Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal"

Transkript

1 tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Landbruksforsikring AS Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2015 NAV Sør-Odal DPS Kongsvinger 421 tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Tynset 2015/2016 Advokatfirma Røed DPS Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling DPS Gjøvik

2 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Lillehammer 2015/2016 Psykolog Bjørn Solbakken DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 Oppland fylkeskommune BP Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 Eika Forsikring AS Avdeling personforsikring Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Samtykkeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Ringsaker DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

3 Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Ringebu DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 Sør-Odal kommune Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Viktig kundeinformasjon - endringer i kundesystemet i Eidsiva energi Informasjonsvirksomhet 2015/2016 Eidsiva Nett AS Eiendomsforvaltning og utvikling 046 Inngående eksternt produsert, 15/ Ehandelsplattformen IBX Capgemini som formidler ios bestillinger til leverandører endrer epostadresse Informasjonsvirksomhet 2015/2016 niversitetet i Oslo Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Ringsaker kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Analyseresultater vannprøve av RO-anlegg Gjøvik prøve ID Analysevirksomhet - Vann Mjøslab Teknisk drift og vedlikehold 024

4 tgående internt produsert, 15/ Avvik/hendelse - divisjon Tynset - Holtålen kommune Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016 Holtålen kommune Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Avvik/hendelse - Ambulansetjenesten Midt-Gudbrandsdal - Vinstra legekontor Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Prehospitale tjenester 2015/2016 Vinstra legekontor Divisjon Prehospitale tjenester 431 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding - Barnevern - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Barneverntjenesten Gyn/føde avd Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/ Pasientflyten for pasienter med barnerevmatologi Samarbeid med andre helseforetak 2015/2016 Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Barne og ungdomsavd Lillehammer 306 tgående internt produsert, 15/ Oppmodning om opplysningar - Barnevern - DPS Lillehammer 2015/2016 Lom og Skjåk Barnevernteneste DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - DPS Tynset 2015/2016 Stor-Elvdal kommune Barneverntjenesten DPS Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 tgående internt produsert, 15/ Bruk av karimplantater Spesialisthelsetjeneste 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 309 tgående internt produsert, 15/ Ambulansedekning Bjorli skisenter Beredskap - katastrofeplaner 2015/2016 Lesja kommune Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 Inngående eksternt produsert, 15/ Operasjoner av pasienter med gyn kreft og samarbeid omkring pasientforløpet Kreftomsorg - Onkologi Oslo niversitetssykehus Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Purring - Forespørsel om bidrag til forskningsprosjekt - uttrekk av RIS data for henvisninger fra sykehjem i 2015 Forskningsvirksomhet 2015/2016 Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning 520 Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Tidsbegrenset lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oppland HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ LIS Hepatitt C anbefalinger for 2016 Legemidler 2015/2016 HINAS Helseforetakenes Innkjøpsservice Kvalitet og pasientsikkerhet 370

6 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Habilitering og rehabilitering 2015/2016 Østre Toten kommune Barneverntjenesten Divisjon Habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Habilitering og rehabilitering 2015/2016 Hamar kommune Barneverntjenesten Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Barnevern - Divisjon Habilitering og rehabilitering 2015/2016 Ringsaker kommune Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Opplysninger - Barnevern - Divisjon Habilitering og rehabilitering 2015/2016 Ringsaker kommune Barneverntjenesten Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Ventetid kneprotese - Ventelister/ventetid Offl 13 jf. Hls 21 Akutt/ Kirurgi/Ortopedi Tynset 413 tgående internt produsert, 15/ Informasjon om leger på Hamar sykehus i Innsynsbegjæringer - Personalmapper Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 224

7 tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten - Barnevern - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Frogner barnevern Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Nord-Fron HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Døgnavdeling 2015/2016 Sel og Vågå Barnevernteneste Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Analyseresultater produksjonskjøkken Lillehammer prøve ID Analysevirksomhet - Mat Mjøslab Matforsyning 024 Inngående eksternt produsert, 15/ Pårørendekontakt Pårørende/verge DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 470 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat fra ledermøter (godkjent) Ledermøter Sykehuset Innlandet HF - Møteinnkallinger/møtereferater 2015/2016 Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Inngående eksternt produsert, 15/ Endringer i ny forskrift om brannforebygging - med virkning fra Brann - brannsikkerhet - elsikkerhet 2015/2016 Lillehammer Region brannvesen Teknisk drift og vedlikehold Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Insentivmidler til økt inntak og kvalitet på praksis for høgskolestudenter i 2016 Lærlinger, studenter, praktikanter, hospitanter 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

9 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll 2015/2016 NAV Lillehammer Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll for anskaffelser del II og III Konkurranse på avtale for levering av vindusutskifting og tekkearbeider ved Lillehammer Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Sykehuspartner HF HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/11411 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ettersendt dokumentasjon vedrørende reiserefusjon - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør 152

11 tgående internt produsert, 15/ Ettersendt dokumentasjon vedrørende reiserefusjon - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Etterlysning vedrørende oppgjør pasientreise november PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør 152 tgående internt produsert, 15/ Etterlysning vedrørende oppgjør pasientreise november PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Refusjon av hjemreise fra opphold - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Refusjon av hjemreise fra opphold - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Ettersendt dokumentasjon vedrørende reiseregning - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152

12 tgående internt produsert, 15/ Ettersendt dokumentasjon vedrørende reiseregning - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på dekning av utgifter vedrørende reist til behandling - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Klage på dekning av utgifter vedrørende reist til behandling - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Stabsområde Helse 2015/2016 Gjøvik kommune Barneverntjenesten Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Orienteringssark om grå og grønn stær - råd og forholdsregler - Klage - Øyeavd Elverum/Lillehammer 433 Inngående eksternt produsert, 15/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Personalmappe - NAV Kongsvinger HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2016 Medisinske støttefunksjoner Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2016 Norsk Pasientforening Medisinske støttefunksjoner Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2016 Advokat Sivertsvik AS Medisinske støttefunksjoner Kongsvinger tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2016 Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2016 Storebrand Forsikring AS Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Kirurgisk avd Gjøvik

14 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2016 Øre-nese-hals avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Advokatfirmaet Nidaros DA Divisjon Lillehammer tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Rika Byggelementer Kirurgisk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Gyn/fødeavd Elverum tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Codan Forsikring Ortopedisk avd Elverum Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Barne og ungdomsavd Elverum tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2015/ Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet

16 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Valdres DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Gjøvik DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse - Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Lillehammer 2016 SpareBank 1 Forsikring AS Kirurgisk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2016 IF skadeforsikring Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Purring - Erstatningssak N2015/2605(N2014/0264) - tarbeidelse av spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til møte som vitne for Sør-Gudbrandsdal tingrett - Barnevern - BP Oppland 2016 Advokatfirma Lohne Krokeide AS BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 Inngående eksternt produsert, 16/ Anke til lagmannsretten Sør Aurdal kommune - Barnevern - BP Oppland 2016 Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Anke til lagmannsretten Sør Aurdal kommune - Barnevern - BP Oppland 2016 Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Oppland 2016 Lillehammer kommune Barneverntjenesten BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innhenting av opplysninger - Barnevern - BP Oppland 2016 Ringsaker kommune Barneverntjenesten BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Klage på faktura - Klage på faktura - Egenandeler 2016 Kirurgisk avd Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

18 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om dekning av transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2016 Roa Legefellesskap Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på avslag om dekning av reiseutgifter til behandling - PRO Pasientreiser HSØ enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter Fylkesmannen Fylkesmannen i Hedmark Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør 152 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på avslag om dekning av reiseutgifter til behandling - PRO Pasientreiser HSØ enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter Fylkesmannen Fylkesmannen i Hedmark Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør 152 tgående internt produsert, 16/ Erstatninssak 2015/ Erstatningssak 2015/12157 Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

19 Internt notat uten oppfølging, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Møtereferat angående klagesak Klage - DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Internt notat med oppfølging, 16/ Signert avskjedsbrev og trekke i lønn/sluttoppgjør Personalsak - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 226 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

20 tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/05792 Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/01037 Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/01127 Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

21 Inngående eksternt produsert, 16/ Verdisaker forsvunnet under sykehusopphold Klage - Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 tgående internt produsert, 16/ Verdisaker forsvunnet under sykehusopphold Klage - Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 16/ Bekymringsmelding - Bekymringsmeldinger - Avdeling for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 330 Inngående eksternt produsert, 16/ Faktura - avis Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 16/ Endring av dato for oppstart Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Melding om vedtak - sykepenger Personalmappe - NAV Våler Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ MRSA skjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Bekreftelse - student ved Høgskolen i Lillehammer Personalmappe - Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

23 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ MRSA skjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 16/ Krav om refusjon i arbeidsgiverperioden Personalmappe - Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

24 Inngående eksternt produsert, 16/ Krav om fast stilling etter 1-årsregel - Personalmappe - Fagforbundet HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Krav om fast stilling etter 1-årsregel Personalmappe - Fagforbundet HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Personalmappe - NAV Lillehammer HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på feilsendt dokumentasjon Klage - DPS Lillehammer 434 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2013/ Erstatningssak 2013/03600 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale - økning av stillingsbrøk Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

25 Inngående eksternt produsert, 16/ Midlertidig forlengelse av arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Midlertidig forlengelse av arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale - økning av stillingsbrøk Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Stange HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

26 Internt notat uten oppfølging, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

27 Inngående eksternt produsert, 16/ Referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Oppfølgingsplan 4 uker og dialogmøte 1 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse for innsendelse av refusjonskrav - arbeidspraksis i ordinær virksomhet Personalmappe - NAV Hamar HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse for innsendelse av refusjonskrav - tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Hamar Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse for innsendelse av refusjonskrav - arbeidspraksis i ordinær virksomhet Personalmappe - NAV Hamar HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage - plager etter hemoroideoperasjon - Klage - Medisinske støttefunksjoner Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00004-135 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00005-138

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-196 Purring - Erstatningssak 2015/10148 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-83 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-65

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00010-87 Takkebrev til føde- og barselavd. Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016/2017 Malin Michaelsen Kirurgisk avd Kongsvinger 469 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00015-165 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-98 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00008-94 Erstatningssak 2016/06055 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00002-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.12.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2015/2016 Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00008-93 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Advokat Bratteng AS Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 09.03.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00015-148 Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 15/00021-29 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00013-91 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Stiftelsen Rettferd for taperne DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-151 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00013-152 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00027-129 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-251 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokatfirmaet Winther Christensen AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00024-102 Innhenting av sakkyndig rapport - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Nord-Fron BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-15 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-131 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 04.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-76 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Frelsesarmeens rusomsorg Behandlingstunet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00072-65 Melding ved fødsel - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-210 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-65 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-152 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Internt notat uten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00013-200 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Ringerike DPS Gjøvik 423 tgående internt produsert, 15/00015-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-108 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-256 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 30.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00012-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 Osloadvokatene DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00013-186

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-211 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger tgående internt produsert, 15/00012-55 Kopi av journal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-85 Kopi av journal - forskningsprosjekt Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Radiumhospitalet Divisjon Tynset 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00011-25 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: 03.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-155 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00008-156

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00042-101 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag DPS Lillehammer Dok. dato: 22.02.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00008-113 Kopi av journal - Forskningsprosjekt Lever og gallegangsykdommer Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Divisjon Tynset

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00015-205 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Psykologspesialist Ingolf Fosse DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-123 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 03.11.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-132 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 B.A.C.H. AS Divisjon Tynset Dok. dato: 10.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-60 Erstatningssak 2016/03535 - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00103-7 Donorutvalgene i SIHF ønsker at sykehusene som har donorpasienter tar i bruk CT angio med venøs kontrast for diagnostisering av hjernetamponade hos

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00012-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-86 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-119 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 13.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/00015-199 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-109 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00013-145

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-142 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Statens pensjonskasse DPS Gjøvik Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-125 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset tgående internt produsert, 15/00008-126 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-166 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 07.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-137 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 DPS Tynset Dok. dato: 17.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-49 Takk til sykehuset i Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Kongsvinger 469 Inngående eksternt produsert, 15/00010-50

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00006-187 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2. halvår 2015 Crawford & Company (Norway) AS Øre-nese-hals avd Gjøvik Dok. dato: 21.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-153 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 14.11.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00248-28 Sletting av opplysninger i journal for førsteinstansbehandling - Retting/sletting i pasientjournal - DPS Gjøvik Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00032-11 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 04.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00104-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 31.03.2016

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02024-6 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 22.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10223-10 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04035-11 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 04.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-9 Arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10600-12 Vedtak om endring av uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/11458-9 Vedtak om endring

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11083-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 27.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/11256-10 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02724-12 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 11.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-10 Vedrørende forlengelse

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00004-225 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Divisjon Elverum-Hamar tgående internt produsert, 15/00007-133 Kopi av journal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00027-70 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Dok. dato: 12.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00038-24

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/00849-26 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 18.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 06/01207-22 Korrigert tilbud - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-262 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 tgående internt produsert, 15/00002-263 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 Advokatfirma

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00005-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: 11.01.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-57 Takk til Hamar sykehus Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 469 tgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01668-16 Tilbud om ferievikariat - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/03952-21 Krav om vilkår i arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer