Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Takk for gaven Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Divisjon Medisinsk service 469 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll 2015/2016 Gjøvik Legesenter AS Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Henvendelse - Innsyn/utlevering - Divisjon Prehospitale tjenester 2015/2016 Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold - trussel om vold på arbeidsplassen Instrukser og bestemmelser 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

2 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/03489 Norsk Pasientskadeerstatning Øre-nese-hals avd Elverum 432 tgående internt produsert, 15/ Søknad om dekning av transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Åkersvika legesenter Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Søknad om dekning av transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Åkersvika legesenter Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Søknad om dekning av transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Lesja legekontor Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Søknad om dekning av transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Fjellgata Fysioterapi Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Søknad om dekning av transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Grand fysioterapi Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416

3 I,, N, X tgående internt produsert, 15/ Søknad om dekning av transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Øystre Slidre Fysioterapi Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Søknad om dekning av transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Lena legesenter Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Dialogmøte om BP-tilbudet i Sel kommune Samarbeid med kommuner - divisjon Psykisk helsevern Sel kommune Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 330 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding - Nord-Odal kommune Helse og omsorg Avviksmeldinger eksterne instanser - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Nord-Odal kommune Divisjon Psykisk helsevern 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Avvik/hendelse - Ambulansepersonell - Tretten legesenter Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Prehospitale tjenester 2015/2016 Tretten legesenter Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Avvik/hendelse - Ambulansepersonell - Tretten legesenter Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Prehospitale tjenester 2015/2016 Tretten legesenter Servicetorg 431

4 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/ Avvik/hendelse - redegjørelse av klage på ambulansepersonell som hentet pasient på Tretten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Prehospitale tjenester 2015/2016 Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding - Barnevern - Divisjon Lillehammer 2015/2016 Gjøvik kommune Barneventjenesten Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse erklæring - Barnevern - Divisjon Lillehammer 2015/2016 Den rettsmedisinske kommisjon Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse erklæring - Barnevern - Divisjon Lillehammer 2015/2016 Den rettsmedisinske kommisjon Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse erklæring - Barnevern - Divisjon Lillehammer 2015/2016 Den rettsmedisinske kommisjon Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Vurdering av om opplysningsplikten til barnevernet er oppfylt - Barnevern - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Stabsområde Helse DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til melder etter avsluttet undersøkelse - Barnevern - DPS Lillehammer 2015/2016 Lillehammer kommune Barneverntjenesten DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ lykke på Rudshøgda og bruk av blålys på veger med midtdeler Beredskap - katastrofeplaner 2015/2016 Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 Inngående eksternt produsert, 15/ Feil utfylling av skjema refusjonskrav - lønnstilskudd - NAV Lønnstilskudd NAV Tiltak Oppland HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 239 Internt notat uten oppfølging, 15/ Evalueringsmatrise Konkurranse på rammeavtale for kontroll av brannslukkeutstyr og brannvernopplæring ved SIHFs lokasjoner Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Savner dressjakke og skjerf - Eiendeler/Verdisaker - oppbevaring 2015/2016 Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 492 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/08684 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik 432

6 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Erklæring fra leietaker om bruk av leide lokaler Leieavtale KoRus og ROP - Ottestad tstillingsplassen Eiendom AS Eiendomsforvaltning og utvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - NAV Tilskudd - Tilretteleggingstilskudd IA - divisjon Gjøvik NAV Tiltak Oppland HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - NAV Tilskudd - Tilretteleggingstilskudd IA - divisjon Gjøvik NAV Tiltak Oppland HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 tgående internt produsert, 15/ Takkebrev Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros - divisjon Tynset Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 tgående internt produsert, 15/ Takkebrev Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros - divisjon Tynset Gipling AS Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 tgående internt produsert, 15/ Takkebrev Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros - divisjon Tynset Nord-Østerdal Kraftlag Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469

7 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/ Sak nr Månedsrapport pr Virksomhetsstyring - Budsjett - SIHF Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 Inngående eksternt produsert, 15/ tbetalingsvedtak av Oppgjør pasienttransport 2015/2016 HELFO Helseøkonomiforvaltningen Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding - Barnevern - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll 2015/2016 Gjøvik kommune Barneventjenesten Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/08241 Norsk Pasientskadeerstatning Gyn/fødeavd Elverum 432 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll for anskaffelser del II og III - service storkjøkken Konkurranse på rammeavtale for levering av service og vedlikehold av storkjøkken Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 051 Internt notat uten oppfølging, 15/ Evalueringsmatrise Konkurranse på rammeavtale for levering av service og vedlikehold av storkjøkken Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 051

8 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat oppstartssamtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Hamar HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat fra ledermøtet (godkjent) Ledermøter Sykehuset Innlandet HF - Møteinnkallinger/møtereferater 2015/2016 Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til høringsmøte om betaling for utskrivingsklare pasienter innen psykiatri og TSB - oppnevning til arbeidsgruppe Psykiatri og rus 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 334 Inngående eksternt produsert, 15/ Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Stange HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om utlevering av lydlogg - tlevering av lydlogg - divisjon Prehospitale tjenester NRK Dagsrevyen Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 325

9 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/ Sak nr Orienteringer fra styreleder og administrerende direktør Styret i Sykehuset Innlandet HF - Sakliste/protokoller 2015/2016 Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Styret i Sykehuset Innlandet HF - Sakliste/protokoller 2015/2016 Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Styret i Sykehuset Innlandet HF - Sakliste/protokoller 2015/2016 Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Styret i Sykehuset Innlandet HF - Sakliste/protokoller 2015/2016 Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Inngående eksternt produsert, 15/ Skade Kjennetegn KZ58023 KLP forsikring - skader 2015/2016 KLP Skadeforsikring AS Innkjøp og kontrakt 156 Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon om priser og kanalendringer i avtalene for 2016 Distribusjon av fjernsynskanaler i institusjon Norwaco Teknisk drift og vedlikehold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049

10 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/07060 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik 432 tgående internt produsert, 15/ Klage - Klage - Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Klage på behandling - Klage - Divisjon Kongsvinger 433 tgående internt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/10640 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Innvilget midlertidig uførepensjon Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/06819 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Kongsvinger 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Alderspensjon - høyere pensjonsgrad Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Klage på vedtak vedrørende reiserefusjon - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret - Innhenting av tilleggsopplysninger om dødsårsak for dødsfall i Dødsmelding Folkehelseinstituttet Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 363 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsbeskrivelse - Halvor Bævre Doktorgradutdanning niversitetet i Oslo Det Medisinske fakultet Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 545 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2016 Fylkesmannen i Hedmark Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Advokatfirmaet Lippestad AS Kirurgisk avd Lillehammer Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Gjensidige Forsikring ASA Ortopedisk avd Elverum Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2014/ Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Hedmark Politidistrikt Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til vitneforberedende møte - Barnevern - BP Oppland 2016 Land Barneverntjeneste BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Oppland 2016 Gjøvik kommune Barneventjenesten BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til møte som vitne - Barnevern - BP Oppland 2016 Advokatfirma Lohne Krokeide AS BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Oppland 2016 Lillehammer kommune Barneverntjenesten BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på faktura for avbestilt time Klage på faktura - Egenandeler 2016 Bildediagnostisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Inngående eksternt produsert, 16/ Faktura Klage på faktura - Egenandeler 2016 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Internt notat uten oppfølging, 16/ Sak nr Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet HF Program SIHF Omstilling Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016

14 I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 16/ Sak nr Sommerferieavvikling 2015 Ferie - ferieavvikling Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 252 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Kongsvinger HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Kongsvinger HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra dialogmøte 2 Personalmappe - NAV Vestre Toten HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra dialogmøte 2 Personalmappe - NAV Vestre Toten HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra dialogmøte 2 Personalmappe - NAV Vestre Toten HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 16/ Nettsafetjenesten avvikles - ny leverandør Loomis Avtale på levering av banktjenester Helse Sør-Øst RHF - DNB Bank ASA DNB Bank ASA Stabsområde Økonomi 131 Inngående eksternt produsert, 16/ CV Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Attester Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Ansiennitetsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

16 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Endring av alderspensjon Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppheving av vedtak om dekning av reiseutgifter - Pasientreiser Helse Sør-Øst - PRO Pasientreiser HSØ enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter Fylkesmannen Fylkesmannen i Oppland Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Offl 25 HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Annonse Rekrutteringssak forskningsbibliotekar Forskningsavdelingen Sanderud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Internt notat uten oppfølging, 16/ Offentlig søkerliste Rekrutteringssak forskningsbibliotekar Forskningsavdelingen Sanderud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212

17 I,, N, X Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Rekrutteringssak forskningsbibliotekar Forskningsavdelingen Sanderud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Internt notat uten oppfølging, 16/ Vedtaksskjema Rekrutteringssak forskningsbibliotekar Forskningsavdelingen Sanderud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/12157 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Gjøvik 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00010-87 Takkebrev til føde- og barselavd. Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016/2017 Malin Michaelsen Kirurgisk avd Kongsvinger 469 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00004-135 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00005-138

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-196 Purring - Erstatningssak 2015/10148 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2015/2016 Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00008-93 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00072-65 Melding ved fødsel - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00227-52 Bekreftelse på opphold 12122018 - Tidlig Inn Arbeidsgruppe - Park Inn by Radisson Oslo Airport Gardermoen Hotel KoRus-Øst - Avtale på levering av kurs/konferanser

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00065-80 Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Kongsvinger 2015/2016/2017/2018 Gjøvik og Land barneverntjeneste Medisin Kongsvinger 403 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00013-91 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Stiftelsen Rettferd for taperne DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Advokat Bratteng AS Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 09.03.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00015-165 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-98 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00015-148 Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 15/00021-29 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-83 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-65

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-210 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-134 Varsel om alvorlig hendelse DPS Elverum-Hamar - oversendelse til fylkesmannen for vurdering 3-3a meldinger - divisjon Psykisk helsevern Statens helsetilsyn Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00027-129 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00243-109 Husleiekontrakt - Kirkevn. 89 B leil H0206 Tjenesteboliger Elverum Katarina Køhl Berg Journaldato: Tilg. kode: Eiendomsforvaltning Dok. dato: 25.06.2018 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-152 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Internt notat uten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-33 Gave til fødeavdelingen Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Cicilie Ramsrud Johansen Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-244 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 15/00004-229 Erstatningssak 2015/10854

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-151 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00013-152 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00008-94 Erstatningssak 2016/06055 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-15 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-251 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokatfirmaet Winther Christensen AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-65 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-108 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00013-200 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Ringerike DPS Gjøvik 423 tgående internt produsert, 15/00015-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 30.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00168-58 Klage på behandling av henvisning DPS Elverum-Hamar - Klage på henvisninger Journaldato: Tilg. kode: DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 04.07.2018 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-76 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Frelsesarmeens rusomsorg Behandlingstunet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00012-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 Osloadvokatene DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00013-186

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00024-102 Innhenting av sakkyndig rapport - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Nord-Fron BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-131 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 04.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger tgående internt produsert, 15/00012-55 Kopi av journal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-60 Erstatningssak 2016/03535 - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-211 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00008-113 Kopi av journal - Forskningsprosjekt Lever og gallegangsykdommer Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Divisjon Tynset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-85 Kopi av journal - forskningsprosjekt Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Radiumhospitalet Divisjon Tynset 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-123 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 03.11.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00046-138 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 10 B Lillehammer - Gausdal kommune Tildelingskontoret ønskede hendelser eksterne instanser - Divisjon Lillehammer

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00012-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00015-205 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Psykologspesialist Ingolf Fosse DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-166 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 07.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-256 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-132 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 B.A.C.H. AS Divisjon Tynset Dok. dato: 10.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/00015-199 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00042-101 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag DPS Lillehammer Dok. dato: 22.02.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00006-187 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2. halvår 2015 Crawford & Company (Norway) AS Øre-nese-hals avd Gjøvik Dok. dato: 21.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00011-25 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: 03.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-119 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 13.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00004-225 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Divisjon Elverum-Hamar tgående internt produsert, 15/00007-133 Kopi av journal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-49 Takk til sykehuset i Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Kongsvinger 469 Inngående eksternt produsert, 15/00010-50

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00027-70 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Dok. dato: 12.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00038-24

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-155 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00008-156

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00103-7 Donorutvalgene i SIHF ønsker at sykehusene som har donorpasienter tar i bruk CT angio med venøs kontrast for diagnostisering av hjernetamponade hos

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-86 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-262 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 tgående internt produsert, 15/00002-263 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 Advokatfirma

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00005-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: 26.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00032-38 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Stabsområde Helse 2015/2016/2017 If Risikovurdering Person Stabsområde Helse Dok. dato: 14.11.2017

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01494-5 Godkjente psykiatriske og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og deres fagstillinger pr 300615 Godkjente poliklinikker - Fagstillinger - voksenpsykiatri

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-125 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset tgående internt produsert, 15/00008-126 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-142 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Statens pensjonskasse DPS Gjøvik Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00013-144 Erstatningssak 2016/06799 - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning DPS Gjøvik 423 Inngående eksternt produsert, 15/00020-78

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-109 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00013-145

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/01152-29 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Seksjon HR-forvaltning Dok. dato: 15.03.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-4 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-57 Takk til Hamar sykehus Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 469 tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-202 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Hadeland DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00013-203 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer