Post: REHAB , Pb Vika, 0117 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Post: REHAB - 2016, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo"

Transkript

1 Offisielle adresser: E-post: Web: WEB: Post: REHAB , Pb Vika, 0117 Oslo Telefon: Telefaks: , versjon Mandag, 25. januar Kl. 08:30 10:30 Registrering - Utstilling av aktuell litteratur Utstillere, designbyråer og andre viser seg fram! Kl. 10:30 10:35 Velkommen til ReHab-kongressen 2016, v/ kongressleder Nils Holand Kl. 10:35 11:00 Kl. 11:00 11:30 Kl. 11:30 12:15 Kl. 12:15 13:30 Kl. 13:30 14:15 Kl. 14:15 15:00 Kl. 15:00 15:45 ReHabilitering, -et tjenesteområde som har fremtidens perspektiv, v/ leder Nils Erik Ness, Norsk Ergoterapeutforbund Hva forventer brukere av offentlige og private rehabiliteringstjenester? v/ NN Hva er kvalitet i rehabilitering? Hvordan måle kvalitet? Hvordan evaluere kvalitet? v/ professor Ingvild Kjeken, Høgskolen i Oslo og Akershus og Diakonhjemmets sykehus Lunsj Tjenestedesign en ny brukersentrert tilnærming for videreutvikling av ReHabtjenestene, v/ tjenestedesigner og forsker Lise Amy Hansen, Design for offentlige tjenester (DOT) ved Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo Hvordan utvikle en innovasjonskultur i Rehab-tjenestene, v/ innovasjonsrådgiver Inger Anette Finrud, Innovasjonsavd. Oslo Universitetssykehus HF Kaffe / Te

2 FAGSESJON 1 Kl. 15:45 17:45 Rehabilitering av KOLS Tidlig rehabilitering av KOLS hvorfor og for hvem? v/ lege Odd-Magne Fjeldstad, LHL-klinikkene Glittre God praksis ved utskrivelse etter akutt forverring v/ klinikksjef / førsteamanuensis Anne Hildur Henriksen, St. Olavs Hospital HF / NTNU og stipendiat Elena Titova Egenbehandlings som verktøy i møte mellom KOLS-pasient og helsearbeider, v/ sykepleier Liv Hasund Eid, LHL-klinikkene Glittre Sesjonsansvarlig: LHL-klinikkene FAGSESJON 2 Kl. 15:45 17:45 Teknologi i rehabilitering Den virtuelle kafe v/ NN Spillteknologi i rehabiliteringsprosessen v/ NN Ny teknologi for rehabiliteringsfeltet v/ NN Sesjonsansvarlig: Sunnaas sykehus HF PARALLELLSESJON A Kl. 15:45 16:45 A-1 Målemetoder A-2 Livsstilsprosjekter A-3 Rehabilitering av eldre A-4 Sjeldne diagnoser og ReHab A-5 Oppgavefordeling mellom profesjoner A-6 Forskningsarbeid A-7 Åpen post

3 PARALLELLSESJON B Kl. 17:00 18:00 B-1 Brukerdeltakelse B-2 Workshop om praktisk rehabilitering Ansvarlig for sesjonen: Trondheim kommune Tema: B-3 Resiliens B-4 PreHabilitering B-4-1 Kan vi forberede kroppen forut for kreftbehandling? v/ forsker Elisabeth Edvardsen, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole B-5 Hverdagsrehabilitering B-6 Hovedoppgaver og mastere B-7 Åpen post Tirsdag, 26. januar FAGSESJON 3 Kl. 09:00 10:30 Ernæring som del av rehabilitering Riktig ernæring for optimal rehabilitering v/ klinisk ernæringsfysiolog / PhD Asta Bye, Oslo Universitetssykehus HF og Høgskolen i Oslo og Akershus Smarte og praktiske kostholdsråd til kreftpasienter v/ klinisk ernæringsfysiolog Henriette Walaas Krogh, Kreftforeningen Riktig ernæring ved undervekt hos hjerte- og lungepasienter, v/ klinisk ernæringsfysiolog Karianne Spetaas Henriksen, LHL-klinikkene Glittre Sesjonsansvarlig: LHL-klinikkene

4 FAGSESJON 4 Kl. 09:00 10:30 Samhandling og samarbeid Samhandling mellom sykehus og kommuner v/ NN, St. Olavs Hospital Hvordan få til samarbeid i praksis? v/ NN, St. Olavs Hospital Samarbeidsgrepet i Arbeidsrettet behandling, -raskere tilbake, v/ NN, St. Olavs Hospital, Avd. Lian PARALLELLSESJON C Kl. 09:00 09:45 C-1 Læring og mestring innen helse C-2 Workshop om praktisk rehabilitering Ansvarlig for sesjonen: NN kommune Tema: C-3 Slagrehabilitering C-4 Minoritetshelse og rehabilitering C-5 Velferdsteknologi i rehabilitering C-6 Koordinatorrollen C-7 Åpen post

5 FAGSESJON 5 Kl. 10:45 12:15 Rehabilitering etter hjerneslag Tittel v/nn Tittel v/nn Sesjonsansvarlig: Sunnaas sykehus HF FAGSESJON 6 Kl. 10:45 12:15 Hverdagsrehabilitering i Norge Hver kommune sin modell? Vi inviterer til presentasjoner og diskusjon; Utfordringer og konsekvenser i valg av ulke modeller.hva kan vi enes om for å videreutvikle hverdagsrehabiliteringen? Utfordringer og konsekvenser i valg av ulke modeller. Om roller Om modeller Om brukergrupper Om profesjoner og samhandling Sesjonsansvarlig: Høgskolen i Sør-Trøndelag v/professor Kjersti Vik og NAV Aust- Agder v/ avd. direktør Janne Gundersen PARALLELLSESJON E Kl. 10:00 11:15 E-1 Arbeidsrettet rehabilitering E-2 Interkommunale samhandlingsprosjekt E-3 Kreftrehabilitering E-3-1 Fysisk aktivitet under og etter behandling for kreft hvordan og hvorfor? - fysisk aktivitet og fatigue - hva er viktig å tenke på i forhold til tilrettelegging av trening for kreftpasienter under og etter kurativ behandling? v/ seniorforsker og professor Line Merethe Oldervoll, LHL-klinikkene og NTNU E-4 Hjelpemidler for habilitering E-5 Innovasjon E-6 IKT og rehabilitering E-7 Åpen post

6 PARALLELLSESJON F Kl. 11:30 12:15 F-1 Motiverende intervju MI F-1-1 Hvordan lære å endre tankesett med MI? Fokus på den profesjonelles tenkemåte og brukernes tenkemåte, v/ førsteamanuensis Roger Hagen, Psykologisk Instutt, NTNU F-2 Hjelpemiddelformidling F-3 Tverrfaglig samarbeid i praksis F-3-1 TVERRSAM = tverrfaglig undervisning om Samhandlingsreformens konsekvenser Om et nasjonalt og unikt undervisningstilbud for medisinerstudenter-, helse og sosialarbeidere/studenter samt sykepleierstudenter om hvordan de kan arbeide bedre sammen for å øke kvaliteten på våre tilbud og tjenester til våre pasienter, brukere / klienter. v/ førstelektor Sidsel Horghagen, Høgskolen i Sør-Trøndelag F-4 Frisklivssentraler F-5 Workshop; Velferdsteknologi innen ReHab F-5-1 HelsaMi; et prosjekt med mål å utvikle nye velferdsteknologiske løsninger for selvstendig liv i eget hjem. Trygge Spor; Gjennom prosjektet Trygge Spor har Trondheim kommune i samarbeid med SINTEF prøvd ut lokaliseringsteknologi/gps. F-6 FoU F-7 Åpen post Ansvarlig for sesjonen; programleder for velferdsteknologi i Trondheim kommune, Klara Borgen Kl. 12:15 13:30 Lunsj

7 Tirsdag, 26. januar, forts. Hvordan ønsker vi videreutvikling innen rehabilitering? Hva innebærer rett til deltakelse i praksis? Hvilke politiske signaler vil få positive konsekvenser for fremtidens rehabiliteringstjenester? Kl. 13:30-13:50 Kl. 13:50 14:10 Kl. 14:00 15:00 Rett til deltakelse, v/ generalsekretær Liv Arum; Fellesorganisasjonen for Funksjonshemmede (FFO) Rett til deltakelse, v/ generalsekretær Arnstein Grendahl, Norges Handikapforbund (NHF) (Venter på bekreftelse) VALG-2015 Hvor går de politiske partier? Er det noe nytt å forvente? Vi har invitert representanter fra Stortingets helse- og omsorgskomite, og legger opp til et komitemøte om ReHabiliteringstjenestenes framtid. Kjør møte: Leder av helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos (FrP) Medlem i helse- og omsorgskomiteen, Kristin Ørmen Johnsen (H) Medlem i helse- og omsorgskomiteen, Tove Karoline Knutsen (Ap) Medlem i helse- og omsorgskomiteen, Audun Lysbakken (Sv) Avd. dir. Tone Marie Nybø Solheim, KS Samt; generalsekretær Liv Arum; Fellesorganisasjonen for Funksjonshemmede (FFO) generalsekretær Arnstein Grendahl, Norges Handikapforbund (NHF) Debattleder; Lars Eikanger Kl. 15:00 15:30 Kl. 15:30 16:15 Kl. 16:15 17:00 Kl. 17:00 17:45 Kl. 17:45 18:15 Kl. 20:00 Kaffe/Te Den skandinaviske rehabiliteringsmodellen, -finnes den? Rehabiliteringsarbeidet i Danmark. Hva er vi gode på? Hvor bør vi bli bedre? v/ formand Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen i Danmark Rehabiliteringsarbeidet i Sverige. Hva er vi gode på? Hvor bør vi bli bedre? v/ professor Lena Borell, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet Rehabiliteringsarbeidet i Norge. Hva er vi gode på? Hvor bør vi bli bedre? v/ professor Kjersti Vik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Diakonhjemmets Høgskole i Sandnes Skandinavisk rehabilitering vs rehabilitering i Kina v/ professor Birgitta Langhammer, Høgskolen i Oslo og Akershus Festmiddag

8 Onsdag, 27. januar Kl. 09:00 09:30 Kl. 09:30 10:15 Kl. 10:15 10:45 Kl. 10:45 11:00 Kl. 11:00 12:00 Kl. 12:00 12:30 Kl. 12: Kl. 13:45 14:00 Kl. 14:00 Med fokus på innovasjon, forskning og utvikling i ReHabiliteringstjenestene. Etablering av et program for utvikling av helse- og omsorgstjenestene mot 2024 v/ fagsjef Unni Hembre, Oslo kommune «Help us solve a real challenge» - de nordiske hovedstedene har gått sammen om en felles innovasjonskonkurranse. Hva er gevinsten ved en slik prosess, og hva betyr dette for brukerne, tjenestene, kommunene og markedet? v/ prosjektleder Anne Romsaas, Helseetaten, Oslo kommune og norsk representant i Nordic Innovation / The Nordic Independent Living Challenge -Mot en rehabiliterende forvaltning, v/ kommunalsjef Torill Skår, Arendal kommune Kaffe/te og noe å spise Verdibasert ledelse for å lykkes som leder. v/ kommunalsjef Eli Thomassen, Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus HF Hvordan bruke mestringsagenter for å skape grunnlag for morgendagens profesjonelle yrkesutøvelse? v/ seniorkonsulent Svein Børge Hoftun, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune Hvordan styrke ansattes og brukeres glede og kvalitet i tjenestene? Hvordan utvikle «kundebegeistring». v/ organisasjonsutvikler Katarina Lalander Hamnes «Konsensusperspektivet» Det inspirende blikk for rehabiliteringens fremtid v/ kongressleder Nils Holand Lunsj

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

REHAB 2014. Rica Nidelven Hotel Trondheim, 20. 22. januar 2014. - tenk smart, bruk kompetansen riktig! PROGRAM. Fagsesjon 1.

REHAB 2014. Rica Nidelven Hotel Trondheim, 20. 22. januar 2014. - tenk smart, bruk kompetansen riktig! PROGRAM. Fagsesjon 1. Rica Nidelven Hotel Mandag, 20. januar kl. 08:30 11:00 Kl. 11:00 11:15 Kl. 11:15 11:45 Kl. 11:45 12:30 Kl. 12:30 14:00 Kl. 14:00 14:30 Kl. 14:30 15:00 Kl. 15:00 15:30 Kl. 15:30 16:15 Registrering Åpning

Detaljer

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 Julebrev Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 I dette nummeret kan du lese om: - Undersøkelse og behandlings av voksne med nevrologiske tilstander Bobathkonseptet en kursrapport - Fysioterapikongressen

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Den 6. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo 22. 23. januar 2007 Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen.

Detaljer

VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi

VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi VELKON 2012 3. og 4. oktober I startgropen for en felles satsing på velferdsteknologi Clarion Hotel & Congress Brattørkaia 1, Trondheim Å ta i bruk velferdsteknologi krever samarbeid mellom mange ulike

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg Rehabilitering i endring Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. SITATET fra Peter F. Hjort ble levert av statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg på REHAB 2014, som ble arrangert

Detaljer

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge

Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Rapport Prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge Tilskudd til tiltak for å styrke informasjon og kunnskap på omsorgsfeltet over statsbudsjettet kap 769 post 21/70 for 2013 Rapporten tar utgangspunkt i Helse

Detaljer

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A1 HØYTRYKK/LAVTRYKK- OM TRYKKAVLASTNING Dansk trykmålingsundersøkelse 2012 i kontekst dynamisk/statisk trykaflastning i et

Detaljer

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013

Møteplass. Trygghet i hjemmet. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu. 9. 10. desember 2013 Møteplass Trygghet i hjemmet Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu 9. 10. desember 2013. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting og målgruppe... 1 3 Gjennomføring... 1 3.1 Valg av konferansehotell...

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Abstracts til posters

Abstracts til posters Abstracts til posters - organisert etter tema Forfatter(e) tilstede onsdag 18.9 kl 15.15-16.00 ALLMENNHELSE Bruk av tilskudd til tilgjengelighetstiltak i Bydel Bjerke Sigvor Aleksandersen, Linda Stigen,

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

Den 10. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Hotel Bristol, 22. 23. januar 2015

Den 10. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Hotel Bristol, 22. 23. januar 2015 Den 10. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Hotel Bristol, 22. 23. januar 2015 forum for lungerehabilitering VELKOMMEN Lungesykdommenes konsekvenser for individ og samfunn Forum for lungerehabilitering

Detaljer

AKTIVITETER OG TILBUD TIL KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE

AKTIVITETER OG TILBUD TIL KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETER OG TILBUD TIL KREFTPASIENTER OG PÅRØRENDE «Vardesenteret er et godt sted å være. Et fristed. God atmosfære. Stillhet. Velbehag. Uten hvite frakker. En plass man kan få snakke med andre om sykdom

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER DEMENSDAGENE 2015 Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER Praktiske opplysninger Sted og tid Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 1.-2. desember 2015 Påmelding Påmelding skjer til innen 1.

Detaljer

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 forum for lungerehabilitering Velkommen Hvordan leve best mulig med lungesykdom hjemme og i hverdagen? Forum for lungerehabilitering

Detaljer

Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011

Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011 Samhandling i praksis DIABETESFORUM OSLO 9. 10. JUNI 2011 Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo 9. 10. juni 2011 Layout og trykk: GRØSET 2 For 13. gang siden 1987 inviteres helsepersonell med interesse

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

forum for lungerehabilitering

forum for lungerehabilitering forum for Den 8. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo, 17. 18. januar 2011 Velkommen! Forum for inviterer til Den 8. nasjonale skonferansen. Konferansen arrangeres i Oslo, på Radisson Blu Scandinavia

Detaljer

Torsdag 22.1.2015. 10.30 10.35 Konferanseåpning Velkommen Olav Kåre Refvem (leder), Forum for lungerehabilitering

Torsdag 22.1.2015. 10.30 10.35 Konferanseåpning Velkommen Olav Kåre Refvem (leder), Forum for lungerehabilitering PLENUMSPROGRAMMET Torsdag 08.00 0.0 Registrering 0.0 0.5 Konferanseåpning Velkommen Olav Kåre Refvem (leder), Forum for lungerehabilitering 0.5.00 Plenum I: Lungerehabilitering som politikk og fag 0.5.00

Detaljer

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle

Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle Sunnaas sykehus HF Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan Fremtidens helsetjeneste - trygghet for alle 05.01.2011 Høringssvar fra Sunnaas sykehus HF Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer