Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyesterett. Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr"

Transkript

1 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 39 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statsrådet: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Regjeringsadvokaten: 01 Erstatning for utgifter i rettssaker Oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Regjering Stortinget og underliggende institusjoner 3041 Stortinget: 01 Salgsinntekter Leieinntekter Salg av leiligheter Sum kap Stortingets ombudsmann for forvaltningen: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Riksrevisjonen: 01 Refusjon innland Refusjon utland Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Stortinget og underliggende institusjoner Høyesterett

2 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 2 av Høyesterett: 03 Diverse refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Høyesterett Utenriksdepartementet 3100 Utenriksdepartementet: 01 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene Refusjon spesialutsendinger mv Refusjon CTBTO Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Disagio Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet Sum kap Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Disagio Sum kap Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad): 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fredskorpset: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Utenriksdepartementet Kunnskapsdepartementet 3200 Kunnskapsdepartementet: 02 Salgsinntekter mv Refusjon utdanningsbistand NORAD mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

3 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 3 av Refusjon av sykepenger Sum kap Utdanningsdirektoratet: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Foreldreutvalget for grunnopplæringen: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat: 02 Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Senter for IKT i utdanningen: 01 Inntekter fra oppdrag mv Refusjon av sykepenger Sum kap Tiltak i grunnopplæringen: 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Sum kap Andre tiltak: 02 Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Refusjon fra fylkeskommuner Sum kap Kompetansesentre for spesialundervisning: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter mv Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

4 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 4 av Refusjon av sykepenger Sum kap Felles administrative enheter: 01 Inntekter ved oppdrag Salgsinntekter m.v Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Felles tiltak for universiteter og høyskoler: 02 Salgsinntekter mv Sum kap Forskningsfond: 85 Avkastning - Fondet for forskning og nyskaping Avkastning - Regionale forskningsfond Sum kap Forskningsinstitutter og andre tiltak: 85 Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond Sum kap Internasjonale samarbeidstiltak: 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Sum kap Sum Kunnskapsdepartementet Kulturdepartementet 3300 Kulturdepartementet: 01 Ymse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser: 01 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS Gebyr-lotterier Refusjon Gebyr-stiftelser Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

5 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 5 av Sum kap Allmenne kulturformål: 01 Ymse inntekter Refusjon av EU-midler Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom: 01 Ymse inntekter Refusjon av sykepenger Sum kap Musikkformål: 01 Ymse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Scenekunstformål: 01 Ymse inntekter Billett- og salgsinntekter m.m Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Språk-, litteratur- og bibliotekformål: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Arkivformål: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak

6 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 6 av Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Film- og medieformål: 01 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Gebyr Sum kap Sum Kulturdepartementet Justis- og politidepartementet 3400 Justisdepartementet: 01 Diverse inntekter Refusjon av ODA-godkjente utgifter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Rettsgebyr: 01 Rettsgebyr Diverse refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Domstoladministrasjonen: 03 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Jordskiftedomstolene: 01 Saks- og gebyrinntekter Sideutgifter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Kriminalomsorgens sentrale forvaltning: 02 Arbeidsdriftens inntekter Andre inntekter Tilskudd

7 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 7 av Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS): 03 Andre inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten: 01 Gebyr - pass og våpen Refusjoner mv Salgsinntekter Gebyr - vaktselskap Gebyr - utlendingssaker Gebyr - sivile gjøremål Gebyr - ID-kort Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Oslo politidistrikt: 02 Refusjoner Salgsinntekter Personalbarnehage Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Politihøgskolen: 02 Diverse inntekter Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Den høyere påtalemyndighet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

8 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 8 av Refusjon av sykepenger Sum kap Den militære påtalemyndighet: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Grensekommissæren: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sivile vernepliktige, driftsinntekter: 01 Inntekter av arbeid Andre inntekter Refusjon av sykepenger Sum kap Samfunnssikkerhet og beredskap: 01 Gebyr Diverse inntekter Refusjoner m.m Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Salg av eiendom m.m Sum kap Redningstjenesten: 01 Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for nødkommunikasjon: 01 Brukerbetaling Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Spesialenheten for politisaker: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Tinglysing: 01 Gebyrinntekter, borettsregister Gebyrinntekter, fast eiendom 0 0 0

9 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 9 av Sum kap Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Fri rettshjelp: 01 Tilkjente saksomkostninger m.m Sum kap Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Statens sivilrettsforvaltning: 01 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Konfliktråd: 02 Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Utlendingsdirektoratet: 01 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter Gebyr for nødvisum Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter Tilfeldige inntekter Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Utlendingsnemnda: 01 Refusjon oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Justis- og politidepartementet Kommunal- og regionaldepartementet 3500 Kommunal- og regionaldepartementet: 16 Refusjon av foreldrepenger

10 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 10 av Refusjon av sykepenger Sum kap Valgutgifter: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Kompetansesenter for distriktsutvikling: 01 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Rammetilskudd til kommuner: 90 Tilbakeføring av forskudd Sum kap Husleietvistutvalget: 01 Gebyrer Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens bygningstekniske etat: 04 Gebyrer, sentral godkjenning foretak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Kommunal- og regionaldepartementet Arbeidsdepartementet 3600 Arbeidsdepartementet: 02 Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Arbeids- og velferdsetaten: 01 Administrasjonsvederlag NAV Refusjoner m.m Tolketjenester Oppdragsinntekter mv Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag Administrasjonsvederlag fra regionale helseforetak Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger

11 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 11 av Refusjon av sykepenger Sum kap Trygderetten: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: 01 Gebyrinntekter, lån Tilbakebetaling av lån Sum kap Yrkesskadeforsikring: 01 Premieinntekter Sum kap Gruppelivsforsikring: 01 Premieinntekter Sum kap Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering: 02 Diverse inntekter Sum kap Arbeidsmarkedstiltak: 85 Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak Sum kap Ventelønn: 01 Refusjon statlig virksomhet mv Innfordring av feilutbetaling av ventelønn Sum kap Arbeidstilsynet: 01 Diverse inntekter Kjemikaliekontroll, gebyrer Tvangsmulkt Refusjoner Byggesaksbehandling, gebyrer Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Petroleumstilsynet: 02 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjon av tilsynsutgifter Refusjoner/ymse inntekter Leieinntekter bedriftshytte Refusjon arbeidsmarkedstiltak 0 2 2

12 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 12 av Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Arbeidsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet 3700 Helse- og omsorgsdepartementet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Internasjonalt samarbeid: 03 Refusjon fra Utenriksdepartementet Sum kap Nasjonalt folkehelseinstitutt: 02 Diverse inntekter Vaksinesalg Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Ernæring og mattrygghet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Bioteknologinemnda: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Statens strålevern: 02 Diverse inntekter Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens institutt for rusmiddelforskning: 02 Diverse inntekter

13 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 13 av Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Rusmiddelforebygging: 04 Gebyrinntekter Sum kap Helsedirektoratet: 02 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens helsetilsyn: 02 Salgs- og leieinntekter Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Norsk pasientskadeerstatning: 02 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Premie fra private Sum kap Pasientskadenemnda: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Premie fra private Sum kap Statens autorisasjonskontor for helsepersonell: 04 Gebyrinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: 02 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap

14 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 14 av Statens helsepersonellnemnd: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Pasient- og brukerombud: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Regionale helseforetak: 80 Renter på investeringslån Avdrag på investeringslån fom Driftskreditter Avdrag på investeringslån tom Sum kap Statens legemiddelverk: 02 Diverse inntekter Registreringsgebyr Refusjonsgebyr Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Legemiddeltiltak: 03 Tilbakebetaling av lån Sum kap Sum Helse- og omsorgsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 3800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemente: 01 Tilfeldige inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: 01 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

15 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 15 av Sum kap Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 01 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter Sum kap Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene: 01 Diverse inntekter Refusjon av sykepenger Sum kap Krisetiltak: 16 Refusjon av foreldrepenger Sum kap Familievern: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.: 01 Prosjektinntekter Sum kap Barneombudet: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Tiltak i barne- og ungdomsvernet: 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Sum kap Statlig forvaltning av barnevernet: 01 Diverse inntekter Barnetrygd Refusjon for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

16 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 16 av Kommunale egenandeler Sum kap Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere: 01 Diverse inntekter Refusjon av ODA-godkjente utgifter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Barne- og ungdomstiltak: 18 Refusjon av sykepenger Sum kap Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: 01 Diverse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap EUs ungdomsprogram: 01 Tilskudd fra Europakommisjonen Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Forbrukerombudet: 01 Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet 3900 Nærings- og handelsdepartementet: 02 Ymse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap

17 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 17 av Styret for det industrielle rettsvern: 01 Patentavgifter Varemerkeavgifter Designavgifter Inntekt av informasjonstjenester Diverse inntekter Avgifter knyttet til NPI Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Justervesenet: 01 Gebyrinntekter Inntekter fra salg av tjenester Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Norsk Akkreditering: 01 Gebyrinntekter og andre inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Brønnøysundregistrene: 01 Gebyrinntekter Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Norges geologiske undersøkelse: 01 Oppdragsinntekter Tilskudd til samfinansieringsprosjekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard: 01 Leie av bergrettigheter og eiendommer Behandlingsgebyr, bergrettigheter og konsesjoner Refusjon av sykepenger

18 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 18 av Sum kap Sjøfartsdirektoratet: 01 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR Maritime personellsertifikater Diverse inntekter Gebyrer for skip i NIS Overtredelsesgebyr Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Skipsregistrene: 01 Gebyrer NOR Gebyrer NIS Refusjon av sykepenger Sum kap Forvaltning av statlig eierskap: 71 Tilbakeføring av tilskudd til restrukturering, Mesta AS Avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS Salg av aksjer Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS Sum kap Selskaper under NHDs forvaltning: 70 Garantiprovisjon, Statkraft SF Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA Sum kap Sum Nærings- og handelsdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 4000 Fiskeri- og kystdepartementet: 01 Refusjoner Refusjoner eksterne prosjekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Havforskningsinstituttet: 03 Oppdragsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

19 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 19 av Sum kap Drift av forskningsfartøyene: 01 Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap NIFES: 01 Oppdragsinntekter Laboratorieinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU: 90 Tilbakebetaling lån fra Nofima Sum kap Fiskeridirektoratet: 01 Oppdragsinntekter Salg av registre, diverse tjenester Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet Gebyr kjøperregistrering Forvaltningssanksjoner havbruk Gebyr havbruk Innmeldingsgebyr Merkeregisteret Gebyr fiskeflåten Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner Refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Forvaltningssanksjoner fiskeflåten Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning Sum kap Kystverket: 02 Andre inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap

20 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 20 av Samfunnet Jan Mayen: 01 Inntekter fra kioskdrift Refusjoner Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Fiskeri- og kystdepartementet Landbruks- og matdepartementet 4100 Landbruks- og matdepartementet: 01 Refusjoner m.m Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Salg av eiendom Sum kap Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet: 30 Husleie, Bioforsk Sum kap Mattilsynet: 01 Gebyr m.m Driftsinntekter og refusjoner mv Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Støtte til organisasjoner m.m.: 01 Refusjoner m.m Sum kap Statens landbruksforvaltning: 01 Driftsinntekter m.m Refusjon av sykepenger Sum kap Reindriftsforvaltningen: 01 Refusjoner m.m Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.: 70 Tilbakebetalte tilskudd til reguleringsanlegg Markedsordningen for korn Sum kap Sum Landbruks- og matdepartementet

21 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 21 av 39 Samferdselsdepartementet 4300 Samferdselsdepartementet: 01 Refusjon fra Utenriksdepartementet Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Luftfartstilsynet: 01 Gebyrinntekter Refusjon fakturert Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens havarikommisjon for transport: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens vegvesen: 01 Salgsinntekter m.m Diverse gebyrer Refusjoner fra forsikringsselskaper Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Svinesundsforbindelsen AS: 90 Avdrag på lån Sum kap Jernbaneverket: 01 Kjørevegsavgift Salg av utstyr og tjenester mv Videresalg av elektrisitet til togdrift Betaling for bruk av Gardermobanen Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Anleggsbidrag Sum kap Statens jernbanetilsyn: 16 Refusjon av foreldrepenger

22 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 22 av Refusjon av sykepenger Sum kap tjenester: 70 Tilbakebetaling post- og banktjenester Sum kap og teletilsynet: 01 Diverse gebyrer Diverse inntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Fra reguleringsfondet Sum kap Sum Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet 4400 Miljøverndepartementet: 02 Ymse inntekter Refusjon fra Utenriksdepartementet Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Tilbakebetaling av tilskudd Sum kap Statens naturoppsyn: 01 Ymse inntekter Oppdragsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for naturforvaltning: 01 Ymse inntekter Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Gebyrer Sum kap Riksantikvaren: 02 Refusjoner og diverse inntekter Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap

23 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 23 av Norsk kulturminnefond: 85 Avkastning fra Norsk kulturminnefond Sum kap Klima- og forurensningsdirektoratet: 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter Gebyrer Leieinntekter Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger Gebyrinntekter (Kvotesystemet) Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur: 01 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom Sum kap Norsk Polarinstitutt: 01 Salgs- og utleieinntekter Inntekter fra diverse tjenesteyting Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Inntekter, Antarktis Sum kap Svalbard miljøvernfond: 70 Diverse inntekter Sum kap Sum Miljøverndepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 4500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fylkesmannsembetene: 01 Inntekter ved oppdrag Ymse inntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger

24 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 24 av Sum kap Departementenes Servicesenter: 02 Ymse inntekter Brukerbetaling for tilleggsytelser fra departementene Parkeringsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sametinget: 51 Avkastning av Samefolkets fond Sum kap Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter: 01 Ymse inntekter Sum kap Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift: 02 Prosjektinntekter Sum kap Nasjonale minoriteter: 71 Avkastning av Romanifolkets fond Sum kap Konkurransetilsynet: 02 Ymse inntekter Lovbruddsgebyr Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Direktoratet for forvaltning og IKT: 03 Diverse inntekter Internasjonale oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Datatilsynet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Eiendommer til kongelige formål: 01 Ymse inntekter Sum kap

25 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 25 av Kirkelig administrasjon: 02 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Presteskapet: 02 Ymse inntekter Inntekter ved oppdrag Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Nidaros domkirke m.m.: 02 Ymse inntekter Leieinntekter m.m Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Finansdepartementet 4600 Finansdepartementet: 02 Diverse refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Avkastning fra Finansmarkedsfondet Sum kap Finanstilsynet: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Senter for statlig økonomistyring: 01 Økonomitjenester Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Toll- og avgiftsetaten: 01 Ekspedisjonsgebyr

26 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 26 av Andre inntekter Refunderte pante- og tinglysingsgebyr Gebyr på kredittdeklarasjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Overtredelsesgebyr - valutadeklarering Sum kap Skatteetaten: 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr Andre inntekter Gebyr for utleggsforretninger Gebyr for bindende forhåndsuttalelser Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Statistisk sentralbyrå: 01 Salgsinntekter Oppdragsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Tvangsmulkt Sum kap Statens innkrevingssentral: 02 Refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning Bøter, inndragninger Trafikantsanksjoner Forsinkelsesgebyr, sregisteret Sum kap Salg av klimakvoter: 01 Salgsinntekter Sum kap Sum Finansdepartementet

27 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 27 av 39 Forsvarsdepartementet 4700 Forsvarsdepartementet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg: 47 Salg av eiendom Sum kap Fellesutgifter under Forsvarsdepartementet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Felles ledelse og kommandoapparat: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Nasjonal sikkerhetsmyndighet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Renter låneordning Lån til boligformål Sum kap Hæren: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap

28 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 28 av Sjøforsvaret: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Luftforsvaret: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Heimevernet: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Forsvarets logistikkorganisasjon: 01 Driftsinntekter Refusjon av arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon av lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Store nyanskaffelser Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter Sum kap Kystvakten: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap

29 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 29 av Redningshelikoptertjenesten: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Norske styrker i utlandet: 01 Driftsinntekter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Kulturelle og allmennyttige formål: 01 Driftsinntekter Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Militære bøter: 86 Militære bøter Sum kap Sum Forsvarsdepartementet Olje- og energidepartementet 4800 Olje- og energidepartementet: 03 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Garantiprovisjon, Gassco Sum kap Oljedirektoratet: 01 Gebyrinntekter Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjon av tilsynsutgifter Refusjoner Refusjon arbeidsmarkedstiltak Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Sum kap Norges vassdrags- og energidirektorat:

30 Inntekter desember 2010 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 30 av Gebyrinntekter Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet Refusjoner Refusjon av foreldrepenger Refusjon lærlinger Refusjon av sykepenger Flom- og skredforebygging Sum kap Omlegging av energibruk og energiproduksjon: 85 Fondsavkastning Sum kap Konsesjonsavgiftsfondet: 50 Overføring fra fondet Sum kap CO2-håndtering: 01 Salg av andel, TCM DA Renter, TCM DA Fondsavkastning Avdrag, TCM DA Sum kap Statnett SF: 70 Garantiprovisjon Sum kap Sum Olje- og energidepartementet Ymse inntekter 5309 Tilfeldige inntekter: 29 Ymse Salg av aksjer Sum kap Statens lånekasse for utdanning: 03 Diverse inntekter Refusjon av ODA-godkjente utgifter Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Termingebyr Purregebyrer Redusert lån og rentegjeld Omgjøring av studielån til stipend Sum kap Husbanken:

Høyesterett. Inntekter november 2010 Månedlig publisering av statsregnskapet Side: 1 av 38. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr

Høyesterett. Inntekter november 2010 Månedlig publisering av statsregnskapet Side: 1 av 38. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr Inntekter november 2010 Månedlig publisering av statsregnskapet Side: 1 av 38 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 413 413 18 Refusjon

Detaljer

Inntekter desember 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter desember 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter desember 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 549 549 18 Refusjon

Detaljer

Inntekter oktober 2010 Månedlig publisering av statsregnskapet Side: 1 av 38. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter oktober 2010 Månedlig publisering av statsregnskapet Side: 1 av 38. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter oktober 2010 Månedlig publisering av statsregnskapet Side: 1 av 38 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 369 369 18 Refusjon av

Detaljer

Inntekter juli 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter juli 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter juli 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 306 306 18 Refusjon av sykepenger

Detaljer

Inntekter juni 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter juni 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter juni 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 197 197 18 Refusjon av sykepenger

Detaljer

Inntekter november 2012 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter november 2012 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter november 2012 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 834 834 18 Refusjon

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Inntekter august 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter august 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Regnskap 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter august 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 472 472 18 Refusjon av

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Inntekter juni 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr.

Inntekter juni 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr. Inntekter juni 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Kap. Post Bevilgning 1000 kr Regnskap 1000 kr Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr.

Høyesterett. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr. Inntekter januar 2013 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 32 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

Inntekter januar 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 29. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter januar 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 29. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter januar 2011 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 29 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 150 0-150 0001 Sum kap 3021 150 0-150 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Utenriksdepartementet. Inntekter mars 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr.

Utenriksdepartementet. Inntekter mars 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34. Bevilgning 1000 kr. Inntekter mars 2014 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 34 Inntekter under departementene Regjering 3020 Statsministerens kontor: 16 Refusjon av foreldrepenger 0 160 160 0016 Sum kap 3020

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr

Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26. Regnskap 1000 kr. Bevilgning 1000 kr. Mer-/mindreinntekt (-) 1000 kr Inntekter januar 2015 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 26 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

xx 3061 Høyesterett: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum xx

xx 3061 Høyesterett: 16 Refusjon av foreldrepenger Refusjon av sykepenger Sum kap Sum xx Inntekter januar 2012 Månedlig publisering av Statsregnskapet Side: 1 av 30 Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Inntekter april 2015 Inntekter under departementene

Inntekter april 2015 Inntekter under departementene Inntekter under departementene Regjering 3021 Statsrådet: 01 Leieinntekter 300 0-300 0001 Sum kap 3021 300 0-300 3024 Regjeringsadvokaten: 01 Erstatning for utgifter i rettssaker 14 400 9 709-4 691 0001

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr 201516 Realvekst 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og 2014. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2013 Saldert budsjett 2014 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2014 Saldert budsjett 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 32 481 45,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 27 932 41,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 229 627 54,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS-

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2015 Saldert budsjett 2016 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013 Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01468-3 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning... 4 Vedlegg 2: Tabeller etter departementsområder... 7 1.1 Arbeids- og sosialdepartementet... 7 1.2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet...

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i kr.

Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i kr. Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øyremerkte tilskot Kap. Post Namn Saldert budsjett 2016 RNB 2016 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til

Detaljer

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Vår dato Vår referanse 29.11.2016 16/00857-17 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Endelig agende for

Detaljer

Innst. 27 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Sammendrag. Presidentskapets tilråding

Innst. 27 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Sammendrag. Presidentskapets tilråding nnst. 27 S (2009 2010) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 Utgifter (i tusen kroner) 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 50 Det kongelige hoff 173 258 173 089 (-169) 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 50 H.K.H.

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr).

Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr). Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr). Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2016 Saldert budsjett 2017 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen)

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 13 S (2013-2014) Tilhører sak Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet

Detaljer

Statlege overføringar til kommunesektoren i kr.

Statlege overføringar til kommunesektoren i kr. Statlege overføringar til kommunesektoren i 2017. 1000 kr. Øyremerkte tilskot Kap. Post Namn Saldert budsjett 2017 RNB 2017 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til landslinjer

Detaljer

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 Se mottakertabell Vår dato 23.10.2017 Deres dato Vår referanse 17/00176-8 Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings-

Detaljer

573 Kommunereform Rammeområde 18 (rammeoverføringer til kommunesektoren

573 Kommunereform Rammeområde 18 (rammeoverføringer til kommunesektoren nnst. 1 S (2015 2016) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon Vedtak 72 På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter 679 621 000 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

Innst. 1 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Sammendrag

Innst. 1 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Sammendrag nnst. 1 S (2012 2013) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Budsjett pr. 2011.05.13 Prp: p120/10-11 i420/10-11 6

Detaljer

Innst. 1 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Sammendrag

Innst. 1 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap. Sammendrag nnst. 1 S (2011 2012) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 FASTE STATSMINISTERENS KONTOR 26 31 529 28 303 831 2 395 0 8 093 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 34 460 34 175 62 81 142 3 296 TRYGDEETATEN 2 397 26 993 26 791 49 6 147 532 RIKSTRYGDEVERKET 294 30 539

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Presidenten: Representanten Robert Eriksson vil framsette to representantforslag.

Presidenten: Representanten Robert Eriksson vil framsette to representantforslag. 146 12. okt. Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak 2011 vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2012 Møte onsdag den 12. oktober 2011 kl. 10 President:

Detaljer

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Vedtak 430 I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 fra kr 161 449 000 til kr 163 549 000 41 Stortinget:

Detaljer

Moderniseringsdepartementet September 2005

Moderniseringsdepartementet September 2005 TABELL ETTER KJØNN, TJENESTEFORHOLD OG ETAT / INSTITUSJON 128 339 70 412 63 416 6 996 66 231,50 57 927 42 375 15 552 52 044,61 STATSMINISTERENS KONTOR 57 26 26 0 26,00 31 23 8 29,03 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET

Detaljer

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet

Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 15.6.2017 Tilskudd fra staten til kommunesektoren oversikter på grunnlag av informasjonen i statsregnskapet 1. Innledning Oversiktene i dette notatet over tilskudd som er utbetalt fra staten til kommunesektoren

Detaljer

Departementenes virksomheter og selskaper

Departementenes virksomheter og selskaper Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens interesser.

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING I henhold til foranstående innstiller P r e s i d e n t s k a p e t til Stortinget å gjøre slikt.

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING I henhold til foranstående innstiller P r e s i d e n t s k a p e t til Stortinget å gjøre slikt. nnst. S. nr. 2 (2007-2008) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2009 20 245 Budsjett pr. 2010.01.01 Saldert budsjett 2010 1 699 612 Budsjett pr. 2010.05.11 Prp: p125/09-10 i350/09-10 -1

Detaljer

VEDLEGG 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i Tall i 1000 kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett Vedtatt budsjett etter RNB 2005

VEDLEGG 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i Tall i 1000 kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett Vedtatt budsjett etter RNB 2005 VEDLEGG 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i. Tall i 1000 kr Øremerkede tilskudd Saldert budsjett Utdannings- og forskningsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til landslinjer

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner fm 3294 Kirkelig administrasjon (jf. kap. 294) 1 Inntekter ved oppdrag 3 239 - - -3 239 0 2 Salgsinntekter m.v. 1 532 - - -1 532 0 4 Refusjoner 2 269 - - -2 269 0 54 Overføringer fra Opplysningsvesenets

Detaljer

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok.

Produksjon av Stortingets dokumenter - O. Fredr. Arnesen - Type -it - Forlengelse av avtale fra 311209-311211 - Sak 200702056 DL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.08.2010 Trykking av Sivilombudsmannens årsmelding Dokument 4 - Stortingets dokumentserie Produksjon av Stortingets

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 St.prp. nr. 25 (2006 2007) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. november 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2010 51 309 Budsjett pr. 2011.01.01 Saldert budsjett 2011 1 691 595 Sum budsjett per post 1 742 904 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Kap. Betegnelse Foreslås fordelt til

Kap. Betegnelse Foreslås fordelt til nnst. 18 S (2013 2014) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Presidenten: Representanten Robert Eriksson vil framsette to representantforslag.

Presidenten: Representanten Robert Eriksson vil framsette to representantforslag. 146 12. okt. Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak 2011 vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2012 Møte onsdag den 12. oktober 2011 kl. 10 President:

Detaljer

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Riksrevisjonen

Detaljer

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON

FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON FELLESAVTALE FOR INTERNREVISJON Difi/Statens innkjøpssenter Riitta Lausamo Oslo 15.11.2016 riitta.lausamo@difi.no AGENDA 1. Om Statens innkjøpssenter, status og avtaleportefølje 2. Fellesavtale for internrevisjon

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond Utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsetaten Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

Forslag til budsjett Saldert budsjett RNB Endring 2017 Endring fra saldert bud fra RNB2016

Forslag til budsjett Saldert budsjett RNB Endring 2017 Endring fra saldert bud fra RNB2016 Øremerkede tilskudd innenfor kommuneopplegget Kunnskapdepartementet Grunnopplæringen 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til landslinjer 220 662 211 531 211 531 9 131 9 131 62 Tilskudd til de kom

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2011 65 859 Budsjett pr. 2012.01.01 Saldert budsjett 2012 1 749 965 Sum budsjett per post 1 815 824 0100 Utenriksdepartementet

Detaljer

Innst. 375 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 375 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 375 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 2 (2011 2012) og Prop. 111 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett for 2012, og om tilleggsbevilgninger

Detaljer

1 Driftsutgifter, nedsettes med

1 Driftsutgifter, nedsettes med Vedtak 412 I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Utgifter: 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 fra kr 167 933 til kr 169 433 24 Regjeringsadvokaten: 1 Driftsutgifter,

Detaljer