INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20. april 2010 kl i møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en eller to sameiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre honorarer 5. INNKOMNE FORSLAG Det er ikke kommet noe forslag til vedtak. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Ali Zeybek /s/ Knut G R Fossum /s/ Lasse Bjørvåg /s/ Rina Grewal /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2009 Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET VALGT FOR PERIODE Leder Ali Zeybek Styremedlem Mai Lin Berg Petersen Styremedlem Lasse Bjørvåg Styremedlem Knut G R Fossum Styremedlem Rina Grewal Varamedlem Sermin Kara Varamedlem Mohammad Shafique Valgkomitè Muhammad Shafique Valgkomitè Sajid Mahmood GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Av sameiets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Mai-Lin Berg Petersen har solgt sin seksjon og som følge av dette sluttet hun som styremedlem. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har en ansatt. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 185 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Lubor Skudrna som kan kontaktes på telefon

3 3 Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må sameier påregne å måtte betale for tjenesten selv. FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks e-post : Oppfølging av forsikringsaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. ENERGIMERKING AV BOLIG Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan sameierne selv utarbeide en energiattest for sin bolig. SAMEIETS LÅN Sameiet har lån i OBOS. Se balansen og note i regnskapet.

4 4 EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i Telenor. Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på KABEL-TV Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag kl , lørdag kl Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon lørdager kl og søndager kl For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Boligaksjeselskapet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. STYRETS ARBEID Styret har gjennomført 8 styremøter som er protokollført i perioden. Utenom disse er det gjennomført befaringer med leverandører/håndverkere og møter med samarbeidspartnere. Noen av sakene : 1) Oppussing av oppgangene Dette vedlikeholdsprosjektet er nå gjennomført. Som de fleste har lagt merke så er alle oppganger malt opp. Vi har utelatt noen lister og dørkarmer bevisst på grunn av kommende prosjekter.

5 5 2) Oppgradering av kabel tv anlegget. Canal Digital har holder på gjennomføre oppgradering av kabel anlegget i vårt sameiet. Vi har tegnet avtale med Canal Digital på leveranse av pakke med digital tv og internett. Dette vil spare sameiet og seksjonseiere med betydelige summer. Penger som seksjonseiere har betalt kr pr måned uten at tjenesten er levert blir tilbakebetalt til seksjonseiere. 3) Bytte av rengjøringsleverandør Det var ganske mange klager forhold til vasking av trappene. På grunn av dette har byttet leverandør på rengjøring av oppgangene våre. Ny leverandør heter JA RENHOLD og eiere bor i vårt sameie. Ny avtale trådte i kraft Vi Håper at kvaliteten på vasking av trapper og gulv er betydelig forbedret. 4) Lasse Bjørvåg har fungert som vaktmestervikar for sameiet i perioder hvor vi har hatt behov for dette. Dette har fungert veldig bra og vi har spart penger på dette. Vi kommer til å fortsette med denne ordningen så lenge Lasse påtar seg denne jobben. 5) Forsikring Det er registrert 4 forsikringssaker i perioden. 3 av disse er relatert til vannskader, og 1 av var relatert til påkjørsel av garasjeporten. 2 av vannskadene er avsluttet, en av disse pågår. Saken med påkjørsel av garasjeporten er også avsluttet. 6) Restanser pr er på kr En av seksjonseier har misligholdt betaling av felleskostnader på Saken er sendt til inkasso og pålegg om salg av seksjonen er sendt til aktuell seksjonseier. Det er mange flinke seksjonseiere betaler sin andel av felles kostnader, til og med noen på forskudd. Denne summen er på kr ) Planlagte vedlikeholdsprosjekter Styret har i år gjennomført kontroller og planlagt fremdrift for flere vedlikeholdsoppgaver de neste årene. Vi har prioritert disse slik at vi får en jevn fordeling av kostnader de neste årene. Planlagte tiltak som gjennomføres i fellesskap: Arbeider i år 2010/ Betongrehabilitering. Budsjett kr ,- Det er gjennomført tilstandskontroll av betongkonstruksjonene i sameiet. Kontrollen har avdekket behov for å gjennomføre tiltak for å hindre videreutvikling av skader på betongen og armering. 2. Rengjøring av garasjeanlegg. Budsjett kr ,- 3. Branntetting i garasjeanlegg. Arbeidene vil omfatte branntetting rundt rør fra leiligheter som går ned i garasjen. Omfang vil bli avklart etter rengjøring. 4. Kontroll og evt utskifting av branndører. Budsjett ca kr ,- pr leilighet. Arbeider i år 2012/ Rehabilitering av vannrør. Budsjett kr ,- Det planlegges å iverksette rehabilitering av vannrør i hele sameiet. Dette vil medføre at entreprenør må inn i alle leiligheter og skifte alle vannrør. Tiltak som må bestilles av hver enkelt sameier. Vinduer og balkongdører. Det vil bli innhentet tilbud på utskiftning av balkongdører og vinduer.

6 6 Arbeidene vil bli organisert slik at hver enkelt sameier må fylle ut bestillingsskjema og levere dette til styrets kontaktperson som leverer inn felles bestilling. Vinduer og dører som tilbys vil være 2 lags sikkerhetsvindu med utvendig hvit lakkert aluminiumprofiler og innvendige hvite ferdigmalte foringer og listverk. Prisene vi kan forvente er ca Beskrivelse Bredde Høyde Eks mva Ink mva D1 Balkongdør kr 8 650,00 kr ,50 V1 Vindu fast kr 5 950,00 kr 7 437,50 V2 Vindu fast kr 4 560,00 kr 5 700,00 V3/V4 Vindu fast/åpningsbart kr 8 750,00 kr ,50 V5 Vindu åpningsbart kr 5 450,00 kr 6 812,50 V6 Vindu åpningsbart kr 6 850,00 kr 8 562,50 V7Vindu åpningsbart kr 6 020,00 kr 7 525,00 REGNSKAPET FOR 2009 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til egenkapital. INNTEKTER Inntektene i 2009 var til sammen kr ,- mot budsjettert med kr ,-. KOSTNADER Driftskostnadene i 2009 var på kr ,- mot budsjettert med kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket skyldes rehabilitering av oppgangene. Revisors honorar for regnskapsåret 2009 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 KOSTNADSUTVIKLING Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10% Renter på sparekonto: 2,75% under kr ,85% over kr FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2009 til 2010 i snitt med ca. 3%. Denne økningen inkluderer økning i byggeindeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2010 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2010.) Oversikten er basert på 5% økning av felleskostnader og garasjeleie fra I tillegg er det opprettet ny kategori, digital-tv/internett, kr 99 per måned fra Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Ali Zeybek /s/ Knut G R Fossum /s/ Lasse Bjørvåg /s/ Rina Grewal /s/

8 8 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDOAS Postboks Munkedamsveien Vika 0121Oslo Til årsmøtei StovnerslettaBoligsameie REVISJONSBERETNINGFOR2009 Vi har revidert årsregnskapet for StovnerslettaBoligsameiefor regnskapsåret 2009, somviser et overskuddpåkr ,-. Vi har ogsårevidert opplysningenei årsberetningenomårsregnskapet ogforutsetningenomfortsatt drift. Årsregnskapet består avresultatregnskap, balanseognoteopplysninger. Regnskapslovens regler og godregnskapsskikki Norgeer anvendt vedutarbeidelsenavregnskapet. Årsregnskapet ogårsberetningener avgitt avselskapets styre. Vår oppgaveer å uttaleoss omårsregnskapet ogøvrigeforholdi henholdtil revisorlovens krav. Vi har utført revisjoneni samsvar medlov, forskrift oggodrevisjonsskikki Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt avdennorskerevisorforening. Revisjonsstandardenekrever at vi planlegger ogutfører revisjonenfor åoppnå betryggendesikkerhet for at årsregnskapet ikkeinneholder vesentligfeilinformasjon. Revisjonomfatter kontroll avutvalgtedeler avmaterialet somunderbygger informasjoneni årsregnskapet, vurderingavdebenyttederegnskapsprinsipper og vesentligeregnskapsestimater, samt vurderingavinnholdet i ogpresentasjonenav årsregnskapet. I dengraddet følger avgodrevisjonsskikk, omfatter revisjonogsåen gjennomgåelseavselskapets formuesforvaltningogregnskaps- oginternkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjongir et forsvarliggrunnlagfor vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar medlovogforskrifter oggir et rettvisende bildeavselskapets økonomiskestilling31. desember 2009ogavresultatet i regnskapsåret i overensstemmelsemedgodregnskapsskikki Norge ledelsenhar oppfylt sinplikt til åsørgefor ordentligogoversiktligregistrering ogdokumentasjonavregnskapsopplysninger i samsvar medlovoggod bokføringsskikki Norge opplysningenei årsberetningenomårsregnskapet ogforutsetningenom fortsatt drift er konsistentemedårsregnskapet oger i samsvar medlovog forskrifter. 8. april 2010 BDOAS MereteOtterstadSandsnes/s/ statsautorisert revisor

9 9 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Elektrisk energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

10 10 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler Særvilkårskonto i OBOS SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående i Postbanken Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskudd felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlig myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0

11 11 OSLO, STYRET FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE ALI ZEYBEK /s/ LASSE BJØRVÅG /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER KNUT G R FOSSUM /s/ RINA GREWAL /s/ Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Garasjeleie Vedlikeholdsfond Framleietillegg Vaskeripenger Felleskostnader Ytre vedlikehold SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Ref. søppelgebyr Boligbygg Oslo, ref. 10 nøkler Hammersborg Forsikring, skadeoppgjør SUM ANDRE INNTEKTER

12 12 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Yrkesskadeforsikring Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr Jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Aker Taksering AS OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD REHABILITERING AV OPPGANGER: Prosjekt- og byggeledelse, Hjellnes Consult AS Hovedentreprenør, Academica Malerentreprenøren AS SUM REHABILITERING Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift /vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

13 13 NOTE: 9 FESTEAVGIFT Festeavgift 2009 til Oslo Kommune SUM FESTEAVGIFT Tomten er festet av Oslo Kommune til 2065 i 90 år fra NOTE: 10 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner -661 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer, avgifter biler -440 Bilgodtgjørelse Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av særvilkårskonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS 712 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 34 SUM FINANSINNTEKTER

14 14 NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS, renter lån OBOS, termingebyr -520 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 LEILIGHETER Vaktmesterbolig nr SUM LEILIGHETER NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER PC med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse vaktmester Hammersborg Forsikring, forskuddsregistrert SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,1%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

15 15 NOTE: 18 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Purregebyr Garasjeleie SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

16 16 VEDTEKTER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte Revidert i ordinært sameiermøte , , , , , og ekstraordinært årsmøte Sist endret på sameiermøte Sist endret på sameiermøte er en direkte fortsettelse av Stovnersletta Borettslag som i ordinær generalforsamling ble besluttet oppløst med hjemmel i lov om eierseksjoner av 4. mars 1983 nr består av 185 seksjoner (fra av 186 seksjoner) fordelt på 3 boligblokker. Beliggende på festet tomt, gnr. 99, bnr. 109 med Oslo kommune som grunneier. Festekontrakt er inngått mellom Oslo kommune og Stovnersletta Borettslag og overtas av som ny fester på samme vilkår. 2 For hver eierseksjon fastsettes en sameierbrøk basert på den enkelte leilighet sitt boligareal (arealbrøk) i Stovnersletta Borettslag. Garasjer og boder omfattes ikke av seksjonene, men fordeles av sameiestyret på de enkelte seksjonseiere. 3 Boligsameiets formål er å sikre felles interesser og administrasjon av boligsameiets 3 boligblokker med tilhørende anlegg på gnr. 99 bnr Den enkelte seksjon kan bare benyttes til bolig. Primært skal den benyttes som bolig for eierne selv eller deres husstand. Seksjonen kan ikke benyttes til ervervsmessige formål. 4 Boligselskapet skal ledes av et styre som skal bestå av 3-5 seksjonseiere og 3 varamedlemmer. Styret har fullmakt til å opptre på vegne av seksjonseierne innenfor boligsameiet sitt formål og det driftsbudsjett som vedtas i ordinært, eventuelt ekstraordinært sameiermøte. Styret ansetter forretningsfører og vaktmester og fastsetter godtgjørelse for disse. Leder for styret og styremedlemmene med varamedlemmer velges på det ordinære sameiermøte som skal holdes hvert år senest innen utgangen av april. Leder, og minst 2 av styremedlemmene velges for 2 år, resten av styremedlemmene velges for 1 år, og fungerer fra ordinært sameiermøte til neste ordinære sameiermøte. Styret forplikter sameiet utad ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan utferdige begrensede spesialfullmakter, herunder til ansatt forretningsfører og vaktmester.

17 17 Som leder, styremedlemmer og varamedlemmer kan bare velges sameiere og deres ektefeller/samboere. Hvis valgt tillitsrepresentant selger sin seksjon, trer vedkommende automatisk ut av sin funksjon. 5 Sameiermøtet velger revisor som skal revidere boligsameiet sitt regnskap og fremlegge revisjonsrapport til sameiermøtet. 6 Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Sammen med innkallelsen som skal skje skriftlig med minst 8 og høyst 20 dagers varsel, skal følge boligsameiet sin årsmelding, revidert regnskap for siste kalender år og styrets forslag til driftsbudsjett. Sameiermøtet skal behandle: 1. Årsmelding. 2. Regnskap. 3. Budsjett. 4. Valg av leder, styremedlemmer, og varamedlemmer. 5. Valg av revisor. 6. Andre saker som er nevnt i innkallelsen. Styret kan innkalle til ekstraordinært sameiermøte med 14 dagers varsel. Ekstraordinært sameiermøte skal avholdes når minst 18 sameiere skriftlig krever det og samtidig oppgir den eller de saker som ønskes behandlet. Saker som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet skal være styret i hende senest innen 21 dager før sameiermøtet. Beslutninger treffes med alminnelig flertall av de som avgir stemmer, hvis ikke annet er bestemt i vedtektene. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. I sameiemøtet gir hver seksjon en stemme. Foruten sameier har ektefelle/samboer møte- og talerett i sameiemøter. Sameiermøtet vedtar husordensregler for boligsameiet. Sameiermøtet kan likeledes vedta endringer i boligsameiets vedtekter. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 7 Bare fysiske personer kan erverve seksjoner i. Oslo kommune kan eie 18 seksjoner, men har kun 1 - en - stemme. 8 Fellesutgiftene fordeles mellom sameierne etter størrelse på sameierbrøken. Kabel- og antenneavgiften fordeles likt på alle seksjonene. Administrasjonskostnader fordeles etter eierbrøk.

18 18 9 Fellesomkostninger etter vedtatt budsjett fordeles over 12 måneder og forfaller forskuddsvis og ukrevet innen 1. hver måned. Unnlatelse av å betale fellesomkostninger anses som vesentlig mislighold. Unnlatelse av å betale fellesomkostninger etter påkrav anses som vesentlig mislighold og har til følge rettslig inkasso uten mer varsel. Ved ordinær purring påløper et purringsgebyr på kr. 100,-. Hvis seksjonseier ikke betaler fellesomkostninger etter påkrav har styret plikt til å forlange seksjonen solgt og å påse at skyldige fellesomkostninger og omkostninger for øvrig blir betalt. Styret har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold av bygningene og eiendommen for øvrig samt til å påse at fellesutgifter blir dekket av sameier slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for sameiets forpliktelser. Styret skal sørge for at det opprettes et fond til dekning av påregnelige fremtidige vedlikeholdsutgifter. De beløp seksjonseierne skal innbetale til vedlikeholdsfondet fastsettes av styret og fordeles basert på sameierbrøken. 10 De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av sameierforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. 11 Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse. Overdragelse av seksjoner skal godkjennes av styret før innflytting/overdragelse av seksjonen finner sted. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Ved utleie plikter utleier å underrette styret om nøyaktig navn på den som det er leid ut til og opplyse om utleiers boligadresse. (Se også ordensreglene under UTLEIE AV LEILIGHETER.) Seksjonene kan ikke nyttes til formål som forårsaker uvanlig ulempe eller sjenanse for de øvrige seksjonseiere. Seksjonen kan bare brukes til beboelse og ikke erhvervsmål. Ved fremleie av leilighet plikter utleier å sørge for at leietaker blir gjort kjent med vedtekter, husordensregler og andre bestemmelser som gjelder for boligsameiet på en slik måte at de blir forstått og at de blir godtatt av leietaker. Dette skal gjøres før leietaker flytter inn. Utleier er ansvarlig for leietakers overholdelse av ordensreglene i alle sammenhenger, også økonomisk når overtredelser påfører sameiet utgifter. Ved gjentatte brudd på reglene og etter at advarsler er gitt, kan styret pålegge utleier å si opp leieforholdet og sørge for fraflytting. 12 Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid gjelder for boligsameiet og er inneforstått med at brudd på vedtektene og husordensreglene anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor boligsameiet. 13 Ingen sameier kan endre farger utvendig eller foreta bygningsmessige endringer uten skriftlig samtykke fra styret.

19 19 14 Biler må ikke parkeres på boligsameiets område. Forutsatt at det er ledige garasjeplasser, plikter fremtidige seksjonseiere å kjøpe garasjeplass til den pris som styret måtte fastsette. 15 Husdyrhold skjer i henhold til husordensreglenes bestemmelser. 16 Husordensregler gjeldende for Stovnersletta Borettslag gjøres gjeldende for boligsameiet inntil annet måtte bli bestemt i sameiermøte. Gjentatte brudd på husordensreglene anses som vesentlig mislighold. 17 For så vidt ikke annet følger av disse vedtektene, eller når vedtektene strider mot eierseksjonsloven, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 27. mai 1997.

20 20 HUSORDENSREGLER FOR STOVNERSLETTA BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte Revidert i ordinært sameiermøte , , , , , , , og INDRE ORDEN Musikkanlegg og øving på musikkinstrumenter må dempes så naboene ikke blir unødig forstyrret. Skal man ha selskap må det gis beskjed til naboene på forhånd. Lov om helligdagsfreden av 4. juni 1965 gjelder fullt ut. Alle rom må holdes så varme at det ikke oppstår fare for at røranlegg fryser. Ikke kast uvedkommende ting i klosettet, da tette rør medfører store omkostninger. Vinduer, trapper og terrasser skal ikke brukes til risting av repper, tøy eller sengetøy. Det må heller ikke kastes ned noe fra leilighetene eller fra vindu i oppgangene som kan sjenere eller skade andre beboere. Banking, boring i forbindelse med oppussing/vedlikehold må ikke finne sted etter kl. 21:00 på hverdager. På lørdager ikke etter kl. 18:00. På søndag og helligdager er slikt arbeid ikke tillatt. Terrasser Tørking av klær på terrassen må ikke forekomme på søndager og helligdager og ikke etter kl. 17:00 på lørdager. Klær må ellers henge så lavt at de ikke er til sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt med grilling på terrassene og på sameiets eiendom ellers. Det er ikke tillatt å legge ut mat til fugler på terrassene og på sameiets eiendom ellers på grunn av smittefare og tiltrekning av skadedyr. Det er ikke tillatt å oppbevare matrester og annen søppel på terrassen da det kan lage sjenerende lukt og kan tiltrekke seg fugler og skadedyr. Det er ikke tillatt at ekskrementer fra hunder og katter blir liggende på terrassen da det lager sjenerende lukt og tiltrekker skadedyr. Barnevogner, ski, sykler og lignende skal alltid settes inn i boder. Plassering i oppgangene er ikke tillatt. Kjellerdører skal alltid holdes låst. Røyking i ganger, boder, kjellere og heis er ikke tillatt.

21 21 Utleie av leiligheter Ved utleie plikter seksjonseier å underrette styret umiddelbart med informasjon om nøyaktig navn, leilighetsnummer og seksjonsnummer, antall personer som flytter inn og kontaktinformasjon på den de leier ut til. Blir ikke dette gjort må seksjonseier betale et gebyr. Sameiet må vite denne informasjonen på grunn av brannforeskrifter. Se også 11 i vedtektene. Seksjonseier er økonomisk ansvarlig for brudd på husordensregler eller vedtekter som leietaker ikke overholder. Seksjonseier har plikt til å informere leietaker om husordensregler og vedtekter. Skilting Det er seksjonseiers ansvar at merking av postkasser, ringeklokker og skilting av inngang til hver leilighet er i samsvar med sameiets vedtekter. Bare postkasseskilt, ringeklokkeskilt og dørskilt godkjent av styret kan benyttes. Ved brudd på denne husordensregelen blir seksjonseier belastet for alle omkostninger og et gebyr. Ved spørsmål, ta kontakt med boligsameiets vaktmester. Søppelsjakter Søppelsjakten skal bare brukes til husholdningsavfall. Avfallet pakkes inn i plastposer som knyttes godt for. Det må ikke kastes brennende eller lett antennelig avfall i søppelsjakten. Sjakten bør ikke brukes mellom kl. 22:00 og kl. 07:00. Sjaktnøkkel kan kjøpes hos for eksempel Jernia. Det er ikke tillatt og sette fra seg søppel, papp, møbler eller elektriske artikler i trapper, kjellere, ganger eller garasjer. Ved brudd på denne husordensregelen blir seksjonseier belastet et gebyr. Trappevask Alle oppganger blir vasket av innleid vaskehjelp minst 1 gang per uke. YTRE ORDEN Beboerne plikter å verne plener og beplantning. Det er i alles interesse at fellesarealene er bevart penest mulig. Det må ikke kastes søppel, plastposer eller annet forurensende på sameiets område. Dersom noen gjør skade på fellesanleggene eller annet av sameiets eiendom må dette erstattes. Søppelhåndtering Papircontainer Container for papp og papir står ute mellom Stovner senter 26 og 28. Pappesker og lignende må skjæres/klippes opp og legges i denne containeren og ikke i søppelcontaineren. Søppelcontainer Beboerne kan kvitte seg med søppel første mandagen hver måned mellom kl. 17:00 og kl. 19:00. Containeren blir satt i garasjen i Stovner senter 28. Benytt port inngang mellom Stovner senter 26 og 28. Pinnestoler, bord og lignende må være demontert eller slått i stykker for å bli godtatt som søppel.

22 22 Spesialavfall Byggemateriell, søppel i forbindelse med oppussing av leieligheter, hele sofaer, lenestoler og lignende stuemøbler samt andre ruvende gjenstander, kjøleskap, komfyrer, TV-er, PC-er og annet elektronisk utstyr er spesialavfall og kan ikke legges i søppelcontaineren. Se informasjon om kommunens avfallsanlegg nedenfor. Kommunens avfallsanlegg Byggemateriell, møbler, kjøleskap, komfyrer, TV-er, PC-er og annet elektronisk utstyr er spesialavfall. Beboere plikter selv å levere spesialavfallet til et av kommunens avfallsanlegg: Grønnmo Gjenbruksstasjon Sørliveien Oslo Ved spørsmål om levering av spesialavfall kan beboere ringe tlf nr Sameiet har tilhenger til utlån mot depositum på kr kontant. Kontakt vaktmester for nærmere avtale. Det er forbudt å sette søppel, møbler, elektriske artikler, papp, papir og annet utenfor container, ved vegger, ved dør til garasjen, i trapper, ganger eller andre steder. Brudd på denne bestemmelsen vil kunne medføre at vedkommende eller seksjonseier blir identifisert belastet et gebyr når vaktmesteren eller andre må fjerne avfallet. Sameiet gjør oppmerksom på at det er montert overvåkningskamera som registrerer all aktivitet mellom Stovner senter 26 og 28. Parabolantenner Seksjonseiere må søke styret om godkjenning til å få montere opp parabolantenner. Alle må styrets godkjenning. De som ikke har må innhente skriftlig tillatelse fra styret. Finner styret at parabol antenner uten tillatelse blir det satt i gang tiltak for fjerning og bøtelegging av seksjonseier. Kriterier for å få montere opp parabolantenne er at den ikke er til fare eller sjenanse for andre beboere og at den ikke være ruvende eller i sterke farger. Dyrehold Hunder og katter må ikke luftes på en slik måte at de forurenser sameiets område. Dyr må holdes borte fra barnas lekeplasser og sandkasser. Eventuelle ekskrementer må fjernes av de som lufter dyrene. Dyr må ikke være til sjenanse for naboer med unødig støy. Det vises for øvrig til båndtvangsbestemmelsene. Garasje/parkering Enhver som disponerer bil plikter å leie garasje. Biler må ikke under noen omstendigheter parkeres på sameiets område. Har en beboer mer enn en bil kan tilleggsgarasje leies etter avtale med styret. Gjesteparkeringsplasser må kun benyttes til gjesteparkering. Bytte av plass må godkjennes av styret. Utlån eller utleie må meddeles styret. Garasjen må ikke brukes til båter, campingvogner eller andre gjenstander uten styrets godkjenning. Omfattende reparasjoner og vask av motorkjøretøy må ikke finne sted i garasjen. Porter og dører til garasjen skal alltid være låst. Kjøring på sameiets område Bilkjøring er ikke tillatt på sameiets område. Unntak fra denne husordensregelen er syketransport, legebesøk, renovasjonsbiler, møbeltransport, kjøring av tunge og uhåndterlige saker samt henting/bringing av syke, eldre og uføre.

23 23 Meldinger og henvendelser Henvendelser til styret i forbindelse med husorden skal skje skriftlig. Telefon- og anonyme henvendelser behandles ikke. Vaktmesteren har styrets fullmakt til å påse at husordensreglene blir fulgt.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 17. mars 2011, kl. 18.00 på Etterstad videregående skole, Auditoriet, Etterstadsletta 5. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B

6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i sameiet Westye Egebergs gate 4, avholdes tirsdag 26. april 2011, kl. 19.00 i vaskekjelleren. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ekerud Boligsameie, avholdes torsdag 3. mars 2011, kl. 18:00 i kommunens lokaler (Snippen/Mølla), Triaden. Til behandling foreligger: 1.

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Sameiet Kystad Terrasse

Sameiet Kystad Terrasse Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2008 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) onsdag 22.04.2008. kl. 19.00 1. Konstituering. - Valg av møteleder - Godkjenning av innkalling - Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sameiet Preståsen Park II Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Preståsen Park II, avholdes torsdag 14. april 2011, kl. 18.00 i Røde Kors-huset, Den lille salen, Rådhusgata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie 1 Valdresgata 16 S/E Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer