore Benterud år Ole A. Bachke Anette Malm Jan E. Roll år Lise Bjørnskau Rolf Bjørnskau Terje Brustad Rolf E. Rolfsen Lars E. Berntsen Eva Carlsen Odd Skarstad år Jørgen von Tangen Bernt Anker Endre Ording Sund Gerd Mustad-Thorstensen Jens Berle Bjørg K. Lauritzen Arne Steen Arnesen Knut G. Heje Sverre J. Tidemand Elisabeth Søhoel Anders Ingebrigtsen William Webb Halfdan Ditlev-Simonsen d.y Jesper Holm Jørn H. Eriksen år Jan O. Leiknes Anders Berg Gisle Haug Knut Holthe Trygve Gotaas Birgitte Bjerkely Mogens Ramm Erik Langmo Aslak Mithassel Inger Lise Rygh Andrè Placht Siri Patricksson Hege Ibsen Ole Grundekjøn Henriette Stephansen Readyavisen på nett side 4 av 40

5 Generalforsamling for Ready 8. juni 2010 kl 19:00 Åpning og velkommen Markering for medlemmer som er falt bort. Godkjenning av innkallingen til generalforsamlingen 1. Valg av dirigent og to personer til å skrive under protokollen 2. Utdeling av hederspokaler og utmerkelser 3. Hovedstyrets beretning og regnskap Avdelingens beretninger og regnskap a. Alpinavdelingen b. Bandyavdelingen c. Fotballavdelingen d. Friidrettsavdelingen e. Hopp/kombinertavdelingen f. Håndballavdelingen g. Langrennsavdelingen Avdelingsregnskapene er lagt ut på Readys kontor til gjennomsyn. 5. Revisors beretning 6. Kontrollkomiteens beretning 7. Fonds- og forvaltningsstyrets beretning og regnskap Informasjon vedr Gressbanen 9. Medlemskontingenter 10. Hovedstyrets budsjett 11. Valg a. Valg av leder b. Valg av avdelingsledere for: i. Alpinavdelingen ii. Bandyavdelingen iii. Fotballavdelingen iv. Friidrettsavdelingen v. Hopp/kombinertavdelingen vi. Håndballavdelingen vii. Langrennsavdelingen c. Valg av revisor d. Medlemmer i Komiteen for Falne Readygutters Minnepokal e. Medlemmer av Fonds- og Forvaltningsstyret f. Medlemmer av Lovkomiteen g. Medlemmer av Valgkomiteen h. Medlemmer av Kontrollkomiteen i. Medlemmer av Banekomiteen j. Representanter til Oslo Idrettskrets Ting 12. Behandling av innkomne saker Etter generalforsamlingen vil det umiddelbart bli avholdt generalforsamling i Readyhuset AS Readyavisen på nett side 5 av 40

6 Hovedstyrets Årsberetning A. HOVEDSTYRET: Hovedstyret består av klubbens leder og leder for Readyhuset A/S, Jan Fredrik Thronsen, nestleder Jan Åsmoen og avdelingsledere: Alpin: Camilla Lyng-Jørgensen Bandy: Torer Berg Friidrett: Reidar Sæther Fotball: Marius Gisvold Hopp/kombinert: Erik Hagen Håndball: Tom Bretteville Langrenn: Leif-Jørgen Ulleberg Readys veteraner: Paal Lien AU har hatt følgende sammensetting siden Generalforsamlingen : Jan Fredrik Thronsen (leder), Marius Gisvold og Torer Berg. Det har vært avholdt 5 hovedstyre- og 2 AU møter Administrasjon: Thomas Furre Readyavisens redaktør: Torer Berg B. Fonds- og Forvaltningsstyret: Tore Staubo (leder), Endre Ording Sund og Jan Fredrik Thronsen (som klubbens leder). C. Faste komiteer: 1) Åge Blom Lorentzens Statuettkomité: Rolf Bjørnskau, Tore Staubo, Christian Berggrav og Jan Fredrik Thronsen (som klubbens leder). 2) Komité for utdeling av Falne Readygutters Minnepokal: Tore Staubo, Rolf Bjørnskau og Jan Fredrik Thronsen (som klubbens leder). 3) Komité for utdeling av Norefjellpokalen: v/arbeidsutvalget. 4) N. O. Østgaards Minnepokal: v/arbeidsutvalget. 5) Halfdan Ditlev-Simonsens Minnepokal: v/arbeidsutvalget. 6) Lovkomité: Arne Steen Arnesen, Morten Rødseth og Jan Fredrik Thronsen (som klubbens leder). 7) Valgkomité: Tore Staubo (leder), Birgitte Bjerkely og Rolf Bjørnskau. 8) Kontrollkomité: Rolf Erik Heftye (Leder), Anders Ingebrigtsen, og Cathrine Hammer (Vara) 9) Banestyret: Jan Fredrik Thronsen (leder), Jan Bjørni (fotball) og Eino Rundberget (bandy). D. Readyhuset A/S. Eies 100 % av Ready, Jan Fredrik Thronsen (Leder) og Marianne Hausken, Eino Rundberget (styremedlemmer). E. Sportslige arrangementer. Det vises til avdelingenes egne beretninger. Readyavisen på nett side 6 av 40

7 F. Medlemsforhold Jenter/gutter t.o.m. 19 år Kvinner/menn f.o.m. 20 år Totalt Generelt Klubben har også i 2009 fortsatt med å gi et godt og bredt fritidstilbud til barn og ungdom i vårt distrikt. Vårt baneanlegg på Gressbanen med et tilfredsstillende kunstgress/kunstis dekke er helt avgjørende for fotball og bandyavdelingens aktiviteter. Readyhuset fyller en viktig oppgave både idrettslig, og som et møtested for klubbens medlemmer. Fotball og bandy er våre to største avdelinger, men stanger nå i taket når det gjelder banekapasitet og det er derfor viktig at trinn to på Gressbanen dvs. konverteringen av grusbanen til kunstis og kunstgress blir gjennomført så snart som mulig. Gjennomføringen av en kunstisbane på Bogstad Golfbane ser nå ut til å være sikret og vil bety øket kapasitet også for Ready gjennom en avtale vi har med Røa. Når dette prosjektet er sluttført vil vårt eget prosjekt rykke opp på kommunens prioriteringsliste. Vår tredje store avdeling Alpin har også hatt stor aktivitet og har sine egne utfordringer når det gjelder treningsmuligheter i vårt nærområdet. Når det gjelder aktiviteten i de enkelte avdelinger henvises til avdelingenes egne beretninger. Ready har som vanlig hevdet seg godt i alpint og spesielt må fremheves Julie Brendengen Jensen som ble tatt ut til OL i SkiCross, kvalifiserte seg der til small final og endte til slutt som nr 8. Anders Rekdal kom også til OL, men var uheldig, falt og tok korsbåndet i kneet i sitt løp (da han ledet i åttendelsfinalen). Her hjemme ble Thea Grosvold norgesmester i SL og tok til sammen 5 medaljer i senior NM. Bandy A-lagets bronsemedalje i bandy NM står kanskje likevel som årets prestasjon. Vi må tilbake til langt før 2. verdenskrig før klubben hadde en tilsvarende plassering. Så all ære til A-laget og dets trener og støtteapparat. Høsten 2009 ble Thomas Furre ansatt som ny klubbsekretær etter Helle Græsdal. Thomas har sin utdannelse fra NIH og har raskt satt seg inn i klubbens mange gjøremål og markert seg som en positiv ressurs både for oss i ledelsen og for medlemmene. Videre ble Rolf Berget ansatt som ny vaktmester i desember 2009 og alle som ferdes i Readyhuset har registrert at det nå er en helt annen kvalitet på vaktmesterarbeidet en det var tidligere. I løpet av sommeren 2009 ble det gjennom media reist spørsmål om det ble utviklet skadelig stråling fra de tre mobiltelefonsender-antennene som er montert på Readyavisen på nett side 7 av 40

8 Gressbanen. Hovedstyret valgte å ta denne problematikken på alvor og det ble i den forbindelse arrangert et åpent informasjons og paneldebatt møte på Readyhuset. I panelet deltok personer med høy kompetanse og ekspertise på dette området og konklusjonen Hovedstyret trakk etter møte var at det ikke forelå grunnlag for å fjerne de senderne som er montert på Gressbanen. Hovedstyret vil følge nøye med på utviklingen innenfor seriøs forskning knyttet til stråling fra mobilsendere. Økonomi Klubbens regnskap består av en rekke delregnskaper. Avdelingsregnskapene, Hovedkassens regnskap som sammen med avdelingsregnskapene benevnes Ready totalt og representerer regnskapet for klubbens sportslige aktivitet. I tillegg kommer regnskapet for Readyhuset AS og regnskapet for Ready Fonds. Vi har i år for første gang konsolidert to sist nevnte regnskaper med regnskapet for klubbens sportslige aktiviteter (Ready totalt) i det vi benevner som Ready konsern. Ready konsern regnskapet viser den totale aktiviteten i Ready og klubbens samlede økonomiske stilling. Det er imidlertid viktig å presisere at det juridiske ansvaret ligger i Hovedkassen for klubbens sportslige aktivitet (de enkelte avdelinger er ikke egne juridiske enheter og underskudd i en avdeling vil derfor ramme de andre avdelingene). Readyhuset AS og Ready Fonds er egne juridiske enheter. Ingen av de tre juridiske enhetene er ansvarlig for de andre juridiske enheters forpliktelser. Konsernregnskapet for Ready viser en samlet omsetning på 10,7 millioner kroner, et driftsresultat på minus og et resultat på Ready konsern hadde ved utgangen av 2009 samlede eiendeler på 11.8 millioner kroner og en egenkapital på 8,6 millioner. Avdelingenes regnskaper viser en samlet omsetning på 8,6 millioner kroner og et årsresultat på minus kroner. Det negative resultatet skyldes at alpinavdeling har et underskudd på hele kroner hvorav ca tilskriver seg fra tidligere år. Fotballavdelingen hadde et positivt resultat på ca kroner. Friidrett ca kroner mens de øvrige avdelinger stort sett gikk i balanse. Hovedkassen hadde en omsetning på 1,7 millioner kroner, et driftsresultat på og et resultat på kroner. Den sportslige aktiviteten i Ready hadde et resultat på kroner og en egenkapital på kroner ved utgangen av 2009 Klubbens økonomi må totalt sett betraktes som tilfredsstillende selv om Alpin fortsatt sliter med å få balanse i sin virksomhet. Hovedstyret vil til slutt takke alle som yter en frivillig innsats for klubben. Uten dette store arbeidet som nedlegges for andres barn ville ikke klubben kunne fungere. Hovedstyret ønsker klubbens medlemmer velkommen til generalforsamlingen (Årsmøte) tirsdag 8. juni kl 19:00 på Readyhuset. Jan Fredrik (Jaffen) Thronsen Readyavisen på nett side 8 av 40

9 Regnskap Ready 2009 Resultatregnskap avdelingene TOTAL ALPIN BANDY FOTBALL LANGR HOPP FRIIDR. INNTEKTER Sum kontingenter og treningsavgifter Sum sponsorbidrag Sum stevne og akt. innt. Bruktmarked Sum salg. Bidr. hovedk. Gaver. Div. int SUM DRIFTSINNTEKTER LØNN OG SOSIALE KOSTNADER Sum TRENINGS- OG AKTIVITETSKOSTN. Sum ADMINISTRASJONSKOSTNADER Sum SUM KOSTNADER RESULTAT FØR FINANSPOSTER RENTEINNTEKTER OG - KOSTNADER Netto finansposter RESULTAT Balanse avdelingene TOTAL ALPIN BANDY FOTBALL LANGR HOPP FRIIDR EIENDELER Omløpsmidler Forskuddsbetalte kostnader, andre fordringer, aktiveringer Kontanter og bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital avdelingen Egenkapital hovedkassen Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Skattetrekk, arbeidsgiveravg. feriep. mva Leverandører Annen kortsiktig gjeld og tidsavgrensn Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Readyavisen på nett side 9 av 40

10 Resultatregnskap HOVEDKASSEN READY TOTALT (alle tall i 1000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Kontingenter og treningsavgifter Tilskudd fra det offentlige Bidrag sponsorer og annonser Markeder og andre inntektsbringende tiltak Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Administrasjonskostnader hovedkassen Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene Administrasjonskostnader avdelingene Drift av baneanlegget Andre tiltak 7 og Bidrag til avdelingene Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter bank Bidrag Ready Fonds Netto finanskostnader / inntekter avdelingene Finanskostnader hovedkassen Netto finansposter Årets resultat Balanse 31. Desember HOVEDKASSEN READY TOTALT (alle tall i 1000 kroner) Note EIENDELER Omløpsmidler Beholdninger hovedkassen og i avdelingene Fordring Readyhuset AS Fordring Ready Fonds Utstående fordringer i avdelingene Forskuddsbetalte kostnader og andre ford Kontanter og bank (herav bundet 193) Sum omløpsmidler Sum Eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital avdelingene Egenkapital hovedkassen Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, mva Leverandører Annen kortsiktig gjeld og tidsavgrensninger Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Readyavisen på nett side 10 av 40

11 NOTER 1. Kontingenter, treningsavgifter mv Hovedkassen Kontingenter Aktivitetsavgift barneidretten 0 0 Sum Avdelingene Trenings- og aktivitetsavgifter Sum Totalt hovedkassen og avdelingene Offentlige bidrag Hovedkassen Oslo Idrettskrets- hodestøtte, 225 per medl. Inntil 25 år Olso Idrettskrets / Friluftsetaten Andre tilskudd NIF; aktivitetsmidler OIK, diverse bidrag 0 0 Sum Annonse- og sponsorinntekter Hovedkassen Annonser Readyavisen Texacoavtalen Sponsorstøtte Sum Avdelingene Sponsorbidrag Sum Totalt hovedkassen og avdelingene Andre inntektsbringende tiltak Hovedkassen Salg av Readyeffekter Leieinntekter Automatinntekter 0 0 Jubileumsinntekter 0 0 Sum Avdelingene Stevneinntekter Salginntekter Bruktmarked Lotteridrift og andre tiltak Sum Totalt hovedkassen og avdelingene Readyavisen på nett side 11 av 40

12 5. Lønn og sosiale kostnader Hovedkassen Lønn Avsetning feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre sosiale kostnader Sum Avdelingene Lønn faste trenere Lønn andre trenere Øvrig lønn Avsetning feriepenger Arbeidsgiveravgift Viderebelastet lønn og sos. Kostnader 0 0 Andre kostnader trenere 0 0 Andre sosiale kostnader Sum Administrasjonskostnader hovedkassen Revisjon Regnskap Andre honorarer 0 0 Datakostnader / internett Mindre anskaffelser 0 0 Kontorrekvisita Telefon / internett Porto Møter, kurs Forsikring Diverse administrasjonskostnader Sum Andre tiltak hovedkassen Anskaffelse resultattavle og utstyr gymsal 0 0 Salg av jubileumsbok Bidrag til lokalleie Bank- og kortgebyr Lokalleie fellestrening Andre tiltak fra hovedkassen Premier Kjøp Readyeffekter 0 0 Tilskudd til avdelingene (elimineres i konsernregnskapet ) 0 0 Readyavisen Sum Kontanter og bankbeholdninger i hovedkassen Kasse Brukskonto Bank skattetrekk Sum Utestående fordringer Fordringene er oppført til pålydende. Usikre fordringer ved årsslutt er kostnadsført. Readyavisen på nett side 12 av 40

13 10. Egenkapital hovedkassen Egenkapital 1/ Årets resultat Egenkapital 31/ Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene Egne stevner og arrangement Deltakelse i stevner Lisenser, mulkter og dommerregninger Samlinger Hall-leie og leie baner Refundert hall-leie fra kretsen Bilgodtgjørelse trenere Reisekostnader Andre kostnader aktiviteteter 0 0 Dommerstipend/spillerutvikling Utstyr, drakter, baller Treningsutstyr og øvrige anskaffelser Kostnader bruktmarked Rep og vedlikehold utstyr / materiell Premier Diverse treningsutgifter Reklame Sum Andre kostnader avdelingene Kontorutstyr / materiell Telefon / internett Porto Møteutgifter / sos. Arrangement Honorarer regnskap, revisjon, konsulenter Avgifter til forbund / særkretser Andre kostnader inntektsbringende tiltak; reklame 0 0 Varekost salgsartikler 0 0 Diverse administrasjonskostnader Avsetning på tap på fordringer Sum Tilskudd fra hovedkassen ( i avdelingsregnskapene ) Alpin Bandy Langrenn Fotball Hopp Friidrett Sum Egenkapital i avdelingene Alpin Bandy Fotball Håndball Langrenn Hopp Friidrett Sum Readyavisen på nett side 13 av 40

14 Regnskap 2009 Ready Fonds TOT 2009 TOT 2008 Renteinntekter Realisasjon aksjer Urealisert høyrentefond Urealisert aksjegevinst/tap Utbytte aksjer Gebyrer Ordinært resultat som er disponert slik: Til Ready (evt avdelingene) Til kapital Totalt disponert: KAPITALBEVEGELSER: Kapital Andel resultat Kapital BALANSE Aktiva: Passiva: Bankinnskudd K-Bank Opptjente renter Bankinnskudd BN Bank Ready Lån Readyhuset II Ready Pluss Rentefond Ready Pareto Høyrente Fra kapital årsoppgjør Pareto Aktiv Kapital Aksjer Totalt Verdijust høyrentefond Verdijust aksjefond Totalt Endre O. Sund Jan Fr. Thronsen Tore Staubo Leder Readyavisen på nett side 14 av 40

15 READYHUSET AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Readyavisen på nett side 15 av 40

16 Investeringer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 9000 aksjer á kr Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Lån Fra Ready Fonds Forskudd husleie Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den For styret i READYHUSET AS Halvor Eino Rundberget Jan Fredrik Thronsen Marianne Hausken Styremedlem Styrets leder Styremedlem Readyavisen på nett side 16 av 40

17 Ready konsern Resultatregnskap Resultatregnskap HOVEDKASS READY TOT READY KONS (alle tall i 1000 kroner) Note DRIFTSINNTEKTER Kontingenter og treningsavgifter Tilskudd fra det offentlige Bidrag sponsorer og annonser Markeder og andre inntektsbringende tiltak Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Administrasjonskostnader hovedkassen Trenings- og aktivitetskostnader avdelingene Administrasjonskostnader avdelingene Administrasjonskostnader Readyhuset Avskrivninger Andre tiltak 7 og Bidrag til avdelingene Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTN. Renteinntekter bank Bidrag Ready Fonds Netto finanskostnader / inntekter Finanskostnader hovedkassen Netto finansposter Skattekostnad Årets resultat Balanse 31. Desember HOVEDKASS READY TOT READY KONS (alle tall i 1000 kroner) Note EIENDELER Omløpsmidler Beholdninger hovedkassen og i avdelingene Fordring Readyhuset AS Readyhuset Utstående fordringer i avdelingene Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer Kontanter og bank (herav bundet 193) Sum omløpsmidler Sum Eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital avdelingene Egenkapital hovedkassen Egenkapital Readyhuset / Ready Fonds Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Utsatt skatt Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, mva Leverandører Annen gjeld og tidsavgrensninger Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Readyavisen på nett side 17 av 40

18 Budsjett Hovedkassen Budsjett 2010 DRIFTSINNTEKTER 3920 Medlemskont , Effekter 2.000, Annonser Readyavisen , Sponsor inntekter , Administrasjonsbidrag OIK , Momskompensajon , Bidrag banedrift , Bidrag for lokalleie , Spille inntekter 0, NIF - Aktivitetsmidler , NT Grasrotinntekter 3710 Bensin-inntekter 0,00 Salg Jubileumsbok ,00 Sum inntekter ,00 Lønnskostnader 5010 Lønn til ansatte 5015 Lønn banen 5020 Avsetning feriepenger 5190 Påløpne feriepenger 5400 Arbeidsgiveravgift 5401 Avsetning feriepenger 5420 OTP 5990 Andre sosiale kostnader Sum lønn ,00 Bidrag etter lønn ,00 Driftskostnader 6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner , Bidrag lokalleie avdelingene , Renovasjon, vann, avløp mv. 0, Lokalleie Readyhuset 6500 Datakostnader , Driftsmaterialer 800, Renhold 3.000, Databrukerstøtte og lignende 0, Readyavisen , Utlegg banen , Revisjonshonorar , Regnskapshonorar , Fremmede tjenester 6730 Andre administrasjonskostnader 2.500, Kontorrekvisita , Møter/kurs 3.000, Telefon 0, Mobiltelefon , Internett , Porto , Porto Readyavisen 9.000, Bilgodtgjørelse 0, Øreavrunding 0, Reisekostnader 1.000, Premier/gaver 5.000, Jubileumsbok 5.000, Gaver 0,00 Readyavisen på nett side 18 av 40

19 7470 Allidretten (ekskl. lønn) 0, Readyeffekter 2.000, Forsikring 9.000, Kontingenter 0, Reklamekostnader 5.000, Premier/gaver ,00 Rep og vedlikehold utstyr 0, Bank og kort gebyr 4.000, Diverse kostnader 5.000,00 Sum driftskostnader ,00 Driftsresultat før bevilgninger ,00 Bevilgninger avdelinger 7452 Bevilgning Alpint 7453 Bev. Fotball 7454 Bev Hopp/komb 7455 Bev. Bandy 7456 Bev. Langrenn 7457 Bev. friidrett 7458 Bev. Håndball Bev ikke fordelt Sum bevilgninger avdelinger ,00 RESULTAT etter bevilgninger ,00 FINANSPOSTER 8050 Innskuddsrenter 1.000, Bidrag fra Readyfonds , Annen rentekostnad -300, Purregebyr. Leverandører -200, Netto finans ,00 RESULTAT i perioden ,00 Readyavisen på nett side 19 av 40

20 Alpin Årsberetning Styrets sammensetning Camilla Lyng-Jørgensen Leder Knut Græsdal Nestleder Liven Sandell Styresekretær June Sanderberg Styremedlem/økonomi Nicolai Lorentzen Styremedlem Kjell Sigurd Strandenæs Styremedlem Grupper, trenere og oppmenn Avdelingen har ca 280 medlemmer og de er organisert i 12 treningsgrupper med alder som utgangspunkt. Gruppene har typisk en ansvarlig trener og en hjelpetrener, og p.t har vi ca 16 aktive trenere. Gruppene har hver sin oppmann som styrer den daglige driften av gruppen sammen med hovedtrener og er bindeleddet mellom løpere/foreldre og styret. Møter Det er avholdt styremøter jevnlig og ellers ukentlig kontakt og jobbing på e-post,. 2 årlige foreldremøter for hver aldersgruppe med deltagelse av sportslig leder og 1 ordinært Årsmøte (november 09). Ready alpins nettsider skal være informasjonsbasen for hele avdelingen. Det er en utfordring å til enhver tid holde sidene oppdatert og levende. Vi har fått bedre rutiner på dette og jobber videre med å forbedre oss ved bla. opplæring av flere oppmenn og trenere i Zetta systemet. Trening Alpin året starter 1 mai og avsluttes 30 april påfølgende år. Treningssesongen kan deles i tre deler. 1 Barmarkstrening. 2 Ski samlinger frem til Jul. 3 Vintertrening. 1 Barmarkstreningen deles i 3 deler. Før sommeren fra skolestart til høstferien fra høstferien og frem til desember. Det er flere og flere som ønsker å delta på barmarkstrening også i de to første periodene. Dette tar vi som et signal om at innhold og tilbud fungerer bra. Vi har gjennomført flere weekend aktiviteter ila høsten. I tillegg har det vært arrangert klatre kvelder for de yngre årsklassene. Vi har benyttet Readys egen gym sal på høsten i tillegg til NIH for de eldste gruppene. Alpingruppen har tatt initiativ og fått kjøpt inn en god del nytt og brukt utstyr til det nye treningsrommet på Ready huset som gjør at vi kan gi et bedre og mer variert tilbud neste sesong. Readyavisen på nett side 20 av 40

21 Det ble gjennomført fra 1 til 3 økter pr. uke alt avhengig av alder og ønske om innsats. Treningen har primært foregått rundt Ready huset og Holmendammen. De eldre gruppene hadde tilgang til trening på NIH i teppesal en dag i uken og fikk god nytte av treningen der. 2 Vi hadde en veldig bra samling for de eldste gruppene på Juvass i pinsen og deretter på Folgefonna første uken av sommerferien. Deretter var det skifri sommerferie før to nye samlinger for de eldste gruppene på Juvass i september. I høstferien reiste 12/13 og 14/15 års gruppen til Sølden i Østerrike for første gang. Vi hadde 10 flotte og veldig effektive treningsdager i Østerrike hvor vi trente side om side med det Østerriske World cup laget. Dette var selvfølgelig veldig populært og ga ekstra inspirasjon til våre unge løpere. De yngste gruppene ( ) fikk tilbud om samling på Juvass i høstferien. Tiltross for mye vær på Juvass i denne perioden fikk vi avviklet en veldig bra samling for de yngre løperne. Samling og World cup åpning i Sølden for de eldste barna (14/15 års gruppen) i slutten av oktober er selve høydepunktet i sesongoppkjøringen for Readys unge alpinister. Det var nok en gang en meget vellykket samling og mye god trening i tillegg til opplevelsen å være med på åpningen av World Cup sirkuset. Det har vært arrangert div. weekend samlinger på Rjukan, Geilo og Kvitfjell i de ulike gruppene. Familiesamlingen gikk også i år på Geilo med flotte forhold og litt endret program. Vi kjørte Parallell SL på søndagen med mange turer og super motiverte barn og foreldre. Julesamlingen gikk som vanlig på Kvitfjell, vi hadde flotte forhold, iskalde dager og effektiv trening. 3 Treningen i Tryvann og Wyller har fungert meget bra ut fra forutsetningene vi har. Med Espen Bengston som leder i bakken er samarbeidet med Tryvann blitt veldig mye enklere. Alle virker fornøyd. Ready har konsentrert sin trening om tirsdager og torsdager mens Heming har lagt sin trening til mandager og onsdager. Pga. flere store arrangementer i Wyller i mars var bakken stengt for trening i ca 3 uker, dette medførte litt vanskeligheter med å få gjennomført tilfredstillende kvalitet på treningen for alle grupper, men alt i alt har vi hatt en lang og snørik vinter og veldig gode treningsforhold. Fordelingen av traseer i Wyller fulgte samme mal som året før og dette fungerer bra. Vi vil tilstrebe å følge det samme oppsettet neste sesong. Sportslige resultater Ready har i inneværende sesong markert seg sterkt både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene ble toppet av Thea Grosvold som ble norges mester i SL og tok til sammen 5 medaljer i senior NM. En utrolig sterk prestasjon! Readyavisen på nett side 21 av 40

22 Julie Brendengen Jensen ble tatt ut til OL i SkiCross og kvalifiserte seg der til small final og endte til slutt som nr 8 i sitt første OL. Ready gratulerer med fantastisk innsats! Anders Rekdal kom også til OL, men var uheldig, falt og tok korsbåndet i kneet i sitt løp (da han ledet i åttendelsfinalen). Kristina Riis-Johannessen tok 2 NM (senior) sølv i henholdsvis utfor og Super combi. Jesper Riis-Johannessen kom sterkt tilbake etter skader tidlig i sesongen og avsluttet sesongen med utrolig sterke resultater, bla. 1 plass FIS renn på Geilo foran Lars Elton Myhre og 2 plass i Mr. Lindvallen i Sverige. Jonas Lyng Jørgensen (96) og Olav Sanderberg (97) ble tatt ut av NSF til å representere Norge i internasjonale barnerenn i henholdsvis Abetone og Topolino i Italia. Ellers har vi fått 3 kretsmestere i SSL: Jonas Lyng-Jørgensen (96), Mikkel Lyng- Jørgensen (98) og Marthe Berg Edseth (98) og 2 kretsmestere i SL: Jonas Lyng- Jørgensen (96) og Marthe Berg Edseth (98). Nedover i klassene har vi gjort oss sterkt bemerket gjennom hele sesongen. Både på Bendit festivalen på Ål og på andre renn har vi hatt mange pallplasseringer og vist både stor bredde og sterke topplasseringer. Målsetning for neste sesong er å fortsette å ha et sterkt fokus på innhold og kvalitet i alt vi gjør og tilstrebe en sportslig god utvikling i årene fremover. Arrangementer - SL/SSL Ready barnerenn - Tryvann - SSL Ready renn -Wyller - SSL kvalikrenn 12/13 og 14/15 - Wyller - SG kvalikrenn 12/13 og 14/15 Wyller - FIS renn - Wyller - SL/SSL Klubbmesterskap Tryvann Representasjon Vi har klart å opprettholde trenden at Ready som fremstår som en ryddig og god klubb å være i. Vi får stadig skryt både for oppførsel og holdninger og resultatene vi oppnår. Vi har flere eldre løpere i klubben som er gode forbilder for neste generasjon Ready alpinister, Jesper, Kristina, og Thea, og flere av de yngre virker som motivatorer både for egne medlemmer og andre. Dette må vi ta med oss videre og være stolte av. Martin Andersen har hatt ansvaret for den praktiske koordineringen av trening og aktivitet i Wyller og Tryvann. Eva Tine Riis-Johannessen har vært med i alpin komiteen i NSF mens Rune Sandell har sittet i alpinkomiteen i Oslo Skikrets. Camilla Lyng Jørgensen har vært alpinavdelingens leder og representant i Ready s Hovedstyre og arbeidsutvalg. Readyavisen på nett side 22 av 40

23 Økonomi Ready alpin har for regnskapsåret 2009 gått med kr ,- i underskudd. Deler av underskuddet må tilskrives regnskapsmessig opprydning fra tidligere år, samt underbudsjettering for treningsavgifter knyttet til faste treninger og samlinger. Avdelingen har ved utgangen av 2009 god kontroll på kostnadssiden. Inntektene til avdelingen kommer i det vesentligste fra treningsavgifter, sponsing, hodestøtte fra Oslo kommune, overføring fra Hovedklubben, Ready Alpin bruktmarked og skirenn arrangert av avdelingen. Avdelingens sponsorgruppe har lagt ned et omfattende arbeid for å øke bidraget fra sponsorer, og resultatet er et betydelig økonomisk bidrag for sesongene 2009/2010 og 2010/2011. I tillegg har avdelingen nedsatt et arbeidsutvalg for å endre betalingssystemet knyttet til treningsavgifter fra og med sesongen 2010/2011. Ready Alpin har ved utgangen av 2009 tilstrekkelige aktiviteter knyttet til å bedre økonomien for regnskapsåret 2010, og målsettingen om å ballansere inntekts- og kostnadssiden er innenfor rekkevidde. Sammendrag Sesongen 09/10 har vært en meget bra sesong for Ready Alpin. Vi har fått mange fantastiske sportslige resultater i flere aldersgrupper og har et godt og stabilt treningstilbud som gir rom for både bredde og spissing. God rekruttering, godt kvalifiserte trenere og mange entusiastiske foreldre skal sikre videre fremdrift i avdelingen i sesongen som kommer både sportslig og administrativt. For sesongen 10/11 vil Ready Alpin utgjøre omtrent samme antall aktive løpere som foregående sesong. Avdelingen vil fortsette arbeidet med å forbedre organisasjonen økonomisk og administrativt og videreutvikle det sportslige tilbudet til våre medlemmer. Camilla Lyng-Jørgensen Leder Alpin Ready Readyavisen på nett side 23 av 40

24 Ready Alpin takker vår hovedsponsor: Ready Alpin takker våre sponsorer Ready Alpin takker vår hovedleverandør Readyavisen på nett side 24 av 40

25 Bandy Årsberetning Styrets sammensetning Torer F. Berg. Leder Peder Schjoldager. Nestleder Morten Rødseth. Økonomi Hege Ibsen Siri Nørve Anne Hveding William Webb Thomas Løvenskiold Gerd Jorunn Møller Delaveris. Trådte ut våren 2010 Observatør: Tom Bjerkely. A-laget/slipeutstyr Generelt Bandyavdelingen hadde 41 lag i aktivitet i sesongen samt aspirantgrupper (2. klassinger) som trente etter nyttår og avsluttet med KnøtteCup. Ready Bandy er fortsatt den suverent største bandyklubben i Norge. Timo Lahti sa opp sin stilling høsten 2009 reiste tilbake til Sverige før nyttår. Ny sportssjef ansettes fra 1. august Bandyavdelingen med sin omfattende aktivitet fortsetter arbeidet med å bygge ut sitt tillitsmannsapparat. Det ble rekruttert to nye til årets styre. Det arbeides nå spesielt med å rekruttere flere til markedstiltak og kampavvikinger ol er på gang. I tillegg til styrefunksjonene har avdelingen hatt følgende undergrupper for: Sportslig utvalg. Materiell. Utstyr/Sliping. Banefordeling. Bandyskolene. Cuper. Banen. Kiosk/Salg. Eliteseriekamper. A-laget. Dommerarbeid. Siri Nørve er nestleder i styret i bandyseksjonen i Bandyforbundet (NBF), er medlem av seriekomiteen og varemedlem i Bandyforbundets appellutvalg. Mogens Ramm sitter i styret i Oslo Bandykrets. Hege Ibsen sitter i bandyseksjonens valgkomité i NBF og er medlem i NBFs appellutvalg. Torer Berg sitter i Idrettens Samarbeidsutvalg i bydelen Vestre Aker som representant for Ready, er som avdelingsleder i Readys hovedstyre og i Arbeidsutvalget. Timo Lahti satt i styret Norsk Toppbandy (NTB) inntil han sluttet i Ready. Readyavisen på nett side 25 av 40

26 Grupper, trenere og oppmenn A-lagets hovedtrener har vært Thor Steinrem, som tiltrådte tidlig, la opp barmarkstreningen, tester, samt opplegg for treningskamper og sesongforberedelser sammen med sportssjef og A-lagsledelsen. Trenings- og kampavviklingen har fått et vesentlig løft og Ready var av de mest veltrente og kondisjonssterke i årets eliteserie. Peter M. Haug har som tidligere trent og ledet damelaget. Johan Edh trente og ledet juniorlaget sammen med foreldretrenere/oppmenn. Timo Lahti trente guttelaget fram til han reiste tilbake til Sverige. Rickard Fritjofsson tok over treningen av NM-laget. Foreldretrenere har stått for den øvrige treningen av gutt og smågutt-/jentelag. Våre mange 7 er-lag er trent av foreldretrenere som står for en omfattende og helt nødvendig innsats. Flere av dem gjennomførte Bandyforbundets barn- og ungdomstrenerkurs. Møter/kurs/dommervirksomhet Styre har holdt 10 styremøter og noen særmøter. Det er arrangert dommerkurs og trenerkurs for foreldretrenere. Ready har fortsatt bare en forbundsdommer, Magnus Robberstad. Andreas Mikkelsen og Eivind Straume har bestått kretsdommergraden (Trinn 3). Vi håper at de fortsetter neste sesong mot forbundsgraden! Dag Øgle er kretsdommer og dømmer i ulike serier. Videre har Andreas Stabell, Frederic Andersen-Gott og Wilhelm Mikkelsen gjennomført aspirantdommerkurset (Trinn 2). Vi håper en eller flere av dem er på veg til en dommerkarriere! Vi har i år hatt 11 på vår dommerlistesom som kan dømme 11 er og 40 7 erdommere! 26 av dem var nyutdannet denne sesongen. Det har vært svært stor interesse og oppslutning om å dømme blant gutter 94 gutter 95. Vi har fått gode tilbakemeldinger på det å stille med mange dommere. Men det har også vært utfordringer for dem i enkelte kamper og de kunne ha behov for mer støtte og veiledning. Vi søker noen som kan være med å følge opp unge dommere. Fjorårets oppmannsmøte ønsket at Ready skulle sette opp dommere i alle kamper der forbund og krets ikke setter opp dommere (alle 7 er-kamper, jenter interkrets, smågutt NM og krets, old boys og veteraner). For å utdanne og organiserer dommere, ble det nedsatt en dommergruppe. Den har denne sesongen bestått av Elisabeth Elind, Dag Øgle og Siri Nørve. Det er blitt satt opp dommere i alle kamper. Systemet var slik at dommerne ble satt opp og fikk sitt program sendt ut via sin oppmann. Alle oppmenn for de aktuelle lagene fikk sitt dommeroppsett. Hver oppmann har etter at oppsettet er gjort, ansvaret for dommerne til sine kamper og må holde dem orientert om endringer og påminning før kamp. Dette har vært en prøveording. For 11 ervirksomheten fungerte dette fint. For de yngre lagene har det vært flere utfordringer: Oppmenn har ikke purret eller orientert sin dommer om endringer Readyavisen på nett side 26 av 40

27 Følgen er at dommerne ikke har kommet eller kommet til kamper som var avlyst/flyttet Det har også vært dommere som ikke har møtt fram, selv når avtalen var gjort. Ikke alle oppmenn er like fornøyd med dommerne de mener at de ikke tar nok ledelse Også litt uenighet for hva en skal dømme for hvem har best regelforståelse, dommerne eller pappaene? Dommersituasjonen for Ready på hjemmekampene (Gressbanen) er god, men i norsk bandy er dommersituasjonen fortsatt kritisk. Sportslige resultater A-lagets svenske spillere dro tilbake til Sverige, men laget fikk seks nye svensker, i tillegg til at seks av Readys egne fjorårsjuniorer rykket opp i A-lagsstallen som faste spillere og en tidligere readyspiller kom tilbake etter endt utdanning. Laget bestod derved av hele 12 opprinnelige readyspillere. De fikk en historisk tredjeplass (bronse) i NM-serien, og kvalifiserte seg til sluttspill, ble slått ut av Stabæk i semifinalen(e) etter å ha slått Drammen Bandy i kvartfinalen(e). Damelaget tok 3.plassen i seriespillet. I sluttspillet vant de bronsefinalen. Seniorlaget (3.div.) fikk i år 4.plass. Juniorlaget, som i år hadde mange unge spillere, fikk 5.plass i NM Kvalik. Gutt 1 vant kretsserien, og Gutt 2 og 3 fikk henholdsvis 4. og 5.plass. Førstelaget fikk 3.plass i NM-serien, men røk ut i kvartfinalen i sluttspillet. Jenter 93 tok 4.plass i interkretsserien. Smågutt (1) fikk 2.plass i kretsserien i Oslo, og samme lag vant B-puljen i NM Kvalik, men ble slått ut i første kvalikrunde. Ett av Readys lilleguttlag tok 2.plass i kretsserien. Oldboys fikk 4.plass, det samme gjorde veteranlaget. I kretsseriene i de aldersbestemte klassene dominerer Ready fortsatt med antall lag og spillere. De yngre årgangene rangeres imidlertid ikke resultatmessig, i tråd med NIFs barneidrettsbestemmelser. Arrangementer Bandyskolene både før og etter nyttår er en suksess, og denne sesongen deltok hele 160 deltakere. De ansvarlig for gjennomføringen var småguttelagene og jenter Mogens Ramme og Birgitte Bjerkely sto for organiseringen. Ready cup ble også i år gjennomført under ledelse av Erik Langmo sammen med Bente Bjørni, Jan Bjørni, Mogens Ramm, Anne Hveding og Christian Rønneberg. Dette er en av de store dugnader i sesongen og gjennomføres av foreldre og ledere av 7 er-lagene. Det deltok 66 lag og 700 spillere. KnøtteCupen var i år en åpen cup og ble organisert opp av Mogens Ramm og gjennomført av juniorlaget med ledere som dugnad. Flott jobb! Jentecupen.. Fjorårets initiativ på jentesiden ble i år fulgt opp men en åpen jentecup søndag 7 mars. Den ble spilt på 7 er (jenter f ) og som 9 er for eldre jenter. Cupen ble gjennomført av jentelagene som dugnad. Gruppen for planlegging og gjennomføring besto av Anne Chathrine Staume, Grete Skaret og Peter Møller. Det var påmeldt flere tilreisende svenske lag og Marius Gisvold sto for innkvartering og sightseeing for disse. Det var 20 påmeldte lag og programmet ble så omfattende at det ikke lot seg gjennomføre på en dag på den store banen. Readyavisen på nett side 27 av 40

28 Vi var heldige, naturisen holdt og vi klarte derfor gjennomføringen. Neste år må cupen gå over to dager og starte lørdag ettermiddag (etter Knøttecupen). Jentelagene gjorde en stor innsats og fikk cupen pent i land i deilig vær!. Representasjon Landslag VM for damer, Drammen: Tommeline Bjerkely, Vilde Nes Stokke og Åse Seeberg. Tora Haug hjemmeværende reserve Nordisk mesterskap for U-17, gutter i Sverige: Jørgen Myking, Mikkel Otterstad, Stian Kavli. Sindre Torp hjemmeværende reserve. Nordisk turnering for U-17, jenter i Sverige: Elisabeth Onstad, Hanna Thommesen, Hanne Seeberg. Benedicte Ditlev-Simonsen hjemmeværende reserve. Kretslag Damer Hanna Thommesen, Vilde Nes Stokke, Ingeborg Rønneberg, Aase Seeberg, Mathilde Hveding Langmo, Martine Karvel Rødseth, Tora Haug, Nora Schjoldager, Taran Nes Stokke, Hanne Seeberg, Elisabeth Onstad, Benedicte Ditlev-Simonsen Trener: Johan Edh, Ready og Peter Haug, Ready (bare laguttak) Lagleder: Erik Langmo, Ready Jenter (9 er bandy) Anniken Næss, Camilla Rokke, Thelma Bang, Nora Bakke, Tonje Seljeset, Nina Dybwad, Gina Rødseth, Torill Raugstad, Pauline Delaveris Trener: Nils Dybwad, Ready, Lagleder: Grete Skaret, Ready Gutter 93 Carl Christian Hansson, Andreas Bolme, Ove Paulshus, Sindre Torp, Jørgen Myking, Mikkel Otterstad, Stian Kavli, Fredrik Hovi, Edmund Røsok Maluko, Fredrik Struksnes. Lagleder Per Terje Otterstad, Ready Gutter 94 Filip Cherdervil, Jonas Schjoldager, Bård Berdal, Ola Stokke, Tyco Bugge, Sindre Mørk, Fritjof Fugli. Trener: Johan Ed, Ready, Lagledere: Ståle Stokke og Kjell Erikstad, Ready Smågutt 95 Heming Langmo, Benjamin Delaveris, Isac Jarner, Theis Solem Banen og garderobeforhold Trening i ishall startet i august/september. Vi var tilbake i Holmenhallen. Oppslutningen var stor. Gressbane Kunstis ble som avtalt klar 1. november. Kvaliteten på isen var god gjennom sesongen, bortsett fra periodene med ekstra treng kulde. Da banen måtte stenges pga sprekker i isen. Naturisen kom også opp som planlagt noe senere enn planlagt (1. desember) og fungert godt helt fram til siste dag i 8.-mars Cupen søndag 7. mars. Kjøleanlegget på kunstisen ble slått av fredag 12. mars. Tilbudet har vært godt for alle lag, men kapasiteten er fortsatt presset, og enkelte hjemmekamper og treninger ble flyttet til NIH. Det ble benyttet to preppemaskiner gjennom hele sesongen, noe som økte både brukstiden og kvaliteten. Det kom også et nytt vantsett og nye mål. Det er også montert gjerde rundt resten av banen for å unngå unødig tråkk/transport over kunstisen. Readyavisen på nett side 28 av 40

29 Garderobeforholdene er ikke bedret, er kritikkverdige og særlig kritiske når det spilles på flere baner og når seniorlag/damelag/dommer skal ha egne garderober. Forholdet er meldt Idrettsetaten og vil bli fulgt opp i god tid før neste sesong. Erik Langmo både planla og fikk gjennomført oppussing av Speakeren. Varmestuen er et særlig populært oppholdssted for mange readyspillere, men rommet, inkl HC-toalettet er ikke lett å holde i forsvarlig stand. Det arbeides for finne en bedre ordning på dette. Økonomi Avdelingen går i følge regnskapet ut med lite overskudd på kr ,- pr Også dette regnskapsåret har bydd på problemer med periodisering av inntektene fra treningsavgiftene. Restanse i avgifter fra tidligere år og rydding i medlemsregistret har vært utfordrende. Med noe nedgangen i medlemsmassen inkl. restansen, er bokført inntekt fra treningsavgifter vesentlig lavere enn foregående år. Økte sponsorinntekter samt økt bidrag fra Hovedkassen og gode bidrag fra salgsaktiviteter/dugnader har likevel brakt balanse i regnskapet. Bandyavdelingen ønsker også få satt opp regnskap for perioden da det på en bedre måte en regnskap gjenspeiler avdelingens økonomiske resultat. For første sesong på lenge har det blitt tatt inngangsbilletter og solgt sesongkort på alle A-lagets hjemmekamper. Avdelingen fortsetter sitt høye aktivitetsnivå, men vil trolig måtte øke treningsavgiftene for igjen å kunne ansette en sportssjef i full stilling. Torer F. Berg Leder Bandy Ready Ready Bandy takker sine støttespillere: og alle andre som har bidratt med større og mindre beløp og tjenester til lagene og avdeling. Readyavisen på nett side 29 av 40

30 Fotball Årsberetning Styrets sammensetning Fotballstyret har fra årsmøtet i oktober 2009 følgende sammensetning: Marius M. Gisvold (leder) Jan Bjørni (1. nestleder) Rolf Bergseng (2. nestleder) Even A. Foslie (økonomi) Katrine Bervell (sekretær) Henrik Seland (Klubbutvikling) Morten D. Lie (Web) Komitéleder for Sponsorutvalget, Trond Sandø, har i tillegg møtt fast i styret. Generelt Året 2009 var et "blandet" år for fotballavdelingen. Sykdom hos den eneste heltids ansatte gikk ut over arbeidet, særlig i høstsesongen, hvor de tillitsvalgte måtte ta mye av arbeidet. I september fikk vi imidlertid konstituert en Sportssjef, som bidro til å "redde stumpene". Sportslig sett var sesongen svak. A-laget hadde ikke nok stabilitet, og tapte poeng mot bunnlag, slik at vi nok en gang var 4 poeng bak opprykksplass. Juniorlaget gikk mer eller mindre i oppløsning da nedrykket fra Interkrets førte til spillerflukt fra de som skulle "ta over", og klubben plutselig sto igjen med veldig få spillere i aldersgruppen De øvrige ungdomsslagene presterte som forventet. Barnefotballen, og da særlig spillerutviklingsdelen av denne, led under Sportssjefens sykdom, og vi mistet god utvikling. På den annen side var aktivitetsnivået i barnefotballen høyt, tilstrømningen av jenter økende og fotballskolene ble på ny en ubetinget suksess. Ready Nordea Micro Cup ble også en kjempesuksess, og har etter hvert etablert seg godt. Økonomisk var det et godt år, og avdelingen går inn i 2010 med en trygg økonomi. Dette satte oss i stand til å rekruttere en ny heltids Sportssjef med en 70% assistent, som også håndterer materielldelen. Avdelingen har store forhåpninger til den økte systematisering og høyning av det faglige nivået som den nye Sportssjefen står for. Møter Styret har hatt månedlige møter i hele 2009, med unntak av juli. Fra og med høsten 2009 legges alle styrereferater ut på hjemmesiden i full tekst. Readyavisen på nett side 30 av 40

31 Trening Treningsarbeidet i 2009 har vært bra på lagsnivå, med vintertreninger for alle 11'erlagene på Hemingbanen. Spillerutviklingstreningene har imidlertid ikke vært gode nok, og systemet er lagt helt om for inneværende sesong. Vinteren 2009/2010 ble det tilbudt vintertrening en dag i uken på årgangsnivå til alle. Fra og med vårsesongen startes også nye tiltak: "Readyakademiet" og "Talentgruppe". Arrangementer Både det tradisjonelle "kick-off" i april og "Ready Nordea Micro Cup" i september var store suksesser. Micro-cupen har nådd sitt maksimale volum, med "full rulle" fra fredag kl til søndag kveld. Varemerkene som "gratiscup" og "Oslomesterskap for 12-åringer" har slått stort an. Representasjon Avdelingen var representert med to delegater på OFK's ting. Økonomi Årsregnskapet for 2009 ble gjort opp med et overskudd på kr ,93, og avdelingen gikk inn i 2010 med en egenkapital på kr ,-.Dette var i samsvar med budsjett. Det er også kommet på plass en ny regnskapsfører, noe som har ført til en betydelig større orden og oversikt i det løpende regnskap. Marius M. Gisvold Leder Fotball Ready Ready Fotball takker sine sponsorer og støttespillere Readyavisen på nett side 31 av 40

32 Friidrett Årsberetning Formann Reidar Sæther Møter Det er holdt en rekke møter i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Råskinnet Trening Friidrettsgruppen har pr i dag ingen trener. Sportslige resultater Phillip Berggren er pr i dag den eneste aktive utøveren Ready friidrett har. Han utmerker seg meget godt i sprint, lengde og kule. Det blir spennende og følge han videre. Arrangementer Råskinnet. Dette arrangementet går sin gang med stor innsats fra Ready`s medlemmer. Interessen er stor og vi har fått med gode deltagere og solide sponsorer. Deltagelsen er meget bra. Friidrett/Råskinnet er aktive på egen hjemmeside Representasjon Ingen Økonomi Friidrett har relativt beskjedne utgifter til trener og vi har heller ingen andre utgifter så økonomien er bra i gruppen. Reidar Sæther Leder Fridrett Ready Readyavisen på nett side 32 av 40

33 Hopp/Kombinert Årsberetning Styrets sammensetning Leder: Erik Hagen Økonomi: Halvor Aaraas Styremedlemmer: Per Elias Kalfoss og Roar Gaustad Grupper, trenere og oppmenn Ready`s mest aktive gutter deltar i Kollenhopp og Kollenhopp Rekrutt (et samarbeid på tvers av alle klubber i Oslo og Akershus). Dette er et svært godt opplegg med høyt kvalifiserte trenere og ledere. Readyhuset brukes som base for forhåndstrening for aldersbestemte klasser år. Vi har nå stor pågang av unge gutter og noen få jenter. Disse bli tatt meget godt hånd om Per Elias og hans mange medhjelpere. Møter Det er avholdt 4 styremøter og et antall telefonmøter. Trening Skihopping er helårs idrett. Treningen startet for fullt i mai. Styrke, kondisjon, balanse og koordinasjon vektlegges i mai. I juni startet hopping på plast i Trondheim og Lillehammer. Storsamlingen i Ø-vik ble en stor opplevelse. De yngste benyttet Raufoss og Vikersund i år. Jon Aaraas vært en del av landslaget/nsf VM 2011 laget. Dette har selvsagt medført at Jon i år har hatt et meget godt opplegg - verden rundt både på plast og snø. Vi samarbeider med andre klubber innen Kollenhopp med hoppskole og dette har gitt resultater! Med Per Elias Kalfoss som ny ildsjel i Hoppgruppa ser vi positivt på fremtiden. Han er både trener, innpisker blant foreldre og organiserer hele hoppskolen og treningsarbeidet. Vår målsetning er å ha opptil 20 smågutter og jenter i hoppbakkene. Sportslige resultater Jon har Aaraas hatt en sesong full av uhell. Tretthetsbrudd i foten er ikke bra for skihopping og hele sesongen ble mer eller mindre ødelagt. Readyavisen på nett side 33 av 40

34 Jon har mistet sin plass i NSF-systemet,men han satser knallhardt videre i sitt forsøk å kvalifisere til VM på hjemmebane. Alle i Ready systemet må forsøke å hjelpe Jon med litt økonomisk støtte! Skiforbundet har fortsatt tro på Jon og de håper han får den støtten han fortjener Arrangementer Ready har sammen med andre klubber i Oslo arrangert Hoppkarusell renn med stor suksess! Representasjon Jon Aaraas COC deltagelse og Sommer Grand Prix (plast) + World Cup 2 renn. 8.plass sammenlagt på COC /FIS. Kristoffer Gaustad og Per Elias Kalfoss er håndplukket av Organisasjonskomiteen som Rennledere i Holmenkollen og Midtstubakken. Økonomi Økonomien i gruppen er stabil. Vi bruker noen midler på de yngste,men også Jon får støtte til NM og evt. andre nasjonale renn. Konklusjon HoppNorge blomstrer og Ready er med i toppen og ser lyst på fremtiden og venter i spenning på nytt anlegg i Midtstua! Fellesprosjekt med Kollenhopp Rekrutt skal gi resultater og med ildsjel Per Elias Kalfoss skal det igjen skape rekruttering i Ready. Erik Hagen Leder Hopp/Kombinert Ready Readyavisen på nett side 34 av 40

35 LANGRENN Langrenn Årsberetning Styrets sammensetning Leder: Leif-Jørgen Ulleberg Nestleder: Rita Røvig Økonomi: Tor Jebens Sekretær: Anne Hertzberg Styremedlem: Jan Lenschow Styremedlem: Hilde Grønningsæter Medlemmer Avdelingen har 54 medlemmer. Møter Det er i løpet av sesongen holdt 3 styremøter. Trening Innetreningen på Ready-huset startet opp tirsdag 1. september og har foregått hver tirsdag i høst og vinterhalvåret frem til 23. mars Det blir ingen inntrening i april. Barkmarks og skitrening har foregått i individuelle grupper andre dager. Sportslige resultater Skiløpere fra Ready og Langrennsavdelingen deltok i Holmenkollen Skimaraton og hele 18 løpere er påmeldt til årets Birkebeinerrenn den 20. mars. Vi har også hatt deltagere med i Marcialonga og andre lokale renn. Arrangementer Avdelingen arrangerte skisamling på Rustad Hotell og Fjellstue, Sjursjøen november Anne Hertzberg fra langrennstyret har vært koordinator for Readyløpere i forbindelse med deltagelse i Naborunden. Representasjon Ingen representasjon i krets eller forbund. Økonomi Tildeling av budsjettmidler fra Ready for 2009 var kr ,-. Avdelingen har god økonomi. Styret v/leder Leif-Jørgen Ulleberg Readyavisen på nett side 35 av 40

36 Ved en lite glipp kom ikke Ulleberg og Jebens innlegg om vintersesongen med i forrige nummer. Her er det: Langrenn vintersesongen 2009 Vintersesongen er i ferd med å gå over i historien. Men i Nordmarka er det fortsatt skiføre, om noe begrenset av overvann. For de ivrigste er det derfor ennå muligheter for fine turer, forhåpentligvis på klister og i strålende solskinn mens lyngen i solhellingene kommer mer og mer til syne. Skisesongen har vært en av de beste i manns minne. Riktig nok har det vært svært kaldt i perioder, men på den annen side ikke en eneste kakeline fra snøen begynte å legge seg for alvor i overgangen november/desember til litt ut i mars måned. En hel vinter på tørrsnø. Ikke til å tro! Langrennsavdelingen startet skisesongen med samling på Rustad Hotell & Fjellstue (Sjusjøen) november -09. Et populært årlig arrangement. Selv om gleden av å gå på ski og bruke marka fortsatt er stor blant medlemmene så har det vært synkende deltagelse i turrenn de siste årene. I år har vi hatt deltagere i Marcialonga Ski Maraton, Holmenkollen Skimaraton og Birkebeinerrennet, men det er de to sistnevnte som trekker flest deltagere fra klubben. Vi viser nedenfor til resultatlister for disse to hjemlige og populære skirenn. Gjennom høsten og hele skisesongen har avdeling hatt fast innendørstrening i Readyhuset hver tirsdag fra 19:00 til 20:00. Denne trening har til tider vært så populær at vi har opplevet hallen som i snaueste laget. Resultatliste Holmenkollen Skimarathon 2010 Start Nr. Navn Klub/Hold Nation Tid min/km km/t 1389 Jakob Schultz Ready NOR 2:49:08 4: Finn Erik Bjerke Ready NOR 3:10:18 4: Hans Fredrik Zernichow Von Ready NOR 3:13:04 4: Jan Lenschow Ready NOR 3:16:43 4: Roar Wesad Ready NOR 3:36:14 5: Erling Rustung Ready NOR 4:24:19 6: Det forlyder at det er siste gangen dette rennet går fra Hakadal til Holmenkollen; i år til Frognerseteren som følge av byggevirksomheten rundet det nye hoppanlegget. Det nye startstedet vil være et sted i Sørkedalen. Readyavisen på nett side 36 av 40

37 Resultatliste Birkebeinerrennet 2010 Plass Navn Klubb Startnr. Tid Pulje Klasse: K45, (Kvinner år) Makstid: 04:34:53 47 Berner, Maren Ready :12: Haug, Anne Grete Ready :43:07 13 Klasse: K55, (Kvinner år) Makstid: 05:05:16 96 Salvesen, Henriette Ready :33:18 18 Klasse: K65, (Kvinner år) Makstid: 05:42:28 19 Kavlie, Kari Helene Ready :36: Klasse: M20, (Menn år) Makstid: 03:38: Ramm, Erlend Ready :47:21 14 Klasse: M30, (Menn år) Makstid: 03:40: Schultz, Jakob Ready :45:16 5 Klasse: M50, (Menn år) Makstid: 03:42: Rundberget, Eino Ready :34: Haug, Gisle Christopher Ready :54:26 12 Klasse: M55, (Menn år) Makstid: 03:48: Huseby, Aage Ready :44:16 15 Klasse: M60, (Menn år) Makstid: 03:59: Von Tangen, Jørgen Ready :56:55 8 Klasse: M65, (Menn år) Makstid: 04:05:40 79 Lenschow, Jan Ready :52: Westad, Roar Ready :52: Jebens, Tor Ready :52: Amlie, Erik Ready :54: Staubo, Tore Ready :27: Røskeland, Arne Ready :21: Rustung, Erling Ready :39: Klasse: M70, (Menn år) Makstid: 04:18:32 69 Kavlie, Dag Ready :21: Det 74. Birkebeinerrennet går 19. mars 2011 For Langrennsavdelingen i Ready v/ Lars-Jørgen Ulleberg / Tor Jebens Readyavisen på nett side 37 av 40

38 VETERANER Veteraner Årsberetning Styrets sammensetning Paal Lien (leder), Rolf Bjørnskau (kasserer), Elisabeth Seeberg, Erik Hagen, Tom Hargreaves og Johan Ditlev-Simonsen (styremedlemmer). Jon Ulleberg, (revisor) Møter Vi har hatt fire styremøter gjennom året, samt fire medlemsmøter, hvorav ett var årsmøtet og ett julemøte. Deltagelsen har variert, selv om vi har hatt glimrende foredragsholdere. Ellers er møtefrekvensen stor blant styrets medlemmer på nettet. På forrige årsmøte tiltrådte Elisabeth Seeberg og Johan Ditlev-Simonsen vårt styre. Årets virksomhet 2009 har vært et aktivt år for Readys Veteraner. Styrets mål har vært å holde trykket oppe på det vi driver med; medlemsmøter, hjelp til avdelingene samt Ready Talentutvikling. Veteranene har sitt medlem i klubbens Hovedstyre. Medlemstallet holder seg rundt 120. Istedenfor å rekruttere nye medlemmer ser styret på hva som kan gjøres annerledes for å få flere til å komme på medlemsmøtene. Veteranene har hjulpet til som funksjonærer ved forskjellige arrangements, som Råskinnet, Ready Cup i bandy og Knøttecup i fotball. Dette er hyggelige og morsomme oppgaver som alle setter stor pris på. Veteranene har også hjulpet til med å pusse opp klubbhusets garderober. Ready Talentutvikling vokser sakte fremover. Det går nok litt tregere enn vi hadde håpet. Rolf Bjørnskau leder dette utvalg, som har sin egen økonomi på siden av Veteranenes ordinære regnskap. Ready Veteraner v/elisabeth Seeberg, Johan Ditlev-Simonsen, Rolf Bjørnskau, Erik Hagen, Tom Hargreaves og Paal Lien (leder). Readyavisen på nett side 38 av 40

39 Readyhuset AS Styrets beretning for 2009 Styret har i perioden bestått av: Jan Fredrik Thronsen (leder), Marianne Hausken og Eino Rundberget. Det har vært avholdt fire styremøter og en rekke uformelle møter. Driften av Readyhust viser en god utvikling og regnskapet viser en positiv kontantstrøm på ca kroner. Vi står imidlertid overfor vesenlige utgifter knyttet til nødvendig oppgradering av huset. Deler av taket må legges om etter vann lekkasje i vinter og det må legges nytt gulv i gymsalen. Totalt utgjør dette ca kr kroner i investeringer I løpet av våren er styrkerommet oppgradert med nytt utstyr og pusset opp etter stor innsats fra juniorlaget i fotball og Marius, Marianne og vår alltid positive nye vaktmester Rolf. Samarbeidsavtalen med Erling Jansen ble revidert i løpet av året og hans drift viser en positiv utvikling. Det kan imidlertid ikke underslås at det er en utfordring å kombinere Erlings virksomhet med klubbens behov for bruk av huset. Ett nytt bookingsystem vil forhåpentligvis gjøre situasjonen bedre. Rolf Berget ble ansatt som ny vaktmester i desember og fungerer meget godt i jobben til glede for alle som bruker huset. Jan Fredrik Thronsen Marianne Hausken Eino Rundberget Leder Readyavisen på nett distribueres i PDF-format til alle Readys medlemmer med e-post adresse. Avisen kan også lastes ned fra Readys hjemmeside Det er mulig å få papirkopi av avisen ved å henvende seg til Ready v/thomas Furre. Artiklene er skrevet av foreningens leder, ledere/sportssjefer i avdelingene redigert og lagt inn av Torer F. Berg. Kommenterer/ønsker om endringer eller ideer til stoff, sendes Ready v/thomas Furre Readyavisen på nett side 39 av 40

40 Annonse Readyavisen på nett side 40 av 40

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 READYAVISEN Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009 Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til Readybarn.

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING ÅRSBERETNINGER FOR ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING 2010 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN FOTBALL TURN HOVEDFORENINGEN Tirsdag 29. mars 2011 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET Side 1 ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254

ÅRSMØTE nr104 2014. Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset. Styrets beretning med regnskap. Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr104 2014 Onsdag 25.02.2015 kl 1900 på Vidarhuset Styrets beretning med regnskap Foretaksnr. 970444254 ÅRSMØTE nr. 104. 2014 Onsdag 25.02.2015 kl. 19.00 i Vidarhuset DAGSORDEN I henhold til vedtektene

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN http://www.meny.no Åsgårdstrand VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR IDRETTSFORENINGEN Hovedforeningen FOTBALL TURN TORSDAG 1.MARS KLOKKEN 18.00 PÅ Klubbhuset DAGSORDEN 1. Konstituering av årsmøtet. - Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Dahle Idrettslag Årsberetning 2013 Side 1 av 31 Ordinært årsmøte i Dahle Idrettslag 15.mars 2014 i Dahlehallen Dagsorden: 1. Årsmøteåpning

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer