Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 15/ Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Lillehammer BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark tgående internt produsert, 15/ Kopi av obduksjonsrapport - Innsyn/utlevering - Divisjon Medisinsk service 2015/2016 Divisjon Medisinsk service Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Lillehammer DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

2 Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 NAV Hamar DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Barnevern - DPS Gjøvik 2015/2016 Eidsvoll kommune Barneverntjenesten DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Rammeavtale Elektrokirurgi forbruksmateriell - Olympus Norge AS Rammavtale på levering av elektrokirugisk forbruksmateriell - Olympus AS Olympus Norge AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll for anskaffelser Del II og III - vannrenseanlegg - Gambro Norge AS Konkurranse på avtale for levering av vannrenseanlegg til Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding - Barnevern - Divisjon Habilitering og rehabilitering 2015/2016 Nordre Land kommune Barneverntjenesten Habiliteringstjenesten i Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Barnevern - Divisjon Habilitering og rehabilitering 2015/2016 Ringsaker kommune Barneverntjenesten Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403

3 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/09095 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Kongsvinger 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ordrebekreftelse uke 24 og 25 - Aud Lien Avtale på levering av legevikartjenester - DPS Elverum-Hamar Proffice Care AS DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/06065 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Kongsvinger 432

4 Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innvilget midlertidig uførepensjon Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Lillehammer HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale (fast) Personalmappe - HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel angående obduksjon - Rettsmedisinsk obduksjon Divisjon Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 363 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Refusjon av taxi til behandling - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Refusjon av taxi til behandling - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Melding om tilbakekall av begrenset autorisasjon som lege - Personalsak - Statens helsetilsyn Divisjon Kongsvinger 226

7 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/12052 Norsk Pasientskadeerstatning Ortopedisk avd Elverum 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2016 Protector Forsikring ASA Kirurgisk avd Gjøvik Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2016 Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2016 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Fylkesmannen i Oppland Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Landbruksforsikring AS Kirurgisk avd Lillehammer tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Norsk Pasientforening Divisjon Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 16/ Purring - CD av røntgenbilder - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 IF skadeforsikring NF Ortopedisk avd Elverum Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Kirurgisk avd Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Kirurgisk avd Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Kirurgisk avd Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Hadeland DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Østre Toten DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

10 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Gjøvik DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Gjøvik DPS Gjøvik 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2016 NAV Hamar Ortopedisk avd Elverum 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2016 If Risikovurdering Person Øre-nese-hals avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Gjensidige Forsikring ASA Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Hedmark 2016 Solør barneverntjeneste BP Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403

11 tgående internt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - DPS Elverum-Hamar 2016 Hamar kommune Barneverntjenesten DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 16/ Krav om betaling - egenandel/pasientandel Klage på faktura - Egenandeler 2016 Avd for bildediagnostikk Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Inngående eksternt produsert, 16/ Avviksmelding i henhold til samhandlingsavtalen - Kirurgisk avd. H1 Hamar - Hamar kommune HBO sone 3 Vest Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Hamar kommune Divisjon Elverum-Hamar 431 Inngående eksternt produsert, 16/ Svar på klage om avslag på dekning av reiseutgifter til behandling - PRO Pasientreiser HSØ enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter Fylkesmannen Fylkesmannen i Hedmark Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør 152 Inngående eksternt produsert, 16/ Svar på klage om avslag på dekning av reiseutgifter til behandling - PRO Pasientreiser HSØ enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter Fylkesmannen Fylkesmannen i Hedmark Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør 152 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på avslag på dekning av reiseutgifter til behandling - PRO Pasientreiser HSØ enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter Fylkesmannen Fylkesmannen i Hedmark Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør 152

12 Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/00109 Norsk Pasientskadeerstatning Stabsområde Helse 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Garanti nr. B på vegne av Moelven Elektro AS Garantier Atradius Teknisk drift og vedlikehold 164 Inngående eksternt produsert, 16/ Garanti nr. B på vegne av Moelven Elektro AS Garantier Atradius Teknisk drift og vedlikehold 164 Inngående eksternt produsert, 16/ LIS anbefalinger - anemi legemidler Innkjøpssamarbeid i Helse Sør-Øst RHF HINAS Helseforetakenes Innkjøpsservice Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 Internt notat med oppfølging, 16/ Lønnskrav med kommentarer Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Tjenestebevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Tjenestebevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Legelønnsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 Inngående eksternt produsert, 16/ tlysning av postdoktormidler i samarbeidsprosjekter med International Agency for Research on Cancer (IARC) Forskningsfinansiering Søknader/Tildeling Forskningsrådet Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 tgående internt produsert, 16/ Anmodning om vurdering av pliktbrudd - Klage - Fylkesmannen i Oppland Medisinsk avd Lillehammer 433 tgående internt produsert, 16/ Anmodning om vurdering av pliktbrudd - Klage - Fylkesmannen i Oppland Medisinsk avd Lillehammer 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - NAV Gausdal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Legelønnsberegning Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/03565 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer 432

15 Inngående eksternt produsert, 16/ Plikt til å melde inn økt inntekt på Min Side Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

16 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Innhenting av informasjon i tilsynssak - Klage - Fylkesmannen i Oppland Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 16/ Innhenting av informasjon i tilsynssak - Klage - Fylkesmannen i Oppland Divisjon Gjøvik 433

17 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Offentlig søkerliste Sykepleier 52% vikariat Distriktspsykiatrisk senter Elverum-Hamar, Enhet for Akutt døgn 2 - st. ref Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Internt notat uten oppfølging, 16/ Ringeliste Miljøterapeut 75,53% fast, natt Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling Kringsjåtunet - st. ref Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Internt notat uten oppfølging, 16/ Komplett ringeliste Miljøterapeut 75,53% fast, natt Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling Kringsjåtunet - st. ref Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Internt notat uten oppfølging, 16/ Komplett søkeroversikt Miljøterapeut 75,53% fast, natt Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling Kringsjåtunet - st. ref Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211

18 Internt notat uten oppfølging, 16/ Offentlig søkerliste Miljøterapeut 75,53% fast, natt Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling Kringsjåtunet - st. ref Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Internt notat uten oppfølging, 16/ Offentlig søkerliste Miljøterapeut 75,53% fast, natt Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling Kringsjåtunet - st. ref Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Internt notat uten oppfølging, 16/ tvidet søkerliste Miljøterapeut 75,53% fast, natt Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling Kringsjåtunet - st. ref Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Internt notat uten oppfølging, 16/ tvidet søkerliste Miljøterapeut 75,53% fast, natt Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling Kringsjåtunet - st. ref Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/04621 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik 432

19 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Frogner Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Kontrakt på leie av frankeringsmaskiner Rammeavtale på levering av frankeringsmaskiner - Pitney Bowes AS Pitney Bowes Norge AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 tgående internt produsert, 16/ Tjenestebevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Senioravtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale Forbruksmateriell kar og thoraxkirurgi - Jotec GmbH Rammeavtale på levering av kirurgiske produkter kar thorax - Jotec GmbH Jotec GmbH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065

20 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale kar og thoraxkirurgi - Medistim Rammeavtale på levering av kirurgiske produkter kar thorax - LeMaitre Vascular AS Medistim Norge AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale kar og thoraxkirurgi - Medistim Rammeavtale på levering av kirurgiske produkter kar thorax -Medistim Norge AS Medistim Norge AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale kar og thoraxkirurgi - Medtronic Rammeavtale på levering av kirurgiske produkter kar thorax - Medtronic Norge AS Medtronic Norge AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale kar og thoraxkirurgi - Micromed Rammeavtale på levering av kirurgiske produkter kar thorax - Micromed AS Micromed AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale kar og thoraxkirurgi - Puls Rammeavtale på levering av kirurgiske produkter kar thorax -Puls AS Puls AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale kar og thoraxkirurgi - St Jude Rammeavtale på levering av kirurgiske produkter kar thorax - St Jude Medical Norway St. Jude Medical Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065

21 Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale kar og thoraxkirurgi - Vingmed Rammeavtale på levering av kirurgiske produkter kar thorax - Vingmed AS Vingmed AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 065 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Lærekontrakt Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Taushetserklæring Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på innsending av dokumentasjon - anmodning om ny søknad til HELFO Klage - Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Divisjon Kongsvinger 433

22 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale (midlertidig) Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Smitteoppsporing og behandling - Samarbeid med kommuner - pasienter - divisjon Gjøvik Kommuneoverlegen i Vestre Toten Gyn/føde avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 327 Inngående eksternt produsert, 16/ Stans av uførepensjon Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Prolongering av driftsavtale Avtale på levering av laboratorietransport - B&T Logistikk AS B&T Logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 474 Inngående eksternt produsert, 16/ Prolongering av driftsavtale Avtale på levering av laboratorietransport - B&T Logistikk AS B&T Logistikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 474

23 Internt notat uten oppfølging, 16/ tlysning - WebCruiter annonse Lege i spesialisering Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling - st. ref Stabsområde HR 211 Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Lærekontrakt Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på oppfølging og palliativ behandling - Klage - Divisjon Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Lærekontrakt Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Lærekontrakt Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

24 Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Lærekontrakt Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ tlysning - WebCruiter annonse 2 psykologspesialister/ psykologer 100% fast stilling BP Hedmark, poliklinsk enhet Tynset - st. ref Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 211

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00013-91 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Stiftelsen Rettferd for taperne DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00010-87 Takkebrev til føde- og barselavd. Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016/2017 Malin Michaelsen Kirurgisk avd Kongsvinger 469 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-15 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-210 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-251 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokatfirmaet Winther Christensen AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2015/2016 Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00008-93 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Advokat Bratteng AS Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 09.03.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00004-135 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00005-138

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-152 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Internt notat uten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00027-129 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-86 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00015-165 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-98 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 30.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-196 Purring - Erstatningssak 2015/10148 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00012-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 Osloadvokatene DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00013-186

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00013-200 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Ringerike DPS Gjøvik 423 tgående internt produsert, 15/00015-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00008-94 Erstatningssak 2016/06055 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-151 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00013-152 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-65 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-83 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-65

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00072-65 Melding ved fødsel - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00002-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.12.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-131 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 04.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00024-102 Innhenting av sakkyndig rapport - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Nord-Fron BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-123 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 03.11.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-76 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Frelsesarmeens rusomsorg Behandlingstunet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-108 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-211 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-4 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03426-17 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03466-7 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-244 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 15/00004-229 Erstatningssak 2015/10854

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00672-17 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00554-18 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00955-16 Registrering på Min Side Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01727-4

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00786-12 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 23.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00025-14 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01540-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-60 Erstatningssak 2016/03535 - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-262 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 tgående internt produsert, 15/00002-263 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 Advokatfirma

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03528-9 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe - KLP Mottaker: Utgående internt produsert, 08/02773-19 Tilbud 2515957638 om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00009-54 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/01733-9 Vedtak -

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00042-101 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag DPS Lillehammer Dok. dato: 22.02.2016

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-25 Lønnsendring - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00072-19 Tilbud om arbeidsavtale midlertidig stilling

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Mottaker: tgående internt produsert, 14/02315-9 IA-oppfølging - Avskjermet Personalmappe - Avskjermet NAV Skanning HR-avdelingen Dok. dato: 01.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Mottaker: tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/00015-199 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00023-4 KLP korrespondanse og vedtak - Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Dok. dato: 13.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00012-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01129-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01450-20 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02724-12 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 11.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-10 Vedrørende forlengelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11083-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 27.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/11256-10 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-142 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Statens pensjonskasse DPS Gjøvik Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-166 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 07.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-14 Tilbud om forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/04063-25 Tjenestebevis - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/04074-10

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00950-16 Søknad om redusert stilling Personalmappe - Seksjon medisinsk og kirurgisk sengepost Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03953-10 Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00044-15 Vedrørende

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03050-24 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 20.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00687-24 Svar på fast

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-155 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00008-156

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger tgående internt produsert, 15/00012-55 Kopi av journal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00027-70 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Dok. dato: 12.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00038-24

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-85 Kopi av journal - forskningsprosjekt Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Radiumhospitalet Divisjon Tynset 423 Inngående

Detaljer