q,dt te, OD BO... 4e.,E,rs tt tt tt tt 4 kio L. t 4vovv-(.44., tt It tt It

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "q,dt te, OD BO... 4e.,E,rs 3 265-475 tt tt 525-725 tt tt 4 kio L. t 4vovv-(.44., 5 775-975 tt It 1025-1460 1550-1950 9 2550-2950 tt It 3050-4900"

Transkript

1 OD BO PE- tçcs 5E-Tr FoR MA-5JoN t\--ode (69/C 1-z. Ft1L4E.. 4e.,E,rs 44usšR-1444 q,dt te, c,-1)4a, 0 Spredt bebyggelse eller by Forstad 2 Stasjonsby eller D/S-anløpssted 3 Industristed 4 Tettbebyggelse inne i landet 5 Strandsted 6. Fiskevær 7 Anstalt e.l. 8 Ind-stasjonsby og ind-d/s-anløps-4 sted Ind-strandsted X Strandsted-fiskevmr R Andre tettbebyggelser 10 Spredt bebyggelse eller by 1 1 Hussamling, under 95 hj.h. pers. ft ' " It It tt tt It 4 kio L. t 4vovv-(.44., tt tt It tt It 6 tt It It It tt 7 If It tt it tt It X It It it R It It lt over 5100 For hussamlinger som i størrelse ligger mellom de grenser som er fort oppiler, _kodes et spørsmålstegn (_?)

2 0D-FBO cir 1 1 t 1J R R t1 5J Õ N -1 ********* - *** 5Errj KODE VARIAtI3E4-1\1 46/ NR. LfsrE otvim c, STi LL. ÌAJ' 140S áto LLD A). Rubr.4 S t ill inos ovedpers on Andre personer På leilighetslistene får hp. i hovedhusho1dninga7= 3. k 0 t 13 3tfiv /3osTE,03-1:0g.44-0( %16?OeS64.5- M citag n, tt/virtne, rar "BágaFe-Ercirho-rd. T =7fr?6,7r utl.bosatt 2 f. Norge 3 rut. 5. Midt tilst abosatt i utl Ri 0/12-31/ ') 0/1-30/ R2 W12-31/ Z.1/1-32/ biondai tthek, R9 RO r1/12-31/ / S1/12-31/ (1/1-30/ (1 /12-31/ Z1/1 30/ /12-31/ sr,1/1 30/ su - 1/12-31/ /1 30/ /12-31 / t1/1 30/ j1/12-31/ (211 :30/11 : ro oar air re rat lirs p/12-31/ /1-30/11-i q50

3 op-f.-bo t(6rt--- 3 E T" Rubr010 Fødested. For personer født i Norge kodes intet. For personer født i utlandet settes NB til høyre i rubr.8 og koden for landet i rubr.10. Ved kodingen av land bruker en grensene pr. 1/ Europa. Qi VaaiiAa 03 Bulgaria 04 Danmark 05 Færøyene 06 Finnland 07 Frankrike 08 Hellas 09 Irland 10 Island 11 Italia 12 Jugoslavia 13 Luxemburg 14 Nederland 15 Polen 16 Portugal 17 Romania 18 Sovjetsamveldet 19 Spania 20 Storbritannia og Nord-Irland 21 Sveits 22 Sverige 23 Tsjekoslovakia 24 Tyskland 25 Ungarn 26 Østerrike

4 ETT I g iklföriv1 4v5JoN K-ODE (41\1-0 F -T E Icif.-.:st6-V- Lici..ST[Li - itict. op B 27 Egypt 28 Sor-Afrika-Sambandet 29 Afrika ellers Amerika 30 Canada (med Newfoundland) 31 U.S.A. (med Alaska) 32 Argentina 33 Brasil 34 Nexico 35 Mellom- og Sør-Amerika Asia :3-7 India og Pakistan 37 Indonesia 38 Japan 39 Kina 40 Asia ellers ellers (ikke Sovjetsamv.) Australia ,lustralia,new-zealand og Oseanet 48 Født på havet 49 Antakelig født i utlandet, men land ukjent Rubr i1..:.ekteskajjeli stilling. Ugift gift mann Gift kvinne med cget hovedyrke Gift kvinne som forsørges av j mannen 5 Enke, enkemann 6 Separert 7 Skilt (R Ekteskapelig stilling ukjent) o #'k-v

5 I.51.1)E" to-rt-- 5ĒTr FØR 4\-5J N I-CODE v4ripv3e- i- bew is/ LA, 020 -au 6476:sops- For gijte kodes ekteskapsår 98 gift i I " " " " " 1901 osv. (RR ekteskapsår ukjent) 4)&1/Fr. ' (44619-d For barn fodt 1/ eller senere kodes fødselsmåned i denne rubrikken. 01 fodt i januar 02 " " februar ket fodt i november 12 " " desember (RR fødselsmåned ukjent) (.44...du4 cuatiae, C AA,DIA, cark: CZ. Er.) isx,...k.u-74 "14-4AA- &-fesc tze-c 02.4 emea4, icocie vt,i/calowt A 1 Selvst0 næringsdrivende med leid hjelp 2 Selvst. maringsdrivende uten leid hjelp Selvst. næringsdrivende uoppgitt om med eller uten leid hjelp Pamiliemedlemmer som arbeider for hovedpersonen i husholdningen 5 Ansatte i en privat husholdning' 6 Ansatte ellers som har husholdning sammen med arbeidsgiveren 7 Andre ansatte 8 Personer som vesentlig forsørge0 av en annen 9 Andre ikke-ervervende s, 4431"...,0"64",

6 Admnistrative Selvstendirzeiii Selvctemlicc naringsrlrivene, ikke novnt andre stoder 112 _7orpaktor 113 Reder Funksjonærer cstyrcr ra.v Direktør m.v. 123 Disponent 124 Driftsbestyrer 125 1Contorsjef 126 Soussjef 130 Avdelingssjef 131 Bokholder 132 Forvalter 133 Fullmektig 134 Hovedbokholder 135 Hovcdkasserer 136 Kasserer 141 Kontorist 142 Lagorsjef 143 Maskinskriver, stenograf 144 Revisor 145 Sekretær 146 Volontør 151 :Futikkekspeclitrir 153 Salgssjef, innkjops3jef 152 Reisonao i54 Selger Stillingcr i smrlig_tilknytning til tjonesteytin Rostauratør 15 7 nre!.eicr i by (- 731) 171 Hovmester m.v. 172 Kjøkkensjef, oldfrue 173 Sjfsflyvertinno (7 771) Sclvstendice. Pormcmn

7 -?) 2 Arbeidere 131 Husbestyrerinno 162 Fusbestyrerinne. hos selvstondig. -yea gardsdrift 183 Hushjelp 1 64 Hushjelp hos selvstendig ved gardsdrift (5 ill) 185 Husmorvikar 186 Kelner, serverin7r,ponsonalc. /3f.1-:al:ennezisonalc ias Kokk I Portier, garoerobier 19Privatsjafor, (5 ---.) 19S Tjener v/ hotell, passasjer- Skip m.v. 1.94Hustjoner m.v. ikke nevnt / ovenfor. 19(Hustjoner hos selvstendig v/,s, sdrift 080 Vaskekonc (som rongjøringspcl.isonell oilers) inger smrlig i tilknytninz tii jord fiske Jordbruk Gartneri 211 Agronom.221 Pylkes-, herreds- l bygartner, 121 Des :tyrorc (som "anclre best.") 2.29 Andre gartnere 212 Fjzskontrollør, Gartnerformann 112 Forpakter (som "amlre forp:) 899 Gartnerarbeider. (som "cmdre 111 Gardbruker,. (som " are. andrej selvst.") 213 Led,lending Skogbruk Smabruher Husmann 112 Uogarivcr (skogforpakter) Sveiser o7 budeic Jordbruksarbeidr "andre arb.") (som 231 Forstmann, skogmotor 232 Tzmmermfacr 241 Hvalskytter (7 136) 2.51Skipper (som jektefcrr) 249 Fisker (- 131) Fi3k0 0'.7 fe: rfst

8 3 Stillingr,r som sairliv har tilkny-tvairo. til trar, T)ort ?ro Funksommrer 251 3aiicog s -iyas;ionsmgst:..r 259 Pyrvoktr, fyresstsn - ; ( Havnefogd (7 754) Jekteforer (cgs Los og.kjc:6,.tmnnn Losoldenmann (7 755) Maskinist til 7 Postâ,pnr (7 775) Sjzkyndig assistent : vcpenet (7 750 Skipsfører Styrmann Telegrafist (som il andre telegrafistor) Formenn 271 Lokomotivfører I 761) 272) Overkonduictor 11.1 fyr-,r-lbe:id.orz; 281 Ballq.:voktor,,, (7 761) 98 9 Patsmarn 283 Pyrb.ctor pz7 -. lokomotiv (7 761) 26 4 Pyrbrtr til sjrm., Jumr3mna, :leksgutt Kokk 283 KondiAtcr, billettselger 289 stl cfrer rie vii 291 1,1as.kci.ns S t; 292 Matros, lettmatroa 293 Messeoutt 294..Sjfor (kjorcr) 295 Stasjonsbetjc:nt ( 7 761) 296 3t -ocrt 1 ) S 299 vo't3nforr v/ sporvei (7 762) Ifg. Andfe fagfun!mj'nrt,-er og erverv To.&nis.c6, 310 Overingcnicr '514 Tegner In.enior 515 Ijemiker 312 Assistentinizenfir 316 Tekniker 313 Arkitekt 318 Laborant H3 1se Overlege 322 Distriktslege, byie (7 832) 323 Am:re loger 324 Joramor

9 4 325 Mas?:'? 327 Oversr,ster 7 C31) 328 SylmpleierTke 329 Sykoploielev (7 031) 3. Distriktt, ;;avirlf, (7 =.13.3) 332 Andre tarnleer 3Y5. Distriktsdyrloge (7 834) 334 Andra dyrieger 335 PTOVi3Or (7 672) 338 Apotekelcv (7 672) * INNISM qtmoral s olcxst, Oliorstloy talmt, tw.r. Y..rycAn, irdtnallt 344 Pcmrik, sjersjant, kvartermester 315 Korporal 348 Kadetter og befnlskoleelever 3 4q tk;41.4z.-t Zeimtor Afu, rur.striore (- nor- 331 Poxfattcr. N 352 runotnaler og billee- InGscr (- 837) 353 Musiker og sanger 354 Skuespiller (-894) 358 Stctist og teaterelev (- 894) virksorahet Enf..tsmr 363 Kiszonær 364 Offiser i 211.::eleesarmeon (7 844) czyl csninr, 41 1?rof.i.,*scyr '7 813).12 :os:nt, Lator og 1,:;=,K I gsliie.n. 813) Andre :.t nsuiem 1.5 EontrolICT 415 Inspekt= 417 ImIrektr.r oas torl.:7roll ;vr ti.jrima; Xontrollor 421 Advo:Icat, sstkfvrer 422 Bibliotekar 423 Dommerfullmektig m.v. 424 Pormnnn i foreninger 425 Journalist (7 282) 431 lipdaktor (7 ^.82) 432 Zildevrakor 437 Telefonist ( 7 776)

10 434 Telegrafit 435 Tollassistent (7 733) 436 Tollkontrellx ( 7 733) 451 fagfun.!.:js ricer er i s jefstillincer. 4r1 &flare fozfunzsjomrer :Eno ervervende Elever 51 1 Studenter ved universitet 6g hcyskoler Gymnasiaster og realsoleclever 513 Framhaldsskoleelever 514 Elever ved yrkesskoler 515 Andre clever over 15 Ix Andre 531 3arn (født 1/ eller senere) som ikke forsvrger. seg selv 541 Fanger uten nærmere oppgitt stilling (9 WI) ",, c.,yielln,1a n 1 0.-J;0t),J,, NJ 04#'1.it1-0/ nc1:re ikke ervc...-verde nndverkere og :rbcia.exa ikkenevnt tidliero. Pormenn.far 7 som f2erte suffer Arbeidere " 8 " :1 Lmregutter " 9 Annet og tredje siffer er oppgitt nedenfor. Eksempel:. snokkerformann 756, snekker 056, snckkerlmrling 956. IVIndverkere ell MON.M.INIM IMIMIO M II Baker; konaitor -12 Bokhinder 286) -13 *Boktrykker (litograf, reprodusf.ir - Antire 12tndv:rker3 i grafisk industri.

11 -15 Luntmaker 3ygningstapeczer. (- 476) _is (- 21/r ) -19 Dristemaer (- 374) -21 Dr - Arl i tro (hun'raer) (- 262).T22 Feier 935) e 1r Forgyller ^. 24. Potograf. -25 Prisor (- 929) -25 Garderobefor (kjom.rons. garn- og klesfarz;.br -T23 ( r 291).20 TlacEmester, glas3li19(x oc speilbeleggr Gullsmed (juveltr l solvsmed) (- 444) -32 Lanskemeker (- 224) -33 Uj121- og kasrosserimakez -34 r " Ai * -51 Instrumentmaker (matematisk, optisk nautisk) Brillemaker :nstrumentmaker (kirurgick, nrtopedisk) i:jqlet- o; (7.raktsye:.7ske Xbpper- og blikkenslaar (- 376) Arboic1c3;1. Kurvmaker 251) Mains (skilt-,bygnings-, dckw,asjons-) Murer Kacltapetscrer (madrass reparator) (- 261) Port,.:foljemaker (- 294) Po3scmcntmaker (- 214) klisemaker 08 slakter (- 161) Repslager (- 211) Rorlegrer (- 478) Salmaker (- 293) -52 Seilmaker (234) -53 Skomaker -54 Skredder -55 Smed (hovslagér, knivmakr) -56 Snekker -58 Tanntokniker (.;# '833) -59 Treskjærer (- 252) -61 Temrer -62 Urmakor (- 443) -63 Anrc hatzlvcrkeve (7.:17 B.rannkonstanl a 31ektrik(;:r Pyrbster GruvearbeiCcx Hjemmevmrenae barn og slelnnincer hos 3elvstend.130 vod zardshruk, reindrift l 'aotellog kandrift Lagerekspeditør Kaskinist ikke skipsmaqldnist) -34 lieicaniker -95 Montør - 36 Par1cettc,%f1v1es,3er ( RengjøringspersoLcil -89 2oparator -91 Skifertekkcr (- 479) -92 StAnhogGer (- 353) -93 Syerske! 894 Vaktmann 895 Vaktmester -96 Veivokter (veioppsynsmann. form.) (- 461) 197 Verksmester, fabrikkmotor -99 Andre arbeleerc (ansaro formenr)

12 tib-rt... i I 41 F0 R 1 4 A-5-) N 5E1r WO D E opē Bo sl4'r 3 E.1. 1\14W tsi KUR,.311)E (4,0-G;911-3 tz.45vt, 2, KE OM. ei Lode, Ces at, 01,4, s6 Bi rke første siffer Håndverkere Selvstendig handverker 2 Ansatt håndverker 3 Håndverker, uoppgitt om selvstendig eller ansatt Andre 4 Selvstendige Uoppgitt om selvstendig eller ansatt 6 Funksjonær 7 Formann 8 Arbeider 9 Hjemmeværende barn 0 Ansatt, men uoppgitt om funksj. form eller arb. 4yrke,annet og tredje sifter Jordbruk o skogbruk lo Gårdbrukere (410) 11 Småbrukere (411) 12 Forpaktere og leilendinger (412) 13 Husmenn (813) 14 Gårdsdrift ellers 15 Pelsdyroppdrett 16 Oppdrett av andre dyr (ikke i forbindelse med gårdsdrift) 17 Fjoskontrollorer (617) 18 Maskinstasjon for jordbruk -19 Gartneri og hagebruk 20 Skogsdrift 21 Fløting 22 Jakt, bærplukking m.v. Fiske og fangst,5 Fis ke 24 Sel- og hvalfangst m.v. 67 Industri m.v. 25 Kullgruver 26 Malmgruver 27 Mineralbrott m.v. 28 Slaktere og peasemakere 29 Bakere og konditorer 30 Hermetikkfabrikker 31 Fisketilvirking 32 Annen næringsmiddelindustri 33 Drikkevareindus tri 34 Tobakksindustri 35 Tekstilindustri 36 Skomakere 37 Skreddere og syersker 38 Annen bekledningsindustri 39 Sagbruk og høvlerier 40 Bøkkere 41 Trehusflid (treskjærer, kurvmaker m.v.) 42 Annen tre- og korkindustri 43 Snekker (ikke bygningssnekker) 44 Annen møbel- og innredningsindustri 45 Treforedlingsindustri 46 Grafisk industri, bokbinderier 47 larindustri 48 Gummivareindustri 49 Sildolje-,sildemel- og guanofabr. )

13 Jordbruk 07 har0c-)-rk it sliteusy t; (ceettimrk, 1 61Slat A bele,1-7l Grisdrift 112 Felsdroppd.rett 113 Rein:arift 114 Opparo t av andre ayr 115 1;10kontroll, maskinstasjoner m.v. 116 Gartno:d 117 Har:;e- og fruktdy'rking Skogbruk og jakt 121 Sko7sdrift 122 :tp?tin 12' T*rehullbronning 124 Bair -olukkinr, 125 Jakt Li...E. 0, fant 131 Piske 132 Fiskeutklekking 133 innsamling av tare o.l. 134 Selfangst 135 SmLhvalfan;7st 135 Antarktisk hvalfan (zst j Kull- og malmgruver, _ 141 Kullgruver 142 Jernmalmgrliver 143 Svovelkis- oc., koppergruver 144 Andre malmruve -,

14 2 Mineralbrott m.v. 151 Steinbrott 152 Leire-, sand- og grusdrift 153 Kalksteinbrott 154 Kvartcbrott 155 Bryting av andre mineraler og bergartex. 156.Torvdrift 157 Is."rift Nmrino. smicidelindustri 161 Slakterier, polsemakerier o.a. kjøttindustri 162 Mei=ier, ysterier, iskremfabrikker 163 Melkekondenserdngsfabrikker, framstilling av tzrrmelk 164 Hermetisk konservering av frukt og grønnsaker 165 Annen konservering av frukt og grønnsaker 166 Fisk- og kjztthermetikknedlegging 167 Piskelatkjøkken 163 Frostfiletfbrikker og dypfrysing av fisk 169 Fisketilvitkere 171 Møller og frørenserier 172 Bakerier og konditorier 173 Kjeks-, knekhebrzd- og flatb=dfabrikker -ru Sjokolade-, dropsfabrikker o.l. 175 Delikatessekjraken 176 Margarinfabrikher 177 Frmsti11in3 av forstoffer og formel (unntatt sildemel) 178 Annen næringsmiddelindustri Drikkevareindustri, tobakkindustri 181 Brennevinsbrennerier 182 Vinfabrikker (fruktvin). 183 Olbryggerier

15 3 184 Ianeralvannfabrikker m.v. 185 Tobakksindustri Tokstilindus tri 191 alvarefabrikkor 192 Framstillinrç av bomullsvarer, kunstsilke og kuns±silkevarer 193 HamD-, jute- og-linvarofabrikker o.l. 194 Framstilling av ID.an, lisser, elastikk og possemant 195 Fnrzing og etterbehandling av tekstiler 196 islusf1iaveviw7 197 StriDefabrikker 198 Ar2.1 trikotasjefabrikker 199 3trikkors7= 211 Pramtillinc; av reip, snrer, fiskegarn o.l. 212 Framstilling 'ay sjoddi, stoppull, vatt, stry o Framstilling av oljete og belagte tekstile/' 214 Annen tekstilindustri Bekleannsinaustri ort s;n1 av tekstiler ellers 221. Skot»yfabrikker 222 Sko:roparasjonsvorksteder 223 Dantmakerior, pelsvarefabrikker 224 Hancl;:ei'abrihker, hanskemakore 225 Hatt og lueframstilling 226 Systu,r og syersker (ikke konfeksjonsfabrikker) 227 Sk:colderier 228 Tilvirkinz av :oljeklmr 229 Konfcksjonsiabrikker 231 Paraplytilvirking,232 Framstilling av madraser, dyner, puter o.a. sengeutstyr 233. Framstillin av. ryggsekker, seilduksvekcgamasjer \

16 234 Seilmakere, markise- og presenningsfabrikker 235 Sekhefabrikker 236 Sm av tekstiler ellers Tro- og korkindustri 241 Sagbruk og hflvlerier 242 Framstilling av trehus' og trekonstruksjoner 243 Kassefabrikker 244 T;--rinefabrikker og b,c(kkere 245 Framstilling av tremel og treull 246 Framstilling av treull-sementplpter 247 Tve -r.r!rfabrikker 246 Troimprcgneringsanlegg 249 Korkindustri 251 Kurvmakerier 252 Annen trevareindustri M;7:bel- og innredningsindustri 261 M.-belfabrikker orr) Billodskjærere, kunstdreier o.l. 263av bygningsinnredninger av tre 264 Framstilling av bygningsinnredninger av andre materialer Treforedlingsindustri, papir- og pappyareindustri 271 Tresliperier 272 aellulosefabrikker 273 Papir-, papp- og kartongfabrikker 274 Wallboardfabrikker 275 Framstilling av papir- og pappemballasj6 276 Framstilling av tjærepapp, vokspapir o.l. 277 Tapetfabrikker

17 273 Saridpapirfabrikker 279 Annen papirvare- og pappvarcindus7tri Grafisk inustri, bokbinderier t forlasvirksomhet 281 Avistrykkcrier o boktrykkerier. 232 Avisredaksjoner 283 Forlagsvirksomhet 234 Klisjcanstalter 265 Annen grafisk industri 286 Bokbinderier IṬ. 11:_9 1_fummivareindustri 291 Garverier 292. Peisborederier 293 Salmakere 294 Diverse 1erindustri 295 Gttrnivarefabrikkcr 296 Vulkaniseringsverksteder Kjemisk industri 311 Karbi& og cyanamidfabrikker 312 Framstilling av kvelstoff og annen elektrokjemisk industri 313 Sprengstoffabrikker 314 Framstilling av cellull, syntetiske harpikser og formstoffer 315 Framstilling av superfost'at og annen kjemisk grunnindustri 316 Trandamperier 317 Sildoljefabrikker, sildemelfabrikker, guano fabrikker 318 Annen olje- og fettindustri 321 Framstilling av medisinske og farmasr'ytiske preparater

18 C.) 322 Slipefabrikker 323 Framstilling av kosmetikk, parfymer og toalettpreparater 324 Lysfabrikker 325 Parse- og fernissfabrikker 326 Framstilling av trekull og tretjære 327 Py-stikkfabrikker 328 Armen kjemisk industri FramstillinF av produkter_e_eetroleum (); kull 331 Petroleumsraffincring, framstilling og regenrering av smcreoljer 332 Framstilling av asfalt og steinkulltjæreprodukter Jord -_ çg stinvarcinustri 341 Tegiverk 342 glassverk 343 G14ssliperier, speilfabrikker o.l. 344 Porselen- og fajansefabrikker 345 Pottemakerier o.a. keramisk industri 346 Sementfabrikker 351 Pramstilling av sement- og.betongvarer 352 Framstilling av m7llestein, bryner og andre slipeartikler 353 Steinhog s7ericx og 354 Kalk- og rvrtelverk 355 Andre mineralm7ller 356 Annen jor- og steinvareinaustri Primmr jern- og mttallindustri. 361 Forrolecrint;svcrk 362 i'iujernsvcrk, stal- og valseverk 363 RågoasstpiniLf av jern oz stal

19 364 Prirzir aluminiunsindustri 365 Annen primær metallindustri Lieta11va -17cinaustri 3 71 Vorkstod for støpt handelsgods og bygningsgods av jern og stal 372 Trdtrekkericr, tdstift- og spikerfabrikker o.l. 373 Frarnstilling av netting,' gjerde og metallduk n vlṭon og ammunisjon it U 375 blikkemballasje :i it 376 anarc blikkya= ;1 7i 377 hanexerktcy, redskaper og beslag 578 Verh3 -ftr jern- og platekonstruksjoner il ;; 379 fornikling, galvanisering, emal, : jering o.l. 381 Metallstriperier 382 Annen jern- og metallvareindustri 1aiTkininiflus,,r1 elektrisk oller for transport) 391.Framctillinrs av verktymaskiner 392 andre maskiner for inalstri a 393 maskiner for laneftbruk ftt 394 bygge- og anleggsvirksomhet 395 it maskinelt utstyr for hvalfangst 3961 l maskiner for hush. butikk og' kontor 397 t andre maskiner 398 Reparasjonsvc'rk3toder for maskiner. Elektroteknisk nlus i.uri 411 Framstillins av akkumulatorer 412 Radiofabrikker 413 Framstilling av glødelamper, lysrør o.l.

20 8 414 Framstilling av elektriske forbruksapparater 415u " kabler og ledninger 416 Andre elektrotekniske fabrikker 417 Elektroti3kniske reparasjonsverksteder Tram 421 Bygging og reparasjon av stålskip tt 422 " treskip og båter 423 Produksjon av motorer for skip 424 tt it it maskinelt utstyr for skip 425 Reparasjon av motorer og maskinelt utstyr for skip 426 SkipsoDphug3ing 427 ProLksjon av jernbane- og sporvognsmateriell 428 Reparasjon " H fltt 431 Karosserifabrikker 432 Produksjon av motorkjøretøyer og deler ellers 433 Reparasjon av motorkjøretøyer 434 Reparasjon av sykler 435 Sykkelfabrikker 436 Plyindustri 437 Transportmiddelindustri ellers Diverse industri 441 Instrumentmakerbedrifter 442 Framstilling av optiske artikler og fotoutstyr 443 Urmakerforretninger 444 Gull-, s,cav- og plettvarefabrikker 445 Framstilling av musikkinstrumenter 446 Skifabrikker 447 Andre sportsartikkelfabrihker 448 Framstilling av leketcy, souvenirs, juletrepynt o.l 449 Børste- og penselfabrikker 451 Framstilling av knappeartikler

21 9 452 Framstilling av formartikler ikke tatt med annet sted tf 453 " lampeskjermer 454 Annen industri ÅfliC3 og byggevirksomhet 461 Anlegg og vedlikehold av veier, gater 462 fl It fl havner 0 itc 463 vann,og kloakk 464 H Htt telefoh og telegraf 465 HttTtH jernbaner, forstadsbnex 466 Fosseutbygging og -oppdemning 467 Entrtrorenørforretninger 463 Murmester-, byg3mesterforretninger 469 Vannboring, diamantboring 471 Grunnmur- og planeringsarbeid 472 Elektrisk.installasjon. 473 Glassmestere 474, Tommermesterforretninger 475' Bygnings- og dekorasjonsmalerforretning 476 Bygnin.7stapetaererforretning U f._ 4,;. 473 Rør1eggeiTo4re -haing, /*( El.öktrisi.tot og gas sforyning. 481 Elektrisitets- og lysverk, dampsentraler 482 Gassverk Vann kloakk renhold. 491 Vann- og kloakkves6n: 492 Renholdsverk

22 lo FOMETNINGSVTRKSOYHET Agentur og kommisjonshandel 511 Materialer, maskiner, brensel 512 Møbler og forskjellige bruksgjenstander 513 Tekstilvarer, bekledning 514 Nærings- og nytelsesmidler 515 Blandct agentur og uoppgitt Engroshandel Handel med nærings- og nytelsesmidler 517 Kolcnialvarer 518 Korn og mel 519 Margarinsentralen 521 Fisker og sildesalgslag 522 Salgslag for sildeolje 523 &lor i, ost, egg, landmannsprodukter 524 Kaffe- og teforretning 525 Kjøtt og pølsevarer 526 Fisk og tran 527 Frukt, konfekt, grønnsaker 528 Vin og spirituosa 529 Tobakk, sigaror, sigaretter 531 Norges kjøtt- og fleskesentral 532 Glatnorhallen 533 Andre salgslag for jordbruksprodukter 534 Annen samvirkehandel Tekstilvarera. ferdige kltr.2. bekledning 535 Manufaktur, trikotasje 536. Herreekviporin: 537 Damekonfeksjon

23 Barnqkonfoksjon 539 Pelsverk 541. Skotøy 543 Motcvarcr 545 Anr3ro Tre 1ast 7 tonmr I by,,,ningsartikler brensel * 546 Trelast, tremasse 547 jern, stal, metaller 548 Bygningsartikler 549 Rørleggerartikler 551 Parzehan: Brensel Møbler o.l. innbo. 553 Møbler, møbelstoff, tepper 554 Kunst og antikviteter 555 Husflid og broderier 556 Musikkinstrumenter og grammofoner 557 Elektriske artikler og radio Husg rd 553 Isenkram, jernvarer 559 Glass, porsclon, kjøkkenutstyr 561 Kortevarer 562 Gull- og sølvvarer Andre artikler til personlig bruk 563 Sport, vapen, sykkelforretning 564 Urforretning 565 Fotografiske artikler 566 Papirvarer

24 Bøker 569 Bandasjstforretning 571 Parfyme 572 Apotekervarer 573 Reiseutstyr, vesker Automobiler og andre artikler til ervervsmessia bruk 574 Automobiler etc. 575 Densin 576 Kontormaskiner op, utstyr 577 Symaskinur 57e Andre maskin- og motorforretninger. 579 Pialdskaper 581 Skinn, huder og 582 Levende dyr 583 Forstoffer til gjødning 584 landbruksemballasje. Forskjelliffi varehandel rar Blomster, frø, såvarer 556 Engroshandel ikke nærmere angitt 599 Annen engroshandel Detaljhandel 616 Varehus Handel med...nines- og nytelsesmidler 617 Kolonialforrotninger 616 Landhandler! er 619 Samvirkehandel 621 Bakervarer 622 Melk og delikatesse

25 627 Smzr, ost 624 Keffe og te 6 25 iqøtt o rasevpror 62G rick og vilt 627 Vrukt, konfekt,.!;rmnspker 62F)- Vin o spirituosp 62 Tobpkk oz.. sirer 631 :rukt c)!. t.obekk, blendet 637 Selgsleiff, for jordbruksprodukter Tckstilwrer l frie bekledninl: 635 nufturforretning, trikotc'sje 636 :erreekvinering 637 flr- ne3::onfekcjon 638 3prnekofeksjor 63c buntmpkerforre tning 641 Skotforretning 642 :!.,.-:..s3:-eforretning 643 Moteforretnin 644 '-'erplyforretning 645 Anre Trelpst i tovmer, by. Enin6sertikler 1 brensel 646 Trelpst, trempsse, cellulose 647 Jern, stia og metaller 648 ByGnincsv.rtikler 64 0e. Rorleerforretning 651 5ergevrrer 652 Brensel

26 14 Iç5b12r o.l. innbo :1r:bler, mribeistoffer, topper 654 Kunst og antikviteter 655 I:usflidforretning 656 Mus ikkhand el 657 Elektrisk forretning, radioforretning Hus E,,,erad 6 5 Isenkram, jernvareforittning 6 59 Glassmagasin, kjrikhenutstyr G61 Kortevareforretninger P'.62 or solvvareforretninger Andre artikler til norsonli7 bruk 663 Sport, våpen, sykler 664 Urmakerforretning 0 65 Fotorafiske artikler 666 Panirvaroforretning 667 Bokhandel 660 Kiosker for aviser m.v. 669 Dandasjister 671 Parfyme 672 Apotek 673 Reiseutstyr Automobilor oc- -rekvisita artikler til ervervsmessia 674 Aytomobiler 675 Bensin 676 Kontormaskiner og utstyr 677 Symaskiner 670 Andre maskin- og motorforretninger 679 Innkjzpslag for fiskeredskaper OrUZ

27 Skinn, huder og leer 682 Handel med levende dyr 683 Forstoffer, boy og halm 684 Jorlbrukets innkjøpslag for driftsmidler Diverse malandlere, torghandlere, omførselshandlere 685 Porthandlere 686 Sjokola(Ickiosker 687 Toi.ghandlere 688 Marsjandiser 689 Omfzrselshandel med fisk og kjøtt 691 lt tt 692 it it 693 Kramkar brensel melk, gronnsaker, frukt Annen varehandel 694 Akvarie- og fuglehandel o.l. 695 Blomster 696 Skipshandlere 697 Auksjonsforretninger 698 Detaljhandlere ikke nnrmere angitt Ḃanker og andre finansinstitusjoner 711 Private banker 712 Statsbanker 713. Kredittforeninger 714 Vekseler 715, Finansierin c-3sselskap 716 Aksjemeglore 717 Bors

28 1 6 Forsikring og trygd 721 Forsikringsselskaper 722 Forsikrinasagentur og.avd6lingskoritor 723 Offentliga pensjonskasser 724 Offentlig trygdevirksomhet Drift av leie- oc; forretningsar:=21a_ee_esaalps 731 Drift av leie- og forretningsgarder 732 Utleie av garasjer 733 Eiendomsmeglero SAMFERDSEL MOMMIMINNUM Sjftedart MM. M.Mb 741 Kontorvirksomhet i rederier 742 Offiserer og sjømenn i utenriks fart 743 H 11 i innenriks fart Iasting_og lossile l jyr- og losvesen 751 Dampskipsekspedisjoner 752 Laste- og lossearb.foreninger 753 Ferjevirksomhet 754 Havnevesen 755 Losvesen 756 Fyrvesen 757 Kanalvesen 758 Berging l mudring,dykking l buksering l livredning Landtrans port O... Jernbanedrift 762 Sporveisdrift og forstadsbaner 763 Rutebilselskap

29 Norsk 764 Turbilcr og utleie av privatbiler 765 Drosjebiler 766 Lastebileiere og lastebilsentraler 768 FlyttebyrLer, viser(oattkontorer, spedisjonsforretninger* Armen samfcre.sel 771 Flysclskaper oz flyplasser 772 Skipsmoglervirksomhet 773 ReisebyrLer 774 Lagervirkomhet 775 Postvsen 776 TeleGraf og telefon, raeaostasjon (telefon og telesrafi) ADMIITISTRASJUTZ FORSVAR M. V. Administrasjon 781 Kongchus og hoff 782 Statsaminist.rasjon 783 Tollvesenet 704 Annen skatteinnkreving for staten 785. diplomati og konsulatvcsen 786 Utcmlansh diplomati oo konsulatvesen 737 Kommunal administrasjon 786 Kommunal skatteinnkreving Politi- or, rottsvesen Domstoler 792 Lensmannskontorer 793 Politi og påtalemyndighet ellers Forsvaret 794 Forsvarsstaben

30 795 iiren 796 Sjøforsvaret 797 Luftforsvaret OFFENTLIG OG PRIVAT LTEPESTEYTING Undervisnin 811 Folke- og fortscttelsesskoler 812 Høyere clmenskoler og seminarer 813 Universiet og høyskoler 814 Bpnelsskoler o. 815 Militære skoler 816 Tekniske skoler 817 Navigasjons- og riieskinistsk6ler 818 Landbruksskoler, skog-, meieri- og gartneriskoler 619 Tegne- håndverks- og husflidskoler 821 Husmor- og hushjelpskoler 822 Abnormskoler_og -institutter 823 Tvpngsskoler 824 Korrespondenseskoler 825 Musikkundervisning 826 Indre undervisnings(-nstalter Helse o veterinærvesen 831 Sykehus, sanatorier, pleiehjem m.v. 832 Legekontor 833 Tannleel:ontor, te)nntekniker a34 Veterinranstplter og kontorer 835 Annet helsestell RelitEiøs virksomhet 841 Statskirken N

31 Dissenterkirker og -menigheter 843 Annen relisiøs virksomhet Sosialt og humanitært arbeid 844 Frelsesarmeen 845 Rode Kors og andre veldedige institusjoner 846 Forsorgsvcsen, forsorgshjem, gamlehjem, barnehjer4, barnehager m.v. Privatadvokat' og sakfzrervirksomhet 651 Privat advokat- og sakff,terviricsomhet Hjelpevirksomhet for næringslivet 861 Arkitektkontor 862 Mobelarkitektkontor 863 Tekniske konsulenter 864 Andre konsulenter '"Sr6"5" Etczrcfrom -sr.rq;rn:6'' 866 Revisjons- or; bokforine;skontor 867 Liaskinskrivnincskon -6or (avskrivning og kopiering) 868 Reklame- og annonsebyrler 869 Innkassobyraer og kredittopplysning 871 Arbeidskontorer 872 Nattvaktkampani 673 TeleGrambyraer 874 Annen jeapevirksomhet for naringslivet Trcx-in-s- o - arbeidsr, iverorganisasjoncr, lagforoniner OM. OW. ONIUMMINI MOONS SOW MONSI NOW. 875 Neringsorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner 876 Fagforeniner Almen tjenestcyta. o.l. ikke tatt med andre steder 881 Brannvesen

32 882 Parkv3ben S83 huseer, biblioteker os botaniske hazer m.v. 884 Se1vst6nrlize forsknin4sinstitutter 035 Politie orc:eanisasjoner 236 og sosiale foreninger a 3 7 :Ln= alm.cm tjmcsteyting, 1.1) is.! 1/4..J. - t :EATER Film 8 91 filmutleie 892 KinematografLrift Krinc:katingj 24,4 893 Kringkasting 894 Teater c)..; skuspillera POR Orkestre og musikere 896 KonsertbyrLer orkester Anncn fornoyelsr snort 911 I(Irettsfor,miner og organisasjoner 912 Ic"..rttslarcre og trenere, skiskoler m.v. 913 I(7.rettc1asser, tennishaller m.v. Travbane, hippodrom 915 Sirkus, fornyclscsparker, skytebane 916 Danseskol3r PERSONLIGE TJENESTER Tjenester i hjemmct 921..Tjonestor for forskjelliln private husho1.ninc-r Personer som utfrer tjenester for en bostemt privat husho Lining fix samme norins.ruppenuinmor som almb cif.s,::;iv cr.

33 21 Spisostcaer, rcstauranter og kafeer 923 Spisesteder, restauranter og kafeer Liptcloss zonsjonater m.v. 924 Tic:tell-or 0, Ponsjonatr 926 Losjihus (ottar los jerondc") Vask3rier fpxgr-rier og rcnscrier YY-7 Vaskerir strykerier 923 Renscrior o[r, fargcrier Barberere, frisordamor,skjonnhc, tssalonaer IOMS. Male 929. Barber, frisørdame, skjr:nnhetssalong Fatoe, rafer 931 Fotoé7,rflfer Annen gnersonlia tjenesteytinii 932 Beis. ravelsesbyra 933 KirkoGarclor og krematorier 934 Dad (ikke medisinske) 935 Fciin.:7 936 Vindus -ousskompanicr 937 Desinfeksjon og rottkrikompanier 938 Utleie av klær 939 Andre personlige tjenester IICK.E. ERVERVENDE 941 Pensjon, alclerstrygd m.v. 949 Formue livrente m.v.

34 , 22 Offontli;.. forscrget 94 3forsrcg(Jt 94E, Forsrrt forskjellige private (brukes bare tom ncdutvz.i) J.,Ar sammc sosial- -in7,v-in som mannm. av en. anyln, riet:riniu -7)pcnr. rom forsren v

35 0.1)E >E- 1-(0DE 50 Annen kjemisk industri 51 Framstilling av produkter av petroleum og kull 52 Jord- og steinvareindustri 53 Primmr metallindustri 54 Smeder 55 Annen metallvareindustri 56 Maskinindustri 57 Elektroteknisk industri 58 Båtbyggere 59 Annen transportmiddelindustri 60 Annen industri 61 Malere 62 Murere 63 Bygningsnekkere 64 Tømmermenn 65 Annen byggevirksomhet 66 " anleggsvirksomhet 67 Elektrisitetsforsyning 68 Gassforsyning 69 Vannforsyning, renovasjon Porretnigvirksornhet 70 Agentur- og kommisjonshandel 71 Engroshandel 72 Detaljhandel 73 Banter m.v. 74 Forsikringsagenter (674) 75 Forsikring og sosialtrygd elle' 76 Drift av leie- og forretningsgårder - Samferdsel. 77 Skipsoffiserer, jekteeiere m.v. 78 Andre sjøfolk 79 Lasting, lossing, fyr- og losvesen 80 Lastebiltransport 81 Annen landtransport 82 Lufttransport 83 Tjenester i tilknytning til transport 83 Lagervirksomhet 84 Telegraf, telefon, post Z11.1 1E_21.1.e.ZE 85 Offentlig administrasjon m.v. 86 Forsvar 87 Undervisning 88 Helsestell, veterinmrvesen 89 Kirkesanger, organist (689) 90 Kirketjenere, gravere (890) 91 Emissmrer (691) 92 Religiøs virksomhet ellers 93 Revisjon og bokføring for forskjellige 94 Annen juridisk, teknisk,merkantil og kunstnerisk virksomh: 95 Underholdning 96 Annet husarbeid 97 Hoteller og restauranter 98 Frisører 99 Vask, rengjøring og andre personlige tjenester RR Med blyrk, men uoppgitt næring;

36 SETT itz,e3té FÔR HA-5JoN KODE (i-jelp vaprelesmicai f46,t, 3S- 0-LHEAV - OrDqmvi riv4. Ice( PF,S i Rf g 0TOR-0//V4. al) B E- Kodes bare for husmødre og hjemmeværende døtre som har husarbeid som hovedyrke. Følgende koder settes i venstre halvdel av rubrikken: 1 Hjelper til fjøset 2 ft 't med gårdsarbeid fftt på kontoret 4 ff tt i butikken 5 tt tt på verkstedet fftt ellers Arbeid i kortere sesonger (f.eks. "hjelper til i onnene") og arbeid som i alminnelighet ikke tar noen vesentlig tid (f.eks.:"passer telefonen") regenes ikke med. Framhaldsskole 2 Folkehøyskole, fylkesskole m.v. 3 Middelskole eller realskole 4 Artium, reallinje It engelsklinjen g ff latinlinjen 7 " ellers (norsk) 9 Utenlands artium g Artium uoppgitt linje rs0 Ingen almenutdanning _,P aLlmaina De to viktigste slags spesialutdanning tas ut. Hvis det er tydelig nivåforskjell mellom utdanningene, kodes den høyeste først. Ligger begge på omtrent samme nivå, setter en den som har størst betydning for vedkommendes yrke først. (S2,kodeheft2-1).4, h LloG 011, V4R1 4t8E4-1\140/.51DE

37 tvi dzip. s 1(0" , Landbruk, skobruk, hagebruk og meieriutdanning. 111 Hagebruk- og 6artnerisko1e 121 Landbruksskole t.o.m.i Ar 122 mer enn i " 123 uoppgitt 131 Meieriskole 141 Sikagskole 151 SmiabruksiEererkurs v/ Statens Srarukslarerskole 161 Smaruksskole t.o.m. 1. år 162 mer enn 1 år tt 163 uoppgitt Håndverks- og industriutdanning. 4Atep...vg Kete- 211 Bedrifts- verkstdds- og yrkesskole.o.m. i år (fag- og forskole) 212 mer enn I år 213 tt.1! It uoppgitt 214 Bergskolen på Kongsberg (2år) 215 Elemen'tærteknisk skole 1 år 215 mer enn i år 217 tt uoppgitt 218 Formannsskolen.på Kongsberg ( i år) 221 Husflids- og (hjemme)industriskoler t.o.m. a. år 222 tt mer enn i år 223 tf uoppgitt 224 Håndverks- og kunstindustriskoler 225 Håndverkslærerkurs v/st.smabrukslerer- og yrkesskole ( r 226 Lærlinges kole. (tekn. aftenskole 3-4 år) 227 Str2tens yrkeslærerskole (1 år) 231 Tekn. faoa.e 2 ar 232 tf t, Ar " T, uorpgila

38 2 234 Tekl:I. skoler (ma11omtekn.sko1er)'2 år' 235 (3 år 236?t uoppgitt Merkentil utdanning. 311 Butikkf9Eckole 321 Disrasoreksamen Its, ndelsskoler:.33'1 Uoppgitt v?righet Dagkurs: til 8 mndrs..kurs mndr, eller mer, men under. 2 Ai' mndr årig kurs (handeisgym.pensum) studentfagaurs (handelsgym.pensum) Aftenkurs: 336 g - 2o mn(ar, mndr. o,2,- mer (2 årig kurs) Uoppgitt om dg eller aftenkurs: ' 2o mn&c mndr. og mer ( årig kurs) Tjandelsgyprins: årig studentfagkurs årig kurs 343 Hogere avdeling (1 år) årig Bekretærkurs 345 Uoppgitt 351 RevisorekEmen 361 Tralslateken 371Mekiel:eksnrn (.ciel;,dcmsmekler) tf: ;1,14,444.tv:44-4 scr "

39 sjomanns-'of fisker ṯitdanning. 411 "Pisknrfp6sko1e 421 Kokkskole 431 K73tskippere15emen (3 klasser) 441 Maskinistskole 3. klis (1 gir) 442 tt 2 a O l kl, (1 år) 443 t ; ucppgitt 451 Radiotele,z.rifistql.cole (74 år) i,.461 Skipsforerskole Stuerts..etol 472 Styrr,Nansskple hogere.pvd. Univeysitet.- og t.riakoleutd1pnningo :11.0:f 4.11 willminionimi....wel IN,4.1111/1111 WMNIV 511 Aktua -.2n.'g F7-rPsi ()potekaroksmc.:r) 51 P±loioi 514 Hendelshogolc; '51 16 JUltA Handelslwrelehn.J.H.H. 517 LpnC:brul.:ts:rizole 518 Ypg, nr.t 519 CCit.:11.3,.? J 5ai1 Medisin 522 Psykologi 523 Realfp5 524 Scf.Plokonomi 525 Sosi61ogi 526 Stntsyttensktnp 527 Statsokontnisk E:kspmen. 528 '.'inr,lece,:lickole ke cpnd. mpg Teknisk prkit(,kter frn St. Kurst -. hlnaverk.e.:olt;) 531 ) ( r -(3'.01

40 Militær utdanning., 611 Befplsskole c) Krisskolena 1,(nederzt4 PVC1. gral. ordn. 612, Krigsskolen (ny o1711. ordne) ;,. 613 Lüftforsvts flyskole.614tsr7-11bfndssko1e 615 Luftkrigsskolen 616 Militære hosskole 617 Raiosko1e 618 Serspntkurs SjA,Çrit7sskol.cn 61 Sjøi1itær korps 622 Stebskurs Underoffisersskole (gml, ordn.) Yrkesskole f. teknisk beff?1 (4 år) Diverse fg. Helsefr: 711 JordmorsRole 712 Spebnrnpleie 713 Statens.,:ym'aastikkskole 714 Sykec2;ymn?stkspnen 715 SykeDliier,ksr, Lt-,:n Utdr:., nninf for off. funksonærer: 721 JernbrnskoL.rn 722 Politiskolen 723 Stptens bibliotekskole 724 Tlegr2fskolen 725 Tollkurs

41 Andre fee: \ ' ,. Barnehgele?rerinneeksnrçln (ca0 lo mndr.) Forkynnerkors (2 Ar ; Hotellfv)cole Husmor skole Misjonsskole (2 år) 1, Prediknntslole MusikhonservPtorie t( oruzi.j.st 1- diriz* ent l - pedp.gogikk pi^nolærer-eksemen) laretskole Jirerhoaskole StPtens lairtirinnedc ole i husstell StPtens sløyd- oe teagmaererskole Andre j, Svenneprtove, **-7' Z./ A LI Li 811 Raker, konditor 812 Bokbindor 813 Bokr.cykker (litogrrf, reprodus0r) adre h'.1ndverkere i, -3risk industri 815 Bunt,nrIkE;r 816 Byi7ninst,"pctser-I. 818 Bøkker 819 Bossempker 821 Dreier i tre (kunstdreiez.) 822 Feier.823 Forgyller 824 Foto t7rnf 825 Prisf,z 826 G^rderobfer;c;r 828 Gni-yer 829 Glpssmester, oc speilbelegger 831 Gullsmde. (juvel6r : sc1vs!4,,d) 832 IInskemnkax.833 Eju1 o k-rosserira ken ) klesfarf;er

42 834 Instrumentmker (matematisk t optisk, nautisk) (Brillemp,ker) 835 Instrumentmaker (kirurgisk : ortopedisk) 836 Kjole- og draktsyerske 838. Kopper - of 839 Kurvriker 841 Mnler (skilt-, dekorpsjons-) 842 Murex 343 Mobeltppetserer (Ty)drasreparptor) \844 Pcrtefoljker Posser:çntmker 846 l'isenkcr o sikter 848 Repslger 849 Rzr1e7er 851 Salmaker. 852 SeilmEker 853, Skom,,:ker 854 Skredder 855 &Tie& (hovslpcer, knivmaker) 856 Srikker 858 Tannteknikor 859 Treskjærer 861 Trer 862 Urmpker 863 Andre IlLn6v-6, 7fk,s.re,

43 ... ODE Ö _51PF Ko-RT--- 10FØRK6,-5JÖN v4rpv3e-4- v4r.,.. 5E-Tr KIDDE N1,601 Isi _ NR.. Rubr.22: Trossamfunn fr XL 4143 I le,(9& "Statsk" kodes ikke. For alle andre.. I - settes et NB. til høyre i rubr A)4 SQ-144FthViti 1 rubr.22 settes kodenummeret: 3liti 11 Romersk katolsk I 12 Gresk ortodoks 1.3 Tyske evangeliske samfunn 14 Engelske 19 ft 15 Presbyterianer 16 Andre utenlandske evangeliske i samfunn 17 Metodistkirken!18 Baptistkirken i 1 9 Adventister 121 Vennenes samfunn (kvekere) 122 Lutherske frikirke :23 Jarlsbergske frimenighet 24 Guds menighet i25 Misjonsforbundet 1?.6 Forskj. apostoliske samfunn 7 Den evangeliske forsamling 28 Kristi menighet 29 Pinsemenigheter 1 30 Den frie evang. 131 Andre samf. med voksen dåp 132 Katolsk apostolisk menighet 1 33 Jehovas vitner 34 Chr. Science i35 Unitar i 36 Forskj0 mindre samfunn 137 Mormoner!38 Mosaiske trossamfunn.39 Andre ikke kristne samfunn 1 i 40 Intet trossamfunn 41 Dissenter ikke nærmer angitt RR Uttrådt av statskirken uten nærmere opplysning

44 5E-Tr... Lt " L/4(1147 DJFC1 fr1v5jõ N KODE Sro-rs 1361e-6 e - k,e,irs 512e.,4 itt os si tzx "KjØvux.FAI ccoc " / PgA,s0A/EA o K' c 01)E B For norske statsborgere kodes intet. For utenlandske statsborgere settes NB. i høyre halvdel av rubr.19 og kodenr for landet i rubr023. En bruker samme kodenr0 som for fødested. Statsloses kodenr. er 50 høyere enn koden for det land de tidligere hadde statsborgerrett i (f.eks. "Statslos", (tidligere) polsk får Tar. 65). Statslose uten tidligere statsborgerrett får nr. 98, stats løse med tidligere statsborgerrett uoppgitt får nr. 99. ij 6:s S Rubr.3: KJokken o ;-1kke kjøkken 1,- 1 osv, til og med 4 = 4 kjøkkener deretter: = 1/2 kjøkken. 1/3 osv. til og med --,- 1/6 kjøkken = delt kjøkken fluor. 4: Alminnell. e beboelsesrom hush. 01 = 1 alm. beboelsesrom " osv. Rubr.7: Bosatté personer i hush bosatt person bosatte personer osv. NB: kodes ikke på lister hvor rubr fylles ut. SO

45 <-0DE-B0 ry Lt, eo fe. T tp"ced re., VIA r, ftli.4 57, E (Cr-pie 6(44Z 406 t k.,,c 3 (- te( ( 44'4 (44et 4,4 L' C.4T e sir Patzp e i tv' ifilæe.e. : 7-:7 v,fx6-1,0 53-_414F4VO4_,, i EP S 0 ni & C T te..e.,". L HUSHO DNINGENES SAMMENSETNING (RUBR.12-21) Til venstre i rubr.12. Hovedperson og ektefelle med eget yrke. t?høyre 'v 12. Ektefelle uten eget yrke. rubr.13 Ia= (og svigerbarn) fylt 16 år med eget yrke IT- 14 Barn(og svigerbarn) fylt 16 år uten eget yrke Til venstre i rubr.l. Barn 7-15 år, også barnebarn, adoptivbarn m.v. Til høyre i rubr.15. Barn 0-6 år også barnebarn, adoptivbarn 111.v. rubr.16. Andre slektninger som forsørges av hp., ktefellen eller av barna. 17. Andre slektninger som forsørger seg selv. tttjenere som er beskjeftiget med husarbeid.m.v. 19. Andre tjenestefolk. 20 Losjerende med full kost. 21 'Bipersoner hos tjenestefolk som er beskjeftiget med husarbeid m.v. 4 I

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne.

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne. h /ill, 2/1-61 Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne Stilling i hushold: A. Private husholdninger. Det nyttes to-sifret kode. Første siffer angir familiekjernen slik: 0 = Hovedpersonens familiekjerne eller ingen familiekjerne

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ FOLKETELLINGEN 1960. Ny organisering av datafilen. Sindre BØrke

STATISTISK SENTRALBYRÅ FOLKETELLINGEN 1960. Ny organisering av datafilen. Sindre BØrke Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/18 27. juli 1983 FOLKETELLINGEN 1960 Ny organisering av datafilen av Sindre BØrke Organisering av gammel og ny versjon Omfanget av tellingen, de enkelte enhetene

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

Folketelling i Norge

Folketelling i Norge Folketelling i Norge 3. desember 1946, J W Skjema 1, Husholdningsliste. NB! Alle rom med golvfiate som ligger lavere enn den gate eller grunn de vender mot, skal regnes som kjellerrom. Ligger ett av rommene

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93

NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 NOR/399L0042.00T OJ L 201/99, p. 77-93 Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIK VII. 0 Folketellingen i Norge desember 0. Niende hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Riket. (Recensement du er décembre 0: IX. Population répartie par profession.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 785 BED RIFTSTELLING 1974 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976 ISBN 82-537-0581-6 FORORD Statistisk Sentralbyrå har gjennomført en bedriftstelling

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Institusjonelle sektorer

Institusjonelle sektorer Vedlegg 1 Institusjonelle sektorer 1) Offentlig forvaltning 110 Stats- og trygdeforvaltningen 510 Fylkeskommuner 550 Kommuner 2) Finansielle foretak 150 Norges Bank 190 Statlige låneinstitutter 210 Forretningsbanker,

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 23

MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 23 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 85l28 MODES IV DOKUMENTASJONSNOTAT NR 23 ENDRINGER I UTGAVE 83- REDIGERT AV PØ SAND OG GUNNAR BOCCIE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 985 ISBN 82-537-2253-2

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 07 NESSEBY STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 853768 FORORD Hovedformålet med Folke og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene i det

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

INDUSTRISTATISTIKK 1963

INDUSTRISTATISTIKK 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING FOLKE- OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 085 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 982 ISBN 82-537-695-8 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER ; I r r FOLKE OG BOLIGTELLING I i 0 0. NOVEMBER 0 i 0 0 000 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 0 0 BODØ STATISTISK SEN TRALBYRÅ

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER 0 T0 0 0 0 0 0 0 FOLKE OG BOLIGTELLING i. NOVEMBER 90 00 SARPSBORG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 90 00 SARPSBORG STATISTISK

Detaljer