SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer"

Transkript

1 SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Rusånes Fabrikker trehuselementer er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Rusånes Fabrikker AS Rusånes 8255 Røkland 2. Produsent Rusånes Fabrikker AS, 8255 Røkland 3. Produktbeskrivelse 3.1 Generelt Godkjenningen omfatter konstruksjoner til yttervegger, etasjeskillere og tak av tre, produsert som prefabrikkerte elementer. Prinsipiell oppbygning av de enkelte elementkonstruksjonene er beskrevet i det følgende, og i fig Materialspesifikasjoner for delkomponentene er angitt i tabell 1. Egenskapene til disse skal være dokumenterte fra de respektive produsenter eller leverandører. Godkjenningen omfatter bare utførelse av hovedbygningsdelene som beskrevet i det følgende, inkludert de tilhørende, standard sammenføyningsdetaljene. Fundamenter, vinduer, dører, overflatematerialer, og supplerende konstruksjoner dekkes ikke av denne godkjenningen. Standard konstruksjonsdetaljer for elementene er beskrevet i Standard konstruksjonsdetaljer for Rusånes Fabrikker trehuselementer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF Byggforsk utgjør en formell del av godkjenningen. 3.2 Yttervegger Fig. 1 viser prinsipiell oppbygning av standard ytterveggselementer, basert på bindingsverk med innvendig påforing. Elementene er etasjehøye, og har lengde tilpasset hustypen. Maks. elementlengde er 8,0 m. Fig. 1 Prinsipiell oppbygning av yttervegger med stående kledning Elementene leveres til byggeplass med utvendig kledning, vindsperre, mineralullisolasjon, dampsperre samt vinduer og dører montert i fabrikk. Påforing, innvendig isolasjon og innvendig kledning monteres normalt på byggeplass. 3.3 Etasjeskiller Fig. 2a og 2b viser prinsipiell oppbygning av etasjeskiller, som består av ferdig isolerte golvelementer med lekter for feste av himling. Himling monteres normalt på byggeplass. Standard elementbredde er 2,4 m og lengde inntil 8,0 m. 3.3 Tak Fig. 3a og 3b viser prinsipiell oppbygning av takelementer basert på sperrer av splittet limtre. Elementene har 48 mm innvendig nedforing. Standard elementbredde er 2,4 m. Takelementene leveres fra fabrikk ferdig isolert og klargjort for taktekking. Fig. 3c viser alternativ oppbygning med tekning av takbelegg eller takshingel. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj Kontr Produktgruppe: Byggesystem av tre Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

2 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 6 Tabell 1 Materialspesifikasjoner for Rusånes Fabrikker trehuselementer Spesifikasjon Komponent (Ikke spesifiserte materialdimensjoner skal være angitt i produktbeskrivelse eller i samlingen av konstruksjonsdetaljer.) - Konstruksjonsvirke i henhold til NS-EN Fasthetsklasse min C18 i henhold til Trelast i vegger NS-EN 338. Fuktinnhold maks 18 % - Konstruksjonsvirke i henhold til NS-EN Fasthetsklasse min C18 i henhold til Bjelkelag NS-EN 338. Fuktinnhold maks 18 % - Splittet limtre i henhold til NS-EN Taksperrer - Splittet limtre i henhold til NS-EN Utvendig kledning 22 mm x 173 mm stående trekledning i henhold til kvalitetsklasse 1 i SN TS Metsä Wood Spruce konstruksjonskryssfiner i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 2059 Undergolv - Sponplate eller OSB-plate i henhold til NS-EN med SINTEF Teknisk Godkjenning - 12 mm Hunton Vindtett trefiberplater i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 2002, eller Vindsperre i annet platemateriale med SINTEF Teknisk Godkjenning yttervegger - Tyvek Vindsperre i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 2043, eller annet vindsperremateriale på rull med SINTEF Teknisk Godkjenning Taktro - Metsä Wood Spruce konstruksjonskryssfiner i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 2059 Ikke bærende 9 mm Norbord Sterling OSB/3 plater i henhold til NS-EN undertak Kombinert undertak - Isola Tyvek diffusjonsåpent undertak i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 2134, eller og vindsperre i annet kombinert undertak og vindsperre med SINTEF Teknisk Godkjenning og vanndamptakelementer motstand s d 0,05 m Glava Ekstrem eller Glava Proff mineralull i henhold til NS-EN 13162, med deklarert Varmeisolasjon varmekonduktivitet λ D = 0,033 W/(mK) og 0,035 W/(mK) - 13 mm standard gipsplater type A i henhold til NS-EN 520, med densitet min. 600 kg/m 3 Innvendig kledning - 12 mm sponplater type P1 i henhold til NS-EN med formaldehydklasse E1 og densitet min. 500 kg/m 3 0,15 mm aldringsbestandig polyetylenfolie i henhold til NS-EN med SINTEF Teknisk Dampsperre Godkjenning Lim Purbond HB S309 - Tyvek Vindsperre Tape i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning 2601 Tape - SIGA klebesystem i henhold til SINTEF Teknisk Godkjenning Spiker og skruer i henhold til NS-EN Forbindelsesmidlene skal ha tilfredsstillende Festemidler korrosjonsbeskyttelse. Forbindelsesmidler til utvendig bruk skal minimum være varmforsinket i henhold til NS-EN ISO 1461, eller ha tilsvarende korrosjonsmotstand Vinduer og dører som monteres i elementene er ikke dekket av denne godkjenningen, men skal Vinduer/Dører tilfredsstille krav til varmeisolasjon og tetthet som angitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) Fig. 2a Prinsipiell oppbygning av bjelkelag i etasjeskillere

3 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 6 4. Bruksområder Rusånes Fabrikker trehuselementer kan brukes til oppføring av ordinære boliger i risikoklasse 4 og brannklasse 1 i inntil 2 etasjer, og i inntil 3 etasjer når hver boenhet har utgang direkte til terreng uten å måtte rømme via trapp eller trapperom. Trehuselementer med brannmotstand REI 30 kan også benyttes til alders-, pleieog omsorgsboliger i risikoklasse 6 og brannklasse 1 i inntil to etasjer. Fig. 2b Skjøt mellom etasjeskillerelementer Trehuselementene kan benyttes til andre typer bygninger, forutsatt at egenskapene i hvert enkelt tilfelle er tilpasset kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) primært med hensyn til bæreevne, brannmotstand, lydisolasjon og varmeisolasjon. Fig. 3a Prinsipiell oppbygning av takelementer

4 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 6 Fig. 3b Prinsipiell oppbygning av ferdig isolert tak med sløyfer og lekter for tekking med takstein, skifer eller platetak Fig. 3c Prinsipiell oppbygning av tak for tekking med takbelegg eller takshingel 5. Egenskaper 5.1 Bæreevne Veggelementer, takelementer og bjelkelagselementer dimensjoneres spesielt for hvert enkelt byggeprosjekt i henhold til NS-EN og NS-EN 1991, se pkt Dimensjonering av vegg- og takelementer kan alternativt foretas med referanse til Byggforskserien og Bjelkelag dimensjoneres i henhold til stivhetskravene som er angitt i Byggforskserien Ytterveggselementene kan anses å fungere som tilfredsstillende vindavstivning i veggplanet for småhus i maks. to etasjer. 5.2 Brannmotstand Konstruksjonene som vist i kap. 3 har brannmotstand som angitt i tabell 2. Tabell 2 Bygningsdelers brannmotstand ved branneksponering på innvendig side / underside Bygningsdel Brannmotstand Yttervegg, fig. 1 REI 30 REI 15 Takelementer, fig 3 a-c REI 30 1) 1) Hovedisolasjonen fastholdt med ståltråd

5 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av 6 For større bygninger enn småhus og bygninger med krav til høyere brannmotstand må elementsystemet detaljeres og dokumenteres spesielt for hvert enkelt prosjekt. Bæreevnen ved deklarert brannmotstand kontrolleres i henhold til NS-EN , alternativt med referanse til Byggforskserien og Varmeisolering Beregnet varmeisolasjonskoeffisient, U-verdi, i henhold til NS-EN ISO 6946 for yttervegger og tak er gitt i tabell 3 og 4. U-verdi for etasjeskillere mot kjeller eller kryperom og for golv på grunnen beregnes i hvert enkelt tilfelle i henhold til Byggforskserien og Tabell 3 U-verdi for standard ytterveggselementer (fig. 1) uten åpninger Stenderdimensjon og isolasjonstykkelse 48 mm x 198 mm stendere c/c 600 mm + 48 mm x 48 mm innvendig påforing Konduktivitet til mineralull λ d (W/mK) 0,033 0,035 Tabell 4 U-verdier for standard takelementer (fig. 3b) Sperredimensjon og isolasjonstykkelse 48 mm x 300 mm limtrebjelker c/c 600 mm + 48 mm x 48 mm påforing. Isolasjonstykkelse 350 mm Konduktivitet til mineralull λ d (W/mK) 0,033 0,035 U-verdi W/(m²K) 0,16 0,17 U-verdi W/(m²K) 0,11 0,12 6. Miljømessige forhold 6.1 Helse- og miljøfarlige kjemikalier Miljøvurdering av Purbond HB S309 lim er ikke fullført. Forøvrig er elementene er bedømt til ikke å inneholde prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vpvb stoffer. 6.2 Inneklimapåvirkning Miljøvurdering av Purbond HB S309 lim er ikke fullført. Forøvrig er elementene bedømt til ikke å avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. 6.3 Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Materialer og komponenter skal ved avhending sorteres som trevirke, metall, gips, restavfall og andre aktuelle avfallsfraksjoner på byggeplass, og leveres godkjent avfallsmottak der de kan material- og/eller energigjenvinnes. 7. Betingelser for bruk 7.1 Prosjektering av bæreevne Produksjonen av elementer skal være basert på full statisk dimensjonering av bærende vegger, tak og etasjeskillere i henhold til NS-EN med relevante nyttelaster og naturlaster i henhold til NS-EN Dimensjoneringen skal inkludere vertikal og horisontal lastkapasitet, forankring til fundament, vindforankring av takkonstruksjon, kapasitet til bjelker over dør- og vindusåpninger samt forbindelser mellom elementer. Bæreevne for tilfellet brann beregnes i henhold til NS-EN For bygninger som dekkes av pkt. 4 kan brannmotstand angitt i pkt. 5.2 benyttes. Bjelkelag skal være dimensjonert i henhold til stivhetskravene som er angitt i Byggforskserien Varmeisolasjon Angitte U-verdier i tabell 3 for yttervegger omfatter ikke kuldebroeffekter av ekstra trevirke rundt dør- og vindusåpninger etc. 7.3 Fundamenter Fundamenter dekkes ikke av godkjenningen, men modulene skal plasseres på fundamenter som er utført i henhold til prinsippene som er vist i Byggforskserien og Fundamentene skal tilfredsstille elementprodusentens krav til dimensjoner og toleranser. Fuktopptak i trematerialene fra fundamentet skal hindres med en kapillærbrytende fuktsperre. 7.4 Montasje generelt Konstruksjonene skal monteres i henhold til konstruksjonsdetaljene som er vist i Standard konstruksjonsdetaljer for Rusånes Fabrikker Trehuselementer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning 20429, og de supplerende spesifikasjonene som følger av beregninger og dokumentasjon for hver enkelt leveranse nevnt i pkt Transport og lagring Modulene og elementene skal være beskyttet mot nedbør under transport og lagring med vanntett tekning eller emballasje. 8. Produksjonskontroll Fabrikkfremstillingen av Rusånes Fabrikker trehuselementer er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om SINTEF Teknisk Godkjenning. 9. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på en vurdering av modul- og elementsystemets konstruksjonsdetaljer med tilhørende dokumentasjon av egenskaper til spesifiserte materialer og komponenter samt konstruksjonsegenskaper som er dokumentert i følgende referanser: 6.4 Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for elementene.

6 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 6 av 6 SINTEF Byggforsk. Byggforskserien og (brannmotstand) U-verdier er beregnet av SINTEF Byggforsk med internt beregningsprogram "U-calc" 10. Merking Ved hver enkelt modul- og elementleveranse skal det medfølge leveransedokumenter som minimum inneholder produsentens navn, prosjektindentifikasjon, spesifikke montasjespesifikasjoner for det enkelte byggeprosjekt, og konstruksjonsdetaljer som omfatter alle relevante detaljer i Rusånes Fabrikker trehuselementer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Odd Erland Ellingsrud, SINTEF Byggforsk, avd. Bygninger og installasjoner, Oslo. TG Godkjenningsmerke for SINTEF Byggforsk Hans Boye Skogstad Godkjenningsleder

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer SINTEF Certification Nr. 2555 Utstedt: 17.09.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Byggmann trehussystemer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem SINTEF Certification Nr. 20080 Utstedt: 27.05.2011 Revidert: Gyldig til: 27.05.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Passivelement ytterveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen SINTEF Certification Nr. 20441 Utstedt: 25.08.2015 Revidert: Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonveggen er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR SINTE Certification Nr. 20116 Utstedt: 05.12.2011 Revidert: 23.04.2015 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element SINTEF Certification Nr. 2135 Utstedt: 15.10.2003 Revidert: 04.05.2012 Gyldig til: 25.06.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Fresvik Panel og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem SINTEF Certification Nr. 2124 Utstedt: 27.09.2001 Revidert: 15.10.2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordic Grunnmursystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20131 Utstedt: 15.06.2012 Revidert: Gyldig til: 01.07.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at SIGA Majvest vindsperre SIGA Majcoat kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2307 Utstedt: 29.12.2001 Revidert: 14.08.2012 Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Byggforsk bekrefter at Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Certification Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 25.04.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 11 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Høiax rør-i-rør-system

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Høiax rør-i-rør-system SINTEF Certification Nr. 20359 Utstedt: 11.03.2013 Revidert: 28.01.2014 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Høiax rør-i-rør-system tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning NBI Teknisk Godkjenning Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2466 Utstedt: 01.11.2006

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no. Radonsikring

Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no. Radonsikring Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no Radonsikring TEKNISK DATA ISODREN-platen 60-200 Materiel: Ekspanderte polystyrenplastkuler, sammenlimte til ikke falsede plater uten

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SFS intec Festesystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SFS intec Festesystem SINTEF Certification Nr. 2137 Utstedt: 15.09.1997 Revidert: 18.08.2014 Gyldig til: 01.10.2019 Side: 1 av 9 SINTEF Byggforsk bekrefter at Festesystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i

Detaljer

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler April 2010 1. Formål Dette notatet gir en kort orientering om hvordan man søker om Teknisk Godkjenning

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503 HUnTon I-bJelken Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg 09-2015 TG 20381 TG 2503 Hunton I-bjelken Hunton I-bjelken med LVL flens Eksempel på tegning som medsendes pristilbud: 2 Innhold: Innledning... 4

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014

LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 LEVERINGSBESKRIVELSE BOLIGHUS 2014 Overhalla Hus AS, Skogmo, 7863 OVERHALLA, Telefon: 74 28 25 00, Telefax: 74 28 25 39 E-post: post@overhallahus.no, Internett: www.overhallahus.no Side 1 av 13 Standard

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer