Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt"

Transkript

1 Klar for å bo alene les om Kort om vår organisasjon Barnevernets hjelp etter fyllte 18 år Sjekkliste: Er du klar? Ut av Barnevernet Tips: Slik fungerer en husleiekontrakt ba r nev er nsba r na.no For deg som h a r e l l e r h a r h at t t i lta k fr a ba r n e v e r n t je n e s t e n Klar for å bo alene 1

2 Hei! Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn. Landsforeningen for barnevernsbarn ble stiftet 21. februar i 1997 etter stort engasjement fra ungdommer fra hele landet som ønsket å bruke sine erfaringer fra barnevernet til noe positivt og kjempe sammen for barnevernsbarns rettig heter. En av de første sakene LFB kjempet for og fikk gjennomslag for var at ettervern skulle gjelde frem til fylte 23 år når barnevernsbarnet selv ville det. Sammen er vi sterke Som organisasjon er vi opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og forvalte disse erfaringene på en måte som fører til et bedre og mer hensiktsmessig barnevern. Vi er i dag en sterk og synlig samfunnsaktør som blir lyttet til av de som bestemmer, og vårt fundament er den erfarings kunnskapen vi kan bidra med. Gjennom alle våre aktiviteter ønsker vi å gi barnevernsbarna en stemme som blir hørt. Vi har ulike arrangementer som inklu dere f.eks. møter, kurs, turer, musikkcamp etc., og man står selvsagt fritt til å bestemme selv hvor mye man vil engasjere seg i LFB. Noen av oss er med på det meste, mens andre har sine spesielle hjerte saker, og noen er medlem for å få informasjon om rettigheter og lignende. Les mer på våre nettsider 2 Klar for å bo alene

3 ETTER FYLTE 18 ÅR. HVA KAN BARNEVERNET HJELPE DEG MED? Ettervern Når du som bor i fosterhjem eller institusjon nærmer deg myndighetsalder, har barnevernstjenesten plikt til å vurdere om du trenger oppfølging etter 18-årsdagen. Hvis man er i et barnevernstiltak kan man få hjelp og støtte til man er 23 år. Det kalles som regel ettervern. Dette er det barnevernsloven som bestemmer. LFB har vært med å påvirke denne delen av loven. Det har alltid vært viktig for foreningen å få politikere til å forstå at det ikke er lett for en 18-åring å klare seg helt på egenhånd. Det er viktig å få støtte når man skal bo alene for første gang. Mange går fremdeles på videregående skole og trenger hjelp for å kunne avslutte studiene. Samtidig som barnevernsbarn ofte har færre voksenpersoner som kan hjelpe til økonomisk. I loven står det derfor at tiltak som allerede pågår kan fortsette eller erstattes av andre frem til du er 23 år, såfremt du selv ønsker det. I god tid før du fyller 18 år skal barnevernstjenesten utarbeide en plan for videre tiltak. De skal gjøre dette sammen med deg. Målsettingen med tiltakene er at du til slutt skal kunne klare deg på egenhånd. Ettervernstiltak kan være at du fortsetter å bo hos fosterfamilien eller i institusjon. Det kan være at du får hjelp til å bo på hybel, at du får en støttekontakt eller økonomisk hjelp til å fullføre skolegang eller lignende. Husk at hjelp også kan være råd og veiledning, støtte og oppfølging fra saksbehandler, fosterforeldre eller andre som står deg nær, ikke bare konkrete tiltak. Har du flere spørsmål om ettervern så besøk hjemmesiden vår. Her finner du masse nyttig informasjon: Kontakt med barnevernet Det er viktig at du snakker med barnevernet om hva slags hjelp du trenger før du fyller 18 år. Det er viktig at du har tenkt nøye igjennom, og snakket med voksne rundt deg om hva du selv mener du har behov for. Skjemaet du finner i dette heftet kan kanskje være en hjelp til å tenke gjennom hva du greier selv, og hva du fortsatt trenger hjelp til. Husk at de aller fleste ungdommer i dag trenger hjelp fra sine nærmeste etter fylte 18 år! Vurdering av hjelpebehov Barneverntjenesten har etter loven plikt til å hjelpe barn som har hatt tiltak fra barnevernet, om nødvendig fram til fylte 23 år. Dette betyr ikke at du alene kan bestemme hva slags hjelp du skal få, eller hvor lenge hjelpen skal gis. Barnevernet vil gjøre en selvstendig vurdering av hva slags hjelp du trenger ut fra din bakgrunn og aktuelle situasjon. Du må derfor være villig til å snakke med og samarbeide med barnevernet. Husk at barnevernet er en hjelpeinstans som >> Klar for å bo alene 3

4 >> kan støtte deg med konkrete tiltak fram til du er i stand til å klare deg selv uten støtte fra barnevernet. Barnevernet kan både fortsette tidligere tiltak, endre tiltak, samt sette inn nye tiltak. Barnevernet kan heller ikke sette inn tiltak mot din vilje etter at du er myndig. De vil vanligvis be om at du samtykker skriftlig. Du kan selv trekke samtykket både muntlig og skriftlig, men det er lurest å gjøre det skriftlig. Barnevernet kan også hjelpe deg med å få kontakt med NAV og være med deg i møter med NAV eller andre tjenester som du trenger. Vedtak og tiltaksplan I forbindelse med tiltak skal det lages skriftlig vedtak med en plan som skal settes opp i samarbeid med deg. Planen skal si noe om målsetting, hva slags hjelp/tiltak du skal få, hvor lenge tiltaket skal vare, og når dere sammen skal vurdere behovet for fortsatt hjelp og støtte. Husk at du selv har ansvar for å bidra til en god tiltaksplan. Det er du som vet hvor skoen trykker, og du som må si fra om hva du har behov for! ikke gir deg det. Du kan da klage på vedtaket! Klagen skal sendes til din barneverntjeneste, og de kan omgjøre vedtaket og gi deg mehold, eller de kan sende saken videre til Fylkesmannen, som avgjør den. Hvis du får avslag, eller du mener du ikke får den type eller det omfang av hjelp du har krav på fra barnevernet, kan du anke dette til fylkesmannen. Du har krav på skriftlig vedtak fra barne vernet enten du får innvilget hjelp eller du får avslag. Hvorfor er ettervern så viktig? De som lagde loven mente at det er viktig at ungdommen får anledning til prøving og feiling en tid etter at de har ønsket å stå på egne ben. Det er derfor presisert at det er mulig å sette i verk tiltak selv om ungdommen en kort tid etter fylte 18 år har vært uten tiltak fra barnevernstjenesten. Det er ikke helt klart hva som er kort tid, men dersom du tenker at det kanskje var dumt å takke nei til videre tiltak, er det smart å ta kontakt med barneverntjenesten så fort som mulig. Hvis du får avslag Du har ikke en lovfestet rett til det ettervernet du ønsker, så muligheten for avslag er tilstede. Men barneverntjenesten skal da gi deg et vedtak med en skriftlig begrunnelse om hvorfor de Bli med og kjemp for et bedre barnevern! 4 Klar for å bo alene

5 Hvorfor ettervern? Hva sier ungdom som selv har vært i barnevernet? Uten ettervern hadde jeg ikke vært der jeg er i dag! Ikke meld deg ut av barnevernet, det er vanskelig å stå alene! Tenk deg godt om før du blir 18 år; Hva kan barnevernet gjøre for deg i overgangen til voksenlivet? Barnevernet må fortelle om alle de utfordringene det ligger i å måtte klare seg på egenhånd, de må være på tilbudssiden hva gjelder ettervern! Klar for å bo alene 5

6 SJEKKLISTE. KLAR FOR Å BO FOR DEG SELV? Dette er en sjekkliste fra Fosterhjemshåndboka utgitt av Norsk Fosterhjemsforening. Vi anbefaler deg å bruke god tid på skjemaet, og tenke grundig igjennom hva du kan klare selv, og hva du fortsatt trenger hjelp til framover. Det kan lønne seg å gå gjennom skjemaet både alene og sammen med en voksen du stoler på. penger Hvor mye penger vil du få hver uke? Hvor vil du få pengene fra? (Lønn, studielåne, sosialhjelp etc.) Hva vil utgiftene være? Husleie Elektrisitet Mat Telefon Reise Klær Fornøyelser Skolebøker Sportsutstyr, treningsavgifter etc. Annet SUM: Vil inntektene dekke utgiftene?... JA NEI Dersom ikke hva kan du gjøre med det? 6 Klar for å bo alene

7 Utdannelse og arbeid Hvor skal du bo etter at du forlater dit nåværende hjem? Har du noen eksamen fra videregående skole?... JA NEI Dersom ja, hvilken? Har du noen yrkesutdanning?... JA NEI Dersom ja, hvilken? Har du noen yrkestrening?... JA NEI Hva har du av dette? Arbeid... JA NEI Plass i tiltak... JA NEI Skoleplass... JA NEI Ingen av disse... JA NEI Praktikant/lærlingeplass... JA NEI Dersom du har en jobb, praktikant/lærlingeplass, plass i tiltak, er denne: Full tid... JA NEI Midlertidig... JA NEI Deltid... JA NEI Regelmessig... JA NEI Hvis du ikke har yrkeserfaring, eller formell utdannelse har du helt sikkert andre kvalifikasjoner/ ferdigheter som hjelpe deg å få en jobb nevn minst tre her: Har du førerkort?... JA NEI Vet du hvordan du skal skrive et brev og søke jobb?... JA NEI Om nei, vil du like å få hjelp med det?... JA NEI Vil du like å få råd om hvordan du skal presentere deg selv i et jobbintervju?... JA NEI SJEKKLISTE FORTS. >> Klar for å bo alene 7

8 SJEKKLISTE forts. KLAR FOR Å BO FOR DEG SELV? Bosted Hvor skal du bo etter at du forlater dit nåværende hjem? Dersom du skal flytte til en leilighet, er den møblert og utstyrt?... JA NEI Tenk på matlaging, vasking og rengjøring. Har du nok sengetøy, håndklær, kjøkkenutstyr etc.? JA NEI Hva med radio og tv?... JA NEI Hva trenger du? Helse Når var du sist til helsesjekk? Når var du sist hos tannlegen? Dersom du bruker briller/linser, trenger du å gå til optiker?... JA NEI Kan du avtale time hos disse og gå dit alene uten noen hjelp?... JA NEI Dersom du har et kronisk helseproblem (som for eksempel astma, diabetes e.l), mener du at du vet nok om det til å klare opp med det?... JA NEI Vet du hvor du skal få hjelp dersom du føler deg dårlig eller blir skadet?... JA NEI Tror du at du har hatt nok anledning til å diskutere de følgende temaer med en voksne du stoler på? Seksuell omgang og ansvar... JA NEI Hva du føler om å få barn... JA NEI Risiko for å bli HIV- smittet... JA NEI Hvordan praktisere sikker sex... JA NEI Hvordan håndtere rasisme eller seksuell trakassering... JA NEI Ønsker du mer informasjon om noe av dette?... JA NEI 8 Klar for å bo alene

9 praktiske ferdigheter Hva av de følgende har du gjort? Laget en fullstendig måltid (Ikke bare stekt egg!)... JA NEI Lagt opp et skjørt eller buksebein... JA NEI Skiftet sikring og lyspære... JA NEI Fylt ut et spørreskjema... JA NEI Åpnet et bankkonto... JA NEI Ordnet en tett vask... JA NEI Spart til noe du ikke hadde råd til med en gang... JA NEI Vet du? hvordan du bruker en buss-/togtabell... JA NEI hvordan du registrer deg hos en lege/tannlege... JA NEI hvordan du får råd hos en advokat... JA NEI hvor du går for å få preventiver/råd om prevensjon... JA NEI Vet du hvor du finner? din fødselsattest... JA NEI ditt fødselsnummer... JA NEI Familie og venner Har du et hjem (din egen familie eller fosterfamilie) eller et barnehjem hvor du har bodd, hvor du føler deg velkommen og hvor du kan: være sikker på å ha et sted å sove om nødvendig?... JA NEI vite at du er velkommen og ønsker å være på høytider, f.eks julaften?... JA NEI stikke innom uten invitasjon dersom du kjeder deg eller føler deg ensom?.. JA NEI vente hjelp til spesielle begivenheter, så som ditt bryllup, når du får dit første barn eller dersom noen kriser skulle oppstå?... JA NEI SJEKKLISTE FORTS. >> Klar for å bo alene 9

10 SJEKKLISTE forts. KLAR FOR Å BO FOR DEG SELV? Personlig styrke og ressurser Har du kunnskap til din families bakgrunn og din egen livshistorie?... JA NEI Vet du hvem som kan hjelpe deg med å få mer informasjon hvis du ønsker det?... JA NEI Har du bestemt deg for hva du vil si om livet ditt så langt, hvis noen fra det offentlige stiller spørsmål eller når du skal fylle ut et skjema med personlige opplysninger?... JA NEI Har du en hobby eller en spesiell interesse?... JA NEI Hvis ja, har du det utstyr du trenger?... JA NEI Har du tenkt over hvordan du bruker fritiden din?... JA NEI Hvor flink vil du være til å takle ensomhet? Har du noen ideer om hvordan du vil overvinne ensomheten? Vet du hvor du kan gå og få hjelp når du har det vondt?... JA NEI Hva tror du må gjøres for å skaffe nye venner? 10 Klar for å bo alene

11 Hvor ofte er du i kontakt med følgende medlemmer av din egen familie eller din fosterfamilie? Ukentlig Månedlig Av og til Aldri Ikke aktuell Mor Far Søsken Besteforeldre Slektninger Familiens venner Har du adresser til medlemmer av din egen familie eller fosterfamilie?... JA NEI Er graden av kontakt riktig for deg, eller vil du at den skal være annerledes?... JA NEI Om annerledes, hvordan? Vil du ha hjelp til dette?... JA NEI Er det en voksen (i tillegg til sosialarbeideren din) som du føler du kan gå til for å få hjelp, råd og støtte hvis et problem dukker opp?... JA NEI Hvis du har minoritetsbakgrunn, har du en god venn i nærheten som har samme kulturelle bakgrunn, morsmål og religion som deg?... JA NEI Har du en god venn som du kan holde kontakten med etter at du har flyttet?... JA NEI Tilhører du en klubb, idrettslag, kirke eller annen organisasjon?... JA NEI Skal du bli boende i et nabolag hvor du er godt kjent?... JA NEI HUSK! Du har mange ferdigheter og ressurser som ikke blir fanget opp av vurderingsskjemaet men som likevel vil være til hjelp når du en dag skal klare deg på egenhånd! Hvis du til slutt likevel skal oppsummere svarene er du beredt til å bo for deg selv? Klar for å bo alene 11

12 Ut av Barnevernet. LOV OM SOSIALE TJENESTER Hvis du ikke ønsker, eller ikke får hjelp fra barnevernstjenesten etter fylte 18 år, kan du få hjelp etter Lov om sosiale tjenester. Her vil vi gi deg litt viktig informasjon om hva loven innebærer. Rett til økonomisk sosialhjelp Økonomisk stønad (sosialhjelp) etter sosialtjenesteloven skal sikre at alle har nok midler til livsopphold og ytes til alle som trenger hjelp for å overvinne en vanskelig livssituasjon. Ytelsen er ment å være midlertidig, og hjelpen skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen. Dette betyr at du som mottaker av økonomisk stønad også må innrette deg i NAV sitt system ved å delta på ulike programmer for å kunne motta en slik stønad. Dersom du oppfyller vilkårene i sosialtjenesteloven ( 5-1), ( 18), ( 29), og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp. Størrelsen på beløpet samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få vurderes ut fra hvilke behov du har. Hvordan søker du og hva kan du få av hjelp? Det er kommunens oppgave å gi hjelp slik at du på sikt kan bli uavhengig av ytelser. Det er kommunen du oppholder deg i som er ansvarlig for å vurdere søknaden. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Søknader skal avgjøres etter en konkret og individuell vurdering. NAV kontoret i kommunene har utarbeidet lokale søknadsskjema som må fylles ut og dokumenteres. De fleste kommuner krever dokumentasjon av inntekter og utgifter og du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som kommunen trenger for å behandle søknaden. Søknaden sendes NAV i kommunen der du bor. Alle som søker om sosial stønad til livsopphold (dvs. mat og drikke, bekledning, husholdning, TV, avis, fritid og reiseutgifter osv.) har krav på svar i form av et skriftlig vedtak. Dersom saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal det gis foreløpig svar. Dersom hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar. Du kan klage på vedtak om sosialhjelp. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sendes til det NAV kontoret som har fattet vedtaket. Dersom NAV ikke omgjør vedtaket sendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen foretar en ny vurdering av søknaden Økonomisk rådgivning Har du gjeld og vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene dine slik at de strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk 12 Klar for å bo alene

13 rådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Rådgivningen kan for eksempel innebære hjelp til hvordan du skal disponere pengene dine slik at ikke betalingsvanskeligheter medfører sosiale problemer. Økonomisk rådgivning er et viktig hjelpetiltak dersom du er i en gjeldskrise. Det kan også forebygge økonomiske problemer dersom du er blitt arbeidsledig, eller av andre grunner har mistet eller fått redusert inntekt. Veiledning i økonomisk rådgivning er gratis. NAV lokalt kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til: En oversikt over din økonomiske situasjon Sette opp et husholdningsbudsjett Finne ut hvordan du kan få mindre utgifter Gjøre avtaler med de du skylder penger Skrive søknad om utsettelse av betaling Hjelp til å søke gjeldsordning Rett til støttekontakt Støttekontakt kan være et viktig tiltak for ungdom etter endt fosterhjems- eller institusjonsopphold. Støttekontaktens viktigste oppgave er å bidra til at du får en meningsfull fritid. Det sosialt samværet skal skje ut i fra ungdommens premisser og forutsetninger. Støttekontakten kan hjelpe deg med nødvendige ferdigheter og regler som du trenger å lære. En vanlig oppgave for støttekontakten er å følge deg til ulike instanser eller å delta i fritidsaktiviteter. Søknad om støttekontakt stiles til kommunen. Kommunen skal fatte et vedtak som tar stilling til søknaden og informerer om hva slags hjelp du får tilbud om og i hvilket omfang. Du kan klage på vedtaket dersom kommunens tilbud ikke dekker ditt behov. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sendes til kommunen. Har du et rusproblem? NAV skal gi råd og veiledning dersom du har et rusproblem. Det kan også gis råd og veiledning og hjelp til din familie. Rådgiveren har taushetsplikt. Det kan være vanskelig å snakke om personlige problemer. Du kan derfor be om at rådgivning skjer i lokaler uten tilhørere. Rusproblemer, psykiske problemer og andre vanskeligheter knyttet til helsen din kan du også ta opp med fastlegen din. Det er fint hvis du har en fastlege du stoler på. Alle som bor i Norge har rett til å ha en fastlege, du kan velge selv blant leger som har plass til å ta inn nye pasienter. Du kan bytte faste dersom du ønsker det. Rett til individuell plan Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra hjelpeapparatet, har du rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med deg. Loven gir rett til individuell plan, men du har ikke plikt til å ta i mot tilbud om en slik plan. Hvis noen du har kontakt med i hjelpeapparatet tenker at det kunne vært fint for deg at det ble utarbeidet en individuell plan, har de plikt til å foreslå det for deg. Mange brukere har behov for tjenester fra flere ulike etater, sektorer og forvaltningsnivåer. En individuell plan skal føre til en bedre samordning av tjenestene. Brukeren skal være >> Klar for å bo alene 13

14 >> hoved person i planarbeidet og det er forutsatt at hun eller han skal delta aktivt i utforming av planen. Flere instanser kan ha ansvar for å sette i gang planarbeidet. Du kan du ta kontakt med sosialtjenesten i kommunen eller den tjenesten du har mest kontakt med for å få satt i gang arbeide med å utforme planen. For noen vil fastlegen være et greit sted å begynne. Rett til midlertidig husvære Sosialtjenesteloven pålegger kommunen å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel hvis man blir kastet ut hjemmefra på grunn av familieproblemer eller ved samlivsbrudd. Opphold i midlertidig husvære bør ikke strekke seg over lang tid. NAV skal også bidra til å skaffe permanente boliger til vanskeligstilte. NAV skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Den som har problemer på boligmarkedet kan ha nytte av råd og veiledning fra NAV eller boligkontoret i kommunen. Søknad rettes til kommunen som skal fatte et vedtak for hva slags hjelp du får tilbud om og i hvilket omfang. Dersom kommunens tilbud ikke dekker ditt behov kan du klage på kommunens vedtak. Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sender du til kommunen. Andre steder du kan spørre om hjelp: Oppfølgingstjenesten, frivillighetssentraler, private organisasjoner. om Husleie Husleien og vilkår bestemmes når kontrakten inngås. Huseier kan ikke endre husleie i ettertid hvis dette ikke skjer med utgangspunkt i indeksreguleringen eller tilpassing til gjengs leie. For å unngå uenighet om husleien er det alltid lurt å skrive kontrakt. Bruk gjerne Forbrukerrådets husleiekontrakt. Husleien skal fastsettes til ett bestemt beløp. Det betyr at alle kostnader utleier har med eiendommen og leieforholdet skal være inkludert i beløpet med to unntak. Som leietaker trenger du altså bare å forholde deg til ett beløp. Utleier kan ikke i tillegg ta betalt for eiendomsskatt, renovasjon, feiing, kabel-tv, forsikring, utlevering av nøkler og lignende. Utleier kan heller ikke kreve betalt for utgifter til vedlikehold, reparasjoner og utskifting. Kostnader til opprettelse av depositumskonto skal også dekkes av utleier. Men, det kan avtales betaling av utgifter til: elektrisitet og brensel, vann og avløp når dette er betalt etter målt forbruk. Er det ikke installert vannmåler, kan det ikke tas betalt for vann og avløp. Utleier kan ikke komme med krav om betaling for elektrisitet, brensel og vann etter at leieavtalen er inngått, hvis ikke dette framgår av avtalen. Leier kan kreve at utleier årlig legger fram regnskap som viser størrelsen på kostnadene og fordelingen av kostnadene på eiendommens husrom. Når husleien er satt og avtalen inngått, kan ikke utleier øke husleien som han ønsker. I et løpende leieforhold er det kun to lovlige måter å øke husleien på. Kilde: forbrukerradet.no 14 Klar for å bo alene

15 Hvorfor ettervern? Hva sier ungdom som selv har vært i barnevernet? De burde i hvert fall ha ringt å hørt med meg hvordan det gikk! Ingen fortalte meg hva det er! Vi må få lov til å prøve og feile i starten, det gjør jo alle andre ungdommer! Kanskje den gamle særkontakten kunne tatt en telefon etter at man har flyttet, kommet på en søndagsmiddag! Klar for å bo alene 15

16 Bli medlem! Ordinært medlem Støttemedlem Bedriftsmedlem Er du eller har du vært i barnevernet? Vil du støtte en god sak? Vil du at din jobb skal være med på å bidra til sam funnet? Privatpersoner som vil være med på å bidra til bedre rettigheter og muligheter for barne vernsbarn oppfordres til å melde seg inn og engas jere seg. Ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stem merett i organisasjonen, mulighet til å bli erfaring skonsulent og være med å påvirke barnevernet i Norge. De kan også stille til valg som styremedlem eller styreleder. For å være ordinært medlem må man selv ha eller ha hatt tiltak fra barne verntjenesten. 300,- pr år GRATIS Støtt oss på barnevernsbarna.no Pengene vil gå direkte til aktiviteter for våre med lemmer. Meld deg inn på barnevernsbarna.no Landsforeningen Bedrifter som vil være med på å bidra til bedre rettigheter og muligheter for barne vernsbarn oppfordres til å melde seg inn og engasjere seg. Pengene vil gå direkte til aktiviteter for våre medle mmer. 500,- pr år Meld dere inn: barnevernsbarna.no Stortorvet Oslo Sentralbord Org.sekretær Koordinator Landsforeningen for barnevernsbarn 16 For deg som h a r e l l e r h a r h at t t i lta k fr a ba r n e v e r n t je n e s t e n Klar for å bo alene

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig Opplysninger om søker: Etternavn, Fornavn: Adresse: Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnr: Poststed: Når folkeregistrert/bosatt i Lunner Sivilstand (separasjon/skilsmisse dokumenteres): Ugift: Gift/samboer:

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

På egne ben. Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv. 01.01.11 30.06.

På egne ben. Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv. 01.01.11 30.06. På egne ben Utviklingsprosjekt vedrørende overgangsproblematikk fra barnevernstiltak og over til et selvstendig liv. 01.01.11 30.06.12 Forprosjektet på egne ben, er et utviklingsprosjekt som vil jobbe

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

«På egne ben» Et ettervernstiltak etter institusjon. Levanger kommune, BAFA, barnevernstjenesten, Koordinator Rune Marthinsen 21.05.

«På egne ben» Et ettervernstiltak etter institusjon. Levanger kommune, BAFA, barnevernstjenesten, Koordinator Rune Marthinsen 21.05. «På egne ben» Et ettervernstiltak etter institusjon 21.05.13 Grunnlaget; Boligsosial plan for vanskeligstilte fra Husbanken anbefaler konkrete og rimelige boliger til unge for deres egen velferd og verdighet.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING Sørum kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune har vedtatt en Vederlagsordning (billighetserstatning) for barn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem,

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

«PÅ EGNE BEN», et ettervernstiltak i barneverntjenesten

«PÅ EGNE BEN», et ettervernstiltak i barneverntjenesten Enhet Barn og Familie «PÅ EGNE BEN», et ettervernstiltak i barneverntjenesten Evaluering etter 1 år i drift; -omhandler 5 beboere «det er så godt å bo her når man vet at det er noen her og man kan møte

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Ungdom i overgangen til en voksentilværelse mellom barnevernet og NAV?

Ungdom i overgangen til en voksentilværelse mellom barnevernet og NAV? Inger Oterholm Diakonhjemmet høgskole Ungdom i overgangen til en voksentilværelse mellom barnevernet og NAV? Nettverkssamling om bomiljøarbeid Husbanken 9. Oktober 2015 1 Temaer i presentasjonen Ungdom

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Fordypning i temaene:

Fordypning i temaene: Lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning i temaene: Opplysning, råd og veiledning Hjelp i en nødssituasjon: livsopphold og midlertidig botilbud Utlendingers rett Helhetlig opplæring delt i to trinn 1)

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven?

å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? 01 Nyttig å vite om husleieloven: Når gjelder husleieloven? Hva handler husleieloven om? Husleieloven handler om hvilke rettigheter og plikter leier og utleier har i et leieforhold. Loven har regler både

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

å vite om husleieloven: Husleie

å vite om husleieloven: Husleie 04 Nyttig å vite om husleieloven: Husleie Hva er HUSleie? Hva er husleie? Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Hva kan avtales som husleie? Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomitips for foreldre En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomi må læres Flere unge får betalingsanmerkninger etter at de har flyttet hjemmefra. De vet ikke hvordan de skal styre bruken

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

å vite om husleieloven: Leieavtaler

å vite om husleieloven: Leieavtaler 03 Nyttig å vite om husleieloven: Leieavtaler Leieavtaler er det fritt fram? Nei, du har to hovedvalg. Velg mellom: * en tidsbestemt leieavtale en tidsubestemt leieavtale Disse hovedformene kan kombineres

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Gran kommune Eiendom SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG Søker kommunal bolig Etternavn, Fornavn Adresse Søker kommunal bolig med oppfølging Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnummer Poststed: Når reg.

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

Verdal kommune SERVICE ERKLÆRING SOSIAL- TJENESTEN

Verdal kommune SERVICE ERKLÆRING SOSIAL- TJENESTEN Verdal kommune SERVICE ERKLÆRING SOSIAL- TJENESTEN ! VERDAL KOMMUNE SERVICE ERKLÆRING SOSIALTJENESTEN Denne serviceerklæringen beskriver hovedinnholdet i Sosialtjenestens tilbud. Ved å utgi en slik erklæring

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder?

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? 12 Nyttig å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? Kan utleier holde visning før leier flytter? Ja, når leieforholdet nærmer seg slutten kan utleier holde det antall visninger som

Detaljer

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1 dine rettigheter les om 02 Kort om vår organisasjon og hva vi gjør 03 Rettigheter og plikter 06 Saksgangen i Barnevernet 08 FN s barnekonvensjon i kortform 13 Lovverk og regler som angår deg 15 Tips: Adresser

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 35 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer: NO 974 761 319 Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Samarbeid mellom barneverntjenesten

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Økonomisk stønad. 18 og 19

Økonomisk stønad. 18 og 19 Økonomisk stønad 18 og 19 18. Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

Det gis ikke bostøtte til strøm eller varme, dette må det eventuelt søkes hjelp til på sosialkontoret.

Det gis ikke bostøtte til strøm eller varme, dette må det eventuelt søkes hjelp til på sosialkontoret. Bostøtte Generelt Beskrivelse Bostøtte er en støtteordning som administreres av Boligetaten. Boligetaten behandler søknader om kommunal bostøtte og tar imot søknader om Husbankens bostøtteordning (statlig

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER En brosjyre utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Ved Stian Mæland Revidert av Aasta Pettersen Samkjørt med Fangehåndboka til Juss-Buss (2012) 1 INNLEDNING Formålet med denne

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen)

Alle løpende utgifter anses dekket av det beløp som månedlig ytes i utgiftsdekning og av barnetrygden. (fra fosterhjemsavtalen) 1 Retningslinje for Trondheim kommunes presisering og håndtering av fosterhjemsavtalens pk. 6.3.2 og pk. 6.3.3., samt rammer for ytelser innenfor pk. 6.3.3. Tekst som er klippet direkte fra fosterhjemsavtalen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS Akershus fylkeskommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for omsorgssvikt

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Koordinerende enhet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ KOMMUNE Koordinerende

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012

VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 VELKOMMEN TIL DAG 2! Molde november 2012 Dagen i dag Har du gjort deg noen tanker om opplæringsdagen? NAV, 12.08.2013 Side 2 Dagen i dag våre mål for dagen Når du går hjem i dag, skal du kjenne til hva

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer