Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 13.mai 2009 kl , i Hasle Kirke. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 64 Keyserløkka Sør Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Sør Borettslag avholdes Onsdag 13.mai 2009 kl i Hasle Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008 A) Årsberetning og regnskap for 2008 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 4. FORSLAG A) Rehabiliteringsprosjektet Styrets anbefalinger B) Prinsippavgjørelse salg av fellesarealer på loft og kjeller C) Forslag til vedtak om salg av fellesarealer i kjeller i Einars vei 22 og 28 D) Forslag om å endre tidligere vedtak i generalforsamlingen om å ventilere tak og innsetting av loftsvinduer Forslagene er tatt inn bakerst i heftet 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Keyserløkka Sør Borettslag Karl-Henrik Børseth /s/ Inger Lise Westeng /s/ Ole Kristian Kvarsvik /s/marius E. Engernes Nielsen /s/ Siw Tønnessen /s/

3 Side 3 64 Keyserløkka Sør Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2008 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Karl-Henrik Børseth Einars Vei 30 Nestleder Ole Kristian Kvarsvik Eindrides Vei 2 Styremedlem Marius E. Engernes Nielsen Einars Vei 28 Styremedlem Inger Lise Westeng Einars Vei 10 Styremedlem Siw Tønnessen Einars Vei 26 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Audun Beyer Einars vei 8 Varamedlem Anne Larsen Einars Vei 28 Varamedlem Mette Marie Thomassen Eindrides Vei 6 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Karl-Henrik Børseth Einars Vei 30 Varadelegert OBOS generalforsamling Ole Kristian Kvarsvik Eindrides Vei 2 VALGKOMITEEN Valgkomite Else Vera Aas Eindrides Vei 1 Valgkomite Lars-Henrik West Johnsen Eindrides Vei 3 Valgkomite Marit Johansen Einars Vei 28 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Side 4 64 Keyserløkka Sør Borettslag GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 2 Grünerløkka i Oslo kommune og har adresse: Einars Vei 8-42, Eindrides Vei Borettslaget består av 191 andelsleiligheter, fordelt på 15 bygninger. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Tomten, kjøpt i 1990 er på m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer : , 67 Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har kontor i Villa Solhaug, Einars vei 14B. Se også borettslagets hjemmesider på RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Kjell Inngjerdingen,tlf Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å måtte betale for tjenesten selv. PARKERING Borettslaget har egne P-PLASSER til leie. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med Audun Beyer, Einars vei 8, Det er satt opp parkeringsbestemmelser på alle p-plassene i borettslaget. Det er inngått avtale med P-drift om kontroll av parkering på Keyserløkka. Leie av p.plass koster kr 150,-/mnd.

5 Side 5 64 Keyserløkka Sør Borettslag NØKLER/SKILT Skjema for bestilling av skilt til ringeklokker og postkasser henger i hver oppgang. Ellers kan styret kontaktes ved Audun Beyer. Nøkler til oppgangsdører og loft fås kjøpt for kr 150,- av styret ved Audun Beyer, Einars vei 8, telefon eller e-post: Nøkler til tavlelås i vaskeriet fås kjøpt ved henvendelse til Audun Beyer. VASKERI Fellesvaskeriene er i Einars vei 8, 23, 30 og 31 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Prisen er for tiden kr 20,- for 4 timer, som betales på automat. RENHOLD Borettslaget har avtale med Kjell Inngjerdingen om vask av trappeoppganger/fellesarealer. KABEL-TV Borettslaget har Consoll AS som leverandør av kabel-tv/internettløsninger. TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på eller ved å sende en SMS til 2080 med kodeord OBOS. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Resultatet av kraftforvaltningsavtalen har gitt besparelser også i Det har vært store områdemessige variasjoner i Norge i 2008, men målt mot gjennomsnittlig spotpris ser besparelsene ut til å bli ca 11%. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

6 Side 6 64 Keyserløkka Sør Borettslag BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 8 bruksoverlatinger i borettslaget per FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikrings-

7 Side 7 64 Keyserløkka Sør Borettslag selskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2008 Drenering 2008 Tørkeskaper i vaskerier byttet 2008 Rehabilitering av sikringskap 2007 Vaskeriene pusset opp og malt 2007 Vifter for røykavsug montert på piper

8 Side 8 64 Keyserløkka Sør Borettslag 2007 Tak er overhalt 2007 Balkonger og fasader er overhalt 2006 Nye tørketromler i Einarsvei Villa Solhaug tatt i bruk 2006 Baderomsrehabilitering ferdig 2005 Rehabilitering av Villa Solhaug Utvendig og innvendig rehabilitering av Villa Solhaug 2005 Baderomsrehabilitering forsetter 2004 Kontroll av tak og piper over tak 2004 Utbedring av skader på fasadene Utbedring av skader på fasadene, utvendig treverk og vindskier malt 2004 Lagt om taket på Villa Solhaug 2004 Nye vaskemaskiner i vaskeriet Einars vei Nye vaskemaskiner i vaskeriet Einars vei Vedlikeholdsplan for hele bygningsmassen 2002 Forprosjekt på baderomsrehabilitering Gjennomgang av bad og utarbeiding av forprosjekt på rehabilitering 2002 Røykhatter montert Røykhatter montert på en del av pipene med dårlig trekk 2002 Fasaderehabilitering Einarsvei 16 til Innvendig rehabilitering av velhuset 2002 Nye sittegrupper til utearealene 2001 Oppgradering av avfallsstasjoner 2001 Rehabilitering av velhus 2000 Nye vinduer i kjellere og oppganger 2000 Drenering rundt tre av bygningene 2000 Utskifting av tak og piper på en bygning

9 Side 9 64 Keyserløkka Sør Borettslag STYRETS ARBEID Styret har avholdt 6 styremøter og behandlet ca. 55 saker. Vi har hatt ett felles styremøte med de andre borettslagene på Keyserløkka. Arbeidsgruppa for rehabilitering har også i 2008 nedlagt et betydelig arbeid. Styrearbeidet har særlig vært konsentrert rundt rehabiliteringen av borettslagets bygningsmasse, og oppussing av oppgangene. Styret har knyttet til seg faglig bistand til oppussing og rehabilitering fra Armana AS ved bygg- og tømmermester Lars Harkestad. Styret har sammen med vår arkitekt Gunnar F. Andersen arbeidet med rammetillatelse for rehabiliteringsprosjektet og for større balkonger. Vi har tegnet kontrakt med Beckmann Bygg AS om oppussing av oppgangene og utskifting av dører mv. Det er gått ettårsbefaring med NVS/Nofamo og OBOS Prosjekt på reklamerte baderom. Eldre kumlokk på borettslagets eiendom er byttet ut, med nye lokk med sikring. Gangvei ved Einars vei 8 / 10 er ferdigstilt og det er laget støttemur i granitt ved nr. 8. Ut over vedlikehold og drift, har styret prioritert kommunikasjonen med andelseierne. De er utgitt fem beboerbrev, og avholdt ett beboermøte sammen med vår TVleverandør Consoll AS. Borettslagets internettside er nå operativ og oppdateres løpende. Uteområdet rundt Det gule huset er oppgradert etter at huset i forrige periode ble benyttet som anleggsbrakke av dreneringsentreprenøren. Ubenyttede parkeringsarealer er gjort om til plen, inngangsparti er utbedret og det er lagt plen inn mot bygningen. Utetrappen er nystøpt. Vi valgte ikke å avholde dugnad på våren Borettslaget har skiftet ut samtlige pulverapparater, og det er delt ut ett brannteppe til hver leilighet. Vi har delt ut batterier til alle røykvarslere. Det er også delt ut røykvarslere til de som ønsket en ny. De eldre rørovnene i vaskeriene er byttet ut med nye tørkeovner med termostat. Tidligere stengte tørkeskap er nå satt i drift igjen. Klatrestativet ved lekeplassen ved Einar vei nr. 26 er fjernet. Det ble gjennom HMSundersøkelsen avdekket alvorlige sikkerhetsbrister ved anordningen, slik at det mest økonomiske var å demontere apparatet. Styrets program for å gjennomgå tjenesteavtalene våre har medført at vi har byttet vaktmester. Vaktmestertjenestene utføres av Øvre Romerike Drift Kjell Inngjerdingen. Styret forventer en ikke ubetydelig kostnadsreduksjon i forhold til den tidligere leverandøren. Det foreløpige inntrykk er at kvaliteten på tjenesten også er bedret.

10 Side Keyserløkka Sør Borettslag Villa Solhaug: Dessverre har fellesaktivitetene som beboerkafé, filmklubb mv. bortfalt på grunn av manglende frivillige. Det er ellers godt belegg med hensyn til utleie av Villa Solhaug som selskapslokale. Det gule huset: Utleien av Det gule huset er tilfredsstillende. Styret har inngått en avtale med Keyserløkka musikkforening som benytter huset til øvingslokale på hverdager. Huset benyttes til festlokale, og til barnebursdager. Berberisbuskene i grensen til Hasleparken ved Einars vei 22 til 30 har blitt stelt, og det er plantet fem pæretrær i skråningen. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat viser et underskudd på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås dekket ved overføring fra konto for egenkapital i balansen. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2008 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Andre inntekter består i hovedsak av leieinntekter fra Villa Solhaug. KOSTNADER Driftskostnadene i 2008 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at prosjektet med dreneringen ble kostnadsført med kr , noe som ikke var med i opprinnelig budsjett.

11 Side Keyserløkka Sør Borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2009 KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 3,5%. Renovasjonsavgiften øker med 4,6%. Feieravgiften øker med 5,5%. LÅN Borettslaget har 1 lån i OBOS Lån & Spar til en flytende rentesats 4,8 % pr Gjenværende løpetid på lånet er 26 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS var 0,35% per Renter på sparekonto i OBOS var per : 4,60% under 0,5 millioner 4,70% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 5,00% over 2 millioner FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5% til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Generelt øker bygningsforsikringene fra 2008 til 2009 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt borettslag går opp med 4,3%.

12 Side Keyserløkka Sør Borettslag BUDSJETT 2009 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet årsresultat på kr ,- og en forventet endring i disponible midler med kr ,-. Det er her tatt med kostnader (under drift og vedlikehold) for oppussingen av oppganger, men ikke noen kostnader forbundet med den utvendige rehabiliteringen (balkonger/fasader) under forslag A) til denne generalforsamling. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5% i Avhengig av utfall av forslag A) til denne generalforsamling vil det være nødvendig å ta opp lån. Avhengig av totalt lånebehov, betingelser for lån, avdragstid, m.m. vil det være nødvendig å vurdere om dagens felleskostnader vil dekke renter/avdrag på et slikt lån, og det vanlige drift/vedlikehold. Dette vil bli formidlet til andelseierne så snart man har den endelige ramme for rehabiliteringen. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2009 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Keyserløkka Sør Borettslag Karl-Henrik Børseth /s/ Ole Kristian Kvarsvik /s/marius E. Engernes Nielsen /s/ Inger Lise Westeng /s/ Siw Tønnessen /s/

13 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Keyserløkka Sør Borettslag Revisjonsberetning for 2008 Vi har revidert årsregnskapet for Keyserløkka Sør Borettslag for regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Oslo, 11. mars 2009 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

14 Side Keyserløkka Sør Borettslag 64 - KEYSERLØKKA SØR BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

15 Side Keyserløkka Sør Borettslag 64 - KEYSERLØKKA SØR BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTN ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

16 Side Keyserløkka Sør Borettslag 64 - KEYSERLØKKA SØR BORETTSLAG EIENDELER BALANSE Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Rehabilitering Varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 191 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Påløpne renter Påløpne avdrag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

17 Side Keyserløkka Sør Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, / STYRET FOR KEYSERLØKKA SØR BORETTSLAG KARL-HENRIK BØRSETH /s/ MARIUS E. ENGERNES NIELSEN /s/ OLE KR. KVARSVIK /s/ INGER LISE WESTENG/s/ SIW TØNNESSEN/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Vaktmester Framleietillegg Lagerlokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie -700 Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Leie Villa Solhaug Leie gule huset Salg av nøkler 400 SUM ANDRE INNTEKTER

18 Side Keyserløkka Sør Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julemat for kr jfr. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS, juridisk avdeling OBOS OBOS Prosjekt AS Skansen Consult AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse Kostnadsføring prosjekt SUM STØRRE BYGNMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -807 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet ikke er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, vedtatt rehabiliteringsplan er ikke gjennomført, jfr. ekstraordinær generalforsamling i februar 2008.

19 Side Keyserløkka Sør Borettslag NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker HMS Manual -625 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -120 Telefon/bredbånd Porto Bank- og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter av lån i OBOS Ternmingebyr av lån i OBOS -60 Etableringsgebyr kassekreditt Oppbevaringsgebyr -764 Renter leverandørgjeld Renter av OBOS negativ kasse SUM FINANSKOSTNADER

20 Side Keyserløkka Sør Borettslag NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi Oppskrevet SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i G.nr. 128 / b.nr. 41 og 67. Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 14 REHABILITERING Sarpsborg Park & Anlegg AS Armana AS Aase Byggeadministrasjon - drenering Kostnadsføring prosjekt SUM REHABILITERING 0 NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Kubota 2400 Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Snøfreser Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere Garasjeanlegg Kostpris Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Keyserløkka Sør Garasjelag. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden. Det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 2 Pålydende: 300

21 Side Keyserløkka Sør Borettslag NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Renter : 6,80%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN SUM ÅRETS BETALTE AVDRAG NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

22 Side Keyserløkka Sør Borettslag Forslag til generalforsamlingen A) Forslag fra styret: Rehabiliteringsprosjektet Styrets anbefalinger Den ekstraordinære generalforsamlingen i Borettslaget Keyserløkka Sør den 28. februar 2008 vedtok å gjennomføre rehabiliteringsprosjektet innenfor en ramme av ca. NOK 50 millioner. Videre ble styret bedt om å utrede nye større balkonger som en del av rehabiliteringsprosjektet. Det er nå ca. 20 mnd. siden rapporten fra Aase byggadministrasjon ble ferdigstilt, og vi har bedt vår rådgiver vurdere kostnadene ved prosjektet etter dagens kostnadsnivå, og de tallene vi har fått indikerer at grunnpakken har en kostnadsramme på NOK 55.8 millioner slik det står i dag. Videre har styret det siste året fått mange henvendelser angående fuktproblematikk med tilhørende sopp og råtedannelser i leilighetene. Dette gjelder ikke bare leilighetene ut mot gavlveggen. I underkant av 10 % av leilighetene har meldt tilbake om slike problemer. Styret ser dette som et nytt moment i rehabiliteringsprosjektet som endrer noe på de forutsetninger som lå til grunn for våre anbefalinger i den ekstraordinære generalforsamlingen i Vi har derfor bedt våre rådgivere vurdere etterisolering av alle pussede fasader på nytt, og vi har på bakgrunn av denne utredningen endret vår anbefaling til generalforsamlingen. Borettslaget har omsider fått innvilget en rammetillatelse på balkongene fra kommunen, og prosjektet går dermed inn i en ny fase der vi har reelle alternativer å ta stilling til. Vi ber derfor generalforsamlingen ta stilling til de endelige rammene for rehabiliteringsprosjektet. Økonomi - sammendrag De økonomiske konsekvensene ved valgene vi skal ta gir oss i hovedsak 4 alternativer: Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Tiltak Basispakken som vedtatt med rehabilitering av eksisterende balkonger, ingen etterisolering. Tillegg for nye balkonger gir merkostnad på 7 MNOK Tillegg for nye balkonger (7 MNOK) og 5 cm etterisolering 5.5 MNOK Tillegg for nye balkonger (7 MNOK) og 10 cm etterisolering 7.5 MNOK samt utskifting av alle vinduer 8 MNOK Totalkostnad 55.8 millioner 62.8 millioner 68.3 millioner 78.3 millioner Alle vedtak må finansieres ved låneopptak med pant i borettslagets eiendom.

23 Side Keyserløkka Sør Borettslag Balkonger Styret har vurdert tre alternative balkonger. Alternativene er beskrevet nedenfor, og vi prøver å peke på de viktigste argumentene for- og mot: 1) Pusse opp eksisterende balkong på ca. 2,8 m 2 : a. Kostnadene ved dette alternativet allerede innenfor vedtatte rammer, og er det billigste alternativet. b. Vil bevare byggenes opprinnelige utrykk, og har både arkitektonisk og historisk verdi. c. Størrelsen vil bli enda mindre ved en eventuell etterisolering, og dette alternativet anbefales ikke dersom generalforsamlingen velger å tilleggsisolere alle pussede fasader. 2) Ny balkong på ca. 6 m 2 : a. Tilsvarende det vi har fått rammetillatelse på. Vi vet vi kan bygge balkongen, og fremdriften i prosjektet sikres. b. Merkostnad ca. NOK 7 millioner. c. Innebærer en balkongdybde på 1,6 m. og kan derfor henges opp uten gjennomgående vertikale søyler i vegglivet (krever ikke etterisolering), og kan også derfor også monteres på teglsteinsblokkene. d. Eksisterende vinduer beholdes. e. Langvegger kan forbli uisolert. 3) Ny balkong på ca. 8 m 2. (Tilsvarende balkongstørrelse som Keyserløkka Nord) a. Krever gjennomgående vertikale bæresystemer og må dermed skjules med 10 cm. etterisolering, som igjen krever utskiftning av vinduer. b. Merkostnad NOK 22,5 millioner (MNOK 7 for balkong + MNOK 7,5 for etterisolering + MNOK 8 for bytte av vinduer). c. Kan ikke monteres på teglsteinsblokkene. d. Vil komme i konflikt med inngangspartiene. e. Vil bli dominerende i fasaden og skygge for de lavereliggende leilighetene

24 Side Keyserløkka Sør Borettslag f. Det er tvilsomt om denne dybden vil bli godkjent av PBE/ BYA, og vil dermed ha en uheldig fremdriftsmessig konsekvens for rehabiliteringen for øvrig. Styret er av den oppfatning at en balkongstørrelse på 8 m 2 er for stort for vårt borettslag. Så hva er det som skiller oss fra Nord og Øst? Hvorfor skal ikke ha like store balkonger som dem? For det første har vi en annen bygningsmasse enn for eksempel Nord. Mens de har inngangsparti på motsatt side av balkongene, har vi i stor grad inngangsparti på samme side som balkongene og dette fører til at vi ikke har like god plass til slike balkonger. Videre er det slik at vi ikke får lov til å bygge så store balkonger på teglsteinsblokkene rundt Villa Solhaug av Plan- og bygningsetaten /Byantikvaren (pga. at vi ikke får skjult innfestingen) og maksimal størrelse blir da her 6 m 2. En balkongstørrelse på 8 m 2 fordyrer prosjektet unødig ved at vi da må skifte alle vinduer i borettslaget (merkostnad på ca. NOK 8 mill.), samt at det er knyttet usikkerhet til kommunens vurdering av en slik endring ved rammene på prosjektet. En utvidelse av balkongene krever 2/3 flertall i generalforsamlingen, og vi minner om at 10 millioner i lån (6,5 % effektiv rente) utgjør ca. 300 kr./mnd. for hver andelseier i økte felleskostnader. Styret ber generalforsamlingen ta stilling til om vi skal bygge nye større balkonger: a) Nei, vi ønsker ikke nye større balkonger, men rehabiliterer de eksisterende balkongene som tidligere vedtatt. b) JA, vi ønsker nye større balkonger, og utvider prosjektets kostnadsramme med NOK 7 millioner. Dersom alternativ b) vedtas, ber styret om støtte til å videreføre prosjektet med en balkongstørrelse på ca. 6 m 2 : a) Ja, vi ønsker en balkong på 6 m 2. b) Nei, vi ønsker en balkong på 8 m 2 som vil fordyre prosjektet ytterligere med NOK 10 millioner, og som vil forsinke rehabiliteringsprosjektet. Etterisolering av fasader og skifte av vinduer Styret har mottatt mange henvendelser den senere tid grunnet forekomster av fukt, sopp og råte. Skadene er vurdert av fagfolk og konklusjonen er at dette skyldes kuldebroer i veggkonstruksjonen. Dette har ført til at vi har bedt om en utredning av etterisolering av alle pussede overflater i borettslaget. Generelt er det slik at etterisolering gir vesentlig bedret bokomfort, kuldebroer fjernes og nye ventiler vil settes inn/kjernebores i yttervegg. Ved 10 cm tilleggsisolering oppnås vesentlig lavere strømkostnader, og sammen med nye ventiler oppnås bedret lufttilførsel og kondens- og sopproblematikk vil bli eliminert.

25 Side Keyserløkka Sør Borettslag Generalforsamlingen har tidligere vedtatt kun å etterisolere de pussede, platedekte gavlveggene. Vi har fått vurdert og kostnadsberegnet en utvidelse av dette til å omfatte alle pussede fasader med henholdsvis 5 og 10 cm isolasjon: 1) 5 cm tilleggsisolering gir en merkostnad på ca. NOK 5,5 millioner, og krever ikke utflytting av vinduer til veggliv. Vi kan dermed beholde de eksisterende vinduene. 2) 10 cm tilleggsisolering gir en merkostnad på ca. NOK 7,5 millioner, men krever flytting av vinduer til veggliv. Vi må dermed skifte alle vinduer som igjen gir en merkostnad på NOK 8 millioner og vil kreve en vedtektsendring ved at borettslaget overtar eierskapet til vinduene. Generelt er det slik at nye vinduer gir bedret u-verdi (mindre energitap), mindre kaldras og derved lavere strømkostnader. Styret er også av den oppfatning at borettslaget optimalt sett bør eie bygningskallet på bygningene, også vinduene som i dag eies av den enkelte andelseier. Styret er av den oppfatning at borettslaget her bør velge å utvide prosjektet til å omfatte etterisolering av alle pussede langvegger for å komme sopp og råteproblemene til livs. Vi mener det beste alternativet er 5 cm etterisolering uten å skifte vinduer, grunnet en prisdifferanse på ca. NOK 10 millioner. Alternativet med 10 cm etterisolering medfører en vedtektsendring og krever 2/3 flertall. Styret ber generalforsamlingen utvide prosjektet til å omfatte etterisolering av alle pussede langvegger: 1) Ja, vi vil etterisolere alle pussede fasader. 2) Nei, vi vil ikke etterisolere de pussede langfasadene. Hvis Ja, ønsker vi at tiltaket skal være: 1) 5 cm tilleggsisolering med merkostnad på ca. NOK 5,5 millioner. 2) 10 cm tilleggsisolering og nye vinduer for en total merkostnad på ca. NOK 15,5 millioner, og endrer vedtektene pkt 5.2 (3) til å lyde (endring er understreket): Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. Vedtak:

26 Side Keyserløkka Sør Borettslag B) Prinsippavgjørelse salg av fellesarealer på loft og kjeller Forslag fra Kjetil M. Solvang, Einars vei 22 I forbindelse med ordinært årsmøte i borettslaget, vil det sannsynligvis komme forslag om muligheten til å utvide leiligheter ved å bygge ut loft/kjeller. Før jul ble det lovlig innkalt til ekstraordinær generalforsamling, hvor det gjaldt to konkrete saker som gjaldt bla Einars vei 22 og 28 hvor de ønsker å bygge ned i kjeller. Dette mobiliserte jo mange av borettslaget medlemmer og spesielt de som ville bli berørt av en slik utbygging. Mitt forslag er at det legges fram som en prinsippsak hvor en stemmer over 1. Skal det tillates utbygging av loft/kjeller i borettslaget. 2. At styret får fullmakt til å avgjøre det etter søknad fra den enkelte medlem. Blir det flertall for nr.1 - vil det være naturlig at styret får de nødvendige fullmakter. Det er viktig at det ligger en prinsippavgjørelse til grunn som gjelder hele borettslaget. 1. Skal det tillates utbygging av loft/kjeller i borettslaget. 2. Styret får nødvendige fullmakter til å avgjøre salg etter søknad fra den enkelte andelseier. Vedtak: C) Forslag til vedtak om salg av fellesarealer i kjeller i Einars vei 22 og 28 Andelseiere Vårin Hellevik/Roger Larsen, Einarsvei 22 og Guri Engernes Nielsen/Marius Engernes Nielsen, Einarsvei 28, får kjøpe kjellerareal under leilighetenes stue og store soverom, slik at leiligheten kan utvides i disse arealene. Fire boder som ligger der i dag flyttes til bomberom, dagens standard og størrelse beholdes. Utbyggingen innebærer utvidelse av kjellervinduene, til vinduer med størrelse 80X65cm. Arealet kjøpes til markedspris på kjøpstidspunktet.* Leie for kjeller blir halvparten av ordinær husleie pr kvm.** Utbyggerne bærer alle kostnader ved flytting av boder, utbygging inkl. vinduer og ny branndør i kjeller samt alle andre kostnader knyttet til dette. Arbeidet med utbygging må påbegynnes innen utgangen av 2010, ellers vil retten bortfalle. Om Hellevik/Larsen eller Engernes/Nielsen selger leiligheten før utgangen av 2010, vil retten bortfalle. Forslagsstillere: Andelseiere Vårin Hellevik og Roger Larsen i Einarsvei 22, som bor i endeleiligheten i første etasje. Andelseiere Guri Engernes og Marius E. Nilsen i Einarsvei 28, som bor i endeleiligheten i første etasje.

27 Side Keyserløkka Sør Borettslag Intensjon: Vi stiller dette forslaget fordi vi ønsker å bli boende her på Keyserløkka. Begge familiene har flere barn, og har med andre ord behov for større leilighet for å kunne bli boende, derfor dette forslaget. Vi ønsker også et mer stabilt bomiljø her på Keyserløkka, og mener at dette kan oppnås ved at borettslaget har noen større leiligheter. Slik det er i dag ser vi at svært mange barnefamilier velger å flytte fra Keyserløkka, nettopp fordi de har behov for større leiligheter. Vi tenker at dette forslaget vil motvirke denne tendensen, og at dette vil gi et ennå bedre bomiljø her. Konsekvenser Ingen økonomisk belastning for borettslaget eller andre andelseiere. -vi bærer alle kostnader, inkludert bygging av nye boder med interiør tilsvarende dagens standard -borettslaget får inntekt ved salg, samt høyere leie for oss Ingen mister boder / bodareal. Fire boder i hver av blokkene må flyttes fra der de er i dag, til bomberommet. -vi er behjelpelig når det kommer til selve flyttingen Vi får mulighet til å øke størrelsen på våre leiligheter, slik at vi kan bli boende her. Radon Fra midten av desember 2008 til begynnelsen av mars 2009 målte vi radonnivået i første etasje i Einarsvei 22, og i tilhørende kjeller (Hellevik/Larsens leilighet og bod under denne). Resultatene viser et gjennomsnittlig årsnivå på radon på 40 B pr kubikkmeter. Nivået var likt i kjeller og første etasje. Myndighetene anbefaler enkle tiltak ved nivåer mellom 200 og 400 B per kubikkmeter, og omfattende tiltak om nivået overstiger 400 B pr kubikkmeter. Feilmarginen på denne målingen ligger mellom 0 og 50 B pr kubikkmeter. Radonnivået er langt under farlig nivå, både i leilighetens første etasjer og i tilhørende kjeller under leiligheten. Betingelse: Vi understreker at vi ønsker å gjøre dette for å fortsette å bo her, ikke for å begunstige oss økonomisk. Vi foreslår derfor at tillatelsen gis for en tidsbegrenset periode. -utbygging må startes innen , hvis ikke bortfaller retten Vi foreslår at tillatelsen bortfaller om vi selger leiligheten før

28 Side Keyserløkka Sør Borettslag Hvis vi får ja til dette: Vil vi fortsette planlegging/undersøkelser for å finne ut om utbygging er mulig. Vi gjennomfører utbygging hvis det er mulig. Vil vi stå for alle økonomiske kostnader knyttet til utbygging og omregulering, inkludert flytting av boder. Vil vi betale markedspris for arealet. Vil vi betale økt leie, som det fremgår av forslaget *Verdivurdering av eiendomsmegler per november 2008 antyder en kvadratmeterpris på kr. 5000,- for kjeller slik den fremstår i dag. Arealet er omtrent 33 kvadratmeter, salgssummen vil da bli kr ,- **Regneeksempel basert på husleie hos Hellevik/Larsen i Einarsvei 22: Dagens husleie er kr. 3299,-. Husleie per kvadratmeter blir kr / 65 kvm. = kr 51,- Forslag til leiepris i kjeller er halve prisen av dette, altså kr. 25,50 per kvm. Total leiepris for 33 kvm. blir kr. 842,- pr. mnd. Inntekt til borettslaget blir: -salg, 2 X ,-, Totalsum kr ,- -leie, 2 X 842,- pr mnd. totalsum pr mnd kr 1 684,-, totalsum pr år kr ,- OBS! Disse tallene er anslag. Ved salg må uavhengig takstmann sette markedspris for kjeller, og leiesummen må regnes ut endelig bl.a. basert på arealmåling av takstmann, vurdering av tapt areal til trapp osv. Vedtak: D) Forslag om å endre tidligere vedtak i generalforsamlingen om å ventilere tak og innsetting av loftsvinduer Forslag fra Kristin Tyvold, Einars vei 14 Vedr. vedtak fra ekstraordinær generalforsamling i februar 2008 om ventilering av tak og montering av loftsvinduer på tørkeloft / nåværende loftsbodsareal: Vedtaket ønskes revurdert på generalforsamlingen den 13. mai Forslag til vedtak: Det monteres ikke loftsvinduer i tak og takene ventileres ikke under forestående rehabilitering av bygningsmassen i Keyserløkka Sør. Vedtak:

29 Side Keyserløkka Sør Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Karl-Henrik Børseth Einars vei 30 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Siw Tønnesen Einars vei 26 Sølvi Paulsen Einars vei 30 Styremedlemmer som ikke er på valg: Ole Kristian Kvarsvik Einars vei 8 Marius E. Engernes Nielsen Einars vei 28 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Audun Beyer Einars vei 8 2. Anne Larsen Einars vei Mette Marie Thomassen Eindrides vei 6 D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Marit Johansen Einars vei 28 Oddvar Refsdal Eindrides vei 2 Else Vera Aas Eindrides vei 1 E. Som delegert til obos generalforsamling foreslås: Karl-Henrik Børseth Einars vei 30 Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås: Nestleder Oslo, 2. mars 2009 I valgkomiteen for Keyserløkka Sør Borettslag Valgkomite Else Vera Aas Eindrides vei 1 Valgkomite Lars-Henrik West Johnsen Eindrides vei 3 Valgkomite Marit Johansen Einars vei 28

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Mandag 20. april

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 25. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vestbysletta Borettslag

Til beboerne i Vestbysletta Borettslag 1 Til beboerne i Vestbysletta Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Innkalling til Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Alle aksjonærer i AS Sandakerveien 11 innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 1. juni

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Til andelseierne i Brannfjellveien Borettslag

Til andelseierne i Brannfjellveien Borettslag 1 Brannfjellveien Borettslag Til andelseierne i Brannfjellveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer