Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015"

Transkript

1 Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Ny kurs for Oslo - Vi trenger felles løsninger framfor hodeløs privatisering, mener Torstein Bae, Hanne Eldby og Marianne Borgen fra Østensjø SV. Barnehage til alle Full barnehagedekning med to opptak i året. Side 3 Bedre luft med tunnel Ny tunnel på Manglerud må prioriteres. Side 4 Tillit til de ansatte Mer tillit og mindre måling i hjemmetjenesten. Side 7

2 En grønn og rettferdig by Hvordan skaper vi en enda bedre by sammen eller hver for oss? SV står fjellstøtt på at det er gjennom samarbeid vi skaper et godt samfunn. Vi påstår ikke at det er slik vi får flest nordmenn på lista over verdens rikeste. Den som har dét som mål, bør stemme på et annet parti. Men vi er sikre på at det er slik vi tar vare på alle byens borgere, fra heroinisten på fortauet til megleren noen etasjer over. Konkurranse skaper vinnere, men også et stort antall tapere. Få steder ser man det tydeligere enn i skolen, der høyresidas testregime gir de svakeste en enda tøffere hverdag. Nå er det tale om å innføre samme tankegang i barnehagene. SV ønsker at vi bruker kreftene på å utvikle hele mennesker, framfor en endeløs strøm av målinger. Et rettferdig samfunn er et godt samfunn. Rettferdighet betyr helt enkelt at alle har mulighet til et godt liv, uansett bakgrunn. Derfor må vi sammen ta ansvar for barnehager, helsetjenester, kollektivtrafikk og eldreomsorg og ikke legge ansvaret hos private. Rettferdighet betyr at kvinner også i virkeligheten har samme frihet ved yrkesvalg og livsutfoldelse, og ikke bare i teorien. Derfor må vi med full tyngde fortsette arbeidet med å oppnå reell likestilling. Rettferdighet er også at vi verner om miljøet, slik at våre barn og barnebarn kan puste bylufta uten å bli syke. SV arbeider for en by der viktige oppgaver løses i fellesskap og hvor miljøet alltid prioriteres. En rettferdig by, hvor vår suksess måles etter hvordan det går med dem som sliter mest. Hvis du er enig med oss, ber vi om din stemme i september. Torstein Bae leder, Østensjø SV Manglerud bad må åpnes raskt! Valgkampavis Østensjø SV Redaktør og layout: Silje Bjerke Redaksjon: Østensjø SVs styre v/torstein Bae, Susana Escobar Delgado, Håkon Dreyer (fotoansvarlig), Hanne Eldby, Steinar Fuglevaag, Tom Rellsve og Gunnell E. Sandanger. 241 MILJØMERKET Trykksak Arbeidet med avisa ble avsluttet 4. juni. Nasjonalpark i Østmarka Sverre Fjeldstad skuer utover nasjonalparken. (Foto: Cathrine Søberg) 379 Østmarka inneholder det største gjenværende naturområdet i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold hvor det ikke er gjort inngrep. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. SV støtter forslaget fra Østmarkas venner om å opprette nasjonalpark øst for Elvåga. Etter at det ble avdekket alvorlige skader på bygningen, ble Manglerud bad stengt i april Mye tydet på at badet ville bli lagt ned for godt, men stort engasjement fra folk på Manglerud gjorde at bystyret i juni 2014 vedtok gjenåpning. SV foreslo bygging av nytt bad, men fikk dessverre ikke flertall for dette den gang. Mot slutten av 2014 ble det bevilget 15 millioner kroner til renovering av badet. Deretter skjedde det ikke noe før byrådet i juni 2015 likevel bestemte seg for å bygge nytt bad. Høyresidas treighet bidrar til at svømmeopplæringen i bydelen har store problemer. Dessuten er badet et verdifullt sted også for andre enn skolene. SV har engasjert seg sterkt i saken ved våre bystyrerepresentanter Marianne Borgen og Ingvild Reymert, som begge er fra Østensjø. SV krever at Manglerud bad prioriteres framover, slik at det nye bygget er på plass i løpet av kort tid. Det var en miljøvernminister fra SV som i 2009 endelig fikk gjennom markaloven. Denne loven gir et betydelig vern mot utbygging, men det er mulig med blant annet omfattende skogbruk innenfor rammen av loven, og det kan gis tillatelse til kraftlinjer og master. Indre del av Østmarka inneholder gammel barskog og løvskog, områder for storfugl, idylliske skogs- og myrtjern og innsjøer med kreps, ørret og abbor. Status som nasjonalpark vil sikre at naturkvalitetene blir tatt vare på for kommende generasjoner. Østensjø SVs valgkampavis

3 En stemme for barna Østensjø SVs liste Bydelsvalget Hanne Eldby, Trasop (52) 2. Steinar Fuglevaag, Trasop (48) 3. Susana Escobar Delgado, Oppsal (42) 4. Håkon Dreyer, Bogerud (49) 5. Edna Thomassen, Bøler (80) 6. Didrik F. B. Koren, Godlia (18) 7. Toril Høimyr, Abildsø (63) 8. Torstein Bae, Rustad (36) 9. Gunnell Sandanger, Oppsal (40) 10. Said Aamin, Skullerud (42) 11. Raifeh Albahleh, Bøler (44) 12. Silje Bjerke, Rustad (32) 13. Lars Kristofersen, Skøyenåsen (63) 14. Sulaksana Mugunthan, Skullerud (31) 15. Tom Rellsve, Oppsal (76) SVs førstekandidat i Østensjø Hanne Eldby er en ivrig syklist. - Vi må få parkert flere biler, slik at det blir bedre luft, og mer plass for gående og syklende i bydelen, sier hun. - Nå må vi prioritere barnehagene, mener Østensjø SVs førstekandidat Hanne Eldby. For innbyggerne i bydelen er Hanne Eldby et kjent fjes. Mange oppslag har det blitt, om barnehager, utekontakter, barnefattigdom, samferdsel, sykkelstier og mye mer. Den rappkjefta og engasjerte nordlendingen nyter stor respekt blant sine samarbeidspartnere i bydelsutvalget, og har takket ja til en ny periode som Østensjø SVs førstekandidat. I tillegg til politikken, er det sykling det går i for Hanne. Hun har blant annet syklet Trondheim-Oslo på høyst respektable tider. - Hanne, hvordan vil du beskrive situasjonen for syklistene i Østensjø? - I bydelen er det stort sett greit å sykle, men syklister er forskjellige. Det jeg gjerne skulle fått gjort noe med, er gateparkeringen. Det hadde vært bedre for ungene hvis trafikkbildet hadde vært mer oversiktlig. Vi må få biler inn i parkeringshus, og i noen gater må det bli parkeringsforbud. - Hvorfor ble du engasjert i politikk? - Jeg var på mitt første SV-møte i Bodø da jeg gikk på barneskolen. Møtet handlet om den vanskelige situasjonen til palestinere. Samtidig var det punkebølge, og Sosialistisk Ungdom arrangerte konsertturné. Som 20-åring ble jeg valgt inn i kommunestyret i Bodø, men da dro jeg til Oslo. - Barnehager opptar deg. Hvilke utfordringer og oppgaver er viktige? - Full barnehagedekning burde være en menneskerettighet! Det er ingenting som er verre for foreldre enn usikkerheten om de vil finne en god løsning for barna sine. Jeg ble innvalgt for første gang i bydelsutvalget da barnehageforliket kom, og jeg fikk jobbe med den saken som var aller viktigst for meg. Full barnehagedekning burde være en menneskerettighet! - Det er vanskelig å få sentrale politikere til å forstå at vi er nødt til å ha flere barnehageplasser ledige om høsten for at vi skal kunne gi plass til dem som fyller ett år etter 1. september og fram til neste barnehageår starter i august året etterpå. - Samtidig må vi jobbe for å heve kvaliteten i barnehagene. SV er mot massekartlegginger av barnehagebarn. Vi skal ha gode metoder for å finne de barna som trenger ekstra hjelp og støtte, men det er helt unødvendig at de ansatte i barnehagene skal språkkartlegge samtlige barn, sånn som Høyre har fått gjennomslag for i bystyret. Her trengs det en ny politikk, slik at de ansatte får jobba med det de er gode på, og barna og foreldrene slipper å bli unødvendig bekymra om barnet begynner å snakke to måneder senere enn gjennomsnittet. - Hva har SV oppnådd i Østensjø? - Jeg er spesielt fornøyd med at vi har klart å styrke helsestasjonen og at vi har gjort et stort løft med skolehelsetjenesten. Mange barn sliter med ulike problemer, og det går på helsa løs. Nå har alle skolene en fast helsesøster, samt at vi har to psykologer som det er kort vei til. Hvis ungene trenger å snakke med psykolog, kan de ta kontakt med helsesøster på skolen, eller på helsestasjonen for ungdom. - Hvorfor skal innbyggerne i Østensjø stemme på deg og SV? - De bør stemme på meg hvis de vil ha en politiker som brenner for å gjøre bydelens tjenester best mulig, særlig for barn og unge. Samtidig får de en politiker som er opptatt av at de aller fattigste barna skal kunne delta i aktiviteter, en som mener at vi har plass til flyktninger, og som er sterkt mot rasisme. Og dessuten mener jeg vi må få parkert flere biler, og da ikke i gatene. Da blir det bedre luft, og mer plass for gående og syklende i trafikken. Hanne Eldby, 52 år Bor: Stordamveien på Trasop. Yrke: Prosjektleder i AgriAnalyse. Verv: Nestleder i Bydelsutvalget, leder av Oppvekstkomiteen. Østensjø SVs valgkampavis

4 - Manglerudtunnel nå! E6 er bydelens største forurensningskilde. Nå må tunnel på Manglerud prioriteres framfor E18 vest for Oslo, mener SV. (Foto: Bryn Miljøforum/Roger Pihl) - Manglerudtunnelen er det viktigste tiltaket for å bedre miljøet og trafikksituasjonen i Østensjø, sier SVs andrekandidat Steinar Fuglevaag. Som en del av Oslopakke 3 er det vedtatt at det skal bygges tunnel fra Ulven til Abildsø eller Skullerud. Men etter at arbeidet med Oslopakke 3 startet i 2008, er ikke Manglerudtunnelen blitt prioritert. - Vi har en stor forurensningskilde i bydelen, og det er E6 fra Bryn og ut til Skullerud, sier Steinar Fuglevaag. - Selv om SV er klare på at vi må prioritere kollektivtransport, sykkel og gangveier framover, er det samtidig nødvendig å få på plass Manglerudtunnelen, mener han. Oslopakke 3 omfatter veiutbygging, drift og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, og er tenkt å koste 108 milliarder kroner. Arbeidet skal være ferdig i For Østensjø kan det derfor gå 15 år til før tunnelen er et faktum. Fuglevaag og SV mener tunnelen må prioriteres omgående. - Den kolossale trafikken på E6 medfører at luftkvaliteten jevnlig er på et uforsvarlig nivå. Dette er spesielt farlig for barn. Bryn Miljøforum har beregnet at trafikken over bakken vil bli redusert med over biler hvert døgn, fra dagens til med tunnel, forklarer Fuglevaag. - Tunnelen vil fjerne mye av dagens gjennomgangstrafikk, og vil derfor bedre både luft- og støysituasjonen for skoler, sykehjem, barnehager og dem som bor langs veien. Samtidig vil tunnelen frigjøre vesentlige arealer til god, framtidsretta byutvikling der dagens vei går. Det diskuteres nå flere alternative løsninger for tunnelen. - SV arbeider for det mest omfattende alternativet. Dette innebærer tunnel fra Ulven til Skullerud med «greiner» til Ryenkrysset, Bryn-Sør og Teisenkrysset, forteller Fuglevaag. Tunnel i øst framfor E18 i vest Akershus fylkeskommune, det blå byrådet i Oslo og regjeringen vil bygge ut E18 fra Asker til Oslo med 12-felts motorvei. I Akerhus har Arbeiderpartiet og Venstre så langt støttet utbyggingsplanene. I Oslo er de to partiene blitt mer kritiske, men har ikke gjort noe for å stoppe de eksisterende planene. Bare i 2015 brukes 90 millioner i planleggingen av E18. SV i både Oslo og Akershus går sterkt imot utbyggingen. SV frykter at ny E18 både vil bli forurensende og ta av potten til Manglerudtunnelen og andre miljøfremmende tiltak. Tunnelen vil fjerne mye av dagens gjennomgangstrafikk, og vil derfor bedre både luftog støysituasjonen for skoler, sykehjem, barnehager og dem som bor langs veien. - Statens Vegvesen har anslått at deres løsninger for Manglerudtunnelen vil koste 6,8-7,5 milliarder, forteller Fuglevaag. - En lengre tunnel til Skullerud vil koste noe mer, men til sammenligning vil den foreslåtte utbyggingen av E18 vest for Oslo koste opp mot 40 milliarder! Østensjø SVs valgkampavis

5 Bedre kollektivtilbud Selv om Manglerudtunnelen er det viktigste miljøtiltaket for Østensjø, ønsker Fuglevaag også å jobbe med andre lokale byplanleggingssaker. Som SVs andrekandidat håper han å få sitte i Bydelsutviklings-, miljø-, og kulturkomiteen (BMK) i Østensjø, hvor han de siste årene blant annet har vært med i Trafikkutvalget. - SV er veldig fornøyd med at t-banens linje 3 nå endelig skal få en oppgradering, og etter at den er ferdig, en økning til to avganger i kvarteret, sier Fuglevaag. - Det vil gi flere i bydelen muligheten til å reise kollektivt. Dette er en sak vi har jobbet for lenge! SV var med på å utarbeide forslagene til oppgraderinger av t-banestoppene og vektla blant annet lettere adkomst til perrongene. Oppgradering av t-banen med to avganger i kvarteret er noe vi i SV har jobbet for lenge. - Samtidig ønsker vi at det legges til rette for sykling, ved at sammenhengende sykkelveinett mot sentrum ferdigstilles, og at alle bydelens veier blir godt tilrettelagt for sykling. Ja til lokale aksjonsgrupper - Hva er SVs visjon for Østensjø når det gjelder byutvikling og miljø? - Vi i SV mener at Østensjø skal være den beste bydelen å bo i! Østmarka som ligger utenfor dørstokken, og Østensjøvannet midt i bydelen, er viktige å ta vare på. Og så skal vi utvikle gode, moderne og miljøvennlige boligområder og transportmåter for framtida. - Hvordan kan folk i bydelen bidra i arbeidet med byplanlegging og miljø? - Dersom folk reagerer på noe i nærmiljøet, som trafikkfarlig vei eller utbygginger, er det lurt å organisere seg. Jeg er kjempeglad for alle lokale aksjonsgrupper, det være seg aksjoner for trygg skolevei, sykkelaksjoner eller miljøgrupper, som kommer opp med gode, lokale saker. Kulturbydelen Østensjø - BMK er også en kulturkomité. Hva skjer på kulturfronten i bydelen vår? - Jeg er veldig stolt av at SV jobber for «Kulturbydelen Østensjø». Vi har mange flinke, lokale lag, musikkgrupper, artister, foreninger og korps som bidrar til et rikt og variert tilbud i bydelen. - Jeg er spesielt stolt av det som skjer på Ungdommens kulturmønstring og Klubbrock XXL på Bølerklubben. Dette er arrangementer der det legges ned masse arbeid fra voksne ildsjeler og driftige ungdommer. - Du jobber i Fagforbundet. Hva tenker du om situasjonen til dem som skal utføre de viktige jobbene for innbyggerne? - Jeg er så imponert over hvor mange flinke og entusiastiske medarbeidere det finnes i bydelen! Og jeg er glad for at folk velger å ta på seg jobben med ansvar og omsorg for unge og gamle. - Men jeg er veldig klar på at de som jobber i bydelen skal slippe å bekymre seg for om barnehagen eller sykehjemmet de jobber på skal bli privatisert. Offentlige tjenester skal utføres av kommunens ansatte, og jeg ønsker å bidra til at kommunen overtar driften av sykehjemmene i bydelen når avtalene med de private driverne går ut, sier Østensjø SVs andrekandidat. Steinar Fuglevaag (48) jobber med pensjonsspørsmål i Fagforbundet, og har vært medlem av SV siden tidlig 90-tall. - Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, og i blant annet skoleog miljøpolitikken er det SV som passer meg best, sier han. Ja til ren luft nei til ny E18! Oslo SV går imot utbyggingen av E18 vestover. Vinteren betyr ekstra forurenset og skadelig luft. Flere dager så skadelig at barn og astmatikere egentlig bør holde seg inne i store deler av byen. Det er ikke akseptabelt at byen vår blir ubeboelig for innbyggerne barn skal ikke bli syke av luften! Nitrogenoksid og svevestøv er hovedårsaken til forurensningen, og hovedkilden er veitrafikk. Grenseverdiene overskrides ofte i Østensjø, og det rammer sykehjem, barnehager, skoler og boliger på Manglerud, Høyenhall og Bryn. Den planlagte utbyggingen av E18 vil koste rundt 40 milliarder. For dette kan man bygge både Fornebubane og ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Fornebubanen koster mellom 4,5 og 5,5 milliarder og vil fjerne mye buss- og biltrafikk fra veiene. En t-banetunnel koster cirka 10 milliarder og kan bety langt hyppigere t-baneavganger. Dersom kollektivtrafikken forbedres vil dette frigjøre plass på veiene, i tillegg til å redusere lokalutslipp og støy. Det er bilen som må holde seg hjemme, ikke barn, astmatikere og syke! - Hva er din lokale kampsak? - Hva er din lokale kampsak? Edna Thomassen (80), Østensjøs SVs femtekandidat. - Alle bilene på Bøler. Hvis du kommer hjem sent, må du kjøre over hele Bøler for å finne en ledig plass. Det er ofte ikke plass til møtende biler, særlig om vinteren. De må kjøre på fortauet. På Oppsal bygde de to etasjer til på parkeringshuset i Vetlandsveien, mens på Bøler ble det gitt bruksendring slik at parkeringshuset mellom Nøklevann skole og Bøler og Nøklevann barnehager kunne gjøres om til butikk! Det er helt uforståelig. Susana Escobar Delgado (42), Østensjøs SVs tredjekandidat. - Østensjø er en populær bydel å bo i og dermed i rask vekst, sentralt og landlig på en gang. Jeg er opptatt av å bevare Østensjøs egenart selv om det blir flere boliger og mer folk i bydelen. Dette må gjøres ved forsvarlig fortetning som tar vare på eksisterende miljøer, og begrensninger i trafikk. Østensjø må vokse grønt: flere folk, færre biler flere sykkelveier og t-baneavganger. Østensjø SVs valgkampavis

6 Ordfører fra Østensjø? Oslo SVs førstekandidat Marianne Borgen brenner for barnevelferd, fattigdomsbekjempelse - og Østensjø. - Hva er ditt forhold til Østensjø? - Jeg har bodd her siden 1988, og har tre voksne barn som har vokst opp og gått på skole i bydelen. Det beste med Østensjø er nærheten til marka, samtidig som det ligger sentralt i byen. Også Østensjøvannet og turområdene rundt er ekstra viktige å ta vare på. - Hvilke er de viktigste områdene der SV kan gjøre en forskjell i bystyret? - Oslo skal være verdens beste by å bo i for barn. Det betyr blant annet å ha en by som er så miljøvennlig at det ikke er farlig å puste for barn, eldre og syke. Dette har vært tilfelle mange dager i vinter. I tillegg må Oslo ha god kvalitet i barnehagene, med gode lokaler og tilstrekkelig med personell. Skolen må også styrkes. Jeg ønsker nye yrkesgrupper inn i skolen, slik som ingeniører eller håndverkere. For at alle skal ha like muligheter er også gratis aktivitetsskole viktig. Suksess med Tøyenløftet Borgen har jobbet mye for barnevelferd og brenner spesielt for å bekjempe fattigdom blant barn i Oslo. Hvordan kan dette gjøres? - Oslo er kommunen med flest fattige barn. Likevel er for få kommunale tiltak rettet mot å utjevne de enorme inntektsforskjellene i byen. Barn som lider under dette lever utenfor samfunnet. De deltar ikke i idrett, bursdager, kinobesøk, reiser de blir stående utenfor i veldig ung alder. Det kommunen konkret kan gjøre er for eksempel å sikre alle barn gratis aktivitetsskole. I noen deler av byen er dekningen ned mot 40 prosent, mens i andre er den opp mot 100 prosent. - Suksess med dette har vi allerede sett i Tøyenløftet, der man har gitt gratis aktivitetsskole for alle og økt lærertetthet, i et område der mange familier lever under EUs fattigdomsgrense. I tillegg har man tatt inn musikk- og kulturskolen. Endringene ble innført skoleåret og allerede nå ser man et løft i skolemiljøet. Andelen norske elever har økt og man ser effekten på norskferdigheter. Dette kunne vi tenke oss å utvide til andre deler av byen, helst alle sammen. - Jeg kunne også tenke meg å utfordre Oslo kommune som arbeidsgiver en av de største i Norge til å skape arbeidsplasser for å få foreldrene i arbeid. Man må legge til rette for at det gis bedre norskopplæring til foreldre. Arbeid er den sikreste veien ut av fattigdom. Hver eneste krone av eiendomsskatten skal gå tilbake til Oslos borgere i form av økt velferd og trygghet. Flere kommunale barnehager - SV har tradisjonelt vært barnehagepartiet. Hva har partiet fått til for barnehager i Oslo? - Mange vet ikke at bemanningsnormen i kommunale barnehager ble gjeninnført som en del av Tøyenavtalen som SV sto for. Denne normen gjelder alle kommunale barnehager i byen og skal sikre et minimum av personell i barnehagene. Dessverre stiller ikke byrådet samme krav til private, kommersielle barnehager. Per i dag har byrådet, med stemmene fra Høyre og Frp, bestemt at det ikke skal etableres flere kommunale barnehager i Oslo. All eventuell økning av barnehageplasser skal skje av privat initiativ. SV vil bygge flere kommunale barnehager. Oslo SVs liste Kommunevalget Marianne Borgen, Østensjø (64) 2. Siavash Sangtarash, Nordre Aker (33) 3. Sunniva H. Eidsvoll, Grünerløkka (32) 4. Benjamin Larsen, St. Hanshaugen (33) 5. Celia Lima, Gamle Oslo (19) 6. Joakim Dyrnes, Gamle Oslo (32) 7. Gülay Kutal, St. Hanshaugen (52) 8. Ivar Johansen, Alna (65) 9. Trine Dønhaug, Søndre Nordstrand (59) 10. Andreas Borud, Grünerløkka (24) Marianne Borgen, 64 år Bor: Axel Brinchsvei på Skøyenåsen. Yrke: Gruppeleder for SV i Oslo bystyre, og leder av bystyrets samferdselsog miljøkomité. Eiendomsskatt gir økt velferd - Du har snakket om ren luft og trygge områder hvordan skal man få gjort noe med trafikken? - Kollektivtilbudet i Oslo er allerede ganske sprengt. For å øke kollektivandelen trengs det store investeringer. I tillegg må man ta tak i vedlikeholdsetterslepet i systemet. Det er i alles interesse å gjøre disse investeringene. Også for dem som kjører bil, vil det være bedre om flere tar kollektiv. - Å bedre framkommeligheten for busser og trikker haster. Flere gater skal gjøres om til rene kollektivgater, og det skal fjernes en del gateparkering. - Dette er veldig mange gode formål, men Oslo kommune har ikke ubegrensede ressurser. SV ønsker å innføre eiendomsskatt i Oslo. Hva er tanken her? - Tanken er å skaffe midler til å finansiere de store reformene i byen, slik at man kan tilby bedre kvalitet i skoler og barnehager, gratis aktivitetsskole, utvide t-banenettet, øke lærertetthet i skolen, og sikre at alle får god eldreomsorg. Eiendomsskatt vil gi en rettferdig beskatning der de rikeste betaler mest til felleskapet. På denne måten bidrar også skatten til inntektsutjevning. De som eier boliger med markedspris under tre millioner skal ikke betale noe. Hver krone skal gå tilbake i form av økt velferd og trygghet for befolkningen. Eiendomsskatten er den mest rettferdige og omfordelende beskatningen kommunen kan ta i bruk. - De aller fleste kommuner i landet har eiendomsskatt per i dag, og det er uforsvarlig å ikke benytte seg av denne muligheten, når det er så mange prosjekter som trenger finansiering i denne byen! Østensjø SVs valgkampavis

7 Kinderegg i hjemmetjenesten Mindre måling og mer tillit til de ansatte gir en bedre hjemmetjeneste for brukere, ansatte og bydelen. SV lanserte i starten av 2014 en tillitsreform i offentlig sektor som alternativ til nåværende praksis med detaljert målstyring, rapportering og kontroll, som verken tilfredsstiller brukerne eller motiverer de ansatte. Praksisen er heller ikke så «kostnadseffektiv» som byens styrende kunne ønske. Tillitsreformen skal gi mer rom for den enkelte medarbeiders faglighet og bedre tilpasning til den enkelte brukers behov. SV inviterte fagbevegelsen til å være med og utvikle en slik reform, og Fagforbundet, som organiserer de fleste kommunalt ansatte i Oslos bydeler, var positive. Sammen dro Fagforbundet og SV til København, der det var god erfaring med slik omlegging, og Fagforbundet er nå aktivt med i den praktiske utformingen. De styrende i Rådhuset har også erkjent at en slik reform kan innebære fordeler, noe de har fått bekreftet fra Nederland. Fire bydeler er derfor valgt for å prøve dette ut, og Østensjø er en av de fire. Mer tid til hver bruker Britt Holand, hovedtillitsvalgt for pleie og omsorg i Fagforbundet i Østensjø, har lang arbeidserfaring fra hjemmetjenesten. Hun er veldig positiv til hva en slik omlegging kan bety for gjennomføring av de daglige oppgavene, som nå er preget av knapp tid til hver enkelt bruker. Problemer med parkering bidrar ytterligere til å stjele av den tilmålte tiden. Holand har stor tro på at det kan utvikles en reform som de ansatte kan føle et eierforhold til, og at dette kan skje gjennom erfaringsutveksling mellom deltakere fra de fire bydelene. Den nye Samhandlingsreformen, der pasienter raskere blir skrevet ut fra sykehus og overført til bydelsansvar for hverdagsrehabilitering, innebærer en økt utfordring som også gjør at bydelene er motiverte for å mobilisere sine medarbeidere. Tillitsreformen er slik til glede for både brukere, ansatte og bydelen, og framstår dermed som et kinderegg i hjemmetjenesten. Mer tid til hver bruker er målet med SVs tillitsreform. Britt Holand er hovedtillitsvalgt for pleie og omsorg i Fagforbundet i Østensjø. Hun tror den foreslåtte tillitsreformen vil gjøre hverdagen lettere for både ansatte og brukere i hjemmetjenesten. SVs politikk er at de ansatte i samråd med brukerne kan styre arbeidet selv, framfor å bruke tida på stoppeklokke og skjemavelde. Besøksgård på Bøler - Hva er din lokale kampsak? Flere hvilebenker Østmarkas venner har lenge arbeidet med planer for Sørli gård ved Haraløkka. Tanken er at stedet skal bli besøksgård for barnehager og skoler, et sted der barna i Østensjø kan lære om dyr og natur. Også familier og andre besøkende vil være velkomne. Aktuelle dyr på gården er kuer, sauer, griser, høner og kaniner. SV støtter arbeidet med besøksgård på Sørli, som vil bygge videre på det nære forholdet folk i Østensjø har til naturen. Tom Rellsve (76), Østensjø SVs 15. kandidat. - Forsvar av bydelens identitet i utbyggingssaker, med vekt på miljø. Eksempler er Oppsal senter, Oppsal gård og Eterfabrikken på Bøler. Planene for Eterfabrikken er en trussel mot naturmiljøet i og rundt Østensjøvannet. Planene for Oppsal gård truer med å fjerne alle rester av gården, og dermed usynliggjøre utgangs punktet for Oppsal. Høyhus på Oppsal senter er det heldigvis mange som er imot. Vi får se hvem som stemmer for. En liten sak for noen er en stor sak for andre. Hvis man ikke klarer å gå et lengre stykke uten pause, er hvilebenker viktig. Benkene sørger for at eldre og folk med funksjonsnedsettelse får gått i butikken og kommet seg til bussen. Ikke minst gjelder det når føret er vanskelig og turen ekstra slitsom. Uten mulighet til å ta pauser på veien, er det folk som blir isolert hjemme. SV vil arbeide for at det utplasseres flere hvilebenker i Østensjø. Østensjø SVs valgkampavis

8 Framtida med Østensjø SV Dette har vi gjort i Østensjø Vært pådriver for at helsestasjonen og skolehelsetjenesten er styrket med 8,1 årsverk fra 2011 til Sikret at det i barnehagene er minst tre ansatte per ni småbarn, og minst tre ansatte per 18 barn over tre år. Sørget for opprusting av kommunale boliger og lekeplasser på Skullerud. Sikret økte vikarbudsjetter i barnehagene, og at flere ansatte tar førskoleutdanning. Bidratt til opprettelsen av ambulerende friluftsavdelinger i tre av bydelens barnehager. Sørget for at alle 11 avdelinger i Storgården barnehage skal drives for fullt, ikke bare seks avdelinger som byrådet planla. Sørget for at barn over tre år får gratis halvdagsplass i barnehagen dersom de ikke trenger fulltidsplass. Sørget for gratis ferie- og fritidsaktiviteter til barn og unge, spesielt rettet mot barn fra fattige familier. Jobbet for Rasismefri Bydel, med holdningsskapende arbeid på alle bydelens tjenestesteder. Foreslått og fått flertall for at Østensjø skal ta imot flere flyktninger enn vi får tildelt av Oslo kommune. Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for dette hos byrådet. Tatt initiativ til bydelens støtte til oppretting av Norges første bynære nasjonalpark i Østmarka, og at det i den forbindelse skal opprettes et nasjonalparksenter. Dette skal vi arbeide for framover At Manglerudtunnelen prioriteres, med byggestart så tidlig som mulig. At alle som trenger barnehageplass skal få det. Minst to opptak i året! At eldreråd, ungdomsråd og rådet for funksjonshemmede får økonomisk støtte til egne aktiviteter. Sikre treffsentrenes økonomi, slik at disse kan fortsette å være gode møteplasser for eldre. At det skal være helsesøster på alle skolene i bydelen hver dag. Videreutvikle fritidsklubbene, og satse på ungdomsarbeidere og utekontakter. Være pådriver for rehabilitering eller nybygg av Oppsalhjemmet. At Oppsalveien stenges for gjennomkjøring. At sammenhengende sykkelveinett mot sentrum ferdigstilles. At det utredes alternative løsninger til dagens bomstasjon på Abildsø, slik at trafikken på Enebakkveien mot Ryen og Østensjøveien mot Bryn reduseres. Etablering av Østmarka nasjonalpark. Styrke hjelpe- og behandlingstilbudet innen psykiatri og behandling av rusmisbruk. Ingen salg av kommunale barnehager i bydelen. Oslo trenger en ny kurs. Fagforbundet støtter venstresida i årets valg. Vil du vite mer om Østensjø SV, bli medlem eller engasjere deg i partiet? Kontakt Østensjø SV v/leder Torstein Bae, / Følg oss på Facebook og Twitter: facebook.com/ostensjosv og twitter.com/ostensjosv Sjekk det lokale partiprogrammet på vår hjemmeside

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Tittel Forslagsstiller Innstilling fra FS: U1 Stopp opprustningen! Frogner Behandles ikke

Tittel Forslagsstiller Innstilling fra FS: U1 Stopp opprustningen! Frogner Behandles ikke Sak 3. Uttalelser Tittel Forslagsstiller Innstilling fra FS: U1 Stopp opprustningen! Frogner Behandles ikke U2 Ekstraordinære kriser krever ekstraordinær støtte Fylkesstyret Behandles U3 Fredspartiet SV

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

RØDT OSLOS PROGRAM RØDT OSLOS ARBEIDSPROGRAM 2015-2019

RØDT OSLOS PROGRAM RØDT OSLOS ARBEIDSPROGRAM 2015-2019 9 11 10 8 7 12 6 5 1 4 2 3 RØDT OSLOS PROGRAM RØDT OSLOS ARBEIDSPROGRAM 2015-2019 KONTAKT RØDT OSLO Rødt Oslos bystyregruppe Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: oslo@roedt.no Telefon: 23 46 19 21 Faks:

Detaljer

Bærum. Få disse to inn i kommunestyret. Vårt mål i år:

Bærum. Få disse to inn i kommunestyret. Vårt mål i år: AVIS FOR RØDT BÆRUM Mai 2011 Vårt mål i år: Foto: Sissel Forsberg. Få disse to inn i kommunestyret Dag Gladmann Sørheim: Jeg vil jobbe for at flyktninger får rett til arbeid mens de venter på svar om oppholdstillatelse.

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011!

Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011! Medlemskampanjen Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011! Du bestemmer! På baksiden finner du et skjema du kan sende inn til oss med dine fem viktigste valgkampsaker Side 2 Fortell oss

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak Innhold Kampanjeukene: Vår grønne kampsak... 2 Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag?... 4 Tips og

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer