Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene"

Transkript

1 Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

2 Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette dokumentet? 5 Produsenter 5 Forhandlere 5 Konsulentselskap 5 Utstyrsleverandører 5 Utfordringer og marginer 6 Redusert etterspørsel 6 Tekniske fordeler 6 Miljø 6 Økte utgifter 7 Samsvar mellom service og etterspørsel 7 Lav fortjeneste = svinn 7 Liten effektivitet = tap 8 Ingen automatisering = økte kostnader 8 Ingen rapportering= tapt fortjeneste 8 Hvordan redusere kostnader og øke marginene 10 Optimalisering av prosesser 10 Automatisering av prosesser 10 Managed print services 11 Evatic MPS 12 Evatic Mobile Service 12 Fordeler med Evatic MPS 13 Smart toner management 13 Kostnadsbesparelse tonere 14 Kostnadsbesparelse administrering 14 Styringsrapporter 15

3 Innholdfortegnelse (fortsettelse) Kontraktshåndtering 16 Salgstøtte 16 Fakturering 16 Styringsverktøy 19 Inntekter 19 Utgifter 19 Installasjon 21 Implementeringsprosess 21 Konklusjon 22 Kontakt informasjon 22

4 1) Sammendrag Selskap som produserer/ og leverer skrivere, kopimaskiner, telefakser og andre multifunksjonelle enheter i henhold til servicekontrakter/avtaler, står konstant ovenfor krav om hvordan holde kostnadene lave og samtidig være lønnsomme. Ikke overraskende, påvirker dette i stor grad selskapenes evne til å oppfylle avtalte eksistrende, og nye serviceavtaler. Mange selskap mister lett oversikten og gjerne kontrollen over sine serviceprosesser. Dette ser man svært ofte som ett resultat av at ledelsen og ansatte konsentrerer seg mer om daglig «brannslukking» enn å tenke mer strategisk og langsiktig. For å si det på en annen måte, dagens taktikk er også morgendagens strategi. Utfordringene vil da være hvordan man skal kunne kutte kostnader og samtidig øke lønnsomheten, pluss skaffe seg oversikt og kontroll på alle serviceprosesser. En gjennomgang av interne rutiner viser at de fleste selskapene vil være i stand til å optimalisere flere driftsprosesser, men med Managed Print Services (MPS)vil de kunne få en mye mer strømlinjeformet arbeidsflyt. Med MPS som løsning elimineres manuelle prosesser og minsker dobbeltarbeid (som f.eks registrering og datathånderting i flere systemer) og vil gi komplette og nøyaktige administrasjonsrapporter og analyser. Disse rapportene vil bidra til å optimalisere driften og effetivisere kundeservice og kundetilfredshet. Med MPS jobber man smartere med alle aspekter som måleravlesninger, kontraktshåndteringer og fakturering- alt helt automatisk! Effekten ved bruk av MPS ville være en høyere likviditetsgrad ved at man får nøyaktige beregninger av alle servicebestillinger, lagerbeholdning, vareforbrukl pr enhet, samt en rettidig fakturering av utført arbeid og leveranser. Hvis alle disse kriteriene kan gjøres mulig i en bruker vennlig programvare løsning ville det kunne løse majoriteten av alle behov som kopi/print industrien står ovenfor idag!

5 Hvem bør lese dette dokumentet? Produsenter De som utvikler og selger merkevare produkter til kopi/ print- bransjen og som utgjør selve ryggraden i bransjen. Originalprodusenter av kopimaskiner, printere, fax- og andre multifunksjonsenheter som er velkjent for oss alle både på jobb og hjemme. Merkenavn som; Canon, Epson, HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Océ, OKI, Ricoh, Samsung, Sharp, Toshiba og Xerox. Forhandlere De som har hoved fokus på selskapsmarkedet, business-to-business (B2B) Selskaper som gjennom salg av produkter, vedlikehold- og servicetjenester sikrer både lønnsomhet og kjennskap til selskapet. Konsulentselskaper IT- selskaper som Accenture, Capgemini, Computacenter, Fujitsu Services og HCL Technologies som med sin kompetanse nå også tilbyr kopi/printtjenester til sine eksisterende- og nye kunder. Utstyrsleverandører Alt i fra små og mellomstore selskaper, til store velkjente selskaper som Staples som tilbyr alt av forbruksvarer til kopi/print- bransjen, som tonere, patroner mm.

6 2) Utfordringer og marginer Utfordringer aktører som leverer kopimaskiner, telefakser og andre multifunksjonelle enheter innenfor kopi/print industrien daglig står ovenfor, er å holde kostnadene lave og øke marginene. I en stadig mer konkurransepreget virklighet er det avgjørende for disse selskapene å sikre en mest mulig lønnsom drift i henhold til deres kunde serviceavtaler (SLAs, service level agreements). Så hvordan kan da produstenter og utstyrleverandører (OEMs, original equipment manufacturers), forhandlere og utstyrsleverandører forholde seg til denne virkligheten? Hvor ligger nøkkelen til økt lønnsomhet? Får finne nøkkelen eller løsningen på dette, la oss først se mer detajert på hva utfordringene går utpå. Lavere etterspørsel... Alle som jobber innen kopi/print industrien vet at det er klikk pris (pris pr utskrift) og utskriftsvolum (totalt antall utskrifter/mengde) som teller men slag et er dalende. Men hvorfor dette skjer nettopp dette og vil trenden fortsette? En av grunnene til dette er selvfølgelig den økte konkurransen i markedet. Produsenter, forhandlere og andre utstyrsleverandører i bransjen, prøver hele tiden å holde kostnadene så lave som mulig. Aktørene leverer og underbyr hverandre der det er mulig og konkurrerer når det gjelder å ta betalt pr klikk/enhet for å øke lønnsomheten. Et annet faktum er at kundene er veldig bevisst på dette og det gjør bransjen veldig pris sensitivt. Kundene er ute etter å betale en så lav pris pr enhet/klikk som mulig på grunn av store utskriftsmegder. Når det er sagt, så faller utskriftsvolumet på verdensbasis også og det er det to mulige forklaringer på: i) Teknologiske fordeler Utbredelse og forbedring i utviklingen av digitale løsninger i selskaper av alle størrelser, betyr at selskaper ikke lenger trenger samme måte å skrive ut sine dataer på for å lagre dem. Faktisk så er utviklingen av `en PC på hver pult`en medvirkende årsak til ett fremtidig papirløst kontormiljø. Selv om ett helt papriløst arbeidsmiljø ikke har materialisert seg helt, opplever vi stor forskjell i mendgen utskrifter nå, ved bruk av interaktive fargeskjermer med stadig forbedrede programvareløsninger enn før. Oppgaver som tidligere krevde at brukerene fysisk måtte ha en utskrift (f.eks lesing, redigering eller korektur av ett dokument)kan idag effektivt og enkelt gjøres direkte på skjermen. I tillegg det faktum at det er enklere å arkivere og lagre dokumenter nå enn tidligere. Særlig sett i forhold til den fysiske delen og arbeidet med tid brukt på selve arkivering av regnskapsbøker, kassefiler og andre tradisjonelle arkiveringsmetoder. Flere fordeler er at de elektroniske filene tar opp langt mindre plass enn sine fysiske motstykker! og bidrar dermed til lavere kostnader til leie eller kjøp av lagring- /oppbevaringsplass. ii) Miljøet

7 Økt forståelse om hvordan miljøet påvirkes av selskapenes forbuk av papir (utskrifter). Selskapene er mer bevisst på egen påvirkningskraft på mijøet og ønsker å fremme dette. Redusere bruken av papir er en relativ enkel måte å nå målene på. Bevisstgjøring rundt det å være grønn. Det kan nemlig være så enkelt som å legge inn en liten fotnote på hver e-post som sendes ut fra selskapen som sier: Ta hensyn- er det nødvendig å skrive ut denne e-posten! Tenk på miljøet. De fleste selskaper gjør selvfølgelig også andre tiltak når det gjelder miljøet, og ønsker å fremstå som en miljøbevisst bedrift/eller selskap. Det beste incitamentet for oss alle er jo selvfølgelig de betydlige økonomiske gevinstene knyttet til reduserte klimagassutslipp pga redusering av papir- og utskriftsforbruk.... økte kostnader Stadig økende kostnader har en tendens til å hjemsøke kopi/print industrien, noe som gjør nedgang og redusert etterspørsel noe værre. Selskapene opplever å måtte betale mer i variable kostnader enn tidligere i form av økende lønnsutgifter, høyere strømutgifter og økte transportutgifter ergo må selskapene finne andre måter å kutte kostnadene på samtidig med at de blir mer effektive og lønnsomme. Eksempler her for å optimalisere arbeidsflyten i selskapene, vil være å øke andelen teknologi brukt - for en smartere og mer effektiv drift. Eller, og kanskje en mer radikal måte vil være og outsource deler av selskapet(hvis ikke hele), til andre land i verden med lavere lønnskostnader og utgifter enn det landet man opererer fra. Uansett løsning så er den vanligste og kjappeste måten å oppnå ønskede resultater på å nedbemanne. Ansatte i adminstrative og opersjonelle deler av driften er gjerne mer utsatt for nedskjæringer ved automatisering av driftsopersjonelle deler av selskapet. Markedsrettede tiltak Mens en del selskaper i ulike land har en noe mer lokal tilpasning av servicetjenesteavtaler (SLA, service level agreement)er det flere likheter enn forskjeller i disse serviceavtalene rundt i Europa, Sør Afrika og i Asia (f.eks i Singapore). Det vanligste er at sluttbruker gjerne forskuddsbetaler for deler av serviceavtalen, som feks vil selve maskinenheten og levering av forbruksartikler være inkludert. Forbruksartikler som levering av tonere og blekk inngår gjerne i avtalen, det samme med service og jevnlig vedlikehold av maskinenhetene. Slike avtaler fører gjerne til: i) Ingen verdi = økt svinn Det vil si at kunden selv har ingen utgifter ved forbruk av tonere eller blekkpatroner, og dette oppmunterer faktisk til økt svinn, i form av under-bruk av patroner (f.eks skiftes patronene gjerne ut for tidlig, ved ett 20 % restnivå enn om de skiftes ut 20 % etter restnivå) dette medfører i tillegg økt lagerbeholdning. Når det gjelder sistnevnte, lagerbeholdning - har kunden gjerne en tendens til å lagre mer tonere og blekk enn de reelt har behov for. Dette gjøres for å unngå eventuelle forsinkelser eller driftsstans/nedetid. Men ved å gjøre nettopp dette

8 overser de gjerne at de ved en mer nøyaktig beregning av tonerbestilling, lager og forbruk oppnår en høyere likviditetsgrad enn ved nettopp å hamstre. ii) Ineffektivtet = tap Det avgjørende punktet her er måleravlesning og kontraktshåndtering. Hvis utskifting av blekk skjer for tidlig fra kundens side, medfører dette at kunden bruker flere tonere/blekkpatroner enn avtalt/planlagt og dette øker dermed kostnadene for leverandøren i forhold til den avtalte serviceavtalen. I noen tilfeller vil leverandøren også måtte sende ut servicetekniker til kunden for reparasjoner og vedlikehold mye tidligere enn nødvendig, for å sjekke lagerbeholdning og forsyninger i tilegg til noramalt vedlikehold. Økte tonerkostnader, planlegging av ekstra serviceoppdrag, mer kostnad forbundet med reise til- og fra oppdraget, hvis det også viser seg at det ikke var ett reelt servicebehov medfører det ineffektivitet og ekstra lager oppbevaring hos tekniker som gir et mer uoversiktlig bilde av reelle data og kostnader. iii) Ingen automatisering= økte kostnader Uansett om det er kunden selv eller leverandøren som foretar/utfører måleravlesninger og lagerkontroller, involverer dette mange manuelle og tidkrevende prosesser. Selv om de fleste (hvis ikke alle)av disse administrative prosessene kan automatiseres forblir de ofte værene som manuelle oppgaver hos selskapene. Denne diftsoperasjonelle delen av bedriften er som regel ikke de mest betalte jobbene, men noen ganger skjer det at disse oppgavene kommer inn under ansvarområdet til mer kvalifiserte og høyere betalte medarbeidere og da går vinningen opp i spinningen. Selvom alle data samles og håndteres av administrasjon, vil dette alikevel innebære at prosessering av så store mengder data gjør prosessen i seg selv ineffektiv. Medarbeider (eller medarbeidere) vil være ansvarlig for å kontrollsjekke alle måleravlesninger, lagerbeholdning og samtidig prosessere innhentet data. Som oftest innebærer det en eller annen form skjema (eller regneark) føring/registrering, med mulighet for kopier til både kunde og leverandør. Leverandøren må også kunne utstede faktura eller en kvittering for utført arbeid og leveranse som dokumentasjon/bilag. I tillegg til å være både tidskrevende og gir mulighet for menneskelige feil underveis, fører det ofte til økte administrative kostnader og tapt fortjeneste. iv) Ingen rapporter = tapt fortjeneste For å kunne ha kontroll og oversikt, må ledelsen ha tilgang til, eller kunne fange relevante og komplette data /rapporter. Uten dette vil ikke ledelsen være i stand til å identifisere og korrigere negative trender (langsiktighet), eller mulighet til å planlegge på en mer daglig basis (kortsiktighet.) For eksempel, vil de være ute av stand til å se hvilke kontrakter eller enheter som er i ferd med å utløpe, noe som vil forsinke prosessen ved fornyelse av nye serviceavtaler/kontrakter. Dette medfører økonomiske tap for selskapene da inntekter fra kontraker som utløper uten fornyelse uteblir.

9 En slik situasjon vil også være mer krevende for sluttbruker som da må kontakte leverandøren selv og be om å få fornyet kontrakten/enheten. Dette vil mest sannsynlig ikke føre til at sluttbruker blir mer tilfreds, eller oppmuntre til opplevelse av høy kundeservice/kvalitet. Eller for å si det på en annen måte, en tilgjengelig rapport som indikerer hvilke kontrakter eller enheter som er i ferd med å utløpe/må byttes, ville være uvurderlig informasjon for leverandøren. De ville da være i stand til å bruke denne informasjon til å jobbe mer proaktiv (mer profesjonelt) i sin tilnærming til bedre kundeservice. Alt dette tatt i betraktning, hvordan kan aktørene innenfor kopi/ print- industrien redusere kostnader, ha komplett oversikt over alle data-og kontraktshåndteringer og samtidig jobbe mer effektivt? 3) Kostnadskutt og økte marginer Mens leverandører, forhandlere and utstyrsleverandører i kopi/print industrien i liten grad kan påvirke en lavere etterspørsel, så finnes det andre muligheter de kan påvirke. Selskaper som kutter kostnader vil ikke bare se nytten av reduserte utgifter, men også kunne være i stand til å oppfylle mer nøyaktige - og mer lønnsomme - salgskontrakter. Faktisk vil det første føre til det siste! Så hvordan kan selskaper kutte kostnader uten at dette påvirker kvaliteten av serviceleveranser de tilbyr sine kunder? Den beste løsningen for kostnadskutt vil være å optimalisere alle administrative interne rutiner via Managed Print Service (MPS). En mer effektiv og lønnsom administrering av alle servicetjenester til alle kunder, maskinflåter og kontrakter. Optimalisering Kompleksiteten av alle prosesser fra den første salgs-samtalen finner sted, til service/leveranser utføres og godkjennes ute hos kunden er ressurskrevende. Opplæring av av personell for å oppfylle alle serviceavtaler og fokus på punktlig leveranser vil variere veldig og være tidskrevende. Det å kunne effektivisere og eliminere prosedyre feil som kan skje ved at ansatte utfører oppgaver som de er: Under kvalifisert for gjør at selve utførelsen av oppgaven tar mye lenger tid/ og ikke blir utført på riktig måte, og som krever at andre må inn å korrigere og fullføre oppgaven Over kvalifisert for som vil medføre økte kostnader for å fullføre/gjennomføre oppgaven og det er ikke økonomisk lønnsomt for selskapen. Automatisering For at selskapene skal kunne forbedre kontrollen på administrative operasjonelle driftsprosesser og hva som kreves av kvalifikasjoner for å utføre de enkelte oppgavene, må man splitte prosessene opp i flere ledd. Først må selskapene kartlegge hvilke ferdigheter den

10 enkelte ansatt(e)har for utføre arbeidsoppgaven mest mulig effektivt, videre må selskapene koble riktig resurss til rette arbeidsoppgave i henhold til kvalifiksjoner. Det at riktig ressurs blir satt til å utføre rette oppgaven er selvsagt viktig og bidrar til økt effektivitet og lønnsomhet, men den største økonomiske gevinsten vil nok komme ved automatisering alle manuelle driftsoperasjoner. Det sier seg selv at det å sette riktig ressurs til å utføre den rette oppgaven, vil bidra til økt effektivitet, og da er det enda mer tydlig at det å redusere det manuelle behovet ved å automatisere, vil være enda mer effektivt og lønnsomt. For kopi / print industrien, er det fullt mulig å automatisere en hel rekke manuelle driftsoperasjoner relatert til datainnsamling- og bearbeiding som f.eks: Vedlikehold av maskinflåter ved en eventuell feilmelding vil det automatisk generes et serviceoppdrag, noe som gjør daglig dirft lettere for kundene ved at de slipper selv å varsle leverandøren om mulige feil og mangler. Styring av leveranser for en nøyaktig måleravlesning av toner -og blekk og sikrer riktig leveranse; så sent som mulig, men så tidlig som nødvendig. Måleravlesning - automatisk og rettidig fakturing i henhold til enhver tids gjeldende serviceavtaler, med nøyaktige beregninger av servicebestillinger, lager og forbruksmatriell pr enhet. Innenfor kopi/print industrien finnes det programvareløsninger som kombinerer alle disse driftsprosessene automatisk med mange forskjellige funksjoner og settinger. Dette inkluderer rapportering i sanntid, analyse verktøy, kontraktshåndtering, Customer Relationship Management (CRM) moduler og faktureringssystem, som integreres fullt ut med egne eksistrende økonomisystem. Managed print services Managed Print Services Association (MPSA) er en internasjonal, uavhening non-profit organisasjon for managed services innenfor copy/print industrien. På deres hjemmeside (http://yourmpsa.org), gir organisasjonen følgende definisjon på managed print services (MPS)som «Aktiv forvaltning og optimalisering av utskriftsløsninger og tilhørende driftssprosesser." Organisasjonen utdyper definisjonen ved å forklare hva MPS innebærer "nemlig administrering av hele maskin- og utskriftsflåter (kopimaskiner, skrivere, multifunksjonsenheter og faksmaskiner) på en enhetlig måte." Hovedelementene i MPS er: i) Ledelsesinformasjon og sømløs tilkobling mot regnskapsprogrammer (f.eks SAP, Microsoft Dynamics NAV - tidligere Navision) ii) Proaktivt vedlikehold av hele maskinflåten iii) Automatisk bestilling og levering av forbruksmatriell iv) Optimal kommunikasjon gjennom hele serviceprosessen For å kunne innfri disse fire elementene, må MPS-løsningen ha et grensesnitt mot selskapenes eget økonomi- og service system(enterprise Resource Planning, ERP)samtidig med at leverandøren er i stand til å styre hele maskin- utskriftsflåten og tilhørende driftsprosesser simultant med logistikk og faktureringsprosesser.

11 Så hvor finner man egentlig en slik løsning som vil optimalisere all datainnsamling og - bearbeiding, samt er tids- og kostnadsbesparende? Evatic MPS Evatic AS har mer enn 20 års erfaring innenfor kopi/print- og service management industrien. Evatic MPS gir nøyaktig kontroll over alle prosedyrer, og sammen med Evatic Service kopler Evatic MPS ERP-systemet og service systemets funksjonalitet sammen. Dette gir omfattende servicemanagement funskjonalitet som tilbuds- og fakturaberegninger, ressursplanlegging, forbrukskurverapporter og tonernivå målinger. Evatic MPS automatiserer alle driftsprosesser som i daglige representerer store utfordringer for disse selskapene: Beregning og etablering av nøyaktige kontraktsfakturaer, behandling av automatiske servicebestillinger, oversikt over lagerbeholdning og forbruksmatriell, samt rettidig fakturering av utført arbeid og leveranse Datainnsamling og bearbeiding: nøyaktig uten manuell håndtering Optimalisering av ressursene basert på (geo)grafisk planleggingsfunksjon Høyere likviditetsgrad takket være umiddelbar fakturering og lavere lagerbeholdning av toner Automatisk og rettidig fakturering av utført arbeid og leveranse Evatic Mobile Service Gir service teknikere elektroniske arbeidsordre via mobilen med full tilgang på servicehistorikk og kontinuerlig rapportering av tids-og matrialforbruk som gir optimal arbeidsflyt med avansert sjekklistefunksjonalitet for å kontrollere og sikre høy kvalitet på hele servicejobben, fra planlegging, tildeling, oppretting, ferdigstillelse og fullføring. Denne mobile system løsningen gjør administrering av mobile lager (kjøretøy), lagerbeholdning og bestilling av deler på stedet enklere og det reduserer tid fra oppdrag til faktura.

12 Serviceteknikerne kan enkelt og med minimal opplæring kjøre Evatic Mobile Service på Windows, Android og Apple telefoner/nettbrett (ios) og sist men ikke minst uten kostbare investringer av ny maskinvare. Fordelene med Evatic MPS: 1) Smart toner management Evatic s MPS løsning måler forbruk pr maskin, enhet og tonernivå (og farger)i hele maskinflåten samt på alle servicekontrakter. Konfigurering av maskin/modell Toner nivå målt pr farge Programvaren regner også ut hvor lang tid som gjenstår før neste bytte av toner må skje, itillegg til hvor land tid som står igjen før man går helt tom. Dette sikrer at man automatisk får en leveranse av toner: så sent som mulig men alltid i tide! Nøyaktige utregninger fra Evatic gir en høyere likviditetsgrad for selskapene, da lagerbeholdning og forbruk av blekkpatroner går ned med hele 30 %. Målinger viser at med Evatic MPS byttes/skiftes tonekassettene når det gjenstår 5 % forbruk, mot snittet i bransjen uten bruk av Evatic MPS skiftes ut når det gjenstår mellom %. Så dette har helt klart en positiv påvirkning på miljøet samtidig med at man reduserer blekkkostnadene for selskapene.

13 Automatisk leveranse av toner: Så sent som mulig, men alltid i tide! I tillegg forenkler Evatic MPS hele leveringslogistikken. Systemet kombinerer automatisk flere tonere pr maskin, og tar hensyn til flere maskiner på samme adresse. Dette reduserer emballasje, transport og lønnskostnader knyttet til vareleveranser. De potensielle besparelser som kommer ved «just-in-time» levering av toner, er imponerende men Evatic presiserer at de spesifikke tallene som blir lagt inn for hver enkelt enhet kan variere noe. Se derfor gitte eksempler illustrert under. Kostnadsbesparelser - tonere Se for deg kostnadskutt ved å bytte toner på 5 % av kapasiteten i stedet for 15 % 2,000 maskiner (inkl. 500 farger); 7,000 toner patroner levert hvert år Gjennomsnittlig kostpris = % - 5 % = gir en kostnadsbesparelse på 10 % = dvs 70,000 pr år Det er også verdt å merke seg at 10 % av alle andre kostnader (som porto, kjøp, lagring, etc.) knyttet til tonere reduseres ved «just-in-time» levering. Sluttbrukerne drar også nytte av" just-in-time"leveringer, siden de da reduserer mengden tonere de har på lager til en hver tid. Vi vil anta at de lagrer to tonere pr maskin, i gjennomsnitt: 2,000 maskiner (inkl. 500 farger); 7,000 tonere (2 pr maskin) på lager hos kunden Snitt pris(kostpris) pr toner = tonere lagret hos sluttbruker istedet for 2 = 5,000 i stedet for 7,000 Likviditets forbedring på 200,000 Kostnadsbesparlese - administrasjon I gjennomsnitt utgjør de daglige administrasjonskostnadene forbunnet med tonerbytte ca 50 timer pr bytte, pr kvartal: 2,000 machines (inkl. 500 farger); 750 meter av faktura- gjennomgang Gjennomsnittlig lønnskostnad = 50 Med Evatic MPS, vil de administrative oppgavene ta en time, sammenlignet med de 80 timene det tar når dette gjøres manuelt. Regnestykket blir da 4 kvartal à 1time = 4 timer,

14 mot 320 timer for manuell administrering. Dette medfører ett kostnadskutt på pr år. Rapportering Evatic MPS databasen registerer all datahistorikk fra alle enheter i maskinflåten, noe som danner grunnlaget for KPIèr og videre analyser. Evatic MPS datahistorikk Denne historikken bygger opp under den til en hver tids gjeldende SLA (Service Level Agreement)og gjennomgår og fornyer kontrakter i en og samme prosess. MPS lager alle de rapportene som er nødvendige for at leverandørene skal ha komplett oversikt over hele serviceprosessen og kontraktsmessige justeringer og/eller fornyelser underveis.

15 2) Måleravlesning og kontraktshåndtering Med Evatic MPS som løsning kan serviceleverandøren kontrollere alle aspekter ved nøyaktige måleravlesniger, kontraktshåndteringer og automatisk fakturering. Salgsstøtte Med Evatic Sales Calc module, får brukerene full kontroll på alle daglige gjøremål. All relevant kundeinformasjon på ett sted: addresser, telefonnummer, kontakter, documenter, tilbud, eposter, generering av fakturaer, aktiviteter o.l. Brukerene har også tilgang til informasjon som omhandler installert utstyr, inkl. informasjon om kalkulert lønnsomhet, kontrakter med priser og vilkår, servicehistorikk o.l.alt fullt integrert. Evatic Sales Calc kombinerer alle prosesser fra første salgs-samtale finner sted til serviceoppdrag utføres og godkjennes ute hos kunden. Man kan derfor med færre ressurser oppfylle serviceavtaler og ha fokus på punktlige leveranser, høy transparens og lavere vedlikeholdskostnader. Fakturering Med Evatic MPS kan man fakturere 2000 kontraktsfakturaer - på bare fem minutter. Denne automatiseringen av faktureringsprosessen sparer leverandørene for titalls av arbeidstimer som man normalt ville ha trengt for å generere så mange fakturaer manuelt, samtidig med at man elimerer muligheten menneskelige feil (som f.eks feilpunching av data). Effekten av MPS øker både servicenivå, kundetilfredshet og gir økonomiske fordeler forbundet med automatisering av alle driftsprosesser. I tilegg sendes også faktura ut automatisk via e-post i stedet for pr post, noe som reduserer ytteligere bemanningsbehov og gir lavere leveringskostnader. Kontraktshåndtering Optimalisert arbeidsflyt som understøtter hele salgsprosessen fra ordre til faktura. Ett avansert kalkulasjonsverktøy som effetivt regner ut salgspriser, rabatter, provisjoner og samtidig kalkulerer tilbud. Dette forenkler helt arbeidsflyten og gjør det lettere å holde fokus på god kunderservice fremfor de administrative oppgavene. Brukere kan i trygg forvisshet stole på at systemet hjelper dem å opprettholde full kontroll og oversikt på: Registering og vedlikehold av master data for Maskiner/enheter Tihørende utstyr Kontrakter Serviceavtaler og kontrakter(slas) Fakturering av Gitte kostnader Måleravlesninger Kontraktsvilkår Forskuddsbetalinger

16 Økt finasiell arbeidsflyt med Evatics kalkulasjonsmodul ved: Leasing Utleie Privat finasiering Leie av brukte maskiner/enheter Innkjøp Brukerne får også en detaljert oversikt over alle kontraktsfakturaer med dataverdier for leasingavtaler, se eksempel under: Systemet åpner også for å kunne endre priser underveis, se eksempler gitt i skjermbilder under:

17 Evatic s MPS gir brukeren mulighet til å vurdere og samtidig analysere ulike punkter i selve kontrakten: En maskin, en måling (svart) En maskin, flere målinger (på farge, skannet, svart) Flere maskiner, en måling Flere maskiner, flere målinger Flåte kontrakter for enkeltvis kalkulering og fakturering Flåte kontrakter for flere målinger, kalkulering og fakturering SLA og kontraktshåndtering Forhåndsbetalinger; vist for en gitt periode, og med forskjellig fremstilling(layout) Løsningen inkluderer også åtte forskjellige måter for kontraktskalkulering av kontrakter, selvom hver kunde normalt bare trenger å ta høyde for en eller to: Brukerne kan også lage standard rapporter som vist i skjermbilde under- basert på den enkelte kontrakt, enhet eller måling

18 Kontraktslønnsomhet Med Evatic MPS har man mulighet til å måle lønnsomhet på enhetsnivå eller kundenivå underveis i en kontraktsperiode for å sikre best mulig lønnsomhet og effektivitet. Inntekter: Systemets funksjon for automatisering av alle kontraktfakturaer bidrar til å redusere de administrative kostnadene knyttet til datainnsamling og fakturering. Uten videre manuell håndtering genereres følgende: Faste utgifter, fra 1-12 månder i forkant Målbare lønnsomhets KPIèr kvartalsvis/halvårlig eller årlig, og etterskuddsvis Brukere vil da være i stand til å budsjettere mer effektivt når de har verdifulle data for utestående fordringer hver måned (eller for en angitt tidsperiode).

19 Utgifter: Brukerne oppnår en mer oversiktlig planlegging og koordinering av alle sine serviceoppdrag takket være automatisk dataoverføring direkte fra sluttbrukers maskiner/enheter direkte til Evatic MPS sin database. Selskapene vil være i stand til å planlegge å koordinere sine serviceoppdrag mer oversiktlig og detaljert, med lønnsomhetsrapporter i denne modulen. Systemet genererer automatisk serviceoppdrag/ordre direkte til teknikere for periodisk service og vedlikehold via løsningen Evatic Mobile Service. Evatic MPS gir også brukerne et styringsverktøy for lettere å håndtere selve lagerstyring tilhørende kostnader av leveranser - som tonere. Systemet sørger for at sluttkunde/bruker ikke lenger trenger å vie hverken fysisk plass eller menneskelige ressurser ved toner leveranser. Evatic MPS sørger for at brukere reduserer egne administrative kostnader i forbindelse med vareleveranser og kunde forespørsler om forbruksartikler, da disse forespørslene forekommer langt sjeldnere. Brukere av Evatic MPS kan kalkulere lønnsomhet (inntekt minus kostnader) på flere nivå: Enhet Kontrakt Kunde Modell Lønnsomhetsmåling av en service enhet/en kontrakt/eller kunde KPI måling for maskinenhet i kopi/print - industrien

20 3) Rask og enkel installasjon Når Evatic Service system er implementert ute hos service leverandøren, og integrert med deres eget system, tar det kun 2-3 dager og go live med Evatic MPS module. Implementering av Evatic programvare løsning Under denne fasen vil ett kompetent team av konsulenter fra Evatic foreta en rekke konfigureringer av systemet for å skreddersy den beste løsningen for selskapet: A B C D E F G H I J K Forprosjekt; kravspesifikasjon av utstyr; maskinvare/programvare Fremdriftsplan; tids- og oppgaveplan Installasjon Beskrivelse av behov, levering og kontraktskonfigurering Spesifisering og overføring av eksisterende data Grensesnitt mot eksistrende økonomisystem Tilkobling av data via DCA (data collector agent) flåteinformasjon Testing av spesifikk funksjonalitet Opplæring (inkl. Evatic Mobile Service system) Support (under selve go live fasen) Kontrakts support i henhold til avtale

21 Konklusjon For fremtiden må aktører innen kopi/print industrien fortsatt ha konstant fokus på å holde kostnadene lave og samtidig øke lønnsomheten i sine serviceavtaler og håndtering av kontrakter. Selskapene må optimalisere og automatisere alle manuelle driftsprosesser relatert til administrering av utskriftsflåter, og løsningen for og lykkes er enkel; managed print services(mps). De beste MPS løsningene, optimaliserer dataadministrering, tidsstyring og kostnader relatert til dette. De er også brukervennlige, enkle å installere og inneholder elementer som service- og kontraktshåndtering, målinger for toner- og blekknivå samt rapportfunksjonalitet. Evatic MPS som system løsning håndterer alle disse aspektene i serviceplanleggingen, effektivt og nøyaktig og ikke minst- bidrar til å gjøre nettopp din bedrift mer lønnsom! Kontakt Les mer om hvordan Evatic MPS kan optimalisere og gjøre din bedrifts hverdag mer lønnsom på eller ta kontakt med ett av våre lokale salgskontor: Europe Norge Hoved kontor Europe: Evatic AS Sluppenvegen 5 N-7037 Trondheim Norge Sverige Evatic AB Augustendalsvägen 32 S Nacka Strand Sverige Tyskland Evatic GmbH Mülforter Straße 7 D Mönchengladbach Tyskland Frankrike Evatic SAS Immeuble Ordinal 2 Rue des Chauffours Cergy Frankrike Telf: Telf: Telf: Telf: +33 (0) Benelux Evatic Benelux Grotestraat 341 A 5142 CA Waalwijk Telf: Asia Singapore Hoved kontor Asia: Evatic Singapore Pte Ltd 133 New Bridge Road, #13-02 Singapore Telf: Kina Evatic Software (Xiamen) Co. Ltd 6F of YiBao Building 328 of Hubin South Road XiaMen, FuJian Kina

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet. OPPSAMLING

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER

PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER PRODUKTGUIDE FOR SKRIVERE OG MULTIFUNKSJONER DEN OPTIMALE LØSNINGEN FOR ALLE KUNDER. Hver enkelt kundes dokumenthåndtering er unik og har forskjellige utfordringer. KYOCERA Document Solutions har som mål

Detaljer

CSRS - DCA/HTTPS/MODEM

CSRS - DCA/HTTPS/MODEM CSRS - DCA/HTTPS/MODEM Servicekatalog CSRC DCA/ HTTPS/ MODEM CSRC CUSTOMER SATISFACTION REMOTE CARE Invester i kompetanse CSRC er Konica Minoltas sitt konsept for fjernovervåkning. Dette er et meget fleksibelt

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE-APP TIL SMARTTELEFON

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE-APP TIL SMARTTELEFON PROMOBILE-APP TIL SMARTTELEFON Med -appen kan alle mobile og reisende medarbeidere registrere fremmøte, fravær og tid på forskjellige arbeidsoppgaver på deres smarttelefon når som helst og hvor som helst.

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Gunstig finansiering av IT sikkerhet

Gunstig finansiering av IT sikkerhet Gunstig finansiering av IT sikkerhet M Norman Finance Minimal ressursbruk - maksimal sikkerhet Norman Finance er en optimal løsning for virksomheter i offentlig og privat sektor med begrenset likviditet

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

10 sekunders-regelen er viktig for mobile "seddelpresser

10 sekunders-regelen er viktig for mobile seddelpresser 5000 brukere fordelt påp ca a 610 bedrifter 10 sekunders-regelen er viktig for mobile "seddelpresser Åsmund E. Dahl, Daglig leder, epocket Solutions AS Det handler om å jobbe (enda) smartere mars 2006

Detaljer

ACT Portalen. Temautgave Fullfarge Etikettprintere. ACT Gruppen merking, sporing og kontroll satt i system. 25 ÅR 1990-2015

ACT Portalen. Temautgave Fullfarge Etikettprintere. ACT Gruppen merking, sporing og kontroll satt i system. 25 ÅR 1990-2015 ACT Portalen Temautgave Fullfarge Etikettprintere 25 ÅR 1990-2015 ACT Gruppen merking, sporing og kontroll satt i system. Ønsker du unike etiketter? Fra en av verdens største og eldste produsenter av etikettprintere

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år!

Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år! Digitale signaturer Kostnadsbesparelsen ved å eliminere papirbaserte godkjennelser er mer enn kr 50.000 pr. ansatt med fullmakt til å signere pr. år! En kan tenke at prisen på papir er så lave i dag, så

Detaljer

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Canon Self-Service Komme i gang-veiledning En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Innledning Denne veiledningen er beregnet for personen

Detaljer

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute?

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Arild Andersen Founder & CSO Evatic AS Copyright 2014 Evatic. All Rights Reserved. Kan ledelsen overleve i Trondheim mens

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

E-handel hos Brødrene Dahl. en enklere hverdag!

E-handel hos Brødrene Dahl. en enklere hverdag! E-handel hos Brødrene Dahl en enklere hverdag! 01 Elektroniske løsninger raskt og effektivt! Brødrene Dahl har som mål å gjøre din arbeidsdag enklere. Våre elektroniske løsninger gjør at du sparer både

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Extensor 05 programvare for helsevirksomheter Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05 Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Side 1 av 5 PRISTILBUD PÅ EXTENSOR 05

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordeler. Document Distributor 1 Med Lexmark -pakken kan du skrive egendefinerte skript som tar seg av deler av papirarbeidsflyten. Du kan sette sammen slike egenutviklede skript med skanneinnstillinger (format, oppløsning, fargedybde,

Detaljer

I tillegg til anskaffelsen av maskinene, vil avtalen også omfatte drift og vedlikehold, nærmere utdypet nedenfor i vedlegg 1 pkt 4.

I tillegg til anskaffelsen av maskinene, vil avtalen også omfatte drift og vedlikehold, nærmere utdypet nedenfor i vedlegg 1 pkt 4. 1. INNLEDNING en fastslår hvilke konkrete krav oppdragsgiver stiller til leveransen. Leverandør må påse at det i tilbudet leveres dokumentasjon som bekrefter at det tilbudte produktet tilfredsstiller oppdragsgivers

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserte inngangsvinkelen til ProMark både når det dreier seg om registrering av egen tid og oppgaver, informasjon og utføring av konkrete arbeidsoppgaver. kjører i en nettleser og kan

Detaljer

BI4Dynamics Business Intelligence

BI4Dynamics Business Intelligence Standardisert Business Intelligence for Microsoft Dynamics NAV BI4Dynamics Business Intelligence Data Varehus + OLAP Kuber + Medfølgende rapportsett + Skreddersy rapporter selv + DATAVAREHUS BI VERKTØY

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) versjon 2.7, gyldig fra 2017-02-10 INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID

Detaljer

Print- dokumentløsninger

Print- dokumentløsninger Print- dokumentløsninger Sikre printløsninger.. Har DU et bevisst forhold til ditt papirforbruk? Hver nordmann bruker ca. 100 kg. papir i året Sikre printløsninger.. Myten Det papirløse kontor Forbruket

Detaljer

Oversikt over Document Distributor

Oversikt over Document Distributor Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutions-publikasjoner, kan du klikke her. Oversikt over Document Distributor Med Lexmark Document Distributor-pakken kan du skrive

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

10 grunner til å velge nettbasert ERP

10 grunner til å velge nettbasert ERP 10 grunner til å velge nettbasert ERP Øk bedriftens produktivitet og konkurranseevne Innledning Kjernen i bedriften ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet blitt

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Automatisk etterfylling av forbruksmateriell ASR Ofte stilte spørsmål Kunde

Automatisk etterfylling av forbruksmateriell ASR Ofte stilte spørsmål Kunde Automatisk etterfylling av forbruksmateriell ASR Ofte stilte spørsmål Kunde September 2016 Innhold Om automatisk etterfylling av forbruksmateriell... 2 Spørsmål 1. Hva er ASR?... 2 Spørsmål 2. Hvordan

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID 4 3.3 RAPPORTERING 4 3.4 KLASSIFISERING

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion. AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Visma.net Expense. Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense

Visma.net Expense. Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense Rask. Riktig. Enkelt. Derfor kommer du til å like Visma.net Expense Alltid tilgjengelig og oppdatert Kjøreutgifter direkte inn i løsningen Tilknyttet kredittkort Ingen dobbeltregistrering Enkel integrasjon

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Xerox Remote Services

Xerox Remote Services Xerox Remote Services Automatisk forsyning av forbruksartikler Kundefordeler Gratulerer med registrering av Automatisk forsyning av forbruksartikler (ASR) Møter kundens behov for større effektivitet Viktig

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for leie av. multifunksjonsskrivere

KONKURRANSEGRUNNLAG. for leie av. multifunksjonsskrivere KONKURRANSEGRUNNLAG for leie av multifunksjonsskrivere Anskaffelsesnummer Saksnummer Doffgin.no Ref.ID: 303889 13/00301 1 INNHOLD 1 Administrative opplysninger... 3 2 Om oppdraget... 4 Bakgrunn... 4 3

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Velkommen, spendanalyse! Rapport

Velkommen, spendanalyse! Rapport Rapport Velkommen, spendanalyse! En spendanalyse hjelper deg med å kartlegge virksomhetens innkjøp, avdekke forbedringsmuligheter og utarbeide innkjøpsstrategier. Les mer på www.visma.no/spendanalys Hva

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

Systemet for entreprenørene

Systemet for entreprenørene Systemet for entreprenørene Bjørn Tore Hagberg Daglig leder Per Tore Hansen Salgs-/markedsleder Guro Johanne Mikkelsen Salgskonsulent HVA ER SMARTDOK? SmartDok er et system utviklet for entreprenørbransjen.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett Trimble GCSFlex Grade Control System Du graver mer nøyaktig - rett og slett Med GCSFlex blir du mer konkurransedyktig Besøk YouTube for å se videoer, både for opplæring og for å se hva entreprenører sier

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 8-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde Intek Engineering Møt fremtiden Presentasjon med ny teknologi og et tilgjengelig kompetansemiljø av INTEK v/erling Hovde Visjon INTEK skal være et ledende kunnskapssenter innen industriell automasjon og

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Korttidsleie: Status for utvikling av ny og forbedret modul

Korttidsleie: Status for utvikling av ny og forbedret modul Korttidsleie: Status for utvikling av ny og forbedret modul Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Bakgrunn Nåværende løsning er utviklet

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK 5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK OPPNÅ BETYDLIGE FORDELER MED EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK Sykehusets servicelogistikk har ofte et stort forbedringspotensiale. Det handler om å identifisere flaskehalser

Detaljer

Katalogsynkronisering i skyen

Katalogsynkronisering i skyen Katalogsynkronisering i skyen Å opprette og ivareta bruker og personalinformasjon i flere forskjellige systemer kan være både tidskrevende og kostbart. ID Manager Katalogsynkronisering er en struktur-

Detaljer

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management

Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet. Purchase-to-Pay Canon Information Management Bedre innkjøp, forbrukskontroll og kontantstrømsynlighet Purchase-to-Pay Canon Information Management Purchase-to-pay automatisering for en enhetlig styring på tvers av innkjøp og økonomi. Dette er en

Detaljer