Program REHAB Rica Nidelven Hotel, Trondheim, januar tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!"

Transkript

1 Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler; Plenum (1+2) Alle plenumsforedrag Plenum 1 Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 300 Plenum 2 Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 100 Møllenberg Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 100 Gamle bybro Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 70 Gråkallen Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 60 Munkholm Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 50 Leangen gård Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 50 1

2 PROGRAM Mandag, 20. januar kl. 08:30 11:00 Kl. 11:00 11:15 Kl. 11:15 11:45 Kl. 11:45 12:30 Kl. 12:30 14:00 Kl. 14:00 14:30 Kl. 14:30 15:00 Kl. 15:00 15:30 Kl. 15:30 16:15 Registrering Åpning av kongressen, v/ kongressleder Nils Holand Politisk samhandling om rehabilitering; -forslag til politisk konsensus for ny politikk, v/ statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet Tenk smart! sett rehabilitering på den politiske dagsorden, NÅ! v/ styreleder Jan Grund, Norsk Revmatikerforening Lunsj Tenk smart! om positive fysiske, psykologiske, sosiale og eksistensielle helsepåvirkninger. Hva er det? Og hva betyr det for rehabilitering? v/ professor Geir Arild Espnes, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Tenk smart! kvalitetsutvikling for å skape endring, v/ seksjonsleder Anders Vege, seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret Tenk smart! innføring av hverdagsrehabilitering, v/ avdelingsleder Janne Gundersen, Arendal kommune Kaffe/Te. Utstilling 2

3 Fagsesjon 1 16:15 17:45 Tverrfaglig poliklinikk; rygg/nakke/skulder * Presentasjon av poliklinikken og overordnet filosofi, v/overlege Bjørn Skogstad * Gruppeaktiviteten rygg/nakke v/ fysioterapeut Janne Birgitte Bloch-Børke * Sosionomens rolle i teamet, v/ sosionom Ann Cecilie Parelius * Skulderrehabilitering, v/ lege Ulrich Schattel * Fysioterapeutens rolle i skulderrehabilitering, v/ fysioterapeut Anders Tuco Bakken Sesjonsansvarlig: Bjørn Skogstad, Spes.fys.med og rehabilitering, St. Olavs Hospital Fagsesjon 2 16:15 17:45 Hverdagsrehabilitering. Presentasjon av tre modeller. Diskusjon - Workshop Fagsesjonsansvarlige: fagsjef Janne Gundersen, Arendal kommune og kommunalsjef Solrun Hauglum, Vaksdal kommune 3

4 Parallellsesjon A, kl. 16:15 17:00 A-1 Frivillighet A-1-1 Frivillighet i rehabilitering v/ høgskolelektor Kjersti Helene Haarr, Diakonhjemmets høgskole, Sandnes A-2 Koordinerende enhet A-2-1 De fire regionale koordinerende enhetene presenterer: - koordinerende enhet på regionalt nivå v/ rådgiver Steinar Gjerde, Helse Midt-Norge RHF - koordinerende enhet i helseforetak v/ Merethe H. Boge, Helse Bergen HF, Regional koordinerende enhet Helse Vest - koordinerende enhet i kommunene v/ Hilde Westli og Lillian Mathiesen, Lørenskog kommune v/ sesjonsleder Kari Mette D. Holte, RKE Helse Sør-Øst (Sunnaas sykehus) A-3 Organisering av rehabilitering A-3-1 Metodebok for rehabilitering i Bergen kommune v/ spesialergoterapeut Åslaug Ljones Løklingholm og spesialfysioterapeut Hilde Nordberg, Ergo- og fysioterapitjenesten i Arna/Åsane, Bergen kommune A-3-2 Helseorganisasjoner - samarbeid i endring? v/ PhD-stipendiat Dagmara Bossy, Nasjonalt kompetansesenter for Mestring og Læring, Oslo Universitetssykehus HF A-4 Innovasjonserfaringer A-4-1 Kan digitale verktøy benyttes i rehabilitering? Hvordan? v/ førsteamanuensis Anette Wrålsen og høgskolelektor Marte Kristine Lindseth, begge Høgskolen i Sør-Trøndelag A-5 Samhandlingsreformen og rehabilitering A-5-1 Når samhandlingsreformen tvinger fram samarbeid.mens rehabilitering står på vent v/ førsteamanuensis Inger S. Martinussen, Institutt for helse- og sosialfag, Høgskolen i Harstad 4

5 Parallellsesjon B, kl. 17:15 18:00 B-1 Tidlig intervensjon B-1-1 Raskere rehabilitering ved Individuelt Tilpasset Kosthold (ITK) v/ styreleder og ernæringsfysiolog Merete Askim, ernæringsansvarlig av Norsk Proteinintoleranse forening (NPIF) B-1-2 Ung rehabilitering - behov for å tenke nytt? v/ avd. leder Martin Sæbu, Beitostølen helsesportsenter B-2 Hjernestammeskade B-2-1 Locked-in syndrome, sjeldent og krevende v/ cand. Ed Kjersti Falch, Koordinator i nasjonal behandlingstjeneste for Locked-in syndrom, Sunnaas sykehus HF B-3 Dette er jeg stolt av gode erfaringer og eksempler B-3-1 Sovvå i lavvo v/ Roy Staven, Dialogue B-4 Koordinatorrollen B-4-1 Kreftkoordinator et bidrag i rehabiliteringsprosessen for kreftpasienter v/ seksjonssjef Liv Eli Lundeby, Kreftforeningen B-4-2 Koordinatorrollen i spesialisthelsetjenesten v/ rådgiver Merethe H. Boge, Regional koordinerende enhet Helse Vest Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest B-5 Elektronisk kartlegging B-5-1 Kan internettbaserte spørreskjema benyttes for pasienter henvist til rehabilitering? v/ Harald Engan, Røros Rehabilitering, LHL Kl. 20:15 Kongressmiddag 5

6 Tirsdag, 21. januar Fagsesjon :45 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Eksempler fra Klinikk for kliniske servicefunksjoner St. Olavs Hospital HF; - Læring og mestring, - en viktig forutsetning for å lykkes med rehabilitering v/ leder Borghild Lomundal, Lærings- og mestringssenteret - Kosthold som viktig element i rehabiliteringsprosessen v/ ernæringsfysiolog Ann Kristin De Soysa - Kompetansesenteret "Trening som medisin" v/ fysioterapeut Inger Lise Aamodt - Rehabilitering ved en intensivavdeling, v/ fysioterapeut Mari Overgård og fysioterapeut Brynjar Melum Sesjonsansvarlig: Spesialergoterapeut Ann-Elin Johansen, St. Olavs Hospital Fagsesjon :45 Rehabilitering i kommunene - Slik jobber vi med rehabilitering i Fredrikstad kommune! - Erfaringer med velferdsteknologi - Oppstartserfaringer med hverdagsrehabilitering Innspill og innledning v/ avdelingsleder Thomas Andersen, Friskliv og mestring, Fredrikstad kommune Vi inviterer kongressdeltakere med erfaring fra rehabilitering i kommunen til å komme med innspill, diskusjonsbidrag eller på annen måte vise hvordan kommunerehabilitering kan gjennomføres 6

7 Parallellsesjon C, kl. 09:00 09:45 C-1 Hjemmebesøk - Hjemmebehandling C-1-1 Forebyggende hjemmebesøk v/ høgskolelektor Ebba Bredland, Høgskolen i Sør-Trøndelag C-2 Metode - Kunnskapsutvikling C-2-1 Kursrom uten vegger, -videoverførte kurs gir effektiv kompetanseheving om sjeldne diagnoser for fagpersoner v/ avd. leder Kari Hagen, Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger C-2-2 Erfaringer med bruk av Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO - OP) for barn med motoriske koordineringsvansker i Bjerke bydel i Oslo v/ spesialergoterapeut Ida Olsen Weydahl, St. Olavs Hospital HF C-3 Innovasjon C-3-1 Teknologistøtte for motiverende trening i hverdagen v/ Tatjana M. Burkow, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (syk) og presenteres av medforfatter Lars K. Vognild, Northern Research Institute (Norut) C-4 Læring og Mestring I C-4-1 "Nå ser jeg at dette kan vi klare!" Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp for foreldre som nylig har fått barn som vil trenge oppfølging fra støtteapparatet framover, v/ spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson, Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring, Oslo Universitetssykehus HF C-4-2 "Treff meg!" - et nettbasert kompetansehevingsprogram for helsepersonell som møter ungdom, v/ spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson og spesialrådgiver Kari Hvinden, Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring, Oslo Universitetssykehus HF C-5 Rehabilitering av eldre i kommunen C-5-1 Effekt av døgnbasert rehabilitering av eldre i kommunehelsetjenesten i to ulike modeller. En åpen sammenlignende observasjonsstudie. (Outcome of primary health care rehabilitation of older disabled people in two different settings an open, prospective, comparative observational study.) v/ MD, PhD Inger Johansen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo 7

8 Parallellsesjon D, kl. 10:00 10:45 D-1 Forskning D-1-1 FYSIOPRIM Et forskningsprogram om muskel- skjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten som består av tre hovedelementer: a) Utprøving av samarbeidsmodeller mellom forskning og klinikk; b) utprøving og etablering av metoder for standardisert datainnhenting i klinisk praksis; og c) kliniske forløpsstudier og eksperimentelle studier v/ professor og leder Nina Vøllestad, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo D-2 Kreftrehabilitering D-2-1 Resultater etter 5 år med rehabilitering for kreftpasienter ved Røros Rehabilitering veien videre v/ professor Jon Arne Sandmæl, Røros Rehabilitering, LHL D-3 Velferdsteknologi D-3-1 Velferdsteknologi innen rehabilitering v/ seniorrådgiver Elin Svendsen, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag D-4 Effekt av rehabilitering D-4-1 Masteroppgave: Du trener på å styrke livet. Betydningen av mestringsfremmende kommunikasjon og veiledning i rehabilitering v/ idrettspedagog Ellen Hærhe, Beitostølen helsesportsenter D-4-2 Masteroppgave: "Ute i naturen lever jeg" Pasienters opplevelser med natur i spesialisert nevrologisk rehabilitering v/ masterstudent Live Skjeggedal Bentsen, Universitetet i Agder D-5 Læring og Mestring II D-5-1 SMIL - styrket mestring i livet v/ spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson og spesialrådgiver Kari Hvinden, Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring, Oslo Universitetssykehus HF 8

9 Plenumsesjon 2 Kl. 10:45 11:30 Kl. 11:30 12:00 Kl. 12:00 12:30 Kl. 12:30 13:00 Kl. 13:00 14:30 Kl. 14:30 15:00 Kl. 15:00 15:30 Kaffe/Te. Utstilling Tenk smart! bruk innovasjon Innovasjon handler om å tenke helt nytt eller nytt om noe gammelt. Det er å ha et positivt og kreativt blikk på det som ikke fungerer optimalt eller se behov som ikke er dekket. Hva innebærer innovasjonsbegrepet? Hvordan kan du påvirke innovasjonsprosesser? v/ professor dr. med. / leder Innovasjon Kari J Kværner, Idepoliklinikken, Oslo universitetssykehus Innovasjon for å komme videre, v/ konst. adm. dir. Dr.Oecon. Inge Jan Henjesand, Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Innovasjon i rehabilitering: Oppfølging av NOU og Stortingsmelding; Hva bør skje innen rehabiliterings-feltet? v/ direktør Kåre Hagen, NOVA Lunsj Jus i rehabilitering: Aktuelle rettsregler for feltet habilitering og rehabilitering sett i lys av helsereformen 2012 samt regjeringsskiftet 2013, v/dr. professor juris Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Ansvar for rehabilitering: Spesialisthelsetjenestens rolle etter Samhandlingsrefomen, v/ avd. direktør Anne-Stina S. Nordmo, avd. rehabilitering og sjeldne tilstander, divisjon spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet 9

10 Kl. 15:30 16:00 Kl. 16:00 16:30 Kl. 16:30 17:00 Etikk og rehabilitering: God eller dårlig etikk? Når teori skal bli til handling, - hva kan vi lære av praksis? v/ filosof Kari Opdahl, Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskning på rehabilitering: 5 milliarder NOK til rehabilitering: Hva vet vi om Norges dyreste rehabiliteringseksperiment Raskere tilbake? Hvordan må tilbudene være for å bidra til rask tilbakeføring? v/ førsteamanuensis PhD Randi Wågø Aas, Høgskolen i Oslo, Fakultet for helsefag Kaffe/Te. Utstilling 10

11 Fagsesjon 5 17:00 18:15 Forskning for å styrke (re)habiliteringstjenesteforskning Aktuelle tiltak og prosjekt fra CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services), Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester, v/ professor Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo * Styrking av (re)habiliteringstjenesteforskningen: Visjon, mål og virkemidler v/marit Kirkevold * Forskning i voksenhabiliteringstjenestene - utfordringer og planer, v/professor Erik Bautz-Holter * Forebygging og rehabilitering blant hjemmeboende eldre med subakutt funksjonssvikt utfordringer for hjemmetjenestene, v/professor Marit Kirkevold * Deltakelse, langtidssykemeldte og samhandlingen mellom NAV, helsetjenesten og brukerne, v/professor Erik Bautz-Holter * Rehabiliteringstjenesteforskning i relasjon til traumatiske hjerneskader, v/førsteamanuensis Helene L. Søberg og Unni Sveen Professor Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo er koordinator for sesjonen Fagsesjon 6 17:00 18:15 Hjerterehabilitering Hvor godt må en hjertepasient utredes før rehabilitering kan iverksettes? v/ PhD, avdelingsoverlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Jostein Grimsmo, Feiringklinikken Oppfølging av pasienter med hjertesvikt v/ intensivsykepleier Nina Fålun, Haukeland Universitetssykehus HF Sesjonsansvarlig; v/ overlege og fagdirektør Siri Skumsvik, LHL-Helse AS og Glittreklinikken 11

12 Parallellsesjon E, kl. 17:00 17:30 E-1 Rehabilitering og forebygging E-1-1 Active on wheels v/ PhD-kandidat Matthijs Wouda, Sunnaas sykehus E-2 Hverdagsrehabilitering E-2-1 Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem v/ prosjektleder Åse Bente Mikkelborg, Helse- og omsorgsavdelingen, Bodø kommune E-2-2 Etiske og moralske dilemma i kommunal rehabilitering og hverdagsrehabilitering; en narrativ studie v/ høgskolelektor Kirsten Jæger Fjetland, Institutt for vernepleie og ergoterapi, Diakonhjemmets Høgskole E-3 Brukermedvirkning E-3-1 Samarbeid med brukere Organisering av og erfaringer fra samarbeid med brukere i fagutvikling og forskning, v/ seniorforsker og førsteamanuensis Ingvild Kjeken, NKRR - Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering / Medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helsevitenskap, Universitetet i Oslo E-4 Innovasjon E-4-1 Innovasjon i spesialisthelsetjenesten, v/ innovasjonssjef og PhD-cand. Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF E-5 Familie E-5-1 Masteroppgave: «Vi blir liksom litt i skyggen da» - Ungdoms opplevelse av egen livskvalitet når de har søsken med en sjelden funksjonshemning v/ masterstudent Henriethe Henriksen, Høgskolen i Oslo og Akershus 12

13 Parallellsesjon F, kl. 17:45 18:15 F-1 Frisklivssentraler F-1-1 Hvem skal ha ambisjoner for Frisklivssentralene? Frisk og delaktig, eller diagnosefokusert og reseptbelagt? v/ rådgiver Ine Wigernæs, Beitostølen helsesportsenter F-2 Selvhjelp F-2-1 Rehabilitering - selvhjelp som verktøy for mestring og håndtering v/ Eli Vogt Godager og Kari Strøm F-3 Ledelse av rehabilitering F-3-1 Forutsetninger for å lykkes med ledelse av rehabilitering. Erfaringer fra Trondheim kommune v/ enhetsleder Eva Rinnan, Trondheim kommune F-4 Hverdagsmestring F-4-1 Brukerstyrt personlig assistanse - et verktøy for å delta i arbeidslivet? v/ kundeansvarlig Stig Morten Skjæran, ULOBA F-5 Alternativ innsats F-5-1 Bruk av aromaterapi til pasienter som lider av uro og forstyrret søvnmønster, - erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt v/ førsteamanuensis Berit Johannessen, Universitetet i Agder F-5-2 Sykepleieres erfaring med bruk av naturmidlene tetre og aloe vera i behandling av sår. - et aksjonsforskningsprosjekt i kommunehelsetjenesten v/ førsteamanuensis Berit Johannessen, Universitetet i Agder Kl. 20:30 Festmiddag 13

14 Onsdag, 22. januar Plenumsesjon: Kl. 09:00 09:30 Kl. 09:30 10:00 Kl. 10:00 10:30 Kl. 10:30 11:15 Kl. 11:15 11:45 Kl. 11:45 12:15 Kl. 12:30 13:00 Kl. 13:00 13:30 Kl. 13:30 Språket vårt: Å bli rehabilitert v/ tidligere redaktør Per Egil Hegge, Aftenposten Den moderne pasient og den digitale kommunikasjon v/ professor Aksel Tjora, Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Er faggruppenes fortreffelighet i veien for brukernes egen rehabiliteringsprosess? v/ førsteamanuensis Kjersti Vik, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kaffe/Te. Utstilling Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasienten v/ professor Anders Grimsmo, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU og Medisinsk faglig rådgiver Norsk Helsenett SF Resiliens og mestring v/ sjefpsykolog og professor Anne Kristine Schanke, Sunnaas sykehus og Universitetet i Oslo Bruk av spillteknologi i rehabiliteringsarbeidet v/ innovasjonssjef og PhD-cand. Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Fremtidens rehabiliteringstjeneste Hvordan kan IKT bidra? v/ forsker og sosiolog PhD Hege Andreassen, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge Lunsj 14

REHAB 2014. Rica Nidelven Hotel Trondheim, 20. 22. januar 2014. - tenk smart, bruk kompetansen riktig! PROGRAM. Fagsesjon 1.

REHAB 2014. Rica Nidelven Hotel Trondheim, 20. 22. januar 2014. - tenk smart, bruk kompetansen riktig! PROGRAM. Fagsesjon 1. Rica Nidelven Hotel Mandag, 20. januar kl. 08:30 11:00 Kl. 11:00 11:15 Kl. 11:15 11:45 Kl. 11:45 12:30 Kl. 12:30 14:00 Kl. 14:00 14:30 Kl. 14:30 15:00 Kl. 15:00 15:30 Kl. 15:30 16:15 Registrering Åpning

Detaljer

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF Program MANDAG 21. oktober 2013 09.30 Kulturelt innslag fra musikalen Annie 09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF 10.05 Utvikling

Detaljer

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Noen nøkler til god ReHabilitering; kvalitet, samhandling og kompetanse Mandag 22. oktober 09.30 Velkommen til årets ReHabiliteringskonferanse 09.40

Detaljer

Post: REHAB - 2016, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo

Post: REHAB - 2016, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo Offisielle adresser: E-post: post@fagligforum.no Web: www.fagligforum.no WEB: www.rehab-2016 Post: REHAB - 2016, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo Telefon: 23 11 45 00-90 16 30 16 Telefaks: 23 11 45 05, versjon

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Deltakerliste 26.10.11 Rehabiliteringsuka, Regional fagkonferanse, Bergen

Deltakerliste 26.10.11 Rehabiliteringsuka, Regional fagkonferanse, Bergen Navn Stilling Arbeidssted Alfredsen,Marie Thorne turnusfysioterapeut Fysioterapiavd.Eidfjord kommune Alvheim,Knut fysioterapeut Kvinnherad kommune Andersen,Steinar brukerrepresentant Helse Vest RHF Apeland,May

Detaljer

Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS

Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS Utvikling av kommunale lærings- og mestringstilbud for mennesker med KOLS Samhandlingsprosjekt mellom Orkdal kommune, Trondheim kommune og St. Olavs Hospital HF Aktiv deltakelse og mestring gjennom hele

Detaljer

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM Tverrfaglig om konferanse CFS/ME PROGRAM Linken møtesenter, Tromsø 21. - 22. september 2016 Onsdag 21. september 2016 08:30 Registrering av deltagere. 09:00 Offisiell åpning / velkommen til konferanse.

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg Rehabilitering i endring Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. SITATET fra Peter F. Hjort ble levert av statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg på REHAB 2014, som ble arrangert

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Litt om Kristiansand og Agder Kristiansand: 85 000 innbyggere Vertskommune sykehus og universitet

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst. Ved Bente Mikkelsen, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst. Ved Bente Mikkelsen, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF Mandag 22. oktober Møteleder: Alice Beathe Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF 09.30 Velkommen til årets ReHabiliteringskonferanse 09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør-Øst. Ved Bente Mikkelsen,

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

FORSKNINGSTORGET 2015

FORSKNINGSTORGET 2015 1 FORSKNINGSTORGET 2015 Onsdag 21. og torsdag 22. januar 2015 UiS Kjell Arholms Hus Auditorium 2 Forskningstorget er et to dagers seminar for 1. års studenter ved Master i helsevitenskap 1 og Master i

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Den moderne pasienten. (og rehabilitering...og samhandling)

Den moderne pasienten. (og rehabilitering...og samhandling) TJORA 2012 - DEN MODERNE PASIENTEN - SLIDES Den moderne pasienten (og rehabilitering......og samhandling) Professor Aksel Tjora NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap NST Nasjonalt senter for samhandling

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Rehabiliteringskonferansen 12.10.15 Avdelingsleder Gro Aasland Avdeling

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15

Innhold. Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Innhold Sykepleie som helsefremmende livshjelp... 15 Kapittel 1 Helsefremming i spesialisthelsetjenesten... 19 Toril Rannestad og Gørill Haugan Spesialisthelsetjenesten... 19 Sykdom... 22 Helse... 23 Forebygging...

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Helhetlige lærings- og mestringstilbud - føringer, samarbeid og oppgave- og ansvarsdeling

Helhetlige lærings- og mestringstilbud - føringer, samarbeid og oppgave- og ansvarsdeling Helhetlige lærings- og mestringstilbud - føringer, samarbeid og oppgave- og ansvarsdeling Vestre Viken, 23. september Spesialrådgiver Kari Hvinden (NK LMH) Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

samhandlingen mellom kommuner og

samhandlingen mellom kommuner og Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak - hva viser forskningen? Anders Grimsmo Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helsefaglig rådgiver, Norsk Helsenett norskhelsenett

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør:

Regional fagkonferanse Cfs/Me kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. MaRs 2012 RiCa DyRepaRken Hotell, kristiansand Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune Kreftkoordinatorfunksjonen Drammen kommune Etter hvert som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft.

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge

Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge Dette er Fase 2 i prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge (2012-2015) i samarbeid med KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Program Helse i utvikling -12

Program Helse i utvikling -12 Program Helse i utvikling -12 1. november 2012 UBC på Ullevål stadion Plenum 10.00 13.15 10.00 Kunstnerisk innslag Trioen Waits for nobody med Fredrik Otterstad (kontrabass/vokal), Karl-Erik Bø (piano/vokal)

Detaljer

Anne-Stine Røberg Stipendiat/ Fag- og forskningssykepleier HiOA/ Sunnaas sykehus HF. Er det en sosial vending i norsk rehabiliteringspolitikk?

Anne-Stine Røberg Stipendiat/ Fag- og forskningssykepleier HiOA/ Sunnaas sykehus HF. Er det en sosial vending i norsk rehabiliteringspolitikk? Anne-Stine Røberg Stipendiat/ Fag- og forskningssykepleier HiOA/ Sunnaas sykehus HF Er det en sosial vending i norsk rehabiliteringspolitikk? Ph.d.-prosjekt 2014-2018 The Momentum of Coordination Reform;

Detaljer

CHARM. Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services

CHARM. Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services CHARM Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services CHARM Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester Bakgrunn Behov: Styrke forskning på (re)habiliteringstjenester

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

INVITASJON. Regional Rehabiliteringskonferanse i Midt-Norge. «Rehabilitering i en ny tid»

INVITASJON. Regional Rehabiliteringskonferanse i Midt-Norge. «Rehabilitering i en ny tid» INVITASJON Regional Rehabiliteringskonferanse i Midt-Norge «Rehabilitering i en ny tid» Trondheim 23. - 24. oktober 2012 23. Oktober 08.30-09.15 Registrering 09.30 Velkommen v/ Nils Kvernmo, Dir. St.Olavs

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt Utgangspunkt Demografi Flere eldre Flere med risiko for demens, skrøpelighet, fallskader Livsstil og kroniske sykdommer Psykisk uhelse og rus, Muskel-skjelettplager

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

Utfordringer og muligheter med samhandling og rehabilitering sett fra spesialisthelsetjenesten

Utfordringer og muligheter med samhandling og rehabilitering sett fra spesialisthelsetjenesten Utfordringer og muligheter med samhandling og rehabilitering sett fra spesialisthelsetjenesten Regional rehabiliteringskonferanse 23.-24 oktober 2012 Dagfinn Thorsvik Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse?

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Velkommen til fagkurs og erfaringsutveksling på Frambu Tirsdag 26. august 2014 Program 08.30-09.00 Registrering/kaffe/te Oppkobling av studioer 09.00-09.15

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

klippmappe 2012 uke 41

klippmappe 2012 uke 41 klippmappe 2012 uke 41 Innhold - 4 artikler Sunnaas HF Redaktørens kommentar: Lite åpenhet i sykehus i Vestfold * Sunnås Sykehus * Sørlandet Sykehus * Rusbehandling Midt-Norge * Helse Nord-Trøndelag Sykepleien

Detaljer

Anskaffelse rehabilitering 2015

Anskaffelse rehabilitering 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Anskaffelse rehabilitering 2015 Utfordringsbildet

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS

KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS KOORDINERENDE ENHET FOR RE-/HABILITERING AHUS - en struktur for informasjon, kompetanseheving og samarbeid på tvers av nivåer REHABILITERINGSNETTVERKET AHUS Disposisjon Innledning / bakgrunn Koordinerende

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Rehabilitering i LHL Helseering

Rehabilitering i LHL Helseering Rehabilitering i LHL Helseering Siri Skumlien Fagdirektør og seksjonsoverlege ved Glittreklinikkens laboratorium Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering PhD Når behandling alene ikke gjør oss

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Mot et hav av muligheter

Mot et hav av muligheter Arbeidsrettet rehabilitering og forskning hånd i hånd Hysnes Helsefort Mot et hav av muligheter Emnekurs Sammensatte lidelser, 3. og 4. april 2013 Hanne Tenggren og Petter Borchgrevink, Agenda - ARR ved

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Forebygging og rehabilitering i en brytningstid Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Del 2: Rehabilitering og forebygging hva er nytt? Fra Til Sen innsats Tidlig innsats Behandling Tidlig oppsporing

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø Seniorrådgiver TEMA Utvikling av ICF- indikatorsett innen rehabiliteringsfeltet Kort om ICF ICF er utarbeidet av og eies av Verdens helseorganisasjon (WHO) Forløpere for ICF var ICIDH -1

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

AB Fagdag Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering En ny måte å tenke på? En ny måte å jobbe på? Hverdagsmestring «Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling. Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning

Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling. Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning Seniorrådgiver Ellen Udness Seksjon for kvalitetsutvikling Fra Hva er i veien med deg til hva er viktig for deg Gode pasientforløp en felles retning Definisjon helsefremmende arbeid Prosessen som setter

Detaljer

Bevegelsesvansker og fall hos eldre

Bevegelsesvansker og fall hos eldre Bevegelsesvansker og fall hos eldre Randi Granbo Randi.granbo@stolav.no Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Orkdal Sanitetsforening Bakgrunn Geriatriske

Detaljer