SINTEF Byggforsk bekrefter at. Merwood AS trehuselementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk bekrefter at. Merwood AS trehuselementer"

Transkript

1 SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Merwood AS trehuselementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Merwood AS Kaseküla 14 EE Elva Estland 2. Produsent Merwood AS, Elva, Estland 3. Produktbeskrivelse 3.1 Generelt Merwood AS trehuselementer er basert på fabrikkfremstilte vegg-, etasjeskiller- og tak-elementer av tre. Produksjonen av elementene er prosjektbasert, og elementene tilpasses hver enkelt byggesak. Vertikalsnitt Godkjenningen omfatter standard utførelse av konstruksjonssystemet, dvs. standard vegg-, etasjeskiller- og takkonstruksjon produsert i fabrikk. Spesifikasjon av materialer og komponenter brukt elementene er vist i Tabell 1. Godkjenningen dekker ikke overflatematerialer, vinduer, dører og andre supplerende komponenter og konstruksjoner. Utførelsen av våtrom omfattes heller ikke av denne godkjenningen. Alle elementer er basert på sperrer, gulvbjelker og stendere med avstand c/c 600 mm. 3.2 Yttervegger Figur 1 viser prinsipiell oppbygning av yttervegger. Veggelementene er etasjehøye, og med lengde tilpasset hustype. Ytterkledningen kan også monteres verikalt på 36 mm x 45 mm horisontale lekter Horisontalsnitt Fig. 1 Prinsipiell oppbygning av standard yttervegg med horisontal kledning. Dampsperre og innvendig påforing med gipsplatekledning monteres på byggeplass. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj. 3D1238 Kontr. 3B0748 Emne: Byggesystem av tre Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

2 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 6 Tabell 1 Merwood AS trehuselementer. Material- og komponentspesifikasjoner. Spesifikasjon Material / komponent (Ikke angitte materialdimensjoner skal være i henhold til spesifikasjoner utarbeidet for hvert enkelt prosjekt) Trevirke og plater Trevirke i vegger, bjelkelag og tak Limtrebjelker Undergulv Taktro Himling mot kryperom Underkledning på vegg Konstruksjonsvirke sortert til styrkeklasse C24,C18 og C16 etter NS-EN 338 / NS- EN14081, eller i henhold til spesifikke kalkulasjoner. Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise 017. Fasthetsklasse GL 28c i henhold til NS-EN Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise mm sponplate P5 med not og fjær i henhold til NS-EN Formaldehydklasse E1. Platene skal være testet som gulvplater og oppfylle kravene i NS-EN mm OSB/3 med not og fjær i henhold til NS-EN Formaldehydklasse E1. Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise mm OSB/3 med not og fjær i henhold til NS-EN Formaldehydklasse E1. Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise mm OSB/3 med not og fjær i henhold til NS-EN Formaldehydklasse E1. Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise 024. Isolasjonsmaterialer Varmeisolasjon Trinnlydplater Mineralull i henhold til NS-EN 13162, med deklarert termisk konduktivitet λ D 0,036 W/mK. Densitet 13 kg/m³ for glassull og 27 kg/m³ for steinull. Mineralull i etasjeskiller mot fundament skal ha deklarert termisk konduktivitet λ D 0,034 W/mK Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise mm Isover Flo mineralullplater for flytende gulv i henhold til NS-EN Trykkfasthet bestemmes for hvert enkelt prosjekt. Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise 001. Sperresjikt Dampsperre Vindsperre Kombinert undertak og vindsperre Undertakbelegg Min. 0,15 mm polyetylenfolie eller tilsvarende produkt i henhold til NS-EN med vanndampmotstand s d > 90 m i henhold til NS-EN ISO Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise 008. Permo frame eller vindsperre med SINTEF Teknisk Godkjenning med vanndampmotstand s d < 0,1 m. Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise 004. Divoroll Pro+ eller kombinert undertak og vindsperre med SINTEF Teknisk Godkjenning. Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodokmatrise 004. Undertakbelegg i henhold til NS-EN Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise 010. Festemidler Festemidler Mekaniske festemidler i samsvar med CE-merking i henhold til NS-EN Mekaniske festemidler for eksternt bruk skal være varmgalvanisert, eller ha tilsvarende beskyttelse mot korrosjon. Montasjelim til gulv- og veggplater Klasse D3 PVAc lim i henhold til NS-EN 204. Akustikkprofiler Gyproc Akustikkprofiler, høyde 25 mm. Kledninger Utvendig kledning Innvendig kledning Min 21 mm trekledning med kvalitet i henhold til NS-EN eller SN/TS Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise ,5 mm gipsplate type A i henhold til NS-EN 520, densitet 600 kg/m³ - 15 mm branngipsplate type DF i henhold til NS-EN 520, densitet 600 kg/m³ Miljørelaterte egenskaper skal dokumenteres i henhold til Prodok-matrise 014. Vinduer/dører Vinduer og dører som monteres i elementene er ikke dekket av denne godkjenningen, men skal tilfredstille krav til varmeisolasjon og tetthet som angitt i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).

3 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av Innvendige vegger Figur 2 viser prinsipiell oppbygning av innvendige vegger. Veggelementene er etasjehøye, og med lengde tilpasset hustype. Kledningsplater ved hjørner og tilslutninger monteres på byggeplass. Fig. 2 Prinsipiell oppbygning av standard innervegger. Ikke-bærende vegger har 45 mm x 70 mm stendere og bærende vegger 45 mm x 145 mm stendere. 3.4 Leilighetsskillevegger Figur 3 viser prinsipiell oppbygning av leilighetsskillevegger. Veggen består av to separate etasjehøye bindingsverk med 45 x 120 mm stendere, adskilt med en fri avstand på minst 30 mm. Kledningsplater ved hjørner og tilslutninger monteres på byggeplass. Fig. 5 Prinsipiell oppbygning av etasjeskiller mot kryperom/åpen fundamentering. 3.7 Etasjeskiller mellom boenheter Figur 6 viser prinsipiell oppbygning av etasjeskillere mellom boenheter. Flytende gulv og himling monteres på byggeplass. Fig. 3 Prinsipiell oppbygning av leilighetsskillevegg. 3.5 Etasjeskiller innen samme boenhet Figur 4 viser prinsipiell oppbygning av etasjeskiller innen samme boenhet. Nedforing og himling monteres på byggeplass. Fig. 6 Prinsipiell oppbygning av etasjeskiller mellom boenheter. 3.8 Takelementer Figur 7 viser prinsipiell oppbygning av takelementer. Sperrene har påforing til 340 mm høyde, slik at total isolasjonstykkelse inkludert 50 mm nedforing blir 390 mm. Taktekningen kan være av metallplater eller teglpanner. Takelementer leveres også med taktro for tekning med takbelegg. Taktekning med opplekting og nedforing med himling monteres på byggeplass. Fig. 4 Prinsipiell oppbygning av standard etasjeskiller innen samme boenhet. 3.6 Etasjeskiller mot fundament Figur 5 viser prinsipiell oppbygning av etasjeskiller mot kryperom/åpen fundamentering. 3.9 Konstruksjondetaljer generelt De detaljerte elementkonstruksjonene er beskrevet i dokumentet "Standard konstruksjonsdetaljer for Merwood AS trehuselementer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr ". Den versjonen av detaljtegningene som til enhver tid er arkivert hos SINTEF Byggforsk utgjør en formell del av godkjennigen.

4 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 6 Etasjeskillere som vist i fig. 4 og 5 kan brukes der kravet til brannmotstand er R15 i TEK. Etasjeskiller mellom boenheter med prinsipiell oppbygning som vist i fig. 6 kan brukes der det kreves brannmotstand REI30 i TEK. Takkonstruksjon med prinsipiell oppbygning som vist i fig. 7 kan brukes der det kreves brannmotstand REI30. Bæreevne ved brann skal da kontrolleres i hvert enkelt tilfelle i henhold til NS-EN Lydisolasjon Med elementer for skille mellom boenheter som beskrevet i kapittel 3, og i dokumentet "Standard konstruksjonsdetaljer for Merwood AS trehuselementer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr ", er forventede lydisolasjonsegenskaper i henhold til NS-EN ISO og -7 samt NS-EN ISO og -2 som angitt i Tabell 2 for ferdige hus. Dette tilsvarer lydklasse C i henhold til NS Lydisolasjonen i ferdige hus avhenger også av bl.a. installasjon av piper, sjakter og kabler. Fig. 7 Prinsipiell oppbygning av takelement 4. Bruksområder Merwood AS trehuselementer brukes hovedsaklig til boliger og hytter i opp til to etasjer. Elementene kan også brukes til andre typer bygninger så lenge krav til byggets egenskaper vurderes opp mot de deklarerte egenskapene til elementene. Se forøvrig betingelser for bruk i kapittel Egenskaper 5.1 Bæreevne Lastkapasitet til bærende konstruksjoner beregnes i sin helhet for hvert enkelt byggeprosjekt og for hvert individuelt element i henhold til NS-EN med tilhørende nasjonalt tillegg NA. For småhus i en- og to etasjer med Merwood AS trehuselementer er den horisontale stabiliteten vurdert som tilstrekkelig i alle normale huskonstruksjoner. I hus med spesielt korte yttervegger må vindavstivningen likevel kontrolleres. 5.2 Brannmotstand Yttervegger, bærende vegger og bærende skillevegger mellom boenheter med prinsipiell oppbygning som vist i fig. 1-3 kan brukes der det kreves brannmotstand REI30 i TEK. Dette forutsetter at maksimal dimensjonerende vertikal kortidslast på veggene er 15 kn/m, så fremt det ikke gjøres særskilte beregninger av bæreevne ved brann i henhold til NS-EN med tilhørende nasjonalt tillegg NA i hvert enkelt tilfelle. Tabell 2 Forventet lydisolasjon i ferdige hus Konstruksjon Estimert R`w Estimert L`w Leilighetsskillevegger 55 db - Etasjeskillere mellom boenheter 55 db 53 db 5.4 Varmeisolasjon Tabell 3 viser varmegjennomgangskoeffisient, U-verdi, for Merwood AS trehuselementer, beregnet i henhold til NS- EN ISO 6946 og NS-EN ISO Normalisert kuldebroverdi på 0,03 W/m²K kan brukes i beregninger av transmisjonsvarmetap for hus, så fremt det ikke gjøres spesifikke beregninger for hvert enkelt prosjekt. Tabell 3 Varmegjennomgangskoeffisient, U-verdi Konstruksjon Yttervegg, total isolasjonstykkelse 245 mm Etasjeskiller over fundament, total isolasjonstykkelse 245 mm Tak, total isolasjonstykkelse 390 mm Mineralull, λ D W/(mK) U-verdi W/(m 2 K) 0,036 0,18 0,034 0,15 0,036 0,11 6. Miljømessige forhold 6.1 Inneklimapåvirkning Elementene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. 6.2 Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon i henhold til ISO for Merwood AS trehuselementer.

5 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av Helse- og miljøfarlige kjemikalier Elementene inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. 6.4 Påvirkning på jord og grunnvann Utlekkingen fra elementene er bedømt til ikke å påvirke jord og grunnvann negativt. 6.5 Avfallshåndering/gjenbruksmuligheter Trevirke, metall og andre avfallsfraksjoner skal sorteres på byggeplass og ved avhending, og leveres ved godkjent avfallsmottak der de kan materialgjenvinnes og energigjennvinnes. 7. Betingelser for bruk 7.1 Prosjektering generelt Produksjonen og leveringen av hvert enkelt element skal være basert på bestemmelse av krav til bæreevne, brannmotstand, egenskaper ved brannpåvirkning, lydisolasjon og varmeisolasjon for hvert enkelt byggeprosjekt og leveranse. Dokumentasjon av egenskapene skal være tilgjengelig før produksjonen og leveringen av trehuselementene. 7.2 Prosjektering av bæreevne Produksjonen av alle bærende elementer til hvert prosjekt skal være basert på statisk beregning og dimensjonering i henhold til NS-EN og relevante laster i NS-EN med tilhørende nasjonale tillegg NA. Beregningene skal inkludere vertikal og horisontal lastkapasitet, og vindforankringer mellom elementer og til fundament. Dimensjonering av golvbjelkers spennvidde skal tilfredsstille komfortkriteriet for stivhet som angitt i Byggforskserien Prosjektering av brannmotstand Lastkapasitet til bærende konstruksjoner ved brann skal kontrolleres for hvert enkelt byggeprosjekt. Der bygningsdelene ikke tilfredsstiller krav til brannmotstand med egenskaper som angitt i pkt. 5.2 må nødvendige tiltak for å oppnå tilstrekkelig brannmotstand bestemmes i henhold til NS-EN eller ved prøvning, og dokumenteres spesielt. 7.4 Prosjektering av varmeisolasjon Nødvendig energieffektivitet i henhold til TEK skal bestemmes for hver enkelt husleveranse, og elementenes varmeisolasjonsevne prosjekteres i henhold til dette. 7.5 Fundamenter Trehuselementene skal monteres på fundamenter i henhold til prinsippene som er vist i Byggforskserien Fuktopptak i trematerialene fra fundamentet skal hindres med en kapillærbrytende fuktsperre, og det skal sikres at fuktnivået i luften i kryperom er tilstrekkelig lavt. 7.6 Montasje generelt Elementene skal monteres i henhold til byggdetaljene som er vist i Standard konstruksjonsdetaljer for Merwood AS trehuselementer tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr. TG Elementskjøter i yttervegger skal tettes med klemte omlegg av dampsperren innvendig og vindsperren utvendig. Elementene skal forankres i henhold til beskrivelse som utarbeides spesifikt for hvert enkelt byggeprosjekt. 7.7 Takkonstruksjon Der takkonstruksjonen over trehuselementene ikke leveres som prefabrikerte elementer skal konstruksjonen for utførelse på byggeplass være prosjektert for hvert enkelt prosjekt i henhold til prinsippene i Byggforskserien, og med taktekking som er tilpasset lokale klimatiske forhold. 7.8 Transport og lagring Elementene skal være beskyttet mot nedbør med en vanntett tildekning under transport og ved lagring inntil de blir dekket av en tett taktekning. Elementene skal under transport og lagring være plassert på et tørt og plant underlag. Det er viktig at både trevirket og OSB-platene i ytterveggene har et lavt fuktinnhold og aldri er i kontakt med vann, verken i fabrikken, ved transport og lagring, eller ved montering av elementene, for å sikre at behovet for uttørking av byggfukt er minimalt. 8. Produksjonskontroll Fabrikkfremstillingen av Merwood AS trehuselementer er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning. 9. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er primært basert på en vurdering av produsentens konstruksjonsdetaljer samt material- og komponentspesifikasjoner. Konstruksjonsegenskapene er bestemt på basis av referanser til følgende anvisninger: - SINTEF Byggforsk. Byggforskserien (varmeisolasjon) - SINTEF Byggforsk. Byggforskserien og (brannmotstand) - SINTEF Byggforsk. Byggforskserien og (lydisolasjon) 10. Merking Ved hver leveranse skal det medfølge leveransedokumenter som minimum inneholder produsentens navn og adresse, prosjektidentifikasjon, montasjespesifikasjoner for den enkelte leveranse, og konstruksjonsdetaljer som er i henhold til Standard konstruksjonsdetaljer for Merwood AS trehuselementer tilhørende SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. TG

6 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 6 av 6 Det kan også merkes med godkjenningsmerket for SINTEF Teknisk Godkjenning; TG TG Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Johan Gåsbakk, SINTEF Byggforsk, avd. for Bygninger og installasjoner, Oslo. Godkjenningsmerke for SINTEF Byggforsk Hans Boye Skogstad Godkjenningsleder

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer SINTEF Certification Nr. 20429 Utstedt: 25.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Rusånes Fabrikker trehuselementer er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Econdo trehuselementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Econdo trehuselementer SINTEF Certification Nr. 20001 SINTEF Byggforsk bekrefter at Econdo trehuselementer Utstedt første gang: 27.03.2011 Revidert siste gang: 28.06.2016 Gyldig til: 01.07.2021 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer SINTEF Certification Nr. 2555 Utstedt: 17.09.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Byggmann trehussystemer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Kegesa element og modulsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Kegesa element og modulsystem SINTEF Certification Nr. 20164 Utstedt: 21.06.2012 Revidert: Gyldig til: 01.07.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Kegesa element og modulsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Ringsaker Takelementer - elementsystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Ringsaker Takelementer - elementsystemer SINTEF Certification Nr. 2542 Utstedt: 25.05.2009 Revidert: 01.03.2011 Gyldig til: 25.05.2014 Side: 1 av 6 1. Innehaver av godkjenningen Ringsaker Takelementer AS Postboks 89 2381 Brumunddal Tlf. 62 33

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Optimera Byggelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Optimera Byggelementer SINTEF Byggforsk bekrefter at Optimera Byggelementer SINTEF Certification Nr. 20510 Utstedt første gang: 27.06.2016 Revidert siste gang: Gyldig til: 01.07.2021 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. MT Modulsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. MT Modulsystem SINTEF Certification Nr. 20250 Utstedt: 02.05.2014 Revidert: Gyldig til: 01.07.2019 Side: 1 av 7 SINTEF Byggforsk bekrefter at MT Modulsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Elementbygg

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Elementbygg SINTEF Certification Nr. 2173 Utstedt: 10.01.2002 Revidert: 26.09.2012 Gyldig til: 26.09.2017 Side: 1 av 7 SINTEF Byggforsk bekrefter at Skanska Elementbygg tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SmålandsVillan trehusmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SmålandsVillan trehusmoduler SINTEF Certification Nr. 2568 Utstedt: 03.06.2010 Revidert: 24.02.2016 Gyldig til: 01.04.2021 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at SmålandsVillan trehusmoduler er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. CRAMO C40 trehusmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. CRAMO C40 trehusmoduler SINTEF Certification Nr. 20443 Utstedt: 19.02.2016 Revidert: 24.02.2016 Gyldig til: 01.04.2021 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at CRAMO C40 trehusmoduler er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. ByggNor elementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. ByggNor elementer SINTEF Certification Nr. 20064 SINTEF Byggforsk bekrefter at ByggNor elementer Utstedt første gang: 02.02.2011 Revidert siste gang: 29.09.2016 Gyldig til: 01.10.2021 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. A-HUS trehussystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. A-HUS trehussystem SINTEF Certification Nr. 20074 Utstedt: 11.04.2014 Revidert: Gyldig til: 01.07.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at A-HUS trehussystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Overhalla trehuselementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Overhalla trehuselementer SINTEF Certification Nr. 2612 SINTEF Byggforsk bekrefter at Overhalla trehuselementer Utstedt første gang: 28.08.2009 Revidert siste gang: 17.11.2016 Gyldig til: 01.01.2022 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Modulbygg

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Modulbygg SINTEF Certification Nr. 2174 Utstedt: 30.05.2005 Revidert: 01.11.2011 Gyldig til: 17.08.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Skanska Modulbygg tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Scandi Byg prefabrikerte trehusmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Scandi Byg prefabrikerte trehusmoduler SINTEF Certification Nr. 20464 Utstedt: 01.06.2015 Revidert: Gyldig til: 01.07.2020 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Scandi Byg prefabrikerte trehusmoduler er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hedalm Anebyhus trehussystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hedalm Anebyhus trehussystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Hedalm Anebyhus trehussystem SINTEF Certification Nr. 2149 Utstedt første gang: 18.06.2001 Revidert siste gang: 06.03.2017 Gyldig til: 01.10.2018 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Frost Utvikling bygningsmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Frost Utvikling bygningsmoduler SINTEF Byggforsk bekrefter at Frost Utvikling bygningsmoduler SINTEF Certification Nr. 20507 Utstedt første gang: 26.08.2016 Revidert siste gang: Gyldig til: 01.10.2021 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glasroc H Storm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glasroc H Storm SINTEF Certification Nr. 20251 Utstedt: 01.02.2013 Revidert: 11.04.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 4 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glasroc H Storm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Matek trehusmoduler og elementer. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Matek trehusmoduler og elementer. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2532 Utstedt: 30.06.2009 Revidert: 27.10.2009 Gyldig til: 30.06.2014 Side:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen SINTEF Certification Nr. 20441 Utstedt: 25.08.2015 Revidert: Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonveggen er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Älvsbyhus trehusmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Älvsbyhus trehusmoduler SINTEF Byggforsk bekrefter at Älvsbyhus trehusmoduler SINTEF Certification Nr. 2204 Utstedt: 17.11.1999 Revidert: 27.08.2012 Gyldig til: 17.08.2015 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. as Ferdighus trehussystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. as Ferdighus trehussystem SINTEF Certification Nr. 2505 Utstedt: 22.10.7 Revidert: 25.03.2014 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at as Ferdighus trehussystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem SINTEF Certification Nr. 20080 Utstedt: 27.05.2011 Revidert: Gyldig til: 27.05.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Passivelement ytterveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400 SINTEF Certification Nr. 2387 Utstedt: 17.02.2005 Revidert: 21.01.2011 Gyldig til: 01.07.2011 Side: 1 av 5 1. Innehaver av godkjenningen Isola as Fabrikk Platon 3678 Notodden Tlf.: 35 57 57 00 Fax.: 35

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 520 mm SINTEF Certification Nr. 2602 Utstedt: 11.03.2009 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 520 mm tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan Vakuum-innfestet Tekkesystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan Vakuum-innfestet Tekkesystem SINTEF Certification Nr. 2281 Utstedt: 20.06.2001 Revidert: 30.10.2012 Gyldig til: 01.01.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Protan Vakuum-innfestet Tekkesystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

UTSLIPPSKLASSIFIKASJON FOR BYGNINGSMATERIALER

UTSLIPPSKLASSIFIKASJON FOR BYGNINGSMATERIALER The Building Information Foundation RTS UTSLIPPSKLASSIFIKASJON FOR BYGNINGSMATERIALER Forestia AS Klassifikasjonsgruppen som er nedsatt av Stiftelsen for bygningsinformasjon RTS, har godkjent følgende

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Älvsbyhus trehusmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Älvsbyhus trehusmoduler SINTEF Certification Nr. 2204 SINTEF Byggforsk bekrefter at Älvsbyhus trehusmoduler Utstedt første gang: 17.11.1999 Revidert siste gang: 15.03.2017 Gyldig til: 01.01.2022 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20131 Utstedt: 15.06.2012 Revidert: Gyldig til: 01.07.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at SIGA Majvest vindsperre SIGA Majcoat kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler April 2010 1. Formål Dette notatet gir en kort orientering om hvordan man søker om Teknisk Godkjenning

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at RMB 400 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2397 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR SINTE Certification Nr. 20116 Utstedt: 05.12.2011 Revidert: 23.04.2015 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Spikerplateforbindelser med brannmotstand

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Spikerplateforbindelser med brannmotstand SINTEF Certification Nr. 20079 Utstedt: 17.10.2011 Revidert: Gyldig til: 17.10.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Spikerplateforbindelser med brannmotstand tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Silcartex 180 Dobbel Tape kombinert undertak og vindsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Silcartex 180 Dobbel Tape kombinert undertak og vindsperre SINTEF Certification Nr. 20103 Utstedt: 19.09.2012 Revidert: Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Silcartex 180 Dobbel Tape kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem SINTEF Certification Nr. 20080 SINTEF Byggforsk bekrefter at Passivelement ytterveggsystem Utstedt første gang: 27.05.2011 Revidert siste gang: 01.11.2016 Gyldig til: 01.01.2022 Forutsatt publisert på

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2396 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fibo Trespo Baderomspanel

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fibo Trespo Baderomspanel SINTEF Byggforsk bekrefter at Fibo Trespo Baderomspanel SINTEF Certification Nr. 2289 Utstedt: 22.09.2000 Revidert: 11.10.2012 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Glava Ringmur 450 SINTEF Certification Nr. 2337 Utstedt: 06.03.2002 Revidert: 08.03.2013 Gyldig til: 01.04.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Glava Ringmur 450 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Europrofil himlingssystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Europrofil himlingssystem SINTEF Certification Nr. 20264 Utstedt: 06.06.2013 Revidert: Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Europrofil himlingssystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Matek trehusmoduler og elementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Matek trehusmoduler og elementer SINTEF Certification Nr. 2532 Utstedt: 30.06.2009 Revidert: 15.12.2014 Gyldig til: 01.01.2020 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Matek trehusmoduler og elementer er vurdert å være egnet i bruk

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordisk Träskruv

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordisk Träskruv SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordisk Träskruv SINTEF Certification Nr. 2422 Utstedt: 30.06.2006 Revidert: 21.12.2011 Gyldig til: 21.12.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Nr NBL

Nr NBL 1. Innehaver av godkjenningen Protecta AS, Ravneveien 7, Linnestad Næringsområde, 3174 Revetal, NORGE, www.protecta.no 2. Produsent Paroc AB Sverige, www.paroc.se 3. Produktbeskrivelse Brannbeskyttende

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hålogaland Element Bygningsmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hålogaland Element Bygningsmoduler SINTEF Byggforsk bekrefter at Hålogaland Element Bygningsmoduler SINTEF Certification Nr. 2557 Utstedt: 09.12.2009 Revidert: 25.01.2016 Gyldig til: 01.04.2021 Side: 1 av 8 er vurdert å være egnet i bruk

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Divoroll kombinert undertak og vindsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Divoroll kombinert undertak og vindsperre SINTEF Certification Nr. 2401 Utstedt: 26.09.2005 Revidert: 24.01.2011 Gyldig til: 24.01.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Divoroll kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller krav til

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20081 Utstedt: 04.04.2011 Revidert: 18.12.2014 Gyldig til: 01.01.2020 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Norgips Skilleveggsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Djønne trehusmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Djønne trehusmoduler SINTEF Certification Nr. 20248 Utstedt: 08.08.2012 Revidert: 05.08.2013 Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 7 SINTEF Byggforsk bekrefter at Djønne trehusmoduler tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Divoroll prima kombinert undertak og vindsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Divoroll prima kombinert undertak og vindsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at Divoroll prima kombinert undertak og vindsperre SINTEF Certification Nr. 20138 Utstedt: xx.xx.2012 Revidert: Gyldig til: xx.xx.2017 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rockwool Torvtak

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rockwool Torvtak SINTEF Certification Nr. 2488 Utstedt: 08.12.2007 Revidert: 14.05.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Rockwool Torvtak tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Temporent Kloss moduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Temporent Kloss moduler SINTEF Certification Nr. 20156 Utstedt: 21.06.2012 Revidert: 20.02.2014 Gyldig til: 01.11.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Temporent Kloss moduler tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Sarnafil TU 111 dampåpent undertak. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Sarnafil TU 111 dampåpent undertak. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2355 Utstedt: 29.10.2002 Revidert: 06.06.2008 Gyldig til: 06.06.2013 Side:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Husvik Building System

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Husvik Building System SINTEF Certification Nr. 2617 SINTEF Byggforsk bekrefter at Husvik Building System Utstedt første gang: 06.10.2011 Revidert siste gang: 08.07.2016 Gyldig til: 01.04.2019 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Vänerply P30 konstruksjonskryssfiner SINTEF Certification Nr. 2001 Utstedt: 17.10.1995 Revidert: 17..2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Therma isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Therma isolasjonsplater av PIR SINTEF Byggforsk bekrefter at Therma isolasjonsplater av PIR SINTEF Certification Nr. 20116 Utstedt første gang: 05.12.2011 Revidert siste gang: 24.05.2017 Gyldig til: 01.06.2022 Forutsatt publisert på

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20131 Utstedt: 15.06.2012 Revidert: 03.08.2016 Gyldig til: 01.07.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at SIGA Majvest vindsperre SIGA Majcoat kombinert undertak og vindsperre

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Konsmo Moduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Konsmo Moduler SINTEF Certification Nr. 2614 SINTEF Byggforsk bekrefter at Konsmo Moduler Utstedt første gang: 01.09.2010 Revidert siste gang: 20.05.2016 Gyldig til: 01.07.2021 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2512 Utstedt: 11.09.2007 Revidert: Gyldig til: 11.09.2012 Side: 1 av 5 Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc BSF og BCC bjelkeforbindelser

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2330 Utstedt: 18.02.2002 Revidert: 17.06.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Etasjeskiller med Hunton Silencio 36 / Hunton Silencio Thermo tilfredsstiller

Detaljer

BeWi byggesystem Fiberarmert betong

BeWi byggesystem Fiberarmert betong SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2539 Utstedt: 17.09.2007 Revidert: 24.04.2008 Gyldig til: 17.09.2012 Side:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Europrofil skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Europrofil skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20009 Utstedt: 25.08.2009 Revidert: Gyldig til: 25.08.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Europrofil skilleveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan G, GG og GT takbelegg og vanntrykksfolier

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Protan G, GG og GT takbelegg og vanntrykksfolier SINTEF Byggforsk bekrefter at G, GG og GT takbelegg og vanntrykksfolier SINTEF Certification Nr. 2008 Utstedt: 05.12.1995 Revidert: 30.10.2012 Gyldig til: 01.01.2018 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til

Detaljer

Nr. 20274 NBL 010-0250

Nr. 20274 NBL 010-0250 1. Innehaver av godkjenningen Tikkurila Norge As, Stanseveien 25, 0976 Oslo, Norway www.tikkurila.no 2. Produsent Rütgers Organics GmbH, www.rütgers-organics.de 3. Produktbeskrivelse NON-FIRE S104 er en

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Martinsons KL-trä

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Martinsons KL-trä SINTEF Byggforsk bekrefter at Martinsons KL-trä SINTEF Certification Nr. 20100 Utstedt: 02.11.2011 Revidert: 04.09.2013 Gyldig til: 02.11.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Norgips Skilleveggsystem SINTEF Certification Nr. 20081 Utstedt: 04.04.2011 Revidert: Gyldig til: 04.04.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Norgips Skilleveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20016 Utstedt: 01.09.2009 Revidert: 03.11.2009 Gyldig til: 01.09.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Vempro R+ kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller krav

Detaljer

maxit Komfortgolv for golvvarme og trinnlyd

maxit Komfortgolv for golvvarme og trinnlyd SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2550 Utstedt: 11.03.2008 Revidert: Gyldig til: 11.03.2013 Side: 1 av 5 maxit

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordbohus byggesystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordbohus byggesystem SINTEF Certification Nr. 20036 Utstedt: 21.05.2010 Revidert: 16.04.2015 Gyldig til: 01.07.2020 Side: 1 av 10 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordbohus byggesystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Byggforsk bekrefter at Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Certification Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 25.04.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 11 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Multiblokk Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Multiblokk Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Multiblokk Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2384 Utstedt: 23.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med gitterbjelker av tre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med gitterbjelker av tre SINTEF Byggforsk bekrefter at Etasjeskiller med gitterbjelker av tre SINTEF Certification Nr. 20427 Utstedt: 02.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 6 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning NBI Teknisk Godkjenning Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr. 2190 Utstedt: 10.02.1999

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Polytex Wall og Polytex XTR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Polytex Wall og Polytex XTR SINTEF Certification Nr. 20476 Utstedt: 21.01.2016 Revidert: Gyldig til: 01.04.2021 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Polytex Wall og Polytex XTR er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med Hunton Silencio 36 / Hunton Silencio Thermo

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Etasjeskiller med Hunton Silencio 36 / Hunton Silencio Thermo SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2330 Utstedt: 18.02.2002 Revidert: 12.04.2016 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 5 Etasjeskiller med Hunton Silencio 36 / Hunton Silencio Thermo er

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr.

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Byggforsk bekrefter at Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Certification Nr. 20381 Utstedt: 03.07.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Kodumaja trehusmoduler

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Kodumaja trehusmoduler SINTEF Certification Nr. 2485 Utstedt: 22.05.2007 Revidert: 02.03.2016 Gyldig til: 01.01.2018 Side: 1 av 9 SINTEF Byggforsk bekrefter at Kodumaja trehusmoduler tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: Gyldig til: 26.11.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringssystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Cosima DITT BAD. DIN STIL. DIT T LIV. DESIGNSLUK TIL DUSJ. VIGOUR løsninger for ditt bad

Cosima DITT BAD. DIN STIL. DIT T LIV. DESIGNSLUK TIL DUSJ. VIGOUR løsninger for ditt bad Cosima DESIGNSLUK TIL DUSJ VIGOUR løsninger for ditt bad DITT BAD. DIN STIL. DIT T LIV. Cosima DESIGNSLUK TIL DUSJ FREMTIDENS PERFEKTE SLUKLØSNING FOR DITT BAD VELGES PGA: 1. Førsteklasses kvalitet 2.

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval

NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr.

Detaljer

Lafarge brann- og lydskillevegger. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet

Lafarge brann- og lydskillevegger. er godkjent av SINTEF Byggforsk med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet SINTEF Byggforsk Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 30.06.2008 Gyldig til: 30.04.2013 Side:

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Metsä Wood Spruce kryssfiner

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Metsä Wood Spruce kryssfiner SINTEF Byggforsk bekrefter at Metsä Wood Spruce kryssfiner SINTEF Certification Nr. 2059 Utstedt første gang:.02.1996 Revidert siste gang: 06.06.2017 Gyldig til: 01.01.2022 Forutsatt publisert på www.sintefcertification.no

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul Nr. 2220 Utstedt: 23.08.2000 Revidert: 02.10.2015 Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 11 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2134 Utstedt: 16.04.1998 Revidert: 08.04.2011 Gyldig til: 23.02.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Isola - Tyvek diffusjonsåpne undertak tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 12.10.2015 Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Nr. 20268 NBL 010-0215

Nr. 20268 NBL 010-0215 1. Innehaver av godkjenningen Leighs Paints Tower Works, Kestor Street, BL2 2AL BOLTON, UK. www.leighspaints.com 2. Produsent Leighs Paints, UK. 3. Produktbeskrivelse Enkomponent, vannbasert varmeekspanderende

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonit Sutett

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonit Sutett SINTEF Certification Nr. 2239 Utstedt: 15.02.2000 Revidert: 24.09.2012 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonit Sutett tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Bauder PRO 40 takbelegg

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Bauder PRO 40 takbelegg SINTEF Certification Nr. 2377 Utstedt: 15.05.2003 Revidert: 11.01.2016 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 4 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bauder PRO 40 takbelegg er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Blokk og Leca Finblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Leca Blokk og Leca Finblokk SINTEF Certification Nr. 2032 Utstedt:30.12.1994/02.03.1998 Revidert: 03.01.2011 Gyldig til: 03.01.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Leca Blokk og Leca Finblokk tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Byggevaredagen 2013-04-24 En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen 1 Innhold CPR - Construction Products Regulation Byggevareforordningen

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Veggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Veggsystem SINTEF Certification Nr. 20039 Utstedt: 09.02.2011 Revidert: 10.02.2012 Gyldig til: 09.02.2016 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Veggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Jackon Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Jackon Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Jackon Ringmur SINTEF Certification Nr. 2144 Utstedt: 23.04.1998 Revidert: 24.04.2014 Gyldig til: 01.07.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2307 Utstedt: 29.12.2001 Revidert: 14.08.2012 Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Nr SINTEF Certification

Nr SINTEF Certification SINTEF Certification Nr. 2613 Utstedt: 22.12.2010 Revidert: 26.01.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Superkuben er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav

Detaljer