SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul"

Transkript

1 SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Moelven ByggModul AS Postboks Moelv Tlf Fax Produsent Moelven ByggModul AS, Moelv 3. Produktbeskrivelse 3.1 Generelt Moelven Modul er fabrikkfremstilte husmoduler av tre som sammenbygges til større bygg. Modulene produseres med bredder fra 2,5 til 4,2 m og i lengder opp til 10,2 m. Standard innvendig romhøyde er 2,4 m og 2,7 m, med total modulhøyde ca. 2,9 m og 3,2 m. For sammenkopling til nabomoduler kan modulene ha åpne langsider, ev. også åpne kortsider. Sammenkopling og tetting av skjøter mellom modulene utføres på byggeplass. Modulene produseres av golv-, vegg- og takelementer som monteres sammen i fabrikk. Modulene er bygget opp som tradisjonelle trekonstruksjoner med stendere/bjelker i standard avstand c/c 600 mm, innvendig kledning og mineralullisolasjon. I bygningsdeler mot det fri inngår også dampsperre, vindsperre og utvendig kledning eller taktekning. Godkjenningen omfatter bare utførelse av hoveddelene i trehusmodulene, inkludert sammenføyningsdetaljer og tilslutning til øvrige hovedbygningsdeler. Ytterdører, våtromsdetaljer, trapper, balkonger, plassbygget yttertak, tekniske installasjoner o.l, omfattes ikke av godkjenninga. Husmodulene er forutsatt å understøtte takkonstruksjoner med lett platetekning og bæresystem av prefabrikkerte tretakstoler. Dimensjonering og spesifikasjon av takkonstruksjonen gjøres for hvert enkelt byggeprosjekt, og takkonstruksjonen omfattes ikke av denne godkjenningen. Fig. 1 Prinsipiell utforming av Moelven Modul trehusssystem med husmoduler som kobles sammen på byggeplass og kompletteres eventuelt med separat takkonstruksjon. 3.2 Konstruksjonsoppbygging Oppbygging av modulelementene er vist i pkt og fig Tabell 1 angir materialspesifikasjoner for de enkelte delmaterialer og -komponenter. Konstruksjons- og montasjedetaljer er beskrevet nærmere i Standard konstruksjonsdetaljer for Moelven Modul tilhørende SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF Byggforsk utgjør en formell del av godkjenningen. 3.3 Supplerende konstruksjoner Modulene leveres med flatt tak fra fabrikk. Saltak med for kaldt loft utføres som tradisjonelt byggeplassarbeid basert på prefabrikkerte tretakstoler. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj. B09434 Kontr. B10187 Emne: Trehussystemer Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

2 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 5 Tabell 1 Materialspesifikasjoner for Moelven Modul Spesifikasjon Material/komponent (Ikke spesifiserte materialdimensjoner skal være som angitt i produktbeskrivelse eller i samlingen av konstruksjonsdetaljer) Bærende komponenter Konstruksjonsvirke visuelt sortert til styrkeklasse T1/C18 etter NS-INSTA 142 / NS-EN 338, alternativt maskinsortert etter NS-EN , eller i henhold til spesifikke beregninger. Trevirke T2/C24 og limtre GL36c brukes i enkelte bærende deler når statiske beregninger viser behov for dette. Splittet limtre skal benyttes i henhold til kontrollbeskrivelsen. Bygningsplater 22 mm golvsponplater som oppfyller kravet til bærende undergolv i henhold til NS-EN Undergolv 13986/NS-EN 12871, med laster i hyenhold til NS , formaldehydklasse E1. Min. 13 mm av typen Orkla Taktro Ekstra, sponplater type P5 i henhold til NS-EN eller Taktro tilsvarende. Stubbloft 9 mm fuktbestandige sponplater i kvalitet minst P5 i henhold til NS-EN eller tilsvarende. Isolasjonsmaterialer Mineralull i henhold til EN med deklarert varmeledningsevne λ Isolasjon D = 0,037 W/mK eller λ D = 0,040 W/mK Sperresjikt Dampsperre/luftsperre 0,15 mm polyetylenfolie i henhold til NS-EN mm gipsplater GU i henhold til NS-EN 520 eller 12 mm Asfalt Vindtettplater i henhold til SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning 2 Vindsperre På yttervegg benyttes i tillegg en vindsperreduk. Vindsperreproduktene skal ha dokumenterte egenskaper med en samlet s d -verdi 0,5 m ( 2, m²spa/kg) og luftgjennomgangstall på maks. 0,05 m³/m²hpa. Kledninger Stående tømmermannskledning eller liggende dobbeltfalset kledning i henhold til klasse A i Utvendig kledning NS-EN og SN TS 3186 Min. 12 mm sponplater type P1 i henhold til NS-EN 312 og NS-EN 13986, formaldehydklasse Innvendig kledning E1. Taktekking Takfolie 1,2 mm PVC takfolie med dokumenterte egenskaper og B ROOF (t2) iht. NS-EN Festemidler Spiker og beslag for feste av utvendig kledning, forankringer og lignende skal være Spiker og beslag varmforsinket eller ha tilsvarende og korrosjonsbeskyttelse. Spiker for feste av utvendig kledning skal ha tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse. PVAc-lim i henhold til NS-EN 204. Til bærende konstruksjoner benyttes godkjent Lim konstruksjonslim som angitt i kontrollbeskrivelsen. Modulene leveres også med ferdige våtrom. Våtromskonstruksjonene omfattes ikke av denne godkjenningen, og må dokumenteres spesielt for hver enkelt leveranse. 3.4 Ytterveggselementer Fig. 2 viser prinsipiell oppbygning av yttervegger. Isolering og montering av dampsperre og innvendig kledning skjer i fabrikken etter at elementene er satt sammen til moduler. 3.5 Skillevegger mellom moduler Fig. 3 viser prinsipiell oppbygning av vegg for montasje mot nabomodul. Skillevegger mellom modulene kan ha en annen oppbygning pga brann- og lydkrav, se pkt. 5.2 og 5.3. Ved åpninger og i punkter for nedføring av laster fra 2. etg. monteres stolper i henhold til statiske beregninger for hvert enkelt bygg. Fig. 2 Oppbygning av yttervegger. Ytterveggene leveres med 150 eller mm isolasjon. 3.6 Skillevegger i modulene Fig. 4 viser prinsipiell oppbygning av skillevegger innen en modul.

3 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 5 Fig. 3 Oppbygning av vegg mot nabomodul. Veggene utføres også med 36 mm 98 mm stendere og et ekstra platelag på romsiden for å oppnå bedre lydisolasjon. Fig. 6 Oppbygning av himlingselement i moduler til bygg med loftsetasje. Fig. 4 Oppbygning av delevegger i modulene. 3.7 Etasjeskillere Fig. 5 prinsipiell oppbygning av modulenes golvkonstruksjon. Fig 6. viser prinsipiell oppbygning av himlingselement når det skal bygges loftsetasje eller plasseres en ny modul over. 3.8 Takelementer Fig. 7 viser prinsipiell oppbygning av takkonstruksjonen til moduler med flatt tak. Langsgående hovedbjelker (kantbjelker) og tverrgående sekundærbjelker dimensjoneres i henhold til statiske beregninger som utføres i hvert enkelt tilfelle i henhold til aktuelle belastninger og spennvidder. Moduler til bygg som skal ha plassbygget yttertak leveres uten takfolie og falloppbygg, men med en transportfolie for midlertidig beskyttelse. Fig. 5 Oppbygning av bunnelementet i moduler. Konstruksjonen utføres også med 220 mm høye bjelker og tilsvarende tykk mineralull. Elementene har langsgående hovedbjelker (kantbjelker) på hver side av modulene, og tverrgående sekundærbjelker. Bjelkene dimensjoneres i henhold til statiske beregninger som utføres i hvert enkelt tilfelle i henhold til aktuelle belastninger og spennvidder. Fig. 7 Oppbygning av takkonstruksjon for flatt tak. Total isolasjonstykkelse kan variere fra til 300 mm, avhengig av varmetapsberegninger for det enkelte bygg. 4. Bruksområder Moelven Modul anvendes til bygninger i inntil 2 etasjer og brannklasse 1, montert over kjeller eller på ringmur. Se forøvrig pkt. 5.6 vedr. takkonstruksjon. Modulene er egnet for flytting og ombruk på et annet sted.

4 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 5 5. Egenskaper 5.1 Bæreevne Karakteristiske nyttelaster på golv er 3,0 kn/m 2 jevnt fordelt last og 2,0 kn punktlast, tilsvarende kategori B i henhold til NS Modulenes standardkonstruksjoner som angitt i pkt. 3 har en bæreevne som tillater snølast tilsvarende 3,5 kn/m 2 på mark i henhold til NS Når modulene settes sammen til vanlige bolighus, eller til bygg med lignende dimensjoner og rominndeling som boliger, kan modulenes motstandsevne mot vindlaster ansees å være tilfredsstillende for et hastighetstrykk med grunnverdi q k0 = 1,35 kn/m 2 i henhold til NS Forøvrig beregnes modulenes bærevne for hver enkelt leveranse, se pkt Brannmotstand Modulenes standardkonstruksjoner for etasjeskiller og tak kan anvendes der det kreves brannmotstand REI 30 i TEK. For golvkonstruksjon over fundament gjelder brannmotstanden bare for brann fra oversiden. Doble skillevegger mellom moduler kan anvendes der det kreves brannmotstand REI 30 i TEK under følgende forutsetninger (kfr. fig. 3): - 36 mm x 98 mm stendere og 13 mm gipsplate + 12 mm sponplate på romsidene - 48 mm x 98 mm stendere og 12 mm sponplate på romsidene Vegger med 36 mm x 68 mm stendere og ett lag 12 mm sponplate på romsidene kan anvendes der det kreves brannmotstand REI 15 eller EI 30 i TEK. Ikkebærende skillevegger innen en modul har brannmotstand tilsvarende EI 30. Innvendige sponplater klassifiseres som D-s2,d0 og gipsplater som B-s1,d0 i henhold til NS-EN Lydisolasjon Skillevegger mellom nabomoduler som vist i fig. 3, montert med en fri avstand på minst 16 mm, gir en forventet luftlydisolasjon R' w > 48 db. Med 36 mm x 98 mm stendere og doble platelag på romsiden er forventet luftlydisolasjon R' w > 52 db. For etasjeskillere mellom moduler som vist i fig. 5 og 6, montert i henhold til standard konstruksjonsdetaljer, er forventet luftlydisolasjon R' w > 52 db. Forventet trinnlydnivå for etasjeskillere mellom moduler er L' n,w < 58dB, forutsatt vinyl golvbelegg med myk bakside (trinnlydkvalitet) eller tilsvarende. Dersom modulene skal tilfredsstille krav til trinnlydisolasjon for boliger som angitt i NS 8175 (L ' n,w < 53 db), må etasjeskillerne kompletteres med parkett og underlagspapp over et flytende sponplategolv på et elastisk dempesjikt av porøse trefiberplater eller stiv mineralull. 5.4 Varmeisolering Tabell 2 viser varmegjennomgangskoeffisienter (Uverdier) for modulenes standard bygningsdeler, beregnet i henhold til NS-EN ISO Tabell 2 U-verdier for Moelven Modul 1) Bygningsdel Etasjeskiller over fundament Yttervegg Tak Avhengig av konstruksjonstype Isolasjonstykkelse mm U-verdi W/m 2 K 0,22 0,17 0,27 0,30 1) 0,20 0,24 1) 0,22 0, Inneklimapåvirkning Innvendige golv- og kledningsplater tilfredsstiller formaldehydklasse E1 i henhold til NS-EN Platene ansees ikke å påvirke inneklima i merkbar grad for mennesker som ikke er spesielt følsomme for formaldehyd. 5.6 Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet spesiell miljødeklarasjon i henhold til ISO for modulsystemet. Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes obs-liste om helse- og miljøfarlige stoffer. 5.7 Bestandighet Moduler med flatt tak har begrenset lufting av takflaten. Det må forventes at det i perioder, avhengig av lokale klimaforhold, kan oppstå isdannelse og stående vann på taket som reduserer taktekningens levetid. 5.8 Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter/ombruk De trebaserte materialene i modulene kan forbrennes for energigjenvinning. Alle materialer kan leveres til avfallsdeponi. Modulene er flyttbare for ombruk på et annet sted. 6. Betingelser for bruk 6.1 Prosjektering av bæreevne For hver enkelt leveranse skal det utarbeides følgende beregninger/dokumentasjon, tilpasset den enkelte huskonstruksjonen og byggeprosjekt: Statisk dimensjonering av takkonstruksjonen Statisk dimensjonering av åpninger i modulvegger med bredde større enn 1,2 m, inkl. bjelker over åpninger, sidestendere og evt. frittstående søyler Bestemmelse av bjelkedimensjoner i etasjeskillere, i henhold til prinsippene gitt i Byggforskseriens Byggdetaljer eller relevant godkjenning av trebaserte bjelkeprofiler, med angivelse av stivhetsklasse. Dimensjonering og spesifikasjon av vindlastforankringer, inkludert montasjebeskrivelse.

5 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av Prosjektering av varmeisolasjon For hver enkelt leveranse skal nødvendig varmeisolasjon for det aktuelle byggeprosjektet være prosjektert, og eventuell nødvendig forbedring av U-verdier utover det som er angitt i pkt. 5.4 være spesifisert. 6.3 Brannteknisk prosjektering Ved sammenbygging av moduler til bygg som omfatter flere brannceller skal det utarbeides detaljløsninger som viser utførelse av branncelleskille ved tak og vegger. 6.4 Lufting av tak Ved sammenbygging av modulene til bygg som er bredere enn modullengden, skal det utarbeides konstruksjonsdetaljer som sikrer tilfredsstillende lufting av takkonstruksjonen. 6.5 Fundament Modulene skal monteres på en fundamentkonstruksjon som tilfredsstiller produsentens spesifiserte krav til toleranser vedrørerende dimensjoner, planhet og retningsavvik, og som gir tilfredsstillende sikkerhet mot fuktskader. Fuktopptak i trematerialene fra fundament skal hindres med en kapillærbrytende fuktsperre. Det forutsettes forøvrig at prinsippene som er angitt i Byggforskseriens Byggdetaljer følges. 6.6 Montasje Modulene skal monteres i henhold til konstruksjonsdetaljene i Standard konstruksjonsdetaljer for Moelven Modul tilhørende SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2220, og prosjekteringsunderlaget for hver enkelt levereanse som nevnt i pkt Forankring Modulene skal forankres etter behov i henhold til beregninger som utføres spesielt for den enkelte leveranse, evt. med henvisning til Byggforskseriens Byggdetaljer og Transport og lagring Modulene skal beskyttes under lagring og transport med en montasjeemballering av en solid folie som ligger på modulens tak, og trekkes cm ned på vegg. Modulene skal være plassert på et tørt underlag, og slik at de får understøttelse på de samme stedene som i det ferdige bygg. I åpne moduler skal det monteres midlertidige avstivninger som sikring under transport. 7. Produksjonskontroll Fabrikkproduksjonen av Moelven Modul er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning. 8. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på en vurdering av systemets konstruksjonsdetaljer samt egenskaper som dokumentert i følgende anvisninger og rapporter: Bindingsverk av tre (varmeisolasjon) Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting (Brannmotstand) Norges byggforskningsinstitutt. Lydisolasjonsmålinger. Rapport O datert Norges byggforskningsinstitutt. Lydisolasjonsmålinger. Rapport O datert Merking Ved hver leveranse av modulene skal det medfølge leveransedokumenter som minimum inneholder produsentens navn og adresse, prosjektidentifikasjon, montasjespesifikasjoner for den enkelte leveranse, og konstruksjonsdetaljer som minst inneholder relevante konstruksjonsdetaljer i Standard konstruksjonsdetaljer for Moelven Modul tilhørende SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr Godkjenningsmerket for SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning; TG 2220, kan også brukes for merking og som referanse. TG 2220 Godkjenningsmerke 10. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Jon Lundesgaard, SINTEF Byggforsk, avd. Byggematerialer og konstruksjoner, Oslo. for SINTEF Byggforsk Trond Ø. Ramstad Godkjenningsleder

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

Bygg og Anlegg. Enkeltmoduler Dagrigger Boligrigger

Bygg og Anlegg. Enkeltmoduler Dagrigger Boligrigger Bygg og Anlegg Enkeltmoduler Dagrigger Boligrigger Moelven ByggModul AS Moelven ByggModul AS har en årskapasitet på 2300 moduler og har ca. 190 ansatte. Produktene tilbys til næringslivet generelt og bygg-

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 Overhalla Hus AS, Skogmo, 7863 OVERHALLA, Telefon: 74 28 25 00, Telefax: 74 28 25 39 E-post: post@overhallahus.no, Internett: www.overhallahus.no Side 1 av 13 Standard

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005 HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG Mariskovegen 19 FORFATTERE: ROAR DANIELSEN HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD Dato: 12.05.2005 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Biri / Miljøbygg Nr.

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi

Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap. 13 Miljø og helse og Kap. 14 Energi Varmeisolering - Tetthet - Fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA- Scandic Hotel KNA, Parkveien 68,

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer