SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Modulbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk bekrefter at. Skanska Modulbygg"

Transkript

1 SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Skanska Modulbygg tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenning Skanska Husfabrikken AS Sagmesterveien Steinkjer 2. Produsent Skanska Husfabrikken AS 3. Produktbeskrivelse 3.1 Generelt Skanska Modulbygg er fabrikkfremstilte husmoduler av tre som sammenbygges til større bygg. Modulene produseres av golv-, vegg- og horisontale takelementer som monteres sammen i fabrikk. Modulene er bygget opp som tradisjonelle trekonstruksjoner med stendere/bjelker i standard avstand c/c 600 mm, innvendig kledning og mineralullisolasjon. I bygningsdeler mot det fri inngår også dampsperre, vindsperre og utvendig kledning eller taktekning. Bredden og lengden på modulene tilpasses det enkelte prosjekt. Største utvendig bredde er 4,0 m og største utvendig lengde er 12,5 m. Standard innvendig romhøyde er 2,4 m eller 2,7 m. Konstruksjons- og montasjedetaljer er nærmere beskrevet i Standard konstruksjonsdetaljer for Skanska Modulbygg tilhørende Teknisk Godkjenning Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF Byggforsk utgjør en formell del av godkjenningen. 3.3 Supplerende komponenter og konstruksjoner Godkjenningen omfatter utførelse av hovedbygningsdelene i modulsystemet, inkludert de tilhørende sammenføyningsdetaljene og innsettingsdetaljer for vinduer og ytterdører. Godlkjenningen omfatter ikke vinduer og dører, innvendige overflatesjikt eller våtromsdetaljer. Godkjenningen omfatter heller ikke fundamenter og supplerende konstruksjoner som trapper, balkonger ol., samt tekniske installasjoner. Modulene kompletteres på byggeplass med egen yttertakkonstruksjon oppå modulens takelementer. 3.4 Yttervegger Fig. 1 viser prinsipiell oppbygning av yttervegg. Vinduer og ytterdør monteres i fabrikk. For sammenkopling til nabomoduler kan modulene ha åpne langsider, evt. også åpne kortsider. Sammenkopling og tetting av skjøter mellom modulene utføres på byggeplass. Våtrom utføres på byggeplass inne i modulene, og konstruksjon av våtrom omfattes ikke av godkjenningen. 3.2 Konstruksjonsoppbygning Prinsipiell oppbygning av modulelementene er vist i pkt og fig Tabell 1 angir spesifikasjoner for de enkelte delmaterialer og -komponenter. Stender- og bjelkedimensjoner og isolasjonstykkelser avhenger av det enkelte byggeprosjekt. Fig. 1 Prinsipiell oppbygning av yttervegger. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj. B Kontr. B Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Copyright SINTEF Byggforsk Firmapost: Emne: Trehussystemer Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80

2 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 5 Tabell 1 Materialspesifikasjoner for Skanska Modulbygg Material/ bygningsdel Trevirke Spesifikasjon (Ikke spesifiserte materialdimensjoner skal være som angitt i produktbeskrivelse eller i samlingen av konstruksjonsdetaljer) T1/C18 i henhold til NS-INSTA 142 / NS-EN 338 generelt. T2/C24 og limtre L 40 brukes i enkelte bærende deler når statiske beregninger viser behov for dette. K-bjelken / K-stender iht. SINTEF Teknisk Godkjenning nr og 2535 Undergolv 22 mm Standard golvsponplater, klasse P4 i henhold til NS-EN mm sponplater, klasse P2, formaldehydklasse E1 i henhold til NS-EN Innvendig kledning 12 mm trefiberplater klasse MBH etter NS-EN mm gipsplater type A i henhold til NS-EN 520 Taktro Stubbloft Isolasjon 16 eller 22 mm sponplater, klasse P4 i henhold til NS-EN 13986, evt. andre trebaserte plater eller panel i henhold til Byggforskseriens Byggdetaljer Diffusjonsåpen vindsperreduk i henhold til NS-EN mm Huntonitt Vindtett eller 9 mm kryssfinér i henhold til NS-EN Mineralull i henhold til NS-EN med deklarert varmekonduktivitet maks. λ D =0,040 W/(mK) for innerkonstruksjoner og maks. λ D =0,037 W/(mK) for ytterkonstruksjoner inkl. fallisolasjon på tak Dampsperre 0,15 mm polyetylenfolie etter NPF mm gipsplater GU-X i henhold til NS-EN 520 for plater type E Vindsperre Diffusjonsåpen vindsperreduk i henhold til NS-EN mm OSB-plater, klasse OSB/3 i henhold til NS-EN i skillevegger Utvendig kledning Stående trepanel med tykkelse min 19mm eller 19 mm liggende dobbeltfalset kledning iht. SN/TS 3186 Festemidler Spiker eller skrue for feste av utvendig kledning skal ha tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse. 3.5 Skillevegger mellom moduler Fig. 2 viser prinsipiell oppbygning av skillevegg mot nabomodul. Mellom to nabomoduler utgjør skilleveggene en dobbeltveggkonstruksjon der veggene er opplagt på hver sine kantbjelker i nabomodulene. Bærende innervegger som er opplegg for lydisolerende trebjelkelag skal alltid være isolert med mineralull i full tykkelse. 3.7 Etasjeskiller Fig. 4 og 5 viser prinsipiell oppbygning av henholdsvis golvkonstruksjon og takkonstruksjon i modulene. Bjelkene spenner på tvers av modulene. Undergolvet er limt til bjelkene og i skjøtene. Bjelkene og innfestingen dimensjoneres i henhold til statiske beregninger som utføres i hvert enkelt tilfelle i henhold til aktuelle belastninger og spennvidder. Golvkonstruksjonen utgjør øvre del og takkonstruksjonen nedre del i etasjekillere mellom moduler som monteres oppå hverandre. Fig. 2 Prinsipiell oppbygning av skillevegg mot nabomodul. Vegger mellom ulike boenheter utføres med et ekstra platelag på hver romside, og minst 26 mm fri avstand mellom veggdelene. 3.6 Skillevegger i moduler Fig. 3 viser prinsipiell oppbygning av skillevegger mellom rom i en modul. Fig. 4 Prinsipiell oppbygning av modulenes golvkonstruksjon. Fig. 3 Prinsipiell oppbygning av skillevegger i modulene Fig. 5 Prinsipiell oppbygning av modulenes takelement.

3 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av Tak Moduler mot yttertak utføres med takkonstruksjon som vist i pkt. 3.7, men med bare maks. 70 mm isolasjon. På byggeplass legges en massiv isolert takkonstruksjon med skråskåret mineralull for innvendig nedløp som vist i fig. 6, eller et isolert saltak eller pulttak med kaldt loft. Ikke bærende skillevegger med stendere 36 mm x 68 mm kan anvendes der det kreves brannmotstand EI 15 etter TEK. Trebaserte innvendige kledningsplater er klassifisert som D2,s1, d0 og gipsplater som A2, s1, d0 i henhold til NS- EN Lydisolering For doble skillevegger med minimum 26 mm fri avstand mellom nabomoduler og med veggkonstruksjon som angitt i fig. 2 og doble platelag på romsidene er forventet feltmålt lydreduksjonstall R' w > 55 db. Forventet feltmålt lydreduksjonstall for etasjeskillere mellom moduler er R' w > 55 db, forutsatt bruk av 2 lag 13 mm gips som himling i takelementet. Fig. 6 Prinsipiell oppbygning av flatt tak hvor modulene suppleres med varmeisolasjon og tekning montert på byggeplass. 4. Bruksområder Skanska Modulbygg er et byggsystem som kan brukes til frittliggende, vertikaldelte og/eller horisontaldelte bolighus med inntil 3 etasjer i brannklasse 1, dersom det er direkte utgang til terreng fra hver boenhet. Modulsystemet kan også brukes til andre bygningskategorier i henhold til krav i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK). 5. Egenskaper 5.1 Bæreevne Modulenes bæreevne tilpasses aktuelle nyttelaster og naturlaster for hvert enkelt byggeprosjekt. Nyttelastkapasiteten til etasjeskillere dimensjoneres normalt for 3,0 kn/m 2 jevnt fordelt last og 2,0 kn punkt-last tilsvarende kategori B i henhold til NS Egenskaper ved brannpåvirkning Etasjeskiller- og takkonstruksjoner som vist i pkt. 3 kan anvendes der det kreves brannmotstand REI 30 i henhold til TEK, forutsatt at bjelkebredden er minst 48 mm. For golvkonstruksjon over fundament gjelder brannmotstanden bare for brann fra oversiden. Doble skillevegger mellom moduler kan anvendes der det kreves brannmotstand REI 30, forutsatt veggkonstruksjon som vist i fig. 2 og følgende komponenter: - 12 mm trebasert plate mot mellomrommet - 48 mm x 98 mm stendere - ett lag 12 mm sponplate på romsiden Bærende skillevegger med stendere 48 mm x 98 mm som vist i fig. 3 kan anvendes der det kreves brannmotstand REI 30 etter TEK. Forventet feltmålt trinnlydnivå for etasjeskillere mellom moduler er L' n,w < 58 db, forutsatt vinyl golvbelegg med myk bakside (trinnlydkvalitet) eller tilsvarende. Dersom modulene skal tilfredstille boligkrav (R' w > 55 db og L' n,w < 53 db) må etasjeskiller kompletteres med flytende golv på elastisk dempesjikt av stiv mineralull e.l som angitt i Byggforskseriens Byggdetaljer Varmeisolering Tabell 2-4 viser varmegjennomgangskoeffisienter (Uverdier) beregnet i henhold til NS-EN ISO Tabell 2 U-verdier for etasjeskiller over fundament Varmekonduktivitet Bjelkerdimensjon til mineralull λ D W/mK 48 x 198 0,037 0,21 48 x 198 0,033 0,20 48 x 223 0,037 0,19 48 x 223 0,033 0,18 48 x 300 (K-bjelker) 0,037 0,15 48 x 300 (K-bjelker) 0,033 0,13 Tabell 3 U-verdier for yttervegg Stenderdimensjon Varmekonduktivitet til mineralull λ D W/mK 48 x 173 0,037 0,24 48 x 173 0,033 0,22 48 x 198 0,037 0,21 48 x 198 0,033 0,20 48 x 223 0,037 0,19 36 x x 48 0,037 0,19 48 x 223 0,033 0,18 48 x 250 (K-stender) 0,037 0,17 36 x x 48 0, x 250 (K-stenderr) 0,033 0,16

4 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 5 Tabell 4 U-verdier for massivt flatt tak som vist i fig. 6, forutsatt mineralullisolasjon med λ D = 0,037 W/mK Sperrerdimensjon Midlere tykkelse på plassmontert tilleggsisolasjon mm 48 x ,13 48 x 250 (K-bjelker) 210 0,13 48 x 300 (K-bjelker) 250 0,11 6. Miljømessige forhold 6.1 Inneklimapåvirkning Innvendige trebaserte plater har formaldehydklasse E1 i henhold til NS-EN 13986, og ansees ikke å påvirke inneklimaet i merkbar grad for mennesker som ikke er spesielt følsomme for formaldehyd. 6.2 Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon i henhold til ISO for modulene. 6.3 Helse og miljøfarlige kjemikalier Materialer og komponenter inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. 6.4 Påvirkning på jord og grunnvann Utlekking fra materialer og komponenter er bedømt til å ikke påvirke jord og grunnvann negativt. 6.5 Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter Materialer og komponenter skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes og/eller materialgjenvinnes. 7. Betingelser for bruk 7.1 Prosjektering av bæreevne For hver enkelt leveranse skal det utarbeides følgende beregninger/dokumentasjon, tilpasset den enkelte huskonstruksjonen og byggeprosjekt: Statisk dimensjonering av takkonstruksjonen. Statisk dimensjonering av bærende modulvegger inkl. bjelker over åpninger, sidestendere og evt. frittstående søyler. Bestemmelse av bjelkedimensjoner i etasjeskillere, i henhold til Byggforskseriens Byggdetaljer eller relevant godkjenning av trebaserte bjelkeprofiler, med angivelse av stivhetsklasse. Det anbefales å bruke klasse høy stivhet i boliger. Dimensjonering og spesifikasjon av vindlastforankringer, inkludert montasjebeskrivelse. 7.2 Brannteknisk prosjektering Ved sammenbygging av moduler til bygg som omfatter flere brannceller skal det utarbeides detaljløsninger for hvert enkelt prosjekt som viser utførelse av brannskille ved tak og vegger. 7.3 Prosjektering av varmeisolasjon etc. Det skal utarbeides beregning av energieffektivitet i henhold til TEK for hver enkelt leveranse. Ved sammenbygging av modulene til bredere bygg enn modullengden, skal det utarbeides egne detaljer som ivaretar takenes drenering, lufting etc. i henhold til prinsippene som er anvist i Byggforskserien. 7.4 Montasje Modulene skal monteres i henhold til detaljene i Standard konstruksjonsdetaljer for Skanska Modulbygg tilhørende Teknisk Godkjenning TG 2174, og prosjekteringsunderlaget for hver enkelt levereanse som nevnt i pkt. 6.1 og 6.2. Modulene skal monteres på fundament som tilfredsstiller produsentens spesifiserte krav til toleranser vedrørerende dimensjoner, planhet og retningsavvik. Fuktopptak i trematerialene fra fundament skal hindres med en kapillærbrytende fuktsperre. Ved montasje på ringmur må modulene plasseres på en fundamentkonstruksjon som gir tilfredsstillende sikkerhet mot fuktskader, og det forutsettes at prinsippene som er angitt i Byggforskseriens Byggdetaljer er fulgt. Modulsskjøter og øvrige tilslutningsdetaljer skal tettes utvendig og innvendig for å sikre god luft- og damptetting. I de tilhørende konstruksjonsdetaljer er det angitt hvordan vindsperre- og dampsperrematerialer skal monteres og klemmes mot tilstøtende konstruksjoner og/ eller med egne klemlekter. I tillegg er det etter behov angitt løsninger der det benyttes løse striper av tettematerialer over modulskjøter o.l. som klemmes med klemlekter o.l. Mekanisk feste av modulskjøtene skal gjøres med spesielle trekkbolter som angitt i de tilhørende konstruksjonsdetaljene. Forankring av modulene til fundamentet og forankring av takkonstruksjonen skal utføres i henhold til spesifikasjoner som er utarbeidet for hver enkelt husleveranse. 7.5 Transport og lagring Modulene skal beskyttes under lagring og transport med en montasjeemballering av solid folie som dekker modulens tak samt vertikale flater. Modulene skal være plassert på et tørt underlag, og slik at de får understøttelse på de samme stedene som i det ferdige bygg. 8. Produksjonskontroll Fabrikkfremstillingen av Skanska Modulbygg er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning.

5 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av 5 9. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på en vurdering av systemets konstruksjonsdetaljer med tilhørende dokumentasjon av delmaterialenes egenskaper, foruten at konstruksjonsegenskapene er fastlagt med referanser i følgende dokumenter: (bæreevne) (varmeisolasjon) (brannmotstand). Skanska Husfabrikken AS. Diverse beregninger av U- verdier for vegg, etasjeskiller og tak etter NS-EN ISO Utskrift fra beregningsprogram utviklet av SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk. Kontrollberegninger av U-verdier for vegg, etasjeskiller og tak etter NS-EN ISO 6946 med beregningsprogrammet U-Calc.xls Merking Ved hver leveranse av modulene skal det medfølge leveransedokumenter som minimum inneholder produsentens navn og adresse, prosjektidentifikasjon, montasjespesifikasjoner for den enkelte leveranse, og konstruksjonsdetaljer som minst inneholder de relevante tegningene i Standard konstruksjonsdetaljer for Skanska Modulbygg tilhørende Teknisk Godkjenning TG Det kan også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk Godkjenning TG TG 2174 Godkjenningsmerke 11. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Sigurd Hveem, SINTEF Byggforsk, avd. Byggematerialer og konstruksjoner, Oslo. for SINTEF Byggforsk Trond Ø. Ramstad Godkjenningsleder

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer SINTEF Certification Nr. 2555 Utstedt: 17.09.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Byggmann trehussystemer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem SINTEF Certification Nr. 20080 Utstedt: 27.05.2011 Revidert: Gyldig til: 27.05.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Passivelement ytterveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen SINTEF Certification Nr. 20441 Utstedt: 25.08.2015 Revidert: Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonveggen er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element SINTEF Certification Nr. 2135 Utstedt: 15.10.2003 Revidert: 04.05.2012 Gyldig til: 25.06.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Fresvik Panel og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR SINTE Certification Nr. 20116 Utstedt: 05.12.2011 Revidert: 23.04.2015 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem SINTEF Certification Nr. 2124 Utstedt: 27.09.2001 Revidert: 15.10.2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordic Grunnmursystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Byggforsk bekrefter at Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Certification Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 25.04.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 11 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20131 Utstedt: 15.06.2012 Revidert: Gyldig til: 01.07.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at SIGA Majvest vindsperre SIGA Majcoat kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2307 Utstedt: 29.12.2001 Revidert: 14.08.2012 Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning NBI Teknisk Godkjenning Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2466 Utstedt: 01.11.2006

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler April 2010 1. Formål Dette notatet gir en kort orientering om hvordan man søker om Teknisk Godkjenning

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

Brannhemmende Miljøvennlig Lydisolerende

Brannhemmende Miljøvennlig Lydisolerende Sasmox brannhemmende tregipsplater til vegg og tak Brannhemmende Miljøvennlig Lydisolerende Bocksbackas ungdomsskole i Helsinki. Sasmox byggeplater SXR-RO 12 (vegger). BRUKSOMRÅDE FOR SASMOX BYGGEPLATER

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503 HUnTon I-bJelken Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg 09-2015 TG 20381 TG 2503 Hunton I-bjelken Hunton I-bjelken med LVL flens Eksempel på tegning som medsendes pristilbud: 2 Innhold: Innledning... 4

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SFS intec Festesystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SFS intec Festesystem SINTEF Certification Nr. 2137 Utstedt: 15.09.1997 Revidert: 18.08.2014 Gyldig til: 01.10.2019 Side: 1 av 9 SINTEF Byggforsk bekrefter at Festesystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer