SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR"

Transkript

1 SINTE Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan og Bygningsloven og tilhørende orskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen SPU Isolering AS Slemdalsveien 70B, 0373 Oslo 2. Produsent SPU Oy, Kankaanpää 3. Produktbeskrivelse SPU Isolering AS sine isolasjonsplater er av stiv polyisocyanurat (PIR) med 90 % lukkede celler produsert i henhold til NSEN Isolasjonsplatene som omfattes av godkjenningen er: SPU H Ikke belagt med laminat SPU Al Belagt med aluminiumslaminat SPU P Belagt med papir SPU R Belagt med glassfiberlaminat SPU B Belagt med bitumenlaminat SPU R Belagt med polyetylenlaminat Isolasjonsplatene leveres normalt med dimensjon x mm og tykkelser fra 30 mm til 200 mm. Platene kommer med not og fjær, halvnot (se fig. eller rette kanter. erdig installert har isolasjonen densitet ca. 35 kg/m Bruksområder SPU Isolasjonsplater kan benyttes som isolasjon i etasjeskiller, vegger, tak og gulv på grunn. SPU Isolasjonsplater kan benyttes i bygninger i risikoklasse 1, 2 og 4 i brannklasse 1. SPU Al og SPU R kan benyttes som utvendig isolasjon bak luftet kledning i risikoklasse 14 i brannklasse 1 og 2. Se for øvrig pkt. 7 under Branntekniske forutsetninger. ig. 1 Isolasjonsplate av polyisocyanurat med tosidig laminat og 15 mm falser. Bruksområder for hver av isolasjonsplatene: SPU H Innvendig og utvendig SPU Al Innvendig og utvendig SPU P I betongelementer SPU R Utvendig SPU B Underlag til takmembran SPU R Innvendig, utvendig og i betongelementer 5. Egenskaper Materialegenskaper Produktegenskaper for SPU Isolasjonsplater er vist i tabell 1. Egenskaper ved brannpåvirkning Isolasjonsplatene har forskjellig brannegenskaper avhengig av type laminat. Branntekniske klasser for produktene er gitt i tabell 1. for yttervegger og takkonstruksjoner med SPU Isolasjonsplater, er beskrevet i tabell 2 og 3. en er gitt for ensidig branneksponering. en er bestemt ved prøving i henhold til NS EN 13631, NSEN 13641, NSEN og NSEN 13652, og SP ire 105. SINTE Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj Kontr Emne: Skumplastprodukter Hovedkontor: SINTE Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTE Byggforsk irmapost: Trondheim: SINTE Byggforsk 7465 Trondheim Telefon Telefaks

2 SINTE Teknisk Godkjenning Nr Side 2 av 5 Dimensjonerende kapasitet ved ulykkessituasjonen brann etter den angitte brannmotstandstiden er oppgitt som Dimensjonerende kapasitet ved brann i tabellen. Dimensjonerende kapasitet skal kontrolleres mot opptredende dimensjonerende last ved ulykkessituasjonen brann. 6. Miljømessige forhold Helse og miljøfarlige kjemikalier Isolasjonsplatene inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse og miljøfarlige. Prioriteterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vpvb stoffer. Inneklimapåvirkning Isolasjonsplatene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Isolasjonsplatene sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes. Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon i henhold til ISO for isolasjonsplatene. Når polyisocyanurat varmes opp til grader, kan det frigjøres isocyanater som kan gi allergi og astma. Ved arbeider med polyisocyanurat der oppvarming kan forekomme, bør man benytte personlig verneutstyr i henhold til kjemikalieforskriftens 22 Bruk av personlig verneutstyr ved arbeid med isocyanater. Tabell 1 Produktegenskaper for SPU Isolasjonsplater Egenskap Målemetode Klasse/nivå NSEN Lengde NSEN ± 10 mm Bredde NSEN ± 7,5 mm Tykkelsestoleranse NSEN 823 T2 Tykkelse på laminat Aluminiumslaminat (kun belegg) Papirlaminat (kun belegg) Glassfiberlaminat (kun belegg) Bitumenlaminat (kun belegg) Polyetylenlaminat (kun belegg) 140 µm 140 µm 1,1 mm 0,75 mm 380 µm Rettvinklethet NSEN 824 S b 6 mm/m Planhet NSEN 825 S max 10 mm Trykkfasthet NSEN 826 CS (10/Y)100 Vanndampmotstand SPU H (uten laminat) Aluminiumslaminat (kun belegg) Papirlaminat (kun belegg) Glassfiberlaminat (kun belegg) Bitumenlaminat (kun belegg) Polyetylenlaminat (kun belegg) Vannabsorpsjon langtid Deklarert varmekonduktivitet, λ D SPU H (uten laminat) SPU Al (Aluminiumslaminat) SPU P (Papirlaminat) SPU R (Glassfiberlaminat) SPU B (Bitumenlaminat) SPU R (Polyetylenlaminat) Egenskaper ved brannpåvirkning SPU H (uten laminat) SPU Al (Aluminiumslaminat) SPU P (Papirlaminat) SPU R (Glassfiberlaminat) SPU B (Bitumenlaminat) SPU R (Polyetylenlaminat) NSEN NSEN (2A) NSEN NSEN µ = 46 W lt 2 % av volum 0,027 W/mK 0,027 W/mK Ds2,d0 E Bs1,d0 Dimensjonsstabilitet ved oppvarming/høy fuktighet NSEN 1604 DS (TH) 9 Deklarert varmekonduktivitet reduseres ved økt tykkelse på isolasjonsplatene. Varmekonduktiviteten oppgitt i tabell er den høyeste deklarerte og gjelder for isoleringsplater med tykkelse mindre enn 80 mm. or tykkelse mellom 80 mm og 120 mm er deklarert varmekonduktivitet 0,026 W/mK, og for tykkelser > 120 mm er deklarert varmekonduktivitet 0,025 W/mK. Vanndampmotstandsfaktoren må multipliseres med tykkelse på isolasjonsplaten i m for å få s d verdien.

3 SINTE Teknisk Godkjenning Nr Side 3 av 5 Tabell 2 for yttervegg med SPU Isolasjonsplater Oppbygning ig. 2 Yttervegg med SPU Al ig. 3 Yttervegg med SPU Al ig. 4 Yttervegg imed SPU al og SPU R 3) 19x148 mm trepanel festes med to 2,5 x 65 Min. 23x48 mm lekt skrudd til stender med skruer 6,0x140 mm c/c 600 mm GUgipsplate 9 mm iht. NSEN 520 Min. 70 mm SPU Al eller SPU R på utside av stendere, legges med forskjøvne skjøter Min. 100 mm SPU Al monteres mellom stendere. Sika Boom TopG eller Tytan ugeskum skal tette hele hulrommet rundt Min. 48x98 mm stender c/c 600 mm, C24 Dampsperre Gyproc GN 13 eller Norgips Standard 13 3) 19x148 mm trepanel festes med to 2,5 x 65 Min. 23x48 mm lekt GUgipsplate 9 mm iht. NSEN 520 Min. 48x98 mm stendeer c/c 600 mm, C24 Min. 100 mm SPU Al monteres mellom stendere. Sika Boom TopG eller Tytan ugeskum skal tette hele hulrommet rundt Min. 70 mm SPU Al eller SPU R på innside av stendere, legges med forskjøvne skjøter Dampsperre 48x48 mm lekter skrudd til stender med skruer 6,0x140 mm c/c 600 mm 50 mm steinullisolasjon, min. densitet 32 kg/m³, limes til isolasjonplaten med to vertikale striper Sika Boom TopG el. Tytan ugeskum Gyproc GN 13 eller Norgips Standard 13 3) 19x148 mm trepanel festes med to 2,5 x 65 Min. 23x48 mm lekt skrudd til stender med skruer 6,0x140 mm c/c 600 mm GUgipsplate 9 mm iht. NSEN 520 Min. 70 mm SPU Al eller SPU R på utside av stendere, legges med forskjøvne skjøter Min. 48x98 mm stendere c/c 600 mm, C24 Min. 100 mm SPU Al monteres mellom stendere. Sika Boom TopG eller Tytan ugeskum skal tette hele hulrommet rundt 50 mm steinullisolasjon, min. densitet 32 kg/m³, limes til isolasjonplaten med to vertikale striper Sika Boom TopG el. Tytan ugeskum Dampsperre Gyproc GN 13 eller Norgips Standard 13 3) tilsvarende Dimensjonerende lastkapasitet ved brann EI 60 EI 60 REI 60 44,0 kn/m Gjelder ensidig branneksponering fra innside Maks 4,0 m vegghøyde. Gjelder ensidig branneksponering fra innside eller utside. Kapasitet for sentrisk aksiallast ved brann gitt i kn per meter vegglengde. Angitte gipsplateprodukter iht. NSEN 520 med tykkelse på minst 12,5 mm og minimum densitet 720 kg/m³. estes med skruer (3,9 x 30 mm) i avstand maks 150 mm i platekanter og 200 mm i senter av plate. Horisontale plateskjøter skal ha understøttelse av kubbinger i samme dimensjon som stendere.

4 SINTE Teknisk Godkjenning Nr Side 4 av 5 Tabell 3 for takkonstruksjon med SPU Isolasjonsplater Oppbygning ig. 5 Takkonstruksjon med SPU Al og SPU R 36x48 lekter Tyvek vindsperre Min. 48x198 mm sperrer c/c 600 mm, C24 70 mm SPU R monteres mellom sperrer. Sika Boom TopG eller Tytan ugeskum skal tette hele hulrommet rundt hele platekanten. 50 mm til 130 mm SPU Al monteres mellom sperrer med forskjøvne skjøter over underliggende SPU Al. Sika Boom TopG eller Tytan ugeskum skal tette hele hulrommet rundt hele platekanten 50 mm SPU Al monteres med forskjøvne skjøter på underside av taksperrer. Alle skjøter fuges med Sika Boom TopG eller Tytan ugeskum og tapes med aluminiumstape Dampsperre 48x48 mm lekter skrudd til sperre med skruer 6,0x140 mm c/c 600 mm To lag 12,5 mm Gyproc GN 13 eller Norgips Standard 13 tilsvarende REI 60 Dimensjonerende lastkapasitet ved brann 7,6 knm/m Maks 4,5 m spennvidde på taksperrer. Gjelder eksponering fra innside. Bøyekapasitet ved brann gitt i knm per løpemeter tak. Angitte gipsplateprodukter iht. NSEN 520 med tykkelse på minst 12,5 mm og minimum densitet 720 kg/m³. estes med skruer (3,9 x 30 mm) i avstand maks 150 mm i platekanter og 200 mm i senter av plate 7. Betingelser for bruk Branntekniske forutsetninger På innvendige veggflater og i himlinger må isolasjonsplatene være tildekket med kledning klassifisert som K 2 10 A2s1,d0 iht. EN Slik kledning kan være 13 mm tykke standard gipsplater festet til konstruksjonens bæresystem med festemidler av metall. Alternativt kan det benyttes påfôring som er isolert med minst 50 mm tykk mineralull festet til konstruksjonens bæresystem med festemidler av metall. I himlinger må det benyttes to lag med 13 mm standard gipsplater. I etasjeskillere skal overflater på gulv ha brannteknisk klasse D fl s1 i rømingsveier, EN Utvendig på vegg og tak skal isolasjonsplatene tildekkes av brannbeskyttende plater som f. eks. min. 9 mm tykke GU gipsplater festet direkte til konstruksjonens bæresystem med festemidler av metall eller minst 8 mm tykk sementbasert, armert puss. Alle plateskjøter skal dekkes av trelekter e.l. Et alternativ er å benytte tildekking av systemer som har bestått prøving etter SP ire 105 eller tilsvarende for aktuell bruk. SPU Al og SPU R er testet i henhold til SP ire 105, og kan benyttes som utvendig isolasjon under luftet kledning uten øvrig beskyttelse i bygninger i risikoklasse 14 i brannklasse 1 og 2, der underlaget er av lettbetong eller betong. I risikoklasse 5 og brannklasse 2 må denne fasadeoppbygningen vurderes spesielt i hvert enkelt tilfelle. or øvrig skal de branntekniske detaljer og forutsetninger som fremgår av byggforskseriens anvisning Bruk av brennbar isolasjon i bygninger følges. Øvrige konstruksjoner og detaljer hvor bruk av brennbar isolasjon er begrenset er f.eks. komptakte tak, terrasser og rør og ventilasjonskanaler. Montasje Isolasjonsplatene tilskjæres og monteres slik at minst mulig hulrom oppstår i isolasjonssjiktet. Tilskjæring kan gjøres med vanlig håndsag. Ekspanderende Sika Boom TopG eller Tytan ugeskum brukes rundt på kantene til platene for å lime de fast og tette eventuelle hulrom. Dampsperre må monteres på innsiden av yttervegg, tak og gulv på grunn. Isolasjon kan også monteres på innsiden av dampsperren. Tykkelsen på isolasjonen på innsiden av dampsperra bør da være maks 1/4 av total isolasjonstykkelse. Se Byggdetaljer for øvrig detaljer om montering av dampsperre og vindsperre i yttervegg. Konstruksjonsdetaljer Konstruksjonsdetaljer skal utføres i henhold til prinsippene som er vist i Byggdetaljer Golv på grunn og Skrå tretak, og forøvrig i henhold til SPU Oys monteringsanvisninger. Lagring Isolasjonsplatene skal lagres tørt i uåpnet orginalemballasje og bør ikke eksponeres for sollys under lagring.

5 SINTE Teknisk Godkjenning Nr Side 5 av 5 8. Produksjonskontroll abrikkfremstillingen av SPU Isolasjonsplater er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTE Byggforsk om Teknisk Godkjenning. 9. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på egenskaper som er dokumenter i følgende rapporter: Branntekniske egenskaper: Sveriges Tekniska orskningsinstitut (SP). Rapport No , datert (brannteknisk vurdering) Sveriges Tekniska orskningsinstitut (SP). Rapport No , datert (brannteknisk vurdering) SINTE NBL AS. Rapport No C, datert (brannmotstand underside av tak) SINTE NBL AS. Rapport No B, datert (brannmotstand utside av vegg) SINTE NBL AS. Rapport No A, datert (brannmotstand innside av vegg) SINTE NBL AS. Rapport No , datert (brannmotstand innside av vegg) Sveriges Tekniska orskningsinstitut (SP). Rapport No. PX21802, datert (SP 105 ire) Teknisk forskningssenter i inland (VTT). Rapport No. VTTS668010, datert (brannegenskaper, SPU PIR). Teknisk forskningssenter i inland (VTT). Rapport No. VTTS466910, datert (brannegenskaper, SPU Al). Materialegenskaper Teknisk forskningssenter i inland (VTT). Certificate No 0809CPR1020, datert (SPU R) Tamperer University of Technology. Rapport No. 1967, datert (vanndampmotstand, SPU H). Teknisk forskningssenter i inland (VTT). Rapport No. VTTS , datert (materialegenskaper). achlaboratorium f'ür Permeationsprüfung. Rapport Mon10005, datert (vanndampmotstand, aluminiumslaminat). 10. Merking SPU Isolasjonsplater merkes med produsent, produktnavn/kvalitet og produksjonstidspunkt. De kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG TG Godkjenningsmerke 11. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTE Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Daniel Hallingbye, SINTE Byggforsk, avd. Byggematerialer og konstruksjoner, Trondheim. for SINTE Byggforsk Hans Boye Skogstad Godkjenningsleder

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

Monteringsveiledning. Modell: Vision Line 36 HS/VS ADVARSEL. SINTEF Produktdokumentasjonsnummer

Monteringsveiledning. Modell: Vision Line 36 HS/VS ADVARSEL. SINTEF Produktdokumentasjonsnummer Monteringsveiledning Modell: Vision Line 36 HS/VS Rev: 02 Rev dato: 04.07.202 Revidert av: TAG ADVARSEL OBS! FORSIKTIG SKARPE KANTER. BRUK HANSKER VED LØFT AV PEISINNSATS INNHOLD: Introduksjon og måltegninger

Detaljer

CONLIT Brannsikringsguide 2013

CONLIT Brannsikringsguide 2013 CONLIT Brannsikringsguide 2013 Ikoner I denne guiden kan man orientere seg ved hjelp av diverse ikoner. BRUKSOMRÅDE Hvor benyttes produktet TEKNISKE FAKTA Hva er produktets kvalitet og spesifikasjoner

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

GULVPLATER B-83-06.2014

GULVPLATER B-83-06.2014 GULVPLATER B-83-06.2014 1 Innledning Forestia AS Hovedadministrasjon på Braskereidfoss ca. 200 medarbeidere ca. 600 mill. kr. i omsetning Kapasiteter Sponplater / år: 360.000 m 3 I-bjelker / år: 750.000

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus

Isola Vindsperrer. Fuktsikker og energieffektiv vindtetting. Tørre og sunne hus Isola Vindsperrer Fuktsikker og energieffektiv vindtetting Tørre og sunne hus Generelt om vindsperrer Bygg tett spar energi! Byggeforskriftene (TEK2010) setter krav til at vi bygger energieffektivt. Tetthet

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Brannhemmende malingssystem

Brannhemmende malingssystem Gode rom OKTOBER 2011 Brannhemmende malingssystem www.moelven.no Moelven Wood Brannbeskyttet tre Moelven Wood kan levere brannhemmende trebeskyttelser, i form av brannmaling. Denne brosjyren vil presentere

Detaljer