Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 Danica Pensjonsforsikring AS BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 SpareBank 1 Forsikring AS Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående internt produsert, 15/ Avvik/hendelse TQM Indremedisin medisinsk avd. 2E Gjøvik - Søndre Land kommune Hovli sykehjem Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Søndre Land kommune Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Avvik/hendelse TQM Indremedisin medisinsk avd. 1E Gjøvik - Østre Toten kommune Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Avvik/hendelse TQM Indremedisin medisinsk avd. 2E Gjøvik - Gjøvik kommune tildelingsenheten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Avvik/hendelse TQM ØNH tann/kjeve Gjøvik - Lillehammer ØNH AS / Salita Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431 tgående internt produsert, 15/ Avvik/hendelse TQM Indremedisin medisinsk avd. AB Gjøvik - Vestre Toten kommune Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Vestre Toten kommune Barneverntjenesten Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431

3 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ Møtereferat ledergruppemøte Ledergruppemøter divisjon Medisinsk service - Innkallinger/referater 2015/2016 Divisjon Medisinsk service Divisjon Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Inngående eksternt produsert, 15/ Saldoforespørsel i forbindelse med refinansiering - Gjeldsordninger - klienter 2015/2016 NAV Ringsaker Regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 163 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 Kongsvinger kommune Barneverntjenesten Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 Kongsvinger kommune Barneverntjenesten Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 Eidskog kommune Barneverntjenesten Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 Kongsvinger kommune Barneverntjenesten Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403

4 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 Odal Barneverntjeneste Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - DPS Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Barneverntjenesten DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding - Barnevern - DPS Gjøvik 2015/2016 Lunner kommune PPT/Barnevern DPS Gjøvik 403 tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding - Barnevern - DPS Gjøvik 2015/2016 Jevnaker kommune Barneverntjenesten DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Fortsatt oversendelse av epikriser fra Kongsvinger sykehus på papir Elektronisk meldingsutveksling - overføring av journaldokumentasjon Midtbyen legesenter Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 422 Inngående eksternt produsert, 15/ Avvik/hendelse - Akuttmottak Kongsvinger - Oslo niversitetssykehus HF Prehospital klinikk Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Kongsvinger 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431

5 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Barnehuset - Barnevern - Divisjon Lillehammer 2015/2016 Øst politidistrikt Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 tgående internt produsert, 15/ Barnehuset - Barnevern - Divisjon Lillehammer 2015/2016 Romerike politidistrikt Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - Divisjon Lillehammer 2015/2016 Østre Toten kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsavd Lillehammer 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Sending av fakturaer uten blankettnummer Regnskapssaker/økonomiforvaltning 2015/2016 Nets AS Stabsområde Økonomi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Oppsigelse Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

6 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding på rapport fra Direktoratet for nødkommunikasjon - nødnett - abonnement Nødnett/AMK 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 325 Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat fra møte mellom ledelsen i SIHF og tillitsvalgt i Dnlf (godkjent) Kontaktmøter - Arbeidstakerorganisasjonene TV og 2016 Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 tgående internt produsert, 15/ Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr - Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven gnr 70 bnr 184 Krokanmyrvegen, Lom kommune - nybygg ambulansestasjon Leieavtale ambulanselokaler - Lom Lom kommune Ambulansetjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Bestilling av ambulanser 2016 Virksomhetsstyring - Budsjett - SIHF Økonomi Økonomi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/08752 Norsk Pasientskadeerstatning Ortopedisk avd Elverum 432

7 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kontaktpersoner for Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBR) Spesialiteter - fagområder 2015/2016 Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 tgående internt produsert, 15/ Endring av stillingstittel og lønn Personalmappe - HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding angående øyelegedekningen i Oppland Organisasjonsstruktur i Sykehuset Innlandet HF 2015/2016 Spesialist Birger A. Olsen Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll Godkjenning av anskaffelsesplan del II og III - teknisk industrimateriell Konkurranse på rammeavtale for levering av teknisk industrimateriell Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 069

8 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag Konkurranse på rammeavtale for levering av teknisk industrimateriell Marked Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 069 tgående internt produsert, 15/ Klage på behandling - Klage - Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Avgjørelse av klage - Klage - Fylkesmannen i Oppland DPS Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Deltagelse i individuell planarbeid mellom kommuner som benytter elektronisk IP verktøy (E-IP) og Sykehuset Innlandet HF Samarbeid med primærhelsetjenesten/kommuner 2015/2016 Hamar kommune Divisjon Habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 305 tgående internt produsert, 15/ Klage - Klage - Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 15/ Mangelfull utbetaling av sykepenger og foreldrepenger Personalmappe - Den norske legeforening Arbeidsgiverpolitisk avd Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

9 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Krav om fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven 14-9 Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Krav om sletting i pasientjournal - Retting/sletting i pasientjournal - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Internt notat uten oppfølging, 15/ Avvikling av permisjon med foreldrepenger ved fødsel og adopsjon Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Oversikt over tillitsvalgte i NSF divisjon Gjøvik Drøftingsmøter med tillitsvalgte - divisjon Gjøvik Norsk Sykepleierforbund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 Inngående eksternt produsert, 15/ Oversikt over tillitsvalgt i Delta divisjon Gjøvik Drøftingsmøter med tillitsvalgte - divisjon Gjøvik Delta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 tgående internt produsert, 15/ Lokalt lønnsoppgjør, Norsk Radiografforbund 2015 Personalmappe - Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

10 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Lokalt lønnsoppgjør 2015, Norsk Radiografforbund Personalmappe - Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Lokalt lønnsoppgjør 2015, Norsk Radiografforbund (NRF) Personalmappe - Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Lokalt lønnsoppgjør 2015, Norsk Radiografforbund(NRF) Personalmappe - Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Lokalt lønnsoppgjør 2015, Norsk Radiografforbund (NRF) Personalmappe - Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/08480 Norsk Pasientskadeerstatning Ortopedisk avd Elverum 432 Internt notat uten oppfølging, 15/ Oppfølgingsplan Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale mellom SIHF og Caverion Norge AS - rør- og sanitærarbeider våtrom Rehabilitering overflater E-fløy Gjøvik Caverion Norge AS Avdeling Lillehammer Prosjekt og porteføljestyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale mellom SIHF og Betonmast Byggservice AS - rehabilitering våtrom Rehabilitering overflater E-fløy Gjøvik Betonmast Byggservice AS Prosjekt og porteføljestyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Lønnskrav Personalmappe - Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Permisjon redusert stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Permisjon redusert stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

12 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/10819 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Kongsvinger 432 Inngående eksternt produsert, 15/ nntak fra dialogmøte 2 Personalmappe - NAV Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ MRSA-skjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad på stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forlengelse av arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Foreldrepenger ved fødsel Personalmappe - NAV Internasjonalt HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om tilbakemelding fra helseforetak/sykehus på føringer gitt i plan for medisinfri behandling Psykisk helsevern 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 330 Inngående eksternt produsert, 15/ Midlertidig stanset refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Forvaltning Oppland Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Oppfølgingsplan Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/05098 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Krav om utvidet fast stilling etter arbeidsmiljøloven 14-4a Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/06819 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Kongsvinger 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsinstruks Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

15 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om tilskudd - tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus Tilskudd - Psykisk helsevern Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Psykisk helsevern 153 tgående internt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Dokumentasjon vedrørende reiserefusjon - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Dokumentasjon vedrørende reiserefusjon - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152

16 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Ettersending av oppmøtedokumentasjon - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 tgående internt produsert, 15/ Ettersending av oppmøtedokumentasjon - PRO Pasientreiser Helse Sør-Øst RHF enhet for reiseoppgjør - Rettigheter reiserefusjon 2015/2016 Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Internt notat med oppfølging, 15/ Informasjon til rekvirent vedrørende tildeling av rekvirenter hjelpepleiere PI Pasientreiser Innlandet - Rekvirentinformasjon SIHF PB Pasientreiser Innlandet Gro Opsahl Fallingen Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Krav om frafall på for mye utbetalt lønn Personalmappe - Fagforbundet Kompetansesenteret for Østlandet Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Søknad om prosjektmidler Rehabiliteringsforum 2016 Tilskudd - Habilitering og rehabilitering Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om tilskudd til kompetansehevende og fagutviklingstiltak til utviklingshemmede - Kvalitetsprosjekt PPAS - oversettelse og utprøving av posture and postural ability scale (PPAS) - Statsbudsjettet 2016 Tilskudd - Habilitering og rehabilitering Helsedirektoratet Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

17 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret - Innhenting av tilleggsopplysninger om dødsårsak for dødsfall i Dødsmelding Folkehelseinstituttet Indremedisinsk avd Elverum 363 Inngående eksternt produsert, 15/ Landsomfattende tilsyn med samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen - oversendelse av rapport Tilsyn - Statens Helsetilsyn Statens helsetilsyn Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/11924 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Gjøvik HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2016 Advokat Jonny Holen Kirurgisk avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Norsk Pasientskadeerstatning Medisinsk avd Lillehammer

18 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse nr 2 - kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2016 SpareBank 1 Forsikring AS Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Gjensidige Forsikring ASA Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Kirurgisk avd Hamar tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2016 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer tgående internt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Hadeland DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2016 NAV Gjøvik DPS Gjøvik 421

20 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Lillehammer 2016 SpareBank 1 Forsikring AS Barne og ungdomsavd Lillehammer 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse - legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2016 SpareBank 1 Forsikring AS Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2016 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Hedmark 2016 Odal Barneverntjeneste BP Hedmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på gebyr ved uteblivelse til poliklinisk kontakt Klage på faktura - Egenandeler 2016 Granheim lungesykehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131

21 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på mottatt faktura etter avbestilling av time via Minjournal.no Klage på faktura - Egenandeler 2016 Medisinsk avd Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 tgående internt produsert, 16/ Oversendelse av dokumentasjon - varsel om tilsyn SIHF Tilsyn - DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap (DSB) HMS avd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 16/ Tilbud om stilling Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Endring av ansettelsesforhold Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

22 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Deltakelse i TID-studien - Egen forskning - TID - Tverrfaglig intervensjon ved utfordrende atferd ved demens - Sverre Bergh - Bjørn Lichtwarck Avd for Alderspsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 tgående internt produsert, 16/ Melding om skade under jobbutøvelse Personalmappe - Protector Forsikring ASA HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Avtale om utvidet arbeidstid (TA) Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Innkalling til drøftingsmøte Personalsak - Stabsområde HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 226 Inngående eksternt produsert, 16/ Forlengelse av arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

23 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Divisjon Eiendom og internservice Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Prøvesvar MRSA Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Høringssvar - Norsk Ergoterapeutforbund Region Øst Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF - høringsuttalelser Norsk Ergoterapeutforbund Region Øst Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 Inngående eksternt produsert, 16/ Høringsuttalelse på vegne av NFFs medlemmer i SIHF Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF - høringsuttalelser Norsk Fysioterapiforbund Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 Inngående eksternt produsert, 16/ Høyringssvar - Samlokalisering Solås og Ottestad Vang kommune Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF - høringsuttalelser Vang kommune Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010

24 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Høringssvar Samlokalisering fysikalsk medisin og rehabilitering - Nordre Land eldreråd Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF - høringsuttalelser Nordre Land kommune Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 Inngående eksternt produsert, 16/ Høringssvar - Samlokalisering fysikalsk medisin og rehabilitering - Lesja kommune Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF - høringsuttalelser Lesja kommune Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 Inngående eksternt produsert, 16/ ttalelse om forslaget om eventuell samlokalisering Ottestad og Solås - Fysioterapeutene i Nord-Aurdal kommune Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF - høringsuttalelser Nord-Aurdal kommune Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 tgående internt produsert, 16/ Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Klage - Fylkesmannen i Oppland Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 tgående internt produsert, 16/ Åpning av tilsynssak - Klage - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Søndre Land Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

25 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Klage på avvisning av behandling - Klage - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad på stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Klage på DPS Elverum-Hamar - Klage - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Ringsaker HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Søknad om tilretteleggingstilskudd Personalsak - NAV Arbeidslivssenter Hedmark HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 226

26 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Prinsipper for fastsetting av tjenesteansiennitet Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Permisjon redusert stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ tlysning av forskningsmidler Forskningsfinansiering Søknader/Tildeling Helse Sør-Øst RHF Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 tgående internt produsert, 16/ Klage på behandling - Klage - Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Østre Toten HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Attest Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

27 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 16/ Skjema MRSA og tuberkulose Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Innplassering i kategori for LIS Personalmappe - HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Oppfølgingsplan Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Krav om fast ansettelse etter 4-årsregel Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Spørreundersøkelse - HelseOmsorg21-strategien Langtidsplaner/utredninger - eksterne HelseOmsorg21 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 tgående internt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/02413 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 432

28 I,, N, X, S tgående internt produsert, 16/ Innhenting av dokumentasjon - Tilsynssak - Fylkesmannen i Hedmark Divisjon Psykisk helsevern 302 tgående internt produsert, 16/ Tjenestebevis Personalmappe - HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Senioravtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ Dokumentasjon sykefraværsoppfølging Personalmappe - Granheim lungesykehus Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 16/ Tilbud om stilling Rekrutteringssak overleger gynekologisk avd. Kongsvinger HR avd Kongsvinger 212 Inngående eksternt produsert, 16/ nntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak - Personalmappe - NAV Kongsvinger HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

29 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om permisjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad på stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

30 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Innplassering i kategori for LIS Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Foreløpig svar på søknad - Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Tilskudd - Spilleavhengighet Helsedirektoratet Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

31 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad på stilling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Rammeavtale ved tilkalling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 16/ MRSA-skjema Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Erstatningssak 2016/ Erstatningssak 2016/03141 Norsk Pasientskadeerstatning Indremedisinsk avd Elverum 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Midlertidig stanset refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Forvaltning Oppland HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

32 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 16/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Sør-Odal HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Klage på poliklinisk kontroll - Klage - Ortopedisk avd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-83 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-65

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00004-135 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00005-138

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Advokat Bratteng AS Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 09.03.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00072-65 Melding ved fødsel - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00010-87 Takkebrev til føde- og barselavd. Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016/2017 Malin Michaelsen Kirurgisk avd Kongsvinger 469 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-196 Purring - Erstatningssak 2015/10148 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00015-165 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-98 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-251 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokatfirmaet Winther Christensen AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2015/2016 Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00008-93 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-210 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00015-148 Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 15/00021-29 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-151 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00013-152 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00002-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.12.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00013-91 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Stiftelsen Rettferd for taperne DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00008-94 Erstatningssak 2016/06055 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-15 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-244 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 15/00004-229 Erstatningssak 2015/10854

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-65 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00012-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 Osloadvokatene DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00013-186

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00013-200 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Ringerike DPS Gjøvik 423 tgående internt produsert, 15/00015-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00024-102 Innhenting av sakkyndig rapport - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Nord-Fron BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-60 Erstatningssak 2016/03535 - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-131 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 04.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00027-129 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-76 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Frelsesarmeens rusomsorg Behandlingstunet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-152 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Internt notat uten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00042-101 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag DPS Lillehammer Dok. dato: 22.02.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 30.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-211 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-123 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 03.11.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00103-7 Donorutvalgene i SIHF ønsker at sykehusene som har donorpasienter tar i bruk CT angio med venøs kontrast for diagnostisering av hjernetamponade hos

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger tgående internt produsert, 15/00012-55 Kopi av journal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-108 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02724-12 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 11.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-10 Vedrørende forlengelse

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-86 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-155 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00008-156

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/00015-199 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00011-25 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Habiliteringstjenesten i Hedmark Dok. dato: 03.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-85 Kopi av journal - forskningsprosjekt Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Radiumhospitalet Divisjon Tynset 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02024-6 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 22.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10223-10 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00012-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-119 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 13.09.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-166 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 07.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-132 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 B.A.C.H. AS Divisjon Tynset Dok. dato: 10.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00008-113 Kopi av journal - Forskningsprosjekt Lever og gallegangsykdommer Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Oslo niversitetssykehus HF Divisjon Tynset

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00032-11 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 04.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00104-4 Arbeidsavtale - Avskjermet Dok. dato: 31.03.2016

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00015-205 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Psykologspesialist Ingolf Fosse DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01159-8 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 26.04.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00545-17 Vedtak -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00456-4 Medisinske kodeverk for spesialisthelsetjenesten - Informasjon om revidert utgave av Regelverk og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten gjeldende

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00446-42 Tilbud om midlertidig 25 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01992-21 Tjenestebevis -

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-109 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00013-145

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00027-70 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Dok. dato: 12.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00038-24

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00519-11 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 16.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01162-4 Svar-Anmodning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-137 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 DPS Tynset Dok. dato: 17.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-262 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 tgående internt produsert, 15/00002-263 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 Advokatfirma

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00008-125 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset tgående internt produsert, 15/00008-126 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00248-28 Sletting av opplysninger i journal for førsteinstansbehandling - Retting/sletting i pasientjournal - DPS Gjøvik Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01002-7 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 13/00671-10 Permisjon innvilget

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-49 Takk til sykehuset i Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Kongsvinger 469 Inngående eksternt produsert, 15/00010-50

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00006-187 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2. halvår 2015 Crawford & Company (Norway) AS Øre-nese-hals avd Gjøvik Dok. dato: 21.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-153 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 14.11.2016 Arkivdel:

Detaljer