MARKEDSTALL NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 45 BEDRIFTER I INDUSTRI OG VAREHANDEL 1. NOVEMBER 1961

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSTALL NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 45 BEDRIFTER I INDUSTRI OG VAREHANDEL 1. NOVEMBER 1961"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A MARKEDSTALL BEDRIFTER I INDUSTRI OG VAREHANDEL. NOVEMBER Statistics on Markets Establishments in Manufacturing and Distribution November, STATISTISK SENTRALSYRÅ OSLO

2 Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt Nr Forsikringsselskaper Societes d'assurances Norges kommunale finanser -8 og 8- Municipal finances Norges postverk 0 Statistique postale Veterinærvesenet Service veterinaire Kredittmarkedstatistikk Credit market statistics Jordbruksstatistikk Agricultural statistics Elektrisitetsstatistikk Electricity statistics Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengdens bevegelse Vital statistics and migration statistics Norges jernbaner -0 Chemins de fer norvegiens Norges handel II Foreign trade of Norway II Statistisk årbok Statistical yearbook of Norway Jordbruksteljinga i Noreg 0. juni II Maskinar og reiskapar m. m. Census of agriculture II Machinery and implements etc. Jordbruksstatistikk 0 Agricultural statistics Norges industri Industrial production statistics Veterinærvesenet 8 Service veterinaire Norges bergverksdrift 0 Norway's mining industry Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene Medical statistical report Norges handel 0 I Foreign trade of Norway I Norges fiskerier Fishery statistics of Norway Alkoholstatistikk 0 Alcohol statistics Meieribruket i Noreg 0 Norway's dairy industry Sinnssykehusenes virksomhet Hospitals for mental disease Rekke XII Trykt Nr. Økonomisk utsyn over året Economic survey Telegrafverket. halvår 0 Telegraphes et telephones de l'etait - LØnnsstatistikk Wage statistics - Skattestatistikk Tax statistics

3 Forord Statistisk Sentralbyrå sendte i 8 ut publikasjonen Kjenn ditt marked. Publikasjonen inneholdt statistiske data av spesiell betydning for næringslivet. Opplysningene var samlet fra flere statistikkområder og gruppert etter den Okonomisk-geografiske inndeling som er fastlagt i Standard for handelsområder. Statistiske oppgaver for mindre geografiske enheter vil som regel kunne skaffes bare i forbindelse med de 0-årlige totaltellinger. En eventuell ny utgave av Kjenn ditt marked kunne en derfor ikke ha sendt ut for det forelå tall fra de nye tellinger i -. Byrået antar det vil være av interesse at opp-' gaver fra tellingene, gruppert etter Standard for handelsområder, blir gjort tilgjengelige etter hvert som de foreligger. Istedenfor å lage en ny samlet oversikt har en derfor bestemt seg for å sende ut stensilpublikasjoner med slike opp-' gaver fra de enkelte tellinger. På samme måte vil en fra tid til annen offentliggjøre statistiske oppgaver som er utarbeidd på grunnlag av Byråets faste registre. Publikasjonene vil bli sendt ut under fellestitelen Markedstall og med emneområdet angitt i en undertitel. Denne publikasjonen gir oppgaver over bedriftstallet i de viktigste næringsgrupper innenfor industri og varehandel fordelt på handelsdistrikter og -områder. Oversikten er utarbeidd på grunnlag av Byråets foretaks- og bedriftsregister pr.. november. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. februar Signy Arctander Erik Botheim

4 Oversikt Denne publikasjonen gir oppgaver over tallet på bedrifter i viktigere næringsgrupper innenfor industri og varehandel. Oppgavene er utarbeidd på grunnlag av Byråets foretaks- og bedriftsregister og er gruppert på handelsdistrikter, handelsområder og handelsfelter. Byråets foretaks- og bedriftsregister omfatter alle bedrifter i disse næringer og næringsgrener: Bergverksdrift m.v. Industri Privat bygge- og anleggsvirksomhet Gassforsyning Varehandel Hoteller og restauranter Vask, rengjoring, rensing m.v. FrisOrer Fotografer I industri og bygge- og anleggsvirksomhet er selvstendig næringsdrivende uten leid hjelp (de såkalte enmannsbedrifter) ikke med. I foretak som omfatter flere bedrifter, er alle bedrifter med i registeret, dersom en av bedriftene i foretaket driver virksomhet som faller inn under de næringsgrupper som registeret omfatter. Grupperingen av bedriftene etter næring er foretatt i samsvar med Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk. Denne standarden gir også definisjon av begrepene bedrift og foretak og generelle retningslinjer for oppdeling av foretak i flere bedrifter. De som er interessert i nærmere detaljarom næringsgrupperingen, vises til Statistisk Sentralbyrås HåndbOker, nr.. Standard for handelsområder fastlegger en inndeling av landet i handelsdistrikter, handelsområder og handelsfelter. Standarden er bygd opp pyramidisk med kommunene som de minste enheter. Nærmere opplysninger om handelsinndelingen er gitt i Statistiske meldinger nr.,. (Foreligger også som smrtrykk.) Tabell gir oppgaver for de enkelte handelsdistrikter med summer for handelsområder. I denne tabellen er tatt med de næringsgrupper som har storst interesse for mindre geografiske områder. Hovedvekten er derfor lagt på detaljhandel og tjenesteyting. Tabell gir oppgaver for de enkelte handelsområder med summer for handelsfeltene. Her er fortrinnsvis tatt med næringsgrupper innenfor industri og engroshandel. Tabell som gir oppgaver for handeisfeltene, har også sumtall for hele landet og dessuten tall for Oslofjorden sentrale handelsområde. Denne tabellen omfatter nmringsgruppene både i tabell I og tabell.

5 Tabell. Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter INDUSTRI Bakerier og konditorier 00. Bilreparasjonsverksteder BYGGEVIRKSOMEET I ALT ROrleggervirksomhet.000. Elektrisk installasjon... Bygningsmaling og-tapetsering. ENGROSHANDEL do Bygningsartikler DETALJHANDEL Nærings- og nytelsesmidler... Kolonialvarer Landhandel.... Bakervarer... MjØlk og delikatesser.... Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... Sjokolade, sjokolade og frukt.. Tekstil og bekledning... Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon... Herreekvipering og konfeksjon.. Garn og trikotasje... Manufaktur og konfeksjon. SkotØy Ur,optiske art.,musikkinstr. m.v. Sykepleie- og apotekervarer... BØker, papir og kortevarer... Papir, kortevarer og leketøy Gull- og sølvvarer, portefoljevarer, kosmetikk... Gull- og savvarer... I Kosmetikk MObler og innbo.... MObler, tepper m.v.... Radio og annet elektr. utstyr.. Området i alt Hovedstadens handelsområde... Oslo DrObak/ LillestrOm Askim/ h.d. Ski h.d. h.d. Mysen h.d Jern- og fargevarer m.v. 0 Farge- og malervarer... Jernvarer... KjOkkenutstyr, glass og steintøy - 0 Sportsuts yr. t 0 Biler og rekvisita Brensel og smøreoljer... HOTEIT- OG RESTAURANTDRIFT 00., 800 o Spisesteder, restauranter... 0 Hoteller, pensjonater m.v. 0 Vaskerier, renserier m.v. Barberere og herrefrisorer 0 0 DamefrisOrsalonger m.v. Fotografer I

6 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Hovedstadens handelsomrade (forts.) Nedre Kongsvinger Årnes/ Ostre Hadeland Romerike h.d. Skarnes Romerike h.d. h.d. h.d. h.d. 00 INDUSTRI... OOOOO... Bakerier og konditorier 8 Bilreparasjonsverksteder... BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet Elektrisk installasjon Bygningsmaling og -tapetsering 0 ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJHANDEL Nærings- og nytelsesmidler... 8 KoloniaIvarer 0 Landhandel... bo 8 0 Bakervarer Njak og delikatesser.... Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt.. Sjokolade,sjokolade og frukt Tekstil og bekledning... Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon - Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon... 0 SkotOy. - Ur, opt.art.,musikkinstr. m.v. 8 Sykepleie- og apotekervarer.. BOker, papir og kortevarer... Papir, kortevarer og leketøy Gull- og solvvarer, portefoljevarer, kosmetikk Gull- og sølvvarer... - Kosmetikk MObler og innbo MObler tepper m.v Radio og annet elektr.utstyr. Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer J ernvarer - - KjOkkenutstyr, glass og stedntøy - - Sportsutstyr Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter.. Hoteller, pensjonater m.v.. 80 Vaskerier, renserier m.v... - Barberere og herrefrisorer.. DamefrisOrsalonger m.v.... Fotografer

7 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Ytre Østfold handelsområde. -.. Området. Halden Sarpsborg Fredrik- Moss i alt h.d. h.d. stad h.d. h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier... 8 Bilreparasjonsverksteder... 0 BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet Elektrisk installasjon... 8 Bygningsmaling og -tapetsering ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJHANDEL Nærings- og nytelsesmidler Kolonialvarer Landhandel Bakervarer Mjølk og delikatesser Tobakksvarer... Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade sjokolade og frukt... - Tekstil og bekledning --ewe. 8 Manufaktur og utstyrsvarer. 8 Damekonfeksjon... Herreekviperingogkonfeksjon.... Garn og trikotasje... Manufaktur ogkonfeksjon... lo SkotOy... Url optiske art.,musikkinstre mev.. 0 Sykepleie- og apotekervarer... BOker, papir og kortevarer... 0 Papir, kortevarer og leketøy... 0 Gull- og solvvarer portefoljevarer, kosmetikk Gull- og savvarer... 0,0,0,0, Kosmetikk MObler og innbo MObler, tepper mev Radio og annet elektrisk utstyr. Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer.... J ernvarer 0.00, KjOkkenutstyr, glass og steintøy 0 Sportsutstyr... 'WSW* *W.* Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT.... Spisesteder, restauranter... 0 Hoteller, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v.... Barberere og herrefrisorer 8 0 DamefrisOrsalonger m.v Fotografer...

8 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter e mar en og fi e a ene. u ran s SO handelsområde dalen h.o... Området Hamar Elve rum/ trynset, Området alt h.d. i alt Rena h.d. h.d. 8 INDUSTRI. Bakerier og konditorier... 8 Bilreparas jonsverksteder 0 BYGGEVIRKSOMHET I ALT 8 Rørleggervirksomhet... Elektrisk installasjon Bygningsmaling og -tapetsering. ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJHANDEL *W limrings- og nytelsesmidler Kolonialvarer Landhandel W0..00' Bakervarer 0000.i mjak og delikatesser... Tobakksvarer... Tobakk, sjokolade og frukt... 0 Sjokoladel sjokolade og frukt.. Tekstil og bekledning... 8 Manufaktur og utstyrsvarer... Damekonfeksjon... Herreekvipering og konfeksj on.. 8 Garn og trikotasje... 8 Manufaktur og konfeksjon... Skotøy Url optiske art. musikkinstr. m.v. 0 Sykepleie- og apotekervarer... Bøker, papir og kortevarer... 0 Papir, kortevarer og leketoy Gull- og sølvvarer, portefajevarer kosmetikk... Gull- og savvarer a.m..- - Kosmetikk... 0 MObler og innbo... 0 MObler topper m.v Io Radio og annet elektrisk utstyr 8 Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer... - Jernvarer... 0 Kjokkenutstyr,glass og steintøy0 Sportsutstyr... 8 Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer.... HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter... 0 Hotelier, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer... 8 DamefrisOrsalonger m.v Fotografer 000, *O.. 0 i 0 0 li. 0 0

9 Tabell i (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter.."-aarandsdalen h.o.. Vestoppland (forts.) h.o.... Området. Lille- Vinstra/ Otta Gjøvik i hammer Vålebru h.d. alt h.d.. h.d. h.d. INDUSTRI 8 8 Bakerier og konditorier... Bilreparasjonsverksteder... BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet Elektrisk installasjon Bygningsmaling og -tapetsering.. Vaskerier, renserier m.v. Barberere og herrefrisorer DamefrisOr salonger m.v.... Fotografer ENGROSHANDEL. 0 0 Bygningsartikler... - DETALJHANDEL 0 0 Nærings- og nytelsesmidler Kolonialva rer... Landhandel 0 Bakervarer Mjølk og delikatesser... Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt 8 8 Sjokolade, sjokolade og frukt.. Tekstil og bekledning 8 Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon - - Garn og trikotasje... - Manufaktur og konfeksjon SkotOy... Ur, optiske art.,musikkinstr. m.v. 8 Sykepleie- og apotekervarer... BOker, papir og kortevarer... Papir, kortevarer og leketøy Gull- og solvvarer, portefoljevarer, kosmetikk Gull- og solvvarer... - Kosmetikk MObler og innbo ofp , 8 MObler tepper m.v Radio og annet elektrisk utstyr. 0 Jern- og fargevarer... 8 Farge- og malervarer Jernvarer... 8 KjOkkenutstyr, glass og steintøy Sportsutstyr..... Biler og rekvisita - 8 Brensel og smoreoljer... HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT 8 Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v

10 Tabell I (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter 0. Vestoppland h.o... Dokka Fagernes h.d. h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier Bilreparasjonsverksteder... BYGGEVIRKSOMHET ALT... *WOO ROrleggervirksomhet øvre Buskerud h.o..i. HOnefoss h.d Området i alt Elektrisk installasjon Bygningsmaling og -tapetsering. 8 ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJH&NDEL ,..# 0 Nærings- og nytelsesmidler.0pipo 0 8 Kolonialvarer Landhandel o Bakervarer NOOlk og delikatesser li Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... Sjokolade, sjokolade og frukt Hallingdal h.d. Tekstil og bekledning -pm.-- 0 Manufaktur og utstyrsvarer.... Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon.. - i Garn og trikotasje... Manufaktur ogkonfeksjon... 0 SkotOy Ur optiske art.,musikkinstr. m.v. Sykepleie- og apotekervarer... BOker, papir og kortevarer... Papir, kortevarer og leketoy.. - Gull- og sølvvarer, portefoljevarer, kosmetikk Gull- og solvvarer Kosmetikk piOd0/00. MObler og innbo MObler tepper m.v.... Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v.. 00,00. Farge- og malervarer... Jernvarer... KjOkkenutstyr I glass og steintøy Sportsutstyr Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer HOTELL,- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter.... Hoteller, pensjonater m.v Vaskerier, renserier mor Barberere og herrefrisorer DamefrisOrsalonger m.v Fotografer...

11 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Nedre Buskerud handelsområde V *fold h.o.. Området. Drammen Drams Området i alt Kongs- h.d. elva h.d. berg h.d. i alt INDUSTRI Bakerier og konditorier 8 Bilreparasjonsverksteder. 8.8 BYGGEVIRKSOMHET I ALT Rørleggervirksomhet Elektrisk installasjon..... Bygningsmaling og-tapetsering.0 ENGROSHANDEL... Bygningsartikler.... DETALJHANDEL Nærings- og nytelsesmidler Kolonialvarer Landhandel Bakervarer... 8 Mjølk og delikatesser.. 0 Tobakksvarer "" "" 0 Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og ukt fr - Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon 8 Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon SkotOy Ur,optiske art. musikkinstr. m.v. 8 8 Sykepleie- og apotekervarer 8 BOker, papir og kortevarer Papir, kortevarer og leketøy Gull- og solvvarer, portefoljevarer, kosmetikk.... Gull- og sølvvarer Kosmetikk / Maier og innbo MObler tepper m.v. 0 8 Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer.. 0 Jernvarer KjOkkenutstyr, glass og steintøy 0 Sportsutstyr.. Biler og rekvisita, 0 Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT 8 Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v.. 0 Vaskerier, renserier m v... 8 Barberere og herrefrisorer DamefrisOrsalonger m.v Fotografer

12 ...0 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter INDUSTRI 0,00... ***** Ytre Vestfold handelsområde Telemarks- (forts.)vassdraget h.o Horten/ TOns- Sande- Larvik Området Holmestrand berg fjord h.d. i alt h.d. h.d. h.d. Bakerier og konditorier.. Bilreparasionsverksteder. 8 0 BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet Elektrisk installasjon Bygningsmaling og-tapetsering. ENGROSHANDEL Bygningsartikler ***** DETALJHANDEL.. ***** 000, Nærings- og nytelsesmidler Kolonialvarer Landhandel 00.0 OO Bakervarer NjOlk og delikatesser..... Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... 0 Sjokolade, sjokolade og frukt.. Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon... Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon.... Skotøy!:. t,,,, v a Ur,optiske art.,musikkinstr. m.v. 8 Sykepleie- og apotekervarer BOker, papir og kortevarer... 0 Papir, kortevarer og leketøy Gull- og solvvarer, portefoljevarer kosmetikk Gull- og solvvarer... Kosmetikk Møbler og innbo MObler, tepper m,v. 8 8 Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v. Farge- og malervarer Jernvarer KjOkkenutstyr,glass og steintøy / Sportsutstyr Biler og rekvisita * O. O 8 8 Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURåNTDRIFT.... Spisesteder, restauranter.. 0 Hoteller, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v... 0 Barberere og herrefrisorer. 0 8 DamefrisOrsalonger m.v Fotog afer r 8

13 Tabell i (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Telemarksvassdraget handelsområde (forts). 0. Midt- Rjukan/ Vest- Porsgrunn Skien h.d. h.d. Telemark Notodden Telemark h.d. h.d. h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier... 0 Bilreparasjonsverksteder.. BYGGEVIRKSOMHET I ALT... Rørleggervirksomhet Elektrisk installasjon Bygningsmaling og-tapetsering ENGROSHANDEL... 8 Bygningsartikler.. DETALJHANDEL, , Nærings- og nytelsesmidler 0 Kolonialvarer Landhandel Bakervarer... MiOlk og delikatesser... 0 Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt _ - - Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer... 8 Damekonfeksjon - Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje... - Manufaktur og konfeksjon.. SkotOy Ur,optiske art.,musikkinstr. m.v. Sykepleie- og apotekervarer BOker papir og kortevarer Papir, kortevarer og leketøy - Gull- og sølvvarer, portefoljevarer, kosmetikk 0 Gull- og solvvarer. Kosmetikk Maier og innbo MObler tepper m.v Radio og annet elektrisk utstyr 0 Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer Jernvarer... - KjOkkenutstyr,glass og steintøy Sportsutstyr 8 Biler og rekvisita... O Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v. 8 8 Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer. DamefrisOrs.. alonger mv Fotografer

14 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Ostre SOrlandet handelsområde.... Området Arendal Grimstad Tvedestrand RisOr alt h.d. h.d. h.d. h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier... Bilreparasjonsverksteder... 8 BYGGEVIRKSOMRET ALT ROrleggervirksomhet..... Elektrisk installasjon... Bygningsmaling og-tapetsering. 0 ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJHODEL Nærings- og nytelsesmidler Kolonialvarer landhandel... 8 Bakervarer... - Mjak og delikatesser. Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... 0 Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer... Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon.. 8 Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon..... SkotOy Ur,optiske art.,musikkinstr. m.v. 0 Sykepleie- og apotekervarer... BOker, papir og kortevarer... 8 Papir, kortevarer og leketøy - Gull- og solvvarer, portefoljevarer kosmetikk Gull- og solvvarer Kosnetikk MObler og innbo NObler, tepper m.v.... Radio og annet elektrisk utstyr 8 Jern- og fargevarer m.v.... '/ Farge- og malervarer... - Jernvarer... KjOkkenutstyr I glass og steintøy Sportsutstyr Biler og rekvisita.... Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT. 8 Spisesteder, restauranter 0 Hoteller, pensjonater m.v..... Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer... DamefrisOrsalonger m.v Fotografer...

15 Tabell i (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter INDUSTRI Bakerier og konditorier Bilreparasjonsverksteder 8 BYGGEVIRKSOMBET I ALT. 0 ROrleggervirksomhet... 0 Elektrisk installasjon 8 Bygningsmaling og-tapetsering. ENGROSHANDEL. Bygningsartikler. DETALJHANDEL...e Nærings- og nytelsesmi dler Kolonialvarer Landhandel... 0 Bakervarer Mjølk og delikatesser... Tobakkavarer...sootb(rewoo..0 Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt.. - Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon... Herreekvipering og konfeksjon.. Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon SkotOy Url optiske art.,musikkinstr. meve Sykepleie- og apotekervarer BOker, papir og kortevarer 8 Papir, kortevarer og leketøy Gull- og sølvvarer, portefajevarer kosmetikk Gull- og solvvarer Kosmetikk - 8 MObler og innbo..00s000...ow 8 0 MObler, tepper m v - 8 Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v. 'wow Farge- og malervarer... Jernvarer e... KjOkkenutstyr,glass og steintøy Sportsutstyr _ Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer... 8 HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT 0 Spisesteder, restauranter.. Hoteller, pensjonater m.v. 8 8 Vaskerier, renserier m.v. Barberere og herrefrisorer 0 DamefrisOrsalonger mev Fotografer... 0 s re Or- tre Ør andet landet h.o.(forts ) handelsområde.. Om-.. Amli/ rådet Kristian- Lille- Krager0 Tveitsund i alt sand h.d. sand' h.d. h.d. h.d.

16 INDUSTRI ' ^ ^ Bakerier og konditorier.... Bilreparasjonsverksteder... I 0 BYGGEVIRKSOMHET I ALT RØrle ggervirks omhet.... :..... w Elektrisk installasjon.... Bygningsmaling og tapetsering. ^ ETTGROS HODEL :. 8 Bygningsartikler DETALJHANDEL Nærings-- og nytelsesmidler... 8 Kolonialvarer... 8 Landhandel 0 8 Bakervarer MI-- Mjølk og delikatesser... Tobakksvarer... - Tobakk, sjokolade og frukt.,.. - Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekle dning Manufaktur og utstyrsvarer... l Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje l Manufaktur og konfeksjon... - Tabell (forts,). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter, i, å.dtre 0 S Ørlandet --^-ØrTEndet handelsområde (.forts. handelsområde.. di.. Or m. a de Setesdal Indre Vestt Farsund Agd i alt Handal.er h. d. h.d. h.d. ijr optiske art.,musikkinstr. m.v. -- Sykepleie- og apotekervarer -- Bøker, papir og kortevarer - Papir, kortevarer og leketøy - 0 Gull- og sølvvarer, porteføljevarer, kosmetikk l - Gull- og sølvvarer - 8 Kosmetikk - - Møbler og innbo MØb e r, tepper m.v -- Radio og annet elektrisk utstyr Jern-- og fargevarer m.v....., - - Farge- og malervarer Jernvarer Kjøkkenutstyr, glass og steintøy -- _ 0 Sportsutstyr Biler og rekvisita - 8 Bitens e og smøreoljer / HOTELL- OG RESTAØNTDRIFT Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v.. Vaskerier, renserier m.v. Barberere og herrefrisører - Damefrisørsalonger m.v. - Fotografer l 8 i i ^

17 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Tes re Or an.e æren og si y handelsområde(forts.)handels område.. Området.. Flekke- Egersund Stavanger Bryne fjord h.d. i alt h.d. h, d. h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier.. 0 Bilreparasjonsverksteder. BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet -.sew.. Elektrisk installasjon Bygningsmaling og-tapetserin. g ENGROSHANDEL... Bygningsartikler... DETALJHANDEL Nærings- og nytelsesmidler Kolonialvarer 8 Landhandel *. 8 Bakervarer Mjølk og delikatesser Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning... Manufaktur og utstyrsvarer.... Damekonfeksjon... - Herreekvipering og konfeksjon.. Garn og trikotasje... Manufaktur ogkonfeksjon... 0 SkotOy, c. 8 Ur,optiske art. musikkinstr. m.v. 8 Sykepleie- og apotekervarer... 0 BOker, papir og kortevarer Papil', kortevarer og leketøy Gull- og solvvarer, portefoljevarer, kosmetikk... 8 Gull- og solvvarer.. 8 Kosmetikk MObler og innbo MObler, tepper m.v. Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer Jernvarer.... KjOkkenutstyr glass og steintøy Sportsutstyr... 0 Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT... Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer.... DamefrisOrsalonger m.v i Fotografer

18 Tabell (forts.). Fedrifter i de enkelte handelsdistrikter INDUSTRI Bakerier og konditorier.... Bilreparasjonsverksteder Jæren og Ryfylke handelsområde (forts.).. Sand- Indre Ry- Sauda/ nes hod. fylke h.d. Sand h.d. BYGGEVIRKSOMHET I ALT... 8 ROrleggervirksomhet... Elektrisk installasjon... Bygningsmaling og -tapetsering. 0 ENGROSHANDEL... 0 Bygningsartikler ) 0 0..ugaland handels område. Området Hauge- alt sund h.d. DETALJHANDEL... Nwrings- og nytelsesmidler... Kolonialvarer Bakervarer Miak og delikatesser Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... Sjokolade, sjokolade og frukt.. - Tekstil og bekledning... Manufaktur og utstyrsvarer... Damekonfeksjon... - Herreekvipering og konfeksjon.. - Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon.... SkotOy -. Ur,optiske art.,musikkinstr. m.v. 8 - Sykepleie- og apotekervarer BOker papir og kortevarer... 8 papir, kortevarer og leketøy.. - Gull- og sølvvarer, portefoljevarer, kosmetikk Gull- og solvvarer Kosmetikk MObler og innbo MObler, tepper m.v Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer Jernvarer... KjOkkenutstyr,glass og steintøy Sportsutstyr 8 Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer , HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter ' Hoteller, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer.... DamefrisOrsalonger m.v Fotografer

19 Tabell I (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter Haugaland. Øndre handelsområde (forts.) Bergenhus h.o. ndre Kopervik h.d. halvoya h.d. fjord h.d. i alt Haugesund- BOmla- rådet Bergen h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier... Bilreparasjonsverksteder BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet Elektrisk installasjon..... Bygningsmaling og -tapetsering. 0 ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJHANDEL Nærings og nytelsesmidler Kolonialvarer Landhandel Bakervarer 000.0* OW - 8 Mjak og delikatesser Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer... Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon.. - Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon SkotOy Ur l optiske art. I musikkinstr. m.v. - 8 Sykepleie- og apotekervarer BOker, papir og kortevarer Papir, kortevarer og leketøy Gull- og sølvvarer, portefoljevarer, kosmetikk...warn Gull- og solvvarer Kosmetikk MObler og innbo..... MObler, tepper m.v Radio og annet elektrisk utstyr 8 88 Jern og fargevarer m.v Farge- og malervarer Jernvarer KjOkkenutstyr,glass og steintøy Sportsutstyr Biler og rekvisita ''. 8 Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRFT Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer DamefrisOrsalonger m.v Fotografer

20 Tabell i (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter INDUSTRI Bakerier og konditorier... Bilreparasjonsverksteder 8 BYGGEVIRKSOMHET I ALT... ROrleggervirksomhet... Elektrisk installasjon... Bygningsmaling og-tapetsering 8 8 ENGROSHANDEL... Bygningsartikler DETALJHANDEL... 8 Nærings- og nytelsesmidler... Kolonialvarer... Iandhandel..., SOndre Bergenhus handelsområde (forts n re. re re Osøyri Nordhorda- Nordhorda- Øygarden Hardangerh.d. land h.d. land h.d. h.d. ford h.d. 8 Bakervarer... - Mjak og delikatesser... Tobakksvarer... - Tobakk, sjokolade og frukt... - Sjokolade, sjokolade og frukt. - - Tekstil og bekledning... 8 Manufaktur og utstyrsvarer... Damekonfeksjon... - Herreekvipering og konfeksjon. - - Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon... Skotøy..._ *********** WOO.. - Ur, opt. art., masikkinstr. m.v. Sykepleie- og apotekervarer... - BOker papir og kortevarer... - Papir, kortevarer og leketøy Gull- og solvvarer, portefoljevarer, kosmetikk Gull- og solvvarer.... Kosmetikk Maier og innbo...,... Ø MObler, tepper Tri V. Radio og annet elektr. utstyr. og fargevarer m.v.... Farge- og malervarer J ernvarer... KjOkkenutstyr,glass og steintøy Sportsutstyr... Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer... HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT... Spisesteder, restauranter... Hoteller, pensjonater m.v.... Vaskerier, renserier m.v.... Barberere og herrefrisorer... DariefrisOrsalonger m.v Fotografer.. ** I _ - -

21 Tabell i (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. SOndre ergenhus. ordre handelsområde (forts.) Bergenhus h...mi re. Området. Hardanger- Odda Voss i alt Flor fjord h.d. h.d. h.d. h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier 0 0 Bilreparasjonsverksteder... BYGGEVIRKSONBET I ALT... Ot.e.0.** 0 ROrleggervirksomhet 8 Elektrisk installasjon... Bygningsmaling og-tapetsering.. 0 ENGROSHANDEL Bygningsartikler..... DETALJHANDEL Nærings- og nytelsesmidler, Kolonialvarer O.O.S OW 0 8 Landhandel... *..***0 0.00* Bakervarer Mjølk og deli katesser... *0* Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer... Damekonfeksjon _ Herreekvipering - og konfeksjon... - Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon SkotOy ,.....,... Ur, optiske artt, msikkinstr. m.v.. Sykepleie- og apotekervarer BOker, papir og kortevarer... Papir, kortevarer og leketøy...e. 8 Gull- og solvvarel., portefolje- varer kosmetkk l Gull- og solvvarer.....e Kosmetikk MObler og innbo MObler tepper m.v.... Radio og annet elektrisk utstyr.. Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarerr Jernvarer W00000, KjOkkenutstyr, glass og teintøy.. s - Sportsutstyr... Biler og rekvisita... wooed ''' Brensel og smøreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT... Spisesteder, restauranter... 0 Hoteller, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer... DamefrisOrsalonger mev, Fotografer

22 Tabell (forts,). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Nordre Bergenhus handelsområde( forts. )..Indre...Indre. Sunnfjord Ytre Sogn Indre Sogn. Nordfjord Måløy h.d. h.d. h.d, h.d. h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier......, Bilreparas j onsverksteder BYGGEVIØS QMPET I ALT , 8 RØrleggervirksomhet......, Elektrisk installasjon Bygningsmaling og -tapetsering ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJHANDEL $ Nærings- og nytelsesmidler Kolonialvarer... 8 Landhandel Bakervarer Mjølk og delikatesser.... Tobakksvarer ^ Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt l -- Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer.... r- Damekonfeksjon l l Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje -- Manufaktur og konfeksjon.... S ko tøy Ur, optiske art.,musikkinstr.m.v. 8 Sykepleie- og apotekervarer... Bøker, papir og kortevarer... 8 Papir, kortevarer og leketøy l - Gull- og sølvvarer, portefølj e- varer, kosmetikk Gull-- og sølvvarer...,... - Kosmetikk Møbler og innbo Møbler, tepper m.v. l Radio og annet elektrisk utstyr 8 Jern- og fargevarer m.v. Farge- og malervarer... l Jernvarer... Kjøkkenutstyr, glass og steintøy - - Sportsutstyr Biler og rekvisita - Brensel og smøreoljer..,... HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT,... Spisesteder, restauranter Hotelier ) pensjonater m.v....., Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisører... DamefrZsØrsalon.ger m.v Fotografer

23 Tabell i (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter Jern- og fargevarerm.v.... Farge- og malervarer.... Jernvarer KjOkkenutstyr,glass og steintoy Sportsutstyr 8 0 Biler og rekvisita... 8 Brensel og smøreoljer... HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT 8 0 Spisesteder, restauranter... Hoteller, pensjonater m.v. 8 Området i alt INDUSTRI. Bakerier og konditorier Bilreparasjonsverksteder 0 BYGGEVIRKSOMHET I ALT... ROrleggervirksomhet... Elektrisk installasjon... Bygningsmaling og-tapetsering. ENGROSBANDEL itygningsartikler 0 DETALJHANDEL.. 0 Nærings» og nytelsesmidler... 0 Kolonialvarer * 0 Landhandel W W Bakervarer... MiOlk og delikatesser 0 Tobakksvarer... Tobakk, sjokolade og frukt... Sjokolade, sjokolade og frukt.. Tekstil og bekledning... 0 Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon... Herreekvipering og konfeksjon.. Garn og trikotasje... 0 Manufaktur og konfeksjon. Skotøy Ur, optiskeart.,musikkinstr. m.v. Sykepleie- og apotekervarer 8 BOker papir og kortevarer... Papir, kortevarer og leketøy.. Gull- og savvarer, portefoljevarer, kosmetikk... Gull- og sølvvarer... Kosmetikk... Møbler og innbo... MObler, tepper m v.. Radio og annet elektrisk utstyr. SunnmOre handelsområde.. tre..indre Ale sund Sunnrgre Ors tavik/ SunnmOre h.d. h.d. Volda h.d. h.d i Vaskerier, renserier m.v.... Barberere og herrefrisorer. DamefrisOrsalonger m.v. 0 8 Fotografer NO i 0

24 Tabell i (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter INDUSTRI.. Bakerier og konditorier Bilreparasjonsverksteder BYGGEVIRKSOMHET I ALT... R$rleggervirksomhet -.we- Elektrisk installasjon... Bygningsmaling og -tapetsering. 8 ENGROSHANDEL Bygningsartikler... - DETALJHANDEL soosso.o.00esee.o.so 0 0 Niarings- og nytelsesmidler... 0 Kolonialvarer oo.o.oso.weews. 0 Landhandel... Bakervarer eaw.s..00sisoome - Mjak og delikatesser... Tobakksvarer... I I - Tobakk, sjokolade og frukt... Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning... ordmere h.o.. Romsdal handelsområde tre Området Molde Romsdal An dalsnes Området i alt h.d. h.d. hod. i alt Manufaktur og utstyrsvarer... - Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon.. - Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon... SkotOy...8 Ur,optiske art.,musikkinstr. m.v. Sykepleie- og apotekervarer... - BOker papir og kortevarer... Papir, kortevarer og leketøy.. Gull- og solvvarer, portefoljevarer, kosmetikk......wow* - 0 Gull- og solvvarer Kosmetikk MObler og innbo..... MObler, tepper m.v Radio og annet elektrisk utstyr 8 8 Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer Jernvarer... KjOkkenutstyr I glass og st eintoy - Sportsutstyr Biler og rekvisita... wows 0 Brensel og smoreoljer... 8 HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT... 0 Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v.... Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer... - DamefrisOrsalonger m v..... Fotografer...,

25 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter or more handelsområde (forts.)..indre./tre Kristian- NordmOre NordmOre sund h.d. h.d. h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier Bilreparasjonsverksteder ft 0 BYGGEVIRKSOMHET I ALT... ROrleggervirksomhet... 0 Elektrisk installasjon... Bygningsmaling og -tapetsering. 8 ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETAIJHANDEL Nærings- og nytelsesmidler 0 Kolonialvarer... Landhandel... Bakervarer... Mjak og delikatesser... Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... Sjokolade, sjokolade og frukt.. Tekstil og bekledning..... Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon... Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje... Manufaktur og konfeksjon SkotOy Ur,optiske art.,musikkinstr. m.v. Sykepleie- og apotekervarer Boker, papir og kortevarer Papir, kortevarer og leket0 Gull- og sølvvarer, portefoljevarer, kosmetikk... Gull- og solvvarer.... Kosmetikk MObler og innbo. MObler, tepper rn. v Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v.... Farge- og malervarer... Jernvarer... KjØkkenutstyr., glass og steintøy Sportsutstyr... Biler og rekvisita... Brensel og smoreoljer.... HOTELL- OG RESTAURANTURIFT Spisesteder, restauranter. Hotelier, pensjonater m.v. Vaskerier, renserier m.v... Barberere og herrefrisorer DamefrisOrsalonger m.v.... 'Fotografer II AM, On re TrOndelag h.o.. Området Trondheim i alt h.d il

26 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter.sondre TrOndelag handelsområde (forts.) j ' e*re Orkanger Oppdal Gauldal RØros StjOrdalsh.d. h.d. h.d. h.d. halsen h.d. INDUSTRI 8 Bakerier og konditorier. Bilreparasjonsverksteder BYGGEVIRKSOMHET I ALT.... ROrleggervirksomhet Elektrisk installasjon.... Bygningsmaling og -tapetsering ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJHANDEL... *WO 8 00 Nærings- og nytelsesmidler t : Kolonialvarer... 0 Landhandel Bakerivarer - - Mjak og delikatesser Tobakkavarer Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning... 8 Manufaktur og utstyrsvarer - Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje - - Manufaktur og konfeksjon... 8 Skotøy Urloptiske art.,musikkinstr. m.v Sykepleie- og apotekervarer... - BOker, papir og kortevarer Papir, kortevarer og leketøy - - Gull- og sølvvarer, portefoljevarer, kosmetikk Gull- og solvvarer Kosmetikk MObler og innbo 0 MObler, tepper m.v. Radio og annet elektrisk utstyr 8 Jern- og fargevarer m.v..... Farge- og malervarer - - Jernvarer KjOkkenutstyr,glass og steintøy Sportsutstyr -.mi.-. WOO Bi er og rekvisita WOO l - Brensel og smoreoljer... 8 HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT... 8 Spisesteder, restauranter.. Hoteller, pensjonater m.v... i. Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer.... Dam efrisors.. alonger mv Fotografer I 0 8 8

27 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter INDUSTRI.. Bakerier og konditorier Bilreparasjonsverksteder BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet... Elektrisk installasjon Bygningsmaling og -tapetsering. ENGROSHA.DEL.. Bygningsartikler.... Øndre TrOn elag handelsområde (forts.). 8.. Tndre Nordre Ytre Fosen Fosen Fosen h.d. h.d. h.d. 8 0 I ID ETALJHANDEL 8 8 Nærings- og nytelsesmidler 0 KO Oniallra re r ndhandel.. 8 Bake rarer. - - Mjølk og delikatesser... - Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... - Sjokolade, sjokolade og frukt.. Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon... Herreekvipering og konfeksjon.. Garn og trikotasje... Manufaktur og konfeksjon SkotOy. op, Ur optiske art.,musikkinstr. m.v. Sykepleie- og apotekervarer... BOker, papir og kortevarer... Papir, kortevarer og leketøy Gull- og savvarer, portefolje - varer, kosmetikk... Gull- og solvvarer... Kosmetikk og innbo MObler, tepper m.v.... Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v.... Farge- og malervarer. J KjOkkenutstyr,glass og steintøy Sportsutstyr... Biler og rekvisita. Brensel og smøreoljer... HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v. Vaskerier, renserier m.v. Barberere og herrefrisorer DamefrisOrsalonger m.v.... Fotografer or.re TrOndelagh.o. 0m-. Levrådet anger i alt h.d

28 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter -----/etrin e ag handelsområde (forts. -...Indre. Steinkjer Namsos h.d. h.d. 8 Namdal ROrvik h.d. h.d. On re Nordland Området i alt 0 INDUSTRI e Bakerier og konditorier Bilreparasjonsverksteder.... BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet..... Elektrisk installasjon... Bygningsmaling og -tapetsering. ENGROSHANDEL Bygningsartikler... - DETALJHANDEL Nærings- og nytelsesmidler Kolonialvarer 8 Landhandel... 0 Bakervarer Mjak og delikatesser... - Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... 8 Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer... Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon.... SkotOy 0..0, * - Ur,optiske art. musikkinstr. m.v. Sykepleie- og apotekervarer.00 - Bøker, papir og kortevarer... - Papir, / kortevarer og leketøy.. - Gull- og solvvarer, portefoljevarer, kosmetikk Gull- og savvarer Kosmetikk Maier og innbo.. *****... _ MObler tepper m.v, Oot lo Radio og annet elektrisk utstyr - Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer Jernvarer KjOkkenutstyr,glass og steintøy - Sportsutstyr... ** Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT..... o Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater may..... Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer a. DamefrisOrsalonger m.v.... Fotografer... -

29 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Øndre Nor and handelsområde(forts.).... BronnOy- MosjOen Mo Sandness -u_nd h.d. h.d. h.d. sjoen h.d. estfjorden h.0. Området i alt INDUSTRI Bakerier og konditorier... i Bilreparasjonsverksteder BYGGEVIRKSOMHET I ALT... ROrleggervirksomhet... Elektrisk installasjon.... Bygningsmaling og -tapetsering. - 0 EN GROSIIARDEL Bygningsartikler... DETALJHANDEL ** Nerings- og nytelsesmidler... Kolonialvarer Landhandel Bakervarer jølk og delikatesser... 0 Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning... 0 Manufaktur og utstyrsvarer... Damekonfeksjon... - Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje... - Manufaktur og konfeksjon... SkotOy *We **** * WO Ur,optiske art.,musikkinstr. m.v. 0 Sykepleie- og apotekervarer.... BOker, papir og kortevarer... Papir, kortevarer og leketøy.. Gull- og savvarer, portefoljevarer, kosmetikk A Gull- og solvvarer Kosmetikk... W0.0.00,0.0 MObler og innbo Wbler, tepper m.v Radio og annet elektrisk utstyr 8 Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer Jernvarer... KjOkkenutstyr glass og steintøy - - Sportsutstyr... 00*. 0 - Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT..... S Spisesteder, restauranter Hotelier, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v I Barberere og herrefrisorer DamefrisOrsalonger m.v Fotografer... -

30 Tabell i (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Vestfjorden -. handelsområde (forts.) land S Troms -..Indre.Ytre. BodØ Salten Salten Svolvær Området h.d. i h.d. h.d. alt h.d e.rsp0oomobrmwam... 0wrrp...rm.marraw INDUSTRI Bakerier og konditorier... 8 Bilreparasjonsverksteder.... BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet Elektrisk installasjon... 0 Bygningsmaling og -tapetsering. 0 ENGROSHANDEL Bygningsartikler..... " DETALJHANDEL Nærings- og nyte lsesmidler Kolonialvarer Landhandel Bakervarer Mjølk og deli atesser... k. - Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon - - Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon Skotøy Ur,optiske art. ; musikkinstr. m.v - Sykepleie- og apotekervarer BOker, papir og kortevarer Papir, kortevarer og leketoy - 8 Gull- og solvvarer, portefoljevarer kosmetikk Gull- og savvarer Kosmetikk... O * MObler og innbo MObler, tepper m.v. - Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v Farge- og malervarer /Jernvarer KjOkkenutstyr,glass og steintøy - - Sportsutstyr _. Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer. - DamefrisOrsalonger m.v Fotografer

31 Tabell I (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter.nordre Nordland og SOndre Troms h. forts.. -.An to - Narvik moen/sj0- Harstad fjorden marknes/ h.d. vegan h.d. h.d. h.d. Sortlandh.d. INDUSTRI 00 8 Bakerier og konditorier... 0 Bilreparasjonsverksteder S 0 BYGGEVIRKSOMHET I ALT ROrleggervirksomhet Elektrisk installasjon... 8 Bygningsmaling og-tapetsering. 8 ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJHANDEL Nærings- og nytelsesmidler... 8 Kolonialvarer Landhandel B akervarer J0k og delikatesser... W.. Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt... Sjokolade, sjokolade og frukt Tekstil og bekledning... Manufaktur og utstyrsvarer... Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon.. - Garn og trikotasje Manufaktur og jon konfeks... 8 Sko Oy t - - Ur optiske art.,musikkinstr. m.v. 8 Sykepleie- og apotekervarer... BOker papir og kortevarer 8 - Papir, kortevarer og leketøy - - Gull- og sølvvarer, portefoljevarer, kosmetikk Gull- og savvarer Kosmetikk MObler og innbo MObler, tepper m.v Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v. Farge- og malervarer.. - Jernvarer - KjOkkenutstyr I glass og steintøy Sportsutstyr i Biler og rekvisita Brensel og smoreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v. Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer.... DamefrisOrsalonger m.v ( 8 Fotografer -

32 Tabell i (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter.nordre Troms og Finnmark handelsområde.. Området.. Troms0 Finnsnes Lyngen- Altafjord i alt h.d. h.d. fjord h.d. h.d. INDUSTRI Bakerier og konditorier 0) Bilreparasjonsverksteder 0 BYGGEVIRKSOMHET I ALT 0 ROrleggervirksomhet Elektrisk installasjon.... Bygningsmaling og -tapetsering ENGROSHANDEL Bygningsartikler (, DETALJHANDEL Nærings- og nytelsesmidl er Kolonialvarer La dhandel n Bakervarer R - Mjak og delikatesser... Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt - - Tekstil og bekledning 8 Manufaktur og utstyrsvarer - Damekonfeksjon _ - Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje Manufaktur og konfeksjon Skotøy Ur,optiske art.,musikkinstr. m.v - Sykepleie- og apotekervarer... BOker, papir og kortevarer 8 i Papir, kortevarer og leketøy - - Gull- og sølvvarer, portefolje- varer, kosmetikk Gull- og solvvarer _ - Kosmetikk MObler og innbo Møbler, tepper m.v - Radio og annet elektrisk utstyr _ Jern- og fargevarer m.v. - Farge- og malervarer.. _ Jernvarer KjOkkenutstyr,glass og steintøy Sportsutstyr Biler og rekvisita Bre sel og smoreoljer n HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter Hoteller, pensjonater m.v Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisorer DamefrisOrsalanger m.v Fotografer

33 Tabell (forts.). Bedrifter i de enkelte handelsdistrikter. Nordre Troms og Finnmark h.o. ( forts...vadsø Hammerfest Honnings-- Kirkenes Vardø h.d. vå g h.d. x.^., h.d. INDUSTRI 8 Bakerier og konditorier Bilreparas j onsverksteder - BYGGEVIRKSOMHET I ALT RØrlegge rvirks omhe t Elektrisk installasjon Bygningsmaling og --tapetsering ENGROSHANDEL Bygningsartikler DETALJHANDEL 8 0 Nærings. og nytelsesmidler 00 Kolonialvarer 8 0 Landhandel 0 Bakervarer Mjølk og delikatesser Tobakksvarer Tobakk, sjokolade og frukt Sjokolade, sjokolade og frukt l - - Tekstil og bekledning Manufaktur og utstyrsvarer Damekonfeksjon Herreekvipering og konfeksjon Garn og trikotasje -w Manufaktur og konfeksjon 0 0 S kotøy... - Ur, optis ke art., mus ikkins tr. m.v - Sykepleie- og apotekervarer i Bøker, papir og kortevarer Papir, kortevarer og leketøy -- Gull- og sølvvarer, porteføl j e- vare r, kosmetikk -- Gull-- og sølvvarer Kosmetikk l - - MØbler og innbo 8 Møbler, tepper m.v. Radio og annet elektrisk utstyr Jern- og fargevarer m.v. Farge- og malervarer - Jernvarer l Kj økkenutstyr, glass og steintøy -- Sportsutstyr - Biler og rekvisita 8 -- Brensel og smøreoljer HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT Spisesteder, restauranter 0 Hoteller, pensjonater m.v. Vaskerier, renserier m.v Barberere og herrefrisører. m.v. Fotografer... -

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

VAREHANDELSSTATISTIKK

VAREHANDELSSTATISTIKK 90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A9 VAREHANDELSSTATISTIKK 90 WHOLESALE AND RETAIL TRADE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 9 ISBN 0 FORORD Varehandelsstatistikken

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

OMSETNING OG FORTJENESTE M.V. 1 VAREHANDELEN

OMSETNING OG FORTJENESTE M.V. 1 VAREHANDELEN STATISTISKE ANALYSER NR. 27 OMSETNING OG FORTJENESTE M.V. 1 VAREHANDELEN SALES AND PROFIT ETC. IN THE INTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0651-0

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Eksempler på analyser fra Retailbasen. Knut Erik Rekdal /

Eksempler på analyser fra Retailbasen. Knut Erik Rekdal / Eksempler på analyser fra Retailbasen Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Vekst Vinnere og tapere i varehandelsbransjene 1 Margin 2014 12 10 Optikk Vekstvinnere Veksttapere 8 Ur 6 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

07. januar L 08. januar S. 28. januar L. 15. januar S. 29. januar S. 04. februar L 05. februar S NRK avd Vestfold Vestfold x

07. januar L 08. januar S. 28. januar L. 15. januar S. 29. januar S. 04. februar L 05. februar S NRK avd Vestfold Vestfold x TERMINLISTE 2012 Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lydigh. Agility Jakt Spor Kommentarer e-post 01.01-30.06 NRK avd Bergen Bergen x Bevegelig 01.01-30.06 NRK avd Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane x Bevegelig

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

Mengderapportering vinteren

Mengderapportering vinteren Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi september 2014 Mengderapportering vinteren 2013/2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 321 Bente Hætta Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

VARESTRØMMER I ENGROS- OG DETALJHANDEL

VARESTRØMMER I ENGROS- OG DETALJHANDEL RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/37 VARESTRØMMER I ENGROS- OG DETALJHANDEL AV KNUT FREDRIK STRØM STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-2008-4 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE Innenlandsk

Detaljer

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK

LOKASJONER 2014. NR Lokasjon Type kontor SK LOKASJONER 214 NR Lokasjon Type kontor SK 38 Bryn Oljeskattekontoret 31 Helsfyr SITS/SKD 311 Kalbakken 1 Datahall 312 Kalbakken 3 Printhall 313 Kalbakken 2 Energisenter 152 Molde Skattekontor 12 153 Kristiansund

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Utstillinger for Kaukasisk Ovtcharka - 2007

Utstillinger for Kaukasisk Ovtcharka - 2007 20.01.2007 Sandefjord Hundeklubb 070004 Utstilling 1638.26.14643 15.12.2006 21.01.2007 V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 Sandefjord 3230 Sandefjord sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 03.02.2007 03.02.2007 Norsk

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Epikrisetid Psykisk helse for voksne

Epikrisetid Psykisk helse for voksne Epikrisetid Psykisk helse for voksne Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskrivning fra Behandlingssted PHV Hele landet 16,8 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 19,3 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x

3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x. 9-feb L NRK avd Bergen Bergen x Uts 1 10-feb S Ølensutstillingen 9-10.feb Ølen x. 23-feb L NKK Hamar x x x TERMINLISTE 2013 Dato Ukedag Arrangør Sted Utst. Lyd. Ag Jakt Spor 01.01-30.06 NRK avd Bergen Bergen x Bevegelig 01.01-30.06 NRK avd Sunnmøre Bergen x Bevegelig 3-feb S NRK avd Vestfold Vestfold x 9-feb

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online. 11.01.2014 Norsk Terrier Klub Østfold 140132 LP 1503.17.53918 11.12.2013 11.01.2014 Bævøveien 14 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.no 12.01.2014 12.01.2014 16.02.2014 16.02.2014 Sør-Rogaland

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i sortert etter navn = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Lokalktr Minste + Stillings Ulempe Foto

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag.

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Årsstatistikk 2008 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor.

Detaljer

Utstillinger for - 2007

Utstillinger for - 2007 20.01.2007 21.01.2007 Sandefjord Hundeklubb V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 070004 Sandefjord Utstilling 1638.26.14643 15.12.2006 3230 Sandefjord sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 03.02.2007 03.02.2007 Norsk

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

25 indikatorer for regional utvikling

25 indikatorer for regional utvikling ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad ØF-notat 06/2005 25 indikatorer for regional utvikling av Tor Selstad Tittel: 25 indikatorer for regional utvikling Forfattere: Tor

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Regional plan 2015-2020 Klima og energi Sør - Trøndelag STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Oppdatert februar 2016 Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) ENERGIPRODUKSJON

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 15.12.2012 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk. 12.01.2013 Tønsberg Hundeklubb 130004 AG + AG 15.12.2012 12.01.2013 Postboks 511 Bø I Telemark 3101 Tønsberg tonsberg.hunde@klubb.nkk.no 12.01.2013 Sandefjord Hundeklubb 12.01.2013 Husebyveien 27 3234

Detaljer