REHAB Rica Nidelven Hotel Trondheim, januar tenk smart, bruk kompetansen riktig! PROGRAM. Fagsesjon 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REHAB 2014. Rica Nidelven Hotel Trondheim, 20. 22. januar 2014. - tenk smart, bruk kompetansen riktig! PROGRAM. Fagsesjon 1."

Transkript

1 Rica Nidelven Hotel Mandag, 20. januar kl. 08:30 11:00 Kl. 11:00 11:15 Kl. 11:15 11:45 Kl. 11:45 12:30 Kl. 12:30 14:00 Kl. 14:00 14:30 Kl. 14:30 15:00 Kl. 15:00 15:30 Kl. 15:30 16:15 Registrering Åpning av kongressen, v/ kongressleder Politisk samhandling om rehabilitering; -forslag til politisk konsensus for ny politikk, v/ statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet Tenk smart! sett rehabilitering på den politiske dagsorden, NÅ! v/ styreleder Jan Grund, Norsk Revmatikerforening Lunsj Tenk smart! om positive fysiske, psykologiske, sosiale og eksistensielle helsepåvirkninger. Hva er det? Og hva betyr det for rehabilitering? v/ professor Geir Arild Espenes, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Tenk smart! kvalitetsutvikling for å skape endring, v/ seksjonsleder Anders Vege, seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret Tenk smart! innføring av hverdagsrehabilitering, v/ avdelingsleder Janne Gundersen, Arendal kommune Kaffe/Te. Utstilling Fagsesjon 1 16:15 17:45 Tverrfaglig poliklinikk; rygg - nakke - skulder - Poliklinikkens idegrunnlag; -"slutt å ta hensyn til ryggen!" - Uspesifikke ryggsmerter, -hva gjør vi? - v/ overlege og avd. sjef Bjørn Skogstad, Spes.fys.med og rehabilitering. St. Olavs Hospital Fagsesjon 2 16:15 17:45 Hverdagsrehabilitering. Presentasjon av tre modeller. Diskusjon Ordstyrer: fagsjef Janne Gundersen, Arendal kommune og kommunalsjef Solrun Hauglum, Vaksdal kommune

2 Parallellsesjon A, kl. 16:15 17:00 A-1 Frivillighet A-1 Frivillighet i rehabilitering v/ høgskolelektor Kjersti Helene Haar, Diakonhjemmets høgskole, Sandnes A-2 Kreftrehabilitering A-2-1 Resultater etter 5 år med rehabilitering for kreftpasienter ved Røros Rehabilitering v/ forskningsleder/phd Line Oldervoll, Røros Rehabilitering A-3 Organisering av rehabilitering A-3-1 Metodebok for rehabilitering v/ spesialergoterapeut Åslaug Ljones Løklingholm, Ergo- og fysioterapitjenesten i Arna/Åsane, Bergen kommune A-3-2 Helseorganisasjoner - samarbeid i endring? v/ PhD-stipendiat Dagmara Bossy, Nasjonalt kompetansesenter for Mestring og Læring, Oslo Universitetssykehus HF A-4 Innovasjonserfaringer A-4 Kan digitale verktøy benyttes i rehabilitering? v/ førsteamanuensis Anette Wrålsen og høgskolelektor Marte Kristine Lindseth, HiST Parallellsesjon B, kl. 17:15 18:00 B-1 Tidlig intervensjon B-1-1 Raskere rehabilitering ved Individuelt Tilpasset Kosthold (ITK) v/ styreleder og ernæringsfysiolog Merete Askim,, ernæringsansvarlig av Norsk Proteinintoleranse forening (NPIF) B-1-2 Ung rehabilitering - behov for å tenke nytt? v/ avd. leder Martin Sæbu, Beitostølen helsesportsenter B-2 Hjernestammeskade B-2-1 Locked-in syndrome, nasjonal behandlingstjeneste v/ cand. Ed spesialpedagog og koordinator Kjersti Falch, Nasjonal behandlingstjeneste for Locked in syndrom, Sunnaas sykehus HF B-3 Dette er jeg stolt av gode erfaringer og eksempler B-3-1 Såvvå i lavvo v/ Roy Staven, Dialogue B-4 Koordinatorrollen B-4-1 Kreftkoordinator et bidrag i rehabiliteringsprosessen for kreftpasienter v/ seksjonssjef Liv Eli Lundeby, Kreftforeningen B-4-2 Koordinatorrollen i spesialisthelsetjenesten v/ rådgiver Merethe H. Boge, Regional koordinerende enhet Helse Vest B-5 Elektronisk kartlegging B-5-1 Kan internettbaserte spørreskjema benyttes for pasienter henvist til rehabilitering? v/ forskningsleder/phd Line Oldervoll, Røros Rehabilitering, LHL Kl : Middag

3 Tirsdag, 21. januar Fagsesjon :45 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Eksempler fra Klinikk for kliniske servicefunksjoner ved St. Olavs Hospital HF; - Læring og mestring, - en viktig forutsetning for å lykkes med rehabilitering v/ leder Borghild Lomundal, Lærings- og mestringssenteret - Kosthold som viktig element i rehabiliteringsprosessen v/ ernæringsfysiolog Ann Kristin De Soysa - Kompetansesenteret "Trening som medisin" v/ fysioterapeut Inger Lise Aamodt - Rehabilitering ved en intensivavdeling, v/ fysioterapeut Mari Overgård og fysioterapeut Brynjar Melum Sesjonsansvarlig: Spesialergoterapeut Ann-Elin Johansen, St. Olavs Hospital Fagsesjon :45 Rehabilitering i kommunene - Eksempler fra NN kommune - Eksempler fra Trondheim kommune Parallellsesjon C, kl. 09:00 09:45 C-1 Hjemmebesøk - Hjemmebehandling C-1 Forebyggende hjemmebesøk v/ høgskolelektor Ebba Bredland, Høgskolen i Sør-Trøndelag C-2 Måleverktøy Testverktøy - Kunnskapsutvikling C-2-1 Kursrom uten vegger, -videoverførte kurs gir effektiv kompetanseheving om sjeldne diagnoser for fagpersoner v/ avd. leder Kari Hagen, Frambu C-2-2 Erfaringer med bruk av Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO - OP) for barn med motoriske v/ spesialergoterapeut Ida Olsen Weydahl, St. Olavs Hospital HF C-3 Innovasjon C-3-1 Teknologistøtte for motiverende trening i hverdagen v/ Tatjana M. Burkow, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

4 Parallellsesjon C, kl. 09:00 09:45, forts C-4 Arbeidsrehabilitering C-5 Mestring I C-5-1 Starthjelp - om familie og mestring v/ spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson, Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring, Oslo Universitetssykehus HF C-5-2 UMM - Ung Mestring og Medvirkning v/ spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson og spesialrådgiver Kari Hvinden, Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring, Oslo Universitetssykehus HF C-6 Rehabilitering av elder I kommunen C-6-1 Doktorgrad: Outcome of primary health care rehabilitation of older disabled people in two different settings an open, prospective, comparative observational study. (Rehabiliteringsresultat av eldre. En sammenlignende studie med to ulike utgangspunkt. ) v/ cand.med. Inger Johansen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Parallellsesjon D, kl. 10:00 10:45 D-1 Forskning D-1-1 FYSIOPRIM Et forskningsprogram om muskel- skjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten som består av tre hovedelementer: a) Utprøving av samarbeidsmodeller mellom forskning og klinikk; b) utprøving og etablering av metoder for standardisert datainnhenting i klinisk praksis; og c) kliniske forløpsstudier og eksperimentelle studier v/ professor og leder Nina Vøllestad D-2 Åpen post D-2-1 D-3 Velferdsteknologi D-3 Velferdsteknologi innen rehabilitering v/ ergoterapeut Elin Svendsen, Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag D-4 Effekt av rehabilitering D-4-1 Masteroppgave: Du trener på å styrke livet. Betydningen av mestringsfremmende kommunikasjon og veiledning i rehabilitering v/ idrettspedagog Ellen Hærhe, Beitostølen helsesportsenter D-4-2 Masteroppgave: "Ute i naturen lever jeg" Pasienters opplevelser med natur i spesialisert nevrologisk rehabilitering v/ masterstudent Live Skjeggedal Bentsen, Universitetet i Agder

5 Parallellsesjon D, kl. 10:00 10:45, forts. D-5 Mestring II D-5-1 SMIL - styrket mestring i livet v/ spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson og spesialrådgiver Kari Hvinden, Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring, Oslo Universitetssykehus HF D-6 Masteroppgave Plenumsesjon 2 Kl. 10:45 11:30 Kl. 11:30 12:00 Kl. 12:00 12:30 Kl. 12:30 13:00 Kl. 13:00 14:30 Kl. 14:30 15:00 Kl. 15:00 15:30 Kl. 15:30 16:00 Kl. 16:00 16:30 Kl. 16:30 17:00 Kaffe/Te. Utstilling Tenk smart! bruk innovasjon Innovasjon handler om å tenke helt nytt eller nytt om noe gammelt. Det er å ha et positivt og kreativt blikk på det som ikke fungerer optimalt eller se behov som ikke er dekket. Hva innebærer innovasjonsbegrepet? Hvordan kan du påvirke innovasjonsprosesser? v/ professor dr. med. / leder Innovasjon Kari J Kværner, Idepoliklinikken, Oslo universitetssykehus Innovasjon for å komme videre, v/ konst. adm. dir., Alebia, NHO Innovasjon i rehabilitering: Oppfølging av NOU og Stortingsmelding; Hva bør skje innen rehabiliteringsfeltet? v/ direktør Kåre Hagen, NOVA Lunsj Jus i rehabilitering: Nye helse- og omsorgslover i perspektiv av samhandlingsreformen, v/dr. professor juris Aslak Syse, Universitetet i Oslo Ansvar for rehabilitering: Grenseoppgang og ansvarsfastsettelse mellom første- og andrelinjetjenesten, v/ avd. direktør Anne-Stina S. Nordmo, avd. rehabilitering og sjeldne tilstander, divisjon spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet Etikk og rehabilitering: God eller dårlig etikk? Når teori skal bli til handling, - hva kan vi lære av praksis? v/ filosof Kari Opdahl, Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskning på rehabilitering: 5 milliarder NOK til rehabilitering: Hva vet vi om Norges dyreste rehabiliteringseksperiment Raskere tilbake? Hvordan må tilbudene være for å bidra til rask tilbakeføring? v/ førsteamanuensis PhD Randi Wågø Aas, Høgskolen i Oslo, Fakultet for helsefag Kaffe/Te. Utstilling

6 Fagsesjon 5 17:00 18:15 Forskning innen habilitering og rehabilitering. Aktuelle prosjekt fra CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services), Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester, v/ professor Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo Fagsesjon 6 17:00 18:15 Hjerterehabilitering Hvor godt må en hjertepasient utredes før rehabilitering kan iverksettes? v/ PhD, avdelingsoverlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Jostein Grimsmo, Feiringklinikken Rehabilitering av pasienter med hjertesvikt v/ intensivsykepleier Nina Fålund, Haukeland Universitetssykehus HF Sesjonsansvarlig; v/ overlege og fagdirektør Siri Skumlien, LHL-Helse AS og Glittreklinikken Parallellsesjon E, kl. 17:00 17:30 E-1 Rehabilitering og forebygging E-1-1 Active on wheels v/ PhD-kandidat Matthijs Wouda, Sunnaas sykehus HF E-2 Hverdagsrehabilitering E-2-1 Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem v/ prosjektleder Åse Bente Mikkelborg, Helse- og omsorgsavdelingen, Bodø kommune E-3 Brukermedvirkning E-3-1 Samarbeid med brukere Organisering av og erfaringer fra samarbeid med brukere i fagutvikling og forskning, v/ seniorforsker Ingvild Kjeken, NKRR - Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering E-4 Best praksis fra kommunehelsetjenesten E-5 Innovasjon E-5-1 Innovasjon i spesialisthelsetjenesten, v/ innovasjonssjef og phd cand. Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF E-6 Familie E-6 Masteroppgave: «Vi blir liksom litt i skyggen da» - Ungdoms opplevelse av egen livskvalitet når de har søsken med en sjelden funksjonshemning v/ masterstudent Henriethe Henriksen, Høgskolen i Oslo og Akershus

7 Parallellsesjon F, kl. 17:45 18:15 F-1 Frisklivssentraler F-1-1 Hvem skal ha ambisjoner for Frisklivssentralene? Frisk og delaktig, eller diagnosefokusert og reseptbelagt? v/ rådgiver Ine Wigernæs, Beitostølen helsesportsenter F-2 Selvhjelp F-2-1 Rehabilitering - selvhjelp som verktøy for mestring og håndtering v/ Eli Vogt Godager og Kari Strøm F-3 Ledelse av rehabilitering i en regelstyrt organisasjon, F-4 Hverdagsmestring F-4-1 Brukerstyrt personlig assistanse - et verktøy for å delta i arbeidslivet? v/ kundeansvarlig Stig Morten Skjæran, ULOBA F-5 Velferdsteknologi og sansesvikt F-6 Forskning og utvikling F-6-1 Bruk av aromaterapi til pasienter som lider av uro og forstyrret søvnmønster v/ førsteamanuensis Berit Johannessen, Universitetet i Agder F-6-2 Sykepleieres erfaring med bruk av naturmidlene tetre og aloe vera i behandling av sår. Et aksjonsforskningsprosjekt i kommunehelsetjenesten v/ førsteamanuensis Berit Johannessen, Universitetet i Agder Kl. 20:30 Festmiddag

8 Onsdag, 22. januar Plenumsesjon: Kl. 09:00 09:30 Kl. 09:30 10:00 Kl. 10:00 10:30 Kl. 10:30 11:15 Kl. 11:15 11:45 Kl. 11:45 12:15 Kl. 12:30 13:00 Kl. 13:00 13:30 Kl. 13:30 Språket vårt: Å bli rehabilitert v/ tidligere redaktør Per Egil Hegge, Aftenposten Den moderne pasient og den digitale kommunikasjon, v/ professor Aksel Tjora, Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Er faggruppenes fortreffelighet i veien for brukernes egen rehabiliteringsprosess? v/ førsteamanuensis Kjersti Vik, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kaffe/Te. Utstilling Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasienten v/ professor Anders Grimsmo, NTNU Resiliens og mestring v/ sjefpsykolog og professor Anne Kristine Schanke, Sunnaas sykehus HF og Universitetet i Oslo Bruk av spillteknologi i rehabiliteringsarbeidet, v/ innovasjonssjef og phd cand Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Fremtidens rehabiliteringstjeneste Hvordan kan IKT bidra?, v/ forsker og sosiolog PhD Hege Andreassen, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge Lunsj

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg Rehabilitering i endring Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. SITATET fra Peter F. Hjort ble levert av statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg på REHAB 2014, som ble arrangert

Detaljer

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Den 6. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo 22. 23. januar 2007 Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen.

Detaljer

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Presentasjon av foredragsholderene. 23. oktober

Presentasjon av foredragsholderene. 23. oktober Presentasjon av foredragsholderene 23. oktober Gro Falkenér Bertheussen: Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, ansatt ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk ved St. Olavs Hospital. Hun fullførte nylig

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A1 HØYTRYKK/LAVTRYKK- OM TRYKKAVLASTNING Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Grupperapportene. Arbeid og helse Åpen arena 2015. Toril Dale AIR NASJONALT KOMPETANSESENTER

Grupperapportene. Arbeid og helse Åpen arena 2015. Toril Dale AIR NASJONALT KOMPETANSESENTER Grupperapportene Arbeid og helse Åpen arena 2015 Toril Dale AIR NASJONALT KOMPETANSESENTER 1C Helhetlig oppfølging av innvandrere og Flyktninger med helseutfordringer. Hvordan sikre likeverdige og helhetlige

Detaljer

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring PROGRAM DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011 Alder ingen hindring Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 29.-30. november 2011 Praktiske opplysninger Godkjennelse av konferansen Konferansen

Detaljer

Torsdag 22.1.2015. 10.30 10.35 Konferanseåpning Velkommen Olav Kåre Refvem (leder), Forum for lungerehabilitering

Torsdag 22.1.2015. 10.30 10.35 Konferanseåpning Velkommen Olav Kåre Refvem (leder), Forum for lungerehabilitering PLENUMSPROGRAMMET Torsdag 08.00 0.0 Registrering 0.0 0.5 Konferanseåpning Velkommen Olav Kåre Refvem (leder), Forum for lungerehabilitering 0.5.00 Plenum I: Lungerehabilitering som politikk og fag 0.5.00

Detaljer

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 forum for lungerehabilitering Velkommen Hvordan leve best mulig med lungesykdom hjemme og i hverdagen? Forum for lungerehabilitering

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER DEMENSDAGENE 2015 Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER Praktiske opplysninger Sted og tid Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 1.-2. desember 2015 Påmelding Påmelding skjer til innen 1.

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Kjære medlemmer! Medlemsavis for Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering

Kjære medlemmer! Medlemsavis for Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering Årgang 6 Nr 2 2009 Medlemsavis for Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering Kjære medlemmer! Faggruppen har dette året hatt fokus på medlemsrekruttering og fordypningskurs. Fordypningskurs om sykepleierens

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt

Store utfordringer i Finnmark. 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no. Side 18. UNN gir gratis fysioterapi. Færre velger alternativt 1.15 Årgang 82 www.fysioterapeuten.no Side 18 Store utfordringer i Finnmark Kongressen 2015 i boks Færre velger alternativt UNN gir gratis fysioterapi Nye grep i fedmefeltet innhold Fondet har gjennom

Detaljer

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013 Møteplass Trygghet i hjemmet Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 9. 10. desember 2013. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting og målgruppe... 1 3 Gjennomføring... 1 3.1 Valg av konferansehotell...

Detaljer

VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi

VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi Clarion Hotel & Congress Brattørkaia 1, Trondheim Å ta i bruk velferdsteknologi krever samarbeid mellom mange ulike

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Program Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Quality Hotel Gardermoen 0900 Registrering. Kaffe og enkel servering. 1000 Velkommen! 1015 Prioritering mellom eldre og yngre tjenestemottakere Heidi Gautun, forskningsleder,

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer