ANTALL SIDER (inkl. denne side): 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANTALL SIDER (inkl. denne side): 14"

Transkript

1 1. side av samlet 14 sider. Eksamensbesvarelse fra kandidatnummer: 50 HJEMMEEKSAMEN I FAG / EMNE: Elektronisk publisering SY241 DATO OG TIDSPUNKT: Utlevering: Onsdag kl Innlevering: Torsdag kl ANTALL SIDER (inkl. denne side): 14

2 2. side av samlet 14 sider. INNHOLDSFORTEGNELSE: EKSAMENSBESVARELSE FRA KANDIDATNUMMER: INNHOLDSFORTEGNELSE:...2 Oppgave 1: Funksjonshemminger... 3 WAI er i samhandling med organisasjoner,... 3 Syndshemmede Akademikeres Forening,... 3 Blindeforbundets nettside... 4 Oppgave 2: Aldersbestemte målgrupper Design og struktur Brukervennlighet... 7 Oppgave 3: Rubrikkannonser... 9 Konseptene opp mot hverandre Fordeler og ulemper Oppgave 4: Store arrangementer Hensikten med et slikt nettsted Fordeler og ulemper med slike nettsteder Hvordan lykkes med nettsteder for store arrangementer Referanser og henvisninger: Internett sider referert til i oppgaven: Leksjoner referert til i oppgaven:... 14

3 3. side av samlet 14 sider. Oppgave 1: Funksjonshemminger. WAI (Web Accessibility Initiative) har en standard for hvordan nettsider bør tilpasses funksjonshemmede brukere. Synshemmede Akademikeres Forening, SAF ( ) og Norges Blindeforbund, syndshemmedes organisasjon ( ) er to organisasjoner som henvender seg til denne gruppen. Drøft hvordan disse nettstedene følger WAI's anbefalinger. WAI er i samhandling med organisasjoner, flere steder i verden, (http://www.w3.org/wai/about.html ) for å bedre tilgangen på Internett for funksjonshemmede gjennom fem primærområder: Bruk av teknologi, anbefalinger, tekniske hjelpemidler, opplæring, samt bistand gjennom forskning og utvikling. Videre finner vi nyttig anbefaling om utformingen på nettstedet (http://www.w3.org/wai/) Anbefalingene starter i nettstedet med siste oppgradering Norsk nettsted (http://www.delta.oslo.no/internett/wai/index.html) har også viktig informasjon om utforming av nettsted for syndshemmede. Det er også viktige tilpassinger beskrevet i Internett siden (http://www.delta.oslo.no/internett/hvordan/syn.html). Syndshemmede Akademikeres Forening, SAF bruker en ren tekst i html kode på sin hjemmeside, mens Norges Blindeforbund også tar i bruk tabeller og bilder. Av kildekode for visning av sidene fremgår at begge har en statisk form, men bruker html-programmering forskjellig. Det virker som om SAF har lagt til grunn at sidene skal fungere som medlemsinformasjon, og de har ikke lagt vesentlige føringer i web design ved informasjon til andre brukere av nettstedet.

4 4. side av samlet 14 sider. Norges Blindeforbund har lagt føringer for informasjon til andre typer nettbrukere. Jeg mener at den informasjonsmengde som Norges blindeforbund legger inn i sin hovedside, er omfattende. Dette stiller større krav til synet, om god og rask bruk skal utvikles. Sidene er da ikke så godt egnet for informasjon til syndshemmede. Blindeforbundets nettside bruker i større grad teknisk programmering til hjelp for brukeren, men flere av disse er avhengig av at brukerne ikke gjør personlige tilpasser for sin nettleser. Ettersom de fleste brukere med spesielle handikap, trenger tilpassing av nettleser, er det hos denne gruppen lite fordelaktig å bruke eget design. Blindeforbundet har imidlertid lagt inn alt tag i bildene, slik at nettleser beregnet for blinde gir forklaring til bildene. Første bilde er kodet slik: <IMG SRC="images/folk/MHK6_BMliten.jpg" width="200" HEIGHT"225" ALIGN="right" ALT="seniorforsker Marit Hoem Kvam ved SINTEF Unimed pesenterte undersøkelsen på NBFs konferanse Med rett til å bli sett"> Mer om tilpassing til syndshemmede og andre funksjonshemminger fremkommer i leksjonen: Bruk av tabeller med flere kolonner skaper også ekstra utfordring hos brukere med tilpasset nettleser. Utformingen ligger ikke innenfor angitt alternativ dersom tabeller blir benyttet. Tipset for tabeller sier: Sørg for at tabeller er leselige rad for rad. Oppsummer. Jeg mener at valgt design for nettstedet til Norges Blindeforbund, henvender seg i stor grad til andre brukere enn egne medlemmer med syndshemminger. Ved ytterligere prøving i nettstedet er det ved bruken av tredje kolonne inkonsekvens. I flere av sidene er kolonnen tom, men fortsatt tatt med i sideoppsettet. Dette gjør syndshemmedes bruk vanskeligere.

5 5. side av samlet 14 sider. For å vurdere dette nærmere kan vi følge rådene gitt i FN sine regler om like vilkår for menneske med funksjonshemming, (http://www.odin.dep.no/sos/norsk/publ/stmeld/ /indexved001-b-f-a.html) Det er særlig reglene i nr. 5 tilgjengelighet, 13 informasjon og forskning, 18 funksjonshemmede sine organisasjoner, samt 19 opplæring av personell, som det er viktig å forstå. Jeg mener at nettstedet til Norges blindeforbund har brukt programmeringen slik at informasjonen, som er lagt inn, blir vanskeligere tilgjengelig ved personlig oppsett av nettleser. Dette er en uheldig tilpassing til de anbefalinger som er gitt, og da særlig anbefalingen på siden Bilde og animasjoner. Bruk alt-attributtet til å beskrive funksjonen til hvert grafikkelement. Bildekart. Bruk klientbaserte bildekart (MAP-elementet) og alternativ tekst for klikkbare områder. Multimedia. Inkluder undertekster og avskrift av lyd, og beskrivelse av film. Linker. Brukt linketekster som kan bli forstått når de blir lest ut av sammenheng. Du bør f.eks. unngå "klikk her". Sideoppsett. Bruk overskrifter, lister og systematisk struktur. Bruk CSS for grafisk utforming der det er mulig. Diagram. Oppsummer eller bruk longdesc-attributtet. Skript, appletts og plugin-moduler. Inkluder alternativt innhold i tilfelle de dynamiske funksjonene ikke er tilgjengelige eller ikke støttes. Rammer. Bruk NOFRAMES-elementet og passende rammetitler. Tabeller. Sørg for at tabeller er leselige rad for rad. Oppsummer.

6 6. side av samlet 14 sider. Oppgave 2: Aldersbestemte målgrupper. Ta utgangspunkt i nettstedene og og drøft hvorvidt disse to er tilpasset sin målgruppe med hensyn på design, struktur, navigering, brukervennlighet med mer. Design og struktur. BARNEKROKEN er en klubb for jenter og gutter i alderen fra 7 til 11 år. Dette er den primære målgruppen. A-pressens 40 aviser med et samlet daglig opplag på godt over en halv million eksemplarer, er pådriver og eier av nettstedet. Barnekroken blir hver uke trykket i over eksemplarer i dagsavisene, fordelt på mer enn 20 aviser. Superkjendisen Eli Rygg har helt siden starten hatt sin faste spalte. Internettsidene er etablert som statiske html sider, hvor redigeringen er knyttet til utstrakt bruk av tabeller. Sidene.com ble lansert 22. august Målsetting er å utarbeide nettsider som skal være enkle, både å finne frem til og navigere i. Det er hentet frem de beste linkene på nettet, slik eier og redaktør ser dette, og under hvert tema skal det finnes, som er av interesse. Dette med tanke på innhold og nytte. Siden er laget som rammer, noe som gjør at henvisningene åpnes i høyre side av nettstedet, og ikke slipper menyen, som er i venstre ramme. Dette er ikke konsekvent gjennomført, og gir derfor et uryddig nettbilde.

7 7. side av samlet 14 sider. Det er variasjoner i menyrammen når det gjelder bruk av farger, noe som virker urolig og gir et glorete bilde. Sidene er redigert med Microsoft frontpage, og er tilpasset MS-explorer som nettleser. Dette gjør at brukere av andre nettlesere får varierte virkninger, avhengig av om rammer støttes av aktuelt program. Navigering. Barnekroken.com har lagt opp til at alle linkene åpner i nytt vindu. Dette tapper klientmaskinen for ressurser når en ukyndig navigerer i sidene, og etter en tid vil nettproblemer og kommunikasjon bli belastet. Denne metoden vil ikke fungere godt for unge brukere med trang til utforskning av nettet, mens de voksne sover middag. Barnesidene.com har også lagt opp en navigering hvor flere etiske spørsmål kan reises. Ramme hvor eksterne nettsteder åpnes i eget rammefelt, uten henvisning til opphavet. Videre er det ingen indikasjoner på når lenkene åpner i nytt vindu, noe som gir samme type tendenser som for barnekroken.com Navigering i begge Internett stedene tar lite hensyn til brukerutstyr og muligheter for begrensede maskinkapasitet hos brukeren. Når linjer og program låser seg for unge brukere, er det ikke alltid at telefon blir nedkoblet, og regningen kan vokse mer enn opphavet ønsker. Brukervennlighet. Det er i sammenheng med design sett på formen i programmering og presentasjon. Ettersom sidene har to forskjellige teknikker blir brukeren styrt ut fra tekniske variasjoner. Ser vi på de forskjellige interne og eksterne linkene som åpnes, er det riktig å skille dette. Nettstedene kan kun styre egne siders utforming og brukervariasjoner. Det virker som om barnekroken.com, bevist legger opp til variasjoner i utforming for egne sider. Dette ut fra mulig visjoner knyttet til brukergruppen, og variasjoner i presentasjonen, som del av dette. Er det en ønsket påvirkning gjennom varierte inntrykk og overraskelser, virker bruken av farge og mønster glorete. Denne uro og variasjonen vil påvirke brukergruppen, slik at det i andre sammenhenger skapes behov for sterkere virkemidler enn nødvendig.

8 8. side av samlet 14 sider. Det er imidlertid vanskelig å se at dette er god pedagogikk og oppdragelse knyttet til aldersgruppen fra 7 til 11 år. Barnesidene.com har gjennom sin visjon lagt til grunn at de vil presentere steder på Internett hvor barn kan ha nytte og moro. Flere av nettstedene har også lærerik informasjon rettet mot brukergruppene barn, samt yngre ungdom. Det som skaper uro i dette nettstedet er variasjonen i åpning av linkene. Når dette blir dels innenfor egen ramme, og dels som nye egne sider, blir brukergruppen tatt lite hensyn til. Brukeren vil snart legge lenker av interesse som favoritter i egen nettleser, og nettstedet taper brukeren i forhold til nye nettsteder som presenteres. Ettersom begge nettstedene har variert åpning av linkene innenfor gjeldende nettleser, og som nye sider, er brukeregenskapene lite ivaretatt. Det blir etter det jeg kan se lite læring i bruk av Internett som et redskap for senere samling av informasjon og kunnskap. Den uryddige bruk av lenker vil over tid ikke skape tillit eller tiltro til Internett, som en viktig kilde til læring. Elektroniske hjelpemidler som verktøy i utførelse av arbeid, i stedet for styrende for vårt arbeid, kommer i andre rekke, slik at forholdet til Internett på sikt svekkes. Jeg vil ut fra dette håpe at unge brukere fort blir lei av den uro som nettstedene legger opp til, og finner andre kilder til utfoldelse på nettet. Det skal dog bemerkes at enkelte av de nettstedene som er hentet frem hos barnesidene.com gir fin avkobling. Dette gjelder sider som åpnes i eget vindu, hvor overstyringen fra nettstedet forlates. Noen eksempler: Toget Thomas fra barne TV: Bjørnen Paddington også fra barne TV:

9 9. side av samlet 14 sider. Oppgave 3: Rubrikkannonser. Internett brukes i større og større grad som et sted hvor privatpersoner kan selge for eksempel biler, båter og lignende. Eksempel på nettsteder som bygger på dette er og Drøft disse to konseptene opp mot hverandre og pek på fordeler og ulemper ved hver av dem. Konseptene opp mot hverandre. Min FINN er ditt personlige område på Du kan lagre søk og få resultatene tilsendt på e-post, bestille og redigere annonser, legge inn og oppdatere CV-en din, sende søknader på aktuelle nye jobber, lagre interessante tilbud, samt annonser for senere bruk. Tjenesten er gratis. Dette er selgerens påstand hos finn.no, som skal invitere brukeren til registrering. FINN.no AS er et eget Internett-selskap som eies av de fem største regionsavisene i Norge; Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. I tillegg er det avtaler med avisene i Nord-Norgesamkjøringen, samt Trønder-avisa. (http://www.finn.no/finn/gojsp/jsp/about_html.jsp?gojsp=/jsp/about_html.jsp&pdc= ) I kan du legge inn annonser gratis, uten å registrere deg. Det er mulig å legge inn et bilde av det du ønsker å selge. Bruktplassen.no drives og eies av Sindre Mathisen som studerer IT på 5.året i Halden. Nettstedet ble etablert for å bli kjent med programmeringsspråket PHP og databasen MySQL. (http://www.bruktplassen.no/om.php) Oppbygging og brukerkonseptene er rimelig like, men bygger på forskjellig filosofi med hensyn til brukermedvirkning. Den vesentligste forskjell ligger i behovet for personlig registrering, som finn.no forutsetter, og retten til å slette en uetisk annonse, som bruktplassen.no tar forbehold om. (http://www.bruktplassen.no/regler.php) Videre er finn.no bygd opp ved bruk av bilder som lenker og åpning av tema. Dette øker tiden til nedlasting i merkbar grad for brukere med analog tilknytting, eller ISDN.

10 10. side av samlet 14 sider. Begge stedene tilbyr samme type tjenester til privatkunder, men behandler annonseringer fra firma vesentlig forskjellig. Finn.no har lagt inn prisforutsetninger, mens bruktplassen.no åpner for kontakt og avtale ut fra virksomhetenes behov. Begge Internett stedene bygger deler av sin aktivitet på inntekter ved annonser, lagt inn i brukersidene, samt avtale med viktige leverandører av nettjenestene. Fordeler og ulemper. Etterson det i finn.no er vesentlig mer bruk av bilder i åpningssiden, vil oppdatering av siden ta noe mer tid enn tilsvarende aktivitet hos bruktplassen.no. Fordelen ved bruk av bilder i nettannonsene er åpenbar, så langt det er gjennomført redigering av størrelse og progressiv nedlasting. Bruktplassen.no har plassert annonsestrimer nederst i nettstedet, og gjennom dette valgt lavere prioritering. På denne måten kommer brukerens interesse for eget salg, eller kjøp bedre i fokus. Tjeneren hos finn.no og bruktplassen.no vil i vesentlig grad bestemme hvor fort et søk etter gitte tilbud kan gjennomføres, og presenteres tilbake til klienten. Under ellers like forhold, vil et søk uten medfølgende bilder bli presentert hos klienten noe tidligere. Det er imidlertid ikke sikkert at kjøp blir like lokkende uten bilde av gjenstanden. Programmerings verktøy for finn.no er Java og javaskript fra mens det for bruktplassen.no er fri kildekode beskrevet i samt Begge disse metodene har sine sterke og svakere sider, slik at en dirrekte sammenlikning ikke gir helt riktig bilde av fordeler og ulemper. En vesentlig fordel med.php og mysql, til programmering av tjeneren, er tilgang til den åpne kildekode, og senere oppgradering av klientprogram. Brukskostnadene for både tjener og klient blir da vesentlig lavere enn ved bruk av programvare knyttet til spesifikk leverandør. Noe av dette fremkommer av leksjonen Begge nettstedene henvender seg til kjøpere og annonsører på en profesjonell måte.

11 11. side av samlet 14 sider. Oppgave 4: Store arrangementer. De fleste arrangementer av en viss størrelse har egne nettsteder. Ta utgangspunkt i nettstedet for Roskilde-festivalen ( ) og drøft følgende momenter: Hensikten med et slikt nettsted. Med utgangspunkt i nettsiden til Roskilde festivalen er det lett å se at nettstedet har flere forhold, som den ønsker å dekke gjennom bruk av Internett. I korthet ser vi at historien ønskes ivaretatt, da tidslinjen startes med 1971, og videreføres frem til Videre ser vi en oppdatering av viktige deltakere gjennom bildebruk til blikkfang, valgmulighetene, hovedområder, samt årets guide. Av nettkartet ser vi at hensikten er flersidig, og har informasjon til deltakere, handlende, kunstnere og mediene satt i system. Etter mitt syn har dette nettstedet en klar overordnet filosofi knyttet til målgruppene og den forskjell i informasjonen disse trenger. Fordeler og ulemper med slike nettsteder Fordeler for nettsteder som dette, er den informasjon, som gir både deltakere og publikum ønske om å delta. Det er da viktig at informasjonen er korrekt og oppdatert. I dette nettstedet er det skapt flere muligheter for informasjon, og dette er et foretak pr. år, hvor tidspunktet er viktig. En fordel for dette nettstedet er den åpenhet, som det er lagt opp til i informasjonen til de forskjellige aktørene. Bruken av nettstedet slik Roskilde har lagt opp til ved påmeldinger, bestillinger, samt handel, har fordelen at dette kan gjennomføres fra brukeren når det måtte passe denne. Behovet for andre informasjonstiltak reduseres vesentlig for arrangøren.

12 12. side av samlet 14 sider. Både som fordel, og som ulempe kan behovet for daglig oppdatering være avgjørende for nettstedets hensikt. Det avgjørende knyttes til brukernes mulighet for å tilpasse egen deltakelse, gjennom den informasjon som fremkommer i nettstedet. Justeringer knyttet til årets aktivitet, vil gi planleggere og aktører bedre mulighet for riktig og positiv deltakelse. Med stor åpenhet for alle aktørene i tiltaket, er det lett for konkurrenter å hente informasjon, som kan brukes negativt. For nettopp Roskilde er dette ikke et særlig problem ettersom tiltaket er unikt og godt etablert. Om informasjonen i nettstedet blir mangelfull, eller kan oppfattes feil, vil dette gi stor risiko og være grunnlag for erstatninger mellom aktørene. Hvordan lykkes med nettsteder for store arrangementer. Nettstedet til viser oss at det er viktig med en blanding av interaksjon og statiske meldinger. Nettstedet må være unikt for arrangementet, og utvikles i godt samspill med grafisk design, tekstsetting og organisering av informasjonen. Ved bruk at forside, som meny til informasjonstypene, er utformingen særlig viktig. Roskilde festivalen har gjennom sin førsteside lagt inn valg for historisk materiale, nyheter, utvikling i tilrettelegging av årets evenement samt en presentasjon av aktører. Jeg mener det er av stor betydning at det er løpende oppdatering av informasjon knyttet til aktiviteten, som gjennomføres til enhver tid. Informasjon fra avtaler med aktører, og hvem deltar bør være tilgjengelig straks etter at avtale er inngått. Videre er det viktig å skape troverdighet til informasjonen som gis. Nettstedet har lagt opp til at dette skapes ved informasjon om tidligere års gjennomføringer.

13 13. side av samlet 14 sider. Tiden til oppdatering av sidene gjennom nettet er avgjørende. Ved bruk av bilder kan dette være kritisk. Oppdatering av gir tekstene rask presentasjon, mens bildene trenger noe mer tid. Her kan det med fordel brukes progressiv opplasting av bildene Jeg mener at har skapt et godt nettsted for årets aktivitet, samt presentert materiale fra tidligere år på en troverdig måte. Nettstedet skaper god oppmerksomhet for sitt arrangement. Bruk av enkel teknikk i programmering er avgjørende i forhold til brukers nettleser. Tabeller er brukt i utstrakt grad sammen med php? teknisk programmering.

14 14. side av samlet 14 sider. Referanser og henvisninger: Internett sider referert til i oppgaven: Syndshemmede Akademikeres Forening, SAF ( ) Norges Blindeforbund - syndshemmedes organisasjon ( ) WAI (Web Accessibility Initiative). ) Informasjon om utformingen på nettstedet (http://www.w3.org/wai/) Anbefalingene er tatt inn med start på (http://www.w3.org/tr/uaag10/) Norsk nettsted: (http://www.delta.oslo.no/internett/wai/index.html) Spesielt syndshemmet: (http://www.delta.oslo.no/internett/hvordan/syn.html) Råd gitt av FN: (http://www.odin.dep.no/sos/norsk/publ/stmeld/ /index-ved001-b-f-a.html) Norske anbefalinger: (http://www.delta.oslo.no/internett/wai/quicktips.htm) Klubb for jenter og gutter i alderen fra 7 til 11 år:. Sidene.com ble lansert 22. august 2000: Thomas toget fra barne TV: Paddington fra barne TV: Sett inn annonse på FINN: Her kan du legge inn annonser gratis: Finn.no eierne::http://www.finn.no/finn/gojsp/jsp/about_html.jsp?gojsp=/jsp/about_html.jsp&pdc= Bruktplassen.no eieren: Bruktplassen.no og reglene: (http://www.bruktplassen.no/regler.php) Java kode og skript fra Fri kildekode for tjenerprogrammering i Internett fra: Fri kildekode for programmering av database i Internett: Store tilstelninger: Leksjoner referert til i oppgaven: Brukervennlighet: PHP i leksjonen: Bildebehandling:

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon WEBUTVIKLING OBLIG 4 Installasjon 1. Jeg lastet ned MAMP gratis fra www.mamp.info og installerte på maskinen. Trykker så på Start Server og ser at det fungerer når Apache Server og MySQL Server lyser grønt.

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S.

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S. Fag: IKT, Emne 2 Navn: Janne Susort Innlevering: 12. februar Oppgave: Bruke informasjonsteoretisk programanalyse (ITP) og MAKVIS analyse til å vurdere det pedagogiske programmet Matemania. Side 1av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Oppbygging av innhold på responsive nettsider.

Oppbygging av innhold på responsive nettsider. Oppbygging av innhold på responsive nettsider. HTML og CSS er koder som forteller nettleseren hvordan strukturen og utseende på en nettside skal vises på skjermen din. Selv om du ikke ser kildekoden når

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

BRUKSANVISNING LEGGE UT INNHOLD / INFORMASJON PÅ. www.unionsmatchen.com

BRUKSANVISNING LEGGE UT INNHOLD / INFORMASJON PÅ. www.unionsmatchen.com BRUKSANVISNING LEGGE UT INNHOLD / INFORMASJON PÅ www.unionsmatchen.com Sist oppdatert: 18.juli 2012 av Knut Edvard Helland. Bakgrunn Nettstedet www.unionsmatchen.com er felles møteplass for Unionsmatchen

Detaljer

PROSJEKTPLAN PTF. WEBSIDE HOLLEKVE SAG AS Webdesign SUNNIVA LERUM 1MKA

PROSJEKTPLAN PTF. WEBSIDE HOLLEKVE SAG AS Webdesign SUNNIVA LERUM 1MKA PROSJEKTPLAN PTF WEBSIDE HOLLEKVE SAG AS Webdesign SUNNIVA LERUM 1MKA INNHALD: 1.1 Idé 1.2 Kommunikasjon 1.3 Kompetansemål 1.4 Pensum 1.5 Gant-diagram 1.6 Gjeremålsliste 1.1 IDE Eg ynskjer å lage ei informativ,

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Nettstedanalyse av pitchfork.com

Nettstedanalyse av pitchfork.com Nettstedanalyse av pitchfork.com Mars 2011 Skrevet av Markus Gevelt Introduksjon I denne oppgaven skal jeg analysere nettsiden www.pitchfork.com, med fokus på dens design og bruksmessige funksjonalitet.

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei 1. Forside - Navn + nettadresse til siden din. 2. Innledning (kort) - Oversikt over prosjektoppgaven. (Ta utgangspunkt i oppgaveteksten. Eks: Vi har

Detaljer

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage

Forberedelser; De sidene vi nå skal lage har etternavnet.htm eller.html. HypertextMarkupLanguage Vi lager hjemmeside Forberedelser; 1) Start med Utforskeren. Still deg i C: 2) Lag ei ny mappe som du døper det navnet du vil legge alle filene og mappene du vil legge ut på internett i. 3) Hvis du ikke

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 09.08.2012 13:18 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende : Arbeidskrav 2- Atle Remi Olsen Analyse av Web- medier, Lenker. Kapittel 1- Innledning. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Lage/endre leksjon 1 Innhold Innledning... 2 Lage en leksjon... 3 Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Kopiere og lime inn tekst fra andre programmer... 10 Bygge inn en video... 10 Sette inn hyperkobling...

Detaljer

Sensio Velferds App Brukerveiledning for oppsett og bruk av nettbrettløsningen

Sensio Velferds App Brukerveiledning for oppsett og bruk av nettbrettløsningen Sensio Velferds App Brukerveiledning for oppsett og bruk av nettbrettløsningen Poenget med løsningen Et tidsmessig verktøy for å få det til Februar 2016 Versjon: 1.3 Side 1 Innholdsfortegnelse Kort om

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

[ Web Accessibility Initiative ]

[ Web Accessibility Initiative ] [ Web Accessibility Initiative ] [ nett for alle ] Brendan Johan Lee Department of Informatics University of Oslo, Norway brendajl@simula.no February 2, 2011 [ Nettet er for alle ] The power of the Web

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Brukermanual Samarbeidsportalen

Brukermanual Samarbeidsportalen Brukermanual Samarbeidsportalen Innhold Introduksjon 03 Registrering 04 Stegvis beskrivelse av innlogging 05 Stegvis beskrivelse av innlogging 06 Godta bruksvilkår 07 Innlogget bruker 08 Innlogget bruker

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

ipad Uke 46 2015-11-09

ipad Uke 46 2015-11-09 ipad PC Uke 46 2015-11-09 MGFteam Yammer Chromecast forening og grupper Forening: MGFteam.org Gruppe(r): MGFteam.org Nettsted: MGFteam.no Sosial samhandling kunnskapsutveksling og effektivt samarbeid Strømme

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger

Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger Administrasjon av kataloger - Oversikt over innstillinger på kataloger COPYRIGHT Syzweb AS 2010 Alle Rettigheter Reservert Side 1 av 10 Innledning... 3 Hva er en katalog?... 4 Katalogtreet... 4 Opprette

Detaljer