Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015"

Transkript

1 Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Ny kurs for Oslo - Vi trenger felles løsninger framfor hodeløs privatisering, mener Torstein Bae, Hanne Eldby og Marianne Borgen fra Østensjø SV. Barnehage til alle Full barnehagedekning med to opptak i året. Side 3 Bedre luft med tunnel Ny tunnel på Manglerud må prioriteres. Side 4 Tillit til de ansatte Mer tillit og mindre måling i hjemmetjenesten. Side 7

2 En grønn og rettferdig by Hvordan skaper vi en enda bedre by sammen eller hver for oss? SV står fjellstøtt på at det er gjennom samarbeid vi skaper et godt samfunn. Vi påstår ikke at det er slik vi får flest nordmenn på lista over verdens rikeste. Den som har dét som mål, bør stemme på et annet parti. Men vi er sikre på at det er slik vi tar vare på alle byens borgere, fra heroinisten på fortauet til megleren noen etasjer over. Konkurranse skaper vinnere, men også et stort antall tapere. Få steder ser man det tydeligere enn i skolen, der høyresidas testregime gir de svakeste en enda tøffere hverdag. Nå er det tale om å innføre samme tankegang i barnehagene. SV ønsker at vi bruker kreftene på å utvikle hele mennesker, framfor en endeløs strøm av målinger. Et rettferdig samfunn er et godt samfunn. Rettferdighet betyr helt enkelt at alle har mulighet til et godt liv, uansett bakgrunn. Derfor må vi sammen ta ansvar for barnehager, helsetjenester, kollektivtrafikk og eldreomsorg og ikke legge ansvaret hos private. Rettferdighet betyr at kvinner også i virkeligheten har samme frihet ved yrkesvalg og livsutfoldelse, og ikke bare i teorien. Derfor må vi med full tyngde fortsette arbeidet med å oppnå reell likestilling. Rettferdighet er også at vi verner om miljøet, slik at våre barn og barnebarn kan puste bylufta uten å bli syke. SV arbeider for en by der viktige oppgaver løses i fellesskap og hvor miljøet alltid prioriteres. En rettferdig by, hvor vår suksess måles etter hvordan det går med dem som sliter mest. Hvis du er enig med oss, ber vi om din stemme i september. Torstein Bae leder, Østensjø SV Manglerud bad må åpnes raskt! Valgkampavis Østensjø SV Redaktør og layout: Silje Bjerke Redaksjon: Østensjø SVs styre v/torstein Bae, Susana Escobar Delgado, Håkon Dreyer (fotoansvarlig), Hanne Eldby, Steinar Fuglevaag, Tom Rellsve og Gunnell E. Sandanger. 241 MILJØMERKET Trykksak Arbeidet med avisa ble avsluttet 4. juni. Nasjonalpark i Østmarka Sverre Fjeldstad skuer utover nasjonalparken. (Foto: Cathrine Søberg) 379 Østmarka inneholder det største gjenværende naturområdet i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold hvor det ikke er gjort inngrep. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. SV støtter forslaget fra Østmarkas venner om å opprette nasjonalpark øst for Elvåga. Etter at det ble avdekket alvorlige skader på bygningen, ble Manglerud bad stengt i april Mye tydet på at badet ville bli lagt ned for godt, men stort engasjement fra folk på Manglerud gjorde at bystyret i juni 2014 vedtok gjenåpning. SV foreslo bygging av nytt bad, men fikk dessverre ikke flertall for dette den gang. Mot slutten av 2014 ble det bevilget 15 millioner kroner til renovering av badet. Deretter skjedde det ikke noe før byrådet i juni 2015 likevel bestemte seg for å bygge nytt bad. Høyresidas treighet bidrar til at svømmeopplæringen i bydelen har store problemer. Dessuten er badet et verdifullt sted også for andre enn skolene. SV har engasjert seg sterkt i saken ved våre bystyrerepresentanter Marianne Borgen og Ingvild Reymert, som begge er fra Østensjø. SV krever at Manglerud bad prioriteres framover, slik at det nye bygget er på plass i løpet av kort tid. Det var en miljøvernminister fra SV som i 2009 endelig fikk gjennom markaloven. Denne loven gir et betydelig vern mot utbygging, men det er mulig med blant annet omfattende skogbruk innenfor rammen av loven, og det kan gis tillatelse til kraftlinjer og master. Indre del av Østmarka inneholder gammel barskog og løvskog, områder for storfugl, idylliske skogs- og myrtjern og innsjøer med kreps, ørret og abbor. Status som nasjonalpark vil sikre at naturkvalitetene blir tatt vare på for kommende generasjoner. Østensjø SVs valgkampavis

3 En stemme for barna Østensjø SVs liste Bydelsvalget Hanne Eldby, Trasop (52) 2. Steinar Fuglevaag, Trasop (48) 3. Susana Escobar Delgado, Oppsal (42) 4. Håkon Dreyer, Bogerud (49) 5. Edna Thomassen, Bøler (80) 6. Didrik F. B. Koren, Godlia (18) 7. Toril Høimyr, Abildsø (63) 8. Torstein Bae, Rustad (36) 9. Gunnell Sandanger, Oppsal (40) 10. Said Aamin, Skullerud (42) 11. Raifeh Albahleh, Bøler (44) 12. Silje Bjerke, Rustad (32) 13. Lars Kristofersen, Skøyenåsen (63) 14. Sulaksana Mugunthan, Skullerud (31) 15. Tom Rellsve, Oppsal (76) SVs førstekandidat i Østensjø Hanne Eldby er en ivrig syklist. - Vi må få parkert flere biler, slik at det blir bedre luft, og mer plass for gående og syklende i bydelen, sier hun. - Nå må vi prioritere barnehagene, mener Østensjø SVs førstekandidat Hanne Eldby. For innbyggerne i bydelen er Hanne Eldby et kjent fjes. Mange oppslag har det blitt, om barnehager, utekontakter, barnefattigdom, samferdsel, sykkelstier og mye mer. Den rappkjefta og engasjerte nordlendingen nyter stor respekt blant sine samarbeidspartnere i bydelsutvalget, og har takket ja til en ny periode som Østensjø SVs førstekandidat. I tillegg til politikken, er det sykling det går i for Hanne. Hun har blant annet syklet Trondheim-Oslo på høyst respektable tider. - Hanne, hvordan vil du beskrive situasjonen for syklistene i Østensjø? - I bydelen er det stort sett greit å sykle, men syklister er forskjellige. Det jeg gjerne skulle fått gjort noe med, er gateparkeringen. Det hadde vært bedre for ungene hvis trafikkbildet hadde vært mer oversiktlig. Vi må få biler inn i parkeringshus, og i noen gater må det bli parkeringsforbud. - Hvorfor ble du engasjert i politikk? - Jeg var på mitt første SV-møte i Bodø da jeg gikk på barneskolen. Møtet handlet om den vanskelige situasjonen til palestinere. Samtidig var det punkebølge, og Sosialistisk Ungdom arrangerte konsertturné. Som 20-åring ble jeg valgt inn i kommunestyret i Bodø, men da dro jeg til Oslo. - Barnehager opptar deg. Hvilke utfordringer og oppgaver er viktige? - Full barnehagedekning burde være en menneskerettighet! Det er ingenting som er verre for foreldre enn usikkerheten om de vil finne en god løsning for barna sine. Jeg ble innvalgt for første gang i bydelsutvalget da barnehageforliket kom, og jeg fikk jobbe med den saken som var aller viktigst for meg. Full barnehagedekning burde være en menneskerettighet! - Det er vanskelig å få sentrale politikere til å forstå at vi er nødt til å ha flere barnehageplasser ledige om høsten for at vi skal kunne gi plass til dem som fyller ett år etter 1. september og fram til neste barnehageår starter i august året etterpå. - Samtidig må vi jobbe for å heve kvaliteten i barnehagene. SV er mot massekartlegginger av barnehagebarn. Vi skal ha gode metoder for å finne de barna som trenger ekstra hjelp og støtte, men det er helt unødvendig at de ansatte i barnehagene skal språkkartlegge samtlige barn, sånn som Høyre har fått gjennomslag for i bystyret. Her trengs det en ny politikk, slik at de ansatte får jobba med det de er gode på, og barna og foreldrene slipper å bli unødvendig bekymra om barnet begynner å snakke to måneder senere enn gjennomsnittet. - Hva har SV oppnådd i Østensjø? - Jeg er spesielt fornøyd med at vi har klart å styrke helsestasjonen og at vi har gjort et stort løft med skolehelsetjenesten. Mange barn sliter med ulike problemer, og det går på helsa løs. Nå har alle skolene en fast helsesøster, samt at vi har to psykologer som det er kort vei til. Hvis ungene trenger å snakke med psykolog, kan de ta kontakt med helsesøster på skolen, eller på helsestasjonen for ungdom. - Hvorfor skal innbyggerne i Østensjø stemme på deg og SV? - De bør stemme på meg hvis de vil ha en politiker som brenner for å gjøre bydelens tjenester best mulig, særlig for barn og unge. Samtidig får de en politiker som er opptatt av at de aller fattigste barna skal kunne delta i aktiviteter, en som mener at vi har plass til flyktninger, og som er sterkt mot rasisme. Og dessuten mener jeg vi må få parkert flere biler, og da ikke i gatene. Da blir det bedre luft, og mer plass for gående og syklende i trafikken. Hanne Eldby, 52 år Bor: Stordamveien på Trasop. Yrke: Prosjektleder i AgriAnalyse. Verv: Nestleder i Bydelsutvalget, leder av Oppvekstkomiteen. Østensjø SVs valgkampavis

4 - Manglerudtunnel nå! E6 er bydelens største forurensningskilde. Nå må tunnel på Manglerud prioriteres framfor E18 vest for Oslo, mener SV. (Foto: Bryn Miljøforum/Roger Pihl) - Manglerudtunnelen er det viktigste tiltaket for å bedre miljøet og trafikksituasjonen i Østensjø, sier SVs andrekandidat Steinar Fuglevaag. Som en del av Oslopakke 3 er det vedtatt at det skal bygges tunnel fra Ulven til Abildsø eller Skullerud. Men etter at arbeidet med Oslopakke 3 startet i 2008, er ikke Manglerudtunnelen blitt prioritert. - Vi har en stor forurensningskilde i bydelen, og det er E6 fra Bryn og ut til Skullerud, sier Steinar Fuglevaag. - Selv om SV er klare på at vi må prioritere kollektivtransport, sykkel og gangveier framover, er det samtidig nødvendig å få på plass Manglerudtunnelen, mener han. Oslopakke 3 omfatter veiutbygging, drift og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, og er tenkt å koste 108 milliarder kroner. Arbeidet skal være ferdig i For Østensjø kan det derfor gå 15 år til før tunnelen er et faktum. Fuglevaag og SV mener tunnelen må prioriteres omgående. - Den kolossale trafikken på E6 medfører at luftkvaliteten jevnlig er på et uforsvarlig nivå. Dette er spesielt farlig for barn. Bryn Miljøforum har beregnet at trafikken over bakken vil bli redusert med over biler hvert døgn, fra dagens til med tunnel, forklarer Fuglevaag. - Tunnelen vil fjerne mye av dagens gjennomgangstrafikk, og vil derfor bedre både luft- og støysituasjonen for skoler, sykehjem, barnehager og dem som bor langs veien. Samtidig vil tunnelen frigjøre vesentlige arealer til god, framtidsretta byutvikling der dagens vei går. Det diskuteres nå flere alternative løsninger for tunnelen. - SV arbeider for det mest omfattende alternativet. Dette innebærer tunnel fra Ulven til Skullerud med «greiner» til Ryenkrysset, Bryn-Sør og Teisenkrysset, forteller Fuglevaag. Tunnel i øst framfor E18 i vest Akershus fylkeskommune, det blå byrådet i Oslo og regjeringen vil bygge ut E18 fra Asker til Oslo med 12-felts motorvei. I Akerhus har Arbeiderpartiet og Venstre så langt støttet utbyggingsplanene. I Oslo er de to partiene blitt mer kritiske, men har ikke gjort noe for å stoppe de eksisterende planene. Bare i 2015 brukes 90 millioner i planleggingen av E18. SV i både Oslo og Akershus går sterkt imot utbyggingen. SV frykter at ny E18 både vil bli forurensende og ta av potten til Manglerudtunnelen og andre miljøfremmende tiltak. Tunnelen vil fjerne mye av dagens gjennomgangstrafikk, og vil derfor bedre både luftog støysituasjonen for skoler, sykehjem, barnehager og dem som bor langs veien. - Statens Vegvesen har anslått at deres løsninger for Manglerudtunnelen vil koste 6,8-7,5 milliarder, forteller Fuglevaag. - En lengre tunnel til Skullerud vil koste noe mer, men til sammenligning vil den foreslåtte utbyggingen av E18 vest for Oslo koste opp mot 40 milliarder! Østensjø SVs valgkampavis

5 Bedre kollektivtilbud Selv om Manglerudtunnelen er det viktigste miljøtiltaket for Østensjø, ønsker Fuglevaag også å jobbe med andre lokale byplanleggingssaker. Som SVs andrekandidat håper han å få sitte i Bydelsutviklings-, miljø-, og kulturkomiteen (BMK) i Østensjø, hvor han de siste årene blant annet har vært med i Trafikkutvalget. - SV er veldig fornøyd med at t-banens linje 3 nå endelig skal få en oppgradering, og etter at den er ferdig, en økning til to avganger i kvarteret, sier Fuglevaag. - Det vil gi flere i bydelen muligheten til å reise kollektivt. Dette er en sak vi har jobbet for lenge! SV var med på å utarbeide forslagene til oppgraderinger av t-banestoppene og vektla blant annet lettere adkomst til perrongene. Oppgradering av t-banen med to avganger i kvarteret er noe vi i SV har jobbet for lenge. - Samtidig ønsker vi at det legges til rette for sykling, ved at sammenhengende sykkelveinett mot sentrum ferdigstilles, og at alle bydelens veier blir godt tilrettelagt for sykling. Ja til lokale aksjonsgrupper - Hva er SVs visjon for Østensjø når det gjelder byutvikling og miljø? - Vi i SV mener at Østensjø skal være den beste bydelen å bo i! Østmarka som ligger utenfor dørstokken, og Østensjøvannet midt i bydelen, er viktige å ta vare på. Og så skal vi utvikle gode, moderne og miljøvennlige boligområder og transportmåter for framtida. - Hvordan kan folk i bydelen bidra i arbeidet med byplanlegging og miljø? - Dersom folk reagerer på noe i nærmiljøet, som trafikkfarlig vei eller utbygginger, er det lurt å organisere seg. Jeg er kjempeglad for alle lokale aksjonsgrupper, det være seg aksjoner for trygg skolevei, sykkelaksjoner eller miljøgrupper, som kommer opp med gode, lokale saker. Kulturbydelen Østensjø - BMK er også en kulturkomité. Hva skjer på kulturfronten i bydelen vår? - Jeg er veldig stolt av at SV jobber for «Kulturbydelen Østensjø». Vi har mange flinke, lokale lag, musikkgrupper, artister, foreninger og korps som bidrar til et rikt og variert tilbud i bydelen. - Jeg er spesielt stolt av det som skjer på Ungdommens kulturmønstring og Klubbrock XXL på Bølerklubben. Dette er arrangementer der det legges ned masse arbeid fra voksne ildsjeler og driftige ungdommer. - Du jobber i Fagforbundet. Hva tenker du om situasjonen til dem som skal utføre de viktige jobbene for innbyggerne? - Jeg er så imponert over hvor mange flinke og entusiastiske medarbeidere det finnes i bydelen! Og jeg er glad for at folk velger å ta på seg jobben med ansvar og omsorg for unge og gamle. - Men jeg er veldig klar på at de som jobber i bydelen skal slippe å bekymre seg for om barnehagen eller sykehjemmet de jobber på skal bli privatisert. Offentlige tjenester skal utføres av kommunens ansatte, og jeg ønsker å bidra til at kommunen overtar driften av sykehjemmene i bydelen når avtalene med de private driverne går ut, sier Østensjø SVs andrekandidat. Steinar Fuglevaag (48) jobber med pensjonsspørsmål i Fagforbundet, og har vært medlem av SV siden tidlig 90-tall. - Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, og i blant annet skoleog miljøpolitikken er det SV som passer meg best, sier han. Ja til ren luft nei til ny E18! Oslo SV går imot utbyggingen av E18 vestover. Vinteren betyr ekstra forurenset og skadelig luft. Flere dager så skadelig at barn og astmatikere egentlig bør holde seg inne i store deler av byen. Det er ikke akseptabelt at byen vår blir ubeboelig for innbyggerne barn skal ikke bli syke av luften! Nitrogenoksid og svevestøv er hovedårsaken til forurensningen, og hovedkilden er veitrafikk. Grenseverdiene overskrides ofte i Østensjø, og det rammer sykehjem, barnehager, skoler og boliger på Manglerud, Høyenhall og Bryn. Den planlagte utbyggingen av E18 vil koste rundt 40 milliarder. For dette kan man bygge både Fornebubane og ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Fornebubanen koster mellom 4,5 og 5,5 milliarder og vil fjerne mye buss- og biltrafikk fra veiene. En t-banetunnel koster cirka 10 milliarder og kan bety langt hyppigere t-baneavganger. Dersom kollektivtrafikken forbedres vil dette frigjøre plass på veiene, i tillegg til å redusere lokalutslipp og støy. Det er bilen som må holde seg hjemme, ikke barn, astmatikere og syke! - Hva er din lokale kampsak? - Hva er din lokale kampsak? Edna Thomassen (80), Østensjøs SVs femtekandidat. - Alle bilene på Bøler. Hvis du kommer hjem sent, må du kjøre over hele Bøler for å finne en ledig plass. Det er ofte ikke plass til møtende biler, særlig om vinteren. De må kjøre på fortauet. På Oppsal bygde de to etasjer til på parkeringshuset i Vetlandsveien, mens på Bøler ble det gitt bruksendring slik at parkeringshuset mellom Nøklevann skole og Bøler og Nøklevann barnehager kunne gjøres om til butikk! Det er helt uforståelig. Susana Escobar Delgado (42), Østensjøs SVs tredjekandidat. - Østensjø er en populær bydel å bo i og dermed i rask vekst, sentralt og landlig på en gang. Jeg er opptatt av å bevare Østensjøs egenart selv om det blir flere boliger og mer folk i bydelen. Dette må gjøres ved forsvarlig fortetning som tar vare på eksisterende miljøer, og begrensninger i trafikk. Østensjø må vokse grønt: flere folk, færre biler flere sykkelveier og t-baneavganger. Østensjø SVs valgkampavis

6 Ordfører fra Østensjø? Oslo SVs førstekandidat Marianne Borgen brenner for barnevelferd, fattigdomsbekjempelse - og Østensjø. - Hva er ditt forhold til Østensjø? - Jeg har bodd her siden 1988, og har tre voksne barn som har vokst opp og gått på skole i bydelen. Det beste med Østensjø er nærheten til marka, samtidig som det ligger sentralt i byen. Også Østensjøvannet og turområdene rundt er ekstra viktige å ta vare på. - Hvilke er de viktigste områdene der SV kan gjøre en forskjell i bystyret? - Oslo skal være verdens beste by å bo i for barn. Det betyr blant annet å ha en by som er så miljøvennlig at det ikke er farlig å puste for barn, eldre og syke. Dette har vært tilfelle mange dager i vinter. I tillegg må Oslo ha god kvalitet i barnehagene, med gode lokaler og tilstrekkelig med personell. Skolen må også styrkes. Jeg ønsker nye yrkesgrupper inn i skolen, slik som ingeniører eller håndverkere. For at alle skal ha like muligheter er også gratis aktivitetsskole viktig. Suksess med Tøyenløftet Borgen har jobbet mye for barnevelferd og brenner spesielt for å bekjempe fattigdom blant barn i Oslo. Hvordan kan dette gjøres? - Oslo er kommunen med flest fattige barn. Likevel er for få kommunale tiltak rettet mot å utjevne de enorme inntektsforskjellene i byen. Barn som lider under dette lever utenfor samfunnet. De deltar ikke i idrett, bursdager, kinobesøk, reiser de blir stående utenfor i veldig ung alder. Det kommunen konkret kan gjøre er for eksempel å sikre alle barn gratis aktivitetsskole. I noen deler av byen er dekningen ned mot 40 prosent, mens i andre er den opp mot 100 prosent. - Suksess med dette har vi allerede sett i Tøyenløftet, der man har gitt gratis aktivitetsskole for alle og økt lærertetthet, i et område der mange familier lever under EUs fattigdomsgrense. I tillegg har man tatt inn musikk- og kulturskolen. Endringene ble innført skoleåret og allerede nå ser man et løft i skolemiljøet. Andelen norske elever har økt og man ser effekten på norskferdigheter. Dette kunne vi tenke oss å utvide til andre deler av byen, helst alle sammen. - Jeg kunne også tenke meg å utfordre Oslo kommune som arbeidsgiver en av de største i Norge til å skape arbeidsplasser for å få foreldrene i arbeid. Man må legge til rette for at det gis bedre norskopplæring til foreldre. Arbeid er den sikreste veien ut av fattigdom. Hver eneste krone av eiendomsskatten skal gå tilbake til Oslos borgere i form av økt velferd og trygghet. Flere kommunale barnehager - SV har tradisjonelt vært barnehagepartiet. Hva har partiet fått til for barnehager i Oslo? - Mange vet ikke at bemanningsnormen i kommunale barnehager ble gjeninnført som en del av Tøyenavtalen som SV sto for. Denne normen gjelder alle kommunale barnehager i byen og skal sikre et minimum av personell i barnehagene. Dessverre stiller ikke byrådet samme krav til private, kommersielle barnehager. Per i dag har byrådet, med stemmene fra Høyre og Frp, bestemt at det ikke skal etableres flere kommunale barnehager i Oslo. All eventuell økning av barnehageplasser skal skje av privat initiativ. SV vil bygge flere kommunale barnehager. Oslo SVs liste Kommunevalget Marianne Borgen, Østensjø (64) 2. Siavash Sangtarash, Nordre Aker (33) 3. Sunniva H. Eidsvoll, Grünerløkka (32) 4. Benjamin Larsen, St. Hanshaugen (33) 5. Celia Lima, Gamle Oslo (19) 6. Joakim Dyrnes, Gamle Oslo (32) 7. Gülay Kutal, St. Hanshaugen (52) 8. Ivar Johansen, Alna (65) 9. Trine Dønhaug, Søndre Nordstrand (59) 10. Andreas Borud, Grünerløkka (24) Marianne Borgen, 64 år Bor: Axel Brinchsvei på Skøyenåsen. Yrke: Gruppeleder for SV i Oslo bystyre, og leder av bystyrets samferdselsog miljøkomité. Eiendomsskatt gir økt velferd - Du har snakket om ren luft og trygge områder hvordan skal man få gjort noe med trafikken? - Kollektivtilbudet i Oslo er allerede ganske sprengt. For å øke kollektivandelen trengs det store investeringer. I tillegg må man ta tak i vedlikeholdsetterslepet i systemet. Det er i alles interesse å gjøre disse investeringene. Også for dem som kjører bil, vil det være bedre om flere tar kollektiv. - Å bedre framkommeligheten for busser og trikker haster. Flere gater skal gjøres om til rene kollektivgater, og det skal fjernes en del gateparkering. - Dette er veldig mange gode formål, men Oslo kommune har ikke ubegrensede ressurser. SV ønsker å innføre eiendomsskatt i Oslo. Hva er tanken her? - Tanken er å skaffe midler til å finansiere de store reformene i byen, slik at man kan tilby bedre kvalitet i skoler og barnehager, gratis aktivitetsskole, utvide t-banenettet, øke lærertetthet i skolen, og sikre at alle får god eldreomsorg. Eiendomsskatt vil gi en rettferdig beskatning der de rikeste betaler mest til felleskapet. På denne måten bidrar også skatten til inntektsutjevning. De som eier boliger med markedspris under tre millioner skal ikke betale noe. Hver krone skal gå tilbake i form av økt velferd og trygghet for befolkningen. Eiendomsskatten er den mest rettferdige og omfordelende beskatningen kommunen kan ta i bruk. - De aller fleste kommuner i landet har eiendomsskatt per i dag, og det er uforsvarlig å ikke benytte seg av denne muligheten, når det er så mange prosjekter som trenger finansiering i denne byen! Østensjø SVs valgkampavis

7 Kinderegg i hjemmetjenesten Mindre måling og mer tillit til de ansatte gir en bedre hjemmetjeneste for brukere, ansatte og bydelen. SV lanserte i starten av 2014 en tillitsreform i offentlig sektor som alternativ til nåværende praksis med detaljert målstyring, rapportering og kontroll, som verken tilfredsstiller brukerne eller motiverer de ansatte. Praksisen er heller ikke så «kostnadseffektiv» som byens styrende kunne ønske. Tillitsreformen skal gi mer rom for den enkelte medarbeiders faglighet og bedre tilpasning til den enkelte brukers behov. SV inviterte fagbevegelsen til å være med og utvikle en slik reform, og Fagforbundet, som organiserer de fleste kommunalt ansatte i Oslos bydeler, var positive. Sammen dro Fagforbundet og SV til København, der det var god erfaring med slik omlegging, og Fagforbundet er nå aktivt med i den praktiske utformingen. De styrende i Rådhuset har også erkjent at en slik reform kan innebære fordeler, noe de har fått bekreftet fra Nederland. Fire bydeler er derfor valgt for å prøve dette ut, og Østensjø er en av de fire. Mer tid til hver bruker Britt Holand, hovedtillitsvalgt for pleie og omsorg i Fagforbundet i Østensjø, har lang arbeidserfaring fra hjemmetjenesten. Hun er veldig positiv til hva en slik omlegging kan bety for gjennomføring av de daglige oppgavene, som nå er preget av knapp tid til hver enkelt bruker. Problemer med parkering bidrar ytterligere til å stjele av den tilmålte tiden. Holand har stor tro på at det kan utvikles en reform som de ansatte kan føle et eierforhold til, og at dette kan skje gjennom erfaringsutveksling mellom deltakere fra de fire bydelene. Den nye Samhandlingsreformen, der pasienter raskere blir skrevet ut fra sykehus og overført til bydelsansvar for hverdagsrehabilitering, innebærer en økt utfordring som også gjør at bydelene er motiverte for å mobilisere sine medarbeidere. Tillitsreformen er slik til glede for både brukere, ansatte og bydelen, og framstår dermed som et kinderegg i hjemmetjenesten. Mer tid til hver bruker er målet med SVs tillitsreform. Britt Holand er hovedtillitsvalgt for pleie og omsorg i Fagforbundet i Østensjø. Hun tror den foreslåtte tillitsreformen vil gjøre hverdagen lettere for både ansatte og brukere i hjemmetjenesten. SVs politikk er at de ansatte i samråd med brukerne kan styre arbeidet selv, framfor å bruke tida på stoppeklokke og skjemavelde. Besøksgård på Bøler - Hva er din lokale kampsak? Flere hvilebenker Østmarkas venner har lenge arbeidet med planer for Sørli gård ved Haraløkka. Tanken er at stedet skal bli besøksgård for barnehager og skoler, et sted der barna i Østensjø kan lære om dyr og natur. Også familier og andre besøkende vil være velkomne. Aktuelle dyr på gården er kuer, sauer, griser, høner og kaniner. SV støtter arbeidet med besøksgård på Sørli, som vil bygge videre på det nære forholdet folk i Østensjø har til naturen. Tom Rellsve (76), Østensjø SVs 15. kandidat. - Forsvar av bydelens identitet i utbyggingssaker, med vekt på miljø. Eksempler er Oppsal senter, Oppsal gård og Eterfabrikken på Bøler. Planene for Eterfabrikken er en trussel mot naturmiljøet i og rundt Østensjøvannet. Planene for Oppsal gård truer med å fjerne alle rester av gården, og dermed usynliggjøre utgangs punktet for Oppsal. Høyhus på Oppsal senter er det heldigvis mange som er imot. Vi får se hvem som stemmer for. En liten sak for noen er en stor sak for andre. Hvis man ikke klarer å gå et lengre stykke uten pause, er hvilebenker viktig. Benkene sørger for at eldre og folk med funksjonsnedsettelse får gått i butikken og kommet seg til bussen. Ikke minst gjelder det når føret er vanskelig og turen ekstra slitsom. Uten mulighet til å ta pauser på veien, er det folk som blir isolert hjemme. SV vil arbeide for at det utplasseres flere hvilebenker i Østensjø. Østensjø SVs valgkampavis

8 Framtida med Østensjø SV Dette har vi gjort i Østensjø Vært pådriver for at helsestasjonen og skolehelsetjenesten er styrket med 8,1 årsverk fra 2011 til Sikret at det i barnehagene er minst tre ansatte per ni småbarn, og minst tre ansatte per 18 barn over tre år. Sørget for opprusting av kommunale boliger og lekeplasser på Skullerud. Sikret økte vikarbudsjetter i barnehagene, og at flere ansatte tar førskoleutdanning. Bidratt til opprettelsen av ambulerende friluftsavdelinger i tre av bydelens barnehager. Sørget for at alle 11 avdelinger i Storgården barnehage skal drives for fullt, ikke bare seks avdelinger som byrådet planla. Sørget for at barn over tre år får gratis halvdagsplass i barnehagen dersom de ikke trenger fulltidsplass. Sørget for gratis ferie- og fritidsaktiviteter til barn og unge, spesielt rettet mot barn fra fattige familier. Jobbet for Rasismefri Bydel, med holdningsskapende arbeid på alle bydelens tjenestesteder. Foreslått og fått flertall for at Østensjø skal ta imot flere flyktninger enn vi får tildelt av Oslo kommune. Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for dette hos byrådet. Tatt initiativ til bydelens støtte til oppretting av Norges første bynære nasjonalpark i Østmarka, og at det i den forbindelse skal opprettes et nasjonalparksenter. Dette skal vi arbeide for framover At Manglerudtunnelen prioriteres, med byggestart så tidlig som mulig. At alle som trenger barnehageplass skal få det. Minst to opptak i året! At eldreråd, ungdomsråd og rådet for funksjonshemmede får økonomisk støtte til egne aktiviteter. Sikre treffsentrenes økonomi, slik at disse kan fortsette å være gode møteplasser for eldre. At det skal være helsesøster på alle skolene i bydelen hver dag. Videreutvikle fritidsklubbene, og satse på ungdomsarbeidere og utekontakter. Være pådriver for rehabilitering eller nybygg av Oppsalhjemmet. At Oppsalveien stenges for gjennomkjøring. At sammenhengende sykkelveinett mot sentrum ferdigstilles. At det utredes alternative løsninger til dagens bomstasjon på Abildsø, slik at trafikken på Enebakkveien mot Ryen og Østensjøveien mot Bryn reduseres. Etablering av Østmarka nasjonalpark. Styrke hjelpe- og behandlingstilbudet innen psykiatri og behandling av rusmisbruk. Ingen salg av kommunale barnehager i bydelen. Oslo trenger en ny kurs. Fagforbundet støtter venstresida i årets valg. Vil du vite mer om Østensjø SV, bli medlem eller engasjere deg i partiet? Kontakt Østensjø SV v/leder Torstein Bae, / Følg oss på Facebook og Twitter: facebook.com/ostensjosv og twitter.com/ostensjosv Sjekk det lokale partiprogrammet på vår hjemmeside

ØSTENSJØ SV ÅRSBERETNING FOR 2015

ØSTENSJØ SV ÅRSBERETNING FOR 2015 ØSTENSJØ SV ÅRSBERETNING FOR 2015 1. Styrets sammensetning På årsmøtet 3. februar 2015 ble følgende styre valgt: Torstein Bae (leder), Gunnell Sandanger (nestleder), Susana Escobar (kasserer), Steinar

Detaljer

Østensjø SVs årsberetning for 2014

Østensjø SVs årsberetning for 2014 Østensjø SVs årsberetning for 2014 1. Styrets sammensetning På årsmøtet 6.2.2014 ble følgende styre valgt: Torstein Bae (leder), Gunnell Sandanger (nestleder), Lissen Bruce (kasserer), Steinar Fuglevaag

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 08/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 08/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 08/14 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kafe X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 08. desember

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

ØSTENSJØ. en trygg og trivelig bydel for alle ØSTENSJØ ARBEIDERPARTI

ØSTENSJØ. en trygg og trivelig bydel for alle ØSTENSJØ ARBEIDERPARTI ØSTENSJØ en trygg og trivelig bydel for alle ØSTENSJØ ARBEIDERPARTI Ordfører fra Østensjø Nina Bachke, bosatt på Ulsrud, er Oslo Arbeiderpartis ordfører kandidat ved kommunevalget nå i høst. Sammen med

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti

Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti Østensjøerklæringen 2015 2019: Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti Østensjøerklæringen 2015 2019: Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 Møteleder: Tilstede: Forfall: Astrid

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/05 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Oppsal Samfunnshus, inngang Kafé X Møtetid: mandag 10. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 02/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Protokoll 02/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Protokoll 02/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 19. mars 2012 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Lokalprogram for Søndre Nordstrand

Lokalprogram for Søndre Nordstrand Lokalprogram for Søndre Nordstrand Sammen for en grønn og rettferdig bydel Kandidater fra SV til bydelsutvalget i Søndre Nordstrand fra venstre: Zakia Khairhoum, Ismail Ali Ahmed, Erlend Tynning Larsen,

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003

Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003 Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003 SOSIALISTISK VENSTREPARTI Frei, en kommune for deg Stem SV, sikre en bedre framtid. Alle politikere bør se lenger enn nesetippen sin. Frei SV er opptatt

Detaljer

OSLO KOMMUNES PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2010

OSLO KOMMUNES PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2010 OSLO KOMMUNES PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 2010 1 Er du mann eller kvinne? Mann Kvinne 2 Hvilket år er du født? Skriv inn ditt fødselsår med fire siffer 1 9 3 Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskolutdanning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 07/10 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 08. november 2010 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Goliaskogen barnehage, Vetlandsveien 17 Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Torunn Nyrnes,

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2014

Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2014 Årsberetning for bydelsutvalgsgruppa 2014 1. Bydelsutvalget (BU) BU har det overordnete ansvaret for planlegging og oppfølging innenfor følgende områder: - Lov om barnehager - Lov om barneverntjenester

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Britt Inglingstad (V)

Britt Inglingstad (V) Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 0/13 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 09. desember 2013

Detaljer

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 2 Hovedkrav Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag Dato: 19.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm 1 2 RED1: Ny retning, ny regjering 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 06/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 06/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 06/14 Møte: Møtested: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Kafe X, Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 13. oktober 2014

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Ryensvingen 1, kantinen 1. etg. Møtetid: Mandag 10. oktober 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570

Detaljer

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Transport og utslipp. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Transport og utslipp Hva er transport? Transport er å flytte noe fra et sted til et annet sted. De vanligste formene for transport er sykkel, motorsykkel, bil, tog, fly, buss, lastebil og båt. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Den planlagte turen til Husbergøya må dessverre utsettes til etter sommerferien

Den planlagte turen til Husbergøya må dessverre utsettes til etter sommerferien Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 02. juni 2008 kl. 09.30 Den planlagte turen til Husbergøya må dessverre utsettes til etter

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen. 16.

Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen. 16. Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen 16. mars 2016 2 Ny kommune i ringeriksregionen? Innledning Hole, Ringerike og

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll 10. februrar 2010 De fem prioriterte sakene fra Ungdommens Bystyremøte 2010: Sak 1: Ungdommens nasjonalforsamling På Ungdommens Bystyremøte diskuteres det mange saker

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017

Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken. Rita Ottervik, 23. mars 2017 Hva Trondheim har fått ut av Miljøpakken Rita Ottervik, 23. mars 2017 2008: Byen og køene vokser - 0 kr fra staten til transport i Trondheim 2017: 0 kr fra staten har blitt 7200 millioner Slik startet

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

FAU Husmansplassen barnehage v/ Åse Holvik

FAU Husmansplassen barnehage v/ Åse Holvik Årstall Vei/Område Forslag Ansvarlig myndighet 2013 Manglebergveien 2013 Traktorveien, Manglebergveien, Solbakkveien 2013 Traktorveien, Manglebergveien, Solbakkveien, Høyenhallveien 2012 General Ruges

Detaljer