Hjemmeside: Tlf: E-post: Radonsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemmeside: www.isodren.no Tlf: 64 97 70 50 E-post: post@isodren.no. Radonsikring"

Transkript

1 Hjemmeside: Tlf: E-post: Radonsikring

2 TEKNISK DATA ISODREN-platen Materiel: Ekspanderte polystyrenplastkuler, sammenlimte til ikke falsede plater uten skårne kanter eller flater. Limet består av vannbasert bitumen/latexemulsion. Størrelser: 100 x 1000 x 750 mm 65 x 1200 x 800 mm BSAB:K/IB 2: X ISODREN ISODREN ISODREN ISODREN ISODREN ISODREN Varmekonduktivitet D, 0,042 0,042 0,039 0,036* 0,036* 0,036* W/m*C Damp åpen 6-15x x x x x x10-6 Kapillær stighøyde, m 2 /s <15 <15 <15 <15 <15 <15 SP metod Porevolum Min 35% Min 35% Min 35% Min 35% Min 35% Dreneringskapasitet Nominell l/min, m 2 Vertikaldrenering l/min,m Trykkgrad: 1,0 mm VP T = 100 mm, Okomp. Vertikaldrenering l/min,m Trykkgradt: 1,0 mm VP T = 100 mm, 10% komp. Lavt hellende drenering Takterrasse fall 1: Trykkgrad: 0,01 mm VP T = 100 mm, Ukomp. Lavt hellende drenering Takterrasse fall 1: Trykkgrad: 0,01 mm VP T = 100 mm, 10% komp. Trykkholdfasthet Korttids last, kpa 10% kompressjon SS-EN-ISO 944 Langtids last, 50 år 5 kpa 2,3% 2,0% 1,4% 1,2% 0,8% 0,7% 10 kpa 4,9% 4,1% 3,0% 2,5% 1,6% 1,3% 15 kpa 8,0% 6,6% 4,6% 3,9% 2,4% 2,1% 20 kpa 11,6% 9,5% 6,6% 5,5% 3,3% 2,8% 25 kpa 15,8% 12,7% 8,5% 7,1% 4,3% 3,6% 30 kpa 16,5% 10,8% 8,9% 5,3% 4,4% 35 kpa 13,3% 10,9% 6,3% 5,2% 40 kpa 16,1% 13,1% 7,4% 6,1% 45 kpa 15,4% 8,6% 7,0% 50 kpa 9,8% 8,0% 55 kpa 11,1% 9,0% Not. Med * markerte verdier er ennå ikke prøvede verdier. Verdien er dog maksimalt 0,036 W/m, C Hjemmeside: Tlf: E-post: Tekniske data

3 SINTEF Byggforsk bekrefter at Isodren Drensplate SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 4 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Isodren Norge as Postboks Vinterbro Tlf Faks: Produsent Isodrän AB, Svarvarvägen 8A, SE Skogås, Sverige 3. Produktbeskrivelse Isodren Drensplate består av kuler av ekspandert polystyren som er limt og presset sammen til en plate. Platen har rette kanter, og er uten skårne kanter eller flater. Limet er en vannbasert bitumen/latexemulsjon. Isodren Drensplate leveres i 65 mm og 100 mm standard tykkelser. Platene leveres med 6 forskjellige densiteter. Formater og areal pr. pakke er vist i Tabell 1. Tabell 1 Isodren 60 Typebetegnelse 1) Isodren Isodren 70/95 110/170/ mm plater Format (mm) 800 x Areal pr. pakke m²) 7,68 5,76 4,8 100 mm plater Format (mm) 750 x Areal pr. pakke m²) 3,75 3,75 2,25 1) Typebetegnelse står for nominell korttidslast i kpa ved 10 % kompresjon (NS EN 826). Som supplement for bruk av Isodren Drensplate leveres følgende produkter: Geotekstil fiberduk i polypropylen med minimum flatevekt 130 g/m². Gul dekklist i PVC Plugg i PVC for feste av isolasjonsplate til bakvegg Fig. 1 Eksempel på bruk av Isodren Drensplate som utvendig isolering av yttervegg mot terreng 4. Bruksområder Isodren drensplater kan benyttes som: trykkbrytende, drenerende og varmeisolerende sjikt på utsiden av vegger mot terreng, se fig. 1 og 2 drenerende og varmeisolerende sjikt på terrasser, se fig. 3 drenerende, kapillærbrytende og varmeisolerende sjikt i golv på grunn og i kryperom, se fig. 4 og 5 SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj. O Kontr. B Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Emne: Skumplastprodukter Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

4 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 4 I tillegg til den drenerende og isolerende funksjonen er produktet spesielt utformet med tanke på å sikre uttørring av fuktige yttervegger mot terreng eller en fuktig golvkonstruksjon i betong. Fig. 2 Avslutning av Isodren Drensplate uten utvendig isolasjon over terreng Fig. 4 Isodren Drensplate brukt som drenerende, kapillærbrytende og varmeisolerende sjikt i golv på grunn. Fig. 3 Isodren Drensplate brukt som isolerende og drenerende sjikt på terrasser 5. Egenskaper Trykkfasthet Trykkfasthet for Isodren Drensplater er angitt som typebetegnelser, se tabell 1. Egenskaper ved brannpåvirkning Isodren Drensplate er uklassifisert i henhold til NS-EN , og klassifiseres som brennbart materiale i henhold til NS Varmeisolering Dimensjonerende varmekonduktivitet λ d for Isodren Drensplate er vist i tabell 2. Tabell 3 og 4 viser beregnet U-verdi for en konstruksjon som vist i Fig. 1. Fig. 5 Isodren Drensplate brukt som drenerende, kapillærbrytende og varmeisolerende sjikt i kryperom. Fundamentbredde avhenger av last og trykkstyrke i isolasjonsmaterialet under.

5 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 4 Tabell 2 Dimensjonerende varmekonduktivitet λ d avhengig av trykkfasthet Type Varmekonduktivitet λ d (W/(mK) Isodren 60 0,042 Isodren 70 0,042 Isodren 95 0,039 Isodren 110 0,036 Isodren 170 0,036 Isodren 200 0,036 Tabell 3 Orienterende U-verdi for kjellervegg vist i Fig. 1, avhengig av isolasjonstykkelse og høyde tilbakefylling. Bakvegg i 150 mm betong. U-verdi er beregnet etter EN-ISO Dybde under terreng (m) 100 Isolasjonstykkelse (mm) ,39 0,24 0,20 0,5 0,38 0,24 0,20 1 0,36 0,23 0,19 1,5 0,33 0,22 0,18 2 0,30 0,20 0,17 Tabell 4 Orienterende U-verdi for kjellervegg vist i Fig. 1, avhengig av isolasjonstykkelse og høyde tilbakefylling. Bakvegg i 250 mm lettklinkerblokker. U-verdi er beregnet etter EN- ISO Dybde under terreng (m) 100 Isolasjonstykkelse (mm) ,27 0,19 0,17 0,5 0,27 0,19 0,16 1 0,26 0,18 0,16 1,5 0,24 0,17 0,15 2 0,22 0,16 0,14 Tabell 5 Fukttekniske egenskaper for Isodren Drensplate Egenskap Målt verdi Diffusjonsmotstandstall μ (-) 4,4 Kapillær stigehøyde (m) < 0,01 Porevolum (ukomprimert) Min. 35 % Nominell dreneringskapasitet (l/min pr. m²) 2100 Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon i henhold til ISO for Isodren Drensplate. Produktet inneholder ingen stoffer på miljøvernmyndighetenes Obs-liste om helse- og miljøfarlige stoffer. Fukttekniske egenskaper Fukttekniske egenskaper for Isodren Drensplate bestemt ved typeprøving er vist i tabell 5. Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Isodren Drensplate er 100 % resirkulerbar. Isodren Drensplate kan leveres til vanlig offentlig deponi. 6. Betingelser for bruk Generelt Yttervegger mot terreng må ha et drensledningssystem Det vises for øvrig til Byggforskserien Fuktsikring av bygninger og til leverandørens monteringsanvisninger. Prosjektering Nødvendig densitet for isolasjonsplatene må vurderes og bestemmes ut fra aktuell belastning. Isodren 60 kan brukes ned til 2,5 m dybde. Golv på grunnen Golv på grunnen som illustrert i fig. 4 kan utføres uten dampsperre mellom påstøp og isolasjon for å oppnå en raskere uttørring av betongsjiktet. Dette forutsetter oppvarmede rom med en isolasjonstykkelse som opprettholder en temperaturforskjell mellom overkant golvbelegg inne og underkant isolering på minst 4 C. Golv i bygninger større enn småhus bør alltid ha dampsperre over isolasjonen. Montasje Isolasjonsplatene skal generelt monteres med forskjøvne kanter, slik at ikke fire hjørner møtes. Platene kan kappes med fintannet sag. Yttervegger mot terreng Isodren Drensplater punktlimes eller festes med plugg i PVC til ubehandlet betongvegg, eventuelt til en slemmet vegg av lettklinkerbetong. Isodren Drensplater avsluttes under terrengnivå (fig. 1), ev. med en dekklist over platene (fig. 2). Isolasjonsplatene skal beskyttes med en geotekstil filterduk. Der det kan forventes store vannmengder langs veggen bør det monteres grunnmursplater av plast med knaster eller riller på utsiden av isolasjonsplatene. Tilbakefylling mot filterduk kan skje med stedlige masser, men ikke stein/klumper over 100 mm. 7. Produksjonskontroll Isodren Drensplate er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning.

6 SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 4 8. Grunnlag for godkjenningen I tillegg til en systemvurdering er godkjenningen basert på målte produktegenskaper som er dokumentert i følgende rapporter: Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås. Tillverkningskontroll av värmetekniska egenskaper. Rapport 98E av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås. Uppmätning av vattengjennomslippelighet, tryckhållfasthet, kapillär stighøjd och långtidsdeformasjon. Rapport 92M63040 av Merking Isodren Drensplate skal merkes på emballasjen med produsentens navn, produktnavn og produksjonstidspunkt. Det kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning; TG TG 2379 Godkjenningsmerke 10. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Peter Blom, SINTEF Byggforsk, avd. Byggematerialer og Konstruksjoner, Oslo. for SINTEF Byggforsk Steinar K. Nilsen Godkjenningsleder

7 FDV DOKUMENTASJON 1 Prosjekt Entreprenør /utførende: Prosjekt /adresse: Bruksområde/bygningsdel: 2 Produktbeskrivelse ISODREN platen består av bituemlimede polystyrenkuler for komplett fuktsikring, drenering, kapillærbryting og varmeisolering, av konstruksjoner type kjellervegger, kjellergulv, plate på mark og krypkjeller. Produktet leveres i pakker med plater 1000x750x100 eller 1200x800x65. Monteringstilbehør som festeplugger, dekklister og filterduk leveres som en del av ISODREN systemet. 3 Anvisninger for drift og vedlikehold Produktet bygges inn og har ikke behov for vedlikehold. Ved montering er det viktig at produsentens monteringsveiledning følges for å oppnå komplett fuktsikring over tid. 4 Driftstekniske fakta Forventet levetid ved normal bruk og riktig montering minimum 50 år. Produktet påvirkes ikke av fukt og dens tekniske egenskaper vil dermed ikke forringes. 5 Miljøpåvirkning Produktet er egnet for gjenbruk, hele plater kan remonteres, og ødelagte plater kan brukes ved fuktsikring av krypkjellere, da som løs/knust ISODREN. Produktet er også egnet til jordforbedrings materiale i for eksempel plantejord. 6 Avfallshåndtering Isodren kan brukes i energi gjenvinning ved å brennes. Restavfallet ved brenning er vann og koldioksid, noe farlig avfall ved energigjenvinning forekommer derfor ikke. 7 Teknisk service Produsent/importør: ISODREN Norge AS Organisasjonsnr: NO MVA Postadresse: PB 66 Postnr og poststed: N-1407 VINTERBRO Telefon: Hjemmeside: E-post: Versjon 1 FDV Dokument Dato: januar 2009

8 Beskyttelse mot radon BSAB:K/IB 9: X Radon finnes i bakken og i forskjellige bygningsmaterialer, da særlig fra tideligere byggeår. Den vanligste måten å holde radongassen på et ufarlig nivå er gjennom mekanisk styrt, innendørs ventilering, ofte i kombinasjon med varmegjenvinning. Ved oppføring av nye hus i områder med radon i bakken må man sørge for å undertrykksventilere bakken under huset, dersom målinger av radon viser for høye verdier. I eldre bygninger med radontilførsel både fra grunnen og selve bygningen, bør man sørge for både innvendig og utvendig ventilasjon som beskrevet over. En kontroll av porøsiteten i bakken under gulvene må gjennomføres slik at ikke bakken er for tett. Å tette en grunnkonstruksjon til 100 % er alltid vanskelig og ofte meget kostbart. Men å skape et undertrykk under konstruksjonen via dreneringssystemet er både enkelt og billig. Se figuren. Via en eller flere inspeksjonskummer (avhengig av byggets størrelse) plasseres en enkel avtrekksvifte som skaper et undertrykk utenfor og under grunnkonstruksjonen. Inspeksjonskum på dreneringsledningen med vifte Viften må dimensjoneres slik at undertrykket utenfor grunnkonstruksjonen blir høyere enn undertrykket innendørs. I et bygg med veggkonstruksjoner av radonholdig materiell, er det lurt å tenke på følgende: Ventilasjonssystemet forbedres slik at utsikftningen av luften skjer raskere og derved reduserer radoninnholdet i inneluften. Direkte på murens innside påføres et tett sjikt. På murens utside fjernes alle tette sjikt, og varmeisolering med ISODREN-platen utføres i henhold til monteringsveiledningen. Delevegger av radonholdig materiell bør skiftes ut og erstattes, eller alternativt påføres tettesjikt på begge sider. Hjemmeside: Tlf: E-post: Radonsikring

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20131 Utstedt: 15.06.2012 Revidert: Gyldig til: 01.07.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at SIGA Majvest vindsperre SIGA Majcoat kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem SINTEF Certification Nr. 2124 Utstedt: 27.09.2001 Revidert: 15.10.2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordic Grunnmursystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR SINTE Certification Nr. 20116 Utstedt: 05.12.2011 Revidert: 23.04.2015 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2307 Utstedt: 29.12.2001 Revidert: 14.08.2012 Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element SINTEF Certification Nr. 2135 Utstedt: 15.10.2003 Revidert: 04.05.2012 Gyldig til: 25.06.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Fresvik Panel og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen SINTEF Certification Nr. 20441 Utstedt: 25.08.2015 Revidert: Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonveggen er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer SINTEF Certification Nr. 2555 Utstedt: 17.09.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Byggmann trehussystemer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem SINTEF Certification Nr. 20080 Utstedt: 27.05.2011 Revidert: Gyldig til: 27.05.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Passivelement ytterveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning NBI Teknisk Godkjenning Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2466 Utstedt: 01.11.2006

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon.

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon. Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem 03-2009 erstatter 04-2008 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner.

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Byggforsk bekrefter at Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Certification Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 25.04.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 11 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Monteringsveiledning. Modell: Vision Line 36 HS/VS ADVARSEL. SINTEF Produktdokumentasjonsnummer

Monteringsveiledning. Modell: Vision Line 36 HS/VS ADVARSEL. SINTEF Produktdokumentasjonsnummer Monteringsveiledning Modell: Vision Line 36 HS/VS Rev: 02 Rev dato: 04.07.202 Revidert av: TAG ADVARSEL OBS! FORSIKTIG SKARPE KANTER. BRUK HANSKER VED LØFT AV PEISINNSATS INNHOLD: Introduksjon og måltegninger

Detaljer

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger SINTEF Byggforsk STIG GEVING OG PETER BLOM Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Delrapport 1 Litteraturundersøkelse og generelle anbefalinger Prosjektrapport 83 2011 SINTEF Byggforsk Stig Geving

Detaljer

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel

August 2012. Gode løsninger for pusset sokkel August 2012 Gode løsninger for pusset sokkel 1 2 SOKLER GENERELT Gode løsninger for pusset sokkel Sonen mellom luft og terreng er en utsatt detalj i alle klima, også i norsk. Benytt derfor en godt definert

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SFS intec Festesystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SFS intec Festesystem SINTEF Certification Nr. 2137 Utstedt: 15.09.1997 Revidert: 18.08.2014 Gyldig til: 01.10.2019 Side: 1 av 9 SINTEF Byggforsk bekrefter at Festesystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i

Detaljer