ANTALL SIDER (inkl. denne side): 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANTALL SIDER (inkl. denne side): 14"

Transkript

1 1. side av samlet 14 sider. Eksamensbesvarelse fra kandidatnummer: 50 HJEMMEEKSAMEN I FAG / EMNE: Elektronisk publisering SY241 DATO OG TIDSPUNKT: Utlevering: Onsdag kl Innlevering: Torsdag kl ANTALL SIDER (inkl. denne side): 14

2 2. side av samlet 14 sider. INNHOLDSFORTEGNELSE: EKSAMENSBESVARELSE FRA KANDIDATNUMMER: INNHOLDSFORTEGNELSE:...2 Oppgave 1: Funksjonshemminger... 3 WAI er i samhandling med organisasjoner,... 3 Syndshemmede Akademikeres Forening,... 3 Blindeforbundets nettside... 4 Oppgave 2: Aldersbestemte målgrupper Design og struktur Brukervennlighet... 7 Oppgave 3: Rubrikkannonser... 9 Konseptene opp mot hverandre Fordeler og ulemper Oppgave 4: Store arrangementer Hensikten med et slikt nettsted Fordeler og ulemper med slike nettsteder Hvordan lykkes med nettsteder for store arrangementer Referanser og henvisninger: Internett sider referert til i oppgaven: Leksjoner referert til i oppgaven:... 14

3 3. side av samlet 14 sider. Oppgave 1: Funksjonshemminger. WAI (Web Accessibility Initiative) har en standard for hvordan nettsider bør tilpasses funksjonshemmede brukere. Synshemmede Akademikeres Forening, SAF ( ) og Norges Blindeforbund, syndshemmedes organisasjon ( ) er to organisasjoner som henvender seg til denne gruppen. Drøft hvordan disse nettstedene følger WAI's anbefalinger. WAI er i samhandling med organisasjoner, flere steder i verden, (http://www.w3.org/wai/about.html ) for å bedre tilgangen på Internett for funksjonshemmede gjennom fem primærområder: Bruk av teknologi, anbefalinger, tekniske hjelpemidler, opplæring, samt bistand gjennom forskning og utvikling. Videre finner vi nyttig anbefaling om utformingen på nettstedet (http://www.w3.org/wai/) Anbefalingene starter i nettstedet med siste oppgradering Norsk nettsted (http://www.delta.oslo.no/internett/wai/index.html) har også viktig informasjon om utforming av nettsted for syndshemmede. Det er også viktige tilpassinger beskrevet i Internett siden (http://www.delta.oslo.no/internett/hvordan/syn.html). Syndshemmede Akademikeres Forening, SAF bruker en ren tekst i html kode på sin hjemmeside, mens Norges Blindeforbund også tar i bruk tabeller og bilder. Av kildekode for visning av sidene fremgår at begge har en statisk form, men bruker html-programmering forskjellig. Det virker som om SAF har lagt til grunn at sidene skal fungere som medlemsinformasjon, og de har ikke lagt vesentlige føringer i web design ved informasjon til andre brukere av nettstedet.

4 4. side av samlet 14 sider. Norges Blindeforbund har lagt føringer for informasjon til andre typer nettbrukere. Jeg mener at den informasjonsmengde som Norges blindeforbund legger inn i sin hovedside, er omfattende. Dette stiller større krav til synet, om god og rask bruk skal utvikles. Sidene er da ikke så godt egnet for informasjon til syndshemmede. Blindeforbundets nettside bruker i større grad teknisk programmering til hjelp for brukeren, men flere av disse er avhengig av at brukerne ikke gjør personlige tilpasser for sin nettleser. Ettersom de fleste brukere med spesielle handikap, trenger tilpassing av nettleser, er det hos denne gruppen lite fordelaktig å bruke eget design. Blindeforbundet har imidlertid lagt inn alt tag i bildene, slik at nettleser beregnet for blinde gir forklaring til bildene. Første bilde er kodet slik: <IMG SRC="images/folk/MHK6_BMliten.jpg" width="200" HEIGHT"225" ALIGN="right" ALT="seniorforsker Marit Hoem Kvam ved SINTEF Unimed pesenterte undersøkelsen på NBFs konferanse Med rett til å bli sett"> Mer om tilpassing til syndshemmede og andre funksjonshemminger fremkommer i leksjonen: Bruk av tabeller med flere kolonner skaper også ekstra utfordring hos brukere med tilpasset nettleser. Utformingen ligger ikke innenfor angitt alternativ dersom tabeller blir benyttet. Tipset for tabeller sier: Sørg for at tabeller er leselige rad for rad. Oppsummer. Jeg mener at valgt design for nettstedet til Norges Blindeforbund, henvender seg i stor grad til andre brukere enn egne medlemmer med syndshemminger. Ved ytterligere prøving i nettstedet er det ved bruken av tredje kolonne inkonsekvens. I flere av sidene er kolonnen tom, men fortsatt tatt med i sideoppsettet. Dette gjør syndshemmedes bruk vanskeligere.

5 5. side av samlet 14 sider. For å vurdere dette nærmere kan vi følge rådene gitt i FN sine regler om like vilkår for menneske med funksjonshemming, (http://www.odin.dep.no/sos/norsk/publ/stmeld/ /indexved001-b-f-a.html) Det er særlig reglene i nr. 5 tilgjengelighet, 13 informasjon og forskning, 18 funksjonshemmede sine organisasjoner, samt 19 opplæring av personell, som det er viktig å forstå. Jeg mener at nettstedet til Norges blindeforbund har brukt programmeringen slik at informasjonen, som er lagt inn, blir vanskeligere tilgjengelig ved personlig oppsett av nettleser. Dette er en uheldig tilpassing til de anbefalinger som er gitt, og da særlig anbefalingen på siden Bilde og animasjoner. Bruk alt-attributtet til å beskrive funksjonen til hvert grafikkelement. Bildekart. Bruk klientbaserte bildekart (MAP-elementet) og alternativ tekst for klikkbare områder. Multimedia. Inkluder undertekster og avskrift av lyd, og beskrivelse av film. Linker. Brukt linketekster som kan bli forstått når de blir lest ut av sammenheng. Du bør f.eks. unngå "klikk her". Sideoppsett. Bruk overskrifter, lister og systematisk struktur. Bruk CSS for grafisk utforming der det er mulig. Diagram. Oppsummer eller bruk longdesc-attributtet. Skript, appletts og plugin-moduler. Inkluder alternativt innhold i tilfelle de dynamiske funksjonene ikke er tilgjengelige eller ikke støttes. Rammer. Bruk NOFRAMES-elementet og passende rammetitler. Tabeller. Sørg for at tabeller er leselige rad for rad. Oppsummer.

6 6. side av samlet 14 sider. Oppgave 2: Aldersbestemte målgrupper. Ta utgangspunkt i nettstedene og og drøft hvorvidt disse to er tilpasset sin målgruppe med hensyn på design, struktur, navigering, brukervennlighet med mer. Design og struktur. BARNEKROKEN er en klubb for jenter og gutter i alderen fra 7 til 11 år. Dette er den primære målgruppen. A-pressens 40 aviser med et samlet daglig opplag på godt over en halv million eksemplarer, er pådriver og eier av nettstedet. Barnekroken blir hver uke trykket i over eksemplarer i dagsavisene, fordelt på mer enn 20 aviser. Superkjendisen Eli Rygg har helt siden starten hatt sin faste spalte. Internettsidene er etablert som statiske html sider, hvor redigeringen er knyttet til utstrakt bruk av tabeller. Sidene.com ble lansert 22. august Målsetting er å utarbeide nettsider som skal være enkle, både å finne frem til og navigere i. Det er hentet frem de beste linkene på nettet, slik eier og redaktør ser dette, og under hvert tema skal det finnes, som er av interesse. Dette med tanke på innhold og nytte. Siden er laget som rammer, noe som gjør at henvisningene åpnes i høyre side av nettstedet, og ikke slipper menyen, som er i venstre ramme. Dette er ikke konsekvent gjennomført, og gir derfor et uryddig nettbilde.

7 7. side av samlet 14 sider. Det er variasjoner i menyrammen når det gjelder bruk av farger, noe som virker urolig og gir et glorete bilde. Sidene er redigert med Microsoft frontpage, og er tilpasset MS-explorer som nettleser. Dette gjør at brukere av andre nettlesere får varierte virkninger, avhengig av om rammer støttes av aktuelt program. Navigering. Barnekroken.com har lagt opp til at alle linkene åpner i nytt vindu. Dette tapper klientmaskinen for ressurser når en ukyndig navigerer i sidene, og etter en tid vil nettproblemer og kommunikasjon bli belastet. Denne metoden vil ikke fungere godt for unge brukere med trang til utforskning av nettet, mens de voksne sover middag. Barnesidene.com har også lagt opp en navigering hvor flere etiske spørsmål kan reises. Ramme hvor eksterne nettsteder åpnes i eget rammefelt, uten henvisning til opphavet. Videre er det ingen indikasjoner på når lenkene åpner i nytt vindu, noe som gir samme type tendenser som for barnekroken.com Navigering i begge Internett stedene tar lite hensyn til brukerutstyr og muligheter for begrensede maskinkapasitet hos brukeren. Når linjer og program låser seg for unge brukere, er det ikke alltid at telefon blir nedkoblet, og regningen kan vokse mer enn opphavet ønsker. Brukervennlighet. Det er i sammenheng med design sett på formen i programmering og presentasjon. Ettersom sidene har to forskjellige teknikker blir brukeren styrt ut fra tekniske variasjoner. Ser vi på de forskjellige interne og eksterne linkene som åpnes, er det riktig å skille dette. Nettstedene kan kun styre egne siders utforming og brukervariasjoner. Det virker som om barnekroken.com, bevist legger opp til variasjoner i utforming for egne sider. Dette ut fra mulig visjoner knyttet til brukergruppen, og variasjoner i presentasjonen, som del av dette. Er det en ønsket påvirkning gjennom varierte inntrykk og overraskelser, virker bruken av farge og mønster glorete. Denne uro og variasjonen vil påvirke brukergruppen, slik at det i andre sammenhenger skapes behov for sterkere virkemidler enn nødvendig.

8 8. side av samlet 14 sider. Det er imidlertid vanskelig å se at dette er god pedagogikk og oppdragelse knyttet til aldersgruppen fra 7 til 11 år. Barnesidene.com har gjennom sin visjon lagt til grunn at de vil presentere steder på Internett hvor barn kan ha nytte og moro. Flere av nettstedene har også lærerik informasjon rettet mot brukergruppene barn, samt yngre ungdom. Det som skaper uro i dette nettstedet er variasjonen i åpning av linkene. Når dette blir dels innenfor egen ramme, og dels som nye egne sider, blir brukergruppen tatt lite hensyn til. Brukeren vil snart legge lenker av interesse som favoritter i egen nettleser, og nettstedet taper brukeren i forhold til nye nettsteder som presenteres. Ettersom begge nettstedene har variert åpning av linkene innenfor gjeldende nettleser, og som nye sider, er brukeregenskapene lite ivaretatt. Det blir etter det jeg kan se lite læring i bruk av Internett som et redskap for senere samling av informasjon og kunnskap. Den uryddige bruk av lenker vil over tid ikke skape tillit eller tiltro til Internett, som en viktig kilde til læring. Elektroniske hjelpemidler som verktøy i utførelse av arbeid, i stedet for styrende for vårt arbeid, kommer i andre rekke, slik at forholdet til Internett på sikt svekkes. Jeg vil ut fra dette håpe at unge brukere fort blir lei av den uro som nettstedene legger opp til, og finner andre kilder til utfoldelse på nettet. Det skal dog bemerkes at enkelte av de nettstedene som er hentet frem hos barnesidene.com gir fin avkobling. Dette gjelder sider som åpnes i eget vindu, hvor overstyringen fra nettstedet forlates. Noen eksempler: Toget Thomas fra barne TV: Bjørnen Paddington også fra barne TV:

9 9. side av samlet 14 sider. Oppgave 3: Rubrikkannonser. Internett brukes i større og større grad som et sted hvor privatpersoner kan selge for eksempel biler, båter og lignende. Eksempel på nettsteder som bygger på dette er og Drøft disse to konseptene opp mot hverandre og pek på fordeler og ulemper ved hver av dem. Konseptene opp mot hverandre. Min FINN er ditt personlige område på Du kan lagre søk og få resultatene tilsendt på e-post, bestille og redigere annonser, legge inn og oppdatere CV-en din, sende søknader på aktuelle nye jobber, lagre interessante tilbud, samt annonser for senere bruk. Tjenesten er gratis. Dette er selgerens påstand hos finn.no, som skal invitere brukeren til registrering. FINN.no AS er et eget Internett-selskap som eies av de fem største regionsavisene i Norge; Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. I tillegg er det avtaler med avisene i Nord-Norgesamkjøringen, samt Trønder-avisa. (http://www.finn.no/finn/gojsp/jsp/about_html.jsp?gojsp=/jsp/about_html.jsp&pdc= ) I kan du legge inn annonser gratis, uten å registrere deg. Det er mulig å legge inn et bilde av det du ønsker å selge. Bruktplassen.no drives og eies av Sindre Mathisen som studerer IT på 5.året i Halden. Nettstedet ble etablert for å bli kjent med programmeringsspråket PHP og databasen MySQL. (http://www.bruktplassen.no/om.php) Oppbygging og brukerkonseptene er rimelig like, men bygger på forskjellig filosofi med hensyn til brukermedvirkning. Den vesentligste forskjell ligger i behovet for personlig registrering, som finn.no forutsetter, og retten til å slette en uetisk annonse, som bruktplassen.no tar forbehold om. (http://www.bruktplassen.no/regler.php) Videre er finn.no bygd opp ved bruk av bilder som lenker og åpning av tema. Dette øker tiden til nedlasting i merkbar grad for brukere med analog tilknytting, eller ISDN.

10 10. side av samlet 14 sider. Begge stedene tilbyr samme type tjenester til privatkunder, men behandler annonseringer fra firma vesentlig forskjellig. Finn.no har lagt inn prisforutsetninger, mens bruktplassen.no åpner for kontakt og avtale ut fra virksomhetenes behov. Begge Internett stedene bygger deler av sin aktivitet på inntekter ved annonser, lagt inn i brukersidene, samt avtale med viktige leverandører av nettjenestene. Fordeler og ulemper. Etterson det i finn.no er vesentlig mer bruk av bilder i åpningssiden, vil oppdatering av siden ta noe mer tid enn tilsvarende aktivitet hos bruktplassen.no. Fordelen ved bruk av bilder i nettannonsene er åpenbar, så langt det er gjennomført redigering av størrelse og progressiv nedlasting. Bruktplassen.no har plassert annonsestrimer nederst i nettstedet, og gjennom dette valgt lavere prioritering. På denne måten kommer brukerens interesse for eget salg, eller kjøp bedre i fokus. Tjeneren hos finn.no og bruktplassen.no vil i vesentlig grad bestemme hvor fort et søk etter gitte tilbud kan gjennomføres, og presenteres tilbake til klienten. Under ellers like forhold, vil et søk uten medfølgende bilder bli presentert hos klienten noe tidligere. Det er imidlertid ikke sikkert at kjøp blir like lokkende uten bilde av gjenstanden. Programmerings verktøy for finn.no er Java og javaskript fra mens det for bruktplassen.no er fri kildekode beskrevet i samt Begge disse metodene har sine sterke og svakere sider, slik at en dirrekte sammenlikning ikke gir helt riktig bilde av fordeler og ulemper. En vesentlig fordel med.php og mysql, til programmering av tjeneren, er tilgang til den åpne kildekode, og senere oppgradering av klientprogram. Brukskostnadene for både tjener og klient blir da vesentlig lavere enn ved bruk av programvare knyttet til spesifikk leverandør. Noe av dette fremkommer av leksjonen Begge nettstedene henvender seg til kjøpere og annonsører på en profesjonell måte.

11 11. side av samlet 14 sider. Oppgave 4: Store arrangementer. De fleste arrangementer av en viss størrelse har egne nettsteder. Ta utgangspunkt i nettstedet for Roskilde-festivalen ( ) og drøft følgende momenter: Hensikten med et slikt nettsted. Med utgangspunkt i nettsiden til Roskilde festivalen er det lett å se at nettstedet har flere forhold, som den ønsker å dekke gjennom bruk av Internett. I korthet ser vi at historien ønskes ivaretatt, da tidslinjen startes med 1971, og videreføres frem til Videre ser vi en oppdatering av viktige deltakere gjennom bildebruk til blikkfang, valgmulighetene, hovedområder, samt årets guide. Av nettkartet ser vi at hensikten er flersidig, og har informasjon til deltakere, handlende, kunstnere og mediene satt i system. Etter mitt syn har dette nettstedet en klar overordnet filosofi knyttet til målgruppene og den forskjell i informasjonen disse trenger. Fordeler og ulemper med slike nettsteder Fordeler for nettsteder som dette, er den informasjon, som gir både deltakere og publikum ønske om å delta. Det er da viktig at informasjonen er korrekt og oppdatert. I dette nettstedet er det skapt flere muligheter for informasjon, og dette er et foretak pr. år, hvor tidspunktet er viktig. En fordel for dette nettstedet er den åpenhet, som det er lagt opp til i informasjonen til de forskjellige aktørene. Bruken av nettstedet slik Roskilde har lagt opp til ved påmeldinger, bestillinger, samt handel, har fordelen at dette kan gjennomføres fra brukeren når det måtte passe denne. Behovet for andre informasjonstiltak reduseres vesentlig for arrangøren.

12 12. side av samlet 14 sider. Både som fordel, og som ulempe kan behovet for daglig oppdatering være avgjørende for nettstedets hensikt. Det avgjørende knyttes til brukernes mulighet for å tilpasse egen deltakelse, gjennom den informasjon som fremkommer i nettstedet. Justeringer knyttet til årets aktivitet, vil gi planleggere og aktører bedre mulighet for riktig og positiv deltakelse. Med stor åpenhet for alle aktørene i tiltaket, er det lett for konkurrenter å hente informasjon, som kan brukes negativt. For nettopp Roskilde er dette ikke et særlig problem ettersom tiltaket er unikt og godt etablert. Om informasjonen i nettstedet blir mangelfull, eller kan oppfattes feil, vil dette gi stor risiko og være grunnlag for erstatninger mellom aktørene. Hvordan lykkes med nettsteder for store arrangementer. Nettstedet til viser oss at det er viktig med en blanding av interaksjon og statiske meldinger. Nettstedet må være unikt for arrangementet, og utvikles i godt samspill med grafisk design, tekstsetting og organisering av informasjonen. Ved bruk at forside, som meny til informasjonstypene, er utformingen særlig viktig. Roskilde festivalen har gjennom sin førsteside lagt inn valg for historisk materiale, nyheter, utvikling i tilrettelegging av årets evenement samt en presentasjon av aktører. Jeg mener det er av stor betydning at det er løpende oppdatering av informasjon knyttet til aktiviteten, som gjennomføres til enhver tid. Informasjon fra avtaler med aktører, og hvem deltar bør være tilgjengelig straks etter at avtale er inngått. Videre er det viktig å skape troverdighet til informasjonen som gis. Nettstedet har lagt opp til at dette skapes ved informasjon om tidligere års gjennomføringer.

13 13. side av samlet 14 sider. Tiden til oppdatering av sidene gjennom nettet er avgjørende. Ved bruk av bilder kan dette være kritisk. Oppdatering av gir tekstene rask presentasjon, mens bildene trenger noe mer tid. Her kan det med fordel brukes progressiv opplasting av bildene Jeg mener at har skapt et godt nettsted for årets aktivitet, samt presentert materiale fra tidligere år på en troverdig måte. Nettstedet skaper god oppmerksomhet for sitt arrangement. Bruk av enkel teknikk i programmering er avgjørende i forhold til brukers nettleser. Tabeller er brukt i utstrakt grad sammen med php? teknisk programmering.

14 14. side av samlet 14 sider. Referanser og henvisninger: Internett sider referert til i oppgaven: Syndshemmede Akademikeres Forening, SAF ( ) Norges Blindeforbund - syndshemmedes organisasjon ( ) WAI (Web Accessibility Initiative). ) Informasjon om utformingen på nettstedet (http://www.w3.org/wai/) Anbefalingene er tatt inn med start på (http://www.w3.org/tr/uaag10/) Norsk nettsted: (http://www.delta.oslo.no/internett/wai/index.html) Spesielt syndshemmet: (http://www.delta.oslo.no/internett/hvordan/syn.html) Råd gitt av FN: (http://www.odin.dep.no/sos/norsk/publ/stmeld/ /index-ved001-b-f-a.html) Norske anbefalinger: (http://www.delta.oslo.no/internett/wai/quicktips.htm) Klubb for jenter og gutter i alderen fra 7 til 11 år:. Sidene.com ble lansert 22. august 2000: Thomas toget fra barne TV: Paddington fra barne TV: Sett inn annonse på FINN: Her kan du legge inn annonser gratis: Finn.no eierne::http://www.finn.no/finn/gojsp/jsp/about_html.jsp?gojsp=/jsp/about_html.jsp&pdc= Bruktplassen.no eieren: Bruktplassen.no og reglene: (http://www.bruktplassen.no/regler.php) Java kode og skript fra Fri kildekode for tjenerprogrammering i Internett fra: Fri kildekode for programmering av database i Internett: Store tilstelninger: Leksjoner referert til i oppgaven: Brukervennlighet: PHP i leksjonen: Bildebehandling:

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient

Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient 29.august 2008 BankID samarbeidet 1 Dokumentet er utarbeidet på oppdrag fra Bankenes Standardiseringskontor av Eilev Hagen (epost eilev-at-stud.ntnu.no)

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: HÅKON STRØM, THOMAS MORK NORDSVEN OG TORE SVENDSEN

BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: HÅKON STRØM, THOMAS MORK NORDSVEN OG TORE SVENDSEN BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: HÅKON STRØM, THOMAS MORK NORDSVEN OG TORE SVENDSEN Dato: 15.05.2015 SAMMENDRAG Tittel: Nettbutikk for Kunstplaneten.no Dato : 15.05.15 Deltakere Håkon Strøm, Thomas Mork Nordsven

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy.

Først og fremst vil vi takke for valget av Fastweb som publiseringsverktøy. BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Om Bysant... 4 Forberedelser... 5 Systemkrav... 5 Pop-up blokkering... 5 Blir det tatt sikkerhetskopi av løsningen vår?... 5

Detaljer

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Picture: Cansu Akarsu, 2012 Rapportnr 1030 Forfattere Ingvar Tjøstheim, Kristina Hoydal, Till Halbach Dato 30.01.14 ISBN-13 ISBN: 978-82-539-0540-2

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

BIT Reiseliv Nett-test

BIT Reiseliv Nett-test Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 1/2004 BIT Reiseliv Nett-test Kvalitetsindikatorer for reiselivsbaserte nett-tjenester Svein Ølnes og

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer