Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2016/ Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Statens pensjonskasse Fysikalsk medisin og rehabilitering 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Gudbrandsdal politidistrikt BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 NAV Nord-Odal Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding - Barnevern - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Østre Toten kommune Barneverntjenesten Indremedisinsk avd Gjøvik 403

2 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - DPS Kongsvinger 2015/2016 Kongsvinger kommune Barneverntjenesten DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Attest Personalmappe - Divisjon Habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av bedriftshelsetjeneste - Refusjon av tilskudd til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste 2015/2016 NAV Skanning HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 15/ Pakkeforløp for kreft - reviderte kodeveiledere pr. august 2016 Kreftomsorg - Onkologi Helse Sør-Øst RHF Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Nominasjon av forsknings- og innovasjonsprosjekter til nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten Statistikker og rapporter 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Stabsområde Helse 025 Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Stange HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tvist om rett til utvidet stilling etter arbeidsmiljøloven 14-4a Personalmappe - Arbeidstilsynet Tvisteløsningsnemnda HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til melder - Barnevern - BP Døgnavdeling 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/00763 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Observasjon etter slag - Behandlingstilbud - Pasienter Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Overtakelsesprotokoll - John Galten AS Opparbeidelse av parkeringsplasser Elverum John Galten AS Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ MRSA-skjema Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Offl 25 HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Endringsmelding for attføring-/uførepensjon Personalmappe - HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Endring av uførepensjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/10870 Norsk Pasientskadeerstatning Stabsområde Helse 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Offl 25 HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret - Innhenting av tilleggsopplysninger om dødsårsak for dødsfall i Dødsmelding avdeling Bergen Indremedisinsk avd Gjøvik 363 Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2016 Bildediagnostisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Codex Advokat Oslo AS Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Øre-nese-hals avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423

7 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Øre-nese-hals avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 ACE European Group Limited Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Gjensidige Forsikring ASA Stabsområde Helse 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Hadeland DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Nord-Odal DPS Kongsvinger 421 tgående internt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Eidskog DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

8 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Eidskog DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Eidskog DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Sør-Odal DPS Kongsvinger 421 tgående internt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Eidskog DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Åsnes DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Nord-Odal Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

9 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Kongsvinger Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Åsnes Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Hedmark 2016 Kongsvinger kommune Barneverntjenesten Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til samarbeidsmøte - Barnevern - BP Oppland 2016 Gjøvik kommune Barneverntjenesten BP Oppland 403 Inngående eksternt produsert, 16/ Innhenting av opplysninger - Barnevern - DPS Elverum-Hamar 2016 Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen Divisjon Psykisk helsevern 403 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på faktura for ikke møtt til time - Klage på faktura - Egenandeler 2016 Ortopedisk avd Elverum 131

10 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Avslutning av klagesak - ikke medhold - PRO Pasientreiser HSØ enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter Fylkesmannen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 16/ Avslutning av klagesak - ikke medhold - PRO Pasientreiser HSØ enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter Fylkesmannen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Stanset uførepensjon Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Erklæring om grunneier av eiendom gnr. 51 bnr. 35 Kongsvinger 2106 Sykehuset Innlandet Kongsvinger Kongsvinger kommune Eiendomsforvaltning og utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 031 Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra dialogmøte 2 Personalmappe - NAV Gjøvik HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

12 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Indremedisinsk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Indremedisinsk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Indremedisinsk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Indremedisinsk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Indremedisinsk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Kirurgisk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Barne og ungdomsavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Gyn/føde avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Indremedisinsk avd Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Akuttmedisinsk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Akuttmedisinsk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innsending av nominativ melding om smittsom sykdom - Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

17 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om uførepensjon Personalmappe - HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om alderspensjon Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/11255 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik 432 Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om uførepensjon Personalmappe - HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Helsesamarbeidsprosjekter med Russland Overføringer, refusjoner og tilskudd - generelt 2016 Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 16/07-3 Oppsigelse Personalmappe - HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

18 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Endringsmelding for attføring-/uførepensjon Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om uførepensjon Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Hedmark HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

19 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Tilsynssak - Tilsynssak - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/03667 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Offl 25 HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Klage på pasientbehandling - Klage - Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Tilsagn om tilskudd til varig lønnstilskudd Personalmappe - NAV Arbeidsrådgivning Hedmark HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Tilsagn om tilskudd til varig lønnstilskudd Personalmappe - NAV Arbeidsrådgivning Hedmark HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

20 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Sel HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Offl 25 HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Godkjenning av kurs - Fenomenologi ved affektive lidelser Kurs - godkjenninger Norsk Psykologforening DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 559 Internt notat uten oppfølging, 16/ Autorisasjon sykepleier Personalmappe - HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad på stilling Personalmappe - Offl 25 HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om alderspensjon Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

21 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Offl 25 HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Hamar HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Offl 25 HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilsvar tilsynssak - divisjon Kongsvinger radiologisk avdeling - Tilsynssak - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om avtalefestet pensjon Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Godkjent turnus Personalmappe - HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om midler ved Anett Andersens Legat Anett Andersens Legat Anett Andersens Legat Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 162 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Offl 25 HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om alderspensjon Personalmappe - HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Klage på behandling ved divisjon Kongsvinger - Klage - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Endringsmelding for alderspensjon og AFP Personalmappe - Sykehuspartner HF HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

23 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Farhat Jabeen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Andreas Mellbye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Ida Marie Karlstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Eirik Kollbotn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Mirela Ioana Dobai Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Shkelqim Malaj Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Sobia Khalid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Erlend Einarson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Mary-Helene Travers Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Saera Saleem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Sindre Gartland Wahlstrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Kari Busterud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Sigrid Hestetun Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Huma Akhtar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) mair Majid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Marie Hexeberg Tollefsen tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Dipinti Pawar tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Ana Petrovic tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref

29 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Daniel Habashi tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Medisinsk avdeling, Elverum - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Mirela Ioana Dobai Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Ivan Dimitrijevic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Marthe lven Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Larissa Elisabeth Hoffmann tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Line-Therese Berge tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref

31 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Ana Petrovic tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Maria-Ana Brata tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Dipinti Pawar tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref

32 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Andreas Myrold tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Inger Hole Dietrichson tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER - st. ref. ( ) LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref Marie Hexeberg Tollefsen tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref LEGER I SPESIALISERING - VIKARIATER Gyn/fødeavd. - Gjøvik - st. ref

33 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Camilla Grønsveen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Saera Saleem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Andrea Nordby Granerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

34 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Maria Andersen tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Sykepleier Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - enhet for mottak - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Maia Nesset Bakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sissel Klareng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Hanne-Cecilie Astrid Mortensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Michelle Berget Palsgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

35 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Kaja Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

36 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Rikke Neby Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Tomas Tangen tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Karen Fleischer tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref

37 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Raymond Randen tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Guro Bekkevold tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. ( ) Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Christiane Nielsen tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref Sykepleier Kirurgisk avdeling H1, Hamar - st. ref

38 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Shkelqim Malaj Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Eirik Kollbotn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Rohit Rajendiran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Ivan Dimitrijevic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Sobia Khalid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Gitte Zakariassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

39 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

40 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Huma Akhtar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Andreas Mellbye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Mary-Helene Travers Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

41 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Jens Christian Bech tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Ana Petrovic tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Marie Hexeberg Tollefsen tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref

42 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Lege i spesialisering, vikariat - st. ref. ( ) Ane Kaurstad tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, vikariat Anestesiavd. - Gjøvik - st. ref tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/06789 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik 432 Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om alderspensjon Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/05809 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik 432

43 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Samarbeidsavtale mellom Ahus BHT og Sykehuset Innlandet BHT om medisinskfaglig rådgivning innen arbeidsmedisin BHT Sykehuset Innlandet bedriftshelsetjeneste - Samarbeidsavtaler Akershus universitetssykehus HF HMS avd 254 Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om avtalefestet pensjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på ufremkommelighet ved inngangspartiet på Lillehammer og påført skade - Klage - Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/06861 Norsk Pasientskadeerstatning Ortopedisk avd Elverum 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på uforsvarlig behandling - Klage - Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

44 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om uvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Vitnemål Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Offl 25 HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

45 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ Vitnemål for videregående opplæring Personalmappe - HR avd Tynset HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Beregning av lønnsansiennitet Personalmappe - HR avd Tynset HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Godkjenning som helsefagarbeider Personalmappe - HR avd Tynset HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - Divisjon Tynset HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (fast) Personalmappe - Offl 25 HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

46 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Offl 25 HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Vedtak om ansettelse Rekrutteringssak /16 - Spesial-sykepleier intensiv - Akutt, kirurgi og ortopedi Tynset HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Spørsmål om arbeidsforhold Personalmappe - NAV Registerkontroll Vågå HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00008-94 Erstatningssak 2016/06055 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00072-65 Melding ved fødsel - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2015/2016 Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00008-93 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-196 Purring - Erstatningssak 2015/10148 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00010-87 Takkebrev til føde- og barselavd. Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016/2017 Malin Michaelsen Kirurgisk avd Kongsvinger 469 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-83 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-65

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00027-129 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00004-135 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00005-138

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00002-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.12.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-65 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-151 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00013-152 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00015-148 Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 15/00021-29 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00015-165 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-98 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Advokat Bratteng AS Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 09.03.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00013-91 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Stiftelsen Rettferd for taperne DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-76 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Frelsesarmeens rusomsorg Behandlingstunet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger tgående internt produsert, 15/00012-55 Kopi av journal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00012-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 Osloadvokatene DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00013-186

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-131 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 04.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-244 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 15/00004-229 Erstatningssak 2015/10854

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-49 Takk til sykehuset i Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Kongsvinger 469 Inngående eksternt produsert, 15/00010-50

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-15 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00013-200 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Ringerike DPS Gjøvik 423 tgående internt produsert, 15/00015-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-142 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Statens pensjonskasse DPS Gjøvik Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00015-205 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Psykologspesialist Ingolf Fosse DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00012-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-251 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokatfirmaet Winther Christensen AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-155 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00008-156

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-86 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00377-8 Endring av stillingskode - særaldersgrense Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00659-5 Endring av stillingskode - særaldersgrense

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-166 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 07.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-210 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00008-113 Kopi av journal - Forskningsprosjekt Lever og gallegangsykdommer Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Divisjon Tynset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-123 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 03.11.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-119 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 13.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-132 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 B.A.C.H. AS Divisjon Tynset Dok. dato: 10.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-211 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00024-102 Innhenting av sakkyndig rapport - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Nord-Fron BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-137 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 DPS Tynset Dok. dato: 17.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 30.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00005-97 Erstatningssak 2015/09719 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Kvinneklinikken Lillehammer Dok. dato: 27.10.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00042-101 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag DPS Lillehammer Dok. dato: 22.02.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00013-144 Erstatningssak 2016/06799 - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning DPS Gjøvik 423 Inngående eksternt produsert, 15/00020-78

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-256 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-85 Kopi av journal - forskningsprosjekt Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Radiumhospitalet Divisjon Tynset 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-25 Lønnsendring - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00072-19 Tilbud om arbeidsavtale midlertidig stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01159-8 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 26.04.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00545-17 Vedtak -

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-60 Erstatningssak 2016/03535 - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02935-11 Erstatningssak 2015/11311 - Vurdering av medisinsk invaliditet - Pasientsak - NPE - Norsk Pasientskadeerstatning Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01305-11 Anmodning om skademelding - yrkessykdom - Personalmappe - NAV Larvik Prehospital klinikk Dok. dato: 02.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00861-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00977-8 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-125 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset tgående internt produsert, 15/00008-126 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00786-12 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 23.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00025-14 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01095-25 Innkalling til startmøte - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: 15.07.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/00015-199 Kopi av

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-25 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 24.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01204-11 Svar

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00881-27 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 10/01479-23 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer