Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr"

Transkript

1 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statsrådet: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Regjeringsadvokaten: 01 Erstatning for utgifter i rettssaker Oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Regjering Stortinget og underliggende institusjoner 3041 Stortinget: 01 Salgsinntekter Leieinntekter Salg av leiligheter Sum kap Stortingets ombudsmann for forvaltningen: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Riksrevisjonen: 01 Refusjon innland Refusjon utland Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Stortinget og underliggende institusjoner Høyesterett

2 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 2 av Høyesterett: 03 Diverse refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Høyesterett Utenriksdepartementet 3100 Utenriksdepartementet: 01 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene Refusjon spesialutsendinger mv Refusjon CTBTO Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Disagio Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet Sum kap Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Disagio Sum kap Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad): 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fredskorpset: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet 3200 Kunnskapsdepartementet: 02 Salgsinntekter mv Refusjon utdanningsbistand NORAD mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

3 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 3 av Refusjon av sykepenger Sum kap Utdanningsdirektoratet: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Foreldreutvalget for grunnopplæringen: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat: 02 Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Senter for IKT i utdanningen: 01 Inntekter fra oppdrag mv Refusjon av sykepenger Sum kap Tiltak i grunnopplæringen: 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Sum kap Andre tiltak: 02 Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Refusjon fra fylkeskommuner Sum kap Kompetansesentre for spesialundervisning: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

4 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 4 av Refusjon av sykepenger Sum kap Felles administrative enheter: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter m.v Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Felles tiltak for universiteter og høyskoler: 02 Salgsinntekter mv Sum kap Forskningsfond: 85 Avkastning - Fondet for forskning og nyskaping Avkastning - Regionale forskningsfond Sum kap Forskningsinstitutter og andre tiltak: 85 Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond Sum kap Internasjonale samarbeidstiltak: 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Sum kap Sum Kunnskapsdepartementet Kulturdepartementet 3300 Kulturdepartementet: 01 Ymse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser: 01 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS Gebyr-lotterier Refusjon Gebyr-stiftelser Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

5 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 5 av Sum kap Allmenne kulturformål: 01 Ymse inntekter Refusjon av EU-midler Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom: 01 Ymse inntekter Refusjon av sykepenger Sum kap Musikkformål: 01 Ymse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Scenekunstformål: 01 Ymse inntekter Billett- og salgsinntekter m.m Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Språk-, litteratur- og bibliotekformål: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Arkivformål: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak

6 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 6 av Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Film- og medieformål: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Gebyr Sum kap Sum Kulturdepartementet Justis- og politidepartementet 3400 Justisdepartementet: 01 Diverse inntekter Refusjon av ODA-godkjente utgifter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Rettsgebyr: 01 Rettsgebyr Diverse refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Domstoladministrasjonen: 03 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Jordskiftedomstolene: 01 Saks- og gebyrinntekter Sideutgifter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Kriminalomsorgens sentrale forvaltning: 02 Arbeidsdriftens inntekter Andre inntekter Tilskudd

7 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 7 av Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS): 03 Andre inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten: 01 Gebyr - pass og våpen Refusjoner mv Salgsinntekter Gebyr - vaktselskap Gebyr - utlendingssaker Gebyr - sivile gjøremål Gebyr - ID-kort Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Oslo politidistrikt: 02 Refusjoner Salgsinntekter Personalbarnehage Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Politihøgskolen: 02 Diverse inntekter Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Den høyere påtalemyndighet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

8 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 8 av Refusjon av sykepenger Sum kap Den militære påtalemyndighet: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Grensekommissæren: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sivile vernepliktige, driftsinntekter: 01 Inntekter av arbeid Andre inntekter Refusjon av sykepenger Sum kap Samfunnssikkerhet og beredskap: 01 Gebyr Diverse inntekter Refusjoner m.m Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Salg av eiendom m.m Sum kap Redningstjenesten: 01 Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for nødkommunikasjon: 01 Brukerbetaling Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Spesialenheten for politisaker: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Tinglysing: 01 Gebyrinntekter, borettsregister Gebyrinntekter, fast eiendom 0 0 0

9 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 9 av Sum kap Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Fri rettshjelp: 01 Tilkjente saksomkostninger m.m Sum kap Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Statens sivilrettsforvaltning: 01 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Konfliktråd: 02 Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Utlendingsdirektoratet: 01 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter Gebyr for nødvisum Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter Tilfeldige inntekter Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Utlendingsnemnda: 01 Refusjon oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 3500 Kommunal- og regionaldepartementet: 16 Refusjon av foreldrepenger

10 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 10 av Refusjon av sykepenger Sum kap Valgutgifter: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Kompetansesenter for distriktsutvikling: 01 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Rammetilskudd til kommuner: 90 Tilbakeføring av forskudd Sum kap Husleietvistutvalget: 01 Gebyrer Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens bygningstekniske etat: 04 Gebyrer, sentral godkjenning foretak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Kommunal- og regionaldepartementet Arbeidsdepartementet 3600 Arbeidsdepartementet: 02 Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Arbeids- og velferdsetaten: 01 Administrasjonsvederlag NAV Refusjoner m.m Tolketjenester Oppdragsinntekter mv Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag Administrasjonsvederlag fra regionale helseforetak Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

11 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 11 av Refusjon av sykepenger Sum kap Trygderetten: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: 01 Gebyrinntekter, lån Tilbakebetaling av lån Sum kap Yrkesskadeforsikring: 01 Premieinntekter Sum kap Gruppelivsforsikring: 01 Premieinntekter Sum kap Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering: 02 Diverse inntekter Sum kap Arbeidsmarkedstiltak: 85 Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak Sum kap Ventelønn: 01 Refusjon statlig virksomhet mv Innfordring av feilutbetaling av ventelønn Sum kap Arbeidstilsynet: 01 Diverse inntekter Kjemikaliekontroll, gebyrer Tvangsmulkt Refusjoner Byggesaksbehandling, gebyrer Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Petroleumstilsynet: 02 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjon av tilsynsutgifter Refusjoner/ymse inntekter Leieinntekter bedriftshytte Refusjon arbeidsmarkedstiltak 0 2 2

12 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 12 av Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Arbeidsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 3700 Helse- og omsorgsdepartementet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Internasjonalt samarbeid: 03 Refusjon fra Utenriksdepartementet Sum kap Nasjonalt folkehelseinstitutt: 02 Diverse inntekter Vaksinesalg Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Ernæring og mattrygghet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Bioteknologinemnda: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Statens strålevern: 02 Diverse inntekter Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens institutt for rusmiddelforskning: 02 Diverse inntekter

13 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 13 av Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Rusmiddelforebygging: 04 Gebyrinntekter Sum kap Helsedirektoratet: 02 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens helsetilsyn: 02 Salgs- og leieinntekter Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Norsk pasientskadeerstatning: 02 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Premie fra private Sum kap Pasientskadenemnda: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Premie fra private Sum kap Statens autorisasjonskontor for helsepersonell: 04 Gebyrinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: 02 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap

14 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 14 av Statens helsepersonellnemnd: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Pasient- og brukerombud: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Regionale helseforetak: 80 Renter på investeringslån Avdrag på investeringslån fom Driftskreditter Avdrag på investeringslån tom Sum kap Statens legemiddelverk: 02 Diverse inntekter Registreringsgebyr Refusjonsgebyr Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Legemiddeltiltak: 03 Tilbakebetaling av lån Sum kap Sum Helse- og omsorgsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 3800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemente: 01 Tilfeldige inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: 01 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

15 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 15 av Sum kap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 01 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter Sum kap Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene: 01 Diverse inntekter Refusjon av sykepenger Sum kap Krisetiltak: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Familievern: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.: 01 Prosjektinntekter Sum kap Barneombudet: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Tiltak i barne- og ungdomsvernet: 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Sum kap Statlig forvaltning av barnevernet: 01 Diverse inntekter Barnetrygd Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

16 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 16 av Kommunale egenandeler Sum kap Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere: 01 Diverse inntekter Refusjon av ODA-godkjente utgifter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Barne- og ungdomstiltak: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap EUs ungdomsprogram: 01 Tilskudd fra Europakommisjonen Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Forbrukerombudet: 01 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 3900 Nærings- og handelsdepartementet: 02 Ymse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap

17 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 17 av Styret for det industrielle rettsvern: 01 Patentavgifter Varemerkeavgifter Designavgifter Inntekt av informasjonstjenester Diverse inntekter Avgifter knyttet til NPI Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Justervesenet: 01 Gebyrinntekter Inntekter fra salg av tjenester Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Norsk Akkreditering: 01 Gebyrinntekter og andre inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Brønnøysundregistrene: 01 Gebyrinntekter Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Norges geologiske undersøkelse: 01 Oppdragsinntekter Tilskudd til samfinansieringsprosjekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard: 01 Leie av bergrettigheter og eiendommer Behandlingsgebyr, bergrettigheter og konsesjoner Refusjon av sykepenger

18 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 18 av Sum kap Sjøfartsdirektoratet: 01 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR Maritime personellsertifikater Diverse inntekter Gebyrer for skip i NIS Overtredelsesgebyr Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Skipsregistrene: 01 Gebyrer NOR Gebyrer NIS Refusjon av sykepenger Sum kap Forvaltning av statlig eierskap: 71 Tilbakeføring av tilskudd til restrukturering, Mesta AS Avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS Salg av aksjer Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS Sum kap Selskaper under NHDs forvaltning: 70 Garantiprovisjon, Statkraft SF Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA Sum kap Sum Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 4000 Fiskeri- og kystdepartementet: 01 Refusjoner Refusjoner eksterne prosjekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Havforskningsinstituttet: 03 Oppdragsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

19 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 19 av Sum kap Drift av forskningsfartøyene: 01 Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap NIFES: 01 Oppdragsinntekter Laboratorieinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU: 90 Tilbakebetaling lån fra Nofima Sum kap Fiskeridirektoratet: 01 Oppdragsinntekter Salg av registre, diverse tjenester Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet Gebyr kjøperregistrering Forvaltningssanksjoner havbruk Gebyr havbruk Innmeldingsgebyr Merkeregisteret Gebyr fiskeflåten Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner Refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Forvaltningssanksjoner fiskeflåten Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning Sum kap Kystverket: 02 Andre inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap

20 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 20 av Samfunnet Jan Mayen: 01 Inntekter fra kioskdrift Refusjoner Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet 4100 Landbruks- og matdepartementet: 01 Refusjoner m.m Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Salg av eiendom Sum kap Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet: 30 Husleie, Bioforsk Sum kap Mattilsynet: 01 Gebyr m.m Driftsinntekter og refusjoner mv Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Støtte til organisasjoner m.m.: 01 Refusjoner m.m Sum kap Statens landbruksforvaltning: 01 Driftsinntekter m.m Refusjon av sykepenger Sum kap Reindriftsforvaltningen: 01 Refusjoner m.m Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.: 70 Tilbakebetalte tilskudd til reguleringsanlegg Markedsordningen for korn Sum kap Sum Landbruks- og matdepartementet

21 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 21 av 39 Samferdselsdepartementet 4300 Samferdselsdepartementet: 01 Refusjon fra Utenriksdepartementet Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Luftfartstilsynet: 01 Gebyrinntekter Refusjon fakturert Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens havarikommisjon for transport: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens vegvesen: 01 Salgsinntekter m.m Diverse gebyrer Refusjoner fra forsikringsselskaper Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Svinesundsforbindelsen AS: 90 Avdrag på lån Sum kap Jernbaneverket: 01 Kjørevegsavgift Salg av utstyr og tjenester mv Videresalg av elektrisitet til togdrift Betaling for bruk av Gardermobanen Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Anleggsbidrag Sum kap Statens jernbanetilsyn: 16 Refusjon av foreldrepenger

22 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 22 av Refusjon av sykepenger Sum kap tjenester: 70 Tilbakebetaling post- og banktjenester Sum kap og teletilsynet: 01 Diverse gebyrer Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Fra reguleringsfondet Sum kap Sum Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet 4400 Miljøverndepartementet: 02 Ymse inntekter Refusjon fra Utenriksdepartementet Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Tilbakebetaling av tilskudd Sum kap Statens naturoppsyn: 01 Ymse inntekter Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for naturforvaltning: 01 Ymse inntekter Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Gebyrer Sum kap Riksantikvaren: 02 Refusjoner og diverse inntekter Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap

23 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 23 av Norsk kulturminnefond: 85 Avkastning fra Norsk kulturminnefond Sum kap Klima- og forurensningsdirektoratet: 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter Gebyrer Leieinntekter Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger Gebyrinntekter (Kvotesystemet) Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur: 01 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom Sum kap Norsk Polarinstitutt: 01 Salgs- og utleieinntekter Inntekter fra diverse tjenesteyting Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Inntekter, Antarktis Sum kap Svalbard miljøvernfond: 70 Diverse inntekter Sum kap Sum Miljøverndepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 4500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fylkesmannsembetene: 01 Inntekter ved oppdrag Ymse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

24 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 24 av Sum kap Departementenes Servicesenter: 02 Ymse inntekter Brukerbetaling for tilleggsytelser fra departementene Parkeringsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sametinget: 51 Avkastning av Samefolkets fond Sum kap Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter: 01 Ymse inntekter Sum kap Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift: 02 Prosjektinntekter Sum kap Nasjonale minoriteter: 71 Avkastning av Romanifolkets fond Sum kap Konkurransetilsynet: 02 Ymse inntekter Lovbruddsgebyr Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for forvaltning og IKT: 03 Diverse inntekter Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Datatilsynet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Eiendommer til kongelige formål: 01 Ymse inntekter Sum kap

25 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 25 av Kirkelig administrasjon: 02 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Presteskapet: 02 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Nidaros domkirke m.m.: 02 Ymse inntekter Leieinntekter m.m Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Finansdepartementet 4600 Finansdepartementet: 02 Diverse refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Avkastning fra Finansmarkedsfondet Sum kap Finanstilsynet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Senter for statlig økonomistyring: 01 Økonomitjenester Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Toll- og avgiftsetaten: 01 Ekspedisjonsgebyr

26 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 26 av Andre inntekter Refunderte pante- og tinglysingsgebyr Gebyr på kredittdeklarasjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Overtredelsesgebyr - valutadeklarering Sum kap Skatteetaten: 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr Andre inntekter Gebyr for utleggsforretninger Gebyr for bindende forhåndsuttalelser Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Statistisk sentralbyrå: 01 Salgsinntekter Oppdragsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Tvangsmulkt Sum kap Statens innkrevingssentral: 02 Refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning Bøter, inndragninger Trafikantsanksjoner Forsinkelsesgebyr, sregisteret Sum kap Salg av klimakvoter: 01 Salgsinntekter Sum kap Sum Finansdepartementet

27 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 27 av 39 Forsvarsdepartementet 4700 Forsvarsdepartementet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg: 47 Salg av eiendom Sum kap Fellesutgifter under Forsvarsdepartementet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Felles ledelse og kommandoapparat: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Nasjonal sikkerhetsmyndighet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Renter låneordning Lån til boligformål Sum kap Hæren: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap

28 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 28 av Sjøforsvaret: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Luftforsvaret: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Heimevernet: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Forsvarets logistikkorganisasjon: 01 Driftsinntekter Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Store nyanskaffelser Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter Sum kap Kystvakten: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap

29 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 29 av Redningshelikoptertjenesten: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Norske styrker i utlandet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Kulturelle og allmennyttige formål: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Militære bøter: 86 Militære bøter Sum kap Sum Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet 4800 Olje- og energidepartementet: 03 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Garantiprovisjon, Gassco Sum kap Oljedirektoratet: 01 Gebyrinntekter Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjon av tilsynsutgifter Refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Norges vassdrags- og energidirektorat:

30 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 30 av Gebyrinntekter Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Flom- og skredforebygging Sum kap Omlegging av energibruk og energiproduksjon: 85 Fondsavkastning Sum kap Konsesjonsavgiftsfondet: 50 Overføring fra fondet Sum kap CO2-håndtering: 01 Salg av andel, TCM DA Renter, TCM DA Fondsavkastning Avdrag, TCM DA Sum kap Statnett SF: 70 Garantiprovisjon Sum kap Sum Olje- og energidepartementet Ymse inntekter 5309 Tilfeldige inntekter: 29 Ymse Salg av aksjer Sum kap Statens lånekasse for utdanning: 03 Diverse inntekter Refusjon av ODA-godkjente utgifter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Termingebyr Purregebyrer Redusert lån og rentegjeld Omgjøring av studielån til stipend Sum kap Husbanken:

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr.

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2014 Saldert budsjett 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2015 Saldert budsjett 2016 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Utgifter (i tusen kroner) 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 50 Det kongelige hoff 173 258 173 089 (-169) 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 50 H.K.H.

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

573 Kommunereform Rammeområde 18 (rammeoverføringer til kommunesektoren

573 Kommunereform Rammeområde 18 (rammeoverføringer til kommunesektoren nnst. 1 S (2015 2016) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Departementenes virksomheter og selskaper

Departementenes virksomheter og selskaper Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser.

Detaljer

Presidenten: Representanten Robert Eriksson vil framsette to representantforslag.

Presidenten: Representanten Robert Eriksson vil framsette to representantforslag. 146 12. okt. Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak 2011 vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2012 Møte onsdag den 12. oktober 2011 kl. 10 President:

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2009 20 245 Budsjett pr. 2010.01.01 Saldert budsjett 2010 1 699 612 Budsjett pr. 2010.05.11 Prp: p125/09-10 i350/09-10 -1

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Sum budsjett per post 1 742 904 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok.

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.08.2010 Trykking av Sivilombudsmannens årsmelding Dokument 4 - Stortingets dokumentserie Produksjon av Stortingets

Detaljer

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Riksrevisjonen

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2011 65 859 Budsjett pr. 2012.01.01 Saldert budsjett 2012 1 749 965 Sum budsjett per post 1 815 824 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2011 65 859 Budsjett pr. 2012.01.01 Saldert budsjett 2012 1 749 965 Budsjett pr. 2012.05.16 Prp: p111/11-12 4 000 Sum budsjett

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet Forberedelser i Altinn og hos mange nye aktører Norstella - RNeF - 27. august 2009 - Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

Presidenten: Representanten Robert Eriksson vil framsette to representantforslag.

Presidenten: Representanten Robert Eriksson vil framsette to representantforslag. 146 12. okt. Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak 2011 vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2012 Møte onsdag den 12. oktober 2011 kl. 10 President:

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2013 91 275 Budsjett pr. 2014.01.01 Saldert budsjett 2014 1 794 462 Budsjett pr. 2014.05.14 Prp: p93/13-14 i260/13-14 6

Detaljer

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett.

Deres ref.: Post- og teletilsynet (PT) sender med dette på høring forslag til forskrift om prioritet i mobilnett. Post-og teletilsynet Norwegian Post and Telecommunications Authority Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO Vår ref.: 1203644-4-004 Deres ref.: Vår dato: 5.3.2013 Deres dato: Saksbehandler:

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2013 91 275 Budsjett pr. 2014.01.01 Saldert budsjett 2014 1 794 462 Sum budsjett per post 1 885 737 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Møte tirsdag den 19. oktober kl. 10. President: Inge Lønning

Møte tirsdag den 19. oktober kl. 10. President: Inge Lønning 148 19. okt. Minnetale over tidligere stortingsrepresentanter Tore A. Liltved, Oddbjørn Langlo og Sigurd Holemark Møte tirsdag den 19. oktober kl. 10 President: nge Lønning Dagsorden (nr. 4): 1. nnstilling

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Driftsutgifter Budsjett pr. 2015.01.01 Saldert budsjett 2015 1 930 000 Sum budsjett per post 1 930 000 0100 Utenriksdepartementet 010021 Spesielle

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. Tilråding fra Finansdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref.

Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010. Difi ref. 2010/463 SSØ ref. Bruk av konsulenttjenester i statsforvaltningen - foranalyse basert på spørreundersøkelse juli 2010 Difi ref. 2010/463 SSØ ref. 2010 000 212 Notat oktober 2010 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utvalg...

Detaljer

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER

KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER KONTOPLAN 2012 0320 ALLMENNE KULTURFORMÅL 03201 DRIFTSUTGIFTER 0320111 Stillinger 03201111 Faste stillinger 03201113 Midlertidige stillinger 03201117 Vikarer 03201118 Overtid 0320112 Ekstrahjelp 03201122

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2012 87 930 Budsjett pr. 2013.01.01 Saldert budsjett 2013 1 820 686 Budsjett pr. 2013.05.07 Prp: p149/12-13 0-1 450 Sum

Detaljer

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211

Offentlig journal. Retur av referatprotokoller for tidsrommet 010711-311211 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.06.2012 2012/201-28 6849/2012 Justis- og beredskapsdepartementet 2012/201-29 6850/2012 Kulturdepartementet 2012/201-30

Detaljer

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2)

Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) Oslo kommune Administrasjon og ledelse utdanningskurs i samfunnsmedisin (kurs 2) - forvaltningssystemets oppbygning - organisering avhelsetjenesten - politisk og administrativ styring Henning Mørland bydelsoverlege

Detaljer

séçäéöö=íáä= éêéëëéãéäçáåö=

séçäéöö=íáä= éêéëëéãéäçáåö= = séçäéöö=íáä= éêéëëéãéäçáåö= = = a~íçw= OOKNMKOMMV= = For Statsministerens kontor, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet har ikke Riksrevisjonen vesentlige

Detaljer

Vi gjer merksam på at alle kan sende inn sine synspunkt. Fråsegnene vil bli lagt ut på nettsida til departementet.

Vi gjer merksam på at alle kan sende inn sine synspunkt. Fråsegnene vil bli lagt ut på nettsida til departementet. Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 12/1701-1 26.06.2012 Offentleg høyring av framlegg til endringar i inndelingslova Inndelingslova er no ti år, og departementet har gått gjennom lova og erfaringane

Detaljer

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:

Vedtak 561. Vedtak 562. I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Vedtak 561 I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring: Kap. Post Formål Kroner 5521 Merverdiavgift 70 Merverdiavgift, 8 000 000 fra kr 250 953 000 000 til kr 250 961 000 000 Vedtak 562 I statsbudsjettet

Detaljer

Den organisasjonsmessige utvikling av departementene etter 1814. Oslo 2014

Den organisasjonsmessige utvikling av departementene etter 1814. Oslo 2014 1814 2014 Den organisasjonsmessige utvikling av departementene etter 1814 Oslo 2014 2. mars er 200-årsdagen for den norske regjeringen og departementene. Dette lille heftet viser hovedlinjene i utviklingen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser KMD/PLAN Sak 15/296 Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmannen (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet

Detaljer

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de. DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 09/6053 SL MSR/rla 31.01.2012 Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger Finansdepartementet

Detaljer

Mottatt: 0 1 NOV, 2011

Mottatt: 0 1 NOV, 2011 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste 4^' HELSE ^^^ MIDT-NORGE ^ Saksdok. Mottatt: 0 1 NOV, 2011 Saksbeh.: --- Unnttoff.: Arkri: Deres

Detaljer

Statlige tilskudd beløpsmessige oversikter for 2008 2011 Direktoratet for økonomistyring, september 2012

Statlige tilskudd beløpsmessige oversikter for 2008 2011 Direktoratet for økonomistyring, september 2012 Statlige tilskudd beløpsmessige oversikter for 2008 2011 Direktoratet for økonomistyring, september 2012 RAPPORT 4/2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Generelt om

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn c,. *.. OtsAis:, l^v Arkivar. ) Eksp. U.off. l O jan 29 Saksh. Nr. H-1/9 Vår ref 8/28-34 Dato OS.1.29 Statsbudsjettet

Detaljer

Offentlig journal. Retur av referatprotokoll for 2 halvår 2012

Offentlig journal. Retur av referatprotokoll for 2 halvår 2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.06.2013 2013/114-30 7551/2013 Arbeidsdepartementet 2013/114-31 7552/2013 Fiskeri- og kystdepartementet Statsråden 2013/114-32

Detaljer

Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005

Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 Vedlegg til pressemelding nr. 11-06: Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2005 Oversikt over hovedfunnene på de ulike departementene Generelt: Riksrevisjonens

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Gudb ran Samtlige forhandlingssteder Statsministerens kontor Riksrevisjonen i staten Sak nr. oc2,c' Arkiv kode X31 1 Mottatt dato,i Deres referanse

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker Alle landets kommuner og fylkeskommuner Deres ref: Vår ref: 15/56824 Arkivkode: Dato: 30. oktober 2015 Kommunenes og fylkeskommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker

Detaljer

V rrank rn e Arkivnn saksbset_

V rrank rn e Arkivnn saksbset_ DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste MOTTATT 2012 V rrank rn e 1 1 SEPT Arkivnn saksbset_ k6p,t), Ly Deres ref. Vår ref. 12/3288 Dato 05.09.2012 Høring forslag

Detaljer

Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer

Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer Atomberedskapen i Norge. Roller, ansvar og utfordringer Inger Margrethe Hætta Eikelmann Atomberedskapskonferanse Fredrikstad 6. november 2014 Seksjon nordområdene: Svanhovd miljøsenter (Sør-Varanger) og

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 93 13. des. Voteringer

Forhandlinger i Stortinget nr. 93 13. des. Voteringer 2007 Forhandlinger i Stortinget nr. 93 13. des. Voteringer 1385 Møte torsdag den 13. desember 2007 kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 33): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Innst. S. nr. 230. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen

Innst. S. nr. 230. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Innst. S. nr. 230 (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen St.prp. nr. 69 (2006-2007) Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2007 Innst.

Detaljer

Innst. S. nr. 270. (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen

Innst. S. nr. 270. (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen Innst. S. nr. 270 (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå finanskomiteen St.prp. nr. 59 (2007 2008) Innstilling frå finanskomiteen om tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet for 2008

Detaljer

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse 1.1Ansettelser, fullmakt til å opprette nye stillinger og

Detaljer

Fylkesrådene for funksjonshemmede. Galebevegelsen Gatejuristen Kirkens bymisjon

Fylkesrådene for funksjonshemmede. Galebevegelsen Gatejuristen Kirkens bymisjon Høringsinstanser ACTIS ADHD-foreningen Afasiforbundet i Norge Akademikerne A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Amalie Skrams Hus Ambulansehelsetjenesten KFO Amnesty

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2013 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2013 (nysaldert

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Høringsinstanser Akademikerne Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bergen tingrett Bioingeniørfaglig

Detaljer

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 109 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag Innst. 109 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 25 S (2014 2015), kap. 222, 225 228, 230, 252, 256, 270, 276, 280, 283, 284, 287, 288, 2410, 3222,

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Administrativt forskningsfond Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 Samlet

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

KORT OG GODT. Plan for innføring av nye saksbehandlingsfrister i offentlig sektor 2005 30.6.05

KORT OG GODT. Plan for innføring av nye saksbehandlingsfrister i offentlig sektor 2005 30.6.05 KORT OG GODT Plan for innføring av nye saksbehandlingsfrister i offentlig sektor 2005 30.6.05 Moderniseringsdepartementet, 2005 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Statusrapportering...

Detaljer

Vi er fagidioter. Heldigvis

Vi er fagidioter. Heldigvis Vi er fagidioter. Heldigvis - Bruk kreftene riktig! Vår verdiskaping er å gi deg tid til det du egentlig skal gjøre Du har styringen Økonomistyring er mer enn budsjett og regnskap. God økonomistyring

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert

Detaljer

Dok.dato: 18.06.2009. Invitasjon til åpning av forskningsprosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions? - Oslo 180809-200809. Dok.

Dok.dato: 18.06.2009. Invitasjon til åpning av forskningsprosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions? - Oslo 180809-200809. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.06.2009 nvitasjon til Nasjonal rovviltkonferanse - Hamar 291009-301009 EMK - nvitasjoner - anmodninger om møte

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

Hull i vei. Ros & Ris. Formelle

Hull i vei. Ros & Ris. Formelle Hvorfor er ikke all kontakt med det offentlige på nett? Servicekonferansen 2011 Forum for offentlig g service 27. Okt 2001 Ketil Johansen Målebrev Wiki Fredrikstad.kommune.no Eiendomsreg epost Fredrikstad.no

Detaljer