Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev oktober 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Rotaryklubb Månedsbrev oktober 2007"

Transkript

1 Kjære Rotaryvenner! Oktober var en måned med veldig gode foredrag som spente fra Yxney-avtalen via svart arbeid og skattesvik, presseetikk, peisaften og et meget sterkt og personlig innlegg fra Tor Fevang. I tråd med RIs oppfordring om at vi som klubb må forsøke å bli mer globale i vår tilnærming til prosjekter, var dette også temaet for peisaften. Oppgaven var å ta stilling til to konkrete prosjekter og diskutere hvorvidt de var innenfor rammene av hva som forventes av oss som Rotarianere. Alternativt ble medlemmene oppfordret til å foreslå andre egnede prosjekter, eller argumentere for at vi ikke bør engasjere oss i slike prosjekter. I november utdypes de presenterete prosjektene i et klubbmøte av de utøvende parter, og Torstein Bryn har sagt seg villig til å lede en prosjektgruppe. Denne gruppen bør bestå av minimum to eller tre representanter fra vår klubb. En tilleggsgevinst ved å engasjere oss i prosjekter utover den faktiske hjelpen som ytes, er at de unge menneskene som deltar i slike prosjekter lærer mye av det. Mens vår læringskurve er for bratt nedadgående å regne, er det fortsatt håp hos den oppvoksende generasjon. Blant annet er det ikke så ueffent å lære at det er fint å være idealistisk og ville redde verden, men at det er visse måter man må gå frem for å lykkes med det. For unge mennesker å delta i et prosjekt hvor de høster erfaringer og kunnskaper i tillegg til å se at deres innsats betyr noe for andre, er en vesentlig del av et prosjekt, og kanskje den delen hvor vi har mest å bidra med. For øvrig videreføres Breiliprosjektet, og satsingen på globale fremstøt medfører ikke at vi ikke kan involvere oss i hjemlige prosjekter i tillegg. Det er som regel ikke mangel på informasjon eller manglende vilje som medfører at en del prosjekter strander på tegnebrettet; det er mangel på reell deltakelse. Petter Christoffersen har derfor krav på å bli hørt, og ikke minst fulgt opp, når han påpeker at det er på tide at han får litt mer drahjelp fra klubbens medlemmer i Breiliprosjektet. Ingrid Borud har tatt utfordringen, men det er plass til og behov for flere. Det er givende å gå fra å være passiv mottaker til aktiv deltager! Etter aksjonen vekk dormende medlemmer, har fremmøtet tatt seg kraftig opp. For inneværende måned viser snittet 66,2 %, med en all time high den 10. oktober på 74,4 %. Det syder i rommet når så mange er til stede, og det er inspirerende for foredragsholderne og alle oss andre! Jeg håper vi klarer å holde trykket oppe nå som vi går inn i den gode mørketiden. Mvh, Simen Seeberg 1

2 Møtereferater 3. oktober: Yxney-avtalen Oppmøte 64,4 % 3-minutt: Rask gjennomgang av Picassos bilder fra før kubismen. Ingrid anbefalte Picassomuseet i Barcelona på det varmeste. Her kan man se Picassos bilder fra hans barndom og helt til hans død, og dette er verdens første Picassomuseum. Kveldens tema var Yxney og Yxneyavtalen ved Tor Homleid fra Sandefjord Venstre. Han har sagt følgende: "Med Miljøverndepartementets godkjennelse, skal det etter vedtak i Sandefjords formannskap settes opp nye stengsler på Yxney. Dette setter tolkingen av friluftsloven 20 år tilbake. Prosessen som startet som en aksjon for å rive ulovlige gjerder, har endt med fire søplekasser og en utedo på en strand som ligger 30 minutters gange fra nærmeste parkeringsplass." Homleid startet med en historisk gjennomgang: Det hele startet med at Christen Christensen pleide å gå i land på Yxney etter fisketurer, og i 1899 kjøpte han eiendommen Skogan og bygde bl.a. den "kjente" røde hytta. I 1957 kom Friluftsloven som er en formalisering av gammel sedvanerett. I 1985 kom Yxneyavtale nr. 1 som skulle regulere allmennhetens ferdsel. I 1994 overtok Kjell Ulrichsen Skogan gård med visse konsesjonsvilkår: "Allmennheten skulle ikke utestenges". I 2006: Vedtak i formannskapet om å fjerne gjerder og åpne strendene. En del av gjerdene viste seg å være ulovlig etter Friluftsloven I 2007 kom Yxneyavtale nr juli: Pressemelding om avtalen, 10. august: Avtalen offentliggjøres, 21. august: Formannskapet godkjenner avtalen. Homleid kom med sine innvendinger om avtalen og påpekte mangler i den. Skal gjerdene rives eller blir disse en sperre? Norges Turistforening har satt i gang en juridisk prosess. Foreløpig har de henvendt seg til regjeringen, men de truer med rettssak fordi de mener allmennretten stenges ute med gjerder. Det ble åpnet for spørsmål og meningsytringer. Ingrid Borud 10. oktober: Elektroniske medier og etiske utfordringer (Oppmøte 74,4 %) Presidenten åpnet møtet og ønsket velkommen. Han ønsket sjåfører til TV-aksjonen og verter til peismøtet Inger Wold hadde 3-minutt og leste en artikkel av Niels Chr. Geelmuyden; Maten plyndres for næring, om hvordan mineralinnholdet i matjorden er blitt kraftig redusert og dermed 2

3 næringsinnholdet og vitaminene i planter og frukt. Det ble henvist til nobelprisvinner Linus Pauling som konstaterte at enhver sykdom kan spores til mineralmangel. Kveldens foredrag var ved Trond Heum, lektor ved Sandefjord Videregående skole og Høgskolen i Vestfold, om Etiske utfordringer i mediesamfunnet. Han fokuserte på konsekvensene av medieutviklingen, også sett i lys av et demokratisk aspekt. Hvordan massekommunikasjonen har endret seg, særlig med nettet som eksponeringsarena. Hvordan kan man lovmessig demme opp for kommunikativt søppel? Presseetikk ved vær varsom plakaten, lovverket, åndsverkloven. personopplysningsloven, domstolloven. Flere spørsmål ble besvart bl.a. om Facebook sikkerhet og risiko, og etiske og moralske betraktninger omkring de teknologiske og kommersielle sidene ved utviklingen. Inger Wold 17. oktober: Skattesvik og svart arbeid Oppmøte 71,7 % Presidenten presenterte reflektant Guy Poupard, opprinnelig fra Luxemburg. Presidenten informerte også, med stor tilfredshet, om at det stiller hele 10 sjåfører til innsamlingsaksjonene kommende søndag. Infokomiteen hadde møte hjemme hos Eivind Spetalen. Bernt Lasse Berggreen holdt tre-minutt med utgangspunkt i en biografi om løperkongen Mensen Ernst ( ) fra Leikanger som etter et begivenhetsrikt liv som profesjonell løper endte sitt liv i forsøket på å nå Nilens kilder. Han gjennomførte, for penger, en rekke langdistanseløp, for eksempel fra Paris til Moskva på 15 dager, fra Munchen til Hellas på 25 dager, med mer. Informasjonsrådgiver Sverre Kjær fra fylkesskattekontoret foredro rundt temaet Skattesvik og svart arbeid. Han tok utgangspunkt i etiske betraktninger om hvordan opptre som gode samfunnsborgere, og mente at samfunnsnormene har endret seg dramatisk de senere årene mht. hva vi aksepterer. Etaten arbeider målbevisst mot skolene for å heve den etiske bevisstheten hos de unge ( holdninger er mer verdt enn kroner ). Erfaringsmessig er det nesten alltid slik at ting begynner i det små, for så å utvikle seg videre. Det er beregnet at den svarte økonomien i Norge utgjør nærmere 80 milliarder årlig og for Vestfolds del mellom ½ og én milliard. Eksempler på svart økonomi er hvitvasking, hallikvirksomhet, konkursrytteri, unndragelse av inntekt fra mva., svart vaskehjelp og lignende, trygdebedrageri kombinert med svart arbeid, fakturering av varer som aldri kommer osv. Det er de vanlige menneskene som holder mye av dette i gang ved å benytte seg av tjenester som unndras beskatning. Kjær dro frem en rekke konkrete eksempler på dette. Kjærs foredrag traff på mange måter Rotarys grunnverdier i sitt foredrag. Lasse Berggreen 3

4 24. oktober: Peisaften Oppmøte 63,6 % Oppgave: Rotary International har forsterket fokuset på globale prosjekter. Spesielt nevnes vannprosjekter som et satsningsområde, og i morgen, 25. oktober 2007, mottar Rotary (ved President Wilfrid J. Wilkinson) FNs Humanitarian Award : in recognition of Rotary s significant efforts to provide safe water and sanitation and its commitment to sustainable development worldwide. I vår klubb har det vært diskutert hvorvidt vi bør delta i prosjekter som er innenfor RIs satsingsområder. De fleste er positive til dette, men spørsmålet er hvordan vi kan finne prosjekter som er Lokalt forankret Global virkning Motiverende Synlige Ikke for kostbare Med avgrenset varighet I den forbindelse lanserer jeg herved to konkrete prosjekter som etter mitt skjønn oppfyller de ovenstående krav. I disse prosjektene vil vi opptre som støttespillere for de som skal gjøre jobben en multinasjonal elevgruppe ved Skagerrak International School (SIS) i Sandefjord. Prosjektene kan presenteres for oss av de deltagende ungdommene på et klubbmøte snarlig hvis vi ønsker det. Oppgaven i kveld er å vurdere de to vedlagte prosjektforespørslene ut ifra Rotary Internationals kriterier, klubbens kriterier, klubbens erfaringer fra tidligere prosjekter, enkeltmedlemmenes ønsker og behov, prosjektenes tidsaspekter og økonomiske vilkår. Man står selvfølgelig fritt til å vrake det ene eller begge prosjektene ut ifra en dertil egnet begrunnelse. Hvis så blir utfallet, ville det også være fint om man kunne foreslå andre konkrete prosjekter, alternativt argumentere for hvorfor vår klubb ikke skal engasjere seg i denne type prosjekter. 31. oktober: Oppsummering fra peisaften Oppmøte 56,8 % Richard refererte fra peisaften hjemme hos Guttorm. Tema for peisaften var Internasjonale prosjekter, og hvordan vi skal forholde oss til sådanne. Vannletingsprosjekter ble nevnt som et aktuelt prosjektområde, og noe som klubben vil arbeide videre med. Samtidig kom det klart frem et ønske om fortsatt engasjement i det lokale prosjektet knyttet til Breilisenteret. Utvidet 3-min ved Tor Fevang: Det å miste et barn: Erfaringer 13 år etter Vår den gang 24 år gamle sønn omkom i brann 3. desember

5 Mine erfaringer og refleksjoner knyttet jeg til følgende temaer: SJOKKET Telefonbeskjed en lørdag kveld Budskap fra presten Ulykken Fortvilelse / sinne / hvorfor Krefter til likevel å komme gjennom det umulige Det er så mange som har opplevd det samme eller noe lignende Måtte lese alt om sorg og sorgarbeid DEN FØRSTE TIDEN ETTERPÅ Minnene siste avskjed Bildene også hilsen fra USA Det å være to Vi reagerer forskjellig i sorgen Nettverket En raus arbeidsgiver Begravelsen Musikken Vennene Naturen som kurator Møte med kollegaene Datteren nå vårt eneste barn Et rom for livet et rom for sorgen Fikk oss hund Politirapporten LIVET I DAG Tiden leger IKKE alle sår men det blir skorpe på såret Etter å ha opplevd døden på nært hold blir dimensjonene i livet annerledes Det som før var viktig kan være bagateller, og motsatt Barnebarna Flinkere til å prioritere Sett pris på det du har og let etter de gyldne øyeblikk Opplevelsen på Madeira Tor Fevang 5

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009

HOLISTEN. Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 HOLISTEN Nr 3 2009 Oktober Holistisk Forbunds medlemsavis En livssynsorganisasjon Alle innlegg står for forfatterens egen regning. Leder oktober 2009 Kjære Holist! Nå er innledningen til vinteren i gang

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring 354 4. april Straffegjennomføringsloven 2001 Møte onsdag den 4. april kl. 11.45 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 29): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring av straff

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer