SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer"

Transkript

1 SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Byggmann trehussystemer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Direktehandel AS Vigra Næringspark 6050 Vigra 2. Produsent Direktehandel AS, 6050 Vigra 3. Produktbeskrivelse 3.1 Generelt Trehussystemet er basert på fabrikkproduserte elementer til yttervegger, leilighetsskillevegger, innervegger, etasjeskillere og tak. Elementene monteres sammen til moduler i fabrikk eller til bygninger på byggeplass. Prinsipiell oppbygning av konstruksjonene er beskrevet i pkt Material- og komponentspesifikasjoner er angitt i tabell 1. Konstruksjonsdetaljer for trehussystemet er forøvrig beskrevet i Standard konstruksjonsdetaljer for Byggmann trehussystemer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF Byggforsk utgjør en formell del av godkjenningen. 3.2 Yttervegger Fig. 1 viser prinsipiell oppbygning av ytterveggelementer, som er basert på bindingsverk med stendere i avstand c/c 600 mm. Veggene utføres med stenderdimensjon 36 mm eller 48 mm x 198 mm og varmeisolasjonstykkelse 200 mm, alternativt med innvendig påfóring i tillegg og totalt 250 mm isolasjonstykkelse. Elementene er etasjehøye, og har lengde tilpasset hustypen. Ytterveggelementene monteres enten sammen i fabrikk til bygningsrmoduler, eller leveres til byggeplass med utvendig kledning, vindsperre og vinduer montert i fabrikk. Isolasjon, dampsperre, innvendig kledning og ytterdører monteres normalt på byggeplass, men kan alternativt monteres i fabrikk. Elementene kan leveres med horisontal eller vertikal trekledning utvendig. Horisontalsnitt Fig. 1 Prinsipiell oppbyging av yttervegger. Alternativ med horisontal utvendig kledning og innvendig påfôring. 3.3 Innervegger Fig. 2 viser prinsipiell oppbygning av innerveggelementer. Elementene leveres i lengder tilpasset det enkelte hus og med standard romhøyde på ca. 2,4 m. Fig. 2 Prinsipiell oppbygning av innervegger. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj Kontr Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Produktgruppe: Byggesystem av tre Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

2 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 5 Tabell 1 Byggmann trehussystemer. Materialspesifikasjoner Spesifikasjon Material / Bygningsdel (Ikke spesifiserte materialdimensjoner skal være som angitt i produktbeskrivelse eller i samlingen av konstruksjonsdetaljer) - Konstruksjonsvirke iht. NS-EN og NS-EN 338 med fasthetsklasse i henhold til beregninger Trevirke til bærende for hvert nekelt bygg. Fuktinnhold maks 18 %. konstruksjonsdeler - Limtre i henhold til NS-EN eller limtreprodukter med SINTEF Teknisk Godkjenning. Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise Undergolv av 22 mm fuktbestandige sponplater med not og fjær, klasse P5 og formaldehydklasse E1 i henhold til NS-EN Platene skal ha dokumentert styrke og stivhet som golvplater i henhold til NS-EN Gulvplater - Til flytende golv brukes 15 mm sponplater med not og fjær, klasse P4 eller P5 og formaldehydklasse E1 i henhold til NS-EN Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise 023 og 024. Hunton Silencio 36 eller Hunton Silencio Thermo i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. Trinnlydplater Mineralull i henhold til NS-EN med med deklarert varmekonduktivitet λ Varmeisolasjon p = 0,037 W/(mK). Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise ,20 mm aldringsbestandig polyetylenfolie i henhold til NS-EN Miljørelaterte egenskaper Dampsperre skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise mm gipsplater type E i henhold til NS-EN 520. Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise 014. Vindsperre - 12 mm Hunton Asfalt Vindtett i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr Tyvek Vindsperre i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2043, med Tyvek Vindsperre Tape i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr mm Hunton Undertak i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning nr Undertak - Annen kombinert undertak/vindsperre med egenskaper dokumentert gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning mm gipsplater type A i henhold til NS-EN mm sponplater klasse P4 og formaldehydklasse E1 i henhold til NS-EN Innvendig kledning - 12 mm trefiberplater type MDF i henhold til NS-EN Miljørelaterte egenskaper skal være dokumentert i henhold til Prodok-matrise 014 og 024. Lydbøyler Rockwool Lydbøyle eller Glava Lydreduksjonsbøyle Mekaniske festemidler Spiker og skruer for feste av utvendig kledning skal ha tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse. PVA montasjelim beregnet til trebaserte materialer. Miljørelaterte egenskaper i henhold til TEK 10 Montasjelim skal være dokumentert. Vibrasjonsdemping Sylomer viberasjonsdempende oppleggsklosser mellom moduler montert i flere etasjer. - Golvmembran Serpo 554 Smøremembran Flex i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning Veggmembran Litex våtromsplate i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning Øvrige materialer og komponenter som anvendes i våtrom skal ha produkt- og miljørelaterte Våtrom egenskaper dokumentert gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning eller SINTEF Produktsertifikat. For produkter med SINTEF Produktsertifikat skal miljørelaterte egenskaper være dokumentert i henhold til Prodok-matrise 011, 012, 033 og/eller 034. Utvendig kledning Min. 19 mm kledningsbord klasse A i henhold til NS-EN og TS/SN 3186 fra Standard Norge. Vinduer og dører er ikke en del av godkjenningen, men produktene som monteres i elementene Vinduer / dører skal tilfredsstille krav til varmeisolasjon og tetthet som angitt i byggteknisk forskrift (TEK10). 3.4 Leilighetsskillevegger Leilighetsskillevegger utføres som dobbeltveggkonstruksjon bestående av to etasjehøye elementer av bindingsverk med trestendere, se fig. 3. Veggelementene har mineralullisolasjon og to lag platekledning på hver side av veggen. 3.5 Etasjeskillere Fig. 4-6 viser standard oppbygning av etasjeskillerelementer. Golvbjelkene kan bestå av heltre eller limtre. Ved behov reduseres bjelkeavstanden til mindre enn c/c 600 mm. Elementbredden kan variere fra 1,2 m til 3,6 m. Lengden tilpasses husbredden. Fig. 3 Prinsipiell oppbygning av leilighetsskillevegger. Dersom hver veggdel er del av en prefabrikert modul med platekledning mot mellomrommet skal fri avstand mellom modulene være minst 50 mm.

3 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 5 Etasjeskillerelementene monteres enten sammen i fabrikk til bygningsmoduler, eller leveres til byggeplass som sammensatt bjelkelag med undergolvplater. Isolasjon, himling og golvmaterialer monteres da på byggeplass. Golvbjelkene dimensjoneres i henhold til Byggforskserien Takkonstruksjon Takkonstruksjonen utføres som sperretak eller med prefabrikerte takstoler. Takelementer til saltak eller pulttak utføres som prefabrikerte, isolerte takelementer med innvendig dampsperre, himlingslekter, kombinert vindsperre og undertak og lekter for taktekning. Alternativt monteres varmeisolasjon og innvendig dampsperre på byggeplass. Elementbredden kan variere fra 1,2 m til 3,6 m. Fig. 7 viser prinsipiell oppbygning. Fig. 8 viser prinsipiell utførelse av etasjeskiller mot kaldt loft når takkonstruksjonen består av takstoler montert på byggeplass. Takkonstruksjonene varmeisoleres i henhold til kravene til U-verdi i TEK 10 eller i henhold til egen energiberegning for det enkelte bygg. Fig. 4 Standard oppbygning av etasjeskiller mellom rom. Fig. 5 Standard oppbygning av etasjeskiller over kryprom. Fig. 7 Prinsipiell oppbygning av sperretakelementer. Fig. 6 Standard oppbygning av etasjeskiller mellom ulike boenheter. Fig. 8 Utførelse av etasjeskiller mot kaldt lof i tak med takstoler.

4 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av Moduler Moduler er fabrikkfremstilte seksjoner basert på konstruksjonene som er angitt i pkt , og som kobles sammen til større bygninger på byggeplass. Modulene produseres med en største bredde på ca. 4,2 m, innvendig høyde fra ca. 2,4 m til ca. 3,0 m, og total høyde opp til ca. 4,0 m. Største lengde er 12,6 m. For sammenkopling til nabomoduler kan modulene ha åpne langsider, evt. også åpne kortsider. Modulene kan leveres med ferdige våtrom. 4. Bruksområder Byggmann trehussystemer kan anvendes til frittliggende, vertikaldelte og horisontaldelte bolighus i inntil 3 etasjer i brannklasse 1. Det forutsettes direkte utgang til terreng fra hver boenhet. Trehussystemet kan også anvendes til andre typer bygninger enn bolighus, forutsatt at egenskapene da vurderes spesielt i hvert enkelt tilfelle i forhold til krav i byggteknisk forskrift (TEK 10). Trehussystemet kan brukes til bygninger som er fundamentert med gulv på grunnen, på ringmur med kryperom, åpen fundamentering, eller underetasje/kjeller. 5. Egenskaper 5.1 Bæreevne Bærende veggelementer, etasjeskillere, takelementer og takstoler dimensjoneres spesielt for hver enkelt leveranse i henhold til NS-EN og NS EN med tilhørende nasjonale tillegg for Norge. 5.2 Sikkerhet ved brann Standardkonstruksjonene som er angitt i kap. 3 kan anvendes der krav til brannmotstand i henhold til TEK 10 er som angitt i tabell 2, dersom ikke annen dokumentasjon foreligger for hvert enkelt prosjekt. Tabell 2 Anvendelse i forhold til krav om brannmotstand i TEK 10. Krav til Bygningsdel brannmotstand Yttervegg REI 30 Ikke bærende leilighetskillevegg EI 30 Etasjekiller REI 15 Etasjeskiller mellom boenheter REI 30 Tak REI 15 Klassifikasjon av egenskaper ved brannpåvirkning i henhold til NS-EN er som følgende for kledningsmaterialene i byggesystemet: - Gipsplater: B-s1, d0 - Trebaserte plater: D-s2, d0 - Utvendig panel: D-s2, d0 5.3 Lydisolering Forventet luftlydisolasjon i ferdig bygg med leilighetsskillevegger som angitt i pkt. 3.4 er R w 55 db. Forventet luftlydisolasjon og trinnlydisolsjon med etasjeskiller mellom boenheter som angitt i pkt. 3.5 er henholdsvis R w 55 db og L n, w 53 db. Dette tilsvarer lydklasse C i henhold til NS Varmeisolering Tabell 3 angir beregnet varmegjennomgangskoeffisient, U- verdi, i henhold til NS-EN ISO 6946 for standard yttervegger og etasjeskiller over fundament. U-verdi for takkonstruksjon bestemmes i hvert enkelt tilfelle, f.eks. ved referanse til Byggforskserien. Tabell 3 U-verdi for standard yttervegg- og etasjeskillerkonstruksjoner, forutsatt mineralulisolasjon med varmekonduktivitet 0,037 W/(mK). U-verdi Konstruksjon W/ (m²k) Yttervegg med 36 mm x 198 mm stendere 0,20 Yttervegg med 48 mm x 198 mm stendere 0,21 Yttervegg med 36 mm eller 48 mm x 198 mm stendere og 48 mm innvendig påfóring 0,17 Etasjeskiller over fundament med 36 mm eller 48 mm 300 mm golvbjelker 0,12 6. Miljømessige forhold Helse og miljøfarlige kjemikalier Elementene inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriteterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vpvb stoffer. Inneklimapåvirkning Elementene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. Påvirkning på jord og grunnvann Utlekkingen fra elementene er bedømt til ikke å påvirke jord og grunnvann negativt. Miljødeklarasjon (EPD) Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for Byggmann trehussystemer. Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Elementene skal sorteres som trevirke, metall, restavfall og andre aktuelle avfallsfraksjoner på byggeplass og ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak for material- og energigjennvinning. 7. Betingelser for bruk 7.1 Prosjektering av bæreevne For hver enkelt leveranse av trehussystemet skal det foreligge følgende spesifikke dokumentasjon av bæreevne: Statisk dimensjonering av takkonstruksjonen, inkl. eventuelle forsterkninger ved åpninger til takvinduer, takopplett ol.

5 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av 5 Bestemmelse av bjelkedimensjoner i etasjeskillere i henhold til til Byggforskserien eller SINTEF Teknisk Godkjenning for bjelker av limtre. Statisk dimensjonering av veggelementer, inkl. forsterkninger ved dør- og vindusåpninger etc. Dimensjonering og spesifikasjon av vindlastforankringer, inkludert montasjebeskrivelse. Dimensjonering og spesifikasjon av eventuelle bærebjelker og søyler med tilhørende understøttelser som supplerer trehussystemets standardkonstruksjoner beskrevet i denne godkjenningen. 7.2 Prosjektering av energieffektivitet Bygningsdelenes U-vedier krever at det for hvert enkelt hus må utføres omfordelingsberegninger som viser at huset tilfredsstiller kravene til energieffektivitet som angitt i TEK Fundament Konstruksjonene i trehussystemet skal plasseres på et fundament som tilfredsstiller elementprodusentens krav til toleranser når det gjelder dimensjoner og planhet. Fuktopptak i trematerialene fra fundamentet skal hindres med en kapillærbrytende fuktsperre. Kryperom skal være fuktsikret og tilrettelagt for inspeksjon i henhold til prinsippene i Byggforskserien Montering Elementene skal monteres i henhold til byggdetaljene som er vist i Standard konstruksjonsdetaljer for Byggmann trehussystemer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2555, og de supplerende spesifikasjonene som følger av beregninger og dokumentasjon for hver enkelt leveranse nevnt i pkt Elementene skal forankres i henhold til beskrivelse som utarbeides for hvert enkelt byggeprosjekt. Elementskjøter i yttervegger skal tettes med kontinuerlig klemte omlegg av dampsperren innvendig og remser av vindsperremateriale og klemlekt utvendig som angitt i standard konstruksjonsdetaljer. 7.7 Transport og lagring Ferdigproduserte elementer og moduler skal være beskyttet mot nedbør under lagring og transport. 8. Produksjonskontroll Fabrikkfremstillingen av Byggmann elementer og moduler er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning. 9. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på en vurdering av systemets konstruksjonsdetaljer og følgende anvisninger fra SINTEF Byggforsk: Byggforskserien (bæreevne) Byggforskserien og (brannmotstand) Byggforskserien (lydisolering) Byggforskserien , og (varmeisolering) 10. Merking Ved hver leveranse av trehussystemet skal det medfølge leveransedokumenter som minimum inneholder produsentens navn og adresse, prosjektidentfikasjon, montasjespesifikasjoner for leveransen og relevante konstruksjonsdetaljer i Standard konstruksjonsdetaljer for Byggmann trehussystemer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG TG 2555 Godkjenningsmerke 7.5 Taktekning Taktekningen skal monteres så raskt som mulig etter at undertaket er lagt for å hindre oppfukting av elementer og moduler ved nedbør. 7.6 Våtrom Våtrom skal utføres med de materialer og komponenter som er angitt i tabell 1, og alle konstruksjonsdetaljer skal utføres i henhold til spesifikasjonenene som gjelder for de enkelte komponentene samt prinsippene som er beskrevet i Byggforskserien. for SINTEF Byggforsk 11. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Johan Gåsbak, SINTEF Byggforsk, avd. Energi og Arkitektur, Oslo. Hans Boye Skogstad Godkjenningsleder

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 Overhalla Hus AS, Skogmo, 7863 OVERHALLA, Telefon: 74 28 25 00, Telefax: 74 28 25 39 E-post: post@overhallahus.no, Internett: www.overhallahus.no Side 1 av 13 Standard

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Monteringsveiledning. Modell: Vision Line 36 HS/VS ADVARSEL. SINTEF Produktdokumentasjonsnummer

Monteringsveiledning. Modell: Vision Line 36 HS/VS ADVARSEL. SINTEF Produktdokumentasjonsnummer Monteringsveiledning Modell: Vision Line 36 HS/VS Rev: 02 Rev dato: 04.07.202 Revidert av: TAG ADVARSEL OBS! FORSIKTIG SKARPE KANTER. BRUK HANSKER VED LØFT AV PEISINNSATS INNHOLD: Introduksjon og måltegninger

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Isolasjon i bygninger

Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F1-11-05 Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer