Program REHAB Rica Nidelven Hotel, Trondheim, januar tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!"

Transkript

1 Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler; Plenum (1+2) Alle plenumsforedrag Plenum 1 Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 300 Plenum 2 Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 100 Møllenberg Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 100 Gamle bybro Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 70 Gråkallen Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 60 Munkholm Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 50 Leangen gård Fagsesjoner/Parallellsesjoner, Maks. ant: 50 1

2 PROGRAM Mandag, 20. januar kl. 08:30 11:00 Kl. 11:00 11:15 Kl. 11:15 11:45 Kl. 11:45 12:30 Kl. 12:30 14:00 Kl. 14:00 14:30 Kl. 14:30 15:00 Kl. 15:00 15:30 Kl. 15:30 16:15 Registrering Åpning av kongressen, v/ kongressleder Nils Holand Politisk samhandling om rehabilitering; -forslag til politisk konsensus for ny politikk, v/ statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet Tenk smart! sett rehabilitering på den politiske dagsorden, NÅ! v/ styreleder Jan Grund, Norsk Revmatikerforening Lunsj Tenk smart! om positive fysiske, psykologiske, sosiale og eksistensielle helsepåvirkninger. Hva er det? Og hva betyr det for rehabilitering? v/ professor Geir Arild Espnes, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Tenk smart! kvalitetsutvikling for å skape endring, v/ seksjonsleder Anders Vege, seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret Tenk smart! innføring av hverdagsrehabilitering, v/ avdelingsleder Janne Gundersen, Arendal kommune Kaffe/Te. Utstilling 2

3 Fagsesjon 1 16:15 17:45 Tverrfaglig poliklinikk; rygg/nakke/skulder * Presentasjon av poliklinikken og overordnet filosofi, v/overlege Bjørn Skogstad * Gruppeaktiviteten rygg/nakke v/ fysioterapeut Janne Birgitte Bloch-Børke * Sosionomens rolle i teamet, v/ sosionom Ann Cecilie Parelius * Skulderrehabilitering, v/ lege Ulrich Schattel * Fysioterapeutens rolle i skulderrehabilitering, v/ fysioterapeut Anders Tuco Bakken Sesjonsansvarlig: Bjørn Skogstad, Spes.fys.med og rehabilitering, St. Olavs Hospital Fagsesjon 2 16:15 17:45 Hverdagsrehabilitering. Presentasjon av tre modeller. Diskusjon - Workshop Fagsesjonsansvarlige: fagsjef Janne Gundersen, Arendal kommune og kommunalsjef Solrun Hauglum, Vaksdal kommune 3

4 Parallellsesjon A, kl. 16:15 17:00 A-1 Frivillighet A-1-1 Frivillighet i rehabilitering v/ høgskolelektor Kjersti Helene Haarr, Diakonhjemmets høgskole, Sandnes A-2 Koordinerende enhet A-2-1 De fire regionale koordinerende enhetene presenterer: - koordinerende enhet på regionalt nivå v/ rådgiver Steinar Gjerde, Helse Midt-Norge RHF - koordinerende enhet i helseforetak v/ Merethe H. Boge, Helse Bergen HF, Regional koordinerende enhet Helse Vest - koordinerende enhet i kommunene v/ Hilde Westli og Lillian Mathiesen, Lørenskog kommune v/ sesjonsleder Kari Mette D. Holte, RKE Helse Sør-Øst (Sunnaas sykehus) A-3 Organisering av rehabilitering A-3-1 Metodebok for rehabilitering i Bergen kommune v/ spesialergoterapeut Åslaug Ljones Løklingholm og spesialfysioterapeut Hilde Nordberg, Ergo- og fysioterapitjenesten i Arna/Åsane, Bergen kommune A-3-2 Helseorganisasjoner - samarbeid i endring? v/ PhD-stipendiat Dagmara Bossy, Nasjonalt kompetansesenter for Mestring og Læring, Oslo Universitetssykehus HF A-4 Innovasjonserfaringer A-4-1 Kan digitale verktøy benyttes i rehabilitering? Hvordan? v/ førsteamanuensis Anette Wrålsen og høgskolelektor Marte Kristine Lindseth, begge Høgskolen i Sør-Trøndelag A-5 Samhandlingsreformen og rehabilitering A-5-1 Når samhandlingsreformen tvinger fram samarbeid.mens rehabilitering står på vent v/ førsteamanuensis Inger S. Martinussen, Institutt for helse- og sosialfag, Høgskolen i Harstad 4

5 Parallellsesjon B, kl. 17:15 18:00 B-1 Tidlig intervensjon B-1-1 Raskere rehabilitering ved Individuelt Tilpasset Kosthold (ITK) v/ styreleder og ernæringsfysiolog Merete Askim, ernæringsansvarlig av Norsk Proteinintoleranse forening (NPIF) B-1-2 Ung rehabilitering - behov for å tenke nytt? v/ avd. leder Martin Sæbu, Beitostølen helsesportsenter B-2 Hjernestammeskade B-2-1 Locked-in syndrome, sjeldent og krevende v/ cand. Ed Kjersti Falch, Koordinator i nasjonal behandlingstjeneste for Locked-in syndrom, Sunnaas sykehus HF B-3 Dette er jeg stolt av gode erfaringer og eksempler B-3-1 Sovvå i lavvo v/ Roy Staven, Dialogue B-4 Koordinatorrollen B-4-1 Kreftkoordinator et bidrag i rehabiliteringsprosessen for kreftpasienter v/ seksjonssjef Liv Eli Lundeby, Kreftforeningen B-4-2 Koordinatorrollen i spesialisthelsetjenesten v/ rådgiver Merethe H. Boge, Regional koordinerende enhet Helse Vest Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest B-5 Elektronisk kartlegging B-5-1 Kan internettbaserte spørreskjema benyttes for pasienter henvist til rehabilitering? v/ Harald Engan, Røros Rehabilitering, LHL Kl. 20:15 Kongressmiddag 5

6 Tirsdag, 21. januar Fagsesjon :45 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Eksempler fra Klinikk for kliniske servicefunksjoner St. Olavs Hospital HF; - Læring og mestring, - en viktig forutsetning for å lykkes med rehabilitering v/ leder Borghild Lomundal, Lærings- og mestringssenteret - Kosthold som viktig element i rehabiliteringsprosessen v/ ernæringsfysiolog Ann Kristin De Soysa - Kompetansesenteret "Trening som medisin" v/ fysioterapeut Inger Lise Aamodt - Rehabilitering ved en intensivavdeling, v/ fysioterapeut Mari Overgård og fysioterapeut Brynjar Melum Sesjonsansvarlig: Spesialergoterapeut Ann-Elin Johansen, St. Olavs Hospital Fagsesjon :45 Rehabilitering i kommunene - Slik jobber vi med rehabilitering i Fredrikstad kommune! - Erfaringer med velferdsteknologi - Oppstartserfaringer med hverdagsrehabilitering Innspill og innledning v/ avdelingsleder Thomas Andersen, Friskliv og mestring, Fredrikstad kommune Vi inviterer kongressdeltakere med erfaring fra rehabilitering i kommunen til å komme med innspill, diskusjonsbidrag eller på annen måte vise hvordan kommunerehabilitering kan gjennomføres 6

7 Parallellsesjon C, kl. 09:00 09:45 C-1 Hjemmebesøk - Hjemmebehandling C-1-1 Forebyggende hjemmebesøk v/ høgskolelektor Ebba Bredland, Høgskolen i Sør-Trøndelag C-2 Metode - Kunnskapsutvikling C-2-1 Kursrom uten vegger, -videoverførte kurs gir effektiv kompetanseheving om sjeldne diagnoser for fagpersoner v/ avd. leder Kari Hagen, Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger C-2-2 Erfaringer med bruk av Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO - OP) for barn med motoriske koordineringsvansker i Bjerke bydel i Oslo v/ spesialergoterapeut Ida Olsen Weydahl, St. Olavs Hospital HF C-3 Innovasjon C-3-1 Teknologistøtte for motiverende trening i hverdagen v/ Tatjana M. Burkow, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (syk) og presenteres av medforfatter Lars K. Vognild, Northern Research Institute (Norut) C-4 Læring og Mestring I C-4-1 "Nå ser jeg at dette kan vi klare!" Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp for foreldre som nylig har fått barn som vil trenge oppfølging fra støtteapparatet framover, v/ spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson, Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring, Oslo Universitetssykehus HF C-4-2 "Treff meg!" - et nettbasert kompetansehevingsprogram for helsepersonell som møter ungdom, v/ spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson og spesialrådgiver Kari Hvinden, Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring, Oslo Universitetssykehus HF C-5 Rehabilitering av eldre i kommunen C-5-1 Effekt av døgnbasert rehabilitering av eldre i kommunehelsetjenesten i to ulike modeller. En åpen sammenlignende observasjonsstudie. (Outcome of primary health care rehabilitation of older disabled people in two different settings an open, prospective, comparative observational study.) v/ MD, PhD Inger Johansen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo 7

8 Parallellsesjon D, kl. 10:00 10:45 D-1 Forskning D-1-1 FYSIOPRIM Et forskningsprogram om muskel- skjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten som består av tre hovedelementer: a) Utprøving av samarbeidsmodeller mellom forskning og klinikk; b) utprøving og etablering av metoder for standardisert datainnhenting i klinisk praksis; og c) kliniske forløpsstudier og eksperimentelle studier v/ professor og leder Nina Vøllestad, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo D-2 Kreftrehabilitering D-2-1 Resultater etter 5 år med rehabilitering for kreftpasienter ved Røros Rehabilitering veien videre v/ professor Jon Arne Sandmæl, Røros Rehabilitering, LHL D-3 Velferdsteknologi D-3-1 Velferdsteknologi innen rehabilitering v/ seniorrådgiver Elin Svendsen, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag D-4 Effekt av rehabilitering D-4-1 Masteroppgave: Du trener på å styrke livet. Betydningen av mestringsfremmende kommunikasjon og veiledning i rehabilitering v/ idrettspedagog Ellen Hærhe, Beitostølen helsesportsenter D-4-2 Masteroppgave: "Ute i naturen lever jeg" Pasienters opplevelser med natur i spesialisert nevrologisk rehabilitering v/ masterstudent Live Skjeggedal Bentsen, Universitetet i Agder D-5 Læring og Mestring II D-5-1 SMIL - styrket mestring i livet v/ spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson og spesialrådgiver Kari Hvinden, Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring, Oslo Universitetssykehus HF 8

9 Plenumsesjon 2 Kl. 10:45 11:30 Kl. 11:30 12:00 Kl. 12:00 12:30 Kl. 12:30 13:00 Kl. 13:00 14:30 Kl. 14:30 15:00 Kl. 15:00 15:30 Kaffe/Te. Utstilling Tenk smart! bruk innovasjon Innovasjon handler om å tenke helt nytt eller nytt om noe gammelt. Det er å ha et positivt og kreativt blikk på det som ikke fungerer optimalt eller se behov som ikke er dekket. Hva innebærer innovasjonsbegrepet? Hvordan kan du påvirke innovasjonsprosesser? v/ professor dr. med. / leder Innovasjon Kari J Kværner, Idepoliklinikken, Oslo universitetssykehus Innovasjon for å komme videre, v/ konst. adm. dir. Dr.Oecon. Inge Jan Henjesand, Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Innovasjon i rehabilitering: Oppfølging av NOU og Stortingsmelding; Hva bør skje innen rehabiliterings-feltet? v/ direktør Kåre Hagen, NOVA Lunsj Jus i rehabilitering: Aktuelle rettsregler for feltet habilitering og rehabilitering sett i lys av helsereformen 2012 samt regjeringsskiftet 2013, v/dr. professor juris Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Ansvar for rehabilitering: Spesialisthelsetjenestens rolle etter Samhandlingsrefomen, v/ avd. direktør Anne-Stina S. Nordmo, avd. rehabilitering og sjeldne tilstander, divisjon spesialisthelsetjeneste, Helsedirektoratet 9

10 Kl. 15:30 16:00 Kl. 16:00 16:30 Kl. 16:30 17:00 Etikk og rehabilitering: God eller dårlig etikk? Når teori skal bli til handling, - hva kan vi lære av praksis? v/ filosof Kari Opdahl, Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskning på rehabilitering: 5 milliarder NOK til rehabilitering: Hva vet vi om Norges dyreste rehabiliteringseksperiment Raskere tilbake? Hvordan må tilbudene være for å bidra til rask tilbakeføring? v/ førsteamanuensis PhD Randi Wågø Aas, Høgskolen i Oslo, Fakultet for helsefag Kaffe/Te. Utstilling 10

11 Fagsesjon 5 17:00 18:15 Forskning for å styrke (re)habiliteringstjenesteforskning Aktuelle tiltak og prosjekt fra CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services), Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester, v/ professor Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo * Styrking av (re)habiliteringstjenesteforskningen: Visjon, mål og virkemidler v/marit Kirkevold * Forskning i voksenhabiliteringstjenestene - utfordringer og planer, v/professor Erik Bautz-Holter * Forebygging og rehabilitering blant hjemmeboende eldre med subakutt funksjonssvikt utfordringer for hjemmetjenestene, v/professor Marit Kirkevold * Deltakelse, langtidssykemeldte og samhandlingen mellom NAV, helsetjenesten og brukerne, v/professor Erik Bautz-Holter * Rehabiliteringstjenesteforskning i relasjon til traumatiske hjerneskader, v/førsteamanuensis Helene L. Søberg og Unni Sveen Professor Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo er koordinator for sesjonen Fagsesjon 6 17:00 18:15 Hjerterehabilitering Hvor godt må en hjertepasient utredes før rehabilitering kan iverksettes? v/ PhD, avdelingsoverlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Jostein Grimsmo, Feiringklinikken Oppfølging av pasienter med hjertesvikt v/ intensivsykepleier Nina Fålun, Haukeland Universitetssykehus HF Sesjonsansvarlig; v/ overlege og fagdirektør Siri Skumsvik, LHL-Helse AS og Glittreklinikken 11

12 Parallellsesjon E, kl. 17:00 17:30 E-1 Rehabilitering og forebygging E-1-1 Active on wheels v/ PhD-kandidat Matthijs Wouda, Sunnaas sykehus E-2 Hverdagsrehabilitering E-2-1 Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem v/ prosjektleder Åse Bente Mikkelborg, Helse- og omsorgsavdelingen, Bodø kommune E-2-2 Etiske og moralske dilemma i kommunal rehabilitering og hverdagsrehabilitering; en narrativ studie v/ høgskolelektor Kirsten Jæger Fjetland, Institutt for vernepleie og ergoterapi, Diakonhjemmets Høgskole E-3 Brukermedvirkning E-3-1 Samarbeid med brukere Organisering av og erfaringer fra samarbeid med brukere i fagutvikling og forskning, v/ seniorforsker og førsteamanuensis Ingvild Kjeken, NKRR - Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering / Medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helsevitenskap, Universitetet i Oslo E-4 Innovasjon E-4-1 Innovasjon i spesialisthelsetjenesten, v/ innovasjonssjef og PhD-cand. Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF E-5 Familie E-5-1 Masteroppgave: «Vi blir liksom litt i skyggen da» - Ungdoms opplevelse av egen livskvalitet når de har søsken med en sjelden funksjonshemning v/ masterstudent Henriethe Henriksen, Høgskolen i Oslo og Akershus 12

13 Parallellsesjon F, kl. 17:45 18:15 F-1 Frisklivssentraler F-1-1 Hvem skal ha ambisjoner for Frisklivssentralene? Frisk og delaktig, eller diagnosefokusert og reseptbelagt? v/ rådgiver Ine Wigernæs, Beitostølen helsesportsenter F-2 Selvhjelp F-2-1 Rehabilitering - selvhjelp som verktøy for mestring og håndtering v/ Eli Vogt Godager og Kari Strøm F-3 Ledelse av rehabilitering F-3-1 Forutsetninger for å lykkes med ledelse av rehabilitering. Erfaringer fra Trondheim kommune v/ enhetsleder Eva Rinnan, Trondheim kommune F-4 Hverdagsmestring F-4-1 Brukerstyrt personlig assistanse - et verktøy for å delta i arbeidslivet? v/ kundeansvarlig Stig Morten Skjæran, ULOBA F-5 Alternativ innsats F-5-1 Bruk av aromaterapi til pasienter som lider av uro og forstyrret søvnmønster, - erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt v/ førsteamanuensis Berit Johannessen, Universitetet i Agder F-5-2 Sykepleieres erfaring med bruk av naturmidlene tetre og aloe vera i behandling av sår. - et aksjonsforskningsprosjekt i kommunehelsetjenesten v/ førsteamanuensis Berit Johannessen, Universitetet i Agder Kl. 20:30 Festmiddag 13

14 Onsdag, 22. januar Plenumsesjon: Kl. 09:00 09:30 Kl. 09:30 10:00 Kl. 10:00 10:30 Kl. 10:30 11:15 Kl. 11:15 11:45 Kl. 11:45 12:15 Kl. 12:30 13:00 Kl. 13:00 13:30 Kl. 13:30 Språket vårt: Å bli rehabilitert v/ tidligere redaktør Per Egil Hegge, Aftenposten Den moderne pasient og den digitale kommunikasjon v/ professor Aksel Tjora, Fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Er faggruppenes fortreffelighet i veien for brukernes egen rehabiliteringsprosess? v/ førsteamanuensis Kjersti Vik, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kaffe/Te. Utstilling Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasienten v/ professor Anders Grimsmo, Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU og Medisinsk faglig rådgiver Norsk Helsenett SF Resiliens og mestring v/ sjefpsykolog og professor Anne Kristine Schanke, Sunnaas sykehus og Universitetet i Oslo Bruk av spillteknologi i rehabiliteringsarbeidet v/ innovasjonssjef og PhD-cand. Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Fremtidens rehabiliteringstjeneste Hvordan kan IKT bidra? v/ forsker og sosiolog PhD Hege Andreassen, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge Lunsj 14

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Ved prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Malene Haneborg

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6.

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6. Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 Hjemmetjenesten etter samhandlingsreformen... 5 Samhandling mellom hjemmetjenesten og sykehusene... 9 Kommuneintern samhandling... 12 Velferdsteknologi og IKT i hjemmetjenesten...

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Utdanning Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Helsevesenet og kreftomsorgen er i endring. Hvordan klarer utdanningen av kreftsykepleiere å følge med på den raske utviklingen? Vi stilte spørsmålet

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Sprenge noen grenser, sette noen grenser

Sprenge noen grenser, sette noen grenser Prosjektrapport Sprenge noen grenser, sette noen grenser Tilpasset rehabilitering for unge voksne med kronisk lungesykdom Tverrfaglig utviklingsprosjekt 2011-2013 LHL Helse AS, Glittreklinikken Frederik

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer