Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 NAV Ringsaker DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 NAV Hamar DPS Elverum-Hamar 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Avvik/hendelse TQM Indremedisinsk avd. 2AB Gjøvik - Gjøvik kommune Snertingdal sykehjem Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Gjeldsordning - Gjeldsordninger - klienter 2015/2016 Regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 163 Inngående eksternt produsert, 15/ Avgjørelse i tilsynssak - Klage - Fylkesmannen i Hedmark DPS Tynset 433

2 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til melder - Barnevern - DPS Lillehammer 2015/2016 Lillehammer kommune Barneverntjenesten DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - DPS Kongsvinger 2015/2016 Kongsvinger kommune Barneverntjenesten DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsyn divisjon Prehospitale tjenester ambulansen Gjøvik Tilsyn - Arbeidstilsynet 2015/2016 Arbeidstilsynet HMS avd 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Regional planstrategi for Oppland - oppfordring til medvirkning fra regional stat Reguleringsplaner Fylkesmannen i Oppland Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Royaltyavregning 2015 Regnskapssaker/økonomiforvaltning 2015/2016 Gyldendal Norsk Forlag AS Stabsområde Økonomi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Inngående eksternt produsert, 15/ Manglende fakturering av ISDN Dobbel Tilknytning Regnskapssaker/økonomiforvaltning 2015/2016 Telenor Norge AS Regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131

3 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - BP Oppland 2015/2016 Wold & Co BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - BP Oppland 2015/2016 SpareBank 1 Forsikring AS BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Internt notat med oppfølging, 15/ Forslag til samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag Program for bioingeniørfag og Sykehuset Innlandet HF avdeling for laboratoriemedisin Samarbeid med høgskoler og regionale foretak 2015/2016 Immunologi og transfusjonsmedisin Divisjon Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 553 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/07439 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Ventetid - Henvisning til videre utredning - Nevrologisk avdeling Lillehammer Ventelister/ventetid Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 413 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ MRSA-skjema Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/09072 Norsk Pasientskadeerstatning Øyeavd Elverum/Lillehammer 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Spørsmål til kirurgisk avdeling Kongsvinger om vurdering og brokkoperasjon Behandlingstilbud - Pasienter Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Internt notat uten oppfølging, 15/ Møte vedrørende innfasing etter fravær Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/09510 Norsk Pasientskadeerstatning Ortopedisk avd Elverum 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Innvilgelse av alderspensjon Kommunal Landspensjonskasse HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avlysning av dialogmøte NAV Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Permisjon med foreldrepenger ved fødsel og adopsjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Møtereferat Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - Vaktstasjon Totenåsen Høringsuttalelser - eksterne Østre Toten Røde Kors Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til diskusjonsmøte om Jernbaneverkets risikovurdering av passasjersikkerhet og jording Høringsuttalelser - eksterne Jernbaneverket Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Internt notat uten oppfølging, 15/ Melding om lønnsansiennitet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/10870 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

7 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Reiserefusjon - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Refusjon av foreldrepenger NAV Østre Toten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/00893 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer 432 Internt notat uten oppfølging, 15/ Godkjenning som hjelpepleier, kursbevis og vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om fast stilling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om attførings-/uførepensjon Sykehuspartner HF Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2016 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Divisjon Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Kirurgisk avd Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Internt notat uten oppfølging, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Internt notat uten oppfølging, 16/ Erstatningssak 2015/ Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse - Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423

9 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Purring - Erstatningssak N2015/ Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse - Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 KLP Skadeforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Internt notat med oppfølging, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Hadeland DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Hadeland DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Hadeland DPS Gjøvik 421

10 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Lillehammer 2016 NAV Valdres Vestre Slidre Divisjon Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Eidskog DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Åsnes DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 16/ Bekymringsmelding - Barnevern - BP Hedmark 2016 Stange kommune Barneverntjenesten BP Hedmark 403 tgående internt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Oppland 2016 Sel og Vågå Barnevernteneste BP Oppland 403 Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Oppland 2016 Lunner kommune Barneverntjenesten BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403

11 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på faktura Klage på faktura - Egenandeler 2016 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Inngående eksternt produsert, 16/ Referat fra dialogmøte NAV Ringsaker HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innvilgelse av alderspensjon Kommunal Landspensjonskasse HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avlysning av dialogmøte NAV Østre Toten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ MRSA-skjema Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

12 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om prosjektdeltagere - nasjonal anskaffelse av kjøp, leasing og biladministrasjon - bistand i anskaffelsesprosessen Innkjøpssamarbeid i Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innvilgelse av avtalefestet pensjon Kommunal Landspensjonskasse HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Protokoll fra foretaksmøte Foretaksmøter Sykehuset Innlandet HF Helse Sør-Øst RHF Virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Inngående eksternt produsert, 16/ Funksjonstillegg som kontorleder HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innvilgelse av avtalefestet pensjon Kommunal Landspensjonskasse HR forvaltning og ressursstyring Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avslag på krav om refusjon av sykepenger NAV Elverum HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Støttekonsert i regi av La Solås Leve - styreleder takker nei Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF - høringsuttalelser La Solås Leve Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet tjeneste Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger NAV Ringebu Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om stilling Rekrutteringssak Sykepleiervikariat (20%-90%) Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 tgående internt produsert, 16/ Tilbud om stilling Rekrutteringssak Sykepleiervikariat (20%-90%) Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 16/04-2 MRSA-skjema Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/04-3 Vitnemål Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/04-4 Attester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/04-5 Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Attester og bekreftelser Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

16 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ Politiattest Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Lønnsansiennitet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

17 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Overvektbehandling ved divisjon Kongsvinger Kirurgisk behandling av sykelig overvekt Fastleger og andre samarbeidende instanser Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på innstilling/ansettelse Ansettelser - Divisjon Prehospitale tjenester Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

18 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ MRSA-skjema Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Annonse - vedtak om ansettelse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på hendelse - Klage - Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

19 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ Tjenestebevis Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/01586 Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitet og pasientsikkerhet 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte NAV Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innvilget midlertidig uførepensjon Kommunal Landspensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Åpning av tilsynssak - Klage - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Internt notat uten oppfølging, 16/ Avtale om redusert vaktbelastning Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

20 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ Vedtak om ansettelse Rekrutteringssak LIS assistentlege Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/01680 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Gjøvik 432 Internt notat uten oppfølging, 16/ Vedtak om ansettelse Rekrutteringssak Rådgiver koding Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Internt notat uten oppfølging, 16/ Vedtak om ansettelse Rekrutteringssak Sykepleier 50% fast natt Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra dialogmøte 2 NAV Gjøvik HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/01676 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Gjøvik 432

21 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/01635 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Gjøvik 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker NAV Stange HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Beregning av lønnsansiennitet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Spørsmål om krav til arkivering av papirdokumenter i et fullelektronisk arkiv Arkiv- og kontortjenester Statsarkivet i Hamar Servicetorg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041 Inngående eksternt produsert, 16/ Spørsmål om krav til innbinding av styresaker og kopibøker i et fullelektronisk arkiv Arkiv- og kontortjenester Statsarkivet i Hamar Servicetorg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041 tgående internt produsert, 16/ Konkurransegrunnlag Avtale på levering av tørkeskap for endoskop Tynset Tilbydere Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052

22 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Kontrakt på kjøp av tørkeskap for endoskop Avtale på levering av tørkeskap for endoskop Tynset Olympus Norge AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Internt notat uten oppfølging, 16/ Protokoll del 2 - Åpning av innkomne tilbud Avtale på levering av tørkeskap for endoskop Tynset Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Inngående eksternt produsert, 16/ Tilbud - Olympus Norge AS Avtale på levering av tørkeskap for endoskop Tynset Olympus Norge AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 tgående internt produsert, 16/ Meddelelse Avtale på levering av tørkeskap for endoskop Tynset Tilbydere Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Internt notat uten oppfølging, 16/ Protokoll - anskaffelse av tørkeskap til endoskop Avtale på levering av tørkeskap for endoskop Tynset Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-211 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-123 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 03.11.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-60 Erstatningssak 2016/03535 - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-142 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Statens pensjonskasse DPS Gjøvik Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00027-70 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Dok. dato: 12.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00038-24

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00013-91 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Stiftelsen Rettferd for taperne DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/00015-199 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00015-148 Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 15/00021-29 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-210 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00015-165 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-98 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00014-190 Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2015 NAV Sør-Odal DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat med oppfølging, 15/00002-220 Erstatningssak 2015/10131 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Protector Forsikring ASA Divisjon Tynset Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-15 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-83 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-65

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00010-87 Takkebrev til føde- og barselavd. Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016/2017 Malin Michaelsen Kirurgisk avd Kongsvinger 469 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00013-144 Erstatningssak 2016/06799 - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning DPS Gjøvik 423 Inngående eksternt produsert, 15/00020-78

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00005-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: 11.01.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00072-65 Melding ved fødsel - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Advokat Bratteng AS Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 09.03.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00004-135 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00005-138

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-251 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokatfirmaet Winther Christensen AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-152 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Internt notat uten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-196 Purring - Erstatningssak 2015/10148 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00012-30 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Hamar DPS Kongsvinger Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-151 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00013-152 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00005-97 Erstatningssak 2015/09719 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Kvinneklinikken Lillehammer Dok. dato: 27.10.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00008-94 Erstatningssak 2016/06055 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-39 Beklagelse til kirurgisk avd. på Gjøvik - Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Gjøvik Dok. dato: 17.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00002-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.12.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-14 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.09.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00012-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 Osloadvokatene DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00013-186

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-65 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-62 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Nav Gjerdrum Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-86 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00013-200 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Ringerike DPS Gjøvik 423 tgående internt produsert, 15/00015-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2015/2016 Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00008-93 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 30.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-244 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 15/00004-229 Erstatningssak 2015/10854

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03953-10 Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00044-15 Vedrørende

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-256 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00027-129 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00004-231 Erstatningssak 2015/00509 - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-76 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Frelsesarmeens rusomsorg Behandlingstunet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00861-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00977-8 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-108 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-131 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 04.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-262 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 tgående internt produsert, 15/00002-263 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 Advokatfirma

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00630-3 Vedtak - Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/01201-5 Vedtak - Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-25 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 24.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01204-11 Svar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-4 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00903-13 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 17.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02576-31 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02024-6 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 22.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10223-10 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03001-16 Melding om endret sluttlønn - Personalmappe - Dok. dato: 20.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/04325-11 Tilbud om arbeidsavtale fast

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-85 Kopi av journal - forskningsprosjekt Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Radiumhospitalet Divisjon Tynset 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00024-102 Innhenting av sakkyndig rapport - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Nord-Fron BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11368-23 Søknad om uførepensjon ikke innvilget - Personalmappe - KLP Dok. dato: 20.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/01840-11 Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00042-175 Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Lom og Skjåk DPS Lillehammer Dok. dato: 24.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/009725 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra Personalmappe Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00015-205 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Psykologspesialist Ingolf Fosse DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-116 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 06.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00013-29 Søknad om 60% permisjon for deltakelse i innovasjonsprosjekt 010116-311216 Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00055-8

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-132 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 B.A.C.H. AS Divisjon Tynset Dok. dato: 10.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00978-3 IA-oppfølging - Dok. dato: 18.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01313-5 IA-oppfølging - NAV Sarpsborg Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/00485-2 Tilbakemelding

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00209-5 Vedtak - Avskjermet Dok. dato: 02.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/01119-5 Vedrørende - Avskjermet Dok. dato: 02.09.2015 Arkivdel:

Detaljer