Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Erstatingssak 2015/ Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2. halvår 2015 Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2. halvår 2015 Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Gjøvik 2. halvår 2015 Kirurgisk avd Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Påminnelse - Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2. halvår 2015 IF skadeforsikring Medisinske støttefunksjoner Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Kongsvinger 2. halvår 2015 Indremedisin Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 SpareBank 1 Forsikring AS Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2015 NAV Sør-Odal DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2015 NAV Eidskog DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2015 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2015 NAV Sør-Odal DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2015 NAV Sør-Odal DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om utarbeidelse av spesialisterklæring Spesialisterklæring/legeerklæring - Stabsområde Helse 2015/2016 AIG Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Elverum-Hamar 2015 Hedmark Politidistrikt Kirurgisk avd Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Lillehammer 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Lillehammer 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Gjøvik 2015 NAV Gjøvik DPS Gjøvik tgående internt produsert, 15/ Søknad om transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Ajer Legesenter Pasientreiser Innlandet 416 tgående internt produsert, 15/ Søknad om transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Lesja legekontor Pasientreiser Innlandet 416

5 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Søknad om transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Fagernes Legesenter Pasientreiser Innlandet 416 tgående internt produsert, 15/ Søknad om transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Rena Fysikalske Pasientreiser Innlandet 416 tgående internt produsert, 15/ Søknad om transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Flattum Legesenter Pasientreiser Innlandet 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Romedal Legesenter Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 tgående internt produsert, 15/ Søknad om transport over kommunegrensen - Pasientreiser - Syketransport - Pasienter 2015 Bristol Legesenter Pasientreiser Innlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 416 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på avslag om dekning av reiseutgifter - PRO Pasientreiser HSØ enhet for reiseoppgjør - Klage på refusjon av reiseutgifter Fylkesmannen Fylkesmannen i Hedmark Pasientreiser Helse Sør-Øst enhet for reiseoppgjør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152

6 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Erstatningssak 2014/ Erstatningssak 2014/04514 Norsk Pasientskadeerstatning Kirurgisk avd Gjøvik 432 Internt notat med oppfølging, 15/ Referat fra ledergruppemøte divisjon Medisinsk service Ledermøter divisjon Medisinsk service - Innkallinger/referater 2015 Divisjon Medisinsk service Divisjon Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Inngående eksternt produsert, 15/ Opplysninger om eventuelle gjeldsforhold - Gjeldsordninger - klienter 2015/2016 NAV Gjøvik Regnskap 163 Inngående eksternt produsert, 15/ Høringskonferanse om Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Informasjonsvirksomhet 2015/2016 Oppland fylkeskommune Stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046 Inngående eksternt produsert, 15/ Endring av fakturaadresse for levering av fakturaer - Diakonissehusets Eiendomsstiftelse - Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg - Lovisenberg Diakonale Høgskole AS Informasjonsvirksomhet 2015/2016 Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg Regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046 Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Gran kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403

7 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i Hamar kommune - tillegg til tjenesteavtale nr. 4 Samhandlingsreformen - Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i Hedmark og Oppland 2015 Hamar kommune Samhandling og brukermedvirkning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 305 Inngående eksternt produsert, 15/ Henvisning til urologi Henvisning - pasienter Medisinske støttefunksjoner Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 419 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - NAV Tilskudd - arbeidspraksis i ordinær virksomhet NAV Tiltak Oppland HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 153 Inngående eksternt produsert, 15/ Midlertidig stanset refusjon av sykepenger - NAV Sykepengerefusjon NAV Vestre Toten HR avd Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Midlertidig stanset refusjon av sykepenger - NAV Sykepengerefusjon NAV forvaltning Oppland HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - Barnevern - DPS Elverum-Hamar 2015 Hamar kommune Barneverntjenesten DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403

8 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Barnevern - BP Oppland 2015 Lesja kommune BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 Inngående eksternt produsert, 15/ Samarbeidsavtale - prosjektet Helse og hukommelse i Nord-Trøndelag Forskningsvirksomhet 2015/2016 Nasjonalt fokehelseinstitutt Divisjon Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 520 Inngående eksternt produsert, 15/ Databehandleravtalen BrukerPlan kartlegging - Eidsvoll kommune KoRus-Øst - Samarbeidsavtaler Eidsvoll kommune Divisjon Psykisk helsevern 332 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om godkjenning av enhet for allmennpsykiatri ved DPS Elverum-Hamar som tjenestested for leger innen spesialiteten psykiatri tdanningsinstitusjoner 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 506 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om godkjenning av enhet for allmennpsykiatri ved DPS Elverum-Hamar som tjenestested for leger innen spesialiteten psykiatri tdanningsinstitusjoner 2015/2016 Helsedirektoratet Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 506 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om godkjenning av avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjon Gjøvik som utdanningsinstitusjon for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering tdanningsinstitusjoner 2015/2016 Helsedirektoratet Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 506

9 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om godkjenning av Kreftenheten, medisinsk avd. Hamar som utdanningsinstitusjon for spesialiteten onkologi tdanningsinstitusjoner 2015/2016 Helse Sør-Øst RHF Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 506 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om godkjenning av Kreftenheten, medisinsk avd. Hamar som utdanningsinstitusjon for spesialiteten onkologi tdanningsinstitusjoner 2015/2016 Helsedirektoratet Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 506 Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til planleggingsmøte for øvelse i Mjøsa i juni 2016 Øvelser - Beredskap Frode Rostad Divisjon Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 Inngående eksternt produsert, 15/ Husleiekontrakt - Grendeveien 32 Tynset - Periode Tjenesteboliger Tynset Sigrid Helen Skarstad Renhold og tekstil 038 Inngående eksternt produsert, 15/ Husleiekontrakt - Torvgata 6 Tynset - Periode Tjenesteboliger Tynset Jonas Olsen Renhold og tekstil 038 Inngående eksternt produsert, 15/ Avlysning av dialogmøte Personalmappe - NAV Gjøvik HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

10 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse - Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - BP Hedmark 2015/2016 If Risikovurdering Person BP Hedmark Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale mellom SIHF og Olympus Norge AS - Kjøp av videogastroskop Avtale på levering av videogastroskop til Tynset - Olympus Norge AS Olympus Norge AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale mellom SIHF og Olympus Norge AS - Kjøp av videokolonoskop Avtale på levering av kolonoskop til Tynset - Olympus Norge AS Olympus Norge AS Innkjøp og kontrakt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 052 Inngående eksternt produsert, 15/ Avlysning av dialogmøte - Personalmappe - NAV Gjøvik HR avd Gjøvik/Prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Endret rapportering i HelseCIM om flykningesituasjonen Innvandrere og asylsøkere Helse Sør-Øst RHF Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 494 Inngående eksternt produsert, 15/ Situasjonsrapport nr økt tilstrømning av asylsøkere Innvandrere og asylsøkere Helse Sør-Øst RHF Stabsområde Helse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 494

11 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ Søknad om alderspensjon Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ tfasing av ASK - overgang til nytt biblioteksystem Bibliotektjeneste BIBSYS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 464 Internt notat med oppfølging, 15/ Avtale mellom avdelinger innen laboratoriemedisin, medisinsk biokjemi Lillehammer og medisinsk mikrobiologi Samarbeidsavtaler mellom avdelinger i divisjon Medisinsk service Medisinsk biokjemi Medisinsk mikrobiologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 352 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 HR avd Tynset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Bekreftelse sykepleiestudiet Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på varsel om alvorlig hendelse 3-3a meldinger - Stabsområde Helse Statens helsetilsyn Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 302

12 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Inntektsopplysninger i retur - Personalmappe - NAV Internasjonalt HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avgjørelse i tilsynssak - påpekt brudd på helselovgivningen - Klage - Fylkesmannen i Hedmark Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 433 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/06003 Norsk Pasientskadeerstatning Ortopedisk avd Elverum 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak 2015/ Erstatningssak 2015/10761 Norsk Pasientskadeerstatning Ortopedisk avd Elverum 432 Inngående eksternt produsert, 15/ Premieprognose 2016 Pensjon/Trygder/Attføring - Generelt Statens pensjonskasse HR forvaltning og ressursstyring 235 Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Ringsaker HR avd Lillehammer/Medisinsk service Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

13 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Tjenestebevis Personalmappe - HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Budsjett 2016 Virksomhetsstyring - Budsjett - divisjon Elverum-Hamar Divisjonstillitsvalgte og hovedverneombud Elverum-Hamar Administrerende direktør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 123 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 HR avd Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innvilget uførepensjon Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Kongsvinger HR avd Psykisk helsevern Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Kongsvinger Forsyning og transport Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Vurdering av søknad om endring i stillingsbetegnelse til spesialsykepleier Personalmappe - HR avd Eiendom og internservice/habilitering og rehabilitering Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-82 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-68 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Stiftelsen Rettferd for taperne Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 15/00002-179 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Medisinsk service Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv Internt notat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-258 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-214 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Tryg Forsikring Skadedivisjon Kvalitet og pasientsikkerhet 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-144 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Internt notat uten oppfølging, 15/00002-171 - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00042-101 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Lillehammer 2015/2016 NAV Forvaltning Sør-Trøndelag DPS Lillehammer Dok. dato: 22.02.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-147 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-60 Erstatningssak 2016/03535 - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Avd for Akuttpsykiatri

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 15/00008-78 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00015-131 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-211 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-122 Erstatningssak 2015/09602 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Kongsvinger Inngående eksternt produsert, 15/00004-105 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00038-25 Legeerklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - Divisjon Tynset 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Hedmark politidistrikt Divisjon Tynset Dok. dato: 10.05.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00014-190 Spesialisterklæring - Spesialisterklæring/legeerklæring - DPS Kongsvinger 2015 NAV Sør-Odal DPS Kongsvinger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 tgående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 15/00002-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00027-70 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - BP Hedmark 2015/2016 BP Hedmark Dok. dato: 12.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00038-24

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-51 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-15 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 03.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00013-91 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Stiftelsen Rettferd for taperne DPS Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-99 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Landbruksforsikring AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00015-148 Samtykkeerklæring - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Inngående eksternt produsert, 15/00021-29 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00017-88 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Avd for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-142 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Statens pensjonskasse DPS Gjøvik Dok. dato: 24.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-96 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 NAV Os i Østerdalen Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-210 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Divisjon Gjøvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00008-72 Erstatningssak 2016/04117 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/00027-77

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-1 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.09.2015 Arkivdel: Pasientarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00056-37 Foreløpig protokoll ekstrordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF 03052017 Styret Helse Sør-Øst RHF 2015/2016/2017 Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør 012 Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00019-7 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avd. for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2015/2016 Avd for TSB tverrfaglig spesialisert rusbehandling Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/00015-199 Kopi av

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00005-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Barne og ungdomsavd Lillehammer Dok. dato: 11.01.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-3 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-198 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-196 Purring - Erstatningssak 2015/10148 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Lillehammer Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Internt notat med oppfølging, 15/00002-220 Erstatningssak 2015/10131 - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-102 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Innlandet politidistrikt - Vestoppland politidistrikt DPS Gjøvik Dok. dato: 01.04.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-119 Avvik/hendelse - avd. 2A Gjøvik - Gjøvik kommune Haugtun lindrende enhet Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Gjøvik 2015/2016 Gjøvik kommune Divisjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00002-152 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Medisinsk service Internt notat uten

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00004-9 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Indremedisinsk avd Elverum Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00004-135 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00005-138

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00010-87 Takkebrev til føde- og barselavd. Kongsvinger Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016/2017 Malin Michaelsen Kirurgisk avd Kongsvinger 469 tgående internt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00002-54 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Statens pensjonskasse Kvalitet og pasientsikkerhet Inngående eksternt produsert, 15/00002-55

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-83 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar Dok. dato: 19.02.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-65

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00015-165 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 DPS Elverum-Hamar 423 Inngående eksternt produsert, 15/00027-98 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00010-39 Beklagelse til kirurgisk avd. på Gjøvik - Gaver - takkebrev - gavekonto - ris/ros 2015/2016 Divisjon Gjøvik Dok. dato: 17.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-60 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 AIG Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-64 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Protector Forsikring ASA Divisjon Tynset Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00015-145 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Elverum-Hamar 2015/2016 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. DPS Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00111-94 Avvik/hendelse - Kirurgisk avd. 7 Tynset sykehus - Folldal kommune Hjemmetjenesten Avviksmeldinger eksterne instanser - Divisjon Tynset 2015/2016/2017 Folldal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 15/00002-189 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokat Jens Eirik Johnsen M.N.A. Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 11.12.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00002-199 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 30.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv Inngående

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00005-124 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Avd for nevrologi og klinisk nevrofysiologi Lillehammer 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-251 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Advokatfirmaet Winther Christensen AS Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00005-97 Erstatningssak 2015/09719 - Innsyn/utlevering - Divisjon Lillehammer 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Kvinneklinikken Lillehammer Dok. dato: 27.10.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/00002-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-14 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Forsvarets havarikommisjon (FHK) Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 23.09.2015

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00013-176 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Inngående eksternt produsert, 15/00027-129 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00013-144 Erstatningssak 2016/06799 - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning DPS Gjøvik 423 Inngående eksternt produsert, 15/00020-78

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00861-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 03/00977-8 Vedtak - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00011-34 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Habilitering og Rehabilitering 2015/2016 Advokat Bratteng AS Fysikalsk medisin og rehabilitering Dok. dato: 09.03.2016

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00012-65 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Kongsvinger DPS Kongsvinger Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-86 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00012-30 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Kongsvinger 2015/2016 NAV Hamar DPS Kongsvinger Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 15/00008-94 Erstatningssak 2016/06055 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 22.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00072-65 Melding ved fødsel - Barnevern - Divisjon Elverum-Hamar 2015/2016 Elverum kommune Barneverntjenesten Gyn/fødeavd Elverum Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00786-13 Ny arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 03/00430-2 Endring av stillingskode - særaldersgrense

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-131 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Divisjon Tynset Dok. dato: 04.10.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00013-151 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 DPS Gjøvik Dok. dato: 05.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00013-152 Kopi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-244 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet tgående internt produsert, 15/00004-229 Erstatningssak 2015/10854

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01699-2 Standard for arkivavlevering av elektronisk pasientjournal til Norsk helsearkiv (EPJARK) Norsk helsearkiv Norsk helsearkiv U Dok. dato: 18.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-108 Erstatningssak 2016/07128 - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Tynset Dok. dato: 29.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00207-7 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/00443-27 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 15/00485-2 Tilbakemelding

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-62 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Nav Gjerdrum Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02744-16 Endret uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 01.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/10837-29 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00008-92 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2015/2016 Dok. dato: 21.07.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00008-93 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00346-21 Endring av stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 03/00389-13 Vedr tilbud om vikariat Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00602-19 Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/01207-21 Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: 11.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00004-231 Erstatningssak 2015/00509 - Innsyn/utlevering - Divisjon Elverum-Hamar 2. halvår 2015 Norsk Pasientskadeerstatning Divisjon Elverum-Hamar Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00531-42 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 22.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/01201-6 Vedtak -

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00013-200 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - DPS Gjøvik 2015/2016 NAV Ringerike DPS Gjøvik 423 tgående internt produsert, 15/00015-239 Kopi av journal - Innsyn/utlevering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00768-29 Vedr. melding om dødsfall Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/00770-20

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-25 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 24.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01204-11 Svar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00017-76 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Sanderud 2015/2016 Frelsesarmeens rusomsorg Behandlingstunet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01002-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01257-34 Erstatningssak

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00024-102 Innhenting av sakkyndig rapport - Innsyn/utlevering - BP Oppland 2015/2016 NAV Nord-Fron BP Oppland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00580-40 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 29.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00920-11 Svar - Vedrørende

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00002-4 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Gjensidige Forsikring ASA Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-116 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 06.09.2016 Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/01233-4 ttalelse fra behandlingssted - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01328-7 Erstatningssak 2014/02960 - vedtak - tgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01002-7 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 13/00671-10 Permisjon innvilget

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-262 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 tgående internt produsert, 15/00002-263 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - 2. halvår 2015 Advokatfirma

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03426-17 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03466-7 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 03/01221-24 Tjenestebekreftelse Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00432-14 Sier opp sin stilling Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00903-13 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 17.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02576-31 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/00002-256 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Stabsområde Helse 2. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet Dok. dato: 21.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv tgående

Detaljer