Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til:"

Transkript

1

2 Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til: Bakgrunnen for denne brosjyren er at noen takstolfabrikanter hovedsakelig på 60- og 70-tallet produserte noen takstoler beregnet for lett taktekking. Forsterkninger er ikke nødvendig når: Takstolen er stemplet med egen/ast tak 0,9 eller over Takstolen er under 7,5 meter med senteravstand på maks 60 cm uten inntrekk (se fig. 15) Fremgangsmåte for forsterkning kan benyttes når: Takstolene er fabrikkfremstilte med spikerplater i knutepunktene Type W - fagverk takstoler Takvinkel er minst 18 grader Fig.1. Overgurt tykkelse er minimum 36 mm, maks 48 mm Overgurt høyde minimum 98 mm, maks 148 mm Har taket papp/shingel, kan det legges impregnerte sløyfer og lekter på dette taket. Produsentens navn og adresse, ~... TILSLUTTET AKSTOLKONTR. EGENLAST TAK SNØLAST TAK 1,0 2,5 EGENLAST NYTTELAST HIMLING HIMLING 0,2 0,5 SERIE: 1524 SENTER- AVSTAND 0,6 TAK VINKEL 22

3 Tekniske spesifikasjoner og retningslinjer fra Norges byggforskningsinstitutt NBI-dokumentasjon 01 Innhold Bladet viser hvordan fabrikkfremstilte takstoler av typen W-fagverk, beregnet til lett taktekning, kan forsterkes for å bære tung tekning. 02 Definisjoner Med lett tekning menes her tekning av asfaltbelegg (takpapp) eller shingel, metallplater, asbestsementplater o.l., og hvor takstolene er dimensjonert for en egenlast på 0,40 kn/m 2. Med tung tekning menes tekning av betong- eller tegltakstein, skifer o.l. hvor dimensjoneringen krever en egenlast på 0,90 kn/m Krav om statiske beregninger Bladet viser en praktisk, enkel måte å forsterke takstoler på, og hvor forsterkningene er beregnet å være på sikker side når lastøkningen som følge av omtekning, er maks. 0,50 kn/m 2. Dersom man ikke kan holde seg innenfor de forutsetningene som er gitt i bladet, eller man ønsker å forsterke på annen måte, bør det alltid utføres kontrollberegning av den aktuelle takstolttypen i hvert enkelt tilfelle. Offentlig bygningsmyndighet kan alltid kreve dokumenterte beregninger dersom dette anses nødvendig. 04 Henvisninger NS Kvalitetskrav til skurlast og justert last NS Prosjektering av bygningskonstruksjoner. Dimensjonerende laster For mer utfyllede informasjon fra statens bygningsetat angående tak og laster kan en slå opp på sno/ast/sno/ast. html

4 Forsterkn i ngsmetode 11 Prinsipp Forsterkningsmetoden er basert på at man i takstoler før ca har en reservekapasitet i knutepunkter, diagonaler og undergurt som kan utnyttes med dagens beregningsmetoder. Det er derfor mulig å forsterke overgurten alene for å oppnå tilstrekkelig økning i bæ reevnen. Takstolene forsterkes ved å spikre en 36 mm tykk plank på den ene siden av takstolenes overgurter som vist i fig. 11. Plankens bredde skal være lik overgurtens høyde. Forsterkning er bare nødvendig for takstoler med spennvidde på minst 7,5 m når taktstolene har vanlig opplegg. For inntrukket opplegg, se figur Trelastkvalitet Forsterkningsplanken må være av konstruksjonslast i sortering minst T18 etter NS Lengde Forsterkningsplanken skal gå kontinuerlig fra mønet og så langt ned mot takfoten som praktisk mulig av hensyn til isolasjon, raftepapp o.l. Avstanden fra plankens ende til takstolens fotpunkt må ikke være større enn 1/5 av overgurtens spennvidde, se fig Spikring Forsterkningsplanken spikres til overgurten med korrosjonsbeskyttet spiker. Spikerne plasseres jevnt fordelt i hele plankens lengde med spikerplassering og avstand som vist i fig. 14 og tabell 14. På grunn av det store antallet spiker som er nødvendig, bør spikringen gjøres med spikerpistol. 15 Inntrekk Dersom takstolene ha r inntrukket opplegg med ekstra stav til opplegget, skal denne staven forsterkes på samme måte som overgurten, se fig. 15. Forsterkning av overgurt og trykkstav gjøres også når takstolens spennvidde er mindre enn 7,5 m. Tabell 14 Tak- Snølast Spikeravstand a i hver rad mm vinkel KN/m' 2,8mm 3,1 mm 3,4mm 4,0mm 18 1, " 2, " 3, ;:: 22 1, " 2, " 3, ) Gjelder rundt spi ker. For 3, 1-80 firkantspiker gjelder verdiene i kolonnen for 3,5 mm Tre spikerrader med 75 mm lang spiker og tykkelse iht. tabell 14 Fig. 14 Spikerplassering Fig. 11 Takstolene forsterkes ved å spikre 36 mm plank til overgurtene. Plamkene skal gå fra mønet og så langt ned mot ta kfoten som praktisk mulig.

5

6 Konstruksjonsforutsetninger og referanser Konstruksjonsforutsetninger For at forsterkningsmetoden som er vist i dette bladet skal kunne anvendes uten å gjennomføre spesielle beregninger i hvert enkelt tilfelle, må takstolene tilfredsstille følgende forutsetninger: Fabrikkfremstilte takstoler med spikerplater i knutepunktene Produsert før ca Takvinkel minst 18 Type W-fagverk Overgurthøyde min.98 mm, maks. 148 mm Overgurttykkelse min. 36 mm, maks 48 mm Referanser 31 Redaksjon Bladet erstatter Byggforvaltning , utgitt høsten Kontrollberegninger utført av Byggforsk av Nordisk Kartro NS, oktober Saksbehandler har vært Ole Mangor-Jensen. Redaksjonen ble avsluttet i juni Sløyfer og lekter Taksteinen legges på lekter som ligger på tvers oppå sløyfene. Dette gir en viss krysslufting mellom undertak og stein og mulighet for drenering. Luftingen er også med på å hindre snøsmelting på taket. Sløyfene bør være minst mm tykke for å gi god lufte- og dreneringseffekt. Lektene. Minste lektedimensjon bestemmes av snølasten på stedet og lekteavstanden mellom understøttelsene, sløyfene. Tabe ll 222 gir minste lektedimensjon. Lekteavstand. Anbefalt overlapp på steinen bestemmer lekteavstanden. Overlappslengden kan velges for betongtakstein. Overlappslengden bør være minst 50 mm. Stigehøyden, h, bør være minst mm for alle takhellinger. Det betyr at omleggslengden må økes ved mindre fall. Tekking med betongtakstein Taktro med papp kan bestå av rupanel, papp/takshingel, fuktbestandige sponplater eller kryssfi ner med underlagspapp, se fig. 211 a. Nødvendig tykkelse på plater eller bord for å kunne plassere sløyfene uavhengig av takstoler/sperrer avhenger av sperre/takstolavstanden. Se byggdetaljblad i gruppe A 525 om undertak. På spesielt værutsatte steder og hvor man har relativt lite fall på taket, er det en fordel å bruke trekantlekter som sløyfer og legge pappen over sløyfene, se fig. 211 b. Sløyfe Fig. 211 b Bruk av trekantlekt som sløyfe der det stilles spesielle krav til takets tetthet. Pappen legges over og skjøtes på trekantlektene Tabell 222 Anbefalt minimumsdimensjon på lekter li mm*) Takvinkel Lekteavstand 1,5 kn/m' 06 m 09 m 12m 0,25 m 23 X X X 48 0,:,10 m 23 X X X 73 < 45 0,35m 23 X X X 48 0,40 m 23 X x48 48 x48 0,50 m 23 X X X 73 0,25 m 23 X X X 48 0,30 m 23 X X X 48 > 45 0,35 m 23 X X 48 30x48 0,40 m 23 X 48 30x48 30x 73 0,50 m 23 X X X 73 Snølast på mark, kfr. krav i NS ,5 kn/m' 3,5 kn/m' 06 m 09 m 12m 06 m 09 m 23 X X X X X X X X X x73 23 X X x73 30 X X x48 30 X 73 48x X X X X X X x73 23 X X X X x48 23 X X X X X X X X X X X 48 30x48 30 X X 48 36x48 23 X X X X X 73 12m 48 x48 48 X X 73 48x X X x48 36 X X 73 Tabellen gjelder dimensjonering for snølast. For å oppnå tilfredstillende sikkerhet ved enkeltlast (personlast) må dimensjonene på lekter montert over ikkebærende (forenklet) undertak i tillegg ikke være mindre enn: (Alle le kter forutsatt lagt på flasken) 30 mm x 48 mm ved 0,6 m spennvidde 30 mm x 73 mm ved 0,9 m spennvidde 36 mm x 73 mm ved 1,2 m spennvidde

7

8 SKARPNES Industriveien Grimstad Telefon Fax Les mer om Norges tetteste betongtakstein på

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com

Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com LEGGEANVISNING www.skarpnes.com GENERELL Innføring i legging av steintak Se videre den komprimerte leggeanvisning for den enkelte type stein Siste versjon kan lastes ned på www.skarpnes.com UTG. 1-2012

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG

JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE Monteringsveiledning for JATAK TAKSTOLER I MINDRE BYGG www.jatak.no Rett takstol skal på rett plass, snudd rett vei! Takstolene skal forankres

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007

DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 undertak DIVOROLL TOP ~ MARS 2007 Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Kombinert vindsperre og undertak Monteringsveiledning 1300 og RU 1500 Er diffusjonsåpne undertak på rull levert av MONIER AS Produktet

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift. Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift Revidert Mars 2011 Erstatter versjon 2010 Energikrav Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. Endringene

Detaljer

Isola Diffusjonsåpne Undertak

Isola Diffusjonsåpne Undertak Isola Diffusjonsåpne Undertak Effektive og sikre takløsninger! Tørre og sunne hus Generelt om undertak Hovedfunksjonen til et undertak er å fange opp og drenere ut nedbør som kan blåse inn gjennom omlegg

Detaljer

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503 HUnTon I-bJelken Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg 09-2015 TG 20381 TG 2503 Hunton I-bjelken Hunton I-bjelken med LVL flens Eksempel på tegning som medsendes pristilbud: 2 Innhold: Innledning... 4

Detaljer

Taktekking og taktilbehør

Taktekking og taktilbehør Fokus på fukt P r o d u k t g u i d e Taktekking og taktilbehør Jan. 2007 Takshingel og stålplatetak Takbelegg og membraner Takrenner og taktilbehør Tørre og sunne hus Innhold 1020 Jan. 2006 Takshingel,

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Raskt og enkelt å legge

Raskt og enkelt å legge ICOPAL Takshingel Leggeveiledning April 2013 Raskt og enkelt å legge 1 BETINGELSER Gode råd Undertaket For å oppnå best mulig fargespill - og derved liv i taket - anbefaler vi at shingelplater fra 2-3

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

FOKUS på tre. Utvendig kledning

FOKUS på tre. Utvendig kledning Nr. 22 FOKUS på tre Utvendig kledning Krav Typer Montering Utvendig kledning Kledningen er husets værhud, og siden begynnelsen av 1600- tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale i Norge. Utførelsen

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

Rekkverk 536.112. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 2 2005. 0 Generelt. 1 Krav og anbefalinger

Rekkverk 536.112. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 2 2005. 0 Generelt. 1 Krav og anbefalinger Rekkverk Byggforskserien Byggdetaljer 536.112 Sending 2 2005 0 Generelt 01 Innhold Dette bladet inneholder anvisninger for rekkverk på trapper, ramper, balkonger og terrasser. Bladet beskriver krav og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY

MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN. Praktisk lydisolering i eksisterende boliger HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY MAI 2006 BYGG KATALOGDEL 5 GLAVA TAR STØYEN Praktisk lydisolering i eksisterende boliger MILJØVERN I PRAKSIS HALVER STØY SPLITT FYLL TETT SPLITT FYLL TETT HALVER STØY Glava tar støyen Støy er uønsket lyd

Detaljer