Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Frelsesarmeens rusomsorg Behandlingstunet Fetsund Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 Advokat Magne Brun MNA BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Habilitering og rehabilitering 2015/2016 NAV Nordre Land Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Lillehammer DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Lillehammer DPS Lillehammer 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 NAV Elverum DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

2 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Forslag til frivillig endring av gjeldsordning - Gjeldsordninger - klienter 2015/2016 Namsfogden i Asker og Bærum Regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 15/ Kontrollattest ambulanse LJ Transportmidler Statens vegvesen Ambulansetjeneste 057 Inngående eksternt produsert, 15/ Kontrollattest lastebil med plan JC Transportmidler Statens vegvesen Forsyning og transport 057 Inngående eksternt produsert, 15/ Analyseresultater legionella-overvåking Sanderud Prøve ID Analysevirksomhet - Vann Mjøslab Teknisk drift og vedlikehold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Lillehammer 2015/2016 Lillehammer kommune Barneverntjenesten DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til melder - Barnevern - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403

3 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Avsluttet sak - Barnevern - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Søknad om refusjon av honorar til bruk i bedriftshelsetjeneste - Refusjon av tilskudd til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste 2015/2016 NAV Skanning HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 tgående internt produsert, 15/ Søknad om refusjon av honorar til bruk i bedriftshelsetjeneste - Refusjon av tilskudd til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste 2015/2016 NAV Skanning HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 tgående internt produsert, 15/ Søknad om refusjon av honorar til bruk i bedriftshelsetjeneste - Refusjon av tilskudd til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste 2015/2016 NAV Skanning HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 tgående internt produsert, 15/ Søknad om refusjon av honorar til bruk i bedriftshelsetjeneste - Refusjon av tilskudd til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste 2015/2016 NAV Skanning HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 tgående internt produsert, 15/ Søknad om refusjon av honorar til bruk i bedriftshelsetjeneste - Refusjon av tilskudd til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste 2015/2016 NAV Skanning HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

4 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Søknad om refusjon av honorar til bruk i bedriftshelsetjeneste - Refusjon av tilskudd til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste 2015/2016 NAV Skanning HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding - Barnevern - Divisjon Prehospitale tjenester 2015/2016 Ringsaker kommune Barneverntjenesten Divisjon Prehospitale tjenester 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om deltagere til PhD-prosjekt - Radiologer og fastleger sine erfaringer med feilbruk av radiologiske tjenester og bruk av retningslinjer Forskningsvirksomhet 2015/2016 NTN i Gjøvik Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 520 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Funksjonsvurderingsrapport Personalmappe - Hadelandprodukter AS HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spørsmål til styreleder om Sykehuset Innlandet HF sitt lån til andre HF i regionen Virksomhetsstyring - Rapportering og oppfølging - SIHF Gjøvik kommune Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 025

5 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding - Barnevern - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Lillehammer kommune Barneverntjenesten Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale mellom Arbeidsmiljøutvalget divisjon Elverum-Hamar og Festspillene i Elverum Avtale på levering til divisjon Elverum-Hamar Festspillene i Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om foreleser Talerforum Norge AS Avtale på levering til divisjon Elverum-Hamar Talerforum Norge AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Barnevern - BP Døgnavdeling 2015/2016 Åmot kommune Barneverntjenesten Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Avgjørelse i tilsynssak - påpekt brudd på helselovgivningen - Klage - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Kjøp av plasser i forbindelse med gravide rusavhengige på skjermet enhet Psykiatri og rus 2015/2016 Sykehuset Telemark HF Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 334

6 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Protokoll etter møte BP døgn Kontrollkommisjonen 2015/2016 Advokat Lorentz Stavrum Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Fakturagrunnlag for utskrivningsklare pasienter april 2016 Fakturagrunnlag for utskrivningsklare pasienter - divisjon Elverum-Hamar Stange kommune Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152

7 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spørsmål om kneoperasjon - pasient med henvisning Fritt behandlingsvalg - Pasienter Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 401 Internt notat uten oppfølging, 15/ Turnuslegeavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbakebetalingsavtale Personalmappe - HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Attester Personalmappe - HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding - Bekymringsmeldinger - Divisjon Habilitering og rehabilitering Gudbrandsdal politidistrikt Habiliteringstjenesten i Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 330

8 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon om opphør av sykepenger Personalmappe - Sykehuspartner HF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ nntak fra dialogmøte 2 Personalmappe - NAV Gjøvik HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Dekning av pasientreise ved fritt sykehusvalg - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Dekning av pasientreise ved fritt sykehusvalg - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Refusjon av taxireise PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Gjøvik kommune Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152

9 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Mottatt faktura på ukjent kunde Egenandeler Gjensidige Forsikring ASA Regnskap 131 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2016 Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2016 Øre-nese-hals avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Gjensidige Forsikring ASA Divisjon Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Tryg Forsikring Skadedivisjon Divisjon Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423

10 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Purring - Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 DNB livsforsikring ASA Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Codan Forsikring Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Fylkesmannen i Oppland Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423

11 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Grue DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Sør-Odal DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Nord-Odal DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Åsnes DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

12 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Bekreftelse på mottatt melding - Barnevern - BP Hedmark 2016 Stange kommune Barneverntjenesten BP Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på faktura Klage på faktura - Egenandeler 2016 Divisjon Kongsvinger 131 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Bekreftelse på anmeldt forhold - anmeldesesnr trusler mot offentlig tjenestemann, annen tjenestemann Politi/rettsvesen - Divisjon Elverum-Hamar Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Kirurgisk avd Hamar 393

13 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Bølgeartikler inn den Innkjøpssamarbeid i Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner HF Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om prosjektdeltagere - nasjonal anskaffelse av vvs- og el.materiell Innkjøpssamarbeid i Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 16/ Pensjon er satt i gang igjen Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ purring - klage på sen behandling - Klage - Divisjon Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

14 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Rapport fra tilsyn med opplæring i utrykningskjøring trinn 1 og 2 Eksterne tilsyn - divisjon Prehospitale tjenester Statens Vegvesen Region Øst Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Innplassering i ny stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialistgodkjenning for lege i indremedisin Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Vitnestevning i straffesak - Vitnestevning - DPS Lillehammer Innlandet politidistrikt - Gudbrandsdal politidistrikt DPS Lillehammer 393 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/01395 Norsk Pasientskadeerstatning Indremedisinsk avd Hamar 432 Internt notat uten oppfølging, 16/ Protokoll for anskaffelser del I - moppevaskemaskin til divisjon Lillehammer Konkurranse på avtale for levering av vaskemaskin Lillehammer Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 051 tgående internt produsert, 16/01-2 Tilbakemelding om uønsket hendelse - Klage - Habiliteringstjenesten i Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

16 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/02-5 Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/01494 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Confirmation of employment Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Ringsaker HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

17 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-Skjema Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Taushetserklæring Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Bekreftelse på fullført første studieår Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Endring av årslønn Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2014/ Erstatningssak 2014/03576 Norsk Pasientskadeerstatning Indremedisinsk avd Hamar 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2014/ Erstatningssak 2014/03576 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll 432

18 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ Protokoll for anskaffelsen Avtale på levering av CWP på dialyseavdelingen Otta - Gambro Norge NF Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Arbeidsavtale - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/02897 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

19 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Innvilgelse av avtalefestet pensjon Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innvilgelse av alderspensjon Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

20 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (fast) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

21 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (fast) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Gjøvik HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ Søknad om alderspensjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Sikkerhetsmelding fra Alere - TESTPACK + Plus Strep a with OBC Rammeavtale på levering av hurtigtester - Alere AS Orion Diagnostica AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065

23 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på behandling i psykiatrien - Klage - Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Internt notat uten oppfølging, 16/ Protokoll - godkjennelse Konkurranse på rammeavtale for levering av med elektroentreprenør Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Konkurransegrunnlag Konkurranse på rammeavtale for levering av med elektroentreprenør Marked Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Radiografer - st. ref. ( ) Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref CICEL IGANA VESTHS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Radiografer - st. ref. ( ) Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Marija Mijic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Radiografer - st. ref. ( ) Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Marjo Laine Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Radiografer - st. ref. ( ) Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Lene Søberg Mausethagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Radiografer - st. ref. ( ) Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Marcus Hagebakken Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Radiografer - st. ref. ( ) Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Julie Ringstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Offentlig søkerliste Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ tvidet søkerliste Radiografer Avdeling for bildediagnostikk, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Onkologisk sykepleier - st. ref. ( ) Onkologisk sykepleier Gynekologisk-/føde avdeling, Elverum - st. ref Trine Louise Bergholt Lübbe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Onkologisk sykepleier Gynekologisk-/føde avdeling, Elverum - st. ref Onkologisk sykepleier Gynekologisk-/føde avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Offentlig søkerliste Onkologisk sykepleier Gynekologisk-/føde avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ tvidet søkerliste Onkologisk sykepleier Gynekologisk-/føde avdeling, Elverum - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Vernepleier evt. med videreutdanning - st. ref. ( ) Vernepleier evt. med videreutdanning Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Enhet for subakutt behandling, Reinsvoll - st. ref ingunn Gullberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier evt. med videreutdanning Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Enhet for subakutt behandling, Reinsvoll - st. ref Vernepleier evt. med videreutdanning Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Enhet for subakutt behandling, Reinsvoll - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Vernepleier evt. med videreutdanning - st. ref. ( ) Vernepleier evt. med videreutdanning Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Enhet for subakutt behandling, Reinsvoll - st. ref Ragnhild Jensen Roaldseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier evt. med videreutdanning Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Enhet for subakutt behandling, Reinsvoll - st. ref Vernepleier evt. med videreutdanning Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Enhet for subakutt behandling, Reinsvoll - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Ringsaker HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Ringsaker Avd for bildediagnostikk Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Ringsaker Avd for bildediagnostikk Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

28 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Søknad om utbetetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale mellom SIHF og Endomed AS - bor og shaverblader Prisavtale shaverblader og bor - Endomed AS Endomed AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 Inngående eksternt produsert, 16/ Prisliste BienAir forbruksmateriell juni 2016 Prisavtale shaverblader og bor - Endomed AS Endomed AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 Inngående eksternt produsert, 16/ Nødbrems 2016 Virksomhetsstyring - Budsjett - divisjon Tynset Anna Margrete Hoås Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 tgående internt produsert, 16/ Nødbrems 2016 Virksomhetsstyring - Budsjett - divisjon Tynset Anna Margrete Hoås Akutt/ Kirurgi/Ortopedi Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

29 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Senioravtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Senioravtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Senioravtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Senioravtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

30 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Lærekontrakt Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avslutning av tilsynssak - brudd på helselovgivningen - Tilsynssak - Fylkesmannen i Oppland Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Åpning av tilsynssak - divisjon Kongsvinger kirurgisk avdeling - Tilsynssak - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Rettighetsklage - oversendelse av sak for klagebehandling - Klage - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

31 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på utskrivelsesdato - Klage - BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 16/ Klage på utskrivelsesdato - Klage - Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavd 433 tgående internt produsert, 16/ Tjenestebevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ tlysning - WebCruiter annonse Psykolog/psykologspesialist Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00008-94 Erstatningssak 2016/06055 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00015-165 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-98 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-83 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-65

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00010-87 Takkebrev til føde- og barselavd. Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016/2017 Malin Michaelsen Kirurgisk avd Kongsvinger 469 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-151 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00013-152 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00004-135 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00005-138

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00027-129 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00072-65 Melding ved fødsel - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-196 Purring - Erstatningssak 2015/10148 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Advokat Bratteng AS Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 09.03.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00015-148 Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 15/00021-29 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2015/2016 Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00008-93 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-65 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-244 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 15/00004-229 Erstatningssak 2015/10854

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00013-91 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Stiftelsen Rettferd for taperne DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-131 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 04.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00002-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.12.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00013-200 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Ringerike DPS Gjøvik 423 tgående internt produsert, 15/00015-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-210 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger tgående internt produsert, 15/00012-55 Kopi av journal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00012-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 Osloadvokatene DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00013-186

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-108 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-155 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00008-156

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-251 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokatfirmaet Winther Christensen AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00015-205 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Psykologspesialist Ingolf Fosse DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00012-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-15 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-85 Kopi av journal - forskningsprosjekt Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Radiumhospitalet Divisjon Tynset 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00024-102 Innhenting av sakkyndig rapport - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Nord-Fron BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-60 Erstatningssak 2016/03535 - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-152 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Internt notat uten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00008-113 Kopi av journal - Forskningsprosjekt Lever og gallegangsykdommer Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Divisjon Tynset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-40 Konsultasjon ved Rehabiliteringen Ottestad Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 25.06.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-166 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 07.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/00015-199 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 30.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-119 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 13.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-132 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 B.A.C.H. AS Divisjon Tynset Dok. dato: 10.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00011-25 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: 03.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-109 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00013-145

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00042-101 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag DPS Lillehammer Dok. dato: 22.02.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-49 Takk til sykehuset i Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Kongsvinger 469 Inngående eksternt produsert, 15/00010-50

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00248-28 Sletting av opplysninger i journal for førsteinstansbehandling - Retting/sletting i pasientjournal - DPS Gjøvik Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-142 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Statens pensjonskasse DPS Gjøvik Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-256 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-211 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-86 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-129 Erstatningssak 2016/07933 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 28.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-123 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 03.11.2015

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01494-5 Godkjente psykiatriske og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og deres fagstillinger pr 300615 Godkjente poliklinikker - Fagstillinger - voksenpsykiatri

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00023-4 KLP korrespondanse og vedtak - Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Dok. dato: 13.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00027-70 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Dok. dato: 12.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00038-24

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00005-97 Erstatningssak 2015/09719 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Kvinneklinikken Lillehammer Dok. dato: 27.10.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01863-7 Avgjørelse av tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Nordre Vestfold DPS Dok. dato: 09.08.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/02370-11

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-137 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 DPS Tynset Dok. dato: 17.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00103-7 Donorutvalgene i SIHF ønsker at sykehusene som har donorpasienter tar i bruk CT angio med venøs kontrast for diagnostisering av hjernetamponade hos

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-57 Takk til Hamar sykehus Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 469 tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-125 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset tgående internt produsert, 15/00008-126 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00377-8 Endring av stillingskode - særaldersgrense Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00659-5 Endring av stillingskode - særaldersgrense

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00519-11 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 16.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01162-4 Svar-Anmodning

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00861-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00977-8 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-153 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 14.11.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00436-16 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 28.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02163-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/00063-7 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01832-5 Informasjon om at rettet til sykepenger opphører

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-39 Beklagelse til kirurgisk avd. på Gjøvik - Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Gjøvik Dok. dato: 17.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer