q,dt te, OD BO... 4e.,E,rs tt tt tt tt 4 kio L. t 4vovv-(.44., tt It tt It

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "q,dt te, OD BO... 4e.,E,rs 3 265-475 tt tt 525-725 tt tt 4 kio L. t 4vovv-(.44., 5 775-975 tt It 1025-1460 1550-1950 9 2550-2950 tt It 3050-4900"

Transkript

1 OD BO PE- tçcs 5E-Tr FoR MA-5JoN t\--ode (69/C 1-z. Ft1L4E.. 4e.,E,rs 44usšR-1444 q,dt te, c,-1)4a, 0 Spredt bebyggelse eller by Forstad 2 Stasjonsby eller D/S-anløpssted 3 Industristed 4 Tettbebyggelse inne i landet 5 Strandsted 6. Fiskevær 7 Anstalt e.l. 8 Ind-stasjonsby og ind-d/s-anløps-4 sted Ind-strandsted X Strandsted-fiskevmr R Andre tettbebyggelser 10 Spredt bebyggelse eller by 1 1 Hussamling, under 95 hj.h. pers. ft ' " It It tt tt It 4 kio L. t 4vovv-(.44., tt tt It tt It 6 tt It It It tt 7 If It tt it tt It X It It it R It It lt over 5100 For hussamlinger som i størrelse ligger mellom de grenser som er fort oppiler, _kodes et spørsmålstegn (_?)

2 0D-FBO cir 1 1 t 1J R R t1 5J Õ N -1 ********* - *** 5Errj KODE VARIAtI3E4-1\1 46/ NR. LfsrE otvim c, STi LL. ÌAJ' 140S áto LLD A). Rubr.4 S t ill inos ovedpers on Andre personer På leilighetslistene får hp. i hovedhusho1dninga7= 3. k 0 t 13 3tfiv /3osTE,03-1:0g.44-0( %16?OeS64.5- M citag n, tt/virtne, rar "BágaFe-Ercirho-rd. T =7fr?6,7r utl.bosatt 2 f. Norge 3 rut. 5. Midt tilst abosatt i utl Ri 0/12-31/ ') 0/1-30/ R2 W12-31/ Z.1/1-32/ biondai tthek, R9 RO r1/12-31/ / S1/12-31/ (1/1-30/ (1 /12-31/ Z1/1 30/ /12-31/ sr,1/1 30/ su - 1/12-31/ /1 30/ /12-31 / t1/1 30/ j1/12-31/ (211 :30/11 : ro oar air re rat lirs p/12-31/ /1-30/11-i q50

3 op-f.-bo t(6rt--- 3 E T" Rubr010 Fødested. For personer født i Norge kodes intet. For personer født i utlandet settes NB til høyre i rubr.8 og koden for landet i rubr.10. Ved kodingen av land bruker en grensene pr. 1/ Europa. Qi VaaiiAa 03 Bulgaria 04 Danmark 05 Færøyene 06 Finnland 07 Frankrike 08 Hellas 09 Irland 10 Island 11 Italia 12 Jugoslavia 13 Luxemburg 14 Nederland 15 Polen 16 Portugal 17 Romania 18 Sovjetsamveldet 19 Spania 20 Storbritannia og Nord-Irland 21 Sveits 22 Sverige 23 Tsjekoslovakia 24 Tyskland 25 Ungarn 26 Østerrike

4 ETT I g iklföriv1 4v5JoN K-ODE (41\1-0 F -T E Icif.-.:st6-V- Lici..ST[Li - itict. op B 27 Egypt 28 Sor-Afrika-Sambandet 29 Afrika ellers Amerika 30 Canada (med Newfoundland) 31 U.S.A. (med Alaska) 32 Argentina 33 Brasil 34 Nexico 35 Mellom- og Sør-Amerika Asia :3-7 India og Pakistan 37 Indonesia 38 Japan 39 Kina 40 Asia ellers ellers (ikke Sovjetsamv.) Australia ,lustralia,new-zealand og Oseanet 48 Født på havet 49 Antakelig født i utlandet, men land ukjent Rubr i1..:.ekteskajjeli stilling. Ugift gift mann Gift kvinne med cget hovedyrke Gift kvinne som forsørges av j mannen 5 Enke, enkemann 6 Separert 7 Skilt (R Ekteskapelig stilling ukjent) o #'k-v

5 I.51.1)E" to-rt-- 5ĒTr FØR 4\-5J N I-CODE v4ripv3e- i- bew is/ LA, 020 -au 6476:sops- For gijte kodes ekteskapsår 98 gift i I " " " " " 1901 osv. (RR ekteskapsår ukjent) 4)&1/Fr. ' (44619-d For barn fodt 1/ eller senere kodes fødselsmåned i denne rubrikken. 01 fodt i januar 02 " " februar ket fodt i november 12 " " desember (RR fødselsmåned ukjent) (.44...du4 cuatiae, C AA,DIA, cark: CZ. Er.) isx,...k.u-74 "14-4AA- &-fesc tze-c 02.4 emea4, icocie vt,i/calowt A 1 Selvst0 næringsdrivende med leid hjelp 2 Selvst. maringsdrivende uten leid hjelp Selvst. næringsdrivende uoppgitt om med eller uten leid hjelp Pamiliemedlemmer som arbeider for hovedpersonen i husholdningen 5 Ansatte i en privat husholdning' 6 Ansatte ellers som har husholdning sammen med arbeidsgiveren 7 Andre ansatte 8 Personer som vesentlig forsørge0 av en annen 9 Andre ikke-ervervende s, 4431"...,0"64",

6 Admnistrative Selvstendirzeiii Selvctemlicc naringsrlrivene, ikke novnt andre stoder 112 _7orpaktor 113 Reder Funksjonærer cstyrcr ra.v Direktør m.v. 123 Disponent 124 Driftsbestyrer 125 1Contorsjef 126 Soussjef 130 Avdelingssjef 131 Bokholder 132 Forvalter 133 Fullmektig 134 Hovedbokholder 135 Hovcdkasserer 136 Kasserer 141 Kontorist 142 Lagorsjef 143 Maskinskriver, stenograf 144 Revisor 145 Sekretær 146 Volontør 151 :Futikkekspeclitrir 153 Salgssjef, innkjops3jef 152 Reisonao i54 Selger Stillingcr i smrlig_tilknytning til tjonesteytin Rostauratør 15 7 nre!.eicr i by (- 731) 171 Hovmester m.v. 172 Kjøkkensjef, oldfrue 173 Sjfsflyvertinno (7 771) Sclvstendice. Pormcmn

7 -?) 2 Arbeidere 131 Husbestyrerinno 162 Fusbestyrerinne. hos selvstondig. -yea gardsdrift 183 Hushjelp 1 64 Hushjelp hos selvstendig ved gardsdrift (5 ill) 185 Husmorvikar 186 Kelner, serverin7r,ponsonalc. /3f.1-:al:ennezisonalc ias Kokk I Portier, garoerobier 19Privatsjafor, (5 ---.) 19S Tjener v/ hotell, passasjer- Skip m.v. 1.94Hustjoner m.v. ikke nevnt / ovenfor. 19(Hustjoner hos selvstendig v/,s, sdrift 080 Vaskekonc (som rongjøringspcl.isonell oilers) inger smrlig i tilknytninz tii jord fiske Jordbruk Gartneri 211 Agronom.221 Pylkes-, herreds- l bygartner, 121 Des :tyrorc (som "anclre best.") 2.29 Andre gartnere 212 Fjzskontrollør, Gartnerformann 112 Forpakter (som "amlre forp:) 899 Gartnerarbeider. (som "cmdre 111 Gardbruker,. (som " are. andrej selvst.") 213 Led,lending Skogbruk Smabruher Husmann 112 Uogarivcr (skogforpakter) Sveiser o7 budeic Jordbruksarbeidr "andre arb.") (som 231 Forstmann, skogmotor 232 Tzmmermfacr 241 Hvalskytter (7 136) 2.51Skipper (som jektefcrr) 249 Fisker (- 131) Fi3k0 0'.7 fe: rfst

8 3 Stillingr,r som sairliv har tilkny-tvairo. til trar, T)ort ?ro Funksommrer 251 3aiicog s -iyas;ionsmgst:..r 259 Pyrvoktr, fyresstsn - ; ( Havnefogd (7 754) Jekteforer (cgs Los og.kjc:6,.tmnnn Losoldenmann (7 755) Maskinist til 7 Postâ,pnr (7 775) Sjzkyndig assistent : vcpenet (7 750 Skipsfører Styrmann Telegrafist (som il andre telegrafistor) Formenn 271 Lokomotivfører I 761) 272) Overkonduictor 11.1 fyr-,r-lbe:id.orz; 281 Ballq.:voktor,,, (7 761) 98 9 Patsmarn 283 Pyrb.ctor pz7 -. lokomotiv (7 761) 26 4 Pyrbrtr til sjrm., Jumr3mna, :leksgutt Kokk 283 KondiAtcr, billettselger 289 stl cfrer rie vii 291 1,1as.kci.ns S t; 292 Matros, lettmatroa 293 Messeoutt 294..Sjfor (kjorcr) 295 Stasjonsbetjc:nt ( 7 761) 296 3t -ocrt 1 ) S 299 vo't3nforr v/ sporvei (7 762) Ifg. Andfe fagfun!mj'nrt,-er og erverv To.&nis.c6, 310 Overingcnicr '514 Tegner In.enior 515 Ijemiker 312 Assistentinizenfir 316 Tekniker 313 Arkitekt 318 Laborant H3 1se Overlege 322 Distriktslege, byie (7 832) 323 Am:re loger 324 Joramor

9 4 325 Mas?:'? 327 Oversr,ster 7 C31) 328 SylmpleierTke 329 Sykoploielev (7 031) 3. Distriktt, ;;avirlf, (7 =.13.3) 332 Andre tarnleer 3Y5. Distriktsdyrloge (7 834) 334 Andra dyrieger 335 PTOVi3Or (7 672) 338 Apotekelcv (7 672) * INNISM qtmoral s olcxst, Oliorstloy talmt, tw.r. Y..rycAn, irdtnallt 344 Pcmrik, sjersjant, kvartermester 315 Korporal 348 Kadetter og befnlskoleelever 3 4q tk;41.4z.-t Zeimtor Afu, rur.striore (- nor- 331 Poxfattcr. N 352 runotnaler og billee- InGscr (- 837) 353 Musiker og sanger 354 Skuespiller (-894) 358 Stctist og teaterelev (- 894) virksorahet Enf..tsmr 363 Kiszonær 364 Offiser i 211.::eleesarmeon (7 844) czyl csninr, 41 1?rof.i.,*scyr '7 813).12 :os:nt, Lator og 1,:;=,K I gsliie.n. 813) Andre :.t nsuiem 1.5 EontrolICT 415 Inspekt= 417 ImIrektr.r oas torl.:7roll ;vr ti.jrima; Xontrollor 421 Advo:Icat, sstkfvrer 422 Bibliotekar 423 Dommerfullmektig m.v. 424 Pormnnn i foreninger 425 Journalist (7 282) 431 lipdaktor (7 ^.82) 432 Zildevrakor 437 Telefonist ( 7 776)

10 434 Telegrafit 435 Tollassistent (7 733) 436 Tollkontrellx ( 7 733) 451 fagfun.!.:js ricer er i s jefstillincer. 4r1 &flare fozfunzsjomrer :Eno ervervende Elever 51 1 Studenter ved universitet 6g hcyskoler Gymnasiaster og realsoleclever 513 Framhaldsskoleelever 514 Elever ved yrkesskoler 515 Andre clever over 15 Ix Andre 531 3arn (født 1/ eller senere) som ikke forsvrger. seg selv 541 Fanger uten nærmere oppgitt stilling (9 WI) ",, c.,yielln,1a n 1 0.-J;0t),J,, NJ 04#'1.it1-0/ nc1:re ikke ervc...-verde nndverkere og :rbcia.exa ikkenevnt tidliero. Pormenn.far 7 som f2erte suffer Arbeidere " 8 " :1 Lmregutter " 9 Annet og tredje siffer er oppgitt nedenfor. Eksempel:. snokkerformann 756, snekker 056, snckkerlmrling 956. IVIndverkere ell MON.M.INIM IMIMIO M II Baker; konaitor -12 Bokhinder 286) -13 *Boktrykker (litograf, reprodusf.ir - Antire 12tndv:rker3 i grafisk industri.

11 -15 Luntmaker 3ygningstapeczer. (- 476) _is (- 21/r ) -19 Dristemaer (- 374) -21 Dr - Arl i tro (hun'raer) (- 262).T22 Feier 935) e 1r Forgyller ^. 24. Potograf. -25 Prisor (- 929) -25 Garderobefor (kjom.rons. garn- og klesfarz;.br -T23 ( r 291).20 TlacEmester, glas3li19(x oc speilbeleggr Gullsmed (juveltr l solvsmed) (- 444) -32 Lanskemeker (- 224) -33 Uj121- og kasrosserimakez -34 r " Ai * -51 Instrumentmaker (matematisk, optisk nautisk) Brillemaker :nstrumentmaker (kirurgick, nrtopedisk) i:jqlet- o; (7.raktsye:.7ske Xbpper- og blikkenslaar (- 376) Arboic1c3;1. Kurvmaker 251) Mains (skilt-,bygnings-, dckw,asjons-) Murer Kacltapetscrer (madrass reparator) (- 261) Port,.:foljemaker (- 294) Po3scmcntmaker (- 214) klisemaker 08 slakter (- 161) Repslager (- 211) Rorlegrer (- 478) Salmaker (- 293) -52 Seilmaker (234) -53 Skomaker -54 Skredder -55 Smed (hovslagér, knivmakr) -56 Snekker -58 Tanntokniker (.;# '833) -59 Treskjærer (- 252) -61 Temrer -62 Urmakor (- 443) -63 Anrc hatzlvcrkeve (7.:17 B.rannkonstanl a 31ektrik(;:r Pyrbster GruvearbeiCcx Hjemmevmrenae barn og slelnnincer hos 3elvstend.130 vod zardshruk, reindrift l 'aotellog kandrift Lagerekspeditør Kaskinist ikke skipsmaqldnist) -34 lieicaniker -95 Montør - 36 Par1cettc,%f1v1es,3er ( RengjøringspersoLcil -89 2oparator -91 Skifertekkcr (- 479) -92 StAnhogGer (- 353) -93 Syerske! 894 Vaktmann 895 Vaktmester -96 Veivokter (veioppsynsmann. form.) (- 461) 197 Verksmester, fabrikkmotor -99 Andre arbeleerc (ansaro formenr)

12 tib-rt... i I 41 F0 R 1 4 A-5-) N 5E1r WO D E opē Bo sl4'r 3 E.1. 1\14W tsi KUR,.311)E (4,0-G;911-3 tz.45vt, 2, KE OM. ei Lode, Ces at, 01,4, s6 Bi rke første siffer Håndverkere Selvstendig handverker 2 Ansatt håndverker 3 Håndverker, uoppgitt om selvstendig eller ansatt Andre 4 Selvstendige Uoppgitt om selvstendig eller ansatt 6 Funksjonær 7 Formann 8 Arbeider 9 Hjemmeværende barn 0 Ansatt, men uoppgitt om funksj. form eller arb. 4yrke,annet og tredje sifter Jordbruk o skogbruk lo Gårdbrukere (410) 11 Småbrukere (411) 12 Forpaktere og leilendinger (412) 13 Husmenn (813) 14 Gårdsdrift ellers 15 Pelsdyroppdrett 16 Oppdrett av andre dyr (ikke i forbindelse med gårdsdrift) 17 Fjoskontrollorer (617) 18 Maskinstasjon for jordbruk -19 Gartneri og hagebruk 20 Skogsdrift 21 Fløting 22 Jakt, bærplukking m.v. Fiske og fangst,5 Fis ke 24 Sel- og hvalfangst m.v. 67 Industri m.v. 25 Kullgruver 26 Malmgruver 27 Mineralbrott m.v. 28 Slaktere og peasemakere 29 Bakere og konditorer 30 Hermetikkfabrikker 31 Fisketilvirking 32 Annen næringsmiddelindustri 33 Drikkevareindus tri 34 Tobakksindustri 35 Tekstilindustri 36 Skomakere 37 Skreddere og syersker 38 Annen bekledningsindustri 39 Sagbruk og høvlerier 40 Bøkkere 41 Trehusflid (treskjærer, kurvmaker m.v.) 42 Annen tre- og korkindustri 43 Snekker (ikke bygningssnekker) 44 Annen møbel- og innredningsindustri 45 Treforedlingsindustri 46 Grafisk industri, bokbinderier 47 larindustri 48 Gummivareindustri 49 Sildolje-,sildemel- og guanofabr. )

13 Jordbruk 07 har0c-)-rk it sliteusy t; (ceettimrk, 1 61Slat A bele,1-7l Grisdrift 112 Felsdroppd.rett 113 Rein:arift 114 Opparo t av andre ayr 115 1;10kontroll, maskinstasjoner m.v. 116 Gartno:d 117 Har:;e- og fruktdy'rking Skogbruk og jakt 121 Sko7sdrift 122 :tp?tin 12' T*rehullbronning 124 Bair -olukkinr, 125 Jakt Li...E. 0, fant 131 Piske 132 Fiskeutklekking 133 innsamling av tare o.l. 134 Selfangst 135 SmLhvalfan;7st 135 Antarktisk hvalfan (zst j Kull- og malmgruver, _ 141 Kullgruver 142 Jernmalmgrliver 143 Svovelkis- oc., koppergruver 144 Andre malmruve -,

14 2 Mineralbrott m.v. 151 Steinbrott 152 Leire-, sand- og grusdrift 153 Kalksteinbrott 154 Kvartcbrott 155 Bryting av andre mineraler og bergartex. 156.Torvdrift 157 Is."rift Nmrino. smicidelindustri 161 Slakterier, polsemakerier o.a. kjøttindustri 162 Mei=ier, ysterier, iskremfabrikker 163 Melkekondenserdngsfabrikker, framstilling av tzrrmelk 164 Hermetisk konservering av frukt og grønnsaker 165 Annen konservering av frukt og grønnsaker 166 Fisk- og kjztthermetikknedlegging 167 Piskelatkjøkken 163 Frostfiletfbrikker og dypfrysing av fisk 169 Fisketilvitkere 171 Møller og frørenserier 172 Bakerier og konditorier 173 Kjeks-, knekhebrzd- og flatb=dfabrikker -ru Sjokolade-, dropsfabrikker o.l. 175 Delikatessekjraken 176 Margarinfabrikher 177 Frmsti11in3 av forstoffer og formel (unntatt sildemel) 178 Annen næringsmiddelindustri Drikkevareindustri, tobakkindustri 181 Brennevinsbrennerier 182 Vinfabrikker (fruktvin). 183 Olbryggerier

15 3 184 Ianeralvannfabrikker m.v. 185 Tobakksindustri Tokstilindus tri 191 alvarefabrikkor 192 Framstillinrç av bomullsvarer, kunstsilke og kuns±silkevarer 193 HamD-, jute- og-linvarofabrikker o.l. 194 Framstilling av ID.an, lisser, elastikk og possemant 195 Fnrzing og etterbehandling av tekstiler 196 islusf1iaveviw7 197 StriDefabrikker 198 Ar2.1 trikotasjefabrikker 199 3trikkors7= 211 Pramtillinc; av reip, snrer, fiskegarn o.l. 212 Framstilling 'ay sjoddi, stoppull, vatt, stry o Framstilling av oljete og belagte tekstile/' 214 Annen tekstilindustri Bekleannsinaustri ort s;n1 av tekstiler ellers 221. Skot»yfabrikker 222 Sko:roparasjonsvorksteder 223 Dantmakerior, pelsvarefabrikker 224 Hancl;:ei'abrihker, hanskemakore 225 Hatt og lueframstilling 226 Systu,r og syersker (ikke konfeksjonsfabrikker) 227 Sk:colderier 228 Tilvirkinz av :oljeklmr 229 Konfcksjonsiabrikker 231 Paraplytilvirking,232 Framstilling av madraser, dyner, puter o.a. sengeutstyr 233. Framstillin av. ryggsekker, seilduksvekcgamasjer \

16 234 Seilmakere, markise- og presenningsfabrikker 235 Sekhefabrikker 236 Sm av tekstiler ellers Tro- og korkindustri 241 Sagbruk og hflvlerier 242 Framstilling av trehus' og trekonstruksjoner 243 Kassefabrikker 244 T;--rinefabrikker og b,c(kkere 245 Framstilling av tremel og treull 246 Framstilling av treull-sementplpter 247 Tve -r.r!rfabrikker 246 Troimprcgneringsanlegg 249 Korkindustri 251 Kurvmakerier 252 Annen trevareindustri M;7:bel- og innredningsindustri 261 M.-belfabrikker orr) Billodskjærere, kunstdreier o.l. 263av bygningsinnredninger av tre 264 Framstilling av bygningsinnredninger av andre materialer Treforedlingsindustri, papir- og pappyareindustri 271 Tresliperier 272 aellulosefabrikker 273 Papir-, papp- og kartongfabrikker 274 Wallboardfabrikker 275 Framstilling av papir- og pappemballasj6 276 Framstilling av tjærepapp, vokspapir o.l. 277 Tapetfabrikker

17 273 Saridpapirfabrikker 279 Annen papirvare- og pappvarcindus7tri Grafisk inustri, bokbinderier t forlasvirksomhet 281 Avistrykkcrier o boktrykkerier. 232 Avisredaksjoner 283 Forlagsvirksomhet 234 Klisjcanstalter 265 Annen grafisk industri 286 Bokbinderier IṬ. 11:_9 1_fummivareindustri 291 Garverier 292. Peisborederier 293 Salmakere 294 Diverse 1erindustri 295 Gttrnivarefabrikkcr 296 Vulkaniseringsverksteder Kjemisk industri 311 Karbi& og cyanamidfabrikker 312 Framstilling av kvelstoff og annen elektrokjemisk industri 313 Sprengstoffabrikker 314 Framstilling av cellull, syntetiske harpikser og formstoffer 315 Framstilling av superfost'at og annen kjemisk grunnindustri 316 Trandamperier 317 Sildoljefabrikker, sildemelfabrikker, guano fabrikker 318 Annen olje- og fettindustri 321 Framstilling av medisinske og farmasr'ytiske preparater

18 C.) 322 Slipefabrikker 323 Framstilling av kosmetikk, parfymer og toalettpreparater 324 Lysfabrikker 325 Parse- og fernissfabrikker 326 Framstilling av trekull og tretjære 327 Py-stikkfabrikker 328 Armen kjemisk industri FramstillinF av produkter_e_eetroleum (); kull 331 Petroleumsraffincring, framstilling og regenrering av smcreoljer 332 Framstilling av asfalt og steinkulltjæreprodukter Jord -_ çg stinvarcinustri 341 Tegiverk 342 glassverk 343 G14ssliperier, speilfabrikker o.l. 344 Porselen- og fajansefabrikker 345 Pottemakerier o.a. keramisk industri 346 Sementfabrikker 351 Pramstilling av sement- og.betongvarer 352 Framstilling av m7llestein, bryner og andre slipeartikler 353 Steinhog s7ericx og 354 Kalk- og rvrtelverk 355 Andre mineralm7ller 356 Annen jor- og steinvareinaustri Primmr jern- og mttallindustri. 361 Forrolecrint;svcrk 362 i'iujernsvcrk, stal- og valseverk 363 RågoasstpiniLf av jern oz stal

19 364 Prirzir aluminiunsindustri 365 Annen primær metallindustri Lieta11va -17cinaustri 3 71 Vorkstod for støpt handelsgods og bygningsgods av jern og stal 372 Trdtrekkericr, tdstift- og spikerfabrikker o.l. 373 Frarnstilling av netting,' gjerde og metallduk n vlṭon og ammunisjon it U 375 blikkemballasje :i it 376 anarc blikkya= ;1 7i 377 hanexerktcy, redskaper og beslag 578 Verh3 -ftr jern- og platekonstruksjoner il ;; 379 fornikling, galvanisering, emal, : jering o.l. 381 Metallstriperier 382 Annen jern- og metallvareindustri 1aiTkininiflus,,r1 elektrisk oller for transport) 391.Framctillinrs av verktymaskiner 392 andre maskiner for inalstri a 393 maskiner for laneftbruk ftt 394 bygge- og anleggsvirksomhet 395 it maskinelt utstyr for hvalfangst 3961 l maskiner for hush. butikk og' kontor 397 t andre maskiner 398 Reparasjonsvc'rk3toder for maskiner. Elektroteknisk nlus i.uri 411 Framstillins av akkumulatorer 412 Radiofabrikker 413 Framstilling av glødelamper, lysrør o.l.

20 8 414 Framstilling av elektriske forbruksapparater 415u " kabler og ledninger 416 Andre elektrotekniske fabrikker 417 Elektroti3kniske reparasjonsverksteder Tram 421 Bygging og reparasjon av stålskip tt 422 " treskip og båter 423 Produksjon av motorer for skip 424 tt it it maskinelt utstyr for skip 425 Reparasjon av motorer og maskinelt utstyr for skip 426 SkipsoDphug3ing 427 ProLksjon av jernbane- og sporvognsmateriell 428 Reparasjon " H fltt 431 Karosserifabrikker 432 Produksjon av motorkjøretøyer og deler ellers 433 Reparasjon av motorkjøretøyer 434 Reparasjon av sykler 435 Sykkelfabrikker 436 Plyindustri 437 Transportmiddelindustri ellers Diverse industri 441 Instrumentmakerbedrifter 442 Framstilling av optiske artikler og fotoutstyr 443 Urmakerforretninger 444 Gull-, s,cav- og plettvarefabrikker 445 Framstilling av musikkinstrumenter 446 Skifabrikker 447 Andre sportsartikkelfabrihker 448 Framstilling av leketcy, souvenirs, juletrepynt o.l 449 Børste- og penselfabrikker 451 Framstilling av knappeartikler

21 9 452 Framstilling av formartikler ikke tatt med annet sted tf 453 " lampeskjermer 454 Annen industri ÅfliC3 og byggevirksomhet 461 Anlegg og vedlikehold av veier, gater 462 fl It fl havner 0 itc 463 vann,og kloakk 464 H Htt telefoh og telegraf 465 HttTtH jernbaner, forstadsbnex 466 Fosseutbygging og -oppdemning 467 Entrtrorenørforretninger 463 Murmester-, byg3mesterforretninger 469 Vannboring, diamantboring 471 Grunnmur- og planeringsarbeid 472 Elektrisk.installasjon. 473 Glassmestere 474, Tommermesterforretninger 475' Bygnings- og dekorasjonsmalerforretning 476 Bygnin.7stapetaererforretning U f._ 4,;. 473 Rør1eggeiTo4re -haing, /*( El.öktrisi.tot og gas sforyning. 481 Elektrisitets- og lysverk, dampsentraler 482 Gassverk Vann kloakk renhold. 491 Vann- og kloakkves6n: 492 Renholdsverk

22 lo FOMETNINGSVTRKSOYHET Agentur og kommisjonshandel 511 Materialer, maskiner, brensel 512 Møbler og forskjellige bruksgjenstander 513 Tekstilvarer, bekledning 514 Nærings- og nytelsesmidler 515 Blandct agentur og uoppgitt Engroshandel Handel med nærings- og nytelsesmidler 517 Kolcnialvarer 518 Korn og mel 519 Margarinsentralen 521 Fisker og sildesalgslag 522 Salgslag for sildeolje 523 &lor i, ost, egg, landmannsprodukter 524 Kaffe- og teforretning 525 Kjøtt og pølsevarer 526 Fisk og tran 527 Frukt, konfekt, grønnsaker 528 Vin og spirituosa 529 Tobakk, sigaror, sigaretter 531 Norges kjøtt- og fleskesentral 532 Glatnorhallen 533 Andre salgslag for jordbruksprodukter 534 Annen samvirkehandel Tekstilvarera. ferdige kltr.2. bekledning 535 Manufaktur, trikotasje 536. Herreekviporin: 537 Damekonfeksjon

23 Barnqkonfoksjon 539 Pelsverk 541. Skotøy 543 Motcvarcr 545 Anr3ro Tre 1ast 7 tonmr I by,,,ningsartikler brensel * 546 Trelast, tremasse 547 jern, stal, metaller 548 Bygningsartikler 549 Rørleggerartikler 551 Parzehan: Brensel Møbler o.l. innbo. 553 Møbler, møbelstoff, tepper 554 Kunst og antikviteter 555 Husflid og broderier 556 Musikkinstrumenter og grammofoner 557 Elektriske artikler og radio Husg rd 553 Isenkram, jernvarer 559 Glass, porsclon, kjøkkenutstyr 561 Kortevarer 562 Gull- og sølvvarer Andre artikler til personlig bruk 563 Sport, vapen, sykkelforretning 564 Urforretning 565 Fotografiske artikler 566 Papirvarer

24 Bøker 569 Bandasjstforretning 571 Parfyme 572 Apotekervarer 573 Reiseutstyr, vesker Automobiler og andre artikler til ervervsmessia bruk 574 Automobiler etc. 575 Densin 576 Kontormaskiner op, utstyr 577 Symaskinur 57e Andre maskin- og motorforretninger. 579 Pialdskaper 581 Skinn, huder og 582 Levende dyr 583 Forstoffer til gjødning 584 landbruksemballasje. Forskjelliffi varehandel rar Blomster, frø, såvarer 556 Engroshandel ikke nærmere angitt 599 Annen engroshandel Detaljhandel 616 Varehus Handel med...nines- og nytelsesmidler 617 Kolonialforrotninger 616 Landhandler! er 619 Samvirkehandel 621 Bakervarer 622 Melk og delikatesse

25 627 Smzr, ost 624 Keffe og te 6 25 iqøtt o rasevpror 62G rick og vilt 627 Vrukt, konfekt,.!;rmnspker 62F)- Vin o spirituosp 62 Tobpkk oz.. sirer 631 :rukt c)!. t.obekk, blendet 637 Selgsleiff, for jordbruksprodukter Tckstilwrer l frie bekledninl: 635 nufturforretning, trikotc'sje 636 :erreekvinering 637 flr- ne3::onfekcjon 638 3prnekofeksjor 63c buntmpkerforre tning 641 Skotforretning 642 :!.,.-:..s3:-eforretning 643 Moteforretnin 644 '-'erplyforretning 645 Anre Trelpst i tovmer, by. Enin6sertikler 1 brensel 646 Trelpst, trempsse, cellulose 647 Jern, stia og metaller 648 ByGnincsv.rtikler 64 0e. Rorleerforretning 651 5ergevrrer 652 Brensel

26 14 Iç5b12r o.l. innbo :1r:bler, mribeistoffer, topper 654 Kunst og antikviteter 655 I:usflidforretning 656 Mus ikkhand el 657 Elektrisk forretning, radioforretning Hus E,,,erad 6 5 Isenkram, jernvareforittning 6 59 Glassmagasin, kjrikhenutstyr G61 Kortevareforretninger P'.62 or solvvareforretninger Andre artikler til norsonli7 bruk 663 Sport, våpen, sykler 664 Urmakerforretning 0 65 Fotorafiske artikler 666 Panirvaroforretning 667 Bokhandel 660 Kiosker for aviser m.v. 669 Dandasjister 671 Parfyme 672 Apotek 673 Reiseutstyr Automobilor oc- -rekvisita artikler til ervervsmessia 674 Aytomobiler 675 Bensin 676 Kontormaskiner og utstyr 677 Symaskiner 670 Andre maskin- og motorforretninger 679 Innkjzpslag for fiskeredskaper OrUZ

27 Skinn, huder og leer 682 Handel med levende dyr 683 Forstoffer, boy og halm 684 Jorlbrukets innkjøpslag for driftsmidler Diverse malandlere, torghandlere, omførselshandlere 685 Porthandlere 686 Sjokola(Ickiosker 687 Toi.ghandlere 688 Marsjandiser 689 Omfzrselshandel med fisk og kjøtt 691 lt tt 692 it it 693 Kramkar brensel melk, gronnsaker, frukt Annen varehandel 694 Akvarie- og fuglehandel o.l. 695 Blomster 696 Skipshandlere 697 Auksjonsforretninger 698 Detaljhandlere ikke nnrmere angitt Ḃanker og andre finansinstitusjoner 711 Private banker 712 Statsbanker 713. Kredittforeninger 714 Vekseler 715, Finansierin c-3sselskap 716 Aksjemeglore 717 Bors

28 1 6 Forsikring og trygd 721 Forsikringsselskaper 722 Forsikrinasagentur og.avd6lingskoritor 723 Offentliga pensjonskasser 724 Offentlig trygdevirksomhet Drift av leie- oc; forretningsar:=21a_ee_esaalps 731 Drift av leie- og forretningsgarder 732 Utleie av garasjer 733 Eiendomsmeglero SAMFERDSEL MOMMIMINNUM Sjftedart MM. M.Mb 741 Kontorvirksomhet i rederier 742 Offiserer og sjømenn i utenriks fart 743 H 11 i innenriks fart Iasting_og lossile l jyr- og losvesen 751 Dampskipsekspedisjoner 752 Laste- og lossearb.foreninger 753 Ferjevirksomhet 754 Havnevesen 755 Losvesen 756 Fyrvesen 757 Kanalvesen 758 Berging l mudring,dykking l buksering l livredning Landtrans port O... Jernbanedrift 762 Sporveisdrift og forstadsbaner 763 Rutebilselskap

29 Norsk 764 Turbilcr og utleie av privatbiler 765 Drosjebiler 766 Lastebileiere og lastebilsentraler 768 FlyttebyrLer, viser(oattkontorer, spedisjonsforretninger* Armen samfcre.sel 771 Flysclskaper oz flyplasser 772 Skipsmoglervirksomhet 773 ReisebyrLer 774 Lagervirkomhet 775 Postvsen 776 TeleGraf og telefon, raeaostasjon (telefon og telesrafi) ADMIITISTRASJUTZ FORSVAR M. V. Administrasjon 781 Kongchus og hoff 782 Statsaminist.rasjon 783 Tollvesenet 704 Annen skatteinnkreving for staten 785. diplomati og konsulatvcsen 786 Utcmlansh diplomati oo konsulatvesen 737 Kommunal administrasjon 786 Kommunal skatteinnkreving Politi- or, rottsvesen Domstoler 792 Lensmannskontorer 793 Politi og påtalemyndighet ellers Forsvaret 794 Forsvarsstaben

30 795 iiren 796 Sjøforsvaret 797 Luftforsvaret OFFENTLIG OG PRIVAT LTEPESTEYTING Undervisnin 811 Folke- og fortscttelsesskoler 812 Høyere clmenskoler og seminarer 813 Universiet og høyskoler 814 Bpnelsskoler o. 815 Militære skoler 816 Tekniske skoler 817 Navigasjons- og riieskinistsk6ler 818 Landbruksskoler, skog-, meieri- og gartneriskoler 619 Tegne- håndverks- og husflidskoler 821 Husmor- og hushjelpskoler 822 Abnormskoler_og -institutter 823 Tvpngsskoler 824 Korrespondenseskoler 825 Musikkundervisning 826 Indre undervisnings(-nstalter Helse o veterinærvesen 831 Sykehus, sanatorier, pleiehjem m.v. 832 Legekontor 833 Tannleel:ontor, te)nntekniker a34 Veterinranstplter og kontorer 835 Annet helsestell RelitEiøs virksomhet 841 Statskirken N

31 Dissenterkirker og -menigheter 843 Annen relisiøs virksomhet Sosialt og humanitært arbeid 844 Frelsesarmeen 845 Rode Kors og andre veldedige institusjoner 846 Forsorgsvcsen, forsorgshjem, gamlehjem, barnehjer4, barnehager m.v. Privatadvokat' og sakfzrervirksomhet 651 Privat advokat- og sakff,terviricsomhet Hjelpevirksomhet for næringslivet 861 Arkitektkontor 862 Mobelarkitektkontor 863 Tekniske konsulenter 864 Andre konsulenter '"Sr6"5" Etczrcfrom -sr.rq;rn:6'' 866 Revisjons- or; bokforine;skontor 867 Liaskinskrivnincskon -6or (avskrivning og kopiering) 868 Reklame- og annonsebyrler 869 Innkassobyraer og kredittopplysning 871 Arbeidskontorer 872 Nattvaktkampani 673 TeleGrambyraer 874 Annen jeapevirksomhet for naringslivet Trcx-in-s- o - arbeidsr, iverorganisasjoncr, lagforoniner OM. OW. ONIUMMINI MOONS SOW MONSI NOW. 875 Neringsorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner 876 Fagforeniner Almen tjenestcyta. o.l. ikke tatt med andre steder 881 Brannvesen

32 882 Parkv3ben S83 huseer, biblioteker os botaniske hazer m.v. 884 Se1vst6nrlize forsknin4sinstitutter 035 Politie orc:eanisasjoner 236 og sosiale foreninger a 3 7 :Ln= alm.cm tjmcsteyting, 1.1) is.! 1/4..J. - t :EATER Film 8 91 filmutleie 892 KinematografLrift Krinc:katingj 24,4 893 Kringkasting 894 Teater c)..; skuspillera POR Orkestre og musikere 896 KonsertbyrLer orkester Anncn fornoyelsr snort 911 I(Irettsfor,miner og organisasjoner 912 Ic"..rttslarcre og trenere, skiskoler m.v. 913 I(7.rettc1asser, tennishaller m.v. Travbane, hippodrom 915 Sirkus, fornyclscsparker, skytebane 916 Danseskol3r PERSONLIGE TJENESTER Tjenester i hjemmct 921..Tjonestor for forskjelliln private husho1.ninc-r Personer som utfrer tjenester for en bostemt privat husho Lining fix samme norins.ruppenuinmor som almb cif.s,::;iv cr.

33 21 Spisostcaer, rcstauranter og kafeer 923 Spisesteder, restauranter og kafeer Liptcloss zonsjonater m.v. 924 Tic:tell-or 0, Ponsjonatr 926 Losjihus (ottar los jerondc") Vask3rier fpxgr-rier og rcnscrier YY-7 Vaskerir strykerier 923 Renscrior o[r, fargcrier Barberere, frisordamor,skjonnhc, tssalonaer IOMS. Male 929. Barber, frisørdame, skjr:nnhetssalong Fatoe, rafer 931 Fotoé7,rflfer Annen gnersonlia tjenesteytinii 932 Beis. ravelsesbyra 933 KirkoGarclor og krematorier 934 Dad (ikke medisinske) 935 Fciin.:7 936 Vindus -ousskompanicr 937 Desinfeksjon og rottkrikompanier 938 Utleie av klær 939 Andre personlige tjenester IICK.E. ERVERVENDE 941 Pensjon, alclerstrygd m.v. 949 Formue livrente m.v.

34 , 22 Offontli;.. forscrget 94 3forsrcg(Jt 94E, Forsrrt forskjellige private (brukes bare tom ncdutvz.i) J.,Ar sammc sosial- -in7,v-in som mannm. av en. anyln, riet:riniu -7)pcnr. rom forsren v

35 0.1)E >E- 1-(0DE 50 Annen kjemisk industri 51 Framstilling av produkter av petroleum og kull 52 Jord- og steinvareindustri 53 Primmr metallindustri 54 Smeder 55 Annen metallvareindustri 56 Maskinindustri 57 Elektroteknisk industri 58 Båtbyggere 59 Annen transportmiddelindustri 60 Annen industri 61 Malere 62 Murere 63 Bygningsnekkere 64 Tømmermenn 65 Annen byggevirksomhet 66 " anleggsvirksomhet 67 Elektrisitetsforsyning 68 Gassforsyning 69 Vannforsyning, renovasjon Porretnigvirksornhet 70 Agentur- og kommisjonshandel 71 Engroshandel 72 Detaljhandel 73 Banter m.v. 74 Forsikringsagenter (674) 75 Forsikring og sosialtrygd elle' 76 Drift av leie- og forretningsgårder - Samferdsel. 77 Skipsoffiserer, jekteeiere m.v. 78 Andre sjøfolk 79 Lasting, lossing, fyr- og losvesen 80 Lastebiltransport 81 Annen landtransport 82 Lufttransport 83 Tjenester i tilknytning til transport 83 Lagervirksomhet 84 Telegraf, telefon, post Z11.1 1E_21.1.e.ZE 85 Offentlig administrasjon m.v. 86 Forsvar 87 Undervisning 88 Helsestell, veterinmrvesen 89 Kirkesanger, organist (689) 90 Kirketjenere, gravere (890) 91 Emissmrer (691) 92 Religiøs virksomhet ellers 93 Revisjon og bokføring for forskjellige 94 Annen juridisk, teknisk,merkantil og kunstnerisk virksomh: 95 Underholdning 96 Annet husarbeid 97 Hoteller og restauranter 98 Frisører 99 Vask, rengjøring og andre personlige tjenester RR Med blyrk, men uoppgitt næring;

36 SETT itz,e3té FÔR HA-5JoN KODE (i-jelp vaprelesmicai f46,t, 3S- 0-LHEAV - OrDqmvi riv4. Ice( PF,S i Rf g 0TOR-0//V4. al) B E- Kodes bare for husmødre og hjemmeværende døtre som har husarbeid som hovedyrke. Følgende koder settes i venstre halvdel av rubrikken: 1 Hjelper til fjøset 2 ft 't med gårdsarbeid fftt på kontoret 4 ff tt i butikken 5 tt tt på verkstedet fftt ellers Arbeid i kortere sesonger (f.eks. "hjelper til i onnene") og arbeid som i alminnelighet ikke tar noen vesentlig tid (f.eks.:"passer telefonen") regenes ikke med. Framhaldsskole 2 Folkehøyskole, fylkesskole m.v. 3 Middelskole eller realskole 4 Artium, reallinje It engelsklinjen g ff latinlinjen 7 " ellers (norsk) 9 Utenlands artium g Artium uoppgitt linje rs0 Ingen almenutdanning _,P aLlmaina De to viktigste slags spesialutdanning tas ut. Hvis det er tydelig nivåforskjell mellom utdanningene, kodes den høyeste først. Ligger begge på omtrent samme nivå, setter en den som har størst betydning for vedkommendes yrke først. (S2,kodeheft2-1).4, h LloG 011, V4R1 4t8E4-1\140/.51DE

37 tvi dzip. s 1(0" , Landbruk, skobruk, hagebruk og meieriutdanning. 111 Hagebruk- og 6artnerisko1e 121 Landbruksskole t.o.m.i Ar 122 mer enn i " 123 uoppgitt 131 Meieriskole 141 Sikagskole 151 SmiabruksiEererkurs v/ Statens Srarukslarerskole 161 Smaruksskole t.o.m. 1. år 162 mer enn 1 år tt 163 uoppgitt Håndverks- og industriutdanning. 4Atep...vg Kete- 211 Bedrifts- verkstdds- og yrkesskole.o.m. i år (fag- og forskole) 212 mer enn I år 213 tt.1! It uoppgitt 214 Bergskolen på Kongsberg (2år) 215 Elemen'tærteknisk skole 1 år 215 mer enn i år 217 tt uoppgitt 218 Formannsskolen.på Kongsberg ( i år) 221 Husflids- og (hjemme)industriskoler t.o.m. a. år 222 tt mer enn i år 223 tf uoppgitt 224 Håndverks- og kunstindustriskoler 225 Håndverkslærerkurs v/st.smabrukslerer- og yrkesskole ( r 226 Lærlinges kole. (tekn. aftenskole 3-4 år) 227 Str2tens yrkeslærerskole (1 år) 231 Tekn. faoa.e 2 ar 232 tf t, Ar " T, uorpgila

38 2 234 Tekl:I. skoler (ma11omtekn.sko1er)'2 år' 235 (3 år 236?t uoppgitt Merkentil utdanning. 311 Butikkf9Eckole 321 Disrasoreksamen Its, ndelsskoler:.33'1 Uoppgitt v?righet Dagkurs: til 8 mndrs..kurs mndr, eller mer, men under. 2 Ai' mndr årig kurs (handeisgym.pensum) studentfagaurs (handelsgym.pensum) Aftenkurs: 336 g - 2o mn(ar, mndr. o,2,- mer (2 årig kurs) Uoppgitt om dg eller aftenkurs: ' 2o mn&c mndr. og mer ( årig kurs) Tjandelsgyprins: årig studentfagkurs årig kurs 343 Hogere avdeling (1 år) årig Bekretærkurs 345 Uoppgitt 351 RevisorekEmen 361 Tralslateken 371Mekiel:eksnrn (.ciel;,dcmsmekler) tf: ;1,14,444.tv:44-4 scr "

39 sjomanns-'of fisker ṯitdanning. 411 "Pisknrfp6sko1e 421 Kokkskole 431 K73tskippere15emen (3 klasser) 441 Maskinistskole 3. klis (1 gir) 442 tt 2 a O l kl, (1 år) 443 t ; ucppgitt 451 Radiotele,z.rifistql.cole (74 år) i,.461 Skipsforerskole Stuerts..etol 472 Styrr,Nansskple hogere.pvd. Univeysitet.- og t.riakoleutd1pnningo :11.0:f 4.11 willminionimi....wel IN,4.1111/1111 WMNIV 511 Aktua -.2n.'g F7-rPsi ()potekaroksmc.:r) 51 P±loioi 514 Hendelshogolc; '51 16 JUltA Handelslwrelehn.J.H.H. 517 LpnC:brul.:ts:rizole 518 Ypg, nr.t 519 CCit.:11.3,.? J 5ai1 Medisin 522 Psykologi 523 Realfp5 524 Scf.Plokonomi 525 Sosi61ogi 526 Stntsyttensktnp 527 Statsokontnisk E:kspmen. 528 '.'inr,lece,:lickole ke cpnd. mpg Teknisk prkit(,kter frn St. Kurst -. hlnaverk.e.:olt;) 531 ) ( r -(3'.01

40 Militær utdanning., 611 Befplsskole c) Krisskolena 1,(nederzt4 PVC1. gral. ordn. 612, Krigsskolen (ny o1711. ordne) ;,. 613 Lüftforsvts flyskole.614tsr7-11bfndssko1e 615 Luftkrigsskolen 616 Militære hosskole 617 Raiosko1e 618 Serspntkurs SjA,Çrit7sskol.cn 61 Sjøi1itær korps 622 Stebskurs Underoffisersskole (gml, ordn.) Yrkesskole f. teknisk beff?1 (4 år) Diverse fg. Helsefr: 711 JordmorsRole 712 Spebnrnpleie 713 Statens.,:ym'aastikkskole 714 Sykec2;ymn?stkspnen 715 SykeDliier,ksr, Lt-,:n Utdr:., nninf for off. funksonærer: 721 JernbrnskoL.rn 722 Politiskolen 723 Stptens bibliotekskole 724 Tlegr2fskolen 725 Tollkurs

41 Andre fee: \ ' ,. Barnehgele?rerinneeksnrçln (ca0 lo mndr.) Forkynnerkors (2 Ar ; Hotellfv)cole Husmor skole Misjonsskole (2 år) 1, Prediknntslole MusikhonservPtorie t( oruzi.j.st 1- diriz* ent l - pedp.gogikk pi^nolærer-eksemen) laretskole Jirerhoaskole StPtens lairtirinnedc ole i husstell StPtens sløyd- oe teagmaererskole Andre j, Svenneprtove, **-7' Z./ A LI Li 811 Raker, konditor 812 Bokbindor 813 Bokr.cykker (litogrrf, reprodus0r) adre h'.1ndverkere i, -3risk industri 815 Bunt,nrIkE;r 816 Byi7ninst,"pctser-I. 818 Bøkker 819 Bossempker 821 Dreier i tre (kunstdreiez.) 822 Feier.823 Forgyller 824 Foto t7rnf 825 Prisf,z 826 G^rderobfer;c;r 828 Gni-yer 829 Glpssmester, oc speilbelegger 831 Gullsmde. (juvel6r : sc1vs!4,,d) 832 IInskemnkax.833 Eju1 o k-rosserira ken ) klesfarf;er

42 834 Instrumentmker (matematisk t optisk, nautisk) (Brillemp,ker) 835 Instrumentmaker (kirurgisk : ortopedisk) 836 Kjole- og draktsyerske 838. Kopper - of 839 Kurvriker 841 Mnler (skilt-, dekorpsjons-) 842 Murex 343 Mobeltppetserer (Ty)drasreparptor) \844 Pcrtefoljker Posser:çntmker 846 l'isenkcr o sikter 848 Repslger 849 Rzr1e7er 851 Salmaker. 852 SeilmEker 853, Skom,,:ker 854 Skredder 855 &Tie& (hovslpcer, knivmaker) 856 Srikker 858 Tannteknikor 859 Treskjærer 861 Trer 862 Urmpker 863 Andre IlLn6v-6, 7fk,s.re,

43 ... ODE Ö _51PF Ko-RT--- 10FØRK6,-5JÖN v4rpv3e-4- v4r.,.. 5E-Tr KIDDE N1,601 Isi _ NR.. Rubr.22: Trossamfunn fr XL 4143 I le,(9& "Statsk" kodes ikke. For alle andre.. I - settes et NB. til høyre i rubr A)4 SQ-144FthViti 1 rubr.22 settes kodenummeret: 3liti 11 Romersk katolsk I 12 Gresk ortodoks 1.3 Tyske evangeliske samfunn 14 Engelske 19 ft 15 Presbyterianer 16 Andre utenlandske evangeliske i samfunn 17 Metodistkirken!18 Baptistkirken i 1 9 Adventister 121 Vennenes samfunn (kvekere) 122 Lutherske frikirke :23 Jarlsbergske frimenighet 24 Guds menighet i25 Misjonsforbundet 1?.6 Forskj. apostoliske samfunn 7 Den evangeliske forsamling 28 Kristi menighet 29 Pinsemenigheter 1 30 Den frie evang. 131 Andre samf. med voksen dåp 132 Katolsk apostolisk menighet 1 33 Jehovas vitner 34 Chr. Science i35 Unitar i 36 Forskj0 mindre samfunn 137 Mormoner!38 Mosaiske trossamfunn.39 Andre ikke kristne samfunn 1 i 40 Intet trossamfunn 41 Dissenter ikke nærmer angitt RR Uttrådt av statskirken uten nærmere opplysning

44 5E-Tr... Lt " L/4(1147 DJFC1 fr1v5jõ N KODE Sro-rs 1361e-6 e - k,e,irs 512e.,4 itt os si tzx "KjØvux.FAI ccoc " / PgA,s0A/EA o K' c 01)E B For norske statsborgere kodes intet. For utenlandske statsborgere settes NB. i høyre halvdel av rubr.19 og kodenr for landet i rubr023. En bruker samme kodenr0 som for fødested. Statsloses kodenr. er 50 høyere enn koden for det land de tidligere hadde statsborgerrett i (f.eks. "Statslos", (tidligere) polsk får Tar. 65). Statslose uten tidligere statsborgerrett får nr. 98, stats løse med tidligere statsborgerrett uoppgitt får nr. 99. ij 6:s S Rubr.3: KJokken o ;-1kke kjøkken 1,- 1 osv, til og med 4 = 4 kjøkkener deretter: = 1/2 kjøkken. 1/3 osv. til og med --,- 1/6 kjøkken = delt kjøkken fluor. 4: Alminnell. e beboelsesrom hush. 01 = 1 alm. beboelsesrom " osv. Rubr.7: Bosatté personer i hush bosatt person bosatte personer osv. NB: kodes ikke på lister hvor rubr fylles ut. SO

45 <-0DE-B0 ry Lt, eo fe. T tp"ced re., VIA r, ftli.4 57, E (Cr-pie 6(44Z 406 t k.,,c 3 (- te( ( 44'4 (44et 4,4 L' C.4T e sir Patzp e i tv' ifilæe.e. : 7-:7 v,fx6-1,0 53-_414F4VO4_,, i EP S 0 ni & C T te..e.,". L HUSHO DNINGENES SAMMENSETNING (RUBR.12-21) Til venstre i rubr.12. Hovedperson og ektefelle med eget yrke. t?høyre 'v 12. Ektefelle uten eget yrke. rubr.13 Ia= (og svigerbarn) fylt 16 år med eget yrke IT- 14 Barn(og svigerbarn) fylt 16 år uten eget yrke Til venstre i rubr.l. Barn 7-15 år, også barnebarn, adoptivbarn m.v. Til høyre i rubr.15. Barn 0-6 år også barnebarn, adoptivbarn 111.v. rubr.16. Andre slektninger som forsørges av hp., ktefellen eller av barna. 17. Andre slektninger som forsørger seg selv. tttjenere som er beskjeftiget med husarbeid.m.v. 19. Andre tjenestefolk. 20 Losjerende med full kost. 21 'Bipersoner hos tjenestefolk som er beskjeftiget med husarbeid m.v. 4 I

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

Fra 4 til 1 %, og opp igjen?

Fra 4 til 1 %, og opp igjen? Fra 4 til 1 %, og opp igjen? Skog og tre skognæringens framtid 5. juni 213 av Rolf Røtnes 1.6.213 Skognæringenes andel av BNP for Fastlands-Norge, unntatt offentlig forvaltning. Prosent. 197-212 5 4,5

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 040 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FØRDE 1432 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FØRDE 1432 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FØRDE 1432 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser'

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAKKESTAD 0128 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAKKESTAD 0128 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAESTAD 0128 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I rien Tellingsresultater - Tilbake&ende tall - Prer,

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser - ÅS 014 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KÅFJORD 1940 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KÅFJORD 1940 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅFJORD 140 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering

Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Oppslutning om og representasjon i norsk fagorganisering Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Innledning på seminar i regi av Norsk Arbeidslivsforum, torsdag 11. januar 2007 Organisasjonsgraden

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SKI 0213 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SKI 0213 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SI 0213 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRISTAD 0103 STATISTIS SENTRALBYRÅ- OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

MARKEDSTALL NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 45 BEDRIFTER I INDUSTRI OG VAREHANDEL 1. NOVEMBER 1961

MARKEDSTALL NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 45 BEDRIFTER I INDUSTRI OG VAREHANDEL 1. NOVEMBER 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A MARKEDSTALL BEDRIFTER I INDUSTRI OG VAREHANDEL. NOVEMBER Statistics on Markets Establishments in Manufacturing and Distribution November, STATISTISK SENTRALSYRÅ OSLO Norges

Detaljer

KRISTIANSAND S. 1001

KRISTIANSAND S. 1001 FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISTIANSAND S., STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO i MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2002 KORT 1 Ikke noe tid Mindre enn en ½ time Fra ½ til 1 time Mer enn 1 time, opptil 1½ time Mer enn 1½, opptil 2 timer Mer enn 2 timer, opptil 2½ timer Mer enn 2½

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Folketelling i Norge

Folketelling i Norge Folketelling i Norge 3. desember 1946, J W Skjema 1, Husholdningsliste. NB! Alle rom med golvfiate som ligger lavere enn den gate eller grunn de vender mot, skal regnes som kjellerrom. Ligger ett av rommene

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående- tall Prognoser SNÅSA 1736 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående- tall Prognoser SNÅSA 1736 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående- tall Prognoser SNÅSA 1736 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AURA 545 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1 NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HERØY (N.) 1818 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1 NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HERØY (N.) 1818 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1 NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HERØY (N.) 1818 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 806 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERN)ER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående 4 - Prognoser"

Detaljer

6 Tabelldel. 6 Tabelldel

6 Tabelldel. 6 Tabelldel 6 Tabelldel Den komplette tabelldelen befinner seg på nett og oppdateres løpende. På nett er også en oversikt over samtlige tabeller. I den foreliggende papirutgaven av rapporten finner du et lite utvalg

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 70 STATISTJS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPEGÅRD 0217 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPEGÅRD 0217 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPEGÅRD 07 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellinesultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HARSTAD 1901 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HARSTAD 1901 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HARSTAD 90 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbakegående

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 0221 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 0221 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 01 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakepende t. L1 -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RINGSAKER 0412 STATISTISK SENTRALBYRÅ -OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RINGSAKER 0412 STATISTISK SENTRALBYRÅ -OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RINGSAER 0412 STATISTIS SENTRALBYRÅ -OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SILJAN 0811 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SILJAN 0811 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SILJAN 08 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002

Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002. av 23. januar 2002 Nr. 56/278 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002 2004/EØS/56/27 av 23. januar 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEINKJER 1702 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEINKJER 1702 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEINJER 70 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OSS 004 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tiibakegående tall Prognoser"

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser PORSGRUNN 0805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser PORSGRUNN 0805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser PORSGRUNN 0805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASØY 147 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OLBU 0531 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERWDER TIL ART OG TABELLER serien "Tellin resultatgsr Tilbakeende u.l - Prognoser"

Detaljer

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Yrker 1964 1965 01 Handels- og kontorfunksjonærer 299 321 02 Befal til sjøs 282 386 03 Tekniske og andre funksjonærer 45 55 12

Detaljer

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB)

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) Økonometrisk modellering med mikrodata av Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) 2 Allmenngjøringens effekt på lønn Estimering av lønnsligninger Datakilde: lønnsstatistikken fra 1997-2012

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LYNGEN 1938 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LYNGEN 1938 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LYNGEN 938, STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNLDER TIL ART OG TABELLER serien "Tellin resultater - Tilbakeende ti Prognoser" legger

Detaljer

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT.

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT. Årsstatistikk CAT 7.30.2 Årsstatistikken til Attføringsbedriften er endret fra og med rapporteringsåret 2009 - altså grunnlaget som skal sendes inn i 2010. Den nye årstatistikken krever en del andre opplysninger

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAGERØ 0815 STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SUNNDAL 1563 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SUNNDAL 1563 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SUNNDAL 1563 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 NORGES INDUSTRI PRODUKSJONSSTATISTIKK 960 Industrial Production Statistics. Annual Survey 960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 962 Tidligere

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LILLESTRØM 0232 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LILLESTRØM 0232 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LILLESTRØM 0232 STATISTIS SENTRALBYRÅ OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 1803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 1803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 80 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser" legger

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VANG (0.) 0545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VANG (0.) 0545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VANG (0.) 0545 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellinf=esultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser EID (M.R.) 1538 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser EID (M.R.) 1538 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 10 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser EID (M.R.) 158 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TINGVOLL 1560 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TINGVOLL 1560 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TINGVOLL 1560 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VARDØ 2002 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VARDØ 2002 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VARDØ 00 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå Sysselsatte på korttidsopphold Christoffer Berge 29.11.07 Statistisk sentralbyrå Arbeidsinnvandrere på korttidsopphold Hvem er de? Hvordan fanges de opp i statistikken? Tilknytning til Norge Selvstendig

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØST 1856 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØST 1856 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960, Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØST 186 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tj- Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 10 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSOG 0223 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEIGEN 1848 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellin.resultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Sentralbanksjefens tale 2013 Fra 12.4 % til 9.2 % industrisysselsetting 3000000 2500000 Sysselsatte i andre sektorer Sysselsatte

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISØR 0901 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISØR 0901 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISØR 090 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BODØ 1804 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BODØ 1804 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BODØ 1804 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPDAL 1634 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPDAL 1634 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPDAL 1634 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellincresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer